KÖVETELMÉNYRENDSZER EÜ ANGOL SZAKNYELV. Oktatási szervezeti egység megnevezése: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYRENDSZER EÜ ANGOL SZAKNYELV. Oktatási szervezeti egység megnevezése: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar KÖVETELMÉNYRENDSZER EÜ ANGOL SZAKNYELV Oktatási szervezeti egység megnevezése: Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Tantárgy neve: ANGOL NYELV I, ANGOL NYELV II, ANGOL NYELV III kódja: IBSNYE012_1M, IBSNYE012_2M, IBSNYE012_3M kreditértéke: 2 (félévenként) Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács Éva A tárgy tematikája: Hetekre lebontott tematika mellékletben A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Lehetséges: 2 hiányzás (4 óra). Pótlás: órán kívüli időben (konzultáció és beszámoló). Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedettnél több órás hiányzás esetén orvosi igazolás A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Téma: az elvégzett anyag. Időpont: a 7. és 13. hét. Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban. A félév végi aláírás követelményei: Az óralátogatás, órai aktivitás, prezentáció, referátum készítése és az írásbelik 60%-os eredménye. Az osztályzat kialakításának módja: Az írásbeli és szóbeli munka alapján: 60-70% = elégséges (2) 71-80% = közepes (3) 81-90% = jó (4) % = jeles (5) A vizsga típusa: - A vizsgajelentkezés módja: - A vizsgajelentkezés módosításának rendje: - A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: - A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Bátri Blanka Fazekas Katalin: Computer English for Everyday Use. DI-PRESS, 2003, Bp. Dános-Pascu: Informatikai angol Továbbá friss autentikus cikkek, közlemények, régi vizsgaanyagok és online. 115

2 Ügyvitelszervezői angol I 1 Az információ jellege, kapcsolatok, inferenciák, a folyamatok szerepe Nature of information: relationships, inferences, role in processes 2 Az információ szervezése, primitiív, általános (számok, szövegek, képek, hang, video) Organization of information: primitives,common types (numbers, texts, pictures, sound, video), 3 Az információ szervezése: táblázatok, grafikonok Organization of information: tables, graphs Az informatikai angol szaknyelv grammatikai jellemzői. A névelők használata szakszövegben, Characteristics of grammar of Singulare plurale tantum típusú főnevek. Főnevek rendhagyó többes száma Singulare plurale tantum type nouns. Irregular plural of nouns. A melléknév fokozása. A határozók. Adjective, comparative, superlative. Advebrials. 4 Az információ szervezése: dinamikus változó. Az információ megjelenítése az számítógépes infrastruktúrában: web -ek, hagyományos és aktív adatstruktúrák Organization of information: dynamic change. Information representation on computing infrastructure: webs, traditional and active data structures Névmások. Előljárószók Pronouns. Prepositions. 5 Az információkeresés: keresési technikák és technológiák Finding information: search techniques and technologies 6 Az információ minősége: zaj, megbízhatóság, pontosság, biztonság, védelem, kompatibilitás Information qualities: noise, reliability, accuracy, security, privacy, compatibility 8 A személyi számítógép. Processzorok. Hordozható számítógép. Personal computing. Processors. Portable computers 9 Operációs rendszerek. Adatátviel. Operation systems. Data transmission Előljárószókkal álló igék Verbs with prepositions A jelen idők Present tenses Az egyszerű múlt. Folyamatos múlt. Simple past. Continuous past. Egyszerű és folyamatos jövő Simple and continuous future. 116

3 10 Programnyelvek Program languages. Computer software. 11 Számítépvírusok, számítógek az irodában. Gépi fordítás Computer viruses, computers in offices. Machine translation. 12 Számítógépek az oktatásban és a gyógyászatban. Robotika. A virtuaális valóság. Computers in education and in medicine. Robotics. Virtual reality. 13 Félévzáró dolgozat 14 A félév zárása, értékelése. Befejezett folyamatos jelen. Előidejű múlt. Present perfect continuos. Past perfect. Feltételes módok, a kötőmód I. Segédigék Conditinal, subjunctive. Auxiliary verbs Feltételes mellékmondatok. Passive I. Műveltető szerkezet Conditional clauses Passive voice I. Causative structures. 117

4 Ügyvitelszervezői angol II 1 Adatbázisok. Típusok és előnyök Data bases. Types and advantages. Utasítások grammatikája, a függő beszéd. The grammar of instructions, 2 Hierarchikus, hálózati, kapcsolati és tárgy orientált adatbázis Hierarchical, network, relational and object oriented data bases 3 Adatbázis készítés. Integrált csomagok Creating a database. Integrated packages 4 Személyes információ kezelők. Personal information managers. 5 Hardver és modemek Hardware, modems 6 Billenytűzetek és monitorok Keyboards and monitors 8 Grafikus kártyák és merevlemez Graphic cards, hard discs 9 Memória modulok és nyomtatok Memory modules and printers 10 Hálózati rendszerek Network systems 11 A Nemzeti Információs Infrastruktúra The National Information Infrastructure (NII) 12 Internet és hozzáférés. Internet and internet access 13 Félévzáró dolgozat. 14 A félév zárása, értékelése indirect speech Főnévi igenevek Infinitives Melléknévi igenevek. Gerund Határozói igenevek. Adverbials Kontrasztív grammatika I Contrastive grammar I Kontrasztív grammatika II Contrastive grammar II Kontrasztív grammatika III Contrastive grammar III Kontrasztív grammatika IV Contrastive grammar IV Segédszók Auxiliaries Igenevek Infinitives, participles and gerund Mondaszerkezetek Syntax 118

5 Ügyvitelszervezői angol III 1 Használati utasítások. Biztonsággal kapcsolatos utasítások, figyelmeztetések. Instruction manuals. Safety instructions, warnings. 2 Energiaellátás, installálás, beállítási folyamatok. Power supplies, installation manuals, setup procedures. 3 Operációs utasítások, karbantarás, hibajavítás. Instructions for operation, maintenance instructions, troubleshooting guides. 4 Pótalkatrészek listája. Környezetvédelmi előírások. Spare parts lists. Environmental requirements. 5 A programozással kapcsolatos utasítások. Vírusvédelemmel kapcsolatos utasítások. Programming instructions. Antivirus protection instructions. 6 Tisztítási utasítás. A garancia feltételei. Cleaning instructions. Guarantee conditions. 8 Vevőszolgálat. Alkatrészek rendelése. Customer services. Ordering spare pats. 9 Vizsgafelkészítés: kép/ábra ismertetése, önálló témakifejtés 10 Vizsgafelkészítés: nyelvtani tesztek, fordítás 11 Vizsgafelkészítés: szövegtömörítés, fogalmazás 12 Vizsgafelkészítés: hangzó szövegértés, szituációs párbeszéd 13 Félévzáró dolgozat 14 A félév zárása, értékelése Módbeli segédigék. Modal auxiliary verbs. Vonzatos igék Verbs with prepositons Szenvedő szerkezet Passive voice Mondatszórend. Word order. Rövidítések Abbreviations. Műveltetés. Causative. Kötőszavak. Compounds. 119

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő

KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ EGYETEMI ZÁRÓVIZSGA kódja: FOSVNYE097_1M

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA

A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 22. számú melléklete A GIMNÁZIUM VIZSGASZABÁLYZATA 2013. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vizsgaszabályzata

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA FELSŐ SZINT

INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA FELSŐ SZINT INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGA FELSŐ SZINT Általános vizsgaleírás A vizsga komplex nyelvtudást mérő egyetemi vizsga, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. A vizsgázó akkor teljesíti a vizsga követelményeit,

Részletesebben

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

ANGOL NYELV ÉS IRODALOM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Tantárgy neve: Szövegértés gyakorlat Tantárgy kódja: AN 1101 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 2 Összóraszám (elm+gyak) : 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Orbán

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához...

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

- KESZTHELYI VSZK. - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi. Szakképző Iskolája és Kollégiuma

- KESZTHELYI VSZK. - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi. Szakképző Iskolája és Kollégiuma - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok útja 1. Tel.:83/515-300 Fax 83/515-315 http://www.kvszk.hu E-mail:

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Tantárgyleírások. Angol módszertan

Tantárgyleírások. Angol módszertan Tantárgyleírások Tantárgy neve Angol módszertan Tantárgy kódja TK 9011L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1 +3 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgy kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-15 éves korosztály oktatása, képzése, általános műveltségük

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve

Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve Programtervező informatikus BSc nappali tagozat tanterve Elfogadta a MI ari Tanácsa a 2012. március 20-i ülésén Érvényes A tanulmányaikat a 2009/2010-es tanévben ill. utána kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (1. SZEMESZTER)

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (1. SZEMESZTER) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (1. SZEMESZTER) BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Kórházhigiénés Osztály, Alkalmazott Kémiai Tanszék, OMSz Kredit: 2 1. szemeszter Óraszám/félév: - 18 10 3x3 óra elmélet Kórházhigiéne,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 213 05 Szoftverfejlesztő szak, valamint a III. Informatika ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Tantárgyleírások. Geográfus mesterképzési szak

Tantárgyleírások. Geográfus mesterképzési szak Tantárgyleírások Geográfus mesterképzési szak Tárgy Kód Geoinformatika szakirány Földrajzi kutatás módszertana 4...MFKFT710001 Projektmenedzsment...MFKFT710002 Környezeti állapot- és kárfelmérés...mfkht710001

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 9. KA 2014/15 A SOLUTIONS 2nd ed. Pre-Intermediate (1-10 lecke) és Intermediate (1-5 lecke) tankönyv alapján (a tankönyv és munkafüzet párhuzamos használatával) Az írásbeli vizsga

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben