A SZENTLÉLEK ÉS A SZENT ANGYALOK KAPCSOLATA. Mottó: Krisztus Jézusban csak a Hit számít, amely a Szeretet által tevékeny! Gal. 5-6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENTLÉLEK ÉS A SZENT ANGYALOK KAPCSOLATA. Mottó: Krisztus Jézusban csak a Hit számít, amely a Szeretet által tevékeny! Gal. 5-6."

Átírás

1 A SZENTLÉLEK ÉS A SZENT ANGYALOK KAPCSOLATA Mottó: Krisztus Jézusban csak a Hit számít, amely a Szeretet által tevékeny! Gal A Szent Angyalok feladata, hogy abban segítsék az anyagi test által bizonyos mértékben elvakított embert, hogy Isten tiszta Szellemi tartalmú Igazsága itt, a földi világban is megvalósulhasson. Ez azt is jelenti egyben, hogy a Fent és lent, vagyis Isten Terve és az ember megvalósító képessége a Szent Angyal ember együttműködő kapcsolatában ér össze. Ezt a bevezető gondolatot pedig Mária, az Istenanya szerepével kell folytatnunk. Égi Édesanyánk szerepe ebben a tekintetben mindenképpen figyelmet kell, hogy kapjon. A Szűzanya mint a Szentlélek Mátkája, és mint az Angyaloknak Királynője legfőbb gondja, hogy gyermekeit az Úr Jézushoz vezesse. Ő Szent Szíve teljes lángoló Szeretetével vesz részt Isten lélekmentési Tervében a Szent Angyalok szolgálatán keresztül is. 2. Szent Pál a mottóban megfogalmazott idézetében arról az Isteni Szeretetben megalapozott hitről beszél, amely Jézus tanítványait az Ő mennybemenetele után a Szentlélek Ajándékainak kibomlása által apostollá avatta. Arról a hitről beszél, amely éppen a Szentlélek-ajándékok által válik megtapasztalható valósággá egy ember életében, mert ezek az Ajándékok valamely feladat ellátására teszik képessé az embert: Ő egyeseket apostolokká, másokat prófétákká, ismét másokat evangelistákká, pásztorokká és tanítókká tett, hogy Istenszolgálatra neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus Testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében. Akkor nem leszünk többé éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele ide-oda hány és tovasodor. Inkább igazságban fogunk élni és szeretetben, és teljesen egybe fogunk nőni a Fővel, Krisztussal. írja Szent Pál, Efezusiakhoz írt levél 4 / ben. Mivel a Szent angyalok tevékenysége erősen összefügg a Szentléleknek, Isten Szent Szellemének működésével, ezért nagyon fontos, hogy megértsük: Ezek a Kegyelmi adományok különböző módon érvényesülnek az ember életében, és minden egyes ember életében érvényesülhetnek, de különböző mértékben! És rajtunk, embereken, a mi szabad akarati döntésünkön múlik, hogy érvényesülnek-e egyáltalán! A nagy, klasszikus apostoli tevékenységen kívül nagyon sokféle módon nyilvánulhatnak meg a Szentlélek Ajándékai, de ezek minden esetben összefüggnek az egyén életútjával, és lelkiszellemi feladatával. 1

2 Néhány példa erre: - Léteztek a történelemben világszerte nagy formátumú vezetők, királyok, akik apostoli lelkülettel végezték munkájukat, hűségük Isten és hazájuk felé egyaránt megmutatkozott. (Mint például nálunk Szent István és Szent László.) Csodáikat melyek helyzeteikből adódtak éppúgy feljegyezték a krónikák, mint ahogy megőrizte nép szeretete. - Van, aki csak családi környezetben apostolkodik, mint például Szent Cecília tette, akit nem csak az első keresztényüldözések idején elszenvedett vértanúsága, hanem a családja környezetében végzett apostolkodása avatta szentté. Vagy Szent Mónika, aki nem lett vértanú a középkorban, csupán évtizedekig tartó hűséges imái váltották ki Isten Kegyelmét, hogy züllésnek induló fiából Szent Ágoston legyen. - A családi környezeti apostolság később (nem kötelező jelleggel, de) kibővülhet, és így válik belőle Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Rita, stb. - De itt van közeli példaként a rejtett apostolságra Árpád-házi Szent Margit, aki ki sem lépett egy kolostor falai közül, de talán a legtöbb csodát vitte végbe rajta keresztül az Úr, a fiatal királylány Isten-szerelméért és hazaszeretetéért. Vagy Szent Fausztina, akit nem csak az Irgalmasság Titkárnője címmel illetnek meg, hanem az Irgalmasság Apostolának is neveznek. Ő sem lépte át a külvilág felé a kolostor küszöbét, mégis hatalmas tanítást adott Jézus rajta keresztül a világnak. Mindkettőjük apostoli tevékenysége csak jóval haláluk után vált ismertté, és emelkedtek szentségi életükkel az emberiség köztudatába. Árpád-házi Szent Margitot csak a halála után 700 évvel, 1943-ban avatták szentté, Szent Fausztina magánnaplója pedig több mint 30 évig pihent egy fiókban, amíg egy másik szentéletű ember akit II. János Pál pápa néven ismert meg a világ nem csak felfedezte, hanem meg is erősítette az Isteni Irgalmasság világra szóló üzenetének hatalmas jelentőségét. De a magas szinten gondolkodó pápa megerősítette egyben azt a Jézus által adott Tanítást és Isteni Vezetést, azt az újfajta, közvetlen Isten-ember kapcsolatot, ami Fausztina Naplóján keresztül megmutatkozik. És még sorolhatnánk a példákat vég nélkül, hiszen nagyon sok szentéletű ember létezik, akik élete Istenből gyökerezik, de egyáltalán nem, vagy csak kevéssé ismertek. Az előbbi említett példákat Isten kiemelte a többi szintén becsülendő életet élő ember közül, hogy nekünk, ma élő embereknek minden korból, és minden területről adjon követhető mintákat, és hogy Tanításának egyegy különleges motívumát életükön és munkájukon keresztül szemléltesse. Az ő tetteik, csodáik által nyílhat rá a szemünk arra, hogy a Szentlélek Isteni változatossággal segíti meg egy bizonyos, az egyénre jellemző életkörülmények között Isten Követét. Ily módon mindenki lehet (az előbbi Szent Pál idézet szerint) valóban Isten Szeretete által: apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító csak különböző mértékben. Az embernek azonban minden területen fel kell ismernie a saját kompetencia-határait, és azon a területen belül kell a legtöbbet kihoznia magából, ott kell naggyá növekednie. Ehhez elengedhetetlenül szükséges Isten Szent Szellemének működése az életünkben. 3. Tehát a Szentlélek vezeti be az embert (és minden embert, aki kéri, aki igényli) Isten Igazságába, és ennek alapján készít fel minden szolgálatra. A Szentlélek sugallatainak lebontásában mint szellemi feladatban és gyakorlatba ültetésében azonban nagy segítségünkre vannak az angyalok, akik szellemi oldalról sokkal többet látnak és tudnak, mint mi emberek, megvalósítani azonban hosszan tartóan nem képesek, hiszen nincs anyagi testük. Mi emberek vagyunk a kezük és a lábuk. Jól működő angyal-ember kapcsolatban nagy előrelépések lehetnek az ember életében is: Isten Szent Fényangyalai fényükkel tisztítják az ember lelkét, emelik szellemiségét, alkotásait tökéletesítik, és éppen ezért az emberi tevékenység ebben az esetben tükrözi legjobban Isten Tervének megvalósítását. Természetes, hogy ez az együttműködés csak Isten tiszta Tanítása által, annak gyakorlatba öntésénél valósulhat így meg. 4. Ezen kívül a felkészítés része, hogy az ember egyre nagyobb lelki és szellemi tisztaságot érjen el. Ebben a megtisztulási folyamatban teljességgel nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak Isten Szent Angyalai. Találkozásokat készítenek elő, helyzeteket teremtenek, ahol a már megismert tananyag kipróbálható, és amelyek által az ember képessé válik saját Istenadta tulajdonságainak felismerésére, és egyúttal tapasztalatot szerezhet. Szent Angyalaink védelmeznek is bennünket a tanulási folyamat alatt. Szükség is van erre a védelemre, ők ugyanis valóban tisztán látják a sötét erők háttérműködését, látják, értik a rendkívül jól, több oldalról is előkészített szellemi csapdák létezését, amibe az ember könnyedén belesétálhat az ő emberi gondolkozásával. 2

3 Mivel az ember szellemisége az anyagi test által jócskán lefedett, ezért egyszerűen észre sem veszi e tisztán szellemi oldalról készülő ravasz csapdákat. (Emberek összeveszítése, kapcsolatok durva megszakadása, szeretetlenség, stb.) A sötétség szellemi katonái komolyan beleavatkoznak a természet rendjébe és az ember életébe, és megzavarják azt. E fájdalmas rendzavarási műveletek kioldása a Szent Angyalok feladata, de ők csak akkor tudják ezt megtenni, ha védencükkel ÉLŐ a kapcsolat. Egy ember-angyal NEM ÉLŐ kapcsolata esetén nagyon lekorlátozódik a hatalmas erejű angyali tevékenység, aminek eredményeként, egy bizonyos idő után felmerülhet valakiben a kérdés: Hogyan engedheti meg ezt az Isten!? Az ember kérdez, de ugyanakkor elfelejti, hogy szabad akaratával úgy döntött, hogy Istennel laza kapcsolatban él, a mellé rendelt őrangyallal pedig egyáltalán nem törődik, vele semmilyen kapcsolata nincs! Ilyenkor Isten akit az ember állított félre saját életéből(!) nem erőszakoskodik. Hátralép egyet, és engedi a gonosz működését. Ugyanis az Istennel való ÉLŐ kapcsolat védelmet ad, eleven földi életet, az adottságok (talentumok) megismerését, felhasználását, vagyis az emberszellem kiteljesedését, és örömöt jelent, és EZ A SZERETET Útja! Mert, az Istennel történő önmegvalósítás AZ IGAZI KITELJESEDÉS, és valóban EZ A Szeretet Útja! Ha ez nem megy mert az ember nagyon okosnak hiszi magát, és visszautasítva Isten segítségét gőgösen, vagy engedetlenségből csak maga akarja intézni sorsát, akkor az Úr azt mondja, hogy ha nem ment a Szeretet Útja, akkor: Jól van gyermekem, nézd meg, mire mész Nélkülem! Ilyenkor az angyali tevékenység is lecsökken, a Szentlélek pedig hozzá sem fér az emberhez. A nagy gond abban van, hogy ezekben az esetekben a másik oldal hamar átveszi az angyali védelem nélküli szabad terepet, s nem egyszer angyalként bejelentkezve teszi ezt. Isten Igazi Fényangyala pedig kommunikáció és a benne való bizalom hiányában nem tehet semmit védence megsegítésére! Bizony, ilyenkor Őrangyalunk nagyon szomorú, sír, és ahhoz hasonlítható lelki szenvedést él át, mint a Szűzanya, Aki azt látja, hogy megtévesztett gyermekei hogyan fordulnak el Jézustól. 5. A szellemi küzdelem tehát a kezdetek óta folyik. Ezért az utolsó időkben ember és angyal együtt kell, hogy működjön, mert az ember képtelen önerőből csatát nyerni! Ugyanakkor az együttműködés esetén minden nehézséghez újabb és újabb erőt kapunk. Az egyes ember bele van vonva ebbe a szellemi küzdelembe. Egyrészt magára kell ismernie, hogy ő is Isten szeretett szellemi gyermeke, aki most testben él, de nem szabad, hogy szellemi rabszolgaságban éljen, mert már MEGVÁLTOTT! Másrészt viszont éppen az anyagi test esendősége és korlátozottsága miatt újra és újra el kell köteleződnie Isten felé, újra és újra meg kell, hogy erősítse kapcsolatát is a Szent Angyallal, hogy erős maradjon, és küldetését bevégezhesse. A harc erős, és ahogy a Jelenések Könyvének idejébe egyre mélyebben hatolunk bele, úgy az embernek egyre több nehézséggel kell megküzdenie. Isten gyermekeit üldözi a sötétség ura, és igyekszik minden apróságnál fogva ravaszul bevonni őt gonosz játékába. Ez a küzdelem a kezdetek óta folyik, és Jézus földi ideje óta nem csak felerősödött, hanem többsíkúvá is vált, hiszen Ő megnyitotta a Mennyek Országát, és az Égi Haza felé vezető Utat is megmutatta. Aki nincs Velem, Ellenem van! mondja az Úr évvel ezelőtt Magát az Urat bántották a sötétség vezetői, most ugyanezt teszik az Oltáriszentséggel! (Szentségtörések, hanyagságok, durva tréfák, nem Kegyelmi állapotú áldozások, stb. által. Sokan teszik ezt, és sokszor!) Mindez nagy fájdalmat okoz Istennek, Akinek Terve minden egyes emberélet elindításában gyönyörű! Ezért kell az engesztelés, helyettük is az Istennek bánatot okozók helyett is kell a felajánlás! Ezt fogta fel sok szentéletű emberlélek is. Nem a szenvedést (vezeklést, önostorozást) szerették ahogy ezt sokan értetlenül mondogatják, hanem az Úr manapság folytatott lélekmentési küzdelmében, magában a szellemi harcban vettek részt: teljes emberi önmagukkal! 3

4 6. A Szent angyalok segítsége nélkül azonban lehetetlen lenne magas szinten elvégezni Isten Tervét, amelyet egy emberrel kapcsolatban gyönyörűségesen kigondolt. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy az igaz angyali segítség mindig alkalmazkodik az ember által kimondott (megerősített) felajánláshoz! A Szent Angyalok tevékenységét úgy is meg lehet fogalmazni, hogy munkájuk általánosan: Isten Tervének és az ember szabad akaratának összehangolásában rejlik, de úgy, hogy közben a lehető legmagasabb szint elérése felé segítenek bennünket. Más szavakkal: feladatuk egy része abban áll, hogy úgy terelgessék az embert, hogy védencük a lehető legtöbb Szentlélek-ajándékot elnyerhesse, amely a lelke szerint vállalt feladat elvégzéséhez szükséges. Angyalaink semmit nem erőltetnek! Jeleznek sürgető sugallatokkal, hogy nehogy kifussunk az időből, nehogy elmulasszunk jó lehetőségeket, de nem erőltetnek! Az ember határozza el, hogy mit tesz, mennyit vállal bizonyos körülmények és lehetőségek között. Ha azonban az emberi irányultság Isten Tervével megegyező, vagy abban az irányban törekvő, akkor maximálisan segítenek. Olyannyira, hogy előre látva a lehetséges változatokat sok esetben még választási lehetőségeket is felkínálnak. Erről (is) szól az angyali tanítás, amikor azt mondja: Magasabbra, sokkal magasabbra tűzd a segítés fokát, az érzéseken felül! Nem sejtett erők szolgálnának! Még benned raboskodnak, mert nem nyitod meg az ajtót! Ez a finoman, tömören megfogalmazott felsővilági tanítás több dolgot sűrít önmagába. Sugalmazza, hogy egy dolog megoldása sok esetben több szinten is történhet: Lehetséges jó megoldás csak hétköznapi emberi szinten is, amikor azért jelen van a szeretet. Ez elfogadható szint. Példaként: Fel lehet nevelni egy gyermeket olyan szeretettel is, hogy a szülő figyelmesen ügyel jólétére, adottságai kifejtésére, egészségére, stb. Ez is szeretet, de nem minőségi, nem teljes egészében Isten elgondolása szerinti szeretet. Az ennél magasabb szintű az a szeretet, amikor komoly lelki szintről is beszélhetünk, igaz Hitről, Isten felé törekvésről. Az előző példát folytatva a nevelésben az Isten felé való törekvést, mint szülői példát kell tekinteni, amely folyamatos, kitartó szeretetmintát visz be mindkét szülőtől a gyermek életébe. Ebben az esetben nincs ellentmondásosság a szülő, mint felnőtt, szabad akaratú ember és a gyermeknevelés között. (Sajnos ez már a különböző személyiségtípusok hitbeli éretlensége miatt ritkább eset.) A harmadik, a legmagasabb szintű szeretet, amikor valaki valóban minden tevékenysége elé helyezi Istent, és az Ő Akaratának megvalósítását. És ezt nem csak kolostori körülmények között lehet megtenni. A nevelési példát folytatva: II. János Pál pápa 5 éves korában veszítette el az édesanyját. Ez egy gyermek életében tragédia. De az ő édesapja nem szokványos emberi szeretet alapján cselekedett, hanem odavitte a kisfiút a Segítő Szűzanya képéhez, és ezt mondta: Nézz a Szűzanyára! Mától Ő lesz a te Édesanyád! és a kis Karolból egy szent lett, mert a Szűzanya ilyen nevelést ad! Vagy a másik példa: Szent István királyunk felajánlotta Koronáját, Népét és Országát a Szűzanyának, és Magyarország, melynek létét a történelem során sokan megkérdőjelezték, ma is áll, és a legtöbb szentet adta a világnak! Talán ezeken a mintákon is látható az előbbi angyali mondás igazsága: Magasabbra, az emberi gondolkozás szintjénél, sőt, az emberi érzések szintjénél is magasabbra kell emelni a segítés fokát, akkor Isten tiszta szellemi erői is a legnagyobb segítséget képesek nyújtani! Ahol az ember magasabb szintű szeretettel él, ott az angyali tevékenység is több segítséget nyújthat, és erősebben teret nyit a Szentléleknek, Isten Szent Szellemének a működésére. Az ember tiszta szívű (!) vágyához hozzáadódik az angyal könyörgése és igenlő segítsége, és ezzel együtt a mi gyenge emberi kérésünk felér Isten Trónjáig. Ekkor olyan megoldás születik az ember megsegítésére, amelynek eredményét mi még csak el sem tudjuk képzelni, hiszen ha a Szentlélek (mint III. Isteni Személy) veszi át a vezetést, akkor az már Isteni Gondolat megvalósítása lesz! Isten Elgondolása pedig még a mi emberi sorsunkkal kapcsolatban is! mindig tökéletes, és a legnagyobb örömöt hozó! És ez kicsiben egy ember életében, és egy nemzet életében is egyaránt igaz! 4

5 Gondoljuk hát szeretettel mindezt végig, és szívből imádkozzuk együtt: Fényes Őrangyalom, szeretlek! Veled, segítségeddel küzdöm át az életet. Kérlek, mindig figyelmeztess többször, s felhatalmazlak, Hogy ne nyugodj addig, míg helyt nem állok az Isteni Akaratnak. Hangod legyen mindig olyan erős, és csengően tiszta, Hogy minden zajon túl ráfigyeljek Isten Szavára. Légy áldott Isten Szent Angyala, Szívünk az Urat együtt, s örömmel imádja! Ámen Szeretettel: M.G.Mária 5