Határozatok Tára. Szekció Eredmény Díjazott hallgató Téma Konzulens GAMF Kar Műszaki Tudományi Szekció. Abonyi Gergő Czuprák Zsolt Éva Róbert

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok Tára. Szekció Eredmény Díjazott hallgató Téma Konzulens GAMF Kar Műszaki Tudományi Szekció. Abonyi Gergő Czuprák Zsolt Éva Róbert"

Átírás

1 Határozatok Tára 1-1/2013. (V.29.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma elfogadta az Alapítvány évi egyszerűsített beszámolóját az Alapítvány évi gazdálkodási tevékenységéről. 1-2/2013.(V.29.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma döntött az adó 1%-os felajánlás befolyt összegének felhasználásáról az előterjesztett javaslat szerint: az Alapító okirat 2. pontjában meghatározott cél szerinti juttatásként, azaz a Ftnak az OTDK-n helyezést elért hallgatóink között történő szétosztásáról ösztöndíj támogatás formájában. Eredmény Díjazott hallgató Téma Konzulens GAMF Kar Műszaki Tudományi Informatika Tudományi Tanítóképző Főiskolai Kar Tanítás- és Tanulásmódszertani, Tudástechnológiai Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi 1.díj Abonyi Gergő Czuprák Zsolt Éva Róbert FPGA képfeldolgozás alkalmazása hulladékgyűjtő roboton 3. díj Czuprák Zsolt Raj-intelligencia feladat megoldása Microsoft Robotics Studioval 2. díj Forgó Adrienn Tóth Jácinta 3. díj Bódi Alexandra Dorina Az óvodai drámapedagógia egész személyiséget fejlesztő hatásának vizsgálata egy sajátos kutatás által kidolgozott (dramatikus) kompetenciát mérő új eszköz segítségével A csépai cigány hagyományok és megjelenítésük az óvodai nevelésben Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács Tamás Gurkáné Csizmás Edit Fehér Éva Dr. Rigó Róbert 2/2013.(XI.7.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a XXII. Szendrei János Matematika verseny támogatására irányuló szervező bizottsági kérelmet és a jelen lévők egyhangú szavazással támogatták az Alapító Okirat 2. pontjában meghatározott cél szerinti juttatásként a Ft támogatási összeg megítélését a verseny színvonalas megrendezéséhez. 3/2013.(XI.28.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Kecskemét Város Ösztöndíja pályázatra benyújtott pályázatok pontozásos sorrendjét, az előterjesztett 47 elsőéves és 47 felsőbb éves ösztöndíjra jogosult hallgatót tartalmazó listát. (A lista a jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.)

2 Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a következő kiírásnál más, további szempontokat és kitételeket is érdemes majd figyelembe venni. 4/2013.(XII.18.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma 3 igen szavazattal támogatta a pontozás során figyelembe nem vett adatok miatt Szlanka Anett benyújtott pályázatának újrapontozását. Egyhangúlag elfogadta Szlanka Anett pályázatának a helyes pontszámmal történő figyelembe vételét, s ennek eredményeként számára az ösztöndíj megítélését. Az utólagos utalásról a kuratórium titkára intézkedik /2014.(III.28.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal elfogadta a Kecskemét Város Ösztöndíja pályázat keretében nyertes, második félévi támogatásra jogosult hallgatók névsorát, figyelembe véve a két végzett hallgatót, illetve az első félévben utólagosan már támogatásra jogosult hallgatót. Jóváhagyta a támogatási összeg második felének ( Ft/fő-5 havi összeg) a 93 hallgató számlájára történő utalását. 2/2014.(IV.14) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány kuratóriuma 4 igen szavazattal elfogadta a Kecskemét Város Ösztöndíja keretében meghirdetett oktatói-kutatói pályázati kiírásra Vojnich Viktor József által benyújtott pályázatot. A Kuratórium hozzájárult a támogatási szerződés megkötését követően a támogatási összeg kiutalásához, a támogatási időszak alatt a támogatás feltételei meglétének folyamatos ellenőrzése mellett. 3/2014.(V.9.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma elfogadta az Alapítvány évi egyszerűsített beszámolóját az Alapítvány évi gazdálkodási tevékenységéről. 4/2014.(V.9.) határozat A Kuratórium döntött az adó 1%-os felajánlás befolyt összegének felhasználásáról - a javaslat elfogadásával - a hallgatók tanulmányi munkájának ösztöndíjjal való támogatása (Alapító Okirat 2. pont) céljából juttatásként 6 hallgatót a záróvizsgán elért kiemelkedő eredmény elismeréseként

3 fejenként Ft ösztöndíjban részesíti. Az erről szóló oklevél a Diplomaátadó ünnepségen kerül átadásra, az összeg átutalása ekkor megtörténik. Felügyelő Bizottsági határozatok: 1/2014 (V.30)FB határozat A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal az alapító okirat 13-as pontjában foglaltaknak megfelelően elfogadta saját működési szabályzatát. 2/2014 (V.30) FB határozat A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal a titkári feladatok ellátására Szabóné Kiss Márta főtitkárt kéri fel. 3/2014 (V.30) FB határozat A Felügyelő Bizottság a Kuratórium 3/2014 (V.09) határozatát (amely az Alapítvány évi gazdálkodási tevékenységének elfogadását tartalmazza a évi egyszerűsített beszámoló alapján) és azt 3 igen szavazattal elfogadta. 4/2014 (V.30) FB határozat A Felügyelő Bizottság a Kuratórium 4/2014 (V.09) határozatát (amely az adó 1%-os felajánlás felhasználását tartalmazza) átvizsgálta és azt az Alapítóknak 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja /2015. (II.23.) határozat A Kuratórium tagjai az előző évi pályázati kiírás alapul vételével elkészített és kiküldött pályázati kiírást, annak kötelező mellékleteivel együtt egyhangúlag elfogadták, ezzel a Városi Ösztöndíj oktatóikutatói pályázatának kiírásáról március 2-i hatállyal döntöttek. 2-1/2015.(III.30.) A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés alapján kiírt, a fiatal oktatók és kutatók támogatására szolgáló Kecskemét Városi Ösztöndíj pályázati kiírásra Devosa Iván, Dr. Balogh Levente, Dr. Kujáni Katalin Olga, valamint Dr. Lelkes Zoltán által benyújtott pályázatot elfogadta, azokat az ösztöndíj-támogatásra alkalmasnak találta. Döntött arról, hogy a négy érintett pályázóval a támogatási szerződést a Kuratórium elnöke készítse elő, a foglalkoztatás jogviszony létesítését követően az ösztöndíj kifizetése a kötelező járulékok levonása után bruttó Ft/hó összeggel történjen meg.

4 2-2/2015.(III.30.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal támogatta, hogy a Városi Ösztöndíj-pályázat keretében belső pályázat kerüljön kiírásra a főiskola jelenlegi oktatói-kutatói közül 1 fő támogatására ugyanakkora támogatási összeggel. 3/2015. (V.29.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma elfogadta az Alapítvány évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését az Alapítvány évi gazdálkodási tevékenységéről 4/2015.(V.29.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma a jövedelemadó 1%-os felajánlásai befolyt összegének felhasználásárára vonatkozóan úgy döntött, hogy azt - az Alapítvány céljainak megfelelően (1.3. pont) - az 5 legeredményesebb záróvizsgázó számára egyenlő összegben utalja át. Az érintet hallgatók a Diplomaátadó ünnepségen vehetik át az erről szóló oklevelet. 5/2015.(V.29.) határozat A Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány Kuratóriuma Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött támogatási szerződés alapján kiírt, a fiatal oktatók és kutatók támogatását célzó Kecskemét Városi Ösztöndíj intézményen belüli pályázatra benyújtott pályázatok közül a szakmai bírálati pontrendszer alapján felállított rangsor szerinti 1. helyezett, Dr. Weltsch Zoltán tudományos főmunkatárs számára ítélte meg az ösztöndíjat. Ennek összege a közterhek levonását követően ugyancsak bruttó Ft/hó. Az ösztöndíj utalásának kiírás szerinti feltétele a támogatási szerződés megkötése. 6/2015.(VII.2.) határozat A záróvizsgák eredményei alapján az Oktatási Iroda kialakította a rangsort. A Kuratórium az Alapítvány Alapító Okirat szerinti céljaival összhangban a hallgatók tanulmányi munkájának támogatása érdekében a következő 5 végzős hallgató részére ítéli meg a támogatást Ft/fő összegben: Mucsi Ilona kertészmérnök (KFK) Fazekas Emese tanító (TFK) Kisléghy Barbara tanító (TFK) Imre Márk mérnökinformatikus (GAMF)

5 Merschdorf Csaba mérnökinformatikus (GAMF) A támogatási összeg átutalására a korábbi határozatnak megfelelően - a Diplomaátadó ünnepséget megelőzően kerül sor. 7/2015.(VII.3.) határozat A Kuratórium az Alapítvány Alapító Okirat szerinti céljaival összhangban a hallgatók tanulmányi munkájának elismeréseként, támogatásként Ft/fő összeget ítélt meg a következő hallgatók részére: Czuprák Zsolt mérnökinformatikus Csertő Norbert mérnökinformatikus Nádor Csaba Dániel mérnökinformatikus Szeleczkei Edit műszaki menedzser Török Viktor rendszergazda mérnökinformatikus asszisztens Balog Bernadett gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Varga Árpádné okleveles kertészmérnök Pintér Nikoletta felsőfokú kertészmérnök-asszisztens Pataki Evelin óvodapedagógus Orovecz Csaba óvodapedagógus Kovács Dorottya tanító Károlyi Anett tanító Forrás Brigitta tanító Feleki Mirkó tanító Tarjáni Dorina óvodapedagógus

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Beszámoló Kölkedért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről Kölkedért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapszabálynak megfelelően a következő alkalmakkor ülésezett és a jegyzőkönyvekben követhetően fejtette

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 I. Preambulum II. Az alapítók III. Az alapítvány mint jogi személy IV. Az alapítvány szervezete V. Díjak, támogatások

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jelen vannak: Csicsek Zoltán alpolgármester Bálint László alpolgármester K.Nagy László képviselő Bai Lászlóné

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. II. Az alapítvány neve, székhelye. 1) Az alapítvány neve: Segítségnyújtás a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen alapító okirat I. pontjában megjelölt alapító a Ptk. 3:378..-a alapján tartós cél folyamatos megvalósítására az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozza létre, amelynek

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben