PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása március 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe 1/62. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. fejezet: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... 3 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III. fejezet: AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS IV. fejezet: KITÖLTENDŐ NYOMTATVÁNYOK Melléklet: CD LEMEZ 1. Kitöltendő nyomtatványok, a.doc kiterjesztésű fájl Microsoft Office Word programmal készült. (Szoftver kompatibilitási problémák következtében esetlegesen fellépő adatvesztésért az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.) 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe 2/62. oldal

3 I. fejezet: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. fejezet: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe 3/62. oldal

4 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Hum Ferenc Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály II. emelet 239. irodahelyiség Postai Ország: Magyar irányítószám: 7030 Telefon: 06/75/ Fax: 06/75/ Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Regionális/helyi szintű X I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások X I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS 4/62. oldal

5 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Árubeszerzés X Adásvétel X Teljesítés helye: Paks Város Önkormányzata Paks, Dózsa György u NUTS-kód HU 233 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése, leszállítása és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása. 5/62. oldal

6 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Kezdés: - Befejezés: - Az időtartam nap(ok)ban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén lehetetlenülési (meghiúsulási), valamint késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra a szerződésben meghatározott módon és mértékben. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre - Paks Város Önkormányzata számláján az ellenszolgáltatás fedezete rendelkezésre áll. - Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. - Az ajánlatkérő részszámlázásra nem ad lehetőséget. A végszámla legkorábban az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor kerülhet benyújtásra. - Ajánlatkérő a benyújtott számlához teljesítési igazolási jegyzőkönyvet kér csatolni, ez feltétele a számla benyújtásának. - Ajánlatkérő a számlát, a teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. - A számlák kifizetésénél Ajánlatkérőnek a előtt keletkezett köztartozások esetében alkalmaznia kell az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Árt) 36/A. (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. -ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a számla tényleges kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld az Ajánlatkérőnek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást, vagy ha nyertes ajánlattevő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a nyertes Ajánlattevő nem tud az Ajánlatkérőnek a tényleges kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi nemleges ( nullás ) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Ajánlatkérő az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. - Ha a nyertes Ajánlattevő az előző pontban meghatározott idő esetében nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást az Ajánlatkérőnek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki. - Az Art. 36/A. előírásait a nyertes Ajánlattevő is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben, és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni. - Ajánlatkérő, számára kedvezőbb fizetési feltételeket is elfogad. 6/62. oldal

7 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén előírja, hogy együttműködési megállapodásban rögzíteniük kell: - az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit, biztosítékait, - a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, - az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását, - az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzéséért való egyetemleges felelősségvállalást. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem X III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdése, illetve Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62. (1) bekezdés hatálya alatt áll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt (3) bekezdése alapján, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: A Kbt. 66. (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján: P.1. Az előző három lezárt üzleti évre (2007., 2008., 2009.) vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről és ugyanezen évekre a közbeszerzés tárgyának megfelelő munkák (földmunkagép értékesítés) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozattal. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága: P.1. Ha az előző három (2007., 2008., 2009.) év: P.1.1. általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel átlaga nem érte el a nettó ,- Ft-ot. P.1.2. közbeszerzés tárgyának megfelelő (földmunkagép értékesítés) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel átlaga nem érte el nettó ,- Ft-ot. 7/62. oldal

8 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE másolatban kell becsatolni. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelnie. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága: Az ajánlattevő illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlansága: A Kbt. 67. (1) bekezdés a.) pontjában foglaltak alapján: M.1. Az elmúlt 2007., 2008., évek legjelentősebb szállításainak ismertetésével (referencia nyilatkozat) (legalább a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege [Ft] vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat [db] megjelölésével, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése), ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a) e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a) e) pontjában foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával (referenciaigazolás). Az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatot és a referenciaigazolásokat eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani. M.1. Ha az ajánlattevő az elmúlt 2007., 2008., években nem rendelkezik évente legalább 1 db, vagy évente legalább bruttó ,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (földmunkagép értékesítés) referenciaigazolással alátámasztott referenciával. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának együtt kell megfelelni. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott: A szerződés a Kbt szerint fenntartott: Nem X Nem X 8/62. oldal

9 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás X IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám I/4676/2011. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem X IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: Dátum: 2011/04/11 Időpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? Igen X Igen válasz esetén, Ár: 5.000,- Ft + áfa Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: Átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Banknál vezetett sz. számlájára Földmunkagép beszerzés megjelöléssel, vagy az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott csekken lehet feladni. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig vehető át. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/04/11 Időpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU X IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 9/62. oldal

10 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/04/11 Időpont: óra Helyszín: Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa Gy. u II. emelet 239. szoba. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? nem X V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? nem X V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK V.3.1) Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: Dátum: 2011/04/15 V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Dátum: 2011/04/26 Időpont: óra, Helye: Polgármesteri Hivatal Paks, Dózsa György u I. emeleti tárgyaló V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? igen X V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció személyesen, illetve meghatalmazott útján, vagy a Kbt.-ben meghatározott postai úton vehető át. Meghatalmazott útján történő átvétel esetén a befizetést igazoló dokumentum bemutatása, és egy arról készült másolat átadása, illetve a meghatalmazás bemutatása is szükséges. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: - V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X V.7) Egyéb információk: 7.1. Az ajánlatkérési dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának meg kell vásárolnia. A dokumentációban 10/62. oldal

11 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE szereplő ajánlati nyilatkozat (felolvasó lap), szerződés - tervezet, stb. (ezek együtt: kitöltendő nyomtatványok) kitöltése változtatás nélküli tartalommal és ajánlatba történő benyújtása szükséges. (Ajánlatkérő a kitöltendő nyomtatványokat ajánlatkérési dokumentáció részeként, digitális formában (CD vagy DVD lemezen) is az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja). Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a évi XXXIV. törvény értelmében mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak - vagy egyiknek sem - minősül e. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni. /Kbt. 70. (2) bekezdés/ Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni az ajánlattételi felhívásban, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozó feltételek elfogadásáról. A nyilatkozatot eredetiben vagy egyszerű másolatban kell becsatolni /Kbt. 70. (2) bekezdés/ Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 71. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 63 (3) foglaltak alkalmazását Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 55. (3) bekezdésben előírtakat /Kbt. 72. / A referenciák esetében a különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének/feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás megküldésének/feladásának napján érvényes árfolyamon számított EUR ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint A nem természetes személy Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adni az M.2. pontban fel nem sorolt, de a tervezésben ajánlattevő igénye szerint közreműködő további tervezők és szakértők ajánlatkérési dokumentációban meghatározott adatait /Kbt. 65. (2) bek/ Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani, amire évi XLI. Tv. és végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja /Kbt. 83. (1) bekezdés/ Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegzést az összegzés elkészítésének napján elektronikusan megküldi az ajánlattevőknek, biztosítva ezzel az VI.3.2. pontban megadott szerződéskötési időpont jogszerűségét. /Kbt. 99. (3) bekezdés/ Az ajánlatba a fentieken túl beadandó dokumentumok részletes jegyzékét az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatkérési dokumentáció megtekintésére az ajánlatkérő annak megvásárlása előtt lehetőséget biztosít az I.1. Kapcsolattartási pontban megadott címen, illetve az ajánlatkérő internetes oldalán. Az interneten történő letöltésért nem kell fizetni, de érvényesen ajánlatot tenni csak akkor lehet, ha a dokumentációt a V pontban foglaltak szerint megvásárolták Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben az eredményhirdetésen azt megnevezi. 11/62. oldal

12 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében előírt formai követelménynek megfelelően: - 2 (1 eredeti, 1 az eredetiről készített másolati) példányban, - az ajánlattételi felhívás I.1. Kapcsolattartási pont(ok)ban ( Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) megadott címre és az ajánlatkérési dokumentáció 16.2 pontjában megadott felirattal ellátva személyesen, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/03/25. Hajdú János polgármester 12/62. oldal

13 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 13/62. oldal

14 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI. fejezet szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében megküldött ajánlattételi felhívásban megadott, I/4676/2011. számmal azonosított 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása elnevezésű beszerzés elvégzése. 1.2 Határidők, átfutási időtartam Az ajánlattételi felhívásban megadott időtartamon belül a kötbérterhes befejezési határidővel meghatározott átfutási időtartam alatt kell a beszerzést elvégezni. 1.3 Egyéb információk - Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás, ha sor kerül rá a kiegészítő tájékoztatás, az ajánlatkérési dokumentáció és a vonatkozó jogszabályok alapján kell elkészíteni. - Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza az Útmutató az ajánlattevők részére 10.1 A benyújtandó ajánlati dokumentumainak jegyzékében a Kbt. 4. 9/A. pontjában foglaltak fennállása esetére a hamisnak minősülő nyilatkozatok körét. - Az ajánlatokat postai benyújtás esetében úgy kell postára adni, hogy az időben eljusson a benyújtási címre. Az ajánlat csomagolásán pontosan fel kell tüntetni minden ajánlatkérő által kért információt (16.2 pont, például: az ajánlat tárgyát, azt a dátumot és időpontot, amely előtt a küldemény nem bontható fel, stb.). Ennek hiányában az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. - Ha az ajánlat összeállítása során a benyújtandó dokumentumok között van olyan, amely az ajánlat teljessége szempontjából nem releváns (például az ajánlattevő nem vesz igénybe erőforrást nyújtó szervezetet, ezért az erőforrás nyújtó szervezet nyilatkozatát értelemszerűen nem csatolja az ajánlatba, stb.), ezt a körülményt NEM ALKALMAZHATÓ felirattal ellátott, és a megfelelő helyre (a többi beadandó dokumentummal megegyező módon sorszámozott és szignált) besorolt, és a tartalomjegyzékben is szerepeltetett dokumentummal (lappal) kell az ajánlatkérőnek jelezni. 2. Pénzforrások Paks Város Önkormányzata költségvetésében az ellenszolgáltatás fedezete sajátforrásból rendelkezésre áll. 3. Alkalmassági követelmények 3.1 Az Ajánlattevők köre, alkalmassága A közbeszerzési eljárásban részt vehet minden, az ajánlattételi felhívásban szereplő, az ajánlatkérési dokumentációban foglalt és a vonatkozó előírásoknak megfelelő ajánlattevő, ha 14/62. oldal

15 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Ő vagy a szerződés teljesítésébe általa a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlatkérési dokumentációt megvásárolta. Egy ajánlattevő benyújthat ajánlatot önállóan vagy több ajánlattevővel közösen. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban rész ajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében az adott személy, szervezet nem lehet egy ajánlatban egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. Ha a Kbt. szerinti alvállalkozónak minősülő személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. Az ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságát az ajánlattételi felhívás III/2.2 és III/2.3 pontjában foglalt feltételek alapján dönti el. 3.2 Közös ajánlattevők ajánlata, valamint teljesítés gazdasági társaság létrehozásával A közös ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevők a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződést teljesíthetik együttműködésük feltételeit rögzítő szerződés alapján, valamint e célra gazdasági társaságot hozhatnak létre. A gazdasági társaság létrehozásának joga az önállóan ajánlatot benyújtó nyertes ajánlattevőt is megilleti. Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetére előírja, hogy a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodásban rögzítsék legalább az alábbiakat: a) Az ajánlatot, és nyerés esetén a vállalkozási szerződést úgy kell aláírni, hogy az jogszerűen kötelező legyen valamennyi közös ajánlattatot tevőre nézve; b) A képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, az ajánlat tárgyát képező feladat elvégzésének egymás közti megosztását. A képviselő képviseleti meghatalmazása terjedjen ki a c) pontban felsorolt jogok és kötelezettségek vállalására, és ezt a meghatalmazást valamennyi fél cégszerű aláírásra jogosult aláírója által aláírt meghatalmazás igazolja; 15/62. oldal

16 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE c) Egyedül a képviselettel meghatalmazott nyertes ajánlattevőnek lesz felhatalmazása arra, hogy jognyilatkozatokat tegyen és utasításokat elfogadjon a közös ajánlattevők helyett és nevében, továbbá a vállalkozási szerződés teljesítését - beleértve a kifizetéseket is - kizárólag a képviselettel felhatalmazott nyertes ajánlattevőn keresztül lehet végrehajtani; d) Az együttműködési megállapodás értelmében a közös ajánlatot tevők mindegyike egyetemlegesen és külön-külön is felelős a vállalkozási szerződés teljesítéséért. Erre tekintettel egy ilyen értelmű nyilatkozatot kell belefoglalni a b) pontban említett meghatalmazásba, csakúgy, mint majd (nyerés esetén) a vállalkozási szerződésbe; A közös ajánlatot tevő ajánlattevők együttműködési megállapodásának egy eredeti vagy egyszerű másolati példányát kell benyújtani az ajánlatba. Ha a nyertes ajánlattevő, valamint a nyertes közös ajánlatot tevők [továbbiakban: ajánlattevő(k)] a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezetet hoz(nak) létre, a szerződést kizárólagos részesedéssel létrehozott gazdálkodó szervezetnek, egy projekttársaságnak kell teljesítenie. 3.3 Alvállalkozók A Kbt szeptember 15-ei módosítása után alvállalkozó a Kbt pontja szerinti szervezet vagy személy. Az ajánlattevőnek a beadandó dokumentumok részletezésében megadott módon meg kell neveznie az általa a szerződés teljesítéséhez, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és az általuk elvégzett munkák arányát és a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó alvállalkozó által elvégezni kívánt munkákat. 3.4 Erőforrást nyújtó szervezet Erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 4. 3/D pont szerinti szervezet vagy személy (továbbiakban: szervezet). Az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattevő számára az alkalmassági feltételek biztosításában nyújthat segítséget. Az ajánlattevő a Kbt.-ben megfogalmazott feltételek együttes fennállása esetén az ilyen szervezet erőforrásaira támaszkodhat, ha saját maga és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben esetleg a 10%-ot nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek. Nem minősülhet erőforrásnak a 66. -ának (1) bekezdésének a)-d) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn 4. Az ajánlatadás költsége 4.1 A költségek viselése Az ajánlattevőnek viselnie kell minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Az ajánlattevőnek a Kbt. rendelkezésein túlmenően más címen nincs 16/62. oldal

17 II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE joguk az ajánlatkérőtől költségeik (ajánlatkérési dokumentáció megvásárlási ára) visszatérítését kérni. 4.2 Az ajánlatkérési dokumentáció közzététele Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át. 6. Az ajánlatkérési dokumentáció tartalma 6.1 Tartalmi értelmezés Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevő gondosan átvizsgáljon valamennyi útmutatást, feltételt, nyomtatványt, meghatározást, feladatleírást és egyéb iratot, ami az ajánlatkérési dokumentációban van. A követelmények, feltételek, kikötések hibás értelmezése az ajánlattevő saját kockázata. Az ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlattevők a jelen ajánlatkérési dokumentációban megadott feltételekkel mindenben megegyező ajánlatot nyújtsanak be. 6.2 Műszaki normatívák, előírások A munkákat az ajánlatkérési dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás követelményeinek megfelelően és a mindenkor érvényes jogszabályok, műszaki előírások, szabványok és a vonatkozó dokumentumokban megfogalmazott elvárások betartásával kell végezni. Ha ezek nem egyeznek, akkor a szigorúbb előírás az irányadó. 7. Kiegészítő tájékoztatás 7.1 Az Ajánlattevő kérdései Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívással, az ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást igényel, úgy írásban postai úton, a Kbt-ben megadott határidőn belül megkeresheti az ajánlatkérőt. A kérdéseket az ajánlattevők a postai úton történő továbbítás mellett elektronikusan, telefaxon és/vagy ban is továbbíthatják ( ben történő továbbítás esetén a kérdéseket kérjük a címre, telefax esetén a 06/75/ számra megküldeni.) az ajánlatkérő részére. Az elektronikus továbbítás során adatvesztés fordulhat elő, melyért az ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel. Az ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel nevét, címét és azt, hogy hány kérdést tett fel, valamint, hogy a kiegészítő tájékoztatáskérés hány oldal terjedelmű. A feltett kérdésekre a választ az ajánlatkérő a 7.2 pont szerint a korábban megadott értesítési címre küldi meg. 7.2 Az Ajánlatkérő válaszai Az ajánlatkérő minden írásbeli kérdésre, amit a fent megadott határidőig kézhez vesz, írásban fog válaszolni. Az ajánlatkérő válaszainak írott példányát a Kbt.-ben megadott határidőn belül (a feltett kérdés ismertetésével együtt, de a kérdező megnevezése nélkül) minden olyan leendő ajánlattevőnek megküldi, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ajánlatkérő válaszai az ajánlatkérési dokumentáció részévé válik. 8. Az ajánlatkérési dokumentáció kiegészítése Az ajánlatkérő, amennyiben szükségesnek tartja, az ajánlatkérési dokumentáció egyes részeihez magyarázatot, tisztázó jellegű kiegészítést adhat a kiegészítő tájékoztatás keretében, amit minden olyan leendő Ajánlattevőnek egyidejűleg megküld, aki megvásárolta az ajánlatkérési dokumentációt. Az ilyen magyarázat, tisztázó jellegű kiegészítés az eredeti dokumentációval együtt kezelendő és értelmezendő, és csak a Kbt-ben szabályozott körben 17/62. oldal

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben