GAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára SOÓSNÉ NACSÁDY ERZSÉBET VÉGH FERENC GAZDASÁGI ALAPISMERETEK Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: ZATYKÓ ZOLTÁN Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul megnevezése A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete, a tananyag tartalma, követelmények A modul megvalósításához szükséges feltételek A modul megvalósításához ajánlott módszerek Az értékelés A modul bevezetésének feltételei A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei

3 1. A modul megnevezése Gazdasági alapismeretek (tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzéséhez). 2. A modul célja Alakítson ki a modul a speciális szakiskolai képzés keretében a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók részére olyan ökonómiai szemléletet, amely a speciális szakterületükön (gombatermesztés, bogyósgyümölcs-termelés, palántanevelés-zöldségtermesztés...) kívül irányt mutat bármely tevékenység reális értékelésére. Tanulják meg a termelőtevékenység során felhasznált ráfordítások és a hozamok értékének pénzbeni kifejezését, amely segítségével lehetővé válik a tevékenység gazdaságosságának megítélése. A képzésben résztvevőkben tudatosuljon, hogy a termelési folyamat gazdasági műveleteit rögzíteni kell bizonylatokon, egyéb nyilvántartásokon, annak érdekében, hogy tevékenységüket számokban is értékelni tudják. A modul elsajátítása kiválóan alkalmas a speciális kompetenciákra építve az értelmi kompetenciák fejlesztésére (összefüggések meglátása, következtetés, önállóság, vállalkozó kedv...). Legyenek képesek belátni a minőség jelentőségét a termelési folyamat értékelésekor. 3. A modul beillesztése a képzésbe A gazdasági alapismeretek többféle speciális szakiskolai szakmai program kiegészítő moduljaként alkalmazható a modul céljának megfelelően. A gazdasági alapismeretek tanítása során az életközeli példák arról a szakterületről származzanak, amelyet a tanulók részletesen tanulnak, így megerősítést, másféle megközelítést is kap az elsajátítandó ismeretanyag. A gazdasági alapismeretek a speciális szakiskolai képzés keretében a 10. osztályba javasolt, de nem zárja ki rövidebb program esetén a 9. osztály 2. félévébe történő beillesztését sem. A gazdasági alapismeretek elméleti és gyakorlati ismeretanyagának eredményes elsajátítása jó általános alapot biztosít az OKJ szerinti egyszerűbb szakképzések folytatásához. Az eredményes ismeretelsajátítást a modult záró feladatlap 30% feletti megoldása jelenti. 3

4 4. A modul szerkezete, a tananyag tartalma, követelmények A modul elsajátítására javasolt időkeret: Mindösszesen: 36 óra elmélet 72 óra gyakorlat 108 óra Témakörök szakmai elméletből Javasolt óraszám 1. téma: A gazdasági alapfogalmak kb téma: Árugazdaság, piac kb téma: Vállalkozási alapismeretek kb téma: Vállalkozás és vállalkozási formák kb téma: Jogi ismeretek kb téma: Pénzügyek, adózás kb. 5 Ismétlés, ellenőrzés kb. 3 Összesen: 36 óra Témakörök szakmai gyakorlatból Javasolt óraszám 1. téma: Gazdasági alapfogalmak kb téma: Árugazdaság, piac kb téma: Vállalkozói alapismeretek kb téma: Az egyéni vállalkozás működése kb téma: Az egyéni vállalkozó alapvető jogai kb téma: Pénzügyek, adózás kb. 12 Ismétlés, ellenőrzés kb. 12 Összesen: 72 óra 4

5 Téma A szakmai elmélet tananyaga szám 1. Gazdasági alapfogalmak Az emberi szükségletek: A szükséglet fogalma, szükségletek csoportosítása (elemi, nem elemi, anyagi, szellemi) A termelés, termelési tényezők A termelés fogalma A termelési tényezők csoportosítása Termelési eszközök Termelőeszközök fogalma Termelőeszközök csoportosítása befektetett és forgóeszközökre 2. A munkaerő A szellemi és a fizikai munka kapcsolata Elvárás a vállalkozóval szemben Árugazdaság, piac A piac fogalma, felosztása (földrajzi, szakmai tagolás és piaci szerkezet szerint) A piac elemei (kereslet, kínálat és az ár) A termelés ráfordításai és költségei Hozam, termelési érték Javasolt óraszám kb. 5 óra A modul tartalmának részletes leírása Elméleti tananyag kb. 4 óra Jövedelem 3. Vállalkozási alapismeretek A vállalkozás emberi tényezői (gyakb. 6 óra Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek Az elemi szükségleteket a nem elemitől elválasztani. Vitassák meg az anyagi és szakmai szükségletek fontosságát. Értsék, hogy a szükségletek kielégítésének módja a termelés. Termelőeszközök szükségességének megértése. Különböző termelőeszközök megismerése. Szellemi és fizikai munkák ismerete. Minimális követelmény Tudja a különböző szükségleteket a megfelelő csoportba helyezni! Tudja szükségleteit megfogalmazni! A termelés fogalmának megértése. Tudjon konkrét termelési tényezőket csoportosítani. Tudjon példákat mondani a termelési tényezőkre. Befektetett és forgóeszközök felhasználása konkrét termelési folyamatokban. Tudja a szellemi és fizikai munka kölcsönhatását Önálló munkavégzés jelentősége. Ismerje a piac jelentőségét, szerepét a Tudjon példákat a piac felosztására. gazdaságban Tudja, hogy a kereslet és kínálat kapcsolata miként alakítja az árakat. A piaci árak összehasonlítása, az eltérések lehetséges okai. A ráfordítás és termelési költség kapcsolata. Konkrét példák a hozamra. Költségek jelentőségének felismerése A fogalmak megértése. Konkrét feladatok kiszámolása Tudja a jövedelem kiszámításának módját. Ismerje a jó vállalkozó hét alaptulajdonságát Képes legyen az alaptulajdonságokat röviden értelmezni. 5

6 Téma szám A szakmai elmélet tananyaga korlati érzék, önállóság, kíváncsiság, állhatatosság, kreativitás, önbizalom, kommunikációs készség) Partnerekkel való kapcsolattartás A beszéd és kérdezés (Értelmesség, érthetőség, érdekesség) Kommunikáció szavak nélkül: (tekintettel, arckifejezés, testmozgások, testtartás, gesztusok, jelek, területek és zónák) Levelezés, telefonálás 4. Vállalkozás és vállalkozási formák Egyéni vállalkozás (fogalma, jellemzése) Egyéni vállalkozói igazolvány és megszerzése Az egyéni vállalkozás működési szabályai 5. Jogi ismeretek Tulajdonjog (a tulajdonos jogosultságai, kötelezettségei). Szerződés fogalma, szerződés fajták (szerződés tartalma, tárgya, érvényessége, teljesítése, megszűnése) Javasolt óraszám kb. 3 óra Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek Személyes hangvétel jelentősége, a konfliktus megoldása A beszéd és kérdezés jelentősége a vállalkozói kapcsolatokban. A közlési módok ismerete. Levélírás és telefonálás legfontosabb szabályainak ismerete. Az egyéni vállalkozás gazdasági tevékenységének és felelősségének ismerete. Az egyéni vállalkozás működési feltételeinek ismerete. kb. 10 óra A magántulajdon jelentőségének megértése Szerződésfajták megismerése, felsorolása. Minimális követelmény A kapcsolattartás javításának ismerete. Érdekes és értelmes párbeszéd Közlési módok bemutatása, ill. azok jelentése. Szabályos levél megírása. Udvarias telefonbeszélgetés végrehajtása. A vállalkozói igazolvány kiváltásának menete, folyamata. Konkrét tulajdonosok, illetve tulajdonok felsorolása. Egy egyszerű adásvételi szerződés elkészítése. Munkaviszony (a munkavállaló és munkáltató kapcsolata) Munkaszerződés (a munkaviszony Munkaviszony létesítésének ismerete. A munkaszerződés tartalmának, jelentő- Képzeletbeli munkaszerződések elkészítése. 6

7 Téma A szakmai elmélet tananyaga szám ideje, az alapbér, a munka helye, munkakör, próbaidő) 5. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése (a megszüntetés módjai). Felmondási idő, végkielégítés 6. A munkavégzés (a munkáltató és munkavállaló kötelezettségei Munkaidő, pihenőidő (munkaidő, pihenőidő fogalma) A szabadság (rendes szabadság, betegszabadság) A munka díjazása (személyi alapbér, bérpótlék) Kártérítési felelősség (a munkavállaló és munkáltató kártérítési felelőssége) Pénzügyek, adózás A pénz szerepe a piacgazdaságban Pénzügyi szolgáltatások (Betétgyűjtés Hitel) Adó és adójogi fogalmak Adóformák (SZJA, TAO, ÁFA, fogyasztási adó, helyi adók, jövedéki adó, egyéb adó) Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek ségének megértése. kb. 10 óra A munkaviszony megszűnési módjainak ismerete. kb. 5 óra Jelentőségük munkaviszony megszűnésekor. A jogok és kötelezettségek megismerése. Munkaidő, pihenőidő és rendkívüli munkavégzés különbözősége. Szabadság kiadása, kivétele Bérpótlékra jogosult munkák. Károkozás következményei A pénz legfontosabb funkciói Betétgyűjtés megtakarítás hitel adósság tartozás közötti kapcsolat Az adó szerepe a nemzetgazdaság mű- tartalmának egyszerű ködésében. Az adóformák megértése. Minimális követelmény A munkavállalót érintő alapvető jogok munkaviszony megszűnésekor. Egyszerű munkarend elkészítése Alapszabadság és pótszabadság mennyisége. Pótlékok felhasználása Káresemények, kártételek ismertetése Képzeletbeli pénzfelhasználás szabadon választott területen. Adóformák felsorolása. 7

8 A modul tartalmának részletes leírása Szakmai gyakorlat Téma szám 1.: A szakmai gyakorlat tananyaga Gazdasági alapfogalmak Termelés és szükségletek Javasolt óraszám kb. 8 óra Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek A termelési folyamat szükségességének ismerete a szükségletek kielégítésére. Jártasság szintjén tudja csoportosítani a szükségleteket és termelési tényezőket. Minimális követelmény A felsorolt szükségletek csoportosítása. A) Elemi szükségletek. B) Nem elemi szükségletek. C) Anyagi szükségletek. D) Szellemi szükségletek. cipő pihenés nadrág cigaretta lakás tea tisztálkodás lakás kávé autó televízió rádió írni tudás otthoni tanulás Rendszerezze a felsorolt termelési tényezőket! A) Emberi erőforrás. B) Természeti erőforrás. Tőke javak. 1. Termelési eszközök, munkaerő 2. kb. 8 óra Különböző termelési eszközök felsorolása, felismerése. Jártasság szintjén tudja őket csoportosítani. Ismeret szintjén tudja a szellemi és fizikai munka különbségét, tudjon ilyeneket felsorolni. Árugazdaság, piac kb. 12 óra Ismeret szintjén tudják a gazdaságban jelenlévő piacokat. Szellemi munka, gázolaj, fizikai munka, munkabér, gépek, termőföld, ércek, víz, berendezések, levegő, épületek, villamos energia Válassza kétfelé a következő termelési eszközöket: A) befektetett eszközök, B) forgóeszközök. Bérleti jog, benzin, találmány, ipari minta, földterület, gépzsír, erdő géprongy, épület, műtrágya, traktor, ceruza, motor, papír, bankbetétek, munkaruha, értékpapírok, állatok Soroljon fel szellemi és fizikai munkákat! Egyet-egyet mutasson be! Gyűjtsd össze a tangazdaságban levő zöldségek, gyümölcsök (pl. alma, málna, ribiszke, uborka, szőlő) termékpiacait! 8

9 Téma szám A szakmai gyakorlat tananyaga A piac működése, elemei Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek Természetes helyeken figyeljék meg, hogy a kereslet, kínálat hogyan befolyásolja az árakat. Minimális követelmény Figyeld meg a lakóhely, iskola körzetében lévő fogyasztási cikkek piacáról a kereslet, kínálat és az ár összefüggéseit! 2. A termelés ráfordításai, jövedelem 3. Vállalkozási alapismeretek A partnerekkel való kapcsolattartás Kommunikáció, levelezés, telefonálás 4. Egyéni vállalkozás működése 5. Az egyéni vállalkozó alapvető jogai kb. 12 óra kb. 12 óra kb. 8 óra kb. 8 óra Jártasság szintjén értsék, hogy milyen kapcsolatban van a termelési érték, a termelési költség, a nyereség és veszteség. A beszéd és kérdezés javítása, fejlesztése. A jó vállalkozót jellemző tulajdonságok kialakítása. Jártasság szintjén egy egyszerű levél megírása vagy telefonon történő elintézése. Ismeret szintjén tudják a vállalkozás működtetésének feltételeit Ismerje a szerződés alaki és tartalmi kellékeit, valamint a munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket. Ismerje jogait a munkaidő, pihenőidő, szabadság és Gyűjtsd össze a tangazdaságban vagy a környezetben lévő vállalkozóktól, az állati termékek, termények hozamait: tej, tojás, hús, kukorica, búza, burgonya, alma! Számold ki, hogy mennyi a nyereség, ill. veszteség az alábbi termékekre! 100 db tojás term. ktsg-e 1100 Ft. Termelési értéke 1350 Ft. 1 t burgonya termelési értéke Ft, termelési ktsg Ft. Gyűjtsd össze, és jellemezd a jó vállalkozó hét alaptulajdonságának ellenkezőjét. Egy mezőgazdasági vállalkozó hol, kivel és miért kerülhet konfliktus helyzetbe? Szerepjátszás: pl. 2 ha termőföld vagy fejőstehén adásvétele. Telefonon állapodj meg egy autó adásvételének előkészítésében! Gyűjt megszólításokat levélhez! Fénymásolt levelekből gyűjtsd ki a levelek tartalmi és formai jellemzőit! Postai űrlapok kitöltése. Lakóhelyeden a vállalkozói igazolványt hol lehet kiváltani. Hobbiból alakíts vállalkozást, és a vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges nyomtatványokat töltsd ki! Gyűjtsd össze a kiadott szerződésmintákból az alaki és tartalmi kellékeket. Köss iskolatársaddal adásvételi szerződést gépjármű eladásához. Gyűjtsd ki a hatályos törvényből a jelenleg érvényes alapszabadság hosszát és a 9

10 Téma szám A szakmai gyakorlat tananyaga Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek a munkabér tekintetében. 6. Pénzügyek, adózás kb. 12 óra Ismeret szintjén tudják a pénz szerepét, a bankok feladatát. Ismerjék a legfontosabb adófajtákat. Minimális követelmény felmondási idő minimális hosszát Gyűjtsd össze a lakóhely vonzáskörzetében működő bankok nevét és címét. Tudja mi a különbség a betét és hitel között. Sorolj fel néhány adófajtát! 10

11 5. A modul megvalósításához szükséges feltételek Tárgyi feltételek: Az elméleti képzés helyének azt a szaktantermet célszerű biztosítani, amelyben a speciális szakmai program oktatása is történik. A közös használatú szemléltető eszközök, a megszokott környezet előnyös a tanulók számára. A szakmai gyakorlatok helye részben ugyanez a tanterem lehet, de a szakmai gyakorlóhely is számításba jön a gazdasági ismeretek modul gyakorlati foglalkozásaihoz. A szükséges eszközök, anyagok: termelési terv, termelési technológia, kollektív szerződés, bérszabályzat, bizonylatok, közlönyök, szakmai folyóiratok, pénztárkönyv, számla. Személyi feltételek: A képzésben résztvevő tanárnak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felsőfokú pedagógiai és valamilyen mezőgazdasági szakirányú, lehetőleg felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A szakmai felkészültség mellett rendkívül fontos a hivatástudat, lelkiismeretesség a képzésben résztvevők körére való tekintettel. Előnyös, ha a képzésben gyógypedagógiai végzettségű tanár is közreműködik, akivel napi jellegű a kapcsolattartás. 6. A modul megvalósításához ajánlott módszerek A gazdasági alapismeretek modul tananyaga a speciális szakiskolai képzés második felére javasolt, amelynek az oka, hogy kellő ismeretanyagot, tapasztalatot szerezhessenek a tanulók egy szakterületről, ahhoz, hogy egy tevékenység értékelésére sor kerülhessen. A tananyag feldolgozása során nagy jelentőséggel bír a beszélgetés módszere, amely közvetlen együttműködésre készteti a képzésben résztvevőket. Jól alkalmazható ez a módszer a tényanyag nyújtás módjához is az új ismeretek feldolgozása során, mert az előzetesen látottak, tapasztaltak felidézésére szolgál főleg ha a valóság, vagy segédeszköz közvetlen bemutatásával egészül ki. Például az osztály a gombatermelő programot sajátítja el, részt vesznek a termelési folyamatban is, így van ismertük, tapasztalatuk arról is, hogy milyen ráfordítások merülnek fel a gombatermesztés során, ismerik a hozamot is, piaci látogatáskor információt kapnak az árakról is. A szaktanteremben elhelyezett gombatermesztési folyamatábra segítséget ad az ismeretek mozgósítására. Az elméleti tananyag alkalmazására a modul gyakorlatai biztosítanak lehetőséget, így megerősíti, tudatosítja az elméleti ismeretek gyakorlati jelentőségét. A képzésben érintett tanulócsoport a kereskedelmi alapismeretek modult is elsajátíthatja, a gazdasági ismeretek modul után, amely segít a piacgazdasági szemlélet kialakításában. 11

12 7. Az értékelés Az értékelés a tanulók speciális helyzetéből adódóan kiemelt jelentőségű didaktikai feladat a nevelés-oktatás folyamatában. A tanulók számára fontos a visszajelzés ismeretanyaguk, minden megnyilvánulásuk, gyakorlati tevékenységük minőségének megítéléséről, irányt szab további tevékenységüknek. Az értékelés legyen reális, de tapintatos, mellőzze a kudarcérzés kialakulását. Az értékelés módszerei közül a szóban történő értékelés legyen gyakori, mind az egyszavas, mind a szöveges formában. Az érdemjeggyel történő értékelést mindig kísérje szöveges értékelés szóban vagy írásban. A szituációs gyakorlati feladatok végrehajtásának értékelése végezhető közösen is, ez lehetőséget ad az önértékelésre, ugyanakkor fejleszti a csoporttudatot. Az értékelés meghatározó szempontja a szakmai szempontok mellett a következetesség. A modul befejezésekor a képzésben részvevőknek egy 50 pontos feladatlapot kell kitölteniük, amelyet a szaktanár állít össze. A feladatlap tartalma gyakorlati jellegű legyen! A feladatlap megoldásának minőségi fokozatai: kiválóan megfelelt (70%-os teljesítmény felett), megfelelt (30-70%-os teljesítmény között), részt vett a gazdasági ismeretek modulon (30%-os teljesítmény alatt). Ez a minősítés kerül a bizonyítványba is a Gazdasági ismeretek modul megnevezés mellett. 8. A modul bevezetésének feltételei A modult elsajátító tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos speciális-szakiskolai tanulók osztály létszáma max. 20 fő legyen, amely két gyakorlati csoportra bontható a szakmai gyakorlaton. A gazdasági ismeretek modult azokkal a tanulókkal érdemes elvégeztetni, akik a speciális szakiskolai képzés keretében valamilyen értéket előállító termelő tevékenységet folytatnak és módjukban áll az adott termelési folyamatot értékelni. A modul elméleti óráit és gyakorlati foglalkozásait lehetőleg az a tanár vezesse, aki a speciális szakmai programban is részt vesz. A tanár így tudja legjobban kihasználni a koncentrációs lehetőségeket, így tudja legjobban, legárnyaltabban fejleszteni a tanulók képességeit, kompetenciáit. A szaktanártól ez magabiztos szakmai felkészültséget, pedagógiai elkötelezettséget igényel, így lehet az adott helyzetben ötletgazdag és következetes. A szaktanár munkáját segíti, ha az iskolában gyógypedagógiai végzettségű tanárkolléga is foglalkozik az osztállyal, így a tapasztalatok kicserélhetők, a problémás esetek megbeszélhetők. 9. A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei A modult bevezetni szándékozó iskolának amennyiben igénylik azt a modult kidolgozó iskola felkészítést vállal. A tanárok egyéni felkészüléséhez javasolt szakkönyvek: 12

13 Horváth József: Gazdálkodási-, vállalkozási és szervezési ismeretek tankönyvének aktuális fejezetei (Megrendelhető az Agrárszakoktatási Intézeten keresztül Bp. Park u. 2.) A képzésben részt vevő tanulókat két év elteltével nyilatkoztatni kell a modul elsajátításának hasznosságáról. Tapasztalta-e a gazdálkodási ismeretek modul elsajátításának hasznosságát? (Konkrétan hol, mikor?) Melyik tananyagrészt (tananyagrészeket) tartotta legfontosabbnak? Melyik ismeretanyagnak vette legjobban hasznát? stb. A modult készítő iskola a visszajelzések birtokában szükség esetén elvégzi a modul módosítását. 13

14 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára SOÓSNÉ NACSÁDY ERZSÉBET VÉGH FERENC KERESKEDELMI ALAPISMERETEK Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: ZATYKÓ ZOLTÁN Budapest, 2001

15 Tartalom 1. A modul megnevezése A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete, tartalma, követelmények A modul megvalósításához szükséges feltételek A modul megvalósításához ajánlott módszerek Az értékelés A modul bevezetésének feltételei A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei

16 1. A modul megnevezése Kereskedelmi alapismeretek (tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzéséhez) 2. A modul célja A modul célja, hogy a speciális szakiskolai képzés keretében a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók szakmai tevékenységükkel összefüggő, legalapvetőbb kereskedelmi szakismereteket szerezzenek. A modult elsajátítók legyenek képesek: az általuk előállított termékek, termények piaci értékének megítélésére, ezáltal saját tevékenységük önértékelésére, önbizalmuk növelésére, tudják megkülönböztetni az árúk minőségét, és annak hatását az értékesítési lehetőségre, és ezzel összefüggésben a termék előállításának gazdaságosságára, tudatosuljon bennünk, hogy a vevő igényeinek (térben és időben) ismerete meghatározó az eredményes termelőtevékenységben, értsék meg, hogy a megtermelt minőségi árú sikeres, biztonságos értékesítése szerződésen alapuló kereskedelmi tevékenység, tudatosuljon bennük, hogy csak a minőségi munka eredménye piacképes, tudjon segíteni az általa ill. csoportja által előállított áru értékesítésében a piacon utcai elárusítóhelyen, tartsa fontosnak a gazdasági műveletek rögzítését bizonylaton, ismerje a számla jelentőségét. 3. A modul beillesztése a képzésbe A kereskedelmi alapismeretek modul beilleszthető szinte minden termelőtevékenységet érintő speciális szakiskolai képzésbe, hiszen a termelési folyamat eredményessége az előállított árú értékesítésének sikerétől függ. Az elsajátítandó ismeretek élet közeli példáit, a szituációs gyakorlati feladatokat a speciális szakterületről (gomba-, bogyósgyümölcs-, zöldségtermesztés) merítsük. A modul elsajátítása speciális szakiskolai képzés keretében a 10. osztályban javasolt, de nem zárja ki rövidebb program esetén a 9. osztály 2. felében történő beillesztését sem. A kereskedelmi alapismeretek elméleti és gyakorlati ismeretei jó alapot biztosítanak az OKJ szerinti szakképzés folytatásához, egyszerűbb szakképesítés megszerzésére. A modul elsajátítása alapot ad egy piacorientált szemlélet kialakításához. 4. A modul szerkezete, tartalma, követelmények A modul elsajátítására javasolt időkeret: Mindösszesen: 24 óra elmélet 68 óra gyakorlat 92 óra Témakörök szakmai elméletből Javasolt óraszám 1. téma: A szükséglet kb téma: A piac kb. 5 16

17 3. téma: A szerződések kb téma: A kommunikáció kb téma: A bizonylatolás, a számla kb téma: Az árképzés kb téma: Az áru útja a termelőtől a fogyasztóig kb. 1 Ismétlés, ellenőrzés kb. 3 Összesen: 24 óra Témakörök szakmai gyakorlatból Javasolt óraszám 1. téma: Látogatás a helyi piacon kb téma: Terményértékesítési szerződés kb téma: Kommunikáció a kereskedelemben kb téma: Bizonylatok, számlák kitöltésének gyakorlása kb téma: Árkalkuláció kb téma: Az áru útja a fogyasztóig kb téma: Ismétlés, ellenőrzés kb. 8 Összesen: 68 óra 17

18 Téma A szakmai elmélet tananyaga szám 1. A szükséglet fogalma, csoportosítása - elemi és nem elemi szükséglet - anyagi és szellemi szükséglet 2. A piac fogalma, szerepe és felosztása földrajzi és szakmai tagolódás szerint. A piac elemei: a kereslet, a kínálat, és az ár. A kereslet meghatározó tényezői 3. A szerződések fogalma, alapelve, megkötésének módja tartalma, tárgya, megszűnése 4. A kommunikáció fogalma, jelentősége, fajtái. A kommunikáció jelentősége a kereskedelemben. 5. A bizonylatolás jelentősége. A bizonylatok alaki és tartalmi kellékei. A számlák alaki és tartalmi követelményei. A modul tartalmának részletes leírása Elméleti tananyag Javasolt Fejlesztési követelmények óraszám kompetenciák, képességek kb. 2 óra Tudatosuljon a tanulóban, hogy az általa ill. csoportja által előállított termék szükségletet elégít ki! Értsék meg a szükségletek hiányának cselekvésre késztető hatását! kb. 5 óra Tudatosuljon bennük, hogy a piac rangsorolja a termékeket! kb. 3. óra Tudatosuljon bennünk a jogok és kötelességek egysége. Növekedjen a felelősségtudatunk a szerződési kötelezettség teljesítése kapcsán! kb. 4 óra Értsék meg a vevők visszajelzésének fontosságát! Próbálja reklámozni az előállított terméket! kb. 4 óra Érzékelje, hogy pontosság és a rendszeresség a reális eredmények kimutatásához elengedhetetlen. A tartalom és a forma egysége minden területen fontos! Minimális követelmény Ismerje a szükséglet anyagi és szellemi igényeink összességét. Tudjon különbséget tenni elemi és nem elemi szükséglet között! Tudjon különbséget tenni az anyagi és szellemi szükséglet között! Ismerje az általa előállított termék jelentőségét! Értse meg, hogy az áruk a piacon válnak ellenszolgáltatás fejében kínált termékké! Értsék meg, hogy a termék értékelése, minősítése a piacon történik. Tudjon különbséget tenni helyi nemzeti és világpiac között. Ismerje az árupiac, a munkaerőpiac és pénzpiac közötti különbséget! Ismerjék a piaci kínálat és az ár összefüggését az általa előállított termékre! Tudja felsorolni az előállított termék keresletét meghatározó tényezőket! Értsék meg, hogy a szerződés a piacgazdaság érvényesítésének fontos eleme, amely a felek egybehangzó akaratnyilatkozatán alapszik! Tudják azt, hogy a szerződés megköthető szóban, írásban, és ráutaló magatartással! Tudják mikor szűnik meg a szerződési kötelezettség! Tudja azt, hogy a megtermelt termék csak úgy adható el, ha meglétéről tudomást szereznek! Tudatosuljon benne a vevő visszajelzésének fontossága! Ismerje azt hogyan tudja tartósan piacon tartani árúját! Tudja azt, hogy a termelőmunka során a gazdasági műveletekről bizonylatot kell készíteni. Értse meg, hogy a bizonylaton pontosan kell jelölni a gazdasági eseményt, annak mennyiségi, minőségi és értékbeni adatait, a termelőegységet, az időpontot és a művelet lebonyolításában közreműködőknek alá kell írni. Tudja, hogy a bizonylatokat sorszámmal kell ellátni, tudjon helyesen bizonylatot javítani, szükség esetén érvényteleníteni. Tudja, hogy mikor kell kiállítani számlát! Ismerje, hogy mit kell tartalmaznia a számlának! 18

19 Téma szám A szakmai elmélet tananyaga Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek 6. Az árképzés kb. 2 óra Lássa meg az árat kialakító tényezők összefüggéseit! 7. Az áru útja a termelőtől a fogyasztóig. Ismétlés, ellenőrzés kb. 3 óra kb. 1 óra Érezzen felelősséget a megtermelt áru minőségének megóvásáért! Minimális követelmény Tudja, hogy az ár a javak pénzben kifejezett értéke! Ismerje az árat kialakító és befolyásoló tényezőket az előállított terméknél! Ismerje az áru minőségét, és azokat befolyásoló tényezőket! Tudja, hogy milyen körülmények között lehet a terméket tárolni, hogyan és mikor kell szállítani! Téma szám A szakmai gyakorlat tananyaga Javasolt óraszám 1. Látogatás a helyi piacon A kereslet, kínálat, a termék minőség és az ár összefüggésének tanulmányozása A vevő és eladó kommunikációjának tanulmányozása Piaci szituációs feladatok megoldása a szakmai gyakorlóhelyen 2. Terményértékesítési szerződés tanulmányozása 3. Kommunikáció a kereskedelemben A kommunikáció gyakorlása a megtermelt termény értékesítése érdekében 4. A termelőtevékenységgel kapcsolatos bizonylatok kitöltésének gyakorlása. A számla kitöltésének gyakorlása. A modul tartalmának részletes leírása Szakmai gyakorlat Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek kb. 12 óra A megfigyelő-képesség fejlesztése a kereslet felméréséhez. Minimális követelmény Tudja, hogy a kereslet az adott termék fizetőképes vásárlóinak mennyiségét jelenti! Ismerje a kereslet és kínálat és termékminőség hatását a piaci árakra! Tudja áruját kínálni a piaci, utcai elárusítóhelyen! Tudja áruját tetszőlegesen elhelyezni, szabályos jelzéssel ellátni az elárusítóhelyen! kb. 4 óra A kötelezettségek és jogok együttes értelmezése. Tudja, hogy a szerződésben rögzíteni kell a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, minőségét, mennyiségét, a szerződés teljesítés határidejét, megszegésének következményeit! kb. 12 óra Fordítson gondot az értékes beszéd összetevőire (értelmesség, érthetőség, érdekesség)! A helyzetfelismerő képesség fejlesztése. kb. 12 óra Tudja eldönteni mely adatok szükségesek a számla kitöltéséhez! Tudja, hogy a kommunikáció a kereskedelemben az üzleti partnerrel való kapcsolattartást jelenti! Értse meg, hogy az üzletfél bizalma korrekt, hiteles, őszinte magatartással nyerhető meg, fontos megválasztani a személyes hangvételt, konfliktushelyzetben a türelem a célravezető! Tudja kitölteni az alaki és formai követelményeknek megfelelően a bizonylatot és számlát! Tudja kiválasztania szükséges bizonylatot! 5. Árkalkuláció készítés a megtermelt kb. 12 óra A helyes értékítélet fejlesztése az ár kialakítása Tudja kiszámolni az adott terményre az árat! termékre kapcsán 6. Az áru útjának végigkísérése a kb. 8 óra A felelősségtudat fejlesztése a termény minősé- Ismerje a termény helyes tárolását, szállításra előkészítését, a szál- 19

20 Téma szám A szakmai gyakorlat Javasolt Fejlesztési követelmények Minimális követelmény tananyaga óraszám kompetenciák, képességek termőhelytől a fogyasztóig. gének megőrzése kapcsán. lítás idejét, módját, az áru kínálását a piacon! Ismétlés, ellenőrzés kb. 8 óra Az ön- és csoportértékelés erősítése. Az alapvető piacgazdasági szemlélet 20

21 5. A modul megvalósításához szükséges feltételek Tárgyi feltételek: Az elméleti képzés helyének azt a szaktantermet célszerű biztosítani, amelyben a választott fő szakterület (pl. gombatermesztés, bogyósgyümölcs termesztés, zöldségtermesztés, palántanevelés) oktatása folyik. Ez azért szükséges, hogy a szakmai szemléltetőeszközök itt állandóan rendelkezésre álljanak a kereskedelmi ismeretek tanulása során. Ez a feltétel eredményesebb ismeretmozgósítást biztosít a konkrét szakmai példák felsorakoztatásához. A szükséges eszközök, anyagok: Termékértékesítési szerződés az adott terménycsoportra: bizonylatok (anyagbevétel, -kiadás, szállítójegy, anyagnyilvántartás), számlatömb, különböző minőségű áruk szemléltetéséhez falikép, természetes anyag vagy makett, árlista a termékcsoporthoz. Személyi feltételek: A képzésben résztvevő tanárnak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően pedagógiai és valamilyen szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, emellett teljes elkötelezettség, hivatástudat várható el a képzésben résztvevők körére való tekintettel. 6. A modul megvalósításához ajánlott módszerek A modul elsajátításában kiemelt szerepet kell kapnia a minőségnek, amely a piacképesség alapvető feltétele, fontos jövedelem meghatározó tényező, az EU csatlakozás egyik feltétele. Az előállított minőségi termék önmagában még nem elegendő a sikerhez, el kell tudni helyezni a piacon. A tanulókkal gyakoroltatni kell ennek lehetőségét szituációs feladatokon keresztül. Meg kell értenie azt, hogy a terménye ára miért annyi, a minőséget meggyőzően kell bizonyítani! Az elméleti órákhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon adódjon lehetőség arra, hogy megforduljanak néhányszor olyan piacon, elárusító helyen, ahol az általuk előállított termék értékesítése folyik. Mindig történjen előkészítés ezekre a látogatásokra megfigyelési szempontok előzetes kialakításával, így a szituációs feladatok sikeres megoldáshoz jó ötleteket gyűjthet a tanuló. Tudatosuljon a tanulókban, hogy termelési folyamatokhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység együttes eredményeként szükségletet elégítünk ki. Hangsúlyozzuk, hogy a termelési folyamat végig vitele az eredményesség megállapításához nélkülözhetetlenné teszi a gazdasági tevékenység rögzítését (nyilvántartások vezetése, bizonylatok, számlák). Az ellenőrzés módja a tananyag jellegéből adódóan lehet: szóban: beszélgetés formájában (esetleg összefüggő feleletként), szituációs feladat megoldásával. írásban: ábrás feladatlapok megoldása, 21

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek

Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek Javítóvizsga tematikája (témakörök, feladatok) 9. évfolyam/gazdasági ismeretek I. A szükségletek és a javak - szükséglet - igény - javak - szabad javak - szűkös vagy gazdaági javak - termelési eszközök

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Raktáros Raktáros Színházi kellékes Raktáros

Raktáros Raktáros Színházi kellékes Raktáros A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata:

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: 1. Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: - A vállalkozás fogalma - A vállalkozás jellemzői - A vállalkozás mérete - A tulajdonformák - A tevékenységi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

Adózási alapismeretek tantárgy

Adózási alapismeretek tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon:

TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ ALAPÍTVÁNYA 4400 NYÍREGYHÁZA, SZABOLCS U. 10. Telefon: A TEMI MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI HÁZ engedéllyel rendelkező KÉPZÉSI PROGRAMJAI További információk kérhetők ügyfélszolgálatunkon Az ügyfélszolgálat elérhetőségei: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 20 pont 50 pont 2. Az R. Melléklete az EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezet címét követően a következő szöveggel egészül ki: I. RÉSZLETES

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 6. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont. Írásbeli vizsga

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont. Írásbeli vizsga II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A szükségletek fogalma, csoportosítása A szükségletek és a gazdálkodás kapcsolata 2. A kereslet fogalma, a keresletet befolyásoló tényezők A kínálat fogalma,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben