Előminősítési Felhívás. műszaki alkalmasság megállapításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előminősítési Felhívás. műszaki alkalmasság megállapításához"

Átírás

1 Oldal 1 / 6 Előminősítési Felhívás műszaki alkalmasság megállapításához Az MVM NET Zrt. pályázatot adott be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban: NMHH) a 450 MHz-es frekvenciasáv hasznosítására. A megpályázott frekvenciasáv elnyerése esetén az MVM NET Zrt. az előzetes kalkulációk alapján egy nagyságrendileg 400 bázisállomásból álló, országos lefedettségű mobiltávközlési hálózatot épít ki. A 450 MHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultsága tárgyában kiírt pályázat (http://nmhh.hu/dokumentum/161546/450_mhz_palyazat_dokumentacio_ pdf) című nyilvános NMHH dokumentum 2.3 pontja meghatározza a létesítendő mobiltávközlési hálózaton kötelezően kiszolgálandó felhasználók körét, valamint annak 1. számú melléklete tartalmazza a frekvenciasáv használatával kapcsolatos összes műszaki specifikációt. A mobiltávközlési rendszer kiépítésének időbeni ütemezésére, illetve a végponti sávszélesség követelményekre a hivatkozott NMHH pályázati kiírás 1. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak (Lefedettségre és annak ütemezésére vonatkozó előírások) az irányadóak. Az MVM NET Zrt. adatszolgáltatást, valamint nyilatkozatot kér a lehetséges rendszerszállítóktól annak érdekében, hogy meggyőződjön a későbbi Ajánlattevők mindegyikének műszaki megfelelőségéről, amelyet formailag és tartalmilag értékel, majd azt követően a pénzügyi, gazdasági, jogi alkalmasság függvényében, amely eljárást az MVM NET Zrt. külön eljárás keretében folytat le dönt az Ajánlati Felhívásra meghívandó rendszerszállítók végleges listájáról. A meghívott lehetséges rendszerszállítók az adatszolgáltatás keretében dolgozzák ki az alább meghatározott témaköröket, illetve tegyék meg a szükséges nyilatkozatokat. Az adatszolgáltatást 1 pld.-ban papír alapon és 1 pld.-ban elektronikus formában (CD) kérjük zárt csomagolásban az alábbi címre, legkésőbb március óráig megküldeni: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. Gazdasági Igazgatóság 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59. Oláh Csaba beszerzési szakértő részére cím: 1

2 Oldal 2 / 6 1. Szállítói referenciák a. Sorolja fel, mely országokban, mely szolgáltatóknak szállított már 450 MHz frekvenciasávban üzemelő mobiltávközlési rendszert, vagy annak bármely rendszerelemét. Kérjük, minden referenciához adjon meg kapcsolattartó személyt és a személy elérhetőségeit (név, telefonszám, e- mail cím). b. A referenciák bemutatásánál kezelje külön az Európai Unión belüli tapasztalatait, gyakorlatát és referenciáit. c. Részletezze ezen referenciák főbb jellemzőit, különös tekintettel a hálózat méretére vonatkozóan, beleértve a lefedett terület nagyságát, jellemző forgalmi kapacitásait, bázisállomások, illetve kialakított szektorok számát, a rendszeren megvalósított szolgáltatások jellegét, kiszolgált végpontok számát stb. d. Részletezze a szállítás volumenét (kulcsrakész megvalósítás vagy részszállítás), projektekben betöltött szerepét és jogviszonyát (fővállalkozó, önálló résztvevő, konzorcium vezető tagja, konzorcium tagja, alvállalkozó). e. Adja meg projektenként a szerződések szerinti teljesítési rész- és véghatáridőket (ütemezést), valamint a tényleges közbenső és végső teljesítések időpontjait, megjelölve az esetleges késedelmes teljesítés indokát, az esetleges vitás kérdések lezárásának módját (pl. kötbérfizetés elfogadása, stb.) f. Részletezze projektenként a szerződések szolgáltatási és felelősségi határait. 2. A szállítandó rendszer jövőállósági kérdései a. Adja meg, hogy a szállítandó rendszer komponenseit képező, jelenleg szállítható termékcsaládok, típusok mióta vannak gyártásban. b. Ismertesse, hogy a jelenleg szállítható termékek meddig lesznek még gyártásban. c. Csatolja ezen termékcsaládokhoz, típusokhoz tartozó gyártói road mapeket. d. Foglalja össze, milyen vállalati fejlesztési politika és K+F tevékenység támogatja, biztosítja a megajánlott rendszer jövőállóságát. e. Ismertesse a szoftverkövetési politikát. Az új szoftverek és frissítések általában milyen időtávon ingyenesek, és milyen időtáv után igényelnek vevői finanszírozást? Milyen költségekkel kell számolni az új szoftverek esetében? 2

3 Oldal 3 / 6 3. Részletezze a 450 MHz-en üzemelő rendszerekkel kapcsolatos hálózattervezési tapasztalatait, az alábbi területekre: a. Rádiós hálózat tervezési referenciák b. Transzport hálózat tervezési referenciák c. Számozás és jelzés tervezése 4. Mutassa be az egyéb hazai távközlési referenciáit, szállítási, építési tapasztalatait, a. Mutassa be a projekteket, azok fő jellemzőinek megadásával. b. Ismertesse a hazai beszállítói kapcsolatait. 5. Adja meg az Önök által szállításra javasolt mobiltávközlési rendszer legfontosabb hálózati elemeinek alábbi jellemzőit: a. Adjon a megajánlott rendszerhez áttekintő rendszertechnikai ábrát, az egyes rendszerkomponensek rövid magyarázó leírásával. b. Sorolja fel a megajánlott rendszerben alkalmazott szabványokat. c. Részletezze a bázisállomások rádiós és kapacitás adatait: Bázisállomásonkénti maximális cella és vivő szám Bázisállomásonkénti hang- és/vagy adatátviteli kapacitás Cellánkénti/vivőnkénti maximális kimenő rádiós teljesítmény Cellánkénti maximális aktív és inaktív előfizetői terminálok száma Antennarendszerek, antennatípusok A rádiós hozzáférési interfész feltöltési és letöltési irányú átviteli kapacitása és sávszélessége cella szinten, illetve egyetlen végfelhasználói eszközre vetítve d. Ismertesse a központi rendszerelemek architektúrális felépítését, különös tekintettel az egyes komponensek redundanciájának kialakíthatóságára, magyarázattal ellátott logikai blokkvázlat szinten. e. Adja meg a rendszerelemek skálázhatóságát, a különböző kiépítettségéhez tartozó maximális kapacitás adatait a cella szám, forgalmi kapacitások, maximális végfelhasználói szám tekintetében. f. Ismertesse az előfizetők azonosításának lehetőségeit, különböző megoldásait. g. Adja meg a transzport hálózattal kapcsolatos követelmények rendszerét. h. Ismertesse a szinkronizációs követelményeket. i. Foglalja össze a megajánlott rendszer infrastrukturális követelményrendszerét: Villamosenergia-ellátással kapcsolatos fő jellemzők (fajlagos fogyasztások) 3

4 Oldal 4 / 6 Térfogatok és statikai tervezést befolyásoló fő adatok (a fő rendszerkomponensek, antennák vonatkozásában méretek, típusok, tömeg adatok stb.) Klimatizálási és egyéb környezeti követelmények Biztonságtechnikai követelmények Tűzvédelem Villámvédelem Földelő rendszer jellemzői Vagyonvédelem és távfelügyelet fő jellemzői 6. Üzemeltetés támogatási kérdések a. Ismertesse a megajánlani tervezett mobiltávközlési rendszerhez tartozó üzemeltetés támogató megoldását. b. Adja meg, hogy milyen rendszerintegrációs lehetőségek támogatottak. Sorolja fel, hogy egyéb OSS, BSS, számlázási és/vagy vállalatirányítási rendszerek felé milyen Northbound interface-ek biztosítottak. c. Adja meg az üzemeltetési koncepció kialakításában szerzett referenciákat, tapasztalatokat. 7. Rendszer támogatási kérdések a. Nyilatkozzon a megajánlott technológia gyártói támogatásának tervezett véghatáridejéről. b. Adja meg a gyártói támogatás, pótalkatrész biztosítás, alkatrészjavítás jellemzőit. Van-e hazai szervizkapacitása, mennyi időn belül vállal javítást/ pótalkatrész szállítást? c. Ismertesse a termék- és rendszertámogatás módját. Mekkora apparátussal látja el a támogatási feladatokat hazai, Európán belüli, illetve egyéb központ(ok)ban? 8. Oktatás a. Sorolja fel, milyen elméleti és gyakorlati képzések állnak rendelkezésre az üzemeltetést végző személyzet felkészítésére. 9. Együttműködési tapasztalatok más hálózatokkal a. Konkrét példákon mutassa be, hogy a szállítani javasolt rendszer hálózati elemei más gyártótól származó hálózati elemekkel hogyan működnek együtt. 4

5 Oldal 5 / Végberendezés szállítása a. Sorolja fel, hogy milyen végberendezéseket gyárt, illetve képes szállítani. Adjon kompatibilitási listát a piacon elérhető végberendezések alkalmazhatóságáról a bemutatott termékportfolióhoz illeszkedően. b. Adja meg a végberendezés szállítással kapcsolatos főbb referenciáit. 11. Gyártói és szállítói információk a. Részletezze, hogy a Vállalatának magyarországi jelenléte mely területekre terjed ki (pl. kereskedelmi tevékenység, projekt menedzsment, kulcsrakész projektmegoldások, rendszertervezés, szakértői tevékenység, hálózati kivitelezés, rendszerintegráció, gyártás, összeszerelés, hardverfejlesztés, szoftverfejlesztés, support és szerviz tevékenység stb.). b. Ismertesse a megajánlani tervezett mobiltávközlési rendszer megvalósításához igénybe vett, kulcsfontosságú tevékenységek ellátásához szükséges szakemberek referenciáit az alábbiak szerint: Szakmai önéletrajz Szakmai szervezeti tagság Engedélyhez kötött tevékenységek elvégzéséhez szükséges hatósági jogosultságok (FMV, tervezői és szakértői jogosultságok stb.) Gyártói és szakmai tanúsítványok, vizsgák A magyar nyelv legalább tárgyalási szintű ismerete szóban és írásban legalább az alábbi pozíciók esetében elvárás: projektvezető, FMV, műszaki ellenőr, minőségbiztosítási vezető, biztonsági vezető. c. Ismertesse, hogy hol, milyen gyártási kapacitásokkal rendelkezik, hol készülnek a szállítandó berendezések. d. Ismertesse a szállító, illetve a gyártó(k) minőségirányítási, minőségbiztosítási, környezetirányítási rendszereit. Csatolja az ezzel kapcsolatos tanúsítványainak másolatait. e. Nyilatkozzon, hogy rendelkezik-e bármilyen szintű nemzetbiztonsági, telephely biztonsági, személyi biztonsági minősítéssel, tanúsítvánnyal. 12. Technológiai jövőkép a. Nyilatkozzon, hogy Vállalatánál folyik-e aktív kutatás-fejlesztési tevékenység 450 MHz-es sávban üzemelő technológiákkal kapcsolatosan, amely a későbbiekben a megajánlott mobiltávközlési rendszerben alkalmazott megoldások kiváltó/követő technológiája lehet. b. Adja meg, hogy a követő technológia bevezetése esetén, a jelen projekt keretében szállítandó eszközpark mely elemei tarthatók meg és használhatóak az új rendszertechnikában is. 5

6 Oldal 6 / 6 c. Ismertesse az új technológia szabványosítását követően az erre történő átmigrálás becsült futamidejét. d. Van-e javasolt megoldása a terminál oldali migráció olyan végrehajtására, amely támogatja az eredetileg üzembe helyezett végberendezések költséghatékony kiváltását, az új technológiára való felkészítését. A szállítandó rendszer műszaki információit tartalmazó részletes adatlapok, termékdokumentumok ismerete segíti a műszaki alkalmasság megállapítása érdekében indított előminősítési eljárást, ezért kérjük ezek csatolását is. Ezek a dokumentációk angol nyelven is csatolhatók. 6

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Projekt Alapító Dokumentum V100

Projekt Alapító Dokumentum V100 EKOP-1.1.10.-2012-2012-0001 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése projekt Projekt

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június

Oktatási Minisztérium AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ. Budapest, 2003. június Oktatási Minisztérium PÁLYÁZATOK AZ EU 6. KERETPROGRAMJÁBAN VALÓ EREDMÉNYES MAGYAR RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA ÉS A MŰSZAKI FEJLESZTÉS TÁRSADALMI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA Tájékoztató füzet Budapest, 2003. június

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA

A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA Törzsszöveg A UPC MAGYARORSZÁG KFT. NAGYKERESKEDELMI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ REFERENCIA AJÁNLATA ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE Érvényes: A UPCRUO-t jóváhagyó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben