CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CHEM-SAFE KFT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ 2013. FEBRUÁR"

Átírás

1 CHEM-SAFE KFT Budapest, Dózsa Gy. út 40. Tel: Fax: ECOMISSIO KFT. TISZAVASVÁRI BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VÁLTOZAT VÉDENDŐ ADATOKAT NEM TARTALMAZ FEBRUÁR KÉSZÍTETTÉK: FOGL ERIKA ÜGYVEZETŐ SZALAI MÓNIKA MŰSZAKI TANÁCSADÓ Ez a dokumentáció a Chem-Safe kft. tulajdona. Másolása, közlése, szerződésben foglaltaktól eltérő célra felhasználása tilos.

2 KÖTETJEGYZÉK Az Ecomissio Kft. Tiszavasvári telephelyének dokumentációja az alábbi kötetekből áll: Cím Kiadás Összefoglaló kötet 1 Belső védelmi terv 1 HAZOP dokumentáció 1 Nyilvános változat 1 file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 2/9 oldal február

3 ELŐSZÓ Az Ecomissio Kft. tiszavasvári telephelye a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében alsó küszöbértékű vegyipari létesítmény. Emiatt t kell készítenie, hogy a működéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedélyt megszerezze. A elkészítésével az Ecomissio Kft. a Chem-Safe Kft-t bízta meg. Jelen kötet a védendő adatokat nem tartalmazó kivonata. Az Ecomissio kft. székhelye 3581 Tiszaújváros, Ipartelep- Az Ecomissio kft. tiszavasvári telephelyének címe: 4440 Tiszavasvári, Kabay u. 29. file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 3/9 oldal február

4 SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FŐ CÉLKITŰZÉSEK, INTÉZKEDÉSEK Az Ecomissio Kft. célja, hogy megelőzze és elkerülje mindazokat a nem tervezett és nem kívánatos eseményeket, amelyek személyek sérülését, a környezet károsítását, vagy pusztán anyagi károkat okozhatnak. Különös gonddal ügyel a súlyos balesetek megelőzésére és az ellenük való védekezésre. Ennek érdekében betartja és betartatja mindazokat a törvényi, hatósági és saját belső előírásokat, amik a biztonság növelését, illetve a kockázatok csökkentését célozzák. A különböző szintű jogszabályokat beépíti saját biztonságtechnikai rendszerébe, melynek működtetése révén az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi és dokumentálja. A rendszerek teljes körű leírását az Integrált Kézikönyv tartalmazza. Az Ecomissio Kft. vezetése évente legalább egyszer átvizsgálja és értékeli a Környezetvédelmi, Munkahelyi Egészség és Biztonság, valamint a Minőségirányítási Rendszere (KIR+MIR+MEBIR) működését, eredményességét. Az Ecomissio Kft. az illetékes környezetvédelmi hatóságtól (ÉMI-KTVF) megkapta az IPPC (egységes környezethasználati) engedélyt, melyben a tevékenysége során alkalmazott hulladékégetési eljárás megfelel az elérhető legjobb technológia (BAT) előírásainak. Az Ecomissio Kft. környezeti és biztonsági politikájában rögzített, a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos célkitűzései, alapelvei: Az érdekelt felek minél magasabb fokú megelégedettségére törekszik, valamennyi tevékenységét folyamatosan javítja, összhangban az Ecomissio Kft. célkitűzéseivel és jogkövető magatartásával. Alkalmazza a vonatkozó környezetvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályokat, határozatokat. Szoros kapcsolatot alakít ki és tart fenn az illetékes hatóságokkal. Nyílt kommunikációt folytat mind a vállalaton belül, mind a külső érdekelt felekkel. Folyamatosan vizsgálja, értékeli tevékenységének környezeti hatásait. A lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz a környezetszennyezés megelőzéséért, a környezeti hatások, kibocsátások mérsékléséért, az energiafelhasználás csökkentéséért. Vállalja, hogy az égetéssel, energetikai hasznosítással szemben előnyben részesíti a hulladékok anyagában történő újrahasznosítását, ha az környezetvédelmi szempontból kedvezőbb. file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 4/9 oldal február

5 Az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően kiépített integrált minőség-, környezet- és MEB irányítási rendszerét hatékonyan működteti, és telephelyein alkalmazza. Fenntartja e rendszer harmadik fél általi tanúsíttatását. Az alkalmazottait teljes mértékben bevonja az integrált rendszer működtetésébe. Motiválja őket a minőség iránti, környezetvédelmi és biztonságtechnikai elkötelezettségük és szemléletük kialakítására. Képzésük révén alkalmassá teszi őket arra, hogy a mindennapi munkájuk során mindez érvényesüljön. A rendszer hatékony működésével eléri, hogy: minden vezető felelős, elkötelezett az általa irányított területért, minden dolgozó felelős, elkötelezett a saját tevékenysége környezeti hatásáért és betartja a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. Partnerei megválasztásában maximálisan figyelembe veszi a minőségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontok szerinti megbízhatóságot. A tevékenységeinek tervezése, fejlesztése, illetve módosítása során előnyben részesíti a környezetkímélő megoldásokat. A társaság minőség- és környezetpolitikájának programjáról és eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az érintetteket, üzleti partnereit, a tágabb nyilvánosságot, és az illetékes hatóságokat. További biztonságnövelő intézkedés a Belső Védelmi Terv kidolgozása, azaz a szisztematikus felkészülés egy esetleges haváriára, hogy a nem kívánatos esemény minél kisebb kárt okozhasson. Név Beosztás Elérhetőség Képes Tibor Stratégiai Ügyvezető igazgató 49/ / Dr. Kiss Imre Stratégiai Ügyvezető igazgató 49/ / Fekete Károly Operatív Ügyvezető igazgató 49/ / Csuhai Zoltán Üzemvezető 30/ Varga Szabolcs Környezetvédelmi főmérnök 49/ / Az Ecomissio Kft. intézkedésre jogosult vezetőinek elérhetősége file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 5/9 oldal február

6 A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS BALESETEK AZ ÜZEM TERÜLETÉN Az Ecomissio Kft. által üzemeltetett hulladékégető berendezés forgódobos kemencéből, utóégető kamrából, hőhasznosító kazánból, füstgáztisztító rendszerből és kéményből felépített kompakt technológiai rendszer, a hozzá tartozó hulladékgyűjtő, tároló, előkészítő, leválasztó, továbbá szabályozó, vezérlő és ellenőrző rendszerekkel kiegészítve. Az Ecomissio Kft. különösen az iparban, az ipari és egyéb szolgáltatást végző vállalatoknál és intézményeknél keletkező, főleg veszélyes és tovább újra nem hasznosítható hulladékok környezetbarát ártalmatlanítását (égetését) végzi. A folyékony halmazállapotú hulladékok zárt konténerben vagy hordóban és egyéb kifolyásmentes egyéb göngyölegben (pl: kanna) kerülnek beszállításra. A folyékony hulladékokat bevizsgálás után a tartályparki tárolótartályokba fejtik át vagy a fedett tárolóban letárolásra kerülnek. A szilárd hulladékokat darálás és homogenizálás után adagolják az égetőbe. Az üzem területén előforduló veszélyes anyagok: Név: Hulladék azonosító szám: R mondat Veszélyességi osztály: Veszélyjel: Mennyiség: Alsó küszöb: Felső küszöb: Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok * H3A H5 H14 R23/24/ t 200t R11 7.b 73t 5000t 50000t R51/53 9(II) 200t 500t Vizes mosófolyadékok és anyalúgok (cianidos) H6 R t 50t 200t Vizes és egyéb mosófolyadékok és anyalúgok * * * H3B H5 H6 R23/24/ t 200t 30t R t 50000t Konténerekben tárolt veszélyes hulladékok * * * * H3A H5 H14 R t 200t R t 5000t 50000t R51/53 9(II) 200t 500t file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 6/9 oldal február

7 Név: Hulladék azonosító szám: R mondat Veszélyességi osztály: Veszélyjel: Mennyiség: Alsó küszöb: Felső küszöb: Szennyezett csomagolóeszköz (darált szilárd hulladék konténerben) Egyéb kevert csomagolási hulladék (szilárd égetési vegyes raklapon) R51/53 9(II) 5t R51/53 9(II) 3t 200t 500t Pernye R51 9.II. 40t 200t 500t Salak R51 9.II. 15t 200t 500t A környezetre hárított kockázatot meghatározó, legsúlyosabb azonosított veszélyes események a következők: 1. Beszállító tartálykocsi sérülése miatt tartalma a térbetonra, onnan a zsompba folyik. Éghető folyadékot szállító tartálykocsik esetén, ha a környezetben gyújtóforrás fordulhat elő, tűz következhet be. 2. A tároló tartály sérülése miatt, a közeg kikerülése a kármentőbe, tűz következhet be. A követezményelemzésben a legnagyobb térfogatú T10 tartály meghibásodását feltételeztük. 3. Azidos/cianidos tartályba savas vizes hulladék befejtése miatt mérgező gáz keletkezhet. A fenti események (1., 2.) hatósugarai kicsik, a telephely területén túl nem éreztetik hatásukat. A 3. veszélyes esemény következtében kijutó mérgező gáz (pl. hidrogéncianid) veszélyt okozó hatásának legnagyobb távolsága a kibocsátóforrástól 602m az aktuális szélirányban, ennek hatása más üzemeltetőket veszélyeztethet az Alkaloida telephelyén és a déli irányban a mezőgazdasági területeken, valamint igen ritkán előforduló szélirányok esetén- érinthetnek a lakóterület szélén 6 lakóházat és annak lakóit. file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 7/9 oldal február

8 A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS Üzemeltető elvégeztette, illetve elvégezte azokat a kockázatelemzéseket, amelyek szükségesek a veszélyeztetés mértékének megállapításához. Az elemzésekből ismertek azok a lehetséges veszélyhelyzetek, amelyek bekövetkezésekor védelmi intézkedéseket kell tenni, és életbe kell léptetni a Belső Védelmi Terv megfelelő fejezeteit. A veszélyes események teljes mértékű kiküszöbölése elméletileg sem megoldható feladat. Üzemeltető elsősorban a veszélyes események bekövetkezésének megelőzésére fordítja erőforrásait. Belső Védelmi Tervét úgy alakította ki, hogy az alkalmas legyen annak a veszélypotenciálnak a leküzdésére, amellyel a biztonsági felülvizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével a működésből, tevékenységből adódóan számolnia kell. Az Ecomissio Kft. saját létesítményi tűzoltósággal nem rendelkezik, ezért szolgáltatási szerződést kötött a Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltósággal e feladatok ellátására. A veszélyek felderítéséhez, a korai észleléshez az Ecomissio Kft. rendelkezik a szükséges eszközökkel és infrastruktúrával: Az Ecomissio Kft. ipari kamerarendszert működtet, amely a frekventált helyeket figyeli. A tartályparkban a veszélyes folyadékok szétterülését kármentő tálca akadályozza meg, amely veszélyhelyzet esetén a töltet ideiglenes felfogására, tárolására alkalmas. A tartálykocsik lefejtőállásának tálcája is be van kötve a tartálypark kármentőjébe. A veszélyek értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez a Kft. rendelkezik a szükséges híradástechnikai eszközökkel. Az esetlegesen bekövetkező veszélyes esemény káros következményeinek korlátozásában közreműködő értesítendő személyek és intézmények elérhetősége (lásd 3. sz. melléklet) állandó kezelésű munkahelyen a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A tüzek jelzésére beütő ablakos tűzjelzők szolgálnak. A kisebb tüzek primer oltására az üzem területén telepített mobil tűzoltó készülékek állnak rendelkezésre. A szabadba került veszélyes anyagok felitatásához tűzoltó homokot, fűrészport használnak. A közúti lefejtőnél ezen kívül hordóban folyékony semlegesítő anyagot, felitató anyagokat (nedvszívó rongy), tartanak, mobil lefejtő szivattyút, hordó lefejtő szivattyút, üres göngyölegeket, szerszámokat és tisztító eszközöket tartanak készenlétben. A társaság a vonatkozó előírásoknak megfelelően / a munkavédelemről évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, - különös tekintettel a 33/1998. (VI. 24.) file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 8/9 oldal február

9 NM rendeletre-) szerint szabályozta az alkalmazás munkaegészségügyi feltételeinek kérdéskörét:, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatok és véleményezésének rendjét. A munkavállalók részére munkakörönként és műveletenként egyéni védőeszközöket biztosít. Az Ecomissio Kft. személyzetét a potenciális veszélyhelyzetekre a rendszeres katasztrófavédelmi oktatásokon készíti fel. Ezen megismerteti a dolgozókkal a riasztás, elhárítás, mentés, önmentés módját, az elhárításhoz igénybe vehető eszközök helyét és használatát, a menekülési útvonalakat stb. file: Ecomissio_BE_Tiszavasvári_nyilvános 9/9 oldal február

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL

BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL BIZTONSÁGI JELENTÉS OPAL Tartálypark ZRt. TELEPHELY Tiszaújváros NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2014. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés, általános adatok... 4 2. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetének bemutatása...

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok

Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1 Biztonsági jelentés Tiszamenti Vegyiművek Rt. Szolnok 1. A Tiszamenti Vegyiművek Rt. bemutatása A Tiszamenti Vegyiművek Részvénytársaság jogelődjét, a Tiszamenti Vegyiműveket (TVM) 1951-ben alapították.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 TARTALOM VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL EBK ALAPELVEK ÉS

Részletesebben

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA

123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA 123/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 123/2007. (XI. 29.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 211 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 212.január 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS KLORID Zrt. NYILVÁNOS VÁLTOZAT 2011. Tartalomjegyzék: 1 Bevezetés... 4 2 A Telephely környezetének bemutatása... 5 2.1 A Telephely elhelyezkedése, megközelíthetősége... 5 2.2 Lakott

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

CARGO-PARTNER KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS

CARGO-PARTNER KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS CARGO-PARTNER KFT. GYÁL, PROLOGIS PARK DC5. és DC8. ÉP. BIZTONSÁGI JELENTÉS 2013. A BIZTONSÁGI JELENTÉS NYILVÁNOS VÁLTOZATA! - 2 - Tartalomjegyzék: 1 Általános adatok... 6 2 A veszélyes anyagokkal foglalkozó

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben