Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. december"

Átírás

1 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely HÍRLEVÉL Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület december MINDEN KEDVES EGYESÜLETI TAGUNKNAK ÉS OLVASÓNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! TÁMOGATÁS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEKRE novemberében jelent meg a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl. Ehhez kapcsolódóan a 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl. Az EMVA Irányító Hatóságának 304/2013. (XII.16.) Közleményével az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról a támogatási kérelem benyújtási határideje január 15-re tolódik ki. 1

2 A pályázat benyújtáshoz elengedhetetlen, hogy az ügyfél rendelkezzen MVH regisztrációval, valamint az elektronikusan benyújtható Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése jogcím esetén hozzáféréssel az MVH honlapján és az Ügyfélkapun keresztül elérhetı elektronikus pályázati felülethez! A támogatással kapcsolatos fıbb tudnivalók az alábbiak: Támogatás vehetı igénybe: a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı falusi szálláshelyek bıvítéséhez, korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület); b) egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı egyéb szálláshelyek bıvítéséhez, korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez (2. célterület); c) gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minıségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mőködı szálláshelyek bıvítéséhez, korszerősítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3. célterület); d) szálláshelyhez nem kötıdı: da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz, dc) vadászturizmushoz, dd) erdei turizmushoz, de) horgászturizmushoz, df) vízi turizmushoz, dg) borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bıvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület). Pályázók köre, a támogatás mértéke : a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és aa) a fejlesztést hátrányos helyzető területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzető területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthetı, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb forint. 2

3 A támogatási kérelem benyújtása A támogatási kérelmet az egyes mezıgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai úton november 25. és január 15. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához. Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási idıszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ha az ügyfél a 12. (1) és (3) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidın belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül. Településlista: támogatás kizárólag az 1./5. mellékletben szereplı településen vagy a 2./6. mellékletben szereplı település külterületén megvalósuló fejlesztéshez vehetı igénybe. Megvalósítási-, kifizetési határidı: a támogatási határozattal jóváhagyott mőveletet december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésıbb január 31-éig nyújtható be. A támogatási határozat jogerıre emelkedésétıl számított 6 hónapon belül be kell nyújtani az elsı kifizetési kérelmet, a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékáról. Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás. Elszámolható kiadások maximalizálása Gépkatalógus, Építési Normagyőjtemény Árajánlat e rendelet hatálybalépését követıen/megelızıen legfeljebb 30 nappal állítottak ki és tartalmazza a) az ajánlatkérı nevét, címét és ajánlattevı nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét, b) a kiadási tétel mőszaki adatait, és típus jelöléssel rendelkezı eszköz esetén legalább a konkrét típust, c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, ha az az árajánlat további adataiból nem megállapítható, e) a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérı, f ) az ajánlattevı aláírását, és g) az árajánlat kiállításának dátumát. 3

4 MUNKASZERVEZETÜNK HÍREI 1./ Saját kétnapos rendezvényünk decemberben A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013-ban ünnepli megalakulásának ötödik évfordulóját. Ezt az évfordulót szerettük volna ünnepélyessé tenni egy, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott kétnapos konferencia szervezésével december én. A kétnapos konferencia megrendezésének érdekében projektötletet nyújtottunk be a NAKVI sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos, 2013 decemberében megvalósítható országos, térségi és helyi fórumok és események szervezésére vonatkozó felhívásra, amit az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések irányító hatóságának vezetıje finanszírozásra választott ki. A rendezvény elsı napján bemutattuk eddigi munkánkat, eredményeinket, a pályázati forrásokból (III. tengely és LEADER) megvalósult fejlesztéseket. A megye másik két akciócsoportja is bemutatkozott, beszéltek a területükön megvalósult projektekrıl, ezzel sok jó használható ötletet adva leendı pályázóinknak. Végül a délelıtt lezárásaként Mocsi Ádám az MNVH Komárom Esztergom megyei referense mutatta be az általa képviselt szervezetet. Az elıadások után kellemes ebédet fogyaszthattak a résztvevık az Ötösfogat Étteremben, étkezés közben lehetıség nyílt kapcsolat építésre is. Délután a résztvevık szakmai elıadást hallgathattak a Rövid Élelmiszer-ellátási Láncokról. Kis pihenésként a bábolnai Cseperedık Néptáncegyüttes elıadását tekintették meg a résztvevık. Az ezt követı kerekasztal beszélgetés jó lehetıség volt a jelenlévıknek a jövıvel kapcsolatos kérdéseik megvitatására. A rendezvény zárásaként, az érdeklıdıknek lehetısége nyílt a Lovas Múzeum megtekintésére. A második napon bemutatkoztak eredményesen pályázó helyi termelıink. Megosztották a jelenlévıkkel, a pályázat elszámolás során szerzett tapasztalataikat, bemutatták termékeiket, beszéltek jövıbeni terveikrıl. Jó alkalom volt ez az egymást nem ismerı egymás tevékenységét kiegészítı termelık egymásra találására. Az ebédet a kisbéri Bakony étteremben fogyaszthatták el a résztvevık. A délután folyamán Szabadkai Andrea adott át hasznos információkat a helyi termelıi piac nyitásában gondolkodó önkormányzatoknak, majd a megjelent helyi termék elıállítással foglalkozó kistermelıknek szolgált hasznos információval a termék elıállítás szabályozásáról, a Kistermelıi rendeletrıl. Zárásként lehetıség nyílt a Kisbéri Helytörténeti Múzeum megtekintésére. 4

5 2./ LEADER pályázat A LEADER pályázat harmadik támogatási köre lenti nyertes pályázóinak döntı része nemrég vették kézhez a támogató határozatokat: Gazdaságfejlesztésre irányuló projektek PÁLYÁZÓ FEJLESZTÉS MEGNEVEZÉSE JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Natur Press Team Kft. A Natur Press Team Kft kisigmándi telephelyének továbbfejlesztése ,- Ft Szabó Ildikó Pasztırkád, sajtkád és vákumcsomagoló gép beszerzése ,- Ft kézmőves sajtkészítéshez Szentirmai Péter Szentirmai Péter lóistálló fejlesztése ,- Ft Timx Kft. Kamionbontó és alkatrészraktár építése Nagyigmándon ,- Ft Kerék Pálinka Manufaktúra A Kerék Pálinka Manufaktúra Kft. Kft. pálinkafızdéjének kialakítása ,- Ft Biró Mihály Takarmánygyártó gépsor technológiai fejlesztése Császáron ,- Ft Kozicz János Attila Vágópont kialakítása Kisigmándon ,- Ft Sipos Péter Hőtıtároló és almafeldolgozó létesítése ,- Ft VOLEN Kereskedelmi és A Volen Kft. telephelyének fejlesztése Szolgáltató Kft. épület felújítással ,- Ft Csabai Dezsı Tejtermelı családi gazdaság piaci pozíciójának javítása a kiváló minıségő termék elıállítás feltételeinek ,- Ft fejlesztésével Drat Ipari Termelı és Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer Kereskedelmi Kft. telepítése a Drat Kft-nél ,- Ft A T-Kopiker Kft. telephelyének T-KOPIKER Kereskedelmi fejlesztése épület felújítással és és Szolgáltató Kft. eszközbeszerzéssel ,- Ft Malcsik Hús Kft. Eszközfejlesztés a Malcsik Hús Kft-nél ,- Ft Zöld Borókás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zöld Borókás Panzió ,- Ft Összesen: ,- Ft Szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek PÁLYÁZÓ FEJLESZTÉS MEGNEVEZÉSE JÓVÁHAGYOTT Bábolna Város Ászár Községért Közalapítvány Császár Községért Alapítvány Bakonysárkányért Alapítvány A Rózsaerdei úti játszótér korszerősítése Bábolnán Az ászári Jászai Mari tér fejlesztése Hangosító berendezés beszerzése VII. Országos Ördöglakat Találkozó TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5

6 Kossuth Lajos Asztaltársaság Bakonysárkányi Sport Egyesület Kisbér Város Bakonyszombathely Község Ászár Község Bakonyszombathelyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület Ács Város Ács Város Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyalja Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület Ácsteszér Község Természetjáró Bakancsos Klub Bakonysárkányért Alapítvány Ácsi csata 1849-ben A Bakonysárkányi Sport Egyesület eszközfejlesztése A évi Kisbéri Napok keretén belül könnyőzenei koncert megtartása A bakonyszombathelyi évi Falunap megrendezése Leader jellegő programokkal Ászár falu fejlesztése Ravatalozó építése Bakonyszombathelyi Tőzoltıház és civil közösségi tér megvalósítása Az Ácsi Zichy parkban a Közösségi tér II. ütemő fejlesztése Ács Városi Vigasságok rendezvény lebonyolítása A Roma családi nap alkalmából kulturális rendezvény lebonyolítása A Szentkúti-liget kialakítása Csatkán A Táncsics emlékhely környezetének kialakítása Ácsteszéren Irány a csúcs! - a Bakancsosklub eszközfejlesztése A Bakonysárkányi Teleház eszközfejlesztése Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ÜTEMESEBB KIFIZETÉST TESZ LEHETİVÉ AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az érintett ügyfelei figyelmét, hogy az alábbi támogatási jogcímek esetében is háromhavonta lehet kifizetési kérelmet beadni, így egy benyújtási idıszakban akár két kifizetési kérelmet is be tudnak nyújtani. A lehetıség az alábbi jogcímek vonatkozásában nyílt meg a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet én hatályba lépett módosító rendelkezései alapján: - Falumegújítás és fejlesztés - a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján, - Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése - a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet, 47/2012. (V. 11.) VM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján - Turisztikai tevékenységek ösztönzése - a 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása, 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján 6

7 - Vidéki örökség megırzése - a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet, 103/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján - Nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálás - a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján - Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és mőködtetése - a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján - Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása - a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet, 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, 35/2013. (V. 22.) VM rendelet szerint benyújtott támogatási kérelmek alapján A szabályozás célja annak elısegítése, hogy a beruházásokhoz szükséges források biztosítása ütemesebb legyen. A kifizetési kérelmeket továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, jelen idıszakban december 31-én éjfélig lehet benyújtani! A szabályozás természetesen nem csak erre, hanem a jövıben megnyíló idıszakokra is vonatkozik. A kifizetési kérelmek benyújtásának változásán túl, a fent felsorolt jogcímek vonatkozásában, a hatályos támogatás kifizetésének igénylésérıl szóló közlemények változatlanul hatályban maradnak. Forrás: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI NAP Harmadik alkalommal rendezte meg a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a vidékért dolgozók kulturális és szakmai programokat is magába foglaló találkozóját, a Nemzeti Vidékfejlesztési Napot december 10-én, a Vajdahunyadvárban. Az Együtt a vidékért Politikusok, kutatók, szakemberek, civilek mottójú Nemzeti Vidékfejlesztési Napon átadták az Év Vidékfejlesztıje Díjat és az Év Vidékfejlesztı Közössége Díjat. A budapesti Vajdahunyadvárban december 10-én megtartott ünnepség vendégeit elsıként V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelıs államtitkár köszöntötte. Fontos ez az ünnep, hiszen számadásra, visszatekintésre is késztet bennünket hangsúlyozta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Rövid számvetésében kiemelte, hogy a tárca egyik legfontosabb idei feladata az európai vidékpolitika alapját jelentı Közös Agrárpolitika pilléreinek összekapcsolása volt, hiszen egy korszakváltáshoz érkeztünk: véget ér a 2007 és 2013 közötti idıszak és lassan elkezdıdik a 2014 és 2020 közötti programozási ciklus. Két költségvetési ciklust kellett áthidalnunk és egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar mezıgazdaság, a magyar vidék milyen forrásokra számíthat az elıttünk lévı idıszakban. Hazánk meg tudta védeni álláspontját az olyan hangokkal szemben, miszerint Magyarországnak nincs szüksége vidékpolitikára. Így 2013 talán egyik legnagyobb agrárdiplomáciai eredménye, hogy miközben az Európai Unió hét évre szóló költségvetése összességében 3,5 százalékkal csökkent, addig hazánk közel húsz százalékkal, 1,9 milliárd euróval kap majd többet agrárpolitikai és vidékfejlesztési célokra. Ez mintegy 500 milliárd forint plusz forrást jelent, amely a vidék versenyképességének növelése szempontjából óriási lehetıség hangsúlyozta Fazekas Sándor. A belföldi sikeres programok között Fazekas Sándor kiemelte a Nemzeti Tanyafejlesztési Programot, amely során ebben az évben 529 tanyafejlesztési projekt nyert támogatást 3,5 milliárd forint értékben. A program mely jövıre tovább folytatódik eddigi három éve alatt több mint ezer pályázat mintegy hatmilliárd forint támogatást kapott. A 2013-as évben elért eredmények a statisztikákban is megmutatkoznak: egy év alatt 15 ezerrel nıtt az ıstermelık, ötezerrel az agrártámogatást igénybevevık és ötezerrel a kistermelık száma, valamint 7

8 egyre több a gazdapiac az országban. A szakminiszter elmondta, hazánk 1,7 százalékos gazdasági növekedésének mintegy fele a mezıgazdaságnak köszönhetı. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat az agrárium civil és kulturális szektora húzta alá Mezıszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) fıigazgatója, az MNVH fıtitkára. A Hálózat regisztrált tagjai december 9-ig elérték a 11 ezer fıt, legtöbben, összesen 3139-en a LEADER-szakosztályt jelölték meg. Mezıszentgyörgyi Dávid elmondta, az MNVH összesen hat projektötleti felhívást tett közzé LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) nemzetközi elıkészítı látogatásaira és tanulmányutakra, fórumok, események szervezésére, ismeretátadás szervezésére, szakmai kiadványok készítésére, sokszorosítására és terjesztésére, valamint módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére. A meghirdetett projektötleti felhívásra több mint egymilliárd forint elkülönített forrás állt rendelkezésre, 110 millió forint kifejezetten a LEADER HACS-ok részére. Az év elsı hónapjában 40 millió, majd 2013 szeptemberéig alkalmanként mintegy 25 millió forintot használtak fel, az utolsó alkalommal, októberben pedig 125 millió forintot. Délután három szekcióülés közül válogathattak a megjelentek: az elsı szekcióban az agrárkörnyezetgazdálkodást, a másodikban a helyi piacokat vették górcsı alá, míg a harmadik szekció témája a vidéki terek, azon belül is a humán tıke volt. Az év vidékfejlesztıje címet Zágorhidi Czigány Ákos, Polgár Róbert és Bali István érdemelte ki, az év vidékfejlesztı közössége pedig az ECHO TV Szerkesztısége, Karcag Város, valamint a Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesülete lett. Az ünnepen a Vidékfejlesztési Minisztérium, a NAKVI és az ECHO TV megajándékozta a Nagyacsaládosok Országos Egyesületét és egy lakiteleki, nehéz körülmények között élı nagycsaládot is. Forrás: NAKVI ÁTADTÁK A KAP KOMMUNIKÁCIÓS DÍJAKAT A tavalyi év után idén ismét díjazták a Közös Agrárpolitikával kapcsolatos legjobb kommunikációs programokat. A gyızteseket egy, a as idıszakra való felkészülés jegyében megrendezett brüsszeli konferencián hirdették ki. Az Európai Unió a as idıszakban igyekszik összehangolni strukturális és befektetési alapjait, hogy a támogatások célzottabban és egymást kiegészítve, erısítve segítsék a 28 tagállam lakóit. Ennek jegyében az Európai Bizottság nagyjából nyolcszáz, az alapokkal kapcsolatos kommunikációt végzı szakértıt hívott össze december 9-10-ére Brüsszelbe, a Telling the Story címő konferenciára. A rendezvény célja az volt, hogy a különbözı támogatásokkal foglalkozó résztvevık az egységesebb szabályokra való felkészülés mellett megosszák egymással tapasztalataikat, és újszerő, hatékony módszerekkel ismerkedhessenek meg. Ott ismertek a strukturális alapok, ahol szerepet játszanak az emberek életében hangsúlyozta Johannes Hahn regionális politikáért felelıs biztos kiemelve, hogy a as idıszakban a válságra adott válasz jegyében hangolták át a közös politikákat és az uniós költségvetést. Véleménye szerint a szolidaritás elvét nem hagyták el, sıt, éppen hogy megerısítették, hiszen a pénzek java a régiók legszegényebb részének jut. A regionális politika össze van kötve az összes többi politikával, nem egy silópolitika, ezért nagyon fontos az együttmőködés, mutatott rá Johannes Hahn. Az EU lakosságának 90 százaléka érti, hogy fontos a Közös Agrárpolitika (KAP), utalt Dacian Cioloş mezıgazdaságért és vidékfejlesztésért felelıs biztos a legutóbbi Eurobarometer 8

9 közvélemény-kutatás eredményeire, amelyeket a konferencia elején mutattak be. Dacian Cioloş kiemelte, hogy a KAP egyszerre ágazati és területi politika, de nem akarták mesterségesen elválasztani a két pillért, és hiába lehet elıbbi megközelítés sikeres, egy-egy adott területen belül a kedvezményezetteknek összhangra van szüksége a politikák között. A KAP-nak nem csak gazdasági oldala van, hanem szociális és környezetvédelmi is, közjavakat állít elı, valamint kulcsszerepe van a gazdasági fejlıdésben és a foglalkoztatottságban, különösen a válság által erısen sújtott tagállamokban, mint Írország vagy Görögország. Dacian Cioloş kiemelte a közösségi irányítású helyi fejlesztések (CLLD) módszerét, amely ugyan a vidékfejlesztésbıl indult, de a as idıszakban túlléphet ezen. A reform nem csak a gazdáknak van, akik a lakosság három százalékát teszik ki, hanem minden lakosnak, élelmiszert, az erıforrások fenntartható kezelését és élı vidéki területeket nyújtva szögezte le az agrárbiztos. A rendezvényen számos különbözı mőhelymunka közül válogathattak a résztvevık, ahol többek között az alapok részletes kommunikációs szabályairól, a közösségi hálózatok használatáról és a CLLD kommunikációjáról kaphattak információkat, valamint megoszthatták egymással tudásukat, tapasztalataikat. A rendezvényen nyújtották át a 2013-as KAP Kommunikációs Díjat. Három kategóriában összesen 118 projekt szállt versenybe az elismerésért, amelyekbıl hármat-hármat válogatott ki egy független zsőri. Ezek közül a konferencia résztvevıi választhatták ki a gyızteseket, miután a versenyzık számos módon igyekeztek meggyızni ıket arról, hogy a saját projektjük a legjobb. Az érintettek felé történı kommunikáció kategóriában az Év Balti-tengeri Gazdája díj szerezte meg az elsı helyet. A Balti-stratégiában (a Duna-stratégia mellett az EU másik makroregionális stratégiájában) részt vevı kilenc ország elıbb nemzeti szinten, majd együtt kereste azt a gazdát, aki a legtöbbet tett az innovatív, környezetvédı megoldások bevezetéséért, ezzel csökkentve a tengeri elalgásodást, ami egyre komolyabb gondot okoz, és amelyért a gazdálkodókat is felelıssé szokták tenni. A nagyközönség felé történı kommunikációban egy spanyolországi projekt végzett az élen, amely többek között mobil farmokkal, sajtóreggelikkel, gazdaságokban tartott nyílt napokkal, szóróanyagokkal és egy kabalaállattal igyekezett közelebb hozni a mezıgazdaságot az érintett régiók lakóihoz. Mindössze néhány százaléknyi különbséggel szorult a második helyre az új tagállam, Horvátország kifizetı ügynökségének a kampánya, amely fıként a gazdáknak igyekezett információkat nyújtani a KAP-pal kapcsolatosan. A tájékoztatás részeként szlovén és magyar gazdák tapasztalatait is megosztották az EU agrárpolitikájáról. Egy erdélyi projekt bizonyult az idei év leginnovatívabb kommunikációs kezdeményezésének, amely arra a problémára ad megoldást, hogy hogyan lehet elérni azokat a kisgazdákat, pásztorokat, akik túlnyomó többsége nem rendelkezik internetkapcsolattal. A rendkívül szoros versenyben nyertes projekt egy intelligens, személyre szabott SMS-küldı szolgáltatással éri ezeket a gazdálkodókat, tömör és egyszerő formában biztosítva információkat. A kilenc indulóra az interneten keresztül is lehetett voksolni. A legtöbb szavazatot egy görög program kapta, amely játékos formában nyújtott vállalkozói ismereteket a gazdálkodóknak. Mindemellett a zsőri egy különdíjat is átnyújtott, hogy olyan projektek is kaphassanak díjat, amelyek nem igazán fértek bele egyetlen kategóriába sem. Ezt egy bolgár program nyerte el, amely romák számára biztosít földet és gazdálkodási ismereteket, hogy megélhetést adjon a számukra. Forrás: NAKVI 9

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. július

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. július Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. október EGYESÜLETÜNK HÍREI

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. október EGYESÜLETÜNK HÍREI Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. augusztus

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. augusztus Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. szeptember. Munkaszervezetünk hírei

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. szeptember. Munkaszervezetünk hírei Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 185/2013. (XI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok

2011. szeptember. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. február Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

1 / 90 2012.06.22. 19:23

1 / 90 2012.06.22. 19:23 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Pályázati felhívás vidéki rendezvények,falunapok szervezésére 2010

Pályázati felhívás vidéki rendezvények,falunapok szervezésére 2010 Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

2011. október. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok benyújtása

2011. október. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. LEADER pályázatok benyújtása Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 14., csütörtök Tartalomjegyzék 395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben