GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ (K.É /2009.) Gölle január 27. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELJÁRÁS SZABÁLYAI A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések Az ajánlatok benyújtása Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatok felbontása Az ajánlatok értékelése Az eredményhirdetés A szerződéskötés További információk, nyilatkozatok..10 M E L L É K L E T SZ. MELLÉKLET-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS SZ. MELLÉKLET AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. I R A T JEGYZÉK SZ. DOKUMENTUM FEDŐLAP SZ. DOKUMENTUM FELOLVASÓLAP SZ. DOKUMENTUM TARTALOMJEGYZÉK SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM SZ. DOKUMENTUM EGYÉB CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK 52 KBT. 72 SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS...53 MŰSZAKI TARTALOM részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 2

3 1. Vezetői összefoglaló A (továbbiakban: Ajánlatkérő) a közpénzek észszerű felhasználása érdekében a legmagasabb színvonalú és minőségű, azonban legköltséghatékonyabb árukat, kivitelezőket és szolgáltatásokat kívánja beszerezni minden területen, így a Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások esetében is. Ennek érdekében Gölle Községi Önkormányzat részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások tárgyában nemzeti értékhatár szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben (K.É /2009.). A közzétett ajánlattételi felhívás jelen dokumentációval együtt határozza meg a közbeszerzési eljárás menetét és feltételeit. Azokra a kérdésekre, melyekre sem a felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmaz rendelkezést, a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak. Jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás alapján Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőket a közbeszerzésekről szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint jelen dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő ajánlatok benyújtására. Reméljük, hogy az alábbiakban következők segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket/az Önök cégét az elkövetkező években szerződéses partnereink körében tudhatjuk. Üdvözlettel: Kovács Ernő polgármester részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 3

4 2. Az eljárás szabályai 2.1. A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések Ajánlatkérő: Ajánlattételi felhívás: Ajánlattételi dokumentáció: Ajánlat: Ajánlattevő: Kbt: Közreműködő szervezet (kapcsolattartó: Kovács Ernő) 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Tel: / Fax / A Közbeszerzési Értesítőben K.É /2009. azonosító alatt megjelent jelen közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció Az ajánlattevő által benyújtandó írásbeli ajánlat A Kbt ) pontja szerinti ajánlattevő évi CXXIX. törvény Medicatus-Ius Bt Kaposvár, Harsányi J. u. 1/b. 20/ Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat három (egy eredeti és két másolati) példányban, roncsolás nélkül nem bontható kötésben (pl. hőkötés, vagy átlyukasztva, szalaggal átfűzve, majd a szalagot leragasztva) minden írott oldalon oldalszámozással és az ajánlatot aláíró személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban kell benyújtani az alábbi címre és határidőig: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: február Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti", vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés, illetve ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma és formája az irányadó. Az ajánlatokat, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő címzéssel kell ellátni: részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások ; az ajánlattételi határidő lejárta előtt tilos felbontani! részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 4

5 Személyes benyújtás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőleg munkanapokon 9-13 óra között adják le (határidő utolsó napján természetesen ig)! A postai, vagy futárpostai megküldésből eredő kockázatokat Ajánlatkérő elhárítja. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlati csomag a megadott határidőig sérülésmentesen beérkezzen. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, és biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. Amennyiben az ajánlattételi és az ajánlattételi dokumentáció között ellentmondás mutatkozik, úgy abban az esetben az ajánlattételi felhívás tartalma az irányadó. Az 1. számozott oldal mint az ajánlat fedőlapjának kötelező tartalma az ajánlat tárgyának megjelölése és az ajánlattevőre vonatkozó adatok az alábbiak szerint: Eredeti vagy másolati példány Az ajánlat tárgya Az ajánlattevő neve Az ajánlattevő székhelye Az ajánlattevő levelezési címe Telefonszám, telefaxszám, cím Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése Számlaszám Adószám Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám Vezető neve Az eljárásban jogosult képviselőjének neve Cégszerű aláírás A 2. számozott oldal kötelező tartalma a felolvasólap, amely tartalmazza azon számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapot cégszerűen alá kell írni. A felolvasó lapo(ka)t a tartalomjegyzék követi, amelyen az oldalszámokat is fel kell tüntetni. A tartalomjegyzék és az ajánlat kötelező sorrendje: a. Fedőlap; b. Felolvasólap; c. Tartalomjegyzék; d. Ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozata(i); e. Ajánlattevő alvállalkozókra, erőforrást biztosító szervezetekre vonatkozó nyilatkozatai [Kbt. 71. (1) bekezdés a), b) és c) pontjai, Kbt. 71. (3) bekezdés, Kbt /D, 3/E]; f. Kizáró okok hiányának igazolása; g. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása; h. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása; i. Részletes, tételes költségvetés j. Egyéb, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban előírt dokumentumok, nyilatkozatok Ajánlattevők gazdasági és pénzügyi alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 5

6 P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő), illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatótól származó az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozata a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a sorban állásról a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évre vonatkozóan. P/2. Csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, a pénzforgalmi szolgáltatója által kiadott eredeti vagy hiteles másolati igazolást a számláján (alszámláján) rendelkezésre álló pénzeszközről, vagy csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű kötelező érvényű pénzforgalmi szolgáltatói hitelígérvényt az összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozóan Ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat az alábbi dokumentumok benyújtásával kötelesek igazolni: M/1. az előző két év (2008, 2009) legjelentősebb: 1. rész esetében:magasépítési-, 2. rész esetében:játszótér-, 3. rész esetében: homlokzat és tető felújítás-, 4. rész esetében: tetőfelújítás kivitelezési munkáinak bemutatását (műszaki tartalom, teljesítés helye, ideje, a szerződés tárgyának, az ellenszolgáltatás összegének és a szerződést kötő másik félnek a megnevezésével, az információt nyújtó személy nevével, telefonszámával, az információt nyújtó személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 68. (2) bekezdése szerint igazolva. M/2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlati idejük ismertetését, az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok), valamint a felelős műszaki vezető nyilvántartásba vételét igazoló hatósági határozat egyszerű másolatát. M/3. a Kbt. 67. (2) bekezdés d) pontja alapján az előző 3 év (2007., 2008., év) átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban. M/4. csatolja a Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség kimutatását (darabszám, műszak paraméter megjelölésével) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül ajánlattevőt terheli. Az ajánlattételi dokumentáció jelen dokumentum megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át és nem publikálható. Ajánlatkérő az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárja (az ilyen tartalmú ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti) Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal (kérjük a postai úton vagy faxon megküldött kérdéseket egyúttal útján is küldjék meg Ajánlattevők). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 6

7 adja meg. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja határidőben (ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal) megadni, ebben az esetben valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesítünk. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő úgy adja meg, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét. Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg megküldi. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását. A kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen kérhetik ajánlattevők: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Tel: / Fax / A gyors válasz érdekében kérjük, hogy ajánlattevő minden kérdést en is küldjön meg! 2.4. Ajánlatok felbontása Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és határideje: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: február Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa meghívott személy, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. A jelenlévők kötelesek a jelenléti ívet aláírni, melyben feltüntetésre kerül minden jelenlévő neve és ottlétének jogcíme. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek Az ajánlatok értékelése Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek, mint a Bíráló Bizottság tagjai elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. - Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 7

8 - Felvilágosítás és indoklás kérése: Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását; Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti. Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti. - Az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (4) bekezdése]; lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetőleg ha azt az ajánlatkérő előírta a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett Az eredményhirdetés Az eredményhirdetés várható időpontja és helye: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Határideje: március részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 8

9 Az eredményhirdetés során az ajánlatkérő ismerteti az összegezésben foglalt adatokat (Kbt. 93. (2) bek.). Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek átadja, a távollevő ajánlattevőknek pedig az eredményhirdetést követően haladéktalanul faxon vagy elektronikus- és postai úton megküldi. Eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot; kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. ) eredménytelenné nyilvánítja; valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától A szerződéskötés A szerződéskötés helye és várható időpontja: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b. Ideje: március Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg az építési szerződést. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, úgy az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel köti meg a szerződést, feltéve, hogy a második legkedvezőbb ajánlattevőt meghatározta. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. A közbeszerzési eljárás az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételével, illetőleg ha a szerződéskötés később történik, azzal zárul le. Az ajánlatkérő és a) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) vagy b) az olyan gazdálkodó szervezet között, amely felett a nyertes ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely a nyertes ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol, a közbeszerzési szerződés megkötését követően öt éven belül megkötött, a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű szerződéseket, valamint minden egyéb szerződést is közzé kell tenni. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 9

10 Ennek érdekében Ajánlatkérő előírja Ajánlattevők részére, hogy ajánlatukban nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy: - Ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást; - Ajánlattevő felett mely gazdálkodó szervezet gyakorol a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást. A jelen Ajánlattételi Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók További információk, nyilatkozatok: Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Az ajánlattételi dokumentáció jelen dokumentum megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át. Ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell ajánlatába csatolnia, hogy harmadik (illetéktelen) személynek nem tette hozzáférhetővé a dokumentációt, illetve másra nem ruházta át, nem publikálta azt, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez szükséges mértékben használta fel a dokumentációt. Üzleti titok: Üzleti titoknak minősül a Ptk ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes Ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. Kbt nak megfelelően kérjük ajánlattevőt, elkülönítetten, külön mellékletben tüntesse fel, hogy ajánlatának adott esetben mely része minősül üzleti titoknak. Összeférhetetlenség fenn nem állása Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt a tartalmazza. Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt ban meghatározott összeférhetetlenségi okok. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 10

11 ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MELLÉKLET Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy ajánlatához köteles csatolni jelen közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó építési szerződés tervezetét. Melyet kötöttek egyrészről (székhely: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b. képviseli: Kovács Ernő polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről pedig a (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg., adószám:.., számlaszám:.., képviseli: ), mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint. A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. szerinti nemzeti eljárási rendű általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások elnevezésű projekt megvalósítására irányuló építési beruházás megrendelése céljából. A megrendelő az eljárás eredményeként az. rész tekintetében a vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik. 1. A szerződés tárgya és műszaki tartalma 1.1. A megrendelő vállalkozásba adja, a vállalkozó elvállalja a Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában megjelölt.. rész szerinti építési munkák kivitelezését az ajánlattételi felhívásában és ajánlattételi dokumentációban foglalt műszaki tartalommal és feltételekkel A szerződés részletes, teljes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki leírás, az ajánlattételi dokumentációban szereplő árazatlan költségvetési kiírás, kiviteli tervdokumentáció, valamint a vállalkozó által benyújtott részletes költségvetés tartalmazza, mely dokumentumokat a felek mellékletként e szerződéshez csatolják A szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elvégezni a szerződés alapját képező dokumentációban szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munkákat (többletmunka), továbbá külön díjazás ellenében azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelnek, de amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható (pótmunka) A vállalkozó kijelenti, hogy az pontban hivatkozott dokumentumokat megvizsgálta, azokat teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja. A vállalkozói díj mindazon részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 11

12 tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmény rendeltetésszerű használatához. 2. A vállalkozói díj 2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja.-ft. + ÁFA, összesen bruttó...-ft.-, azaz. forint, az 1.2. pontban hivatkozott tételes költségvetésen alapuló vállalkozói átalánydíj A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő külön díjazásért a vállalkozótól pótmunkát rendelhet meg, amely pótmunkát a vállalkozó köteles elvégezni A vállalkozó pótmunkát csak a megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet. A pótmunka vállalkozói díját a felek a szerződés mellékletét képező tételes költségvetésben szereplő díjtételek alkalmazásával állapítják meg Amennyiben a megrendelő által elrendelt pótmunka anyag- és díj tételei a szerződés mellékletében szereplő tételes költségvetésben nem szerepelnek, akkor a vállalkozó a pótmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint az 1.2. pontban megjelölt tételes költségvetés elkészítésekor alkalmazott rezsióradíjat számolhatja el. A rezsióradíj mértéke:. Ft. 2.5 A Kbt. 99. (1) bekezdése alapján Megrendelő kijelenti, hogy a Kbt (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jelen nyilatkozatával hozzájárul az alábbi fizetési számlája vonatkozásában a Kbt (4) bekezdésében meghatározott beszedési megbízás számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által történő teljesítésre. A fizetési számla száma: A vállalkozó teljesítésének határideje 3.1. A megrendelő az építési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás V.7. pont 10. alpontjában hivatkozott támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására ennél később kerül sor, a támogatási szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban átadja. A vállalkozó az építési napló megnyitásával egyidejűleg köteles az itt meghatározott dokumentumokat és a munkaterületet átvenni. A munkák megkezdése után folyamatos munkavégzésre tart igényt az ajánlatkérő, ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül A szerződés teljesítésének határideje: részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 12

13 3.3. Amennyiben a fenti határidő a szerződő feleknek fel nem róható okból nem teljesíthető, a felek új határidőkben állapodnak meg a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával. 4. Pénzügyi feltételek 4.1. A megrendelő a vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A vállalkozó részszámla benyújtására jogosult a jelen szerződéshez csatolt pénzügyi, műszaki ütemezésben foglaltaknak megfelelően. A megrendelő előleget nem fizet. Számlák kifizetése a Kbt (3) bekezdés szerint történik. A pénzügyi teljesítés feltétele az Art. 36/A. -ban foglaltak teljesülése is A vállalkozó hibájából adódó késedelmes tejesítés esetén a megrendelőt kötbér illeti meg, melynek összege vállalkozói díj 0,1 -a naponta, de maximum a vállalkozási díj 4 %-a A meghiúsulási kötbér, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a bekerülési költség 3 %-a. 5. A megrendelő kötelezettségei 5.1. A megrendelő megbízott a műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó képviselője a munkaterületen: Műszaki ellenőr: Név:.. Telefon/fax: A megrendelő (megbízottja) a kivitelezés teljes időtartama alatt heti egy alkalommal (előre egyeztetett időpontban) köteles műszaki ellenőrzést végezni. A kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak A megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza. 6. A vállalkozó kötelezettségei 6.1. A vállalkozó a szerződésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni A vállalkozó a véglegesen beépített, felhasznált anyagok, építési termékek, gépek származási, minőségi és megfelelőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a megrendelő megbízottjának beépítés, beszerelés előtt bemutatni és a műszaki átadás átvételi részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 13

14 dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KVM együttes rendelet és a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet A vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására és az ezek eredményeit tartalmazó okiratokat haladéktalanul köteles írásban átadni a megrendelőnek (megbízottjának) A vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének időszakára teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a kivitelezési munkában résztvevőkre; teljes körű építés- és szerelésbiztosítást kötni a felhasználásra kerülő anyagokra és eszközökre a teljes pótlási, illetve helyreállítási költségek mértékéig, továbbá felelősségbiztosítást kötni az általa harmadik személynek okozott károk biztosító általi megtérítésére. A biztosítási szerződések hatályát köteles a kivitelezés teljes időtartamára fenntartani. A megkötött biztosítás a jelen szerződés mellékletét képezi A vállalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles építési naplót vezetni és azt a teljesítés helyszínén tartani. A szerződő felek kötelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve, beosztása: Név: elérhetőség:. Név:. elérhetőség:. Műszaki ellenőr:. elérhetősége: A vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. Kijelenti, hogy a szerződés teljesítése céljából általa igénybe vett alvállalkozókkal kötendő szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A.. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését A kivitelezés során a vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért Az építési munka során felhalmozódott bontási törmeléknek, építési és egyéb hulladéknak újrahasznosításra, újrafeldolgozásra, környezetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktározásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a vállalkozó kötelezettsége, melynek részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 14

15 teljesítését dokumentálni kell. A bontott újrahasznosítható anyagot az ajánlatkérőnek leltár mellett köteles az ajánlattevő átadni. 7. Jótállás, szavatosság 7.1. A vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az átadás-átvételtől számított hónapra jótállást vállal az ajánlattételi felhívás III.1.1. pontjában foglaltak szerint az általa beépített anyagokra és a teljes körű kivitelezésre A megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a vállalkozóval, a vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt. Amennyiben a létesítmény vagy annak egy része a jótállási kötelezettség aláeső hibák miatt nem üzemel, nem működik, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel időtartamával meghosszabbodik Az egyes épületszerkezetekre, és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő tervekre a 11/1985.(VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő az irányadó A vállalkozó a jótállási idő alatt felmerülő hibás teljesítés esetére a jótállási idő egészére a vállalkozói díj 3 -ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt. Ennek formája a vállalkozó választása szerint a teljesítés hiánymentes elfogadásával egyidejűleg a jótállási időre: a fenti összegnek megfelelő bankgarancia nyújtása, vagy ezen összegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetése, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kézfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény benyújtása. (Figyelem! Kérjük a megfelelő szöveget aláhúzni!) A jóteljesítési biztosíték fel nem használt összegét a megrendelő a jótállási idő lejártakor visszafizeti a vállalkozó részére, illetve bankgarancia nyújtása esetén az a jótállási idő végén megszűnik. 8. Műszaki átadás-átvétel 8.1. Az eltakarásra kerülő munkák átadás-átvételére, ellenőrzésére felek a Ptk (2) bekezdésében előírtak szerint járnak el, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a vállalkozó A szerződésszerű teljesítést követően a vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitűzi az átadás-átvétel időpontját. Erről a megrendelőt legalább az időpont előtt 8 nappal előbb köteles írásban értesíteni, vele időpontot egyeztetni A műszaki átadás- átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is A megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot A vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 15

16 8.6. A műszaki átadási dokumentáció mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik, így különösen a beépített anyagok műbizonylatai, a műszaki tanúsítványok a közmű nyilatkozatok, és a használatbavételi engedélyhez szükséges műszaki vezetői nyilatkozat. A vállalkozó az átadás-átvétel során köteles átadni a megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot, így különösen 9. A szerződés megszűnése a) kivitelezői nyilatkozatot, b) a megvalósulási tervet, c) az építés kivitelezésekor a vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatokat és vizsgálati eredményeket, d) mérési jegyzőkönyveket, e) az építési napló másolatait, f) érintésvédelmi jegyzőkönyv A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal A megrendelő akkor is jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást szerez arról, hogy a vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van folyamatban A megrendelő jogosult a vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni e szerződéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás VII.7. pont 9. alpontjában hivatkozott támogatást nem kapja meg, emiatt a szerződés teljesítésére képtelenné válik A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével. 10. Egyéb rendelkezések: A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén kikötik a pertárgy értékétől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve fizetésképtelensége. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 16

17 10.4. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli és köteles a megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló, a megrendelőre vonatkozó bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem, vagy csak a megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat ki. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a megrendelő jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani A szerződő felek e szereződéssel kapcsolatban tett bármilyen nyilatkozata, illetve a szerződés esetleges módosítása kizárólag írásban joghatályos Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció rendelkezései az irányadók A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: - kiviteli tervdokumentáció és építési engedély, - a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, - a tételes költségvetés, - a vállalkozónak a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó felelősség- és vagyonbiztosítása, A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Gölle, március Kovács Ernő polgármester megrendelő. vállalkozó E szerződést készítettem és ellenjegyzem: Gölle, március 25. részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 17

18 2. sz. melléklet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Postai cím: Petőfi u. 2/b Város/Község: Gölle Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 7272 Ország: Magyarország Telefon: 82/ , 30/ Címzett: Kovács Ernő Fax: 82/ További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal A dokumentáció a következő címen szerezhető be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Regionális/helyi szintű X részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 18

19 I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN X Általános közszolgáltatások I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítás, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye a) Építési beruházás X Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően X A teljesítés helye 1., 2. rész: Árpád u. 23. Általános Iskola 3. rész: Árpád u.3. művelődési ház 4. rész: Petőfi u. 2/b könyvtár és kiállító terem részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 19

20 NUTS-kód HU232 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya X Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása meglévő iskolarészből, az udvaron játszótér kivitelezése, művelődési ház, könyvtár és kiállító terem tetőfelújítása, térburkolás, művelődési ház homlokzat-felújítás az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint vállalkozási szerződés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék II.1.7) Részekre történő ajánlattétel igen X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre X II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték 1. Meglévő iskola épületen belül két óvodai foglalkoztató kialakítása: 98 m2, gyermek szociális blokk kivitelezése: 17 m2, melegítő konyha a kiegészítő helyiségekkel kialakítása: 26,8 m2, egyéb kiegészítő helyiségek: 190 m2 átalakítása felújítása. 2. Játszótér kivitelezése: új eszköz 5 db, meglévő eszközök szabványosítása, 2 db eszköz részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, 20

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Postai irányítószám: 8000. Telefon:, (22) 535 687. Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. 1 AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA K/83 27/2009. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Fejér Megyei Szent György Kórház Postai cím: Seregélyesi

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419

13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 13/06/2009 S112 Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2009/S 112-161419 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Kaposvár: Fogröntgen 2010/S 13-016623 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Zalaegerszeg: Orvosi felszerelések 2009/S 144-211213 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház, Zrínyi M. u.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL A 4. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308656-2011:text:hu:html HU-Eger: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 189-308656 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5 melléklet a 2/2006 (I 13) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt 85 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsahu

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214009-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Parkolófelügyeleti eszközök 2010/S 139-214009 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220297-2010:text:hu:html HU-Zalaegerszeg: Tejtermék 2010/S 143-220297 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8442-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 6-008442 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. 5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 1/6 HU-Baja: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2009/S 34-050060 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bács

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? IGEN X. Ország Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325938-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 179-325938 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Délegyháza Község Önkormányzata, 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben