PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KözépMagyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro, kis és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP /B 1

2 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA Magyarország gazdasági életében mind a munkahelyek, mind a termelés tekintetében kulcsszerepet töltenek be a kisvállalatok. Kiemelt jelentőségű ezért, hogy ezen gazdasági társaságoknak technológiailag fejlett hátterük legyen. Piacképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, valamint a piacon lévő nagyobb versenytársaikkal. Jelen Pályázati Felhívás célja kisés középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlanberuházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A Pályázati Felhívás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,52 Mrd forint. A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 200 millió Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban. A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy az adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg! Az elnyerhető támogatás mértéke a Pest megyében megvalósuló projektek esetében aa) Mikro, és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 50%a, ab) Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 40 % a, ac) a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetében az összes elszámolható költség maximum 30%a. Az elnyerhető támogatás mértéke a Budapesten megvalósuló projektek esetében ba) Mikro, és kisvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 30%a, bb) Középvállalkozások esetében az összes elszámolható költség maximum 20 % a, bc) a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetében az összes elszámolható költség maximum 10%a. 2

3 A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK A jelen Pályázati Felhívás A.5.1. pontjában foglalt feltételt és az A.5.2. a) vagy b) pontjaiban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni. A.5.1. Létszámtartás A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak (megőrzött munkahelyek száma) minősül a pályázat beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. Bázislétszámnak akkor is a pályázat benyújtását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai létszáma számít, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Pozitív támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra. A.5.2. Személyi jellegű kifizetés a) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell a támogatási összeg 5 %ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. VAGY Sz b + (T * 0,05) (Sz 1 + Sz 2 )/2 b) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű kifizetéseinek (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj) növekednie kell 5 %kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest. Sz b * 1,05 (Sz 1 + Sz 2 )/2 Ahol: Sz b: Személyi jellegű kifizetés a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben Sz 1 : Személyi jellegű kifizetés a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben Sz 2 : Személyi jellegű kifizetés a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben T: megítélt támogatás összege A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre. A személyi jellegű kifizetés bázisának akkor is a pályázat benyújtását megelőző üzleti év személyi jellegű kifizetése számít, amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Pozitív támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra. Személyi jellegű kifizetés: a foglalkoztatott számára elszámolt bruttó bér és egyéb személyi jellegű kifizetés (pl: kettős könyvvitel esetén az 54 és 55 ös főkönyvi számla). 3

4 A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE A pályázatot (kitöltött Projekt adatlapot és a Felhívásban, valamint az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a Pályázati Felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorsposta/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: KözépMagyarországi Operatív Program MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet) 1539 Budapest, Postafiók 684. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Budapest, Rb.: 684 raktárbérleti címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KMOP /B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a oldalon talál. Személyesen, telefonon és en további felvilágosítás kérhető: Ügyfélszolgálat Cím Telefonon (kék szám) en Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u A pályázatok benyújtása november 25től december 9ig lehetséges. B. PÁLYÁZÓK KÖRE B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY a) A Pályázati Felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak: 1. Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129); 2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 231, 232) Jelen Pályázati Felhívás keretében nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek nem pályázathatnak! 4

5 b) A Pályázati Felhívásra olyan, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. c) A Pályázati Felhívásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: ca) 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro kis és középvállalkozásnak minősülnek, cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro kis és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. Adminisztratív korlátozások és B.3.3. Kockázati szempontok fejezeteiben foglaltaknak. Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó, vagy a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner, vagy kapcsolt vállalkozása részére, amely a KözépMagyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) KMOP /A Pályázati Felhívás keretében már pozitív támogatói döntésben részesült. Amennyiben a pályázó a KMOP /A és KMOP /B Pályázati Felhívások közül többre is nyújtott, illetve nyújt be pályázatot, de még nem rendelkezik pozitív támogatói döntéssel, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a másik pályázata automatikusan elutasításra kerül. B.3. PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek fejezetében foglaltaknak, Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: a) aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/szja bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy b) aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét, vagy c) aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója szerinti mérlegfőöszegét. 5

6 B.4. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG) A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Regionális beruházási támogatásként, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C fejezet szerint aa) Eszközbeszerzés, a C fejezet szerint. ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint ac) Információs technológia fejlesztés a C fejezet szerint ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések a C fejezet szerint b) Csekély összegű támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint bc) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint bd) Minőség, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) és ac) pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a GOP Részletes Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével: Költség típusa A GOP Részletes Pályázati Útmutató vonatkozó része a) Regionális beruházási támogatásként D.1.2. fejezet alapján aa) Új, egyenként minimum nettó Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése C a) pontja alapján az aa) alpont kivételével, továbbá b), c) és d) pontja alapján ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 50%áig) ac) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése C fejezete alapján C e) pontja alapján 6

7 ad) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzésének költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%áig) C a) pontja alapján ae) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei C b) pontja alapján, az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével (TESZOR szám: ) b) Csekély összegű támogatásként D.1.3. fejezet alapján ba) Piacra jutás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%áig) bb) Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%áig) bc) Tanácsadás igénybevétele 1 (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%áig) bd) Minőség, környezet és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%áig) C a) pontja alapján C b) pontja alapján C c) pontja alapján C d) pontja alapján A projekthez kapcsolódóan az ÁFA levonhatóságát érintő szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások fejezete tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati dokumentáció benyújtását követően, a támogatási döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. C.3. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE A Pályázati Felhívás keretében nem számolható el semmilyen, jelen Pályázati Felhívás C.2. pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. és C.4. fejezeteiben foglalt korlátozásokra. Amennyiben a benyújtott pályázat tartalmaz nem elszámolható költségeket, csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a Pályázati Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját. C.4. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5. fejezetében foglaltak irányadók. 1 Beleértve az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági programhoz kapcsolódó tanácsadási költséget is. 7

8 C.5. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA A fejlesztés megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.6. fejezetében foglalt korlátozással érintett projektek. Kizárólag a KözépMagyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható. A Pályázati Felhívás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag a GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/A számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni; kis és középvállalkozások, valamint a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató XII/B számú mellékletében felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. C.6. A PROJEKT MEGKEZDÉSE A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető. Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását követő napot megelőzően került sor, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. A projekt a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7. A projekt megkezdése fejezetben foglaltak szerint kezdhető meg, a megkezdés időpontját a különböző projektelemek vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7.1. Megkezdettség fejezete szabályozza. C.7. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. naptári nap. A projekt fizikai befejezésére vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.1. fejezete tartalmazza. C.8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig, a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetében a projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.2. és E.3. fejezetében foglaltak irányadóak. 8

9 C.9. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.8. fejezetben foglaltak irányadóak, továbbá: a) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a Pályázati Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.) b) A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a jelen fejezet a) pontjának megfelelően a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a Támogatási Szerződésben rögzített szankciók érvényesíthetők. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például ba) ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, bb) ha az árajánlat adó/szállító alkalmassága nem alátámasztott a pályázatban beszerezni tervezett gép, eszköz, berendezés forgalmazására, leszállítására, betanítására, szervizelésére. bc) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, bd) a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére, be) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, bf) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik. c) Támogatás nem nyújtható és nem folyósítható amennyiben a projekt költségvetése nem reális és nem takarékos. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípusváltozás, szállítóváltás és költségszerkezetmódosítás esetén is. d) A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű ( de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L o.) szerinti csekély összegű ( de minimis ) támogatás igénylése esetén a támogató az igényelt támogatást abban az esetben ítélheti oda a pályázó részére, ha annak összege és a részére korábban odaítélt csekély összegű ( de minimis ) támogatások összege az odaítélés pénzügyi éve és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg a eurónak, illetve a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. A pályázó az ÚSZT Nyilatkozat cégszerű aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy részére jelen pályázat benyújtásának pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi év folyamán csekély összegű ( de minimis ) támogatás kizárólag a Projekt Adatlap részét képező Nyilatkozat csekély összegű ( de minimis ) támogatásokról funkcióban megadott időpont(ok)ban, forrásokból és összeggel került megítélésre, vagy van igénylése folyamatban. 9

10 Amennyiben a Projekt Adatlap részét képező Nyilatkozat csekély összegű ( de minimis ) támogatásokról funkció nem kerül kitöltésre, a pályázó az ÚSZT nyilatkozat cégszerű aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásának pénzügyi évében, valamint a megelőző két pénzügyi évben csekély összegű ( de minimis ) támogatás a pályázó részére nem került megítélésre, továbbá nincs folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti nyilatkozata valótlan, az adatközlésért a felelősség a pályázót terheli. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D.1. TÁMOGATÁS FORMÁJA A jelen Pályázati Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.2. Regionális beruházás és D.1.3. Csekély összegű (de minimis) támogatás fejezetei szerint. KKVnak nem minősülő kedvezményezetteknek önálló belső dokumentumában elemeznie kell a támogatott projekt vagy tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét, és a támogatási kérelemmel egyidejűleg ezt be kell nyújtania a támogatást nyújtó részére. A dokumentumnak alá kell támasztania azt, hogy az alábbi kritériumok közül egy vagy több teljesül: a) a támogatás következtében lényegesen megnövekszik a projekt mérete, vagy b) a támogatás következtében lényegesen kiszélesedik a tevékenység köre, vagy c) a támogatás következtében lényegesen nő a Kérelmező által a projektre fordítandó összeg, vagy d) a támogatás következtében lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy e) az igényelt támogatás nélkül nem került volna sor a támogatási projekt végrehajtására az érintett térségben. D.2. ÖNRÉSZ A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetén a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI.8.) NFM rendelet 9. (3) bekezdése alapján a pályázónak a projekt elszámolható összköltségének legalább 25%át igazolt saját forrásból kell biztosítania. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani. D.3. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Jelen Pályázati Felhívás keretében nem releváns. 10

11 D.4. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ftot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet: a. Bankgarancia, b. Jelzálogjog ingatlanra, c. A támogatást igénylő gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, d. Garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy e. Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét. A biztosítékadás részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.4. fejezete irányadó. D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE Jelen Pályázati Felhívás keretében legfeljebb 50 % előleg igényelhető, míg a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetében legfeljebb 25 % előleg igényelhető. Az előlegigénylés részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.5. fejezete irányadó. E. NYOMONKÖVETÉS A kedvezményezett a megvalósítás és a fenntartás időszakában adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról. A monitoring adatszolgáltatás és a jelentéstétel részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.5. és F.7. fejezetben, valamint a Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak. Monitoring adatszolgáltatás Mutató neve Mértékegység Mutató (indikátor) forrása Adatszolgáltatás jellege Személyi jellegű kifizetés Ft Analitika, főkönyvi kivonat Kötelező vállaláshoz kapcsolódik Átlagos statisztikai állományi létszám Fő Számított mutató, az alábbi mutatók alapján: Kötelező vállaláshoz kapcsolódik Átlagos statisztikai állományi létszám nő Átlagos statisztikai állományi létszám férfi Átlagos statisztikai állományi létszám nő Átlagos statisztikai állományi létszám férfi Fő Fő NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartás a Részletes Pályázati Útmutató G. fejezet n) pontjának megfelelően Tájékoztató monitoring mutató (indikátor) Tájékoztató monitoring mutató (indikátor) 11

12 Átlagos statisztikai állományi létszám roma Átlagos statisztikai állományi létszám fogyatékos Fő Fő Tájékoztató monitoring mutató (indikátor) Tájékoztató monitoring mutató (indikátor) Éves nettó árbevétel Ft Éves beszámoló/szja bevallás Tájékoztató monitoring mutató (indikátor) F. PÁLYÁZATKEZELÉS F.1. PROJEKTKIVÁLASZTÁS A projektkiválasztásra vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4. fejezete tartalmazza. F.1.1. Eljárásrend A pályázatok értékelése és elbírálása a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.3.2. fejezete szerint egyfordulós eljárásrendben történik a GOP Részletes Pályázati Útmutató F fejezete szerinti folyamatos elbírálással. A kiválasztási folyamat során a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.4.3. fejezete szerint van lehetőség hiánypótlásra. F.1.2. Kiválasztási kritériumok A támogatásban részesülő projekteket a jelen Pályázati Felhívás A, B, C, D, F és G pontjaiban foglalt kritériumok, valamint a tartalmi értékelés szerint választja ki a Közreműködő Szervezet. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt. A pályázatok tartalmi vizsgálata az alábbi kritériumok alapján történik: Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelykének nem felel meg, a pályázat elutasításra kerül 0 pontszámmal /B Kapcsolódike a projekt a Pályázati Útmutató céljaihoz? A projekt költségvetése reális módon kerülte összeállításra? A projekt költségvetése takarékos módon kerülte összeállításra? Pontszám Igen/nem Igen/nem Igen/nem Pályázó adatai (40 pont) 1. Működés időtartama 8 2 lezárt, teljes üzleti év 0 35 lezárt, teljes üzleti év 3 68 lezárt, teljes üzleti év 5 8nál több lezárt, teljes üzleti év 8 12

13 2. Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó 5 árbevétel aránya (utolsó lezárt évben exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel/utolsó lezárt év éves nettó árbevétele)*100 0% 0 0,01% 20,00% 3 20,01% és afelett 5 3. Üzemi eredmény aránya 15 [(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100 4,00% és az alatt 0 4,01 % 10,00 % 5 10,01%20,00% 8 20,01 % 40,00 % 12 40,01 % és afelett főre eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő) 12 (utolsó lezárt év adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség + utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + utolsó lezárt év személyi jellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év létszám eft és az alatt eft3.000 eft eft eft eft eft eft és afelett 12 Projekt gazdasági, társadalmi megvalósíthatósága (22 pont) 5. Saját tőke arányos beruházási érték 5 (összes elszámolható költség / utolsó lezárt év saját tőke) *100 10,00% és az alatt, vagy 150,00 % felett 0 10,01 % 25,00 %, vagy 115,01 % 150,00 % 2 25,01%50,00% 3 85,01%115,00% 3 50,01%85,00% 5 6. Nettó árbevétel arányos beruházás 5 [2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel)]*100 3,00% és az alatt vagy 85,00% felett 0 3,01%10,00% vagy 70,01%85,00% 2 10,01 % 15,00 % vagy 45,01 % 70,00 % 3 15,01%45,00% 5 7. Társadalmi megvalósíthatóság 12 Minden teljesülő feltételért 33 pont jár, de legfeljebb 12 pont. a) Iparjogvédelmi oltalom (megszerzett vagy vásárolt vagy bejelentett) 3 rendelkezésre állása Nem (Nem rendelkezik Iparjogvédelmi oltalommal) 0 Igen (Rendelkezik Iparjogvédelmi oltalommal) 3 b) A pályázó rendelkezik valamely, a CEN/TC 389 Innováció Menedzsment 3 szabvány rendszerben végzett felméréssel, vagy vállalja, hogy ilyen felmérést a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégeztet. Nem (Nem rendelkezik felméréssel, és nem is vállalja az elvégeztetését) 0 Igen (Rendelkezik felméréssel, vagy vállalja, hogy a felmérést a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégezteti) 3 13

14 c) Online megjelenés és saját domain 3 Nem (Nem rendelkezik saját domain regisztrációval, és biztosított az 0 online megjelenés) Igen (Rendelkezik saját domain regisztrációval, és biztosított az online megjelenés) d) A pályázó a fenntartható termelés kialakítása érdekében rendelkezik az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által védnökölt energiahatékonysági program (a továbbiakban Program) keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalja, hogy az önértékelést pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi. 2 Nem (Nem rendelkezik önértékeléssel, és nem vállalja az elvégzést) 0 Igen (Rendelkezik önértékeléssel, vagy vállalja, hogy az önértékelést a pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi) Társadalmi, gazdasági hasznosság (38 pont) 8. Kapcsolódás az Új Széchenyi Tervben meghatározott kitörési pontokhoz (A GOP Részletes Pályázati Útmutató XI. sz. melléklete alapján) Nem 0 Igen 5 9. Területi kohézió 10 (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról alapján) Budapest 0 Pest megye (kivéve régió szempontjából hátrányos és hátrányos helyzetű 5 kistérségek) Régió szempontjából hátrányos kistérségek (Nagykátai, Ceglédi Aszódi, Dabasi) 8 Hátrányos helyzetű kistérség (Szobi) Esélyegyenlőség Fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) Termelő tevékenység (A jelen Pályázati Felhívás V. számú melléklete 13 alapján) Nem termelő vállalkozás nem termelő tevékenységet fejleszt 0 Nem termelő vállalkozás termelő tevékenységet fejleszt 5 Termelő vállalkozás nem termelő tevékenységet fejleszt 5 Termelő vállalkozás termelő tevékenységet fejleszt 13 Összesen Egyéni vállalkozók számára nem értelmezhető: 3., 5. pont. Egyéni vállalkozók esetében az elért összpontszám 100/75tel kerül felszorzásra. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki az értékelési szempontrendszer fő kategóriáira (Pályázó adatai, vagy Projekt gazdasági, társadalmi megvalósíthatósága) 0 pontot kap. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2011-2.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2011-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.4 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA A támogatási konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz Kódszám: KerFejl2013 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innováció a fogászatban tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.3.1/F KMOP-2011-1.1.4/F 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, élelmiszeriparban tárgyú pályázathoz Kódszám: AGR_PIAC_13 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F+I ernyőprojektek támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: ERNYO_13 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás célja... 3 A.2.

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_12 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK...3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap. Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési program tárgyú pályázathoz Kódszám: TÉT_13_DST 0 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 2 A.1. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel és partneri közreműködés támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: EITKIC_12 1 Tartalom A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához BONUS HU Program Kódszám: EU_BONUS_12 1

Részletesebben

Melléklet: 1. Dr. Koncz Erika kérelme

Melléklet: 1. Dr. Koncz Erika kérelme Előterjesztés Dr. Koncz Erika kérelméről Foglalkozás-egészségügyi ellátás folytatására Dr. Koncz Erika kérelmet nyújtott be Foglalkozás-egészségügyi ellátás folytatására az Önkormányzat 2051 Biatorbágy

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben

Részletesebben