KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ EGYETEMI ZÁRÓVIZSGA kódja: FOSVNYE097_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács Éva A tárgy tematikája: Tematika: A mellékletekben nyelvek szerint A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Félévente 2 hiányzás (4 óra) megengedett. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedettnél több órás hiányzás esetén orvosi igazolás. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozatok Időpont a 7. és 13 hét (mindkét félévben) Javítás és pótlás: Órán kívüli időpontban A félév végi aláírás követelményei: Az óralátogatás, órai aktivitás, prezentáció, referátum készítése és az írásbelik 60%-os eredménye. Az osztályzat (=minősítés) kialakításának módja: Az írásbeli és szóbeli munka alapján: 60-70% = elégséges (2) 71-80% = közepes (3) 81-90% = jó (4) % = jeles (5) A vizsga típusa: - A vizsgajelentkezés módja: - A vizsgajelentkezés módosításának rendje: - A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: - A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Régi vizsgaanyagok, friss autentikus cikkek és közlemények, tanárok által összeállított segédanyagok és online. 8

2 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása angol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok sikeres teljesítése áll. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: 1. angol fogorvosi szakszöveg megértése ; 2. szakmai témájú beszédkészség; 3. tanfordítás magyarról angolra; 4. a nyelvtani alapokban való elfogadható jártasság. A záróvizsga feladataira való felkészítés tartalmát a következő munkaformák jelentik. Ezek a záróvizsga mindkét részét, az írásbelit és a szóbelit, magukba foglalják. 1. Fogorvosi szakszövegek fordítása magyarra (vö. szakszöveg értés) kiválasztott fogorvosi téma ismertetése (vö. beszédkészség) 3. Nyelvtani alapok ismerete magyarról angolra való fordítással (vö. tanfordítás) 4. Nyelvtani jellegű három feladattípusból teszt írása a.) 10 pontos feleletkiválasztós teszt b.) 10 pontos szöveg kiegészítés c.) 10 pontos mondat átalakítás Mivel a szóbeli vizsga mindig bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, a kurzus során is gyakoroltatjuk a hallgató spontán kifejezési készségét (bemutatkozás, család, érdeklődés, tervek a jövőről stb). 9

3 Tanmenet FOK angol szaknyelvi záróvizsga előkészítő kurzus Heti 2x2 óra (vagy 1x2 óra) A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, angolnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Egyetemi záróvizsga letétele angol nyelvből. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév, heti 2x2 óra (vagy 1x2 óra). Tananyag: 1. Korábbi, magyarra fordítandó szakszövegek a záróvizsga terjedelmének megfelelően. 2. Korábbi, angolra fordítandó magyar orvosi szakszövegek a záróvizsga terjedelmének megfelelően pontos feleletválasztós tesztek vagy más feladattípusok 4. A szóbeli vizsgára összefoglalásra szánt szakszövegek, absztraktok 5. Szóbeli szakmai témák Hét Téma Topic Nyelvtan Grammar 1. a) Fogorvosképzés a Semmelweis Egyetemen, elméleti és gyakorlati képzés The training of dentists at Semmelweis University, theoretical and clinical training Szabályos és rendhagyó igék Regular and irregular verbs b) 50 pontos feleletválasztós teszt Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra A 50-point multiple choice test Translation of a Hungarian medical text into English 2. a) Új járványok a világon és új influenza vírusok New epidemics in the world and new influenza viruses b) Angol fogorvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English dental text into Hungarian 3. a) Magasvérnyomás Hypertension b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 4. a) Cukorbetegség Diabetes b) Angol fogorvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English dental text into Hungarian 5. a) Étkezési szokások és fogszuvasodás Eating habits and tooth decay b) Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra Translation of a Hungarian medical text into English Szabályos és rendhagyó igék Regular and irregular verbs Cselekvő és szenvedő szerkezet Active and passive Cselekvő és szenvedő szerkezet Active and passive Névelők használata Articles and omitting the articles Összehasonlítás Comparisons Függőbeszéd Reported speech Függőbeszéd Reported speech Igeidőhasználat The use of tenses Igeidőhasználat The use of tenses 10

4 6. a) Szájhigiéne Oral hygiene b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 7. a) Konzerváló fogászat Conservational dentistry b) Angol fogorvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English dental text into Hungarian 8. a) Foghúzás és fogpótlás Extraction of tooth, prosthetic dentistry b) Ismétlés Revision 9. a) Fogrendellenességek (rendellenes méretű fogak, fogtöbblet vagy foghiány) Tooth abnormalities (teeth of abnormal size, surplus and lack of teeth) b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 10. a) Fogíny-gyulladás (Gingivitis) Inflammation of the gum (Gingivitis) b) Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra Translation of a Hungarian medical text into English 11. a) Plakkok, fogtömés és tömőanyagok Plaque, filling, filling materials b) Angol orvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English medical text into Hungarian 12. a) Tejfogak és maradó fogak, fogszabályozás Milk teeth and permanent teeth, orthodontics b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 13. a) A fogak kopása és erodálódása Wearing off and eroding of teeth b) Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra Translation of a Hungarian medical text into English 14. a) Fogorvos beteg kapcsolat Dentist patient relationship b) Ismétlés Revision Igeidőhasználat The use of tenses Igeidőhasználat The use of tenses Igeidőhasználat The use of tenses Segédigék Modal verbs Segédigék Modal verbs Segédigék Modal verbs Jelzői mellékmondat Relative clauses Jelzői mellékmondat Relative clauses Jelzői mellékmondat Relative clauses Műveltető szerkezet Causative Műveltető szerkezet Causative Feltételes mellékmondatok Conditionals Feltételes mellékmondatok Conditionals Kötőmód Subjunctive Főnévi igeneves szerkezetek Infinitive Melléknévi igeneves szerkezetek Participles Melléknévi igeneves szerkezetek Participles Igeneves szerkezet Gerund 11

5 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása német nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok állnak. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: német nyelvű fogorvosi szakszöveg megértése, szakmai témájú beszédkészség; fordítás magyarról németre, továbbá nyelvtani alapok ismerete. A záróvizsga-feladatokra való felkészítés tartalmát a következők képezik: 1. fogorvosi szakszövegek fordítása németről magyarra (szakszöveg értése) kiválasztott fogorvosi téma ismertetése (beszédkészség) 3. nyelvtani alapok ismerete magyarról németre való fordítással (fordítás) 4. nyelvtani teszt írása a. 10 pontos feleletkiválasztós teszt b. 10 pontos szöveg-kiegészítés c. 10 pontos mondat-átalakítás Spontán kifejezési készség fejlesztése (bemutatkozás, család, érdeklődés, jövőkép stb). 12

6 Tanmenet FOK német záróvizsgára készülő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, németnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele német nyelvből. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Tíz, korábbi vizsga anyaga, szóbeli tételek, nyelvtani gyakorlatok. Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, beszélgetés az egyetemi tanulmányokról. Vorstellungsgespräche, das Studium an der Universität 2 1. teszt A fog felépítése. Der Aufbau des Zahnes teszt A tejfogak. Das Milchgebiß teszt A fogsor. Das Gebiß teszt A protézis. Die Dritten teszt Gyakori fogbetegségek. Typische Zahnkrankheiten. 7 Zárthelyi dolgozat 8 6. teszt Orális higiéné ás prevenció. Orale Hygiene als Prävention teszt Táplálkozás és a fogak egészsége. Ernährung und Zahngesundheit. Főnevek egyes és többes száma, névelők, birtokos személyes névmások. Ein- und Mehrzahl von Hauptwörtern, Possessivpronomen. Igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, elváló és nem elváló igekötők. Konjugation von Verben in Präsens und Perfekt, Imperativformen, trennbare und untrennbare Verbpräfixe. Módbeli segédigék jelen és múlt időben. Modale Hilfsverben in Präsens und in Perfekt. Személyes névmások alany-, tárgy és részes esete. Nominativ, Akkusativ und Dativ von Personalpronomen. Elöljárószavak használata. Präpositionen. Kérdőszavak. Mondatszórend, kötőszavak. Fragewörter. Satzstellung, Konjunktionen. Határozószavak. Adverbien. 13

7 10 8. teszt A fogbetegségek megelőzése. Prävention von Zahnkrankheiten teszt A fogászati rendelő felszerelése. Die technische Ausrüstung der Zahnarztpraxis teszt A fogorvos és a beteg közti helyes kapcsolat. Das richtige Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patienten. 13 Félévzáró dolgozat 14 Félévzárás. A félév értékelése. Melléknév fokozás. Komparation von Adjektiven. Mondat és mondatrész tagadása. Negiergung eines Satzteiles bzw. eines Satzes. Passzívszerkezetek. Passivkonstruktion 14

8 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása francia nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok sikeres teljesítése áll. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: 1. francia fogorvosi szakszöveg megértése; 2. szakmai témájú beszédkészség; 3. tanfordítás magyarról franciára; 4. a nyelvtani alapokban való elfogadható jártasság; 5. spontán kifejezőkészség A záróvizsga feladataira való felkészítés tartalmát a következő munkaformák jelentik. Ezek a záróvizsga mindkét részét, az írásbelit és a szóbelit, magukba foglalják. 1. Fogorvosi szakszövegek fordítása magyarra kiválasztott fogorvosi téma ismertetése 3. Nyelvtani alapok ismerete magyarról franciára való fordítással 4. Nyelvtani jellegű háromféle feladattípusból álló teszt írása a.) 10 pontos feleletkiválasztós teszt b.) 10 pontos szöveg kiegészítés c.) 10 pontos mondat átalakítás Mivel a szóbeli vizsga mindig bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, a kurzus során a hallgató spontán kifejezési készségét is fejlesztjük (bemutatkozás, család, érdeklődés, tervek stb). A kurzus során a következő témákat dolgozzuk fel: anamnézis felvétele, család, állás, végzettség, a fogorvos és a beteg közötti kapcsolat, kommunikáció, a szájüreg és a fog felépítése, szájhigiénia, a megelőzés fontossága, egészséges táplálkozás, a leggyakoribb orális és fogászati problémák, a fogszuvasodás, tünetek, fogászati kezelések és eszközök, fogmegtartó kezelések, a fogágy betegségei, gyógymódok, orvosi vizsgálatok, beutalás szakrendelésre, laboratóriumi vizsgálatok, leletek, szűrővizsgálatok, egészségügyi ellátás, biztosítás. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteinek függvényében a következő nyelvtani jelenségeket gyakoroljuk: helyesírás, egyeztetés, határozott és határozatlan névelő, anyagnévelő, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, mennyiségi kifejezések, rendhagyó többes számú főnevek, mutató és vonatkozó névmások, a jelen idő, a beszélt nyelvi múlt idők, tagadás, kérdezés az alanyra és tárgyra (jelen időben), felszólítás, a jövő idő, visszaható igék, személytelen szerkezet, a módbeli segédigék használata. A kurzus során autentikus cikkeket dolgozunk fel. A kurzus során két alkalommal van írásbeli számonkérés. 15

9 Tanmenet FOK francia szaknyelvi záróvizsgára felkészítő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, francianyelv-oktatásban való részvétel Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele francia nyelvből A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Autentikus szövegek és hanganyagok Korábbi vizsgák anyagai. Hét Témakörök Sujetx Nyelvtan Grammaire 1. a) Ismerkedés. Elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen. Introduction. Formation théorique et pratique à l université. b) Orvosi szakterületek. Branches de la médecine. 2. a) A fogrvosnál. La consultation dentiste. b) Vizsgálatok. L examen dentaire. 3. a) A szájüreg és a fogak felépítése 1. Anatomie de la bouche et des dents 1. b) A szájüreg és a fogak felépítése 2. Anatomie de la bouche et des dents a) Orális higiéné, fogápolás 1. L hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires 1. b) Orális higiéné, fogápolás 2. L hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires a) Táplálkozási szokások és a fogszuvasodás. Les habitudes alimentaires et la carie. b) Szakszöveh olvasása. Compréhension écrite. 6. a) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük. Les pathologies dentaires et leur soins. A főnevek neme. A névelők. Le genre des noms. Les articles. A kérdés és tagadás. La question et la négation. Szenvedő szerkezet. La voix passive. Felszólítás. Mennyiség kifejezése. L impératif. L expression de la quantité. Múlt idők. Les temps du passé. Elöljárószók, névmások. Prépositions, pronoms. 16

10 b) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük Les pathologies dentaires et leur soins. 7. a) Fogászati kezelések és eszközök. Les traitements dentaires et les instruments. b) Fogászati kezelések és eszközök. Les traitements dentaires et les instruments. 8. a) A fogszuvasodás és kezelése. La carie dentaire et son traitement. b) Szakszöveg olvasása. Compréhension écrite. 9. a) Fogmegtartó kezelések 1. Odontologie concervatrice 1. b) Fogmegtartó kezelések 2. Odontologie concervatrice a) A fogágybetegségek. Les maladies parodontales. b) A fogágybetegségek kezelése. Le traitement des maladies parodontales. 11. a) Fogpótlás, protézisek. Prothèses dentaires. b) Szakszöveg olvasása. Compréhension écrite. 12. a) Fogrendellenességek. Anomalie des dents. b) Implantátumok. Les implants dentaires. 13. a) Összefoglalás, ismétlés. Récapitulation et révision. b) Dolgozatírás. Epreuve écrite. 14. a) Szóbeli számonkérés. Epreuve orale. b) A félév zárása, a kurzus értékelése. Evaluation. A kötőmód. Le subjonctif. Fokozás. Le comparatif. Személytelen szerkezetek, vonatkozó névmás. Les constructions impersonnelles, les pronoms relatifs. Módbeli segédigék. Les verbes opérateurs: Visszaható igék. Les verbes pronominaux.. Feltételes mód. Le conditionnel. 17

11 Záróvizsga-előkészítő kurzus tartalmi leírása spanyol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok állnak. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: spanyol nyelvű fogorvosi szakszöveg megértése, szakmai témájú beszédkészség; fordítás magyarról spanyolra, továbbá nyelvtani alapok ismerete. A záróvizsga-feladatokra való felkészítés tartalmát a következők képezik: 1. fogorvosi szakszövegek fordítása spanyolról magyarra (szakszöveg értése) kiválasztott fogorvosi téma ismertetése (beszédkészség) 6. nyelvtani alapok ismerete magyarról spanyolra való fordítással (fordítás) 7. szóbeli vizsgák gyakoroltatása (próbavizsgák) 8. nyelvtani teszt írása a. 10 pontos feleletkiválasztós teszt b. 10 pontos szöveg kiegészítés c. 10 pontos mondat-átalakítás Általános témákban beszédkészség fejlesztése (bemutatkozás, család, érdeklődés, stb), ami a záróvizsgán bevezető beszélgetésként a vizsgastressz oldására szolgál. 18

12 Tanmenet FOK spanyol záróvizsgára készülő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele spanyol nyelvből. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: C. de Juan - M. de Prada - P. Marcé - D.Salazar: Temas de salud (Egészségügyi témák), Editorial Edinumen, 2009, Madrid Tíz, korábbi vizsga anyaga, szóbeli tételek, nyelvtani gyakorlatok. Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, beszélgetés az egyetemi Kiejtés, hangsúly tanulmányokról. Conocerse, presentarse, conversaciones La pronunciación, acentuación sobre estudios en la universidad 2 1. teszt Főnevek és melléknevek neme, egyes és A fog felépítése. többes száma, névelők, személyes névmások. La estructura del diente Género de los sustantivos y adjetivos, singular y plural, artículos, pronombres personales 3 2. teszt A tejfogak. Los dientes de leche 4 3. teszt A fogsor. La dentadura 5 4. teszt A protézis. La dentadura postiza teszt Gyakori fogbetegségek. Las enfermedades de la cavidad oral. 7 Zárthelyi dolgozat 8 6. teszt Orális higiéné és a fogak egészsége. Higiene oral diente sano Igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, El sistema verbal, presente y preterito, indicativo e imperativo Létigék, segédigék jelen, múlt és jövő dőben. Ser-estar-haber, en presente, pretérito y futuro Visszaható és birtokos névmások Pronombres reflexivos y posesivos Elöljárószavak használata. El uso de las preposiciones Kérdőszavak. Mondatszórend, kötőszavak. Interrogativos, conjunciones 19

13 9 7. teszt Táplálkozás és a fogak egészsége. Alimentación sana diente sano teszt A fogbetegségek megelőzése. La prevención de las enfermedades de la cavidad oral teszt A fogászati rendelő felszerelése. Los instrumentos del dentista teszt A fogorvos és a beteg közti kapcsolat. Diálogos entre dentista y paciente. 13 Félévzáró dolgozat 14 Félévzárás. A félév értékelése. Határozószavak. Los adverbios Folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata El uso del preterito imperfecto, indefinido y perfecto Kötőmód jelen és múlt El subjuntivo, presente y pretérito imperfecto Feltételes mondat szerkezete La conjunción, uso del subjuntivo 20

14 Az olasz fogorvosi szaknyelv záróvizsga élőkészítő kurzus tematikája: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a fogorvosi olasz nyelvnek az alapjait, valamint bevezetést nyerjenek a tudományos terminológiákba. A hallgatóknak ismerniük és érteniük kell a fogorvosi gyakorlatban leggyakrabban használt kifejezéseket. Az órák folyamán a hallgatók átismételhetik az olasz nyelvtan alapjait, ( nemek, névelők, a legfontosabb igeidők, névmások, a legfontosabb szerkezetek, stb) és elsajátíthatják a záróvizsga követelményrendszeréhez szükséges témák alapszókincsét (pl. különböző típusú fogászati betegségek és kezelésük, az alkalmazott terápiák, a szájüreg és a fogak felépítése, táplálkozási szokások, fogszuvasodás és kezelése, fogágybetegségek, fogpótlások, fogászati eszközök, gyógyszertípusok és hatásaik). Az órák során a tanulást felkészítő könyv használata, nyelvtani és lexikai tudást fejlesztő feladatok megoldása, szakszövegek olvasása és fordítása, szituációs gyakorlatok végzése, próbatesztek írása segíti. 21

15 Tanmenet FOK olasz szaknyelvi záróvizsgára felkészítő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, olasznyelv-oktatásban való részvétel Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele olasz nyelvből A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Autentikus szövegek és hanganyagok Korábbi vizsgák anyagai. Hét Témakörök Nyelvtan 1. a) Ismerkedés. Elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen. Fare conoscenza. Formazione teorica e pratica all universitá A főnév száma és neme A jelzők Il genere e il numero dei nomi Gli aggettivi b) Orvosi szakterületek. Diversi campi della medicina 2. a) A fogorvosnál. Dal dentista b) Vizsgálatok. Esami medici 3. a) A szájüreg és a fogak felépítése 1. La cavità orale ed i denti 1. A kijelentő mód jelen idő, kivételes igék, módbeli segédigék Il presente indicativo, verbi modali, verbi irregolari Az elöljárószók Le preposizioni b) A szájüreg és a fogak felépítése 2. La cavità orale ed i denti a) Orális higiéné, fogápolás 1. Igiene orale, cura dei denti 1. b) Orális higiéné, fogápolás 2. Igiene orale, cura dei denti a) Táplálkozási szokások és a fogszuvasodás. Abitudini alimentari e la carie A birtokos névmás A mennyiség kifejezése I possesivi La quantità A visszaható igék I verbi riflessivi 22

16 b) Szakszöveg olvasása. Lettura di testi specialistici 6. a) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük. I problemi più frequenti dei denti e la loro terapia A közelmúlt Il passato prossimo b) A leggyakoribb fogproblémák kezelése. I problemi più frequenti dei denti e la loro terapia 7. a) Fogászati kezelések és eszközök. Strumenti e trattamenti odontoiatrici A jövő idők Il futuro semplice e il futuro anteriore b) Fogászati kezelések és eszközök. Strumenti e trattamenti odontoiatrici 8. a) A fogszuvasodás és kezelése. La carie e la sua terapia A tárgyas névmások, a Ne és a Ci névmás I pronomi diretti, Ne e Ci b) Szakszöveg olvasása. Lettura di testi specialistici 9. a) Fogmegtartó kezelések 1. Trattamenti per il mantenimento di denti 1. A folyamatos múlt, az előidejűség kifejezése L imperfetto, il trapassato prossimo b) Fogmegtartó kezelések 2. Trattamenti per il mantenimento di denti a) A fogágybetegségek. Le malattie dell alveolo dentario A részes névmás I pronomi indiretti b) A fogágybetegségek kezelése. La terapia per le malattie dell alveolo dentario 11. a) Fogpótlás, protézisek. Protesi A felszólító mőd L imperativo b) Szakszöveg olvasása. Lettura di testi specialistici 12. a) Fogrendellenességek. Malformazioni dentarie A feltételes mód Il condizionale semplice e composto b) Implantátumok. Impianti 23

17 13. a) Összefoglalás, ismétlés. Ricapitolazione b) Dolgozatírás. Test finale 14. a) Próbavizsga. Esame di prova b) A félév zárása, a kurzus értékelése. Valutazione finale 24

18 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása orosz nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok sikeres teljesítése áll. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: 1. orosz fogorvosi szakszöveg megértése; 2. szakmai témájú beszédkészség; 3. tanfordítás magyarról oroszra; 4. a nyelvtani alapokban való elfogadható jártasság; 5. spontán kifejezőkészség A záróvizsga-feladatokra való felkészítés tartalmát a következő munkaformák jelentik. Ezek a záróvizsga mindkét részét, az írásbelit és a szóbelit, magukba foglalják. 1. Fogorvosi szakszövegek fordítása magyarra kiválasztott fogorvosi téma ismertetése 3. Nyelvtani alapok ismerete magyarról oroszra való fordítással 4. Nyelvtani jellegű háromféle feladattípusból álló teszt írása a.) 10 pontos feleletkiválasztós teszt b.) 10 pontos szöveg kiegészítés c.) 10 pontos mondat átalakítás Mivel a szóbeli vizsga mindig bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, a kurzus során a hallgató spontán kifejezési készségét is fejlesztjük (bemutatkozás, család, érdeklődés, tervek stb). A kurzus során a következő témákat dolgozzuk fel: anamnézis felvétele, család, állás, végzettség, a fogorvos és a beteg közötti kapcsolat, kommunikáció, a szájüreg és a fog felépítése, szájhigiénia, a megelőzés fontossága, egészséges táplálkozás, a leggyakoribb orális és fogászati problémák, a fogszuvasodás, tünetek, fogászati kezelések és eszközök, fogmegtartó kezelések, a fogágy betegségei, gyógymódok, orvosi vizsgálatok, beutalás szakrendelésre, laboratóriumi vizsgálatok, leletek, szűrővizsgálatok, egészségügyi ellátás, biztosítás. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteinek függvényében a következő nyelvtani jelenségek gyakorlása: a főnevek neme és többes száma, kérdőszavak, a kérdő mondat intonációja, a személyes névmás alakjai, a szükségesség kifejezése, mennyiségi kifejezések, jelzős szerkezetek, folyamatos és befejezett igék, a múlt és a jövő idő alakjai, személytelen szerkezetek, a felszólító mód, a melléknévi igenevek alakjai és szerepük az írott nyelvben, a szenvedő szerkezet és fordítása. A kurzus során autentikus cikkeket dolgozunk fel. A kurzus során két alkalommal van írásbeli számonkérés. 25

19 Tanmenet FOK orosz szaknyelvi záróvizsgára felkészítő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, orosznyelv-oktatásban való részvétel Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele orosz nyelvből A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Székely András - Székely Nyina: Sag za sagom. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Oszipova Irina: Kljucs 1. Munkafüzet. Corvina Kiadó, Bp Havronyina Sz. Beszéljünk oroszul! Russzkij Jazyk, Moszkva - Tankönyvkiadó, Bp Havronyina Sz. - Sirocsenszkaja A. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Russzkij Jazyk, Moszkva - Tankönyvkiadó, Bp Fenyvesi István: 1000 voproszov otvetov. Orosz társalgási gyakorlatok az A típusú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó, Székesfehérvár. Évszám nélkül. Gergely Lászlóné - Dr. Halász Lászlóné: Orosz nyelv alapfokon. Tankönyvkiadó, Bp Djakova, V. N.: Podgotovka k klinicseszkoj praktike. Poszobie po razvitiju recsi dlja inosztrannyh sztudentov-medikov. Zlatouszt, Szankt-Peterburg Savergyjan, E. G. Ucsebnik russkogo jazyka dlja inosztrancev - sztudentov i sztazsorov medicinszkih vuzov. Russzkij Jazyk, Moszkva Botlik Dénesné: Orosz alap- és középfokú társalgási nyelvkönyv, M.P.L. Könyv Kft. Librotrade Kft., 2001, Budapest Korenyeva T.R. Vrács i bálnoj (Orvos és beteg), Ruszkij Jázik, Moszkva, 1987 Régi egyetemi jegyzetek és vizsgaanyagok. Továbbá friss autentikus cikkek és közlemények, régi vizsgaanyagok és online. Hét Témakörök Темы Nyelvtan Грамматика 1. a) Ismerkedés. Elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen. Знакомство. Теоретическая и практическая подготовка в университете. b) Orvosi szakterületek. Врачи-специалисты и специальности. 2. a) A fogrvosnál. У зубного врача. b) Diagnosztikai vizsgálatok. Диагностические исследования. 3. a) A szájüreg és a fogak felépítése 1. Анатомия полости рта и сроение зубов. b) A szájüreg és a fogak felépítése 2. Анатомия полости рта и сроение зубов. A főnevek neme és többes száma. Род и число существительных. Kérdőszavak. A kérdő mondat intonációja. Вопросительные местоимения. Интонация вопрсительного предложения. Névmások. A személytelen szerkezet. Местоимения. Безличная конструкция. 26

20 4. a) Orális higiéné, fogápolás 1. Гигиена полости рта и уход за зубами. b) Orális higiéné, fogápolás 2. Гигиена полости рта и уход за зубами. 5. a) Táplálkozási szokások és a fogszuvasodás. Привычки питания и кариес. b) Szakszöveg olvasása. Чтение статьи. 6. a) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük. Наиболее частые заболевания зубов и их лечение. b) A leggyakoribb fogproblémák kezelése. Наиболее частые заболевания зубов и их лечение. 7. a) Fogászati kezelések és eszközök. Стоматологические приборы для лечения. b) Fogászati kezelések és eszközök. Стоматологические приборы для лечения. 8. a) A fogszuvasodás és kezelése. Лечение кариеса.. b) Szakszöveg olvasása. Чтение статьи. 9. a) Fogmegtartó kezelések 1. Зубосохраняющие операции. b) Fogmegtartó kezelések 2. Зубосохраняющие операции. 10. a) A fogágybetegségek. Заболевания десен. b) A fogágybetegségek kezelése. Заболевания десен. 11. a) Fogpótlás, protézisek. Зубопротезирование и протезы зубов. b) Szakszöveg olvasása. Чтение статьи. 12. a) Fogrendellenességek. Аномалии зубов. b) Implantátumok. Имплантаты. 13. a) Összefoglalás, ismétlés. Повторение. b) Dolgozatírás. Контрольная работа. 14. a) Szóbeli számonkérés. Пробочный экзамен. b) A félév zárása, a kurzus értékelése. Оценка работы семестра. Felszólító mód. Повелительое наклонение. Szükségesség kifejezése. Выражение семантики вынужденности. A múlt és a jövő idő. Прошедшее и будущее время глагола. Jelzős szerkezetek. Атрибутивная конструкция. Melléknévi igenevek képzése és használata. Образование причастий. Причастный оборот. Folyamatos és befejezett igék használata. Употребление видов глагола. Feltételes mód. Условное наклонение. Számneves jelzős szerkezetek. Сочетание количественных числительных с существительными и прилагательными. Szenvedő szerkezet. Célhatározó kifejezése. Страдательный оборот. Средства выражения цели. 27

KÖVETELMÉNYRENDSZER Orosz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Orosz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Orosz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OROSZ SZAKNYELV NYELV I, OROSZ SZAKNYELV II, OROSZ SZAKNYELV III, OROSZ SZAKNYELV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: SPANYOL SZAKNYELV NYELV I, SPANYOL SZAKNYELV II, SPANYOL SZAKNYELV III,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Francia szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Francia szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Francia szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: FRANCIA SZAKNYELV NYELV I., FRANCIA SZAKNYELV II., FRANCIA SZAKNYELV III.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Orosz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Orosz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Orosz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OROSZ SZAKNYELV NYELV I, OROSZ SZAKNYELV II, OROSZ SZAKNYELV III, OROSZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: SPANYOL SZAKNYELV NYELV I, SPANYOL SZAKNYELV II, SPANYOL SZAKNYELV III,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OLASZ SZAKNYELV NYELV I, OLASZ SZAKNYELV II, OLASZ SZAKNYELV III, OLASZ SZAKNYELV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: FOSVNYE098_1M

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ EGYETEMI kódja: ZÁRÓVIZSGA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER SPANYOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: SPANYOL SZAKNYELV NYELV I., SPANYOL SZAKNYELV II., SPANYOL SZAKNYELV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER OROSZ SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER OROSZ SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER OROSZ SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OROSZ SZAKNYELV NYELV I, OROSZ SZAKNYELV II, OROSZ SZAKNYELV III, OROSZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Oktatási szervezeti egység megnevezése:

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Oktatási szervezeti egység megnevezése: Semmelweis Egyetem KÖVETELMÉNYRENDSZER Oktatási szervezeti egység megnevezése: Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: SZAKNYELV I., SZAKNYELV II., SZAKNYELV III.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvvizsga-előkészítő kódja: FOSVNYE098_2M

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER FRANCIA SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER FRANCIA SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER FRANCIA SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: FRANCIA SZAKNYELV NYELV I., FRANCIA SZAKNYELV II., FRANCIA SZAKNYELV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER Olasz szaknyelv I-IV Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OLASZ SZAKNYELV NYELV I, OLASZ SZAKNYELV II, OLASZ SZAKNYELV III, OLASZ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Olasz nyelv 3. Tárgyfelelős: Szokoli Katalin Javasolt félév: 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER OLASZ SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER OLASZ SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER OLASZ SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: OLASZ SZAKNYELV NYELV I, OLASZ SZAKNYELV II, OLASZ SZAKNYELV III, OLASZ

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_2M

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai

Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai Göncz Hajnalka tantárgyprogramjai ANGOL II. NYELV KÖZÉPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 3. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAK 3. félév Oktató: Göncz Hajnalka Óraszám: 2 óra Hét Szóbeli Írásbeli 1. Szintfelmérő

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER EÜ ANGOL SZAKNYELV. Oktatási szervezeti egység megnevezése: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet

KÖVETELMÉNYRENDSZER EÜ ANGOL SZAKNYELV. Oktatási szervezeti egység megnevezése: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar KÖVETELMÉNYRENDSZER EÜ ANGOL SZAKNYELV Oktatási szervezeti egység megnevezése: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Tantárgy neve:

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÉMET SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÉMET SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER NÉMET SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Német nyelv I., Német nyelv II., Német nyelv III., Német nyelv IV. kódja:

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I-IV

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I-IV KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL SZAKNYELV I-IV Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL NYELV I, ANGOL NYELV II, ANGOL NYELV III, ANGOL NYELV IV kódja: FOSVNYE099_1M,

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) II. félév évfolyam II. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6 Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv Mindkét típusú képzés olasz nyelvtanításának alapja a Giro d italiano c. tankönyvsorozat (tankönyv + munkafüzet) 3 kötete, melyek elvégzésével a diákok B1-es szintig

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai

Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Felhőfalvy Erika tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol Középfokú nyelvvizsgára felkészítő 2. tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: Dr. Csendes Ferenc

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 080. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 080 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogász osztatlan képzés szabadon választott 2. A tantárgy neve: Középfokú nyelvvizsgára előkészítő,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Francia nyelv középhaladóknak

Francia nyelv középhaladóknak Francia nyelv középhaladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv középhaladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Angol szaknyelv 1. Javasolt félév: 3. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neptun kódja: MEIOK103AN Előfeltétel:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM 2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgy teljes neve: LATIN NYELV I II. Képzés: egységes osztatlan képzés Munkarend: nappali Tantárgy rövidített neve: Latin I, Latin II Tantárgy angol neve:

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Dr. Csendes Ferenc PhD tantárgyprogramjai

Dr. Csendes Ferenc PhD tantárgyprogramjai PhD tantárgyprogramjai Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ TANTÁRGYPROGRAM A tantárgy tantervi címe: SZAK SZAKIRÁNY Az oktatásért felelős tanszék: TAGOZAT Műszaki Idegen Nyelv A tantárgy

Részletesebben

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a Tankönyv: New Opportunities Pre-Intermediate + munkafüzet 2013/2014. Javító vizsga írásbeli vizsga: szövegértés, nyelvhelyesség, íráskészség szóbeli vizsga: beszélgetés,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens levelező képzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról

Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról AVKF BELSŐ NYELVVIZSGA RENDSZER Helyszín: ECL Nyelvvizsgahely Vác Szent Miklós tér 14. Tel.:(27) 511 159 Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról VIZSGANYELVEK: angol, német, francia, olasz, lovári, orosz A

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Olasz nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR BGF Idegen nyelvi és Kommunikációs Intézet PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKNYELVI INTÉZETI TANSZÉK Tantárgyi program BSc képzés Tagozat: Távoktatás 2012/2013 I. félév PSZ-GM szak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Latin nyelv I kódja: FOKVNYE008_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve:

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

English Reader, Positive English

English Reader, Positive English Németh Ervin English Reader, Positive English World English School LLC, Wilmington, DE, USA http://www.worldenglishschool.com English Reader sorozat, szerkeszti Németh Ervin Positive English 2008 Németh

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Német középfokú nyelvvizsga-előkészítő PROFEX I kurzus

KÖVETELMÉNYRENDSZER Német középfokú nyelvvizsga-előkészítő PROFEX I kurzus KÖVETELMÉNYRENDSZER Német középfokú nyelvvizsga-előkészítő PROFEX I kurzus Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Német PROFEX I. nyelvvizsga-előkészítő kódja:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI ASSZISZTENS KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi asszisztens képzés 2. A tantárgy neve: Szakmai angol

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv

Részletesebben

Német nyelv. középhaladóknak

Német nyelv. középhaladóknak Német nyelv középhaladóknak Próbalecke Bevezetés Az ELO Német nyelv középhaladóknak tananyagát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv kezdőknek tananyagot már elsajátították, továbbá mindazoknak, akik korábban

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ ÁLTALÁNOS NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MIGEBSPNY1 Javasolt félév: 1. Előfeltételek: -

Részletesebben