PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása március 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe 1/62. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. fejezet: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... 3 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III. fejezet: AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS IV. fejezet: KITÖLTENDŐ NYOMTATVÁNYOK Melléklet: CD LEMEZ 1. Kitöltendő nyomtatványok, a.doc kiterjesztésű fájl Microsoft Office Word programmal készült. (Szoftver kompatibilitási problémák következtében esetlegesen fellépő adatvesztésért az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.) 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe 2/62. oldal

3 I. fejezet: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. fejezet: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe 3/62. oldal

4 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Hum Ferenc Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály II. emelet 239. irodahelyiség Postai Ország: Magyar irányítószám: 7030 Telefon: 06/75/ Fax: 06/75/ Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Regionális/helyi szintű X I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások X I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS 4/62. oldal

5 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Árubeszerzés X Adásvétel X Teljesítés helye: Paks Város Önkormányzata Paks, Dózsa György u NUTS-kód HU 233 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása. 5/62. oldal

6 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Kezdés: - Befejezés: - Az időtartam nap(ok)ban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén lehetetlenülési (meghiúsulási), valamint késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra a szerződésben meghatározott módon és mértékben. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre - Paks Város Önkormányzata számláján az ellenszolgáltatás fedezete rendelkezésre áll. - Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. - Az ajánlatkérő részszámlázásra nem ad lehetőséget. A végszámla legkorábban az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor kerülhet benyújtásra. - Ajánlatkérő a benyújtott számlához teljesítési igazolási jegyzőkönyvet kér csatolni, ez feltétele a számla benyújtásának. - Ajánlatkérő a számlát, a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. - A számlák kifizetésénél Ajánlatkérőnek a előtt keletkezett köztartozások esetében alkalmaznia kell az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Árt) 36/A. (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. -ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a számla tényleges kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld az Ajánlatkérőnek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást, vagy ha nyertes ajánlattevő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a nyertes Ajánlattevő nem tud az Ajánlatkérőnek a tényleges kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Ajánlatkérő az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. - Ha a nyertes Ajánlattevő az előző pontban meghatározott idő esetében nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást az Ajánlatkérőnek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki. - Az Art. 36/A. előírásait a nyertes Ajánlattevő is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben, és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni. - Ajánlatkérő, számára kedvezőbb fizetési feltételeket is elfogad. 6/62. oldal

7 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén előírja, hogy együttműködési megállapodásban rögzíteniük kell: - az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit, biztosítékait, - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, - az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását, - az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzéséért való egyetemleges felelősségvállalást. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem X III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdése, illetve Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés hatálya alatt áll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: A Kbt. 66. (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján: P.1. Az előző három lezárt üzleti évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről és ugyanezen évekre a közbeszerzés tárgyának megfelelő munkák (földmunkagép értékesítés) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága: P.1. Ha az előző három (2007., 2008., 2009.) év: P.1.1. általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel átlaga nem érte el a nettó ,- Ft-ot. P.1.2. közbeszerzés tárgyának megfelelő (földmunkagép értékesítés) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel átlaga nem érte el nettó ,- Ft-ot. 7/62. oldal

8 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE másolatban kell becsatolni. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelnie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága: A Kbt. 67. (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján: M.1. Az elmúlt 2007., 2008., évek legjelentősebb szállításainak ismertetésével (referencia nyilatkozat) (legalább a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege [Ft] vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat [db] megjelölésével, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése), ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a) e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a) e) pontjában foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával (referenciaigazolás). Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatot és a referenciaigazolásokat eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. M.1. Ha az ajánlattevő az elmúlt 2007., 2008., években nem rendelkezik évente legalább 1 db, vagy évente legalább bruttó ,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (földmunkagép értékesítés) referenciaigazolással alátámasztott referenciával. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelni. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: A szerződés a Kbt szerint fenntartott: Nem X Nem X 8/62. oldal

9 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám I/4676/2011. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem X IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: Dátum: 2011/04/11 Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? Igen X Igen válasz esetén, Ár: 5.000,- Ft + áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: Átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Banknál vezetett sz. számlájára Földmunkagép beszerzés megjelöléssel, vagy az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott csekken lehet feladni. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig vehető át. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/04/11 Időpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU X IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 9/62. oldal

10 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/04/11 Időpont: óra Helyszín: Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa Gy. u II. emelet 239. szoba. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? nem X V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? nem X V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK V.3.1) Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: Dátum: 2011/04/15 V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Dátum: 2011/04/26 Időpont: óra, Helye: Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa György u I. emeleti tárgyaló V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen X V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció személyesen, illetve meghatalmazott útján, vagy a Kbt.-ben meghatározott postai úton vehető át. Meghatalmazott útján történő átvétel esetén a befizetést igazoló dokumentum bemutatása, és egy arról készült másolat átadása, illetve a meghatalmazás bemutatása is szükséges. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: - V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X V.7) Egyéb információk: 7.1. Az ajánlatkérési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának meg kell vásárolnia. A dokumentációban 10/62. oldal

11 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE szereplő ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap), szerződés - tervezet, stb. (ezek együtt: kitöltendő nyomtatványok) kitöltése változtatás nélküli tartalommal és ajánlatba történő benyújtása szükséges. (Ajánlatkérő a kitöltendő nyomtatványokat ajánlatkérési dokumentáció részeként, digitális formában (CD vagy DVD lemezen) is az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja). Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a évi XXXIV. törvény értelmében mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak - vagy egyiknek sem - minősül e. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. /Kbt. 70. (2) bekezdés/ Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni az ajánlattételi felhívásban, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó feltételek elfogadásáról. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni /Kbt. 70. (2) bekezdés/ Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 71. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 63 (3) foglaltak alkalmazását Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 55. (3) bekezdésben előírtakat /Kbt. 72. / A referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének/feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás megküldésének/feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint A nem természetes személy Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adni az M.2. pontban fel nem sorolt, de a tervezésben ajánlattevő igénye szerint közreműködő további tervezők és szakértők ajánlatkérési dokumentációban meghatározott adatait /Kbt. 65. (2) bek/ Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. Tv. és végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja /Kbt. 83. (1) bekezdés/ Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegzést az összegzés elkészítésének napján elektronikusan megküldi az ajánlattevőknek, biztosítva ezzel az VI.3.2. pontban megadott szerződéskötési időpont jogszerűségét. /Kbt. 99. (3) bekezdés/ Az ajánlatba a fentieken túl beadandó dokumentumok részletes jegyzékét az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérési dokumentáció megtekintésére az ajánlatkérő annak megvásárlása előtt lehetőséget biztosít az I.1. Kapcsolattartási pontban megadott címen, illetve az ajánlatkérő internetes oldalán. Az interneten történő letöltésért nem kell fizetni, de érvényesen ajánlatot tenni csak akkor lehet, ha a dokumentációt a V pontban foglaltak szerint megvásárolták Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben az eredményhirdetésen azt megnevezi. 11/62. oldal

12 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében előírt formai követelménynek megfelelően: - 2 (1 eredeti, 1 az eredetiről készített másolati) példányban, - az ajánlattételi felhívás I.1. Kapcsolattartási pont(ok)ban ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) megadott címre és az ajánlatkérési dokumentáció 16.2 pontjában megadott felirattal ellátva személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/03/25. Hajdú János polgármester 12/62. oldal

13 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 13/62. oldal

14 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében megküldött ajánlattételi felhívásban megadott, I/4676/2011. számmal azonosított 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása elnevezésű beszerzés elvégzése. 1.2 Határidők, átfutási időtartam Az ajánlattételi felhívásban megadott időtartamon belül a kötbérterhes befejezési határidővel meghatározott átfutási időtartam alatt kell a beszerzést elvégezni. 1.3 Egyéb információk - Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás, ha sor kerül rá a kiegészítő tájékoztatás, az ajánlatkérési dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok alapján kell elkészíteni. - Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza az Útmutató az ajánlattevők részére 10.1 A benyújtandó ajánlati dokumentumainak jegyzékében a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltak fennállása esetére a hamisnak minősülő nyilatkozatok körét. - Az ajánlatokat postai benyújtás esetében úgy kell postára adni, hogy az időben eljusson a benyújtási címre. Az ajánlat csomagolásán pontosan fel kell tüntetni minden ajánlatkérő által kért információt (16.2 pont, például: az ajánlat tárgyát, azt a dátumot és időpontot, amely előtt a küldemény nem bontható fel, stb.). Ennek hiányában az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. - Ha az ajánlat összeállítása során a benyújtandó dokumentumok között van olyan, amely az ajánlat teljessége szempontjából nem releváns (például az ajánlattevő nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet, ezért az erőforrás nyújtó szervezet nyilatkozatát értelemszerűen nem csatolja az ajánlatba, stb.), ezt a körülményt NEM ALKALMAZHATÓ felirattal ellátott, és a megfelelő helyre (a többi beadandó dokumentummal megegyező módon sorszámozott és szignált) besorolt, és a tartalomjegyzékben is szerepeltetett dokumentummal (lappal) kell az ajánlatkérőnek jelezni. 2. Pénzforrások Paks Város Önkormányzata költségvetésében az ellenszolgáltatás fedezete sajátforrásból rendelkezésre áll. 3. Alkalmassági követelmények 3.1 Az Ajánlattevők köre, alkalmassága A közbeszerzési eljárásban részt vehet minden, az ajánlattételi felhívásban szereplő, az ajánlatkérési dokumentációban foglalt és a vonatkozó előírásoknak megfelelő ajánlattevő, ha 14/62. oldal

15 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Ő vagy a szerződés teljesítésébe általa a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt megvásárolta. Egy ajánlattevő benyújthat ajánlatot önállóan vagy több ajánlattevővel közösen. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében az adott személy, szervezet nem lehet egy ajánlatban egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Ha a Kbt. szerinti alvállalkozónak minősülő személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Az ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságát az ajánlattételi felhívás III/2.2 és III/2.3 pontjában foglalt feltételek alapján dönti el. 3.2 Közös ajánlattevők ajánlata, valamint teljesítés gazdasági társaság létrehozásával A közös ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevők a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződést teljesíthetik együttműködésük feltételeit rögzítő szerződés alapján, valamint e célra gazdasági társaságot hozhatnak létre. A gazdasági társaság létrehozásának joga az önállóan ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevőt is megilleti. Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetére előírja, hogy a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodásban rögzítsék legalább az alábbiakat: a) Az ajánlatot, és nyerés esetén a vállalkozási szerződést úgy kell aláírni, hogy az jogszerűen kötelező legyen valamennyi közös ajánlattatot tevőre nézve; b) A képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását. A képviselő képviseleti meghatalmazása terjedjen ki a c) pontban felsorolt jogok és kötelezettségek vállalására, és ezt a meghatalmazást valamennyi fél cégszerű aláírásra jogosult aláírója által aláírt meghatalmazás igazolja; 15/62. oldal

16 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE c) Egyedül a képviselettel meghatalmazott nyertes ajánlattevőnek lesz felhatalmazása arra, hogy jognyilatkozatokat tegyen és utasításokat elfogadjon a közös ajánlattevők helyett és nevében, továbbá a vállalkozási szerződés teljesítését - beleértve a kifizetéseket is - kizárólag a képviselettel felhatalmazott nyertes ajánlattevőn keresztül lehet végrehajtani; d) Az együttműködési megállapodás értelmében a közös ajánlatot tevők mindegyike egyetemlegesen és külön-külön is felelős a vállalkozási szerződés teljesítéséért. Erre tekintettel egy ilyen értelmű nyilatkozatot kell belefoglalni a b) pontban említett meghatalmazásba, csakúgy, mint majd (nyerés esetén) a vállalkozási szerződésbe; A közös ajánlatot tevő ajánlattevők együttműködési megállapodásának egy eredeti vagy egyszerű másolati példányát kell benyújtani az ajánlatba. Ha a nyertes ajánlattevő, valamint a nyertes közös ajánlatot tevők [továbbiakban: ajánlattevő(k)] a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezetet hoz(nak) létre, a szerződést kizárólagos részesedéssel létrehozott gazdálkodó szervezetnek, egy projekttársaságnak kell teljesítenie. 3.3 Alvállalkozók A Kbt szeptember 15-ei módosítása után alvállalkozó a Kbt pontja szerinti szervezet vagy személy. Az ajánlattevőnek a beadandó dokumentumok részletezésében megadott módon meg kell neveznie az általa a szerződés teljesítéséhez, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és az általuk elvégzett munkák arányát és a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó alvállalkozó által elvégezni kívánt munkákat. 3.4 Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 4. 3/D pont szerinti szervezet vagy személy (továbbiakban: szervezet). Az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevő számára az alkalmassági feltételek biztosításában nyújthat segítséget. Az ajánlattevő a Kbt.-ben megfogalmazott feltételek együttes fennállása esetén az ilyen szervezet erőforrásaira támaszkodhat, ha saját maga és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben esetleg a 10%-ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek. Nem minősülhet erőforrásnak a 66. -ának (1) bekezdésének a)-d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn 4. Az ajánlatadás költsége 4.1 A költségek viselése Az ajánlattevőnek viselnie kell minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Az ajánlattevőnek a Kbt. rendelkezésein túlmenően más címen nincs 16/62. oldal

17 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE joguk az ajánlatkérőtől költségeik (ajánlatkérési dokumentáció megvásárlási ára) visszatérítését kérni. 4.2 Az ajánlatkérési dokumentáció közzététele Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át. 6. Az ajánlatkérési dokumentáció tartalma 6.1 Tartalmi értelmezés Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevő gondosan átvizsgáljon valamennyi útmutatást, feltételt, nyomtatványt, meghatározást, feladatleírást és egyéb iratot, ami az ajánlatkérési dokumentációban van. A követelmények, feltételek, kikötések hibás értelmezése az ajánlattevő saját kockázata. Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevők a jelen ajánlatkérési dokumentációban megadott feltételekkel mindenben megegyező ajánlatot nyújtsanak be. 6.2 Műszaki normatívák, előírások A munkákat az ajánlatkérési dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás követelményeinek megfelelően és a mindenkor érvényes jogszabályok, műszaki előírások, szabványok és a vonatkozó dokumentumokban megfogalmazott elvárások betartásával kell végezni. Ha ezek nem egyeznek, akkor a szigorúbb előírás az irányadó. 7. Kiegészítő tájékoztatás 7.1 Az Ajánlattevő kérdései Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívással, az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást igényel, úgy írásban postai úton, a Kbt-ben megadott határidőn belül megkeresheti az ajánlatkérőt. A kérdéseket az ajánlattevők a postai úton történő továbbítás mellett elektronikusan, telefaxon és/vagy ban is továbbíthatják ( ben történő továbbítás esetén a kérdéseket kérjük a címre, telefax esetén a 06/75/ számra megküldeni.) az ajánlatkérő részére. Az elektronikus továbbítás során adatvesztés fordulhat elő, melyért az ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel. Az ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel nevét, címét és azt, hogy hány kérdést tett fel, valamint, hogy a kiegészítő tájékoztatáskérés hány oldal terjedelmű. A feltett kérdésekre a választ az ajánlatkérő a 7.2 pont szerint a korábban megadott értesítési címre küldi meg. 7.2 Az Ajánlatkérő válaszai Az ajánlatkérő minden írásbeli kérdésre, amit a fent megadott határidőig kézhez vesz, írásban fog válaszolni. Az ajánlatkérő válaszainak írott példányát a Kbt.-ben megadott határidőn belül (a feltett kérdés ismertetésével együtt, de a kérdező megnevezése nélkül) minden olyan leendő ajánlattevőnek megküldi, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlatkérő válaszai az ajánlatkérési dokumentáció részévé válik. 8. Az ajánlatkérési dokumentáció kiegészítése Az ajánlatkérő, amennyiben szükségesnek tartja, az ajánlatkérési dokumentáció egyes részeihez magyarázatot, tisztázó jellegű kiegészítést adhat a kiegészítő tájékoztatás keretében, amit minden olyan leendő Ajánlattevőnek egyidejűleg megküld, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ilyen magyarázat, tisztázó jellegű kiegészítés az eredeti dokumentációval együtt kezelendő és értelmezendő, és csak a Kbt-ben szabályozott körben 17/62. oldal

18 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott ajánlatkérési feltételek módosítását. 9. Az Ajánlat nyelve Az ajánlatkérési dokumentáció magyar nyelven készült. Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történik. A szerződés és a megvalósítás/kivitelezés során keletkező valamennyi irat magyarul készül. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. tv. és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. 10. Az Ajánlat tartalma 10.1 Az ajánlatban szereplő iratok, a beadandó dokumentumok jegyzéke A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT DOKUMENTUMAINAK JEGYZÉKE A Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmai, és a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében előírt formai követelménynek megfelelő ajánlatokat: - 2 (1 eredeti, 1 az eredetiről készített másolati) példányban, - az ajánlattételi felhívás I.1. Kapcsolattartási pont(ok)ban ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) megadott címre és az ajánlatkérési dokumentáció 16.2 pontjában megadott felirattal ellátva személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig, az alábbiakban megadott sorrendben, és az itt leírtak szerint: Borítólap az ajánlattevő fejléces lapján, a nyomtatványon szereplő tartalommal, eredeti és a másolati példány megjelölésével, (0. számú nyomtatvány) Tartalomjegyzék oldalszámozással, (1. számú nyomtatvány) Kitöltött és az ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap), (2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Kitöltött, de cégszerűen alá nem írt szállítási szerződés-tervezet, (3. számú nyomtatvány) Az ajánlattevő által kitöltött adatok tekintetében hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. /Kbt. 70. (2) bek./, (4. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdésben foglalt kizáró okokkal összefüggésben. A nyilatkozatot 18/62. oldal

19 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (5. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum A szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalódó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű nyilatkozata a Kbt. 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdésben foglalt kizáró okokkal összefüggésben. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (5/1. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum A szerződés teljesítésében igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet egyszerű nyilatkozata a Kbt. 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdésben foglalt kizáró okokkal összefüggésben. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (5/2. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót /Kbt. 63. (3) bek./. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. (6. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Az ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket /Kbt. 72. /. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell beadni. (6. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal összefüggésben: Az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: - P.1. Az előző három lezárt üzleti évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről és ugyanezen évekre a közbeszerzés tárgyának megfelelő munkák (földmunkagép értékesítés) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal. [Kbt. 66. (1) bek. c) pont]. (7., 7/1., 7/2., 7/3. számú nyomtatvány). A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal összefüggésben: Az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: - M , 2009., években végzett, hasonló tárgyú (földmunkagép értékesítés) szolgáltatások ismertetése (referencia nyilatkozat). A referencia nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. [Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja] (8., 8/1., 8/2., 8/3. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum. A 68. (1) bekezdés szerinti igazolással (referencia igazolás). Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 19/62. oldal

20 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia igazolást eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. [Kbt. 68. (1) bekezdés] (8/4. számú nyomtatvány) (A referencia nyilatkozatban csak annyi referencia munkát kell feltüntetni, és ezzel összefüggésben annyi referencia igazolást kell benyújtani, amennyiből egyértelműen megállapítható az ajánlattevő alkalmassága. A benyújtott referencia igazolásoknak a referencia nyilatkozatban feltüntetett referencia munkákról kell szólnia. A referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének/feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás megküldésének/feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint). Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét: Az alkalmassági feltételeknek (gazdasági és pénzügyi; műszaki, illetve szakmai) a Kbt. előírása értelmében az ajánlattevő saját maga, a közös ajánlattevők saját maguk, a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást nyújtó szervezet (lásd: 3.4 pont) vonatkozásában felelhet meg, illetve ezekkel összefüggésben igazolhatja az alkalmassági feltételek teljesülését. A fentieken túl a Kbt.69. (8) bekezdése szerint a közbeszerzés értékének 10 % - át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet az alkalmassági feltételeknek. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. Az, hogy az alkalmassági feltételek teljesítéséhez igénybe venni kívánt személy, szervezet alvállalkozónak vagy erőforrást nyújtó szervezetnek minősül e, a magyarázatot a Kbt. alvállalkozó, illetve erőforrást nyújtó szervezet fogalma adja meg Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról, valamint a közbeszerzés azon részének (részeinek) és százalékos arányának megadásáról, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. /Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja/ (9. számú nyomtatvány) Hamis nyilatkozat körébe tartozó dokumentum, Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 20/62. oldal

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: II.4568/2010. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfalstabilizáció megvalósításához a DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 jelû

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Telefon:66/ Címzett: Pap Tibor polgármester Fax:66/

Telefon:66/ Címzett: Pap Tibor polgármester   Fax:66/ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268788-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S 149-268788 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259694-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szerszámgépek 2010/S 169-259694 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

27/OVSZ/2008. "OVSZ Salgótarjáni Területi Vérellátójának felújítási munkái"

27/OVSZ/2008. OVSZ Salgótarjáni Területi Vérellátójának felújítási munkái 27/OVSZ/2008. "OVSZ Salgótarjáni Területi Vérellátójának felújítási munkái" Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Az egyszerű eljárás ajánlattételi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÉ szám: 29386/2010. PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Ajánlatkérési dokumentáció 1 db új 15-19 személyes, és 1 db új 20-24 személyes akadálymentes közösségi busz beszerzése és üzembe helyezése 2010.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2015/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126746-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225138-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2011/S 135-225138 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek 2015/S

Magyarország-Siófok: Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek 2015/S 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76879-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének és nyomásának mérésére szolgáló műszerek

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146817-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Akkumulátorok, primer elemek és primer telepek 2014/S 084-146817 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Vegyipari termékek 2015/S 099-181010. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Vegyipari termékek 2015/S 099-181010. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181010-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Vegyipari termékek 2015/S 099-181010 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben