Módszertani levél. az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani levél. az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről"

Átírás

1 Módszertani levél az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről 1

2 Tartalomjegyzék az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről... 1 Háttér... 3 Az adatszolgáltatás alapelvei... 4 Szolgáltatandó vizsgálati eredmények... 5 Mintavételi helyek megjelölése... 5 Előzmény... 5 Új mintavételi helyek felvétele... 6 Változások bejelentése, regisztrálása... 8 Vizsgálati eredmények megadása... 8 Puha és kemény adatszolgáltatási küszöbértékek... 9 Puha adatszolgáltatási érték: Kemény adatszolgáltatási érték A jelentési rendszer további fejlesztési irányai számú melléklet: OKI által javasolt alsó és felső adatszolgáltatási értékek

3 Háttér A 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (továbbiakban: Kmr. ) 5. -ban rendelkezik az ivóvíz minőség ellenőrző vizsgálatairól, és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről. A Kmr. értelmében az ivóvíz szolgáltatók valamennyi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségére vonatkozó vizsgálati eredményt kötelesek megküldeni a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének (továbbiakban: NSzSz). A helyi/megyei NSzSz-ek a vizsgálati eredményeket feldolgozzák, értékelik, majd az összesítést követően az adatokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) felé továbbítják. A Kmr. negyedévenkénti, elektronikus adatszolgáltatást ír elő, azonban a formátumra vonatkozóan részletesen nem rendelkezik. A heterogén formátumú, tartalmilag is eltérő ivóvíz adatok összesítése, validálása és értékelése több hónapos munkát jelent, ennek következtében (figyelembe véve a több lépcsős jelentésből adódó csúszást is), az adatbázis a mindenkori aktuális dátumhoz képest általában egy év késésben van. Emellett az adatszolgáltatás jelenlegi formájában esetenként többszöri kézi adatbevitellel jár, ami a munkaterhelés mellett a hibalehetőséget is jelentősen megnöveli. A fenti problémák miatt került kidolgozásra 2011 őszétől kezdődően a jelentési rendszer korszerűsítése, amely az egységes formátum kialakítását és a kézi adatbevitel minimalizálását tűzte ki célul. 3

4 Az adatszolgáltatás alapelvei Jelenleg minden megye rendelkezik valamilyen elektronikus adatrögzítő rendszerrel. Ennek megyék szerinti megoszlását az alábbi 1. sz. táblázat ismerteti. Megye Elektronikus adatgyűjtő program Baranya megye Egység Bács-Kiskun megye Békés megye Egység Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Vivion Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vivion Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Egység Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vivion LIMS Tolna megye Egység Vas megye Veszprém megye Zala megye 1. sz. táblázat: elektronikus adatgyűjtő programok, megyei bontásban A Központi Ivóvízminőség Adatbázis (továbbiakban: Központi Adatbázis) elkészítésére a programot fejlesztő MC2 Kft. kapott megbízást. A megyék ettől függetlenül az adatgyűjtést továbbra is a fentiekben felsorolt, saját rendszerükben végzik, különbség csak az adattovábbítás módjában van. A programot használó megyék adatai közvetlenül kerülnek átvitelre a Központi Adatbázisba. Az Egység és a Vivion programot használó megyék a saját programjukban rögzített adatokból generálnak egy előre meghatározott formátumú Excel táblázatot, majd ezt az MC2 által készített VizhigXls.exe program segítségével töltik fel a Központi Adatbázisba. A sablon formáját tekintve rögzített, mind az oszlopok sorrendjét, mind a paraméterek mértékegységét illetően. Kérjük annak szíves figyelembe vételét, hogy abban semmilyen módosításra, formázásra nincs lehetőség, valamint, hogy a paraméterek a Kmr.-ben megadott mértékegységben kerüljenek bevitelre, abban az esetben is, ha a beküldő laboratórium mérési módszere miatt, ettől eltérő mértékegységben ad ki eredményt. A leggyakrabban tapasztalt helytelen mértékegység megadásból eredő hibákat réz, vas, mangán, bór, fluorid komponenseknél tapasztaltuk. Az adatküldő sablon 3 munkalapot tartalmaz, ezek közül az első a Kmr. szerinti paramétereket, a második szerves paramétereket, a harmadik egyéb, ritkábban mért paramétereket 4

5 tartalmazza. Jelenleg a 3 munkalapon egy adott minta különböző vizsgálati értékei ugyanazon sorban kell, hogy szerepeljenek. Amennyiben ennek kivitelezésére nincs mód pl. Egység program esetén, úgy a negyedévenkénti adatszolgáltatás 3 adatcsomag küldésével történik, így minden adatcsomag esetében a különböző munkalapok egyike tartalmaz adatokat, másik 2 kitöltetlenül marad. A vízhigiénés adatok mindkét úton az OTH szerverén létesített Központi Adatbázisba kerülnek. Szolgáltatandó vizsgálati eredmények A Kmr. értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó ivóvizek valamennyi vizsgálati eredménye jelentési kötelezettség alá esik. Így tehát a kijelölt mintavételi pontokon vett rendszeres minták mellett az eseti (pl. lakossági panasz miatt vett) minták eredményeit is jelenteni kell, olyan megjelöléssel, hogy az a rendszeres mintáktól egyértelműen elkülöníthető legyen (ld. lent). A Kmr. hatálya alá tartozik valamennyi közüzemi vízmű, és azon egyedi vízellátók, amelyek közösségi ellátást vagy kereskedelmi célt szolgálnak (pl. kórházak, szállodák egyedi kútja, a vízkivétel mennyiségétől függetlenül). A fenti kategóriákba nem tartozó, és 10 m 3 /nap mennyiségnél kevesebbet szolgáltató vízellátók (pl. magánkutak), valamint az élelmiszeripari vállalkozások vizsgálati eredményeit jelenleg nem kötelező jelenteni, de az országos helyzet megítélése szempontjából rendkívül hasznos. Az értékeléshez nélkülözhetetlen a minták egyértelmű besorolása és megjelölése az alábbiak szerint: 1. Hatósági vagy önellenőrző minta; 2. Eseti vagy rendszeres minta; 3. Minta jellege: Közműves vízellátásból származó, közösségi ellátást vagy kereskedelmi célt szolgáló egyedi ellátásból származó, vagy magánkút; 4. Mintavételi hely típusa: Kútvíz (K), vízmű technológia eredetű víz (T), vízművet elhagyó ill. hálózatba adott víz (E), hálózati fogyasztói pont (H), forrásvíz (F), átmeneti vízellátásban szolgáltatott ivóvíz (Á), egyéb (M). Mintavételi helyek megjelölése Előzmény A Központi Adatbázis feltöltése során a mintavételi helyek aktualizálására és validálására az NSzSz-ek segítségével került sor. Ennek során több szempontból javításra, pontosításra kerültek a mintavételi pontok (többek között: a mintavételi helyek megnevezésében fel lettek tüntetve az egyértelmű azonosítást biztosító elnevezések: utca, házszám, esetenként Közintézmény neve, a település illetve településrész nevek a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján kerültek meghatározásra). 5

6 Új mintavételi helyek felvétele A mintavételi helyek tekintetében megkülönböztetünk rendszeres és eseti mintavételi helyeket. - Rendszeres mintavételi hely: a jövőben rendszeresen ellenőrizni kívánt, kijelölt hatósági vagy önellenőrző mintavételi pont. ÁNTSZ kód megadása szükséges a rögzítéshez. - Eseti mintavételi hely: csak egy alkalommal, pl. lakossági panasz miatt vizsgált mintavételi hely. Ebben az esetben nem szükséges ÁNTSZ kódot adni, rögzítése jelenleg a településhez, későbbiek folyamán a vízellátási zónához rendeléssel történik majd a Forrás LIMS programot használó megyékben. A mozgó rendszeres mintavételi pontokat is hasonló módon kell megadni, de ez esetben a minta típusa rendszeres. A Vivion és Egység programot használó megyék, amennyiben eseti mintavételi helyeket csak ÁNTSZkód megadásával tudják rendszerükben rögzíteni, úgy adhatnak ezen mintavételi helyeknek is ÁNTSZ-kódot. Az eseti és rendszeres mintavételi helyek rögzítése esetén az egységes adatközlés miatt - kérjük az alábbiak figyelembe vételét: - Település illetve településrész: megadása a hivatalos, Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerinti megnevezésnek megfelelően történjen. Településrész megadása az anyatelepülés után kötőjellel írandó település- településrész formájában. - Megnevezés: egyértelműen beazonosítható módon (utca, házszám, közintézmény neve, közkifolyó/tűzcsap/konyhai csap stb.), maximálisan 100 karakterben. - ÁNTSZ kód: csak az állandó mintavételi helyek esetében, egy mintavételi hely megjelölésére alkalmas kód. Ugyanazon kód, ebből adódóan (a mintavételi pont megszűnése esetén) nem alkalmazható ismételten pl. egy, az eredetihez közeli mintavételi pontra vonatkozóan sem. Az ÁNTSZ-kód tehát a mintavételi hely egyértelmű és pontos azonosítását szolgálja, kijelölésében javasoljuk, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően járjanak el a kódszámok generálása szempontjából, különös tekintettel a településkód (ÁNTSZ kód első 4 számból álló kódja) változatlanul hagyására, az országos szinten esetlegesen jelentkező duplikált ÁNTSZ kódok elkerülése céljából. Amennyiben egy mintavételi pont már rendelkezik ÁNTSZ-kóddal, úgy annak megváltoztatását kérjük elkerülni, a historikus eredmények folytonosságának megőrzése, nyomon követhetősége miatt. - Szolgáltató: az önellenőrző mintavételi eredmények megadásáért felelős. - Minta jellege: Közműves vízellátásból származó (közműves), közösségi ellátást vagy kereskedelmi célt szolgáló egyedi ellátásból származó (egyedi), vagy magánkút. - Mintavételi hely típusa: Kútvíz (K), vízmű technológia eredetű víz (T), vízművet elhagyó ill. hálózatba adott víz (E), hálózati fogyasztói pont (H), forrásvíz (F), átmeneti vízellátásban szolgáltatott ivóvíz (Á), egyéb (M). 6

7 - Vízműrendszer: OKI adatbázisa alapján. Az eseti és rendszeres mintavételi helyek megadása a helyileg alkalmazott elektronikus adatgyűjtő rendszer használata alapján, a lentiekben ismertetett módon történik. programot használó megyék esetén: A rendszeres és eseti mintavételi pontok helyileg alkalmazott rendszerben történő rögzítését követően, azok a Központi Adatbázisban is láthatóvá válnak. Emiatt azok OKI számára történő bejelentésük szükségtelen. Eseti mintavételi pontok megadásakor nincs szükség ÁNTSZ kód generálására, azok jelenleg településhez, (későbbiek során várhatóan a vízellátási zónákhoz csatoltan), a pontos cím megadását követően rögzíthetők. Egység és Vivion programot használó megyék esetén: Az új eseti és rendszeres mintavételi helyek Vivion és Egység programokban történő rögzítését követően azok nem jelennek meg automatikusan a Központi Adatbázisban. Emiatt a helyileg alkalmazott adatgyűjtő rendszerben történt rögzítés mellett a negyedévenkénti adatküldést megelőzően mindenképpen szükséges ezen új mintavételi helyek OKI részére történő bejelentése. Az eseti és rendszeres mintavételi helyek jelentését a tervezett negyedéves adatküldés előtt legalább 2 héttel, lehetőség szerint egy értesítő levélben összegyűjtve az alábbi fejlécet tartalmazó 2. sz. táblázat címre történő megküldésével tehetik meg: Minta típusa Település ill. településtelepülésrész Mintavételi hely megnevezése ÁNTSZ-kód Víziközmű szolgáltató Minta jellege Mintavételi hely típusa (kóddal) - eseti - rendszeres hivatalos megnevezés (KSH szerint) egyértelműen beazonosítható módon (utca, hsz., közintézmény neve, kkf./tűzcsap/ konyhai csap stb.) Csak rendszeres mintavételi pont esetében szükséges* -közműves vízellátás (közműves) -közösségi ellátást v. kereskedelmi célt szolgáló egyedi ellátásból származó víz (egyedi) - magánkút - kútvíz (K) - vízmű technológia eredetű víz (T) - vízművet elhagyó ill. hálózatba adott víz (E) - hálózati fogyasztói pont (H) - forrásvíz (F) - átmeneti vízell. szolg. ivóvíz (Á) - egyéb - egyéb (M) 2. sz. táblázat: mintavételi helyek felvétele *Amennyiben a helyi (Egység, Vivion) adatgyűjtő rendszerben csak ÁNTSZ-kód generálását követően lehet rögzíteni az eseti mintavételi helyeket, úgy ezen eseti mintavételi helyekhez is kérjük feltüntetni az ÁNTSZ-kódot. 7

8 Amennyiben a VizhigXls.exe program segítségével küldött adatcsomag olyan mintavételi pontot tartalmaz, mely előzetesen nem került felvételre a Központi Adatbázisba, úgy a teljes adatcsomagot hibaüzenet kíséretében visszadobja feltöltés során a program. Az adatküldést - a kérdéses mintavételi pont(ok) rögzítését követően - meg kell ismételni. Változások bejelentése, regisztrálása Ivóvíz szolgáltató változásának bejelentése: minden megyére vonatkozóan - adatgyűjtő programtól függetlenül - negyedévenként, feltüntetve, hogy a vízmű szolgáltató változás együttjárt-e vízforrás, illetve víztechnológia változással. Mintavételi hely megnevezésében történt változás esetén: - Amennyiben csak a Közintézmény neve változott, a mintavételi hely változatlan, úgy nem szükséges új ÁNTSZ kód generálása, csupán a mintavételi hely megnevezésének javítása. Ezt a programot használó megyék közvetlenül elvégezhetik a helyileg alkalmazott rendszerükben. Az Egység és Vivion programot használó megyéknek, a változások átvezetése érdekében az OKI felé ezt jelenteniük szükséges. - Amennyiben ugyanazon cím alatt a mintavételi hely jellegében történt változás pl. közkifolyó helyett konyhai csap került kijelölésre, úgy az új mintavételi pontnak minősül, ezért annak külön felvétele szükséges. - Új ÁNTSZ kóddal kérjük azonosítani az egymáshoz közeli, azonos jellegű mintavételi pontokat is (pl. 2 közkifolyó 1 utcában). Lezárt, megszüntetett mintavételi pontok: jelenteni nem szükséges. Azonban ugyanaz az ÁNTSZ-kód a későbbiekben nem használható más mintavételi hely azonosításra. Vizsgálati eredmények megadása Az adatbázisba valamennyi, a Kmr. 1. sz. mellékletében meghatározott paraméterre vonatkozó vizsgálatot jelenteni kell az adatküldő sablonban meghatározottak szerint. Jelenleg csak az adatküldő sablon szerinti paraméterek, a táblázat szerinti sorrendben kerülhetnek be a Központi Adatbázisba. Amennyiben új - az adatküldő sablonban jelenleg nem szereplő - paraméter felvétele válik szükségessé (pl. új típusú fertőtlenítés miatt), úgy ezt az OKI felé jelezni kell a címen, a sablon bővítése céljából. Az adatküldő sablon bővítését az OKI végzi, az aktuális sablon, valamint a felvett paraméterhez tartozó puha és kemény adatszolgáltatási küszöbérték az Intraneten elérhető. Ugyanez vonatkozik a peszticid paraméterekre. Vizsgálni és jelenteni azokra a peszticidekre vonatkozó vizsgálati eredményt kell, amelyek az adott területen a jelenlegi vagy korábbi használat 8

9 miatt jelentőséggel bírnak, vagy jelenlétük korábban kimutatható volt (akár a kútvízben, akár a hálózati vízben). Újonnan vizsgálni kívánt peszticid paraméter felvételét a sablonba központilag az OKI végzi, majd az aktuális sablont az Intraneten közzéteszi. A vizsgálati eredményt valamennyi paraméter esetében a Kmr. 1. számú mellékletében feltüntetett mértékegységben kell megadni, függetlenül a vizsgálati módszertől. Különösen figyelmet kell erre fordítani a bór (mg/l), a vas (mikrog/l), a mangán (mikrog/l), és a nehézfémek esetében. A szerves-peszticid táblázatrészben szereplő komponenseket () mértékegységben kérjük megadni. Az egyéb paramétereket tartalmazó táblázatrészben a p-lúgosság és m-savasság paramétereket (mmol/l) mértékegységben kérjük megadni. A méréshatár alatti eredmények feltüntetése optimális esetben <méréshatár formában történik, de elfogadható a mha, vagy mikrobiológiai paraméterek esetén a 0 eredmény is. Mikrobiológiai eredmények esetén a felső kimutatási határt meghaladó eredményeket az MSZ EN ISO 8199 szabvány szerint kell megadni: hígítás nélkül feldolgozott minták esetén, nem differenciáló vizsgálatnál (tehát ahol az összes telepszám adja a végeredményt) lemezöntés esetén >300 TKE/vizsgálati térfogat, membránszűrés vagy szélesztés esetén >200 TKE/vizsgálati térfogat. Differenciáló vizsgálatok esetén (ahol csak a típusos telepeket számoljuk, és háttérflóra lehet jelen) lemezöntéses vagy szélesztéses vizsgálatnál >150 TKE/vizsgálati térfogat, membránszűrés esetén >100 TKE/vizsgálati térfogat. Ahol hígítás vagy a membránszűrés csökkentett térfogatból történt, ott a fenti felső kimutatási határokat a hígítás/csökkentés fokával meg kell szorozni. Amennyiben a Központi Adatbázisba történő adatbevitelt az Egység vagy a Vivion programot használó megyék esetében valamilyen ok (pl. kiegészítő megjegyzés beírása) miatt meg kell ismételni, úgy az ismételten (adatküldő sablon segítségével) beküldött eredmények felülírják az előzőleg beküldött adatokat. Tehát a bekerült vízminőségi adatok a rendszerből nem törölhetők (csak külön kérés esetén, amennyiben azt az OKI felé jelzik), azonban felülírhatóak a fentieknek megfelelően. Puha és kemény adatszolgáltatási küszöbértékek Az új jelentési rendszerben ún. puha és kemény határértékek kerültek bevezetésre, melyeket az esetleges félreértések elkerülése miatt a jövőben puha és kemény adatszolgáltatási küszöbértéknek nevezünk. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezen küszöbértékek természetesen nem az ivóvíz minőségének klasszikus értelemben vett elfogadhatóságára vonatkoznak, ellentétben a Krm. 1.sz. mellékletében szereplő határértékeivel, illetve az egyéb pl. a vízbiztonsági szempontból fontos, határértéknél kisebb beavatkozási értékekkel. Az adatszolgáltatási küszöbértékek célja kettős: egyrészt a téves adatbevitel (valós tartományokon kívül eső értékek) kiszűrése (pl. ph 72), valamint az adatbázis minőségének (megbízhatóságának) növelése, többek között az uniós jelentési kötelezettség színvonalas teljesíthetősége érdekében. 9

10 Puha adatszolgáltatási érték: A 98/83/EC Európai Uniós ivóvíz irányelv előírja a tagállamok számára az ivóvíz minőségről szóló éves jelentések készítését. Ez a határérték túllépések száma és mértéke mellett kiterjed azok okaira és az esetleges helyreállító intézkedésekre. Ezeket az adatokat korábban Magyarország (adatgyűjtés hiányában) nem tudta szolgáltatni. A puha adatszolgáltatási küszöbérték túllépése esetén a rendszer befogadja az adatot, de megjegyzés formájában rögzíteni kell a túllépés okát, és amennyiben volt, a beavatkozás jellegét is, az alábbi kódok szerint: Kód Határérték túllépés eredete Példa C vízbázis geológiai arzén, ammónia, vas, peszticid szennyezés T vízkezelő technológia flokkuláló szerként alkalmazott alumínium, mangán, vízműben keletkező nitrit P gerincvezeték hálózaton keletkező nitrit, telepszám növekedés D épületen belüli hálózat réz- vagy ólomvezeték, Pseudomonas ae. O Egyéb (lehetőség szerint kiegészítő megjegyzéssel ellátva) E. coli megjelenése csőtörés miatt, feltételezhetően hibás mérés feltűntetése olyan esetben, amennyiben a hibásnak vélt mérési eredmények ellenőrzése megtörtént, de a laboratórium ezeken nem kíván változtatni S vegyes nitrit keletkezés a vízműben és a hálózaton együttesen, telepszám emelkedés a gerinc- és belső hálózatban együttesen U ismeretlen egyszeri, nem várt határérték túllépés, amelynek oka nem azonosítható Kód Beavatkozás jellege* Példa C1 beavatkozás a szennyezőforrás ismert szivárgó szennyezés forrásának felszámolására megszüntetése C2 új vízbázis bevonása új kút létesítése, vízátvezetés T1 technológia bevezetése, fejlesztés, arzénmentesítés, ammónia mentesítés stb. helyreállítása P1 kifogásolt gerincvezeték szakaszok ólom gerincvezetékek cseréje, csőtörés javítása cseréje, javítása, kiiktatása P2 kifogásolt gerincvezeték szakaszok öblítése, mosatása, fertőtlenítése hálózatmosatás bakteriológiai paraméterek vagy nitrit határérték túllépése után D1 kifogásolt belső vezeték szakaszok ólom háztartási vezetékek cseréje cseréje, javítása, kiiktatása D2 hibás szakaszok öblítése, mosatása, fertőtlenítése belső hálózat mosatása pl. telepszám növekedés miatt S1 biztonsági intézkedések a hozzáférés szándékos vagy véletlen emberi szennyezést megakadályozására követően O1 egyéb szúnyoghálók javítása mikroszkópos biológiai kifogásoltság esetén 10

11 Kód Beavatkozás jellege* Példa E1 a fogyasztók tájékoztatása (pl. vízhasználat korlátozása vagy tiltása, forralási utasítás) E2 átmeneti vízellátás (palackos, forralási utasítás csőtörést követő bakteriológiai határérték túllépés miatt vízosztás várandósoknak és kismamáknak nitrit határérték túllépés miatt tartálykocsis vagy egyéb) N nincs beavatkozás nem szükséges, mert a határérték túllépés kismértékű, és az egészségre nem jelent veszélyt * A Viziközmű Szolgáltatók adatai alapján. A megjegyzés mezőben csak a fenti két (egy ok és egy beavatkozás) kódot kell feltüntetni (pl. egy közkifolyón tapasztalt mikrobiológiai kifogás esetén, ha a vízmű hálózatot mosatott és fertőtlenített, a bejegyzés P, P2 ). Egyéb szöveges magyarázat hozzáfűzése lehetséges, de nem kötelező. Elméletileg valamennyi határérték-túllépés esetén szükséges lenne az okok és a beavatkozások rögzítése, azonban néhány paraméter esetében a puha adatszolgáltatási értéket a Kmr. szerinti határérték többszörösére állítottuk be a munkateher csökkentése érdekében. A fentiek miatt kérjük minden megye adatszolgáltatása esetében az 1. sz. mellékletben ismertetett, OKI által javasolt puha és kemény adatszolgáltatási értékek használatát, - ill. programot használó megyék esetén amennyiben attól eltérő érték történt beállításra - annak visszaállítását. Kemény adatszolgáltatási érték A kemény adatszolgáltatási érték a megadott tartományon kívül eső eredményeket nem engedi be az adatbázisba. Amennyiben olyan havária esemény lép fel, amely miatt valós érték a kemény adatszolgáltatási küszöbértéken kívül esik, azt OKI-nak jelezni kell, így az adott paraméterre vonatkozó kemény adatszolgáltatási küszöbértéket meghaladó eredmény, az adott mintavételi pontra vonatkozóan bekerülhet a Központi Adatbázisba. A kemény adatszolgáltatási küszöbértéket telepszám 22 o C és 37 o C paraméterek esetében országos szinten /szám értékről /szám értékre emeltük, minden Egység illetve Vivion programot használó megyében. A Forrást használó megyékben, ezen új értékek megyénként történő beállítása a vízminőségi értékek függvényében támogatható. A telepszám 22 o C és 37 o C kemény adatszolgáltatási értékek változtatásának oka, hogy Magyarország egyes területein ezen indikátor paraméterek meghaladják az előzőekben használt /szám kemény adatszolgáltatási értéket, és emiatt azok Központi Adatbázisba történő rögzítésére nem volt lehetőség. Minden ilyen esetben kérjük - a vízminőségben Telepszám paraméterben jelentkező tendenciák észlelése miatt - az eredmények MSZ EN ISO 8199 szabvány szerinti pontos megadását (> /szám helyett pl /szám). 11

12 A jelentési rendszer további fejlesztési irányai Jelenleg még az FTP tárhely is működik, célunk, hogy 2013-ban, mind az FTP tárhelyre, mind a Központi Adatbázisba küldjék meg a vízminőségi adatokat, azok összevetése céljából. Középtávú cél, a vízellátási zónák (valamint a vízbiztonsági zónák) vízminőségi eredmények alapján történő kijelölése, a jelenlegi településszintű besorolás helyett. Részben ezért is fontos, hogy pontosan beazonosíthatóak legyenek a mintavételi helyek, utca házszám tekintetében is. További cél a vízhigiénés adatok egyéb adatbázisokkal történő összekapcsolása, (pl. vízműrendszerek, nyomászónák stb.). Ennek megvalósítása az EKOP-2.A számú OTH által elnyert A humán vízhasználatok környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése című projekt keretén belül történhet meg. 12

13 1. számú melléklet: OKI által javasolt alsó és felső adatszolgáltatási értékek Vízhigiéniai adatszolgáltatás elfogadhatósági adattartományok A táblázat a vízhigiéniai adatszolgáltatásban résztvevő komponensekhez tartozó puha és kemény elfogadhatósági küszöbértékeket tartalmazza. (A Központi Adatbázis az elfogadható adattartomány felső értékére ellenőriz, az alsó érték csak tájékoztatóul van feltüntetve.) Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) A, Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők E. coli szám/100ml 1, alatta <1 20/2.000 Enterococcusok szám/100ml 1, alatta <1 20/2.000 B, Kémiai vízminőségi jellemzők Akrilamid - - Antimon Max kimutatási határ: 1,25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 2,5, alatta <2,5 5/10 Arzén Max kimutatási határ: 1, alatta nd; max. alsó méréshatár: 2, alatta <2 50/200 Benzol Max kimutatási határ: 0,25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 1, alatta <1 1/15 Benz(a)pirén Max kimutatási határ: 0,0025, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,01/1 Bór Max kimutatási határ: 0,1, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,2, alatta <0,2 1/5 Bromát Max kimutatási határ: 2,5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 5, alatta <5 10/100 Kadmium Max kimutatási határ: 0,5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 1, alatta <1 5/10 13

14 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Króm Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 50/100 Réz Max kimutatási határ: 0,2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,4, alatta <0,4 2/5 Cianid Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 50/100 1,2-diklór-etán Max kimutatási határ: 0,3, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,6, alatta <0,6 3/6 Epiklórhidrin - - Fluorid Max kimutatási határ: 0,15, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,3, alatta <0,3 1,5/5 Ólom Max kimutatási határ: 1, alatta nd; max. alsó méréshatár: 2, alatta <2 10/200 Higany Max kimutatási határ: 0,2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,4, alatta <0,4 1/3 Nikkel Max kimutatási határ: 4, alatta nd; max. alsó méréshatár: 8, alatta <8 20/50 Nitrát Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 150/500 Nitrit Max kimutatási határ: 0,05, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,1, alatta <0,1 1,5/5 Peszticidek Max kimutatási határ: 0,025, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,1/1 Összes peszticid Max kimutatási határ: 0,125, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,25, alatta <0,25 0,5/1 Policiklusos aromás szénhidrogének Max kimutatási határ: 0,025, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,1/1 Szelén Max kimutatási határ: 1, alatta nd; alsó méréshatár: 2, alatta <2 max. 10/20 Tetraklór-etilén és triklór-etilén Max kimutatási határ: 2, alatta nd; alsó méréshatár: 4, alatta <4 max. 10/50 14

15 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Összes trihalo-metán Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 150/300 Vinil-klorid - - Cisz-1,2-diklór-etilén Javasolt max. kimutatási határ: 2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 4, alatta <4 50/100 Klorit Javasolt max. kimutatási határ: 0,03, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,6/10 Kötött aktív klór Javasolt max. kimutatási határ: 0,03, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,06 9/15 C, Indikátor vízminőségi jellemzők Alumínium Max kimutatási határ: 20, alatta nd; max. alsó méréshatár: 40, alatta <40 200/1.000 Ammónium Max kimutatási határ: 0,05, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,1, alatta <0,1 3/10 Klorid Max kimutatási határ: 25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 50, alatta <50 250/1.000 Clostridium perfingens (spórákkal együtt) szám/100ml 1, alatta <1 20/1.000 Szín Vezetőképesség µs/cm Max kimutatási határ: 500, alatta nd; max. alsó méréshatár: 500, alatta < /5.000 ph 6,5 9,5 Vas Max kimutatási határ: 20, alatta nd; max. alsó méréshatár: 40, alatta <40 600/

16 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Mangán Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 150/5.000 Szag Permanganát index (KOIps) O 2 Max kimutatási határ: 0,5, alatta nd; alsó méréshatár: 1, alatta <1 max. 5/50 Szulfát Max kimutatási határ: 25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 50, alatta <50 250/1.000 Nátrium Max kimutatási határ: 20, alatta nd; max. alsó méréshatár: 40, alatta <40 200/1.000 Íz Telepszám 22 C és 37 C-on szám/ml 1, alatta <1 Telepszám 22 C és 37 C-on szám/ml 1, alatta <1 alapesetben 1.000/ alapesetben 1.000/ Coliform baktériumok szám/100ml 1, alatta <1 100/2.000 Pseudomonas aeruginosa szám/100ml 1, alatta <1 100/2.000 Összes szerves szén (TOC) Javasolt max. kimutatási határ: 0,2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,3, alatta <0,3 10/20 Zavarosság* Javasolt: NTU Javasolt max. kimutatási határ: 0,05, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,1, alatta <0,1 15/30 Keménység CaO max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 500/

17 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Fenolindex Javasolt max. kimutatási határ: 2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 3, alatta <3 20/50 Olajszármazékok 50/100 Trícium Bq/l Összes indikatív dózis msv/év E, Biológiai vízminőségi jellemzők üledék ml/l 0 1/2 véglények szám/l 0 500/2.000 férgek szám/l 0 500/2.000 baktériumok (szennyezettségjelzők) szám/l 0 10/100 gombák szám/l /5.000 vas- és mangánbaktériumok szám/l / egyéb baktériumok (kénbaktériumok) szám/l / algák és cianobaktériumok felszínivíz, algák és cianobaktériumok egyéb víz szám/l / , / *Zavarosság paraméter NTU mértékegységtől eltérő eredmény megadása: az adatküldő sablon Kormányrendelet munkalap O oszlopában található Zavarosság érzékszervi oszlopban lehetséges (szöveges értékelés). NTU mértékegységben történő zavarosság eredmény megadás: az adatküldő sablon Kormányrendelet munkalap Zavarosság műszeres, N oszlopában lehetséges. 17

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése

A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízbiztonsági Osztály A magyarországi ivóvizek ólom tartalmának felmérése Sebestyén Ágnes, Borsányi Mátyás A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS MINTAVÉTEL AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Eredmények BÁCSSZŐLŐS

Eredmények BÁCSSZŐLŐS BÁCSSZŐLŐS Eredmények Kossuth u. 16. Kossuth u. 16. Vízminőségi Jellemző Határérték Egység 2014.10.30 2014.11.18 Ammónium 0,50 mg/l - - Klorid 250 mg/l - - - - Vas 200 µg/l - - Mangán 50 µg/l - - Permanganát

Részletesebben

víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer

víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer víztoronynál víztoronynál Bácsszőlős Borota Császártölté víztoronynál víztoronynál Garambvölgyi köznél lévő könténer Vízminőségi Jellemző Határérték Egység 2015.03.16. 2015.03.31. 2015.04.21. 2015.05.19.

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Ivóvíz minőség, 2012. 1. Országos összefoglaló

Ivóvíz minőség, 2012. 1. Országos összefoglaló Ivóvíz minőség, 2012 1. Országos összefoglaló A közműves ivóvízellátás az ország valamennyi településén biztosított. Az ellátott lakosság aránya 96 %, csak egyes külterületi településrészek rákötése nem

Részletesebben

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE VÍZGAZDÁLKODÁS. A szennyezett ivóvíz élettani hatásai

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE VÍZGAZDÁLKODÁS. A szennyezett ivóvíz élettani hatásai VÍZGAZDÁLKODÁS ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A szennyezett ivóvíz élettani hatásai Nitrát-tartalom Mikroszennyezõk Fertõzések 21/2 (X. 25.) Korm. rendelet A szennyezett ivóvíz élettani hatásai Hazánkban a közmûves

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték**

Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei. Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték** Ivóvízhálózati eredmények 2014. július. Szabad aktív klór mg/l 0,39 - Összes aktív klór mg/l 0,44 - ph - 7,49 >6,50 és

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1379/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK IVÓVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2013. évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK IVÓVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2013. évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK IVÓVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2013. évre Üzemeltető: Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1., www.vcsm.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítõ és Szolgáltató Kft. Kéve u. 41.) akkreditált mûszaki területe: Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi főosztály 2 (1097

Részletesebben

Közüzemi szerződés minták

Közüzemi szerződés minták 2. számú melléklet Közüzemi szerződés minták Egyedi lakossági szerződés Szerződés száma: Fogyasztóhely kódja: Partnerkód: KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény 2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény Vízszolgáltatás kiegészítő tevékenységeinek díjai Tervegyeztetés Mérnöki óradíj(szakfelügyelet, szakvélemény, szaktanácsadás) 3 778 1 020 4 798 5 984 1 616 7

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.28 -

Hatályosság: 2010.05.28 - 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl Hatályosság: 2010.05.28

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

Budapesti ivóvízvizsgálat. KMOP-3.3.4/A-10-2010-0049 Együtt a fenntartható életmódért

Budapesti ivóvízvizsgálat. KMOP-3.3.4/A-10-2010-0049 Együtt a fenntartható életmódért Budapesti ivóvízvizsgálat KMOP-3.3.4/A-10-2010-0049 Együtt a fenntartható életmódért Tartalomjegyzék I. A projekt összefoglalása... 3 II. 201/2001-es (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Közegészségügyi Higiénés Laboratórium (1095 Budapest, Gyáli út

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek

Részletesebben

Hévizek ásványianyag tartalma és azok közegészségügyi megítélése

Hévizek ásványianyag tartalma és azok közegészségügyi megítélése Hévizek ásványianyag tartalma és azok közegészségügyi megítélése Dr. Ákoshegyi György Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdügyi Figazgatóság A modern társadalmak egyre jobban a természetes gyógymódok és életmód

Részletesebben

víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer

víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer VÍZTISZTÍTÓ KONTÉNEREK víztoronynál víztoronynál víztoronynál víztoronynál Eredmények Bácsszőlős Borota Császártöltés Garambvölgyi köznél lévő könténer Garambvölgyi köznél lévő könténer Vízminőségi Jellemző

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Ivóvíz minőség, 2013. 1. Országos összefoglaló

Ivóvíz minőség, 2013. 1. Országos összefoglaló Ivóvíz minőség, 213 1. Országos összefoglaló A közműves ivóvízellátás az ország valamennyi településén biztosított. Az ellátott lakosság aránya 96 %, csak egyes külterületi településrészek rákötése nem

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Systems Kft. OMFB 00235/2001 számú projekt Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Előadó: Bakos Tamás műszaki igazgató Systems Kft. 2003. március 31 A projekt célja Membrántechnológiai

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Eredmények BÁCSSZŐLŐS Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 16.

Eredmények BÁCSSZŐLŐS Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 16. BÁCSSZŐLŐS Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 16. Ifjúság u. 9. Vízminőségi Jellemző Határérték Egység 2015-04-21 2015-04-21 Ammónium 0,50 mg/l 1,06 - Klorid 250 mg/l 1-590 - ph 6,5 és 9,5 7,52 - Vas

Részletesebben

BÁCSSZŐLŐS Ifjúság u. 9. Ifjúság u. 9.

BÁCSSZŐLŐS Ifjúság u. 9. Ifjúság u. 9. BÁCSSZŐLŐS Ifjúság u. 9. Ifjúság u. 9. Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 16. Ifjúság u. 9. Vízminőségi Jellemző Határérték Egység 2015.04.21 2015.09.24 2015.11.19 2015.11.19 Ammónium 0,50 mg/l - 1,06

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Reskóné Nagy Mária Wessling Hungary Kft. HUNGALIMENTARIA - 2013. április 16-17. 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár, Mezőgazdasági Múzeum

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére, A TANÁCS 98/83/EK IRÁNYELVE (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke

Részletesebben

TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ?

TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ? TARTALMAZ-E ÓLMOT AZ ÁLTALUNK FOGYASZTOTT IVÓVÍZ? INFORMÁCIÓ CSEPPEK A közbeszédben és sokszor sajnos a hírekben is téves információk és alaptalan rémhírek keringenek, így joggal merülhet fel fogyasztóinkban

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYAR KÖZLÖNY 189. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 15., péntek Tartalomjegyzék 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló

Részletesebben

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz Készítette: Korányi Erika Környezettan Alapszakos Hallgató Témavezető: Majorosné Dr. Tóth Erika Mikrobiológia

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás

KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás KÖRNYZETVÉDELMI MŰVELETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I. 1. Előadás Víztisztítási technológiák Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem. RKK. 2010. Vízfelhasználások Közműolló VÍZFORRÁSOK Felszíni és felszín alatti vizek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Nyíregyházi Környezetanalitikai Laboratórium (4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás**

Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás** Dr. Laky Dóra*, Dr. Borsányi Mátyás** Kockázatkezelés normál működéskor és feltételezett válsághelyzetekben a Komravölgyi-ivóvízbázis és vízkezelés rendszernél * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvíz minőség, az ivóvíz forrása és a vízbázisok veszélyeztetése

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1. Adatlapok területi megoszlása 2. Mikrobiológiai tevékenység anyagszámai 3. Laboratóriumi létszám adatok 4. M szerezettség és m ködési feltétel statisztika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

a NAT-1-1391/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1391/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1391/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Stratégiai Osztály Laboratórium (6000 Kecskemét,

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- JAVÍTÓ PROJEKT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT Hálózat Palkonya jelenleg önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, mely 1983-ben valósult

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű?

A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? A csapvíz is lehet egészséges és jóízű? Dr. Radnai Ferenc 2/14/2014 1 Szennyezők a fogyasztási helyen A szennyezők forrása Elégtelen tisztítás Másodlagos szennyezés Szennyezők típusa Oldott anyagok Biológiai

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben