A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS VIZSGÁLATA"

Átírás

1 A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS VIZSGÁLATA Kerényi A. Ödön, Állami-díjas, vasdiplomás gépészmérnök Magyar Villamos Művek Zrt. ny. vezérigazgató helyettes, Dr Szeredi István, a műszaki tudomány kandidátusa Magyar Villamos Művek Zrt. Az elkészült a Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv és kialakítás alatt áll megújuló forrásból termelt villamos energia kötelező átvételét és az átvétel szabályait rögzítő METÁR rendszer. Ezek közös eleme, hogy nem számolnak (a METÁR esetében a 4,0 MW teljesítmény határ felett) a vízerőművek termelésével, sem pedig ilyenek lehetőségével. Nem ismert, hogy a megújuló energia hasznosítási tervek előkészítésében milyen megállapítások szolgáltak alapul, amelyek indokolhatták a vízenergia hasznosítás szükségtelenségét. A belső és külső energetikai és gazdasági környezet változásai alapján azonban szükségesnek és indokoltnak ítélhető a vízenergia hasznosítás feltételeinek vizsgálata. A mai magyarországi villamosenergia-fogyasztás 10 12%-át kitevő hazai vízenergia készlet hasznosítását, vagy az arról való lemondást egyaránt csak megfelelően megalapozott vizsgálatok indokolhatják. A rendelkezésre álló vízenergia készletből kb. 4 milliárd kwh a Duna hasznosítható vízenergiája, ami a Duna Bizottság által kijelölt vízerőművek megépítésével nyerhető meg. 1. A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS SZEREPE A vízenergia hasznosításának a villamosenergia-rendszerben betöltött szerepe alapján két lényeges funkciója különíthető el. Primer megújuló energiaforrásként a vízenergia az áramszolgáltatás kezdetétől villamos energia előállítására szolgál. Azt megelőzően a történelmi időkben a legáltalánosabban használt mechanikai energiaforrás volt. Fokozottan előtérbe került a klímavédelmi célkitűzése elérését elősegítő, megújuló forrásból termelt villamos energiaként. Mivel nem, vagy csak kismértékben támogatás igényes, eszköze lehet a klímavédelmi célkitűzések legkisebb költségű megvalósításának. Termelés- és fejlesztéstámogató eszközként a vízenergia bekerült a villamosenergia-szolgáltatás biztonságát támogató rendszerekbe, a termelő kapacitás és a csúcsigények közötti folyamatosan változó különbség áthidalására. A megfelelő tározókapacitású vízerőművek a csúcsidei teljesítményigények teljesítésére használhatók. A csúcsidei villamosenergia-igények tárolása és menetrendszerű szolgáltatása mellett a vízerőművek és a szivattyús energiatározók a rendszerirányítás gyors reagálású, flexibilis eszközeivé váltak. A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 1 MTA

2 A vízenergia szerepe a primer energiaforrásként, megújuló forrásból való villamos energiatermeléstől fokozatosan a rendszer rugalmasság, szabályozás és biztonság irányába tolódott. Speciális lehetőségei ezen a téren rendkívül értékesekké váltak, különösen a megújuló forrásból termelhető villamos energia rendszerbe integrálásához. 2. A VÍZENERGIA NEMZETKÖZI FELÉRTÉKELŐDÉSE Az EURELECTRIC ben közzétett álláspontja szerint a vízenergia Európa olyan belső forrása, ami nem teljesen hasznosított és a hasznosítása diverzifikálja a forrásokat, csökkenti a függőséget. Emellett a vízenergia a legfontosabb megújuló energia termelési technológia Európában, versenyképes, hatékony, klímabarát és részt vesz a rendszer stabilitás biztosításában. A hasznosítását gyors megtérülés, magas hatásfokú hatékony készlet felhasználás jellemzi. A villamos energia termelési technológiák között a legmagasabb hatásfokú. Ezek miatt Európa vízenergia készleteinek hasznosítását tovább kell folytatni. A vízenergia nemzetközi súlyának növekedését, fontosságát mutatja az EURELECTRIC szeptemberi 26 án közzétett nyilatkozata, melyben sürgeti a politikusokat európai és nemzeti szinten, hogy MOST tegyenek Európa nem teljesen kihasznált vízenergia készleteinek kihasználásáért: Fordítsanak figyelmet arra, hogy a vízenergia kulcs-szerepe kapjon szélesebb körű publicitást. Segítsék elő minden lehetséges módon a még nem hasznosított vízenergia készletek a fenntartható hasznosítását. Biztosítsák a megfelelést a jogszabályi környezet és a vízenergia és szivattyús energiatározók további fejlesztése között. A hálózatok és a hálózati kapcsolatok fejlesztésével biztosítsák a szivattyús energiatározók nagyléptékű rendszer előnyeinek kihasználhatóságát az egész európai villamos energia rendszerben. Európai szinten hozzák összhangba a szivattyús energiatározók hálózat használati díjait. El kell utasítani a rendszerirányítók igényét a szivattyús energiatározók tulajdonukba kerülésére. Egyszerűsíteni kell az engedélyezést. Biztosítani kell azt, hogy az Európai Bizottság vezérigazgatóságai (DG Energy, DG Climate és DG Environment) egységesen érvényesítsék a vízenergia vonatkozásában azt, hogy ez a technológia és fejlesztése európai érdekű. A fenntartható vízenergia központi szerepet játszik Európa energetikájának jövőjében. 3. A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER SZABÁLYOZÁSI PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA A magyar villamos energia rendszer szabályozási problémái és azok megoldása terjedelmi és tartalmi okokból egy külön előadás tárgyát képezik. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a menetrend kezelés és a rendszer szabályozás terén a rendszerirányítás eszközeinek radikális átalakítása szükséges. Elengedhetetlennek látszik, A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 2 MTA

3 hogy elkezdődjön a jelenlegi, főleg földgáz energiahordozóra alapozott szabályozási struktúra felváltása megfelelően diverzifikált eszközökkel. Az üzembiztos és rugalmas rendszerműködéshez, valamint a rendszerirányítás költségeinek stabilizálásához szükség van egy rendszerérdekű gyorsszabályzó erőmű belépésére. Belépésének sürgősségét növeli a Nemzeti Energiastratégiában körvonalazott különböző termelő típusok (megújuló források hasznosítása és nagyblokkos atomerőmű kapacitásbővítés) rendszerbe illesztése. A nemzetközi vizsgálatok és gyakorlat egybehangzóan azt mutatják, hogy műszaki és gazdasági szempontból egyaránt a szivattyús energiatározó (SZET) a legkedvezőbb és egyben legkiforrottabb megoldás. A villamos energia rendszer üzemi igényeit legnagyobb komplexséggel és hatékonysággal a szivattyús energiatározó képes biztosítani. A piac értékítélete megerősíti. hogy a szivattyús energiatározók a rendszerirányítás legjobb gyorsreagálású, rugalmas eszközei. A rendszer szabályozás átalakítása és diverzifikálása csökkentheti a rendszerszintű szolgáltatások költségeit egyrészt az árak stabilizálásával, másrészt pedig a rendszerszintű szolgáltatások iránti igény mérséklésével. A rendszerirányítási problémák megoldására a Kormány szeptember 30-án elfogadta a Nemzeti Tervet és döntött annak továbbításáról az Európai Bizottság részére. A Kormány internet oldalán megjelent közlés szerint a Magyar Állam egy olyan Nemzeti Tervet állított össze, amely Nemzeti Tervben szereplő beruházások: megoldást jelentenek a magyarországi villamos energia rendszerszabályozási problémáira; csökkentik az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását és a villamosenergiatermelés CO2 intenzitását; hozzájárulnak a megújuló energiaforrások szélesebb körű felhasználásához; diverzifikálják az energiaforrásokat; erősítik a versenyt a villamos energia és a földgáz piacokon; csökkentik az ország energiafüggőségét; és mindezek eredményeképpen uniós összevetésben érdemben javítják a magyarországi villamos energia szektor versenyképességét. A Magyar Állam a Nemzeti Terv részeként az abban foglaltak között első helyen kíván támogatásban részesíteni, egy magyarországi helyszínen megvalósítandó +/-600 MW teljesítőképességű szivattyús energiatározó (SZET) beruházást. A Magyar Állam álláspontja szerint a SZET megvalósítására a magyar villamos energia rendszer súlyos rendszerszintű problémáinak megoldása és a megújuló energiatermelés költséghatékony módon történő elősegítése érdekében egyértelműen szükség van.. 4. A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS HELYZETE A RÉGIÓNKBAN A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) adatai szerint a világ összes villamos energia termelésének kb. 16% -át a vízenergia hasznosítása teszi ki és egyben ez a legnagyobb megújuló energia forrás. Az összes megújuló forrásból termelt villamos energia A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 3 MTA

4 közelítően 85 % -a vízenergia. Az IEA különböző megújuló energia növelési szcenárióinak mindegyikében arányos részt a vízenergia hasznosítás növelése képvisel. Az EURELECTRIC adatai szerint Európában is a vízenergia a legnagyobb megújuló energiaforrás, összes megújuló forrásból termelt villamos energia közelítően 69% -a vízenergia. Az EU 27 tagországában a vízenergia 136 GW teljes beépített teljesítőképessége és 338 TWh/év villamos energia termelést képvisel. Az EURELECTRIC tagországokban vízenergia beépített teljesítőképessége 200 GW és az éves termelése 552 TWh. Az előbbiek a szivattyús energiatározók nélkül értendők. Európában még jelentős hasznosítható vízenergia készletek állnak rendelkezésre. Tekintettel a vízenergia nem egyenletes földrajzi eloszlására, előtérbe kerülnek szivattyús energiatározók. Az EU DG for Energy az EU megújuló energia politikájának támogatására jelentős szivattyús energiatározó kapacitás belépésére számít. Kiemelt hangsúlyt kapott a rugalmasság növelés. A meglévő kb. 45 GW szivattyús energiatározó kapacitást 8,6 TWh forgalommal tervezik bővíteni és további 8,4 TWh forgalmat várnak új SZET-ek építéséből. A villamos energia termelési adatok azt mutatják, hogy a régiónkban (ami hazánkkal közvetlenül határos országok mellett Csehországot és Lengyelországot foglalja magában) a vízenergia hasznosítás súlya nem tér el számottevően a világszerte érvényesülő trendektől. Biomassza 2,86% Gáz 10,58% Víz 18,20% Szél 0,88% Nap 0,03% Geo 0,00% Atom 14,14% Olaj 1,04% Szén 52,72% A régiónk villamos energia termelés szerkezete 2010-ben A régióban termelt villamos energiából 2010-ben 52,72% a szén alapú termelésből származott. Az arányokban második a víz 18,20% és harmadik az atom 14,14%. A földgáz alapú termelés 10,58% volt. A régióban termelt összes villamos energia 514,96 TWh volt és az összesített termelő kapacitás nagysága MW volt. A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 4 MTA

5 Vízerőművek teljesítménye MW A régióban a szén alapú villamos energia termelés a domináns és az EU prognózisok szerint várhatón az is marad. A vízenergia a régió villamos energia termelésében a második legnagyobb tényező és várhatóan az is marad amennyiben az atomerőmű építéssel szembeni ellenállás nem enyhül. Az EU prognózisai szerint a régiónk EU tagországaiban a vízerőművek beépített teljesítménye a jelenlegi MW ról 2020-ig 21% -kal fog növekedni, ami 4040 MW és azt követően 2030 ig további 1000 MW növekedése várható A régiónk EU tagországainak várható vízenergia termelő kapacitás növelése A vízenergia hasznosítás növelési prognózis világosan mutatja azt, hogy az EU fontos szerepet szán a vízenergia hasznosításnak a 2020 ig elérendő klímapolitikai célkitűzések elérésében, a megújuló energia részarányának 2020-ig 20%-ra növelésében. A vízenergia hasznosítása a Magyarországot is magában foglaló régió energetikai fejlesztéseiben és az EU terveiben egyaránt egy számottevő energetikai tényező. Ezért a vízenergia megújuló forrásból termelhető energiaként való hasznosítása terén szükségesnek ítélhető a jelenlegi magyar gyakorlat felülvizsgálata. 5. A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁS HAZAI VIZSGÁLATÁNAK AKTUALITÁSA Az EU Bizottság részéről a Duna Régió Stratégia összeállításáért felelős DG REGIO összeállította és egyeztette a nemzeti adatszolgáltatások és a konferenciák tapasztalatai alapján a Duna Régió Stratégia akciótervét, ami 2010 végén lezárásra került. Az akcióterv két kérdéskörnél kapcsolódik a vízenergia hasznosításához, a vízi szállítás és az energia akcióinak végrehajtásánál. A vízi szállítás akciói között az akcióterv célkitűzése a szállítás kevésbé energia-intenzív, tisztább és biztonságosabb módjának kialakítása. A belső vízi-utak kiemelkedő szerepet játszhatnak a cél elérésében. A vízi szállítás konkrét akciói közül az első a hazai belvízi tranzit forgalom számára kiemelkedő jelentőségű a TEN-T 18. sz. projekt végrehajtása környezeti A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 5 MTA

6 szempontból fenntartható módon. Ennek célja a VIb osztályú hajók közlekedésének biztosítása 2015 től, egész évben, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Bulgáriában és Romániában. A VII. pán-európai folyosó magyarországi szakaszának hossza 378 km. Az EU országok és a Balkán térség közötti dunai áruforgalom dinamikus növekedését szolgálja. (Ez Magyarország vonatkozásában a Gönyű Mohács szakasz folyamatos hajózhatóságának biztosítását jelenti.) A vízi szállítás második konkrét akciója: beruházások Duna és mellékfolyóinak vízi-út infrastruktúráján és az összekötések javítása. Az energia rendszerek, az energia infrastruktúra, az energia hatékonyság és a megújuló energia akciói között az EU célja a hosszú-távú energiapolitika valamint a nemzeti beruházási stratégiák (erőművek, hálózat, összekötő vezetékek) koordinálása. A konkrét energetikai akciók között első helyen említhető az akcióterv kidolgozása a Duna, Száva, Tisza vízenergia készletének hasznosítására. A Duna Régió Stratégia akciótervében foglaltak szerint az EU Duna Régió Stratégia akciótervének részeként a Duna és a Tisza vízenergia készletének hasznosítása, valamint a Dunán és mellékfolyóin a hajózási feltételek javításának vizsgálata viszonylag rövid időn belül előtérbe kerülhet. 6. A VÍZENERGIA MEGÚJULÓ FORRÁSKÉNTI HASZNOSÍTÁSA A klímavédelmi törekvések felértékelték a vízenergia szerepét és a kiotói nyilatkozat, majd a johannesburgi WSSD világ csúcstalálkozó végrehajtási programjában foglaltak egyértelmű állásfoglalást rögzítettek a vízenergia vonatkozásában. Ennek értelmében a vízenergia megújuló és tiszta energia. A megújuló energiára vonatkozó politika és jogalkotás a vízenergiára és annak minden méretére vonatkozik. A megítélés szempontjából nem tehető különbség a régi használat és az új között. Az ENSZ állásfoglalás értelmében a vízenergia hasznosítását növelni kell. A vízenergia primer energiaforrásként történő hasznosításának gazdasági feltételei közül kiemelhető az, hogy az egyik legkisebb termelési költségű villamos energia termelési mód, ami a primer energiaforrás mellett, a technológia egyszerűségének és a hosszú élettartamnak köszönhető. A vízenergia hasznosítás sajátosságai együttesen hosszú távú árstabilitást, alacsony árkockázatot és megbízható előretervezhetőséget eredményeznek. A vízenergia tiszta természeti erőforrás, melynek hasznosítása hosszú múltra tekint vissza. Kipróbált, alacsony kockázattal megvalósítható technológia. Építése és üzeme jellemzően helyi tudásra és a helyi munkaerő használatra alapozható és általánosságban a megvalósításához felhasznált helyi eszközök és munka aránya elérheti a 80%-ot, szemben más erőműtípusokkal ahol ez az arány mindössze 6-8% (pl. szélerőművek). Mivel helyi, belföldi forrást hasznosít, így növeli az energiafüggetlenséget. Gazdasági szempontból mindenképp kiemelhető, hogy a vízenergia hasznosítás magában hordozza a többcélú vízhasznosítás és az infrastruktúrafejlesztés feltételeinek megteremtését. A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 6 MTA

7 A régió országaiban villamos energia termelés forrásonkénti megoszlásában általában az alacsony árkockázatú források kaptak prioritást. Elgondolkodtató az, hogy miért tér el a primer források terén a régiós trendtől a magyar energiapolitika. Különösen akkor, ha számításba vesszük, hogy a vízenergia hasznosítás megvalósítása többnyire nem támogatásigényes és képes az önfinanszírozásra, a magvalósításához felhasznált eszközök költségeinek visszatérítésére a termelt villamos energia árbevételeiből. A magyarországi vízerőművek összes beépített teljesítőképessége jelenleg kb. 50 MW és az éves termelésük kb. 200 GWh. A villamosenergia-szolgáltatás szempontjából szerepük nem jelentős. A befejezetlen Bős-Nagymaros vízerőműrendszer magyar részre jutó hányada a jelenleg üzemelő vízerőművek beépített teljesítményének kb. kilencszerese (kereken 440 MW) lett volna. A Bősi Vízerőmű az elmúlt évek alatt több mint 37 milliárd kwh villamos energiát termelt, ami közelítően Magyarország egy évi nettó villamosenergia-fogyasztása. A magyarországi vízerőkészletek a nemzetközi adottságokhoz viszonyítva szerények. A legutolsó készletfelmérés szerint az elméleti vízerőkészlet 7446 GWh/év, amiből az között a műszakilag hasznosíthatónak ítélt vízerőkészletet 4590 GWh/év nagyságúra (azaz a jelenlegi teljes hazai villamosenergia-felhasználás 10-12%-ára) tették. Magyarország vízenergia hasznosítási lehetőségeinek több mint háromnegyedét a Duna jelenti. Azonban a magyarországi Duna-szakasz jelentős része közös Szlovákiával. Ezen a szakaszon a szlovák hozzájárulás nélküli vízenergia hasznosítás eleve kizárt, illetve a Bős-Nagymaros vízerőmű-rendszer vitás kérdéseit a hágai Nemzetközi Bírság évi Ítéletének megfelelően kell rendezni. Addig Magyarország nem kaphatja meg, az immár a több mint másfél évtizede üzemelő Bősi Vízerőmű termeléséből az országot vízjogilag megillető 1/3 kb. 1 milliárd kwh termelést. A Dunakanyar és a déli országhatár közötti Duna szakasz hasznosíthatóságát nem korlátozza más országok joga. Kötöttséget a Duna Bizottság terve jelent, melyben elfogadták a magyar kormány javaslatát, amely Bős és Nagymaros mellett Adonyt és Fajszot jelölte ki a hajózási szempontból szükségesnek ítélt vízlépcsők helyéül. A közelítő vizsgálatok szerint a magyarországi Duna-szakaszon vizsgált létesítmények a jelenlegi energetikai feltételek mellett a villamos energiatermelés és értékesítés árbevételei alapján megvalósíthatók. Nem volt szükség és ezért nem is került sor más ágazatokkal való költségmegosztás számításba vételére. Meg kell jegyezni, hogy a Bős-Nagymaros Vízlépcsők létesítésének vizsgálatai alapján készült 1977 évi államközi egyezmény és szerződés már a Duna komplex hasznosításnak elve alapján készültek és a vízlépcsők létéből származó előnyök más nemzetgazdasági ágaknál is jelentkeznek. Az ágazatok közötti viták elkerülésére minősítette az Országos Tervhivatal a BNV-t kiemelt beruházásnak. Az országos beruházási keret hiányát az Osztrák Villamos Művekkel (ÖVG) kötött megvalósítási szerződéssel sikerült áthidalni. Ennek alapelv az volt, hogy az osztrák fél megelőlegezi a Nagymarosi Vízerőmű beruházási költségeit és azt az MVM Tröszt törleszti a Nagymarosi Vízerőműben termelt villamos energiával. A szállítást A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 7 MTA

8 azonban az MVM a magyar VER-ből garantálja. Ezt a kikötést az ÖVG kérte, hogy a beruházás késése esetén is megkapja az évi 1,2 TWh energiát. A beruházási összeg nagyságát a magyar fél - részletes vizsgálatok - alapján a BNV magyar beruházási összegének maximum 60 %-ában javasolta. Ennek indoka az volt, hogy ebből a énzből akár lignit, akár atomdrőműből is tudtunk volnaazonos temelési egységköltségű villamosenergát fejleszteni. Az ŐVG ezt az elvet elfogadta. Ebből látszik, hogy költségmegosztás esetén az energetikát a komplex beruházás max. 60 %-a terhelné. A többi érintett ágazat, tehát a hajózás, a közúti közlekedés, az árvízvédelem, a vízgazdálkodás, benne az ivóvíz ellátás, a mezőgazdaság és a turizmus is fizetne a a maradék 40 %-ot a kapott előnykért. A költségmegosztás elve azonban országonként is eltérő. A BNV beruházó csehszlovák fél pl. kisebb hányadot terhelt az energetikára. Az ŐVG viszont a bécsi Freudenau Vízerőművet teljes egészében maga finanszírozta. Ismeretes, hogy ebbe az erőműbe a magyar kormány által leállított Nagymarosi Vízerőmű főberendezéseit szerelték be. A vízerőkészletek hasznosítási lehetőségei folyamatosan változnak és ebben nagyszámú tényező játszik szerepet a technológiai feltételektől a klímaváltozásig. A gyakran visszatérő kérdések között említhető pl. Duna vízhozam változása, a medermélyülés és vízszint csökkenés, a klímaváltozás következményei, a hűtővíz ellátási problémák, a hajózás nehézségek, stb. Azonban egyértelműen rögzíthető, hogy mindezek a hatások együttesen sem okozták a hasznosítható vízerő készletek olyan mértékű csökkenését, ami korlátozná, vagy kizárná ezek hasznosíthatóságát. 7. A HASZNOSÍTHATÓ VÍZENERGIA VÁLTOZÁSAINAK ELLENŐRZÉSE A vízenergia hasznosítás sajátossága, hogy a beépíthető teljesítmény és a termelhető villamos energia mennyiség az adott helyen rendelkezésre álló természeti erőforrástól függ. Míg a szén, földgáz, vagy urán szállítható a vízenergia hasznosítás helyhez kötött és vizsgálata egy adott helyszínre vonatkozhat. A magyarországi Duna szakasz vízenergia hasznosítását két helyszínen célszerű megvizsgálni. Ez aránylag egyszerű, mivel napi észlelésű vízmércék működnek és a napi vízállások és vízhozamok a vízrajzi szolgálat által, elérhető pontossággal ismertnek tekinthetők. A két helyszín Nagymaros és Fajsz. Az itt kapott értékek azonban irányadóak lehetne a harmadik helyszín Adony vonatkozásában is. A vizsgálatokban a Freudenaui erőműbe beépített csőturbinák jelleggörbéi kerültek felhasználásra. A csőturbinák a kis esésű vízerőművek gyakorlatban bevált eszközei. A 7500 mm járókerék méretű gépek a világban több helyen üzemelnek. A számításba vett alapadatok tehát a következők: Turbina járókerék átmérő A turbina szinkron fordulatszám Vezetőlapát nyitás A gépegység teljesítmény 7500 mm 65,21 1/min a maximális 95%-a (5% többlet biztonság 25,0-27,5 MW A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 8 MTA

9 A termelhető energia - GWh/év NAGYMAROS A Duna vízjárásnak jellemzésére a három, szúrópróbaként kiválasztott év naponkénti vízhozam és vízszint adatai szolgáltak. Ezek a nagymarosi helyszín esetében az 1987, 1994 és a 2000 év vízrajzi évkönyvében szereplő naponkénti adatok voltak , , ,00 800, ,00 400,00 200,00 0, A beépített turbinák száma A Nagymarosnál évenként termelhető energia a gépszám függvényében Az előbbi diagram mutatja azt, hogy a turbinák számának növekedését miként követi a termelhető villamos energia mennyisége. Két megállapítás tehető: A vizsgált évek közül legkedvezőtlenebbnek tekinthető az év adataival készített energiaszámítás. Ezért ez szolgálhat a további számítások alapjául. Az évre vonatkozó adatsor szerint a 6 gép fölötti gépszám növeléshez tartozó energia növekmény lecsökken. Ezért a további számításokban 6 gép termelésével és megvalósítási költségeivel célszerű számolni. Az egyes kiválasztott évek naponkénti vízhozam és vízszint adataival számítva a generátorok leadott maximális teljesítménye és az éves összesített villamos energia termelés a következőképpen alakult, illetve a megvalósítás esetén alakult volna: A kiadható villamos energia Az évi maximális teljesítmény Turbinák GWh/év MW száma ,65 226,21 213,44 27,59 27,59 27, ,30 452,41 426,88 55,18 55,18 55, ,75 675,69 640,26 82,76 82,76 82, ,44 854,22 847,90 110,24 110,23 110, ,25 962,11 983,45 133,83 133,79 135, , , ,45 142,55 142,55 143, , , ,67 148,56 148,56 149, , , ,00 152,84 152,84 153, , , ,67 155,87 155,87 156,15 A nagymarosi energia számítások összefoglalása A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 9 MTA

10 Az erőmű hálózatra adott teljesítménye - MW Az év napjaiban leadható teljesítményt - a rendelkezésre álló vízhozam tartóssági sorrendjébe nagyság szerint rendezve - a következő éves adatokat kaptuk: gép 8 gép 7 gép 6 gép 5 gép 4 gép 3 gép 2 gép 1 gép A teljesítmény tartósság Nagymarosnál 1994 év adatai alapján számítva A nagymarosi helyszín esetében 6 csőturbinával lehet számolni melyek egyenkénti teljesítőképessége 25,0 MW. Az erőmű beépített teljesítőképessége 150,0 MW és villamos energia termelése GWh/év. Meg kell említeni, hogy a korábbi nagymarosi tervekben szereplő valamivel nagyobb teljesítmény értékek és energia termelési mennyiségek elsősorban a nagymaros alatt a tervekben előirányzott alvíz-oldali meder kotrás következményeként határozhatók meg. A tervekben szereplő mederkotrás számításba vételének teljesítmény és termelés növelő hatása hozzávetőleg a korábbiakban előirányzott beépített teljesítmény értékekre vezet. Az elvégzett vizsgálatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy sem a leadható teljesítmények, sem a villamos energia termelés, sem a gépszám kiválasztása terén nem látható olyan hatás, ami a korábbi koncepciótól való eltérést indokolná. A Nagymarosnál létesíthető vízerőmű elhelyezése tekintetében meghatározó jelentőségű a dömösi gázló, ami miatt a visegrádi sziklás Duna szűkület a helykiválasztás megtartása is indokolt. Ésszerű tehát az eredeti BNV tervek használata, amely 160 MW beépített teljesítőképességre készült legalább 50 éves üzemidőre számítva. A jelen vizsgálat csupán az utóbbi évtizedek vízjárásán alapuló vízerőmű kapacitás adatokat mutatja be, mintegy igazolásul azok ma is helyes voltára. FAJSZ A második ellenőrzési pontként kiválasztott fajszi helyszín esetében az előbbivel megegyező műszaki alapfeltételek és számítások kerültek alkalmazásra. A Duna A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 10 MTA

11 A termelhető energia - GWh/év vízjárásnak jellemzésére a három, szúrópróbaként kiválasztott év az 2007, 2008 és a 2009 évek vízrajzi évkönyvében szereplő naponkénti adatai kerültek felhasználásra. A következő diagram mutatja azt, hogy a turbinák számának növekedését miként követi a termelhető villamos energia mennyisége. Két megállapítás tehető: A vizsgált évek közül legkedvezőtlenebbnek tekinthető a év adataival készített energiaszámítás. Ezért ez szolgálhat a további számítások alapjául. A évre vonatkozó adatsor szerint a 6 gép fölötti gépszám növeléshez tartozó energia növekmény lecsökken. Ezért a további számításokban 6 gép termelésével és megvalósítási költségeivel célszerű számolni. Az évenként hálózatra adható villamos energia mennyisége a következő trend szerinti: A beépített turbinák száma A Fajsznál évenként termelhető energia a gépszám függvényében Az egyes kiválasztott évek naponkénti vízhozam és vízszint adataival számítva a generátorok leadott maximális teljesítménye és az éves összesített villamos energia termelés a következőképpen alakult: Turbinák A kiadható villamos energia Az évi maximális teljesítmény száma GWh/év MW ,10 239,83 222,20 27,59 27,59 27, ,20 479,67 444,40 55,18 55,18 55, ,22 719,31 666,47 82,77 82,77 82, ,39 958,57 888,12 110,36 110,36 110, , , ,01 137,94 137,94 137, , , ,39 165,13 165,13 165, , , ,70 177,58 177,59 177, , , ,93 182,00 182,00 182, , , ,58 184,97 184,97 184,97 A fajszi energia számítások összefoglalása A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 11 MTA

12 Az erőmű hálózatra adott teljesítménye - MW A év napjainak leadható generátor teljesítményét a rendelkezésre álló vízhozam tartóssági sorrendjébe rendezve a következő éves nagyságok adódnak: gép 8 gép 7 gép 6 gép 5 gép 4 gép 3 gép 2 gép 1 gép A teljesítmény tartósság Fajsznál 2009 évre számítva A villamos energia termelési lehetőség vizsgálata azt mutatja, hogy a fajszi helyszín esetében 6 csőturbinával lehet számolni melyek egyenkénti teljesítőképessége 27,5 MW. Az erőmű beépített teljesítőképessége 165,0 MW és villamos energia termelése GWh/év. Az elvégzett villamos energia termelési vizsgálatok igazolják, hogy a Duna vízjárása jelenleg is biztosítja a korábbi tervekben számított villamos energia termelés lehetőségeit. 8. A MEGVALÓSÍTÁS ÉS AZ ÜZEM KÖLTSÉGEI A különböző erőműtípusok beruházási és termelési költségadatainak meghatározása részletes tervek nélkül csak bizonyos közelítésekkel lehetséges, mert a helyi adottságok számottevő sokféleséget eredményeznek. A teljes beruházási költség előirányzat a projekt előkészítési munka előrehaladásával válik egyre pontosabbá. Olyan pontosságú költség előirányzatok, amelyek tekintetében kötelezettség vállalás mérlegelhető, illetve beruházási döntések hozhatók, csak a kötelező érvényű gyártási, építési, fővállalkozó és finanszírozási ajánlatok alapján válhat lehetségessé. A vízerőművek fajlagos beruházási költsége változhat, a helyi adottságoktól, a kapacitásnagyságtól, és az infrastruktúrafejlesztési igényektől függően. A jelenlegi előkészítettség szintjén csak nagyságrendi költségbecslés, illetve költség előirányzat adható meg. A következő ábra a vízerőművek aktualizált beruházási költség adatait tartalmazza, kiegészítve a jelenleg Európában építés vagy előkészítés alatt álló kisesésű vízerőművek adataival. A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 12 MTA

13 Aktualizált beruházási költségek (2010) - millió EUR MW fölötti kisesésű vízerőművek legmagasabb költségeinek trendje y = 3, E+00x 9, E-01 Inn Rajna Duna Duna 100 Mura Salzach RADAG 10 Vízerőművek átlagos beruházási költségeinek trendje y = 2, E+00x 9, E Vízerőmű beépített teljesítőképessége MW Kisesésű vízerőművek beruházási költsége a teljesítőképesség függvényében Az előbbi költség diagram szerkesztéséből kizárásra kerültek az 1,0 MW alatti és az 1000 MW feletti teljesítőképességek.. Ugyancsak nem tartalmazzák az adatok a szivattyús energiatározók költségeit. A diagram alapján a következők adódnak: a 150 MW beépített teljesítőképességű kisesésű vízerőmű beruházási költsége 112 milliárd Ft nagyságrendűre becsülhető, ami 275 Ft/EUR árfolyamon átszámítva kb. 407 millió EUR. A 165 MW beépített teljesítőképességű, kisesésű vízerőmű becsült beruházási költsége 122 milliárd Ft, ami 275 Ft/EUR árfolyamon átszámítva kb. 443 millió EUR. Az üzemi és karbantartási költségek két fő részre bonthatók, az állandó költségekre és a termeléstől függő változó költségekre. A vízerőművek állandó üzemi és karbantartási költségeinek trendje alapján a következők állapíthatók meg: A 150 MW beépített teljesítőképességű erőmű üzemének átlagos állandó költsége az alábbi ábra szerint alakul. A kisesésű erőművek állandó üzemi és karbantartási költségei az átlagosnál magasabbak. Korrekcióval és 50% többlet tartalékkal együtt az 1 kw teljesítményre vonatkozó, számításba vett állandó költsége kb. 10,76 EUR/kW/év (ami 275 Ft/EUR átszámítással évenként 2960 Ft/kW/év). Összegszerűen az állandó üzemi és karbantartási költség nagyságrendje 1,62 millió EUR/év, azaz kb. 444 millió Ft/év. A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 13 MTA

14 Aktualizált fix O&M költségek (2010) - millió EUR A 165 MW beépített teljesítőképesség esetére az átlagos állandó költség az előbbi ábra szerinti. Korrekcióval és 50% többlet tartalékkal együtt a 165 MW beépített teljesítmény esetén az 1 kw teljesítményre vonatkozó, számításba vett állandó költsége kb. 10,25 EUR/kW/év (ami 275 Ft/EUR átszámítással évenként 2820 Ft/kW/év). Összegszerűen az állandó üzemi és karbantartási költség nagyságrendje 1,69 millió EUR/év, azaz kb. 465 millió Ft/év. A vízerőművek állandó üzemi és karbantartási költségei és a számításba vett értékek a következő trendet mutatják: 10,00 1,00 A számításokban 150 és 165 MW esetére figyelembe vett értékek 0,10 Átlagos értékek y = 1, E-02x 7, E-01 0, Vízerőmű beépített teljesítőképessége - MW Vízerőművek állandó üzemi és karbantartási költsége a teljesítőképesség függvényében Az üzemi költségek alakulása: A vízerőművek változó üzemi és karbantartási átlagos trendje alapján a változó költség nagyságrendje 0,92-0,99 millió EUR/év körüli ( millió Ft/év), ami 1,14 1,16 EUR/MWh ( Ft/MWh) költséget jelent 1 MWh termelésre vonatkoztatva. Korrekcióval és 50% többlet tartalékkal együtt a változó üzemi és karbantartási költség számításba vett értéke a következőképpen alakul: A 150 MW beépített teljesítőképesség esetén az erőmű üzemének 1 kwh villamos energia termelésre vonatkozó, számításba vett állandó költsége kb. 2,17 EUR/MWh, ami kb. 597 Ft/MWh. Összegszerűen az állandó üzemi és karbantartási költség nagyságrendje 2,18 millió EUR/év, azaz kb. 600 millió Ft/év. A 165 MW beépített teljesítőképesség esetén az erőmű üzemének 1 kwh villamos energia termelésre vonatkozó, számításba vett költsége kb. 2,08 A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 14 MTA

15 Aktualizált változó O&M költség (2010) - millió EUR EUR/MWh, ami kb. 570 Ft/MWh. Összegszerűen az állandó üzemi és karbantartási költség nagysága 2,30 millió EUR/év, azaz kb. 633 millió Ft/év. A vízerőművek változó üzemi és karbantartási költségei és a számításba vett értékek a következő trendet mutatják: 10,00 A számításokban 150 és 165 MW esetére figyelembe vett értékek 1,00 0,10 Átlagos értékek: y = 1, E-02x 7, E-01 0, Vízerőmű beépített teljesítőképessége MW Vízerőművek változó O&M költsége a teljesítőképesség függvényében Az energia költség 597 Ft/MWh, tehát a szokásos egységben 0,597 Ft/kWh az ingyenes megújuló vízenergia, csupán 0,6 Ft-tal növeli meg a változó költségeket. A gázturbinás hőerőműveknél viszont az energia ár teszi ki az összköltség zömét! Az állandó és változó üzemi és karbantartási költségek számításba vett értékeit az előbbi ábrák mutatják. A számításba vett értékek megfelelő biztonságúnak és kellően konzervatív megközelítésnek ítélhetők. Az éves értékük összesen a beruházási költség 1,23-1,28%-a. A vízerőművek önfogyasztása a termelt éves energiamennyiség 2,5%-ával került számításba vételre. 9. A GAZDASÁGI ÉS ENERGETIKAI FELTÉTELEK A számítások alapjául a Nemzetgazdasági Minisztérium, Adó - és Pénzügyekért Felelős Államtitkársága által 2011 júliusában közzétett 35 évre készített inflációs előrejelzés szolgált. A villamos energia árváltozásának prognózisa ettől kismértékben eltérő, főként a 2020-ig terjedő időszakban. A eltérésnek több oka van amellett, hogy az átlagos éves infláció meghatározásában a villamos energia csak az egyik számításba vehető elem. A villamos energia árváltozásának prognózis különbségei között számottevő tényezők a következők hatásai: A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 15 MTA

16 Évi átlagos villamos energia ár EXAA - EUR/MWh A hőerőművek termeléséhez megszűnő ingyenes CO 2 kvóta kiosztás 2013-től a termeléshez szükséges kvóták piaci beszerzését teszi szükségessé és ez villamos energia árszintjét növelő tényező. A feszített ütemű megújuló energia hasznosítás növekvő arányú ártámogatási igénye a villamos energia árszintjét folyamatosan növelő tényező. A Fukusimai erőmű balesetet követő események alapján a földgáz bázisú villamos energia termelés kínál viszonylag gyorsan igénybe vehető alternatívát. Ez a fölgáz felhasználást növeli és minden bizonnyal a földgáz árát is. A villamos energia rendszerben a ma is drága földgáz arányának növekedése minden bizonnyal árfelhajtó hatású. A villamos energia árprognózisok komoly bizonytalanságot mutatnak. Közös elem azonban, hogy a 2020-ig terjedő időszakban intenzívebb árnövekedés várható. A prognózis készítést nehezítő tényezők között meg kell említeni, hogy az éves átlagos villamos energia termelői-nagykereskedelmi árak nagyon széles sávban folyamatosan növekvő mértékben ingadoztak az elmúlt évtizedben. 90,0 80,0 80,33 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 28,16 39,33 34,28 56,59 46,53 63,69 50,83 50,39 39,01 66,03 57,74 51,82 47,36 44,81 52,09 38,92 20,0 22,14 30,66 28,63 Évi átalagos Base load árak EXAA 10,0 Csúcsidei évi átlagos árak EXAA 0, Az éves villamos energia átlagárak ingadozása közözött EXAA Az EU DG for Energy által közzétett ártrend és 2030-ig kitekintő árprognózis összehasonlítja a fosszilis energiahordozók (olaj, gáz, szén) árait 1980 és 2030 között. A időszak egyértelműen azt mutatja, hogy a szén ára és különösen a hazai lignit bázis használata gazdasági szempontból stabilnak mondható és árkockázata alacsony az import energiahordozók, a földgáz és különösen az olajár változékonyságával szemben. Egyértelműnek látszik az hogy az összes, importált, fosszilis energiahordozó ára növekedni fog és közvetíteni fogja a piac változékonyságát. Ezért fontos stratégiai elem a külvilágtól független, hazai lignitbázis gazdaságos kihasználása. A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 16 MTA

17 Az EU DG for Energy által közzétett 2030-ig kitekintő árprognózis A vizsgált vízerőművek üzeme szempontjából első megközelítésben csak a folyamatosan érkező vízhozam átbocsátását lehet figyelembe venni és ezért csak a 0-24 h értelmezésű base load árak vizsgálata indokolt. A konzervatív megközelítés érdekében kizárásra került minden másodlagos bevételi lehetőséget jelentő szolgáltatás, kizárólag a kiadható villamos energia base load áron való értékesítési lehetősége képezte vizsgálat tárgyát. A villamos energia árváltozási prognózis az áringadozási diagram legalsó pontjainak alapulvételével került meghatározásra a base load esetre. A számításba vett árváltozások a következők: Év Infláció CPI, NGM 3,50% 3,00% 3,00% 3,00% 2,90% 2,90% 2,80% 2,80% 2,70% Base load árindex 4,47% 4,08% 3,95% 3,84% 3,68% 3,59% 3,45% 3,37% 3,25% Év Infláció 2,70% 2,70% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,50% 2,50% Base load árindex 3,18% 3,11% 3,00% 2,95% 2,89% 2,84% 2,80% 2,70% 2,66% Év Infláció 2,50% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,30% 2,30% 2,30% Base load árindex 2,62% 2,59% 2,50% 2,47% 2,44% 2,41% 2,33% 2,30% 2,28% Év Infláció 2,30% 2,30% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% Base load árindex 2,25% 2,23% 2,16% 2,13% 2,11% 2,09% 2,07% Az infláció és a villamos energia árnövekedés számításba vett értékei A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 17 MTA

18 A vizsgált vízerőmű kivitelezésének, építési és szerelési munkáinak időigénye kb. 4-5 évre becsülhető, a számításba vett érték 4 év. A kivitelezést 2-3 év előkészítési engedélyezési időszak, kell megelőzze. A beruházási költségek becsült évenkénti megoszlása az ennek megfelelően került számításba vételre. Finanszírozási szempontból a kockázat megosztási követelményekhez illeszkedve, a megvalósító saját finanszírozási hányada becslés szerint nem lehet kevesebb mint 30%. A banki finanszírozás a vízerőművek esetében az infrastruktúra fejlesztési hitelek alapján irányozható elő, de általában ennek mértéke maximum 50% lehet. A fennmaradó rész kereskedelmi banki hitelek alapján irányozható elő. Az előbbiek alapján a számításba vett finanszírozási struktúra a következő: Saját tőke 30%. Infrastruktúra fejlesztési hitel. Mértéke 50%. Törlesztési ideje 15 év. Kamata EURIBOR + 4,0% + 1,5% egyéb banki költség. Az infrastruktúra fejlesztési hitel biztosíthatóságához nagyban hozzájárul az, hogy a projekt két egymástól független EU célkitűzés megvalósítását segíti elő. A VII. számú Európai Közlekedés folyosó jelentős szakaszán biztosíthatja az állandó hajózhatóságot és nagyban hozzájárulhat a klímapolitikai célkitűzések megvalósításához. A fennmaradó rész kereskedelmi banki hitel. Törlesztési ideje 10 év. Kamata BUBOR + 4,5% + 1,5% egyéb banki költség. Adózási, amortizáció leírási szempontból, illetékek és járulékok szempontjából az általános szabályok szolgáltak a számítás alapjául. A számításba vett éves adó 500 millió Ft-ig 10%, és 500 millió fölött 19%. A helyi adó vagy annak megfelelő költségtétel a nettó árbevétel kb. 2%-a. 10. A NAGYMAROSI VÍZERŐMŰ ÚJRAÉPÍTÉS EREDMÉNYEI ÉS ELŐNYEI A Nagymarosnál újraépíthető vízerőmű jelen számítás szerint 150 MW beépített teljesítőképességgel és 1,02 TWh/év villamos energia termeléssel, az előbbiek szerint kb. 112 milliárd Ft (átszámítva kb. 407 millió EUR) becsülhető beruházási költséggel valósítható meg. Azonban a nagymarosi helyszín vonatkozásában fel kell hívni a figyelmet a következő előnyökre: A korábbi beruházási fázisban, a leállítás előtt Duna mentén a szükséges parti infrastruktúra jelentős hányada megépült. Nem áll ugyan rendelkezésre pontos statisztika a szükséges infrastruktúra megvalósult részeiről és annak költségvonzatairól, de becsülhető, hogy mintegy 20% már korábban megvalósult. A Nagymarosnál újraépíthető vízerőmű önálló létesítményként való vizsgálata csak az elvi gazdasági feltételek tisztázására szolgál. Ki kell emelni azt, hogy az adott létesítmény a máig közös megegyezéssel nem lezárt Bős Nagymaros projekt része. Így termelés csak részben illetné meg Magyarországot az 50-50% megosztás esetén ez kb. 0,5 TWh/év, de a megvalósítás esetén viszont megkaphatná a bősi termelés 50%-át, ami további kb. 1,5 TWh/év. Tehát az 1,0 TWh/év termelés megvalósítása a A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 18 MTA

19 magyar rendszer részére 2,0 TWh/év megújuló, CO 2 mentes energia belépését jelenhetné. Az előbbiek a számításban nem kerültek figyelembevételre, mert az első megválaszolandó kérdés az, hogy gazdasági szempontból milyen feltételekkel valósítható meg önálló létesítményként az adott vízerőmű. Az előbbiekben ismertetett gazdasági és műszaki feltételekkel a Nagymarosnál létesíthető vízerőmű vizsgálata a következőket mutatja: A befektetés belső kamata IRR 16,55% A cash-flow alapú megtérülési idő 9 év EBITDA átlaga az első 10 évben 16,75 milliárd Ft/év Évi átlagos osztalék az első 10 évben a saját tőkére vetítve 14,11% Az osztalékok jelenértéke 60,84 milliárd Ft A projekt beruházási támogatás vagy ártámogatási igény nélkül is megvalósítható. A projekt gazdasági szempontból erősnek és megfelelő belső tartalékokkal rendelkezőnek ítélhető, de meg kell említeni, hogy vannak olyan gazdasági hatásai, amelyek nem a projekten belül, hanem más gazdasági ágaknál realizálódnak, tehát az állam, illetve, végső soron, a villamos energia fogyasztók terheinek mérséklése szempontjából fontosak.. Az állam által realizálható, a cash-flow számításban figyelembe nem vett előnyök a következők: A projekt megvalósítása nem tesz szükségessé ártámogatást, mint a többi megújulónál történik. Például a szélenergia szükséges ártámogatása a Magyar Szélenergia Társaság korábbi kalkulációja szerint 11,0 Ft/kWh, tehát ha beruházás szélerőmű létesítést vált ki, akkor 11,0 Ft/kWh ártámogatást tesz szükségtelenné. A 15 év alatti ártámogatás azonos termelésű szélerőművek esetében 217,0 milliárd Ft, a teljes élettartam alatt ennek többszöröse. A projekt villamosenergia-termelése CO 2 megtakarítást eredményez, ami az ország széndioxid kibocsátás csökkentés mérlegébe beszámít. Az üzem első 15 éve alatti CO 2 csökkenés értéke 33,62 milliárd Ft, a teljes élettartam alatt ennek többszöröse. A CO 2 csökkenés az állam által értékesíthető. A bősi erőmű termeléséből a magyar felet megillető 1/3 termelési hányad kb. 1,0 TWh olyan többlet villamos energia mennyiséget eredményez, ami a Nagymaros újraépítésének vállalása esetén, a Hágai Nemzetközi Bíróság évi Ítélete alapján azonnal megkapható. Ezt a mennyiséget az állami MVM Zrt szabadon értékesítheti. Ennek becsülhető értéke az üzem első 15 évében kb. 320 milliárd Ft, a teljes élettartam alatt ennek többszöröse. Mivel a bősi erőmű termeléséből származó energia többlet is megújuló forrásból termelt villamos energia, ugyancsak beszámítható a nemzeti célérték elérésébe. CO 2 megtakarítást eredményez és támogatásokat tesz szükségtelenné. Az előbbiekhez hozzáadódnak a termelő üzem adóbevételei. Mindezek együttesen az üzem első 15 évében évenként átlagosan kb. 55,0 milliárd Ft értékű gazdasági előnyt A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 19 MTA

20 (értékesíthető kvóták, többlet villamos energia értékesítési árbevétel, szükségtelenné váló ártámogatás megtakarítása és adóbevétel) jelentenek a magyar államnak a projekt megvalósításának eredményeként. Az üzem első 15 évében ezek összegzett értéke kb. 850,0 milliárd Ft. A projekt élettartama alatt ennek többszöröse jelentkezik, de attól függ, hogy az állam milyen időtartamra engedi át a hasznosítás jogát. Az elvégzett gazdasági vizsgálatok azt mutatják, hogy a Duna kisesésű vízerőművei és ezen belül Nagymaros újraépítse gazdasági szempontból megvalósíthatók. A bemutatott számítási eredmények szerint az energiaipari befektetéseknél szokásos, illetve elvárható profitot kínál a befektetőnek, vagy a hasznosítási koncessziót elnyerőnek. A projektben realizálódó gazdasági feltételeken túl az állam a CO 2 csökkenés kvótáinak értékesítéséből, a kiváltott megújuló energia hasznosítás elmaradó ártámogatásából, a többlet energia értékesítésének árbevételéből jelentős előnyökhöz juthat. A korlátozó feltételt feltehetően az jelenti, hogy a projekt bevételei csak a szigorú értelemben a projekt megvalósításához és üzeméhez szükséges feltételek biztosítására biztosíthatnak fedezetet. Egész régió, vagy régiók több évtizedes infrastruktúra fejlesztési elmaradásai nem kezelhetők egyetlen termelő beruházás keretében illetve terhére. 11. A FAJSZNÁL LÉTESÍTHETŐ ERŐMŰ VIZSGÁLATA A Fajsznál létesíthető vízerőmű 165 MW beépített teljesítménnyel és 1,2 TWh/év villamos energia termeléssel, az előbbiek szerint kb. 122 milliárd Ft (átszámítva kb. 443 millió EUR) becsülhető beruházási költséggel valósítható meg. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Fajsznál megvalósított duzzasztás javítaná az üzemelő Paksi Atomerőmű és a tervezett atomerőmű bővítés hűtővíz ellátási feltételeit, biztonságát. Elhagyhatóvá tenné a hűtőtorony park létesítését. Ennek költségvonzatai a jelenlegi előkészítettség szintjén még nem vehetők számításba. Az előbbiekben ismertetett gazdasági és műszaki feltételekkel a Nagymarosnál létesíthető vízerőmű vizsgálata a következőket mutatja: A befektetés belső kamata IRR 18,08% A cash-flow alapú megtérülési idő 7 év EBITDA átlaga az első 10 évben 19,75 milliárd Ft/év Évi átlagos osztalék az első 10 évben a saját tőkére vetítve 17,44% Az osztalékok jelenértéke 75,22 milliárd Ft A projekt beruházási vagy ártámogatási igény nélkül is megvalósítható. A projekt gazdasági szempontból jónak ítélhető, de meg kell említeni, hogy vannak olyan gazdasági hatásai, amelyek nem a projekten belül realizálónak, viszont az állam illetve végső soron a villamos energia fogyasztók terheinek mérséklése szempontjából nem elhanyagolhatóak. Az állam által realizálható, a cash-flow számításban figyelembe nem vett előnyök a következők: A vízenergia hasznosítás vizsgálata Oldal: 20 MTA

Energia és közgazdaságtan

Energia és közgazdaságtan MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET HOZZÁJÁRULÁS AZ MTA ENERGIASTRATÉGIAI MUNNKABIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ ANYAGHOZ Energia és közgazdaságtan Készítette: Hugyecz Attila MTA VKI, kutató

Részletesebben

A vízenergia-termelés vízgazdálkodási, környezeti és társadalmi vonatkozásai

A vízenergia-termelés vízgazdálkodási, környezeti és társadalmi vonatkozásai Mészáros Csaba A vízenergia-termelés vízgazdálkodási, környezeti és társadalmi vonatkozásai A vízenergia-termelés körül évek óta heves viták dúlnak hazánkban, melyekben a felek legtöbbször elbeszélnek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 Bevezetés A magyar energetikai szektor működése jelen állapotában hosszú távon nem

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON

A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON A KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VERSENYKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont A tanulmány a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben 215. június 23. MŰKÖDHET-E PAKS II ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs, Budapesti Corvinus Egyetem Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az

Részletesebben