A Szűzanya karácsonya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szűzanya karácsonya"

Átírás

1 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA DECEMBER 8. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 120,- FT A Szűzanya karácsonya Az első karácsony eseményeit számtalan festő próbálta már megfesteni, ábrázolni. Természetesen minden képen látható az újszülött kis Jézus, aki vagy jászolban fekszik a rideg szalmán, vagy édesanyja karján, kebelén pihen. Néhány gondolatban próbáljuk elképzelni valamelyest a Szűzanya, az Istenanya érzéseit. Szűz Mária kilenc hónapja várt erre a pillanatra. Amióta Isten követe, Gábor angyal hírül vitte neki, hogy ő a kiválasztott, semmi sem volt számára fontos, csak az, hogy teljesítse Isten akaratát, és világra hozza azt, akinek eljövetelére oly régóta vágyakozott az emberiség. Azt hiszem, ezt a kilenc hónapot az anyák tudják még inkább elképzelni, akik maguk vártak már gyermeket. Az anya és a méhében hordott magzat között különleges az egység. És ha ez az anya a Boldogságos Szűz Mária és ez a magzat Jézus, akkor kettőjük kapcsolata valami egészen különleges, csodálatos, bensőséges kapcsolat lehetett. Az Istentől előre elrendelt időben megszületett a Gyermek. Bibliai nyelven akkor, amikor elérkezett az idők teljessége. Nagy csend borult a világra, mélyen bent járt az éjszakában az idő, amikor égi trónusodról, Urunk, mindenható Igéd leszállt közénk. És a Szűzanya karjában tarthatta, keblére szorítva táplálta Gyermekét. Ezt is azok tudják igazán átélni, akik maguk is gyermeket szültek e világra, kisded gyermekük felett őrködhettek. Itt azonban megint csak egészen egyedülálló, különleges a helyzet. A betlehemi istállóban a legszentebb édesanyja nem csak szerethette, hanem imádhatta Gyermekét, hiszen ő tudta, hogy ez a Gyermek az Isten Fia. Nyilvánvaló, hogy az első karácsony éjszakáján a külső körülmények nem segítették elő az örömöt. Sötétben, hidegben, nemhogy Istenhez, de még emberhez sem méltó körülmények között nem könnyű örülni. De joggal feltételezhetjük, hogy a Szűzanya öröme mindezek ellenére nagyobb volt minden más édesanya öröménél. Ez az öröm a lélekből fakadt, és semmilyen külső körülmény nem zavarhatta meg. Amikor az anyaszentegyház engedélyezte a kézből való áldozást, vagyis a hívő is kezébe fogadhatta a szentostyát, némely pap felfigyelt a következőre. A szentáldozáshoz járuló lány vagy édesanya a tenyerébe rejtette a szentostyát, majd egy pillanatra elringatta, és csak utána emelte ajkához. Az ilyen megható eset is azt bizonyítja, hogy az illető megértette, akit ő most a kezében tart, az ugyanaz a Jézus, aki Betlehemben megszületett. Egy pillanatra ők is ringatni akarták a kis Jézust, akárcsak akkor tette azt a Szűzanya. Igyekezzünk nem csak karácsonykor, hanem egész életünk folyamán a Szűzanyja lelkületével közeledni Jézushoz! Így érthetünk meg valamit a karácsonyi öröm lényegéből. És ez az öröm széppé teszi a mi életünket is a gondok, bajok, a számtalan nehézség ellenére is. Adja Isten, hogy minél többen megismerjük és átéljük a Szűzanya karácsonyi örömét. Ezekkel a gondolatokkal kíván áldott, szent karácsonyt az egyházközség lelkipásztora, Polyák József esperes-plébános.

2 2 A legszebb karácsonyom (A karácsony leírása rímekbe szedve) Ha felvirrad újra szép karácsony hava, örvendez a lelkem, az ünnepre várva, Mintha lennék most is az a kicsi gyerek, Kit mindig lázba hoz ez a csodálatos ünnep. Szobánk meszelt fala megújult szépen, ünnepi terítőnk felfrissült egészen. Mosás és súrolás folyt napokon át, munka után lett fényes csillogás. Kéményünk füstje szállt a magasba, kemence füstje táplálta oly nagyra. Fateknőben a tészta dagadt hatalmasra, került belőle kalács, bejgli az asztalra. Illatával töltve be az egész környéket, tudatva, hogy itt ma nagy napra készülnek. Az meg is érkezett fehér ruhájában, örömünk volt nagy és határtalan. Szállongó pihékkel jött az alkonyat, megcsendült a csengő, megálltunk szótalan. Belibbent az angyal, kezében a fával, s eltűnt észrevétlen, ahogy jött, hangtalan. Gyertyák fénye lobbant, csillogott minden, Mennyből az angyal szállt a hangos ének. Asztalra került az étkeknek étke, mákos bobájka volt az ünnepi étek. Kántálók jöttek köszönteni minket, csillagos ég alatt, betlehemi ének. Rigmusokat mondtak, jókívánságokkal, álljon itt most abból egy jókora strófa: Adjon az Isten még sok karácsonyt elérni, nem szomorút, örvendeteset. Bort, búzát eleget, atyai szeretetet. Ezt kívánom az egész házi népnek! Majd felkerekedett a népes gyereksereg, mentünk köszönteni, szól a kánon szépen. Később fiúk jöttek, rostát forgatva, mely volt kiképezve színes csillagra. Kérdezték: - Szabad az Istent dicsérni a betlehemi csillaggal?! - Szabad. volt a válasz. Áhítattal néztük, szépséget csodáltuk, maradna örökké, csak azt kívántuk. Hangos dudájával akkor jött a kondás, őt követte kürtjével a tehéncsordás. Így adták jelét a jókívánságoknak, telt is tarisznyájuk az adományokkal. Fehér éjszakába harang szava szólalt, Éjféli misére vonultunk a puha hóban. Felcsendült ott az orgona hangja, repesett a szívünk e gyönyörű dallamra. Dicsőség mennyben az Istennek Kit igaz szeretet, a kis Jézushoz vezet, békesség, békesség az embernek. Álomra hajtottuk aztán a fejünket, hogy hajnali misén együtt mondjuk el: Betlehem kis falucskában Karácsonykor éjféltájban Fiúisten ember lett, Mint kisgyermek született. Őt nevezték Jézuskának Édesanyját Máriának Ki pólyába takarta Befektette jászolba. Azután meg napkeletről Ragyogó szép csillag kelt föl És elindult nyugatra Három király utána. Imádták a kis Jézuskát Köszöntötték Szűz Máriát Ajándékot adtak át Aranyat, tömjént és mirhát. Ha felvirrad újra szép karácsony hava, örvendez a lelkem, az ünnepre várva. Mintha lennék most is az a kicsi gyerek, Kit mindig lázba hozott e csodálatos ünnep. Götz Józsefné sz: Frikker Julianna DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/ RENDELÉSI IDŐ Hercegkút Makkoshotyka HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata:

3 3 Bódvaszilason járt a Heimat Néptánccsoport November 24-én a bódvaszilasi Nemzetiségi Bálra meghívást kapott a néptánccsoportunk. Pár évvel ezelőtt már felléptünk e színvonalas rendezvényen, és nagyon jól éreztük magunkat, így szívesen indultunk útnak szombat délután kor Gujdiné Götz Julianna kíséretében. Az út során minden rendben volt, így után meg is érkeztünk Bódvaszilasra, ahol már kedves, ismerős arcok vártak minket, így szívélyes fogadtatásban volt részünk. Majd bevezettek az öltözőbe, ahol finom szendvicsekkel és üdítővel kínáltak. De nemsokára a fellépésünk következett, így öltözni kezdtünk. A terem addigra megtelt fiatalokkal és idősekkel egyaránt. Két részben táncoltunk így volt időnk egy kicsit megpihenni, és újult erővel álltunk másodszor is színpadra. A közönségnek tetszett a műsorunk, így mi is jó kedvvel, teljes odaadással táncoltunk. Végül levonultunk az öltözőbe, és utána megvacsoráztunk, ahol finom toroskáposztát szolgáltak fel. Mindenki jól lakott, és kellőképpen meg is pihentünk, így hajnalig tartó mulatozásba kezdtünk. A zene, a társaság nagyon jó volt, ezért ismét egy csodás bállal zártuk az estét. Az egész csoport elégedetten indult útnak, és élményekkel gazdagodva szerencsésen haza is érkeztünk. Hoffmann Kinga Bódvaszilason ismét sikert aratott a Heimat Néptánc Egyesület tánccsoportja

4 4 Önkormányzati hírek Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u Tel, fax : : 06/ , Képviselő-testületi ülés november Hercegkút Önkormányzat képviselő-testülete november 28-án az államháztartásról szóló törvényben előírt határidőket figyelembe véve tűzte napirendjére az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót, a költségvetési előirányzatok módosítására készült előterjesztést, valamint a évi költségvetési koncepciót. Ezen napirendi pontokat a pénzügyi-költségvetési bizottság előzetesen megtárgyalta és a bizottság álláspontját Hoffmann Imre bizottsági elnök ismertette a képviselő-testülettel. Az előterjesztés szerint hagyta jóvá a képviselő-testület a napirendi pontokat és fogadta el a beszámolóról készült határozatot, illetve a költségvetést módosító rendeletet. A költségvetési koncepció vitája során elhangzott, hogy a tavalyihoz képest a normatív támogatások jogcímei hasonlóak, nem vagy nem jelentős mértékben emelkedett a támogatások mértéke, továbbá az, hogy a decemberi testületi az étkezési nyersanyagnormát és az étkezési térítési díj emelését is tárgyalnia kell a testületnek a közüzemi díjak jövő évi tételeiről szóló rendeletek mellett. Ezen az ülésén határozatot hozott a képviselő-testület a évi Belső Ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról, a feladatról az önkormányzat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Belső ellenőrzési csoportján keresztül gondoskodik. Az önkormányzat a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Jegyzői Kollégiumának a Közoktatás fejlesztése a Sárospataki Kistérségben című előterjesztését is megtárgyalta. Egyetérett a Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Sárospatak székhelylyel működő intézmény tagintézményként történő továbbműködtetésével. Felhatalmazta a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a tagintézménnyé átszervezés során a német nemzetiségi nevelés-oktatásból adódó helyi sajátosságokat érvényesítse. BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat A képviselő-testület november végi ülésén bírálta el az idei BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat. A körjegyző ismertette a évi fordulóra benyújtott pályázatokat: 15 fő adta be A típusú (jelenleg felsőoktatásban tanuló), 2 fő B típusú pályázatra (2008. évben érettségiző). A korábbi évi B típusú pályázók száma: 2006.évre 11 fő, évre 10 fő, ők 3*10 hónapig kapják az ösztöndíjat. A korábbi évek testületi döntései alapján a családok egy főre jutó jövedelemétől függetlenül minden diák megkapta a 4.000,-Ft támogatást az önkormányzattól, mivel valamennyien lakóhelyüktől távoli intézményben tanulnak. Az Ft megyei és Ft központi támogatással kiegészítve így minden hallgató ,- Ft támogatáshoz jut havonta. A körjegyző és polgármester előterjesztését követően valamennyi képviselő egyetértett abban, hogy továbbra is támogassa az önkormányzat a felsőoktatási hallgatókat. Rák József polgármester úr hangsúlyozta, hogy a jelentős összegű forráshiány mellett az önkormányzat számára az évi 1,2 millió Ft ösztöndíj folyósítása erőn felüli tehervállalást jelent, amit tudatosítani kell a támogatásban részesülő fiatalok és szüleik körében. Götz István alpolgármester úr ismét felvetette, hogy az ösztöndíjban részesülő fiatalok számoljanak be a Hercegkúti Hírek című lap hasábjain is arról, hogy mit jelent számukra az ösztöndíj, illetve a későbbiekben hogyan boldogulnak az életben diplomával a kezükben. A típusú pályázók Götz László Fischinger Renáta Bodnár Marietta Naár Tamás Rák Roland Naár Anita Stumpf Erika Joósz Péter Hoffmann Mónika Horváth Gábor Markovics Ádám Nagyházi Annamária Schmied Norbert Cziczó Károly Besenyődi Anikó B típusú pályázók Rák Zoltán 2. Deák Erika B típusú Hoffmann Dóra 2. Frikker László 3. Bodnár Eszter 4. Naár Ágnes 5. Rák Balázs 6. Stumpf Balázs 7. Tusori Eszter 8. Stumpf András 9. Gyükeri Ferenc 10. Hoffmann Zsolt B típusú Vágner Szabolcs 2. Deák Marianna 3. Hoffman Kinga 4. Balla Anita 5. Joósz Rita 6. Bodnár Marietta 7. Naár Anita 8. Stumpf Erika 9. Baumgartner Tünde 10. Bányai Ferenc 11. Schmied Viktória

5 5 Felhívás a pincetulajdonosoknak A képviselő-testület a legutóbbi ülésén ismét tárgyalta a Világörökség részét képező Gombos-hegyi és Kőporosi-pincesorok rendjét, elhangzott, hogy egyes pincék elhanyagolt állapotban vannak, illetve még mindig sokan helyeznek el hulladékot (törmelék stb) pincesorok környezetében. Ezúton is felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a védett pincesorok egységes megjelenésének biztosítása érdekében tegyenek eleget Hercegkút Község Önkormányzatának az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 5/2003. (I.31.) sz. rendelet 9/a -ban szabályozott kötelezettségeiknek: (1) Pincék tulajdonosainak kötelezettsége: A védett pincesori pincék fenntartása, rendeltetésük szerinti használata, azaz pincék épített oromfalának karbantartása, rekonstrukciós felújítása. A pincék feletti földkúp kaszálása, talajerózió megállítása, felszíni vizek más pincetulajdonost nem károsító elvezetése. A pinceágak bővítési szándékának I. fokú kiemelt építésügyi hatósághoz és a helyi önkormányzathoz történő bejelentése. A pinceágak bővítésekor kitermelt kőpor elhelyezésének egyeztetése az önkormányzattal (2) A területen nem megengedett: Új pince építése a beépítetlen pincehelyeken kívüli területen Pincesorok közötti fásítás, 30 cm-nél mélyebb gyökérzetű növények kiültetése Védőkorlátok, reklámfelületek-táblák kihelyezése A pincesorokon a rendezési tervben megjelölt helyeken felüli újabb parkolóhelyek, pihenőteraszok kialakítása (padok, asztalok kihelyezése, tűzrakó helyek létesítése, stb.) (3) A helyi értékvédelem alá vont épületekre, pincesorokra vonatkozó anyag anyaghasználati és szerkezeti megkötéseket a helyi építési szabályzat 20. -a határozza meg. dr. Stumpf Enikő körjegyző Anyakönyvi hírek Halálozások: Frikker András Petőfi u Születések: Frei Istvánné Petőfi u. 0. Borsós Zsombor Petőfi u.141 Baumgartner Miklós Petőfi u. 16. Stumpf Boglárka Petőfi u.185. Fischer József Petőfi u.161. Szabó Anna Sára Petőfi u Matisz Frigyesné Kossuth u.10. Stumpf Andrásné Kossuth u.6. Göttli Antalné Petőfi u..24. Házasságkötések: Naár Márton Petőfi u..9. Nagy Zsolt - Fischinger Rita Frikker Lászlóné Petőfi u..74. Simon Henrik - Básti Mária Béres Balázs Petőfi u..2/a. Nádasi Péter - Kemény Beatrix Boós András Petőfi u Hoffmann Antalné Petőfi u.1.

6 6 Szent Erzsébet Jubileumi Év november november 19. A MKPK 2006 szeptemberi körlevelében Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából meghirdette a Szent Erzsébet Jubileumi Évet. Az év eseményeinek előkészítésére és koordinálására Jubileumi Emlékbizottságot (JEB) hozott létre Dr. Seregély István egri érsek vezetésével, Sárospatakon, Szent Erzsébet szülőhelyén pedig megnyitotta a Szt. Erzsébet Irodát. A jubileumi év előkészítése. A JEB figyelemfelhívó és tájékoztató körlevele a Kárpát-medence minden magyar, Szt. Erzsébet templommal, intézménnyel rendelkező plébánosának, vezetőjének, a szerzetes rendek, lelkiségi mozgalmak, a katolikus sajtó, könyvkiadók vezetőinek, hogy ünnepi megemlékezésekkel, zarándoklattal, jubileumi kiadványokkal emlékezzenek meg Szt. Erzsébetről. A katolikus oktatási intézmények (óvodától a középiskoláig) bekapcsolása Bajzák Eszter nővér segítségével. A jubileumi év november 19-én kezdődött. A Szent István Bazilikában, a Kárpát medence magyar püspökei, Erdő Péter bíboros érsek vezetésével, szent misét mutattak be a zsúfolásig megtelt Bazilikában. Este a Művészetek Palotájában került sor a Szent Erzsébet Rózsája díj átadó ünnepségére és az ünnepi Liszt hét keretében Liszt Ferenc Szent Erzsébet oratóriumát adták elő. A jubileumi évben: Az egyházi közösségek és intézmények leggyakoribb megemlékezése a jubileumi évről a zarándoklat szervezése Erzsébet szülővárosába, Sárospatakra. Az év folyamán több, mint zarándok látogatta meg a pataki plébániatemplomot, amely lelkigyakorlatos előadások, különböző kulturális programok, hangversenyek, misztérium játékok helyszíne volt a Szent Erzsébet ereklye jelenlétében végzett szertartásokon kívül. Kiemelkedik a Debrecen-Nyíregyháza, valamint a Váci Egyházmegye zarándoklata, illetve a Szombathelyi Egyházmegye Karitász csoportjainak együttes zarándoklata püspökeik vezetésével. A Magyar Katolikus Családegyesület szervezésében három napos családkonferencia helyszíne volt Sárospatak, amelyen közel hatszáz fő vett részt. Kiemelkedő az Egri Főegyházmegye és a Budapest Esztergomi egyházmegye egyházközségeinek részvétele. Sárospatak a külföldi, elsősorban német és szlovák zarándokcsoportoknak is célpontja lett a Jubileumi Évben. A jubileumi évben két templomot szenteltek fel Szent Erzsébet tiszteletére: egyiket Vajdácskán és a másikat Szigligeten,és elkezdték építeni a kesznyétenyi leendő Szent Erzsébet templomot. Szent Erzsébet személye minden generációt megérintett. Az egyházi óvodákon, általános és középiskolákon kívül Kárpát-medence-szerte tartottak tanulmányi versenyeket, hirdettek meg rajzpályázatokat, például a Magyar Katolikus Karitász, az Egri Egyházmegyei Karitász, az Országos Katolikus Pedagógiai Intézet (Bajzák Eszter nővér), a Hatvani Művelődési Ház (határon túliakat is bekapcsolta), a Sárospataki ArtÉrt Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (országos pályázat), stb. Ezek mindegyikét kiállításon is megtekinthették, képeslapok, naptárak formájában a legjelentősebb alkotásokat népszerűsítették. A tanulmányi versenyek közül kiemelkedik a Kárpát-medencei magyar középiskolások Sárospatakon szervezett kétfordulós tanulmányi versenye, amelynek a döntőjébe bejutott 12 csapatból 6 határon túli volt. Az ország amatőr színjátszó csoportjainak versenye és találkozója volt Sárospatakon pünkösdkor, amelynek témája Szent Erzsébet élete volt. A jubileumi év az egyházi közösségeken és intézményeken túl országszerte megmozgatott számos kulturális és oktatási intézményt és civil szervezetet. A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület egy 34 tablóból álló ismeretterjesztő kiállítást hozott létre, amelynek témája Szent Erzsébet tiszteleti helyek a világban. A kiállítás 2007-ben szerepelt Németországban, Franciaországban Szent Erzsébet ünnepeken, például a Párizsi Magyaroszági Szent Erzsébet templom és az ottani közösség Jubileumi Évnyitó programján. Számos magyarországi helyszín után a kiállítás 2008-ban is tovább vándorol. Szent Erzsébet életét, személyiségét és hatását bemutató kiállítások több műfajban készültek. Az egyik a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának emlékkiállítása, amely magyarországi és szlovákiai muzeális anyagok segítségével mutatja be Szent Erzsébet Kárpát-medencei tiszteletét középkortól napjainkig. Hódolat Szent Erzsébet előtt címmel több, mint 40 kortárs képző- és iparművész alkotásaiból nyílt kiállítás a sárospataki Szent Erzsébet Házban. A sárospataki Rákóczi Múzeum égisze alatt 2003-ban elkészült Szent Erzsébet európai dinasztikus kultuszát bemutató 16 tablós kiállítást a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma vándoroltatja európai külképviseletein és szerveznek a kiállításhoz kapcsolódó előadásokat, kulturális programokat. Korona, kenyér és rózsák címmel a Hesseni Evangélikus Egyházmegye és a sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság közös kiállítása április óta járja az országot (Sárospatak, Pápa, Cikó, Esztergom, Miskolc, Kecskemét, Szentendre ) a kiállítás vándorprogramja nyaráig elkészült. Kiállítások közé tartozik az ország több, mint 80 foltvarró körét megmozgató Szent Erzsébet zászlókiállítás, valamint a Kis Áron Magyar Játékkészítő Társaság és a Szent Erzsébet Iroda által közösen meghirdetett babapályázat anyagából nyíló kiállítás Sárospatakon. Szent Erzsébet ábrázolásokat és tiszteleti helyeket bemutató

7 7 kiállítások nyíltak még pl. Egerben, Budapest több plébániáján. A rendezvények közül kiemelkedik a hagyományos sárospataki Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep. Szülővárosában minden év pünkösdjén kétnapos ünnepi rendezvénnyel emlékeznek a szent királylány életére. A középkori misztériumjátékok hagyományát idéző kosztümös történelmi felvonuláson adják elő Erzsébet életének jeleneteit ben tizenötödik alkalommal ünnepelték együtt a város lakói és a látványos programra összegyűlt turisták, zarándokok Erzsébet szentté avatásának évfordulóját. A középkori misztériumjátékok hagyományát idéző kosztümös történelmi felvonuláson adják elő Erzsébet életének jeleneteit. A sárospataki vár alatt elterülő festői környezetben megelevenednek a középkori élet képei. A Jubileumi Év alkalmából számos könyv, folyóirat emlékszám és kiadvány készült el: Charles de Montalembert: Árpád-házi Szent Erzsébet. Új Ember Kiadó; Bodnár Dániel: Erzsébet, a szeretet szolgálóleánya. Történelmi regény. Szent Gellért Kiadó; Magyarország virága 2.,3. kiadás. Szent István Társulat; Magyar Zoltán: Árpád-házi Szent Erzsébet, Kairosz Kiadó; Puskely Mária: Árpádházi Szent Erzsébet. Kairosz Kiadó; Golarits István-. Prokopp Mária: Árpád-házi Szent Erzsébet. Négynyelvű képzőművészeti album, Tertia kiadó, 2. kiadás; J. Horváth Tamás: Ki voltál te, Ezsébet? életrajz. Sárospataki Katolikus Egyázi Gyűjtemény kiadása; Kindelmann Győző: Árpád-házi Szent Erzsébet, gyerekkönyv. Kairos Kiadó; stb. A Vigilia folyóirat különszáma, az Új Ember hetilap hetenként jeletet meg cikkeket, tudósításokat az év aktuális eseményeiről. A Magyar Posta jubileumi bélyegpárt bocsátott ki 2007 pünkösdjén. Elkészült a Szent Erzsébet Iroda megbízásából a Szent Erzsébet weboldal (www.szenterzsebet.hu), melyről elérhető az évfordulóra készült átfogó elektronikus bibliográfia. A weboldal folyamatosan közli a tizenkét magyar katolikus egyházmegye Szent Erzsébet templomait bemutató cikksorozatát és beszámol az év eseményeiról. Állandó rovata a Szent Erzsébet családfája valamint a csodáit közlő rovat. Digitalizált kiadványok: Árpád-házi Szent Erzsébet multimédiás, ötnyelvű CD, amely tartalmazza a Tertia Kiadó Szent Erzsébet albumát, a MNM Rákóczi Múzeuma 16 tablós kiállításának anyagát, Kuklay Antal tanulmányát Sárospatak, Szent Erzsébet szülővárosa címmel, valamint több, mint fél órás Szent Erzsébethez kapcsolódó zenei anyagot november végére készült el Szent Erzsébet életét bemutató ismeretterjesztő dokumentumfilm, melyet Uránia Színházbeli premierje után a Duna TV és az M1 is műsorra tűz, valamint DVD-n is forgalomba kerül. Országszerte figyelemfelhívó volt Seregély István egri érsek levele az ország valamennyi településének polgármesteréhez, hogy nevezzenek el utcát, közterületet Szent Erzsébetről. Ennek eredményeképpen a Jubileumi Év végére Magyarországon több, mint 50 településen köszönt ránk Szent Erzsébet neve utcák és terek névtábláin. A Magyar Katolikus Egyház a jubileumi évet november 18-án zárta be Sárospatakon. Az ünnepi hét rendezvénysorozatának keretében Sárospatakon november 12-én babakiállítás nyílik. November 15-én került sor a Magyar Nemzeti Bank 5000 forintos, ezüst Szent Erzsébet emlékérmének kibocsátására. November 17-én este 7 órakor a jubileumi év tiszteletére alakult Szent Erzsébet Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyt adott a sárospataki plébániatemplomban. November 18-án fél 11 órakor a Magyar Katolikus Püspöki Kar Erdő Péter bíboros vezetésével ünnepi szentmisével zárta az évet. Ennek keretében került kiosztásra a Szent Erzsébet Rózsája Díj. A Mátyás templom kórusa és zenekara ebből az alkalomból Vavrinyec Mór Te Deumát adja elő, valamint délután fél 3-kor a Szent Erzsébet tiszteletére érkezett zarándokoknak ingyenes koncertet ad. dr. Szabó Irén, a Sárospataki Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöke Dr. Szabó Irén (balról) és Bodnár Boglárka

8 8 Hogyan zajlik a Mikulásvárás az óvodában? Előkészületek: Mikulással kapcsolatos képeskönyvek nézegetése. Mesemondás, történetek a Mikulásról. Mikulásvárás elmélyítése versek, énekek tanulásával. Mikulászsák rajzolása, színezése, festése. (Mit szeretnék kapni a Mikulástól?) Csoportszoba díszítése, ablakdíszek készítése, ragasztása. Barkácsolás: papírhengerből zsákos Mikulás készítése. Az ünnep napján ünneplőbe öltözve vártuk a Mikulás megérkezését, akit magyar és német versekkel, dalokkal köszöntöttünk. A Mikulás nagyon kedves, barátságos volt, senki sem félt tőle. Többen vállalkoztak a gyerekek közül egyéni éneklésre, verselésre, s örültek a kapott ajándékoknak. Idén az alábbi kis verssel búcsúztunk a Mikulástól: Kifogyott a puttony, Búcsúzik Télapó, Visszajön jövőre, Ha tél lesz, s ha hull a hó! Óvodapedagógusok Fotó: Tamás Béla A MIKLULÁS HÁZHOZ MENT A Művelődési Ház vezetőjének szervezésében idén is volt falusi Mikulás, aki krampuszaival otthonukban kereste fel a gyerekeket. Képünkön Rák Eszterke, 5 éves óvodás bátran szavalt a Mikulásnak.

9 9 MIKULÁS MENT A HÁTSÓ GANGON ÁT Babits Mihály: Emlékezés gyermeteg telekre Telek jutnak eszembe, telek, régi, kemény, csillagos telek, murijáró szép falusi utcák, deres bajszok s nagy piros fülek. Parasztszagú éjféli misék, mennyi süllyedt, jámbor semmiség, nagykendőbe bagyulált cselédek, cukorbundás házak, teljes ég. Bocsmód, még mint egész csöpp gyerek, Pesten is átbújtam egy telet. Csillagok és lámpák kavarodtak, félelmes volt a sok emelet. Nappal kezdődtek az éjszakák, csilingelt és búgott a világ, cicázott az ablakok visszfénye; Mikulás ment a hátsó gangon át. Később, kisvárosi zsúrokon, mikor összejött a sok rokon, lányokat kellett hazakísérni s én hallgattam az egész úton. De másnap, mint röpülő-cipős Merkur, versre lengtem a csípős ködben a magányos jégen mit ma nemcsak lábam, de szívem se győz. Ó teleim, gyermeteg telek! mily bolondul elfeledtelek. Úgy megfakultatok, mint a gyöngy, ha nem ringatja eleven meleg. Némelyik már, mintegy szertehullt láncnak szeme, halkan elgurult Pedig amint fogy-fogy a jövendő, egyre-egyre drágább lesz a múlt. Valamennyiünknek legkedvesebb emlékei közé tartozik a Mikulás napja, amire felnőttként is mindig szívesen gondolunk vissza. Ha behunyjuk a szemünket, a visszaidézett képeken mindig hull a hó, az erős szürkületben már kihaltak az utcák, csak egy-egy megkésett járókelő siet hazafelé. Már régen kitettük az ablakokba gondosan pucolt cipőnket, s míg a család csendesen beszélgetett vacsora után a kályha mellé húzódva, mi a lélegzetünket is visszafojtva hallgatóztunk, nem halljuk-e a Mikulás bácsi égi szánkójának csilingelését, az angyalok szárnyának suhogását Mindezeket a felejthetetlen élményeket egy kisázsiai város, Myra püspökének köszönhetjük. Ő i.sz. 272 táján született Patara városában, amely ma Törökországban, Anatóliában van, de akkoriban a Római Birodalomhoz tartozott. Szülei Miklósnak, azaz görögül Nikolaosznak nevezték el, aminek a jelentése: a nép vitéze, a győző. Nagybátyja volt a patarai püspök, akinek hatására maga is pap lett. Apja halála után nagy vagyont örökölt, s ekkor történt vele az a különös eset, amelynek nyomán tisztelete az egész világon elterjedt, s aminek emlékét ünnepeljük ma is Miklós napján. december 6-án. Egy elszegényedett patarai nemesember sehogy sem tudta adósságait kifizetni. Nemcsak három lánya hozományát költötte el, de a betevő falatot sem tudta nekik biztosítani. Elhatározta hát, hogy lányai ártatlanságát áruba bocsátva próbál a nyomorból megmenekülni. Miklós meghallotta ezt, s megfogadta, hogy segít a védteleneken. Egy éjszaka titokban a házukhoz lopózott, s a félig nyitott ablakon egy erszény aranyat dobott be a szobába a legidősebb testvér számára. Ezt még kétszer megismételte, hogy a másik két lány hozománya is öszszegyűljön. Az apa szerette volna megismerni jótevőjüket, ezért a harmadik éjszaka kileste, ki is a titokzatos adakozó. Miután meglátta, mindenkinek elhíresztelte a nevét. A szent életű férfiú később is segített, akinek csak tudott. Ő maga szegényesen, szűkölködve élt, de másokkal mindig bőkezű volt. Különösen a gyermekeket szerette, s úton-útfélen megajándékozta őket. Isten kegyes életmódjáért még életében csodatévő hatalommal ruházta fel. Egyik sokszor megörökített csodáját Jeruzsálem felé utaztában tette Hajója hatalmas viharba került, s már-már úgy látszott, elsüllyed, mikor imájára a tenger elcsitult, a víz tükörsima lett. Egy hajós ugyanakkor vízbe esett, s mire társai kihúzták, megfulladt. Miklós azonban felélesztette. Jeruzsálemi útja hatására remetének szeretett volna menni, de isteni sugallatra visszatért Myrába, ahol a hívek éppen püspökválasztásra gyűltek össze. A legidősebb papnak látomása támadt, melyen az Úr tudtára adta, hogy aki másnap reggel elsőként jelentkezik templomuk kapujában, azt kell megválasztaniuk a magas egyházi méltóságra. Így lett Myrában püspök Szent Miklós.

10 10 Egy alkalommal püspöksége idején Lyciában hatalmas éhínség tört ki, míg Itáliában bő volt a termés. Ekkor éjszaka egy szicíliai kereskedő azt álmodta, hogy a felvásárolt terményeket Myrában jól tudná eladni. Mikor felébredt, rájött, hogy ez több volt, mint álom, hiszen a tenyerében három aranyat talált előlegként. El is hajózott Myrába, ahol a szent püspök felvásárolta egész rakományát, és ajándékként szétosztotta a szenvedők és nélkülözők között. Egy másik hagyomány szerint egy fogadós három vándordiákot meggyilkolt és feldarabolt. Az útja során a fogadóba betérő Szent Miklós felfedezte a gaztettet, és életre keltette a halottakat. A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, de hamarosan, 327 táján meghalt, Myrában titokban temették el ig nyugodott itt, amikor is a várost a törökök megtámadták, elfoglalták és lerombolták. A legenda szerint ekkor Miklós egy papnak jelent meg álmában az itáliai Bari városában, és kérte, hogy ereklyéit szállítsák ide. Bari polgársága három hajót küldött Myrába, ahol meg is találták az elrejtett tetem maradványait, mivel azok csodálatos rózsaillatot árasztottak május 9-én értek vissza a hajók Bariba, ahol a szent tiszteletére megkezdődött annak a S. Nicola-templomnak az építkezése, amely ma is áll. Oltárán aranykoporsóban helyezték el az ereklyéket. Legendái nyomán Miklós a szüzek, a hajósok, a vándordiákok patrónusa. Tisztelete rendkívül gyorsan terjedt, különösen Oroszországban. A pravoszláv templomok ikonosztázain mindig látható ábrázolása. Nyugaton a századtól kezdtek számára templomokat emelni. Magyarország valószínűleg közvetlenül Bizáncból vette át tiszteletét, már 1095-ből van adatunk, hogy volt Miklós névre hallgató hazánkfia Mikola változatban. Tudjuk, hogy Szent Miklós ereklyéiből Szent István is szerzett. A 16. századból fennmaradt éneke, nevét számos község, templom őrzi jelenleg is. A mai Mikulás-nap szokásai, bár bizonyos korábbi népi hagyományokat is magukba olvasztottak, valójában a polgárság megjelenésével alakultak ki, s valószínűleg Ausztriából kerültek hozzánk, noha maga a Mikulás szó cseh. Stájerországban a Mikulás Szent Miklós ünnepének előestéjén már igen régóta ajándékot tesz az ablakba kitett cipőkbe a jó gyermekekébe persze. Másutt személyesen tér be a házakba, megajándékozni őket. Néha a Krampusz is vele tart, aki tulajdonképpen a téli napforduló pogány mitológiájának maradványa, az ártó, rossz szellemek megtestesítője. Weissenbach faluban például ősi hagyomány, hogy minden december 5-én éjjel nagy krampusz-felvonulást rendeznek, ahol a fiatalok mesealakoknak: Vadásznak, Koldusnak, Halálnak, Mikulásnak és peresze krampuszoknak öltöznek álarcot húzva, feketére kormozva testüket, s láncot csörgetve látogatják sorra a település házait. A kereszténység hatására a krampusz az ördöggel azonosult, s napjainkra már igazán megszelídült, gondoljunk csak például a bécsi cukrászdák bájos fekete-piros marcipánsüteményeire, a játéküzletek bumfordi ördögöcskéire. Bár a Mikulás ünneplése elsősorban a polgárság körében terjedt el, az e napon való ajándékozásnak a magyar parasztság körében is voltak hagyományai. A pogány babonákat, népi játékokat némileg átmentve, a diákok aprószentek napi»püspökválasztásának«szokásaival ötvözve alakult ki a hazai ún. Mikulás-járás, főleg a Dunántúlon, Csallóközben és az Ipoly mentén. E rituálé szerint láncos, álarcos, olykor szalmába burkolt Mikulás és a kíséretében lévő ördög ijesztgette az utcán a kisgyermekeket, de a fonóházban a fiatalokat is. A színes, kavargó menet mára a tél örömeit köszöntő felvonulássá változott, a fiatalság találkozásnak ünnepi alkalmává. Az iskolások is boldogan fogadták a lovas Mikulást A lovas csapat a Községházához is ellátogatott

11 11 Suli -tár December 1. Az idei adventet megelőző szombat este zenétől és vidámságtól volt hangos a hercegkúti Művelődési Ház. Ezen a napon rendeztük meg az óvoda és az iskola közös jótékonysági bálját. Már hagyománnyá vált, hogy több éve Mikulás nap környékén tartjuk e számunkra jelentős rendezvényt. A bál bevételéből minden éven sikerül a hercegkúti óvodásokat és kisiskolásokat támogatni. Tavaly ennek a segítségével kirándultak az óvódások a nyíregyházi Vadasparkba, az iskolások pedig Debrecenbe, valamint kisebb értékben játékokat is kaptak a gyerekek. A bál megrendezésével nem csak az a célunk, hogy bevételhez jussunk, hanem egy jó hangulatú, kötetlen estét töltsünk el a szülőkkel, vendégeinkkel együtt. A bál megnyitó műsorát már sokadszorra a Farkas Ferenc Művészeti Iskola zenetanárai szolgáltatták. Ismételten megcsodálhattuk Váradi Zoltán tanár úr fergeteges hegedű játékát, Karacs Mónika tanárnő gyönyörű énekét. Mivel Mikulás napi bál volt, természetesen a Mikulás is megjelent, -egyszerre 7 is- amely már az óvónők és tanítónők műsorának a része volt.ezután egy Retro- party hangulatát felidézve próbáltuk meg a bálhoz a táncolási kedvet meghozni. A tánchoz a zenét a Pentagon zenekar szolgáltatta, akik már 3. éve ingyen játszanak bálunkhoz, ezúton is köszönjük nekik. Köszönetet szeretnénk mondani a felajánlott tombola tárgyakért és a különböző felajánlásokért is : az Önkormányzatnak, a német kisebbségi önkormányzatnak, Nyitrai Lászlóéknak, a Götz Pincészetnek, a Vár vendéglőnek, a Napfény Bt-nek és nem utolsó sorban a szülőknek is. Elmondhatjuk, hogy a bál jól sikerült, sokan eljöttek, vidám hangulatban folyt a mulatság egészen hajnalig. Remélhetően a későbbiekben is ehhez hasonló sikerű bált tudunk majd rendezni. December 6-án délelőtt a gyerekekhez is megérkezett a Mikulás, amit már természetesen nagyon izgatottan vártak. Először az óvódásokhoz, majd az iskolásokhoz látogatott el. A gyerekek versekkel és dalokkal, zenével köszöntötték őt, ezután következett az ajándékosztás. A délelőtti ünnepséget a hozzánk érkező lovas Mikulások tették még színesebbé. Bátrabb gyerekek nekik is verseltek, énekeltek és boldogan válogattak az édességeket rejtő lovas Mikulás zsákjában. December 18-án tartjuk karácsonyi játszóházunkat, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Minden olvasónak békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! tanítók A kis elsősök szép műsorral kedveskedtek a Mikulásnak Retro-party Mikulás - gyár

12 12 A Nyugdíjas Klub hírei Emlékezetes programjaink 2007-ben Január 16. Január 25. Február 6. Február 14. Február 20. Március 7. Március 8. Április 24. Május 1. Május 21. Július 5. Salátabár az egészséges életmód jegyében. Különféle zöldségekből, gyümölcsökből készíthetünk ízletes finomságokat. Szűcs Mihály tanár úr vezetésével Nagymama tornát indítottunk. A tanár úr az idősek számára összeállított tornagyakorlatokkal megmozgatta a klubtagokat. Ruhagyűjtést szerveztünk. A felajánlásra szánt ruhadarabokat a Művelődési Házban gyűjtöttük, onnan a Sárospataki Családsegítő Intézetbe került. Több zsáknyi adomány gyűlt össze, reméljük a rászorulók örömére. Indul a Kattints rá, nagyi! program a Teleházban. Pólik Sándor tanár úr vezetésével vállalkozó szellemű nagyik ismerkedtek 3 délutánon keresztül a számítógép világával. Télbúcsúztató farsangi mulatságot tartottunk. Ez éven is meghívókat küldtünk a falu idős lakosainak, de sajnálatunkra, meghívásunknak csak kevesen tettek eleget. De akik ott voltunk, jól szórakoztunk. Farsangi fánkkal, borral, üdítővel búcsúztattunk a telet. A klub férfi tagjai összegyűltek, hogy ajándékot készítsenek a hölgyeknek. Szorgos férfikezek szabtak és varrtak, s munkájuk eredményeként csodásan elkészített szemüveg-tokok születtek. Nőnap alkalmából ünnepséget rendeztünk, ahol a férfiak átadták a hölgyeknek készített ajándékokat. Polyák József esperes úr, és Polgármester Úr társaságában felkerekedtünk és kisbuszos kirándulásra indultunk. Sátoraljaújhelyben megnéztük a Magyar Kálváriát, amelyhez Polgármester Úr szolgált nekünk hasznos információkkal. Esperes Úr misézett nekünk a SZOT üdülő területén lévő kis kápolnában. Szép tartalmas program volt! Majális a focipályán. Pörköltöt főztünk, jól éreztük magunkat. Komlóskán jártunk. Oda mindig jó menni, ott mindig jó lenne, mert szeretettel fogadnak. Szalonna-sütés a kertben. Mindig kellemes nyári program, jó kikapcsolódás Július 24. Július 26. A sárospataki nyugdíjasokkal Nyíregyháza-Sóstóra kirándultunk. Vásároltunk a piacon, jót fürödtünk, sütkéreztünk a napon. Jól éreztük magunkat. Névnaposokat köszöntöttük Jókat beszélgettünk. Július 28. Emlékezetes, szép program! Gávavencsellőn jártunk, sok szeretetben, bőséges ellátásban volt részünk. Augusztus 2. Augusztus 8. Augusztus 16. A reggeli busszal Sárospatakra mentünk, és megnéztük a Szent Erzsébet Házat. Engedte az időnk, így a Várban is tettünk egy rövid látogatást, és megnéztük a Múzsák Templomát is. Mivel a bűnesetek országszerte szaporodnak, nem árt, ha tudjuk, hogyan vigyázhatunk magunkra, egymásra, értékeinkre. Ezért jött hozzánk Solymosi Antal a sárospataki Rendőrkapitányságról és tartott tanulságos érdekes előadást. Videóról megtekintettük a Hercegkútiak I. Találkozóját. Szeptember 14. Komlóskai vendégeket fogadtunk. A barátokkal mindig jó a találkozás. Örültünk nekik! A közösen elfogyasztott ebéd után a programban a közös kálvária búcsú és pincelátogatás szerepelt. Kellemes napot töltöttünk együtt. Szeptember 27. Köszöntöttük a 99. éves Hoffmann Jánosné, Meri nénit. Megható ünnepség keretében adtuk át ajándékainkat, jó kívánságainkat. Október 10. Október 18. Október 25. November 9. A Kerek-réten szalonnát sütöttünk, előtte megnéztük a felújított Tájházat, aztán a fenti Turista házat. Az elfogyasztott sült szalonna után gombázni indultunk. Szép, napsütéses őszi időben, és kellemes időtöltésben volt részünk. Az esperes úr volt a vendégünk. Beszélgettünk szeretetről, vallásosságról, lelki életről. Ternyák Csaba érseki beiktatását tekintettük meg videofelvételről. Községi szinten emlékeztünk meg az Idősek Napjáról. Finom vacsora, és jó zene mellett múlattuk az időt, örültünk egymásnak. A klub dolgozói

13 13 November 22-én szép számmal gyűltünk össze a Klubban, hogy megünnepeljük az esedékes névnapokat. Meleg szavakkal, csekély ajándékkal köszöntöttük az ünnepelteket, akik finom süteményekkel, üdítővel láttak el bennünket. Jó hangulatban, kellemes beszélgetéssel töltöttük a délelőttöt. November 26-án jött hozzánk először, aztán a nagy érdeklődésre való tekintettel még kétszer december 5- én és 6-án Lock Attila masszőr. Akik igénybe vették a szolgáltatást, bizton elmondhatják, hogy profi ellátásban volt részük. Masszázs-ágyon, halk zene, gyertyafény és füstölő illata mellett lazulhattak el, megfeledkezve a napi gondokról. A masszázs átlagosan egy órát át tartott; a lábujjaktól a fejünk búbjáig minden porcikánkat alaposan átgyúrt. Egy kezelés 800,- Ft-ba került, ami a hatás tekintetében egyáltalán nem bizonyult soknak. A masszőr igény szerint házhoz is megy, s a Klubba is jön akkor és annyiszor, amennyiszer csak mi igényeljük. November 27-én reggel a busszal Sárospatakra indultunk. A Szent Erzsébet Házban Baba-kiállítást rendeztek be, amely Szent Erzsébetet formázza meg, különböző ábrázolási technikákkal. A kiállítás nagyon szép, esztétikusan berendezett, s mivel itt van a közelünkben, mindenki számára hozzáférhető. Érdemes megtekinteni! Közeli terveink: Ismét a Klubba várjuk óvodásainkat, hogy gyönyörködhessünk a Betlehemi játékukban. A közeljövőben ruhagyűjtést tervezünk. Megunt, nem használt ruháinknak minden bizonnyal lesz, aki még hasznát veszi, mi pedig így, - az ünnep küszöbén örülünk, - hogy segíthetünk. Az ünnepek közeledtével minden kedves Olvasónak áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánnak a Klub dolgozói: Benda Judit Szücs Istvánné Hoffmann Béláné Babakiállítás Sárosptakon Ady Endre: Karácsony /részlet/ Harang csendül, ének zendül Messze zsong a hálaének Az én kedves kis falumban Karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel Borul földre imádkozni Az én kedves kis falumban A Messiás boldogságot szokott hozni. Joósz Gábor, a Hercegkútiak Baráti Körének elnöke ajánlotta figyelmünkbe Ady Endre megható sorait, ami bizonyára sokak számára hasonlóan felidézi a szép hercegkúti karácsonyok emlékét. A templomba hosszú sorba' Indulnak el ifjak, vének, Az én kedves kis falumban Hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten Szent kegyelme súgna, szállna, Az én kedves kis falumban Minden szívben csak szeretet lakik máma.

14 14 Levél Oberhausenből A napok szapora rohanása bár időbeli távolodással jár, de a jó emlékek soha el nem kopnak, ékkövei az emlékezetnek. Így tekintünk vissza itt Oberhausenben az ez év áprilisában Önöknél töltött pár áldásos órára. Tesszük ezt az adventi magunkba fordulás csendjében, békesség- és hitkereső akaratunkban. Vendégszeretetük, természetes Istenhitük tapasztalata máig elkísér, s gazdagít minket. Az advent öröm-és megváltásváró heteiben Isten gondoskodó szeretetébe ajánljuk Önöket. Ő vezesse Önöket terveik megvalósításában, jövőt álmodó igyekezetünkben. A tanulmányutunkról készült kis filmmel és a művészi naptárral mondunk köszönetet Hercegkútnak. Jó hírüket továbbvisszük, s ha arra járunk, szívesen benézünk Önökhöz. Ha pedig Önöknek erre akad dolguk vagy átutaznak, gyülekezetünket el ne kerüljék! HIRDETMÉNY A Hercegkút Makkoshotyka Erdőszövetkezet Igazgatósága értesíti az erdőtulajdonosokat, hogy a évre esedékes hasznonbérleti díj, használati díj összegének kifizetésére december 27-én kerül sor óráig a Művelődési Házban. Hoffmann István Erdőszövetkezet elnöke Köszönettel és tisztelettel: Oberhausen, Dec Elekes Tibor lelkipásztor Kellemes Ünnepeket Kívánunk! Hercegkúton járt Szabados Tamás operatőr és Rozsnyai Margit Szégyene a filmkészítő stábunknak, hogy ami szépet filmeztem a múltban a Zemplén és Tokajvidék nekem csodafalujában csak pont a tájházat nem örökítettem meg. Halogattuk! Majd hozunk lámpákat Aztán egy szép napon. Vagy csúnya éjszakán! Az ostoba villanás elpusztított mindent. De a hercegkúti emberek, a szervezők, a falutól gondoskodó összefogók ÚJRATEREMTETTÉK! Ha egyszer végre filmet készíthetek Hercegkútról, már az új Tájházért való összefogás lesz a dokumentumfilm alapja. Köszönjük a Ti erőtöket, hogy látjuk a Tokajvidék Világörökség szélén a ragyogó munkátokat! Szabados Tamás operatőr

15 15 Vinkler Józsefné élelmezésvezető búcsúztatása nyugdíjba vonulása alkalmából KEDVES MARIKA NÉNI! Nemrég álltunk itt, ugyanebben a körben egy nyugdíjas búcsúztatón (Annuska nénién) akkor úgy gondoltam, az még kicsit messzebb van, hogy Marika néni is nyugdíjba megy. Aztán olyan gyorsan elrepült ez a pár hónap, nap, hogy szinte észre sem vettük. Elérkezett a búcsúzás napja, ami egy örömteli pillanat, hiszen a hosszú munkában töltött évek után a megérdemelt pihenés időszaka következik. Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a 40 év szorgalmas munkáját, amit kezdetben falun kívül, de legnagyobb részt Hercegkúton, - először az akkori Tanácsházán, majd intézményünkben élelmezésvezetőként végzett. Sok finom ebédet evett a falu apraja-nagyja, ami Marika néni közreműködésével készült. Sok falusi rendezvényhez, vendégek fogadásához szervezte meg a főzést, állította össze a menüt. Az ő munkájának is köszönhetően vált híressé a hercegkúti konyha, és dicsérik az itteni ételeket, akik megkóstolták. Azt kívánom, hogy még nagyon sokáig tessék finomakat főzni, csak most már otthon a családnak, az unokáknak és még a délunokáknak is. Külön szeretném megköszönni, amit a munkáján kívül, nekünk az iskolában is besegített: a Marika néni által írt verseket, dalokat, ötleteket, ruhaterveket, amivel műsorainkat tette hangulatosabbá, vidámabbá. (Remélem ebben továbbra is számíthatunk rá). Most még biztosan furcsa, hogy nem kell állandóan az óra felé pislogni, korán kelni, mert 6 órakor már nyitni kell a konyhát. Hiszen a munkahely hosszú évekig a mindennapok része volt, azzal tetszett kelni, azzal feküdni, hozzátartozott a rövid és hosszú tervezgetésekhez is. De, remélem most már több idő fog jutni a kedvtelésekre is: a kirándulásokra, utazásokra, színházra, versírásra, unokázásra. A szeme sarkából azért még biztosan figyelemmel fogja kísérni a szomszédból a konyhát, iskolát, óvodát. Számítunk is rá, hogy gyakran meg tetszik majd minket látogatni, tanácsaival segíteni a munkánkat! Kívánunk egészségben eltöltendő szép nyugdíjas éveket, sok örömet az unokákhoz és a családhoz! Búcsúzóul az kívánom, éljen hosszú életet, Boldog nyugdíjas éveket Götzné Frikker Mária iskolaigazgató Az igazgatónő köszöntője után Rák József polgármester méltatta a friss nyugdíjas életútját Hoffmann János volt polgármester is köszöntötte az ünnepeltet A jelenlegi és régi kollégák együtt ünnepelték a nyugdíjba vonuló Marika nénit

16 16 Szilveszteri Mulatság december 31. Művelődési Ház Hercegkút Program: Vendégvárás Vacsora Táncmulatság Újévi köszöntés Tombola Újévi étkezés Zenél a Pentagon együttes Belépőjegy ára: 6000,-Ft/fő Töltsük együtt az év utolsó napját egy kellemes társaságban, finom ételek, jó zene kíséretében és köszöntsük együtt az új évet Információ és jegyrendelés: Matisz Antal, tel.:30/ , Rák József, tel.:30/ as számon, vagy személyesen december 24-ig! A Hercegkúti Hírek minden olvasójának ezúton kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Hercegkút Község Önkormányzata, a Hercegkútért Közalapítvány Kuratriuma, valamint a lap szerkesztője dr. Stumpf Enikő szerkesztő Még egy vidám fotó az iskola alapítványi báljáról Hercegkúti Hírek Hercegkút község információs lapja Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány Felelős kiadó: Stumpf Imre Jánosné Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő Hercegkút, Petőfi u Megjelenik: havonta Nyilvántartási szám: NKÖM 2.2.4/220/2/2002. Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

Korona, kenyér és rózsák (Kiállítás Árpád-házi Szent Erzsébetről )

Korona, kenyér és rózsák (Kiállítás Árpád-házi Szent Erzsébetről ) HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. MÁJUS, 8. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 120,- FT Korona, kenyér és rózsák (Kiállítás Árpád-házi Szent Erzsébetről ) Május 5-13 között templomunkban Korona, kenyér és rózsák

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER Tartalomból: 2-3. oldal: Önkormányzati hírek ***4-7. oldal: Suli hírek *** 7. oldal: Ovi hírek *** 8-9. oldal: Táncest *** 10-11. oldal:mesél

Részletesebben