Módszertani levél. az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani levél. az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről"

Átírás

1 Módszertani levél az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről 1

2 Tartalomjegyzék az ivóvíz adatok jelentésének korszerűsített rendszeréről... 1 Háttér... 3 Az adatszolgáltatás alapelvei... 4 Szolgáltatandó vizsgálati eredmények... 5 Mintavételi helyek megjelölése... 5 Előzmény... 5 Új mintavételi helyek felvétele... 6 Változások bejelentése, regisztrálása... 8 Vizsgálati eredmények megadása... 8 Puha és kemény adatszolgáltatási küszöbértékek... 9 Puha adatszolgáltatási érték: Kemény adatszolgáltatási érték A jelentési rendszer további fejlesztési irányai számú melléklet: OKI által javasolt alsó és felső adatszolgáltatási értékek

3 Háttér A 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (továbbiakban: Kmr. ) 5. -ban rendelkezik az ivóvíz minőség ellenőrző vizsgálatairól, és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről. A Kmr. értelmében az ivóvíz szolgáltatók valamennyi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségére vonatkozó vizsgálati eredményt kötelesek megküldeni a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének (továbbiakban: NSzSz). A helyi/megyei NSzSz-ek a vizsgálati eredményeket feldolgozzák, értékelik, majd az összesítést követően az adatokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) felé továbbítják. A Kmr. negyedévenkénti, elektronikus adatszolgáltatást ír elő, azonban a formátumra vonatkozóan részletesen nem rendelkezik. A heterogén formátumú, tartalmilag is eltérő ivóvíz adatok összesítése, validálása és értékelése több hónapos munkát jelent, ennek következtében (figyelembe véve a több lépcsős jelentésből adódó csúszást is), az adatbázis a mindenkori aktuális dátumhoz képest általában egy év késésben van. Emellett az adatszolgáltatás jelenlegi formájában esetenként többszöri kézi adatbevitellel jár, ami a munkaterhelés mellett a hibalehetőséget is jelentősen megnöveli. A fenti problémák miatt került kidolgozásra 2011 őszétől kezdődően a jelentési rendszer korszerűsítése, amely az egységes formátum kialakítását és a kézi adatbevitel minimalizálását tűzte ki célul. 3

4 Az adatszolgáltatás alapelvei Jelenleg minden megye rendelkezik valamilyen elektronikus adatrögzítő rendszerrel. Ennek megyék szerinti megoszlását az alábbi 1. sz. táblázat ismerteti. Megye Elektronikus adatgyűjtő program Baranya megye Egység Bács-Kiskun megye Békés megye Egység Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapest Csongrád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Vivion Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Vivion Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Egység Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vivion LIMS Tolna megye Egység Vas megye Veszprém megye Zala megye 1. sz. táblázat: elektronikus adatgyűjtő programok, megyei bontásban A Központi Ivóvízminőség Adatbázis (továbbiakban: Központi Adatbázis) elkészítésére a programot fejlesztő MC2 Kft. kapott megbízást. A megyék ettől függetlenül az adatgyűjtést továbbra is a fentiekben felsorolt, saját rendszerükben végzik, különbség csak az adattovábbítás módjában van. A programot használó megyék adatai közvetlenül kerülnek átvitelre a Központi Adatbázisba. Az Egység és a Vivion programot használó megyék a saját programjukban rögzített adatokból generálnak egy előre meghatározott formátumú Excel táblázatot, majd ezt az MC2 által készített VizhigXls.exe program segítségével töltik fel a Központi Adatbázisba. A sablon formáját tekintve rögzített, mind az oszlopok sorrendjét, mind a paraméterek mértékegységét illetően. Kérjük annak szíves figyelembe vételét, hogy abban semmilyen módosításra, formázásra nincs lehetőség, valamint, hogy a paraméterek a Kmr.-ben megadott mértékegységben kerüljenek bevitelre, abban az esetben is, ha a beküldő laboratórium mérési módszere miatt, ettől eltérő mértékegységben ad ki eredményt. A leggyakrabban tapasztalt helytelen mértékegység megadásból eredő hibákat réz, vas, mangán, bór, fluorid komponenseknél tapasztaltuk. Az adatküldő sablon 3 munkalapot tartalmaz, ezek közül az első a Kmr. szerinti paramétereket, a második szerves paramétereket, a harmadik egyéb, ritkábban mért paramétereket 4

5 tartalmazza. Jelenleg a 3 munkalapon egy adott minta különböző vizsgálati értékei ugyanazon sorban kell, hogy szerepeljenek. Amennyiben ennek kivitelezésére nincs mód pl. Egység program esetén, úgy a negyedévenkénti adatszolgáltatás 3 adatcsomag küldésével történik, így minden adatcsomag esetében a különböző munkalapok egyike tartalmaz adatokat, másik 2 kitöltetlenül marad. A vízhigiénés adatok mindkét úton az OTH szerverén létesített Központi Adatbázisba kerülnek. Szolgáltatandó vizsgálati eredmények A Kmr. értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó ivóvizek valamennyi vizsgálati eredménye jelentési kötelezettség alá esik. Így tehát a kijelölt mintavételi pontokon vett rendszeres minták mellett az eseti (pl. lakossági panasz miatt vett) minták eredményeit is jelenteni kell, olyan megjelöléssel, hogy az a rendszeres mintáktól egyértelműen elkülöníthető legyen (ld. lent). A Kmr. hatálya alá tartozik valamennyi közüzemi vízmű, és azon egyedi vízellátók, amelyek közösségi ellátást vagy kereskedelmi célt szolgálnak (pl. kórházak, szállodák egyedi kútja, a vízkivétel mennyiségétől függetlenül). A fenti kategóriákba nem tartozó, és 10 m 3 /nap mennyiségnél kevesebbet szolgáltató vízellátók (pl. magánkutak), valamint az élelmiszeripari vállalkozások vizsgálati eredményeit jelenleg nem kötelező jelenteni, de az országos helyzet megítélése szempontjából rendkívül hasznos. Az értékeléshez nélkülözhetetlen a minták egyértelmű besorolása és megjelölése az alábbiak szerint: 1. Hatósági vagy önellenőrző minta; 2. Eseti vagy rendszeres minta; 3. Minta jellege: Közműves vízellátásból származó, közösségi ellátást vagy kereskedelmi célt szolgáló egyedi ellátásból származó, vagy magánkút; 4. Mintavételi hely típusa: Kútvíz (K), vízmű technológia eredetű víz (T), vízművet elhagyó ill. hálózatba adott víz (E), hálózati fogyasztói pont (H), forrásvíz (F), átmeneti vízellátásban szolgáltatott ivóvíz (Á), egyéb (M). Mintavételi helyek megjelölése Előzmény A Központi Adatbázis feltöltése során a mintavételi helyek aktualizálására és validálására az NSzSz-ek segítségével került sor. Ennek során több szempontból javításra, pontosításra kerültek a mintavételi pontok (többek között: a mintavételi helyek megnevezésében fel lettek tüntetve az egyértelmű azonosítást biztosító elnevezések: utca, házszám, esetenként Közintézmény neve, a település illetve településrész nevek a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa alapján kerültek meghatározásra). 5

6 Új mintavételi helyek felvétele A mintavételi helyek tekintetében megkülönböztetünk rendszeres és eseti mintavételi helyeket. - Rendszeres mintavételi hely: a jövőben rendszeresen ellenőrizni kívánt, kijelölt hatósági vagy önellenőrző mintavételi pont. ÁNTSZ kód megadása szükséges a rögzítéshez. - Eseti mintavételi hely: csak egy alkalommal, pl. lakossági panasz miatt vizsgált mintavételi hely. Ebben az esetben nem szükséges ÁNTSZ kódot adni, rögzítése jelenleg a településhez, későbbiek folyamán a vízellátási zónához rendeléssel történik majd a Forrás LIMS programot használó megyékben. A mozgó rendszeres mintavételi pontokat is hasonló módon kell megadni, de ez esetben a minta típusa rendszeres. A Vivion és Egység programot használó megyék, amennyiben eseti mintavételi helyeket csak ÁNTSZkód megadásával tudják rendszerükben rögzíteni, úgy adhatnak ezen mintavételi helyeknek is ÁNTSZ-kódot. Az eseti és rendszeres mintavételi helyek rögzítése esetén az egységes adatközlés miatt - kérjük az alábbiak figyelembe vételét: - Település illetve településrész: megadása a hivatalos, Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerinti megnevezésnek megfelelően történjen. Településrész megadása az anyatelepülés után kötőjellel írandó település- településrész formájában. - Megnevezés: egyértelműen beazonosítható módon (utca, házszám, közintézmény neve, közkifolyó/tűzcsap/konyhai csap stb.), maximálisan 100 karakterben. - ÁNTSZ kód: csak az állandó mintavételi helyek esetében, egy mintavételi hely megjelölésére alkalmas kód. Ugyanazon kód, ebből adódóan (a mintavételi pont megszűnése esetén) nem alkalmazható ismételten pl. egy, az eredetihez közeli mintavételi pontra vonatkozóan sem. Az ÁNTSZ-kód tehát a mintavételi hely egyértelmű és pontos azonosítását szolgálja, kijelölésében javasoljuk, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően járjanak el a kódszámok generálása szempontjából, különös tekintettel a településkód (ÁNTSZ kód első 4 számból álló kódja) változatlanul hagyására, az országos szinten esetlegesen jelentkező duplikált ÁNTSZ kódok elkerülése céljából. Amennyiben egy mintavételi pont már rendelkezik ÁNTSZ-kóddal, úgy annak megváltoztatását kérjük elkerülni, a historikus eredmények folytonosságának megőrzése, nyomon követhetősége miatt. - Szolgáltató: az önellenőrző mintavételi eredmények megadásáért felelős. - Minta jellege: Közműves vízellátásból származó (közműves), közösségi ellátást vagy kereskedelmi célt szolgáló egyedi ellátásból származó (egyedi), vagy magánkút. - Mintavételi hely típusa: Kútvíz (K), vízmű technológia eredetű víz (T), vízművet elhagyó ill. hálózatba adott víz (E), hálózati fogyasztói pont (H), forrásvíz (F), átmeneti vízellátásban szolgáltatott ivóvíz (Á), egyéb (M). 6

7 - Vízműrendszer: OKI adatbázisa alapján. Az eseti és rendszeres mintavételi helyek megadása a helyileg alkalmazott elektronikus adatgyűjtő rendszer használata alapján, a lentiekben ismertetett módon történik. programot használó megyék esetén: A rendszeres és eseti mintavételi pontok helyileg alkalmazott rendszerben történő rögzítését követően, azok a Központi Adatbázisban is láthatóvá válnak. Emiatt azok OKI számára történő bejelentésük szükségtelen. Eseti mintavételi pontok megadásakor nincs szükség ÁNTSZ kód generálására, azok jelenleg településhez, (későbbiek során várhatóan a vízellátási zónákhoz csatoltan), a pontos cím megadását követően rögzíthetők. Egység és Vivion programot használó megyék esetén: Az új eseti és rendszeres mintavételi helyek Vivion és Egység programokban történő rögzítését követően azok nem jelennek meg automatikusan a Központi Adatbázisban. Emiatt a helyileg alkalmazott adatgyűjtő rendszerben történt rögzítés mellett a negyedévenkénti adatküldést megelőzően mindenképpen szükséges ezen új mintavételi helyek OKI részére történő bejelentése. Az eseti és rendszeres mintavételi helyek jelentését a tervezett negyedéves adatküldés előtt legalább 2 héttel, lehetőség szerint egy értesítő levélben összegyűjtve az alábbi fejlécet tartalmazó 2. sz. táblázat címre történő megküldésével tehetik meg: Minta típusa Település ill. településtelepülésrész Mintavételi hely megnevezése ÁNTSZ-kód Víziközmű szolgáltató Minta jellege Mintavételi hely típusa (kóddal) - eseti - rendszeres hivatalos megnevezés (KSH szerint) egyértelműen beazonosítható módon (utca, hsz., közintézmény neve, kkf./tűzcsap/ konyhai csap stb.) Csak rendszeres mintavételi pont esetében szükséges* -közműves vízellátás (közműves) -közösségi ellátást v. kereskedelmi célt szolgáló egyedi ellátásból származó víz (egyedi) - magánkút - kútvíz (K) - vízmű technológia eredetű víz (T) - vízművet elhagyó ill. hálózatba adott víz (E) - hálózati fogyasztói pont (H) - forrásvíz (F) - átmeneti vízell. szolg. ivóvíz (Á) - egyéb - egyéb (M) 2. sz. táblázat: mintavételi helyek felvétele *Amennyiben a helyi (Egység, Vivion) adatgyűjtő rendszerben csak ÁNTSZ-kód generálását követően lehet rögzíteni az eseti mintavételi helyeket, úgy ezen eseti mintavételi helyekhez is kérjük feltüntetni az ÁNTSZ-kódot. 7

8 Amennyiben a VizhigXls.exe program segítségével küldött adatcsomag olyan mintavételi pontot tartalmaz, mely előzetesen nem került felvételre a Központi Adatbázisba, úgy a teljes adatcsomagot hibaüzenet kíséretében visszadobja feltöltés során a program. Az adatküldést - a kérdéses mintavételi pont(ok) rögzítését követően - meg kell ismételni. Változások bejelentése, regisztrálása Ivóvíz szolgáltató változásának bejelentése: minden megyére vonatkozóan - adatgyűjtő programtól függetlenül - negyedévenként, feltüntetve, hogy a vízmű szolgáltató változás együttjárt-e vízforrás, illetve víztechnológia változással. Mintavételi hely megnevezésében történt változás esetén: - Amennyiben csak a Közintézmény neve változott, a mintavételi hely változatlan, úgy nem szükséges új ÁNTSZ kód generálása, csupán a mintavételi hely megnevezésének javítása. Ezt a programot használó megyék közvetlenül elvégezhetik a helyileg alkalmazott rendszerükben. Az Egység és Vivion programot használó megyéknek, a változások átvezetése érdekében az OKI felé ezt jelenteniük szükséges. - Amennyiben ugyanazon cím alatt a mintavételi hely jellegében történt változás pl. közkifolyó helyett konyhai csap került kijelölésre, úgy az új mintavételi pontnak minősül, ezért annak külön felvétele szükséges. - Új ÁNTSZ kóddal kérjük azonosítani az egymáshoz közeli, azonos jellegű mintavételi pontokat is (pl. 2 közkifolyó 1 utcában). Lezárt, megszüntetett mintavételi pontok: jelenteni nem szükséges. Azonban ugyanaz az ÁNTSZ-kód a későbbiekben nem használható más mintavételi hely azonosításra. Vizsgálati eredmények megadása Az adatbázisba valamennyi, a Kmr. 1. sz. mellékletében meghatározott paraméterre vonatkozó vizsgálatot jelenteni kell az adatküldő sablonban meghatározottak szerint. Jelenleg csak az adatküldő sablon szerinti paraméterek, a táblázat szerinti sorrendben kerülhetnek be a Központi Adatbázisba. Amennyiben új - az adatküldő sablonban jelenleg nem szereplő - paraméter felvétele válik szükségessé (pl. új típusú fertőtlenítés miatt), úgy ezt az OKI felé jelezni kell a címen, a sablon bővítése céljából. Az adatküldő sablon bővítését az OKI végzi, az aktuális sablon, valamint a felvett paraméterhez tartozó puha és kemény adatszolgáltatási küszöbérték az Intraneten elérhető. Ugyanez vonatkozik a peszticid paraméterekre. Vizsgálni és jelenteni azokra a peszticidekre vonatkozó vizsgálati eredményt kell, amelyek az adott területen a jelenlegi vagy korábbi használat 8

9 miatt jelentőséggel bírnak, vagy jelenlétük korábban kimutatható volt (akár a kútvízben, akár a hálózati vízben). Újonnan vizsgálni kívánt peszticid paraméter felvételét a sablonba központilag az OKI végzi, majd az aktuális sablont az Intraneten közzéteszi. A vizsgálati eredményt valamennyi paraméter esetében a Kmr. 1. számú mellékletében feltüntetett mértékegységben kell megadni, függetlenül a vizsgálati módszertől. Különösen figyelmet kell erre fordítani a bór (mg/l), a vas (mikrog/l), a mangán (mikrog/l), és a nehézfémek esetében. A szerves-peszticid táblázatrészben szereplő komponenseket () mértékegységben kérjük megadni. Az egyéb paramétereket tartalmazó táblázatrészben a p-lúgosság és m-savasság paramétereket (mmol/l) mértékegységben kérjük megadni. A méréshatár alatti eredmények feltüntetése optimális esetben <méréshatár formában történik, de elfogadható a mha, vagy mikrobiológiai paraméterek esetén a 0 eredmény is. Mikrobiológiai eredmények esetén a felső kimutatási határt meghaladó eredményeket az MSZ EN ISO 8199 szabvány szerint kell megadni: hígítás nélkül feldolgozott minták esetén, nem differenciáló vizsgálatnál (tehát ahol az összes telepszám adja a végeredményt) lemezöntés esetén >300 TKE/vizsgálati térfogat, membránszűrés vagy szélesztés esetén >200 TKE/vizsgálati térfogat. Differenciáló vizsgálatok esetén (ahol csak a típusos telepeket számoljuk, és háttérflóra lehet jelen) lemezöntéses vagy szélesztéses vizsgálatnál >150 TKE/vizsgálati térfogat, membránszűrés esetén >100 TKE/vizsgálati térfogat. Ahol hígítás vagy a membránszűrés csökkentett térfogatból történt, ott a fenti felső kimutatási határokat a hígítás/csökkentés fokával meg kell szorozni. Amennyiben a Központi Adatbázisba történő adatbevitelt az Egység vagy a Vivion programot használó megyék esetében valamilyen ok (pl. kiegészítő megjegyzés beírása) miatt meg kell ismételni, úgy az ismételten (adatküldő sablon segítségével) beküldött eredmények felülírják az előzőleg beküldött adatokat. Tehát a bekerült vízminőségi adatok a rendszerből nem törölhetők (csak külön kérés esetén, amennyiben azt az OKI felé jelzik), azonban felülírhatóak a fentieknek megfelelően. Puha és kemény adatszolgáltatási küszöbértékek Az új jelentési rendszerben ún. puha és kemény határértékek kerültek bevezetésre, melyeket az esetleges félreértések elkerülése miatt a jövőben puha és kemény adatszolgáltatási küszöbértéknek nevezünk. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ezen küszöbértékek természetesen nem az ivóvíz minőségének klasszikus értelemben vett elfogadhatóságára vonatkoznak, ellentétben a Krm. 1.sz. mellékletében szereplő határértékeivel, illetve az egyéb pl. a vízbiztonsági szempontból fontos, határértéknél kisebb beavatkozási értékekkel. Az adatszolgáltatási küszöbértékek célja kettős: egyrészt a téves adatbevitel (valós tartományokon kívül eső értékek) kiszűrése (pl. ph 72), valamint az adatbázis minőségének (megbízhatóságának) növelése, többek között az uniós jelentési kötelezettség színvonalas teljesíthetősége érdekében. 9

10 Puha adatszolgáltatási érték: A 98/83/EC Európai Uniós ivóvíz irányelv előírja a tagállamok számára az ivóvíz minőségről szóló éves jelentések készítését. Ez a határérték túllépések száma és mértéke mellett kiterjed azok okaira és az esetleges helyreállító intézkedésekre. Ezeket az adatokat korábban Magyarország (adatgyűjtés hiányában) nem tudta szolgáltatni. A puha adatszolgáltatási küszöbérték túllépése esetén a rendszer befogadja az adatot, de megjegyzés formájában rögzíteni kell a túllépés okát, és amennyiben volt, a beavatkozás jellegét is, az alábbi kódok szerint: Kód Határérték túllépés eredete Példa C vízbázis geológiai arzén, ammónia, vas, peszticid szennyezés T vízkezelő technológia flokkuláló szerként alkalmazott alumínium, mangán, vízműben keletkező nitrit P gerincvezeték hálózaton keletkező nitrit, telepszám növekedés D épületen belüli hálózat réz- vagy ólomvezeték, Pseudomonas ae. O Egyéb (lehetőség szerint kiegészítő megjegyzéssel ellátva) E. coli megjelenése csőtörés miatt, feltételezhetően hibás mérés feltűntetése olyan esetben, amennyiben a hibásnak vélt mérési eredmények ellenőrzése megtörtént, de a laboratórium ezeken nem kíván változtatni S vegyes nitrit keletkezés a vízműben és a hálózaton együttesen, telepszám emelkedés a gerinc- és belső hálózatban együttesen U ismeretlen egyszeri, nem várt határérték túllépés, amelynek oka nem azonosítható Kód Beavatkozás jellege* Példa C1 beavatkozás a szennyezőforrás ismert szivárgó szennyezés forrásának felszámolására megszüntetése C2 új vízbázis bevonása új kút létesítése, vízátvezetés T1 technológia bevezetése, fejlesztés, arzénmentesítés, ammónia mentesítés stb. helyreállítása P1 kifogásolt gerincvezeték szakaszok ólom gerincvezetékek cseréje, csőtörés javítása cseréje, javítása, kiiktatása P2 kifogásolt gerincvezeték szakaszok öblítése, mosatása, fertőtlenítése hálózatmosatás bakteriológiai paraméterek vagy nitrit határérték túllépése után D1 kifogásolt belső vezeték szakaszok ólom háztartási vezetékek cseréje cseréje, javítása, kiiktatása D2 hibás szakaszok öblítése, mosatása, fertőtlenítése belső hálózat mosatása pl. telepszám növekedés miatt S1 biztonsági intézkedések a hozzáférés szándékos vagy véletlen emberi szennyezést megakadályozására követően O1 egyéb szúnyoghálók javítása mikroszkópos biológiai kifogásoltság esetén 10

11 Kód Beavatkozás jellege* Példa E1 a fogyasztók tájékoztatása (pl. vízhasználat korlátozása vagy tiltása, forralási utasítás) E2 átmeneti vízellátás (palackos, forralási utasítás csőtörést követő bakteriológiai határérték túllépés miatt vízosztás várandósoknak és kismamáknak nitrit határérték túllépés miatt tartálykocsis vagy egyéb) N nincs beavatkozás nem szükséges, mert a határérték túllépés kismértékű, és az egészségre nem jelent veszélyt * A Viziközmű Szolgáltatók adatai alapján. A megjegyzés mezőben csak a fenti két (egy ok és egy beavatkozás) kódot kell feltüntetni (pl. egy közkifolyón tapasztalt mikrobiológiai kifogás esetén, ha a vízmű hálózatot mosatott és fertőtlenített, a bejegyzés P, P2 ). Egyéb szöveges magyarázat hozzáfűzése lehetséges, de nem kötelező. Elméletileg valamennyi határérték-túllépés esetén szükséges lenne az okok és a beavatkozások rögzítése, azonban néhány paraméter esetében a puha adatszolgáltatási értéket a Kmr. szerinti határérték többszörösére állítottuk be a munkateher csökkentése érdekében. A fentiek miatt kérjük minden megye adatszolgáltatása esetében az 1. sz. mellékletben ismertetett, OKI által javasolt puha és kemény adatszolgáltatási értékek használatát, - ill. programot használó megyék esetén amennyiben attól eltérő érték történt beállításra - annak visszaállítását. Kemény adatszolgáltatási érték A kemény adatszolgáltatási érték a megadott tartományon kívül eső eredményeket nem engedi be az adatbázisba. Amennyiben olyan havária esemény lép fel, amely miatt valós érték a kemény adatszolgáltatási küszöbértéken kívül esik, azt OKI-nak jelezni kell, így az adott paraméterre vonatkozó kemény adatszolgáltatási küszöbértéket meghaladó eredmény, az adott mintavételi pontra vonatkozóan bekerülhet a Központi Adatbázisba. A kemény adatszolgáltatási küszöbértéket telepszám 22 o C és 37 o C paraméterek esetében országos szinten /szám értékről /szám értékre emeltük, minden Egység illetve Vivion programot használó megyében. A Forrást használó megyékben, ezen új értékek megyénként történő beállítása a vízminőségi értékek függvényében támogatható. A telepszám 22 o C és 37 o C kemény adatszolgáltatási értékek változtatásának oka, hogy Magyarország egyes területein ezen indikátor paraméterek meghaladják az előzőekben használt /szám kemény adatszolgáltatási értéket, és emiatt azok Központi Adatbázisba történő rögzítésére nem volt lehetőség. Minden ilyen esetben kérjük - a vízminőségben Telepszám paraméterben jelentkező tendenciák észlelése miatt - az eredmények MSZ EN ISO 8199 szabvány szerinti pontos megadását (> /szám helyett pl /szám). 11

12 A jelentési rendszer további fejlesztési irányai Jelenleg még az FTP tárhely is működik, célunk, hogy 2013-ban, mind az FTP tárhelyre, mind a Központi Adatbázisba küldjék meg a vízminőségi adatokat, azok összevetése céljából. Középtávú cél, a vízellátási zónák (valamint a vízbiztonsági zónák) vízminőségi eredmények alapján történő kijelölése, a jelenlegi településszintű besorolás helyett. Részben ezért is fontos, hogy pontosan beazonosíthatóak legyenek a mintavételi helyek, utca házszám tekintetében is. További cél a vízhigiénés adatok egyéb adatbázisokkal történő összekapcsolása, (pl. vízműrendszerek, nyomászónák stb.). Ennek megvalósítása az EKOP-2.A számú OTH által elnyert A humán vízhasználatok környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése című projekt keretén belül történhet meg. 12

13 1. számú melléklet: OKI által javasolt alsó és felső adatszolgáltatási értékek Vízhigiéniai adatszolgáltatás elfogadhatósági adattartományok A táblázat a vízhigiéniai adatszolgáltatásban résztvevő komponensekhez tartozó puha és kemény elfogadhatósági küszöbértékeket tartalmazza. (A Központi Adatbázis az elfogadható adattartomány felső értékére ellenőriz, az alsó érték csak tájékoztatóul van feltüntetve.) Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) A, Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők E. coli szám/100ml 1, alatta <1 20/2.000 Enterococcusok szám/100ml 1, alatta <1 20/2.000 B, Kémiai vízminőségi jellemzők Akrilamid - - Antimon Max kimutatási határ: 1,25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 2,5, alatta <2,5 5/10 Arzén Max kimutatási határ: 1, alatta nd; max. alsó méréshatár: 2, alatta <2 50/200 Benzol Max kimutatási határ: 0,25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 1, alatta <1 1/15 Benz(a)pirén Max kimutatási határ: 0,0025, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,01/1 Bór Max kimutatási határ: 0,1, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,2, alatta <0,2 1/5 Bromát Max kimutatási határ: 2,5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 5, alatta <5 10/100 Kadmium Max kimutatási határ: 0,5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 1, alatta <1 5/10 13

14 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Króm Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 50/100 Réz Max kimutatási határ: 0,2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,4, alatta <0,4 2/5 Cianid Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 50/100 1,2-diklór-etán Max kimutatási határ: 0,3, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,6, alatta <0,6 3/6 Epiklórhidrin - - Fluorid Max kimutatási határ: 0,15, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,3, alatta <0,3 1,5/5 Ólom Max kimutatási határ: 1, alatta nd; max. alsó méréshatár: 2, alatta <2 10/200 Higany Max kimutatási határ: 0,2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,4, alatta <0,4 1/3 Nikkel Max kimutatási határ: 4, alatta nd; max. alsó méréshatár: 8, alatta <8 20/50 Nitrát Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 150/500 Nitrit Max kimutatási határ: 0,05, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,1, alatta <0,1 1,5/5 Peszticidek Max kimutatási határ: 0,025, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,1/1 Összes peszticid Max kimutatási határ: 0,125, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,25, alatta <0,25 0,5/1 Policiklusos aromás szénhidrogének Max kimutatási határ: 0,025, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,1/1 Szelén Max kimutatási határ: 1, alatta nd; alsó méréshatár: 2, alatta <2 max. 10/20 Tetraklór-etilén és triklór-etilén Max kimutatási határ: 2, alatta nd; alsó méréshatár: 4, alatta <4 max. 10/50 14

15 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Összes trihalo-metán Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 150/300 Vinil-klorid - - Cisz-1,2-diklór-etilén Javasolt max. kimutatási határ: 2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 4, alatta <4 50/100 Klorit Javasolt max. kimutatási határ: 0,03, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,05 0,6/10 Kötött aktív klór Javasolt max. kimutatási határ: 0,03, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,05, alatta <0,06 9/15 C, Indikátor vízminőségi jellemzők Alumínium Max kimutatási határ: 20, alatta nd; max. alsó méréshatár: 40, alatta <40 200/1.000 Ammónium Max kimutatási határ: 0,05, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,1, alatta <0,1 3/10 Klorid Max kimutatási határ: 25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 50, alatta <50 250/1.000 Clostridium perfingens (spórákkal együtt) szám/100ml 1, alatta <1 20/1.000 Szín Vezetőképesség µs/cm Max kimutatási határ: 500, alatta nd; max. alsó méréshatár: 500, alatta < /5.000 ph 6,5 9,5 Vas Max kimutatási határ: 20, alatta nd; max. alsó méréshatár: 40, alatta <40 600/

16 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Mangán Max kimutatási határ: 5, alatta nd; max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 150/5.000 Szag Permanganát index (KOIps) O 2 Max kimutatási határ: 0,5, alatta nd; alsó méréshatár: 1, alatta <1 max. 5/50 Szulfát Max kimutatási határ: 25, alatta nd; max. alsó méréshatár: 50, alatta <50 250/1.000 Nátrium Max kimutatási határ: 20, alatta nd; max. alsó méréshatár: 40, alatta <40 200/1.000 Íz Telepszám 22 C és 37 C-on szám/ml 1, alatta <1 Telepszám 22 C és 37 C-on szám/ml 1, alatta <1 alapesetben 1.000/ alapesetben 1.000/ Coliform baktériumok szám/100ml 1, alatta <1 100/2.000 Pseudomonas aeruginosa szám/100ml 1, alatta <1 100/2.000 Összes szerves szén (TOC) Javasolt max. kimutatási határ: 0,2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,3, alatta <0,3 10/20 Zavarosság* Javasolt: NTU Javasolt max. kimutatási határ: 0,05, alatta nd; max. alsó méréshatár: 0,1, alatta <0,1 15/30 Keménység CaO max. alsó méréshatár: 10, alatta <10 500/

17 Elfogadható adat Vizsgálandó paraméterek Mértékegység Alsó Felső (puha/szigorú) Fenolindex Javasolt max. kimutatási határ: 2, alatta nd; max. alsó méréshatár: 3, alatta <3 20/50 Olajszármazékok 50/100 Trícium Bq/l Összes indikatív dózis msv/év E, Biológiai vízminőségi jellemzők üledék ml/l 0 1/2 véglények szám/l 0 500/2.000 férgek szám/l 0 500/2.000 baktériumok (szennyezettségjelzők) szám/l 0 10/100 gombák szám/l /5.000 vas- és mangánbaktériumok szám/l / egyéb baktériumok (kénbaktériumok) szám/l / algák és cianobaktériumok felszínivíz, algák és cianobaktériumok egyéb víz szám/l / , / *Zavarosság paraméter NTU mértékegységtől eltérő eredmény megadása: az adatküldő sablon Kormányrendelet munkalap O oszlopában található Zavarosság érzékszervi oszlopban lehetséges (szöveges értékelés). NTU mértékegységben történő zavarosság eredmény megadás: az adatküldő sablon Kormányrendelet munkalap Zavarosság műszeres, N oszlopában lehetséges. 17

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011

Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 Magyarország ivóvízminőségi helyzete 2011 1. Országos összesítés Az ivóvízellátás az ország egész területén megfelelő, tartós vízhiány 2011-ben sehol nem lépett fel. Az ország valamennyi településen van

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke (1) bekezdésére, A TANÁCS 98/83/EK IRÁNYELVE (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikke

Részletesebben

Ivóvíz kiskáté. Lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről

Ivóvíz kiskáté. Lakossági tájékoztató a gyakran ismételt kérdésekről Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-11-73 Telefax: (1) 215-0148 E-mail:

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére

Magyarország. J E L E N T É S az Európai Bizottság részére 1 Magyarország J E L E N T É S az Európai Bizottság részére az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről az Európai Bizottság

Részletesebben

VÍZ ÉS EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON Jelentés a Részes Felek 3. Találkozója részére

VÍZ ÉS EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON Jelentés a Részes Felek 3. Találkozója részére 1. számú melléklet a 2384- /2013/JOGI iktatószámú előterjesztéshez VÍZ ÉS EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON Jelentés a Részes Felek 3. Találkozója részére I. RÉSZ 1. Röviden foglalják össze a célkitűzések felállításának

Részletesebben

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközművek üzemeltetéséről

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet. a víziközművek üzemeltetéséről 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket

Részletesebben

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése

Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Humán használatú vizek egészségkockázatának előrejelzése Vargha Márta Országos Könyezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági főosztály Vízzel kapcsolatos betegségek Vízben lévő mikroorganizmusok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

hír CSATORNA TARTALOM

hír CSATORNA TARTALOM hír CSATORNA 2013 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja szeptember október TARTALOM MaSzeSz HÍRHOZÓ... 2 Laky, D., Licskó, I., Takó, Sz.: Arzén- és ammónium eltávolítása ivóvízből hibaesemények elemzése

Részletesebben

Budapest, 2014. január

Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/699/2014. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 14-én. MUNKAANYAG

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

www.tevadmin.nrszh.hu

www.tevadmin.nrszh.hu TÁJÉKOZTATÓ Az igénybevevők nyilvántartásának kezdeti adatfeltöltéséről 1 Bevezetés A szociális, gyermekjóléti és szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

módszertani kézikönyve

módszertani kézikönyve A civil szervezetek statisztikai számbavételének módszertani kézikönyve Készítette: Statisztika munkacsoport (ÁROP-1.1.18) Németh Eszter (KSH) Nagy Renáta (KSH) Dr. Sebestény István (KSH) Bécsy Etelka

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet hatálya 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben