PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a oldalon. Péceli Hírek július 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11."

Átírás

1 Péceli Hírek július 11. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 7.szám július 11. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége Írás a oldalon

2 2 Közügyek július 11. Péceli Hírek Képviselő-testületi ülés június 25. A képviselők határoztak a járóbeteg szakellátáshoz való hozzájárulásról. Az önkormányzatnak az egészségügy terén kötelező feladata az alapellátás, azaz a háziorvosi ellátás biztosítása. A szakorvosi ellátás nem tartozik ide, ezt nem is látja el. Ismert, hogy február óta a háziorvosi ügyeletet a FIT-MED Kft. adja Pécelen. E szervezet járóbeteg szakellátást tervez működtetni a városban. Ahhoz, hogy a cég meg tudja indítani az engedélyeztetési eljárást az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, kéri az önkormányzat támogatását. A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a cég kezdeményezését, hogy Pécelen a már működő reuma és kislabor szakrendelés mellett legalább heti két-két órában nőgyógyászati, sportorvosi, fül-orr-gégészeti, általános sebészeti és gasztroenterológiai, dietetikai szakrendelés valósuljon meg. A testület döntött arról is, hogy ezen járóbeteg rendelésekhez helyiségeket biztosít a Pesti úti szakorvosi rendelőben. A FIT-MED Kft. a képviselő-testületi döntés után indítja meg az engedélyezési eljárást, ami több hónapot, akár fél évet is igénybe vehet. A város lakói külön tájékoztatást kapnak, hogy e járóbeteg szakellátások ténylegesen beindulnak-e és ha igen, mikor. Hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy a Magyar Bárka Alapítvány Hagyományőrző Vigadalom elnevezéssel rendezvényt tartson október 11-én Pécelen. Az önkormányzat forrás biztosításával és ingyenes közterület-használat engedélyezésével segíti a rendezvényt. A közelmúltban alakult át a közterület-felügyelet rendészeti szolgálattá. Az átalakult szervezet a közterületi feladatok mellett a mezőőri feladatokat is ellátja június 1-től. Az önkormányzat döntött arról, hogy a közterületi feladatok hathatósabb ellátásához az intézmény ingyenes használatába ad egy Skoda Fabia típusú személygépkocsit. A mezőőri feladatok ellátásához pedig az önkormányzat a külterületen is közlekedni képes használt terepjárót vásárol. Azt adja oda ingyenesen a szervezetnek a munka hatékonyságának növelésére. A vásárlás költségei nagy részét az állam megtéríti az önkormányzatnak. A szolgáltató az KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével, szerződés szerint megemelte az önkormányzat intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjat augusztus 1-i hatállyal. A képviselő-testület ezzel kapcsolatban rendeletet módosított. A képviselő-testület Topolyossal kapcsolatos döntésével kezdeményezi a földhivatalnál a 2,9 hektáros területből 2 hektár művelési ág változtatását. A képviselők módosították a testület egy korábbi határozatát. A változtatás révén a természetes személyeknek nem kell fizetni csatlakozási díjat a közműves ivóvíz- és szennyvízhálózatra való csatlakozásért. Az önkormányzat júniusi döntésével közbeszerzési eljárást indított meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban. Az ajánlati felhívás megjelenése, a jelentkezések lezajlása után a nyár folyamán dönt a testület a közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A legkedvezőbb ajánlatot tevő cég végezheti a jövőben a hulladékszállítást Pécelen. Ismert, hogy a Gesztenyés Óvoda épülete életveszélyessé vált, le kell majd bontani. Az önkormányzat hatcsoportos óvodát kíván a helyén a jövőben megépíteni. A leendő óvoda engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére indított közbeszerzési eljárást döntésével a testület. A városvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy a Gesztenyés Óvoda építésével kapcsolatban sikeresen szerepeljen a vis major pályázaton. A döntés a kormányzat kezében van, a város mindnet megtett, hogy a döntés mielőbb megszülethessen. Az önkormányzat csatlakozott az Európai Autómentes Nap kezdeményezéshez, amelyet szeptember 22-én tartanak a városban. Az új önkormányzati törvény kötelezően előírja, hogy a jegyző minden évben beszámoljon a polgármesteri hivatal előző évi tevékenységéről a képviselő- testületnek. A grémium a jegyzői beszámolót elfogadta. Döntött a képviselő-testület a közmeghallgatás pontos helyszínéről és időpontjáról. Az idei második közmeghallgatás szeptember 22-én a Petőfi Iskolában, a Kepler Gábor, a FIT-MED Kft. tulajdonos-igazgatója tájékoztatást ad a képviselő-testületi ülésen a tervezett szakorvosi ellátásfajták megindításáról Petőfi Sándor utcában lesz. A közmeghallgatás egyik lehetséges témája: a kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos koncepció és tervek. A jövőben a természetes személyeket nem terheli víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége. A képviselő-testület jogszabályi változások miatt módosította korábbi döntését. Részletek a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. A képviselők döntöttek a díszpolgári cím adományozásáról. Posztumusz díszpolgári címet vehet át az augusztus 20-i ünnepségen Fekete István hozzátartozója. A díszpolgári cím másik kitüntetettje a fiatal Zsombori Balázs. Pécelért Díjat három személynek szavazott meg a testület: Bobály Vilmosnénak, Oertel Nándornak és Balázs Ottónak. Az orvosi ügyelet új telefonszáma: Az orvosi ügyelet új telefonszáma: A bejelentést követően a budapesti mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembe vételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről. A szolgálatirányító a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

3 Péceli Hírek július 11. Pro urbe 3 Útépítés, vagyongyarapodás, rezsicsökkentés Június végén a Csatári és a Széchenyi utca környékén megkezdődnek az útjavítások Pécelen, és szeptember derekára várhatóan mind a huszonegy utcában elkészül a szilárd burkolat. Hosszú folyamat végéhez közeledünk tehát, amely azzal kezdődött, hogy több évtizedes várakozás után tavaly végre megújulhatott a Pesti út és az Isaszegi út, s az onnan fölszedett aszfaltot dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk közreműködésének köszönhetően kedvező áron itt tartva a településünkön, lakossági hozzájárulással most a város utcáinak jelentős részében azok javítására használhatjuk. Jó volt magunk mögött tudni a lakosság érdeklődését, támogatását, amikor aláírtam a minap a Finn Út Kft-vel a kivitelezésről szóló szerződést. Meggyőződésem, hogy így lehetett a legtöbbet tenni önkormányzati önerőből, illetve a lakossági hozzájárulás felhasználásával a városi utak javításáért. Ha jól megnézzük, akkor az önkormányzati forrás is lakossági pénz, hiszen az adóforintokat is a polgárok fizetik be. A megújított burkolatok vízelvezetés nélkül készülnek. Csak a Kelő lakópark két utcájában, a Bethlen Gábor és a Széchenyi utcában sikerül burkolt árokban elvezetni a csapadékvizet. Az aszfaltburkolat a többi utcában is tartós lesz, amennyiben az ingatlantulajdonosok a saját telkükön megoldják a csapadékvíz elszikkasztását, s nem engedik rá az esővizet az új burkolatra. Tönkre lehet tenni azzal is, ha a megengedettnél nagyobb súlyú járművekkel közlekedünk rajta. Ne tegyük! Vigyázzunk rá! Ahogy öröm volt tapasztalni a lakossági összefogást a jó cél érdekében, olyan szomorúság töltött el a tájékozatlanságból vagy esetleg egyszerű rosszindulatból terjedő bizonyos városi hírek hallatán. Az újabb hazug, rágalmazó kiadványok éppen a közeli napokban öntötték el a postaládákat. A városi legendák arról szólnak, hogy az önkormányzat most azért fejleszt, hogy a választások előtt igyekezzen megnyerni a lakosság jóindulatát a szavazáshoz. Itt és most el kell mondanom, ez az első év, amikor az önkormányzati vezetésnek nem kellett tovább cipelnie azt a bő hárommilliárd forintos adósságot, amit 2010-ben megörökölt. Eddig fejlesztésre nem is gondolhattunk. Amint februárban e teher utolsó adagja is megszűnt, fellélegeztünk, s amilyen gyorsan csak lehetett, megkezdtük pótolni a lemaradást. Belügyminisztériumi pályázat révén foghattunk hozzá az Apafi utcai híd és a záportározó átereszének felújításához is, ami a közelmúltban befejeződött. Ahogy tapasztalom, a megerősített útburkolat, a megújult korlát sok örömet okoz a használóinak. Gyarapodik az önkormányzat vagyona is. Több állami tulajdonú ingatlan tulajdonjoga a közeljövőben ingyenesen lesz átruházható az önkormányzat javára, köztük a magyar laktanya területe is. A város fejlődését szolgálja a Topolyos területének nagyobb részéről szóló friss képviselő-testületi döntés is. A grémium arról határozott, hogy egy kéthektáros nagyságú területet kivesz a szántó művelési ágból. A város központi részén lévő patakparti terület a későbbiekben kiválóan alkalmas lehet sport, illetve rekreációs célú hasznosításra. Előreléptünk a Gesztenyés Óvoda bontása tekintetében is. A Járási Építésügyi Hivatal tudomásul vette, hogy a képviselő-testület az életveszélyessé vált öreg épület bontásáról határozott. A bontási engedély birtokában ajánlattételi felhívást bocsátott ki a hivatal, s várhatóan augusztusban meg is kezdődik az épület bontása. Közben megindítottuk a tervezői közbeszerzési eljárást, hogy minden időben rendelkezésre álljon az új óvodaépület megépítéséhez. A jelenlegi állapotot az idézte elő, hogy 2008-ban elbontottak mögüle egy épületet. A bontást pedig nem követte az ilyenkor szinte kötelező statikai vizsgálat. S még egy jó hír a végére. A szennyvíztisztító telep pályázatának része volt az is, hogy egy szennyvízszippantó gépjárművel gazdagodjon Pécel. Az üzembe helyezés megtörtént, a traktort és a hozzá tartozó tartálykocsit a Pécel Kft. használatra átvette. A jövőben ez a jármű szippantja ki a péceli csatornabekötés nélküli ingatlanok szennyvízét. A feladatot a Pécel Kft. fogja ellátni előre láthatólag január 1-től. Az új jármű és a péceli szennyvízürítési lehetőség együtt már módot ad a rezsicsökkentés érvényesítésére. Szöllősi Ferenc polgármester Az útjavítási szerződés aláírása a Finn Út Kft. vezetőivel. Felvételünkön: dr. Törőcsik Frigyes ügyvezető, Finn Út Kft., Varga Bálint ügyvezető, Szöllősi Ferenc polgármester, dr. Kovács Ágnes jegyző, Napholcz József közbeszerzési és pályázati referens az aláírás pillanataiban

4 4 Arcél július 11. Péceli Hírek Közösen a város polgáraival Arcél rovatunkban ezúttal Tóthné Szentandrássy Csilla önkormányzati képviselő vall önmagáról. Fogadják szeretettel gondolatait! A család biztonságot jelent, a társadalom legnagyobb kincse. Háromgyermekes édesanyaként úgy gondolom, ez adja az élet értelmét. Ezt a gondolatot örökségként kaptam a szüleimtől, nagyszüleimtől, és ezt adom tovább a gyermekeimnek is. Építészmérnökként dolgozó férjemmel aki péceli család gyermeke a természet és a sport szeretetére, a tudás, a tanulás értékelésére, a hagyományok és az emberek tiszteletére tanítjuk gyermekeinket, a Biblia értékrendjének alapulvételével. Férjemmel két családi vállalkozásban dolgozunk együtt, melyben a marketing és az értékesítés az én feladatom. Örömmel végzem ezt a munkát, mert minden olyan terület közel áll hozzám, amely emberekkel kapcsolatos vagy emberi kapcsolatokon alapul. Az egész életen át tartó tanulás elvét vallom. Felsőfokú külkereskedelmi végzettségem van, emellett marketinget és mozgóképgyártást, szinkron színészetet tanultam, amit az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesületnél (OPAKFI) végeztem. Középszintű francia nyelvtudásomat Algériában szereztem két és fél év alatt, amíg ott éltem szüleimmel. Éppen ezért szorgalmazom gyerekeimnél azt, hogy tanuljanak vagy dolgozzanak néhány évet külföldön, de azután mindenképp érkezzenek vissza a hazájukba, és kamatoztassák itt a tanultakat, hiszen itt van az otthonuk. Amit kiemelnék az elmúlt ciklusból, a teljesség igénye nélkül, amiben A képviselő családja körében részem volt. Tagja lettem a Karsai Alapítványnak és célom, hogy méltó helyen, állandó kiállítása legyen Pécelen Karsai Zsigmondnak. Mindig törekedtem arra, hogy Bodó Sándor festményei Pécelre kerüljenek. Részem volt az iskolák öszszevonásában, így a Ráday Gimnázium kényelmes, élhető körülmények közé került. Közreműködtem a Zeneiskola művészetoktatási intézménnyé való átminősítésében és két új ágnak létrehozásában: a képzőművészetiben és a néptáncban. Ebből a képzőművészeti ágban el is indult az oktatás, a néptánc bevezethető lett. Szorgalmaztam az egyházakkal való összefogást. Napjainkban a város és az egyházak közösen, együtt gondolkodva tesznek a város polgáraiért. Ennek a négy éve tartó közös munkának az egyik eredménye a sok között a,,felértékelés Hetének megszületése június 1-8 között. Télen adventi ünnepségeket szervezünk a főtéren, a körzetemben pedig karácsonyi segélycsomagokat juttathattam rászorulóknak. Közreműködtem Pécelen a nyári napközi működtetésében, a virágosításban. És itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik fáradságot és időt nem kímélve dolgoztak ezekért a nemes célokért. A képviselői munka szerintem nem politika. Legalábbis nem kellene annak lennie, mert az emberekért van és az emberek érdekeiről szól. A barátaim és a családom féltettek a politikától. Nem is erre gondoltam, amikor képviselőnek indultam, hanem a gyermekeim jövője aggasztott, és segíteni szerettem volna valahogyan. Ennek a módját pedig képviselőként találtam meg. Tenni akartam az országért, az emberekért. Van is változás, és ennek örülök. Ezen a téren is sikerült jó munkát végeznünk összefogással, közösen a város polgáraival, egyházaival. A politikát a mai értelmében véve nem szeretem, ez inkább olyan férfias háború, szavakkal, fegyverek nélkül. Ha kell, kiveszem belőle a részem, de nem a jelenleg gyakorolt módon. Hogyan? Magyarországon meg kellene születnie a politika kultúrájának, a konstruktív politikának, melynek lényege a közös együttgondolkodás a jó cél érdekében. Ez egy értelmes vita, egymást segítve, hogy a legcélszerűbb, leghatékonyabb megoldás születhessen meg az adott helyzetre nézve. Ez természetesen mellőzné az egészségtelen rivalizálást. A cél a lényeg és nem az, hogy kinek a nevéhez kötődik a jó megoldás, vagy a rossz. A cél az emberek érdeke, jó dolgok megszületése és nem a pártok sikere, rossz vagy jó hírneve. Egy ilyen politikában örömmel részt vennék, mert ez nem a hatalomért folytatott harcról szól. Az emberi kapcsolatokat szeretem, az embereket. Magyar vagyok, édesanya vagyok, ezeket az értékeket hordozom, ezekért és az emberek érdekeiért fogok kiállni a jövőben is zárta gondolatait Tóthné Szentandrássy Csilla.

5 Péceli Hírek július 11. Ösztönzés 5 Tehetség Támogatása Díjak Pécelen Szöllősi Ferenc polgármester Tehetség Támogatása Díjat alapított, az önkormányzati működtetésben lévő intézmények rászoruló, tehetséges diákjainak támogatására. A díj száz-százezer forintos támogatást jelent, s az intézmények döntöttek a díjazott személyéről. A Tehetség Támogatása Díjat Boros Gábor a PIOK Általános Iskola és Gimnázium Iskolai Intézmény egységének végzős tanulója, Szabó Ádám és Kallós Dávid a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai megosztva, valamint a Ráday Gimnázium legszorgalmasabb tanulója: Szemeti Mercédesz kapta meg. Boros Gábor édesanyja társaságában átveszi a díjat a polgármestertől Szemeti Mercédesz Szünet Pécel északi oldalának képviselői: Árva Anikó, Podmaniczki József és Zsadányi Zsolt tájékoztatják a lakosságot, hogy a szokásos fogadóórájuk június és augusztus hónapban szünetel. A nyári szünet után szeptember első hétfőjén 18-tól 19 óráig tartják a következő fogadóórát a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A szünet ideje alatt az alábbi elérhetőségeken szívesen állnak a lakók rendelkezésére. Árva Anikó (3. körzet) telefon: +36 (20) , Podmaniczki József (2. körzet) telefon: +36 (20) , Zsadányi Zsolt (1. körzet) telefon: +36 (20) , Szabó Ádám az ünnepélyes pillanatban Kallós Dávid teljesítményének elismerése

6 6 Eredmény július 11. Péceli Hírek Szennyvíztisztító: kiváló eredmények A Pécel szennyvíztisztításának hosszútávú megoldása címet viselő Európai Uniós forrásból támogatott beruházás hatása már jól érzékelhető a szennyvíztisztítás mérési eredményein. A település a beruházást megelőzően már rendelkezett csatornahálózattal és szennyvíztisztító teleppel. A péceli lakosság számának dinamikus növekedésével a régi, egyvonalas műtárgy már nem bírta el a növekvő terhelést, a tisztítási kapacitás bővítésére volt szükség. A szennyvíztisztító telepre egy, a telepen elhelyezett átemelőkhöz érkezik a szennyvíz gravitációs vezetéken keresztül. Az átemelő aknába telepített szivatytyúk emelik fel a szennyvizet a kombinált rács- és homokfogó berendezésre. A berendezésen mechanikai előtisztítás történik. A rács a szennyvíz darabos szennyezőit, a homokfogó az infiltráció során a csatornahálózatba jutott homok eltávolítását végzi. A következő lépcső a biológiai tisztítás helyszíne. A szennyvízben lévő mikroorganizmusok elszaporítása és élettevékenységük révén bontják és ásványosítják, élő sejtanyaggá alakítják a szennyvíz szerves anyagait, ezáltal a víz szennyező hatása jelentősen csökken. A szerves anyagok lebontása oxigén jelenlétében történik, ehhez levegőt, oldott oxigént juttatunk a rendszerbe. Az oxidáció révén a szervesanyag nagy része a sejtekbe épül be, a baktériumtömeg szaporodik, melynek bizonyos hányadát fölös iszapként vesszük ki a rendszerből. Mivel a befogadó élővíz érzékeny (pl. állóvizek, kis vízhozamú vízfolyások), szükség van a szennyvíz szervetlen szennyezőinek (egyes nitrogénformák, foszfor) eltávolítására is a biológiai tisztítás során. A tisztított szennyvíz és a fölös iszap elválasztása az utóülepítő medencében történik. A tisztított szennyvíz befogadója a Rákos-patak. A rendszerből eltávolított fölös iszap sűrítő műtárgyba kerül, ahol az iszap térfogatának csökkenése megy végbe. Az iszaptól elvált vizet visszavezetjük a tisztítási folyamat elejére. Az iszap szállítási, ártalmatlanítási költségek csökkentése érdekében az iszap további víztelenítése szalagszűrő préssel történik. A szennyvíztisztítás hatásfoka az alábbi paraméterek tekintetében: Szervesanyag: 95 %, nitrogén formák: 90 %, foszfor : 90 %. A péceli szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatos információk folyamatosan elérhetők a honlapon vagy a Péceli Polgármesteri Hivatalban, ahol június 3.-tól nyílt nap keretében tekinthető meg a projekt megvalósulási folyamata és elérhetők a technikai információk. Megújuló játszótér Szöllősi Ferenc polgármester a Minden Csepp Alapítvány képviselőjével a megújuló játszótérnél Gyarapodás A szennyvíztisztító telep pályázatának részeként egy szennyvízszippantó gépjárművel gazdagodott Pécel. A Landini S-100H típusú traktor és a hozzá tartozó tartálykocsi megérkezett, a Pécel Kft. használatra átvette. A jövőben ez a jármű Helyszíni bejárást tartott tegnap az Előd vezér utcai játszótéren a Minden Csepp Alapítvány képviselője, Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester. A látogatás célja az volt, hogy a gyerekpark megújítását magára vállaló szervezet megtekinthesse a területet, egyeztessen a város vezetőivel arról, milyen elgondolások mentén lehet megújítani, az Európai Unió előírásainak megfelelővé tenni a játszóteret. A felújítás polgármesteri kezdeményezésre valósulhat meg. A látogatás végén a felek megállapodtak abban, hogy az alapítvány hamarosan egy látványtervben foglalja össze a megbeszélésen elhangzottakat, amelyen szükség esetén még természetesen lehet alakítani. A felújítás nem kerül a városnak pénzébe. A Minden Csepp Alapítvány képviselője elmondta, hogy a felújítási munkálatokat szeptemberben már be is szeretnék fejezni. Pereg László, a Pécel Kft. vezetője, Fazekas Barna alpolgármester és Podmaniczki József képviselő az új munkagép megérkezésekor szippantja ki a péceli csatornabekötés nélküli ingatlanok szennyvízét. A feladatot a Pécel Kft. fogja ellátni előre láthatólag január 1-től. Az új jármű és a péceli szennyvízürítési lehetőség együtt már módot ad a rezsicsökkentés érvényesítésére.

7 Péceli Hírek július 11. Közösen 7 Versenyben a fejlesztési lehetőségekért Szigorú gazdálkodás mellett Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik, mondta Lao-ce. A bölcs kínai filozófus gondolata a minap, a Budapest Airport Konzultációs Bizottsági Ülésén jutott eszembe Vecsésen, ahol a légikikötő környezetében élő települések vezetői és a reptér menedzsmentje cserélt eszmét egymással jelenről és jövőről. A rendszeres konzultációra én is meghívót kaptam. Örömmel éltem a lehetőséggel, hiszen a választókörzet nyolc települése közül a legtöbb nagyon is érintett az itteni gazdasági fejlődéssel. Pécel is része annak a közös gondolkodásnak, amelyre a tervezők kiemelt gazdasági-logisztikai zónaként tekintenek Pest Megye Területfejlesztési Programjában Vecséssel, Gyömrővel, Üllővel és Ecserrel egyetemben. A Ferihegyi Gazdasági Övezet az ország gazdaságának egyik legnagyobb fejlődési lehetőségével rendelkező térsége. A nemzetközi repülőterek és vonzáskörzetük jelentős személy- és áruforgalmat bonyolítanak le, amihez a szolgáltatások széles skálája kapcsolódik. Így az értékteremtő folyamatok közül egyre több termelő- és feldolgozó kapacitás is ezekbe az övezetekbe összpontosul. A nemzetközi repterek gazdaságfejlesztési szempontból minden országban kiemelt jelentőséggel bírnak. Az intermodalitás többféle eszközt kombináló lehetőség a fejlődés érdekében. Az a tény, hogy a megyehatáron van a reptér, mellette a vasúti és közúti kapcsolatrendszer, az autópályák M0 általi összefogottsága, rendkívül kedvező fejlesztési és elérhetőségi feltételeket biztosít. A repülőtér léte önmagában a fejlődés motorja. Ezért jöttem el a tanácskozásra örömmel, mert a jó döntésekhez képben kell lenni, tudni kell, milyen irányban gondolkodik Magyarország egyik legnagyobb vállalata, a Budapest Airport. A Konzultációs Bizottsági Ülést a repülőtér rendszeresen megszervezi szakmai és üzleti partnerei mellett a környező települések politikai döntéshozói, valamint a főváros és a kormányzat képviselői számára. Köztudomású, hogy a környék önkormányzatai, beleértve a több reptérrel határos budapesti kerületet is, mindent elkövetnek azért, hogy a reptéri és reptér környéki fejlesztések számukra előnyösen valósuljanak meg. Én azt szeretném elérni, hogy Pécel, és a többi érintett agglomerációs település képviselete legalább olyan hathatós legyen, mint a fővárosi kerületeké, illetve magáé a fővárosé. Látni kell, hogy minden szereplő igyekszik közelebb kerülni a tűzhöz, a kölcsönös előnyök alapján a lehető legjobb kapcsolatot...és azt hallotta, hogy a jelenlegi városvezetés tragédiába illő módon gazdálkodik a város vagyonával? Egy bizonyos nézőpontból ez így van. Azoknak a nézőpontjából, akik évi millió forint hitellel egészítették ki az elkölteni való pénzt, melynek eredményeként 2010-re 3 milliárd forint adóssága gyűlt össze a városnak. Ezt a kölcsönt ténylegesen csak a jelenlegi városvezetés kezdte visszafizetni (addig csak kamatot fizettek). Ez éves szinten megközelítőleg 300 millió forint terhet jelentett! Hitelt nem vettünk fel, ezért lényegében kb. 500 millió forinttal kevesebb elkölteni való volt a kasszában évente. Ezután kezdődött meg az iskolák államosítása (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), az okmányirodák járási szintre szervezése és az adósságkonszolidáció, melynek során az állam átvállalta rengeteg terhünket. Ez a mérleg egyik serpenyője. De mi van a másik oldalon? A kötelezettségek csökkentésével együtt a város bevételét megfelezte az állam, az addigi 1800 millió forint helyett csak mintegy 950 millió folyt be a kasszába. Ez a pénz is rendkívül szigorú feltételek mellett költhető el, szinte minden forint csak az előre meghatározott helyre gurulhat. A kötelező feladatok (óvoda, városüzemeltetés, intézmények fenntartása, stb) ellátására bevallottan nem elegendő az állami juttatás, a költségeknek, feladattól függően, csak %-át fedezi. A maradékot azokból a helyben beszedett adókból kényszerülünk kiegészíteni, melyekből fejleszteni lehetne a várost, szebbé, élhetőbbé téve a települést... Ilyen korlátok közt csak rendkívül szigorú módon, minden forintkiadást kétszer megfontolva lehet gazdálkodni, és még így sem elég a pénz. Előre látható a költségvetés tervezésekor, mekkora hiány várható a működés során. Idén már második éve megengedett a településeknek, hogy ezt a hiányt szerepeltessék költségvetésükben ápolni a céggel. Nem véletlen, hogy Pestszentlőrinc idén márciusban újította meg stratégiai megállapodását a Budapest Airporttal, a Fővárosi Közgyűlés pedig éppen a napokban, június 30-án hagyta jóvá a két szervezet között létrejött stratégiai megállapodást. A lehetőségekért síkra szálló városvezetők lelki szemei előtt a kapcsolat révén új munkahelyek, gyarapodó helyi vállalkozások, növekvő települési adóbevételek, dinamikusabban fejlődő városrészek víziója jelenik meg. Ez így van rendjén. Nekem is az agglomerációban élők és az ottani települések fejlődése, boldogulása az elsődleges célom. Ehhez kell előteremteni minden elérhető helyi és központi és uniós forrást. A pécelieknek, és a többi érintett település lakóinak tudniuk kell, hogy én is az érdekükben vagyok ott e nagy jelentőségű tanácskozásokon. Mert minden hosszú utazás az első lépéssel kezdődik. Dr. Szűcs Lajos elnök, Pest Megyei Közgyűlés, országgyűlési képviselő (Pécel esetében milliónyiról beszélhetünk). Szerepelni szerepelhet, de garanciát az állam részéről senki sem vállal, hogy szükség esetén meg is kapja a város ezt a pénzt. Külön pályázat benyújtásával, megfelelően indokolva lehet kérni, és ha a döntéshozók is úgy gondolják, akkor csurran-cseppen valami, ha már nagyon szorít a nadrágszíj. Épp csak annyi, hogy talpon maradjunk, és a rég lejárt számlákat kifizethessük. Tavaly novemberben kaptunk először ilyen segítséget. A gazdálkodásunk tényleg tragédiába illő, de nem a szándékunk, hanem a működési környezetünk, múltunk, adottságaink miatt. Fazekas Barna alpolgármester

8 július 11. Péceli Hírek Talentum Ha jó cél érdekében dolgozom, mások is Kiemelkedő tudományos teljesítménye elismeréseként oklevelet és százezer forint jutalmat vehetett át a péceli születésű és a városban élő Zsombori Balázs, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola júniusban érettségizett tanulója Szöllősi Ferenc polgármestertől a minap. A fiatal fejlesztőre a PictoVerb elnevezésű, a beszédben akadályozott emberek kommunikációját segítő okostelefonon, táblagépen, számítógépen működtethető alkalmazása révén figyelt fel a Magyar Innovációs Szövetség. Ennek nyomán Balázs a közelmúltban részt vett Stockholmban a Nobel-díj kiosztásának ceremóniáján és előadást tartott fejlesztéséről a stockholmi Királyi Műszaki Egyetemen. Zsombori Balázs a Polgármesteri Hivatalban találkozott a város vezetőjével, vette át az elismerést. Az esemény után kérdezte őt a Péceli Hírek főszerkesztője. Olyan ötlettel indultam a magyar innovációs ifjúsági versenyen, ami a beteg, beszédben korlátozott embereknek bontja le a kommunikációs és nyelvi korlátait kezdte a beszélgetést Zsombori Balázs. Akár a siketnémák számára is alkalmas fejlesztés? Igen! Bármilyen veleszületett vagy szerzett betegség esetén segíthet. A lényege az, hogy mindenki által felismerhető képeket alakít nyelvtanilag helyes, hangos mondatokká. Ha valaki jelezni szeretné, hogy éhes vagy a kórházban azt kéri az ápolóktól, hogy például fordítsák az oldalára, akkor egy-két gomb megnyomásával ezt helyes magyar mondatban a gép kimondva hallhatóvá teszi? Igen. A több nyelven kommunikálni képes PictoVerb alkalmazás különlegessége, hogy különböző szinteken alkalmazkodik az eltérő igényekhez, képességekhez. Folyamatosan együttműködök olyan családokkal, intézményekkel, akik valamilyen sérüléssel bíró embereket gondoznak. Javaslataik alapján fejlesztem tovább a programot. Miért éppen a rászorultakon akart segíteni a fejlesztéssel? Egy kedves ismerősünk gégeműtét következtében elvesztette a hangját, neki szerettem volna segíteni. Ekkor olvastam a Magyar Innovációs Verseny kiírását, ami azért volt szimpatikus, mert bármilyen témával lehetett indulni, mindenfajta megkötés nélkül. A Magyar Innovációs Szövetség kettő, a szakmában elismert mentort is biztosított számunkra, akik folyamatosan elősegítették a munkánkat. Mikor derült ki, hogy életképes dolog, amit csinál? Akkor, amikor több éves beszédkorlátozás után, az én eszközömmel először tudtak ismét megnyílni azok az emberek, akik elsőként próbálták ki a PictoVerbet. Mit látott az arcukon? Leírhatatlan volt az a boldogság, amit az ő és hozzátartozóik arcán láttam, miután először tudtak egymással kommunikálni. Az egyik tesztelő elmondta, már évek óta nem beszélt szomszédaival, régi tanítványaival. Lényegében mindenkit elvesztett maga körül, mert kommunikáció hiányában nem tudtak kapcsolatban maradni. Nehéz volt ezt kitalálni? Nem. Sok hasonló ötletem van. Írtam már webböngészőt szintén sérült embereknek, s a jövőben is hasonló feladatokkal szeretnék foglalkozni. Most érettségizett, sok pontot gyűjtött, így a Műegyetemen való továbbtanulása szinte biztosra vehető. Remélem, hogy így van. Mikor érezte először, hogy a számítástechnikát innovációs célra tudja használni? Legelőször egy családtagom számára írtam programot, ami neki segített. Ekkor éreztem először, hogy érdemes ilyen területen tevékenykedni. Milyen volt Svédországban? Nagyon nagy élmény volt. A stockholmi Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Szemináriumra delegált a Magyar Zsombori Balázs bemutatja fejlesztését Szöllősi Ferenc polgármesternek Innovációs Szövetség. Úgy jutottam ki, hogy a Magyar Innovációs Verseny első helyezettjei részt vehettek egy válogatáson, s közülük választott engem a Magyar Innovációs Szövetség. A Nobel Alapítvány által létrehozott Nemzetközi Ifjúsági Szemináriumot a hetvenes években azzal alapították, hogy a világ minden pontjáról érkező fiatalok bemutatásával inspirálják a svéd fiatalok tudományos érdeklődését. A Nobel Alapítvány a résztvevők tudományos előrelépését is igyekszik támogatni. A stockholmi Királyi Műszaki Egyetemen előadás keretében az egyetemi hallgatóknak mutathattuk be projektjeinket. A svéd egyetem Aula Magna hatalmas előadótermében ezer svéd középiskolás előtt mutatkozhattunk be. Nagy élmény volt, hogy az előadás után odajöttek hozzánk, inspirálhattuk őket arra, hogy hasonló megoldásokat alkossanak meg. Alkalmazása bárki számára olcsón hozzáférhető? Azon dolgozom, hogy minél több ember számára hozzáférhető legyen androidos, illetve ipad készülékeken. A szoftveráruházból lehet majd letölteni. Mennyit kell rá várni, hogy a leg-

9 Péceli Hírek július 11. Környezet 9 mellém állnak szélesebb körben hozzájussanak az emberek? Pár hét múlva már elérhető lesz. Addig is érdemes nézni a PictoVerb Facebook oldalát, itt találhatók a legfrissebb adatok a megjelenésről. Okostelefonnal, tablettel könnyen használható lesz majd? Igen, és ez az egyik előnye. Eddig csak másfél milliós gépek tudták ugyanezt produkálni, míg a PictoVerb révén néhány tízezer forintból megvan az egész. Mi motiválja jobban a munkában: a Nobel-díjasokkal való találkozás vagy a rászorultakon való segítség? Mindkettő. Az embereken segíteni hatalmas megerősítést jelent. Jelzi, van értelme a munkámnak. Mikor pedig személyesen találkozhattam Nobel-díjasokkal, az nagy megtiszteltetést jelentett. Példaképeket találtam köztük. Látom, hova lehet eljutni kemény munkával, sok tanulással, kutatással. Mi lehet a tudományos pályája csúcsa? Nem tudom elképzelni, de törekedni kell a legmagasabbra. Ezért is szeretnék egyetemre járni, minél többet tudni e területről. Mit jelent az ön számára Pécel? A stockholmi válogatáson a nyelvtudás alapján is választották ki azt az egy fiatalt, aki majd Magyarországot képviselheti. Amikor megnyertem ezt a lehetőséget, egyből a péceli iskolámra gondoltam, a Szemere Pál Általános Iskola volt tanulója vagyok. Angol tagozatos osztályba jártam, Nagy Ildikó volt az angoltanárom, heti öt órában gyakoroltuk a nyelvet. Ki szeretném emelni továbbá Fábián Ágnes tanárnőt, aki az angol emelt szintű érettségire készített fel. Szeret Pécelen élni? Igen, nagyon szeretek, mert csendes, nem betonrengeteg, mint Budapest. Mit szól ahhoz, hogy a polgármester oklevéllel és százezer forint pénzjutalommal ismerte el tudományos teljesítményét? Nagy meglepetésként ért, nagyon örülök neki. Mindenképpen megerősít abban, ha jó cél érdekében dolgozom, akkor mások is mellém állnak. Segítenek abban, hogy a misszióm, a fejlesztésem által a családokon való segítés jobban teljesülni fog. Zöldellő Árpád-köz Ha valaki Pécelen, az Árpád közben jár, megcsodálhatja a hatvannégy méter hosszan elterülő virágos kertet, melyet Morovi Károly önerejéből 2011 óta gondoz. A nyugdíjas férfi saját elmondása szerint nagyon szereti a szép virágokat, és zavarta a háza mellett elhúzódó kis köz elhanyagolt állapota. Először felásta, gyomtalanította, majd évről évre örökzöld, illetve évelő növényekkel ültette be. Az itt található virágok nagy részét saját kertjében neveli. Ha valaki megkeresi, Zoltán utcai otthonában szívesen ad tanácsot, sőt Új virágoszlopok díszítik a várost! Morovi Károly növényeivel az Árpád-közben virágmagot vagy hagymát is ajándékba. A szomszédok is csodájára járnak az Árpád közben virágzó növények színjátszásának. Miért viseli szívén az Árpád-köz sorsát? Károly a kérdésre csak annyit válaszolt, hogy a szépség mellett barátokra is lelt ezekben a csodás növényekben, hiszen mikor zöldellnek és virágba borulnak, akkor érezhető igazán, hogy mennyire hálásak. Nagyon reméli, hogy az ő példájára sokan kezdik el művelni a házaik előtti közterületet, hogy még szebb legyen városunk összképe. Kihelyezték a városunkat szépítő fém virágoszlopokat, egy részükre a pénz a papír- és petpalack-gyűjtésből jött össze. A virágoszlopok gondozását a Sári Gumi, az Írisz Optika, és az Ázsia Üzletház dolgozói, valamint az Órás Feri, továbbá a Fáy András Szakiskola tanulói vállalták. A munkában nagy részt vállalt Ducza Marica, Bezák Katalin, Jenei Sára, Skotnyár István, Fekete László és a Fáy András Szakiskola diákcsoportja, a Pátria Takarék, a Pécel Üzemeltető Kft. munkatársai, a Bobály Művek1910 Kft, valamint Árva Anikó, Karsai András és Zsadányi Zsolt önkormányzati képviselők. A távolabbi tervek között szerepel a Kálvin téri két kokárda jelképű virágágyás faszegélyének betonra cserélése. Ezért tovább folytatódik a gyűjtés, a péceli Gazdaudvarba (Pécel, Rét utca 1.) lehet eljuttatni a feleslegessé vált újságpapírt, illetve kartont, lehetőség szerint külön, valamint az összetaposott petpalackokat, illetve a fémdobozokat. A szorgos kezű angyalák köszönik minden jó szándékú embernek, akik már adtak le újságpapírt vagy petpalackot, továbbá a rengeteg segítséget és támogatást.

10 10 Mozaik július 11. Péceli Hírek Nyári szünet, véradás A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház július 12-augusztus 3-ig nyári szünet miatt zárva tart! Augusztus 4-24-ig a művelődési ház a programokhoz igazodva tart nyitva, a könyvtár a következő részleges nyitva tartással üzemel: augusztus 4-én és 11-én, hétfőn: óráig, augusztus 5-én és 12-én, kedden, valamint 7-én és 14-én, csütörtökön: 9-16 óráig. Augusztus 25-től ismét normál nyitva tartással várjuk Önöket! Véradás: augusztus 13-án, szerdán óráig ismét várunk mindenkit, aki szeretne segíteni! Amit hozni kell: személyi igazolvány, lakcímkártya, eredeti TAJ-kártya (fénymásolat nem jó) Elérhetőségeink: Pécel, Isaszegi út 3., 06/ , Helyesbítés Júniusi számunkban beszélgetést közöltünk egy vasdiplomát kapott idős pedagógussal. A hölgy neve helyesen Tóth Tiborné. Veszélyeshulladék-gyűjtés Veszélyeshulladék-gyűjtést szervezett az önkormányzat június 28-án a Gazdaudvarban. A reggel fél kilenctől 13 óráig tartó lehetőséget a péceliek örömmel fogadták. Folyamatosan hordták a különböző háztartásban keletkező veszélyes hulladékot festékes edényeket, gyógyszert, szárazelemet, villanyégőket, gumiabroncsot, illetve elektronikai hulladékot, akkumulátorokat. A helyszínen Podmaniczki József képviselte az önkormányzatot, folyamatosan segítve a pakolást. Becslések szerint tonna veszélyes hulladéktól szabadult meg a lakosság. Árva Anikó és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a Péceli Nők Esélyegyenlőségi csoport felelősei. szeretettel meghívja Önöket egy beszélgetős kötetlen estre szerda 17:30 július 30. NŐI KLUB nemcsak nőknek Péceli Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálat épülete (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) TÉMA Más vagyok és vállalom! ELŐADÓK MÉSZÁROS KLAUDIA és MOGYORÓDI MÁTÉ PSZICHOLÓGUSOK és a másságukat nyíltan vállalók Az előadás ingyenes és bárki kérdezhet a témában!

11 Péceli Hírek július Figyelmesség Építkezőknek a közterület használatáért fizetendő hozzájárulásról Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai illetve, használói kötelesek gondoskodni, továbbá arról, hogy az ingatlant megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól mentesítsék. Különös tekintettel az ingatlan előtti közterületre, járdára, illetve vízelvezető árokra. Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed. Kiemelnénk továbbá, hogy közterület használati hozzájárulást kell annak kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja. Kiemelve: építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezését, fennmaradását, tárolását. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Az üzemképtelen illetve forgalomból kivont járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül közterületen nem tárolhatók. A gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről. Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Szépkorúak köszöntése Illés Istvánné Julikát köszöntötte 95. születésnapján Szöllősi Ferenc polgármester a Jézus Szíve Idősek Otthonában. Az idős hölgy élete egyik legszebb napjának nevezte ezt az ünneplést, amelyet az otthon lakói és a polgármester teremtett számára A 90 esztendős Urbán Lászlóné virágokkal az ölében a Jézus Szíve Idősek Otthona lakóival családja és köszöntője, Fazekas Barna alpolgármester társaságában Nyikos Mihálynét 95 születésnapján köszöntötte Podmaniczki József önkormányzati képviselő

12 12 Önzetlenség július 11. Péceli Hírek Jótékonyságból szépült a Szivárvány Óvoda Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. (Böjte Csaba) Beköszöntött a tavasz és a 4. Szivárvány szombat keretében újra az óvoda szépülésén munkálkodtunk. A Szivárvány Óvodában a legnagyobbak udvarára 2013 őszén a szülők és az alapítvány jóvoltából gumiszőnyeg került és a kültéri játékok új színt kaptak. A kertet ölelő színes falakra mesefigurák kerültek, árnyékolókat barkácsoltunk a homokozók fölé, hogy a nyári hőségben is tudjanak tornyot és alagutat építeni a kicsik. Folytatódott továbbá a gumiszőnyegezés az adventi süti vásáron összegyűlt pénzből. Aztán, egy nemes cél érdekében újra nyakunkba vettük a várost. Jótékonysági bálra hívtuk, vártuk az itt lakókat. Elhatároztuk, hogy a régi, kopott, foltozott vásznú ágyakat újakra cseréljük. Felkerestük korábbi támogatóinkat és újakat is találtunk. Felemelő érzés, hogy a pénzügyi nehézségek ellenére milyen nagy a segítőkészség ebben a csodálatos kis városban! Bárhová fordultunk, mindenhol éreztük a jószándékot és a tenni akarást! Azok, akik az előkészületekben részt vettünk, izgalommal vártuk azt az estét, hiszen fontos volt számunkra, hogy aki eljön, jól érezze magát. Mindazok pedig, akik részt vettek, vagy valamilyen formában támogatták a rendezvény megvalósulását, fontosnak tartották, hogy az elképzelésből valóság váljon. Előzetes várakozásunkat jócskán felülmúlta a részvételi arány, a lelkesedés, a hangulat és a bevétel. Mindazoknak, akik mellénk álltak szívből köszönjük anyagi és tárgyi segítségüket! György Szidónia vezető, PVOB Szivárvány Óvoda Tagintézmény *** Szivárvány Jótékonysági Bál támogatói: A Szivárvány Óvoda gyermekeinek szülei, dolgozói, Pécel Város Önkormányzata, Szemere Pál Általános Iskola, Pécel Üzemeltető Kft., 2119 Egyesület, Szolga és Marton Ital, Portás Péter egyéni vállalkozó, Copy Ráday, DuDance, KisCipő Zenekar, P. KABI.NET, László István Sound Crew rendezvénytechnika, TS Gastro, Burai Mária és Nagy Tamás, Állomás Pékség, Ráday Pékség, Péceli Kenyérgyár, Gastrofruct, Kővári Húsbolt, Majer Hús Maglódi úti hentes, Charlie Angyalai Szépségszalon, Gyermekruha Shop, Gyémánt Szépségszalon, Harmónia Vital Mozgás és Masszázs Stúdió, Fodor Edit, Atlantisz Virág, Kedves Ajándékok Boltja, Írisz Optika, Márta Virág-Ajándékbolt, Pelenkadiszkont, Vojtkóné Mráz Anetta,Vojtkó József, Félix Alexandra, Reni Fodrász Szalon, Uszodatechnika, Lemant-Pool Kft, Alfa Egészség és Szépségszalon,Veronella ház, Malini Cukrászda, Malini Szépségszalon, Horváth Edina-Nagy Zsanett-Simon Tímea, Best Life Fitness Center, Collier Óra-Ékszer, Vi-Vend Hungary Kft., Kaméleon Gastro Bár, Sába-Vill Bt., T-Nire Duo Kft.,Popeye Zöldség Gyümölcs és Virág Kereskedés, Napsugár Nyelvstúdió, Harmónia Szépségszalon-Mikesné Kiss Tünde, Fejlődik a Péceli ÖTE A Péceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ifj. Belicza Ferenc vezetésével bontogatja szárnyait. Az egyesület a közelmúltban megkapta az engedélyt a tagok kiképzésére Branyiczky Márk tűzoltó alezredestől, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjétől, így tíz fő jelenleg tanfolyamra jár. Ez a kiképzés elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltóként szolgálhasson. A tervek szerint a Katasztrófavédelmi Központ egyik épületében kaphatna helyet az önkéntes tűzoltó egyesület, amely több szempontból is előnyös lenne a városnak. Miután az eszközök beszerzése megtörténik, a 17. kerületi tűzoltósággal létre jöhet az együttműködési megállapodás, melynek eredményeként péceli önkéntesek közre tudnak működni a környéken történő katasztrófa helyzetek gyors megoldásában március 29-én került sor Gödöllő Zajlik az udvarfelújítás Szépség Szigete Kozmetika, Aszódi Megygyes Orsolya, Ajándék-Fotó-Zene Üzlet, Játék-Sziget, Judit Trafik, Blue Pizza, Kalandpark Játszóház, Kozelsky Díszhal-Madár, Horgászcikk, Savanyú Pál Kft., Sári Gumi és Futóműszervíz, Galéria Szépség Stúdió Puskás Mária-Zsigmond Zsuzsanna-Bodó Mary, Orchidea Szépségszalon Fejes Zsuzsanna-Szűcs Mónika, Forever Living Products, Győrvári Judit, Nánási Mariann, Dr. Nika Erzsébet (Dunakeszi), Péceli Kutyanevelde, Mókasziget Játszóház, Kozma Anetta, Blóker Kata, Baloghné Nagy, ZSADA-TEL KFT., Club11-Kastélyvendéglő, ELITE CLUB CAFE, Simon Imre, Piactéri Cukrászda, Vincze Zoltán, Lázár Péter, Sárosi Rebeka, Patakiné Kelemen Judit, Tóth Béla. Katasztrófavédelmi Kirendeltség a területi rendeltetésű önkéntes járási mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatára, amin mint a Rákos mentőcsapat tagjai a péceli ÖTE tagjai is részt vettek, és oklevelet is szereztek. A hivatásos tűzoltó szervekkel való együttműködés mellett nagy gondot fordítanának továbbá a helyi és a tűzoltóhagyományok ápolására, a közösség összetartására és az utánpótlás, illetve ifjúsági tagozat nevelésére. Önkénteseket várnak az egyesületbe, melynek előfeltétele: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, betöltött 18. életév. Továbbá minden segítséget, javaslatot, szívesen fogadnak az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Ifj Belicza Ferenc Tel.:

13 Péceli Hírek július 11. Lélekgondozó 13 Nagyító alatt a FELértékelés hete Lezajlott a FELértékelés hete program sorozat, mely a Péceli Önkormányzat és az Egyházak összefogásával jött létre. A Péceli Hírek megkereste az Egyházak képviselőit, hogy olvasóinkkal osszák meg tapasztalataikat. Dr. Kollmann Andrea katolikus hitoktató: Csodálatosan széppé tette a péceli Pünkösdöt a keresztény értékrendet közvetítő programsorozat. Pár napra megvalósult a városban az ökumenizmus: azt kerestük, ami összeköt, megismerhettük egymás közösségének értékeit, együtt dolgoztunk egy szép ügyért, közösen tettünk tanúságot Krisztusról és arról, hogy a keresztény élet igazi, jó kapcsolatokat terem gyümölcsként. (a II. vatikáni zsinat gondolatai az egység építéséről). Az önkormányzat (Szöllősi Attila polgármester és Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő asszony) kezdeményezésére és támogatásával a péceli egyházak képviselői részéről féléves előkészítő-szervező munka előzte meg ezt a programsorozatot. Együttműködés alakult ki a közoktatási intézmények vezetőivel is. A szervezők célja az volt, hogy a Pécelen élők értékes, életüket pozitív irányba formáló, ingyenes programokon vehessenek részt. Szó volt párkapcsolatról, egészségről, függőségekről, környezetünk szépítéséről. Művészeti élmények, színházi előadások, koncertek mellett a sportolásra is lehetőség nyílt. Az idősekkel is foglalkoztak a nyugdíjas klubban és az egészségügyi méréseken. A katolikus közösség részéről négygyermekes, fiatal házasok tettek tanúságot arról, hogyan ápolják, építik tudatosan párkapcsolatukat. Ifjúsági-gitáros énekkarunk és a Szerbusz zenekar is fellépett: vallásos és megzenésített verseket adtak elő. Mihalecz Gábor párterapeuta szellemesen, lényegre törően beszélt a házasság rejtelmeiről, nehézségeiről, annak ápolásáról és a jó kommunikációról. Nagyon örülök, hogy összefogás alakult ki az önkormányzat, a helyi egyházak és a közoktatási intézmények vezetői között. Remélem, hogy a programok által is közelebb kerülhettek a Pécelen élő emberek egymáshoz. Mundrucz Anett, Kármel Pünkösdi Gyülekezet: Június első hetében a helyi egyházak többsége összefogott az önkormányzat felkérésére, hogy egy átfogó programsorozatot hozzon létre, a város épülését szolgálva, értékeket közvetítve. Úgy gondolom, ez maximálisan meg tudott történni, miközben az együttmunkálkodó egyházak képviselői és önkéntesei egyetértésben és szeretetben fordultak a városlakók felé, kilépve a templomok, gyülekezeti házak falai közül. A hét során szerettük volna a sokszínű programokon keresztül képviselni, hogy van remény a kilátástalannak tűnő helyzetekben is és vannak értékek, melyek szilárdan megállnak bármilyen társadalmi-gazdasági helyzet is áll elő, valamint, hogy nyitottak vagyunk az emberek problémáira, illetve a folytatásra! Szilvási Ágota, Péceli Adventista Közösség: Mindenekelőtt az Önkormányzatnak szeretném kifejezni köszönetemet a helyszín biztosításáért és a kezdeményezésért, amely által a résztvevő egyházak olyan közös értékeket jelenítettek meg, melyek minden péceli család számára fontosak és hasznosak. Bár csupán párszáz embert sikerült megmozgatni a városban, mégis nagyon jó próbálkozás volt, hiszen meglehetősen széles korcsoportot sikerült elérnünk a programokkal, az óvodás kortól a nyugdíjas korig. Tanárként különösen fontosnak tartom a diákok számára tartott önismereti előadást, amin keresztül a tinik segítséget kaptak a saját világuk és a körülöttük lévő világ megismeréséhez. A Felértékelés hetét azért is gondolom fontos eseménynek, mivel az a péceli egyházak közötti szorosabb együttműködés eredményeként valósulhatott meg. Uzonyi Barnabás, Péceli Baptista Gyülekezet: A Felértékelés programsorozatra több okból is jó érzésekkel és hálával a szívemben tekintek viszsza. Először is csodálatos volt látni és megtapasztalni azt az összefogást és egységet, ami a résztvevő egyházak közt jelen volt. Másodszor olyan értékek jelentek meg a hét során, amelyekre nagy szükségünk van a mai kifordult világunkban. Az iskolások körében különösen jó fogadtatása volt a párkapcsolattal, barátsággal, függőségekkel, önismerettel és az online társadalommal kapcsolatos előadásoknak. Akik részt vehettünk a Felértékelés hetén mind azt éreztük és reméljük, hogy ez nem a vége, hanem a kezdete volt valami értékesnek. Baranka György evangélikus lelkész: Valószínűleg még túl kevés a tapasztalat legalábbis részemről hogy fel- vagy leértékeljem azt a kezdeményezést. Egyet biztosan tudok, hogy én kívánom, szeretném az öszszefogást, mert az nélkülözhetetlen az egészséges fejlődéshez. Elsősorban az egyházak között, ezt követően az egyházak és az önkormányzat között. Miért gondolom ezt a sorrendet? Az egyház olyan, mint egy család. A felekezetek a családtagok. De ennek a családnak egy a feje: Krisztus. Ha nincs kommunikáció a tagok között, nincs kapcsolat, akkor lassan elhalnak a testrészek. Ha rendben vannak a tagok egymással, akkor könnyebb a kapcsolatfelvétel más szervezetekkel. Szükségszerű, hogy az elhalt kapcsolatok Pécelen a Szentlélek munkája nyomán újjáalakuljanak. Azzal is számolni kell, hogy nem akar mindenki kapcsolatban lenni. Mert a kapcsolatban mindenkinek változnia, alakulnia kell. Éppen ezért olyan gyakori az elmagányosodás, s adják fel olyan könnyen az emberek a kapcsolatokért, családért, házasságért való harcot. Pedig az összecsiszolódásra minden félnek szüksége van. Mert egyikünk sem tökéletes, és egyik egyház sem az igazság letéteményese. Az igazság Jézus, s mi tőle valamilyen távolságban vagyunk. Nem opció, hanem múlhatatlanul szükséges, hogy egységbe kovácsolódjunk, hogy engedjük, változtassanak bennünket. Úgy, mint egy családban is. Nem csak azért, mert úgy hiteles az egyház szolgálata, ha elfogadjuk egymást és egymás szolgálatát, hanem a mi megújulásunk is ettől függ. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni mindenkinek azt, amit tett a kapcsolatok érdekében, s a vágyam az, hogy minden felekezet részvételével tudjunk tartani közös imaheti alkalmakat, melyek lehetővé tennék a közeledést Isten és egymás felé.

14 14 Hirdetés július 11. Péceli Hírek Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Péceli Üzemegység 2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 1. TISZTELT FOGYASZTÓINK! Havi óraállásaikat a továbbiakban is a 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt tudják leadni személyesen, elektronikus úton pedig a és a Ügyfeleink menüpont alatt, vagy telefonon a 0628 / / 1. melléken. Továbbá felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a mérőállások diktálását minden hónap 25. és 30. napja között, az eddig szokásos módon: telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, levélben, elektronikus levélben tudják megtenni. A fent említett időponton túli mérőállás bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni. A számla a következő havi diktálásnál fog rendeződni. FELHÍVÁS Ismételten felhívjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Fogyasztóink figyelmét, hogy továbbra is megtehetik kérelmüket, panaszukat, észrevételeiket a következő címeinkre. Az címeink megszüntek! Ezért kérjük, ne használják azokat!!! Megértésüket köszönjük! Jóváírás csőtörés esetén. Csőtörés esetén kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a lehető leghamarabb jelezzék azt írásban a fent említett címeken illetve személyesen vagy telefonon. A csőtörésből eredő csatorna jóváírást az 58/2013.(II.27)Korm.rendelet értelmében csak úgy tudunk eszközölni, ha a csőtöréstől számított öt napon belül a szolgáltató képviselője helyszíni szemlét tart és megállípítja a csőtörés tényét. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levit t a víz, attól egyszer s mindenkorra megszabadult, bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog minden leeresztett mérget. Ez sajnos nem igaz. A tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul működni, ráadásul sérülékeny is. Civilizált ember számára ezért fontos a C S AT O R N A - HASZNÁL ATI ILLEMTAN Amit nem szabad a csatornába ereszteni Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, a csatornahálózatba csak lebomló, őket nem károsító anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ez által a befogadó élővíz sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem lehet hasznosítani a mezőgazdaságban. 1 Vannak anyagok, amelyeket SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni: mérgek, gyógyszerek és növényvédő szerek, nehézfém tartalmú folyadékok, tűzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék stb., lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló anyagok. 2 A szennyvízkezelési rendszer hidraulikai, mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja, ezért nem kerülhet a csatornába, (kivéve ahol ún. egyesített rendszerű csatornahálózat működik): csapadékvíz, belvíz, talajvíz. 3 Vannak anyagok, amelyek ÜZEMZAVART okoznak, ezért nem szabad őket a csatornahálózatba juttatni: Darabos szennyeződések A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladékok eltüntetésére. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat. Ilyen anyagok: bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb., macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics, vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon stb.), egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.). Szerves szennyezőanyagok A szennyvíztisztító-telepek a normál életvitellel járó szenynyvíz megtisztítására alkalmasak. Nem tartozik ebbe a körbe, ezért túlterhelést okozó szennyező anyagok a következők: állattartásból származó híg trágya, háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyhamalac), zsírok, olajok, háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl.: halfej, emlősök belsősége stb. elpusztult kisállatok tetemei, emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül. A csatorna használati illemtant a következő lapszámunkban folytatjuk! A DPMV Zrt. Péceli Üzemegységénél továbbra is várjuk bejelentéseiket: Hibabejelentő telefon száma: 0628/ (éjjel- nappal hívható) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12:00-16:00 Szerda: 08:00-20:00 Péntek: 08:00-12:00 Összeállította: Gebefügi Judit Pécel város honlapja Kövessék híreinket a Péceli Polgármesteri Hivatal és a Péceli Hírek Facebook oldalain is!

15 Péceli Hírek július 11. Hirdetés 15 % VÁROSKÁRTYA Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként az indulásról! %Akár az Ön logójának a helye is lehet! ÁROSKÁRTYA Hogy miként? Érdeklődjön minden kötelezettség nélkül elérhetőségeinken! Fonbau Kft. Kiss Krisztina

16 16 Hirdetés július 11. Péceli Hírek Minden héten ÚJ AKCIÓVAL várjuk kedves vásárlóinkat! PÉCEL, BAROSS U. 4. ( Az üvegessel szemben) Vegyes árucikk Kozmetikum Játékok Édesség Illatszer Iparművészeti áruk Konyhafelszerelés NYITVA TARTÁS: Hétfő-péntek: Szombat: Könyvelőiroda Új vállalkozása van? Elégedetelen könyvelőjével? Keressen meg bennünket! Új ügyfeleinknek az első havi könyvelési díj 2014 Ft/hó! Bérszámfejtési díjunk 3 hónapig 2014 Ft/hó/fő! Szolgáltatásaink BÉRSZÁMFEJTÉS MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM CÉGGONDOZÁS KÖNYVELÉS HACCP ADÓTANÁCSADÁS SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE 2200 Monor, Mátyás király u 13 Tel: 06-29/ Web:

17 Péceli Hírek július 11. Hirdetés 17 Szolga és Marton Palackozott Italok Boltja Cím: Pécel, Szemere Pál utca 1. (volt lányok boltja) Isaszeg, Kossuth L. utca 142/A - Palackozott italok - Édesség - Kávé - Gasztronómiai borok széles választéka Nyitva a hét minden napján! A biztonság fokozható Legyen Ön is biztonságban éjjel és nappal! Vagyonvédelmiés kamerarendszerek telepítése 24 órás távfelügyelet és vonulószolgálat Tel.: 06-28/ Utánfutó kölcsönző Pécel, Mihály Dénes u. 24. Tel: cím: neptunrent.iwk.hu Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 14:00-19:00 Szombat: 8:00-13:00 TV SZERVIZ LCD, PLAZMA és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, KAMERÁK, HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZI RENDSZEREK JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL LG GRUNDIG SAMSUNG ORION THOMSON SZAKSZERVIZ P és P Szerviz Bt. Tel.: 06-70/ ; 06-30/ Hosszú távra 2 fő munkatársat keresünk. Amit kínálunk: magas kereseti lehetőség ingyenes szakmai továbbképzés rugalmas időbeosztás Ön az ideális jelölt, ha rendelkezik érettségivel, /diploma előny/ számítógépes ismeretekkel önállóan képes dolgozni Nálunk a munkatárs érték! Önéletrajzot ide várjuk: Tel.:

18 július 11. Péceli Hírek Hirdetés Számítógépek, notebookok, alkatrészek, kiegészítők Nyomtatók, eredeti és utángyártott patronok, tonerek NOD32 Antivírus forgalmazás, vírusirtás PC, notebook és játékkonzol javítás Hálózati eszközök forgalmazása Szünetmentes tápegységek, túlfeszültség védelem Digitális fénykép kidolgozás, 10x15 cm méretben, azonnal gyermekruha üzlet és webáruház Pécelen Gyermekruháink os méretig kaphatók és bővültünk NŐI RUHA és BIZSU részleggel! ig ZÁRVA tartunk! ig MINDEN termékünkből KEDVEZMÉNYT biztosítunk! -10% További akciókért látogassanak el üzletünkbe! Üzletünk nyitva tartása: Hétfőtől Péntekig: Szombaton: Várjuk szeretettel üzletünkben és webáruházunkban! 2119 Pécel, Rákos utca 6. Tel.: 06-30/ Kövess minket a FACEBOOK-on is!!! Pécel, Rákos u. 10. Tel./fax: 06-28/ Tel.: 06-70/ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI JOGPONT + MINI A Magyar Iparszövetség (OKISZ) gazdasági és társadalmi együttműködésének fejlesztése a közép-magyarországi régióban /TÁMOP2.5.3.A-13/ / A PONTOS VÁLASZ! INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM A Magyar Iparszövetség évtizedek óta vesz részt a szociális párbeszédben és konzultációban. A pályázat megvalósításának célja, hogy a Magyar Iparszövetség kapacitásának megerősítése és együttműködések elősegítése révén hatékonyan és felkészülten tudja képviselni tagjainak érdekeit és ők képesek legyenek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba. A pályázat további célja a munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül / KERESSE IRODÁNKAT PÉCELEN IS! nem csodaszer, csak teszi a dolgát amivel a természet megbízta! A pályázat során konferenciák, előadások formájában színvonalas előadók tolmácsolásában - tájékoztatást adott a Magyar Iparszövetség a felnőttképzés, a vállalkozásokat érintő adózás, valamint a Polgári Törvénykönyv változásairól. Megkezdődtek a Szakértői Team munkaértekezletei, amely a kollektív szerződés lehetőségét célozza meg a vállalkozói szektorban. A Munka törvénykönyve adta változásokra hívja fel a figyelmet a csoportos munkahelyi tájékoztató rendezvények sora, melynek előkészítése jelenleg is folyik.! ék m er rt A pályázat november november 18. között valósul meg. an 10 0 b %- M ya ag kiemelkedően magas antioxidáns tartalmával támogatja immunrendszerét. MerT az egészségnél nincs értékesebb! Kapható a gyógynövényboltokban és a patikákban. Megrendelhető: Tel.: 34/

19 Péceli Hírek július Hirdetés Kedves Olvasó! 2008 óta foglalkozom Számmisztikával, 2009 óta Bach virágterápiával. Az önismeret 2005 óta az életem része. Azóta folyton az okokat keresem a problémák mögött. A belső motivációkat, a blokkokat, amik gátolják az ember igazi EGY-ÉNiségének kibontakozását. Ebben próbálok mások segítségére is lenni, ha hozzám fordulnak. segítek kirobbantani a régi, besült sebeket, blokkokat. A beszélgetésben feltárjuk az aktuális probléma kiváltó okait, megoldásokat keresünk rá. Az erősségekre koncentrálva a továbbhaladás és a változás felé terelem a hozzám fordulókat. hogy a változás/változtatás könnyebb legyen, az elemzés mellett Bach virágcseppekkel is tudom segíteni a lelki fejlődést. A két módszer kiválóan kiegészíti egymást. hitem szerint a fejlődés örök, és a fejlődésnek adtam az életem. Opra Edina életvezetési tanácsadó Numerológus, Bach virágterapeuta ElérhEtőségEim telefon: 20/ cím: Áldott napokat kívánok! Pécel Város Önkormányzatának havilapja Kiadja az önkormányzat megbízásából a Fon-bau Kft. Főszerkesztő: Dr. Horváth K. József; ; Munkatársak: Cseri Katalin és Kiss Krisztina Tördelés: Bajnóczi Anna Nyomda: Királypapír Plusz Kft. Megjelenik: minden péceli háztartásban Hirdetésfelvétel: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ ; A Péceli Hírek következő száma augusztus 14-én jelenik meg. A lapzárta időpontja: július 28. Nyomdába adás: augusztus 05. Apróhirdetés Pécelen, a Május 1 utcában egy 160 m2-es telken, 2 szintes családi ház ELADÓ. Tetőtér, garázs, külön wc, 3 szoba, erkély. Irányár: 14 millió Ft. Érdeklődni: 0620/ Gyomorgörcsöd van reggelente? Sehogy sem találod a helyed? GYŐZZÜK LE EGYÜTT A STRESSZT! ÉLETVEZETÉSI-, NEVELÉSI- és PÁLYAVÁLASZTÁSI tanácsadás; Család- és párkonzultáció; illetve egyéb lélektani problémák gyógyítása. Az első találkozás INGYENES! Pécelieknek 20% KEDVEZMÉNY! több mint 200 elégedett egyéni kliens 23 év segítői tapasztalat 7 különböző módszer Kovács Arnold, pszichológus m2-es HÁZ Pécelen eladó/kiadó. Irányár: 6,9 M Ft. Tel.: Pécelen a Baross utcában, 32 m2-es üzlethelyiség KIADÓ! Érdeklődni: 0670/

20 július 11. Péceli Hírek Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy péceli üzletünk augusztus 1-jével bezár. Szeretettel várjuk Önöket, a maglódi Auchanban, illetve Vecsésen, a Market Centrálban, változatlan szolgáltatásokkal, bővebb tartozékválasztékkal, sokkal nagyobb területen, hosszabb nyitva tartással (vasárnap is), a még jobb kiszolgálás érdekében. Számlás és kártyás előfizetések Mobilinternet Feltöltőkártyák értékesítése NYITVA TARTÁS Maglód: H-P: , Sz: , V: 10:00-20:00 Vecsés: H-SZ: , V: Szolgáltatások módosítása Bónusz Program igénybevétele Szerviz MOBIL TÁVKÖZLÉS F [ Fonbau Kft. ] Reklám- és grafikai szolgáltatások egy helyen CLUB11 - KASTÉLYVENDÉGLŐ 2119 Pécel, Maglódi út 12. NYITVA TARTÁS H-V A KÖZTERÜLETEKEN ELHELYEZETT HIRDETŐTÁBLA, AZ EGYIK LEGHATÉKONYABB HIRDETÉSI FELÜLET. Mivel a mérete miatt szembetűnő, akár messziről is! Egy jó helyen elhelyezett hirdetőtáblán való megjelenés, akár több 1000 járókelő figyelmét keltheti fel havonta. Tábláink PÉCEL TÖBB FREKVENTÁLT PONTJÁN kerülnek kihelyezésre, ezzel is garantálva a hirdetések hatékonyságát. [ ] Ha valaki nem költ reklámra azért, hogy pénzt spóroljon meg, az olyan mintha az óráját állítaná meg, hogy időt spóroljon. Henry Ford HIRDETÉSFELVÉTEL: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ étterem rendezvényhelyszín ételkiszállítás VASÁRNAPI SVÉDASZTAL 1990 FT NAPI MENÜ 790 FT GRILLTERASZ SZERDÁTÓL SZOMBATIG! CÉGES ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK PROGRAMOK AKCIÓK NYEREMÉNYJÁTÉKOK NYÁRON GRILLTERASZ PIZZA HAMBURGER KÁVÉK KOKTÉLOK

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Péceli Hírek 2014. november 14. 1. PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14.

Péceli Hírek 2014. november 14. 1. PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14. Péceli Hírek 2014. november 14. 1 PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14. Eskütétel a péceli képviselő-testület alakuló ülésén Az eskü szövegét előolvassa

Részletesebben

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére.

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére. PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 8. szám. 2013. augusztus 13. Schirilla György ünnepi futása Pécelen, augusztus 20-án az új kenyér tiszteletére! Csatlakozzon Ön is! Városlakók,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése

A stabil gazdálkodás és a dinamikus fejlõdés költségvetése Civil pályázati felhívás 2 4 6 Lomtalanítás személyre szólóan Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében tisztelettel meghívom önt az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Megkezdődött a várakozás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 12. szám 2013. december MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 2. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI

Részletesebben

Dunakeszi. 2014 szeptember Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 9. szám

Dunakeszi. 2014 szeptember Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 9. szám Dunakeszi városi magazin 2014 szeptember Polgár XV. évfolyam 9. szám 2 Dunakeszi Polgár 18 5 4 Gimnáziumi tanévnyitó megújult aulával 5 Kőrösi: Előrébb, magasabbra 6-7 Külön vált az állam és az önkormányzat

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Legyen érdemes! Monor Városi Önkormányzat Lapja

Legyen érdemes! Monor Városi Önkormányzat Lapja 2009. július 1. XVIII. évfolyam 7. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Legyen érdemes! A bosszankodásokat felváltotta a reménykedés. Mégiscsak jó, hogy belevágott a város a központi részek felújításába,

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén

közéleti havilap Több mint tízmilliárd forintos beruházás Bicskén Portré Béres-család 3. oldal Zöld Bicske Nonprofit Kft. Hulladékgyűjtési naptár 4. oldal Országgyűlési választás 2014. április 6. 7. oldal VÁL ASZ TÁS 2014 Húsvéti készülődés a Művelődési Központban 12.

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló 700 600 500 400 300 200 100 2007. január 1. 2008. január 1. 2009. január 1. 2010. január 1. 2010. október 8. 2011. október 14. Abádszalóki 09- HÍRNÖK az Abádszalóki Önkormányzat lapja XV. évf. 9-10. szám

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken. Indul a zöldhulladékgyűjtés

Csömöri Hírmondó. Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken. Indul a zöldhulladékgyűjtés Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Folytatódnak a közösségi fejlesztések: kerékpártámaszok és ingyenes WiFi a köztereken 5. oldal Indul a zöldhulladékgyűjtés 11. oldal Mire ügyeljünk nyáron?

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben