Látásunk. Forrás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Látásunk. Forrás:"

Átírás

1 Látásunk Forrás: Az Úr 1975 augusztusában plántálta a Keresztény Közösség Gyülekezetet Bangaloreban. Csak néhány hívővel indultunk. Amikor elkezdtük az összegyülekezéseinket, nem volt számunkra teljesen világos, hogy Isten milyen céllal hozott össze minket. Isten azonban fokozatosan kijelentette számunkra a tervét, ami a következő volt: Bemutatni és hirdetni az újbort (Jézus életét és az isteni természetet) új tömlőben (a helyi gyülekezet, mint Krisztus testének kiábrázolása, az újszövetségi minta alapján felépítve). Ez vált a látásunkká. Speciális elhívásunk Az Ószövetségben minden próféta egy világos látást kapott Istentől, hogy mi volt az elhívása és mit kellett hirdetnie Izraelnek és ők csak azt az üzenetet prédikálták. Ők úgy hívták ezt: Az Úrnak a terhe. Mind tisztában voltak az Istentől kapott megbízatásukkal kizárólag arra összpontosítottak, amit Isten egy teherként helyezett a szívükre és sosem hagyták, hogy eltérítsék őket az elsődleges megbízatásuktól. Hasonlóképpen a Keresztény Közösség Gyülekezet is kapott egy tiszta látást Istentől a prófétikus elhívására, mint gyülekezet, és mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne térjünk el attól. Az Úr sok misszionáriust küldött Indiába, és sok evangéliumi mozgalmat emelt fel hazánkban az elmúlt két évszázadban, hogy a hitetleneket Krisztushoz vezessék és hirdessék a sok fontos bibliai igazságot. Mi dicsérjük az Urat mindannyiukért. Voltak azonban más igazságok is az Újszövetségben, amelyekkel kapcsolatban úgy éreztük, hogy korábban nem voltak eléggé hangsúlyozva Indiában. Ezek az újszövetséggel kapcsolatos elhanyagolt igazságok a következők: a tanítványság feltételei, a biztonság, ami Istennek mint Atyánknak az ismeretéből származik, úgy járni ahogy Jézus járt - követve az ő lábnyomát -, a Szent Szellem erejének kiáradása a bensőnkből, Isten természetének részese lenni, a kereszt útja, legyőzni minden tudatos bűnt, szabadság a világiasságtól és a pénz szeretetétől, szabadság az elbátortalanodástól, a félelemtől és az aggodalomtól, teljes engedelmesség a hegyi beszéd tanításainak(máté 5-7), hit hogy Isten mindent megtesz értünk, amit Jézusért is megtett, felépíteni a helyi gyülekezetet, mint egy testet, stb. A Keresztény Közösség Gyülekezet terhe az volt, hogy eljuttassa ezeket az igazságokat minden felekezethez és gyülekezethez Indiában. Isten megadta a lehetőséget, hogy ezt tegyük nyilvános összejöveteleken, konferenciákon, rádión és írott anyagokon keresztül; valamint sok ezer magnókazetta, CD és DVD szétosztásával. A legtöbb gyülekezet vezetője azonban ellenállt nekünk és az üzenetünknek, és bezárták ajtóikat előttünk. Azután Isten tett egy csodát. Megnyitotta az internetet számunkra. Több száz üzenetünket tettük fel oda egy csapat elkötelezett testvér által, akiket Isten hozott a Keresztény Közösség

2 Gyülekezetbe. Ez reagálások áradatát eredményezte a különböző gyülekezetben lévő hívőktől nemcsak Indiából, de a világ minden tájáról akik hallgatták ezeket az üzeneteket, és akiknek az élete átformálódott és házasságaik helyreálltak. Új gyülekezetek születtek, közülük néhányan felbuzdultak és szorosan kapcsolódtak a Keresztény Közösség Gyülekezethez. Ily módon Isten igazsága átjutott az előítéletes gyülekezetvezetőkön, akik bezárták az ajtóikat előttünk, és elérte az éhes tagokat a felekezetükben. Ma már sok hívő van sok gyülekezetben szerte a világon, akiket megragadtak ezek a csodálatos igazságok, sőt még prédikálják is azokat másoknak. Dicsérjük Istent ezért mert pontosan ez az, amiért imádkoztunk, és amire vágytunk. Így láthattunk egy keveset megvalósulni abból a tervből, amiért Isten felemelte a Keresztény Közösség Gyülekezetet. Isten útjai valóban bámulatosak. Ő csodákat tesz, amikor egyedül az Ő dicsőségét, és nem a magunk hasznát keressük. Pál azt mondta, az volt a célja, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztus Jézusban - és ő keményen dolgozott is ezért a végeredményért (Kolossé 1:28-29). Nekünk is ez a célunk. Igyekszünk, hogy először is a CFC-ben mindenkit igaz tanítvánnyá tegyünk akik Jézust jobban szeretik, mint a családtagjaikat, jobban, mint önmagukat, jobban, mint a földi javaikat (Lukács 14:26-27 és 33). Továbbá arra törekszünk, mindannyiuknak megtanítsuk, hogy Jézus minden parancsolatának engedelmeskedjenek (Máté 28:20). Tudjuk, hogy ez az út egy keskeny út, és nagyon kevesen találják meg azt. Tudjuk azt is, hogy még Jézus gyülekezetében is volt egy képmutató, aki ott ült a tizenkettő között. Tehát, úgy hisszük, hogy a CFC-ben is lesznek képmutatók mindaddig, míg Krisztus vissza nem jön. Azonban elhatároztuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gondoskodjunk arról, hogy az Ige prédikálása folyamatosan meggyőzze az ilyeneket és kényelmetlenséget okozzon nekik annak reményében, hogy megtérnek. Evangelizáció és tanítvánnyá tétel A CFC-ben minden hívőt arra bátorítottunk, hogy személyesen ossza meg az evangéliumot másokkal. Így sokan jöttek Krisztushoz és csatlakoztak a gyülekezetünkhöz az elmúlt években. Ilyen módon Isten új gyülekezeteket is plántált India városaiban és falvaiban, valamint szerte a világon. Mivel nekünk a CFC-ben egy speciális elhívásunk van Istentől, nem merülünk el másfajta szolgálatokban (mint például szociális munka), ami esetleg elvonná az energiáinkat az elsődleges elhívásunkról. Nem akarjuk, hogy azt mondják nekünk az utolsó napon, hogy más emberek szőlőjét őriztük, de nem őriztük azt a szőlőt, amit az Úr adott nekünk (Lásd: Énekek Éneke 1:6). Tehát ezeket a másfajta szolgálatokat meghagyjuk azoknak, akik úgy érzik, hogy Isten hívja őket arra, felismerve, hogy az Úrnak különböző elhívásai vannak minden egyes gyermeke számára. Nem kívánunk kiegyensúlyozottnak tűnni a többi hívő szemében az által, hogy sokféle szolgálattal foglalkozunk. Egyedül Isten elhívása és jótetszése a fontos számunkra. 2

3 Tekintettel arra, hogy egy növekvő gyülekezet vagyunk, óriási felelősségünk van az új hívők felé, akik csatlakoztak hozzánk és a sok gyermek felé is, akik közöttünk cseperedtek fel és váltak felnőtté. Mindnyájukat tanítvánnyá kell tenni. Az új megtérők és a felnövekvő gyermekek egy egészséges, növekvő gyülekezet ismertetőjegye. Azok az új hívők, akiket Isten közénk hozott, és a felnőtt gyermekeink képezik az új tevékenységi körünket. Isten és a pénz A CFC-ben elsajátítottunk egy radikális viszonyulást a pénzhez, mert Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatunk Istennek és a pénznek is (Lukács 16:13) és mi eltökéltek voltunk, hogy kizárólag Istent szolgáljuk. Annak érdekében, hogy teljesen feddhetetlenek legyünk ebben a kérdésben, meghoztuk az alábbi gyakorlati döntéseket a szolgálatunkban a pénzhez való viszonyulás terén: Eldöntöttük, hogy nem lesz egyetlen fizetett igehirdetőnk sem, és nem tartunk gyűjtést egy összejövetelünkön sem. Prédikálunk az ószövetségi törvény szerinti tizedszedés ellen. Azt tanítjuk, hogy az Úr munkájára mindig jókedvűen és önként adakozzanak. Nem helyezünk senkire terhet, hogy bármit adakozzon. Nem fogunk a munkánkról hírlevelet küldeni senkinek, és soha nem fogjuk a gyülekezetünk anyagi szükségeit másoknak tudtára adni. Ellenezzük a hozomány adását és elfogadását, és bátorítunk mindenkit, hogy adósságmentesen éljen (Róma 13:8). Isten kegyelméből kezdettől fogva kitartottunk ezek mellett az újszövetségi alapelvek mellett. Sok ellenállást és kritikát szenvedtünk el más keresztény csoportoktól és gyülekezetektől azért, mert ilyen erősen kitartunk az álláspontunk mellett ezekben a kérdésekben. Mi azonban tudjuk, hogy mit képviselünk és továbbra is szilárdan kitartunk ezen alapelvek mellett egészen az Úr visszajöveteléig. A gyülekezetünkben minden vén eltartja magát pénzügyileg, pontosan úgy, ahogy azt Pál apostol tette. Elfogadott időnként ajándékot más hívőktől, de ő sosem függött senki ajándékától a személyes szükségeit vagy a szolgálatát illetően. Bízott a mennyei Atyjában, hogy Ő mindezekről gondoskodik. Mi is ehhez az alapelvhez ragaszkodunk és ez szerves része a látásunknak. Teljesen helyénvaló, hogy azok, akik elkötelezték magukat az Úr szolgálatára, őket mások támogassanak ahogy azt az Úr is rendelte, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek (1 Korinthus 9:14). Pál azonban eltartotta önmagát, mert látta a maga idejében, hogy milyen szégyent hoz az Úr nevére az, ahogy a prédikátorok a szellemi ajándékaikat saját vagyonuk felhalmozására használták. Ezért ő Isten tiszta bizonyságtevője akart lenni, az ilyen korrupt környezetben. Indiában hasonló helyzetet látunk. Ezért a CFC-ben, Pálhoz hasonlóan szükségét éreztük annak, hogy különbözzünk a körülöttünk lévő romlott prédikátoroktól a pénzügyi területen hogy az Úr tiszta bizonysága legyünk az országunkban. Ez az álláspontunk, amihez ragaszkodunk, megmentett minket sok Bálámtól, Géházitól és Démástól, akik máskülönben lehet, hogy csatlakoztak volna hozzánk és megrontották volna az Úr bizonyságát közöttünk. 3

4 Sosem mondjuk meg a CFC tagoknak, hogy hogyan használják fel a saját pénzüket. Ők szabadok, hogy az egészet úgy használják fel, ahogyan akarják akár támogatni missziókat, árvaházakat, vagy adakozni az utcákon a koldusoknak. Azokat az adományokat azonban, amiket a CFC-ben adnak az Úrnak, azt a látásunknak megfelelően használjuk fel hogy tanítványokat képezzünk és segítsük a szükségben lévő hívőket. (Gal. 6:10) Szolgálatok, címek és tekintély Szolgálatok: Az Efézus 4:11 kijelenti, hogy Krisztus adott ajándékokkal rendelkező embereket az Ő egyházának apostolokat, prófétákat, evangélistákat, tanítókat és pásztorokat. Az Úr az Ő jóságából mind az öt szolgálatot megadta a CFC-ben. Mi azonban nem használunk egy testvér esetében sem ilyen címeket vagy címkéket azoknál, akiknek ilyen ajándékuk van. (Pál magát apostolnak nevezte, de csak azért, hogy az emberek elfogadják azt, amit ő Isten Igéjeként írt, de ma már nincs senkinek szüksége arra, hogy így tegyen.) Mindamellett, mi hiszünk ennek az öt szolgálatnak a működésében és láttuk ezek csodálatos eredményét közöttünk, ami ezeknek a szolgálatoknak a gyakorlásából származik. Ezek a gyümölcsök azok, amik fontosabbak számunkra és nem az, hogy ki tölti be ezeket a szolgálatokat, mivel mi mindannyian egy test vagyunk és egymásnak szolgái. Címek: Az egyetlen cím, amit az Úr megengedett számunkra a testvér és a szolga (Máté 23:8, 11). Mi mindannyian testvérek és szolgák vagyunk. Jézus azt mondta, hogy amikor minden parancsolatának engedelmeskedtünk, amiket adott nekünk, akkor elmondhatjuk, hogy haszontalan szolgák vagyunk; mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. (Lukács 17:10). Ez az a cím, amire mindannyiunknak áhítoznia kell. Alávetettség a tekintélynek: A Biblia azt tanítja nekünk, hogy engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót nekik (Zsidó 13:17). Így tehát ezt tanítjuk azoknak, akik a CFC-hez akarnak tartozni, hogy engedelmeskedjenek Isten ezen parancsolatának és fogadjanak szót a helyi gyülekezet vezetőinek a gyülekezeti kérdésekben. Nem kényszerítünk senkit, hogy így tegyen, mivel az ilyen engedelmességnek csak akkor van értéke, ha önkéntes. Néhány más gyülekezetben az embereket kényszerítik, hogy engedelmeskedjenek a pápa, egy pap, vagy egy pásztor tekintélyének. A CFC-ben nem helyezünk senkit tekintély alá. Szabadságot adunk a hívőknek, hogy választhassanak, hogy kinek akarnak engedelmeskedni. Szabadon választhatnak, hogy szót fogadnak-e egy vénnek, akiben megbíznak, mert szeretnék a bölcsességet és a védelmet, amiben egy ilyen engedelmesség révén részesülnek. A bizalom egy vénben növekszik, amikor a hívők megfigyelik hogyan él, hogyan neveli fel a gyermekeit, és ahogy Isten bizonyságot tesz a szolgálatáról. Az Apostolok cselekedeteiben a friss megtérők mindig a helyi gyülekezethez csatlakoztak. Ezután az apostolok véneket (többes szám) neveztek ki minden egyes gyülekezetben (Titusz 1:5). Minden gyülekezetben legalább kettő vén volt annak érdekében, hogy egy egyensúlyt 4

5 biztosítsanak a szolgálatban. Ezeknek a véneknek szellemi atyáknak kellett lenniük, akik pásztorolták a hívőket és képessé tették őket, hogy éretté váljanak. A véneknek pedig az apostolok adtak útmutatást, vagy apostol hiányában más, még érettebb vének. Ez az újszövetségi minta az, amit mi is gyakoroltunk minden CFC-hez kapcsolódó gyülekezetben. A hívők és a vének fegyelmezése: Minden jó családban az apák fegyelmezik a gyermekeiket, amikor szükséges. A CFC-hez tartozó gyülekezetekben hiszünk abban, hogy fegyelmezni kell azokat, akik folyamatosan bűnben vannak (ahogy azt a Máté 18:15-17 tanítja), hogy egy kicsiny kovász ne poshassza meg az egész tésztát (1 Kor 5:6-7). Ha két vagy három hívőnek panasza van a gyülekezet egyik vénével kapcsolatban, akkor az idősebb vének (és azok, akiknek apostoli felelősségük van a gyülekezet felé), alaposan ki fogják vizsgálni az ügyet. Ha a vád igaznak bizonyul, akkor követni fogják az 1 Timótheus 5:19-21 útmutatását: Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. Ezt a fegyelmezést gyakoroljuk, elfogultságot senki felé sem mutatva. A vén fegyelmezve lesz a sérelem mértékének arányában és az egész gyülekezet tájékoztatva lesz a dolog felől (a fenti igéknek megfelelően). [Ennek példáját láthatjuk a Jelenések könyve 2. és 3. fejezetében, amikor az Úr utasítja János apostolt, hogy tájékoztassa a gyülekezeteket az 5 visszacsúszott vénnel kapcsolatban.] A fegyelmezésnek ebben a kérdésében, ha egy testvérnek Istentől való tekintélye van véneket kinevezni egy gyülekezetben, akkor ő ugyanazt a tekintélyt alkalmazhatja, mikor fegyelmezni vagy elmozdítani kell egy vént, ha és amikor ez szükségessé válik. Az ilyen apostoli tekintély hiányában a gyülekezetben lévő többi vén szintén gyakorolhatja ezt a fegyelmezést. Mindamellett, a fegyelmezés mindig a szeretet szellemében történik (ahogy egy apa tenné) azzal a reménnyel, hogy a hívő (vagy vén) végül helyreáll az Úrban és a gyülekezetben (2 Korinthus 2:6-11). A helyi gyülekezetek közötti kapcsolat A CFC-hez kapcsolódó gyülekezetek nem alkotnak felekezetet. A gyülekezeteknek egy közössége vagyunk, akik együtt dolgoznak, mert mindannyiunknak ugyanaz a látása. Nincs központi székhelyünk. Nem tartunk szavazásokat, hogy vezetőket válasszunk. Nincs főfelügyelőnk vagy elnökünk. Nincs központi ellenőrzésünk a gyülekezetek vagyonával kapcsolatban. Minden gyülekezet független a többitől és magának az Úrnak az uralma alatt van. Tehát, minden kinevezett vén elsősorban az Úrnak tartozik elszámolással. [Ez az újszövetségi minta, ahogy azt a Jelenések 1:20-ban látjuk, ahol minden csillag az Úr kezében van ]. Nekünk nincsenek egyházmegyéink vagy gyülekezeteknek csoportjai, melyek püspökök hatáskörébe tartoznának mint ahogy más felekezeteknek vannak. Egy helyi gyülekezeti vén sem tartozik felelősséggel más gyülekezet felé, hanem csak a sajátja felé, és 5

6 6 egy véntől sem kívánjuk, hogy engedelmeskedjen egy másik gyülekezet vénjének. Pál nem hozott létre felekezetet az általa létrehozott gyülekezetekből. A CFC és a hozzánk kapcsolódó gyülekezetek sem alkotnak felekezetet. Minden gyülekezet, melyet az Úr plántált és a CFC-hez kapcsolt, teljesen független és a saját helyi vénei vezetik. Senki nem ellenőrzi azokat a véneket vagy mondja meg nekik, hogy mit kell tenniük. Egyedül az Úr a Fej. A vének, amikor nehézségekkel szembesülnek a saját gyülekezetükben, esetleg igényelhetik a tanácsot a többi gyülekezetben lévő még érettebb vénektől, vagy azoktól, akiknek apostoli szolgálatuk van csakúgy, mint a hívők Korinthusból keresték Pált, amikor szükségük volt segítségre a közöttük lévő problémák miatt. Pál tanácsa segített nekik megoldani a nehézségeiket abban az időben. Folyamatosan keressük annak a lehetőségét, hogy a CFC-hez kapcsolódó gyülekezetek közötti egység erősebb legyen, mint egy család az Úrban. Ez az oka annak, hogy miért tartunk olyan sűrűn konferenciákat azon gyülekezetek számára, akik a CFC-hez kapcsolódtak. A családi élet fontossága A CFC-ben az istenfélő család alapvető fontosságú. Ezért gyakran tartunk összejöveteleket, hogy bátorítsuk a családokat, hogy jó férj-feleség kapcsolatuk legyen kölcsönös szeretetben, megbecsülésben és hogy a gyermekeiket Isten útjai szerint neveljék fel. A feleségeket Isten arra szánta, hogy a férjeik segítőtársai legyenek. A CFC-ben nagyon nagyra értékeljük a segítségüket hogy segítik a férjüket a család építésében és támogatják a férj szolgálatát. A CFC-ben azt tanítjuk a férjeknek, hogy legyenek jó pásztorok a feleségük felé azáltal, hogy előttük járnak, mint példaképek minden területen. Mivel Isten lányai is tudnak prófétálni, mi bátorítunk minden testvérnőt, hogy töltekezzen be Szent Szellemmel és kívánja a prófétálás ajándékát. (Ap.csel. 2:17, Efézus 5:18, 1 Kor14:1) Ami pedig olyan kijelentések megosztása, ami bátorít, vigasztal és megáld másokat (ahogy az 1 Kor14:3-ban olvashatjuk) elsősorban a saját otthonukban a férjük felé és gyermekeik felé, és más nők felé tegyék. A CFC jövőbeni vezetősége A CFC-ben bátorítunk minden fiatalabb testvért, hogy teljesen odaszánt szívű legyen, és így Isten kegyelmet adjon néhányuknak, hogy vezetők legyenek a gyülekezetben az előttünk álló időben. A féltékenység mindig egy nagy probléma volt az emberiség történetében. Káin féltékeny volt a nála fiatalabb testvérére, Ábelre, Saul féltékeny volt a fiatal Dávidra. A kereszténység története tele van olyan esetekkel, ahol az idősebb testvérek féltékenyek voltak a felemelkedő tehetséges fiatalabb testvérekre és elnyomták őket. A CFC-ben azonban bátorítunk minden vént, hogy figyeljen az olyan istenfélő testvérekre, akik esetleg vezetőkké válhatnak, bátorítsák és képezzék őket. Mivel nem létezik olyan dolog, mint nyugdíjba menni Isten munkájából, ezért egy CFC-

7 ben lévő vén sem vonul vissza. Azonban, ahogy egy apa felneveli a fiait az érettségre, majd visszahúzódik, és hagyja hogy a fiak megfussák a saját életüket, úgy a CFC-ben lévő vének ugyanígy teszik. Az ilyen alázatos, istenfélő, atyai véneket továbbra is tisztelik, megbecsülik és tanácsot kérnek tőlük a szellemi fiaik, egészen életük végéig. Mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!... Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké! (133. Zsoltár 1, 3) Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy betöltsed azt! (Kol 4:17) - - Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: 7 Fordította: Dr Megyeri Zoltán

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Egy gazdagon megáldott lélek-aratás egy iszlám országban

Egy gazdagon megáldott lélek-aratás egy iszlám országban 1972 2010 Egy gazdagon megáldott lélek-aratás egy iszlám országban Isten országának ez az Evangéliuma pedig hirdettetik majd az egész földkerekségén, tanúbizonyságul minden népeknek; és akkor jön el a

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Az asszonyok fejének befedése Zac Poonen Head-covering for Women by Zac Poonen

Az asszonyok fejének befedése Zac Poonen Head-covering for Women by Zac Poonen Az asszonyok fejének befedése Zac Poonen Head-covering for Women by Zac Poonen https://www.cfcindia.com/article/headcovering-for-women Mit tanít a Biblia az asszony fejének befedéséről a gyülekezeti összejövetelen?

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Jézus tizenkét tanítványt választ

Jézus tizenkét tanítványt választ A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus tizenkét tanítványt választ Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta

Részletesebben

Mi a gyülekezet? Ron McKenzie

Mi a gyülekezet? Ron McKenzie Mi a gyülekezet? Ron McKenzie IGEN NEM Egy épület hasznos, ha hideg van vagy esik az esı, de az épület nem a gyülekezet. Egy gyülekezet egymással közösségben lévı emberek csoportja, kapcsolatok hálózata

Részletesebben

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk A Biblia világosan tanítja:a keresztény ember nem önmagában elszigetelt lélek, akinek magányosan kell élnie vallásos életét. A Biblia világosan tanítja:

Részletesebben

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés Református Pedagógiai Intézet Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés dr. Szalai Zsolt 2018. április 13. 1 Tartalom Látás és küldetés meghatározásának fontosság A minket körülvevő valóság megértése Képességeink

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tartalom. 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat? Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban Az atyák tíz típusa...

Tartalom. 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat? Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban Az atyák tíz típusa... Tartalom 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat?............................5 2. Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban.......................................9 3. Az atyák tíz típusa........................................15

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA 33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor és egyházfi iktatása

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2. Jézus Krisztus. 1. Isten

2. Jézus Krisztus. 1. Isten Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel 9. Kegyelem 10.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Presbiteri felügyelettel működő gyülekezet Abonyi Sándor

Presbiteri felügyelettel működő gyülekezet Abonyi Sándor Presbiteri felügyelettel működő gyülekezet Abonyi Sándor A gyülekezetnek Krisztus testeként való működéséhez alapvető fontosságú a többszemélyes, presbiteri vezetés! A többszemélyes, vének vagy presbiterek

Részletesebben

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS 4.7-16 Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell Nem arról beszélek...hogy a szeretet ne intené a másikat...hogy a tetteink ne árulkodnának szívünk állapotáról...hogy

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

4 sztori a 4 adventi Fehér Vera

4 sztori a 4 adventi Fehér Vera 4 sztori a 4 adventi gyertyához @2018 Fehér Vera Készen áll az adventi koszorúd? Tervezed, hogy minden adventi vasárnapon meggyújtasz egy-egy újabb gyertyát rajta? Ha igen, szívesen elmesélem, mi hogyan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/36. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/36. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

OMEGA. Mindenkit szeretettel látunk ezeken az evangélizációs jellegű rendezvényeken!

OMEGA. Mindenkit szeretettel látunk ezeken az evangélizációs jellegű rendezvényeken! 2017-05-16 OMEGA H Í R E K Köszöntsetek minden testvért Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! 1Thessz.

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

JÁNOS 2. ÉS 3. LEVELE

JÁNOS 2. ÉS 3. LEVELE JÁNOS 2. ÉS 3. LEVELE A korai egyház időszakában léteztek ún. utazó próféták: olyan férfiak, akik gyülekezetről gyülekezetre jártak, ott prófétáltak, használták ezen ajándékukat a gyülekezet építése céljából,

Részletesebben

Az igazi szolgálat kizárólag a Szent Szellem ereje által lehet sikeres. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned. 1. fejezet

Az igazi szolgálat kizárólag a Szent Szellem ereje által lehet sikeres. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned. 1. fejezet Tartalom 1. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned......................... 7 2. A kenet tizenöt erőteljes hatása a szolgálatodra................ 13 3. Egyetlen lépés a kenethez...................................

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ

Isten Nagy Terve. 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ Isten Nagy Terve 2 rész: ISTEN, MA IS TEREMTŐ Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidó.13.8 Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Dátum Hangfájl Cím Alapige dec mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18

Dátum Hangfájl Cím Alapige dec mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18 Dátum Hangfájl Cím Alapige 2014. dec 31. 20141231.mp3 Isten bátor szolgája 1 Királyok 18 2014. dec. 28. 20141228.mp3 A vigasztalás útja Példabeszédek 3,1-18 2014. dec. 26. 20141226.mp3 Karácsonyi üzenetek

Részletesebben

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 7. évfolyam 1. Önismeret a Biblia fényében 2. A Szentírásban Isten szava (2Tim 3,16) 3. Megtérés és hit 4. Emberi kapcsolatok a Biblia fényében 5. Hitvallók a történelemben (gályarabok, hitvalló őseink)

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Heti Bátorítás. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid.

Heti Bátorítás. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. Heti Bátorítás Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Zsid. 3, 13; TANÍTÁS MEGBECSÜLÉS: A SIKER, VAGY A BUKÁS FONTOS KULCSA

Részletesebben

Címek. A pénz kérdése

Címek. A pénz kérdése Gyülekezetvezetők címe és fizetése Titles and Salaries for Church leaders Zac Poonen http://www.cfcindia.com/wftw/titles-and-salaries-for-church-leaders Címek "Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Bibliaolvasó vezérfonal a évre

Bibliaolvasó vezérfonal a évre Bibliaolvasó vezérfonal a 2019. évre Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. (1Jn 4,9) KÖZÖS IMÁDSÁGAINK TÉMÁI AZ EGYES NAPOKRA

Részletesebben

2016.nyár. Kedves Testvéreink az Úrban! Hálaadás: Gyermekmisszió

2016.nyár. Kedves Testvéreink az Úrban! Hálaadás: Gyermekmisszió Gyermekmisszió Gyermek Evangélizációs Közösség 2016.nyár Kedves Testvéreink az Úrban! Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Zsolt. 34,9 Hálás és örömteli a szívünk

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt,

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Jézus két dolgot hangsúlyozott állandóan a szolgálata alatt az Istenben való hitet és a Szent Szellem erejét.

Jézus két dolgot hangsúlyozott állandóan a szolgálata alatt az Istenben való hitet és a Szent Szellem erejét. Hit által élni Zac Poonen (Az Isten által meghatározott úton járni) http://www.cfcindia.com/article/living-by-faith "Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT:

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK) ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 1 2 AZ IGE LITURGIÁJA Katekumen olvassa: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 4A

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jákób, a csaló

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jákób, a csaló A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Kerr és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Az apostol Ron McKenzie

Az apostol Ron McKenzie Az apostol Ron McKenzie Jézus némelyeket adott, hogy apostolok legyenek, így a test tud terjeszkedni Amikor egy gyülekezet elér egy optimális méretet néhányan a vének közül kiküldésre kerülnek, hogy elindítsanak

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 4 rész: A FÖLDBŐL FELTÖRŐ ÉLET

Isten Nagy Terve. 4 rész: A FÖLDBŐL FELTÖRŐ ÉLET Isten Nagy Terve 4 rész: A FÖLDBŐL FELTÖRŐ ÉLET Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Részletesebben