LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE SZÓLÓ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE"

Átírás

1 az 59/2011. (II.23.) ÖKT. számú határozattal jóváhagyott LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVRE SZÓLÓ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE a 71/2011. (III.17.) ÖKT. számú határozat szerinti módosítással egységes szerkezetben

2 I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 1) Magasépítési CPV-kód Közbeszerzés tárgya Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése, felújítása Lenti, Petőfi út 4. szám alatti III- IV.sz. háziorvosi rendelők karbantartási munkái Kolombárium építési munkái Megvalósítandó fő feladatok Lenti Napközi Otthonos Óvoda I. telephely épületének teljes körű hőszigetelése (padló, homlokzat, födémek), külső-belső nyílászáróinak cseréje és a tetőfedések teljes cseréje készül. A belső vízvezeték hálózat, fűtésrendszere és épületvillamossági hálózat újra lesz szerelve. Az épületben automatikus tűzjelző rendszer készül. A belső burkolatok szintén kicserélésre kerülnek. Az épület és megközelítése akadálymentesítve lesz. Két helyiség összenyitásával új csoportszoba lesz kialakítva. Férfi- és női WC vizesblokkoknál sérült csempe falburkolat cseréje. A közös váróhelyiségben 20 fm hosszúságban egysoros lábazat burkolat cseréje 10x10 cm-es kőagyaglapból. A főbejárati ajtó keményfa küszöbhöz 2db alumínium kiegyenlítő sín beépítése. A szélfogó, közlekedő és váró helyiségek festése. A férfi- és női vizesblokkok háromszori fehér meszelése. Az utcai homlokzaton lévő fa nyílászáró szerkezetek belső fedőmázolása, valamint a főbejárati ajtó külső fedőmázolása Az építés keretein belül falazott szerkezetű fal készül fülkékkel. Két négyelemes falat egy alacsonyabb négyelemes köt össze, síkban előre hátra mozgatva. A falazat nyerstégla szerkezet, gondosan, szépen, pontosan Irányadó rend rend rend rend Tervezett i típus nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje Sor kerüle vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? tervezett megkezdésének időpontja A közbeszerzés speciális elsősorban műszaki, környezetvédelmi követelményeinek meghatározásáért felelős, a előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse, Nem II. félév II. félév aljegyző, Nem II. félév II. félév aljegyző, lezárására vonatkozó információk

3 Lenti-Máhomfa városrészi orvosi rendelőben nyílászárók cseréje Építési beruházás falazva, 25 cm vastag határoló falakkal és 12 cm vastag fülkeosztással. A fülkék nyílásait csavaros kötéssel kőtáblák fedik. Tégla konzolok készülnek egy-egy elem alatt, amin a hozzátartozók a virágokat, koszorút, mécsest elhelyezhetik. Beton sávalap készül, alapozási sík a fagyhatár (min. 90 cm) Az alap tetejére 1 sor km. tégla lerakása következik, és az fölé kerül az 1 réteg bitumenes lemezszigetelés. Az urnafal tartófalai és osztófalai fagyálló km. téglából falazott szerkezetek. A fülkék vízszintes elosztását 10 cm vastag monolit vb. födém biztosítja. A záró fedkő és valamennyi álló téglasor fagyálló téglából készül. Az álló téglasorok a méretrendből adódóan 2-2 cm vastag habarcs vastagsággal lerakottak. A falazatok telifugával készülnek, a 2 cm vastag fugák mélyítettek. Az urnafal lezáró kőlapjait egységesen előre meg kell rendelni a rögzítő csavarokkal együtt. A három falazott elem közötti nyílásokat natúr fakerítés köti össze. Lenti-Máhomfa városrészben az orvosi rendelő nyílászáróinak csak egy része került kicserélésre műanyag szerkezetűre az elmúlt időszakban. Szükséges a további nyílászárók cseréje is, mivel már korhadtak a faszerkezetű részek, elvetemedtek, hőszigetelésük nem megfelelő. Csere keretében 1 db 140x160 ablak és 2 db 90x210 ajtó beépítése szükséges műanyag kivitelben. Könyvtár, Művelődési Központ átalakítása, bővítése, vendéglátóegységek, többfunkciós rendezvénytér, piactér, parkoló, centrumtér kialakítása. rend rend Nem II. félév II. félév aljegyző, Nem I. félév I. félév aljegyző,, 1 Módosítva a 71/2011. (III.17.) ÖKT. számú határozattal. A módosítás indoka: Lenti Város Önkormányzata az tárgyát képező építési beruházást évben meg kívánja valósítani, így a beruházást a tervben szerepeltetni kell.

4 2) Mélyépítési CPV-kód Közbeszerzés tárgya Bárszentmihály fai városrész területén vízelvezető árok iszapolási Átkötő utcában víznyelők beépítése Zrínyi utcában aszfaltozási Lenti város területén nyílt vízelvezető árok gépi iszapolási Megvalósítandó fő feladatok Lenti város Bárszentmihályfai városrész területén az önkormányzati tulajdonú nyílt vízelvezető árok eliszapolódott, nem tudja szabadon elvezetni a keletkezett felszíni és csapadékvizeket. Szükséges elvégezni az eliszapolódott árokszakasz gépi iszapolását. Az árokból kitermelt földet az árok melletti területen kell elteríteni. A tervezett árokiszapolás mennyisége: 173 m3. A Vörösmarty u. - Átkötő u. csomópontja közelében a csapadékvíz elvezetése miatt szükséges a meglévő aszfaltburkolatba további 2 darab víznyelőrács beépítése. A víznyelőrácsok bekötéséhez továbbá szükséges 18 fm 200 KG PVC cső a gerinchálózatra való rákötéshez, amit az aszfaltburkolatba kell elhelyezni. A Vörösmarty u. - Zrínyi u. csomópontjánál a csapadékvíz elvezetése miatt szükséges a meglévő aszfaltburkolatra egy kiegyenlítő kopóréteg bedolgozása. A kopóréteg bedolgozása 11.5 m3 mennyiségű Ac11 jelű aszfalttal felhasználásával történik, gépi hengerléssel. Lenti város területén az önkormányzati tulajdonú közutak melletti nyílt vízelvezető árkok több helyen eliszapolódtak, nem tudják szabadon elvezetni a keletkezett felszíni és csapadékvizeket. Irányadó rend rend rend rend rend Tervezett i típus nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje Sor kerüle vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? tervezett megkezdésének időpontja A közbeszerzés speciális elsősorban műszaki, környezetvédelmi követelményeinek meghatározásáért felelős, a előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse lezárására vonatkozó információk

5 Lenti város önkormányzati útjain útburkolati jel festési Lenti, Lentihegyi területen kavicsolt önkormányzati utak karbantartási Lenti város önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak kátyúzási Szükséges elvégezni az eliszapolódott árokszakaszok gépi iszapolását. Az árokból kitermelt földet az árok melletti közterületen nem lehet elhelyezni, így el kell végezni az iszapolással egyidejűleg a föld elszállítását 3 km távolságon belül. "Tölgyfa Pince" felé vezető út (0208 hrsz.) 165 fm Lovarda út (0160/2. hrsz.) 50 fm Csibodai út (6581. hrsz.) 280 fm A tervezett árokiszapolás mennyisége: 215 m3. Lenti város területén az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú utakon a szükséges útburkolati jelek festése során az alábbiak kerülnek kivitelezésre: - önkormányzati utak kereszteződéseiben Stop és Elsőbbségadás kötelező pozíció jelek festése, valamint a kijelölt parkoló helyek festése kézi munkával, tervezett 332 m2 nagyságú felületen. - a felező vonalak és egyéb útburkolati jelek festése gépi munkával, tervezett 44 m2 nagyságú felülettel kerülnek kivitelezésre. Lenti, Lenti-hegyi területen több kavicsburkolatú út erősen kátyús, nyomvályús állapotú. Ezen útszakaszokon ahhoz, hogy az úton a balesetmentes közlekedés feltételei biztosítottak legyenek, el kell végezni az út profilozását és a kátyús, nyomvályús helyeken, mintegy 28 m3 osztályozatlan homokos kavicsréteg bedolgozását gépi tömörítéssel. Lenti város, valamint városrészek belterületén lévő önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utakon lévő kátyúkat a melléklet tartalmazza. A felmérés alapján a belterületi közutakon keletkezett kátyúk mennyisége: 540m2 A kátyúk átlagos vastagsága: 0,05 m A keletkezett kátyúk összmennyisége: 540 m2 x 0,05 m =27 m3 A kátyúk helyreállítása pontszerűen AC-11 jelű aszfalttal történő helyreállítással kerül kivitelezésre rend rend rend

6 Lentiszombathe ly-máhomfa közti kerékpárút fahíd korlát karbantartási tömörítéssel. Lentiszombathely-Máhomfa között megépült kerékpárút melletti fa szerkezetű, 3,0 m-es oszlop kiosztású korlát elemek közül 8 db megsérült. A kerékpárút az erdőben lévő vízfolyások feletti szakaszokon a korlátok hiányában balesetveszélyes, a korlátelemek helyreállítása, a hiányzó elemek pótlása sürgős feladat. A kerékpárút védőkorlátok helyreállítása betonalappal, földmunkával, kétsoros kivitelű 1,20 m magas 3,0 m-es oszlop kiosztással készül. A korlátelemek közül a megmaradó 5 db felújítása szükséges, míg 3 db hiányzó elemet pótolni kell. rend Lenti-Mumor városrészben vízelvezető árok burkolási Lenti-Mumor, Damjanich utcában a lakóingatlanok között húzódó 2316 hrsz-ú nyílt vízelvezető árok belterületi szakaszán nagyobb esőzések alkalmával jelentős víztömeget vezet át az állami közút alatti vasbeton átereszeken keresztül. Az árokba lefolyó víz a közút melletti szakaszon több alkalommal eliszapolódott, mivel a lakóingatlanok mögötti szántó területekről a víz sok hordalékot visz magával. Ahhoz, hogy a vízelvezetés ezen a szakaszon folyamatosan biztosított legyen, 44 fm hosszúságban, 40x40x10 cm-es betonlapokkal a medret, valamint a mederrézsűt ki kell burkolni. rend Lentiszombathe ly városrészi köztemetőbe bejárati kapu felújítási Lentiszombathe ly művelődési ház előtti térkő burkolási Lenti-Lentiszombathely városrészi köztemető telekhatárán lévő fa szerkezetű kétszárnyú nagy kapu elkorhadt. Cseréje indokolt. Tovább szükséges 2 db fa szerkezetű kis kapu beépítése a személyi közlekedés számára. A kapu felújítása során beépítésre kerül 4x1,5 m méretben fa szerkezetű kaputok és 2 db 1, 5x1,5 kiskapu, függőleges fa lécborítással, keményfából, felületkezeléssel. A Lentiszombathely városrészi művelődési ház főbejárata előtti beton burkolatú járdaszakaszon több helyen burkolathibák keletkeztek. Az épület rend rend

7 Kinizsi utcában vízvezeték kiváltás Aknafedlapok cseréje Kinizsi utcában ivóvízvezeték építés utáni helyreállítás munkái megközelítése a burkolathibák miatt nem biztosítja a balesetmentes, zavartalan gyalogos közlekedés biztonságát. Ezért a meglévő betonburkolattal megegyező nagyságú felületen szürke színű, 6 cm vtg. térkő burkolat készül beépítendő, előre gyártott szegély közé ágyazattal, tervezett 24 m2 nagyságú felületen. Kinizsi utcában a meglévő DN 100/ac vízvezeték műszaki állapota nem megfelelő, gyakoriak a csőtörések, ezért indokolt a vízvezeték kiváltása. A kiváltás során beépítésre kerül: D 110 KPE gerincvezeték 198 fm D 63 KPE bekötővezeték 6 fm D 25 KPE bekötővezeték 93 fm D 110 KPE bekötővezeték 4 fm A kiváltás után nyomvonalas helyreállítás szükségeltetik. Lenti Város belterületén a nagymértékű gépjárműforgalom következtében az útburkolatban lévő szennyvízcsatorna hálózat akna fedlapjai megsüllyedtek, megsérültek és balesetveszélyesek. Cseréjük, helyreállításuk folyamatosan szükséges. A Lenti, Kinizsi utcában a meglévő DN 100/ac vízvezeték műszaki állapota nem megfelelő, gyakoriak a csőtörések, ezért indokolt a vízvezeték kiváltása. A kiváltást követően szükséges a meglévő aszfaltburkolat nyomvonalas helyreállítása a következő rétegkiosztásnak megfelelően: m3 ágyazat készítése vegyes mészkőből gépi tömörítéssel 10 cm vastagságban, m3 CKT betonaljzat készítése 10 cm vastagságban, m3 kopóréteg bedolgozása Ac11 jelű aszfalttal felhasználásával gépi hengerléssel 8 cm vastagságban. rend rend rend

8 II. SZOLGÁLTATÁSOK 1) Marketingszolgáltatás, rendezvényszervezés, nyilvánosság biztosítása CPV-kód Közbeszerzés tárgya Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben rendezvényszervezés Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben helyi kötődést erősítő lakossági programok és akciók szervezése Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben nyilvánosság biztosítása Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben Megvalósítandó fő feladatok Nyitó- és zárórendezvény megszervezése. A felújítással érintett területeken közösségfejlesztési akciók megvalósítása. A közösségi események hozzájárulnak a lakosság közösségi kapcsolatrendszerének erősítéséhez, a lakosság szabadidejének minőségi közművelődési célú eltöltéséhez, egyúttal ösztönözniük szükséges a civil hálózatok és kapcsolati hálók erősítését. Nyilvánosság biztosítása 3. sz. kommunikációs csomag elkészítése és megvalósítása (sajtótájékoztató, sajtóközlemények kiadása, sajtóesemények szervezése, hirdetőtábla és emlékeztető tábla elkészítése, fotódokumentáció és fotóalbum készítése, elektronikus kommunikáció) Kommunikációs tevékenység. Látványtervek, valamint a megvalósítás előrehaladásának ismertetése, szabadtéri kivetítés. Háromdimenziós makett elkészítése a megújuló városközpontról, plakátok Irányadó rend rend rend rend rend Tervezett i típus nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje Sor kerüle vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? tervezett megkezdésének időpontja A közbeszerzés speciális elsősorban műszaki, környezetvédelmi követelményeinek meghatározásáért felelős, a előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse Nem I. félév aljegyző,,,,, lezárására vonatkozó információk

9 kommunikációs tevékenység Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben elfogadást segítő akciók Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben marketingeszközök fejlesztése Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben marketingeszközök fejlesztése A lenti Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálássa l egybekötött felújítása rendezvényszervezés Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I. és II. számú háziorvosi körzet rendelőinek megújításával rendezvényszervezés kihelyezése, reprezentatív közvélemény-kutatás lebonyolítása A beavatkozások megfelelő végrehajtásához és sikeres megvalósulásához hozzájáruló események, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, melynek célcsoportja a helyi lakosság és vállalkozások. Marketing-eszközök fejlesztése Információs és tájékoztató városmarketing-kiadvány készítése (4000 példány). Honlap kialakítás Zárókonferencia megszervezése. Nyitó- és zárórendezvény megszervezése. rend rend rend rend rend,,,,,

10 A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítés e, célirányos fejlesztése a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében rendezvényszervezés A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Iskolákban rendezvényszervezés Nyitó- és zárórendezvény megszervezése. Nyitó- és zárórendezvény megszervezése. rend rend,,

11 2) Pénzügyi szolgáltatások CPV-kód Közbeszerzés tárgya Bankszámlavez etés és folyószámlahitel felvétel Megvalósítandó fő feladatok Bankszámlavezetés és folyószámlahitelfelvétel Irányadó rend meg-nevezése Közösségi rend (Kbt. IV. Tervezett i típus Sor kerül-e vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzé-tételére? nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje tervezett megkezdésének időpontja A közbeszerzés speciális elsősorban műszaki, környezetvédelmi követelményeinek meghatározásáért felelős, a előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse Nyílt lezárására vonatkozó információk

12 III. ÁRUBESZERZÉSEK 1) Informatikai hardver- és szoftvereszközök beszerzése CPV-kód Közbeszerzés tárgya A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Iskolákban informatikai eszközbeszerzés A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Iskolákban immateriális Megvalósítandó fő feladatok Informatikai eszközbeszerzés: 61 db iskolai PC 21 db tantermi csomag 1 db alkalmazás szerver 2 db Wifi csomag Irányadó rend rend 1 db szerver szoftver rend Tervezett i típus nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje Sor kerüle vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? tervezett megkezdésének időpontja A közbeszerzés speciális elsősorban műszaki, környezetvédelmi követelményeinek meghatározásáért felelős, a előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse,, lezárására vonatkozó információk

13 javak beszerzése Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I. és II. számú háziorvosi körzet rendelőinek megújításával informatikai eszközbeszerzés Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Lentiben az I. és II. számú háziorvosi körzet rendelőinek megújításával immateriális javak beszerzése Polgármesteri Hivatal részére kis értékű számítástechnikai beszerzés Számítástechnikai eszközök beszerzése 1db szoftver beszerzése Monitor, nyomtató, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése rend rend rend,,

14 2) Villamosenergia beszerzése CPV-kód Közbeszerzés tárgya Megvalósítandó fő feladatok Villamosenergia Önkormányzati tulajdonú épületek villamos energia beszerzése, közvilágítás Irányadó rend Közösségi rend (Kbt. IV. Tervezett i típus nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje Sor kerüle vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére? tervezett megkezdésének időpontja Nyílt Nem II. félév A közbeszerzés speciális elsősorban műszaki, környezetvédelmi követelményei-nek meghatáro-zásáért felelős, a előkészítésének és lebonyolításának fő felelőse aljegyző, Közbeszerzé si lezárására vonatkozó információk Lenti, március 17. Horváth László sk. polgármester

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014) végrehajtásáról szóló tájékoztatót:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: 2 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes,

Részletesebben

Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra. A projekt célja

Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra. A projekt célja Észak-magyarországi Operatív Program, Funkcióbővítő településrehabilitáció: Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA. A projekttartalom véglegesítése

BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA. A projekttartalom véglegesítése BÓLY TÖRTÉNELMI VÁROSKÖZPONT MEGÚJULÁSA A projekttartalom véglegesítése VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Bóly Város Önkormányzata sikerrel pályázott a DDOP-4.1.1./A-2008-0012 számú, Funkcióbővítő integrált városfejlesztési

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv 3/a Kötet Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8 Józsefvárosi

Részletesebben

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320

Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Előzmények: 324 331 560 D mérsékelten tűzveszélyes 320 I-III. tűzállósági fokozat 320 Magvassy Mihály Sportcsarnok 9027 Győr, Kiskút liget Építési engedélyezési tervdokumentációjához Előzmények: A tervezett csarnok közvetlenül a meglévő csarnok mellé fog épülni, a két csarnokot a hosszanti

Részletesebben

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere Lendületben a város Izgalmas kalandra vállalkozunk, ha kezünkbe vesszük ezt a kiadványt. Hiszen látva Mosonmagyaróvár fejlődését, magunk is rácsodálkozunk az eredményekre. Párhuzamosan fut bennünk két

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED

A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA KÖLKED Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 7700 Mohács, Eötvös u. 6. Tel: 69/302-562 Tel/Fax: 69/510-283 e-mail: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu A MOHÁCS KISTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Előadó: Veres István főépítész Nyíregyháza, 2010. január 22-23 Nyíregyháza hosszú távú, átfogó célja: Stabil alapokon nyugvó,

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben