DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014."

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ TANÉV DEBRECEN, 2013.

2

3 Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2 A DE OEC ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK...4 AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI...7 ADMINISZTRATÍV SZERVEZETI EGYSÉG...10 A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI...11 KLINIKÁK, TANSZÉKEK, INTÉZETEK...23 EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK...51 A KREDITRENDSZER...57 MINTATANTERV...59 ÉVKÖZI BLOKKGYAKORLATOK...93 AKKREDITÁLT GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK...95 SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZŐHELYEK OKTATÓ HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI HÁLÓZAT I. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA II. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA III. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA IV. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA V. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ TÁRGYAINAK TEMATIKÁJA KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TEMATIKÁJA PÁLYATÉTELEK, DIPLOMAMUNKA CÍMEK OKTATÓKÓRHÁZAK ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYATÉTELEK, DIPLOMAMUNKA CÍMEK KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALOM DE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT DE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ÁOK KARI MELLÉKLETE A DE HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT ÁOK KARI MELLÉKLETE PÁLYÁZATOK, ALAPÍTVÁNYOK HALLGATÓI SZERVEZETEK KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK EGYETEMI NAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE...314

4 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították a Debreceni Református Kollégiumot. A Kollégium évszázadokon át a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott. Falai között meglehetősen széleskörű felsőoktatás alakult ki, aminek meghatározó szerepe volt - Debrecen városának áldozatkészsége mellett - abban, hogy 1912-ben a pozsonyival egy időben Debrecenben került sor Magyar Királyi Tudományegyetem alapítására. A Kollégium három akadémiai tagozatát (ma úgy mondanánk, főiskolai karát) adta az új egyetemnek, amely az alapító okirat szerint, a klasszikus egyetemi mintára, a városi közkórházra alapozva, negyedik, orvostudományi karral bővül. A Debreceni Universitas Egyesülés korszaka (DUE) Debrecenben a '80-as években, az országos kormányprogramot megelőzve, megindultak az egyeztetések a széttagolt felsőoktatás újraegyesítéséről. A folyamatban részt vett az agrártudományi, valamint a Debrecenben megjelent főiskolai szintű műszaki képzés (akkor az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Főiskolai Egysége), valamint az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) is ben hivatalosan is megalakult a Debreceni Universitas Egyesülés (DUE), amelynek keretében az intézmények közötti, meglevő kutatási, oktatási együttműködések dinamikusan fejlődtek, jelentős közös fejlesztések valósultak meg. A Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) és a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) együttműködésében beindult Debrecenben a közgazdasági és üzleti képzés (jelenleg önálló kar), újraindult a jogászképzés (jelenleg ugyancsak önálló kar), az YMMF debreceni egysége levált budapesti anyaintézményétől, és Műszaki Főiskolai Kar néven betagozódott a KLTE-be. A DOTE és a KLTE együttműködésében beindult a DOTE-n a gyógyszerész-képzés, a DOTE, DATE és KLTE közös képzéseként a molekuláris biológus képzés, a DUE neve alatt, nemzetközi együttműködésben jött létre a Felsőoktatási Menedzsment Központ, amely 1998 tavaszán zárta első posztgraduális kurzusát. A DUE kapta meg, a debreceni felsőoktatás fejlesztésének céljaira, a századfordulón épült tüzérlaktanya (utóbb szovjet laktanya) mintegy 15 hektárnyi területét és lepusztult épületeit a Kassai úton. Ugyancsak a DUE hozta létre az összes debreceni felsőoktatási intézményt összekötő optikai kábeles informatikai hálózatot, ami közös számítógép- és telefon-hálózatot szolgál ki, lehetővé téve többek között a közös könyvtár-informatikai fejlesztést, ami szintén jelentős mértékben megvalósult. A Debreceni Egyetemi Szövetség kialakulása (DESZ) 1996 nyarán országos kormányprogramként felerősödött a széttagolt magyar felsőoktatás integrációjának előkészítése. Míg az 1993-ban elfogadott Felsőoktatási Törvény nem teremtett kedvező törvényi hátteret az universitasmozgalomnak, addig az 1996-ban elfogadott törvénymódosítás kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása december 31-ével lejár. Azt követően egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést (főiskola több tudományágban, több szakon). A felsőoktatási szövetséget úgy definiálta a törvény, mint az egységes felsőoktatási intézménnyé történő átalakulás maximum két évig fennálló átmeneti szervezeti keretét. A Világbank szakértőivel együttműködve elkezdődött egy felsőoktatás-fejlesztési program előkészítése, amely az integrációt, és azzal együtt a felsőoktatás korszerűsítését kívánja szolgálni (a gyorsan változó társadalmi igényekre rugalmasan reagálni képes, hatékonyan működő és gazdálkodó, színvonalas oktató- kutató-tevékenységet folytató, és a társadalom, a régiók fejlődését minden módon hatékonyan szolgáló, ehhez optimálisan szükséges kritikus méretet meghaladó intézményekből álló intézményrendszer kialakítása). Ezzel kapcsolatban, 1996-ban és 1997-ben pályázatok kerültek kiírásra a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok (FEFA) keretében. Ezeken a DUE tagintézményei, kibővülve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumával (LFZFDK), mindkét évben sikeresen szerepeltek, MFt összegű fejlesztést nyertek el. A sikeres pályázás alapfeltétele az összes tagintézmény tanácsa által elfogadott integrációs szándéknyilatkozat volt. Ezt első ízben szeptember 25-én írta alá öt debreceni felsőoktatási intézmény (DATE, DOTE, DRHE, KLTE, LFZFDK), valamint társulási szándékkal az ATOMKI vezetője, azzal, hogy készek önként létrehozni a Debreceni Egyetemi Szövetséget, mint az egységes Debreceni Egyetem felé vezető átmeneti intézményt. Az 1998 év eseményei már a Debreceni Egyetemi Szövetség (DESZ) megalakulásának történetéről szólnak. A résztvevő intézmények köre 1997 végén bővült a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával (KFRTF), így a Szövetség alapító tagjai között volt Debrecen mind a hat felsőoktatási intézménye (DATE, DOTE, DRHE, KLTE, KFRTF, LFZFDK), továbbá társult tagként az ATOMKI. A Debreceni Egyetem (DE) január 1-jével a város egyik legtekintélyesebb, legbonyolultabb szervezete, a Debreceni Egyetem jött létre húszezres hallgatói létszámával. Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódtak, melynek eredményeként öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését a Debreceni Egyetem. A város három nagy jogelőd egyetemének karai, az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara, az Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Természettudományi karai és január 1-től a Közgazdaságtudományi Kar, a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola, a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar, valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara önálló 2

5 A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE karként tagozódtak a monumentális intézménybe. Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyíregyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik től Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karral, 2003-tól pedig három újabb karral, a Fogorvostudományi Karral, Gyógyszerésztudományi Karral és az Állam- és Jogtudományi Karral gazdagodott a Debreceni Egyetem. A Népegészségügyi Iskola, 2006-tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és egyetlen Népegészségügyi Kara, néhány éve a prevenció, az egészségügyi továbbképzés úttörő intézménye ban a Konzervatórium és jogelődei fennállásának negyvedik esztendejében a Zeneművészeti Kar kezdte meg működését. Ezzel az egyetem karainak száma tizenötre emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi és Agrártudományi Centrumok alakultak. Az Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, az Informatikai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar és a Zeneművészeti Kar Tudományegyetemi Karok néven képeznek egységet a Debreceni Egyetemen belül. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, valamint az egyházi fenntartású intézmények (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Református Tanítóképző Főiskola) társult tagjai a Debreceni Egyetemnek. A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma az ország legrégebben folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Mintegy hallgatójával, közel 1500 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karával és 25 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 30 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja. Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére. Kiemelkedő eredmény a Debreceni Egyetem akkreditációs intézményi értékelése a Debreceni Egyetem minden szempontból eléri, sőt lényegesen meghaladja a MAB által előírt akkreditációs követelményeket. A MAB az egyetem szakjait, doktori iskoláit akkreditáltnak minősítette és a párhuzamos akkreditációk után az Általános Orvostudományi Kar, valamint a Fogorvostudományi Kar elnyerte a "Kiválósági hely" címet. Az egyetem 12 képzési területen, 63 alapszakon, 74 mesterképzésen, 14 felsőfokú szakképzési, 4 osztatlan szakon és 119 szakirányú továbbképzési szakon nyújt széles választékot a felvételizők számára. A Debreceni Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely kiterjed mind az öt kontinensre. Az egyetemünkön tanuló külföldi állampolgárságú személyek száma is folyamatosan nő. Három osztatlan, 12 alapképzési és 7 mesterképzési szakot hallgathatnak idegen nyelven a hallgatók. Az intézményi szerződések keretében megvalósult oktatói illetve hallgatói mobilitás jelentős. Az ERASMUS program az Európai Bizottság által kiírt SOCRATES program részeként 1998-tól folyamatosan működik a Debreceni Egyetem és jogelőd intézményeiben. Tanévenként 200- nál több hallgatónak nyílt lehetősége kiutazni 27 országba. Az elmúlt három év során több, mint 200 beutazó hallgató érkezett az egyetemre és évente közel 80 sikeres ERASMUS oktatói mobilitási pályázat valósult meg. A Debreceni Egyetemen a doktori képzés eredményességét jelzi, hogy évente egyre többen szereznek fokozatot ben 135 PhDoklevelet adott ki az egyetem. Az egyetemen folyó oktató-, kutató- és gyógyítómunka hatékonyságát lényegesen meghatározza az egyetem könyvtári bázisa. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára állományával és szolgáltatásával a magyar felsőoktatási könyvtárak egyik vezető intézménye. Közel hatmillió dokumentummal az ország második legnagyobb könyvtáraként szolgálja az egyetem hallgatóít és oktatóít. A Debreceni Egyetem minden beiratkozott hallgatója tagja az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. A HÖK feladata a hallgatói érdekképviselet az egyetem felső vezetésében. A Debreceni Egyetemen a hallgatók közreműködésével döntenek a kollégiumi felvételekről, a lakhatási támogatásokról, a szociális ösztöndíjak odaítéléséről. Az egyetemisták legtöbb kulturális programját a Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete, a HAHA szervezi. A Kassai úti egyetemi Campus területén, a Lovarda épületében 3000 nm-es hallgatói klub ad helyet a különböző programoknak. A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme. Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését. További fejlődését az a nagyberuházási program biztosítja, melynek keretében már átadásra került a Társadalomtudományi és Egészségtudományi Központ, a Táj és Vidékfejlesztési Központ, az Élettudományi Épület és Könyvtár. A Kassai úti Campuson 2005-ben adták át az ország első befektetői tőkéből épülő kollégiumát. A Debreceni Egyetem a város és a régió gazdasági, társadalmi, kulturális fejődésében is meghatározó szellemi központ, betölti a tudáscentrum szerepét is. 3

6 2. FEJEZET 2. FEJEZET A DE OEC ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A DE OEC ÁLTALÁNOS OVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A Debreceni Tudományegyetem elődjének a több mint 400 éves Református Kollégium tekinthető, ahol az 1750-es években Hatvani István a kollégium professzorának munkája fordulópontot jelentett a magyarországi természettudományok oktatásában: matematika és filozófia mellett többek között kísérleti fizikát, kémiát, állattant, orvosi biológiát tanított. A I. század második felében merült fel az egyetem építésének gondolata és Debrecen város törvényhatósági bizottsága 1906-ban megbízta Kenézy Gyula, bábaképezdei igazgató főorvost a tudományegyetem létrehozására szervezett előkészítő bizottság irányításával, aki mindent elkövetett, hogy a teológiai, bölcsész és jogtudományi fakultás mellett az orvosi kar is létrejöjjön ben Ferenc József törvénycikkelyben rendelkezett a debreceni egyetem felállításáról, valamint egy oktatási célnak megfelelő közkórház felállításáról. Az egyetem szabályzata szerint az egyetemnek öt kara lett, köztük az orvostudományi kar. Kenézy - mint az építkezés kormánybiztosa - közbenjárására 1914 márciusában az orvosi kar építkezése indult meg elsőnek a KORB FLÓRIS által tervezett Debreceni Egyetemen. Az I. világháború kitörése azonban megfékezte a kezdeti nagy lendületet. Bár ezekben az években önálló orvostudományi kar még nem volt, de a teológiai, valamint a jog és államtudományi kar egyes tantárgyai és előadói összefüggésbe hozhatók a későbbi orvosi kar tárgyaival és professzoraival október 23-án történt meg a tudományegyetem felavatása, doktoravatással. Ekkor az orvosi kar épületei közül csak az ún. felvételi épület volt kész. A klinikák átadása 1923-ban kezdődött el és 1927-ig tartott. Az új komplexum - felépülése után - Európa egyik legszebb klinikája lett október 19-én az egyetem orvostanári gyűlést tartott, melyen Kenézy Gyula korelnök indítványt tett a debreceni magyar királyi tudományegyetem orvoskarának megalakítására. A gyűlés az indítványt elfogadva egyhangú határozattal kimondta az Orvosi Kar magalakítását. Dékánjául megválasztották Kenézy Gyulát, a prodékán Orsós Ferenc, a kari jegyző Vészi Gyula lett. Az Orvosi Kar sokévi előkészítő munka és Kenézy Gyula fáradhatatlan munkássága és energiája eredményeként november 4-én nyílt meg. A megnyitót Kenézy Gyula ny. r. tanár, mint az orvosi tantestület szeniora tartotta. A következő napokban már kezdetét is vette az oktatás. A II. világháború jelentős károkat okozott az Egyetemnek. A fasiszta kormány Németországba akarta telepíteni az egyetemeket, de ennek a szándéknak Debrecen nem tett eleget. Mégis végén a kar 15 kinevezett professzora közül mindössze négyen maradtak Debrecenben: Sántha Kálmán, Bodnár János, Verzár Frigyes és Szalay Sándor. Ők biztosították a gyógyító munka folyamatosságát és az oktatás is megkezdődött november végén. Egy évvel később az 1945/46-os tanévben már 116 oktató dolgozott díjas állásban, az orvostanhallgatók létszáma pedig 359-re emelkedett végén kormányhatározat intézkedett a kettős tanszékek szétválasztásáról: az Anatómiai és Törvényszéki Orvostani, a Közegészségtani és Gyógyszertani, az Élettani és Kórtani ennek megfelelően önálló intézetté váltak. Az oktatás mellett a tudományos kutatás is egyre nagyobb jelentőséget kapott ban Sántha Kálmán dékán javaslatára a kari ülésekre a hallgatóság képviselőit is meghívták ben a Minisztertanács kiadott rendelete értelmében az orvostudományi kar, kiemelkedve a tudományegyetemek szerkezetéből, önálló egyetemmé alakult és az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá került. Az így létrejött DOTE folyamatosan több új épülettel bővült: Kórélettani és Mikrobiológiai Intézet épülete (1949), Művese Állomás (1970) Radiológia Klinika (1971), az Elméleti Tömb épülete (1973), Nőgyógyászati Klinika új szárnya (1982), II. és III. számú kollégium ben az Általános Orvosi Kar mellett a Fogorvosi Szak is létrejött ban Nyíregyházán az Egészségügyi Főiskola kezdte meg működését, mely hamarosan a DOTE karává fejlődött. 1997/98-tól, az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakon, debreceni székhellyel is megindult a képzés szeptembertől az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus szak 3 szakirányával az Általános Orvostudományi Kar képzései közé tartozik ben angol nyelvű orvosképzés indult be az egyetemen 49 fővel, ami a 2012/2013-as tanévre 1633 főre növekedett ben az angol nyelvű Fogorvosképzés is elkezdődött 12 fővel, jelenleg 357-en tanulnak az angol programon szeptemberében a DOTE és KLTE közreműködésével gyógyszerészképzés indult 47 hallgatóval. Ezzel együtt kezdődött meg a Népegészségügyi Iskola működése és az Egészségügyi Fakultás kibővítése. A 2004/2005-ös tanévtől beindult az angol nyelvű gyógyszerészképzés is, ahol jelenleg 131 hallgató tanul. Az egyetemi autonómia létrejöttével párhuzamosan megvalósult az egyetemi doktori habilitáció és az egyetemi doktori (Ph.D) cím megszerzésének lehetősége (1995). 4

7 A DE OEC ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK 1996 nyarán országos kormányprogramként felerősödött a széttagolt magyar felsőoktatás integrációjának előkészítése. Az 1996-ban elfogadott Felsőoktatási Törvény módosítása kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása december 31-ével lejár. Ezt követően az egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést. Ennek értelmében 1998-ban megalakult a Debreceni Egyetemi Szövetség, melynek alapító tagjai a következő felsőoktatási Intézmények voltak: Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE), Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE), Debreceni Református Hittudományi Egyetem, (DRHE), Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), Kölcsey Református Tanítóképző Főiskola (KFRTF), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumával (LFZFDK), társult tag pedig az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) volt január 1-ével létrejött Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódásával a több mint húszezres hallgatói létszámú Debreceni Egyetem. Ezen belül a korábbi orvostudományi egyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi Centrum alakult. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (OEC) szervezeti keretébe tartozott az Általános Orvostudományi Kar, a Főiskolai Kar (jelenleg Egészségügyi Kar), a Fogorvostudományi Intézet (2003-tól Kar), a Gyógyszerésztudományi Intézet (2003-tól Kar), valamint a Népegészségügyi Iskola (2006-tól Kar), ahol a 2004/2005- ös tanévtől új egyetemi alapképzés indult, a népegészségügyi felügyelő szak, 2006/2007-es tanévtől pedig az egészségügyi gondozás és prevenció BSc-szak népegészségügyi ellenőr szakiránnyal. A 2008/2009-es tanévben a Népegészségügyi Kar 2 új mesterképzést indított, a Népegészségügyi és az Egészségpszichológia M.Sc. szakot, től pedig 2 újabb szakkal, az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás, és a Komplex rehabilitáció mesterszakkal bővítette képzési kínálatát. A 2008/2009-es tanévtől az Általános Orvostudományi Kar is részt vesz az osztott képzésben, ugyanis ebben az évben került át a Karra az Egészségügyi Karról az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapszak (OLKDA), a 2009/2010. tanévtől pedig két új mesterképzéssel, a Molekuláris biológus és Táplálkozástudományi MSc-vel szélesítette képzési palettáját ben kapott szakindítási engedélyt az ÁOK harmadik mesterképzési szaka, a Klinikai Laboratóriumi Kutató MSc, amely 2012-ben elindult nappali és levelező képzésben. A DEOEC-ben a szakirányú továbbképzési szakok száma is nőtt. Az ÁOK az egészségügyi szakmenedzser továbbképzés mellett angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító szakot, az NK pedig hat szakirányú továbbképzési szakot hirdetett meg. Nyíregyházi székhellyel az Egészségügyi Kar hat alapszakon, hét szakirányán és két mesterképzési és három szakirányú továbbképzési szakán várja a hallgatókat. Az OEC vezető testülete a Centrum Tanács, amely az alkotó Karok Tanácsainak közös szervezete. A Centrumot annak Elnöke vezeti, aki az Egyetemi Tanácstól és a Rektortól átruházott jogköröket, illetve a Kari Tanácsok által adott irányító jogosítványait gyakorolja. Az Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma csaknem 1700 klinikai ágyon történő betegellátás keretében felelős a Tiszántúl és Északkelet-Magyarország lakosságának a progresszív betegellátás keretében történő legmagasabb szintű ellátásáért, illetve emellett számos területen országos és nemzetközi hírű klinikai tevékenysége nagy számú beteget vonz más régiókból is. A több mint 4000 munkatárs évente közel esetben fekvőbeteget gyógyít, a járóbeteg szakorvosi ellátás keretében közel másfél millió szakrendelési megjelenés történik. Az OEC meghatározó további speciális feladata a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek, szakpszichológusok, családorvosok, a népegészségügyi szakemberek és egészségügyi diplomások képzésével a régió és az ország szakemberekkel történő ellátása, valamint azok magas szintű továbbképzése. A DEOEC szakképzési rendszerében résztvevők összlétszáma jelenleg meghaladja az 1000 főt, akik majd szakképzésük végén a szakvizsga letétele után szerzik meg alap- vagy ráépített szakképesítésüket. A DEOEC évente több száz továbbképzési tanfolyamot szervez a régió egészségügyi szakemberei számára. A DEOEC Szak- és Továbbképzési Központjában a régióból közel 5800 orvos, 837 fogorvos, 1065 gyógyszerész és 166 szakpszichológus regisztráltatta magát kötelező, foyamatos továbbképzésre. Oktatói és kutatói tudományos tevékenységükkel, nemzetközi kongresszusokon történő részvételükkel, azok hazai szervezésével jelentős nemzetközi publikációs tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak hazánk orvostudományi és egészségtudományi kutatási eredményeihez, tudományos elismertsége növeléséhez. A DEOEC jelentős lépéseket tett az elmúlt években a modern molekuláris medicina gyakorlása feltételeinek megteremtésében, így a klinikai, genomikai kutatás, a sejtterápia és génterápia bevezetésében ben a mintegy 15 laboratóriumból létrejött Molekuláris Medicina Kutató Központ elnyerte az Európai Unió Kiválósági Központja kitüntető címet ben befejezésre került a több, mint 12 milliárdos költséggel megvalósuló Auguszta program, melynek keretében Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum jött létre, amely a szív- érrendszeri és daganatos megbetegedések terén kielégíti az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régiók teljes körű progresszív betegellátási igényét, az érintett betegségcsoportok kezelésének teljes vertikumát, beleértve a megelőzést, a szűrést, diagnosztikát, konzervatív és műtéti terápiát, rehabilitációt, utógondozást, és a szekunder prevenciót. A beruházás megvalósításához a DEOEC 1,32 milliárd forintos önrészt tudott hozzátenni a 9 milliárdos Uniós és az 1,8 milliárd forint értékű kormányzati támogatáshoz. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának európai színvonalú, korszerű betegellátását támogatja a 2012-ben elkészült Egészség Központ Fejlesztési Projekt, amelynek megvalósítási költsége Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elnyert forrás olyan 5

8 2. FEJEZET infrastrukturális háttér kiépítését tette lehetővé a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma számára, ami nélkülözhetetlen a szakszerű, 21. századi betegellátáshoz.a fejlesztés több részterületet is érintett. Megépült az In Vitro Diagnosztikai Tömb. A DE OEC létrehozta a Központi sürgősségi, központi intenzív, felnőtt és gyermek onkohematológia tömböt, centralizálta a belgyógyászati ellátást. Megtörtént a Bőrgyógyászati Klinika égési osztályának fejlesztése, megvalósult a Gyermekgyógyászati Intézet központi gyermekintenzív osztálya. További fejlesztéssel lehetővé vált a fogyatékos gyermekek fogászati ellátása, mind az egészséges, mind a sérült kispáciensek fej-nyaksebészeti, arc-állcsont és szájsebészeti ellátása feltételei javultak. Megvalósult az élődonoros vesetranszplantáció infrastrukturális háttere. A Pathológiai és az Igazságügyi Orvostani Intézet centralizációja keretében új, korszerű, költséghatékony infrastruktúra jött létre. A DEOEC működésében a legmodernebb minőségbiztosítási módszerek alkalmazásában, széleskörű klinikai tevékenységében, kutató és oktatási eredményeivel egyre jobban megközelíti az Egyesült Államokban és Európában hosszú évtizedek óta egyetemi keretek között működő hasonló centrumok teljesítményét és gyakorlatát. 6

9 AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI 3. FEJEZET AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI DEBRECENI EGYETEM REKTOR Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI CENTRUM ELNÖK: Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár CENTRUMELNÖK HELYETTESEK: ÁLTALÁNOS CENTRUMELNÖK-HELYETTES, ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN KLINIKAI CENTRUMELNÖK-HELYETTES: STRATÉGIAI CENTRUMELNÖK-HELYETTES: SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI CENTRUMELNÖK- HELYETTES: TUDOMÁNYOS CENTRUMELNÖK-HELYETTES: Dr. Mátyus László egyetemi tanár Dr. Nagy Endre egyetemi tanár Dr. Bíró Klára egyetemi docens Dr. Ádány Róza egyetemi tanár Dr. Bíró Tamás egyetemi docens ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNHELYETTESEK: ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTES: OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES: TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES: Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Dr. Virág László egyetemi tanár FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN: OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES: ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTES: Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár Dr. Tornai István egyetemi docens Dr. Redl Pál egyetemi docens GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN: DÉKÁNHELYETTES: Dr.Vecsernyés Miklós egyetemi docens Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár 7

10 3. FEJEZET NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR DÉKÁN: DÉKÁNHELYETTES: Dr. Balázs Margit egyetemi tanár Dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens CENTRUMELNÖKI HIVATAL: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Pf. 5. Telefon: (52) Telefax: (52) CENTRUM GAZDASÁGI IGAZGATÓ: Kecskés Gábor OKTATÁSSZERVEZÉSI KÖZPONT: Oktatási Igazgató: Dr. Kerékgyártó Csilla 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf. 69. (Oktatási Központ) Telefon/fax: (52) NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT: Igazgató: Dr. Jenei Attila egyetemi docens 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.(Oktatási Központ) Telefon: (52) Fax:: (52) ÁOK DÉKÁNI HIVATAL: ÁOK DÉKÁNI HIVATAL VEZETŐJE: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf. 69. (Oktatási Központ) Telefon: (52) Fax: (52) Juhász Katalin FOK OKTATÁSI TITKÁRSÁG VEZETŐJE: Dr. Lampé István klinikai főorvos EGÉSZSÉGÜGYI KAR: DÉKÁN: DÉKÁNHELYETTESEK: Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. Telefon: (42) Telefax: (42) , Dr. Kósa Zsigmond főiskolai docens Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár REKTORI HIVATAL: Dr. Mészáros József mb. főtitkár Rácz Annamária főtitkár-helyettes Dr. Rőfi Mónika főtitkár-helyettes 8

11 AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI 4010 Debrecen, Egyetem tér 1., Pf. 37. Telefon: (52) , /62157,62500 Telefax: (52) Internet: MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM: II.sz. Kollégium: Nagyerdei krt. 98. Telefon: (52) /55887, I. em.: 55061, II.em.: 55062, III.em.: III. sz. Kollégium: Móricz Zs. krt. 22. Telefon: (52) /55611, Kollégiumi bizottság: 55008, DEENK KENÉZY ÉLETTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRA: Főigazgató, könyvtárvezető: Karácsony Gyöngyi 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: (52) / Telefon/fax: (52) KÖZMŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (Oktatási Központ) Telefon: (52) Fax: HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI IRODA 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: (52) /55008, 55220, Telefon/Fax: (52) MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE (MOE): III. sz. Kollégium 4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. Telefon/fax: (52) , (52) /54219 ERASMUS/SOCRATES IRODA: 4004 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (Oktatási Központ) Telefon/fax: (52) , tel: (52) /58011, Honlap: SÁNTHA KÁLMÁN SZAKKOLLÉGIUM: 4004 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (Oktatási Központ 407, 409 szoba) Telefon: /56132,, (52) , (52) , (52) /58121, Honlap: 9

12 4. FEJEZET 4. FEJEZET ADMINISZTRATÍV SZERVEZETI EGYSÉG OKTATÁSSZERVEZÉSI KÖZPONT 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. Telefon: Fax: Oktatási igazgató Titkárság Dr. Kerékgyártó Csilla Fekete Tünde Dékáni hivatalvezető Dékáni titkárság Juhász Katalin Domján Judit Tanulmányi osztályvezető-helyettes Tanulmányi előadó Angol Program, előadó Pénzügyi előadó Kiadványszerkesztő Fábián Edit Bakonszegi Anna Buka Tamás Csűry - Bagaméry Beáta Dókáné Barta Zsuzsa Karcza Anikó Ojtozi Ágnes Pásztori Anna Mária Jasák Richárd Ludánszki Sándorné Somogyi Adrienn Gancsella Dóra Derzsi Judit Szak- és Továbbképzési Központ, előadó Királyné Sári Szabina Kiss Annamária Sólyomné Dihen Tímea Takács-Szabó Erzsébet Takácsné Csatári Ibolya Erasmus Iroda Gara Péter Ph.D. előadó Oláh Zsuzsa HÖK Iroda, előadó Kollégiumi Bizottság Iroda, előadó Szűcs Viktória Szödényi Krisztina 10

13 A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI 5. FEJEZET A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Fogorvosi Anatómia Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos munkatárs Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Dr. Antal Miklós Dr. Matesz Klára Dr. Földes István Dr. Módis László Dr. Székely György Dr. Birinyi András Dr. Felszeghy Szabolcs Dr. Kisvárday Zoltán Dr. Wolf Ervin Dr. Zákány Róza Dr. Juhász Tamás Dr. Matta Csaba Dr. Mészár Zoltán Dr. Szentesiné Dr. Holló Krisztina Dr. Balázs Anita Dr. Katóné Papp Ildikó Dr. Rácz Éva Martinec Bernadett Dr. Antal Zsófia Hegedűs Krisztina Hegyi Zoltán Kiss Nikoletta Gréta Sólyom Zsanett Szakadát Mónika Dr. Wéber Ildikó Docova Klaudia Ducza László Dr. Fariba Javdani Gaál Botond Dr. Hajdú Tibor Katona Éva Kecskés Szilvia Dr. Papp Tamás 11

14 5. FEJEZET Kurzus direktor (neurobiológia) kurzus direktor (szövet- és fejlődéstan) Tanulmányi felelős (I. év) Tanulmányi felelős (II. év) Somogyi Csilla Takács Roland Varga Rita Dr. Kisvárday Zoltán Dr. Wolf Ervin Szakadát Mónika Kis Gréta BIOFIZIKAI ÉS SEJTBIOLÓGIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Biofizikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Biomatematikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Sejtbiológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Dr. Szöllősi János Dr. Panyi György Dr. Mátyus László Dr. Szabó Gábor Dr. Vereb György Dr. Damjanovich Sándor Dr. Bacsó Zsolt Dr. Jenei Attila Dr. Krasznai Zoltán Dr. Nagy Péter Dr. Fazekas Zsolt Dr. Goda Katalin Dr. Hajdú Péter Dr. Székvölgyi Lóránt Dr. Varga Zoltán Dr. Hegedüs Éva Dr. Szántó G. Tibor Dr. Dóczy-Bodnár Andrea Dr. Vámosi György Dr. Pap Pál Dr. Sárközi Sándor Dr. Simon László Dr. Tóth Ágnes Dr. Váradi Tímea Dr. Bácskai Tímea Bartók Ádám 12

15 Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI Dr. Batta Gyula Gábor Dr. Horváth Henrietta Szalóki Nikoletta Nizsalóczki Enikő Dr. Szöőr Árpád Dr. Balajthy András Bársony Orsolya Csomós István Dr. Doan uan Quang Minh Domján Brigitta Gutayné Dr. Tóth Zsuzsanna Imre László Dr. Kovács Tamás Lajtos Tamás Mocsár Gábor Dr. Nánási Péter Rente Tünde Shrestha Dilip Szalóki Gábor Szántó András Szilágyi Orsolya Tarapcsák Szabolcs Dr. Tóth Gábor Veres Adrienn Volkó Julianna Dr. Fazekas Zsolt BIOKÉMIAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Fogorvosi Biokémiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Dr. Tőzsér József Dr. Szondy Zsuzsa Dr. Fésüs László Dr. Nagy László Dr. Balajthy Zoltán Dr. Fuxreiter Mónika Dr. Szatmári István Dr. Bálint Bálint László Dr. Csősz Éva 13

16 5. FEJEZET Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Főiskolai docens Biológus Ph.D. hallgató 14 Dr. Király Róbert Dr. Sarang Zsolt Dr. Scholtz Beáta Dr. Tőkés Szilvia Dr. Köröskényi Krisztina Dr. Mótyán János Dr. Simon-Vecsei Zsófia Dr. Barta Endre Dr. Mádi András Dr. Miskei Márton Dr. Rühl Ralph Dr. Csomós Krisztián Dr. Demény Máté Dr. Keresztessy Zsolt Dr. Nagy Zsuzsanna Dr. Póliska Szilárd Dr. Varga Tamás Bartáné Tóth Beáta Brázda Péter Czimmerer Zsolt Gyöngyösi Adrienn Matúz Krisztina Mihály Johanna Pap Attila Péntek-Garabuczi Éva Dr. Tóth Katalin Ágnes Veréb Zoltán Révészné Dr. Tóth Réka Cseh Tímea Hathy Edit Kerekes Tamás Mátyás Erzsébet Nagy Éva Simó Emília Szalóki Szilvia Dr. Albert Réka Béke Gabriella Bencsik Renáta Bozóki Beáta Dániel Bence Elvan Elguren

17 Tanulmányi felelős A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI Gazda Lívia Golda Mária Ixchelt Cuaranta Monroy Dr. Joós Gergely Kalló Gergő Keresztesi Edina Kiruphagaran Thangarajan Kiss Beáta Dr. Koller Júlia Dr. Kristóf Endre Lábiscsák Péter Dr. Meskó Bertalan Dr. Mohamed Faisal Mahdi Nagy Gergely Nagy Katalin Nagy-Bársony Alexandra Német István Pallai Anna Rashmi Sharma Sárvári Anitta Kinga Simándi Zoltán Takács Erika Tóth Boglárka Tóth Ferenc Tóth Mária Újházi Boglárka Dr. Tőkés Szilvia ÉLETTANI INTÉZET 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Dr. Csernoch László Dr. Nánási Péter Dr. Kovács László Dr. Szűcs Géza Dr. Bányász Tamás Dr. Bíró Tamás Dr. Magyar János Dr. Szűcs Péter 15

18 5. FEJEZET Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Külső előadó, főiskolai tanár Egyetemi gyakornok OTKA posztdoktori álláshely Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős Dr. Benkő Szilvia Dr. Pál Balázs Dr. Szentandrássy Norbert Dr. Tóth István Balázs Dr. Almássy János Dr. Horváth Balázs Dr. Jóna István Dr. Szentesi Péter Dr. Czifra Gabriella Dr. Dienes Beatrix Dr. Sztretye Mónika Dr. Cseri Julianna Dr. Jenes Ágnes Dr. Oláh Attila Dr. Szöllősi Attila Dr. Fodor János Gönczi Mónika Kőszeghy Áron Ambrus Lídia Bodnár Dóra Budai Marietta Geyer Nikolett Dr. Hegyi Bence Kistamás Kornál Kovács Adrienn Nagy Zsuzsanna Dr. Palicz Zoltán Dr. Ruzsnavszky Ferenc Szabó Imre Lőrinc Tóth Adrienn Dr. Váczi Krisztina Varga Diána Vasas Nikolett Dr. Bányász Tamás (GYTK) Dr. Czifra Gabriella (B.Sc., M.Sc.) Dr. Magyar János (ÁOK, FOK) 16

19 A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI FARMAKOLÓGIAI ÉS FARMAKOTERÁPIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős Dr. Szilvássy Zoltán Dr. Gergely Judith Dr. Benkő Ilona Dr. Pórszász Róbert Dr. Szentmiklósi József Dr. Megyeri Attila Dr. Peitl Barna Dr. Sári Zsuzsanna Réka Dr. Cseppentő Ágnes Dr. Németh József Dr. Gál Zsuzsanna Dr. Drimba László Hegedűs2 Csaba Kovács Diána Lelesz Beáta Marics Balázs Ungvári Éva Dr. Pórszász Róbert HUMÁNGENETIKAI TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Külső előadó, ny. egyetemi docens Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Dr. Biró Sándor Dr. Takács László Dr. Barabás György Dr. Penyige András Hádáné Dr. Birkó Zsuzsanna Dr. Beyer Dániel Ernő Dr. Keserű Judit Dr. Szilágyi-Bónizs Melinda Dr. Vargha György Dr. Fehér Zsigmond Dr. Schlammadinger József Dr. Vitális Sándor Szentesiné Szirák Krisztina Dr. Buglyó Gergely 17

20 5. FEJEZET Tanulmányi felelős Paholcsek Melinda Dr. Vargha György IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Intézetvezető egyetemi docens Professor Emeritus Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Klinikai szakorvos Igazságügyi elmeszakértő, tanársegéd Igazságügyi genetikus szakértő Szerződéses Vegyész Szakorvos jelölt Tanulmányi felelős Dr. Herczeg László Dr. Buris László Dr. Módis Katalin Dr. Gergely Péter Dr. Turzó Csaba Dr. Fodor Mihály Dr. Tar Erika Fazakas Ferenc Dr. Süvöltős Mihály Posta János Dr. Székely Andrea Dr. Borsay Beáta Ágnes Dr. Rácz Kálmán Dr. Turzó Csaba IMMUNOLÓGIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Tudományos munkatárs Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Dr. Rajnavölgyi Éva Dr. Bácsi Attila Dr. Lányi Árpád Dr. Laczik Renáta Dr. Szabó Attila Dr. Gogolák Péter Dr. Koncz Gábor Csillag Anikó Dr. Agod Zsófia Bacskai Ildikó Bene Pál Krisztián Bokhobza Esther Chatterjee Arunima Fekete Tünde Dr. Horváth Krisztián 18