GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ (K.É /2009.) Gölle január 27. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELJÁRÁS SZABÁLYAI A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések Az ajánlatok benyújtása Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatok felbontása Az ajánlatok értékelése Az eredményhirdetés A szerződéskötés További információk, nyilatkozatok..10 M E L L É K L E T SZ. MELLÉKLET-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. I R A T JEGYZÉK SZ. DOKUMENTUM FEDŐLAP SZ. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP SZ. DOKUMENTUM TARTALOMJEGYZÉK SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM EGYÉB CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK 52 KBT. 72 SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS...53 MŰSZAKI TARTALOM részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 2

3 1. Vezetői összefoglaló A (továbbiakban: Ajánlatkérő) a közpénzek észszerű felhasználása érdekében a legmagasabb színvonalú és minőségű, azonban legköltséghatékonyabb árukat, kivitelezőket és szolgáltatásokat kívánja beszerezni minden területen, így a Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások esetében is. Ennek érdekében Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások tárgyában nemzeti értékhatár szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben (K.É /2009.). A közzétett ajánlattételi felhívás jelen dokumentációval együtt határozza meg a közbeszerzési eljárás menetét és feltételeit. Azokra a kérdésekre, melyekre sem a felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmaz rendelkezést, a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak. Jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás alapján Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket a közbeszerzésekről szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint jelen dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő ajánlatok benyújtására. Reméljük, hogy az alábbiakban következők segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket/az Önök cégét az elkövetkező években szerződéses partnereink körében tudhatjuk. Üdvözlettel: Kovács Ernő polgármester részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 3

4 2. Az eljárás szabályai 2.1. A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések Ajánlatkérő: Ajánlattételi felhívás: Ajánlattételi dokumentáció: Ajánlat: Ajánlattevő: Kbt: Közreműködő szervezet (kapcsolattartó: Kovács Ernő) 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Tel: / Fax / A Közbeszerzési Értesítőben K.É /2009. azonosító alatt megjelent jelen közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció Az ajánlattevő által benyújtandó írásbeli ajánlat A Kbt ) pontja szerinti ajánlattevő évi CXXIX. törvény Medicatus-Ius Bt Kaposvár, Harsányi J. u. 1/b. 20/ Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat három (egy eredeti és két másolati) példányban, roncsolás nélkül nem bontható kötésben (pl. hőkötés, vagy átlyukasztva, szalaggal átfűzve, majd a szalagot leragasztva) minden írott oldalon oldalszámozással és az ajánlatot aláíró személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani az alábbi címre és határidőig: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: február Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés, illetve ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma és formája az irányadó. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő címzéssel kell ellátni: részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások ; az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felbontani! részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 4

5 Személyes benyújtás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőleg munkanapokon 9-13 óra között adják le (határidő utolsó napján természetesen ig)! A postai, vagy futárpostai megküldésből eredő kockázatokat Ajánlatkérő elhárítja. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott határidőig sérülésmentesen beérkezzen. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. Amennyiben az ajánlattételi és az ajánlattételi dokumentáció között ellentmondás mutatkozik, úgy abban az esetben az ajánlattételi felhívás tartalma az irányadó. Az 1. számozott oldal mint az ajánlat fedőlapjának kötelező tartalma az ajánlat tárgyának megjelölése és az ajánlattevőre vonatkozó adatok az alábbiak szerint: Eredeti vagy másolati példány Az ajánlat tárgya Az ajánlattevő neve Az ajánlattevő székhelye Az ajánlattevő levelezési címe Telefonszám, telefaxszám, cím Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése Számlaszám Adószám Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám Vezető neve Az eljárásban jogosult képviselőjének neve Cégszerű aláírás A 2. számozott oldal kötelező tartalma a felolvasólap, amely tartalmazza azon számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapot cégszerűen alá kell írni. A felolvasó lapo(ka)t a tartalomjegyzék követi, amelyen az oldalszámokat is fel kell tüntetni. A tartalomjegyzék és az ajánlat kötelező sorrendje: a. Fedőlap; b. Felolvasólap; c. Tartalomjegyzék; d. Ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozata(i); e. Ajánlattevő alvállalkozókra, erőforrást biztosító szervezetekre vonatkozó nyilatkozatai [Kbt. 71. (1) bekezdés a), b) és c) pontjai, Kbt. 71. (3) bekezdés, Kbt /D, 3/E]; f. Kizáró okok hiányának igazolása; g. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása; h. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása; i. Részletes, tételes költségvetés j. Egyéb, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban előírt dokumentumok, nyilatkozatok Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 5

6 P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozata a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évre vonatkozóan. P/2. Csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a pénzforgalmi szolgáltatója által kiadott eredeti vagy hiteles másolati igazolást a számláján (alszámláján) rendelkezésre álló pénzeszközről, vagy csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű kötelező érvényű pénzforgalmi szolgáltatói hitelígérvényt az összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozóan Ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: M/1. az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb: 1. rész esetében:magasépítési-, 2. rész esetében:játszótér-, 3. rész esetében: homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkáinak bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint igazolva. M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlati idejük ismertetését, az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát. M/3. a Kbt. 67. (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. M/4. csatolja a Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kimutatását (darabszám, műszak paraméter megjelölésével) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül ajánlattevőt terheli. Az ajánlattételi dokumentáció jelen dokumentum megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható. Ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárja (az ilyen tartalmú ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal (kérjük a postai úton vagy faxon megküldött kérdéseket egyúttal útján is küldjék meg Ajánlattevők). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 6

7 adja meg. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja határidőben (ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal) megadni, ebben az esetben valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesítünk. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő úgy adja meg, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg megküldi. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. A kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhetik ajánlattevők: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Tel: / Fax / A gyors válasz érdekében kérjük, hogy ajánlattevő minden kérdést en is küldjön meg! 2.4. Ajánlatok felbontása Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és határideje: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: február Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa meghívott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. A jelenlévők kötelesek a jelenléti ívet aláírni, melyben feltüntetésre kerül minden jelenlévő neve és ottlétének jogcíme. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek Az ajánlatok értékelése Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek, mint a Bíráló Bizottság tagjai elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. - Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 7

8 - Felvilágosítás és indoklás kérése: Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását; Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti. Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti. - Az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (4) bekezdése]; lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetőleg ha azt az ajánlatkérő előírta a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett Az eredményhirdetés Az eredményhirdetés várható időpontja és helye: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: március részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 8

9 Az eredményhirdetés során az ajánlatkérő ismerteti az összegezésben foglalt adatokat (Kbt. 93. (2) bek.). Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek átadja, a távollevő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul faxon vagy elektronikus- és postai úton megküldi. Eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot; kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. ) eredménytelenné nyilvánítja; valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától A szerződéskötés A szerződéskötés helye és várható időpontja: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Ideje: március Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg az építési szerződést. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel köti meg a szerződést, feltéve, hogy a második legkedvezőbb ajánlattevőt meghatározta. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételével, illetőleg ha a szerződéskötés később történik, azzal zárul le. Az ajánlatkérő és a) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) vagy b) az olyan gazdálkodó szervezet között, amely felett a nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a nyertes ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol, a közbeszerzési szerződés megkötését követően öt éven belül megkötött, a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű szerződéseket, valamint minden egyéb szerződést is közzé kell tenni. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 9

10 Ennek érdekében Ajánlatkérő előírja Ajánlattevők részére, hogy ajánlatukban nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy: - Ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást; - Ajánlattevő felett mely gazdálkodó szervezet gyakorol a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást. A jelen Ajánlattételi Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók További információk, nyilatkozatok: Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Az ajánlattételi dokumentáció jelen dokumentum megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell ajánlatába csatolnia, hogy harmadik (illetéktelen) személynek nem tette hozzáférhetővé a dokumentációt, illetve másra nem ruházta át, nem publikálta azt, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez szükséges mértékben használta fel a dokumentációt. Üzleti titok: Üzleti titoknak minősül a Ptk ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. Kbt nak megfelelően kérjük ajánlattevőt, elkülönítetten, külön mellékletben tüntesse fel, hogy ajánlatának adott esetben mely része minősül üzleti titoknak. Összeférhetetlenség fenn nem állása Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt a tartalmazza. Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi okok. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 10

11 ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MELLÉKLET Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy ajánlatához köteles csatolni jelen közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó építési szerződés tervezetét. Melyet kötöttek egyrészről (székhely: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b. képviseli: Kovács Ernő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről pedig a (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg., adószám:.., számlaszám:.., képviseli: ), mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint. A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. szerinti nemzeti eljárási rendű általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások elnevezésű projekt megvalósítására irányuló építési beruházás megrendelése céljából. A megrendelő az eljárás eredményeként az. rész tekintetében a vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik. 1. A szerződés tárgya és műszaki tartalma 1.1. A megrendelő vállalkozásba adja, a vállalkozó elvállalja a Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában megjelölt.. rész szerinti építési munkák kivitelezését az ajánlattételi felhívásában és ajánlattételi dokumentációban foglalt műszaki tartalommal és feltételekkel A szerződés részletes, teljes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki leírás, az ajánlattételi dokumentációban szereplő árazatlan költségvetési kiírás, kiviteli tervdokumentáció, valamint a vállalkozó által benyújtott részletes költségvetés tartalmazza, mely dokumentumokat a felek mellékletként e szerződéshez csatolják A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elvégezni a szerződés alapját képező dokumentációban szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munkákat (többletmunka), továbbá külön díjazás ellenében azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelnek, de amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható (pótmunka) A vállalkozó kijelenti, hogy az pontban hivatkozott dokumentumokat megvizsgálta, azokat teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja. A vállalkozói díj mindazon részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 11

12 tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmény rendeltetésszerű használatához. 2. A vállalkozói díj 2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja.-ft. + ÁFA, összesen bruttó...-ft.-, azaz. forint, az 1.2. pontban hivatkozott tételes költségvetésen alapuló vállalkozói átalánydíj A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő külön díjazásért a vállalkozótól pótmunkát rendelhet meg, amely pótmunkát a vállalkozó köteles elvégezni A vállalkozó pótmunkát csak a megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet. A pótmunka vállalkozói díját a felek a szerződés mellékletét képező tételes költségvetésben szereplő díjtételek alkalmazásával állapítják meg Amennyiben a megrendelő által elrendelt pótmunka anyag- és díj tételei a szerződés mellékletében szereplő tételes költségvetésben nem szerepelnek, akkor a vállalkozó a pótmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint az 1.2. pontban megjelölt tételes költségvetés elkészítésekor alkalmazott rezsióradíjat számolhatja el. A rezsióradíj mértéke:. Ft. 2.5 A Kbt. 99. (1) bekezdése alapján Megrendelő kijelenti, hogy a Kbt (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jelen nyilatkozatával hozzájárul az alábbi fizetési számlája vonatkozásában a Kbt (4) bekezdésében meghatározott beszedési megbízás számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által történő teljesítésre. A fizetési számla száma: A vállalkozó teljesítésének határideje 3.1. A megrendelő az építési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás V.7. pont 10. alpontjában hivatkozott támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására ennél később kerül sor, a támogatási szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban átadja. A vállalkozó az építési napló megnyitásával egyidejűleg köteles az itt meghatározott dokumentumokat és a munkaterületet átvenni. A munkák megkezdése után folyamatos munkavégzésre tart igényt az ajánlatkérő, ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül A szerződés teljesítésének határideje: részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 12

13 3.3. Amennyiben a fenti határidő a szerződő feleknek fel nem róható okból nem teljesíthető, a felek új határidőkben állapodnak meg a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával. 4. Pénzügyi feltételek 4.1. A megrendelő a vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A vállalkozó részszámla benyújtására jogosult a jelen szerződéshez csatolt pénzügyi, műszaki ütemezésben foglaltaknak megfelelően. A megrendelő előleget nem fizet. Számlák kifizetése a Kbt (3) bekezdés szerint történik. A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. -ban foglaltak teljesülése is A vállalkozó hibájából adódó késedelmes tejesítés esetén a megrendelőt kötbér illeti meg, melynek összege vállalkozói díj 0,1 -a naponta, de maximum a vállalkozási díj 4 %-a A meghiúsulási kötbér, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a bekerülési költség 3 %-a. 5. A megrendelő kötelezettségei 5.1. A megrendelő megbízott a műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó képviselője a munkaterületen: Műszaki ellenőr: Név:.. Telefon/fax: A megrendelő (megbízottja) a kivitelezés teljes időtartama alatt heti egy alkalommal (előre egyeztetett időpontban) köteles műszaki ellenőrzést végezni. A kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak A megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza. 6. A vállalkozó kötelezettségei 6.1. A vállalkozó a szerződésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni A vállalkozó a véglegesen beépített, felhasznált anyagok, építési termékek, gépek származási, minőségi és megfelelőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a megrendelő megbízottjának beépítés, beszerelés előtt bemutatni és a műszaki átadás átvételi részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 13

14 dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KVM együttes rendelet és a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet A vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására és az ezek eredményeit tartalmazó okiratokat haladéktalanul köteles írásban átadni a megrendelőnek (megbízottjának) A vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének időszakára teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a kivitelezési munkában résztvevőkre; teljes körű építés- és szerelésbiztosítást kötni a felhasználásra kerülő anyagokra és eszközökre a teljes pótlási, illetve helyreállítási költségek mértékéig, továbbá felelősségbiztosítást kötni az általa harmadik személynek okozott károk biztosító általi megtérítésére. A biztosítási szerződések hatályát köteles a kivitelezés teljes időtartamára fenntartani. A megkötött biztosítás a jelen szerződés mellékletét képezi A vállalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles építési naplót vezetni és azt a teljesítés helyszínén tartani. A szerződő felek kötelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve, beosztása: Név: elérhetőség:. Név:. elérhetőség:. Műszaki ellenőr:. elérhetősége: A vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. Kijelenti, hogy a szerződés teljesítése céljából általa igénybe vett alvállalkozókkal kötendő szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A.. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését A kivitelezés során a vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért Az építési munka során felhalmozódott bontási törmeléknek, építési és egyéb hulladéknak újrahasznosításra, újrafeldolgozásra, környezetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktározásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a vállalkozó kötelezettsége, melynek részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 14

15 teljesítését dokumentálni kell. A bontott újrahasznosítható anyagot az ajánlatkérőnek leltár mellett köteles az ajánlattevő átadni. 7. Jótállás, szavatosság 7.1. A vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az átadás-átvételtől számított hónapra jótállást vállal az ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában foglaltak szerint az általa beépített anyagokra és a teljes körű kivitelezésre A megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a vállalkozóval, a vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt. Amennyiben a létesítmény vagy annak egy része a jótállási kötelezettség aláeső hibák miatt nem üzemel, nem működik, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel időtartamával meghosszabbodik Az egyes épületszerkezetekre, és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő tervekre a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő az irányadó A vállalkozó a jótállási idő alatt felmerülő hibás teljesítés esetére a jótállási idő egészére a vállalkozói díj 3 -ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt. Ennek formája a vállalkozó választása szerint a teljesítés hiánymentes elfogadásával egyidejűleg a jótállási időre: a fenti összegnek megfelelő bankgarancia nyújtása, vagy ezen összegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetése, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény benyújtása. (Figyelem! Kérjük a megfelelő szöveget aláhúzni!) A jóteljesítési biztosíték fel nem használt összegét a megrendelő a jótállási idő lejártakor visszafizeti a vállalkozó részére, illetve bankgarancia nyújtása esetén az a jótállási idő végén megszűnik. 8. Műszaki átadás-átvétel 8.1. Az eltakarásra kerülő munkák átadás-átvételére, ellenőrzésére felek a Ptk (2) bekezdésében előírtak szerint járnak el, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a vállalkozó A szerződésszerű teljesítést követően a vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitűzi az átadás-átvétel időpontját. Erről a megrendelőt legalább az időpont előtt 8 nappal előbb köteles írásban értesíteni, vele időpontot egyeztetni A műszaki átadás- átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is A megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot A vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 15

16 8.6. A műszaki átadási dokumentáció mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik, így különösen a beépített anyagok műbizonylatai, a műszaki tanúsítványok a közmű nyilatkozatok, és a használatbavételi engedélyhez szükséges műszaki vezetői nyilatkozat. A vállalkozó az átadás-átvétel során köteles átadni a megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot, így különösen 9. A szerződés megszűnése a) kivitelezői nyilatkozatot, b) a megvalósulási tervet, c) az építés kivitelezésekor a vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatokat és vizsgálati eredményeket, d) mérési jegyzőkönyveket, e) az építési napló másolatait, f) érintésvédelmi jegyzőkönyv A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal A megrendelő akkor is jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást szerez arról, hogy a vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van folyamatban A megrendelő jogosult a vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni e szerződéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás VII.7. pont 9. alpontjában hivatkozott támogatást nem kapja meg, emiatt a szerződés teljesítésére képtelenné válik A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével. 10. Egyéb rendelkezések: A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén kikötik a pertárgy értékétől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve fizetésképtelensége. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 16

17 10.4. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli és köteles a megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló, a megrendelőre vonatkozó bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak a megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat ki. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a megrendelő jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani A szerződő felek e szereződéssel kapcsolatban tett bármilyen nyilatkozata, illetve a szerződés esetleges módosítása kizárólag írásban joghatályos Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció rendelkezései az irányadók A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: - kiviteli tervdokumentáció és építési engedély, - a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, - a tételes költségvetés, - a vállalkozónak a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó felelősség- és vagyonbiztosítása, A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Gölle, március Kovács Ernő polgármester megrendelő. vállalkozó E szerződést készítettem és ellenjegyzem: Gölle, március 25. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 17

18 2. sz. melléklet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Postai cím: Petőfi u. 2/b Város/Község: Gölle Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7272 Ország: Magyarország Telefon: 82/ , 30/ Címzett: Kovács Ernő Fax: 82/ További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Regionális/helyi szintű X részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 18

19 I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN X Általános közszolgáltatások I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye a) Építési beruházás X Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően X A teljesítés helye 1., 2. rész: Árpád u. 23. Általános Iskola 3. rész: Árpád u.3. művelődési ház 4. rész: Petőfi u. 2/b könyvtár és kiállító terem részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 19

20 NUTS-kód HU232 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya X Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása meglévő iskolarészből, az udvaron játszótér kivitelezése, művelődési ház, könyvtár és kiállító terem tetőfelújítása, térburkolás, művelődési ház homlokzat-felújítás az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint vállalkozási szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék II.1.7) Részekre történő ajánlattétel igen X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre X II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték 1. Meglévő iskola épületen belül két óvodai foglalkoztató kialakítása: 98 m2, gyermek szociális blokk kivitelezése: 17 m2, melegítő konyha a kiegészítő helyiségekkel kialakítása: 26,8 m2, egyéb kiegészítő helyiségek: 190 m2 átalakítása felújítása. 2. Játszótér kivitelezése: új eszköz 5 db, meglévő eszközök szabványosítása, 2 db eszköz részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 20

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 19 száma: Ajánlatkérő: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest, VI. kerület közigazgatási terület Beszerzés tárgya:

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben