Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban és környékén / 2. oldal Elkezdődött a fűtésszezon régi ár, új költségelosztási rendszer / 2-3. oldal Változik a szemétszállítás díjszabása / 3. oldal közérdekű / kapcsolatok Só-szoba Zsögödfürdőn / 4. oldal Csíkszereda Önkormányzata 2008 végén és 2009 elején fogadta el a fizetéses parkolók működtetésének, a szabálytalanul parkoló járművek kerékbilincselésének, elszállításának, tárolásának és visszaszolgáltatásának szabályzatát, és döntést hozott a város parkolórendszere működtetésének nyilvános árverésre bocsátásáról. A bérbeadás mellett való döntésben fő érv volt, hogy míg eddig a szolgáltatás az Önkormányzat számára veszteséges volt, addig az új rendszer szakcég általi működtetése havi 7000 lej jövedelmet jelent majd az Önkormányzatnak, ugyanakkor a megbízók és működtetők reményei szerint minimálisra csökken majd a tilosban (biciklisávokon, járdákon, gyalogátjárókon, zöldövezeteken, sőt útkereszteződésekben, körforgalmakban) parkoló autók száma. Az új parkolási szabályzat magába foglalja a régi fizetéses parkolók mellett, az új fizetéses parkolók listáját is: a Sapientia egyetem mögötti parkoló, valamint a Sadoveanu utca Temesvári sugárút és Piac utca közötti része, a Gál Sándor utca mindkét oldalán, a Miron Cristea utcában, a Temesvári sugárúton az Óceán üzlet és a Decemberi forradalom utcák között, a Csíki Játékszín színház melletti parkoló a Kőrösi Csoma Sándor utcában, a Testvériség sugárúton a megyei rendőr-felügyelőség előtt, valamint ugyanitt a Tudor Vladimirescu és Nárcisz utcák között mindkét oldalon, a Nicolae Bălcescu utcában a Fenyő szálloda előtti parkoló. A fizetéses parkolókat táblák jelzik, valamint meg vannak számozva. A fizetéses parkolókra a következő árak vonatkoznak: a.) egy óra parkolásidő: 1 lej; b.) egy nap parkolásidő: 5 lej; c.) havi bérlet: 25 lej; d.) negyedévi bérlet: 65 lej; e.) félévi bérlet: 120 lej; f.) éves bérlet: 200 lej. Parkolójegyeket a parkolók közelében felszerelt parkolóórákból lehet váltani. A Polgármesteri Hivatal az autótulajdonosok tudomására hozza, hogy az általa már kibocsátott bérletek az év végéig érvényben maradnak. A meghirdetett licit nyertese a City Parking helyi cég lett, amely 2009 decemberétől lépteti életbe az új parkolási szabályzatot. A City Parking cég már beszerezte (a parkolók festésénél ki is próbálta) az autók elszállítására alkalmas járművet, és november 15-ig felszerel 30 parkolóórát, ugyanakkor elszállítja azon autókat, amelyek akadályozzák a forgalmat, kerékbilincset helyeznek a tilosban parkoló autókra. kultúra Brüsszeli látogatáson vettek részt az Európa-napi vetélkedő nyertesei / 4-5. oldal Magyarországi vendégek a csíkszeredai bölcsődénél / 6. oldal városháza 1956-os megemlékezések Csíkszeredában / 7. oldal Közigazgatási kiválósági díj / 8. oldal Emlékezés a holokauszt áldozataira / 8. oldal A Személynyilvántartó közszolgálat ügyfélszolgálati programja / 8. oldal

2 2 Csíkszereda, 9. szám, közérdekű A szabálytalanul parkoló járművek kerékbilincselése és elvontatása, tárolása és visszaszolgáltatása szintén térítésköteles. Ebben az esetben a következő árak vannak érvényben: a.) a gépkocsi (vagy utánfutó) elszállítása: 150 lej; b.) a gépjármű tárolása: 50 lej/nap; c.) kiszállási díj (abban az esetben, ha már nem kerül sor a gépjármű elszállítására): 30 lej. Azon gépkocsikra, melyek a fizetéses parkolók területén vesztegelnek és tulajdonosuk nem fizette ki a vonatkozó illetéket szintén felkerülnek a kerékbilincsek. Az Önkormányzat felhívja az autótulajdonosok figyelmét, hogy amennyiben használják a fizetéses parkolókat, váltsanak parkolóbérletet, hisz így elkerülhetőek a napi jegyek váltásából és a parkolóórák kezeléséből adódó kezdeti nehézségek. Értesítjük a lakosságot, hogy a novembertől életbe lépő parkolási rendszer értelmében szigorított eljárást von maga után a tilosban parkolás. Könnyen megtörténhet, hogy kerékbilincs kerül az autó kerekére, vagy amennyiben a forgalmat akadályozza elszállítják azt. Ez esetben az érintettek hívják a as telefonszámot. Szőke Domokos alpolgármester külön kiemelte, hogy az új rendszerben megkülönböztetett jelzésekkel jól láthatóvá tett helyeket biztosítottak az autóval közlekedő mozgássérült személyek részére, ezekre a fenntartott helyekre a mozgáskorlátozottakon kívül más nem parkolhat, ellenkező esetben a működtető cég elszállítja a gépjárművet. Helyzetkép illegális építkezések a városban és környékén A kihágás megállapításától a büntetés alkalmazásáig Az elmúlt hetekben számos alkalommal vált közbeszéd témájává elsősorban a Csihányos kapcsán az illegális építkezések kérdése. Éppen ezért kértük a Polgármesteri Hivatal városellenőrzési osztályának vezetőjét, Veres Csabát, hogy vázolja a városban észlelhető, törvénytelen építkezésekkel kapcsolatos jelenlegi helyzetet, kitérve a speciális esetekre is, illetve ismertesse a kihágás megállapításától a büntetés alkalmazásáig terjedő folyamatot. Az osztályvezető szerint általánosságban elmondható, hogy a város területén az illegális építkezések csökkenő tendenciát mutatnak. Ez főként annak köszönhető, hogy a városvezetés következetesen és határozottan betartatja a vonatkozó törvényi előírásokat. Így az évek során tudatosodott a lakosság körében, hogy az engedély hiánya büntetést von maga után, ennek következtében mára már jelentősen lecsökkent az engedély nélküli építkezések száma. Veres Csaba két esetet vázolt, amikor törvénytelen úton zajlik az építkezés. Egyrészt vannak olyan helyzetek, amikor a lakók úgy gondolják, hogy az általuk végzett munkálat olyannyira kis mértékű vagy olyan jelentéktelennek tűnik, hogy nem is szükséges hozzá építkezési engedély, pl. melléképületek (garázs, filegória, kert stb.) esetében. Másrészt pedig vannak olyan esetek, amikor tudatosan követik el a város polgárai a törvénysértést, pl. elindították az engedélyeztetési folyamatot, de már az engedély kézhezvétele előtt megkezdik az építkezést. Azonban előfordul az is, hogy bár tudják, törvénysértést követnek el, mégsem kérvényezik az engedély kibocsátását. Itt kell említést tennünk Szécseny övezetéről, hangsúlyozva, hogy erre a területre 2006 óta speciális állapot jellemző: az Építkezési Felügyelőség három évvel ezelőtt elrendelte az építkezési tilalmat, amíg nem készül el az övezet rendezési terve, így a Polgármesteri Hivatal nem bocsáthat ki építkezési engedélyt a feltételek teljesítéséig. A városellenőrzési osztály vezetője ismertette továbbá azokat a lépéseket, amelyeket az osztály munkatársai tesznek az építkezés törvénytelenségének megállapításától a büntetés kirovásáig. Veres Csaba elmondta, hogy az illegális építkezések feltérképezése érdekében a várost két részre osztották, két munkatársuk dolgozik a terepen, és legtöbb két hónapos periódusokban minden utca ellenőrzésére sor kerül (akár többszörös ellenőrzésről is szó lehet). Az ellenőrzések során mindig az előzően tapasztaltakhoz viszonyítják a jelenlegi helyzetet, mindezt pedig fényképekkel illusztrálják. Ha a korábbi állapothoz képest módosulás észlelhető, felszólítást küldenek az illető címére, és a tulajdonos tudomására hozzák, hogy nem rendelkezik érvényes építkezési engedéllyel (az urbanisztikai bizonylat megléte még nem jogosít fel az építkezés megkezdésére). A büntetések kapcsán az osztályvezető beszámolt arról, hogy a törvény szerint a legkisebb kiszabható összeg 1000 lej, nincs lehetőség a büntetés megfelezésére, a büntetést pedig a kihágás mértéke szerint kell kiszabni. Ez utóbbi előírás szubjektivitását kiküszöbölendő, az osztály kidolgozott egy mátrixot (rendszert), amely minden előrelátható, lehetséges helyzethez megfelelő mértékű büntetést rendel, ez alapján az érintett is meg tudja nézni, melyik kategóriába tartozik. Az osztály vezetője tudatában van annak, hogy nem sikerült teljességében felszámolni a jelenséget, de elmondása szerint sikerként könyvelhető el a jelenség előfordulási arányának csökkenése. A városellenőrzési osztály adatbázisa alapján 2009-ben az eddigi kiszabott büntetések lejt jelentenek. Szécseny-övezet a számok tükrében: az elmúlt két évben 53 felszólítást adott ki a városellenőrzési osztály, végül 25 büntető jegyzőkönyvet állított ki, melyből 18-at megfellebbeztek. 19 esetet adtak bíróságra, az építmény lebontását kérelmezve. Elkezdődött a fűtésszezon régi ár, új költségelosztási rendszer Október hatodikán este a legtöbb távhőre csatlakozott lakásban, intézményben felmelegedtek a fűtőtestek, kivételt a Stadion melletti hőközponthoz tartozó 2851 lakrész képezett, ahol csak október án indult el a fűtés. A beígért kormánytámogatás hiányában ugyanis nem sikerült határidőre befejezni a kazánház felújítási munkálatait. A megyeszékhelyen az október 6-át megelőző három, egymást követő éjszaka átlaghőmérséklete nem érte el a 10 o C-t, a vonatkozó előírások szerint ez a tény tette indokolttá a fűtésszezon elkezdését. Az előző évek gyakorlatától eltérően az idei fűtésszezonban bár alacsonyabb hőmérsékleten, de már kezdettől egész napos fűtést biztosítanak, ezáltal csökkentve a veszteségeket és a rendszer meghibásodásának lehetőségét. Duda Tihamér, a Közüzemek Rt. igazgatója elmondta, a lakossági távfűtés ára ebben az évben sem változik, vagyis 199 lej/gcal marad, viszont a költségelosztási rendszerben módosításokat eszközöltek. Az igazgató véleménye szerint ugyanis nem tartható tovább az a helyzet, hogy az ugyanabból a hőközpontból érkező hőnek, változatlan gigakalória-árak mellett, akár lakószövetségenként is különböző költségvonzatai legyenek, és nyilvánvalóan a fogyasztók szenvedjenek emiatt. Éppen ezért a Közüzemek Rt. kezdeményezésére a lakástulajdonosi társulások zöme új keretszerződést írt alá a szolgáltatóval, amely szerint egy jobban átgondolt, egységes algoritmust alkalmaznak majd a fűtésköltségek pontosabb személyi leosztásához. A szerződésben foglaltak szerint a fizetendő összeg százalékát a közös felületek (pince, szárítók stb.), 30 százalékát a lakott felület, míg a fennmaradó részt az ún. repartitorok által mért mennyiség alapján számítják ki. A hőszolgáltatás elindítására sikerült megfelelő módon felkészülni fogalmazott Duda, ám sajnálattal számolt be arról, hogy a 2009-es évre tervezett, 7,75 millió lej összértékű beruházások nagy részét nem sikerült megvalósítani, ugyanis a kormány az általa vállalt 4,65

3 Csíkszereda, 9. szám, közérdekű / városháza millió lejből csak 349 ezer lejt utalt át. Ennek ellenére a legfontosabb korszerűsítési munkálatokat sikerült elvégezni. Ezek között szerepelt az Állomás negyedi teljes vezeték-rehabilitáció, a Tudor negyedi I., II., III-as hőközpontok öszszekapcsolása (az akár egy helyről ellátott hármas rendszer hatékonyságának növelése, költségek csökkentése érdekében), a városközponti zóna hőközpontjainak csatlakoztatása, illetve a Stadion melletti hőközpont részleges rehabilitációja. Az említett munkálatok összköltsége 2,35 millió lej, ennek oroszlánrészét, azaz 2 millió lejt a helyi önkormányzat biztosította. Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete szeptember 25-én soros ülést tartott. 128-as Határozat a 2009-es költségvetésről szóló 46/2009-es határozat módosítása és kibővítése 129-es Határozat a 65. életévüket betöltött személyek melegvízfogyasztásának támogatása november március 31. közötti időszakban 130-as Határozat a Csíki Székely Múzeum státuszjegyzékének módosítása október 1-től 131-es Határozat a polgármesteri szakapparátus, valamint az alárendelt közszolgálatok státuszjegyzékének módosítása október 1-től 132-es Határozat Autószerviz építése a Brassói út 9/A szám alatt megnevezésű városfejlesztési részletterv jóváhagyása 133-as Határozat a,,hétvégi ház Zsögödfürdő megnevezésű városfejlesztési részletterv elfogadása 134-es Határozat a Szabadság tér 18 szám alatti terület Csíkszereda municípium magánvagyonából közvagyonába való áttételének jóváhagyása 135-ös Határozat a Pacsirta sétány 3 szám alatti ANL-s lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítása 136-os Határozat a 10/2001-es törvény alapján visszaszolgáltatott ingatlan kivétele Csíkszereda municípium magánvagyonából 137-es Határozat a Közüzemek Rt.-vel kötött 2764/1998-as számú haszonbérleti szerződés 2-es számú mellékletének módosítása, bizonyos, állami A Közüzemek Rt. vezetője arról is beszámolt, hogy 53 kérést nyújtottak be a távhőről való leválás céljából, viszont egyetlenegy sem részesült pozitív elbírálásban, hiszen nem teljesítették a leváláshoz szükséges törvényes feltételeket. Jelen pillanatig 37 büntetőjogi eljárás van folyamatban illegális leválás miatt, és további 18 esetben ezután kezdődik az eljárás. Ezzel szemben 62 lakrész igényelte a távhőre való visszacsatlakozást, amit a Közüzemek Rt. szakemberei készségesen el is végeztek, természetesen költségtérítés nélkül. A városi önkormányzat határozataiból alapból vásárolt lakrészek kivételére Csíkszereda municípium magánvagyonából 138-as Határozat az utólag módosított és kiegészített, az önkormányzati képviselők iskolák vezetőtanácsába való kinevezését jóváhagyó 18/2005-ös számú határozat mellékletének módosítása 139-es Határozat az új tanügyi hálózatot elfogadó 1/2005-ös határozat 3. cikkelyének módosítása 140-es Határozat Csíkszereda központosított hőellátási rendszerének, valamint a rendszer technológiai veszteségei mérlegének jóváhagyása 141-es Határozat a Csíki Sportegylet alapszabályzatának módosítása 142-es Határozat az AVE HURON Kft. által, fizikai és jogi személyek, közintézmények, kereskedelmi társaságok esetében alkalmazott háztartási és ipari hulladék begyűjtési-szállítási illeték újraszámítása és alkalmazása október 1-től kezdődően 143-as Határozat a Zöldövezet kialakítása a Rét utcában megnevezésű beruházás technikai-gazdasági dokumentációjának jóváhagyása 144-es Határozat a Z 17 A Somlyó megnevezésű övezeti városrendezési terv elfogadása 145-ös Határozat a Csíki Játékszín szervezeti sémájának és státuszjegyzékének módosítása 146-os Határozat pénzösszeg kiutalása a 2009-es költségvetésből vallási intézményeknek 147-es Határozat Kopacz Nándor és Kopacz Ildikó által Csíkszereda municípium javára felajánlott adomány elfogadása Eredmény és előre tervezés Duda Tihamér, a Közüzemek Rt. igazgatója már a májusban sorra kerülő új tömegközlekedési rendszer kísérleti programjának indításakor ígéretet tett arra, hogy a rendszerüzemeltetés első félévéről felmérés készül, s ezen felmérés alapján dönt majd a szolgáltató a további lépésekről. Ígéretéhez híven a Közüzemek Rt. jóvoltából még szeptember folyamán szétosztottak több mint hatezer kérdőívet, amelyben a kérdőív kitöltőjének pontoznia kellett 1-től 10-ig a saját megelégedettsége alapján a közszállítás minőségét, a járatok gyakoriságát és megbízhatóságát, a buszmegállók elhelyezését, az autóbusz-vezetők viselkedését, az autóbuszok kényelmét, az utazási biztonságot, az informálást, a vidéki buszjáratokkal és vonatmenetrenddel való kapcsolatot, valamint a jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket. A kérdőívekben kérdések vonatkoztak arra is, hogy az ügyfelek lemondanának-e a saját gépkocsi-használatról a tömegközlekedés javára, vagy hogy a havibérletet részesítik-e előnyben a menetjegyekkel szemben. A megjegyzéseknek és javaslatoknak is teret adó kérdőív-eredmények feldolgozása után kiderült, hogy a májusban próbajelleggel beüzemelt rendszer beváltotta a hozzá fűződő reményeket, ugyanis a válaszadók (mintegy 1360 személy) pozitívan értékelték a megújult szolgáltatás minőségét, ami a múlt évi hasonló felmérés eredményeivel való összevetés nyomán igazán látványos. A kérdőíves felmérési kampánynak azonban nem csak a minőségi változás objektív visszajelzése volt az eredménye, hanem az is, hogy az eredmények alapján most már bátran tervezhető a rendszer permanenssé tétele. Erre alapozva, az eddig bérleti alapon működtetett autóbuszok helyett, Csíkszereda Önkormányzata saját szállítójárművek vásárlását tűzte ki célul (8 újabb generációs járműről van szó). Változik a szemétszállítás díjszabása Hónapokkal ezelőtt az AVE Huron igényt terjesztett be arra vonatkozóan, hogy a lakossági díjszabást 65%-kal, jogi személyek esetében 34%-kal szeretné emelni, tekintettel a tárolási díj növekedésére. Az Önkormányzat és a szolgáltató között érvényben levő szerződés lehetővé teszi de nem kötelezővé, hogy az Önkormányzat időnként árat módosítson. A költségelemzések alapján, több fordulós egyez tetést követően az Önkormányzat végül egy 8,5%-os ármódosítást fogadott el, amely mind a jogi, mind pedig a fizikai személyekre vonatkozik. Ennek alapján október elsejétől személyenként 3,55 lejt kell havonta fizetniük a tömbházak, illetve magánházak lakóinak, a hétvégiház-tulajdonosok 8,8 lejt, míg a jogi személyek 45 lejt köbméterenként.

4 4 Csíkszereda, 9. szám, közérdekű / kapcsolatok / kultúra Só-szoba Zsögödfürdőn A zsögödi fürdőt 2005-ben, 49 évre koncesszióba adta a csíkszeredai önkormányzat Mihály András vállalkozónak, a kezelőbázis felújítása és működtetése feltételével. A munkálatok után, ami a hőközpont cseréjén kívül a belső terek felújítását, a nyílászárók kicserélését, a medence, kádfürdők, illemhelyek felújítását is jelentette, a kezelőközpont megkezdhette téli-nyári program szerinti működését. Az elmúlt időt a beruházás-centrikusság jellemezte, ami azt jelentette, hogy a működtetés majd minden hozadékát beruházásokra fordították. Így számolt be például Mihály András a múlt év egyik fontos megvalósításáról is, amely azon külföldi vendégeket célozza meg, akik kezelésre jönnek az immáron egyre jobb hírű központba, de nincs szálláslehetőségük. A bázis működtetője elmondta, hogy ezen vendégeknek rendelkezésére Testvérvárosi küldöttség érkezett Csíkszeredába Élő kapcsolat a csíkszeredai Napsugár és a makói Újvárosi Óvoda között áll már a kezelőkomplexum területén két ágyakkal, televízióval, hűtőszekrénnyel, mosdóval felszerelt szoba. Ugyanakkor az ez évi beruházásra térve beszámolt arról, hogy számításai szerint már novembertől a látogatók rendelkezésére áll majd az úgynevezett só-szoba, mely a légúti megbetegedések kezelésében nyújt segítséget. Mihály Andrástól érdeklődve, hogy miként összegezné a só-szoba használhatóságát, megtudtuk, hogy hatásában ugyanolyan, mint a parajdi sóbánya, csakhogy itt lévén, jóval kisebb a tér, nagyobb a sókoncentráció, így hatása is növelt, gyorsított. A bázis igazgatója elmondta, hogy szakorvosok ajánlását figyelembe véve a só-szoba ideális igénybevételi ideje egy-másfél óra, a szükséges kezelések száma pedig 24 alkalom. Ugyanakkor elmondta, hogy a zsögödfürdői komplexum új szolgáltatása nem csak gyógyulást ígér, hanem szórakozási lehetőségeket is ajánl a látogató-pácienseknek, így a szolgáltatást igénybe vevőket, a kezelés alatt bútorozott, állandó hőmérsékletű (télen-nyáron ºC) helyiség várja, sakkozási, kártyázási lehetőségekkel. A só-szoba emeleti részén pedig azon idős vendégek számára, akik a kezelés közben pihenni szeretnének, ágyakat állítanak fel. képviselet meglátogatta a Millenniumi és a Szent Ágoston-templomot, ellátogattak Gyimesbe, és megtekintették az Egyiptom művészete a fáraók korában című kiállítást a Csíki Székely Múzeumban, ezt követően pedig a Gyilkos-tó, Békás-szoros környékét csodálhatták meg. A négy évvel ezelőtt (2005-ben) megkötött együttműködési megállapodás nem csak papíron létezik a csíkszeredai és a makói óvoda között. Első perctől kezdve mindkét intézmény arra törekedett, hogy legalább évente egyszer személyes találkozások formájában is próbálják elmélyíteni kapcsolatukat. Október között az Újvárosi Óvoda öt pedagógusa látogatott városunkba, akik az érkezést követő napon szakmai beszélgetést folytattak a helyi óvónőkkel és Albert Ibolya igazgatónővel az alaptantervről és annak hatékony megvalósíthatóságáról, az interaktív nevelési módszerek használatáról. Az eszmecserét megelőzően az igazgatónő felidézte a makói óvodával elindított első közös projektjüket, a Comenius program keretében 2006-ban megrendezett, Európa Gyermekei című nemzetközi rajzkiállítást, melyet mindenképpen szeretnének a jövőben újra megvalósítani. Albert Ibolya beszámolt arról is, hogy a nemzetközi kiállítás mellett évi rendszerességgel konferenciákon vesznek részt közösen, a tavalyi zöld óvoda téma után jövő év májusában a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozás lesz a téma, melyen a Napsugár óvoda pedagógusai is minden bizonnyal részt vesznek. Az egymás segítése, az információ- és tapasztalatcsere a legfőbb hozadéka ennek az együttműködésnek, és ahogyan az igazgatónő fogalmazott: Híd és kitekintés Európa felé. A makói vendégek is nagyon fontosnak tartják ezt a kapcsolatot, mely számukra is a kitekintés, de ugyanakkor a visszatekintés lehetőségét is biztosítja, hisz az itt szerzett tapasztalatok alapján sikerülhet megismertetni a magyarországi gyerekekkel a közös gyökereket. Egymás kultúrájának megismerése pedig hozzájárul a gyerekek világképének szélesítéséhez vallják a makói óvónők. A gyerekek, életkorukból adódóan, sajnos nem tudnak egymással közvetlenül kapcsolatba lépni, ám a róluk, az ünnepségeikről, szerepléseikről készült kisfilmek nagyon gyakran gazdát cserélnek. A makói pedagóguscsoport az ottani tűzoltó-alakulat képviselőivel érkezett városunkba, akik a csíkszeredai Oltul Sürgősségi Esetek Felügyelőségénél tettek látogatást és indították el az együttműködést. Csíkszereda testvérvárosából érkezett Brüsszeli látogatáson vettek részt az Európa-napi vetélkedő nyertesei Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának szer vezésében május 9-én került sor az Európa-napi vetélkedőre, amelyen Csíkszereda középiskoláinak háromfős csapatai vettek részt. A verseny első három helyezettje: a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, az Octavian Goga Nemzeti Kollégium, a Márton Áron Gimnázium csapatai és kísérőtanáraik, valamint a vetélkedő szervezői Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, a zsűri egyik tagja meghívására háromnapos jutalomkiránduláson vehettek részt október 5-7. között az Európai Unió fővárosában, Brüsszelben. A csapat a Budapestig való buszozást követően repülővel érkezett Brüsszelbe, ahol esős, borús idő fogadott, de a város csodálatos szecessziós stílusú épületeinek, tereinek a Grand Place

5 Csíkszereda, 9. szám, kapcsolatok / krónika főtér látványa, Szent Mihály és Gudula Katedrális stb., no meg a belga csokoládé és sör kóstolgatása, feledtette az eső okozta kellemetlenséget. A kirándulás kiemelt célja az Európai Parlament meglátogatása volt, ahol rövid előadások keretében megismerkedhettünk az Európai Unió, köztük az Európai Bizottság és Parlament tevékenységével. Az előadásokat a Parlament épületét bemutató séta követte, ahol felemelő érzés volt látni az ülésteremben a MAGYAR feliratot a tolmácsoknak fenntartott helyen. No meg hallani számos ismerős problémát... Köztudottan Belgiumot a flamandok és vallonok lakják, azaz két kultúra létezik: a holland és a francia, és három hivatalos nyelv: a francia, holland, német. A meglepő állapot ellenére (kétnyelvű feliratok használata stb.) idegenvezetőnk elmondása szerint több flamand beszél franciául, mint vallon hollandul. Ezt követően eleget tettünk a Brüsszelbe látogató turisták kellemes kötelességének, és megkerestük a Pisilő Kisfiú, a Manneken Pis szobrát, amely nem kis meglepetést okozott. Táblák jelezték ugyan, hogy merre kell menni, és az utca tele is volt turistákkal, mégis amikor odaértünk, alig hittük, hogy ez az apró kisfiú Brüsszel egyik jelképe. Sajnos ezúttal nem volt felöltöztetve, de a környékbeli szuvenírüzletekben képeslapokon láttuk, hogy jeles napokra milyen ruhákat kap a kisfiú. Tartalmas három nap volt, amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki Sógor Csaba európai parlamenti képviselőnek, hogy megismerhettük ezt a multikulturális, szépséges várost. Prigye Kinga Mi történt szeptember októberben a városban? Csíkszeredai események krónikája SZEPTEMBER 12. SZEPTEMBER 20. ma is érvényes üzeneteit. A kisiskolások elmondhatták vagy felolvashatták kedvenc nép meséiket, rajzban eleveníthették meg a népmesék egy-egy jelenetét, mesehőseit. A szervezők előzetesen bejelentkezett iskolai osztályokat, csoportokat fogadtak a könyvtári foglalkozásra. Tanévnyitó a Sapientián Kilencedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Sapientia egyetem. Az immár szokásos helyszínen, a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában megtartott évnyitó eseményen a felvételt nyert hallgatók letették az esküt. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is köszöntötte az elsőéves hallgatókat. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere úgy látja, a sapientiás diákok számára elkezdődött a megismerés ideje, a következő három esztendőben pedig fel kell mérniük saját teljesítőképességük határait. Ugyanakkor azt is fontos elmondani, hogy ez az egyetem más, mint a többi országos egyetem. Más, mert magyar állami támogatással a történelmi egyházak működtetik. Ha ezelőtt száz esztendővel a katolikus egyház nem döntött volna úgy, hogy Székelyföldön középiskolákat épít, akkor napjainkban sem létesült volna felsőoktatási intézmény értékelte a polgármester. SZEPTEMBER 14. Uniós liszt a megyeszékhelyen Újabb lisztszállítmány érkezett Csík szeredába, s év végéig 649 tonna lisztet és 190 tonna cukrot osztanak szét a megyében. Az Európai Unió Élelmezési Készenléti Alapjából biztosított élelmiszersegély szét osz tását a megyei tanács koordinálásával a helyi önkormányzatok végzik. A cukor- és lisztcsomagot azok a családok kapják majd, amelyek jövedelme az államilag szavatolt minimáljövedelem alatt van, továbbá a munkanélküliek, a 400 lej alatti nyugdíjjal rendelkezők, valamint a súlyos fogyatékkal élők. Az a személy, aki egyszerre két kategóriába is tartozik, csak egyszer kap liszt-cukor segélyt. Mostanáig száz tonna liszt érkezett a megyébe, a többi mennyiség november 25-ig fog megérkezni, és akkortól várják a cukorszállítmányokat is. Felszentelték Böjte Csaba új kollégiumát Szent István királyunk tiszteletére szentelték fel Böjte Csaba új kollégiumát Csík somlyón. A hálaadó szentmise után a nevelők bemutatása, a gyerekek ismerkedése a gyermekvédelmi központ udvarán folytatódott. A Böjte Csaba által pártfogolt diákok egy része már otthonosan érzi magát az épületben, innen járnak a különböző csíkszeredai iskolákba. SZEPTEMBER 24. Apadó fájdalom Alig fértek el az érdeklődők a Csíki Székely Múzeum protokolltermében Beder Tibor hetedik, Apadó fájdalom című könyvének bemutatóján. A székelység történelmét bekalandozó, a nemzeti öntudat felhígulásával fémjelzett jelenét és jövőjének legfeketébb lehetőségét boncolgató olvasmányos kötet lármafa, amely magyarságtudatunknak, anya nyelvünk megőrzésének létfontosságú kötelességére hívja fel a figyelmet, ha nem akarjuk, hogy szűk száz éven belül eltűnjön a székelység Erdélyből. SZEPTEMBER 30. Elek apó emlékezete Ezzel a címmel nyílt kiállítás a magyar meseés gyermekirodalom megteremtője, Benedek Elek születésének 150. évfordulójára a Kájoni János Megyei Könyv tárban. A nagy meseíró életét és munkásságát könyvek, fényképek és meseillusztrációk segítségével felidéző tárlat a könyvtár dokumentációs részlegén található. 10 órától 16 óráig foglalkozásokat szerveztek kisiskolás csoportok számára, együtt elevenítve fel a népmesékbe szőtt bölcsesség OKTÓBER 1. Kertvárosi szelektív gyűjtés Még kell egy kis idő, amíg a lakosság megérti, hogy a dobozos üdítők tetrapack csomagolása nem papír, a törött karambolvédő pedig üvegszál, és nem műanyag, ennek ellenére az AVE által Csíkszereda kertvárosi övezeteiben kezdeményezett szelektív hulladékgyűjtési akciót sikeresnek lehet nevezni nyilatkozta Tóth László, az AVE igazgatója. A tömbházlakók számára kezdeményezett szelektív hulladékgyűjtési rendszer teljes csődnek bizonyult Csíkszeredában, a gyűj tő pontokra kihelyezett kukákba min den került, csak éppen az nem, amit az oldalukon található felirat hirdetett. A hulladékszállító cég ezek után a kertvárosi övezetekkel próbálkozott, itt sikerrel járt az akció. Ezernégyszáz magánház számára osztottak ki műanyag zsákokat, a szelektív gyűjtés megvalósítása érdekében, a város külső övezeteiben. OKTÓBER 6. Fáklyaláng a vértanúkért Mintegy kétszázan vettek részt az aradi vértanúk emlékére szervezett csíkszeredai fáklyás felvonuláson tegnap este, amely az 1956-os térről indult és a Gál Sándor-szobornál ért véget. Az 1848-as emlékműnél a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és Csíkszeredai Polgármesteri Hivatala tartott rövid ünnepi megemlékezést. OKTÓBER 9. Drogprevenciós vándorkiállítás Lezárult a Te mit mondanál a haverodnak? címet viselő plakátkészítő versenyre a

6 6 Csíkszereda, 9. szám, krónika / kultúra jelentkezés. A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Hargita Megyei Drogmegelőző és Tanácsadó Központ közös szervezésében megkezdett drogprevenciós kampány első, kreatív részeként meghirdetett akciót hatalmas érdeklődés fogadta. A beérkezett alkotásokból útnak indított vándorkiállítás első állomása a Márton Áron Gimnázium volt. OKTÓBER 12. Rendbe teszik a vár környékét A Mikó-vár környezetére kiterjedő rendezési tervet vitatott meg a helyi tanács városrendezési bizottsága. A vár mögötti hősök temetőjére is kiterjedő projektet a hónap végi ülésen terjesztik a tanácsosok elé. A Mikó-vár teljes környezetét szebbé szeretnénk tenni, ezért a Vár tér rendezési tervének készítőit megbíztuk egy bővített változat kidolgozásával nyilatkozta Antal Attila csíkszeredai alpolgármester, aki szerint az övezeti rendezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, ezek már el is jutottak a műemlékvédelmi szakhatóság brassói regionális irodájához, amely az előbbit jóváhagyta, a másik esetében azonban nem hozott döntést, az ügycsomót az intézmény bukaresti központjába utalták át. A vár déli, külső védművét érintő elképzeléseinkkel kapcsolatosan régészeti feltárást kértek magyarázta az elöljáró az egyébként már meg is kezdődött ásatással kapcsolatosan. Mint mondta, erre a területre helyeznék át a jelenleg a vár mögötti épületben működő restaurátorműhelyeket. A kórház felőli oldalon egy kis épületet emelnének, amelyben turisztikai információs pult, szuvenírbolt, kávézó kapna helyet. Hátul, a hősök temetőjében visszaállítanák a katonasírokat, és közös emlékművet is emelnének. OKTÓBER Hagyományos és Helyi Termékek Őszi Vására Második alkalommal rendezték meg Csíkszeredában a Helyi és Hagyományos Termékek Vásárát. Az eseményt Hargita Megye Tanácsa Székely Termékek Népszerűsítése című programja keretében szervezte a megyei önkormányzat vidékfejlesztési osztálya, és idén a Mikó-vár előtti felújított Vár tér volt a helyszín. A termény-betakarítás utáni eseményen biztosítani próbálták az őszi beszerzés lehetőségét is a lakosságnak, ezért a meghívottak túlnyomórészt azok a termelők voltak, akik az évszaknak megfelelő egészséges házi termékeket és terményeket hoznak magukkal. A hagyományos hús-, sajt- és péktermékeken kívül jelen volt a friss zöldség, gyümölcs, méhészeti termékek, erdei gyümölcsből készült szörpök, lekvárok, de nem hiányoztak a kézművestermékek sem. (A Hargita Népe és a Csíki Hírlap nyomán) Magyarországi vendégek a csíkszeredai bölcsődénél Közel egy éve alakult ki jó együttműködési kapcsolat a csíkszeredai bölcsőde és a magyarországi Újszászi Nevelési Központ városi bölcsődéje között. Tavaly év októberében látogatott szakmai tapasztalatcserére városunk bölcsődéjének küldöttsége a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kis település bölcsődéjéhez, amelynek eredményeként a csíkszeredai létesítmény sok mindent átvett az ottani beszoktatási és egyéb módszerekről. Mivel Romániában fele annyi múltra tekint vissza a bölcsőde, mint Magyarországon, sokat kell még tanulni fogalmazott Trîmbiţaş Maria, a csíkszeredai bölcsőde igazgatója, ugyanakkor megjegyezte, hogy az általa vezetett intézmény egyre jobban megfelel a szülők és a gyermekek igényeinek. Az újszászi látogatás viszonzásaképpen érkeztek városunk bölcsődéjébe október 10-én, szombaton az Újszászi Nevelési Központ bölcsődéjének munkatársai. Murádin Jenő Sümegi György Zombori István: Márton Ferenc Ára: 70 lej A csíkszeredai bölcsőde munkaközössége az elmúlt években számos szakmai továbbképzőn vett részt, szakmai hozzáértésüket országosan is elismerik mondta Antal Attila alpolgármester. Trîmbiţaş Maria bölcsődeigazgatótól megtudtuk, hogy szeptember folyamán sikerült a csík szeredai bölcsődét akkreditálni mint szo ciális szolgáltatást nyújtó intézményt, a következők szerint besorolt tevékenységekre: oktatás, gondozás, pszichológiai tanácsadás gyerekeknek és családoknak, szocializációs és szabadidős tevékenységek folytatására. A bölcsődék a 3 éves kor alatti gyerekeket befogadó intézmények, a romániai vonatkozó jogszabályok szociális közszolgálati intézményként határozzák meg ezeket a létesítményeket. Míg korábban az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak, jelenleg az önkormányzat fenntartásában és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alatt működnek. A Csíkszereda Kiadóhivatalnál megvásárolható kiadványok Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története Ára: 120 lej (10 példány fölött 100 lej). Sövér Elek (emlékkiadvány) Ára: 30 lej. A Nagy István Emlékülés keretében elhangzott előadások anyaga Ára: 10 lej. A mi Nagy Imrénk Csíkszereda Kiadóhivatal Ára: 25 lej. Szabó András A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre Ára: 65 lej. Kocsis Lajos A Csíki Magánjavak története Ára: 20 lej. Barabási Albert-László Behálózva Ára: 35 lej. Kristó Tibor A riporter megtér Ára: 20 lej. Tivai Nagy Imre Emlékezés régi csíkiakról negyedik, bővített kiadás, Csíkszereda Kiadóhivatal Ára: 30 lej. Csíkszereda Kiadóhivatal Csíkszereda, Vár tér 1. szám, 131-es iroda Tel./fax:

7 Anyakönyv szeptember Születések Császár Botond Tankó Tamás Székely Zalán Moldovan Andrea Tinca Maria-Elena Filip Greta-Sonia Elhalálozások Tatár Anna Gergely Margareta Erőss Adalbert Dumitrache Benone Balló Teréz Pál Károly Mititelu Viorel Czikó Mária Pálfi László Fedorovics Rozalia Lőrincz Imre Bartos Emil-Gavril Tankó Francisc Ianoşi Erzsébet Farkas Berta Farkas Zoltán-Jenő Biró Evelin Beke Ákos Ötvös Paula Demeter Krisztián-Sándor Balázs Előd Stan Monica-Angela Todor Szende Keresztes Nyírő Péter Bács László Afilipoaei Denisa-Elena Kőrössy Janka Kalo Cristian-Bogdan Házasságkötések Corondeanu Marius-Ioan Covrig Diana-Maria Fénya István Süket Teréz Goga Marco Lengyel Enikő Plumbu Petru Niţă Maria Antal Zsolt Gergely Katalin-Tünde Szőcs Barnabás Naghy Melinda- Katalin Duduj Lóránt Bánfi Erzsébet-Katalin Antal András-József Szász Anikó Bors Béla Antal Andrea Szabó Szabolcs Szilágyi Viola Mîndrescu Cristian-Maricel Ţepuc Alina-Gabriela Antal Ovidiu Galaczi Mária- Gyöngyvér Csíkszereda, 9. szám, városháza Endes Ábrahám Ákos Görbe Dóra Popescu Victoria Paşcu Darius-Mihail Szász Eduárd-István Domokos Boglárka Lakatos Eszter Szél Bálint Sándor Molnár Bence Fekete Bernadett Rácz Edina Orbán Boróka Imre Dezideriu-Győző Csiszer Ibolya Tőke Árpád Lukács Laura Gârbea Daniel_Cristian Filip Monica Ambrus Előd Todor Anikó Mihálcz László Oltean Erzsébet- Piroska György Leonárd Farkas Emilia Bálint Antal Gheorghiţă Erika Herki Adalbert-Ervin Gegesi Laura Murgu Adrian Szenek Andrea Kövári Csaba Szőlősi Zsuzsánna Platon Romuald Ambrus Réka Molnár Levente Bencze Zsuzsanna Bilibok János Gál Lenke Ilyés Zoltán Gegő Szidónia Magdaciu Alexandru Demeter Hajnal Coşarcaru Alin-Valerian Vereş Angelica 1956-os megemlékezések Csíkszeredában A Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Köztársaság Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Volt Politikai Foglyok Szövetsége szervezésében a Kalász negyedi 1956-os kopjafánál vette kezdetét a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából szervezett ünnepségsorozat Csíkszeredában. A délelőtti megemlékezésen beszédében Ráduly Róbert Kálmán polgármester arra mutatott rá, hogy nem ér semmit a jel, ha nem ugyanazt gondoljuk róla, és a szavakba foglalt álom sem valósulhat meg, ha nem hiszünk benne. Nekünk a jelek, a szó, az érzés, az eszme, amikor szabadságról beszélünk, ugyanazt jelenti már jó néhány évszázada fogalmazott az elöljáró, de rávilágított ezzel párhuzamosan a múlt és a jelen valóságára, miszerint közel száz éve olyan országban vagyunk kénytelenek élni, ahol a többségnek úgy lett erdeje, hogy elvette tőlünk. A többségnek úgy lett háza, hogy államosítás jogcímén kilakoltatott bennünket, a többségnek úgy lett szabadsága, hogy megpróbálta elvenni a miénket. De mindennek ellenére gondolatainkat, eszméinket, hitünket nem fogják tudni elvenni fogalmazta meg üzenetét Ráduly, hozzátéve: Nem lesz szabad ez az ország, amíg nem lesz autonómiánk. A megemlékező ünnepség délután fáklyás felvonulással kezdődött, majd a Gloria Victis-emlékműnél folytatódott. A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének tagjai Márai Sándor és Heltai Jenő verseinek előadásával idézték fel a forradalom emlékét. Ünnepi beszédet mondott Kelemen Hunor csíki parlamenti képviselő és dr. Erdmann Gyula, Gyula város alpolgármestere, történész. Kelemen Hunor ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1956-ban az emberek nem voltak kishitűek, mertek a szabadságról álmodni, és mertek tenni ezért az álomért. Ennek az ünnepnek számunkra az az üzenete, hogy nem szabad kishitűeknek lennünk, mert ez a magyar ember, a magyar közösség legnagyobb ellensége Erdélyben, Székelyföldön. Nekünk ezzel kell leszámolnunk, ezt kell leküzdenünk fogalmazott Kelemen Hunor. Testvérvárosunk alpolgármestere vázolta a magyarországi 56-os történéseket, annak az óriási vérveszteségekkel járó kö vetkezményeit, de kitért ugyanakkor a forradalom erdélyi vonatkozásaira is. Az egyházi áldást és a koszorúzást követően az ünnepség a Székely Himnusz eléneklésével végződött.

8 8 Csíkszereda, 9. szám, városháza Közigazgatási kiválósági díj Idén is sor került Brassó-Poianán a közigazgatási kiválósági díjak kiosztására. Az október 22-én, immár ötödik alkalommal megrendezett esemény házigazdája a www. administratie.ro portál, az OSC ügynökség, valamint Brassó Polgármesteri Hivatala volt. Ebben az évben Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán rangos kitüntetésben részesült a világméretű válsághelyzet ellenére is folytatott beruházás-centrikus városvezetésért és az ennek megfelelő hatékonysággal alkalmazott költségvetési politikáért. A kitüntetést Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Antal Attila alpolgármester vette át. Elkészült a Csipikeés a Piricske-forrás körüli borvízház is Hargitafürdőn A korábbi é vek be n felújítot t ha rg it a f ürdői Vallató-, Szem- és Lobogó-forrás után elkészült a Csipike- és a Piricske-forrás fölé emelt borvízház, illetve az ezek megközelítését könnyítő turistaösvények is. A munkálat értéke 6000 lejre tehető, melyhez az Önkormányzat és az Alcsík Kistérségi Társulás fele-fele arányban járult hozzá, de amint Antal Attila alpolgármester mondta, a kivitelezés eltörpül a háttérben lezajlott szervezőmunka mellett, mely kétségkívül Tófalvi Ernő, az Önkormányzat hargitafürdői megbízottjának érdeme. Nagy jelentőséggel bír ez a kezdeményezés, hisz az a cél, hogy az egykor ismert, de lassan feledésbe merülő borvízforrásokat kiépítésük, megközelíthetővé tegyük mind a helyiek, mind pedig az ide látogatók számára, illetve biztosítsuk ezek rendeltetésszerű használatát fogalmazott Antal Attila alpolgármester. Mint ismeretes, Tófalvi kezdeményezésére kezdődött el már 2006-ban az egykori borvízforrások és környékei rendezési terveinek előkészítése, azt követően pedig helyi összefogással, kaláka formájában meg is valósultak a revitalizációs forrásból finanszírozott munkálatok. Emlékezés a holokauszt áldozataira Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata a Holokauszt-nap alkalmából október 9-én megem lékező ünnepséggel tisztelgett a ho lo kauszt csíkszeredai áldozatainak emléke előtt a Venczel József utcai zsidó temetőben. Az ünnepség keretében a Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont diákjai rövid ünnepi műsorral készültek az eseményre: túlélők emlékezéseinek, levélrészletnek, valamint Radnóti Miklós versének felolvasásával. A megemlékezés koszorúk elhelyezésével zárult, s külön figyelmességnek számított, hogy A Személynyilvántartó közszolgálat ügyfélszolgálati programja Tekintettel a 2009-es elnökválasztásra, Csík szereda Polgármesteri Hivatalának Sze mélynyilvántartó közszolgálata a október 26. december 6. közötti időszakban hoszszabbított programmal, naponta óra között áll a lakosság rendelkezésére. Személynyilvántartó közszolgálat, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala A támogatás igényléséhez szükséges típuskéréseket a lakástulajdonosi társulások vezetői átvehetik a polgármesteri hivatal 44-es számú, ügyfélszolgálati irodájában, illetve a Közüzemek Rt. székhelyén (Akác utca 1 szám). A távhőszolgáltatási rendszeren lévő tömbházak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez való önkormányzati hozzájárulást a november 1. és március 31. közötti időszakban igényelhetik tehát mindazon csíkszeredai személyek, akik: tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a támogatást igénylik és nincsen tulajdonukban sem a velük egy háztartásban élők tulajdonában más ingatlan (lakás) Románia területén; a szintén jelen lévő József Attila Általános Iskola diákjai, ősi zsidó temetkezési szokást idézve, kavicsokat helyeztek el egy síron. A megemlékezésen beszédet mondott Antal Attila alpolgármester és Andrei Jean Adrian alprefektus, valamint Sófalvi László, Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Antal Attila röviden kitért arra, hogy miért éppen október kilencedike a romániai Holokauszt-nap dátuma, ugyanakkor kiemelve azt, hogy mekkora jelentősége van napjainkban annak, hogy átérezzük az évfordulók, megemlékezések fontosságát. Az alpolgármester véleménye szerint a tudatlanság magában hordozza annak a veszélynek a csíráit, hogy ezek a borzalmak megis métlődhetnek. Pénzes József a Szent Ágoston Plébánia esperese a másokat féltő, saját halála felett nem aggódó Jézus példáján keresztül hívta fel a figyelmet azokra, akik segítő, mentő szándékkal, saját életük kockáztatásával óvták, bújtatták zsidó embertársaikat, ugyanakkor kérte, hogy ezeknek a példás cselekedeteknek a pozitív, reménykeltő hatását is vegyék számításba az egybegyűltek, akkor, amikor a borzalmakra emlékeznek. Önkormányzati hozzájárulás a 65. év feletti személyek számára a háztartási melegvízszolgáltatás költségéhez a lakás hőellátása háztartási meleg víz és fűtés a központi távhőszolgáltatási rendszeren keresztül történik, egészében és kizárólagosan; napirenden vannak a víz, csatornázás, köztisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös költség, illetve a helyi költségvetés irányába az adók és illetékek befizetésével, a késedelmi és a büntetőkamatokat is beleértve. A támogatást igénylők a kitöltött kéréseket a személyi igazolvány, valamint a lakástulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal együtt minden hónap 20- áig kell a lakástulajdonosi társuláshoz visszajuttatniuk. Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal Vár tér 1. szám, Telefon: , Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Fekete-Kászoni Rita, Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, , ,

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK 2009. V. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN ISSN 2066-6349 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

2012. március 5., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 44. (6211.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Sípályát építene a zetelaki közbirtokosság

2012. március 5., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 44. (6211.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Sípályát építene a zetelaki közbirtokosság 2012. március 5., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP XXIV. évf., 44. (6211.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Székely termék: új piacot biztosít a Cora 4 Sípályát építene a zetelaki közbirtokosság 5 Vegyépszer:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. október II. évf. 10. 0. szám Böjte atya: a betevő falat mindenkinek jár magyar kenyér az egyik legfinomabb ez is kiderült

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban ismét fúj a tavaszi szél idén is lesz tavaszi szél takarít a város akció Miskolcon, ezúttal a kisavas megtisztítása

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 25 20 2010. VI. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 20 20A MAGYAR-ROMÁN DOKUMENTUMFILM FESZTIVÁL ISSN 2066-6349 2010. október 4 10., Csíkszereda Helyszín:

Részletesebben

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár Hol sportemberként, túravezetőként, hol újságíróként, hol alkalmi utazásszervezőként találkozhatunk Gyulai Jánossal. A ma már nyugdíjas, négygyermekes gépészmérnök különös érdeklődést táplál a technika

Részletesebben

2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen

2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen 2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Alig lehet szálláshelyet találni a búcsú idejére 2 7 Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen Sinka

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. május 25. XIX. évfolyam 10. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

Fontosabb közérdekű határozatok

Fontosabb közérdekű határozatok Pannonhalma város kulturális és információs kiadványa Polgármesteri beszámoló Kedves pannonhalmi Polgárok! Hihetetlen, de valóság, mire Önök kézhez kapják a Pannonhalmi Híreket, már a második negyedévet

Részletesebben

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes.

Hivatalos munkalátogatáson vett részt Kispesten a múlt hónapban Horváth Csaba humánpolitikáért felelős főpolgármester-helyettes. XIV. évf. 2008. február www.kispest.hu 3. Paktum O L DA L Közös foglalkoztatási stratégiát dolgozott ki öt dél-pesti kerület, az együttműködést rögzítő paktumot januárban írták alá. 5. Látogatás O L DA

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Ne legyen borraktár a Flamingón! Riz Levente polgármester rendkívüli ülést hívott össze a közös fellépés érdekében

Ne legyen borraktár a Flamingón! Riz Levente polgármester rendkívüli ülést hívott össze a közös fellépés érdekében 2008. július 24. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 12. szám Ne legyen borraktár a Flamingón! Riz Levente polgármester rendkívüli ülést

Részletesebben

A Földet ünnepelték. ökonap. Családi. A rendõrök napja. Röplabda. Érdiek az Európai Parlamentben

A Földet ünnepelték. ökonap. Családi. A rendõrök napja. Röplabda. Érdiek az Európai Parlamentben A Tátra kincsei XXIV. évfolyam, 17. szám 2014. május 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 5 Hulladékgyûjtõ akciók Legközelebb május 9-11-én lesz szemétszedés, az országos TeSzedd!

Részletesebben