PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP /KHG KMOP /KHG 1

2 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA A Kombinált Hitel Garanciával (továbbiakban KHG ) eljárás célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és középvállalkozások számára (továbbiakban: Kedvezményezett) a Hitelintézet bevonásával a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosítson. Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása KHG eljárás segítségével annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kiírás keretében a Pályázati Felhívás D.3. pontja és a H. pont V. számú melléklete alapján Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében a vissza nem térítendő támogatása mellé viszontgarantált hitel felvétele szükséges.. Az eljárás feltételei, a résztvevő bankok listája elérhető a oldalon. A.2.RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA A.2.1. A GOP /KHG pályázati kiírás esetében: Az 1501/2011. (XII. 27.) Korm. Határozat alapján a GOP konstrukcióra rendelkezésre álló keret 81 Mrd forint. Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja. A támogatott pályázatok várható száma a évben: db. A.2.2. A KMOP /KHG pályázati kiírás esetében: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 Mrd forint a évekre. A támogatott pályázatok várható száma a évben: db. A.3.TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás: minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban. 2

3 A.4.TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a jelen Felhívás D.1. pontjában és a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg! Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség rögzítetten 35%-a. A.5.KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében a jelen Pályázati Felhívásban az A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2. a) vagy b) pontjaiban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni. Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a jelen Pályázati Felhívás A.5.3. pontjában foglaltakat kell vállalni. A.5.1. Létszámtartás A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. A.5.2. Személyi jellegű ráfordítás a) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. Sz b + (T * 0,05) (Sz 1 + Sz 2 )/2 VAGY b) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. Sz b * 1,05 (Sz 1 + Sz 2 )/2 Ahol: 3

4 Sz b: Összes személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben Sz 1 : Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben Sz 2 : Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben T: megítélt támogatás összege A.5.3. Munkahelyteremtés Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá. A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerülnek ellenőrzésre. A.6.A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE A vállalkozás a pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt a kiválasztott Hitelintézethez nyújtja be. A Hitelintézet továbbítja a pályázati dokumentációt a MAG Zrt. részére. Az eljárás részletes feltételei, illetve a résztvevő Hitelintézetek listája elérhető a oldalon. A KHG eljárás keretében a projekt benyújtási dátuma a pályázati dokumentáció a hitelintézet részéről a MAG Zrt.-nek történő átadás napja. Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (GOP /KHG vagy KMOP /KHG), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a honlapon talál. Személyesen, telefonon és en további felvilágosítás kérhető: Ügyfélszolgálat Cím Telefonon (kék szám) 1077 Budapest, Nemzeti Fejlesztési Wesselényi u. Ügynökség en 4

5 A pályázatok benyújtása a GOP /KHG esetében október 26-tól december 31-ig, a KMOP /KHG esetében október 26-tól július 25-ig lehetséges. B. PÁLYÁZÓK KÖRE B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján: aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, ad) szövetkezetek. b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt. c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek. d) A KMOP /KHG kiírás keretében budapesti megvalósulási helyszínű projekthez támogatás nem igényelhető. B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. Adminisztratív korlátozások és B.3.3. Kockázati szempontok fejezeteiben foglaltaknak. Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a pályázat benyújtásának időpontjában jogerős bírósági bejegyzéssel nem rendelkezik. B.3. PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek fejezetében foglaltaknak. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, a hivatkozott fejezetben foglalt feltételeket az utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján kell vizsgálni. Amennyiben a pályázó egyáltalán nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, a feltételek teljesítése nem kerül vizsgálatra. 5

6 B.4. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG) A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Regionális beruházási támogatásként aa) Eszközbeszerzés, a C fejezet szerint. ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint ac) Információs technológia fejlesztés a C fejezet szerint ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C fejezet szerint b) Csekély összegű támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint bc) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint c) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás ca) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) és ac) pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani, stb.), úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében. Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívás megtalálható a honlapon. C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a GOP Részletes Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével: Költség típusa A GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó része a) Regionális beruházási támogatásként D.1.2. fejezet alapján 6

7 aa) Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig) ac) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése ad) eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig) ae) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei C a) pontja alapján az aa) alpont kivételével, továbbá b), c) és d) pontja alapján C fejezete alapján C e) pontja alapján C a) pontja alapján C b) pontja alapján b) Csekély összegű támogatásként D.1.3. fejezet alapján ba) Piacra jutás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig) bb) Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig) bc) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig) C a) pontja alapján C b) pontja alapján C d) pontja alapján c) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás D.1.4. fejezet alapján ca) Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig) C a) pontja alapján A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát érintő szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások fejezete tartalmazza. Ha az adott költségtétel beszerzési ára nem forintban került megadásra, akkor át kell számolni forintra az elszámolható költségeket a hitelszerződés, bankgarancia megkötését megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamra. Felhívjuk a figyelmet, hogy miután a jelen Felhívás F bb) pontja szerint a Hitelintézet a pályázatot a MAG Zrt. felé benyújtja, a támogatási döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. C.3. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen a jelen Pályázati Felhívás C.2. pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. és C.4. fejezeteiben foglalt korlátozásokra. Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére nincs lehetőség. 7

8 C.4. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5. fejezetében foglaltak irányadók. C.5. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.6. fejezetében foglalt korlátozással érintett projektek. C.5.1. A GOP /KHG pályázati kiírás esetében: Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. C.5.2. A KMOP /KHG pályázati kiírás esetében: Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén, Budapesten kívül megvalósuló fejlesztés támogatható. A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/a számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/b számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. C.6. A PROJEKT MEGKEZDÉSE A projekt megvalósítása a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető. Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását megelőzően sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. A projekt a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7. A projekt megkezdése fejezetben foglaltak szerint kezdhető meg, a megkezdés időpontját a különböző projektelemek vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7.1. Megkezdettség fejezete szabályozza. 8

9 C.7. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónapon belül. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje legkésőbb június 30. A projekt fizikai befejezésére vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.1. fejezete tartalmazza, a projekt befejezésére vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.2.fejezete tartalmazza. C.8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig fenntartja és üzemelteti. A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.3. fejezetében foglaltak irányadóak. C.9. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.8. fejezetben foglaltak irányadóak, továbbá: a) A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például aa) ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, ab) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, ac) a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére, ad) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik. b) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. ba) Az esélyegyenlőségi célcsoportok magyarországi helyzetének javításához minden pályázó szervezet hozzá tud járulni azzal, hogy megismeri a vonatkozó jogszabályokat. A pályázónak továbbá vállalnia kell az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását legalább három, maximum 6 intézkedés révén (részletesen és számszerűsítve bemutatja a Projekt adatlapon a vállalt esélyegyenlőségi szempontokat). bb) A fenntarthatóság (más néven fenntartható fejlődés) szempontjainak vizsgálata minden pályázó számára kötelező. A pályázónak továbbá legalább három, maximum 6 intézkedésben vállalnia kell a fenntarthatóság érvényesítését (részletesen és számszerűsítve bemutatja a Projekt adatlapon a vállalt fenntarthatósági szempontokat). c) A jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendő támogatással nem kombinálható. 9

10 d) Zárt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. e) Amennyiben egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (2006/C 194/02) alapján állami támogatásnak minősülő első kockázatitőke-befektetés első 3 évében jár, jelen pályázati kiírás keretében további támogatást nem igényelhet. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D.1.TÁMOGATÁS FORMÁJA A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.2. Regionális beruházás és D.1.3. Csekély összegű (de minimis) támogatás és a D.1.4. KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás fejezetei szerint. A támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásból áll. A visszatérítendő támogatás formája: viszontgaranciával támogatott hitel. A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). Felhívjuk a figyelmet, hogy a hitelintézet által nyújtott hitel egyéni termékjellemzőitől függően a hitelnek is lehet támogatástartalma a fentieken túlmenően! D.1.1. Több támogatás esetén alkalmazandó közös szabályok A támogatott projekthez kapcsolódó egyéb állami forrásból származó támogatás, különösen visszatérítendő támogatás és/vagy kamattámogatás és/vagy kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön és/vagy fejlesztési adókedvezmény támogatástartalmát a jelen pályázati felhívás alapján megvalósuló projekt támogatási intenzitásánál figyelembe kell venni, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során ilyen támogatást igénybe vesz. A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén nyújtható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez. D.2.ÖNRÉSZ A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amely nem tartalmazhat sem visszatérítendő, sem vissza nem térítendő támogatást, a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 114. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 10

11 A saját forrás rendelkezésre állását a hitelbírálat keretében vizsgálja a Hitelintézet. D.3.EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A Tanúsítvánnyal rendelkező Hitelintézetek a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosít. A KHG eljárás keretében a Hitelintézet a) KKV-k (mint Kedvezményezett) által megvalósított, b) Utófinanszírozott, fixen meghatározott támogatási mértékű vissza nem térítendő támogatással rendelkező projektekhez nyújt, c) viszontgaranciával támogatott hitelt. D.4.BIZTOSÍTÉKOK KÖRE A biztosítékadás részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.4. fejezete irányadó. Jelen kiírás esetében a projekt megvalósításának időtartamára a támogatás vonatkozásában a Kedvezményezett biztosíték nyújtására nem kötelezett. A hitelhez a biztosítékot a hitelintézet saját hatáskörben ellenőrzi. A fenntartási időszakra a Kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű bankgarancia nyújtására kötelezett 50 millió forint támogatási összeg felett, amelyet a KHG eljárás keretében a Hitelintézeten keresztül biztosít. D.5.ELŐLEG IGÉNYLÉSE Előleg igénylésére jelen kiírás esetében nincsen lehetőség, mivel a támogatást a Hitelintézet előfinanszírozza, és utólagos elszámolás történik. E. NYOMONKÖVETÉS E.1. ADATSZOLGÁLTATÁS A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról. A monitoring adatszolgáltatás és a jelentéstétel részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.5. és F.7. fejezetben, valamint a Támogatói Okirattal egy időben kiküldésre kerülő Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak. Mutató neve Személyi jellegű ráfordítások Átlagos statisztikai állományi létszám Mértékegység Mutató (indikátor) forrása Adatszolgáltatás jellege Ft Éves beszámoló/szja bevallás Kötelező vállaláshoz kapcsolódik Fő Számított mutató, az alábbi mutatók alapján: Kötelező vállaláshoz kapcsolódik 11

12 Átlagos statisztikai állományi létszám nő Átlagos statisztikai állományi létszám férfi Átlagos statisztikai állományi létszám nő Átlagos statisztikai állományi létszám férfi Fő NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartás a Fő Részletes Pályázati Útmutató G. fejezet n) pontjának megfelelően Tájékoztató monitoring (indikátor) Tájékoztató monitoring (indikátor) mutató mutató Átlagos statisztikai állományi létszám roma Átlagos statisztikai állományi létszám fogyatékos Fő Fő Tájékoztató monitoring (indikátor) Tájékoztató monitoring (indikátor) Éves nettó árbevétel Ft Éves beszámoló/szja bevallás Tájékoztató monitoring (indikátor) mutató mutató mutató E.2. RENDSZERES JELENTÉSTÉTEL A kedvezményezettnek a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított hathavonta időszakos beszámolót szükséges benyújtani a projekt előrehaladásáról. Az időszakos beszámoló benyújtásakor a kedvezményezettnek lehetősége van az addig meglévő, a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült számlák és kapcsolódó dokumentumok benyújtására a Közreműködő Szervezethez ellenőrzés céljából. A jelentéstétellel kapcsolatos részletes feltételeket a Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztató tartalmazza. F. PÁLYÁZATKEZELÉS F.1. PROJEKTKIVÁLASZTÁS A támogatás vonatkozásában a projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4. fejezete tartalmazza. F.1.1. Eljárásrend F Pályázat és hitelkérelem beadása a) A Vállalkozás felkeresi az általa kiválasztott Bankot aa) megbeszélik a fejlesztési elképzelést, ab) tisztázzák a hitelhez a Bank által szabott feltételeket ac) átbeszélik, hogy mi kerülhet a projektbe a pályázat szabályait is figyelembe véve (a projekt költségvetésébe KIZÁRÓLAG olyan költségtétel kerülhet be, amely megfelel a pályázat elszámolható költségekkel szemben támasztott követelményeinek!) 12

13 b) A Vállalkozás elkészíti ba) A hitelkérelmet és a hitelkérelemhez a bank által előírt mellékleteket bb) A pályázati dokumentumot és annak mellékleteit c) A Vállalkozás az általa kiválasztott bankhoz beadja a hitelkérelmet és az előkészített pályázati dokumentációt F Hitelkérelem elbírálása a) A Hitelintézet: aa) saját eljárásrendje szerint elutasítja vagy elfogadja a hitelkérelmet ab) amennyiben pozitív hitelbírálati döntés születik, a szerződés a Vállalkozó és a hitelintézet által aláírásra kerülnek. A hitel folyósítása vagy a hitelszerződés hatályba lépési feltétele (a támogatás és) a kezesség megléte. A hitelintézet eldöntheti, hogy a pályázat pozitív támogatási döntése megléte nélkül megfinanszírozza-e a projektet. b) A Vállalkozás (Kedvezményezett) ba) szükség esetén módosítja a pályázati dokumentumot a hiteldöntés szerinti projekttartalom alapján, és véglegesíti a Projektadatlapot a kitöltőprogrammal bb) csatolja a Pályázati Felhívás alapján a pályázati mellékleteket a kitöltő programon keresztül bc) CD-re rögzíti az.xzip fájlt és aláírja a kapcsolódó nyilatkozatot bd) A bank részére ben átküldi a pályázati adatlapot.pdf és.xzip formátumban és a nyilatkozatot.pdf formátumban. F A bank kötelezettségei a pályázati dokumentációval a) A bank átadás-átvételi nyilatkozat kiállítása mellett átveszi a pályázati anyagot. b) A bank a szokásos ügyletmenet szerint továbbítja: ba) a Garanciaszervezet felé a garanciaszervezet által dedikált személyek részére, a rendelkezésre bocsátott ellenőrzési lista alapján a KHG eljárás keretében benyújtandó készfizető kezességvállalási kérelem elválaszthatatlan részét képező mellékleteket, bb) a MAG Zrt. részére a pályázati dokumentációt megküldi Ezen a ponton párhuzamosan zajlik a garanciaszervezet és a pályázat jóváhagyása. F Garancia jóváhagyása (21-45 nap) A garanciaszervezet (21-45 napon belül): c) saját eljárásrendje szerint bírálja el a kezesi kérelmet, melynek eredményeként feltételes elfogadó vagy elutasító döntést hoz. d) Döntésről értesíti a bankot és a MAG Zrt-t A garanciaszervezet a készfizető kezességvállalási szerződés létrejöttét saját eljárásrendje szerint egyéb feltételek teljesítéséhez is kötheti. 13

14 F Vissza nem térítendő támogatás elbírálása a) A projekt támogathatóságáról a benyújtási időponttól számított maximum 60 nap alatt (nem számítva a hiánypótlás idejét) születik döntés, amelyről a Bank és a Vállalkozás is haladéktalanul értesítést kap elektronikus úton. b) A pályázatok értékelése és elbírálása a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.3.2. fejezete szerint egyfordulós eljárásrendben történik a GOP Részletes Pályázati Útmutató F fejezete szerinti folyamatos elbírálással, a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4. fejezetében bemutatott folyamat szerint. c) A kiválasztási folyamat során a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4.3. fejezete szerint van lehetőség hiánypótlásra. F.1.2. Kiválasztási kritériumok A támogatásban részesülő projektek a jelen Pályázati Felhívás A, B, C, D, F és G pontjaiban foglalt kritériumok, valamint a tartalmi értékelés szerint kerülnek kiválasztásra Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt. F.2. KIFOGÁSKEZELÉS A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt a közreműködő szervezet döntése ellen a közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség. A kifogáskezelés részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.8. fejezete irányadó. F.3. A TÁMOGATÓI OKIRAT F.3.1. A hitelszerződés és a Támogatói Okirat megkötésének feltételei A visszatérítendő támogatási rész vonatkozásában a Hitelintézet gondoskodik a hitelszerződés megkötésének előkészítéséről a Hitelintézet saját szabályzatában megfogalmazottaknak megfelelően. A vissza nem térítendő támogatási rész vonatkozásában a MAG Zrt. mint Közreműködő Szervezet gondoskodik a Támogatói Okirat kiadásának előkészítéséről. A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.5. fejezetben foglaltak irányadóak. F.4. A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS, FINANSZÍROZÁS A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.6. fejezetben, továbbá a Támogatói Okirattal egy időben megküldésre kerülő pénzügyi tájékoztatóban foglaltak irányadóak. 14