DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz ) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT"

Átírás

1 (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz ) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT VI. Verzió július 22. Készítette: Palcsek Attila... DIALÓG Alapkezelő Zrt. 1

2 Tartalomjegyzék I. Általános információk 4 1. Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. általános adatai 4 2. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások 4 3. Az Alapkezelő tulajdonosai 5 II. Általános Szabályok 6 III. A Portfoliókezelő tevékenysége 7 IV. Definíciók 8 V. Ügyfél azonosításának szabályai 9 V.1 Az Ügyfél azonosításának kötelező esetei 9 V.2 Az azonosítás sikertelensége 9 V.3 Természetes személy azonosítása 9 V.4 Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosítása 10 V.5 Bel- és külföldi természetes személyekre és szervezetekre vonatkozó közös szabályok 11 V.6 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat 12 V.7 Kiemelt közszereplő nyilatkozata 12 V.8 Változás az adatokban 12 VI. Az Ügyfél minősítése 13 VII. Az alkalmassági tesztek elvégzéséhez szükséges nyilatkozatok és okiratok 13 VIII. Az Ügyfél jogai 14 IX. Az Ügyfél kötelezettségei 14 X. Portfoliókezelő jogai 15 XI. Portfoliókezelő kötelezettségei (kimutatások, elszámolások, jelentések) 15 XII. Szétosztási szabályok 18 XIII. Összevont megbízások teljesítésének eljárásrendje 19 A. Modellportfolió alapján történő homogén szerkezetet célzó allokáció 19 B. Duration alapján történő allokáció 19 C. Pénzegyenlegek (Cash flow) arányában történő allokáció 20 D. Egyedi allokáció 20 XIV. Tájékoztatási kötelezettség szabályozása 20 XV. A portfoliókezelési szerződés módosítása 22 XVI. A portfoliókezelési szerződés megszűnése, felmondás 22 XVII. Titoktartás és összeférhetetlenség 23 XVIII. Felelősségi szabályok, állomány-átruházás 23 XIX. Az Ügyfelet terhelő kockázatok 25 2

3 XX. Adatvédelem 26 XXI. Az Ügyfelek védelme 29 XXII. Kiszervezés 29 XXIII. A partner kockázatkezelésének elveire vonatkozó szabályok 31 XXIII.1 Általános szabályok 31 XXIII.2 PARTNERLIMITEK 31 XXIII.3 Partnerlista 31 XXIV. Mellékletek Az Alapkezelő elérhetőségei Az Alapkezelő által alkalmazott szerződésminta Kiszervezett tevékenységek Az Alapkezelő által igénybevett közvetítők jegyzéke Díjszabályzat Üzleti órák Panaszkezelési szabályzat Végrehajtási politika Összeférhetetlenségi szabályzat Kockázatkezelési politika Alkalmassági teszt Befektető-védelmi Alap (Tpt. kivonata) Partnerlista 114 3

4 I. Általános információk A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Portfoliókezelő vagy Alapkezelő) a portfoliókezelési tevékenységét az alábbi üzletszabályzat szabályozza. Jelen szabályzat hatályba lépésének dátuma: A Portfoliókezelő vonatkozó tevékenysége jelen üzletszabályzat alapján a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény 4. (4) a) pontja, valamint a Bszt. 5. (1) bekezdés d) pontja szerinti portfoliókezelési tevékenységre terjed ki. 1. Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. általános adatai Elnevezése: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített elnevezése: Dialóg Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B. Levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B. Honlapcíme: címe: Telefonszáma: (1) Telefax száma: (1) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlapcím: - (a továbbiakban: PSZÁF vagy Felügyelet) alábbi határozatai alapján végzi tevékenységeit: - Az akkor hatályos Tpt (1) bekezdés a) pontja szerinti befektetési alapkezelés - Az akkor hatályos Tpt (1) bekezdés d) pont, valamint Bszt. 5. (1) bekezdés d) pontja szerinti portfoliókezelés A Társaság a fenti tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete napján kelt, E/III/42/2008, számú határozatában foglalt engedély alapján végzi. A jelen Portfoliókezelési Üzletszabályzat hatálybalépése napján az Alapkezelő a fenti enngedély alapján az alábbi tevékenységeket végzi. Tevékenységek felsorolása: - befektetési alapkezelés - portfoliókezelés Jelen Üzletszabályzat mindazon általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely alapján az Alapkezelő vállalkozik a fent hivatkozott befektetési szolgáltatási tevékenység teljesítésére. Az Üzletszabályzat az alábbi Pénzügyi eszközökre terjed ki: a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető, e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más megszűnési okot, 4

5 f) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve hogy azzal szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek, g) az f) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, és nem kereskedelmi célt szolgál, ha azt elismert elszámolóházon keresztül számolják el vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, h) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, i) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, j) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás vagy bármely más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az ügyletben résztvevő felek valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve azt az esetet, ha a megszűnés oka a nemteljesítés, k) egyéb, az a)-j) pontban nem említett eszközhöz joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó származtatott ügylet, eszköz, amely rendelkezik a többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, elismert elszámolóházon keresztül számolják el és teljesítik vagy rendszeres pótbefizetési kötelezettség érvényes rá, valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet. 3. Az Alapkezelő tulajdonosai Szöllősi Ferenc -50,001 %- cím: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 80. Elek Péter -20,599 %- cím: 1025 Budapest Nagybányai u. 66/B. Palcsek Attila - 9,6 %- cím: 1117 Bp. Nádorliget u. 7/B III/2. Horváth Imre - 6,6 %- cím: 5540 Szarvas, Jókai u. 41. Farkas Lajos Tibor -6,2 %- cím: Budaörs, Halom u. 21 Zsüzsü Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Kft. -5 %- cím: Budapest, Tamara u. 37. Stalmayer Tanácsadó és Vagyonkezelő Kft -2,0 %- cím: Budapest, Tamara u Ügyfelekkel történő kapcsolattartás nyelve magyar 5. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás módja, eszköze Az Alapkezelő Ügyfeleivel történő kapcsolattartása az alábbiak szerint történhet: Írásban: Postai úton Futárszolgálat útján ben Faxon 5

6 Szóban: Telefonon Személyesen Az Alapkezelő gondoskodik arról, hogy jelen Üzletszabályzat VIII. fejezet Mellékletek 3. pontjában megjelölt üzleti órákban levelek, faxok, telefon, egyéb elektronikus üzenet átvételére, tudomásulvételére jogosult személy tartózkodjon az Alapkezelő székhelyén, illetve ezen idő alatt biztosított legyen a személyes kapcsolatfelvétel. A megjelölt időszak letelte után érkező leveleket, faxokat, egyéb elektronikus üzeneteket ha azokat az Alapkezelő át is veszi a következő munkanapon érkezettnek kell tekinteni, kivéve, ha az Üzletszabályzat, illetve az Ügyféllel létrejövő egyedi szerződés másként rendelkezik. Az Alapkezelő elérhetőségeit jelen Üzletszabályzat I.1. pontja, az Ügyfél kapcsolattartásra használható elérhetőségeit az Ügyféllel megkötött szerződés tartalmazza. 6. Értesítések Az Alapkezelő az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: Iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott részére. Ilyen cím hiányában az Alapkezelő jogosult az Ügyfél általa ismert címére küldeni az Iratokat. Az Alapkezelő nem felel azért, ha a megadott név vagy cím pontatlansága, változása miatt, vagy más, az Alapkezelőn kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és azonnal esedékessé válnak. Az Alapkezelő az Ügyfél részére szóló Iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni, ez a kitétel azonban nem vonatkozik az értéket képviselő okmányokra, valamint olyan küldeményekre, amelyeket jellegükből adódóan megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. Belföldi cím esetén a postára adást követő ötödik (5.), európai cím esetén a postára adást követő tizedik (10.), Európán kívüli cím esetén a postára adást követő huszadik (20.) munkanap elteltével az Alapkezelő jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént. Amennyiben a kézbesítést, közzétételt követő tizenöt (15) napon belül az Ügyfél részéről nem érkezik észrevétel vagy kifogás, az Alapkezelő jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat. Az Alapkezelő az Ügyféllel szóban (telefonon) folytatott beszélgetéseit jogosult rögzíteni, és azokat digitális hangrögzítő rendszerben tárolni. A rögzített telefonbeszélgetések az Alapkezelő és az Ügyfél közötti, esetlegesen felmerült viták során bizonyítási eszközként felhasználhatóak. A rögzített beszélgetések visszahallgatására, valamint a hangfelvételekhez való hozzáférésre a jogszabályokban meghatározott személyeken kívül az Alapkezelő vezérigazgatója által erre kijelölt személyeknek van jogosultsága, a mindenkor hatályos adatvédelemre és értékpapír-titokra vonatkozó jogszabályok keretei között. A hangfelvételeket az Alapkezelő 8 évig megőrzi. II. Általános Szabályok Jelen üzletszabályzat mindazon általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely alapján - amennyiben az Ügyfél és a Portfoliókezelő között létrejött szerződés másként nem rendelkezik - a Portfoliókezelő vállalkozik a fent hivatkozott portfoliókezelési szolgáltatások teljesítésére. Jelen üzletszabályzat rendelkezéseit az Ügyfél és a Portfoliókezelő között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni Az üzletszabályzat hatálya a) Időbeni hatály Az Üzletszabályzat július 22. napjától kezdődően határozatlan ideig marad hatályban. b) Tárgyi hatály Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Portfoliókezelő által kezelt valamennyi portfoliókezelési szerződésre, valamint a Portfoliókezelő tevékenysége kapcsán keletkezett valamennyi jelen üzletszabályzat hatálya alá tartozó tevékenység végzésére vonatkozó - jogviszonyra. 6

7 c) Személyi hatály Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi, természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki a tárgyi hatály alá tartozó ügyben jogviszonyt létesít a Portfoliókezelővel Jelen Üzletszabályzat nyilvános, azt a Portfoliókezelő székhelyén bárki megtekintheti és abból kivonatot készíthet. A Portfoliókezelő az Üzletszabályzatot az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen elérhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi az I.1. pontban megjelölt honlapján. Az Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségben ki kell függeszteni Az Üzletszabályzatot a Portfoliókezelő Igazgatósága jogosult elfogadni és módosítani. A módosítást a Portfoliókezelő a PSZÁF-nek köteles tájékoztatási céllal bejelenteni. A módosítás az Igazgatóság jóváhagyásának napján vagy az Igazgatósági határozatban megjelölt napon lép hatályba, a már létrejött és folyamatban lévő ügyekre azonban nem vonatkozik, kivéve ha az Ügyfél és a Portfoliókezelő erről kifejezetten megállapodnak Vitás kérdések felmerülése esetén a felek a vitás kérdések értelmezésére, azok békés rendezésére törekszenek. A vitás kérdések rendezésekor a Portfoliókezelőt annak mindenkori vezérigazgatója képviseli. Amennyiben a Felek a vitás kérdést békés úton megoldani nem tudják, úgy akár az ügyfél, akár a Portfoliókezelő az adott ügyre a vonatkozó eljárásjogi szabályok alapján illetékes bírósághoz fordulhat igényének bírói úton történő érvényesítése céljából azzal, hogy a felek közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó A Portfoliókezelő a szerződés megkötését megtagadja, ha a) azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg, b) a megbízás jogszabályba, vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközik, c) az ügyfél a személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, vagy d) az ügyfél az alkalmassági teszt megfelelő kiértékeléséhez szükséges információkhoz nem jutott hozzá, valamint ha az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az ügyfél A Portfoliókezelő a portfoliókezelési szerződés megkötését megelőzően köteles az ügyfelet a Pmt. szerint azonosítani és átvilágítani, a Bszt. szerinti lakossági vagy szakmai ügyfél kategóriába besorolni, valamint az ügyfél által kitöltött alkalmassági teszt kiértékelésével minősíteni. A szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során az Ügyfél által megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Portfoliókezelőt értesíteni. Az Ügyfél adatairól Adatlap készül. Az Adatlapban foglalt adatokat, valamint adóigazolvány alapján az adóazonosító jelét - ha az korábban még nem történt meg - a szerződéskötéskor az Ügyfél köteles annak megadni és az Adatlapot aláírásával ellátni. Az Adatlapon szereplő aláírást az ügyfélazonosítás során aláírásmintaként is használja. Az adatlap felvételekor a szükséges adatok alapdokumentumait (személyi igazolvány, adóigazolvány, aláírási címpéldány, adóbejelentkezési lap, stb.) be kell mutatni és azt másolatban az Adatlaphoz kell csatolni A határidők számítására a Ptk. rendelkezései irányadóak. III. A Portfoliókezelő tevékenysége A Portfoliókezelő a PSZÁF engedélye alapján jogosult a Bszt-ben meghatározott portfoliókezelési tevékenység végzésére. A portfoliókezelés során a befektető meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek 7

8 a portfoliókezelési tevékenységet végző Alapkezelő rendelkezése alá, hogy meghatározott feltételek mellett, egyedi módon, a befektető által adott megbízás (Vagyonkezelési Irányelv) alapján pénzeszközökbe illetve pénzügyi eszközökbe fektesse és kezelje a befektető javára azzal, hogy a befektető a megszerzett befektetési eszközökből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét, közvetlenül viseli. IV. Definíciók Átlagos lekötött tőke: Az Induló Vagyonnak az Évközi Tőkeműveletekkel módosított, és a portfoliókezelési szerződésben leírt módon számított éves átlagos állománya. Benchmark: A portfoliókezelési szerződésben az Ügyfél által meghatározott referenciaindex Elért hozam: A Megbízott által a portfoliókezelési szerződésben meghatározott módon számított, elért hozam. Éves beszámoló: A Portfoliókezelő által elkészítendő azon jelentés, amely a Ügyfél portfoliójának elmúlt pénzügyi évi helyzetéről ad tájékoztatást. Évközi tőkeműveletek: Az Induló Vagyonhoz képest az Ügyfél által a Számlán kezdeményezett összes tárgyidőszaki tőkebefizetésekhez tartozó eszközérték növekedés illetve a tőkekifizetésekhez tartozó eszközérték csökkenés. Induló vagyon: A portfoliókezelési időszakot megelőző utolsó napon a portfoliókezelési szerződésben foglaltak szerint kalkulált eszközérték. Kényszerlikvidálás: az Ügyfél kérésére történő olyan tőkekivonás mely az értesítés napját követő 5 munkanapon belül kifizetendő, vagy az értesítés napját követő 30 munkanapon belül fizetendő és a portfolió értesítés napján számított eszközértékének 20 százalékát meghaladó mértékű. Kezelt Vagyon: az Induló Vagyon megállapítását követően portfóliókezelés céljából mindenkor a Portfoliókezelő rendelkezésére álló, az ügyfél tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök összessége, ideértve az ezekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek összességét is. Letétkezelő: A mindenkor hatályos letétkezelői szerződésben meghatározott letétkezelő szervezet. Likvidálási veszteség (LV): Kényszerlikvidálás esetén a likvidálásra kerülő értékpapír(ok)nak a bekerülési értéktől eszközértéktől való (negatív) eltérése, amely értékpapír típusonként az alábbi: Részvények esetén: a beszerzési árfolyam és a kényszerlikvidációs ár negatív különbsége. Kamatozó értékpapírok esetén: A beszerzési árfolyamhoz tartozó hozam és a kényszerlikvidációs hozam negatív különbsége. Befektetési alapok esetén: a beszerzési árfolyam és a kényszerlikvidációs árfolyam negatív különbsége. Pénzügyi év: A pénzügy év a naptári évvel egyenlő. Számla: Az ügyfél számára a Letétkezelőnél nyitott és vezetett és a portfoliókezelési szerződésben megnevezett ügyfélszámla, bankszámla, értékpapírszámla és értékpapír letéti számla, ideértve az ezekhez kapcsolódó alszámlákat is, melyre az ügyfél az Átadott Vagyont átutalja, valamint a Portfoliókezelő a portfoliókelési tevékenységgel összefüggő forgalmat bonyolítja. Ügyfél: az a személy, aki/amely a Portfoliókezelővel portfoliókezelési szerződést kötött. Vagyonkezelési Irányelv: a Kezelt Vagyonra vonatkozó és a portfoliókezelési szerződésben meghatározott befektetési szabályok. Hivatkozások: Bszt.: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Pmt.: évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Ptk.: évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről 8

9 Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról Korm.rend.: a 22/2008 (II.7.) Kormány rendelet a befektetési szolgáltatasi tevékenységet, befektetési szolgáltatasi tevékenyseget kiegészitő szolgáltatast, valamint árutőzsdei szolgáltatast folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről V. Ügyfél azonosításának szabályai A Portfoliókezelő a szerződés megkötésével egyidejűleg a Pmt. előírásának megfelelően rögzíti az Ügyfél, illetve az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) adatait. A rögzítendő adatok körének és az azok igazolásául a Portfoliókezelő által elfogadható okmányok, dokumentumok köre az alábbiakban kerül meghatározásra. V.1 Az Ügyfél azonosításának kötelező esetei a) A Portfoliókezelő az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor köteles az Ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá szervezet esetében a szervezet és a törvényes képviselője azonosítását elvégezni. b) Az a) pontban meghatározott eseten kívül hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű Megbízást a Portfoliókezelő kizárólag olyan Ügyféltől, meghatalmazottól, rendelkezésre jogosulttól, továbbá képviselőtől fogadhat el, akinek azonosítását elvégezte. c) A b) pontban meghatározott azonosítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több Megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az azonosítást azon Megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyletek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. d) Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az a) és b) pontokban meghatározottak szerint azonosításra még nem került sor, a Portfoliókezelő köteles haladéktalanul az Ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt értékhatárra tekintet nélkül azonosítani. e) A fenti eseteken túl a Portfoliókezelő az Ügyfél átvilágítást akkor is köteles elvégezni, ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. A Pmt ban meghatározott esetekben a Portfoliókezelő kizárólag a Pmt ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedést köteles elvégezni. Nem kell az átvilágítást ismételten elvégezni, ha: - a Portfoliókezelő az Ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt egyéb ügylet kapcsán már azonosította, és - jelen ügylet kapcsán az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő személyazonosságát megállapította, és - nem történt az azonosításhoz az Üzletszabályzat és a Pénzmosás ellenes szabályzat által megkövetelt adatokban változás. V.2 Az azonosítás sikertelensége Amennyiben az Ügyfélnek, illetve a tényleges tulajdonosnak az alábbiakban meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Portfoliókezelő a szerződések megkötését, a Megbízások teljesítését megtagadja, illetve az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot megszünteti. V.3 Természetes személy azonosítása 9

10 V.3.1. A Portfoliókezelő természetes személy azonosításához az alábbi igazoló okiratok, okmányok bemutatását követeli meg: -magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, -külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, -14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. V.3.2. A Portfoliókezelő az azonosítás során a természetes személynek legalább az alábbi adatait köteles rögzíteni: -családi és utónevét (születési nevét), -lakcímét, tartózkodási helyét, -állampolgárságát, -azonosító okmányának típusát és számát, -külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet. V.3.3. A Portfoliókezelő az azonosítás során az előző adaton kívül - ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a Pénzmosás ellenes szabályzatban meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van a természetes személynek az alábbi adatait rögzítheti: -születési helyét, idejét, -anyja nevét. V.4 Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosítása V.4.1. A Portfoliókezelő az azonosításhoz megköveteli a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy V.3. pontban megjelölt okiratának és képviseleti jogosultságát hiteles módon igazoló névaláírási címpéldányának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy -a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, -belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, -külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, és ennek akkreditált szakfordító által készített hiteles fordítását. V.4.2. A cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a Portfoliókezelő megköveteli a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának) bemutatását is. Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, Az Alapkezelő ekkor rögzíti a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot. V.4.3. A Portfoliókezelő az azonosítás során a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek legalább az alábbi adatait köteles rögzíteni: -nevét, rövidített nevét, -székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 10

11 -cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. V.4.4. A Portfoliókezelő az azonosítás során az előző adaton kívül - ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a Pénzmosás ellenes szabályzatban meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek az alábbi adatait rögzítheti: -főtevékenységét, -képviseletére jogosultak nevét és beosztását, -kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. V.5 Bel- és külföldi természetes személyekre és szervezetekre vonatkozó közös szabályok V.5.1. Az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor a természetes személy azonosítása csak az Ügyfél személyes megjelenése esetén, jogi személy vagy más szervezet azonosítása pedig csak a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva meghatározott személy (a továbbiakban: Képviselő) személyes megjelenése esetén végezhető el. Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, akkor a Képviselő személyazonosságának megállapítása és képviseleti jogának igazolása után lehet csak a jogi személy vagy más szervezet azonosítását elvégezni. V.5.2. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Portfoliókezelő ellenőrzi a fenti V.3. és V.4. pontok alapján bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. V.5.3. A Portfoliókezelő az azonosítás során jelen fejezet V.3.2.-V.3.3. és V.4.3-V.4.4. pontjaiban meghatározott valamennyi adatot köteles rögzíteni, ha az ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából (fokozott ügyfél-átvilágítás). V.5.4. A fokozott ügyfél átvilágítás keretében elvégzett személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles a Portfoliókezelő részére benyújtani jelen fejezet V.3.2.-V.3.3. és V.4.3-V.4.4. pontjaiban meghatározott adatot tartalmazó, jelen fejezet V.3.1., továbbá V.4.1.-V.4.2. pontjaiban meghatározott okiratok hiteles másolatát. Az előbbi okiratok hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha -magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy -magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy -a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. V.5.5. Az azonosítási kötelezettség teljesítésének minősül, ha a Portfoliókezelő rendelkezik az Ügyfél azonosításához szükséges, az Üzletszabályzat jelen fejezetének V.3.2.-V.3.3. és V.4.3-V.4.4. pontjaiban meghatározott azonosító adatokat tartalmazó okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával, illetve idegen nyelvű okirat esetén annak akkreditált szakfordító által készített hiteles magyar fordítással. V.5.6. Az Ügyfél köteles a Portfoliókezelő haladéktalanul értesíteni, ha bármely a Portfoliókezelő által személyazonosításra használt, vagy jogszabály szerint személyazonosításra használható okirata elveszik vagy azt ellopják. Az okiratok hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából, elvesztéséből, ellopásából vagy illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Portfoliókezelő a felelősséget kizárja, kivéve, ha a kár jogerős bírói ítéletben megállapítottan a Portfoliókezelő dolgozójának bűncselekményével áll ok-okozati összefüggésben vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. 11

12 V.6 Tényleges tulajdonosi nyilatkozat V.6.1. Az ügyfélazonosítás jelen fejezet V.1. pontjában meghatározott eseteiben az ügyfél köteles a Portfoliókezelő részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos alábbi adatait is tartalmaznia kell: -családi és utóneve (születési neve) -lakcíme, tartózkodási helye, -állampolgársága. V.6.2. A Portfoliókezelő a fenti adaton kívül - ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a Portfoliókezelő Pénzmosás ellenes szabályzatában meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében szükség van - az ügyféltől a tényleges tulajdonos alábbi adatai megadását is kérheti: -azonosító okmányának típusa és száma, -külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely, -születési helye, ideje, -anyja neve. V.6.3. Abban az esetben, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Portfoliókezelő az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. V.6.4. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a Portfoliókezelő köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. V.7 Kiemelt közszereplő nyilatkozata V.7.1. A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a Portfoliókezelő részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek. V.7.2. a Portfoliókezelő - ha a nyilatkozat valódisága kérdéses - köteles intézkedéseket tenni fenti nyilatkozat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. V.7.3. Külföldi kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Portfoliókezelő vezérigazgatója jóváhagyását követően kerülhet sor. V.8 Változás az adatokban Az Ügyfél köteles a Portfoliókezelőt öt munkanapon belül értesíteni az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról. Ha a Portfoliókezelő által vezetett Számla terhére és javára két naptári évet elérő időtartam alatt Megbízás teljesítésére nem került sor - ide nem értve a természeténél fogva többéves futamidejű ügyleteket - a 12

13 Portfoliókezelő a következő egyenlegközlő értesítésben felhívja Ügyfelét az adataiban vagy a tényleges tulajdonos személyét érintő időközben esetlegesen bekövetkezett változások közlésére. VI. Az Ügyfél minősítése A Portfoliókezelő a portfoliókezelési szerződés megkötését megelőzően az Ügyfélbesorolási szabályzatának megfelelően minősíti Ügyfeleit, és szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeinek e minősítésnek megfelelően tesz eleget. A minősítés eredményeként az Ügyfél lakossági ügyfél, szakmai ügyfél illetve elfogadható partner kategóriába sorolható. Az Ügyfél az Ügyfélbesorolási szabályzatnak megfelelően kérheti minősítésének megváltoztatását. Amennyiben az Ügyfél megfelelő előzetes tájékoztatását követően a Portfoliókezelő írásbeli megállapodással az Ügyfelet más ügyfélkategóriába sorolja, a megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az Ügyfelet az új besorolásnak megfelelően kezeli. A Portfoliókezelő írásban értesíti az Ügyfelet a) a minősítéséről, b) arról a tényről, hogy az Ügyélbesorolási szabályzat rendelkezései szerint kérheti a minősítés megváltoztatását, de a kérésnek az Alapkezelő nem köteles eleget tenni, c) az átminősítés esetén az Ügyfelet megillető jogok megváltozásában jelentkező következményekről. Az egyes ügyfél kategóriákat érintő tájékoztatási kötelezettség tartalmát a Tájékoztatási szabályzat tartalmazza Az Ügyfél a helyzetében bekövetkezett a minősítését is befolyásoló változásról, a bekövetkezéstől számított 5 (öt) napon belül köteles a Portfoliókezelőt írásban tájékoztatni. A Portfoliókezelő az új körülmények ismeretében jogosult az Ügyfél minősítését megváltoztatni. A tájékoztatás elmaradása valamennyi következményét az Ügyfél viseli. Az ügyfél minősítés részletes szabályait a Portfoliókezelő Ügyfélbesorolási szabályzata tartalmazza. VII. Az alkalmassági tesztek elvégzéséhez szükséges nyilatkozatok és okiratok A Portfoliókezelő az Ügyfél minősítését követően, a portfoliókezelési tevékenység végzésére irányuló szerződés megkötését megelőzően köteles felmérni a leendő szerződő fél, illetve az Ügyfél pénzpiaci ismereteit, feltárni pénzügyi hátterét, kockázatviselő képességét és megismerni befektetési célját. Jelen kötelezettségét a Portfoliókezelő a leendő szerződő fél illetve Ügyfél által kitöltött Alkalmassági teszt (lsd 10. sz Melléklet) értékelésével teljesíti. A Portfoliókezelő számára az Alkalmassági teszt elvégzéséhez az alábbi nyilatkozatok illetve okiratok szükségesek: Természetes személy esetén: a) személyi igazolvány vagy útlevél, és lakcímigazolvány b) nyilatkozat iskolai végzettségről, foglalkozásról, vagy az értékelés szempontjából meghatározó korábbi foglalkozásról, jövedelemről, az Ügyfelet terhelő rendszeres kötelezettségek összegéről és forrásáról, az Ügyfél birtokában levő eszközök nagyságárról, különös tekintettel a likvid eszközök, a befektetett eszközök és ingatlanok állományáról, az Ügyfél korábbi befektetési tevékenységéről, a pénzügyi eszközök. Társasági formában működő Ügyfél esetén 13

14 a) 30 napnál nem régebbi Cégkivonat b) aláírási címpéldány c) az elmúlt 3 év gazdálkodásának adatai (mérleg- és eredménykimutatás) d) nyilatkozat az Ügyfelet terhelő rendszeres kötelezettségek összegéről és forrásáról, az Ügyfél birtokában levő eszközök nagyságáról, különös tekintettel a likvid eszközök, befektetett eszközök és ingatlanok állományáról, az Ügyfél korábbi befektetési tevékenységéről, a pénzügyi eszközök ismereteiről. Az okiratokat az Ügyfél eredetiben, vagy másolat formájában köteles a Portfoliókezelő rendelkezésére bocsátani. A Portfoliókezelő jogosult az okiratoktól másolatot készíteni. A nyilatkozatot az Ügyfél két tanú által szignált okiraton köteles a Portfoliókezelő rendelkezésére bocsátani. Idegen nyelvű okirat esetén amennyiben az okirat nyelve a Portfoliókezelő kapcsolattartási nyelvétől eltér hiteles magyar fordítás szükséges. Amennyiben az Ügyfél az Alkalmassági teszt kitöltését megtagadja, hiányos vagy nyilvánvalóan téves illetve elavult információt szolgáltat, a Portfoliókezelő köteles a szerződéskötést megtagadni, a szerződéses teljesítési kötelezettségének nem tehet eleget. Amennyiben a Portfoliókezelő értékelése szerint az Ügyfél vizsgált szempontjai nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósítására, a Portfoliókezelő köteles a szerződéskötést megtagadni, a szerződéses teljesítési kötelezettségének nem tehet eleget. Az Ügyfél a helyzetében bekövetkezett az alkalmasságát is befolyásoló változásról, a bekövetkezéstől számított 5 (öt) napon belül köteles a Portfoliókezelőt írásban tájékoztatni. A Portfoliókezelő az új körülmények ismeretében jogosult és köteles az Ügyfél alkalmassága felől állást foglalni. A tájékoztatás, illetve alkalmasság megállapításának elmaradása valamennyi következményeit a mulasztó fél viseli. VIII. Az Ügyfél jogai Ügyfél jogosult a Kezelt Vagyonnal való gazdálkodást ellenőrizni. Ennek érdekében az e szerződésben szabályozott beszámolókon és jelentéseken túl tájékoztatást kérhet meghatalmazott képviselői útján a portfoliókezelői kötelezettségek teljesítése tekintetében Portfoliókezelőtől. Az Ügyfél a kapott információkat ellenőrizheti. A portfoliókezelési tevékenység során az Ügyfélnek a Kezelt Vagyonra vonatkozó rendelkezési joga a portfoliókezelési szerződésben meghatározottak szerint az alábbiakra terjed ki. Ügyfél a portfoliókezelési szerződés kereti között jogosult a Kezelt Vagyont amennyiben kifizetési kötelezettségei azt szükségessé teszik csökkenteni. A kifizetésből eredő likvidációs veszteség az Ügyfelet terheli. Ügyfél jogosult befektetési politikája változása esetén a Vagyonkezelési Irányelvet bármikor megváltoztatni. IX. Az Ügyfél kötelezettségei Ügyfél köteles a portfoliókezelési tevékenység végzése érdekében a Számla megnyitására. Ügyfél köteles a Számlára rendelkezési jogot biztosítani a Portfoliókezelő számára. Az Ügyfél köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a Letétkezelővel kötendő szerződés előírásai alapján a portfoliókezelés zökkenő-mentessége, illetve annak mind teljesebb hatékonysága biztosított legyen. Ügyfél köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében Portfoliókezelő aktuális Portfoliókezelői díj számláját kifizetni, a számlához mellékelt elszámolása alapján. Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban meghatározott éves késedelmi kamatot köteles napi számítás alapján megfizetni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Portfoliókezelőt ha bármilyen a Pmt. szerinti azonosítás során rögzített adatában, a portfoliókezelési szerződésben vagy az Alkalmassági tesztben feltűntetett adatában, körülményeiben változás következik be. A tájékoztatás elmaradásából eredő valamennyi kárért a felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli. 14

15 X. Portfoliókezelő jogai Az Ügyfél a portfoliókezelési szerződés aláírásával kizárólagos jogkörrel - de a IX. fejezetre is figyelemmel - megbízza a Portfoliókezelőt, hogy a Számlák felett rendelkezzen, annak javára, illetve terhére a jelen megállapodás szerint ügyleteket hajtson végre. Portfoliókezelő a Tpt. és a Bszt. rendelkezései, valamint az Ügyfél által meghatározott Vagyonkezelési Irányelvek keretein belül és szerint - saját maga kizárólagos jogkörben jogosult dönteni az egyes befektetésekről, illetve azok részleges, vagy teljes egészében történő felszámolásáról. Portfoliókezelő jogosult almegbízottat igénybe venni. Ehhez az Ügyfél kifejezett hozzájárulása szükséges. Ha a felek másképpen nem rendelkeznek, a Kezelt Vagyont a Portfoliókezelő kizárólag a portfoliókezelési tevékenysége keretében kezeli, így a Kezelt Vagyon részét képező pénzügyi eszközökből eredő tagsági jogokat és kötelezettségeket nem gyakorolja. Az Ügyfél a Portfoliókezelő számára a tagsági jogok gyakorlására, illetve a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítésére megbízást adhat, amelynek pontos feltételeiről a felek külön megállapodásban rendelkezhetnek. Portfoliókezelő jogosult a szerződés szerinti Portfoliókezelői díját számlában a számla és az elszámolás kézhezvételét követő 8 napos fizetési határidő megjelölésével az Ügyféllel szemben érvényesíteni. A Portfoliókezelő az Ügyfél részére történő kifizetéseket - készpénzben nem - kizárólag utalás útján teljesíti. XI. Portfoliókezelő kötelezettségei (kimutatások, elszámolások, jelentések) A Portfoliókezelő az értékpapírok beszerzését és értékesítését, valamint az ezzel összefüggő egyéb ügyletek megkötését és lebonyolítását, továbbá egyéb, a szerződésben meghatározott kötelezettségeit a tőle mint szakcégtől elvárható gondossággal, jogszabályban meghatározott anyagi felelősséggel köteles végezni. A Portfoliókezelő köteles törekedni arra, hogy az Ügyfél befektetés politikai alapelvei, a Vagyonkezelési irányelveknek megfelelően az Ügyfél részére végrehajtott ügyletek minél kedvezőbb hozammal kerüljenek lebonyolításra. A Portfoliókezelő köteles Ügyfél által kezelésre átadott vagyont mind saját, mind más megbízók eszközeitől különállóan nyilvántartani és kezelni. A Portfoliókezelő köteles Ügyfél részére mindazon információkat megadni, melyek a jogszabályok által előírt nyilvántartási, beszámolási és nyilvánosságra hozatali követelményekhez szükségesek. A Portfoliókezelő által az Ügyfél részére az általa bizományosként megszerzett minden pénzeszköz és pénzügyi eszköz a Letétkezelőnél kerül jóváírásra. A Portfoliókezelő köteles gondoskodni az Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok és más eszközök jogszabályban és az egyedi szerződésekben meghatározott gyakoriságú értékeléséről, az eszközértékszámítás szabályainak megfelelően. A Portfoliókezelő az Ügyfél eszközértékét forintban, az Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok értékének, valamint pénz- és egyéb eszközeinek összegeként a portfoliókezelési szerződéssel összhangban határozza meg. Amennyiben jogszabály és a jelen üzletszabályzat alapján a Portfoliókezelő tájékoztatási jogának terjedelmét az Ügyfél rendelkezése határozza meg, úgy a Portfoliókezelő tényleges kötelezettségének tartalmát és módját a portfoliókelési szerződés tartalmazza. Szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség: A Portfoliókezelő köteles tájékoztatni a lakossági ügyfelet 15

16 1. a Portfoliókezelőre vonatkozó alapvető tudnivalókról, 2. a Portfoliókezelő működési és tevékenységi szabályairól, 3. az érintett pénzügyi eszközök kezelési szabályairól, 4. az érintett pénzügyi eszközökről való általános tudnivalókról, 5. az érintett ügyletről való általános tudnivalókról, 6. a portfoliókezelési szerződés feltételeiről, 7. a kapcsolattartás nyelvéről, módjáról, eszközéről, ideértve a megbízások fogadását, 8. a tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély számáról, a kiállító felügyelet nevéről és elérhetőségéről, 9. függő ügynök igénybevételének lehetőségéről, ideértve a nyilvántartását vezető ország megnevezését, 10. az Ügyfél számára végzett befektetési szolgáltatási tevékenységről, nyújtott kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságáról, időzítéséről és jellegéről, 11. az Ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközeinek kezelése esetén ezen eszközök megóvását biztosító intézkedésekről összefoglalóan, 12. az összeférhetetlenségi politikáról összefoglalóan (az Ügyfél kérelmére részletesen), 13. a végrehajtási helyszínek jegyzékéről minden pénzügyi eszköz vonatkozásában, 14. azon feltételekről melyek befolyásolják a végrehajtási helyszín kiválasztását, 15. hogy az Ügyfél határozott utasítása mentesíti a Portfoliókezelőt a megbízás lehető legkedvezőbb végrehajtási kötelezettsége alól, 16. a pénzügyi eszköz harmadik fél tulajdonába kerülésének lehetőségéről, ideértve a vonatkozó jogszabályi előírásokat (felelősség, fizetésképtelenség eseteit), 17. pénzügyi eszköz harmadik fél által kezelt gyűjtőszámlára való kerülésének esélyeiről, ideértve a kockázatokat, 18. a lehetőségről, hogy ha Portfoliókezelő nevében eljáró harmadik személy székhelyének joga nem teszi lehetővé a harmadik személy és az Ügyfél pénzeszközeinek elkülönített kezelését, ideértve a kockázatokat, 19. arról, ha a pénzügyi eszköz külföldi állam fennhatósága alá tartozó számlára kerülhet, (ideértve a külföldi jog alkalmazásából eredő eltérő jogokat, kötelezettségeket) 20. a Portfoliókezelőnek illetve amennyiben ilyen létezik és a letétkezelőnek az Ügyfél pénzügyi eszközére vagy pénzeszközére vonatkozó biztosítéki kötelezettségről, beszámítási jogosultságról, 21. a pénzügyi eszköz kockázatárról (ideértve a tőkeáttétel hatásait), piaci helyzetéről, árának volatilitásáról és elérésének esetleges korlátairól, 22. a pénzügyi eszköz árfolyamáról, az ügyletkötést megelőző időszak árfolyam-alakulásáról, 23. esetleges utólagosan felmerülő költségekről, 24. a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesüléséről, 25. a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a kibocsátási tájékoztató közzétételi helyére, 26. az összetett pénzügyi eszköz természetéből eredő kockázatokról, és az ilyen pénzügyi eszköz összetevőiről, 27. garanciát magában foglaló termék esetén a garancia természetéről, 28. a teljes árról (amit a Portfoliókezelő a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a Portfoliókezelő befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatásról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan viselendő minden költség, ideéretve minden díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönkénti és ügyletenkénti lebontásban), hozzájárulást, valamint az adót amit a Portfoliókezelő von le vagy számol el), 29. érintett devizák, valuták megnevezéséről, átváltási árfolyamáról, ha a teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, 30. olyan adókötelezettség keletkezéséről melyet nem a Portfoliókezelőn keresztül kell megfizetni, 31. a fizetésre és a teljesítés módjára vonatkozó szabályokról. Az 1-6, 13, 17-18, pontokban foglaltakról, valamint a költségekről a szakmai Ügyfelet is tájékoztatni kell. A tájékoztatás megtörténtét a Portfoliókezelő belefoglalja az Ügyféllel megkötött szerződésbe. Amennyiben a 28. pont szerinti teljes ár összegszerűen nem állapítható meg, a Portfoliókezelő, az Ügyfél számára is értékelhető módon, megadja a számítás módját és az alapját képező információkat. A Portfoliókezelő a fenti bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségének írásban, vagy a honlapon való közzététellel tesz eleget. A Portfoliókezelő köteles az ezekben történő bármely változásról, hatály vagy érvényesség vesztésről a tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül, amennyiben a tudomásra jutás napja nem munkanap úgy az azt követő harmadik munkanap 16. órájáig, írásban értesíteni Ügyfelet. 16

17 A Portfoliókezelő felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a pénzügyi eszközök kereskedelme magas kockázatú és egyáltalán nem garantálható nyereség a pénzügyi eszköz befektető általi adásvétele során, sőt a befektetőknek a komoly veszteség kockázatával is számolniuk kell. Ez a megállapítás a pénzügyi eszközök árának gyors és előre kiszámíthatatlan mértékű és irányú változására vonatkozik. Szerződéskötést követő, a végrehajtott ügyletekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség: Amennyiben az Ügyfél lakossági ügyfél a portfoliókezelési keretszerződésben az ügyletenkénti értesítést kérte, úgy a Portfoliókezelő az egyes ügyletekről az ügyleti jelentés készít az Ügyfél számára az alábbi tartalommal: a) a Portfoliókezelő neve, b) az Ügyfél neve vagy más azonosítója, c) a kereskedési nap, d) a megbízás végrehajtásának időpontja, e) a megbízás típusa, f) a kereskedési helyszín neve, illetve azonosítója, g) a pénzügyi eszköz megnevezése és azonosítója, h) az eladás/vétel megjelölése, i) a megbízás természete, ha sem eladásnak sem vételnek nem tekinthető, j) a pénzügyi eszköz mennyisége, k) a pénzügyi eszköz kereskedési egységének ára, megjelölve a kereskedési egységet is, l) a teljes költség, m) a Portfoliókezelő által az Ügyfél felé felszámított jutalékának, díjának és egyéb költségeinek teljes összege, és a Lakossági Ügyfél kifejezett kérésére ennek jogcímenkénti lebontása, n) az Ügyfél kötelezettségei az ügylet teljesítésével kapcsoltban, ideértve a pénzügyi teljesítés vagy a fizikai leszállítással történő teljesítés határideje, és a teljesítéshez szükséges számlaszámok és egyéb információk, és o) ha az ügylet során az Ügyféllel szembenálló partner a Portfoliókezelő maga, vagy a Portfoliókezelővel azonos vállalatcsoportba tartozó személy vagy a Portfoliókezelő másik ügyfele, akkor ennek a ténye, kivéve, ha a megbízás végrehajtására olyan kereskedési rendszeren keresztül került sor, amelyben a kereskedési szabályok ezt nem teszik lehetővé. A tájékoztatás kódok formájában is megadható, amennyiben a Portfoliókezelő a kódok értelmezését is rendelkezésre bocsátja. A Portfoliókezelő az ügylet teljesítéséről a lakossági ügyfelet haladéktalanul, de legkésőbb a megbízást végrehajtó harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő munkanapon értesíti, kivéve ha az értesítést a megbízást teljesítő harmadik személy közvetlenül az Ügyfélnek is haladéktalanul megküldi. Amennyiben az Ügyfél a portfoliókezelési keretszerződésben az ügyletenkénti értesítést nem kérte, a Portfoliókezelő a végrehajtott ügyletekkel kapcsolatban 6 havonta összesített jelentést készít az Ügyfél számára az alábbi tartalommal: a) a Portfoliókezelő neve, b) az Ügyfél neve vagy más azonosítója, c) a jelentésben foglalt időszakra érvényes portfólió összetétele és értékelése, ideértve minden, a Portfoliókezelő kezelésében lévő pénzügyi eszköz piaci értékét és a pénzeszközök kezdő és záró egyenlegét, és a portfóliónak a jelentésben foglalt időszakra érvényes hozamát, d) a Portfoliókezelő által a jelentésben foglalt időszakban az Ügyfél felé felszámított jutalékok, díjak és egyéb költségek teljes összege, legalább a kezeléssel és a megbízás végrehajtásával összefüggő tételek elkülönítésével vagy az Ügyfél portfoliókezelési keretszerződésben rögzített, kifejezett kérésére, az általa megadott részletezettséggel, e) a jelentésben foglalt időszakra vonatkozó hozam összehasonlítása a Portfoliókezelő és az Ügyfél között létrejött megállapodásban foglalt referenciaértékkel, f) a jelentésben foglalt időszakban az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközön realizált osztalék, kamat, kamatnak minősülő vagy egyéb hozamjellegű kifizetés összege jogcímenként, g) a jelentésben foglalt időszakban történt olyan társasági események, amelyek az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz kapcsán valamilyen jog vagy jogosultság keletkezésével jártak, és h) minden egyes, a jelentésben foglalt időszakban végrehajtott ügylet kapcsán az ügyleti jelentés c) l) pontjában meghatározott információ, kivéve, ha az Ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta. 17

18 Amennyiben az Ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta, úgy a Portfoliókezelő az összesített jelentést a) évente, b) ha az Ügyfél kifejezetten kérte negyedévente, c) ha portfoliószerződés tőkeáttételes portfólió kialakítását teszi lehetővé, havonta készíti el. Rendkívüli jelentés: A Portfoliókezelő feltételes kötelezettségvállalással járó nyitott pozíciót nem köt, így a Bszt. 68. (8) bekezdésben meghatározott rendkívüli tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Éves jelentés/beszámoló: A Portfoliókezelő a portfoliókezelés keretében kezelt, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről legalább évente jelentést készít feltűntetve a pénzügyi eszközök és pénzeszközök állományát és részletezését a jelentésben foglalt időszak végén. A Portfoliókezelő a jelentést írásban az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az Ügyfél portfoliójában olyan pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz található, melyre a teljesítés még nem történt meg, akkor a Portfoliókezelő jelzi, hogy a tájékoztatás a kereskedési napra vagy a teljesítési napra vonatkozik. A Portfoliókezelő értékpapír-finanszírozási ügyletet nem köt, így a Bszt. 69. (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott tájékoztatási kötelezettség nem terheli. Az Alapkezelő az éves jelentést a végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos összesített jelentéssel összevontan is jogosult elkészíteni. XII. Szétosztási szabályok XII.1. A Portfoliókezelő az egyenlő elbánás elve szerint jár el mind a kezelt portfoliók, mind az ügyfelek tekintetében. Abban az esetben, ha egy értékpapír ügylet több portfolió részére együttesen köttetett, akkor: - ha az ügylet egy partnerrel és egy átlagáron jött létre, akkor minden portfolió ezen az áron jut hozzá az ügylet tárgyához, - ha az ügylet több eltérő árú részügyletből tevődik össze (több brókercég, részteljesítés stb.) akkor az egyes részügyleteket a portfolióknak az eredeti üzlet arányai szerint (egész egységre kerekítve) kell a résztvevő portfoliók között allokálni, - ha egy részügylet fenti elvek szerinti felosztására nincs lehetőség (kis mennyiség), akkor törekedni kell arra, hogy összességében minden résztvevő portfolió közel azonos átlagáron jusson hozzá az instrumentumhoz. XII.2. Amennyiben a Portfoliókezelő az általa kezelt portfoliók között ügyleteket köt, az ármeghatározás során az alábbi szabályokat veszi figyelembe: Az állampapír ügyleteknél a legfrissebb rendelkezésre álló reprodukálható piaci hozamot (tőzsdei árjegyzés középhozamát, ÁKK referencia hozam) kell alkalmazni. A 30 és 91 nap között értékpapírok esetében minden esetben a rendelkezésre álló legrövidebb futamidejű értékpapír hozamát kell használni. A portfólió menedzser a tőzsdei árjegyzés középhozamától (illetve a referenciahozamától) a piaci információk figyelembevételével - +/- 5 bázisponttal térhet el. Amennyiben a rendelkezésre álló középhozam több mint 15 bázisponttal eltér az aktuális OTC piaci hozamtól - a hozamok dokumentálása mellett - használni lehet a másodpiac OTC hozamait. Amennyiben az adott napra nem állnak rendelkezésre sem a tőzsdei árjegyzés középhozama, sem az ÁKK referenciahozam, úgy az OTC piac hozamait kell használni, de ebben az esetben azok dokumentáltsága kötelező. A rövid futamidejű papírok (30 napon belüli) esetén a vonatkozó BUBOR alapján kell az üzleteket megkötni (A kamatokat a hátralevő futamidővel arányosítani kell ). 18

19 A részvények esetében mindig a legfrissebb tőzsdei áron kell az üzleteket megkötni, a piaci árak dokumentálása mellett. Amennyiben a Portfoliókezelő ugyanazon értékpapírra több hozamon és több brókercégnél, illetve több áron köt üzletet ugyanazon teljesítési napra, akkor az összes ügylet súlyozott átlaghozamán/átlagárán kell az egymás közötti ügyleteket megkötni. A portfoliók közötti ügyletek esetén az alkalmazott árat dokumentálni kell és azt a szerződéshez kell csatolni. A dokumentálás történhet: - állampapírügyletek esetében az ÁKK referencia hozamát publikáló internetes vagy Bloomberg, Reuters oldalának illetve a tőzsdei árjegyzés oldalának a kinyomtatásával - részvények esetében a Bloomberg vagy Reuters aktuális tőzsdei árakat prezentáló oldalának kinyomtatásával. XIII. Összevont megbízások teljesítésének eljárásrendje A Portfoliókezelő az Ügyfelei részére történő értékpapír-ügyletek során az ügyleteket összevonhatja, szem előtt tartva az egyenlő elbánás elvét az általa kezelt portfoliók, illetve az Ügyfelek tekintetében. A Portfoliókezelő az összevont ügyletek teljesítését a jogszabályoknak, Üzletszabályzatának, valamint az ügyféllel kötött szerződésnek megfelelően köteles végezni. Az ügyletek összevonása során az Működési szabályzat 5. pontja szerinti szétosztási szabályok szerint köteles eljárni. A Portfoliókezelő portfoliókezelési tevékenysége során, amennyiben több, egymástól elkülönített portfoliót is kezel, akkor ezen portfoliók, illetve portfoliótulajdonos-megbízók tekintetében az egyenlő elbánás elvét követi. A Portfoliókezelő az általa kezelt portfoliók részét képező eszközök tárgyában minden esetben a saját nevében, de a megbízók javára és terhére intézkedik. Amennyiben a Portfoliókezelő a pénzügyi eszközök vételével és eladásával kapcsolatosan a megbízók javára összesítetten jár el, akkor a tranzakciók eredményének allokálása során az alábbi szétosztási szabályokat alkalmazza: A. Modellportfolió alapján történő homogén szerkezetet célzó allokáció Ezen allokációs metódus lényege, hogy a tranzakcióban érintett instrumentum portfoliónkénti arányában a portfolió eszközeinek a teljes portfolióra vetített szórása csökkenjen, és az adott instrumentum aránya szempontjából lehetőleg homogén portfoliók kialakítására kerüljön sor egy adott tranzakció eredményének szétosztása által. A szétosztás során elsőként meghatározásra kerül az adott instrumentum a tranzakciót követően megvalósuló összesített aránya. Ezt követően szűkíthető a szétosztásban részt vevő portfoliók köre oly módon, hogy abban nem vesznek tovább részt azon portfoliók, amelyek az allokáció eredményeként az összesített átlagos aránytól távolabb kerülnének. Vagyis vételi allokációban nem vehet részt olyan portfolió, amelyben már a vételt megelőzően is magasabb volt az érintett instrumentum aránya, mint az összesített a tranzakciót követően megvalósuló átlag (hasonlón az eladási allokációból kimaradnak azon portfoliók, amelyekben már az eladást megelőzően is kevesebb volt az adott instrumentumból, mint az összesített átlag). Ezt követően a szűkített körben úgy kell elvégezni a szétosztást, hogy annak eredményeként az allokációban részt vevő portfoliókban az érintett instrumentum aránya a lehető legtöbb portfolió esetében azonos legyen. Az eljárás alkalmazásának feltétele: a modell portfolió alapján történő szétosztási eljárás a portfoliók teljes körén, bármely eszköztípus esetén alkalmazható. A kialakítandó portfolió szerkezet meghatározásánál azonban figyelembe kell venni az egyes instrumentum típusokra az ügyfelek által kockázatviselési preferenciáik alapján meghatározott korlátokat, a szétosztási eljárás során a teljes portfolió méretét csak az adott ügyfél által az adott instrumentum típusra megjelölt limit mértékéig kell figyelembe venni. B. Duration alapján történő allokáció Az eljárás során a kötvényportfoliók durationje (átlagos hátralévő futamidő) szórásának csökkentése történik, az egyes portfoliók durationje lehetőség szerinti egységesítése egy adott tranzakció eredményének szétosztása által. A szétosztás során elsőként meghatározásra kerül a kötvény portfoliók összességében a tranzakció eredményének szétosztását követően kialakuló összesített duration. Ezt követően szűkíthető a szétosztásban részt vevő portfoliók köre oly módon, hogy abban nem vesznek tovább részt azon portfoliók, 19

20 amelyek az allokáció eredményeként az összesített durationtől távolabb kerülnének. Például hosszú lejáratú kötvény vételi allokációban nem vehet részt olyan portfolió, amelynek durationje már a vételt megelőzően is hosszabb volt, mint az összesített a tranzakciót követően megvalósuló összesített duration. Ezt követően a szűkített körben úgy kell elvégezni a szétosztást, hogy annak eredményeként az allokációban részt vevő kötvényportfoliók duration a lehető legtöbb portfolió esetében azonos legyen. A duration alapján történő szétosztási eljárást a portfoliók lehető legszélesebb körén azonban kizárólag kötvény típusú instrumentumok esetében lehet alkalmazni. A kialakítandó duration meghatározásánál azonban figyelembe kell venni a kötvény típusra az ügyfelek által meghatározott korlátokat, a szétosztási eljárás során a teljes portfolió méretét csak az ügyfél által a kötvény típusra megjelölt limit mértékéig kell figyelembe venni. C. Pénzegyenlegek (Cash flow) arányában történő allokáció A portfoliókban átmenetileg keletkező likviditás / likviditáshiány kezelése oly módon történik, hogy az a befektetési ügyletmenet hatékonyságát ne veszélyeztesse (napi likviditás elhelyezése pénzpiaci instrumentumokban), a költségeket és a portfoliók kockázatát ne növelje (overdraft, illetve késedelmi kamatok elkerülése a negatív egyenlegek rendezése, pénzpiaci pozíciók megszüntetése által). A tranzakció eredményének szétosztása vétel esetén a pozitív szabad pénzegyenlegek, eladás esetén pedig a negatív egyenlegek arányában történik. A pénzegyenlegek arányában történő allokáció a portfoliók teljes körén elsősorban pénzpiaci instrumentumokra kötött tranzakciók eredményének szétosztására alkalmazható. D. Egyedi allokáció A portfoliótulajdonos ügyfelek (vagyonkezelt ügyfelek) egyedi utasításainak végrehajtása, egyedi portfoliókat érintő tranzakciók eredményének szétosztása (például az adott ügyfél kockázati preferenciája megváltozása miatt kizárólag az adott portfolió szerkezetének átsúlyozására kerül sor, vagy egy adott ügyfél általi jelentős mértékű tőkebefizetés / tőkekivonás történik). Ebben az esetben az ügyfél egyedi utasítása alapján kötött tranzakció eredményét egyedileg allokáljuk az utasítást adó ügyfél portfoliójára. Az egyedi allokációs eljárás indokolt esetben (pl. portfoliókezelési szerződésben rögzítettek szerinti az ügyféltől származó egyedi utasítás alapján kötött tranzakció esetében, stb.) bármely portfolióra és bármely instrumentumra alkalmazható. Összevont részvényügylet esetén a fizetendő jutalék arányosan kerül felosztásra a portfoliók között. XIV. Tájékoztatási kötelezettség szabályozása Ügyfelekkel történő kapcsolattartás nyelve magyar angol német Ügyfelekkel történő kapcsolattartás módja, eszköze A Portfoliókezelő Ügyfeleivel történő kapcsolattartása az alábbiak szerint történhet: Írásban: Szóban: Postai úton Futárszolgálat útján ben Faxon Portfoliókezelő honlapja Telefonon Személyesen 20

21 A Portfoliókezelő elérhetőségeit jelen Üzletszabályzat 1.sz. Melléklete az Ügyfél kapcsolattartásra használható elérhetőségeit az Ügyféllel megkötött szerződés tartalmazza. A Portfoliókezelő köteles az ügyfeleket jelen Üzletszabályzatban valamint az egyedi portfoliókezelési szerződésekben meghatározott rendszerességgel és tartalommal tájékoztatni. A kötelező tájékoztatáson felül a Portfoliókezelő hivatalos ügyfélfogadási időben, mely a jelen Üzletszabályzat 5. számú mellékletében megjelölt üzleti órákban lehetséges, köteles az ügyfeleknek a portfoliójukkal kapcsolatos valamint tájékoztatást megadni. A Felek az egyedi szerződésekben konkrét személyeket jelölnek meg a szerződés egészével, valamint az operatív tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozólag. A Felek az egymásnak szóló, a portfoliókezelési szerződés tárgyát, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat bármilyen távközlési úton egymás tudomására hozhatják, kötelesek azonban azt a közlést követően haladéktalanul írásban visszaigazolt faxon, vagy tértivevényes levélben megismételni. A Portfoliókezelő a Bszt-ben meghatározott esetekben, az ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást úgy is megadhatja, hogy azt egy általa meghatározott honlapon teszi elérhetővé, ha a) a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a Portfoliókezelő és az ügyfél között létrejött, illetve létrejövő szerződésben foglaltaknak, b) az ügyfél kifejezetten hozzájárulását adja a tájékoztatás ezen formájához, vagy nyilatkozata rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik c) az ügyfelet elektronikus úton értesítette a honlap címéről, és megjelölte, hogy az adott információ pontosan a honlap mely részén érhető el, d) gondoskodik arról, hogy a honlapon elérhető információ minden pillanatban aktuális legyen, és e) gondoskodik arról, hogy az adott információ az adott honlapon folyamatosan hozzáférhető legyen mindaddig, amíg az ügyfél számára annak ismerete szükséges lehet. A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek, valamint a Felek vezetőinek a szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben beálló változásokról haladéktalanul írásban értesítik egymást. A Portfoliókezelő jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg hozzá. A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden lényeges a szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást. A megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli. Kézbesítés, értesítés Ügyfél és Portfoliókezelő az egymásnak szóló értesítéseket írásban, a portfoliókezelési szerződésnek megfelelően kötelesek megtenni. A szóbeli tájékoztatás csak annak írásos megerősítésétől kezdve minősül értesítésnek. A Portfoliókezelő az ügyfél részére szóló nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az ügyfél megadott részére. Ilyen cím hiányában az ügyfél székhelyére, illetve postacímére küldi az értesítéseket. Az értesítések a következő időpontokban tekintendők megérkezettnek: a) személyes kézbesítés esetén az átvételt igazoló aláírás és dátum, b) posta esetén a kézbesítési bizonyítványon a kézbesítés napjaként feltüntetett napon, ennek hiányában az elküldés postai feladókönyvben rögzített napját követő második munkanapon, c) elektronikus levél, illetve fax esetén a Portfoliókezelő informatikai rendszerében rögzített, az vagy fax üzenet elküldését igazoló nyilvántartás, d) írásos küldemények érkezésére, a személyes megjelenés illetve telefonos kapcsolattartás esetén a Portfoliókezelő nyilvántartása az irányadó. A Portfoliókezelő az Ügyféllel szemben fennálló valamely értesítési kötelezettségét akkor teljesítette, amikor az értesítést postára adta. 21

22 Amennyiben az Ügyfél valamilyen általa várt értesítés meg nem érkezését nem jelzi a Portfoliókezelő felé, az ebből fakadó károkért kizárólagos felelősséget visel. A Portfoliókezelő részére küldendő értesítéseket, hacsak kifejezetten más nem kerül meghatározásra, a Portfoliókezelő székhelyére kell megküldeni. A Portfoliókezelő jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, amennyiben arra az értesítés megküldésétől számított, belföldre szóló értesítésnél 10 napon, külföldre szóló értesítésnél 20 napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. XV. A portfoliókezelési szerződés módosítása A portfoliókezelési szerződés csak közös megegyezéssel kizárólag írásban módosítható. Kivételt képeznek ez alól a portfoliókezelési szerződésben meghatározott Vagyonkezelési irányelvek, amelyeket az Ügyfél egyoldalúan változtathat meg befektetési politikája változása esetén. Az esetleges szerződésmódosítások a portfoliókezelési szerződéshez csatolandók és annak szerves részét képezik. A Portfoliókezelő a Vagyonkezelési irányelvekben történt változások alapján a befektetési portfoliót köteles a Vagyonkezelési irányelvekben foglalt határidőn belül átcsoportosítani. XVI. A portfoliókezelési szerződés megszűnése, felmondás Az Ügyfél évente egyszer, az éves beszámoló kézhezvételét követő 15 napon belül, 15 napos felmondási idővel jogosult a portfoliókezelési szerződés rendes felmondására írásban. Amennyiben ezen időtartamon belül a szerződés nem kerül rendes felmondásra, úgy annak hatálya további egy évvel meghosszabbodik A Portfoliókezelő az éves beszámoló kiküldését követő 15 napon belül, 15 napos felmondási idővel jogosult a portfoliókezelési szerződés rendes felmondására írásban. Amennyiben ezen időtartamon belül a portfoliókezelési szerződés nem kerül rendes felmondásra, úgy annak hatálya további egy évvel meghosszabbodik. A Portfoliókezelő továbbá jogosult a portfoliókezelési szerződést rendes felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani, amennyiben az Ügyfél státuszának, hátterének, üzleti hírnevének, gazdálkodásának negatív változása nem egyeztethető össze Portfoliókezelő Ügyfelekre vonatkozó kockázati stratégiájával. Felek a portfoliókezelési szerződés bármilyen jogcímen történő megszüntetése illetve megszűnése esetén kötelesek egymással a megszüntetésről szóló megállapodástól, illetve a felmondás másik fél általi kézhezvételétől számított 15 napon belül elszámolni. A felmondás közlése, illetőleg a portfoliókezelési szerződés megszüntetése kizárólag írásban érvényes. Közös megegyezéssel szűnik meg a portfoliókezelési szerződés ha azt felek egybehangzóan ilyen irányú szándékukat írásba foglalják és képviseletre jogosított tisztségviselőik ezen iratot kézjegyükkel látják el. A portfoliókezelési szerződést bármely fél rendkívüli felmondással azonnali hatállyal akkor mondhatja fel, ha a másik fél oly módon vét a szerződésben meghatározottak ellen, hogy azzal a másik félnek kárt okoz, és az lehetetlenné teszi a szerződésben foglaltak további teljesítését. A portfoliókezelési szerződés azonnali hatállyal felmondható illetve megszűnik, abban az esetben is, ha - bármely fél jogutód nélkül megszüntetésre kerül, - a Portfoliókezelő a Vagyonkezelési Irányelvet nem tartja be, ide nem értve a portfoliókezelési szerződésben meghatározott kivételeket, - a Portfoliókezelő portfoliókezelési tevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonják, - a Portfoliókezelő vagy az Ügyfél elleni felszámolási eljárást kezdeményeznek, - a Portfoliókezelő vagy az Ügyfél önmaga ellen csődeljárást kezdeményez, - a portfoliókezelési szerződésben meghatározott egyéb ok bekövetkezik. 22

23 A portfoliókezelési szerződést megszűnésével a Portfoliókezelő a Számla feletti rendelkezési joga a jelen szerződésből eredő díjkövetelés közvetlen érvényesítésének lehetőségét nem érintve automatikusan megszűnik. A szerződés bármily jogcímen történő megszüntetése illetve megszűnése, esetén az Ügyfél köteles rendelkezni az átadás-átvétel napjáról illetve arról, hogy e naptól kezdődően a Számlán rendelkezésre álló eszközök fölött a rendelkezési jogosultság a Portfoliókezelőtől mely harmadik félre száll át. Az átadás-átvétel napjáig a Portfoliókezelő a tőle elvárható gondossággal köteles gondoskodni az eszközök értékőrzéséről, az átadás-átvétel napjától azonban minden joga és kötelezettsége e tekintetben megszűnik. Az átadás-átvétel körülményeit, az átadott eszközök listáját és azok értékét, a Felek közötti végső elszámolás módját és mértékét a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik és annak kölcsönös elfogadását aláírásukkal erősítik meg. A Portfoliókezelőt a vagyon átadásának időpontjáig illeti meg díjazás. XVII. Titoktartás és összeférhetetlenség Mindazon információkat, melyek az Ügyfélre, Portfoliókezelőre, a szerződés alapján kezelt vagyonra, Ügyfél és a Portfoliókezelő szerződéses kapcsolatára, a portfoliókezelési szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel a Portfoliókezelő által javasolt, illetve végrehajtott tranzakciókra vonatkozik, Ügyfél és Portfoliókezelő bizalmasan üzleti titokként kötelesek kezelni, azokról harmadik személynek a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül - kivéve ha a harmadik személyt jogszabály erre felhatalmazza, illetve a portfoliókezelési tevékenység végrehajtásához szükséges (a portfoliókezelési szerződés teljesítéséhez) szükséges - információt a másik fél írásos beleegyezése nélkül nem adhatnak. Az Ügyfél a portfoliókezelési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Portfoliókezelő a szerződéses kapcsolat tényére referenciaként hivatkozhasson. XVIII. Felelősségi szabályok, állomány-átruházás XVIII.1. A jogszabályban meghatározott esetek, valamint az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével a Portfoliókezelő a szerződések teljesítéséért felelősségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki. XVIII.2. A Portfoliókezelő az általa igénybe vett almegbízott eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Az almegbízott igénybevétele miatt az Ügyfélre többletköltség nem hárul, a határidők nem változnak. XVIII.3. A Portfoliókezelő portfoliókezelési tevékenységét a Felügyelet engedélyével felfüggesztheti, vagy megszüntetheti. A Portfoliókezelő a portfoliókezelési engedélyének részleges vagy teljes visszavonásáról, felfüggesztéséről, egyes tevékenységeinek részleges vagy teljes felfüggesztéséről vagy korlátozásáról haladéktalanul írásban, postai küldeményben értesíti az Ügyfelet. A Portfoliókezelő az értesítésben a) tájékoztatja az Ügyfelet a Letétkezelőnél vezetett számlaegyenlegéről, b) tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Portfoliókezelő tevékenységének Felügyelet általi korlátozása az Ügyfelek pénzeszközét, valamint pénzügyi eszközeit nem érinti, c) az Ügyfél tájékoztatását kéri arra nézve, hogy a portfoliókezelési szerződésben foglalt szolgáltatás tekintetében mely más befektetési szolgáltató szolgáltatásait kívánja a jövőben igénybe venni, d) tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy amennyiben az Ügyfél az értesítés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül nem tájékoztatja a Portfoliókezelőt az általa választott más befektetési vállalkozás személyéről, a Portfoliókezelő az általa az értesítésben megnevezett befektetési vállalkozást fogja az Ügyfél választott befektetési vállalkozásának tekinteni. A Portfoliókezelő szerződéses kötelezettségei állományát a Felügyelet előzetes engedélye alapján más befektetési vállalkozásra átruházhatja. Az állományátruházás során az átruházó vállalkozás köteles az 23

24 átruházásról rendelkező szerződés hatályosulása előtt Ügyfeleit az átruházás szándékáról, valamint az alábbi bekezdésekben foglaltakról értesíteni, és az értesítésben az Ügyfelek figyelmét felhívni, hogy az átvevő Üzletszabályzati rendelkezései hol, mikortól és milyen formában tekinthetők meg. Ha az Ügyfél az átvevő befektetési vállalkozás személyét és Üzletszabályzatát elutasítja, a Portfoliókezelőnek elküldendő írásbeli nyilatkozatban köteles más befektetési vállalkozást megjelölni. Az Ügyfél részére a Portfoliókezelő 30 (harminc) napot biztosít a jelen bekezdésben foglalt szándéknyilatkozat megtételére. Ha az Ügyfél a megadott határidőn belül nem vagy a jogszabályi előírásokhoz képest hiányosan küldi meg szándéknyilatkozatát a Portfoliókezelőnek, ez az átvevő befektetési vállalkozás valamint annak Üzletszabályzata elfogadásának minősül. A Portfoliókezelő szerződéses kötelezettségei állományának átruházására a Ptk. tartozásátvállalásra, a Portfoliókezelőt az Ügyfelekkel szemben megillető jogok tekintetében a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az állomány-átruházás költségei, díjai az Ügyfélre nem háríthatók át. Végelszámolás esetén a végelszámoló, felszámolási eljárás esetén a felszámoló dönthet az állományátruházásról. A Portfoliókezelő Üzletszabályzatban szabályozott befektetési szolgáltatási tevékenységének szabályozott piac vagy a Felügyelet részéről történő korlátozása, felfüggesztése, illetőleg elszámolóháznak az Ügyfél ügyletét érintő intézkedése az ügylet teljesítését akadályozó vis majornak minősül, amiért a Portfoliókezelőt nem terheli felelősség. XVIII.4. Az Ügyfél és a Portfoliókezelő felel a megbízás során közölt adatok valódiságáért, továbbá az Ügyfél felel az átadott értékpapír korlátozatlan rendelkezési jogáért, per-, hiány-, igény- és tehermentességéért. Amennyiben az Ügyfél máskép nem nyilatkozik, a felek úgy tekintik, hogy az Ügyfél szavatol az átadott értékpapírok korlátozatlan rendelkezési jogáért, per-, hiány-, igény- és tehermentességéért, valamint valódiságáért. Az Ügyfél részéről a megbízás során adott megtévesztő tájékoztatás következményeit az Ügyfél viseli. Az Ügyfél súlyosan megszegi a Portfoliókezelő és a közte létrejött szerződést különösen az alábbi esetekben: a) az általa szolgáltatott adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy nem teljes körűek; b) a jogszabályban, szabályozott piac vagy elszámolóház szabályzatában illetve az Üzletszabályzatban előírt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges információkat felszólítás ellenére sem szolgáltatja; c) általa átadott vagyontárgyak bűncselekményből származnak, és erről az Ügyfélnek tudomása van; d) ellene csőd vagy felszámolási eljárás indult, és erről haladéktalanul nem értesíti a Társaságot; e) a Társaság felé fennálló díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget; f) az általa átadott értékpapírok nyilatkozata ellenére hamisak, megsemmisítettek, vagy nem hiány-, per-, teher- vagy igénymentesek; g) a Portfoliókezelő a szerződéskötést követően értesül (pl.: Felügyelettől, közjegyzőtől) arról, hogy a számára az Ügyfél által átadott értékpapírok megsemmisítési eljárás alatt állnak, vagy megsemmisítették őket. h) nem tesz eleget az Üzletszabályzatból, vagy a portfoliókezelési szerződésből fakadó pénzfizetési vagy értékpapírszállítási kötelezettségének, i) az Ügyfél a Kezelt Vagyont a portfoliókezelési szerződés rendelkezéseivel ellentétes módon csökkenti. A Portfoliókezelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha az Ügyfél szerződésszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a felek a jelen üzletszabályzat, valamint a portfoliókezelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően kötelesek elszámolni egymással. Közvetítő igénybevétele A Portfoliókezelő a befektetési szolgáltatási tevékenysége végzéséhez közvetítőt vehet igénybe. A közvetítő a Portfoliókezelő vonatkozásában befektetési vállalkozás lehet. 24

25 A Portfoliókezelő az általa igénybevett közvetítő tevékenységért, a vonatkozó törvényekben és jelen Üzletszabályzatban foglaltak betartásáért teljes felelősséggel tartozik. A közvetítők az egyes Keretszerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelő mértékben tartoznak felelősséggel. A Portfoliókezelő által igénybevett közvetítők jegyzékét jelen Üzletszabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. XIX. Az Ügyfelet terhelő kockázatok Politikai és gazdasági tényezők A magyar és külföldi kormányok politikája és intézkedései jelentős hatással lehetnek a portfolió eszközeinek hozamára és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok időről-időre a portfolióban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tőkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. A portfolió eszközérétkét különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása és a kamatszint. Infláció Az OECD tagországok és Magyarország inflációs rátáinak emelkedése a portfolió bizonyos részét képező hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére negatív hatással lehet, amely hátrányosan érintheti az eszközértéket. Piaci kamatszint A piaci kamatszint emelkedése hátrányosan érintheti a portfolióban lévő hosszabb hátralévő futamidejű fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét. A kamatok és tágabb értelemben a tőkepiaci, ezen belül is elsősorban az állampapírpiaci hozamok nem feltétlenül tartanak lépést az inflációval. Kedvezőtlen körülmények esetén ez akár a portfolió eszközeinek negatív reálhozamot eredményező befektetését eredményezheti. A részvény-árfolyamokban rejlő kockázat A részvénypiacokat időnként nagy mértékű árfolyam-ingadozások jellemzik, amelyek ellen az Alapkezelő a legnagyobb gondosság mellett sem tudja teljes egészében megvédeni a portfolió pozícióját. Ennek következtében előfordulhat, hogy a portfolió eszközértéke bizonyos időszakokban nem növekszik olyan mértékben, mintha a teljes portfolió csakis alacsony kockázatú befektetésekben (pl.: állampapírokban) állna. Társaságok kockázata Társaságok tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba történő befektetés annak a veszélynek tehetik ki a portfoliót, hogy az ilyen értékpapírok kibocsátója csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, amely anyagilag hátrányosan érintheti a portfoliót. Aktív befektetési politika: Az Alapkezelő aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezőségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével a tőkepiaci szegmenseket reprezentáló tőkepiaci indexektől eltérő összetételű befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében a portfolió teljesítménye jelentős mértékben eltérhet a tőkepiaci indexek teljesítményétől. Likviditási kockázat: Az Alapkezelő befektetései kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottságát is szem előtt tartja. Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a vételi és eladási ajánlatok közötti árrés megnő, a befektetések értékesítésére jelentős veszteségek árán, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik csak lehetőség. Szabályozási környezet (adó): A szabályozási környezet a portfoliók indulását követően a jövőben jelentősen megváltozhat. Valutakockázat: Az Alapkezelő befektetési politikájának megfelelően a külföldi devizanemben eszközölt befektetéseiből adódó valutakockázatot nem kívánja fedezeti ügyletek révén csökkenteni, a külföldi befektetések forintban 25

26 mért hozama így jelentősen ingadozhat a forint és a különböző devizanemek közötti árfolyamváltozásoknak megfelelően. XX. Adatvédelem XX.1. A Portfoliókezelőt időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Tpt. és a Bszt. rendelkezései szerinti üzleti titok és értékpapír-titok körében. A Portfoliókezelő az általa igénybe vett közreműködő (ügynök, megbízott) titoktartásáért felelős. XX.2. Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a Portfoliókezelő, a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, valamint a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, tőzsdei, elszámolóházi, illetve központi értéktári tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Portfoliókezelőnek,a befektetési- és az árutőzsdei szolgáltatónak, tőzsdének, elszámolóháznak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében törvény felhatalmazása alapján eljáró a) Felügyelettel, b) Befektető-védelmi Alappal, c) MNB-vel, d) Állami Számvevőszékkel, e) Nemzeti Adó- és Vámhivatal, f) Gazdasági Versenyhivatallal, g) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal és h) nemzetbiztonsági szolgálattal i) fogyasztóvédelmi hatósággal szemben. A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a feladatkörében eljáró a) a folyamatban lévő büntetőeljárás, a feljelentés kiegészítése keretében a nyomozó hatósággal és a feladatkörében eljáró ügyészséggel, b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, c) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), d) a fogyasztóvédelmi hatósággal szemben. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt ban meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése. Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén. A Portfoliókezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az általuk kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. XX.3. Értékpapír-titok Értékpapír-titok minden olyan, az Ügyfélről, a befektetési szolgáltató, az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési alapkezelő, a tőzsde, és az elszámolóház rendelkezésére álló adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési szolgáltatóval kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik. A Portfoliókezelő, illetőleg vezető állású személye és alkalmazottja, valamint bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az értékpapírtitkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni 26

27 Az értékpapír-titokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki befektetési szolgáltatótól, tőzsdétől, elszámolóháztól szolgáltatást vesz igénybe. A Portfoliókezelő az értékpapírtitkot harmadik személynek - az ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett - csak akkor adja ki, ha a) az ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körébe tartozó adatokat pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad, b) az alábbi bekezdésekben foglalt rendelkezések az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést adnak, vagy c) a Portfoliókezelő ügyféllel szemben fennálló követelése értékesítése vagy lejárt követelése érvényesítése ezt szükségessé teszi. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a) a hatáskörében eljáró Felügyelettel, Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, b) a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), c) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatósággal, d) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval, e) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró ügyészséggel, f) a büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, g) külön törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, h) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, j) a feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal, és k) a feladatkörében eljáró fogyasztóvédelmi hatósággal szemben, e szerveknek a Portfoliókezelőhöz intézett írásbeli megkeresése esetén. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha a) az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési vállalkozástól, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatótól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, b) a Felügyelet a külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot, ha az együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése tartalmazza az általa aláírt titoktartási záradékot, c) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési vállalkozástól, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatótól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot, d) a Befektető-védelmi Alap által külföldi befektetővédelmi rendszer, valamint külföldi felügyeleti hatóság részére, együttműködési megállapodásban rögzített módon kerül sor adattovábbításra, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, e) a Portfoliókezelő az Art ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot. A jelen bekezdés szerinti írásbeli megkeresésben meg kell jelölni a) azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a jelen bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, és b) a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. 27

28 Az adatkérésre jogosult szerv vagy hatóság a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkérésében megjelölt. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben sem, ha a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget. A Portfoliókezelő a jogszabályban foglalt esetekben az értékpapírtitok kiadását a titoktartásra történő hivatkozással - nem tagadhatja meg. A Portfoliókezelő a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot az általa lebonyolított ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, hogy az ügylet vagy a számla a) kábítószerrel való visszaéléssel, b) terrorcselekménnyel, c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, d) lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, e) pénzmosással, f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, g) bennfentes kereskedelemmel, h) piacbefolyásolással van összefüggésben. A jogszabályban meghatározott esetekben az adat adatátadásról az érintett ügyfél nem tájékoztatható. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét a) az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az ügyfél személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b) a számla-tulajdonos nevére, számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, c) a referenciaadat-szolgáltató részéről a KHR-nek, illetve e rendszerből a referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a jogszabályban foglaltaknak megfelelő adatszolgáltatás, d) a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató által megbízott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint az intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, e) a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató által a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató számára történő adattovábbítás, ha ea) az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, eb) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei a külföldi befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál minden egyes adatra nézve biztosítottak, ec) a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, f) a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a befektetési vállalkozásban, az árutőzsdei szolgáltatóban minősített befolyással rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személynek vagy szervezetnek, a szerződéses kötelezettségek állományának átruházásáról szóló megállapodás szerinti átvevő társaságnak, vagy ezek tulajdonosa, jövőbeni tulajdonosa által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, g) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása, h) a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok betartásával - a befektetési vállalkozásokról, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatókról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása ha) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal, és hb) elemzési célból, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a minisztérium részére, i) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére, j) a jogsértés elkövetőjével szemben a bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás tárgyában meghozott felügyeleti határozat indoklási részének közzététele, k) a Tpt ban meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, l) a Pmtv ának (2) bekezdése alapján történő adatátadás, és m) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó 28

29 kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása. XXI. Az Ügyfelek védelme Ügyfél Pénzügyi eszközeinek és pénzeszközének kezelése A Portfoliókezelő az Ügyféltől Pénzügyi eszközt, illetve pénzeszközt nem vesz át. Az Ügyfél a portfoliókezelési szerződéssel érintett Pénzügyi eszközét, illetve pénzeszközét közvetlenül Letétkezelő számára adja át. A Portfoliókezelő az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető Pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja fel. A Portfoliókezelő az Ügyfél Pénzügyi eszközét akkor használhatja, ha a Pénzügyi eszköz használatához ideértve a használat pontos célját is az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult. A Portfoliókezelő az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető Pénzügyi eszközzel és pénzeszközzel sajátjaként nem rendelkezhet, és biztosítja, hogy az Ügyfél ugyanezen Pénzügyi eszközről és pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon, az Üzletszabályzat valamint a portfoliókezelési szerződés keretében vállalt korlátozásokat figyelembevételével. A Portfoliókezelő nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok pontosak legyenek és az Ügyfelek Pénzügyi eszközei és pénzeszközei állományáról mindenkor valós képet mutassanak, és azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető Pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint a Portfoliókezelő saját Pénzügyi eszköze és pénzeszköze elkülönített kimutatása. Befektető-védelmi Alap A Portfoliókezelő a Befektető-védelmi Alap tagja. A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a tagdíjbefizetések, és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. A Befektető-védelmi Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság a Befektető-védelmi Alap tagjának a felszámolását rendeli el. Kártalanítás megállapítására a befektető (Ügyfél) erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A Befektető-védelmi Alapra vonatkozó részletes szabályokat a jelen szabályzat 12. számú melléklete tartalmazza. XXII. Kiszervezés A Portfoliókezelő a befektetési szolgáltatási tevékenységét, kiegészítő szolgáltatását vagy bármely a Bszt. hatálya alá nem tartozó tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezheti. A kiszervezés a) nem eredményezheti a Portfoliókezelő vezető állású személyei hatáskörének átadását, b) nem eredményezhet változást az Ügyfél és a Portfoliókezelő közötti szerződéses viszonyban és nem befolyásolhatja a Portfoliókezelőnek Ügyfél felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését, c) nem eredményezhet változást a Bszt. szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésében. A Portfoliókezelő portfoliókezelési tevékenység, illetve kritikus funkció kiszervezéséről szóló megállapodást csak azzal köthet, aki a) rendelkezik-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel, illetve a szükséges hatósági bejelentési kötelezettségének eleget tett-e, 29

30 b) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció hatékony és eredményes ellátására, a hatékony ellenőrzésre és a kockázatok kezelésére, c) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátása során felhasznált vagy keletkező, a befektetési vállalkozásra vagy annak ügyfeleire, leendő szerződő feleire vonatkozó adatok jogszabályszerű kezelésére és védelmére, d) rendelkezik-e mindazokkal a szervezeti megoldásokkal, működési és eljárási szabályokkal, valamint személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy a befektetési vállalkozás számára minden, a felügyeleti hatóság eljárásához szükséges információt és adatot az elvárt formában és határidőben szolgáltasson, és e) rendelkezik-e olyan vészforgatókönyvvel, amely a vészhelyzetek megoldására és a biztonsági eszközök rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Portfoliókezelő harmadik országban székhellyel rendelkező személlyel vagy szervezettel akkor köthet a kiszervezésről megállapodást, ha a leendő szerződő megfelel a fent felsorolt kritériumoknak, valamint a) a székhelye szerinti állam e tevékenység végzésére irányadó jogszabályainak és a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság felügyelete alatt áll, és b) a kiszervezett tevékenységére nézve hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodás van hatályban. Kritikus funkciónak minősül minden olyan funkció, amelynek végrehajtásában tapasztalható hiányosság vagy eltérés kétségessé teszi a Portfoliókezelő Bszt.-ben előírt kötelezettségeinek teljesítését, jövedelmezőségét vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének folyamatosságát. Nem minősül kritikus funkciónak a) a jogi tanácsadás, b) az alkalmazottak képzése és továbbképzése, c) a számlázás, d) a Portfoliókezelő helyiségei és alkalmazottai biztonságának megteremtését célzó tevékenység, e) a szabványosított piaci információ szolgáltatása, f) az árindikáció szolgáltatása. A kiszervezésről szóló megállapodást a szerződő felek írásba foglalják, melyben rendelkeznek a) a szerződés időtartamáról, b) a szerződő felek jogairól és kötelezettségeiről, ba) a kiszervezett tevékenység végzésének feltételei értékelésének rendszerességéről és módjáról, bb) a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység értékelése során feltárt hiányosságok rendezésének szabályairól, bc) a Portfoliókezelőnél történő felügyeleti hatósági ellenőrzési eljárásához szükséges információ- és adatszolgáltatás rendjéről és módjáról, bd) a kiszervezett tevékenységet végző személy vagy szervezet felügyeleti hatósággal történő együttműködésének kötelezettségéről, és be) a kiszervezett tevékenység végzésének kapcsán bekövetkezett változás a Portfoliókezelő felé történő jelentésének módjáról. c) a kiszervezésre kerülő tevékenységről. A Portfoliókezelő a kiszervezésről szóló megállapodást a megkötését követő 3 napon belül megküldi a Felügyeletnek. A Portfoliókezelő a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenysége vagy szolgáltatása megfelelő színvonalú ellátása érdekében folyamatosan értékeli kiszervezésről szóló megállapodásban foglaltak teljesülését. Ha a Portfoliókezelő a kiszervezésről szóló megállapodásban foglaltak megsértését állapítja meg, akkor: a) felszólítja a kiszervezést végzőt a szerződésszerű teljesítésre, vagy b) ha a szerződésszerű állapot nem állítható helyre, felmondja a kiszervezésről szóló megállapodást. A kiszervezési megállapodás felmondása nem eredményezheti a Portfoliókezelő befektetési szolgáltatási tevékenységének vagy a kiegészítő szolgáltatásának szünetelését vagy minőségének csökkenését 30

31 A Portfoliókezelő által kiszervezett tevékenységek felsorolását jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. XXIII. A partner kockázatkezelésének elveire vonatkozó szabályok XXIII.1 Általános szabályok A Társaság a kockázat csökkentése érdekében a partner brókercégtől, vagy egyéb az értékpapír tranzakciók másik oldalán álló partnerektől beszerez minden olyan dokumentumot, aminek alapján az egyes jognyilatkozatok megtételének jogszerűsége ellenőrizhető (pl. cégbírósági bejegyző végzés, aláírási címpéldány). XXIII.2 PARTNERLIMITEK Tranzakciós limit: -minden 1 milliárd forint feletti egyedi üzletkötéshez (eszközosztálytól függetlenül) az Igazgatóság egyik tagjának az írásos - -ben vagy belső levélben történő- jóváhagyása szükséges. -amennyiben a napi tranzakciók értéke egy adott partnerral meghaladja a 3 milliárd forintot, úgy ahhoz az Igazgatóság egyik tagjának az írásos - -ben vagy belső levélben történő- jóváhagyása szükséges. A nyitott pozíciók értékének limitálása a különböző minősítések mellett az alábbiak szerint változik -a KIVÁLÓ minősítésű partnercégnél nem haladhatja meg az 5 milliárd forintot -a JÓ minősítésű partnercégnél nem haladhatja meg a 3 milliárd forintot XXIII.3 Partnerlista Az üzletkötésnél használt partnercégek listáját a front-office vezető (továbbiakban: portfolió menedzser) készíti elő és az Igazgatóság fogadja el. Új partnercég a listára csak a portfolió menedzser javaslata és az Igazgatóság jóváhagyása után kerülhet fel. Az Alapkezelő tevékenysége során alkalmazott partner minősítés bemutatását jelen Üzletszabályzat 13. számú melléklete tartalmazza. Jelen Üzletszabályzat mellékleteinek felsorolása: XXIV. Mellékletek 1. Az Alapkezelő elérhetőségei 2. Az Alapkezelő által alkalmazott szerződésminta 3. Kiszervezett tevékenységek 4. Az Alapkezelő által igénybevett közvetítők jegyzéke 5. Díjszabályzat 6. Üzleti órák 7. Panaszkezelési szabályzat 8. Végrehajtási politika 9. Összeférhetetlenségi szabályzat 10. Kockázatkezelési politika 11. Alkalmassági teszt 12. Befektető-védelmi Alapra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 13. Partnerlista 31

32 1. Az Alapkezelő elérhetőségei A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. elérhetőségei az alábbiak: Székhely: 1037 Bp. Montevideo u. 3/B Telefonszám: (36 1) Telefaxszám: (36 1) cím: Honlapcím: 32

33 2. Az Alapkezelő által alkalmazott szerződésminta Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Megbízó, másrészről a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., adószám: , cégjegyzékszám: , képviselő: Szöllősi Ferenc, Elek Péter) mint megbízott portfóliókezelő a továbbiakban Megbízott között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbiak szerint abból a célból, hogy a portfóliókezelés során a Megbízó meghatározott eszközei azzal a céllal kerülnek a portfóliókezelési tevékenységet végző Megbízott rendelkezése alá, hogy meghatározott feltételek mellett, egyedi módon, a Megbízó által adott megbízás alapján befektetési eszközökbe fektesse és kezelje a Megbízó javára azzal, hogy a Megbízó a megszerzett befektetési eszközökből eredő kockázatot és hozamot, így különösen annak nyereségét és veszteségét, közvetlenül viseli. A Megbízott törekszik a 4. számú mellékletben meghatározott Benchmarkot meghaladó hozam elérésére. Definíciók: 1. Definíciók és hivatkozások Átlagos lekötött tőke: Az Induló Vagyonnak az évközi tőkeműveletekkel módosított a 3. számú mellékletben leírt módon számított éves átlagos állománya. Benchmark: A 4. számú mellékletben a megbízó által meghatározott referenciaindex Elért Hozam: A Megbízott által a szerződés 3. számú mellékletében meghatározott módon számított elért hozam. Éves Beszámoló: A Megbízott által elkészítendő azon jelentés, amely a Megbízó portfóliójának elmúlt pénzügyi évi helyzetéről ad tájékoztatást. Évközi Tőkeműveletek: Az Induló Vagyonhoz képest a Megbízó által a Számlára kezdeményezett összes tárgyidőszaki tőkebefizetésekhez tartozó eszközérték növekedés illetve a tőkekifizetésekhez tartozó eszközérték csökkenés. Induló Vagyon: A portfóliókezelési időszakot megelőző utolsó napon a 2. számú mellékletben foglalt elvek alapján kalkulált eszközérték, amely legkisebb mértékét a 2.2. pont tartalmazza. Kényszerlikvidálás: a Megbízó kérésére történő olyan tőkekivonás mely az értesítés napját követő 5 munkanapon belül kifizetendő, vagy az értesítés napját követő 30 munkanapon belül fizetendő és a portfólió értesítés napján számított eszközértékének 20 százalékát meghaladó mértékű. Kezelési Díj: A Megbízott által a portfoliókezelésért felszámított fix díj, melynek mértéke az 1. melléklet VII.1. VII. 2 pontjaiban kerül meghatározásra. Kezelt Vagyon: az Induló Vagyon megállapítását követően portfóliókezelés céljából mindenkor a Megbízott rendelkezésére álló, a Megbízó tulajdonát képező pénzügyi eszközök és pénzeszközök összessége, ideértve az ezekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek összességét is. Letétkezelő: A mindenkor hatályos letétkezelői szerződésben meghatározott letétkezelő szervezet. Likvidálási Veszteség (LV): Kényszerlikvidálás esetén a likvidálásra kerülő értékpapír(ok)nak a bekerülési értéktől, eszközértéktől való (negatív) eltérése, amely értékpapír típusonként az alábbi: 33

34 Befektetési alapok esetén: a beszerzési árfolyam és a kényszerlikvidációs árfolyam negatív különbsége Kamatozó értékpapírok esetén: A beszerzési árfolyamhoz tartozó hozam és a kényszerlikvidációs hozam negatív különbsége. Részvények esetén: a beszerzési árfolyam és a kényszerlikvidációs ár negatív különbsége. Pénzügyi Év: A pénzügyi év a naptári évvel egyenlő. Sikerdíj: a jelen megállapodás 1. melléklet VII. 3. pontjában meghatározott, a Kezelt Vagyon teljesítményétől függő mértékű, a Megbízót terhelő és a Megbízottat megillető díj. Számla: A Megbízó számára a Letétkezelőnél nyitott és vezetett és az 1. számú mellékletben megnevezett ügyfélszámla, bankszámla, értékpapírszámla és értékpapír letéti számla, ideértve az ezekhez kapcsolódó alszámlákat is. Vagyonkezelési Irányelv: a Kezelt Vagyonra vonatkozó befektetési szabályok az 5. számú melléklet szerint. Hivatkozások: Batv.: évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról Bszt.: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Pmt.: évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Ptk.: évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról 2. Szerződés tárgya 2.1. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök, illetve értékpapírok portfóliókezelése a Vagyonkezelési Irányelvek, valamint a Megbízó Bszt. szerinti alkalmassági tesztjének eredménye szerint történik, törekedve arra, hogy a Kezelt Vagyonnal elért hozam a Benchmarkot meghaladja A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Induló Vagyon legalább Ft, azaz ötvenmillió forint, vagy a 2. számú melléklet szerint értékelt megfelelő értékű deviza, illetve értékpapír. 3. Szerződés hatálya, a portfóliókezelési tevékenység megkezdésének feltételei 3.1. A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződés hatályba lépésének időpontja: A portfóliókezelési tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a Megbízó a 7. számú mellékletben (Nyilatkozat az előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről) meghatározott nyilatkozatot megtegye, valamint az Induló Vagyont a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsássa. A portfóliókezelés kezdő napja az a nap, amelyen az Induló Vagyon a Számlán jóváírásra kerül A Megbízó által a Megbízottnak átadott értékpapírokról, számlapénzről, valamint azok eszközértékének és beszerzési értékének felsorolásáról, az átadás időpontjának megjelölésével jegyzőkönyvet vesznek fel. A portfólió elemeinek beértékelése a 2. számú mellékletben (Az eszközérték meghatározása) meghatározott elvek alapján magyar forintban történik. 34

35 3.4. A Megbízott jelen szerződés megkötése előtt köteles a Megbízót a Pmt. szerint azonosítani, a Bszt. szerinti lakossági vagy szakmai Megbízó kategóriába besorolni, valamint minősíteni. A minősítésre a Megbízó által kitöltött és a Megbízott által kiértékelt Alkalmassági teszt alapján kerül sor, melynek eredménye jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi A Megbízó köteles az Alkalmassági tesztet kitölteni és a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A Megbízott tájékoztatta a Megbízót, arról, hogy az Alkalmassági teszt megfelelő és hiánytalan kitöltése jelen szerződés hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele, valamint a minősítés következményeiről A Megbízott tájékoztatta a Megbízót az Alkalmassági teszt valamint a Vagyonkezelési irányelvek alapján a portfolióba vehető pénzügyi- és pénzeszközökről, az azok vonatkozásában végrehajtható ügyletekről, illetve az ezekkel kapcsolatos korlátozásokról. 4. Megbízó jogai 4.1. A Megbízó jogosult a Kezelt Vagyonnal való gazdálkodást ellenőrizni. Ennek érdekében az e szerződésben szabályozott beszámolókon és jelentéseken túl tájékoztatást kérhet meghatalmazott képviselői útján a portfóliókezelés, illetve e szerződésben vállalt egyéb portfóliókezelői kötelezettségek teljesítése, megléte tekintetében a Megbízottól. A Megbízó a kapott információkat ellenőrizheti A Megbízó tudomásul veszi, hogy a portfóliókezelési tevékenység során rendelkezési joga a Kezelt Vagyonra vonatkozóan a 4.3 és 4.4 pontban meghatározott tevékenységekre korlátozódik A Megbízó jogosult a Kezelt Vagyont növelni, illetve csökkenteni, amely szándékot 4 banki nappal a tervezett tranzakció előtt köteles a Megbízott számára jelenteni. Kivonás esetén a Megbízott a kivonni kívánt vagyont legkorábban a megbízás megadását követő 3. banki munkanapon különíti el és vonja ki a Kezelt Vagyonból. A kifizetésből eredő Likvidációs Veszteség a Megbízót terheli A Megbízó jogosult a Vagyonkezelési Irányelveket bármikor megváltoztatni. A kezelt portfóliónak a megváltoztatott Vagyonkezelési Irányelveknek az abban meghatározott időponttól, de legkorábban a megváltoztatott Vagyonkezelési Irányelvek Megbízott általi kézhezvételétől számított 5. naptól kezdve kell megfelelni A Megbízó kifejezetten meghatalmazza az 1. számú mellékletben felsorolt személyeket, hogy a jelen szerződés tárgyát képező portfolióval kapcsolatban, az arra tekintettel vezetett Számlái vonatkozásában pénzeszközre, illetve pénzügyi eszközre a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban transzfermegbízást adjanak. 5. Megbízó kötelezettségei 5.1. Megbízó köteles a portfoliókezelési tevékenység végzése érdekében a Számla megnyitására. Ügyfél köteles a Számlára rendelkezési jogot biztosítani a Portfoliókezelő számára A Megbízó köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a Letétkezelővel kötendő szerződés előírásai alapján a portfoliókezelés zökkenő-mentessége, illetve annak mind teljesebb hatékonysága biztosított legyen Megbízó köteles a Számlára érvényes rendelkezési jogosultság megadásáról szóló nyilatkozat egy példányát a Megbízottnak átadni A Megbízó köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében Megbízott aktuális Megbízotti díj számláját kifizetni, a számlához mellékelt elszámolása alapján. Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban meghatározott éves késedelmi kamatot köteles napi számítás alapján megfizetni A Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat bármilyen a jelen szerződésben vagy az Alkalmassági tesztben feltűntetett adatában, körülményeiben változás következik be. A tájékoztatás elmaradásából eredő valamennyi kárért a felelősség kizárólag a Megbízót terheli. 35

36 6. Megbízott jogai 6.1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kizárólagos jogkörrel - de a 4.3 és 4.5 pontokra is figyelemmel - megbízza a Megbízottat, hogy a Számlák felett rendelkezzen, annak javára, illetve terhére a jelen megállapodás szerint ügyleteket hajtson végre Ha a Megbízott másképpen nem rendelkezik, a Kezelt Vagyont a Megbízott kizárólag a portfóliókezelési tevékenysége keretében kezeli, így a Kezelt Vagyon részét képező pénzügyi eszközökből eredő tagsági jogokat és kötelezettségeket nem gyakorolja. A Megbízó a Megbízott számára a tagsági jogok gyakorlására, illetve a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítésére megbízást adhat, amelynek pontos feltételeiről a Felek külön megállapodásban rendelkezhetnek A Megbízott a Batv., illetve a Bszt. rendelkezései, valamint a Megbízó által meghatározott Vagyonkezelési Irányelvek keretein belül és szerint saját maga kizárólagos jogkörben jogosult dönteni az egyes befektetésekről, illetve azok részleges, vagy teljes egészében történő felszámolásáról A Megbízott jogosult almegbízottat igénybe venni. Ehhez a Megbízó kifejezett hozzájárulása szükséges A Megbízott jogosult a szerződés 8. pontja szerinti díjakat a Megbízóval szemben közvetlenül érvényesíteni, a számlában foglalt összeggel a Kezelt Vagyont csökkenteni és ezen összeggel a Megbízói Számlát megterhelni A Megbízott a Megbízó részére történő kifizetéseket - készpénzben nem - kizárólag utalás útján teljesíti Amennyiben a Megbízott jogosult devizában kereskedett pénzügyi eszközökbe történő befektetés végrehajtására is, annak költségei a Megbízót terhelik. Deviza alapú tranzakciók esetén a tranzakciós költségek kiszámításakor a bankközi devizapiacon, a tranzakció időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Deviza alapú tranzakciók esetén a Megbízott jogosult a 8-9. pontokban meghatározott díjat is az érintett devizában felszámítani A Megbízó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén a Megbízott a Megbízó külön egyedi megbízása nélkül a forint illetve deviza állományait átváltsa, amennyiben, ezt a már továbbított illetve továbbítandó megbízásai illetve az ehhez kötődő járulékos költségek napi nettó értéke szükségessé teszi. Ezen tranzakciók meghatározott kereskedelmi bankok, vagy erre jogosítvánnyal rendelkező egyéb üzleti partnerek által közzétett, publikus deviza vételi/eladási árfolyamán kerülnek elszámolásra. A fentiekre tekintettel a Megbízó kifejezetten lemond arról, hogy a konverzió szükségessége, és annak árfolyama ellen amennyiben arra a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban került sor kifogást emeljen A Megbízott jogosult a portfolióra kötendő szerződéseket más megbízásokkal összevonni A Megbízott a Vagyonkezelési Irányelvekben meghatározott arányokat a pénzügyi eszközök és pénzeszközök megvételénél köteles figyelembe venni. Nem számít ugyanakkor a Vagyonkezelési Irányelvek illetve az abban meghatározott limitek megsértésének, ha azokra a Kezelt Vagyon elemeinek piaci árfolyamváltozása vagy Évközi Tőkeművelet következtében kerül sor. Amennyiben a limitsértésre Évközi Tőkeművelet következtében kerül sor, úgy a Megbízott a limitek megsértését az Évközi Tőkeművelet napját követő 30 napon belül köteles megszüntetni. 7. Megbízott kötelezettségei, a befektetők tájékoztatásának szabályai (kimutatások, elszámolások, jelentések) 36

37 7.1. A Megbízott az értékpapírok beszerzését és értékesítését, valamint az ezzel összefüggő egyéb ügyletek megkötését és lebonyolítását, továbbá egyéb, a szerződésben meghatározott kötelezettségeit a tőle, mint szakcégtől elvárható gondossággal, jogszabályban meghatározott anyagi felelősséggel köteles végezni A Megbízott köteles törekedni arra, hogy a Vagyonkezelési Irányelveknek és a Megbízó Bszt. szerinti alkalmassági tesztjének eredményének megfelelően a Megbízó részére végrehajtott ügyletek minél kedvezőbb hozammal kerüljenek lebonyolításra A Megbízott nem érintve a 6.9 pont szerinti jogosultságát köteles Megbízó által kezelésre átadott vagyont mind saját, mind más megbízók eszközeitől különállóan nyilvántartani és kezelni A Megbízott köteles a Megbízó részére mindazon információkat megadni, melyek a jogszabályok által előírt nyilvántartási, beszámolási és nyilvánosságra hozatali követelményekhez szükségesek A Megbízott által a Megbízó részére az általa bizományosként megszerzett értékpapír a Letétkezelőnél kerül jóváírásra Megbízott köteles minden értékpapírügyletről az ügyletkötés napját követő napon ügyletről jelentést küldeni a Letétkezelőnek A Megbízott köteles gondoskodni Megbízó tulajdonában lévő értékpapírok és más eszközök jogszabályban és jelen szerződésben meghatározott gyakoriságú értékeléséről, az eszközértékszámítás szabályainak megfelelően. A Megbízott a Megbízó eszközértékét forintban, a Megbízó tulajdonában lévő értékpapírok értékének, valamint pénz- és egyéb eszközeinek összegeként jelen szerződés 2. számú mellékletével összhangban határozza meg A Megbízott a portfóliót az 1. melléklet V.2 pontjában megjelölt időszakonként köteles értékelni és ezt az időszak utolsó napját követő 15. napig az 1. melléklet V.1 pontjában megjelölt módon elküldeni a Megbízónak az 1. melléklet I. pontjában megjelölt elérhetőségére. A Megbízott a Megbízó számára végrehajtott ügyletről szóló jelentéseket az Üzletszabályzatban és a Bszt-ben meghatározott tartalommal a 1. melléklet V.2 pontjában megjelölt gyakorisággal küldi meg a Megbízó számára A Megbízott a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, a Megbízó tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről éves beszámoló keretében jelentést készít feltűntetve a pénzügyi eszközök és pénzeszközök állományát és részletezését a jelentésben foglalt időszak végén. A Megbízott a jelen bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének a 7.8 pontban foglalt kötelezettségével összevontan is jogosult eleget tenni, a tárgyévet követő hó 15. napjáig A Megbízott garantálja, hogy mindazon jogosítványokkal rendelkezik, melyek alapján az e szerződésben meghatározott tevékenység ellátására vállalkozhat. A Megbízott köteles az ezekben történő bármely változásról, hatály vagy érvényesség vesztésről a tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül, amennyiben a tudomásra jutás napja nem munkanap úgy az azt követő harmadik munkanap 16. órájáig, írásban értesíteni Megbízót A Megbízott az általa igénybevett almegbízottért - függetlenül a Megbízó hozzájárulásától - teljes felelősséggel tartozik helyt állni. 8. A teljesítménymérés szabályai, a díjak megállapításának módja, mértéke és elszámolása 8.1. A portfólió értékelése és teljesítményének mérése magyar forintban történik, a magyar forintban meghatározott eszközérték képezi az alapját a Kezelési Díjnak és a Sikerdíjnak A Megbízott a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért Kezelési Díj és Sikerdíj illeti meg A Kezelési Díj éves mértéke az 1. számú melléklet VII.1 pontjában meghatározott összeg. 37

38 8.4. Amennyiben a Kezelt Vagyon 2. számú melléklet szerint számított értéke az Évközi Tőkeműveletek következményeként, 30 napot meghaladó időtartamra, a 2.2. pontban meghatározott mérték alá csökken, úgy a Kezelési Díj éves mértéke a 31. naptól kezdődően az 1. számú melléklet VII.2 pontjában meghatározott összeg, amely mindaddig felszámításra és elhatárolásra kerül, amíg a Kezelt Vagyon értéke nem haladja meg a 2.2. pontban meghatározott mértéket A Sikerdíj éves mértéke 1. számú melléklet VII.3 pontjában meghatározott összeg A Kezelési Díj fizetése figyelemmel a 6.5 pontra minden negyedév végét követően esedékes a díj számítását alátámasztó elszámolás és számla ellenében, a számla és az elszámolás Megbízó általi kézhezvételétől számított 8 napon belül A Sikerdíj fizetése a pénzügyi év végét követően esedékes a díj számítását alátámasztó jelentés és számla ellenében a számla és az elszámolás kézhezvételétől számított 8 napon belül A díjazásnak a felmondás esetére vonatkozó szabályozására a 12. pontban leírtak az irányadóak. 9. A portfóliókezeléssel kapcsolatos költségek elszámolása 9.1. A Megbízott minden a Megbízó portfóliókezelésével összefüggő, számára harmadik fél által felszámított költséget a Megbízott mindenkor hatályos, és a Megbízó számára átadott, valamint Megbízott ügyfélfogadási helységeiben elérhető Díjszabályzatának megfelelően továbbhárít a Megbízó felé (bróker díjak, transzfer díjak, Keler költségek). A továbbhárított díj mértéke a tranzakció teljesítéséhez igénybe vett befektetési vállalkozás, hitelintézet valamint elszámolóház díjszabályzatában meghatározott összeg A Felek kijelentik, hogy az egyes ügyleteket terhelő adó-, illetve illetékfizetési kötelezettség teljesítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik 10. Kapcsolattartás A szerződéssel kapcsolatosan a Felek részéről a kapcsolattartásáért felelős személyeket és elérhetőségüket az 1. számú melléklet I. pontja tartalmazza A Felek az egymásnak szóló, a jelen szerződés tárgyát, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat bármilyen távközlési, különösen elektronikus levelezési úton, egymás tudomására hozhatják, kötelesek azonban azt a közlést követően haladéktalanul írásban visszaigazolt faxon, vagy tértivevényes levélben megismételni A Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a Megbízott a jelen szerződésben meghatározott egyes tájékoztatási kötelezettségeinek kizárólag a jelen pontban megnevezett elektronikus levelezési elérhetőségre való megküldésével tegyen eleget A Megbízó kijelenti, hogy rendszeres Internet hozzáféréssel rendelkezik, és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízó a Bszt. szerinti ügyfél tájékoztatási kötelezettségét a honlapon történő közzététellel teljesítse A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízottal való kapcsolattartás elsődleges módjaként az elektronikus levelezést választja, az elektronikus levél hitelességének és hitelesíthetőségének kockázatával tisztában van, e kockázatokat vállalja A Felek kötelezik magukat, hogy a szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek, valamint a Felek vezetőinek a szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben beálló változásokról haladéktalanul írásban értesítik egymást A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden lényeges a szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást. 38

39 10.8. A szerződés jelen pontjában megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli. 11. Szerződés módosítása A szerződés csak közös megegyezéssel kizárólag írásban módosítható. Kivételt képez ez alól az 5. számú melléklet, amelyet a Megbízó egyoldalúan változtathat meg. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a módosítás következtében az Alkalmassági teszt alapján a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, a Megbízott a módosítást nem fogadja el Az esetleges szerződésmódosítások illetve és az 5. számú melléklet Megbízó általi változtatásai e szerződéshez csatolandók és annak szerves részét képezik A Megbízott a Vagyonkezelési Irányelvekben történt változások alapján a portfóliót köteles a jelen szerződésben, valamint a Vagyonkezelési Irányelvekben foglalt határidőn belül átcsoportosítani. 12. A portfóliókezelési tevékenység megszűnésének módja és feltételei A Megbízó évente egyszer, az éves beszámoló kézhezvételét követő 15 napon belül, 15 napos felmondási idővel jogosult a szerződés rendes felmondására írásban. Amennyiben ezen időtartamon belül a szerződés nem kerül rendes felmondásra, úgy annak hatálya további egy évvel meghosszabbodik A Megbízott az éves beszámoló kiküldését követő 15 napon belül, 15 napos felmondási idővel jogosult a szerződés rendes felmondására írásban. Amennyiben ezen időtartamon belül a szerződés nem kerül rendes felmondásra, úgy annak hatálya további egy évvel meghosszabbodik A Megbízott továbbá jogosult a szerződést rendes felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani, amennyiben Megbízó státuszának, hátterének, üzleti hírnevének, gazdálkodásának negatív változása nem egyeztethető össze Megbízott Ügyfelekre vonatkozó kockázati stratégiájával A Felek a szerződés bármilyen jogcímen történő megszüntetése illetve megszűnése esetén kötelesek egymással a megszüntetésről szóló megállapodástól, illetve a felmondás másik fél általi kézhezvételétől számított 15 napon belül elszámolni A felmondás közlése, illetőleg a szerződés megszüntetése kizárólag írásban érvényes Közös megegyezéssel szűnik meg a szerződés, ha azt felek egybehangzóan ilyen irányú szándékukat írásba foglalják és képviseletre jogosított tisztségviselőik ezen iratot kézjegyükkel látják el A szerződést bármely fél rendkívüli felmondással azonnali hatállyal akkor mondhatja fel, ha a másik fél oly módon vét az e szerződésben meghatározottak ellen, hogy azzal a másik félnek kárt okoz, és az lehetetlenné teszi a jelen szerződésben foglaltak további teljesítését A szerződés azonnali hatállyal felmondható illetve megszűnik, abban az esetben is, ha - bármely fél jogutód nélkül megszüntetésre kerül, - a Megbízott az 5. sz. mellékletben rögzített Vagyonkezelési Irányelveket megsérti, ide nem értve a pontban meghatározott esetet, - a Megbízott szerződésben hivatkozott PSZÁF engedélyét visszavonják, - a Megbízott elleni felszámolási eljárást kezdeményeznek, - Megbízott önmaga ellen csődeljárást kezdeményez A jelen megállapodás megszűnésével Megbízottnak a Számla feletti rendelkezési joga a jelen szerződésből eredő díjkövetelés közvetlen érvényesítésének lehetőségét nem érintve automatikusan megszűnik. A szerződés bármily jogcímen történő megszüntetése illetve megszűnése, esetén Megbízó köteles rendelkezni az átadás-átvétel napjáról illetve arról, hogy e naptól kezdődően a Számlán rendelkezésre álló eszközök fölött a rendelkezési jogosultság a Megbízottól mely harmadik félre száll át. 39

40 Az átadás-átvétel napjáig a Megbízott a tőle elvárható gondossággal köteles gondoskodni az eszközök értékőrzéséről, az átadás-átvétel napjától azonban minden joga és kötelezettsége e tekintetben megszűnik Az átadás-átvétel körülményeit, az átadott eszközök listáját és azok értékét, a Felek közötti végső elszámolás módját és mértékét a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik és annak kölcsönös elfogadását aláírásukkal erősítik meg A Megbízott a vagyon átadásának időpontjáig illeti meg díjazás. 13. Vitás ügyek rendezése Felek kötelesek az egymás között e szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos vitás ügyek rendezését először egyeztetés révén megkísérelni A bírósági utat felek csak abban az esetben vehetik igénybe amennyiben az előzőekben szabályozott eljárás nem vezet eredményre. 14. Titoktartás és összeférhetetlenség Mindazon információkat, melyek a Megbízóra, a Megbízottra, a szerződés alapján kezelt vagyonra, a Megbízó és a Megbízott szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel a Megbízott által javasolt, illetve végrehajtott tranzakciókra vonatkozik, a Felek bizalmasan üzleti titokként kötelesek kezelni, azokról harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül - kivéve ha a harmadik személyt jogszabály erre felhatalmazza vagy a portfóliókezelési tevékenység végrehajtásához szükséges - információt a másik fél írásos beleegyezése nélkül nem adhatnak A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a jelen szerződéses kapcsolat tényére referenciaként hivatkozhasson. 15. Vegyes rendelkezések E szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. Adatlap 2. Eszközérték meghatározás 3. A Megbízó hozama 4. Benchmark 5. Vagyonkezelési Irányelvek 6. Alkalmassági teszt 7. Nyilatkozat tájékoztatás megadásáról A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a Megbízó portfóliójával elért teljesítményt referenciaként felhasználja A Megbízó tulajdonában lévő, a portfólióba tartozó befektetési eszközöket a Megbízott nem kölcsönözheti és nem terhelheti meg A jelen szerződésnek a Megbízott díjaira, a felek közötti elszámolásra, valamint a titoktartásra vonatkozó rendelkezései, így az ebből fakadó jogosultságok és kötelezettségek a felek kifejezett eltérő szándéka hiányában a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak A Megbízó szavatol az általa a Megbízottnak átadott értékpapírok per-, teher- és igénymentességért A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott Portfóliókezelési Üzletszabályzatában foglaltak, az abban nem szabályozott kérdésekben a Tpt, a Batv., a Bszt., a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó tőzsdei és elszámolóházi szabályok irányadóak. 40

41 15.7. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott Portfóliókezelési Üzletszabályzatának feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott a Megbízót a szerződéshez kapcsolódó a szerződés 8. és 9. pontjaiban részletezett díjakról, költségekről tájékoztatta A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos, jogszabályban előírt értékpapírpiaci tájékoztatást a Megbízott számára megadta, és a szerződést ennek tudatában szabad elhatározásából köti E szerződést Felek cégszerű aláírásra jogosult képviselőik révén elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyező teljes bizonyító erejű magánokiratot írták alá oly módon, hogy minden oldalt szignójukkal látták el, a szerződés végére pedig a cégszöveg alá a cégaláírási nyilatkozatnak megfelelő módon írják nevüket. Kelt: Budapest, Kelt: Budapest, Megbízó. Megbízott 41

42 16. MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: Adatlap (Személyes és szerződésben rögzített adatok) I. Személyes adatok I.1. Név: I.2. Születési név: [ ] I.3. Születési hely, idő: I.4. Anyja neve: I.5. Lakcím: I.6. Levelezési cím: I.7. Személyi igazolvány száma: I.8. Adóazonosító jel: I.9. cím: II. Ügyfél bankszámla adatai, ahova Portfoliókezelő átutalást teljesíthet II.1. Bank neve: [ ] II.2. Bankszámla száma: [ ] II.3. Értékpapírszámla száma: [ ] III. Portfolió III.1. HUF alapú III.2. Euro alapú III.3. USD alapú IV. Letétkezelés, számlaszámok IV.1. Letétkezelő: IV.2. Pénzforgalmi számlaszám: IV.3. Értékpapír-számlaszám: Concorde Értékpapír Zrt. [ ] [ ] V. Értesítés, jelentések V.1. Értesítés módja: postai úton vagy címen keresztül (elérhetőségek: I. pont) V.2. Jelentések gyakorisága: ügyletenkénti jelentést kér: IGEN / NEM portfoliójelentés (értékelés) HETENTE/ KÉT HETENTE/ HAVONTA V:3 Éves Jelentés átvételének formája: SZEMÉLYES ÁTVÉTEL / POSTA / VI. Az Ügyfél minősítése a Bszt. rendelkezései alapján Lakossági ügyfél 42

43 VII. Díjak VII.1. A Kezelési Díj éves általános mértéke: az éves Átlagos Lekötött Tőke 0,5 %-a. A Megbízott által kezelt befektetési alapokban (ld.: tartott eszközökre a Kezelési Díj az éves Átlagos Lekötött Tőke 0,2 %- a. VII.2. Kezelési Díj mértéke a 8.4 pontban meghatározott esetben: az éves Átlagos Lekötött Tőke 2,0 %-a. VII.3. Sikerdíj mértéke: A Sikerdíj éves mértéke az elért hozam és a Benchmark hozama pozitív különbözetének az Átlagos Lekötött Tőkével képzett szorzatának 25 %-a. Egy példa a sikerdíj számítására: Benchmark (RMAX+150bp) időszaki hozama: 10% A portfolió időszaki hozama: 13% A Túlteljesítés mértéke: 3%, azaz 300bp. A sikerdíj a túlteljesítés 25%-a, tehát mértéke az időszakra: 3%*25%=0,75% VIII. Meghatalmazott személyek VIII.1. Az 1. számú meghatalmazott adatai és a meghatalmazás terjedelme Név: Anyja neve: Lakcím: Időbeli hatály: Tárgyi hatály: visszavonásig a Kezelt vagyon 100 %-a feletti rendelkezés IX. Kapcsolattartás IX.1. A szerződés egészével kapcsolatosan a Megbízó részéről a kapcsolattartásáért felelős személy Név: Beosztás: [ ] Telefon/fax: IX.2. A szerződés egészével kapcsolatosan a Megbízott részéről a kapcsolattartásáért felelős személy Név: Szöllősi Ferenc, Elek Péter, Palcsek Attila Beosztás: vezérigazgató, befektetési igazgató, operációs igazgató Telefon: , , Fax: IX.3. A szerződés teljesítése napi kérdéseivel kapcsolatosan a Megbízó részéről a kapcsolattartásáért felelős személy Név: Beosztás: [ ] Telefon/fax: 43

44 IX.4. A szerződés teljesítése napi kérdéseivel kapcsolatosan a Megbízott részéről a kapcsolattartásáért felelős személy Név: Szöllősi Ferenc, Elek Péter Beosztás: vezérigazgató, befektetési igazgató Telefon: , , Fax: Kelt: Budapest, Kelt: Budapest, Megbízó. Megbízott 44

45 2.sz. melléklet: Az eszközérték meghatározása (a befektetési eszközök értékelésének szabályai) A portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt eszközök értékelési elvei (T nap = az értékelés napja) I. Folyószámlapénz A folyószámla-pénzállomány a folyószámla pozitív egyenlegének T napig megszolgált időarányos kamata plusz a folyószámla T napi záró állománya összegeként kerül értékelésre. Amennyiben a kamatperiódus végén a számított időarányos kamat és a jóváírt kamat között különbség mutatkozik, a kamatkülönbség a jóváírás napi nettó eszközértékben kerül elismerésre. II. Lekötött betét A bankbetét a lekötött betét T napig járó időarányos kamattal megnövelt összegeként kerül értékelésre. III. Részvények Tőzsdére bevezetett részvények: A tőzsdére bevezetett részvények T napi piaci értékét az adott értékpapírokban legfőbb másodlagos forgalmat lebonyolító tőzsdén kialakult, T tőzsdenapi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni, vagy amennyiben az nem hozzáférhető T tőzsdenapi forgalommal súlyozott átlag árfolyamot kell használni. Ha az adott napon nem volt üzletkötés, vagy a T napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetőek, a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. Tőzsdén nem jegyzett részvények: A tőzsdén nem jegyzett értékpapírok T napi piaci értékét az adott értékpapírra közölt T napi OTC záróárfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra nincs regisztrált OTC árfolyam, akkor a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Ha a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. IV. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tőzsdére bevezetett értékpapírok: Fix és változó kamatozású kötvények: Az értékpapírok a T napi elsődleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási árfolyam középértékéből kalkulált hozam alapján T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Amennyiben a T napi elsődleges forgalmazói árjegyzésre vonatkozó adatok nem hozzáférhetőek, úgy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett fix és változó kamatozású kötvények T napi piaci értékét a T napi forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyam alapján kell kiszámítani oly módon, hogy a tőzsdei árfolyam és a teljesítési nap alapján meghatározásra kerül az értékpapír T napi hozama, majd ezzel a hozammal kerül kiszámításra az adott értékpapír T napi bruttó árfolyama. 45

46 Amennyiben a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett fix és változó kamatozású kötvényre T napon nem volt üzletkötés, illetve a tőzsdei átlagárfolyam nem hozzáférhető, valamint ezen papírokra az elsődleges forgalmazók árat nem jegyeznek, akkor a fenti számításokat az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például 1. Reuters, 2. Bloomberg) által közzétett legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. Ha a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. Diszkontkincstárjegyek: Ezen értékpapírok a T napi elsődleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási árfolyam középértékéből kalkulált hozam alapján T napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Amennyiben a T napi elsődleges forgalmazói árjegyzésre vonatkozó adatok nem hozzáférhetőek, úgy a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett diszkontkincstárjegyek T napi piaci értékét a T napi forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyam alapján kell kiszámítani oly módon, hogy a tőzsdei árfolyam és a teljesítési nap alapján meghatározásra kerül az értékpapír T napi hozama, majd ezzel a hozammal kerül kiszámításra az adott értékpapír T napi bruttó árfolyama. Amennyiben a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett diszkontkincstárjegyre T napon nem volt üzletkötés, illetve a tőzsdei átlagárfolyam nem hozzáférhető, valamint ezen papírokra az elsődleges forgalmazók árat nem jegyeznek, akkor ezen értékpapírok T napi bruttó árfolyama az ÁKK által nyilvánosságra hozott T napra vonatkozó referenciahozamokból számított hozam alapján kerül megállapításra. A számított referencia hozam megegyezik az adott diszkontkincstárjegy lejárati idejéhez legközelebb eső két referenciahozamnak a lejárati időre számított számtani átlagával. A 3 hónapnál rövidebb hátralevő futamidejű diszkontkincstárjegyek az ÁKK által közzétett T napra vonatkozó 3 hónapos referenciahozamból számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Tőzsdén nem jegyzett értékpapírok: Fix és változó kamatozású kötvények: A tőzsdén nem jegyzett értékpapírok T napi piaci értékét, amennyiben az értékpapír a tőzsdén kívüli kereskedelemben forog és regisztrált árfolyammal rendelkezik, az adott értékpapírra közölt T napi OTC záróárfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T napra vonatkozóan az adott értékpapírokra nincs regisztrált OTC árfolyam, akkor a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Ha a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. V. Befektetési jegyek A nyílt és zártvégű befektetési jegyek T napi piaci értékét az Alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával kell meghatározni. VI. A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények árfolyama az ÁKK által nyilvánosságra hozott T napra vonatkozó referenciahozamokból számított hozam alapján kerül megállapításra. A számított referencia hozam megegyezik az adott MNB kötvény lejárati idejéhez legközelebb eső két referenciahozamnak a lejárati időre számított számtani átlagával. A 3 hónapnál rövidebb hátralevő futamidejű MNB kötvények az ÁKK által közzétett T napra vonatkozó 3 hónapos referenciahozamból számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. VII. Jelzáloglevél A jelzáloglevelet a kötvényekhez hasonlóan, a IV. pont szerint kell értékelni. 46

47 VIII. Forward ügyletek Forward vételi megállapodások: A forward vételi megállapodások T napi piaci értéke a mögöttes instrumentum fentiek alapján meghatározott T napi piaci értékének és a forward megállapodásban szereplő vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbözetével egyezik meg. Forward eladási megállapodások: A forward eladási megállapodások T napi piaci értéke a forward megállapodásban szereplő eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum fentiek alapján meghatározott T napi piaci értékének különbözetével egyezik meg. IX. Tőzsdei futures ügyletek A T napi nettó eszközérték kiszámítása során a T napi nyitott tőzsdei származékos pozíciókat az adott instrumentumra közzétett T napi hivatalos elszámolóár alapján kell értékelni. X. Opciós Szerződések Tőzsdei opciók A T napi nettó eszközérték kiszámítása során a T napi nyitott tőzsdei opciós pozíciókat az adott instrumentumra közzétett T napi hivatalos elszámolóár alapján kell értékelni. Tőzsdén kívüli opciós jogosultság esetén, az opció belső értéke növeli a nettó eszközértéket, míg opciós kötelezettség esetén az opció belső értékével csökkenteni kell azt a következők szerint: egy pénzen kívüli opció értéke mindig nulla egy pénzen belüli opció értéke európai opció esetén azonos az opció tárgyát képező értékpapír pillanatnyi piaci árának és az opciós ár pillanatnyi hozamgörbe alapján kalkulált jelenértékének - opciós jog vásárlása esetén pozitív, eladása esetén negatív különbségével; amerikai opció esetén azonos az opció tárgyát képező értékpapír pillanatnyi piaci árának és az opciós ár - opciós jog vásárlása esetén pozitív, eladása esetén negatív különbségével. A fizetett, illetve a kapott opciós díjakat a pénzügyi teljesítés napjával kell elszámolni. XI. Külföldön kibocsátott értékpapírok, deviza: A T napi nettó eszközérték kiszámítása során az Alap devizájától eltérő, más devizában denominált eszközöket, követeléseket stb. az Alap bázisdevizájára, magyar forintra kell átszámítani a következő árfolyamok valamelyikén az alábbi sorrendben: - A Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama T napon. Amennyiben az MNB hivatalos devizaárfolyama és a bankközi közép árfolyam között, a nettó eszközérték készítésének időpontjában 1%-nál nagyobb mértékű eltérés mutatkozik az EUR/HUF és az USD/HUF árfolyamokban, akkor a Letétkezelő az alábbiakban meghatározott árjegyzőtől kér be kétoldali árat a fenti két devizára. A portfólió eszközeit azok középárfolyamainak átlagán kell értékelni. Árjegyző: Unicredit Bank Hungary Zrt - A Letétkezelő aktuális közép árfolyama. Amennyiben valamely devizára nincs hivatalos MNB árfolyam, úgy az adott devizanem USD vagy EUR keresztárfolyama (Reuters 16:00) és az USD/HUF vagy EUR/HUF keresztárfolyamból számolt árfolyamon kell értékelni - A deviza jellemző piacának adatszolgáltatója (Reuters, Bloomberg, napilapok stb.) által közölt az értékeléskori legutolsó elérhető árfolyama Kelt: Budapest, Kelt: Budapest, Megbízó. Megbízott 47

48 3.sz. melléklet: Elért Hozam Az Elért Hozam meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint történik. A portfólió hozamát az Alapkezelő az alábbi idősúlyos módszer alapján számítja: R = (1 + r1)*(1 + r2)*...*(1 + rt)-1 R = a portfólió időszakos hozama rt = a portfólió napi hozama ahol r t Pt CFt P t 1 1 illetve ahol rt = a t. napi idősúlyozású hozam Pt = a portfólió t. napi záró bruttó piaci értéke CFt = t. napi pénzmozgás, azaz a nem portfóliókezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke. Az átlagos lekötött tőke kiszámításának képlete: N BP t-1 + i 1 NBt,t-1 x Ni /T BPt-1: a Kezelt Vagyonnak a tárgyidőszak végén fennálló piaci értéke NBt,t-1: nettó befizetések (befizetések kifizetésekkel csökkentve) a kezelt portfólióba; a (t;t-1) időszakban a tárgyidőszak végéig, ahhoz képest az i-edik napon, ezen nap zárásakor a napi nettó forgalom (ha volt azon a napon pénzforgalom, egyébként 0) Ni: az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési időszak záró napjáig hátralévő napok száma T: az értékelési időszak napjainak száma Kelt Budapest, Kelt: Budapest, Megbízó. Megbízott 48

49 4.sz. melléklet: Benchmark A Benchmark hozam: RMAX Index (amely a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központ által kibocsátott, egy évnél rövidebb futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok reprezentáló Index) A benchmark hozam (referencia hozam)= RMAX Index +150 bp Referenciahozam számítása n ref t napok száma a benchmark t. időszaki hozama REF n t 1 (1 ref t ) 1 Kelt: Budapest, Kelt: Budapest, Megbízó. Megbízott 49

50 5.sz. melléklet: Vagyonkezelési Irányelvek (befektetési irányelvek és a lehetséges befektetési eszközök köre, különös tekintettel a származtatott eszközökre) A portfólió elemei (zárójelben az adott értékpapírnak az alap saját tőkéjéhez viszonyított maximális és minimális aránya): Az állampapírok: (max.: 100 %,min.: 0 %) A) a magyar, vagy külföldi állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, kamatozó kincstárjegyek, közép- és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények; B) a magyar jegybank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Az egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: (max.: 100 %, min.: 0%) Devizabelföldi és devizakülföldi társaságok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között kötvények, kereskedelmi kötvények, melyekre a hatályos devizatörvény korlátozást nem állapít meg. Részvények: (max.: 35 %,min.: 0 %) Devizabelföldi és devizakülföldi társaságok által kibocsátott tagsági jogokat megtestesítő értékpapírok, melyekre a hatályos devizatörvény korlátozást nem állapít meg. Pénzpiaci eszközök: (max.: 100 %, min.: 0%) Lekötött betétek, látra szóló betétek Befektetési jegyek (max.: 100 %,min.: 0%) Olyan nyílt- és zártvégű befektetési alapok befektetési jegyei, melyek befektetési politikája nem tér el lényegesen a jelen pontban meghatározott befektetési politikától. Egyéb korlátozások A portfólió kamatozó értékpapír szegmensének átlagos hátralévő futamideje maximum 5 év lehet. Származékos instrumentumoknál: Tőzsdén kívüli származékos termék és opciós kötelezettség nem tartható a portfólióban. A törvényi keretek között a Megbízott fedezeti céllal, a veszteségek minimalizálása érdekében, a portfólió hatékony kialakítása, valamint arbitrázs céljából köthet származtatott ügyletet. Tőzsdei származékos termék maximális lejárata 12 hónap lehet. A Megbízott csak olyan eszközt adhat el, amely a portfólió részét képezi, a portfólió (a Megbízó) tulajdonában van, nettó rövid pozíciók kötése nem megengedett. Kelt: Budapest, Kelt: Budapest, Megbízó. Megbízott 50

51 6.sz. melléklet: Alkalmassági teszt MAGÁNSZEMÉLYEK ESETÉN BEFEKTETÉSI ADATLAP / ALKALMASSÁGI TESZT MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Az alábbi kérdőív kitöltését a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény a írja elő. A kérdőív tartalma a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége (BSZSZ) irányelveinek megfelel. A kérdőív célja, hogy felmérje az Ön pénzügyi ismereteit, kockázatvállalási képességét és vagyoni helyzetét. A későbbiekben bármikor kérheti a kérdőív kitöltésének megismétlését, amennyiben megítélése szerint pénzügyi ismereteit, kockázatvállalási képességét vagy vagyoni helyzetét érintő, a kérdőív kitöltésének eredményére is kiható bármilyen változás következik be. ÜGYFÉL NEVE:. ÜGYFÉLSZÁM:... I. PÉNZÜGYI ISMERETEK 1. Az alábbiak közül melyikkel/melyekkel kapcsolatosan rendelkezik ismeretekkel? több válasz is megjelölhető a. Betét b. Állampapír c. Befektetési jegy (pl. Dialóg Octopus Alap) d. Részvény e. Strukturált termék (pl. bankbetét + befektetési alap kombinált megta- karítási forma) f. Warrant, zertifikat, opciós ügylet g. Egyéb tőkeáttételes ügylet (pl. halasztott fizetés, lombard hitel, határidős ügylet, short ügylet, értékpapír kölcsön) 2. Az alábbi eszközök közül miben/mikben tartja/tartotta befektetését, megtakarítását? több válasz is megjelölhető a. Betét b. Állampapír c. Befektetési jegy (pl. Concorde 2000) d. Részvény e. Strukturált termék (pl. bankbetét + befektetési alap kombinált megta- karítási forma) f. Warrant, zertifikat, opciós ügylet g. Egyéb tőkeáttételes ügylet (pl. halasztott fizetés, lombard hitel, határidős ügylet, short ügylet, értékpapír kölcsön) 3. Saját pénzügyi ismereteit milyennek ítéli meg? egy válasz jelölhető meg a. Alacsony b. Közepes c. Magas 4. Iskolai végzettsége és/vagy foglalkozása kapcsán rendelkezik-e pénzügyi ismeretekkel? a. Igen b. Nem 51

52 II. BEFEKTETÉSI SZOKÁSOK 5. Milyen rendszerességgel köt befektetési ügyletet? egy válasz jelölhető meg a. Évente átlagosan 0-5 alkalommal b. Évente átlagosan 6-20 alkalommal c. Évente átlagosan 20-nál több alkalommal 6. Átlagosan milyen nagyságrendben köt befektetési ügyletet? egy válasz jelölhető meg a HUF b HUF c HUF d HUF-nál nagyobb nagyságrendben e. Változó 7. Átlagosan milyen időtávra fektette be megtakarításait? (A múltra vonatkoz- tatva, az időtáv globálisan, a teljes befektetésre értendő és nem az azon belüli pozíciók hosszára.) egy válasz jelölhető meg a. Rövid (0-1 év) b. Közepes (1-3 év) c. Hosszú (3 évnél hosszabb) d. Változó 8. Milyen időszakra kívánja átlagos befektetését megtartani? (A jövőre vonatkoztatva, az időtáv globálisan, a teljes befektetésre értendő és nem az azon belüli pozíciók hosszára.) egy válasz jelölhető meg a. 0-1 évre b. 1-3 évre c. 3-5 évre d. 5 évnél hosszabb időszakra e. Nem tudom 9. Mik a befektetési céljai? több válasz is megjelölhető a. Befektetés b. Spekuláció c. Nyugdíj d. Egyéb III. VAGYONI HELYZET 10. Mekkora az Ön havi rendszeres nettó megtakarítása? egy válasz jelölhető meg a HUF b HUF c HUF-ot meghaladó d. Változó 52

53 11. Mi/mik a bevételének forrása/forrásai? több válasz is megjelölhető a. Munkabér b. Egyéb bevétel 12. Mi/mik a pénzügyi kötelezettség vállalásának forrása/forrásai? több válasz is megjelölhető a. Nem áll fenn kötelezettség vállalásom b. Kölcsön c. Egyéb 13. Rendelkezik-e egyéb vagyonnal? igen válasz esetében több is megjelölhető a. Nem b. Igen, likvid eszközzel: b HUF értékben b HUF-nál magasabb értékben b3 Változó értékben c. Igen, befektetett eszközzel: c HUF értékben c HUF-nál magasabb értékben c3 Változó értékben d. Igen, ingatlannal: d HUF értékben d HUF-nál magasabb értékben d3 Változó értékben KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG 14. Hajlandó-e nagyobb kockázatú befektetési terméket vásárolni a magasabb hozam reményében? a. Csak olyan befektetési terméket vásárolnék, amivel csak kisebb mértékű tőkevesztés történhet átlagos piaci körülmények között. (Pl. befektetési jegy, kötvény, részvény) b. Igen, akár olyan befektetési terméket is, amely esetén akár rövid idő alatt, hirtelen, rendkívüli piaci helyzet nélkül elveszíthetem a teljes befektetett összeget, azonban a veszteség kizárólag a befektetett összeg erejéig terjedhet. (Pl. warrant, long opció) c. Igen, akár olyan befektetési ügylet keretében is, amely esetén nem csak a termékbe fektetett összeget veszíthetem el, hanem ezen felül akár pótlólagos fedezetet is kell biztosítanom. (Pl.halasztott fizetés, lombard hitel, határidős ügylet, értékpapír kölcsön, short ügylet)... Ügyfél aláírása MIFID alapján besorolás: LAKOSSÁGI SZAKMAI (DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. tölti ki!) 53

54 A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása alapján tudomásul veszem, hogy: - a jelen nyilatkozat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) előírásaival összhangban, az alapján került kitöltésre, és - a jelen nyilatkozatban meghatározott adatok megadásának és a teszt elvégzésének célja a Bszt.-ben meghatározott alkalmasság vizsgálata, - az alkalmasság értékelésénél, a jelen nyilatkozat alapján a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. a Bszt.-nek megfelelően a részemre nyújtott portfóliókezelési tevékenysége megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy ismereteim és kockázatviselő képességem megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzak, valamint feltárja jövedelmi helyzetemet és befektetési céljaimat annak érdekében, hogy alkalmas szolgáltatást nyújtson, - jelen nyilatkozatban foglalt adatok a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. általi kezelése, a Bszt. rendelkezésein és a jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulásomon alapul azzal, hogy a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. az itt meghatározott adatokat a jogszabályok értékpapírtitokra vonatkozó szabályai szerint kezeli, és - jelen nyilatkozatra, az alkalmassági tesztre, az értékpapírtitokra és az adatok kezelésére vonatkozó további szabályokat a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza, amelynek megismerését jelen nyilatkozat aláírásával is igazolom. Aláírásommal elismerem, hogy a jelen nyilatkozat kitöltése során általam megadott, megjelölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek és az adott kérdés vonatkozásában teljes körűek, valamint a jelen nyilatkozat alapján elvégzett alkalmassági teszt eredményéről tájékoztatást kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt nem teljes körű, vagy a valósággal nem egyező adatszolgáltatásért fennálló felelősség kizárólag engem terhel. Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi ismereteimben, vagy tapasztalatomban, pénzügyi teherviselő képességemben, illetve befektetési céljaimban olyan változások következnek be, amelyek alkalmasságomat, vagy megfelelésemet érinthetik, köteles vagyok haladéktalanul a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.-t írásban tájékoztatni és amennyiben a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. megítélése szerint ez szükséges, új alkalmassági teszt alapjául szolgáló nyilatkozatot kitölteni. Kelt,.Budapest Ügyfél aláírása 54

55 7.sz. melléklet: Nyilatkozat tájékoztatás megadásáról Kijelentem, hogy a Megbízott a Megállapodás megkötése előtt a Bszt. előírásainak megfelelően tájékoztatott a portfóliókezelés kockázatairól, lényeges körülményeiről és feltételeiről, így a szerződésben és mellékleteiben foglalt valamennyi rendelkezést megértettem, a Vagyonkezelési irányelvek kialakítása és jóváhagyása során azokat teljes mértékben figyelembe vettem Tudomásom van arról, hogy - a portfoliókezelési tevékenysége során különösen, de nem kizárólagosan a jelen dokumentumban megnevezett okok következtében felmerül a veszteség kockázata, - a Megbízott által kezelt portfolió kockázatát és hozamát, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viselem, - a múltbeli eredmények és hozamok nem jelentek garanciát a jövőbeni teljesítményt illetően, - a Megbízott tőke-, illetve hozamgaranciát nem vállalt, tőke megóvására illetve hozamvédelemre ígéretet nem tett. Árfolyamkockázat Az egyes pénzügyi eszközök árfolyama folyamatosan változik. A tőkepiaci befektetések értéke a tőkepiacok jellegéből adódóan jelentősen ingadozhat, aktuális piaci értékük akár beszerzéskori értékük alá is csökkenhet, illetve szélsőséges esetben piaci értéküket akár teljes mértékben elveszíthetik. Devizakockázat A devizában kereskedett, a portfolió részét képező pénzügyi eszközök devizában denomináltak, így azok átváltása esetén az árfolyamkockázaton túl további kockázat az átváltással érintett devizák közötti árfolyam kockázata. A forint erősödése vagy gyengülése hat a portfoliók devizában denominált befektetési eszközeinek forintban kifejezett árfolyamértékére. Likviditási kockázat: A Megbízottaz egyes ügyeltek kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentősebb árfolyamveszteség nélkül történő mindenkori értékesítésének biztosítottságát is szem előtt tartja. Kedvezőtlen piaci körülmények esetében azonban előfordulhat, hogy a vételi és eladási ajánlatok közötti árrés megnő, a befektetések értékesítésére jelentős veszteségek árán, vagy jelentős időbeli csúszással nyílik csak lehetőség Befektetési kockázat: A Megbízott a jogszabályi környezet, illetve a portfoliókezelési irányelvek figyelembevételével saját belátása szerint állítja össze az ügyfelek portfolióját. Annak ellenére, hogy a Megbízott minden befektetési döntés előtt részletes elemzést hajt végre, nincs arra garancia, hogy a piaci folyamatok a Megbízott várakozásainak megfelelően alakulnak, s így arra sem, hogy az ügyfelek portfoliói nem szenvednek árfolyamveszteséget. Kibocsátói kockázat: A kibocsátói kockázat az értékpapírok kibocsátójának kockázata. Az értékpapírok értéke illetve az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések teljesítése függ a kibocsátó gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredő kockázat elsősorban a kibocsátott értékpapír árfolyamában tükröződik (részvény illetve kötvény egyedi kockázata), fizetésképtelenség illetve a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén pedig elmaradhatnak a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból származó követelések kifizetései (kötvények nemfizetési kockázata). Elszámolási kockázat: Az ügyletek megkötését a fizikai/pénzügyi elszámolás követi. A közreműködők magas színvonalú biztonsági és minőségi követelmények melletti kiválasztása ellenére előfordulhat azonban, hogy késedelmes vagy hibás elszámolás miatt a portfoliót olyan kár éri, amely megtérítésére csak késedelemmel vagy esetleg nem minden esetben kerülhet sor. Az egzotikus piacok, illetve egyedi elszámolások esetében az elszámolás esetenként többi időt vehet igénybe, mint ami az ügylet megkötésekor várható volt. Partnerkockázat: 55

56 A Megbízott az egyes ügyeltek megkötéséhez az adott piacon kereskedési joggal rendelkező személy közvetítését veszi igénybe. Amennyiben az ügyfelek nevében kötött ügyletekben a közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, akkor az hátrányosan befolyásolhatja a portfoliók értékét. Tőkeáttételből fakadó többletkockázat: Tőkeáttételes ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíció árfolyamváltozásait lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Ebből adódóan a realizált nyereség vagy veszteség többszöröse lehet a Megbízott részére rendelkezésre bocsátott vagyonnak, így fennáll a kockázata, hogy a veszteség fedezése érdekében további befizetés szükséges. A Megbízott kérheti, hogy felhívására a Megbízó fizesse meg a pozíció fenntartásához szükséges, és a szerződésben rögzített összeget. Amennyiben a Megbízó ezt nem biztosítja a megjelölt határidőn belül a Megbízott a pozíciót likvidálhatja, amely további veszteséget okozhat. A likvidálás a tőkepiaci kereskedelem függvényében a Társaságon kívülálló események miatt elhúzódhat. Kelt: Budapest, Megbízó 56

57 8.sz. melléklet: Induló vagyon értéke 57

58 3. Kiszervezett tevékenységek Az Alapkezelő befektetési szolgáltatási tevékenységét nem, bármely a Bszt. hatálya alá nem tartozó tevékenysége vagy szolgáltatása közül az alábbiakat kiszervezi: Kiszervezett tevékenység megnevezése Bérszámfejtés Munkaügy Számvitel Informatika ANYR befektetési rendszer karbantartása Weboldal felület karbantartása Belső ellenőrzés Megfelelési vezető (Compliance officer) Jogi tevékenység Kiszervezett tevékenység végzője Meritum Bt Budapest, Luther u. 4-6 VII/41., Asz: Konklúzió Informatikai Kft Budapest, Báthory utca 20. II. em. 4., Asz: GAMAX Informatikai Kft Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18 Cg: Across Média Kft Vásárosfalu, Fő u. 21. Asz: COMFORT MIND Kft. : H-1186 Budapest, Csáth Géza u em. 2., Asz: Kijelölt személy: Illés György, anyja neve: Barna Mária, OZMEDA Magyarország Tanácsadó Bt Kistarcsa, Dr. Tibold József u. 27/B, Asz: Kijelölt személy: Illés Zoltán, anyja neve: Barna Mária, Kapolyi Ügyvédi Iroda 1061 Budapest, Paulay Ede u. 50. II. em. Asz:

59 4. Az Alapkezelő által igénybevett közvetítők jegyzéke Közvetítő megnevezése Székhelye Cégjegyzékszáma CIB Bank Zrt Budapest, Medve u Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u ING Bank Zrt Budapest, Dózsa György út 84/B KBC Securities Magyarországi 1051 Budapest, Vigadó tér Fióktelepe Raiffeisen Bank Zrt Budapest, Akadémia u UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, szabadság tér

60 5. Díjszabályzat A Portfoliókezelő köteles az Ügyfelét tájékoztatni a szerződéshez kapcsolódó díjakról, költségekről. Az Ügyfél a tájékoztatást a portfoliókezelési szerződés aláírásával elismeri A Portfoliókezelő minden az Ügyfél portfoliókezelésével összefüggő, számára harmadik fél által felszámított költséget, amennyiben a portfoliókezelői szerződés erről másképp nem rendelkezik, továbbhárít az Ügyfelek felé. A továbbhárított díjakról a Portfoliókezelő számlát állít ki Ügyfelei részére. A portfoliókezelési díj negyedévente, a kötelezően előírt tájékoztatáson túl az Ügyfél részére történő tájékoztatás költsége a tájékoztatásnyújtást követően, az esetleges sikerdíj fizetése pedig a pénzügyi év végét követően esedékes. A Portfoliókezelő részére fizetendő díjak: Portfoliókezelési díj: A portfolió kezeléséért a portfoliókezelő részére fizetett díj, amely lehet: A portfolió nagyságára vetített arányos díj, ebben az esetben a díj éves mértéke az átlagos lekötött tőke szerződésben meghatározott %-a (portfoliónként eltérő lehet), de legfeljebb 1%-a. Az átlagos lekötött tőke kiszámításának képlete: N BPt-1+ i 1 NBt,t-1 x Ni /T BPt-1: a kezelt vagyonnak a tárgyidőszak elején fennálló piaci értéke NBt,t-1: nettó befizetések ( befizetések kifizetésekkel csökkentve) a kezelt portfolióba; a (t;t-1) időszakban a tárgyidőszak végéig, ahhoz képest az i-edik napon, ezen nap zárásakor a napi nettó forgalom (ha volt azon a napon pénzforgalom, egyébként 0) Ni: az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési időszak záró napjáig hátralévő napok száma T: az értékelési időszak napjainak száma Sikerdíj: A Sikerdíj éves mértéke az elért bruttó hozam és a referenciahozam pozitív különbözetének az átlagos lekötött tőkével képzett szorzatának a szerződésben meghatározott %-a (portfoliónként eltérő lehet), de legfeljebb 25 %-a. A portfoliókezelő által elért hozam: Az Elért Hozam meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerint történik. A portfólió hozamát az Alapkezelő az alábbi idősúlyos módszer alapján számítja: R = (1 + r1)*(1 + r2)*...*(1 + rt)-1 R = a portfólió időszakos hozama rt = a portfólió napi hozama ahol 60

61 r t Pt CFt P t 1 1 illetve ahol rt = a t. napi idősúlyozású hozam Pt = a portfólió t. napi záró bruttó piaci értéke CFt = t. napi pénzmozgás, azaz a nem portfóliókezeléshez kapcsolódó be-, illetve kifizetés (előjeles) nettó értéke. Kötelezően előírt tájékoztatáson túl az Ügyfél részére történő tájékoztatás költsége: Szakmai Ügyfél és Elfogadható Partner esetén a Portfoliókezelő átvállalja a költségeket. Az esetlegesen felmerülő költségekről a Portfoliókezelő a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a leendő szerződő felet, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül. Harmadik féltől kapott díjak, jutalékok részletezése: Kick-back-fee bizonyos befektetési alapok után a befektetési alapkezelő által visszatérített jutalék, amelynek nagysága befektetési szolgáltatóként eltérhet. A visszatérített jutalék nagysága a befektetési alap alapkezelési díjának max. 100%-a, amely az egyedi megállapodás alapján az Ügyfelet, vagy az Alapkezelőt illeti. Az Ügyfelek kifejezett kérésére a harmadik féltől kapott jutalékokról az Alapkezelő részletes tájékoztatást nyújt. 61

62 6. Üzleti órák Az Alapkezelő üzleti órái munkanapokon óra között vannak. 62

63 7. Panaszkezelési szabályzat Jelen szabályzat a Dialóg Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő ) üzleti tevékenységével és üzemszerű tevékenységével kapcsolatos panaszügyek elbírálásának, kivizsgálásának és a panasz orvoslásának eljárási rendjét írja le. A jelen szabályzat nyilvános, az az Alapkezelő székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.) kifüggesztésre, a honlapján (www.dialoginvestment.hu) pedig közzétételre kerül, továbbá a jelen szabályzat a 22/2008. (II.7.) Korm. rendelet alapján az Alapkezelő üzletszabályzatának kötelező melléklete. 1. Célkitűzés: Ügyfeleink észrevételeinek, panaszainak minél hamarabbi kivizsgálása és orvoslása. A panaszügyek kapcsán keletkezett információk felhasználásával az Alapkezelő munkájának tökéletesítése, folyamataink gyorsabbá és hatékonyabbá tétele, szolgáltatásaink színvonalának folyamatos javítása. Ügyfélkörünk megtartása és folyamatos bővítése. 2. A szabályzat hatálya - alanyi hatálya: az Alapkezelő valamennyi szervezeti egységére és alkalmazottjára - tárgyi hatálya: a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb gazdálkodó szervezetek által az Alapkezelő tevékenységével kapcsolatban a jelen szabályzat hatálybalépését követően szóban vagy írásban tett panasz és méltányossági kérelem kezelésének eljárási rendjére terjed ki. A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki azon ügyfélbejelentésre, észrevételre, javaslatra, információkérésre, amely az Alapkezelő általános működését érintik (pl. üzletszabályzat, nyitva tartást érintő kérdések), valamint azokra a szerződések szerinti követelésekre, amelyekhez kapcsolódóan az Ügyfél engedmény iránti kérelemmel fordul az Alapkezelőhöz. - időbeni hatály: jelen szabályzat a megjelenésének napjától lép hatályba, és határozatlan ideig érvényes A panasz és méltányossági ügyek kezelését érintő jogszabályok: évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 22/2008. (II.7.) Korm. rendelet évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (Kbftv.) A panaszkezelésért felelős terület A Társaság mérete nem teszi lehetővé külön egység felállítását, így a megfelelőségi tanácsadó felelős a jelen szabályzatban meghatározott panaszkezelésért. A Társaság biztosítja a panaszkezelést ellátó munkatársának pártatlanságát és elfogulatlanságát 3. Panaszfelvételi helyek Panasz szóban, vagy írásban az 1. számú mellékletben található nyomtatvány használatával tehető - személyesen a Dialóg Alapkezelő Zrt. székhelyén - Budapest, III. kerület, Montevideo u. 3/B. szám alatt, munkanapokon óra között 63

64 - telefonon a (1) számon minden nap az üzleti órákban illetve minden szerdai munkanapon óra között, ezen a számon hangrögzítő berendezés rögzíti a panasz felvételét a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett. - írásban a Dialóg Alapkezelő Zrt címére (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.), ban, az címre, faxon (1) számra küldött levélben. Az írásban benyújtott panasz esetén lehetőség szerint az elbíráláshoz szükséges, a panaszt alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Az írásbeli panasz az Ügyfél aláírásával, meghatalmazotton keresztül történő írásbeli panasz a meghatalmazott aláírásával, eredetiben csatolt, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással érvényes. Az Alapkezelő minden munkatársának kötelezettsége a nála panasszal jelentkező ügyfelet a megfelelő helyre irányítani. A telefonon történő panaszkezelés esetén az Alapkezelő biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Az Alapkezelő által kezelt alapokra, részalapokra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos panaszbejelentés az adott alap, illetve részalap forgalmazójánál tehető meg. Az ügyintézés nyelve: magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell az Ügyfél által beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést. A panaszkezelésnek mindig udvariasnak és gyorsnak kell lennie, törekedni kell a panasz okának, indokának feltárására és ezt követően annak mielőbbi orvoslására. 4. A panaszkezelési folyamatok leírása 4.1. Fogalmak Panasz: szóban (személyesen) vagy írásban természetes vagy jogi személytől és egyéb gazdálkodó szervezetek által jelzett, az Alapkezelő magatartásával, tevékenységével, vagy mulasztásával kapcsolatos nem szerződés szerinti teljesítéshez vagy szolgáltatáshoz, az ügyfélkiszolgálás nem megfelelő minőségéhez, gyorsaságához, nem pontos tájékoztatáshoz vagy vagy az Alapkezelő termékével szemben felmerülő, illetve egyéb, a befektetési szolgáltatással összefüggő tevékenységhez kapcsolódó bejelentés, reklamáció melyben a panaszos konkrét egyértelmű igényt fogalmaz meg. Méltányossági kérelem: az Alapkezelővel szerződésben álló természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet által az Alapkezelőhöz szóban (személyesen) vagy írásban beterjesztett olyan megkeresések, amelyekben az ügyfél sajátos körülményeire hivatkozva a jogszerű, és általánosan alkalmazott eljárásoktól eltérő elbírálás / megoldás meghozatalát kérelmezi. Méltányossági jogot az Alapkezelő Vezérigazgatója gyakorolhat. Bejelentés: bejelentésen azt értjük, amikor az ügyfél úgy érzi, hogy az Alapkezelő az ő sérelmére követett el valamit, vagy nem az ügyfél által elvárt magatartást tanúsította, vagy az ügyfél által elvárt szolgáltatást, tevékenységet nem végezte el, és ezt az ügyfél szóban vagy írásban az Alapkezelő tudomására hozza. Jellemzően nem minősülnek panasznak, így nem is rögzítendők azok az esetek, ahol: az ügyfél észrevételére azonnal érdemben reagálni tudunk, ahol fennáll a lehetősége annak, hogy nem az Alapkezelő a hibás és ezt az ügyfél nem is vitatja, az ügyfél számára megnyugtató az ott helyben megtett megoldás. Nem minősül továbbá panasznak az sem, ha az ügyfél az Alapkezelőtől általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel, illetve a Forgalmazók által forgalmazott alapkezelői termékkel kapcsolatban kér piaci elemzést, teljesítményértékelést, vagy a termék speciális paramétereire vonatkozó egyéb felvilágosítást. 64

65 4.2. A panaszkezelés folyamata Amennyiben ügyfelünknek a panaszkezelési helyen történő szóbeli panasza helyben, azonnal nem intézhető el a bejelentő teljes megelégedésére, bejelentését az 1. számú mellékletben megtalálható nyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az Alapkezelő a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A fentieknek megfelelően rögzített szóbeli panaszt, illetve az írásban érkező panaszleveleket minden esetben legkésőbb a következő munkanapon továbbítani kell az Alapkezelő belső ellenőrének. Ha az ügyfél bizonylattal, vagy egyéb irattal kiegészíti a bejelentését, akkor annak másolatát is csatolni kell a panaszbejelentéshez. Az Alapkezelő belső ellenőre excel-táblában rögzíti a panasszal kapcsolatos adatokat (2. számú melléklet), majd továbbítja a bejelentés másolatát a panaszban érintett szervezeti egység vezetőjének, aki haladéktalanul megkezdi a kivizsgálást. A belső ellenőr szükség szerint frissíti az 1. és 2. számú mellékletek tartalmát, és gondoskodik arról, hogy az Alapkezelő panaszügyi nyilvántartása mindenkor az aktuális állapotoknak megfelelő helyzetet mutassa. A nyilvántartás tartalmazza a) az ügyfél által tett panasz leírását, a tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, b) a panasz benyújtásának időpontját, c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén indokát, d) a c) pontban megjelölt intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, e) a panasz megválaszolásának időpontját. A kivizsgálást folytató szervezeti egység a rendelkezésre álló információk alapján a valóságos tényállást megállapítja. A Társaság a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával, a vonatkozó jogszabályi alapon kivizsgálni és annak alapján orvosolni vagy elutasítani a konkrét panaszt. A kivizsgálást folytató szervezeti egység a rendelkezésre álló információk alapján állapítja meg a valóságos tényállást. A Társaság a panaszügyben hozott érdemi döntését pontosan, közérthető és egyértelmű indokolással látja el, és azt írásba foglalva továbbítja a panaszos részére. A Társaság a panasz kivizsgálásáért az Ügyféllel szemben külön díjat nem számíthat fel. Amennyiben az ügyfél panasza: Nem jogos: a szervezeti egység az ügyfelet írásban, indoklással ellátva értesíti, egyben másolatot küld a belső ellenőr részére, aki azt a bejelentéshez csatolja, és a 2. számú mellékletben bemutatott excel-táblában a válaszlevél leglényegesebb információit rögzíti. Ebben az esetben a panaszos tájékoztatandó az egyéb jogorvoslati lehetőségekről azok igénybevételének határidejével együtt. Jogos: a szervezeti egység vezetője intézkedik a jogos észrevételhez, panaszhoz kapcsolódóan a korrekció érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó korrekciókról, intézkedésekről írásban tájékoztatja. A tájékoztatás másolatát egyidejűleg továbbítja a belső ellenőr részére, aki azt a bejelentéshez csatolja és a 2. számú mellékletben bemutatott excel-táblában a válaszlevél leglényegesebb információit, valamint a kapcsolódó korrekciókat rögzíti. Amennyiben a panaszos úgy ítéli meg, hogy panaszát az Alapkezelő nem megfelelően kezelte, illetve a panasz elutasításra került az Alapkezelő az ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy (a) a Magyar Nemzeti Bankról (továbbiakban: Felügyelet ) szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése estén a Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy (b) a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy (c) a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 65

66 Az Alapkezelő megadja továbbá a Felügyeletnek (1534 Budapest BKKP Pf.: 777.) és a Pénzügyi Békéltető Testületnek (1525 Budapest BKKP Pf.: 172.) a levelezési címét. Az Alapkezelő a panasz bejelentését követő 30 napon belül az ügyfélnek érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben látható, hogy a panaszt 30 napon belül nem lehet érdemben megválaszolni, úgy erről még a 30 nap letelte előtt írásban kell értesíteni az ügyfelet. Amennyiben szükséges (pl. nem az Alapkezelő munkavégzése miatt nem lehetséges a határidő betartása), meg kell indokolni a késés okát. A panasz elutasítása esetén ennek tényét az elutasítástól számított 15 napon belül közölni kell a panaszossal. A panaszkezelés előírásszerű működését az Alapkezelő belső ellenőre folyamatosan ellenőrzi, azaz minden panasz esetén folyamatosan vizsgálja a válaszadás menetét. Az eredményekről rendszeres kiértékelést küld a vezérigazgatónak. Amennyiben az ügyfél a közvetlenül az Alapkezelőnek írt bejelentését egyidejűleg más fórumoknak is megküldi, és azokat az elintézést követően az Alapkezelő szintén megkapja, úgy az elintézésre hivatkozva minden levelet ismételten is meg kell válaszolni, és másolatban el kell küldeni a már korábban megírt választ is. Ha a panasz lezárása előtt más fórumról is megérkezik a panasz, a válaszlevélben fel kell tüntetni, hogy még milyen fórumokról kapta meg az Alapkezelő a bejelentést Méltányossági kérelmek elbírálása Méltányossági kérelem esetén a kérelmet az érintett szervezeti egység vezetője véleményezi, majd az ügyfél részére történő kifizetésre / jóváírásra vagy egyéb intézkedésre vonatkozó szakmai javaslattal, indoklással ellátva a vezérigazgató elé terjeszti. Az előterjesztéshez mellékelni kell a kérelmet, illetve a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat. A vezérigazgató döntését írásba kell foglalni, és ez alapján levélben kell értesíteni az ügyfelet a méltányosság elbírálásáról. A méltányossági kérelem kapcsán keletkező dokumentumokat az Alapkezelő belső ellenőre dokumentálja. 4.4 A Felügyeletről érkező panaszlevelek intézése A Felügyelet a hozzá érkező, az Alapkezelő tevékenységekre vonatkozó fogyasztói bejelentést 15 napon belül meg kell, hogy vizsgálja, és ha az a Felügyelet közvetlen intézkedését nem igényli, az Alapkezelőnek észrevételezésre és kivizsgálásra továbbítja. Az Alapkezelőnek a bejelentésre tett érdemi észrevételeit 30 napon belül a Felügyeletnek írásban meg kell küldeni. Ha a rendelkezésre álló iratok alapján valószínűsíthető, hogy az Alapkezelő gyakorlata nem felelt meg a jogszabályok, felügyeleti határozat vagy saját szabályzat rendelkezéseinek, vagy az Alapkezelő határidőn belül nem küldte meg az észrevételeit, a Felügyelet felügyeleti ellenőrzést indít. A Felügyelet a hatósági eljárás indításáról a bejelentőt értesíti. A Felügyelet - ha más intézkedés nem szükséges - a bejelentéssel kapcsolatban az Alapkezelő vizsgálatának eredményét figyelembe véve az Alapkezelő válaszának beérkezését követő 15 munkanapon belül a bejelentőt tájékoztatja. A Felügyelet által észrevételezésre és kivizsgálásra megküldött fogyasztói bejelentésre vonatkozó észrevételeknek megfogalmazásánál az alábbi tartalmi elemeket kell érvényesíteni: Pontos Egyértelmű Közérthető Teljes körű, azaz valamennyi kérdésre és felvetésre kiterjedő Az Alapkezelő állásfoglalását alátámasztó dokumentumok mellékelése A Felügyeleti törvény nem teszi az Alapkezelő kötelességévé, hogy a megküldött fogyasztói bejelentésre teendő észrevételeivel egyidejűleg közvetlenül az ügyfelet is tájékoztassa. Ugyanakkor a közvetlen tájékoztatás az Alapkezelő és az ügyfél közötti félreértés tisztázásának, az esetlegesen megingott 66

67 bizalom helyreállításának hatékony eszköze, ezért a Felügyeletnek megküldendő észrevételek mellett az ügyfelet is tájékoztatni kell az Alapkezelő álláspontjáról. Abban az esetben, ha a panaszos az Alapkezelő többszöri válaszadása ellenére is újabb bejelentést nyújt be a Felügyelet részére és azt az Alapkezelő megkapja újbóli kivizsgálás céljából, de a beadvány új, a felülvizsgálatot érintő eddig nem ismert információkat nem tartalmaz, ezen álláspontjáról az Alapkezelő köteles tájékoztatni a Felügyeletet, de a panaszos tájékoztatásától el lehet tekinteni. Amennyiben ez utóbbiról döntés születik, arról természetesen a Felügyeletet tájékoztatni kell További információk az en keresztül beérkezett panaszbejelentésekről A Dialóg Alapkezelő Zrt. folyamatosan, jól látható módon kommunikálja központi címét. Ezáltal lehetőséget nyújt ügyfeleinek egy újabb bejelentéstételi fórumra. Az így beérkező panaszokat első körben az Alapkezelő asszisztense látja, akinek feladatai közé tartozik az Alapkezelő postaládájának figyelése. Az Alapkezelő asszisztense kiválogatja a panasz kategóriába tartozó eket, és továbbítja azokat az Alapkezelő belső ellenőre részére, illetve Igazgatósági tagnak szóló címzés esetén az Igazgatósági tag részére is. Innen a folyamat ismét belekapcsolódik a klasszikus módon beérkező bejelentések kezelésének folyamatába. A válasz ebben az esetben elektronikus úton jut el a bejelentőhöz Adatkezelés Az Alapkezelő gondoskodik a nyilvántartásban bejegyzett személyes adatok bizalmas, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. törvénynek megfelelő kezeléséről. A panasz elintézése után az Alapkezelő törli, vagy egyedi azonosításra alkalmatlanná teszi a nyilvántartásban és egyéb kapcsolódó dokumentumokban a panaszos személyes adatait. Az Alapkezelő és az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a szolgáltató hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 1 évig megőrzi. Erről az ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. Az Alapkezelő a panaszt és az arra adott választ 3 évig őrzi meg, és azt a MNB kérésére bemutatja. Az ügyintézés nyelve: magyar. Az Alapkezelő a Panaszkezelési Szabályzatát székhelyén kifüggeszti és a honlapon elérhetővé teszi. 5. Jogorvoslat Amennyiben az Alapkezelő álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy Ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi hatóságokhoz, testületekhez fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: , Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és az Alapkezelő között a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálati Főosztálya (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: , cím: továbbiakban: Felügyelet) Az MNB-ről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az Ügyfél a Magyar Nemzeti Banknál, mint Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. A Felügyelet hatáskörébe tartozik a gazdasági versenyt nem érintő ügyekben történő eljárás a pénzügyi szervezetek vonatkozásában, e szervezetek jogszabályba, belső szabályzatba, illetve a Felügyelet határozatába ütköző magatartásban megnyilvánuló jogsértés esetén, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartás esetén. 67

68 A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény ( Mnbtv. ) 81. -ában meghatározott fogyasztóvédelmi eljárás az MNB hatáskörébe tartozik. Eszerint a Felügyelet ellenőrzi: a) az Mnbtv ban meghatározott szervezet vagy személy (a továbbiakban: szolgáltató) által a ban meghatározott tevékenységével összefüggésben nyújtott szolgáltatás igénybe vevőivel (a továbbiakban: fogyasztó) szemben tanúsítandó magatartására vonatkozó kötelezettséget megállapító, a 39. -ban felsorolt törvényekben vagy az azok végrehajtására kiadott jogszabályban előírt rendelkezések, b) az alábbi törvényekben meghatározottak szerint ba) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek, bb) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény rendelkezéseinek, továbbá bc) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezéseinek, valamint c) az Mnbtv. szerinti pénzügyi fogyasztói jogvitával kapcsolatos kötelezettség betartását, és - ide nem értve a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegésnek és annak joghatásainak megállapítását - eljár e rendelkezések megsértése esetén. Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036, továbbiakban: GVH). Hatáskörébe tartoznak azon versenyfelügyeleti ügyek, amelyek nem tartoznak a bíróság hatáskörébe. Hatásköre kiterjed a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén történő eljárásra, amennyiben a gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, ideértve a reklámok jogszabályban meghatározott körét is. A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörét a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvény ( Tpvt. ) határozza meg. Eszerint a GVH jár el a fogyasztók megtévesztésévek, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanújával vagy a versenyszabályok megsértésével kapcsolatos ügyek esetén. Bíróság Az Alapkezelővel kötött szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén Ügyfél bírósághoz fordulhat az alábbiak szerint: az egyedi szerződésben foglalt választottbírósági kikötés alapján a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.). választottbírósági szerződéses kikötés hiányában az egyedi szerződésben kikötött rendes bírósághoz, ennek hiányában a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat. A fentiekben írt különböző testületek és hatóságok, illetve bíróságok igénybevételével, részletes eljárási szabályaival, eljárási költségeivel kapcsolatos információk tekintetében az eljáró testületek, hatóságok, illetve bíróságok adnak felvilágosítást. Dialóg Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályzat MELLÉKLETEI 68

69 Panaszkezelési szabályzat 1 sz. Melléklet PANASZ BEJELENTÉSE Sorszám (panaszkezelés tölti ki) Bejelentő adatai Név: Cím: Telefon: Fax: Bejelentés összefoglalása Bejelentő igénye bejelentő aláírása 69

70 70

71 71

72 8. Végrehajtási politika Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerinti feltételekkel és szervezeti formában működő befektetési alapkezelő, mely a Kbftv. 7. -a szerinti befektetéskezelési tevékenységet, valamint a Kbftv. által meghatározott, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. (1) d.) pontjában meghatározott portfoliókezelési tevékenység végzésére jogosult. Az Alapkezelő megbízások felvételét és továbbítását, valamint az ügyfelek javára történő megbízások végrehajtását, sajátszámlás kereskedést nem végzi. Az Alapkezelő kötelessége, hogy tisztességesen, méltányosan és szakmai hozzáértéssel, valamint az ügyfelek, illetve a kezelt befektetési alapok érdekének megfelelően lássa el feladatát. Az Alapkezelő kötelessége továbbá, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a befektetési alap befektetési politikája, vagy az Ügyfél számára a legkedvezőbb ügyleteket kösse meg harmadik személyekkel (úgy is mint partnerek vagy más szerződő felek). A partnerek kiválasztására irányadó szabályok a legkedvezőbb végrehajtás követelményének szem előtt tartásával kerültek meghatározásra. A Végrehajtási politika célja, hogy megfelelően szabályozza a partnerek kiválasztásának folyamatát és így biztosítsa az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok, illetve az Alapkezelő ügyfelei részére a lehető legkedvezőbb feltételeket a pénzügyi eszközökkel végzett ügyletek végrehajtása során, illetve azt, hogy a megbízások végrehajtása tekintetében a lehető legjobb eredményt érjék el. Amennyiben az Alapkezelő megbízást ad egy partnernek, egyidejűleg meghatározza a teljesítés helyét az itt leírtak szerint. A befektetési alapkezelő a portfóliók kezelésével összefüggésben a kollektív befektetési forma érdekeit szem előtt tartva jár el, amikor a kezelt kollektív befektetési forma nevében történő üzletkötésre vonatkozó megbízást más személy részére, végrehajtási céllal továbbít. A Politikának nem célja, hogy az alapján történő végrehajtás az adott pillanatban érvényes, minden körülményt és összes piacot és végrehajtási módot figyelembe véve a lehető leghatékonyabb legyen. A törvény értelmében az Alapkezelő az Ügyfél megbízását az Ügyfél számára legkedvezőbb módon akkor hajtja végre, ha a végrehajtásra a törvénynek megfelelően kialakított végrehajtási politika szerint kerül sor. Az legkedvezőbb végrehajtás Az Alapkezelő a jelen Végrehajtási politikát a befektetéskezelési tevékenysége, illetve a portfóliókezelési és befektetési tanácsadási tevékenysége során alkalmazza. Portfólióügyletek végrehajtása Az Alapkezelő a portfólióügyletek végrehajtása során: a) haladéktalanul és pontosan rögzíti és allokálja a végrehajtott megbízást; b) az egyébként összehasonlítható kollektív befektetési forma megbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében és haladéktalanul végrehajtja, kivéve, ha a megbízás jellemzői vagy a fennálló piaci feltételek ezt kivitelezhetetlenné teszik, illetve ha a kollektív befektetési forma érdekei mást kívánnak. Az Alapkezelő a végrehajtott megbízás elszámolásaként kapott bármely pénzügyi eszközt vagy pénzösszeget haladéktalanul és pontosan átvezeti a megfelelő kollektív befektetési forma számlájára. Az Alapkezelő nem élhet vissza a függő kollektív befektetési forma megbízásokra vonatkozó információkkal, és meg kell tennie minden ésszerű lépést annak megakadályozása érdekében, hogy bármely érintett személy visszaéljen az ilyen információkkal. Az ügyfél rendelkezési joga az Alapkezelő által kínált portfolió típusok közötti választásra korlátozódik, az egyes portfoliókon belüli tranzakciók végrehajtásáról az Alapkezelő a portfoliókezelési szerződésben rögzített elvek alapján egyedi mérlegelés alapján határoz, amely döntési jogköre kizárólagos, az ügyféltől határozott utasítást ideértve a limitáras megbízás adására irányuló utasítást nem fogad el. Erre 72

73 tekintettel az ügyfél által limitáras megbízás végrehajtására vonatkozó szabályok nem kerülnek megállapításra. A végrehajtás szempontjai A legkedvezőbb végrehajtás során az alábbiakat kell vizsgálnia a Társaságnak: a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, jellemzőit a megbízás költségét, a megbízás végrehajtásának időigényét, a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, a megbízás nagyságrendjét, a megbízás természetét, jellemzőit, a kollektív befektetési formát jellemző célok, befektetési politika és kockázatok, a tájékoztatóban, vagy a kollektív befektetési forma alapszabályában vagy létesítő okiratában jelzettek szerint, az ügyfél minősítését, a végrehajtási helyszín tulajdonságait, jellemzőit, amelyekhez a megbízás továbbításra kerül, illetve bármely más olyan szempontot, amely a megbízás végrehajtása tekintetében szóba jöhet. Az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha a megbízás több végrehajtási helyszínen is teljesíthető, az Alapkezelő - az alábbi bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. Az Alapkezelő az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy azzal az előző bekezdés szerinti összehasonlítás során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. Az Alapkezelő megbízásai között speciális eseteket képeznek azok, amelyek esetében az Alapkezelő nem külső partnert vesz igénybe a végrehajtásra, hanem az általa kezelt portfoliók egymás között kötik meg az ügyleteket. Az ügyletben résztvevő portfoliók közötti potenciális érdekellentét miatt ezen üzletkötések igen érzékenynek számítanak. Tekintettel arra, hogy klasszikus értelemben vett ügyfélmegbízásokat az Alapkezelő főszabály szerint nem teljesít a diszkrecionális portfoliókezelés során, ezért az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtást elsősorban a konkrét szerződésben lefektetett célok és elvek teljesülésének szempontjából kell értelmezni. Ha az Alapkezelő a fent bemutaatott szempontok vonatkozásában az ügyféltől határozott utasítást kapott, a megbízást ezen utasításnak megfelelően hajtja végre. Ez esetben előfordulhat, hogy az ügyfél határozott utasítása megakadályozhatja a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb módon történő végrehajtását. Az ügyfél kérésére a befektetési vállalkozás írásban, a jelen végrehajtási politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának bemutatásával igazolja, hogy az ügyfél megbízását a végrehajtási politikában foglaltaknak megfelelően hajtotta végre. A megbízások végrehajtási sorrendje, megbízások összevonása Az Alapkezelő az azonos tartalmú megbízásokat mindig az időrendi nyilvántartás szerinti sorrendben teljesíti. Az időrendi nyilvántartás szerinti teljesítési kötelezettség alól kivételt képez, ha az Ügyfél e kötelezettsége alól az Alapkezelőt felmenti, és folyamatos, részletekben való teljesítésre vonatkozó utasítást ad. Az Alapkezelő akkor vonhat össze megbízásokat, ha ezzel összességében egyetlen olyan kollektív befektetési forma vagy ügyfél sem szenved hátrányt, akinek, vagy amelynek a megbízását egy másik fél megbízásával összevonták. 73

74 Portfóliók közötti ügyletkötések Amennyiben az Alapkezelő az általa kezelt portfóliók között ügyleteket köt, az ármeghatározás során az alábbi szabályokat veszi figyelembe: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra (állampapírra, vállalati kötvényre, jelzáloglevélre és MNB kötvényre) vonatkozó ügyleteknél: - A legfrissebb rendelkezésre álló reprodukálható piaci hozamot (tőzsdei árjegyzés középhozamát, árjegyzett értékpapír esetén az árjegyző által megadott árjegyzés középhozamát, állampapír esetében az ÁKK referencia hozam) kell alkalmazni. A 30 és 91 nap futamidő közötti értékpapírok esetében minden esetben a rendelkezésre álló legrövidebb futamidejű értékpapír hozamát kell használni. - Az Alapkezelő a tőzsdei árjegyzés középhozamától (illetve a referenciahozamától) a piaci információk figyelembevételével - +/- 5 bázisponttal térhet el. - Állampapír esetében, amennyiben a rendelkezésre álló középhozam több mint 15 bázisponttal eltér az aktuális OTC piaci hozamtól - a hozamok dokumentálása mellett - használni lehet a másodpiac OTC hozamait is. - Amennyiben az adott napra nem áll rendelkezésre sem a tőzsdei árjegyzés középhozama, sem az ÁKK referenciahozam, úgy az OTC piac hozamait kell használni, de ebben az esetben azok dokumentálása kötelező. - A rövid futamidejű papírok (30 napon belüli) esetén a vonatkozó BUBOR alapján kell az üzleteket megkötni (a kamatokat a hátralevő futamidővel arányosítani kell). A legkedvezőbb végrehajtás termék (pénzügyi eszköz) csoportonként Az Alapkezelő minden pénzügyi eszköz csoportra meghatározza a végrehajtás alapvető tényezőit, amelyeket figyelembe vesz a megbízások végrehajtása során. Bizonyos esetekben (Vis major esetén, pl.: rendszer meghibásodása), ha az Alapkezelőnek nincs lehetősége ezen elvek szerint végrehajtani az ügyfél megbízását, akkor arra törekszik, hogy az adott körülményekhez képest legelőnyösebb módon hajtsa végre az ügyfél megbízását. Az Alapkezelő nem teljesít portfoliókezelés keretében végrehajtott ügyletet saját számla ellenében. A portfoliókezelés részeként az ügyletek lebonyolítása magába foglalja az ügyfél javára teljesítendő kereskedést. Amennyiben az Alapkezelő megbízást ad egy partnernek, egyidejűleg meghatározza a teljesítés helyét is az itt leírtak szerint és a legkedvezőbb végrehajtás érdekében. Az ügyletek megkötése előtt a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez az Alapkezelő a következő szempontokat vizsgálja: Az ügyletek megkötése előtt a legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez az Alapkezelő a következő szempontokat vizsgálja: Bankbetét: általában a portfolió letétkezelőjénél történik a bankbetét lekötése, azonban más pénzügyi intézmény árainak ismeretében a portfoliómenedzser mindig a lehető legjobb ár kialkudására törekszik. Amennyiben a bankbetét lekötése nem a letétkezelőnél történik, azt a beérkezett ajánlatok közül a legjobb árat ajánló banknál kell lekötni. Kötvény: a papír kiválasztása során először a kiinduló portfoliót nézi meg a portfoliómenedzser, majd a piaci környezet elemzése után kerül sor a cél-portfolió meghatározására. Az ennek megfelelő instrumentum kiválasztása után több helyről kér be árajánlatot, majd a legkedvezőbb ár alapján kerül sor a végső döntésre. Részvény: részvény-ügylet megkötése csak meghatározott befektetési szolgáltatói körben történik az Alapkezelőnél. Ezek a szempontok: A partner piaci pozíciója a hazai és nemzetközi piacokon 74

75 Elemzői háttér minősége Back office és egyéb elszámolási egységek minősége Elszámolások pontossága Nemzetközi piacok elérhetősége A partner általános piaci megítélése A megbízások végrehajtásának minősége, visszaigazolása gyorsasága A trader (bróker) elérhetősége A trader (bróker) személye, megbízhatósága A partner által nyújtott szolgáltatások költségszintje Befektetési jegy: a kijelölt forgalmazónál történik a befektetési jegy vétele / eladása, a befektetési jegy meghatározott árfolyamán. ETF: az adott ETF elsődleges piaca, vagy az adott ETF-et kibocsátó szolgáltató. Strukturált (származtatott) termék: az instrumentum kiválasztásánál a megfelelő minősítéssel rendelkező partnerektől kérünk be árajánlatot, majd az alábbi szempontok alapján születik meg a döntés: igényekhez legjobban igazodó ajánlat, legjobb feltételekkel rendelkező ajánlat, legjobb kötés utáni szervizzel rendelkező ajánlat (termékkövetés, információszolgáltatás kiszállási lehetőségek). Végrehajtási helyszínek Az Alapkezelő jogosult az egyes ügyeltek megkötését szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren kívül is kezdeményezni. A végrehajtás helyszínei az alábbiak lehetnek: magyarországi vagy külföldi tőzsdén kívüli (over-the-counter = OTC) végrehajtás, magyarországi vagy külföldi tőzsde, más szabályozott piac magyarországi vagy külföldi multilaterális kereskedelmi rendszer, rendszeres internalizáló magyarországi vagy külföldi árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet. Szabályozott piacnak minősül az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. A végrehajtási helyszínek listáját az alábbi táblázat tartalmazza: Instrumentum Végrehajtási helyszín Elérés módja Bankbetét Ügyfél számlavezető bankja Közvetlen Budapesti Értéktőzsde Közreműködőn keresztül Belföldi hitelviszonyt Aukció Közreműködőn keresztül megtestesítő értékpapír OTC piac Közvetlen Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapír OTC piac Közvetlen Belföldi részvények Budapesti Értéktőzsde Közreműködőn keresztül 75

76 OTC piac Közvetlen / Közreműködőn keresztül Külföldi részvények Külföldi tőzsde Közreműködőn keresztül Befektetési jegyek Származtatott termékek OTC piac Adott befektetési alap befektetési jegyének forgalmazója Tőzsde OTC piac Közvetlen / Közreműködőn keresztül Közvetlen Közreműködőn keresztül Közvetlen Partnerek Az ügyletek lebonyolításában csak olyan partnerek (közreműködők) vehetnek rész, akik az Alapkezelő által támasztott követelményeknek megfelelnek. Az üzletkötésnél használt partnercégek listáját a front-office vezető (továbbiakban: portfolió menedzser) készíti elő és az Igazgatóság fogadja el. Új partnercég a listára csak a portfolió menedzser javaslata és a Igazgatóság jóváhagyása után kerülhet fel. A partnercégek listája félévente kerül felülvizsgálatra. A partnerlistának az egyes partnerekről szöveges értékelést és az alábbiakban meghatározott szempontok szerinti ötfokozatú skálán történő osztályozását és összesített szöveges minősítését kell tartalmaznia. Általános elvként elfogadható, hogy kiváló minősítéshez legalább 39 pont, jó minősítéshez pedig minimálisan 31 pont szükséges. 1. Ügyfélközpontú kereskedés 2. Megbízások végrehajtásának minősége 3. Jutalékok nagysága 4. Nemzetközi háttér, a cég tulajdonosi szerkezete 5. Cég mérete, alaptőke, saját tőke nagysága 6. Piaci részesedés 7. Lebonyolított forgalom nagysága (tőzsdén, tőzsdén kívül) 8. Elemzések minősége 9. Back office szolgáltatások színvonala (teljesítések pontossága, megbízhatósága, határidők betartása) A portfolió menedzser, illetve az ő helyettesítésére kijelölt személy csak a partnerlistán lévő cégekkel kereskedhetnek. Egy adott üzletkötés során a portfolió menedzsernek, illetve az ő helyettesítésére kijelölt személynek úgy kell kiválasztani a partnercéget, hogy lehetőleg a legjobb teljesítés elve érvényesüljön, amely során a legjobb árat és a legjobb költséget kell figyelembe venni és így optimalizálni a portfolió teljesítményét. A partnercégekkel az Alapkezelő keretszerződést köt, amely meghatározza a két fél együttműködésének módját. A keretszerződés tartalmazza az általános megbízást a partnercég részére, hogy az Alapkezelőnek befektetési és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson, számára értékpapír- és pénzszámlát vezessen a partnercég kötelezettségeit (bizalmassági kikötések, érdekkonfliktusok kezelése, allokációs jelentési kötelezettségek és teljesítési határidők), az Alapkezelő kötelezettségeit (jutalékok és díjak), az Alapkezelő által felhatalmazott üzletkötők listáját, a partnercégnél lévő dolgozókat, akikkel az egyes piacokon az üzletkötés történhet. Partnerlimitek Tranzakciós limit: -minden 1 milliárd forint feletti egyedi üzletkötéshez (eszközosztálytól függetlenül) az Igazgatóság egyik tagjának az írásos - -ben vagy belső levélben történő- jóváhagyása szükséges. 76

77 -amennyiben a napi tranzakciók értéke egy adott partnerral meghaladja a 3 milliárd forintot, úgy ahhoz az Igazgatóság egyik tagjának az írásos - -ben vagy belső levélben történőjóváhagyása szükséges. A nyitott pozíciók értékének limitálása a különböző minősítések mellett az alábbiak szerint változik -a KIVÁLÓ minősítésű partnercégnél nem haladhatja meg az 5 milliárd forintot -a JÓ minősítésű partnercégnél nem haladhatja meg a 3 milliárd forintot Partnerlista Az Alapkezelő tevékenysége során alkalmazott partner minősítés bemutatását az Üzletszabályzat 12. számú melléklete tartalmazza. A Végrehajtási politika figyelemmel kísérése Az Alapkezelő figyelemmel kíséri a megbízások teljesítésére vonatkozó, jelen Végrehajtási politikában meghatározott előírásoknak a hatékonyságát annak érdekében, hogy az esetleges hiányosságokat azonosítsa, és adott esetben orvosolja. Az Alapkezelő évente értékeli, hogy meg kell-e változtatni a Végrehajtási politikát. Az Alapkezelő befektetési szolgáltatási tevékenységi körében történő változás bekövetkezése esetében megfelelő tartalommal módosítja jelen Végrehajtási politikát. Az Alapkezelő akkor is felülvizsgálja a végrehajtási politikáját, ha olyan tényszerű változás következik be, amely befolyásolja a legkedvezőbb végrehajtás teljesülését, illetve, amely hátrányosan érinti a befektetési alapkezelőnek azt a képességét, hogy a kezelt kollektív befektetési forma számára továbbra is a lehető legjobb eredményt érje el. Az Alapkezelő a végrehajtási politika honlapján történő elérhetőség útján tájékoztatja a befektetőket és az ügyfeleket a végrehajtási politika tartalmáról, és annak lényeges változásáról. 77

78 9. Összeférhetetlenségi szabályzat A jelen Összeférhetetlenségi szabályzat célja, hogy a Dialóg Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság, vagy Alapkezelő) a nemkívánatos érdek-összefonódások korlátozása érdekében, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (Kbftv.), a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló a Bizottság december 19-ei 231/1023/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (ABAK rendelet), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (Mt.), továbbá a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban, az összeférhetetlenség szabályait rögzítse. Jelen szabályzat célja, hogy a Dialóg Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) vezető állású személyei és alkalmazottai a törvényi előírásoknak megfelelően, az esetleges összeférhetetlenséget eredményező körülmények kizárásával, illetve ellenőrizhetőségével végezzék tevékenységüket. Az Alapkezelő hatékony szervezeti és igazgatási megoldásokat tart fenn és működtet minden olyan összeférhetetlenség azonosítására és megelőzése érdekében, amely az Alapkezelő, beleértve vezetőit, alkalmazottait és meghatalmazottait vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy, illetve az Alapkezelő ügyfelei, az Alapkezelő által kezelt befektetési alap, vagy valamely ügyfél és egy másik ügyfél, vagy ezek bármelyike között a befektetési alapkezelés, illetve a befektetési szolgáltatások nyújtása során felmerülhet, és amelyek hátrányosan érinthetik az Alapkezelő Ügyfeleinek, vagy az Alapkezelő által kezelt befektetési alap érdekeit. Az Alapkezelő hatékony szervezeti és igazgatási megoldásokat tart fenn és működtet minden olyan összeférhetetlenség azonosítására és megelőzése érdekében, amely az Alapkezelő, beleértve vezetőit, alkalmazottait és meghatalmazottait vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy, illetve az Alapkezelő ügyfelei, az Alapkezelő által kezelt befektetési alap, vagy valamely ügyfél és egy másik ügyfél, vagy ezek bármelyike között a befektetési alapkezelés, illetve a befektetési szolgáltatások nyújtása során felmerülhet, és amelyek hátrányosan érinthetik az Alapkezelő Ügyfeleinek, vagy az Alapkezelő által kezelt befektetési alap érdekeit. A szabályzat célja továbbá, hogy az összeférhetetlenségi szabályok meghatározásával egyértelmű magatartási szabályokat írjon elő a munkavállalók (bejelentési kötelezettség) valamint a munkáltató részére (összeférhetetlenség megállapítása, szankciók alkalmazása), annak érdekében, hogy a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme az objektív, befolyástól mentes munkavégzés által is biztosítva legyen. Jelen szabályzat az adatvédelmi biztos 1108/A/2005. számú állásfoglalásra figyelemmel került kialakításra, melyben megállapításra került, hogy a munkáltatónak összeférhetetlenségi szabályokat joga van megállapítani a munkavállalóival szemben, de ezeknek a szabályoknak, illetőleg az ezek révén létrejövő adatkezeléseknek meg kell felelniük az adatvédelem általános követelményeinek. Jelen szabályzat a fenti célok elérése érdekében definiálja a nyilatkozattételi kötelezettséget, valamint az összeférhetetlenségi helyzeteket és az azzal kapcsolatos eljárásrendet. A Jelen szabályzat rendelkezései az alábbi személye vonatkozásában alkalmazandóak: az Alapkezelő vezető állású személyei az Alapkezelő alkalmazottai bármely más, az ABAK-kal ellenőrzés útján közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló személy és az ABAK kezelésében lévő ABA, vagy annak befektetői, vagy az ABAK valamely másik ügyfele, az Alapkezelővel kiszervezésre vonatkozó megállapodás alapján kiszervezést végző személy és alkalmazottai az Alapkezelővel kötött közvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás alapján közvetítői tevékenységet végző személy, annak vezető állású személyei és alkalmazottai az Alapkezelő összes ügyfele, továbbá az Alapkezelő által kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások alkalmazottai. 78

79 Fogalmak 1. Összeférhetetlenség: Összeférhetetlenségi helyzet minden olyan szituáció, amelyet jelen szabályzat annak minősít. 2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: Közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, bírósági szolgálati viszony, vállalkozási, megbízási jogviszony, munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszony 3. Vezető állású személyek - ügyvezető és helyettese, - igazgatóság elnöke (jelenleg az ügyvezető), - igazgatóság tagjai, - az felügyelő bizottság elnöke - felügyelő bizottság tagjai 4. Vezető tisztségviselő: az Alapkezelő igazgatóságának tagjai. 5. Érdemi ügyintéző: Az Alapkezelő azon vezető beosztású munkavállalói, akik részt vesznek a társaság üzletviteli döntéseinek előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában. A jelen szabályzatalkalmazásában érdemi ügyintéző: - befektetési igazgató - back office vezető Kiemelt érdemi ügyintéző: - Belső ellenőr - Megfelelőségi tanácsadóvezető (Compliance officer) 7. Közeli hozzátartozó: (Mt (2) bekezdés) - Házastárs - Egyenes ágbeli rokon (szülő, nagyszülő dédszülő; gyermek, unoka, dédunoka) - Házastárs egyenes ágbeli rokona - Örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek - Örökbe fogadó, mostoha és nevelő szülő - Testvér - Élettárs (két, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy) 8. Minősített befolyás: Egy vállalkozással létrejött olyan közvetlen és közvetett kapcsolat, amely alapján a befolyással rendelkező - vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke, vagy az általa gyakorolható szavazati jog aránya legalább 10 százalék, vagy - a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei, testületei tagjainak legalább 20 százalékát kinevezheti vagy felmentheti, vagy - létesítő okirat, megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a vállalkozás működésére. 9. Türelmi idő: Az összeférhetetlenségi szituáció felmerülésétől, vagy az arról történő tudomásszerzéstől számított 60 nap. Ezen idő alatt van lehetősége a munkavállalóknak az összeférhetetlenségi helyzetet önként megszüntetni. 10. Munkáltatói jogkör gyakorlója: a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelességeket gyakorló, ill. teljesítő vezető 79

80 10. Kiszervezés: olyan megállapodás az Alapkezelő és egy harmadik személy között, amelynek keretében e harmadik személy olyan tevékenységet végez, amelyet egyébként az Alapkezelő maga végezne. Érdekkonfliktusok típusai A Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően azonosítja az egy vagy akár több Ügyfél érdekeinek sérülésével járó anyagi kockázatot okozó potenciális érdekütközéseket. Összeférhetetlenség minden olyan esetben fennáll: Ha a Társaságnak, a releváns személyeknek (igazgató(k)), vezetők, a Társaság alkalmazottai, valamint olyan természetes személyek, akik kiszervezési szerződés kapcsán a Társaság szolgáltatásnyújtásában részt vesznek), illetve a Társaságban közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkező személyeknek az Ügyfélnek nyújtott befektetési szolgáltatás kimeneteléhez valamilyen érdeke fűződik, mely ütközik az Ügyfél érdekével. Ha a Társaság, illetve alkalmazottai, a releváns személyek, illetve a Társaságban közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkező személyek pénzügyi nyereséghez jutnak vagy pénzügyi veszteséget kerülnek el az Ügyfél kárára. Ha a Társaság, illetve alkalmazottai, a releváns személyek, illetve a Társaságban közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkező személyek pénzügyi vagy egyéb okból egy másik Ügyfél vagy Ügyfélcsoport érdekét részesítik előnyben az Ügyfél érdekével szemben. Ha a Társaság, illetve alkalmazottai, a releváns személyek, illetve a Társaságban közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkező személyek ugyanabban az üzletben érdekeltek, mint az Ügyfél. Ha a Társaság, illetve alkalmazottai, a releváns személyek, illetve a Társaságban közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkező személyek az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás esetén az Ügyféltől különböző más személytől javadalmazásban, ösztönzésben részesülnek a szolgáltatásért járó szokásos jutalékon vagy díjon kívül. Az ABA kezelése során felmerülő összeférhetetlenségi esetek azonosítása érdekében az ABAK különösen figyelembe veszi, hogy az ABAK, egy releváns személy vagy az ABAK-hoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy: a) valószínűleg pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget kerül el az ABA vagy az ABA befektetőinek kárára; b) érdekelt az ABA vagy befektetői vagy egy ügyfél részére nyújtott szolgáltatás vagy tevékenység, illetve az ABA vagy egy ügyfél nevében végrehajtott ügylet eredményében, és ez az érdek eltér az ABA-nak az adott eredményhez fűződő érdekétől; c) pénzügyi vagy más szempontból ösztönzött arra, hogy előnyben részesítse: - egy ÁÉKBV, egy ügyfél vagy egy ügyfélcsoport vagy egy másik ABA érdekeit az ABA érdekeivel szemben, - egy befektető érdekeit az ugyanazon ABA-ba befektető más befektető vagy befektetői csoport érdekeivel szemben; d) azonos tevékenységeket végez az ABA számára és egy másik ABA, egy ÁÉKBV vagy ügyfél számára; vagy e) az ABA-tól vagy befektetőitől eltérő személytől pénz, áru vagy szolgáltatás formájában olyan ösztönzőt kapott vagy fog kapni az ABA részére nyújtott kollektívportfólió-kezelési tevékenységekkel kapcsolatban, amely eltér az adott szolgáltatás szokásos jutalékától vagy díjától. A 2011/61/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeivel összhangban a nyílt végű ABA-t kezelő ABAK azonosítja, kezeli és nyomon követi a befektetéseiket visszaváltani kívánó befektetők és a befektetéseiket az ABAban megtartani kívánó befektetők között felmerülő összeférhetetlenségeket, valamint az ABAK illikvid eszközökbe történő befektetésre vonatkozó ösztönzöttsége és az ABA visszaváltási politikája közötti konfliktusokat. Személyi összeférhetetlenség Az Alapkezelő vezető állású személyeire és alkalmazottaira vonatkozó összeférhetetlenségek Az Alapkezelő vezető tisztségviselőire és a vagyonkezelési tevékenységben résztvevő alkalmazottak befektetéseire, az Alapkezelő vezető állású személyeinek és alkalmazottainak befolyásoló részesedést 80

81 eredményező tulajdonszerzésére, a személyes üzleti tevékenység feltételeire, valamint a bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírások az alábbiak: Az Alapkezelő az alábbi szabályokat az Alapkezelő vezető állású személyeire, munkavállalóira, az Alapkezelő részére kiszervezett tevékenységet végzők és közvetítői tevékenységet végzők előbbi személyzetére (továbbiakban együttesen: munkavállalók) is alkalmazni rendeli. Munkavállalói üzletkötésnek, munkavállalói tranzakciónak minősül minden magántranzakció illetve ügylet amelyet a munkavállaló saját számláján illetve értékpapírszámláján hajt végre, az opciós ügyleteket és egyéb jogokkal való kereskedést is ideértve, valamint ideértve azon ügyleteket is, amelyeknél a munkavállaló más személy (például családtag vagy megbízó) számlája felett rendelkezik és annak terhére vagy javára köt üzletet, bonyolít tranzakciót. Az előbbi körbe tartoznak azon ügyletek is, amelyeknél más személy jár el a munkavállaló befolyásának közvetlen eredményeként vagy a munkavállaló instrukciója alapján. Az Alapkezelő munkavállalói a fentiekben meghatározott ügyletek megkötését követően azokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni az Alapkezelőnek. Tiltott ügyletek Az Alapkezelő vezető állású személye, alkalmazottja, a kiszervezésre vonatkozó megállapodás alapján a kiszervezést végző, amennyiben részt vesz és tevékenységével kapcsolódik a befektetéskezelési, a portfoliókezelési tevékenységhez, illetve a közvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás alapján közvetítői tevékenységet végző, amennyiben részt vesz és tevékenységével kapcsolódik a portfoliókezelési tevékenységhez, saját, a vele egy háztartásban élő személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy nevében vagy javára nem köthet olyan ügyletet, amelyet az Alapkezelő Személyes befektetési tevékenységről szóló szabályzata értelmében nem megengedett. Az Alapkezelő megfelelő szabályzattal (Személyes tevékenységről szóló szabályzat) rendelkezik a bennfentes kereskedés és piacbefolyásolás megakadályozására vonatkozóan. Személyes ügyletekre vonatkozó rendelkezések Az Alapkezelő naprakész nyilvántartást vezet alkalmazottjai sajátszámlás ügyleteiről. Tilos minden munkavállalói üzletkötés vagy tranzakció, amely érdekellentétet eredményezhet a munkavállaló és az Alapkezelő, vagy az Alapkezelő ügyfelei, illetve az Alapkezelő által kezelt befektetési alap, vagy részalap között. Szigorúan tilos minden olyan munkavállalói üzletkötés vagy tranzakció, amely bennfentes, vagy lényeges nem nyilvános információn alapul, piacbefolyásolást valósít meg, üzleti titok, értékpapírtitok, biztosítási titok, banktitok, pénztártitok vagy az adatvédelemről szóló jogszabályok által védett információ jogszerűtlen feltárásával és felhasználásával jár, vagy nem áll összhangban az Alapkezelő törvényben meghatározott kötelezettségeivel. Érdekek ütközése Az érdekek ütközése akkor fordul elő, amikor az egyén magánérdekei bármilyen szempontból szemben állnak, vagy akár csak szemben állni látszanak az Alapkezelő érdekeivel. Ilyen konfliktus fordulhat elő, amikor az Alapkezelő munkatársa olyan tevékenységet folytat, vagy olyan érdekei vannak (üzleti, pénzügyi vagy egyéb), amelyek megnehezíthetik, hogy az Alapkezelő részére munkáját objektívan és hatékonyan lássa el. Érdekkonfliktusok kezelésének módja A potenciális érdekütközések kezelésére különböző eljárásokat és intézkedéseket vezetünk be azon helyzetek kezelésére, amelyekben érdekütközés merülhet fel, illetve annak biztosítására, hogy a különböző üzleti tevékenységekben részt vevő személyek megfelelő szintű függetlenséget élvezzenek a tevékenységek végzése során. Az információcsere megelőzése, a Kínai Fal Az Alapkezelő szigorú információs korlátot állít azon szervezeti egységek közé, amelyeknek esetlegesen módjukban állna az egyidejűleg birtokukban lévő értékpapír- és üzleti titokkal való visszaélés. A korlát célja, hogy elválassza a különböző szervezeti egységek között az értékpapír- és üzleti titkok áramlását, valamint megakadályozza a bizalmas információk cseréjét, illetve azokat ellenőrzés alatt tartsa olyan esetekben, amikor az adott információ átadása sértheti egy vagy akár több Ügyfél érdekeit. 81

82 Front és back office elkülönítése Az összeférhetetlenségi mechanizmusok eredményessége érdekében az Alapkezelő az üzleti területeket (front office) és a back office területek irányítását elkülöníti. Díjazás függetlenségének biztosítása Az Alapkezelő kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan tevékenység keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet. Kontroll funkciók Az Alapkezelő belső ellenőrzési, compliance kontroll funkciókat működtet. Az Alapkezelő a kontroll funkciókat végző szervezeti egységek/munkatársak számára elkülönített irányítást biztosítva, illetve a jogszabályi előírások és a vonatkozó felügyeleti ajánlásokban foglaltak szerint biztosítja munkájuk végzéséhez szükséges függetlenséget. A függetlenség csorbítására vonatkozó eseményeket, kísérleteket, valamennyi munkatárs köteles jelezni. Allokációs (szétosztási) szabályok Az Alapkezelő biztosítja a különböző portfóliók és ügyfelek tekintetében a megfelelő allokációs szabályok következetes alkalmazását. Kezelt portfóliók közötti ügyletek esetén az Alapkezelő biztosítja az ügyletek piacszerűségét. Az Alapkezelő munkavállalóinak személyes befektetéseire vonatkozó rendelkezések. Az Alapkezelő megakadályozza, hogy bármilyen olyan személy, aki a befektetéskezelési, vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében nem rendelkezik feladattal, bármilyen módon befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen feladatot lát el. Az Alapkezelő megakadályozza, hogy a befektetéskezelési, vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében feladatot ellátó alkalmazott párhuzamosan ellátandó vagy egymásra épülő feladatai ellátása során esetleg kialakuló érdekkonfliktus ellenőrzése akadályokba ütközzön. Új termék bevezetése Amennyiben az Alapkezelő új tevékenységi kört, illetve új terméket kíván bevezetni, a bevezetésért felelős személy a bevezetéssel kapcsolatos összeférhetetlenségeket is fel kell tárnia, azokra megoldási javaslatot kell kidolgoznia. Intézkedés Az Alapkezelő új munkavállaló alkalmazásakor ismerteti az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat. A munkavállaló köteles nyilatkozni, hogy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A már alkalmazásban lévő munkavállalók a szabályzat hatályba lépésekor kötelesek nyilatkozni, hogy velük vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A szabályzat módosítása nem jár együtt nyilatkozási kötelezettséggel. Az Alapkezelő összeférhetetlenség esetén a tudomására jutástól számított hatvan nap határidőt biztosít az összeférhetetlenségi ok megszűntetésére. Az összeférhetetlenség tényét haladéktalanul jelezni kell a szervezeti egység vezetőjének, aki köteles intézkedni az ok megszűntetése érdekében. A szervezeti egység vezetője tevékenységéről haladéktalanul tájékoztatja a belső ellenőrt / megfelelőségi vezetőt. Az összeférhetetlenség megszűntetését elsődlegesen az ügyek átcsoportosításával kell megoldani. Személyi összeférhetetlenség esetén, ha az érintett személy az összeférhetetlenségi okot a rendelkezésre adott határidőn belül nem szűnteti meg, olyan munkakörbe kell áthelyezni, ahol az összeférhetetlenség nem áll fenn, ha ez nem lehetséges a munkaviszonyt, vagy munkaviszony végzésére irányuló egyéb jogviszonyt meg kell szűntetni. Amennyiben az összeférhetetlenség megbízható elhárítása sem a jelen, sem egyéb szabályzat alapján nem lehetséges, az összeférhetetlenség tényéről, és annak esetleges következményeiről az ügyfelet tájékoztatni kell. A tájékoztatást a belső ellenőr / megfelelőségi vezető köteles megtenni. Az Alapkezelő az érdekellentétek megelőzése céljából korlátozza a munkavállalók ügyleteit: 82

83 szigorúan tilos az ügyfelekre, portfóliókra, az Alapkezelő befektetési döntéseire vonatkozó bizalmas információk felhasználása magáncélú üzletkötésre, tranzakcióra, azaz tilos a munkavállalói üzletkötés, tranzakció az Alapkezelő vagy ügyfél számlájára történő ügylet megkötése előtt, azzal párhuzamosan vagy közvetlenül azt követően, a munkavállalónak saját üzletkötései, tranzakciói számát ésszerű korlátok között kell tartania, azok nem foglalhatnak le jelentős részt az idejéből, és nem akadályozhatják meg, hogy eleget tegyen munkavállalói kötelezettségeinek, munkavállaló nem adhat olyan tartalmú befektetési tanácsot, illetve más módon sem bírhat rá ügyfelet vagy harmadik személyt - ide nem értve azt az esetet, ha az a munkaköréből vagy a vállalt szerződéses kötelezettségéből adódik - arra, hogy olyan ügyletet kössön, amely, ha azt a munkavállaló saját nevében vagy saját javára kötné, az a tilalmak, illetve a korlátozások alá esne. A munkavállalóknak évente kell nyilatkozniuk írásban arról, hogy nem hajtottak végre olyan tranzakciót, ügyletet, mely az érdekellentétekre vonatkozó szabályozással ellentétes. A munkavállalói üzletkötések és tranzakciókra vonatkozó szabályok kapcsán felmerülő kérdésekben az Alapkezelő megfelelőségi vezetője (compliance officer) az illetékes. Szükség esetén munkavállalói üzletkötésekhez kapcsolódó további ellenőrzési pontok alkalmazhatóak, melyről a megfelelőségi vezető határoz. Személyi összeférhetetlenség Az Alapkezelő tevékenységének irányítására olyan szakembert alkalmaz, aki büntetlen előéletű, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem állnak fenn az alábbi, a Kbftv 19. (10) bekezdésében rögzített kizáró okok: tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkezik, rendelkezett, illetve vezető állású személy volt olyan a Felügyelet által felügyelt intézményben, amely a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtását megelőző öt éven belül fizetésképtelenné vált, vagy fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, és akinek személyes felelősségét e helyzetek kialakulásáért jogerős határozat megállapította; súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály előírásait és emiatt vele szemben a Felügyelet, más hatóság vagy bíróság a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtását megelőző öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban legalább három esetben szankciót alkalmazott; lakóhelye (tartózkodási helye) vagy székhelye szerinti ország hatóságaitól információ nem szerezhető meg, és a tulajdonszerzési engedélyezés elbírálásához szükséges információ megadását önként nem vállalja. Az Alapkezelő a portfoliókezelésre, befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedésére olyan szakembert alkalmaz, aki büntetlen előéletű, legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akivel szemben nem áll fenn az előző felsorolásban meghatározott kizáró okok. Az Alapkezelő a back office vezetésére olyan szakembert alkalmaz, aki büntetlen előéletű, legalább kétéves portfoliókezelési, befektetési alapkezelési vagy pénzintézeti szakmai gyakorlattal rendelkezik, és akivel szemben nem áll fenn az előző felsorolásban meghatározott kizáró okok. Szakmai gyakorlatnak befektetési alapkezelőnél, európai befektetési alap kezelőjénél, befektetési vállalkozásnál, hitelintézet/biztosító/nyugdíjpénztár befektetésekkel, illetve hitelintézet letétkezeléssel foglalkozó területén, a Magyar Nemzeti Banknál, a Felügyeletnél, a minisztériumban, szabályozott piacnál, tőzsdénél, az elszámolóháznál, az ÁKK Zrt.-nél, a kincstárnál, továbbá ingatlanalap-kezelő esetében ingatlanforgalmazónál, illetve ezek külföldi megfelelőinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít. Az a személy, akivel kapcsolatosan a fentiekben foglalt összeférhetetlenségi ok merül fel, azt haladéktalanul köteles tudomására hoznia az Alapkezelőnek, ezzel egyidejűleg bejelenteni a Felügyeletnek. 83

84 Az a személy, akivel kapcsolatosan az összeférhetetlenség felmerült, az összeférhetetlenségi okot a haladéktalanul, de legfeljebb a bejelentést követő kilencven napon belül köteles megszüntetni. Az Alapkezelő vezető állású személye, a vezető állású személy közeli hozzátartozója nem lehet más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy, más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkező szervezet vezető állású személye, más befektetési vállalkozás vezető állású személye vagy alkalmazottja, szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál - ide nem értve a befektetési vállalkozást magát - vezető állású személy vagy alkalmazott. Az a személy, akivel kapcsolatosan a fentiekben foglalt összeférhetetlenségi ok merül fel, azt haladéktalanul köteles tudomására hoznia az Alapkezelőnek, ezzel egyidejűleg bejelenteni a Felügyeletnek. Az a személy, akivel kapcsolatosan az összeférhetetlenség felmerült, az összeférhetetlenségi okot a haladéktalanul, de legfeljebb a bejelentést követő kilencven napon belül köteles megszüntetni. Belső összeférhetetlenség (társaságon belüli összeférhetetlenség): Közvetlen alárendeltség közeli hozzátartozók között: Minden munkavállaló köteles bejelenteni, ha közeli hozzátartozója munkaviszonyban áll az Alapkezelővel. Az egymással a munkaviszonyukban hierarchikus kapcsolatban álló közeli hozzátartozók esetében az objektív munkavégzés (a munkavégzés során a társaság érdekeit szem előtt tartó munkavégzés, a beosztottakkal való méltányos elbánás és az egyenlő bánásmód) feltételei nem adottak, azért az ilyen szituációt a társaság minden esetben összeférhetetlennek minősíti. Közvetlen alárendeltségi viszony kialakulása a szabályzat hatálya alatt: a.) közeli hozzátartozók szervezeti változások, átalakulások miatt egymással közvetlen alárendeltségi viszonyba kerülnek, vagy b.) egymással közvetlen alárendeltségben dolgozó munkavállalók között közeli hozzátartozói viszony alakul ki. A fenti esetekben az összeférhetetlenségi helyzetet a munkatársak kötelesek haladéktalanul bejelenteni a munkáltatónak. Amennyiben a munkavállalók között a fentiek szerinti hierarchikus viszony áll fenn, kötelesek azt a türelmi idő alatt megszüntetni (pl. áthelyezés kérése). A munkáltatói jogkör gyakorlója kérelemre a társaság aktuális helyzetét és munkaerő-szükségleteit is figyelembe véve segítséget nyújt az érintett munkavállalóknak az összeférhetetlenségi helyzet megszüntetésben. A türelmi idő (90 nap) eredménytelen eltelte esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett munkavállalókkal történt előzetes egyeztetést követően az összeférhetetlenségi szituációval érintett munkavállalók valamelyikének munkaviszonyát rendes felmondással megszünteti. A munkáltatói jogkör gyakorlójának munkajogi felelőssége, hogy a szervezeti egységében hierarchikus összeférhetetlenségi szituáció ne alakuljon ki, illetve ne álljon fenn! Kiemelt érdemi ügyintézők közötti összeférhetetlenség A kiemelt érdemi ügyintéző munkakörök betöltői esetében munkaköri jellegzetességei miatt - elvárás, hogy közeli hozzátartozóik az Alapkezelőnél ne létesítsenek munkaviszonyt. A fentiekkel összhangban összeférhetetlen, ha a Társaság o Belső ellenőrének o Megfelelési vezetőjének / Compliance officernek 84

85 közeli hozzátartozói az Alapkezelőnél munkaviszonyban állnak. Amennyiben a fenti munkakörök betöltésekor ezen munkavállalókkal szemben összeférhetetlenségi helyzet keletkezik, úgy kötelesek azt a türelmi időn belül megszüntetni. A türelmi idő eredménytelen eltelte esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkahelyi vezetővel és az érintett munkavállalókkal történt előzetes egyeztetést követően az összeférhetetlenségi szituációval érintett munkavállalók valamelyikének munkaviszonyát rendes felmondással megszünteti. Az Igazgatóság indokolt esetben az ilyen összeférhetetlenségi helyzet fenntartását, illetve létrejöttét engedélyezheti, mely esetben a fentiekben meghatározott szankciók az érintett munkavállalókat nem terhelik. Ezen összeférhetetlenségi helyzetekről és az Igazgatóság külön engedélyéről a megfelelési vezető / belső ellenőr nyilvántartást vezet. Az Alapkezelő összeférhetetlenség esetén a tudomására jutástól számított kilencven nap határidőt biztosít az összeférhetetlenségi ok megszűntetésére. Az összeférhetetlenség tényét haladéktalanul jelezni kell a szervezeti egység vezetőjének, aki köteles intézkedni az ok megszűntetése érdekében. A szervezeti egység vezetője tevékenységéről haladéktalanul tájékoztatja a belső ellenőrt / megfelelési vezetőt. Az összeférhetetlenség megszűntetését elsődlegesen az ügyek átcsoportosításával kell megoldani. Személyi összeférhetetlenség esetén, ha az érintett személy az összeférhetetlenségi okot a rendelkezésre adott határidőn belül nem szűnteti meg, olyan munkakörbe kell áthelyezni, ahol az összeférhetetlenség nem áll fenn, ha ez nem lehetséges a munkaviszonyt, vagy munkaviszony végzésére irányuló egyéb jogviszonyt meg kell szűntetni. Amennyiben az összeférhetetlenség megbízható elhárítása sem a jelen, sem egyéb szabályzat alapján nem lehetséges, az összeférhetetlenség tényéről, és annak esetleges következményeiről az ügyfelet tájékoztatni kell. A tájékoztatást a belső ellenőr / megfelelési vezetőköteles megtenni. Külső összeférhetetlenség Az Alapkezelő vezető állású személye, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye, az Alapkezelő által megbízott letétkezelőnek, az Alapkezelő által hozott befektetési döntések végrehajtásában közreműködőnek (így különösen befektetési vállalkozásnak, hitelintézetnek, ingatlanértékelőnek, ingatlanforgalmazóknak), valamint az Alapkezelő ügyfelének. A Bszt a szerint az Alapkezelő vezető állású személye a vezető állású személy közeli hozzátartozója nem lehet o más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy, o más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkező szervezet vezető állású személye, o más befektetési vállalkozás vezető állású személye vagy alkalmazottja, o szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál - ide nem értve a befektetési vállalkozást magát - vezető állású személy vagy alkalmazott. A Bszt a szerint az Alapkezelőnek az ügyfél számára esetleg hátrányos érdek-összeütközések feltárása érdekében figyelembe kell vennie, hogy az o Alapkezelő vezető állású személye, alkalmazottja, o a kiszervezésre vonatkozó megállapodás alapján a kiszervezést végző, amennyiben részt vesz és tevékenységével kapcsolódik a portfoliókezelési tevékenységhez vagy o közvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás alapján közvetítői tevékenységet végző, amennyiben részt vesz és tevékenységével kapcsolódik a portfoliókezelési tevékenységhez o vagy az Alapkezelővel ellenőrző befolyás révén kapcsolatban álló személy 85

86 nem érintett-e az alábbiakban felsorolt esetek valamelyikben: o az ügyfél kárára pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el, o az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez az ügyfél érdekétől eltérő érdeke fűződik, o az ügyfél érdekével szemben más ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben, o ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az ügyfél. Az Mt a szerint, ha a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. A munkáltató - eltérő megállapodás hiányában - a jogviszony létesítést akkor tilthatja meg, illetve a munkavállalót a jogviszony megszüntetésére akkor kötelezheti, ha a további jogviszony az Mt. 3. (5) bekezdésébe ütközik. Az Mt. 3. (5) bekezdése szerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Az ABAK rendelet 30. cikke alapján az alábbi összeférhetetlenségek típusai kerülnek nevesítésre: Az ABA kezelése során felmerülő összeférhetetlenségi esetek azonosítása érdekében az ABAK különösen figyelembe veszi, hogy az ABAK, egy releváns személy vagy az ABAK-hoz ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy: a) valószínűleg pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget kerül el az ABA vagy az ABA befektetőinek kárára; b) érdekelt az ABA vagy befektetői vagy egy ügyfél részére nyújtott szolgáltatás vagy tevékenység, illetve az ABA vagy egy ügyfél nevében végrehajtott ügylet eredményében, és ez az érdek eltér az ABA-nak az adott eredményhez fűződő érdekétől; c) pénzügyi vagy más szempontból ösztönzött arra, hogy előnyben részesítse: - egy ÁÉKBV, egy ügyfél vagy egy ügyfélcsoport vagy egy másik ABA érdekeit az ABA érdekeivel szemben, - egy befektető érdekeit az ugyanazon ABA-ba befektető más befektető vagy befektetői csoport érdekeivel szemben; d) azonos tevékenységeket végez az ABA számára és egy másik ABA, egy ÁÉKBV vagy ügyfél számára; vagy e) az ABA-tól vagy befektetőitől eltérő személytől pénz, áru vagy szolgáltatás formájában olyan ösztönzőt kapott vagy fog kapni az ABA részére nyújtott kollektívportfólió-kezelési tevékenységekkel kapcsolatban, amely eltér az adott szolgáltatás szokásos jutalékától vagy díjától. A Bszt a szerint az Alapkezelőnek az ügyfél számára esetleg hátrányos érdek-összeütközések feltárása érdekében figyelembe kell vennie, hogy az - Alapkezelő vezető állású személye, alkalmazottja, - a kiszervezésre vonatkozó megállapodás alapján a kiszervezést végző, amennyiben részt vesz és tevékenységével kapcsolódik a portfoliókezelési tevékenységhez vagy - közvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás alapján közvetítői tevékenységet végző, amennyiben részt vesz és tevékenységével kapcsolódik a portfoliókezelési tevékenységhez - vagy az Alapkezelővel ellenőrző befolyás révén kapcsolatban álló személy - nem érintett-e az alábbiakban felsorolt esetek valamelyikben: - az ügyfél kárára pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el, - az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített ügylethez az ügyfél érdekétől eltérő érdeke fűződik, - az ügyfél érdekével szemben más ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben, - ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az ügyfél. Nyilvántartásokra vonatkozó általános rendelkezések A nyilvántartást a hivatkozott jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Alapkezelő nyilvántartási szabályainak megfelelően, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartásban szereplő adatok személyes adatnak minősülnek, azok kezelése és tárolása során a mindenkor hatályos jogszabályi követelmények az irányadóak. 86

87 A nyilvántartásban szereplő személy a nyilvántartásban szereplő adatainak változásáról öt munkanapon belül értesíti a nyilvántartást vezetőt. A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni. A nyilvántartás vezetése az Alapkezelő belső ellenőrének feladata. Foglalkoztatási nyilvántartás Az Alapkezelő vezető állású személye, az alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személye által folytatható gazdasági tevékenység feltételei és nyilvántartásának módja az alábbi: Az Alapkezelő vezető állású személye, az alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személye, minden egyéb munkavégzést köteles bejelenteni az Alapkezelő Igazgatóságának, amely engedélye nélkül a tevékenység nem folytatható. A bejelentés az 1. számú mellékleten történik. Az Alapkezelő vezető állású személye, az alkalmazottja vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személye minden egyéb gazdasági társasági jogviszonyát köteles bejelenteni az Alapkezelő Igazgatóságága Elnökének, akinek engedélye nélkül a tevékenység nem folytatható. A bejelentés a fejezet végén található 1. számú mellékleten történik. Az Alapkezelő Igazgatóságágának Elnöke az Alapkezelő Igazgatóságának köteles bejelenteni minden egyéb munkavégzést, illetve minden egyéb gazdasági társasági jogviszonyt. Az Alapkezelőnek a fent foglalt tevékenységet végzőkről és az általuk végzett tevékenységről nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartás alapja a munkavállalók bejelentési nyilatkozatai. Munka-nyilvántartás Az Alapkezelő egy excel file-t alkalmaz a munka nyilvántartási rendszerre, melynek segítségével megtudhatók az egyes alkalmazottak tevékenységei és az általuk kezelt ügyek továbbá az egyes tevékenységek közötti összeférhetetlenség feltárhatók. (mintatáblázat lsd fejezet végén) Összeférhetetlenségi nyilvántartás Az Alapkezelő köteles nyilvántartást vezetni minden olyan befektetési tevékenységgel, kiegészítő befektetési tevékenységgel kapcsolatos ügyletről, ahol összeférhetetlenség merült fel, vagy ahol az összeférhetetlenség felmerülése valószínűsíthető. A nyilvántartásnak beazonosítható módon tartalmaznia kell a) az ügy azonosító adatait, b) az érintett ügyfelek nevét, c) az ügyintéző nevét, d) az összeférhetetlenség felmerülésének és tudomásra jutásának idejét, e) az összeférhetetlenség jellegét, f) a megtett intézkedéseket, valamint g) az intézkedések eredményét. Ellenőrzés folyamata Az Alapkezelő biztosítja, hogy jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyek a lehető legnagyobb fokú szakmai függetlenséggel és szakértelemmel járjanak el. Ennek érdekében az alábbiak szerint kezeli az ügyfelei, illetve az jelen szabályzat hatálya alá tatozó személyek között felmerülő összeférhetetlenséget. Az ellenőrzés megvalósítása a belső ellenőr, valamint az adott szervezeti egységek vezetőinek feladata. 87

88 Azonosítás: Fennálló, illetve potenciális összeférhetetlenség feltárása, a folyamatos és hatékony belső ellenőrzés munkafolyamatba épített, belső ellenőr, illetve megfelelési vezető által, valamint a belső szabályzatok következetes betartásával. Kezelés: Feltárt összeférhetetlenség megfelelő kezelése és az összeférhetetlenség megszűntetése. Ebben a fázisban a belső ellenőr, az összeférhetetlenséggel érintett szervezeti egység vezetőjével, illetve az utóbbi érintettsége esetén az Igazgatósága által kijelölt személlyel együttműködve jár el. Az azonosított összeférhetetlenségre vonatkozóan: részletes helyzetleírást kell készíteni, meg kell jelölni az érintett szervezeti egységet, meg kell jelölni az érdek-összeütközés alanyait, meg kell jelölni összeférhetetlenségi kockázatot (potenciális, fennálló) és mértékét, el kell készíteni egy javasolt kezelési módszert, dönteni kell a feltárás szükségességéről. Feltárás: amennyiben a kezelési fázisban nyilvánvalóvá válik, hogy az összeférhetetlenség megbízható elhárítására nincs lehetőség az ügyfelet tájékoztatni kell a kialakult helyzetről. Információáramlás szabályai Az Alapkezelő úgy alakítja ki belső informatikai hálózatát, hogy az alkalmazottak közötti kommunikáció központilag rögzített, kizárólag a felhatalmazott személyek által hozzáférhető módon, és utólag nem módosítható formában tárolja az adatokat. A telefonos kommunikáció során keletkezett hangfelvételt az Alapkezelő egy évig őrzi meg. A kapcsolódó anyagokat úgy kell tárolni, hogy az adatbázisból az érintett üggyel vagy alkalmazottal kapcsolatos összes anyag gyorsan és egyszerűen elérhető legyen. A belső hálózaton már elhelyezett anyagok eredetijének módosítása esetén a módosított verziót is el kell tárolni, olyan formában, hogy a módosítások nyomon követhetőek legyenek. Minden, a tevékenység végzése során keletkezett dokumentumot ideértve a papíralapú és az elektronikus formátumban létrehozott iratokat is elérhetővé kell tenni a belső hálózaton. Az elérhetővé tett dokumentumok megfelelő védelméről és a hozzáférési jogosultságról az Iratkezelési szabályzat rendelkezik. Az Alapkezelő alkalmazottai, tevékenységük ellátása során kizárólag az Alapkezelő által rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornákat használhatják. Különálló ellenőrzés A belső ellenőr és az érintett szervezeti egység vezetője különös figyelmet fordít azon alkalmazottak ellenőrzésére, akik olyan ügyfelek nevében vagy javára végeznek portfoliókezelési, vagy kiegészítő szolgáltatási tevékenységet, akik érdekei között konfliktus állhat fenn. A belső ellenőr az ellenőrzési ütemtervben és az ellenőrzési programban külön fejezetben szerepelteti a különálló ellenőrzés lefolytatását. Javadalmazás Az Alapkezelő biztosítja, hogy portfoliókezelési, vagy azt kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésében feladatot ellátó azon alkalmazottak javadalmazása egymástól független legyen, melyek között érdekkonfliktus merülhet fel. Ennek érdekében az ügyfél részére végzett portfoliókezelést végző személy javadalmazása független az egyes termékek értékesítésétől. 88

89 Javadalmazáson kell érteni a fix juttatásokat, a részvényjuttatás, és minden olyan egyéb juttatást, melyet az alkalmazott a tevékenysége ellátásával kapcsolatban a munkáltatótól kapott. Az Alapkezelő javadalmazási rendszerét a Javadalmazási szabályzat határozza meg. Külső befolyásolás Az Alapkezelő szervezeti rendszerét a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ és az adott alkalmazott munkaköri leírása részletesen leírja az utasítási jogköröket és az egyes alkalmazottak engedelmességi kötelezettségét. Az SZMSZ-ben foglaltakon kívül, vagy az abban foglaltakon túllépve az alkalmazott nem fogadhat el a tevékenysége elvégzésére vonatkozó utasítást. Az ilyen utasítás megtörténtét alkalmazott köteles jelenteni az adott szervezeti egység vezetőjének, illetve annak érintettsége esetén a belső ellenőrnek / megfelelőségi tanácsadónakvezetőnek. Az Alapkezelő alkalmazottai a munkáltató által nyújtott juttatásokon kívül nem fogadhatnak el semmilyen, ügyfél vagy harmadik személy által az ügyfélre tekintettel adott juttatást, szolgáltatott előnyt vagy annak ígéretét. Ilyen juttatás felmerülése esetén alkalmazott a fentieknek megfelelően köteles eljárni. Ösztönzések Az Alapkezelő alkalmazottai nem kérhet és nem fogadhat el olyan anyagi vagy nem anyagi természetű juttatást, előnyt, amelyet a) nem az ügyfél vagy az ügyfél javára eljáró harmadik személy részére vagy nem ezek részéről teljesítenek, b) nem olyan személy vagy szervezet részére vagy részéről teljesítenek, amely esetében ba) az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás, illetve a juttatás mértékének számítása során használt módszer az ügyfél előtt a szerződéskötést vagy a megbízás végrehajtását megelőzően pontosan, következetesen és világosan bb) feltárható, és az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás a végzett tevékenység vagy a nyújtott szolgáltatás minőségének javítása érdekében történik és nem befolyásolja hátrányosan a befektetési vállalkozás (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítését, c) nem a befektetési szolgáltatási tevékenység ellátásával vagy a kiegészítő szolgáltatás nyújtásával függ össze vagy hátrányosan befolyásolja az Alapkezelő jogszabályokban foglaltak, a szakma szabályainak megfelelő és az ügyfél érdekeivel összhangban álló teljesítési kötelezettségét. Ennek érdekében az Alapkezelő a portfoliókezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja ügyfeleit a tevékenység végzésével kapcsolatos minden díjról és költségről. További információk Az Alapkezelő az Összeférhetetlenségi szabályzatot legalább évente egyszer felülvizsgálja. 89

90 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEK 1. számú Melléklet MUNKAVISZONY BEJELENTÉSE Alulírott,...., mint a Dialóg Alapkezelő Zrt (munkakör/jogviszony megnevezése), kijelentem, hogy a(z). társaságnál munkaviszonnyal / munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal* rendelkezem; munkaviszony / munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony* létrehozását tervezem *megfelelő rész aláhúzandó aláírás az Alapkezelő tölti ki Alulírott Szöllősi Ferenc, mint a Dialóg Alapkezelő Zrt. Igazgatóságának Elnöke, a fent megnevezett személynek, a megjelölt társasággal létrehozandó, illetve fennálló jogviszonyát jóváhagyom; nem hagyom jóvá, és a bejelentőt felszólítom, hogy jogviszony létrehozatalától tartózkodjon, fennálló jogviszonyát a döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb kilencven napon belül szüntesse meg Szöllősi Ferenc Dialóg Alapkezelő Zrt. 90

91 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILVÁNTARTÁS a. az ügylet azonosító adata b. az érintett ügyfelek nevei c) az ügyintéző neve d) az összeférhetetlenség felmerülésének és tudomásra jutásának ideje e) az összeférhetetlenség jellege f) a megtett intézkedések g) az intézkedések eredménye 91

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT V. Verzió 2013 szeptember 20. Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz ) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz ) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT VII. Verzió 2016. december 12. Készítette: Palcsek

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Portfoliókezelési Üzletszabályzat

Portfoliókezelési Üzletszabályzat Portfoliókezelési Üzletszabályzat ARCUS Investment Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen szabályzat az ARCUS Investment Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) Tpt. 229. (1) bekezdés d) pontja,

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Oldal: 9 A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Tájékoztatási szabályzat Hatálybalépés: 2012.12.18. Budapest, 2012.12.18. Jelen szabályzat a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Hatályos: 2014. december 16. Közzétéve: Budapest, 2014. december 15. - 1 / 34 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 5 I.

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2012. év március hónap 14. napján elfogadta. A

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzat

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzat ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzat - portfoliókezelési üzletág - Változatszám Dátum Elfogadta Módosítás célja Megjegyzés 1.1 2012. június 13. vezérigazgató

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzat

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzat ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzat - portfoliókezelési üzletág - Változatszám Dátum Elfogadta Módosítás célja Megjegyzés 1.1 2012. június 13. vezérigazgató

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzat

Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzat Az EQUILOR Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzat Hatályos: 2014.07.18. Elfogadva az EQUILOR Alapkezelő Zrt. igazgatóságának 1/07.18/2014 IG határozatával. Jóváhagyta: Pillár Zsolt

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4-01/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Üzletszabályzat a befektetési szolgáltatások végzésére

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4-01/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Üzletszabályzat a befektetési szolgáltatások végzésére V/ 1.4-01/2013 sz. vezérigazgatói utasítás a befektetési szolgáltatások végzésére Felelős Felelős terület Készítette Jóváhagyta, dátum Hatályba lépés dátuma Szakács Tibor Jogi és Humánpolitika terület,

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2011. év november hónap 14. napján elfogadta.

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2016. január 08. SZABÁLYZAT Kiadás: 2016. január 08. Hatályos:

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E

B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E A PPENINN NYRT. B E N N F E N T E S K E R E S K E D E L E M R E V O N A T K O Z Ó S Z A B Á L Y Z A T T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2 A BENNFENTES SZEMÉLYEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYZAT 1/20 TART ALM OMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1. Preambulum 5 2. A szabályzat célja 5 3. A szabályzat hatálya 5 4. Fogalmak 6 5. Összehasonlítást tartalmazó tájékoztatás

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2015. július 15. SZABÁLYZAT Kiadás: 2015. július 15. Hatályos:

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben