1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE"

Átírás

1 GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1

2 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították a Debreceni Református Kollégiumot. A Kollégium évszázadokon át a magyar oktatás, kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott. Falai között meglehetősen széleskörű felsőoktatás alakult ki, aminek meghatározó szerepe volt - Debrecen városának áldozatkészsége mellett - abban, hogy 1912-ben a pozsonyival egy időben Debrecenben került sor Magyar Királyi Tudományegyetem alapítására. A Kollégium három akadémiai tagozatát (ma úgy mondanánk, főiskolai karát) adta az új egyetemnek, amely az alapító okirat szerint, a klasszikus egyetemi mintára, a városi közkórházra alapozva, negyedik, orvostudományi karral bővül. A Debreceni Universitas Egyesülés korszaka (DUE) Debrecenben a '80-as években, az országos kormányprogramot megelőzve, megindultak az egyeztetések a széttagolt felsőoktatás újraegyesítéséről. A folyamatban részt vett az agrártudományi, valamint a Debrecenben megjelent főiskolai szintű műszaki képzés (akkor az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Főiskolai Egysége), valamint az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) is ben hivatalosan is megalakult a Debreceni Universitas Egyesülés (DUE), amelynek keretében az intézmények közötti, meglevő kutatási, oktatási együttműködések dinamikusan fejlődtek, jelentős közös fejlesztések valósultak meg. A Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) és a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) együttműködésében beindult Debrecenben a közgazdasági és üzleti képzés (jelenleg önálló kar), újraindult a jogászképzés (jelenleg ugyancsak önálló kar), az YMMF debreceni egysége levált budapesti anyaintézményétől, és Műszaki Főiskolai Kar néven betagozódott a KLTE-be. A DOTE és a KLTE együttműködésében beindult a DOTE-n a gyógyszerész-képzés, a DOTE, DATE és KLTE közös képzéseként a molekuláris biológus képzés, a DUE neve alatt, nemzetközi együttműködésben jött létre a Felsőoktatási Menedzsment Központ, amely 1998 tavaszán zárta első posztgraduális kurzusát. A DUE kapta meg, a debreceni felsőoktatás fejlesztésének céljaira, a századfordulón épült tüzérlaktanya (utóbb szovjet laktanya) mintegy 15 hektárnyi területét és lepusztult épületeit a Kassai úton. Ugyancsak a DUE hozta létre az összes debreceni felsőoktatási intézményt összekötő optikai kábeles informatikai hálózatot, ami közös számítógép- és telefon-hálózatot szolgál ki, lehetővé téve többek között a közös könyvtár-informatikai fejlesztést, ami szintén jelentős mértékben megvalósult. A Debreceni Egyetemi Szövetség kialakulása (DESZ) 1996 nyarán országos kormányprogramként felerősödött a széttagolt magyar felsőoktatás integrációjának előkészítése. Míg az 1993-ban elfogadott Felsőoktatási Törvény nem teremtett kedvező törvényi hátteret az universitasmozgalomnak, addig az 1996-ban elfogadott törvénymódosítás kimondta, hogy a felsőoktatási intézmények felsorolása december 31-ével lejár. Azt követően egyetem csak abban az esetben működhet, ha több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban, valamint több szakon folytat megfelelő színvonalú képzést (főiskola több tudományágban, több szakon). A felsőoktatási szövetséget úgy definiálta a törvény, mint az egységes felsőoktatási intézménnyé történő átalakulás maximum két évig fennálló átmeneti szervezeti keretét. A Világbank szakértőivel együttműködve elkezdődött egy felsőoktatás-fejlesztési program előkészítése, amely az integrációt, és azzal együtt a felsőoktatás korszerűsítését kívánja szolgálni (a gyorsan változó társadalmi igényekre rugalmasan reagálni képes, hatékonyan működő és gazdálkodó, színvonalas oktató- kutató-tevékenységet folytató, és a társadalom, a régiók fejlődését minden módon hatékonyan szolgáló, ehhez optimálisan szükséges kritikus méretet meghaladó intézményekből álló intézményrendszer kialakítása). Ezzel kapcsolatban, 1996-ban és 1997-ben pályázatok kerültek kiírásra a Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok (FEFA) keretében. Ezeken a DUE tagintézményei, kibővülve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Konzervatóriumával (LFZFDK), mindkét évben sikeresen szerepeltek, MFt összegű fejlesztést nyertek el. A sikeres pályázás alapfeltétele az összes tagintézmény tanácsa által elfogadott integrációs szándéknyilatkozat volt. Ezt első ízben szeptember 25-én írta alá öt debreceni felsőoktatási intézmény (DATE, DOTE, DRHE, KLTE, LFZFDK), valamint társulási szándékkal az ATOMKI vezetője, azzal, hogy készek önként létrehozni a Debreceni Egyetemi Szövetséget, mint az egységes Debreceni Egyetem felé vezető átmeneti intézményt. Az 1998 év eseményei már a Debreceni Egyetemi Szövetség (DESZ) megalakulásának történetéről szólnak. A résztvevő intézmények köre 1997 végén bővült a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával (KFRTF), így a Szövetség alapító tagjai között volt Debrecen mind a hat felsőoktatási intézménye (DATE, DOTE, DRHE, KLTE, KFRTF, LFZFDK), továbbá társult tagként az ATOMKI. A Debreceni Egyetem (DE) január 1-jével a város egyik legtekintélyesebb, legbonyolultabb szervezete, a Debreceni Egyetem jött létre húszezres hallgatói létszámával. Hajdú-Bihar megye egyetemei és főiskolái integrálódtak, melynek eredményeként öt egyetemi és három főiskolai karral kezdte meg működését a Debreceni Egyetem. A város három nagy jogelőd egyetemének karai, az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kara, az Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi, Természettudományi karai és január 1-től a Közgazdaságtudományi Kar, a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola, a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar, valamint a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Kara önálló 2

3 A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE karként tagozódtak a monumentális intézménybe. Az intézetek sorában a Debreceni Konzervatórium speciális művészképző intézményként illeszkedik a struktúrába, Nyíregyházán, Karcagon kutatóintézetek, Debrecenben a Tangazdaság és Tájkutató Intézet működik től Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karral, 2003-tól pedig három újabb karral, a Fogorvostudományi Karral, Gyógyszerésztudományi Karral és az Állam- és Jogtudományi Karral gazdagodott a Debreceni Egyetem. A Népegészségügyi Iskola, 2006-tól Népegészségügyi Kar, mely az ország első, és egyetlen Népegészségügyi Kara, néhány éve a prevenció, az egészségügyi továbbképzés úttörő intézménye ban a Konzervatórium és jogelődei fennállásának negyvedik esztendejében a Zeneművészeti Kar kezdte meg működését. Ezzel az egyetem karainak száma tizenötre emelkedett. A korábbi orvos- és agráregyetem bázisán Orvos- és Egészségtudományi és Agrártudományi Centrumok alakultak. Az Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, az Informatikai Kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar és a Zeneművészeti Kar Tudományegyetemi Karok néven képeznek egységet a Debreceni Egyetemen belül. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete, valamint az egyházi fenntartású intézmények (Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Református Tanítóképző Főiskola) társult tagjai a Debreceni Egyetemnek. A Debreceni Egyetem négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma az ország legrégebben folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Mintegy hallgatójával, közel 1500 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, 15 karával és 25 doktori iskolájával pedig kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 30 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja. Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére. Kiemelkedő eredmény a Debreceni Egyetem akkreditációs intézményi értékelése a Debreceni Egyetem minden szempontból eléri, sőt lényegesen meghaladja a MAB által előírt akkreditációs követelményeket. A MAB az egyetem szakjait, doktori iskoláit akkreditáltnak minősítette és a párhuzamos akkreditációk után az Általános Orvostudományi Kar, valamint a Fogorvostudományi Kar elnyerte a "Kiválósági hely" címet. Az egyetem 12 képzési területen, 64 alapszakon, 72 mesterképzésen, 37 felsőfokú szakképzési, 4 osztatlan szakon és 93 szakirányú továbbképzési szakon nyújt széles választékot a felvételizők számára. A Debreceni Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely kiterjed mind az öt kontinensre. Az egyetemünkön tanuló külföldi állampolgárságú személyek száma is folyamatosan nő. Három osztatlan, 12 alapképzési és 7 mesterképzési szakot hallgathatnak idegen nyelven a hallgatók. Az intézményi szerződések keretében megvalósult oktatói illetve hallgatói mobilitás jelentős. Az ERASMUS program az Európai Bizottság által kiírt SOCRATES program részeként 1998-tól folyamatosan működik a Debreceni Egyetem és jogelőd intézményeiben. Tanévenként 200- nál több hallgatónak nyílt lehetősége kiutazni 27 országba. Az elmúlt három év során több, mint 200 beutazó hallgató érkezett az egyetemre és évente közel 80 sikeres ERASMUS oktatói mobilitási pályázat valósult meg. A Debreceni Egyetemen a doktori képzés eredményességét jelzi, hogy évente egyre többen szereznek fokozatot ben 165 PhDoklevelet adott ki az egyetem. Az egyetemen folyó oktató-, kutató- és gyógyítómunka hatékonyságát lényegesen meghatározza az egyetem könyvtári bázisa. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára állományával és szolgáltatásával a magyar felsőoktatási könyvtárak egyik vezető intézménye. Közel hatmillió dokumentummal az ország második legnagyobb könyvtáraként szolgálja az egyetem hallgatóít és oktatóít. A Debreceni Egyetem minden beiratkozott hallgatója tagja az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának. A HÖK feladata a hallgatói érdekképviselet az egyetem felső vezetésében. A Debreceni Egyetemen a hallgatók közreműködésével döntenek a kollégiumi felvételekről, a lakhatási támogatásokról, a szociális ösztöndíjak odaítéléséről. Az egyetemisták legtöbb kulturális programját a Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete, a HAHA szervezi. A Kassai úti egyetemi Campus területén, a Lovarda épületében 3000 nm-es hallgatói klub ad helyet a különböző programoknak. A Debreceni Egyetem hazánk legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme. Éves költségvetése meghaladja Debrecen városának költségvetését. További fejlődését az a nagyberuházási program biztosítja, melynek keretében már átadásra került a Társadalomtudományi és Egészségtudományi Központ, a Táj és Vidékfejlesztési Központ, az Élettudományi Épület és Könyvtár. A Kassai úti Campuson 2005-ben adták át az ország első befektetői tőkéből épülő kollégiumát. A Debreceni Egyetem a város és a régió gazdasági, társadalmi, kulturális fejődésében is meghatározó szellemi központ, betölti a tudáscentrum szerepét is

4 2. FEJEZET 2. FEJEZET A DE OEC GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETE Gyógyszerészképzés a Debreceni Egyetemen A Gyógyszerésztudományi Kar létrejötte a Debreceni Egyetemen folyamatos fejlődést, változást, megújulást és egyben elismertséget és presztízst is hordoz hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.a Debreceni Egyetemen a gyógyszerészképzés szervezésének és kialakításának elindítását Mezey Géza professzor úr 1995-ben kezdte meg, amelynek eredményeként 1996-ban sikerrel elindult az első évfolyam oktatása a gyógyszerészképzés területén, az akkor még külön funkcionáló Kossuth Lajos Tudományegyetem és a Debreceni Orvostudományi Egyetem. A Gyógyszerésztudományi Intézet létrehozásához (2001) és annak felépítéséhez nélkülözhetetlen volt az akkori Debreceni Orvostudományi Egyetem és a Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetésének kiemelkedő együttműködése, erőfeszítése, kompromisszumkészsége és folyamatos támogatása, amely a munkatársak és az egyetemi vezetőség aktív segítsége és együttműködése nélkül a Gyógyszerésztudományi Kar a jelenlegi formájában, valamint a Debreceni Egyetem 100 esztendős Megalapításának Jubileumi Évfordulójára nem jöhetett volna létre. A gyógyszerészképzés koordinálása és fejlesztése továbbra Mezey Géza professzor, a Gyógyszerésztudományi Intézet igazgatója (2001), kezébe összpontosult a professzor elhunytáig (2001. október 17). A jelenlegi Gyógyszerésztudományi Kar főépületének, ahol a Centrum Gyógyszertár és a Dékáni Hivatal kapott helyet, átadása 2001-ben megtörtént, s az új épület minden szempontból teljes mértékben eleget tesz a széles körű gyógyszerellátásnak a Debreceni Egyetem klinikáinak irányába, valamint a gyógyszerészképzés feltételeinek az EU követelményrendszerének megfelelően. Az Egyetem korábbi és jelenlegi vezetése, az Általános Orvostudományi Kar, és a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karához tartozó tanszékek odaadó segítsége és együttműködése nélkül, ahol a kémiai és biológiai alapozó tárgyak elsajátítását biztosítják a gyógyszerészhallgatók számára, a gyógyszerészképzés a Debreceni Egyetemen nem valósulhatott volna meg. A 2001-es esztendőben csendült fel először a magyar himnusz, hiszen ekkor került sor az első gyógyszerészdiplomák átadására a Debreceni Egyetem ünnepélyes tanácsülésén. Az akkori Rektori vezetés valamint az Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnökének támogatásával és iránymutatásával elkészült a Gyógyszerésztudományi Intézet karrá válásának akkreditációs tervezete, amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság 2003-ban jóváhagyott, s ettől az évtől kezdve a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként kezdte meg működését a Debreceni Egyetemen, mint annak 11-ik kara. A Gyógyszerésztudományi Intézet karrá válásának alapvető feltétele között szerepelt minimum 5 önálló tanszék létrehozása, amelyet az Egyetem mint alapvető feltétel teljesített a Gyógyszertechnológia (1996), Gyógyszerhatástan (1998), a Gyógyszerügyi Szervezés és Management (1999), a Biofarmácia (2000), a Gyógyszerészi Kémia (2001), a Klinikai Farmakológia (2001) tanszékek kialakításával, s ily módon a Kar 6-ra növelve tanszékeinek számát. A 2011-es esztendőben a Gyógyszerésztudományi Kar tanszékeinek száma növekedett, hiszen a TEVA és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrumának Gyógyszerésztudományi Kara megalapították az Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszéket, amely a gyakorlati képzését erősíti a hallgatók számára a gyógyszerészdoktori képzés folyamán. A Gyógyszerésztudományi Kar sikeresen bekapcsolódott az Egyetem Ph.D. képzésébe a doktori iskolák tervezett programjainak a keretén belül. A sikeres karrá válást követően elkészítettük az angol nyelvű gyógyszerészképzés tematikáját, s sikeresen elindítottuk az angol nyelvű képzést (2004) a külföldi gyógyszerészhallgatók számára, amelynek már komoly hagyományai voltak az orvos és fogorvosképzés területén a Debreceni Egyetemen. Az angol nyelvű képzésre egyre több külföldi hallgató jelentkezi, s az évfolyamonkénti létszám jelenleg meghaladja a 25 főt. Mezey Géza Professzor Úrnak törekvéseit megköszönve a Kar méltó emléket állít számára, a róla elnevezett Dr. Mezey Géza Alapítvány. A Mezey Géza Alapítvány Kuratóriuma és a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánja 2003 óta minden évben emlékérmet ítél oda kiemelkedő tanulmányi eredményért, a kiemelkedő tudományos diákköri munkáért, valamint az eredményes oktató és nevelőmunka elismeréseként. 4

5 AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI 3. FEJEZET AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI DEBRECENI EGYETEM REKTOR: Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI CENTRUM ELNÖK: Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanár ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN: Dr. Mátyus László egyetemi tanár FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN: Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR DÉKÁN: Dr.Vecsernyés Miklós egyetemi docens NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR DÉKÁN: Dr. Balázs Margit egyetemi tanár CENTRUMELNÖK HELYETTESEK: Szak- és továbbképzési centrumelnök-helyettes: Dr. Ádány Róza egyetemi tanár Stratégiai centrumelnök-helyettes: Dr. Bíró Klára egyetemi docens Klinikai centrumelnök-helyettes: Dr. Nagy Endre egyetemi tanár Tudományos centrumelnök-helyettes: Dr. Bíró Tamás egyetemi tanár ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR : DÉKÁNHELYETTESEK Oktatási dékánhelyettes: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Tudományos dékánhelyettes: Dr. Virág László egyetemi tanár Általános dékánhelyettes: Dr. Szekanecz Zoltán egyetemi tanár FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNHELYETTES: Dr. Redl Pál egyetemi docens Dr. Tornai István egyetemi docens GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNHELYETTES: Dr. Halmos Gábor egyetemi tanár 5

6 3. FEJEZET NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR DÉKÁNHELYETTES: Dr. Bánfalvi Attila egyetemi docens CENTRUMELNÖKI HIVATAL: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Pf. 5. Telefon: (52) /55100; Telefax: (52) CENTRUM GAZDASÁGI IGAZGATÓ: Kecskés Gábor OKTATÁSSZERVEZÉSI KÖZPONT Oktatási Igazgató: Dr. Kerékgyártó Csilla 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf. 69. (Oktatási Központ) Telefon/fax: (52) NEMZETKÖZI OKTATÁSI KÖZPONT: Igazgató: Dr. Jenei Attila egyetemi docens 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94.(Oktatási Központ) Telefon: (52) Fax:: (52) ÁOK DÉKÁNI HIVATAL: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94., Pf. 69. (Oktatási Központ) Telefon: (52) Fax: (52) ÁOK DÉKÁNI HIVATAL VEZETŐJE: Juhász Katalin FOK OKTATÁSI TITKÁRSÁG VEZETŐJE: Dr. Lampé István klinikai szakorvos EGÉSZSÉGÜGYI KAR: Dékán: Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. Telefon: (42) Telefax: (42) , Dékánhelyettesek: Dr. Kósa Zsigmond főiskolai docens Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár REKTORI HIVATAL: Dr. Mászáros József mb. főtitkár Dr. Rőfi Mónika főtitkár-helyettes 4010 Debrecen, Egyetem tér 1., Pf. 37. Telefon: (52) , /62500 Telefax: (52) Internet: 6 MARKUSOVSZKY LAJOS KOLLÉGIUM: II.sz. Kollégium: Nagyerdei krt. 98. Telefon: (52) /55887, I.em.: 55061, II.em.: 55062, III.em.: III.sz. Kollégium: Móricz Zs. krt. 22.

7 AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM HIVATALAI ÉS INTÉZMÉNYEI Telefon: (52) /55611, Kollégiumi bizottság: 55008, DEENK KENÉZY ÉLETTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRA: Főigazgató, könyvtárvezető: Karácsony Gyöngyi 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: (52) / Telefon/fax: (52) KÖZMŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (Oktatási Központ) Telefon: (52) Fax: HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI IRODA: 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: (52) /55008, 55220, Telefon/Fax: (52) MAGYAR ORVOSTANHALLGATÓK EGYESÜLETE (MOE): III. sz. Kollégium 4004 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. Telefon/fax: (52) , (52) /54219 ERASMUS/SOCRATES IRODA: 4004 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (Oktatási Központ) Telefon/fax: (52) , tel: (52) /58011, Honlap: SÁNTHA KÁLMÁN SZAKKOLLÉGIUM: 4004 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. (Oktatási Központ 407, 409 szoba) Telefon: /56132,, (52) , (52) , (52) /58121, Honlap: 7

8 4. FEJEZET 4. FEJEZET A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS TANSZÉKEI GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Dékán, egyetemi docens Dékánhelyettes, egyetemi tanár Dékáni Irodavezető: Külső előadó, az Egyetemi Gyógyszertár diplomás munkatársa Külső előadó: Dr. Vecsernyés Miklós Dr. Halmos Gábor Nagyné Vaszily Mária Dr. Feketéné Dr. Csótó Edit Dr. Fésüs Adina Dr. Horváth László Dr. Kiss Erzsébet Dr. Kraszits István Dr. Szabó Csongor Dr. Trestyánszky Zoltán Dr. Bálint Antal Ferenc Dr. Bárd Tibor Dr. Borsy János Dr. Milbik József BIOFARMÁCIA TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel.: 52/ /55292; Fax: ; Tanszékvezető egyetemi tanár: Egyetemi adjunktus: Tudományos segédmunkatárs: Egyetemi gyakornok: Biológus: Ph. D. hallgató: Rezidens: Tanulmányi felelős: Dr. Halmos Gábor Dr. Treszl Andrea Dr. Szabó Zsuzsanna Csiha Sára Rózsa Dávid Dr. Kiss Lili Dr. Sípos Éva Dr. Oláh Gábor Lakatos Szilvia GYÓGYSZERHATÁSTANI TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. tel.: ; Fax: Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Tósaki Árpád Egyetemi adjunktus: Egyetemi tanársegéd: Ph.D. hallgató: Dr. Bak István Dr. Gesztelyi Rudolf Dr. Juhász Béla Dr. Lekli István Dr. Bombicz Mariann 8 Dr. Csépányi Evelin

9 A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS TANSZÉKEI Dr. Czompa Attila Dr. Pák Krisztián Dr. Varga Balázs Rezidens: Dr. Majnár Miklós Dr. Priksz Dániel Tanulmányi felelős: Dr. Varga Balázs GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI TANSZÉK 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Tel.: /22896; Fax: ; Web: Tanszékvezető egyetemi docens: Egyetemi tanár: Dr. Borbás Anikó Dr. Gunda Tamás Dr. Herczegh Pál Egyetemi tanársegéd: Dr. Bakai-Bereczki Ilona Dr. Fejes Zsolt Dr. Sipos Attila Meghívott előadó: Tanulmányi felelős: Dr. Pelyvás István Dr. Gunda Tamás GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel.: /22456; Fax: /22630 Tanszékvezető egyetemi docens: Dr. Vecsernyés Miklós Egyetemi adjunktus: Dr. Fenyvesi Ferenc Dr. Kovácsné Dr. Bácskay Ildikó Egyetemi tanársegéd: Dr. Siposné Fehér Pálma Dr. Újhelyi Zoltán Dr. Váradi Judit Tanulmányi felelős: Dr. Siposné Fehér Pálma GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉS ÉS MANAGEMENT TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel.: /54474 Egyetemi tanár: Dr. Blaskó György IPARI GYÓGYSZERGYÁRTÁS KIHELYEZETT TANSZÉK TEVA 4022 Debrecen Pallgi út 13. Tanszékvezető: Györgyné Dr. Vágó Magdolna Külső oktató: KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel.: Tanszékvezető egyetemi docens: Egyetemi tanár: Egyetemi tanársegéd: Külső előadó: Dr. Dér Péter Dr. Bodor Miklós Dr. Kovács Péter Dr. Somodi Sándor Dr. Borvendég János Dr. Gachályi Béla 9

10 5. FEJEZET 5. FEJEZET A GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK OKTATÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ TTK INTÉZETEK,TANSZÉKEK BIOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI INTÉZET Igazgató egyetemi tanár: NÖVÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető egyetemi docens: Egyetemi tanár: Egyetemi docens: Egyetemi adjunktus: Egyetemi tanársegéd: Tudományos főmunkatárs: FARMAKOGNÓZIA RÉSZLEG 4010 Debrecen Egyetem tér 1. Tel.: Részlegvezető egyetemi docens: Egyetemi tanársegéd: Gyógyszerész rezidens: KÉMIAI INTÉZET Igazgató egyetemi tanár: ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK 4010 Debrecen Egyetem tér 1. Tel: Tanszékvezető egyetemi tanár: Professor Emeritus: Egyetemi docens: Egyetemi adjunktus: Egyetemi tanársegéd: Főiskolai docens: Tanácsos: Okleveles vegyészmérnök: Dr. Tótmérész Béla Dr. Mészáros Ilona Dr. Borbély György Dr. Matus Gábor Dr. Papp Mária Dr. Vasas Gábor Dr. M-Hamvas Márta Dr. Máthé Csaba Dr. Molnár V. Attila Dr. Surányi Gyula Dr. Gonda Sándor Dr. Oláh Viktor Dr. Kerékgyártó János Dr. Vasas Gábor Dr. Gonda Sándor Dr. Parizsa Péter Dr. Somsák László Dr. Kéki Sándor Dr. Zsuga Miklós Dr. Deák György Dr. Nagy Miklós Dr. Nemes Sándor Dr. Nagy Lajos Dr. Kuki Ákos Nagy József Kakasi-Zsurka Sándor Balázs Tanulmányi felelős: Dr. Nemes Sándor FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK / DE-MTA HOMOGÉN KATALÍZIS KUTATÓCSOPORT 4010 Debrecen Egyetem tér 1., Tel: ; Fax: ; Web: Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Gáspár Vilmos Egyetemi tanár: Professor Emeritus: 10 Dr. Joó Ferenc akadémikus Dr. Rábai Gyula Dr. Bazs György

11 A GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK OKTATÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ TTK INTÉZETEK,TANSZÉKEK Dr. Beck Mihály akadémikus Egyetemi docens: Egyetemi adjunktus: Egytemi tanársegéd: Dr. Póta György Dr. Ősz Katalin Gombos Réka Dr.Horváthné Dr. Csajbók Éva Tudományos főmunkatárs: Dr. Bényei Attila Dr. Kathó Ágnes Tudományos munkatárs: Győrváriné Dr. Horváth Henrietta Dr. Papp Gábor Tudományos segédmunkatárs: Dr. Czégéné Csilla Enikő Dr. Purgel Mihály Udvardy Antal Irodavezető: Ph.D. hallgató: Román Istvánné Józsa Éva Szikszai Dorina Voronova Krisztina Predoktor: Pontos István Szatmári Imre KOLLOID- ÉS KÖRNYEZETKÉMIAI TANSZÉK 4032 Debrecen Egyetem tér 1., Tel: ; Fax: /22385; Web: Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Bányai István Egyetemi docens: Dr. Berka Márta Dr. Nagy Noémi Egyetemi adjunktus: Dr. Nagy Zoltán Dr. Novák Levente Egyetemi tanársegéd: Ph.D. hallgató: Nemes Zoltán Kéri Mónika Tanulmányi felelős Dr. Nagy Zoltán SZERVES KÉMIAI TANSZÉK 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Tel: ; Fax: Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Patonay Tamás Egyetemi tanár: Dr. Antus Sándor akadémikus Dr. Batta Gyula Dr. Somsák Sándor Egyetemi docens: Egyetemi adjunktus: Dr. Kurtán Tibor Dr. Juhász László Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta Egyetemi tanársegéd: Dr. Herczeg Mihály Dr. Juhászné Dr. Tóth Éva Tóthné Dr. Illyés Tünde Zita Tudományos munkatárs: Tanulmányi felelős: Dr. Csávás Magdolna Tóthné Dr. Illyés Tünde Zita 11

12 5. FEJEZET SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK 4032 Debrecen Egyetem tér 1. Tel: ; Fax: ; Web: Tanszékvezető egyetemi tanár: Dr. Fábián István Egyetemi tanár: Dr. Erdődiné Dr. Kövér Katalin Dr. Farkas Etelka Dr. Posta József Dr. Tóth Imre Professor Emeritus: Dr. Brücher Ernő Dr. Papp Lajos Dr. Sóvágó Imre Egyetemi docens: Dr. Buglyó Péter Dr. Gáspár Attila Dr. Gyémánt Gyöngyi Dr. Lázár István Dr. Lente Gábor Dr. Tóth Zoltán Dr. Várnagy Katalin Egyetemi adjunktus: Dr. Braun Mihály Dr. Tircsó Gyula Tudományos főmunkatárs: Tudományos munkatárs: Dr. Kállay Csilla Dr. Baranyai Zsolt Dr. Elek János Posztdoktor: Dr. Kálmán Ferenc Tanulmányi felelős: Dr. Várnagy Katalin FIZIKAI INTÉZET Igazgató egyetemi tanár: Dr. Pálinkás József SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉK 4026 Debrecen Bem tér 18/b Tel: ; Fax: ; Web: Tanszékvezető egyetemi docens: Dr. Szabó István Egyetemi docens: Dr. Katona Gábor 12

13 A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI 6. FEJEZET A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLŐDÉSTANI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Fogorvosi Anatómia Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos munkatárs Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Kurzus direktor (neurobiológia) kurzus direktor (szövet- és fejlődéstan) Dr. Antal Miklós Dr. Matesz Klára Dr. Földes István Dr. Módis László Dr. Székely György Dr. Birinyi András Dr. Felszeghy Szabolcs Dr. Kisvárday Zoltán Dr. Wolf Ervin Dr. Zákány Róza Dr. Kern Mária Dr. Szentesiné Dr. Holló Krisztina Dr. Balázs Anita Dr. Juhász Tamás Dr. Katóné Papp Ildikó Dr. Matta Csaba Dr. Mészár Zoltán Dr. Rácz Éva Martinec Bernadett Hegedűs Krisztina Hegyi Zoltán Szakadát Mónika Dr. Wéber Ildikó Dr. Antal Zsófia Ducza László Gaál Botond Katona Éva Kecskés Szilvia Dr. Papp Tamás Somogyi Csilla Takács Roland Dr. Kisvárday Zoltán Dr. Wolf Ervin 13

14 6. FEJEZET Tanulmányi felelős (I. év) Tanulmányi felelős (II. év) Szakadát Mónika Kis Gréta BIOFIZIKAI ÉS SEJTBIOLÓGIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Biofizikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Biomatematikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Sejtbiológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Dr. Szöllősi János Dr. Panyi György Dr. Mátyus László Dr. Szabó Gábor Dr. Vereb György Dr. Damjanovich Sándor Dr. Bacsó Zsolt Dr. Jenei Attila Dr. Krasznai Zoltán Dr. Nagy Péter Dr. Fazekas Zsolt Dr. Goda Katalin Dr. Hajdú Péter Dr. Székvölgyi Lóránt Dr. Varga Zoltán Hegedüs Éva Dr. Szántó G. Tibor Dr. Dóczy-Bodnár Andrea Dr. Vámosi György Dr. Pap Pál Dr. Sárközi Sándor Dr. Simon László Dr. Telek Andrea Dr. Tóth Ágnes Dr. Váradi Tímea Dr. Zsebik Barbara Dr. Bácskai Tímea Bartók Ádám Dr. Batta Gyula Gábor Dr. Horváth Henrietta Mészáros Beáta Szalóki Nikoletta 14

15 Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI Dr. Ujlaky-Nagy László Nizsalóczki Enikő Dr. Szöőr Árpád Dr. Balajthy András Bársony Orsolya Csomós István Domján Brigitta Gutayné Tóth Zsuzsanna Imre László Dr. Kovács Tamás Lajtos Tamás Dr. Minh Doan Xuan Quang Mocsár Gábor Nánási Péter Rente Tünde Shrestha Dilip Szalóki Gábor Szántó András Szilágyi Orsolya Tarapcsák Szabolcs Dr. Tóth Gábor Veres Adrienn Volkó Julianna Dr. Fazekas Zsolt BIOKÉMIAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Fogorvosi Biokémiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Dr. Tőzsér József Dr. Szondy Zsuzsa Dr. Fésüs László Dr. Nagy László Dr. Balajthy Zoltán Dr. Fuxreiter Mónika Dr. Szatmári István Dr. Bálint Bálint László Dr. Csősz Éva Dr. Király Róbert Dr. Sarang Zsolt 15

16 6. FEJEZET Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Főiskolai docens Biológus Ph.D. hallgató 16 Dr. Tőkés Szilvia Dr. Köröskényi Krisztina Dr. Mótyán János Dr. Simon-Vecsei Zsófia Dr. Barta Endre Dr. Mádi András Dr. Nagy Zsuzsanna Dr. Rühl Ralph Dr. Csomós Krisztián Dr. Demény Máté Dr. Keresztessy Zsolt Dr. Póliska Szilárd Dr. Scholtz Beáta Dr. Varga Tamás Bartáné Tóth Beáta Brázda Péter Czimmerer Zsolt Gyöngyösi Adrienn Matúz Krisztina Mihály Johanna Pap Attila Péntek-Garabuczi Éva Dr. Tóth Katalin Ágnes Veréb Zoltán Révészné Dr. Tóth Réka Cseh Tímea Dr. Gyuris Tibor Kerekes Tamás Nagy Éva Simó Emília Szalóki Szilvia Dr. Albert Réka Dániel Bence Elvan Elguren Golda Mária Ixchelt Cuaranta Monroy Keresztesi Edina Kiruphagaran Thangarajan Kiss Beáta Dr. Koller Júlia Dr. Kristóf Endre

17 Tanulmányi felelős A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI Lábiscsák Péter Dr. Meskó Bertalan Dr. Mohamed Faisal Mahdi Nagy Gergely Nagy Katalin Német István Pallai Anna Sárvári Anitta Kinga Simándi Zoltán Takács Erika Tóth Boglárka Tóth Ferenc Tóth Mária Dr. Tőkés Szilvia DE OEC MOLEKULÁRIS MEDICINA KUTATÓKÖZPONT 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Szakmai igazgató, egyetemi tanár Tudományos tanácsadó Dr. Fésüs László Dr. Jóna István ÉLETTANI INTÉZET 4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Fogorvosi Élettani és Gyógyszertani Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Dr. Csernoch László Dr. Nánási Péter Dr. Kovács László Dr. Szűcs Géza Dr. Bányász Tamás Dr. Bíró Tamás Dr. Magyar János Dr. Szűcs Péter Dr. Benkő Szilvia Dr. Pál Balázs Dr. Szentandrássy Norbert Dr. Tóth István Balázs Dr. Almássy János Dr. Horváth Balázs Dr. Jóna István Dr. Szentesi Péter 17

18 6. FEJEZET Tudományos munkatárs Külső előadó, főiskolai tanár Egyetemi gyakornok OTKA posztdoktori álláshely Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős Dr. Czifra Gabriella Dr. Dienes Beatrix Dr. Sztretye Mónika Dr. Cseri Julianna Dr. Jenes Ágnes Dr. Oláh Attila Dr. Szöllősi Attila Dr. Fodor János Kőszeghy Áron Dr. Lukács Balázs Ambrus Lídia Bodnár Dóra Budai Marietta Geyer Nikolett Dr. Hegyi Bence Kistamás Kornál Kovács Adrienn Nagy Zsuzsanna Dr. Palicz Zoltán Dr. Ruzsnavszky Ferenc Szabó Imre Lőrinc Tóth Adrienn Dr. Váczi Krisztina Varga Diána Vasas Nikolett Dr. Magyar János FARMAKOLÓGIAI ÉS FARMAKOTERÁPIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Dr. Szilvássy Zoltán Dr. Gergely Judith Dr. Benkő Ilona Dr. Pórszász Róbert Dr. Szentmiklósi József Dr. Megyeri Attila Dr. Peitl Barna Dr. Sári Zsuzsanna Réka Dr. Cseppentő Ágnes Dr. Németh József 18

19 Tudományos munkatárs Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős A DE OEC ELMÉLETI INTÉZETEI, TANSZÉKEI Dr. Gál Zsuzsanna Dr. Drimba László Hegedűs2 Csaba Kovács Diána Lelesz Beáta Marics Balázs Ungvári Éva Dr. Pórszász Róbert HUMÁNGENETIKAI TANSZÉK 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Web: Tanszékvezető egyetemi tanár Egyetemi tanár Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Külső előadó, ny. egyetemi docens Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős Prof. Dr. Biró Sándor Prof. Dr. Takács László Prof. Dr. Barabás György Dr. Penyige András Hádáné Dr. Birkó Zsuzsanna Dr. Beyer Dániel Ernő Dr. Keserű Judit Dr. Szilágyi-Bónizs Melinda Dr. Vargha György Dr. Fehér Zsigmond Dr. Schlammadinger József Dr. Vitális Sándor Szentesiné Szirák Krisztina Dr. Buglyó Gergely Paholcsek Melinda Dr. Vargha György IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Telefon: Fax: Intézetvezető egyetemi docens Professor Emeritus Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Klinikai szakorvos Igazságügyi elmeszakértő, tanársegéd Igazságügyi genetikus szakértő Dr. Herczeg László Dr. Buris László Dr. Módis Katalin Dr. Gergely Péter Dr. Turzó Csaba Dr. Fodor Mihály Dr. Tar Erika Fazakas Ferenc 19

20 6. FEJEZET Szerződéses Vegyész Szakorvos jelölt Tanulmányi felelős Dr. Süvöltős Mihály Posta János Dr. Székely Andrea Dr. Borsay Beáta Ágnes Dr. Rácz Kálmán Dr. Turzó Csaba IMMUNOLÓGIAI INTÉZET 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Telefon: Fax: Web: Intézetvezető egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Tudományos munkatárs Egyetemi gyakornok Ph.D. hallgató Tanulmányi felelős Dr. Rajnavölgyi Éva Dr. Bácsi Attila Dr. Lányi Árpád Dr. Laczik Renáta Szabó Attila Dr. Gogolák Péter Dr. Koncz Gábor Csillag Anikó Dr. Agod Zsófia Bacskai Ildikó Bene Pál Krisztián Bokhobza Esther Fekete Tünde Dr. Horváth Krisztián Pázmándi Kitti Dr. Lányi Árpád KLINIKAI KUTATÓ KÖZPONT 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Igazgató, egyetemi docens Professor Emeritus Egyetemi docens Egyetemi tanársegéd Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Dr. Bereczky Zsuzsanna Prof. Dr. Muszbek László Dr. Hársfalvi Jolán Pénzes-Daku Krisztina Dr. Katona Éva Dr. Komáromi István Dr. Bagoly Zsuzsa Dr. Fejesné Tóth Eszter Fekete Attila Dr. Orosz Zsuzsanna 20

Annual Report 1998 99

Annual Report 1998 99 Annual Report 1998 99 Edited by: Pál Gergely and Péter Kovács Prepared at the Center of Educational Development of the University Department of Anatomy, Histology and Embryology (Nagyerdei krt 98. Telephone:

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA. 2011. április 7-9. TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A XXX. JUBILEUMI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁRA 2011. április 7-9. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

Jeles napok, neves gyógyítók

Jeles napok, neves gyógyítók III. Vezetõk, orvosok, egyéb diplomások Lehetetlen a kórház közel 1.700 dolgozóját név szerint felsorolni. Erre nem vállalkozhattunk, de az alábbiakban közzétesszük a Markusovszky Kórházban valamilyen

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Magyar. felsõoktatási intézmények

Magyar. felsõoktatási intézmények Magyar felsõoktatási intézmények 2008 Bevezetõ Kedves Olvasó! Kérem, fogadja szívélyes üdvözletemet a Magyar Rektori Konferencia nevében! Szervezetünk a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 2007. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKTALÁLKOZÓJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme és Szülészeti

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2011/12. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: I. Belklinika tanterme B rklinika tanterme Gyermekklinika tanterme

Részletesebben

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Mandl József professzor gondolatai a témáról. RICHTER TÉMAPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA X. évfolyam 3. szám 2009. március 23. 3 tartalomból Semmelweis Egyetem Az Orvosegyetem és a TF-Fórum újságok jogutódja A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi, Fogorvostudományi,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú

A 2006. évi rektori köszöntõ után elhangzott interjú 2 2005. december 30-án dr. Sümegi Balázs dékán és helyettesei újévi koccintáson fogadták a kar professzorait és docenseit (lásd a fényképeket). Az ÁOK vezetésének karácsonyi üdvözletét és újévi köszöntõjét

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése Programfüzet 008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Hungarian Society of Laboratory Medicine

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól!

El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól! El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól! Mi, e nyílt levelet aláíró szervezetek és személyek elfogadhatatlannak tartjuk a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) döntését, melynek alapján a Kishantosi

Részletesebben

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL

Tartalom SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR DIPLOMÁSOK KÖRE HÍRLEVÉL 1 Egy újabb év után Köszöntöm a kedves Olvasókat! Hírlevelünk idei utolsó számát nyitották meg. Remélem, segítségükre lesz, hogy továbbra is a JUGYU vérkeringésében érezhessék magukat. Ha ez nem lenne

Részletesebben

2013. június 6. csütörtök

2013. június 6. csütörtök PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2013. június 6., csütörtök 11.00-12.30 MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ELŐADÁS 12.30-13.30 Ebéd 13.30-15.00 REFERÁTUMOK 15.00-15.20 Szünet 1. szekció terem 2. szekció terem 3. szekció terem 15.20-16.50

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 5 / 2 0 0 6 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

2013.május 23. csütörtök

2013.május 23. csütörtök MHTT XXIV. kongresszusa, Debrecen, Lovarda Egyetemi Kulturális és Szórakoztató Központ 2013.május 23. csütörtök 09:30 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 10:30 BÜFÉ 10:50 MEGNYITÓ Prof. Dr. Paragh György DE OEC Centrumelnöke

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2010/2011 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 0 / 2 0 1 1 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben