Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület március EGYESÜLETÜNK HÍREI 1./ A KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDİSZAKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatósága február elején jelentette meg 5/2014. (II. 6.) Közleményét a közötti programozási idıszakra történı felkészülésrıl és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) elızetes elismerésérıl. Ennek kapcsán a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület február 25-i nyilvános közgyőlésén egyhangúlag döntött arról, miszerint a tagok megerısítették együttmőködési szándékukat, és változatlan földrajzi területen deklarálták részvételüket a közötti program idıszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában (3/2014. (II.25.) sz. határozat). Ez alapján a munkaszervezet benyújtotta a HFS tervezési terület elızetes elismerésének kérelmét az Irányító Hatósághoz (IH), illetve a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez, amit az IH március 26-án hagyott jóvá, azaz egyesületünk a fenti IH kérelemben szereplı feltételeknek megfelel. 2./ TURISZTIKAI PÁLYÁZAT novemberében jelent meg a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl. A pályázat benyújtásáig sok érdeklıdı kerete meg munkaszervezetünket, akik közül a január 15-i kitolt benyújtási határidıig 11-en adták be papír alapon kérelmüket összesen több mint 270 millió forintos támogatási igénnyel. Márciusban munkaszervezetünk, valamint a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Regionális Illetékességő Kirendeltsége befejezte a kérelmek ügykezelését, melynek eredményeképpen: 4 db pályázat elutasításra került (1 db alapjogosultság miatti elutasítás, 3 db érdemi vizsgálat során történı elutasítás); 7 db pályázat igazgatói felülvizsgálatra vár. 1

2 3./PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓ Munkaszervezetünk március 24-én órától az ászári Közösségi Házban az ÚMVP III-IV. tengelyének támogatott pályázataira vonatkozó kifizetési kérelmek február 1. és május 31. között nyitva álló kizárólag elektronikus formában történı benyújtási idıszaka kapcsán személyes konzultációt szervezett, amit Bauer Zsolt kollégánk tartott. 4./ RÉGIÓS MUNKASZERVEZETI ÉRTEKEZLET Egyesületünk volt a házigazdája a Közép-Dunántúli régió Akciócsoportjai ez évi elsı negyedéves régiós értekezletének, amit március. 28-án tartottunk a nagyigmándi Magos Mővelıdési Ház és Könyvtárban az alábbi témakörök mentén. Aktuális információk a as idıszak felkészülésérıl, tájékoztató a vidékfejlesztési koncepcióról. HACs finanszírozás, munkatervi beszámolók. Tájékoztatás a HFS tervezési terület elızetes elismerési kérelmeinek feldolgozásáról, lezárásáról, következı ciklus szakmai képzésének tervezetérıl. NAK szerepe a as programozási idıszak végrehajtásában, NAK és HACs-ok együttmőködési területeirıl, terveirıl. III. tengely turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím kérelmeinek feldolgozásának állapota, B ügyintézés és lezárás határideje. Aktuális információk a monitoringgal, kifizetési kérelmekkel kapcsolatban. Egyebek Monitoring Bizottsági Tag megválasztása, Ptk. változásai a HACs-okra Ezúton is köszönjük a vendéglátó Önkormányzat és Intézmény segítségét! A VIDÉKI ALAPSZOLGÁLTATÁS JOGCÍM KERETÉBEN A TÁMOGATÁSI HATÁROZATBAN JÓVÁHAGYOTT GÉP NEM MÓDOSÍTHATÓ Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (továbbiakban támogatási rendelet) 1. és 2. célterülete vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek esetén az ügyfél kizárólag azt a típusú gépjármővet jogosult beszerezni, amely a támogatási határozatában jóváhagyásra került. A támogatási rendelet 2. (4) bekezdése egyértelmően meghatározza, hogy A beszerzendı gépjármőnek a Gépkatalógus részét képezı Gépjármő katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez" címő katalógusban (a továbbiakban: gépjármő katalógus) meghatározott típusú gépjármőnek kell lennie. A támogatási rendelet 1. (6) bekezdése alapján, a gépjármő-beszerzés esetében nem alkalmazandó az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet gépberuházások módosíthatóságának lehetıségét meghatározó 29. (11) bekezdése. Az elszámolási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, illetve a kifizetési kérelem benyújtásához szükséges további információkat a 25/2014. (II. 10.) számú MVH Közlemény tartalmazza, mely a Hivatal honlapján elérhetı. Forrás: 2

3 MINISZTERI LEVÉL A ES EREDMÉNYEKRİL A es parlamenti ciklus zárásaként Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter levélben tájékoztatja a gazdatársadalmat a közösen elvégzett munkáról és az elért eredményekrıl, melyet az alábbiakban közlünk: 3

4 4

5 ORSZÁGOS IKSZT SZAKMAI TALÁLKOZÓ Több száz, Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben (IKSZT) dolgozó szakember és vidékfejlesztı vett részt a harmadik alkalommal megrendezett Országos IKSZT Szakmai Találkozón március 12-én Budapesten. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek fejlesztése kapcsán az elmúlt idıszak, az érintett települések számát tekintve legnagyobb kulturális intézményfejlesztı programja valósult meg a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részeként. Ennek eredményeként az országban az elmúlt négy évben csaknem 25 milliárd forint értékben 725 mővelıdési ház újult meg több program segítségével. A vidéki örökség program a védett épületek megújítására adott lehetıséget, a falusi kultúrházak felújítását a falumegújítási és a LEADER program is támogatta, 635 település köztük akciócsoportunk területérıl Ászár, Császár és Ete pedig az IKSZT-programmal nyert támogatást modern, többfunkciós közösségi tér kialakítására mintegy 15 milliárd forintból, az IKSZT-k száma a közelmúltbeli szabályváltoztatásoknak köszönhetıen pedig tovább nıhet. Mára a 635 település több mint kétharmadán, 427 településen kezdte meg egy-egy IKSZT a mőködését, és ez a közel három és fél év arra is elegendı volt, hogy lemérjék a program sikerét, összegyőjtsék a tapasztalatokat. Ezért rendezi meg immár harmadszor a program szakmai lebonyolításáért felelıs Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az IKSZT-k szakmai találkozóját, tájékoztató napját, mondta V. Németh Zsolt. Szintén a közösségépítés fontosságát hangsúlyozta Mezıszentgyörgyi Dávid. Az IKSZT Programirodának is otthont adó NAKVI fıigazgatója reményét fejezte ki, hogy a résztvevık új tapasztalatokkal, ismeretségekkel gazdagodva mehetnek haza, és új közösség az IKSZT-k közössége jöhet létre, amelyhez érdemes tartozni. A résztvevık között 270 IKSZT képviselıi vannak jelen, közölte Eperjesi Tamás, a NAKVI fıigazgató-helyettese, az IKSZT-programmal foglalkozó Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetıje. Mint elmondta, a rendezvényt a vidékfejlesztés egyfajta ünnepének is szánják, az Igazgatóság munkatársai pedig egész nap elérhetıek, hogy különféle kérdésekben segítséget nyújtsanak. Az eddigi eredmények bemutatására, a tapasztalatok megosztására délelıtt kanapébeszélgetések, délután elıadások, egész nap közben pedig üzenıfal adott módot. Az elıadások után Mezıszentgyörgyi Dávid a NAKVI nevében együttmőködési megállapodásokat írt alá az Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnökével, Ramháb Máriával, valamint a Könyvtári Intézet igazgatójával, Bánkeszi Lajosnéval az IKSZT-k könyvtári feladatainak segítésérıl. Forrás: 5

6 HAZÁNKBAN KIEMELTEN HANGSÚLYOS LEHET A LEADER Egy felmérés szerint Magyarország osztaná el a vidékfejlesztési támogatásai legnagyobb arányát a helyi közösségek kezébe döntési jogköröket adó és megerısített LEADERmegközelítéssel a as idıszakban. Az Európai LEADER Szövetség a Vidékfejlesztésért (ELARD) amelynek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat IV. Szakosztálya is tagja felmérést készített arról, hogy az európai uniós tagállamok és régiók hogyan terveznek a LEADER-megközelítéssel és a közösségi alapú helyi fejlesztésekkel (CLLD) a 2014 és 2020 között. A szervezet egy online kérdıívet készített, amelyre a 28-ból 21 tagállamból érkeztek válaszok. Az ELARD ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a tervezés még sehol sem zárult le, ezért még 2014 júniusáig változhat a helyzet. Az Európai Unió új, as költségvetési idıszakában az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásainak legalább öt százalékát kell a LEADER-re fordítani. Azon országok és régiók közül, ahonnan érkezett válasz, több mint felük nem is költene ennél többet erre, Magyarország azonban kiemelkedıen sokat, 12 százalékot tervez LEADER-megközelítéssel kifizetni. Hazánkat Észtország és a spanyolországi Aragónia régiója követi tíz-tíz százalékkal. Magyarország a CLLD-források negyedét fordítaná animációra és adminisztrációra, ami Görögországgal, Spanyolországgal és Svédországgal együtt szintén a legmagasabb arány. A válaszolók többsége, több mint kétötöde húsz százalékot költene erre a célra, míg Szlovénia messze a legkevesebbet, mindössze öt százalékot. Forrás: NAKVI 2,5 MILLIÁRD FORINTOS FEJLESZTÉS INDUL A BÁBOLNAI NEMZETI MÉNESBIRTOKNÁL március 24-én jelentette be Dr. Budai Gyula parlamenti államtitkár a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-re vonatkozó nagyszabású terveket. Két ütemben, összesen két és fél milliárd forintot fordítanak a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok fejlesztésére, a társaságot a Dunántúl legjelentısebb lovasközpontjává alakítják mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Bábolnán sajtótájékoztatón. Budai Gyula hozzátette, az elsı ütemben egy fedeles lovarda épül meg, 500 fıs lelátóval, amely alatt 70 boxban lehet elhelyezni a versenyekre érkezı lovakat. Létrehoznak két díjhajtó pályát, felújítják a ménesudvar tetıszerkezetét és az Imperial Hotelt is. Ezekre a beruházásokra egymilliárd forintot meghaladó összeget költenek. A fejlesztések második ütemének tervezett költsége 1,43 milliárd forint. Ebbıl az összegbıl fejlesztik az Ölbıpusztai majorságot, a Dióspusztán található lovas létesítményeket és a csikótelep istállóját. Az államtitkár elmondta, hogy mivel augusztus elsején megkezdıdik a Nemzeti Lovarda felújítása, az intézmény szerepét Bábolnának kell átvennie és az ıszi szezon lebonyolítását már az itt felépített, fedeles lovardában tervezik. 6

7 Budai Gyula ismertette: a nemzeti lovas stratégia értelmében a kormány nemcsak a lovassport- és tenyésztés létesítményeinek fejlesztésre fordít jelentıs összegeket, hanem lovas rendezvények támogatására is biztosít forrásokat. Az összeg tavaly elérte a 190 millió forintot, az idén pedig 325 milliós támogatás szerepel a tervekben. Megjegyezte, hogy a tervek szerint szeptembertıl az általános iskola harmadik, negyedik és ötödik osztályában elindul a lovas kultúra oktatása azokban az iskolákban, ahol a feltételek ehhez megvannak. A programhoz várhatóan 300 iskola csatlakozik, a mindennapi testnevelés keretében tartott foglalkozások költségét az állam biztosítja. Jármy Miklós, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagja elmondta: a nemzetközi lovassport szövetségnél kezdeményezték, hogy fogathajtó szakágban is rendezzék meg a fiatal lovak világbajnokságát. Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egy új, a beruházások megvalósítását és elszámolását segítı tájékoztatót jeletetett meg Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából címmel. Az ügyféltájékoztató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének az ágazati jogszabályok miatt megváltozó feltételeit rendszeresíti. Az ügyféltájékoztató a Hivatal honlapján olvasható (Fıolfal/Hírek/ ). Forrás: 7

8 Bemutatkoznak az ÚMVP-bıl sikeresen megvalósult projektek Jogcím: LEADER TK 3. / Szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek Pályázó: Ács Város Önkormányzata A fejlesztés célja: Az ácsi Zichy parkban a Közösségi tér II. ütemő fejlesztése Támogatás: ,- Ft Ács Város Önkormányzata sikeresen pályázott a júniusában indult Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtására kiírt pályázaton. A 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az önkormányzat ,- Ft összegő támogatást nyert. A támogatás mértéke nettó 100%, a település az ÁFA összegét biztosította a projekt keretében. A pályázat célja a Zichy parkban a közösségi tér létrehozásának folytatása, a II. ütem megvalósítása. A kivitelezést a Volen Kft. (Ács, Igmándi u. 10.) végezte, ,- Ft + ÁFA vállalási díj ellenében. A kivitelezési munkálatok novemberében kezdıdtek el és februárjában be is fejezıdtek. A mőszaki ellenıri feladatokat a PIUS Építészeti, Mérnöki és Számítástechnikai Kft. (Gyır, Hunyadi u. 18.) látta el, megbízott képviselıje Kegyes-Brassai Mária. A fejlesztés részeként jelentıs mértékő alakító, elıkészítı földmunkák, földfeltöltések után, homokos kavics alapréteggel, íves térkıburkolatot kapott a park. A pályázat eredményeként létrehozott belsı sétányutak közösségi célokat szolgálnak. A projekt ünnepélyes záró- és átadó ünnepsége melyen kollégánk is részt vett március 27.én órakor volt az ácsi Bartók Béla Mővelıdési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok dísztermében. 8

9 9

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. január Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. a 2012. évi költségelıirányzatának módosítására 2011. május 12-én jelent meg a 37/2011. (V.12) VM rendelet, mely tartalmazza a LEADER HACS-ok

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv feladatainak teljesítésével mindösszesen

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 157. szám 15363 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

2013. májusi hírek. Hírek. Minimálbér: igényeljék a kompenzációt!

2013. májusi hírek. Hírek. Minimálbér: igényeljék a kompenzációt! 2013. májusi hírek Hírek Minimálbér: igényeljék a kompenzációt! Akár 220 milliót is kaphat egy kkv a kockázati tőkeprogramon keresztül Új hitel a kkv-knak - egyszerűbb lesz az uniós fejlesztés Pályázati

Részletesebben

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség 2010. november - II. évf. 11. szám Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2010. november 10-én szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben