DOBA SZILVIA * A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOBA SZILVIA * A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban"

Átírás

1 Bevezetés DOBA SZILVIA * A Leader-szerű tervezés tapasztalatai a zalai aprófalvakban Prospects of the LEADER Program in small villages in Zala county The LEADER program is well-known in Hungary also in small villages since Since the 90s the phenomenon of sustainable local development has replaced the concept of growth in the European Union. The LEADER program of the European Union has been set up in order to reform the traditional development policy. The abbreviation comes from the French equivalent of the program: Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale. Several villages of the small region around Zalaegerszeg could participate in the Hungarian LEADER pilot program and in the LEADER+ program between and , respectively. At present, they are trying to take advantage of the LEADER2 program, focusing on subsidiarity, which involves planning, fulfilling and decision making processes of development ideas of local communities while being aware of their full autonomy. However, the so called third generation LEADER program seems to get away from the local communities and their real local needs in the small villages of Zala county. A LEADER francia betűszó, melynek jelentése: közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A vidékfejlesztés új lehetőségeit kínáló LEADER az Európai Unió egyik legsikeresebb, több fejlődési szakaszt megélt közösségi programja, amely azzal a céllal indult a 90-es évek elején, hogy az elszigetelődő vidéki kistérségek további leszakadását megállítsa. Az Európai Unió a LEADER program létrehozásakor abból a felismerésből indult ki, miszerint az európai vidéki területek változatossága miatt a fejlesztési stratégiák hatásosabbak és hatékonyabbak, ha a helyi szereplők helyi szinten hoznak döntést és hajtják végre azt átlátható eljárások, az érintett közigazgatás támogatása és a jó gyakorlat átadásához szükséges technikai segítségnyújtás mellett. A LEADER másik célja az volt, hogy átalakítsa a kistérségi önkormányzati, vállalkozói és civil szféra gondolkodásmódját. Az uniós tapasztalat azt mutatja, hogy a LEADER jóvoltából a partnerség, a közös érdekek felismerése mentén kialakuló összefogás lép az elszigetelt, egyéni és esetenként egymást átfedő, vagy akadályozó törekvések helyére. A lényeg az, hogy az adott helyi program kidolgozása erős partnerségen alapuljon és ténylegesen hozzájáruljon az adott kistérség fejlődéséhez. * BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete, főiskolai tanársegéd, PhD hallgató. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 I. A LEADER sajátosságai, magyarországi szakaszai A LEADER-megközelítés lényege legjobban a legfontosabb jellemzőivel foglalható össze, amelyeket az 1. ábrán láthatunk. 1. ábra A LEADER-megközelítés 1) A területalapú megközelítés kisebb, egységes, társadalmi értelemben összefüggő, gyakran közös hagyománnyal, helyi identitással, hovatartozástudattal vagy közös igényekkel és elvárásokkal rendelkező területet tekint a politika végrehajtás célterületének. 2) Egy-egy helyi cselekvési csoport más LEADER-csoporttal vagy egy másik régió, tagállam, de akár harmadik ország hasonló megközelítéssel dolgozó csoportjával való közös projektjének kivitelezését jelenti. 3) A lentről felfelé építkező megközelítés azt jelenti, hogy a helyi szereplők részt vesznek a stratégiát illető döntéshozatalban és a helyi területük kapcsán követendő elsőbbségek kiválasztásában. A hét jellegzetesség közül a lentről felfelé építkező megközelítés a legmegkülönböztetőbb. 4) A LEADER megközelítés értékes szerepet játszhat a vidéki területfejlesztések új és innovatív megközelítéseinek ösztönzésében. A helyi akciócsoportok nagy szabadsági foka és a támogatandó fellépéseket érintő döntéshozatal rugalmassága elősegíti az innovációt. 5) A helyi fejlesztési stratégiának több tevékenységi ágazatot integráló ágazatközi megfontolásoknak kell eleget tennie. A helyi stratégiákban szerephez jutó fellépéseket és projekteket össze kell kapcsolni és koherens egészként kell irányítani. 2

3 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN 6) A hálózatépítés magában foglalja az eredmények, a tapasztalatok és a szakértelem cseréjét a LEADER-csoportok, a vidéki területek, a közigazgatások és az EU-n belüli vidékfejlesztésben szerepet játszó szervezetek között, akár a LEADER közvetlen kedvezményezettjei közé tartoznak, akár nem. 7) A helyi akciócsoportoknak össze kell kapcsolniuk a köz- és a magánszféra partnereit, és meg kell valósítaniuk a terület szociális és gazdasági ágazataiból kialakuló helyi érdekcsoportok egyensúlyát és megfelelő képviseletét. [1] Magyarországon a LEADER programnak eddig három szakasza különíthető el. Ezek a következők: 1) 2001 és 2004 között a kísérleti LEADER program 2) 2004 és 2006 között a LEADER+ program 3) 2007 és 2013 között a jelenlegi LEADER program. Tanulmányomban e három hazai szakaszt hasonlítom össze módszertanilag, különböző ismérvek alapján, a zalai aprófalvas területeken elért eredményekre, ill. a leszűrt tanulságokra építve. II. A kedvezményezett térségekre vonatkozó földrajzi előírások Kezdeti cél: Nagyfokú szabadság biztosítása a helyi fejlesztés szereplői számára, hiszen szabadon anélkül, hogy ragaszkodtak volna a már kialakított adminisztratív határokhoz- határolhatták le működési területüket, ahol a természeti és a kulturális erőforrások szerves egységet alkottak. Az efféle rugalmasság többfajta kedvező eredményt hozhat: erősödik a helyi identitás, helyi értékteremtő közösségek jönnek létre, kialakulnak az együttműködés és a helyi menedzsment struktúrái. [2] 1) Kísérleti LEADER A kiválasztott közösségek földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések, minimum 5000 főt számláló összefogásaként alakulhattak meg. 2) LEADER+ A helyi akciócsoportok földrajzilag összefüggő területen, egymással szomszédos vidéki települések összefogásaként alakulhatnak meg, azzal a feltétellel, hogy gazdaságilag és szociálisan homogén egységet alkotnak. Azonos KSH kistérséghez, megyéhez vagy régióhoz tartozás nem szükségszerű. A helyi akciócsoportok között nem lehet átfedés sem tagszervezeti, sem személyi, sem területi (települési szinten) szinten. Egy település csak egy helyi akciócsoporthoz tartozhat. Az egy akciócsoport célterületét alkotó településeken élő lakosság száma től főig terjedhet. Kivételt képez ez alól Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Zala megye, ahol az egy akciócsoporthoz tartozó minimális lakosok számának legalább az 5000 főt el kell érnie. A helyi akciócsoport tagjai csak olyan települések lehetnek, ahol az ott élők száma fő alatti és/vagy a népsűrűség 120 fő/km 2 alatti. [14] 3) LEADER A helyi vidékfejlesztési közösségek által lefedett területnek földrajzilag folytonosnak kellett lennie és az általa lefedett terület állandó lakossága és fő között kellett, hogy legyen. A 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján földrajzilag folytonos területnek számít a közös közigazgatási határral rendelkező települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett az egység részét képező, és a rendelet mellékletében nem szereplő település megszakíthat. Észrevétel: az eredeti elképzelés, mely szerint majd erősödik a helyi identitás és helyi értékteremtő közösségek jönnek létre, csorbát szenvedett. A Kísérleti és a LEADER+ programokban meglévő, az aprófalvas térségek számára könnyítést jelentő 5000 fős lakosságszám lehetősége a jelenlegi LEADER programban eltűnt. Egyre nagyobb földrajzi egységet átfogó potenciális kedvezményezetti körök alakultak meg. Főleg az aprófalvas területeken a minimum fő elérése több, már korábban működő csoportot kényszerített a bővülésre. Ezáltal a minőség átment mennyiségbe, gátolva ezzel a megkezdett fejlesztési koncepciók azonos feltételek melletti továbbvitelét. III. Kedvezményezettek kiválasztása, elnyerhető támogatási keretek Cél: egy, a kiválasztott közösségek által előre ismert forrás LEADER-szerű továbbpályáztatása az elkészített vidékfejlesztési stratégiáknak megfelelően. 1) A kísérleti LEADER A program meghívásos alapon, több, országos szintű szakmai és civil szervezet ajánlását figyelembe véve 40 potenciális helyi kezdeményezést választott ki az együttműködésre, amelyből Tárcaközi Bizottság választotta ki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) Vidékfejlesztési Célelőirányzat évi forrásának terhére, a 104/2001. (VI. 21.) kormányrendelet 17. (2) bekezdésének d.) pontja szerinti szűkített (meghívásos) kísérleti program keretében azt a 14 helyi kezdeményezést, amelyek a különféle szempontoknak megfelelve a program megvalósításában végül részt vettek. [3] A támogatott pályázatok fontosabb adatait az 1. táblázat tartalmazza. 4

5 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN Helyi vidékfejlesztési munkacsoport/régió 1. táblázat A támogatott pályázatok fontosabb adatai [10] Kedvezményezett település Nyertes projekt Összes költség Megítélt támogatás E Ft Alsógalga-menti Ipolymente Közép-Magyarország összesen Sokoró és térsége Dél-Zala Göcsej és térsége ZalA-KAR Nyugat-Dunántúl összesen Baranyai-Hegyhát Közép-Hegyháti Zselica Dél-Dunántúl összesen Bükki-Hegyhát Putnok és térsége Belső Cserhát Endrefalva és térsége Észak-Magyarország összesen Sárrét Dél-Alföld összesen Ország összesen ) LEADER+ A program a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programjának (AVOP) keretén belül valósult meg. Az Európai Unió Tanácsa 1257/1999/EK rendeletével összhangban, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Vidéki térségek fejlesztése c. prioritása keretében került meghirdetésre. A pályázat elbírálása két fordulóban történt, a második fordulót követően 77 LEADER akciócsoport kezdhette meg működését. [4] A helyi akciócsoportokban helyi szakmai szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok, közintézmények, lakososok, környezetvédők és külső érdekképviseleti szervek, országos, európai 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 szintű szervezetek vettek részt. A támogatás összege maximum 90 millió forint volt (egyes kivételes esetekben maximum 100 millió forint) A nyertes helyi közösségek helyi pályáztatás útján 6,7 milliárd forint támogatást oszthattak szét. 2. ábra Nyertes LEADER+ akciócsoportok [11] Az 1. mellékletben az egyik zalai nyertes, a Göcsej-Közép Zala Helyi Akciócsoport nyertes pályázatai találhatóak. Ez a csoport a LEADER eddigi összes magyarországi szakaszában részt vett, és sikeresen pályázott. 3) LEADER 2007 szeptemberében, miután az Európai Bizottság elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), megkezdődött a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek regisztrációja. 96 helyi vidékfejlesztési közösség alakult meg, amelyek 12 ezer szervezetet foglaltak magukba. Az ÚMVP-ben a programalkotók úgy döntöttek, hogy nemcsak a kötelező mértékben fogják a LEADER megközelítést alkalmazni (IV. tengely), hanem azt kiterjesztik a III. tengely további négy intézkedésére is. Így a jelenlegi programozási periódusban jóval nagyobb forrás kerülhet a módszer szerinti szétosztásra őszén írták ki a III. tengely pályázatait, turisztika, falumegújítás és vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás témakörökben. A projektek megvalósításához a pályázók 108 milliárd forintot igényeltek. [5] A IV. tengely pályázatainak befogadása október között történt. A két tengely prioritásaira összesen 150 milliárd forint állt rendelkezésre. 6

7 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN 2. táblázat Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tengelyei [12] I. tengely II. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével III. tengely A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása IV. tengely (LEADER) Helyi közösségek fejlesztése Észrevétel: arányait tekintve a LEADER+ programban sokkal több forrás állt a kiválasztott akciócsoportok rendelkezésére, amit leaderszerűen tudtak továbbpályáztatni, mint a jelenlegi LEADER fázisban. Ráadásul a LEADER+ két évet ölelt át, míg a jelenlegi támogatások 2008 és 2013 között kell, hogy fejlesztési forrást biztosítsanak az ország szinte teljes területére. A LEADER források aránya 2008 nyaráig minden közösségben közel állt az 1:1-hez a III. és a IV. tengelyt illetően, ekkor viszont hirtelen 3:1-re változott a LEADER (IV. tengely) rovására. IV. A 3 szektor szerepe Célkitűzés: A kistérségi önkormányzati, vállalkozói és civil szféra gondolkodásmódjának átalakítása, az együttműködés és a partnerség megteremtése a közés a magánszféra szereplői között. 1) A kísérleti LEADER Ebben a még kis érdeklődés mellett lezajlott programban még nem volt százalékos előírás a 3 szektor a civil, a vállalkozói és az önkormányzati összetételére. A meghívott 14 pályázóból 3 vidékfejlesztési munkacsoport is a zalai aprófalvak térségéből került be: a ZalA-KAR Térségi Innovációs és a Göcsej Térségi és az Innovatív Dél-Zala Helyi Közösség. Mindháromban képviseltette magát a 3 szektor. 2) LEADER+ Ebben a fázisban már előírásként jelent meg, hogy a döntéshozatali szinten a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil társadalom, úgymint a mezőgazdasági termelők, a vidéki nők, fiatalok és egyesületeik képviselői a helyi partnerségi együttműködés legalább 50%-át kellett, hogy alkossák. [6] 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, ) LEADER Az 1268/1999/EK tanácsi rendelet 62. cikkének d) pontja értelmében az üzleti és a civil partnerek tervezett minimális részvételi aránya a helyi akciócsoportok döntéshozó testületeiben legalább 60%. [7] Észrevétel: az egyre több tagot számláló közösségekben az együttműködés megvalósítása egyre nehezebbé vált. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kezdetekkor lelkes civil és vállalkozói szféra a rendelkezésre álló forrásokhoz képest túlzottnak ítélte meg az adminisztrációval járó költségeket, a bürokrácia útvesztőit. Annak ellenére, hogy a civil és a vállalkozói szféra képviseletének aránya nőtt, ezzel arányban az általuk benyújtott pályázatok aránya nem nőtt, sőt a legtöbb meg nem valósult pályázat a LEADER+ fázisban pont ebből a 2 szektorból került ki. V. A pályáztatás adminisztrációs feladatait ellátó szervezet: a gesztor Cél: egy, a pályázatok menedzselésére alkalmas munkaszervezet, a gesztor kiválasztása. 1) A kísérleti LEADER Az első szakaszban megalakultak a munkacsoportok, a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottságok (HBMB)- a helyi szereplőkből álló döntéshozó testületek-, és a gesztorok. 2) LEADER+ Itt már külön vált egy vezető szervezet, aki a Helyi Akciócsoport nevében a pályázatot benyújtotta, felelt a pályázat megvalósításáért; illetve egy gesztor szervezet, amely az adminisztrációs feladatok ellátását végezte. 3) LEADER Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kötelesek voltak a helyi vidékfejlesztési stratégiájuk benyújtásának időpontjáig jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát kialakítani, amely nonprofit jelleggel működik, rendelkezik 1 millió forint alaptőkével és tagjai között a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a. Észrevétel: a korábban már bizonyított gesztor szervezetek helyére egy kötelező alapszabály mintára mesterségesen létrehozott civil szervezetek munkaszervezetei léptek. Ez a módszer, azon túl, hogy az így megalakult szervezetek civil legitimitása jogi szempontból is rendkívül aggályos, visszafordíthatatlan társadalmi károkat okozott, ugyanis a szabad civil szerepvállalásba, a részvételi demokráciába vetett bizalmat helyrehozhatatlanul lerombolta olyan térségekben, ahol éppen ez lett volna az egyik megújulási feltétel. [8] 8

9 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN VI. A források felhasználásának előírása, módja Cél: a forrásokba beépüljön a gesztor szervezet költségeinek fedezete is, biztosítva a programmenedzselés zavartalanságát. 1) A kísérleti LEADER A keretösszeg 15%-át a gesztor szervezet az adminisztrációra és a menedzsmentre fordította. Ezen kívül a gesztor szervezetnek lehetősége nyílt arra, hogy pályázatot nyújtson be a teljes összeg 10%-ára, valamilyen, a helyi fejlesztési tervbe illő projekttel. A támogatható projektekben a megmaradt pénz 50%-át beruházásokra kellett fordítani (ebből legfeljebb 25%-ot infrastruktúrára és 25%-ot épületfejlesztésre), a többit szolgáltatásra, oktatásra, adminisztrációra lehetett költeni. Az volt a cél, hogy a támogatás ne csak, vagy ne elsősorban épületekre és infrastruktúrára, hanem a helyi érdekeket szolgáló egyéb szolgáltatásokra fordítódjon. [3] 2) LEADER+ A helyi akciócsoport (a konzorcium) az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött keretszerződésben rögzítette a helyi vidékfejlesztési terv megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeget. Ennek az összegnek a 15%-a a teljesítés függvényében a gesztor szervezettel megkötött szerződés alapján kerül kifizetésre. A keretösszeg többi része az MVH számlájáról a kiválasztott projektek kedvezményezettjei és az MVH között kötött egyedi támogatási szerződés alapján kerül kifizetésre közvetlenül a pályázónak, utófinanszírozással. 3) LEADER A LEADER akciócsoportok a rendelkezésére álló LEADER kiegészítő forrás legfeljebb 20%-át és az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozó intézkedések terhére rendelkezésre álló forrás 15%-át működési költségeire fordíthatja, a fennmaradó összeg legalább 45%-át a helyi vidékfejlesztési tervben mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, valamint a turisztikai tevékenység ösztönzése intézkedések megvalósítására, a LEADERtervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani. [9] Észrevétel: a LEADER-szerűség egyik ismérve a helyi igényekre alapozott vidékfejlesztési stratégia, aminek a keretén belül a források felhasználásának szabad tervezése minimális elvárás. Ez a fentiek alapján sérül, hiszen egy felülről jövő korláttal már a tervezés kezdetekor számolni kellett a helyi akciócsoportoknak. 9

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 VII. A stratégia tervezésének és a helyi pályázatok elbírálásának módszertana Cél: A helyi szereplők olyan stratégiákat alkossanak, olyan projektötleteket tárjanak fel, melyek eddig elkerülték a központi döntéshozók figyelmét. A módszer sikerét garantálja, hogy képes olyan egyedi kihívásokra választ adni, melyekre központosított szabályozással nem lehet megfelelni. [5] Helyi igényeken alapuló, helyi tervezés valósuljon meg. 1) A kísérleti LEADER A kiválasztott helyi kedvezményezett közösségek munkacsoportjainak helyi vidékfejlesztési tervet kellett elkészíteniük, amelyekhez illeszkednie kellett a később benyújtásra kerülő projekteknek. Ebben a fázisban a lényeg még az volt, hogy ezt az újszerű tervezési módszert a közösségek elsajátítsák. Ebben segítségükre álltak a Regionális Vidékfejlesztési Irodák (REVI), akik végig mentorálták a folyamatot a tervezéstől az elbírálásig. A beérkező pályázatokat a gesztor formailag és előzetesen tartalmilag is értékelte. A REVI-k a gesztorral párhuzamosan tartalmi értékelést végeztek. A gesztorok által benyújtott pályázatokat teljes egészében a REVI bírálta el. A helyi bíráló és monitoring bizottság döntött a pályázatok támogathatóságáról. 2) LEADER+ Itt is egy vidékfejlesztési tervet kellett készíteni, amelyhez módszertani segédletet kaptak a helyi akciócsoportok. A gesztor ellátta a pályázatok kiírásával, adminisztrációjával és a döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. Elvégezte a pályázatok formai, jogosultsági ellenőrzését és tartalmi értékelését, a négy szem elvének betartása mellett az MVH RIK szakreferenseinek felügyeletével. Ebben a programban is a HBMB-k döntöttek a pályázatok sorsáról. 3) LEADER Itt az FVM előírta egy internet alapú tervező rendszer kötelező használatát. A tartalmi és formai szempontból erősen korlátolt rendszer leegyszerűsítette és uniformizálta a folyamatot (sok esetben legördülő menükből lehetett csak tervezési opciókat választani). Az addig elkészült elképzeléseket a legtöbb esetben nem lehetett belefaragni a rendszerbe, így a konstrukciótól elvárt egyedi kiútkeresés, innovatív jelleg érvényesülésének azonnal véget vetett. [8 ] A tervezés mellett az értékelés is központosításra került, a III. tengely rendeletei mellett megjelentek a kötelezően alkalmazandó központi értékelő táblázatok is. Észrevétel: bővíteni szerették volna a LEADER-szerűen elosztásra kerülő pályázati forrásokat, ezért bevonták a III. tengelyen belül támogatott konstrukciókat. Az elbírálásnál viszont a helyi értékelési autonómia eltűnt. A központi értékelő tábla alapján mind a munkaszervezet, mind az MVH megállapított egy pontszámot, és ha a két eredmény között eltérés merült fel, akkor forrásmegvonási szankciót is kilátásba helyeztek. 10

11 Összegzés DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN A zalai aprófalvak nehézségei már a LEADER programok magyarországi megjelenése előtt is rákényszerítették ezeket a településeket az együttműködésre. Az országban elsőként itt alakultak területfejlesztési társulások. A LEADER alapja, a közösségi kezdeményezés tehát itt már részben ismert módszer volt. Ennek az előnynek volt köszönhető, hogy a kísérleti LEADER-ben a 14 csoport közt 3 zalai volt. A LEADER+ programban Zala megye szintén majdnem teljes egészében lefedésre került. Ez a lefedettség a LEADER hazai harmadik szakaszában még tovább bővült. Mindezek ellenére az tapasztalható, hogy a korábban aktív munkaszervezetek, pályázók, szakmai munkacsoportok mára elvesztették lelkesedésüket, bizalmukat a programmal kapcsolatban. Felvetődik a kérdés, hogy a LEADER program mint oly sok minden Magyarországon, miért nem tudja betölteni azt a szerepet, amit Európa nagy részén már bizonyítottan betöltött. A tanulmányomban megfogalmazott észrevételek felvillantják a kérdésre adott lehetséges válaszok egy-egy aspektusát. Melléklet A Göcsej Közép-Zala Helyi Akciócsoport nyertes LEADER+ pályázatai [13] Pályázó Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Dr. Vér Zsanett Göcsej Kistérségi Humán Európa Szövetség Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Humán Esély Tanácsadó Kht. Teskándért Egyesület Becsvölgye Község Önkormányzata Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Vincze Lajosné Projekt címe Göcsej védjegyrendszer létrehozása Méhészház építése Kisbucsa községben Összefogás a Göcseji helyi termékért Válicka- völgye kistérségi turizmusának fejlesztése Göcsej turisztikai régiókártya létrehozása Göcseji hetek Útravaló Bemutatkozunk! vásári megjelenés Túraútvonalak Becsvölgyén Legyen a vendégem Göcsej szívében Becsvölgyén 11

12 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Közép- Zalai Területfejlesztési Humán Esély Tanácsadó Kht. Ökorégió Alapítvány Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda Becsvölgye Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Kulcsár Gábor Nagykapornak Község Önkormányzata A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület Teskándért Egyesület Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület Válicka völgye és térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete Gellénháza és térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Gellénháza Község Önkormányzata Válicka völgye és térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Metropolitan Stúdium Tanácsadó Kft. A Közép-Zalai Kistérség marketing tevékenységének fejlesztése kiadvány, honlap és képeslapok készítésével Ételek és italok göcseji aszalt gyümölccsel A megújuló energiaforrások alkalmazásának megalapozása Göcsejben Környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítását szolgáló Kerti Kuckó létrehozása Ökoleltár készítése Göcsej- Közép Zalában Cserta-menti Göcsej Natúrpark szakmai tanulmányainak elkészítése Helyi természeti érték védelme és bemutatása Nagykapornak területén Környezeti nevelés és szemléletformálás gyermekek részére, kiterjesztve a LEADER térségre Sokat tud az én kezem! fazekas mesterség alapjainak megismerése a gerencsérek földjén Képzés a jövőnkért Nyelvi akadályok nélkül a Unióban Fafaragó szakkör a Válicka völgyében Korszerű tudás minőségi szolgáltatás sikeres turizmus Párbeszéd a LEADER program megismertetésére Göcseji Pálinka, Lekvár és Aszalt gyümölcs Fesztivál Megrendezése Válicka Fesztivál Lovasnapok Becsvölgyén 12

13 DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Szilvágyért Egyesület Közép-zalai Területfejlesztési Nemessándorháza Község Önkormányzata Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány Válicka- völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgalmi Teskánd Község Önkormányzata Misefa Község Önkormányzata Teskánd Község Önkormányzata Tófej Község Önkormányzata Bakktüttös Községi önkormányzat Képviselőtestülete Becsvölgye Község Önkormányzata Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület Bak Község Önkormányzata Göcsej Szüreti Fesztivál Göcseji Szilvafesztivál Szilvágyon,. Göcsej kulturális, gasztronómiai, népi kézműves örökségének újraélesztése, ápolása IV. Közép-Zala értékeinek kiállítása és vására Nemesi Napok Nemessándorházán IV. Kárpát-medencei Mézfesztivál Közösen Göcsej és Közép-Zala hagyományaiért Mézes-mázas Fesztivál Söjtör Közösségépítő térségi portál a Válicka mentén Ablak a világra tájékoztatás és információáramlás segítése, hogy valóban ablakot nyissunk a világra Misefai Hagyományőrző Parasztolimpia Rendezvény Helyszínének Kialakítása Göcsej Kapujában a faluképet is meghatározó környezetért Falukép egységesítése Tófejen Falukép egységesítése Baktüttösön Mutatófa Göcsej Szüreti Fesztivál Kézműves ház felújítása Turisztikai látványosság bővítése a Válicka völgye kistérségben 13

14 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2009 Söjtöri Deák Ferenc Sportegyesület Pusztaederics Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Közép-zalai Területfejlesztési Szilvágy Község Önkormányzata Boncodfölde Község Önkormányzata Babosdöbréte Község Önkormányzata Orbányosfa Község Önkormányzata Teskánd Község Önkormányzata Felső-Göcsej Területfejlesztési Gombosszeg Község Önkormányzata Becsvölgye Község Önkormányzata Soós Szabolcs Attila Szilvágy Község Önkormányzata Szentpéterúr Község Önkormányzata Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség Humán Európa Szövetség Egy elfeledett Deák emlékhely a söjtöri Deákkút rekonstrukciója és megismertetése Turizmus Pusztaedericsen A virágos arculatú Közép-Zaláért mozgalom elindítása a kistérség településein Szilvágy faluképének megújítása Boncodfölde falukép fejlesztés Babosdöbrétén falukép fejlesztés Az orbányosfai harangláb megóvása A mi házunk többfunkciós községháza részleges felújítása Szegek világa: a történelmi, építészeti hagyományok tükrében Harangláb restaurálás Gombosszeg Községben Kincs, ami van régészeti örökségünk: a Becsvölgyi Női Idol Örökségünk kincses szigete, ökoporta Iborfián Harangláb, hősi emlékmű és keresztek felújítása Szilvágyon Út menti homokkő keresztek felújítása Szentpéterúron A pusztaszentlászlói evangélikus templom külső felújítása, karbantartása Térségi örökségvédelmi közösségi tér kialakítása a kapcsolat központban 14

15 Hivatkozások DOBA SZ.: A LEADER-SZERŰ TERVEZÉS TAPASZTALATAI A ZALAI APRÓFALVAKBAN [1] /leader_approach_hu.pdf [2] B44A FF2B8/0/EUF37_Leaderprogram.pdf [3] [4] [5] News&newsid=9485&lang=hu [6] EKrendelet.pdf [7] Új Magyarország Vidékfejlesztési Program [8] [9] [10] Statisztikai Tükör, III. évfolyam, 103. szám, 3.oldal. [11] [12] [13] [14] 8. oldal. 15

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

Egy európai eszme és hazai megvalósítása. LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Egy európai eszme és hazai megvalósítása LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Írta: Krolopp András

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

A LEADER Program hazai gyakorlatáról

A LEADER Program hazai gyakorlatáról 609 A LEADER Program hazai gyakorlatáról VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, LEADER Program, helyi akciócsoport, alulról jövő (bottom-up) fejlesztés. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina. Bevezetés

A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina. Bevezetés A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina Bevezetés Az Európai Unió Közösségi Kezdeményezései közül vidékfejlesztéssel a LEADER Program

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: TÓTH NÓRA

KÉSZÍTETTE: TÓTH NÓRA 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEADER+ MÍNUSZOKKAL ÉS MÉG TOVÁBB KÉSZÍTETTE: TÓTH NÓRA BUDAPEST, 2009

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben