PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek, valamint nem formális szervezetek számára 1. A pályázat célja: Budapesten élő fiatalok részére olyan ifjúsági kezdeményezések támogatása, amelyek lehetővé teszik, hogy közösségi célú ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák, amelyekkel hozzájárulhatnak a fiatalok helyi, fővárosi közéletbe való bekapcsolódásához. 2. Pályázat tartalma: Támogatásban részesülhetnek olyan, a pályázati célokkal összhangban lévő kezdeményezések, amelyek egy fiatalokból álló közösség létrejöttét segítik, összetartozását erősítik. A benyújtott projektterv legyen összhangban Budapest Főváros Ifjúsági Koncepciójával.(http://www.budapestedu.hu/ifjusagpolitika/bp_fovaros_ifjusagi_kon cepcioja.html. Olyan közösségi projektek megvalósításához nyújt támogatást a kiíró, mely Budapest lehetőségeit és adottságait figyelembe véve ad teret a fiatalok kezdeményezéseinek. 3. A támogatás jellege: Jelen pályázati kiírás forrását a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének 9128 címkódú Ifjúságpolitikai céltartalék címe biztosítja. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Ft. Jelen pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás legfeljebb Ft Ft támogatás felett 10%-os önerő szükséges. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás módja: előfinanszírozás. 4. Általános pályázati feltételek A pályázat feltétele, hogy a projekt megvalósítója és célcsoportja fiatalokból (14-27 év) álló közösség legyen. Elsődleges cél a fiatalok kezdeményezéseinek támogatása, aktív részvételre motiválása közösségeikben, illetve a különböző kultúrák, társadalmi csoportok közötti párbeszédek kialakítása. a) a Pályázók körének meghatározása: Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be: a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő, fiatalokat tömörítő civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), illetve egyházi szervezetek együttműködve egy fiatalokat tömörítő nem formális szervezettel. Ebben az esetben a civil, valamit az egyházi szervezeteket tekintjük Pályázó szervezetnek. a nem formális szervezetek; önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági szervezetek, fiatalok csoportja, amennyiben van befogadó szervezetük, amely: o budapesti székhelyű egyesület, alapítvány, egyházi szervezet és ifjúsági közösségeket fog össze és/vagy ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosít 1

2 o létesítő okiratában meghatározottak szerint legalább január 1. óta az ifjúsági korosztálynak nyújt szolgáltatást o az ifjúsági szolgáltatás területén referenciákkal rendelkezik Ebben az esetben a nem formális szervezetet a Projektgazda, s a befogadó szervezet a Pályázó. b) tartalmi, formai követelmények: az előírt nyomtatványcsomag került kitöltésre; valamennyi előírt igazolás, nyilatkozat benyújtásra került; a benyújtott projektterv egyértelműen megfelel a pályázati céloknak; Részletes leírást az Útmutató tartalmaz. c) korlátozások: kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség; az elnyert összeg nem használható fel bér jellegű kiadásokra; az elnyert összeg nem használható fel a Pályázó szervezet működtetésének költségeire; jelen pályázat keretében nem támogatható a pályázat benyújtását megelőzően a pályázattal összefüggően megkezdett tevékenység; a Pályázó a pályázat benyújtását követően saját felelősségére kezdheti meg a projekt megvalósítását; a pályázat nem irányulhat közoktatási és felsőoktatási intézményi projektre (nem támogatható pl. iskolai, kollégiumi rendezvény, program); nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely a Fővárosi Önkormányzat korábbi pályázatai kapcsán elszámolási kötelezettségét nem teljesítette; a civil szervezetek közül kizárólag azok vehetnek részt a pályázatban, amelyek regisztráltak a Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásába. A regisztrációval kapcsolatban további információk a telefonszámon kérhetőek. d) előnyben részesül: az a Pályázó, aki a pályázat megvalósítása során más ifjúsági közösségekkel is együttműködik; 5. Információs nap A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatására az Oktatási Ügyosztály Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztálya a Pályázók részére információs napot tart. Időpont: december óra Helyszín: Gödör Klub, 1051, Erzsébet tér Mentorálás Az információs napot követően a nem formális szervezeteknek a Kiíró mentorálási (a pályázat elkészítését segítő) lehetőséget biztosít. A mentorálási programban résztvevők számára a Kiíró megjelöl egy pályázattervezet leadási határidőt, amelyre elektronikus formában elküldhető a pályázati anyag. A mentorálás során a dokumentációt ajánlásokkal ellátva visszaküldjük, valamint lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációra is. A mentorálásban résztvevők pályázattervezetének megküldési határideje: január óra 2

3 cím: A benyújtás módja, hiánypótlás: 2. sz. melléklet A teljes pályázati dokumentációt magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, egy eredeti és egy másolati példányban, valamint egy elektronikus példányban (CD, DVD) kell eljuttatni ajánlott küldeményként, vagy gyorspostai szolgáltatás igénybevételével következő címre: Budapest Főpolgármesteri Hivatal, Oktatási Ügyosztály, Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztály, 1840 Budapest. A postára adás legkésőbbi időpontja február ,00 óra! A projekt adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A csatolandó mellékleteket is elektronikusan (CD, DVD) és papír-alapon kell benyújtani. A teljes pályázati dokumentáció a közzétételt követően részletes pályázati kiírás, alkalmazandó nyomtatványcsomag a Budapest Portálról (www.budapest.hu) letölthető vagy a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.) átvehető; Amennyiben a pályázatot személyesen kívánja benyújtani, úgy azt zárt borítékban a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. u. 1-3.) lehet leadni február 15-ig 8-18 óráig. Mindkét példányt és a CD/DVD-t ugyanabban a borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetni: Te jössz! Hiánypótlásra lehetőség nincs. 7. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: A pályázatokról a Kiíró legkésőbb április 30-ig dönt, az elnyert támogatások utalását Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs. A Kiíró a támogatások utalásáról szóló jóváhagyást követően a Budapest Portálon (www.budapest.hu) a hatályos jogszabályok szerint közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási összegekkel együtt. A Kiíró Támogatási Szerződést köt a Támogatottal, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele. 8. A projekt megvalósítása A projekt megvalósításának végső határideje: október 31. A pénzügyi elszámolás végső határideje: november 15. A pályázat Kiírója a projektek megvalósítása alatt helyszíni ellenőrzéseket tart, melynek során a projekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrzi. A pályázattal kapcsolatosan az ellenőrzést a Pályázó december 31-ig köteles tűrni. 3

4 9. A pályázat elbírálásának szempontrendszere I. Benyújtási kritériumok Szempontok A pályázat lezárt, sértetlen csomagolásban került benyújtásra. A csomagoláson feltüntették a pályázat címét és a Pályázó nevét, címét. A pályázatot egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban nyújtották be. A Pályázó a meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatot. A pályázati adatlapot sem formájában, sem tartalmában nem változtatták. Megjegyzés a szempontokhoz Ha nem, elutasítást von maga után. A postai úton érkezett pályázatoknál, benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Ha igen, elutasítást von maga után. Igen/Nem II. Formai szempontok Szempontok A pályázati adatlap hiánytalanul van kitöltve. A benyújtott adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. A pályázatot az előírt adatlapon nyújtották be. A Pályázó az alábbi kötelezően benyújtandó mellékletet csatolta. Megjegyzés a szempontokhoz Ha nem, elutasítást von maga után. Ha nem, elutasítást von maga után. Ha nem, elutasítást von maga után. Ha nem, elutasítást von maga után. Igen/Nem 4

5 III. Jogosultsági szempontok Szempontok Fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő szervezetek. A projekt céljában és tárgyában illeszkedik a pályázati felhívásban megfogalmazott célokhoz. A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. Megjegyzés a szempontokhoz Budapesti lakhellyel rendelkező természetes személyek nem formális csoportja együttműködve a befogadó szervezettel, illetve fővárosi székhelyű civil vagy egyházi szervezet. Igen/Nem Amennyiben a pályázat együttesen nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. IV. Szakmai-tartalmi értékelés Értékelési szempont Adható pontszám Szerzett pontszám A projekt megvalósításában résztvevő fiatalok 5 létszáma. A projekt által elért fiatalok száma A projektterv költségvetésének kidolgozottsága és a projekttervben 10 meghatározott tevékenységekkel való összhang. 4. A pályázat megvalósíthatósága 10 mennyire átgondolt. 5. A pályázat megvalósítása során más ifjúsági 5 közösségekkel is együttműködnek. 6. Referenciák. 3 5

6 7. A Pályázó mekkora tapasztalattal rendelkezik ifjúsági kezdeményezések megvalósításában, illetve mekkora a szakterületen szerzett korábbi gyakorlata. A projektterv szakmai tartalma mennyire veszi figyelembe Budapest lehetőségeit és adottságait sz. melléklet A pályázatról további felvilágosítás kérhető: Budapest Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály Pályázati Koordinációs és Ifjúsági Alosztály Ifjúsági Szakreferens: Pataki Ágnes (06-1) , 6

7 ADATLAP A. Törzsadatok Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság évi Te jössz! pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A Pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Székhelye: 1.3. Levelezési címe: Szervezeti formája: egyesület:, alapítvány:, közalapítvány:, költségvetési szerv:, egyház:, gazdasági társaság:, egyéni vállalkozó:, egyéb: éspedig: 1.5. Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú:, közhasznú: kiemelkedően közhasznú: * Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:...** Bírósági bejegyzésének száma: Pk.. / vagy.....** 1.7. Adószáma: 1.8. A Pályázó bankszámla-vezető pénzintézetének megnevezése: bankszámla száma: Honlapjának címe: címe: A Pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai: neve: levelezési címe: telefon: vezetékes:.... mobil:... fax: címe:.... 7

8 1.12. A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai: 2. sz. melléklet neve: levelezési címe: telefon: vezetékes:.... mobil:... fax: címe:.... * Csak egyesület, alapítvány, közalapítvány, szociális szövetkezet és nonprofit gazdasági társaság esetében kell kitölteni! ** Bírósági bejegyzésre nem kötelezett szervezet esetében a létesítését nyilvántartásba vevő szerv nyilvántartási száma. 8

9 2. A pályázat alapadatai 2. sz. melléklet 2.1. A pályázat címe: A pályázati téma rövid leírása (max karakter): A pályázat költségvetésének fő összegei Ft-ban: Igényelt támogatás Önerő Teljes összeg 2.4. A megvalósítás időtartama: 20 év hó naptól év hó napig 3. A Fővárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az előző 3 évben elnyert támogatások: Év Döntéshozó szervezeti egység A pályázat címe Elnyert támogatás (Ft) Az elszámolás határideje Az elszámolás megtörténte (igen nem) B. Kiegészítő adatok Speciális mellékletek: I. A nem formális szervezet adatlapja II. A Pályázó szervezet (civil szervezet, vagy nem formális szervezet) tevékenységének bemutatása III. A befogadó szervezet tevékenységének bemutatása (a Pályázó nem formális szervezetet befogadó szervezet tölti ki) IV. Együttműködési Nyilatkozat (a Pályázó civil szervezettel együttműködő nem formális szervezet tölti ki) V. Befogadó és Felelősségvállaló Nyilatkozat (a Pályázó nem formális szervezetet befogadó szervezet tölti ki) VI. Nyilatkozat Önerőről 9

10 I. A NEM FORMÁLIS SZERVEZET ADATLAPJA 1. Megnevezése: Képviselőjének neve: Képviselőjének lakhelye:... Képviselőjének levelezési címe:.. Képviselőjének címe:..... Telefon: vezetékes:.... mobil: A szervezet tagjai az 1. és 2. pontban foglaltakat igazolják (lista): (szükség szerint bővíthető) neve: lakhelye: aláírás: neve: lakhelye: aláírás: neve: lakhelye: aláírás: neve: lakhelye: aláírás: neve: lakhelye: aláírás: neve: lakhelye: aláírás:

11 4. Szülői nyilatkozat: (a 18. életévét be nem töltött személyek esetén kitöltése kötelező) Alulírott. támogatom, hogy gyermekem... a nevű nem formális szervezet tagjaként részt vesz a projekt megvalósításában. Kelt: Aláírás 11

12 II. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET (CIVIL, ILLETVE EGYHÁZI SZERVEZET) VAGY NEM FORMÁLIS SZERVEZET) TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 12

13 III. A BEFOGADÓ SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA (a nem formális szervezetet befogadó szervezet tölti ki) 13

14 IV. IV. EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT (a Pályázó civil szervezettel együttműködő nem formális szervezet tölti ki) Alulírott.(név)a ( nem formális szervezet) képviselője vállalom, hogy a Te Jössz! című pályázat keretében támogatásban részesített.(projekt címe) című pályázat megvalósításában a.(civil szervezet neve) szervezettel együttműködve részt veszek. Kelt: A nem formális szervezet tagjainak neve, lakhelye és aláírása: V. BEFOGADÓ ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT (a nem formális szervezetet befogadó szervezet tölti ki) Alulírott (befogadó szervezet neve) nevében kijelentem, hogy sikeres pályázás esetén az alábbi projekt megvalósításáért felelősséget vállalok mind anyagi mind tartalmi szempontból. Vállalom továbbá, hogy a.bankszámlaszámra érkező támogatási összeget a. című projekt igényének és tervezett ütemezésének megfelelően biztosítom. Kelt: Cégszerű aláírás 14

15 VI. NYILATKOZAT ÖNERŐRŐL (ha nem szükséges önerő a projekthez, nem kell kitölteni) 2. sz. melléklet Nyilatkozom, hogy a pályázatban megjelölt önerő rendelkezésre áll. Kelt: Cégszerű aláírás 15

16 PROJEKTTERV A) Részletes ütemterv 16

17 B) Költségvetési terv: 2. sz. melléklet B/1. Részletes, tételes költségvetési terv: (a sorok száma bővíthető) A költség megnevezése Az igényelt támogatás Saját forrás I. A projekt közvetlen költségei 1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik) Összesen 2. Dologi költségek 3. Felhalmozási célú költségek 4. A projekt közvetlen költségei összesen II. A projekt közvetett költségei 1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik) 2. Dologi költségek 3. Felhalmozási célú költségek 4. A projekt közvetett költségei összesen Mindösszesen (I+II) 17

18 B/.1 táblázat Összesen értékeit az alábbi táblázatban részletezze (a sorok száma bővíthető) I. A projekt közvetlen költségei 1. Dologi költségek A költség megnevezése mennyiség egység mennyiség egységár Összesen Szöveges indoklás 2. Felhalmozási célú költségek A költség megnevezése mennyiség egység mennyiség egységár Összesen Szöveges indoklás II.A projekt közvetett költségei 1. Dologi költségek A költség megnevezése mennyiség egység mennyiség egységár Összesen Szöveges indoklás 2. Felhalmozási célú költségek A költség megnevezése mennyiség egység mennyiség egységár Összesen Szöveges indoklás 18

19 B/2. A költségvetés indoklása: (Figyeljen arra, hogy a projekt tevékenységeivel összhangban, minden tevékenységet és tervezett kiadást megjelenítsen!) B/3. A Pályázó az ÁFÁ-t: - visszaigényli - nem tudja visszaigényelni 19

20 A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI A. Törzsnyilatkozatok Alulírott Pályázó a) a pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; c) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem, d) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett; e) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; f) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a Pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. g) kijelentem, hogy a szervezet a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;*továbbá hogy, a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást nem kötött és tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), valamint hogy a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet nem állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson; h) a Fővárosi Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a Pályázó szervezetnek nincs; Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a Kiírót haladéktalanul értesítem. * Csak egyesületre, alapítványra, közalapítványra, szociális szövetkezetre és nonprofit gazdasági társaságra vonatkozik. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 20

21 A2. Törzsnyilatkozatok 2. sz. melléklet Alulírott a nem formális szervezet képviselője a) a pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; c) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; d) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt képeznek a Pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a Kiírót haladéktalanul értesítem. Kelt A nem formális szervezet képviselőjének aláírása 21

22 B. Kiegészítő nyilatkozatok NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 22

23 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy Pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy Pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy Pályázó esetén!) Indoklás: 23

24 - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A Pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság Pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A Pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):.. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 24

25 5. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. (A szervezet regisztrációs száma, illetve leadott dokumentumainak megléte iránt a telefonszámon lehet érdeklődni.) A Fővárosi Civil Iroda nyilvántartásában a Pályázó szervezet a(z).. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak. Hozzájárulok, hogy megítélt támogatás esetén a szükséges adminisztráció időtartamának rövidítése érdekében a Támogató a szerződést a megadott címemre küldi meg, amelyet 5 példányban nyomtatva, kitöltve, aláírva 8 munkanapon belül postai úton visszajuttatok. igen: nem: Budapest,.. a Pályázó (cégszerű) aláírása 25

26 ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlap maradéktalan, pontos kitöltése az érvényes pályázat feltétele! Adatlap a Pályázó civil szervezet, vagy a befogadó szervezet tölti ki Az adatokat a hatályos bírósági nyilvántartás szerint kell megadni. A Levelezési cím sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az eltér a szervezet székhelyének (hivatalos) címétől. Ha az értesítést magánlakásra kéri, a megfelelő postai kézbesítés érdekében kérjük, a lakástulajdonos nevét is szíveskedjen itt feltüntetni. A Szervezeti forma és a Közhasznúsági fokozat esetében a megfelelő adatot a mögötte lévő -ban X jellel jelölje! A közhasznúsági fokozatot csak egyesület, alapítvány, közalapítvány, szociális szövetkezet és nonprofit gazdasági társaság esetében kell megjelölni! A Bírósági bejegyzés száma a bírósági végzéseken vagy a kivonaton megtalálható. A / jel után a szervezet bejegyzésének évét kell beírni. (A bírósági bejegyzés számát ne keverje össze a bírósági nyilvántartási sorszámmal!) Bírósági bejegyzésre nem kötelezett szervezet esetében a létesítését nyilvántartásba vevő szervtől kapott nyilvántartási számot kell megadni. Adószám : támogatás csak az adószámmal rendelkező szervezet számára folyósítható! Kérjük, fokozott figyelemmel töltse ki a Bankszámla száma rovatot, hiszen a tévesen megadott szám miatt a támogatás kiutalása jelentősen elhúzódhat. Kérjük, a Képviselő/Kapcsolattartó adatai körében adja meg elérhetőségi adatait, hogy bármilyen jellegű probléma esetén közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel vagy a kapcsolattartóval. A Kapcsolattartó adatai rovatot nem kell kitölteni, ha a képviselő látja el ezt a funkciót. A pályázat alapadatai Az adatlapban található szürkével jelölt cellákat nem kell kitölteni. A pályázati téma rovatban csak egy-két rövid, tömör, lényegre törő tételmondat megfogalmazására van lehetőség. A projekt részletes leírására a későbbiekben lesz lehetőség. A pályázat költségvetésének fő összegei táblázatban az önerőbe kell beleszámítani azokat az összegeket is, amelyeket a projekt megvalósításához más támogatótól kapott a szervezet. Szintén az önerőt növelik a projekt megvalósítása során keletkezett esetleges bevételek (pl. jegybevétel, szolgáltatás díja stb.). A Fővárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az előző 3 évben elnyert támogatások: E táblázat kitöltését különös figyelemmel végezze el, nehogy a téves vagy hiányos adatközlés miatt a megtévesztő adatszolgáltatás vádja érje a szervezetet. A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők. Kézi kitöltés esetén ha szükséges jelezze a táblázat alatt, hogy külön lapon csatolja az adatokat. Speciális mellékletek I. a nem formális szervezet által kitöltött adatlap; II. A Pályázó, illetve a nem formális szervezet ( Projektgazda ) tevékenységének bemutatása - civil, egyházi szervezet, vagy nem formális szervezet tölti ki III. A befogadó szervezet tevékenységének bemutatása - a nem formális szervezetet befogadó szervezet tölti ki 26

27 IV. Együttműködési Nyilatkozat - a Pályázó civil szervezettel együttműködő nem formális szervezet tölti ki; V. Befogadó és Felelősségvállaló Nyilatkozat - a befogadó szervezet tölti ki; VI. Amennyiben szükséges: Nyilatkozat az önerőről (a Pályázó tölti ki) Projektterv Elektronikus (számítógépen történő) kitöltés esetén magába az adatlapba tudja beilleszteni a max. 3 oldalas leírást. A nyomtatott, papíralapú forma kitöltése esetén külön lapokon tudja csatolni a leírást, ezt kérjük, jelezze az adatlapon. A leírás reflektáljon a felhívásban megfogalmazott célokra és követelményekre, mutassa be a projekt illeszkedését azokhoz. Tisztázza a pályázat célját, célcsoportját, a projekt megvalósításának várható hatásait, hozadékait. Tartalmazza a megvalósítás munka- és ütemtervét. Fogalmazza meg azokat az objektíven mérhető paramétereket, amelyek a projekt sikeres végrehajtását jelzik (pl. résztvevők száma, rendezvények száma, kiadvány példányszáma stb.). A pályázat előnyeként értékeljük, ha a tagság, a szervezeti aktivisták és egyéb, külső önkéntesek minél nagyobb csoportját mozgatja meg a projekt. Figyeljen arra, hogy a projektterv tartalmazza a projektet megvalósítók létszámát a program által elérhető fiatalok tervezett létszámát a projekt megvalósításához szükséges meglévő anyagi és humán erőforrásokat mutassa be a projekt célját, a megvalósítás módját, részleteit mutassa be a projekt tevékenységeit, azok időbeli ütemezését mutassa be a projekt szükségességét A projekt költségvetése A pályázat során leadott költségvetési terv, illetve maga a beadott teljes pályázati dokumentáció a támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete lesz, tehát alapos átgondolással kell megszerkeszteni a forrásfelhasználást, hiszen az elszámolásba majd csakis azok a tételek vonhatók be és olyan mértékben, amelyek itt, és ahogy szerepelnek. Ha a megvalósítás során szükségessé válik a tételek átcsoportosítása, módosítása, akkor a szervezetnek a módosításra vonatkozó kérelmet kell előterjesztenie a Kiíró bizottsághoz. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy annak várható elbírálása még a támogatási szerződés lejárta, illetve az elszámolási határidő előtt megtörténhessen. A költségvetés elkészítésekor figyelembe kell venni a Pénzügyminisztérium által kiadott tájékoztatót, illetve a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló nyomtatványokat. (www.pm.gov.hu segédletek, adatlapok) A költségvetési táblázat közvetlen és közvetett kiadásonként külön-külön 3 költségnem szerint csoportosítja a tételeket: - személyi kiadások (bér, megbízási díj, személyi kifizetések és ezek járulékai), - dologi kiadások (pl. bérleti díj, szakmai anyagok vásárlása, utazási költség, közműdíj, személyi közreműködők számlás kifizetése stb.), - felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás, nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése). 27

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához

ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához ADATLAP a Fővárosi Közgyűlés 2009. évi DROGFOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA irányuló pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Belvárosi Tanoda Alapítvány 1.2. Székhelye:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és az egységes

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben