LEADER a térségünkben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER a térségünkben"

Átírás

1 I. hírlevél december LEADER a térségünkben Almásháza, Alsópáhok, Batyk, Cserszegtomaj, Döbröce Dötk, Felsõpáhok, Hévíz, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbõ Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbõ, Nemesbük, Óhíd Pakod, Rezi, Sármellék, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszõlõs, Zalabér, Zalacsány Zalaköveskút, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég Zalaszentgrót és Hévíz térségének 34 településén az önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek õszén úgy határoztak, hogy közös akciócsoportot hoznak létre a LEADER program helyi lebonyolítására. 65 nyertes pályázat, 713 millió forint támogatás Hévíz és Zalaszentgrót térségében 2008 és 2011 között A Zala Termálvölgye Egyesület a 96 magyarországi LEADER helyi akciócsoport egyikeként novemberben kezdhetett hozzá a LEADER program megvalósításához az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében. Az akciócsoport legfontosabb feladata az általa elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) végrehajtása, melyhez a forrást az ÚMVP III. és IV. tengelye biztosítja. Az Egyesület 2015-ig kb. 1,1 milliárd forint fejlesztési forrás térségi felhasználásában mûködik közre. Mi a LEADER? LEADER (francia betûszó: Liaison Entre Actions pour le Development de ł Economie Rurale) = Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Az EU által 1991-ben életre hívott vidékfejlesztési program lényege, hogy egy adott térség vállalkozásai, civil szervezetei, önkormányzatai létrehoznak egy fejlesztési közösséget, egy ún. LEADER Helyi Akciócsoportot. Az akciócsoport számbaveszi a térség adottságait, szükségleteit és elkészíti az ún. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). A program Irányító Hatósága a Stratégiához jelentõs fejlesztési forrásokat rendel hozzá. Az akciócsoport stratégiája végrehajtása érdekében pályázatokat ír ki és helyben dönt a nyertesekrõl. A térségben 2011-ig három pályázat-beadási idõszak valósult meg. Az eddigi kiírásokra összesen 112 darab pályázat érkezett be az akciócsoporthoz a térségi civil szervezetektõl, vállalkozásoktól és önkormányzatoktól. A beérkezett pályázatok 40%-a fõként az eljárásrend túlbürokratizáltsága miatt elutasításra vagy visszavonásra került. Az Egyesület elnöksége ezidáig 65 pályázat részére ítélt meg összesen 713 millió forint támogatást. (Nyertes pályázatok listája a oldalon.) 2012-ben újabb pályázatok vállalkozásoknak! Részletek a 3. oldalon

2 ELNÖKI KÖSZÖNTÕ HELYETT KEDVES OLVASÓ! Engedje meg, hogy a szokványos és közhelyszerû köszöntõ szavak helyett gondolatokat írjak. Gondolatokat, amelyek véleményem szerint jellemzik a Zala Termálvölgye Egyesület munkáját, bemutatják a szervezet egyediségét, sajátosságait, állandó útkeresését és nem utolsósorban: küldetését. Folyamatosság A LEADER közösségi program a térségben közel tíz éves tapasztalattal rendelkezik. A Kísérleti LEADER, AVOP LEADER+, és a LEADER program keretében, szakemberekkel közösen az itt élõ emberek lerakták a közösségi tervezés alapjait, olyan új kezdeményezéseket indítottak el, amelyre már lehet építeni, és amely a jelenlegi viharos nehézségek ellenére is meg tudta õrizni a közösségi vidékfejlesztés értékeit. Érintettek bevonása a tervezéstõl a megvalósításig. Közösségfejlesztésen alapuló tervezés Közös gondolkodás, közös tervezés, közös megvalósítás, elsõsorban a belsõ erõforrások felhasználásával. Ez nem kizárólag pályázati alapú fejlesztést jelent, hanem információadást, tanácsadást, segítségnyújtást, együttmûködést, koordinációt, hálózatépítést mindazokkal a szereplõkkel együtt, akik érdekeltek, érintettek a térség fejlõdésében. E munkának köszönhetõen számtalan együttmûködés, napi kapcsolat, formális és informális csoport jött létre. Modellprogramok, innovatív programok kidolgozása A térség sajátosságait és a változó feltételrendszer lehetõségeit figyelembe véve olyan új modellprogramok kerültek kidolgozásra, amelynek az alapját az együttmûködésen alapuló komplex fejlesztés jelentette. Így született meg a Hazatérés folytatásaként az ifjúsági Fecskeház program, a komplex rendszert alkotó Helyi termék program, vagy indult el a Hagyományos gyümölcsösök kialakítása a helyi termékfejlesztés területén. Glokalitas A térség a globális világ kihívásaira megpróbál lokális, sajátos, helyi, megoldásokat keresni. Ennek a keretében integrált, egymásra épülõ megoldások kidolgozása és megvalósítása indult el, helyi szereplõk megtalálásával, bevonásával, felkészítésével. Szakmaiság A Zala Termálvölgye Egyesület munkáját a szakmai, térségi elkötelezettség és a realitások figyelembevételének egysége jellemzi. Ez az egység határozza meg az egyesület napi munkáját, és az elvégzett feladatok minõségét. Nyitottság, függetlenség Az egyesület munkája nyitott, együttmûködésre törekvõ és politikától mentes. Mindenkor a szektorok szoros együttmûködésére, a meglévõ kapacitások kiegészítésére törekszik. A ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Guitprechtné Molnár Erzsébet elnök, Czigány Sándor alelnök Hosszú Zsuzsanna, Németh Attila, Horváth Tibor, Tafota Istvánné, Horváth János elnökségi tagok 2

3 TEVÉKENYSÉGEINK TEVÉKENYSÉGEINK STRATÉGIAI TERVEZÉS Alulról felfelé építkezõ Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozása a térség adottságainak, igényeinek megfelelõ fejlesztési célok meghatározása ben újabb pályázati kiírások Vissza nem térítendõ támogatás vállalkozási célra Hévíz és Zalaszentgrót térségének 34 településén év során a tervek szerint öt alkalommal kerül sor pályázatok kiírására több száz millió forint támogatási keretösszeggel: 1. Mikrovállalkozások fejlesztése jogcím 2. Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 3. Vidéki örökség ösztönzése jogcím 4. Falumegújítás és fejlesztés jogcím 5. LEADER jogcím Az elkövetkezõ idõszakban a legtöbb forrás a vállalkozások, õstermelõk, egyéni vállalkozók beruházásainak támogatására kerül felhasználásra. Ezek a fejlesztések akár 30 millió forint vissza nem térítendõ támogatásban is részesülhetnek, legfeljebb 65%-os támogatási aránnyal. TÁMOGATÁSI KÉRELEM ÉS PÁLYÁZATKEZELÉS A helyi stratégia megvalósítását szolgáló projektek kiválasztása és azok támogatása, mentorálása LEADER VIDÉKFEJLESZTÉS A helyi közösség különbözõ társadalmi-gazdasági szereplõinek bevonása, partnersége. Hálózatépítés, Közösségépítés, Innováció, Együttmûködések, Tapasztalatcsere, Kommunikáció, Információs portál mûködtetése Irodáink: Zala Termálvölgye Egyesület 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9. (LEADER Ház, tetõtér) Telefon / Fax: 83/ Alsópáhok, Fõ út 65. (Polgármesteri Hivatal) Telefon / Fax: 83/ Honlap: Ne maradjon le a lehetõségrõl! Fejlesztési elképzelésével mielõbb keresse fel munkatársainkat további információért, tanácsadásért! 3

4 HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A TÉRSÉGBEN TERMÉK FEJLESZTÉS A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában kiemelt szerep jut a helyi termékek elõállítása, fogyasztása ösztönzésének. A cél elérése érdekében az Egyesület óta többek között felmérte Hévíz és Zalaszentgrót környékének helyi termék kínálatát, keresletét, helyi termék adatbázist hozott létre, továbbá elkészített egy térségi helyi termék tanulmányt. (A tanulmány letölthetõ az Egyesület honlapjáról: A helyi partnerszervezetekkel együttmûködésben zajló helyi termék fejlesztési folyamatnak mára számos kézzelfogható eredménye lett. Például rendszeres szereplõivé váltak a környékbeli termelõk a helyi rendezvényeknek, továbbá több helyi terméket árusító bolt is megnyílt a közelmúltban. Végül, de nem utolsó sorban a helyi terméket elõállító vállalkozók, õstermelõk (pl. pálinkafõzdék, lekvárfõzõ üzemek) több millió forint vissza nem térítendõ támogatást is kaphatnak beruházásuk megvalósításához. További információért keresse fel munkatársainkat! (Részletek a 3. oldalon) Mi az a HELYI TERMÉK? - a helyben megtermelt vagy összegyûjtött alapanyagokból, helyben kialakult eljárások (receptek) alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek között elõállított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó - ily módon a hely sajátosságait megjelenítõ termékek - a helyi munkaerõvel a helyi kb. 50 km sugarú körön belüli lakossági igényeket kielégítõ termékek sorolhatók ebbe a körbe MIÉRT JÓ TÉRSÉGÜNKNEK A HELYI TERMÉK? hozzájárul a térségben élõk, a termékek elõállításába és értékesítésébe bekapcsolódó lakosok megélhetésének, a helyi foglalkoztatás és a térségi jövedelemtermelõ képesség növeléséhez, az egészséges, környezetbarát termékek fogyasztásán keresztül javítja a lakosság életminõségét, programot, ajándéktárgyakat biztosít a térségbe látogató turisták számára, ezzel javítja a térség turisztikai kínálatát és növeli a turisztikai jövedelmeket, hozzájárul a térség arculatát formáló, a térséggel azonosítható szimbólumrendszer formálásához, a térség önazonosságának erõsítéséhez. EGY PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS Pályázó: DÓKA ÉVA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Projekt címe: BORÁSZATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS Dóka Éva legelsõ szõlõültetvényét 1998-ban vásárolta Zalaszentgróton. A jelenleg 14,5 hektáron gazdálkodó pincészet mára a Zalai Borút egyik meghatározó szereplõjévé vált, borai a megye számos éttermében, szálláshelyén, borkereskedésében megtalálhatóak. A folyamatos fejlõdéshez a vállalkozó több alkalommal vette igénybe a LEADER program segítségét. A vállalkozó szerzett már (pályázati tapasztalatot és) vissza nem térítendõ támogatást a os AVOP LEADER+ program keretében a borfeldolgozás eszközeinek korszerûsítése során. A pincészet a jelenlegi LEADER programban a vörösbor elõállítás fejlesztése érdekében adta be pályázatát. A sikeres projekt keretében beszerzésre került egy pneumatikus szõlõprés, egy fûthetõ vörösborerjesztõ tartály, továbbá több tölgyfahordó a barrique eljárással való érleléshez. A beruházás megvalósulásához a LEADER program 60%-nyi, azaz 7 millió forint támogatással járult hozzá. A projektet hamarosan újabbak követhetik. A borok minõségének javításához kapcsolódó laboreszközök beszerzését célozza a 2011-ben beadott, még elbírálás alatt álló pályázatuk. Ezen kívül a Pincészet tõszomszédságában - szintén pályázatból finanszírozott - borturisztikai vendéglátóhely kerül 2012-ben átadásra. 4

5 FECSKEHÁZ PROGRAM FECSKEHÁZ PROGRAM A térség fejlõdésének záloga a fiatalok elvándorlásának megállítása, a tanulás, munkához jutás és letelepedés támogatása. Régóta megoldatlan probléma a Hévíz és Zalaszentgrót térségi kistelepüléseken a fiatalok elvándorlása. Ennek egyik oka a helyben történõ otthonteremtés ellehetetlenülése, hiszen egy saját lakás szülõi segítség nélkül - szinte elérhetetlen egy pályakezdõ fiatal számára. A Zala Termálvölgye Egyesület a fiatalok letelepedésének ösztönzését tûzte ki célul az ún. Fecskeház program elindításával. Elsõ lépésként az érintettekkel közös munkával 2009-ben elkészült egy helyzetfeltárás a témában, valamint egy módszertani útmutató fecskeházak térségi kialakításához. (A tanulmány letölthetõ az Egyesület honlapjáról: Második lépésként az Egyesület pályázatot írt ki civil szervezetek, önkormányzatok részére épületek felújítására, fecskeházzá alakítására a LEADER program keretében (ezidáig 5 db nyertes projekt). A program befejezõ lépése a fecskeházak mûködését segítõ Fecskeház hálózat életre hívása lesz. A kezdeményezést a Magyar Nemzeti Vidéki Mi az a FECSKEHÁZ? A fecskeházak olyan lakóingatlanok, amelyek fiatalok letelepedésének elõsegítését szolgálják. A beköltözés idõpontjában maximum 40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetniük, viszont minimum havi 20 ezer forint kötelezõ lakáselõtakarékosságot és a rezsiköltség megfizetését kell vállalniuk. hálózat 2010-ben mintaértékû vidékfejlesztési program címmel ismerte el. Térségi szervezetek mûhelymunka közben EGY MEGVALÓSULT FECSKEHÁZ Pályázó: REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: FECSKEHÁZ KIALAKÍTÁSA REZIBEN A Keszthelyi hegység lankáin elhelyezkedõ 1250 lakosú, váráról híres Rezi község hosszú távú fejlõdésének záloga a népességszám növekedése, a fiatalok helyben tartása. Rezi Község Önkormányzata ezért döntött úgy, hogy csatlakozik a Fecskeház programhoz. A LEADER pályázaton nyertes fejlesztés keretében az önkormányzat egyik volt pedagógus szolgálati lakása újulhatott meg közel 3 millió forint támogatásból. Megvalósult többek között: nyílászáró csere, központi fûtés kiépítése, fürdõszoba és konyha teljeskörû felújítása, gipszkarton álmennyezet beépítése. Az átadást követõen hamarosan az elsõ fecskék is megjelentek. A pályáztatást követõen egy fiatal Reziben élõ pár költözhetett be az összkomfortos lakásba. A fiatalok bentlakásuk idején önkéntes munkában segédkeznek a település sport és kulturális életének színesebbé tételében. Az önkormányzat már a továbblépésen dolgozik. A 2011-ben beadott még elbírálás alatt lévõ - LEADER pályázat keretében újabb két lakás alakulhat át fecskeházzá az épületben. A cél az, hogy az épület nyerje vissza régi patináját: amikor azt értelmiségi fiatalok lakták, akik aktívan közremûködtek a település közéletében és meghatározó szerepet játszottak annak fejlõdésében. 5

6 MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK FEJLESZTÉSEK 22 nyertes pályázat 189 millió forint támogatás ÚMVP III. Falumegújítás és fejlesztés jogcím A kiírás célja a térségi falvak életminõségének javítása. Ennek keretében játszóterek építése, épületek külsõ felújítása, parkosítás, használati térelemek elhelyezése valósulhatott meg a térségben. Tilajújhegyi Mûvelõdési Ház Mihályfai játszótér Óhídi faluközpont Pakodi játszótér Cserszegtomaji Pipacs játszótér Szalapai faluközpont TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Alsópáhok Községi Önkormányzat, Batyk Község Önkormányzata, Döbröce Községi Önkormányzat, Dötk Község Önkormányzata, Felsõpáhok Községi Önkormányzat, Római Katolikus Plébánia Alsópáhok, Kisgörbõ Községi Önkormányzat, Mihályfa Községi Önkormányzat, Óhíd Község Jövõjéért Közalapítvány, Óhíd Község Önkormányzata, Pakod Község Önkormányzata, Sármellék Községi Önkormányzat, Sümegcsehi Községi Önkormányzat, Szalapa Községi Önkormányzat, Türje Község Önkormányzata, Zalabér Községi Önkormányzat, Zalacsány Községi Önkormányzat, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Fenyõs Patak Völgyének Gyermekeiért Alapítvány, Községi Önkormányzat Vindornyaszõlõs, Tilaj Község Önkormányzata, Zalavég Község Önkormányzata 6

7 ÚMVP III. Vidéki örökség megõrzése jogcím A kiírás célja a térség településein a kulturális és természeti örökség fenntartása, helyreállítása, korszerûsítése. Ezen belül helyi vagy országos os védelem alatt álló építmények felújítása, túraútvonalak fejlesztése. 8 nyertes pályázat 142 millió forint támogatás Nagygörbõi Tolnay kúria Zalabéri római katolikus plébánia Kehidakustányi római katolikus templom Túraútvonal a Zala kanyarulat térségében TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Római Katolikus Plébánia Kehidakustány, Nagygörbõ Községi Önkormányzat, Római Katolikus Plébánia Rezi, Római Katolikus Plébánia Kisgörbõ, Római Katolikus Plébánia Zalabér, Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesület, Római Katolikus Egyházközség Szentgyörgyvár, Római Katolikus Plébánia Alsópáhok A kiírás célja a térségi munkahelyek létrehozása, megõrzése a vidéki turizmus fejlesztésével. Ezen belül a falusi turizmushoz kapcsolódó minõségi magánszálláshelyek fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek kialakítása, bor-, lovas-, horgász- és agroturizmus ösztönzése. ÚMVP III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 13 nyertes pályázat 255 millió forint támogatás Falusi vendégház energetikai korszerûsítése Falusi vendégház szolgáltatás bõvítése TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Rezi Várbarátok Köre Egyesület, dr. Badacsonyi Tamás, Agrofor Zala Kft., Alsópáhokért Közalapítvány, Dóka Ágoston, Dovi Kft., Ekler Károly, Georgikon Tanüzem Oktató és Kutatáshasznosító Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft., Hortense Kft., REVLANDA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., VADKO-2009 Kft., Kissné Várnagy Anita 7

8 4 nyertes pályázat 45 millió forint támogatás ÚMVP III. Mikrovállalkozások fejlesztése jogcím A kiírás célja a térségi településeken új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve mûködõ vállalkozások beruházásainak, mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség fejlesztése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása. Tûzifa gyártás technológiai fejlesztése Kõfaragó szolgáltatás fejlesztése TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Thermo-Kondi Kft., Farkas Károly, Csány-Fa Erdõgazdálkodási Bt., TÜSKE ITAL Bt. 18 nyertes pályázat 97 millió forint támogatás ÚMVP IV. LEADER jogcím A LEADER program keretében térségi helyzetelemzés, igényfelmérés alapján került meghatározásra 9 fejlesztési célterület az ún. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. A célterületek a következõk: FECSKEHÁZAK FEJLESZTÉSE CÉLTERÜLET A térségi falvakban álló épületek, épületrészek felújításának, lakhatóvá tételének, azaz ún. fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából. TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Celodin Zalai Alapítvány, Zalabér Község Önkormányzata, Rezi Község Önkormányzata, Zalaszentlászló Község Önkormányzata, Sármellék Községi Önkormányzat Rezi fecskeház Rezi fecskeház 8

9 FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE CÉLTERÜLET Olyan foglalkoztatási programok hátterének megteremtése, amelyek új innovatív megoldások alkalmazásával biztosítják a hátrányos helyzetû személyek (pl. tartós munkanélküliek, nõk, romák, megváltozott munkaképességûek) foglalkoztatását. A program a foglalkoztatás infrastrukturális hátterének megteremtését célozza (pl. gépek, eszközök beszerzésével). TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft., Hévízi Kistérség Önkormányzatai Többcélú Társulás Benzinmotoros faapríték készítõ Gumitalpas mini forgórakodó gép FELNÕTTKÉPZÉSI KÖZPONT KIALAKÍTÁSA, KÉPZÉSI FELSZERELÉSEK BESZERZÉSE CÉLTERÜLET Felnõttképzési központ kialakítása ill. mobil oktatási segédeszközök, felszerelések beszerzésének támogatása a helyi képzések, elõadások infrastrukturális hátterének biztosítása céljából. A támogatás célja az, hogy a lakóhelyhez közel megszervezett képzéseken azok is részt tudjanak venni, akik eddig a közlekedés nehézségei miatt erre képtelenek voltak. TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Zalaszentgróti Mûvelõdési és Sport Egyesület, CELODIN Zalai Alapítvány Mobil számítógépes rendszer Mobil számítógépes rendszer KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE CÉLTERÜLET Felnõttképzési központ kialakítása ill. mobil oktatási segédeszközök, felszerelések beszerzésének támogatása a helyi képzések, elõadások infrastrukturális hátterének biztosítása céljából. A támogatás célja az, hogy a lakóhelyhez közel megszervezett képzéseken azok is részt tudjanak venni, akik eddig a közlekedés nehézségei miatt erre képtelenek voltak. TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 9

10 Bérelhetõ nagy rendezvénysátor Bérelhetõ kis sátrak HELYI ÉRTÉK BEMUTATÓ SZEKRÉNYEK, KIÁLLÍTÁSI STANDOK KÉSZÍTÉSE CÉLTERÜLET Egyedi bemutató szekrények, kiállítási standok készítésének támogatása, a Zala Termálvölgye HACS településein elõállított helyi termékek és egyéb kulturális értékek bemutatása, megismertetése céljából. TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Zalakanyar Vendégváró és Kézmûves Egyesület HELYI TERMÉKEK ELÕÁLLÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE CÉLTERÜLET A helyi termékek elõállításának, értékesítésének, valamint az ahhoz kötõdõ szolgáltatások fejlesztése céljából, mûszaki, technológiai és infrastrukturális beruházások és egyéb innovatív fejlesztések támogatása. TÁMOGATOTT SZERVEZET: Dóka Éva TURISZTIKAI RENDEZVÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA CÉLTERÜLET Turisztikai célú rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása, a térségi rendezvényszervezõk közötti hosszútávú együttmûködések kialakítása, valamint a rendezvények idegenforgalmi szerepének növelése érdekében. TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Szentgyörgyvárért Egyesület, Alsópáhokért Közalapítvány Zalavölgyi Kultúrtivornya Hetek Lovasrendezvények a Zala völgyében 10

11 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK ERÕSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN CÉLTERÜLET Szakmai rendezvények szervezésének támogatása; a térség gazdaságának fejlõdésében érdekelt szereplõk együttmûködési készségének javítása illetve szakmai kompetenciáinak, ismereteinek fejlesztése érdekében TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Zalai Környezetbarátok Közhasznú Egyesület Számítógépkezelésrõl vállalkozásoknak Vállalkozások kompetenciafejlesztése SZAKMAI EGYÜTTMÛKÖDÉSEKHEZ KÖTÕDÕ KIADVÁNYKÉSZÍTÉS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGEK CÉLTERÜLET A térségen belüli szakmai együttmûködésekhez kötõdõ kiadványkészítés és egyéb marketing tevékenységek támogatása, a Zala Termálvölgye gazdaságának erõsítése érdekében. TÁMOGATOTT SZERVEZETEK: Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, ZALAI BORÚT Egyesület Térségi túratérkép Térségi marketing anyagok 11

12 ISMERJE MEG A TÉRSÉGI NYERTES PÁLYÁZATOKAT! ISMERJE MEG A Zala Termálvölgye Egyesület honlapján található nyertes pályázatok adatbázisba folyamatosan kerülnek fel a már lezárt Hévíz és Zalaszentgrót térségi ÚMVP III., ill. IV. projektek, átadott beruházások adatlapjai. A pályázatok részletes adattartalommal (leírással, képekkel, elérhetõségekkel, térképpel stb.) kerülnek rögzítésre. Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Nyertes pályázatok adatbázisa KERÜLJÖN BELE INGYENESEN A PORTÁL ADATBÁZISAIBA! 235 db adatlap, 437 esemény, havi 2000 látogató Részletes adatlapok képekkel, leírással stb. A Zala Termálvölgye információs portál adatbázisaiba részletes adattartalommal bármely térségi szervezet, vállalkozás bekerülhet. Az adatbázisok ingyenes, színvonalas világhálón való megjelenési lehetõséget biztosítanak a térségi egyesületek, szálláshelyek, éttermek, lovardák, boros gazdák, helyi termék elõállítók stb. részére. Az adatbázisba ezidáig feltöltött 235 db adatlap között az eligazodást térképes keresõ is segíti. Amennyiben érdekli a lehetõség keresse Egyesületünk munkatársait. A honlap rendelkezik rendszeresen aktualizált eseménynaptárral is óta összesen 437 térségi fesztivál, falunap, koncert, konferencia, mûhelynap stb. került a portálra rögzítésre. A portált jelenleg átlagosan havi 2000 látogató keresi fel és ez a szám folyamatosan növekszik. Készült: 3000 példányban Készítette: Zala Termálvölgye Egyesület Cím: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9. Telefon: / Honlap: Az adatbázisba minden térségi szervezet, vállalkozás stb. ingyenesen kerülhet be egy adatlap kitöltésével és képek küldésével. ADATBÁZISOK Települések (34 db) Turisztikai szolgáltatók (29 db) Civil szervezetek (23 db) Látnivalók (18 db) Vállalkozások (9 db) Helyi termelõk (19 db) Szálláshelyek (69 db) Helyi termékek (20 db) Nyertes pályázatok Kerüljön fel Ön is honlapunkra! Bekerülési szándékát jelezze az címen. (14 db) ISMERJE MEG TEVÉKENYSÉGEINKET, LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA!

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Fecskeház program bemutatása I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet Terület:

Részletesebben

Helyi Termékeink. Hévíz és Zalaszentgrót térsége. www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu

Helyi Termékeink. Hévíz és Zalaszentgrót térsége. www.helyitermek.zalatermalvolgye.hu Helyi Termékeink Hévíz és Zalaszentgrót térsége 2014 Vásároljon helyi terméket! Találkozzon a helyi termék előállítókkal 7 napon! 2014. év során 3 térségünkbeli nagyrendezvényen települünk ki helyi termék

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Az elérhetőbb jövő fejlesztése Jóváhagyva: 2013.04.10 Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület. Jóváhagyva: 2011.05.26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület Jóváhagyva: 2011.05.26. Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe:... 2 1.2. A helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Módosítva: 2011. 03. 11. 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME:

TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: TANULMÁNY CÍME: FECSKEHÁZ PROGRAM TANULMÁNY ALCÍME: FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ FIATALOK FALVAKBAN TÖRTÉNŐ LETELEPÍTÉSÉNEK EGY LEHETSÉGES MODELLJE A ZALA TERMÁLVÖLGYE AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Készítette:

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben

Egy önmagára talált kistérség

Egy önmagára talált kistérség A Nyugat-Balaton régiójának fenntartható fejlődést ígérő példái Huszti Levente Bevezetés Az új évezred kezdetén megfigyelhető, hogy a fenntarthatóság kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a nemzetközi

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013 Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István út 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben