DOBA SZILVIA * A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOBA SZILVIA * A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban"

Átírás

1 Bevezetés DOBA SZILVIA * A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban Prospects of the LEADER Program in small villages in Zala county The LEADER program is well-known in Hungary also in small villages since Since the 90s the phenomenon of sustainable local development has replaced the concept of growth in the European Union. The LEADER program of the European Union has been set up in order to reform the traditional development policy. The abbreviation comes from the French equivalent of the program: Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale. Several villages of the small region around Zalaegerszeg could participate in the Hungarian LEADER pilot program and in the LEADER+ program between and , respectively. At present, they are trying to take advantage of the LEADER2 program, focusing on subsidiarity, which involves planning, fulfilling and decision making processes of development ideas of local communities while being aware of their full autonomy. However, the so called third generation LEADER program seems to get away from the local communities and their real local needs in the small villages of Zala county. A LEADER francia betűszó, melynek jelentése: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A vidékfejlesztés új lehetőségeit kínáló LEADER az Európai Unió egyik legsikeresebb, több fejlődési szakaszt megélt közösségi programja, amely azzal a céllal indult a 90-es évek elején, hogy az elszigetelődő vidéki kistérségek további leszakadását megállítsa. Az Európai Unió a LEADER program létrehozásakor abból a felismerésből indult ki, miszerint az európai vidéki területek változatossága miatt a fejlesztési stratégiák hatásosabbak és hatékonyabbak, ha a helyi szereplők helyi szinten hoznak döntést és hajtják végre azt átlátható eljárások, az érintett közigazgatás támogatása és a jó gyakorlat átadásához szükséges technikai segítségnyújtás mellett. A LEADER másik célja az volt, hogy átalakítsa a kistérségi önkormányzati, vállalkozói és civil szféra gondolkodásmódját. Az uniós tapasztalat azt mutatja, hogy a LEADER jóvoltából a partnerség, a közös érdekek felismerése mentén kialakuló összefogás lép az elszigetelt, egyéni és esetenként egymást átfedő, vagy akadályozó törekvések helyére. A lényeg az, hogy az adott helyi program kidolgozása erős partnerségen alapuljon és ténylegesen hozzájáruljon az adott kistérség fejlődéséhez. * BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete, főiskolai tanársegéd, PhD hallgató. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 I. A LEADER sajátosságai, magyarországi szakaszai A LEADER-megközelítés lényege legjobban a legfontosabb jellemzőivel foglalható össze, amelyeket az 1. ábrán láthatunk. 1. ábra A LEADER-megközelítés 1) A területalapú megközelítés kisebb, egységes, társadalmi értelemben összefüggő, gyakran közös hagyománnyal, helyi identitással, hovatartozástudattal vagy közös igényekkel és elvárásokkal rendelkező területet tekint a politika végrehajtás célterületének. 2) Egy-egy helyi cselekvési csoport más LEADER-csoporttal vagy egy másik régió, tagállam, de akár harmadik ország hasonló megközelítéssel dolgozó csoportjával való közös projektjének kivitelezését jelenti. 3) A lentről felfelé építkező megközelítés azt jelenti, hogy a helyi szereplők részt vesznek a stratégiát illető döntéshozatalban és a helyi területük kapcsán követendő elsőbbségek kiválasztásában. A hét jellegzetesség közül a lentről felfelé építkező megközelítés a legmegkülönböztetőbb. 4) A LEADER megközelítés értékes szerepet játszhat a vidéki területfejlesztések új és innovatív megközelítéseinek ösztönzésében. A helyi akciócsoportok nagy szabadsági foka és a támogatandó fellépéseket érintő döntéshozatal rugalmassága elősegíti az innovációt. 5) A helyi fejlesztési stratégiának több tevékenységi ágazatot integráló ágazatközi megfontolásoknak kell eleget tennie. A helyi stratégiákban szerephez jutó fellépéseket és projekteket össze kell kapcsolni és koherens egészként kell irányítani. 2

3 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN 6) A hálózatépítés magában foglalja az eredmények, a tapasztalatok és a szakértelem cseréjét a LEADER-csoportok, a vidéki területek, a közigazgatások és az EU-n belüli vidékfejlesztésben szerepet játszó szervezetek között, akár a LEADER közvetlen kedvezményezettjei közé tartoznak, akár nem. 7) A helyi akciócsoportoknak össze kell kapcsolniuk a köz- és a magánszféra partnereit, és meg kell valósítaniuk a terület szociális és gazdasági ágazataiból kialakuló helyi érdekcsoportok egyensúlyát és megfelelő képviseletét. [1] Magyarországon a LEADER programnak eddig három szakasza különíthető el. Ezek a következők: 1) 2001 és 2004 között a kísérleti LEADER program 2) 2004 és 2006 között a LEADER+ program 3) 2007 és 2013 között a jelenlegi LEADER program. Tanulmányomban e három hazai szakaszt hasonlítom össze módszertanilag, különböző ismérvek alapján, a zalai aprófalvas területeken elért eredményekre, ill. a leszűrt tanulságokra építve. II. A kedvezményezett térségekre vonatkozó földrajzi előírások Kezdeti cél: Nagyfokú szabadság biztosítása a helyi fejlesztés szereplői számára, hiszen szabadon anélkül, hogy ragaszkodtak volna a már kialakított adminisztratív határokhoz- határolhatták le működési területüket, ahol a természeti és a kulturális erőforrások szerves egységet alkottak. Az efféle rugalmasság többfajta kedvező eredményt hozhat: erősödik a helyi identitás, helyi értékteremtő közösségek jönnek létre, kialakulnak az együttműködés és a helyi menedzsment struktúrái. [2] 1) Kísérleti LEADER A kiválasztott közösségek földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések, minimum 5000 főt számláló összefogásaként alakulhattak meg. 2) LEADER+ A helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy gazdaságilag és szociálisan homogén egységet alkotnak. Azonos KSH kistérséghez, megyéhez vagy régióhoz tartozás nem szükségszerű. A helyi akciócsoportok között nem lehet átfedés sem tagszervezeti, sem személyi, sem területi (települési szinten) szinten. Egy település csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat. Az egy akciócsoport célterületét alkotó településeken élő lakosság száma től főig terjedhet. Kivételt képez ez alól Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Zala megye, ahol az egy akciócsoporthoz tartozó minimális lakosok számának legalább az 5000 főt el kell érnie. A helyi akciócsoport tagjai csak olyan települések lehetnek, ahol az ott élők száma fő alatti és/vagy a népsűrűség 120 fő/km 2 alatti. [14] 3) LEADER A helyi vidékfejlesztési közösségek által lefedett területnek földrajzilag folytonosnak kellett lennie és az általa lefedett terület állandó lakossága és fő között kellett, hogy legyen. A 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján földrajzilag folytonos területnek számít a közös közigazgatási határral rendelkező települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett az egység részét képező, és a rendelet mellékletében nem szereplő település megszakíthat. Észrevétel: az eredeti elképzelés, mely szerint majd erősödik a helyi identitás és helyi értékteremtő közösségek jönnek létre, csorbát szenvedett. A Kísérleti és a LEADER+ programokban meglévő, az aprófalvas térségek számára könnyítést jelentő 5000 fős lakosságszám lehetősége a jelenlegi LEADER programban eltűnt. Egyre nagyobb földrajzi egységet átfogó potenciális kedvezményezetti körök alakultak meg. Főleg az aprófalvas területeken a minimum fő elérése több, már korábban működő csoportot kényszerített a bővülésre. Ezáltal a minőség átment mennyiségbe, gátolva ezzel a megkezdett fejlesztési koncepciók azonos feltételek melletti továbbvitelét. III. Kedvezményezettek kiválasztása, elnyerhető támogatási keretek Cél: egy, a kiválasztott közösségek által előre ismert forrás LEADER-szerű továbbpályáztatása az elkészített vidékfejlesztési stratégiáknak megfelelően. 1) A kísérleti LEADER A program meghívásos alapon, több, országos szintű szakmai és civil szervezet ajánlását figyelembe véve 40 potenciális helyi kezdeményezést választott ki az együttműködésre, amelyből Tárcaközi Bizottság választotta ki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Vidékfejlesztési Célelőirányzat évi forrásának terhére, a 104/2001. (VI. 21.) kormányrendelet 17. (2) bekezdésének d.) pontja szerinti szűkített (meghívásos) kísérleti program keretében azt a 14 helyi kezdeményezést, amelyek a különféle szempontoknak megfelelve a program megvalósításában végül részt vettek. [3] A támogatott pályázatok fontosabb adatait az 1. táblázat tartalmazza. 4

5 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN Helyi vidékfejlesztési munkacsoport/régió 1. táblázat A támogatott pályázatok fontosabb adatai [10] Kedvezményezett település Nyertes projekt Összes költség Megítélt támogatás E Ft Alsógalga-menti Ipolymente Közép-Magyarország összesen Sokoró és térsége Dél-Zala Göcsej és térsége ZalA-KAR Nyugat-Dunántúl összesen Baranyai-Hegyhát Közép-Hegyháti Zselica Dél-Dunántúl összesen Bükki-Hegyhát Putnok és térsége Belső Cserhát Endrefalva és térsége Észak-Magyarország összesen Sárrét Dél-Alföld összesen Ország összesen ) LEADER+ A program a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programjának (AVOP) keretén belül valósult meg. Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK rendeletével összhangban, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Vidéki térségek fejlesztése c. prioritása keretében került meghirdetésre. A pályázat elbírálása két fordulóban történt, a második fordulót követően 77 LEADER akciócsoport kezdhette meg működését. [4] A helyi akciócsoportokban helyi szakmai szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok, közintézmények, lakososok, környezetvédők és külső érdekképviseleti szervek, országos, európai 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 szintű szervezetek vettek részt. A támogatás összege maximum 90 millió forint volt (egyes kivételes esetekben maximum 100 millió forint) A nyertes helyi közösségek helyi pályáztatás útján 6,7 milliárd forint támogatást oszthattak szét. 2. ábra Nyertes LEADER+ akciócsoportok [11] Az 1. mellékletben az egyik zalai nyertes, a Göcsej-Közép Zala Helyi Akciócsoport nyertes pályázatai találhatóak. Ez a csoport a LEADER eddigi összes magyarországi szakaszában részt vett, és sikeresen pályázott. 3) LEADER 2007 szeptemberében, miután az Európai Bizottság elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), megkezdődött a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek regisztrációja. 96 helyi vidékfejlesztési közösség alakult meg, amelyek 12 ezer szervezetet foglaltak magukba. Az ÚMVP-ben a programalkotók úgy döntöttek, hogy nemcsak a kötelező mértékben fogják a LEADER megközelítést alkalmazni (IV. tengely), hanem azt kiterjesztik a III. tengely további négy intézkedésére is. Így a jelenlegi programozási periódusban jóval nagyobb forrás kerülhet a módszer szerinti szétosztásra őszén írták ki a III. tengely pályázatait, turisztika, falumegújítás és vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás témakörökben. A projektek megvalósításához a pályázók 108 milliárd forintot igényeltek. [5] A IV. tengely pályázatainak befogadása október között történt. A két tengely prioritásaira összesen 150 milliárd forint állt rendelkezésre. 6

7 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN 2. táblázat Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tengelyei [12] I. tengely II. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével III. tengely A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása IV. tengely (LEADER) Helyi közösségek fejlesztése Észrevétel: arányait tekintve a LEADER+ programban sokkal több forrás állt a kiválasztott akciócsoportok rendelkezésére, amit leaderszerűen tudtak továbbpályáztatni, mint a jelenlegi LEADER fázisban. Ráadásul a LEADER+ két évet ölelt át, míg a jelenlegi támogatások 2008 és 2013 között kell, hogy fejlesztési forrást biztosítsanak az ország szinte teljes területére. A LEADER források aránya 2008 nyaráig minden közösségben közel állt az 1:1-hez a III. és a IV. tengelyt illetően, ekkor viszont hirtelen 3:1-re változott a LEADER (IV. tengely) rovására. IV. A 3 szektor szerepe Célkitűzés: A kistérségi önkormányzati, vállalkozói és civil szféra gondolkodásmódjának átalakítása, az együttműködés és a partnerség megteremtése a közés a magánszféra szereplői között. 1) A kísérleti LEADER Ebben a még kis érdeklődés mellett lezajlott programban még nem volt százalékos előírás a 3 szektor a civil, a vállalkozói és az önkormányzati összetételére. A meghívott 14 pályázóból 3 vidékfejlesztési munkacsoport is a zalai aprófalvak térségéből került be: a ZalA-KAR Térségi Innovációs és a Göcsej Térségi és az Innovatív Dél-Zala Helyi Közösség. Mindháromban képviseltette magát a 3 szektor. 2) LEADER+ Ebben a fázisban már előírásként jelent meg, hogy a döntéshozatali szinten a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom, úgymint a mezőgazdasági termelők, a vidéki nők, fiatalok és egyesületeik képviselői a helyi partnerségi együttműködés legalább 50%-át kellett, hogy alkossák. [6] 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, ) LEADER Az 1268/1999/EK tanácsi rendelet 62. cikkének d) pontja értelmében az üzleti és a civil partnerek tervezett minimális részvételi aránya a helyi akciócsoportok döntéshozó testületeiben legalább 60%. [7] Észrevétel: az egyre több tagot számláló közösségekben az együttműködés megvalósítása egyre nehezebbé vált. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kezdetekkor lelkes civil és vállalkozói szféra a rendelkezésre álló forrásokhoz képest túlzottnak ítélte meg az adminisztrációval járó költségeket, a bürokrácia útvesztőit. Annak ellenére, hogy a civil és a vállalkozói szféra képviseletének aránya nőtt, ezzel arányban az általuk benyújtott pályázatok aránya nem nőtt, sőt a legtöbb meg nem valósult pályázat a LEADER+ fázisban pont ebből a 2 szektorból került ki. V. A pályáztatás adminisztrációs feladatait ellátó szervezet: a gesztor Cél: egy, a pályázatok menedzselésére alkalmas munkaszervezet, a gesztor kiválasztása. 1) A kísérleti LEADER Az első szakaszban megalakultak a munkacsoportok, a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottságok (HBMB)- a helyi szereplőkből álló döntéshozó testületek-, és a gesztorok. 2) LEADER+ Itt már külön vált egy vezető szervezet, aki a Helyi Akciócsoport nevében a pályázatot benyújtotta, felelt a pályázat megvalósításáért; illetve egy gesztor szervezet, amely az adminisztrációs feladatok ellátását végezte. 3) LEADER Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kötelesek voltak a helyi vidékfejlesztési stratégiájuk benyújtásának időpontjáig jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát kialakítani, amely nonprofit jelleggel működik, rendelkezik 1 millió forint alaptőkével és tagjai között a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a. Észrevétel: a korábban már bizonyított gesztor szervezetek helyére egy kötelező alapszabály mintára mesterségesen létrehozott civil szervezetek munkaszervezetei léptek. Ez a módszer, azon túl, hogy az így megalakult szervezetek civil legitimitása jogi szempontból is rendkívül aggályos, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozott, ugyanis a szabad civil szerepvállalásba, a részvételi demokráciába vetett bizalmat helyrehozhatatlanul lerombolta olyan térségekben, ahol éppen ez lett volna az egyik megújulási feltétel. [8] 8

9 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN VI. A források felhasználásának előírása, módja Cél: a forrásokba beépüljön a gesztor szervezet költségeinek fedezete is, biztosítva a programmenedzselés zavartalanságát. 1) A kísérleti LEADER A keretösszeg 15%-át a gesztor szervezet az adminisztrációra és a menedzsmentre fordította. Ezen kívül a gesztor szervezetnek lehetősége nyílt arra, hogy pályázatot nyújtson be a teljes összeg 10%-ára, valamilyen, a helyi fejlesztési tervbe illő projekttel. A támogatható projektekben a megmaradt pénz 50%-át beruházásokra kellett fordítani (ebből legfeljebb 25%-ot infrastruktúrára és 25%-ot épületfejlesztésre), a többit szolgáltatásra, oktatásra, adminisztrációra lehetett költeni. Az volt a cél, hogy a támogatás ne csak, vagy ne elsősorban épületekre és infrastruktúrára, hanem a helyi érdekeket szolgáló egyéb szolgáltatásokra fordítódjon. [3] 2) LEADER+ A helyi akciócsoport (a konzorcium) az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött keretszerződésben rögzítette a helyi vidékfejlesztési terv megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeget. Ennek az összegnek a 15%-a a teljesítés függvényében a gesztor szervezettel megkötött szerződés alapján kerül kifizetésre. A keretösszeg többi része az MVH számlájáról a kiválasztott projektek kedvezményezettjei és az MVH között kötött egyedi támogatási szerződés alapján kerül kifizetésre közvetlenül a pályázónak, utófinanszírozással. 3) LEADER A LEADER akciócsoportok a rendelkezésére álló LEADER kiegészítő forrás legfeljebb 20%-át és az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozó intézkedések terhére rendelkezésre álló forrás 15%-át működési költségeire fordíthatja, a fennmaradó összeg legalább 45%-át a helyi vidékfejlesztési tervben mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, valamint a turisztikai tevékenység ösztönzése intézkedések megvalósítására, a LEADERtervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani. [9] Észrevétel: a LEADER-szerűség egyik ismérve a helyi igényekre alapozott vidékfejlesztési stratégia, aminek a keretén belül a források felhasználásának szabad tervezése minimális elvárás. Ez a fentiek alapján sérül, hiszen egy felülről jövő korláttal már a tervezés kezdetekor számolni kellett a helyi akciócsoportoknak. 9

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 VII. A stratégia tervezésének és a helyi pályázatok elbírálásának módszertana Cél: A helyi szereplők olyan stratégiákat alkossanak, olyan projektötleteket tárjanak fel, melyek eddig elkerülték a központi döntéshozók figyelmét. A módszer sikerét garantálja, hogy képes olyan egyedi kihívásokra választ adni, melyekre központosított szabályozással nem lehet megfelelni. [5] Helyi igényeken alapuló, helyi tervezés valósuljon meg. 1) A kísérleti LEADER A kiválasztott helyi kedvezményezett közösségek munkacsoportjainak helyi vidékfejlesztési tervet kellett elkészíteniük, amelyekhez illeszkednie kellett a később benyújtásra kerülő projekteknek. Ebben a fázisban a lényeg még az volt, hogy ezt az újszerű tervezési módszert a közösségek elsajátítsák. Ebben segítségükre álltak a Regionális Vidékfejlesztési Irodák (REVI), akik végig mentorálták a folyamatot a tervezéstől az elbírálásig. A beérkező pályázatokat a gesztor formailag és előzetesen tartalmilag is értékelte. A REVI-k a gesztorral párhuzamosan tartalmi értékelést végeztek. A gesztorok által benyújtott pályázatokat teljes egészében a REVI bírálta el. A helyi bíráló és monitoring bizottság döntött a pályázatok támogathatóságáról. 2) LEADER+ Itt is egy vidékfejlesztési tervet kellett készíteni, amelyhez módszertani segédletet kaptak a helyi akciócsoportok. A gesztor ellátta a pályázatok kiírásával, adminisztrációjával és a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. Elvégezte a pályázatok formai, jogosultsági ellenőrzését és tartalmi értékelését, a négy szem elvének betartása mellett az MVH RIK szakreferenseinek felügyeletével. Ebben a programban is a HBMB-k döntöttek a pályázatok sorsáról. 3) LEADER Itt az FVM előírta egy internet alapú tervező rendszer kötelező használatát. A tartalmi és formai szempontból erősen korlátolt rendszer leegyszerűsítette és uniformizálta a folyamatot (sok esetben legördülő menükből lehetett csak tervezési opciókat választani). Az addig elkészült elképzeléseket a legtöbb esetben nem lehetett belefaragni a rendszerbe, így a konstrukciótól elvárt egyedi kiútkeresés, innovatív jelleg érvényesülésének azonnal véget vetett. [8 ] A tervezés mellett az értékelés is központosításra került, a III. tengely rendeletei mellett megjelentek a kötelezően alkalmazandó központi értékelő táblázatok is. Észrevétel: bővíteni szerették volna a LEADER-szerűen elosztásra kerülő pályázati forrásokat, ezért bevonták a III. tengelyen belül támogatott konstrukciókat. Az elbírálásnál viszont a helyi értékelési autonómia eltűnt. A központi értékelő tábla alapján mind a munkaszervezet, mind az MVH megállapított egy pontszámot, és ha a két eredmény között eltérés merült fel, akkor forrásmegvonási szankciót is kilátásba helyeztek. 10

11 Összegzés DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN A zalai aprófalvak nehézségei már a LEADER programok magyarországi megjelenése előtt is rákényszerítették ezeket a településeket az együttműködésre. Az országban elsőként itt alakultak területfejlesztési társulások. A LEADER alapja, a közösségi kezdeményezés tehát itt már részben ismert módszer volt. Ennek az előnynek volt köszönhető, hogy a kísérleti LEADER-ben a 14 csoport közt 3 zalai volt. A LEADER+ programban Zala megye szintén majdnem teljes egészében lefedésre került. Ez a lefedettség a LEADER hazai harmadik szakaszában még tovább bővült. Mindezek ellenére az tapasztalható, hogy a korábban aktív munkaszervezetek, pályázók, szakmai munkacsoportok mára elvesztették lelkesedésüket, bizalmukat a programmal kapcsolatban. Felvetődik a kérdés, hogy a LEADER program mint oly sok minden Magyarországon, miért nem tudja betölteni azt a szerepet, amit Európa nagy részén már bizonyítottan betöltött. A tanulmányomban megfogalmazott észrevételek felvillantják a kérdésre adott lehetséges válaszok egy-egy aspektusát. Melléklet A Göcsej Közép-Zala Helyi Akciócsoport nyertes LEADER+ pályázatai [13] Pályázó Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Dr. Vér Zsanett Göcsej Kistérségi Humán Európa Szövetség Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Humán Esély Tanácsadó Kht. Teskándért Egyesület Becsvölgye Község Önkormányzata Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Vincze Lajosné Projekt címe Göcsej védjegyrendszer létrehozása Méhészház építése Kisbucsa községben Összefogás a Göcseji helyi termékért Válicka- völgye kistérségi turizmusának fejlesztése Göcsej turisztikai régiókártya létrehozása Göcseji hetek Útravaló Bemutatkozunk! vásári megjelenés Túraútvonalak Becsvölgyén Legyen a vendégem Göcsej szívében Becsvölgyén 11

12 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Közép- Zalai Területfejlesztési Humán Esély Tanácsadó Kht. Ökorégió Alapítvány Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda Becsvölgye Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Kulcsár Gábor Nagykapornak Község Önkormányzata A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület Teskándért Egyesület Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület Válicka völgye és térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete Gellénháza és térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Gellénháza Község Önkormányzata Válicka völgye és térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Metropolitan Stúdium Tanácsadó Kft. A Közép-Zalai Kistérség marketing tevékenységének fejlesztése kiadvány, honlap és képeslapok készítésével Ételek és italok göcseji aszalt gyümölccsel A megújuló energiaforrások alkalmazásának megalapozása Göcsejben Környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítását szolgáló Kerti Kuckó létrehozása Ökoleltár készítése Göcsej- Közép Zalában Cserta-menti Göcsej Natúrpark szakmai tanulmányainak elkészítése Helyi természeti érték védelme és bemutatása Nagykapornak területén Környezeti nevelés és szemléletformálás gyermekek részére, kiterjesztve a LEADER térségre Sokat tud az én kezem! fazekas mesterség alapjainak megismerése a gerencsérek földjén Képzés a jövőnkért Nyelvi akadályok nélkül a Unióban Fafaragó szakkör a Válicka völgyében Korszerű tudás minőségi szolgáltatás sikeres turizmus Párbeszéd a LEADER program megismertetésére Göcseji Pálinka, Lekvár és Aszalt gyümölcs Fesztivál Megrendezése Válicka Fesztivál Lovasnapok Becsvölgyén 12

13 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Szilvágyért Egyesület Közép-zalai Területfejlesztési Nemessándorháza Község Önkormányzata Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány Válicka- völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Teskánd Község Önkormányzata Misefa Község Önkormányzata Teskánd Község Önkormányzata Tófej Község Önkormányzata Bakktüttös Községi önkormányzat Képviselőtestülete Becsvölgye Község Önkormányzata Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület Bak Község Önkormányzata Göcsej Szüreti Fesztivál Göcseji Szilvafesztivál Szilvágyon,. Göcsej kulturális, gasztronómiai, népi kézműves örökségének újraélesztése, ápolása IV. Közép-Zala értékeinek kiállítása és vására Nemesi Napok Nemessándorházán IV. Kárpát-medencei Mézfesztivál Közösen Göcsej és Közép-Zala hagyományaiért Mézes-mázas Fesztivál Söjtör Közösségépítő térségi portál a Válicka mentén Ablak a világra tájékoztatás és információáramlás segítése, hogy valóban ablakot nyissunk a világra Misefai Hagyományőrző Parasztolimpia Rendezvény Helyszínének Kialakítása Göcsej Kapujában a faluképet is meghatározó környezetért Falukép egységesítése Tófejen Falukép egységesítése Baktüttösön Mutatófa Göcsej Szüreti Fesztivál Kézműves ház felújítása Turisztikai látványosság bővítése a Válicka völgye kistérségben 13

14 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Söjtöri Deák Ferenc Sportegyesület Pusztaederics Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Közép-zalai Területfejlesztési Szilvágy Község Önkormányzata Boncodfölde Község Önkormányzata Babosdöbréte Község Önkormányzata Orbányosfa Község Önkormányzata Teskánd Község Önkormányzata Felső-Göcsej Területfejlesztési Gombosszeg Község Önkormányzata Becsvölgye Község Önkormányzata Soós Szabolcs Attila Szilvágy Község Önkormányzata Szentpéterúr Község Önkormányzata Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség Humán Európa Szövetség Egy elfeledett Deák emlékhely a söjtöri Deákkút rekonstrukciója és megismertetése Turizmus Pusztaedericsen A virágos arculatú Közép-Zaláért mozgalom elindítása a kistérség településein Szilvágy faluképének megújítása Boncodfölde falukép fejlesztés Babosdöbrétén falukép fejlesztés Az orbányosfai harangláb megóvása A mi házunk többfunkciós községháza részleges felújítása Szegek világa: a történelmi, építészeti hagyományok tükrében Harangláb restaurálás Gombosszeg Községben Kincs, ami van régészeti örökségünk: a Becsvölgyi Női Idol Örökségünk kincses szigete, ökoporta Iborfián Harangláb, hősi emlékmű és keresztek felújítása Szilvágyon Út menti homokkő keresztek felújítása Szentpéterúron A pusztaszentlászlói evangélikus templom külső felújítása, karbantartása Térségi örökségvédelmi közösségi tér kialakítása a kapcsolat központban 14

15 Hivatkozások DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN [1] /leader_approach_hu.pdf [2] B44A FF2B8/0/EUF37_Leaderprogram.pdf [3] [4] [5] News&newsid=9485&lang=hu [6] EKrendelet.pdf [7] Új Magyarország Vidékfejlesztési Program [8] [9] [10] Statisztikai Tükör, III. évfolyam, 103. szám, 3.oldal. [11] [12] [13] [14] 8. oldal. 15

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok

A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A ZALA ZÖLD SZÍVE LEADER HACS által meghatározott LEADER kritériumok A Zala Zöld Szíve HACS által meghatározott LEADER célterületek: A1 Helyi vállalkozások eszköz- és infrastrukturális fejlesztése A2 Helyi

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE 1. Célok és előzmények Az Európai Unió LEADER+ programja 2004-ben indult Magyarországon. Elsődleges célja a helyi közösségek aktivizálása önmaguk és a vidékfejlesztés

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Duna Összeköt Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER-szerűség vizsgálatának kritérium rendszere a projekt javaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA 2012. augusztus 17. Balatonkenese A vidék élni akar, Magyarország megújul! A vidékfejlesztés az EU-csatlakozás előkészítése

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1

Tartalomjegyzék. Előterjesztés ÚMVP MB 2011.12.13. - ÚMVP módosítás III. IV. tengely 1/1 Tartalomjegyzék III. tengely... 2 5.3.3.1.1. diverzifikálás... 2 5.3.3.1.2. Mikrovállalkozások létrehozása és támogatása... 7 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése... 11 IV. tengely... 14 5.3.4.1.

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013. Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013. Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőségei 2007-2013 Előadó: Farkas Ferenc Hőgyészi mikrotérségi LEADER iroda Helyszín: Döbrököz 1 Dátum: 2008. július 17. A vidékfejlesztés eszközei és térségi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

LEADER. LiasionEntreActionspourle Developmentde l'economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

LEADER. LiasionEntreActionspourle Developmentde l'economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER LiasionEntreActionspourle Developmentde l'economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Dr. Dankó László tanszékvezető egyetemi docens Zempléni Tájak HK TKCS vezető

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 2014 2020 TERVEZÉS VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2014/1 A 2007 2013 as programozási időszak lejártával megkezdődik a felkészülés a 2014 2020 as programra. Ennek első lépéseként a program Irányító Hatósága (a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés. 2011. február 16., Zalacsány

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés. 2011. február 16., Zalacsány Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Indító megbeszélés 2011. február 16., Zalacsány Mi a LEADER program? Vidékfejlesztési módszer Lényege: Egy térség helyi szereplői összefognak, létrehoznak

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Fecskeház program bemutatása I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet Terület:

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Felhívás Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Felhívás Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP1.1 2004. február A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben