AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban"

Átírás

1 Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/ ) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás feladatainak ellátására Bevetés Kulturális és Sportegyesület 1076 Budapest, Sajó utca december 20. 1

2 1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Bevetés Kulturális és Sportegyesület 1076 Budapest, Sajó utca 3. I. Ajánlatkérő 1.2. Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető: A kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. rendelkezései alapján ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5 nappal van lehetősége. Kérjük, hogy kérdéseiket faxon és üzenetben egyaránt küldjék meg az alábbi elérhetőségekre: Fax: +36-1/ A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás 2.2. A szerződés tárgya: II. Az eljárás tárgya Szolgáltatási szerződés az Környezetvédelem gyerekcipőben c. kampány reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás feladatainak ellátására mennyiség: Mennyiség: Grafikai, és beszerzési és médiavásárlási feladatok, Érték (nettó): Ft, Az elvégzendő munkák pontos mennyiségét és részletes leírását az árazatlan költségvetés tartalmazza A teljesítés helye: 1076 Budapest, Sajó utca 3., illetve az árajánlatkérő által megjelölt helyszínek A szerződés időtartama, teljesítési határidő: befejezés 2012/11/30 (év/hó/nap) Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: 2

3 Az Ajánlattevőnek 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetősége. Ajánlatkérő a vállalkozói szerződésben rögzített feltételek szerint fogadja be a vállalkozó szabályszerűen kiállított, leigazolt számláját. Az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát a Kbt (3) bek. alapján átutalással egyenlíti ki. A teljesítést és a készültségi fokot az ajánlatkérő igazolja. A teljesítés igazolása után benyújtott számla kiegyenlítése átutalással történik. A jelen eljárásban alkalmazandó a Kbt és 306/A. is, és az Art. 36/A. előírásai. III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek Figyelem! Kérjük az alább bekért igazolások és nyilatkozatok formai és tartalmi követelményének maradéktalan betartását annak érdekében, hogy az alkalmasságuk megállapítása után a bírálati szakaszban kerüljön értékelésre az ajánlatuk. Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók Pénzügyi és gazdasági alkalmasságra beadandó igazolások: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt két gazdasági év (2009, 2010.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása egyszerű másolatban 1 Alkalmatlanság: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) ha: Ajánlattevőnek vagy valamelyik a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az elmúlt két gazdasági év (2009, 2010.) jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív. (külön-külön megfelelés). 2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozata az előző két év (2009., 2010) nettó árbevételéről. 2. Alkalmatlanság: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: 2009., években nettó árbevétele nem éri el évenként a 15 millió forintot. (együttes megfelelés) Műszaki és szakmai alkalmasságra beadandó igazolások: 1. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az előző három évben ( ) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (reklámszervezés, -tervezés) munkáinak rövid 3

4 ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél nevének, címének és/vagy telefonszámának megadása, továbbá a beruházótól származó referencialevél csatolása egyszerű másolatban a Kbt. 68..(1) bekezdése szerint. 1. Alkalmatlanság: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés érték-ének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 2008., 2009., években nem rendelkezik összesen legalább 1 darab, minimum nettó 3 millió Ft/db értékű, a közbeszerzés tárgyával azonos (reklámszervezés, -tervezés, grafikai, nyomdai és beszerzési feladatok) befejezett, pozitív visszaigazolású referencia munkával. (együttes megfelelés). 2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük ismertetése (Kbt. 67. (3) bek. d) pontja alapján) szakmai önéletrajzuk csatolásával. 2. Alkalmatlanság: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik legalább 1 fő szakirányú végzettségű munkatárssal vagy 1 fő 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkatárssal (együttes megfelelés). 3. Az Ajánlattevő évi lezárt számviteli jogszabályok szerinti beszámoló kiegészítő mellékletének másolata, vagy a évi átlagos statisztikai létszámot igazoló egyéb bevallás eredeti vagy másolati példánya 3. Alkalmatlanság Ajánlattevő évi, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának kiegészítő melléklete szerint (vagy egyéb dokumentum alapján) nem állt alkalmazásában átlagosan legalább 3 fő statisztikai állományú dolgozó Az alkalmasság igazolására közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt; erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít; Az erőforrás szervezet tekintetében az alábbi rendelkezések is irányadók: Kbt. 65. (3) Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 4

5 (4) Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával; b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. (1) a) c) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben ajánlata benyújtásakor közös ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve erőforrást biztosító szervezetet nem jelöl meg, úgy azt a Kbt. 83. (6) bekezdése alapján hiánypótlásban már nem teheti meg. IV. Az ajánlatok bírálati rendje (a közbeszerzés mindhárom része esetében) Kérjük, hogy az árajánlat és a további bírálati részszempontok körében az alábbiak szerint tegye meg vállalását! 4.1. A bírálat szempontja: Az ajánlatkérő mindkét rész esetében az legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti nyertesnek Bírálati részszempontok, azok súlyszámai és a bírálati módszer: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár. (Legkedvezőbb ár / vizsgált ár) x Ponthatár

6 V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 5.1. Az eljárás típusa, menete: A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalma között eltérés mutatkozik, ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglaltakat tekinti irányadónak Ajánlattételi határidő: Dátum: (év/hó/nap) Időpont: 13:00 óra 5.3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Dátum: (év/hó/nap) Időpont: 13:00 óra 5.4. Szerződéskötés tervezett időpontja: Dátum: (év/hó/nap) Időpont: 13:00 óra 5.5. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye, résztvevő személyek: Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában a Bevetés Kulturális és Sportegyesület, 1076 Budapest, Sajó utca 3. szám alatti helyiségében bontja fel. A Kbt (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Nem Alternatív ajánlat lehetősége: Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát Hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. (1)-(2) bekezdése szerinti az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 83. (6) bekezdés szerint a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által - az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban - megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. 6

7 5.9. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlati kötöttség időtartama: 90 nap Az ajánlat nyelve: MAGYAR, minden beadott nem magyar nyelvű iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell. VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek az erőforrást nyújtó szervezetével és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdésében foglaltak alapján. Figyelem! A Magyarországon cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó, mint ajánlattevő, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okokra vonatkozó igazolást a Kbt (3) bekezdése szerint teljesítheti, azaz nyilatkoznia kell azok fenn nem állásáról További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások: a) Az ajánlatba becsatolandó ajánlattevő - az ajánlattételi határidő időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott egyszerű másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. b) Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolatban. A címpéldány kiállításának dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. 7

8 c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a)- d) pontjaira. d) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését /Kbt. 70. (2)/. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. e) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért. f) Az ajánlattevőnek a CD-n kiadott árazatlan költségvetést kell beárazva benyújtania és papír alapon az ajánlat példányaihoz, valamint CD-n, xls. formában egy példányban ajánlatához csatolni. g) Az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 72. szerint arról, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. h) Az ajánlatban csatolni kell a 7.5. pont szerinti iratjegyzékben előírt minden további nyilatkozatot, dokumentumot is. VII. Kötelező alaki kellékek 7.1. Az ajánlatok példányszáma: Az ajánlatot egy eredeti és két másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani, az egyik példányon fel kell tüntetni, hogy Eredeti. Eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az ajánlattevő köteles xls formában CD-re írva is benyújtani a beárazott költségvetést. Figyelem! A beárazott tételes költségvetést nem elegendő csak CD-re írva benyújtani, a beárazott tételes költségvetést kinyomtatva, az ajánlati példányokhoz is csatolni kell!! 7.2. Az ajánlat formája: Ajánlati anyagok formai követelményei: 70/A. (1) bekezdés szerint Az ajánlat lezárása: Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson a következő feliratot kell feltüntetni: Ajánlat az Környezetvédelem gyerekcipóben című projekt munkáira - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 8

9 7.4. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve a verseny tisztaságát sértő mértékben sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, visszapostáz feladó részére Tartalmi sorrend, iratjegyzék. Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza-e. Az alábbiakban felsorolt valamennyi nyilatkozat esetében irányadó, hogy a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén azt az ajánlatkérő hamis nyilatkozatnak minősíti. 1. Címlap (1. sz. melléklet) 2. Felolvasólap (2. sz. melléklet) 3. Tartalomjegyzék 4. Aláírási címpéldány 5. Cégkivonat 6. A Kbt. 70. (2) szerinti, a szerződéstervezet elfogadásáról szóló, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti nyilatkozatok (3. sz. melléklet) 7. Nyilatkozat a kizáró okokról (4. sz. melléklet) vagy a Kbt. 63. (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások és nyilatkozatok 8. A Kbt. 71. (1) a)-d) pontjairól szóló nyilatkozatok (5. sz. mellékletek) 9. Nyilatkozat a Kbt. 72. szerint (6. sz. melléklet) 10. Konzorciális megállapodás (adott esetben) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 11. Az elmúlt két gazdasági év (2009, 2010.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolói 12. Nyilatkozat az előző két év (2009., 2010) nettó árbevételéről. (7. sz. melléklet) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 13. Nyilatkozat referenciák bemutatásáról (8. sz. melléklet) 14. Referencia igazolások (referencialevelek) 15. Nyilatkozat szakemberekről (9. sz. melléklet) 16. Árazott költségvetés (CD-n, xls. formában is). 17. Egyéb 9

10 VIII. MELLÉKLETEK 10

11 1. sz. melléklet CÍMLAP AJÁNLAT Bevetés Kulturális és Sportegyesület általános egyszerű közbeszerzési eljárás Környezetvédelem gyerekcipőben kampányok reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás feladatainak ellátására Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye:.. Telefonszáma:.. Telefaxszáma:.. -címe:.. Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy beosztása:... 11

12 2. sz. melléklet FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő neve: Székhelye: Nyilvántartó cégbíróság: Cégjegyzékszám: Telefon: Telefax: Társasági forma: Alapítás éve: Cégvezető neve: 2. Az ajánlat f bb számszer síthet adatai: 1. rész: Grafikai, beszerzési és médiavásárlási feladatok 1. Nettó ajánlati ár: Ft 2. ÁFA: Ft 3. Bruttó ajánlati ár: Ft Kelt: év hó.. nap Cégszer aláírás 12

13 3. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdése tekintetében, a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a vállalkozás kkv besorolásáról Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy teljesítem az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általam megajánlott ellenszolgáltatásért, kötelezettséget vállalok a Dokumentációban lévő szerződéstervezet teljesítésére, melynek tartalmát megismertem és fenntartások nélkül elfogadom, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertességem esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseimben saját magamra vonatkozó kötelezettségként vállalom a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint az ajánlattevő mikrovállalkozó / kisvállalkozó / középvállalkozó / nem tartozik a Kkvt. alá (aláhúzandó) Kelt: év hó.. nap Cégszerű aláírás 13

14 4. sz. melléklet NYILATKOZAT a kizáró okok tekintetében, a Kbt (3) bekezdése alapján Alulírott.. (cégnév) székhely, mint a közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. (1) és a 61. (1) és a 62 (1) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alatt. Kelt: év hó.. nap Cégszerű aláírás 14

15 5. sz. melléklet A KBT. 71. (1) BEKEZDÉS a) - d) PONTJA, VALAMINT 63. (3) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT Alulírott.., mint a(z).., ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 71. (1) a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe az alábbiak (ez az információ valamely harmadik személy által végzendő tevékenységre vonatkozik) 1 : 71. (1) b) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak (meghatározzuk a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az alvállalkozók fogalmát a Kbt ) pont definiálja) 2 : Alvállalkozó megnevezése A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek Rész meghatározása Százalékos aránya 71. (1) c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet(ek) (az erőforrás nyújtó szervezetet a Kbt. 4. 3/D. pont definiálja) 3 az alábbiak: Az alábbiakban jelölöm meg ajánlati felhívás vonatkozó pontjait, és azon alkalmassági minimum követelményeit melynek igazolása érdekében az ajánlattevő az erőforrás nyújtó szervezet(ek) erőforrására (is) támaszkodik Nemleges válasz esetén kérjük beírni: Nincs a közbeszerzésnek ilyen része 2 Nemleges válasz esetén kérjük beírni: Nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót 3 Nemleges válasz esetén kérjük beírni: Nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet 15

16 71. (1) d) a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben az ajánlattevő által igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe az alábbiakban meghatározott: Alvállalkozó neve címe 63. (3) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó nem esik a Kbt. 60. illetőleg a 61. szerinti kizáró okok hatálya alá. Kelt: év hó.. nap... cégszerű aláírás 16

17 6. sz. melléklet NYILATKOZAT a Kbt. 72. szerint Alulírott, mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője Kbt ban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlatkérő által a Kbt. 55. (3)-(4) bekezdése alapján előírtaknak megfelelően, az ajánlattétel során, ajánlattevő figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségeket, amelyek a teljesítés helyén hatályosak, és amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Kelt: év hó.. nap Cégszerű aláírás 17

18 7. sz. melléklet Nyilatkozat az előző két év (2009., 2010) nettó árbevételéről. Alulírott, mint a. (cég megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra feljogosított vezető n y i l a t k o z o m, hogy az előző két év ( ) nettő árbevétele az alábbiak szerinti: Év Nettó árbevétel (HUF) Közbeszerzésekből származó nettó árbevétel (HUF) Kelt: év hó.. nap Ajánlattevő /10 % feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet * cégszerű aláírása Megjegyzés: Ezt a nyilatkozatot ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia. Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának/alvállalkozóinak együttesen lehet megfelelniük. *Megfelelő rész jelölendő 18

19 8. sz. melléklet NYILATKOZAT referenciák bemutatásáról (az előző három évben ( ) befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos (reklámszervezés, -tervezés) munkáinak rövid ismertetése) Alulírott, mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képvisel je az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelel en ezennel kijelentem, hogy cégünk években teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti (reklámszervezés, -tervezés) tevékenységei a következ képpen alakultak: Szerz dést köt másik fél neve, címe, telefonszáma: A referencia tárgya Teljesítés ideje és helye Az ellenszolgáltatás összege A referencialeveleket a Kbt. 68. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel en ajánlatunkban csatoljuk. Kelt: év hó.. nap Ajánlattevő /10 % feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet * cégszerű aláírása Megjegyzés: Ezt a nyilatkozatot ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia. Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának/alvállalkozóinak együttesen lehet megfelelniük. *Megfelelő rész jelölendő 19

20 9. sz. melléklet NYILATKOZAT szakemberekr l (A teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberek megnevezése, képzettségük ismertetése) Alulírott, mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képvisel je az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a teljesítésbe a következ szakembereket, illet leg vezet ket kívánjuk bevonni: Szakember, vezet neve Képzettség ismertetése Gyakorlati id Kelt: év hó.. nap Ajánlattevő /10 % feletti alvállalkozó * cégszerű aláírása Megjegyzés: Ezt a nyilatkozatot ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia. Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozójának/alvállalkozóinak együttesen lehet megfelelniük. *Megfelelő rész jelölendő 20

21 X. Vállalkozási szerződés tervezet Az ajánlatkérő a dokumentáció részeként szerződéstervezetet bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, amely tartalmazza a részletes szerződési feltételeket, de nyilvánvalóan nem terjed ki mindazon részletre, amelyek meghatározása a nyertes ajánlat, illetve a tárgyalás eredményének ismerete nélkül nem lehetséges. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés-tervezetet a nyertes ajánlattevő ajánlatának és a tárgyalás eredményének ismeretében a szükséges mértékben módosítsa. SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött a felek, egyrészről az egyrészről a Bevetés Kulturális és Sportegyesület Székhely: 1076 Budapest, Sajó utca 3. Képviselő: Mezővári Ádám Adószám: Bankszámla száma: mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzék szám: Képviselő Adószám: Számlaszám: mint szállító (a továbbiakban: Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel: 1. Preambulum A felek megállapítják, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) előírásai szerint közbeszerzési eljárást folytatott le a jelen szerződés tárgyának beszerzésére, mely során Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vállalkozó jogosult Megrendelővel a beszerzés feladatainak megvalósítására e szerződést megkötni. 21

22 2. A szerződés tárgya KEOP-6.1.0/B/ projekt grafikai, beszerzési és médiavásárlási feladatainak megvalósítása. A 2. pontban körülírt szerződés tárgyának a szerződéses ára összesen:..,- Ft + ÁFA azaz bruttó. forint (a Szállító ajánlati dokumentációjában megadottak szerint). Az ár tartalmazza a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét (mint pl.: VÁM, ÁFA, helyszínre szállítás, stb.). A Megrendelő a szerződés teljesítését teljesítésigazolási dokumentum kiállításával igazolja. A feladat teljesítésének végső határideje: november 30. A határidő előtt teljesítés elfogadott. 3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az online hirdetések valamint az egyéb grafikai munkák terveit legkésőbb március 31-ig elkészíti, és azt Megrendelőnek átadja. 4. Vállalkozó köteles az online és kültéri hirdetések tervezetét legkésőbb március 31-ig Megrendelőnek átadni. Megrendelő a tervezetekkel kapcsolatos észrevételeit azonnal közli Vállalkozóval. Vállalkozó Megrendelő észrevételei alapján köteles a szükséges módosításokat végrehajtani és a végleges online és sajtóhirdetéseket elkészíteni. Amennyiben Megrendelő észrevételeivel Vállalkozó nem ért egyet, azt írásban, indoklással együtt jeleznie kell a Megrendelőnek. 5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elkészült online és kültéri hirdetések az ajánlattételi felhívás X. A vállalkozó feladatai pontjának Médiatervezés és vásárlás alpontjában meghatározott médiatervnek megfelelően, sugárzásra illetve közlésre kerülnek, ugyanebben a pontban meghatározott mennyiségben IV. A felek jogai és kötelezettségei 6. Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban, illetve az ajánlattevők kérdéseire adott válaszában megadta. 7. Amennyiben Vállalkozó számára a X. számú mellékletben nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információigényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden egyéb információ, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást megfelelő határidőn belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, és időben tájékoztatják egymást nem 22

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben