M E G H Í V Ó június 16-án (csütörtök) 14 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. június 16-án (csütörtök) 14 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Alpolgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 16-án (csütörtök) 14 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Balatonszárszói Ifjúsági Tábor Napirend: 1.) Előterjesztés az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról Előadó: Sági Józsefné, a Bíráló Bizottság elnöke 2.) Előterjesztés az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról Előadó: Sági Józsefné, a Bíráló Bizottság elnöke 3.) Előterjesztés a kommunális szilárd hulladék lerakó rekultivációjára kiírt pályázatról (Az anyag kedden kerül postázásra.) Előadó: Fazekas László polgármester 4.) Előterjesztés gyepszellőztető gép vásárlásáról Előadó: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke 5.) Előterjesztés védőnői pályázat kiírása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 6.) Egyebek Albertirsa, június 9. Major Judit alpolgármester

2 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-i ülésére Ügyiratszám: /2011. Minősítés: Napirendi pont: 1. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvízelvezető rendszer építése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról. A napirend előterjesztője: Sági Józsefné, a Bíráló Bizottság elnöke Az előterjesztést készítette: Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési referens Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Melléklet: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság, - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, - Jogi, Ügyrendi Bizottság. Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: - Kiadási dátum: június 2.

3 ELŐTERJESZTÉS az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése tárgyú, általános közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról Tisztelt Képviselő-testület! Albertirsa Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő május 4-én egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása érdekében, ajánlattételi felhívást küldött három lehetséges Ajánlattevő számára az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése tárgykörben. A május 19-én órára kitűzött ajánlattételi határidő lejártáig, az alábbi ajánlattételre felkért Ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: 1. Heffner Károly egyéni vállalkozó 2730 Albertirsa, Madách u BAKTATÓ Kft Jászberény, Csángó u GILDEX Kft Nagykáta, Jászberényi u Az ajánlatok bírálati szempontjaként a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat volt meghatározva. A beérkezett ajánlatok bírálati szempontokra tett vállalásai: Gildex Kft. Baktató Kft. Heffner Károly egyéni vállalkozó Nettó ajánlati ár (Ft) Áfa mértéke (Ft) Bruttó ár (Ft) Az ajánlatok átvizsgálása során megállapításra került, hogy a Baktató Kft. és Heffner Károly egyéni vállalkozó ajánlata hiánypótlásra szorul, ezért az ajánlatkérő május 30- án órai időpontig lehetőséget biztosított az ajánlatokkal kapcsolatos Kbt. szerinti hiányosságok pótlására. A hiánypótlásra felszólított Ajánlattevők az előírt határidőn belül nem tettek eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, ezért ajánlatuk érvénytelen a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. ELJÁRÁSI DÖNTÉSEKRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményes.

4 A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a Gildex Kft. által benyújtott ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a Baktató Kft. és Heffner Károly egyéni vállalkozó ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású érvényes ajánlatot a Gildex Kft. tette ,- Ft + Áfa vállalási árral. Erre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a Gildex Kft-t (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.) hirdesse ki. HATÁROZATI JAVASLAT Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint: - az eljárás eredményes, a Gildex Kft. (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére; - a Baktató Kft. és Heffner Károly egyéni vállalkozó ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján; - az Albertirsa, Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer építése tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Gildex Kft ,- Ft + Áfa vállalási árral. A Képviselő-testület megbízza a közbeszerzési tanácsadót: hogy az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el, és június 17-én küldje meg az Ajánlattevők részére; az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon; a szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről az előírt határidőben intézkedjen. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy június 28-án órakor a Gildex Kft -vel a nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft értékű szerződést kösse meg. Albertirsa, június 2. Tisztelettel: Sági Józsefné a Bíráló Bizottság elnöke

5 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-i ülésére Ügyiratszám: /2011. Minősítés: Napirendi pont: 2. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról. A napirend előterjesztője: Sági Józsefné, a Bíráló Bizottság elnöke Az előterjesztést készítette: Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési referens Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Melléklet: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság, - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, - Jogi, Ügyrendi Bizottság. Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: - Kiadási dátum: június 2.

6 Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgyú, általános közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottsági javaslatról Albertirsa Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő május 4-én egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása érdekében, ajánlattételi felhívást küldött négy lehetséges Ajánlattevő számára az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgykörben. A május 19-én órára kitűzött ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi ajánlattételre felkért Ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: 4. Heffner Károly egyéni vállalkozó 2730 Albertirsa, Madách u BAKTATÓ Kft Jászberény, Csángó u GILDEX Kft Nagykáta, Jászberényi u Az ajánlatok bírálati szempontjaként a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat volt meghatározva. A beérkezett ajánlatok bírálati szempontokra tett vállalásai: Nettó ajánlati ár (Ft) Áfa mértéke (Ft) Gildex Kft. Baktató Kft. Heffner Károly egyéni vállalkozó Bruttó ár (Ft) Az ajánlatok átvizsgálása során megállapításra került, hogy a Baktató Kft. és Heffner Károly egyéni vállalkozó ajánlata hiánypótlásra szorul, ezért az Ajánlatkérő május 30- án órai időpontig lehetőséget biztosított az ajánlatokkal kapcsolatos Kbt. szerinti hiányosságok pótlására. A hiánypótlásra felszólított Ajánlattevők az előírt határidőn belül nem tettek eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, ezért ajánlatuk érvénytelen a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. ELJÁRÁSI DÖNTÉSEKRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményes.

7 A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a Gildex Kft. által benyújtott ajánlat érvényes, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a Baktató Kft. és Heffner Károly egyéni vállalkozó ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású érvényes ajánlatot a Gildex Kft. tette ,- Ft + Áfa vállalási árral. Erre tekintettel a Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a Gildex Kft-t (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.) hirdesse ki. HATÁROZATI JAVASLAT Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint: - az eljárás eredményes, a Gildex Kft. (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.) ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére; - A Baktató Kft. és a Heffner Károly egyéni vállalkozó ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. (1) bek. f) pontja alapján. - az Albertirsa, Vágóhíd utcai parkolóhelyek aszfaltozása tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Gildex Kft. (2760 Nagykáta, Jászberényi u. 117.) ,- Ft + Áfa vállalási árral. A Képviselő-testület megbízza a közbeszerzési tanácsadót: hogy az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el, és június 17-én küldje meg az Ajánlattevők részére, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon; a szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről az előírt határidőben intézkedjen. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy június 28-án órakor a Gildex Kft -vel a nettó ,- Ft, bruttó ,- Ft értékű szerződést kösse meg. Albertirsa, június 2. Tisztelettel: Sági Józsefné a Bíráló Bizottság elnöke

8 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-ai rendkívüli ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 4. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés gyepszellőztető gép vásárlásáról A napirendi pont előterjesztője: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke Az előterjesztést készítette: Elter János, a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: június 9.

9 JOGI, ÜGYRENDI BIZOTTSÁGI ELNÖKÉTŐL Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület június 16-ai ülésére, gyepszellőztető gép vásárlásáról Albertirsa Szabadtéri Sportközpontjának üzemeltetéséhez, illetve a nem kevés összegért megépített centerpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzéséhez, a riasztórendszer megfelelő üzemeltetéséhez, feltétlen szükségesnek látszik két műszaki eszköz beszerzése. A gyep szellőztetése, levegőztetése éppen olyan fontos, mint a rendszeres nyírása. A gyep talajfelszínén a nyírásból visszamaradt, elhalt növényi részekből idővel gyepfilc képződhet. Kisebb mennyiségben mulcsként védi a talajt a kiszáradástól, és kedvező mikrobiológiai klíma létrejöttét segíti elő. Ha azonban az anyag-felhalmozódás nagyobb, mint a természetes lebomlási folyamatok, rövid idő alatt egy vastag filcszerű réteg keletkezik. Ez a réteg lúgos kémhatású, s mintegy szigetelőrétegként viselkedve kimondottan akadályozza a víz, a tápanyag és az oxigén kellő áramlását. Következményeként megjelenik a moha, a gombabetegségek, ami rövid idő alatt tönkre teheti a gyepet. Évente akár több alkalommal is célszerű a gyepszellőztetést elvégezni, tavasztól-őszig. A gyepszellőztető gépek forgó hengerén rugós fém pálcák karcolják a talajfelszínt, eltávolítva a filcréteget, a mohát és egyéb más szennyeződéseket. A gyepszellőztető, mint a mellékelt leírás is tanúsítja elengedhetetlen tartozéka minden sportpályának, ahol nem engedik tönkremenni a gyepet. A másik szükséges eszköz a fűkasza. Erre a kerítésen belüli és kívüli fűnyíráshoz lenne szükség, mivel így a közmunkások munkaidejétől függetlenül tudnánk a jelzőrendszer zónáiban is elvégezni a sürgető munkákat. Ez a probléma azonban megoldódik azzal, hogy egy a közmunkások által használt eszközt kapunk annak nagyjavítása után. Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés támogatását. Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi 1 db. John Deere D38R gyepszellőztető gép vásárlását Ft + szállítási költség: Ft, együtt Ft értékben, a költségvetési tartalék terhére. Határidő: azonnal Felelős: Fazekas László polgármester Albertirsa, június 08. Elter János sk. elnök

10 John Deere D38R gyepszellőztető gép John Deere D38R gyepszellőztető: lényege, hogy az elszáradt füvet, ill. mohát minden ősszel és tavasszal el kell távolítani, ne álljon az egészséges, sűrű fű útjába (megkapja a fű a vizet, levegőt, tápanyagot) D38R robbanómotoros, csillagtárcsás gyepszellőztető, alu ház (nem rohad el), 3.5 L-es négyütemű motor, csapágyazott kerekek, igény esetén gyűjtőzsákkal (elszáradt fű, moha, levél összegyűjtésére) 2 év garanciával. JELLEMZŐK: Munkaszélesség: 38 cm Motor: 4 ütemű benzines 2,6 kw-os (3,5 LE) Kimenő teljesítmény: 2,3 kw (3400/1perc) Zajszint: 98 db Javasolt fűterület nagysága max: 1500 m2 Munkamélység állítása: központilag Szellőzőkések száma: 15 Fűgyűjtőzsák nagysága: 55 liter Gyors pengeemelő rendsz: alapfelszereltség Kerékcsapágyazás: golyócsapágy Motorindítás: Kéziberántós Üzemanyagtartály: 19 liter Súly: 33 kg Burkolat anyaga: alumínium Ft AKCIÓ! 7 % Ft Szállítási költség: Ft

11 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 16-ai rendkívüli ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 5. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés védőnői pályázat kiírása tárgyában A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Prazsákné Kökény Rózsa személyzeti ügyintéző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Kovács Tímea aljegyző Megjegyzések: Kiadási dátum: június 9.

12 ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület június 16-ai ülésére Védőnői állásra pályázat kiírás Albertirsa Város Önkormányzata által fenntartott védőnői szolgálat 4 körzetben valamint 1 főállású iskolavédőnővel látja el -az egészségügyi alapellátás részeként- a védőnői feladatokat. A közelmúltban az egyik területi védőnő közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. A védőnői szolgálat hatékony működése érdekében, a megüresedett státusz mielőbbi betöltése indokolt. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 83/A. -nak (1) bekezdése értelmében az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében a kinevezés és a felmentés a Képviselő- testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ezért a mellékelt pályázati kiírás elfogadását javaslom. Határozati Javaslat Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy területi védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki.(a pályázati kiírás, a határozat mellékletét képezi.) A pályáztatási eljárás lebonyolításával megbízza Fazekas László polgármestert. Felelős: Fazekas László polgármester Határidő: azonnal Albertirsa, június 8. Fazekas László s. k. polgármester

13 Albertirsa Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére Pályázati feltételek: - egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél - büntetlen előélet életév betöltése - magyar állampolgár Előnyök: - legalább 1 év szakmai tapasztalat A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot, - iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai szerint. Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Munkavégzés helye: (2730. Albertirsa, Luther u. 2.) Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Védőnői feladatok ellátása. Önálló védőnői tanácsadás- és szűrések végzése. Egészségnevelési feladatok ellátása. A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés A munkakör betöltésének időpontja: az elbírálást követően azonnal A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani. A pályázatot zárt borítékban, Védőnői pályázat azonosító szám: 4332/2011. sz. megjelöléssel, Albertirsa Város polgármesterének címezve (2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kell benyújtani. A pályázat megjelenésének helye: Albertirsa város hivatalos honlapja, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapja (KSZK)

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának. Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának. Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Közbeszerzési eljárásaira vonatkozó S Z A B Á L Y Z A T A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Cigánd Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2012. (I.23.) Kt. számú határozata Cigánd Város Önkormányzatának és Intézményeinek KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtökön) 16 órakor tartja soros ülését,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 05. 02.-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. február 12-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Dorog Város Önkormányzata a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az alábbi közbeszerzési

Részletesebben