A Nemzeti Energiastratégia környezeti és fenntarthatósági értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Energiastratégia környezeti és fenntarthatósági értékelése"

Átírás

1 A Nemzeti Energiastratégia környezeti és fenntarthatósági értékelése Dr. Pálvölgyi Tamás BME egyetemi docens MTA MTB Légköri Erőforrás Albizottságának és az MMT Nap- és Szélenergia Szakosztályának előadó ülése május 23.

2 I. Nemzeti Energiastratégia vázlatos bemutatása

3 Energiastratégia és függetlenedés

4 Energetikai importfüggőség

5 Jövőképek I.

6 Jövőképek II.

7 Energiastratégia eszközök I.: energiatakarékosság

8 Energiastratégia eszközök II: Megújulók

9 Energiastratégia eszközök III.: atomenergia

10 Nemzeti energiahatékonyságjavítási célérték ( )

11 Épületenergetikai jövőképek: merre tartunk? Tervezett energiamegtakarítás a lakó- és középületekben (PJ/év) M-NCST, KÉK Prog. Energiastratégia EHCST-2 új építés középületek panel családi ház

12 II. Nemzeti Energiastratégia környezeti és fenntarthatósági értékelése: stratégiai környezeti vizsgálat

13 Az SKV jellege Mi az az SKV? Tervek, koncepciók, programok környezeti hatásának azonosítása Együttműködés a tervezőkkel a környezeti szempontok beépítésére Nyilvánosság tájékoztatása, érintettek bevonása a döntéshozatalba SKV = TERVEZÉSI SEGÉDLET Miben különbözik az SKV a környezeti hatásvizsgálattól (KHV)? Célja Tárgya Kritérium KHV Környezeti megfelelőség vizsgálata Beruházás, létesítmény Kibocsátási, terhelési határérték-rendszer SKV Környezeti konfliktusok azonosítása Terv, program, koncepció, stratégia stb. Környezeti, fenntarthatósági értékrend

14 Jogi keretek Jogi háttér SKV három pillére 2/2005 (I.5.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2001/42/EK irányelv bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról

15 Az SKV küldetése, célja SKV Környezeti Jelentés főbb jellemzői Tárgya: Energiastratégia cél- és eszközrendszerének, alapelveinek, jövőképének értékelése Célja: segítse a stratégia környezeti és fenntarthatósági teljesítményének javítását Küldetése: végrehajtható javaslatokat tesz az energiagazdálkodás környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés energiapolitikai érvényesítésére Fenntarthatósági értékelés: az Energiastratégia céljaira (fenntarthatósági értékrend) Környezeti teljesítményértékelés: az Energiastratégia helyzetértékelésére, intézkedéseire és jövőképeire Mi a lényeg? illeszkedés, összhang más stratégiákkal hajtóerők, hatások, következmények kb. 30 stratégia környezeti elemek ökoszisztémák társ.-gazd. folyamatok kompenzáló javaslatok kb. 50 db

16 Az SKV tartalma A környezeti értékelés kidolgozásának körülményei (egyeztetés, kapcsolódás a tervezéshez, érintettek bevonása) A módszertan, társadalmi egyeztetés koncepciójának ismertetése Az Energiastratégia bemutatása (kapcsolódásuk más programokhoz, dokumentumokhoz, jogszabályokhoz Az Energiastratégia fenntarthatósági értékelése (célok és prioritások) Az Energiastratégia környezeti teljesítménye (intézkedések környezeti értékelése, bizonytalan vagy negatív hatású intézkedések azonosítása Javaslatok az Energiastratégia negatív környezeti hatásainak kezelésére Az Energiastratégia végrehajtása során valószínűsíthető környezeti hatások (környezeti elemekre, ökoszisztémákra) Az Energiastratégia végrehajtási mechanizmusaiba illeszthető intézkedések!!!

17 Az Energiastratégia illeszkedése Fejlesztés politikák ÚSZT ENIT NSP OTK körny, klíma politikák NKP-3 DCRM NÉS-2 NFFS OHT előtt 2010 I. félév 2010 II. félév 2011 I. félév 2011 II. félév 2012 I. félév Energia politikák NCsT NES NEEAP Ágazati politikák EKS NVS NKFIS

18 Energiastratégia célrendszere ahogy az SKV látja Prioritások szintje 1. Dekarbonizáció 2. Energiabiztonság 3. Versenyképesség Főbb irányok, átfogó célkitűzések szintje: 1.1 RES áttérés: mezőgazd. alapú 1. Energia termelés, ellátás 1.2 RES áttérés: nap, szél, geot. 2.Hő, villamos en. fogyasztás 3. Közlekedési energiafogy. fenntarthatósági értékelés 1.3 Közlek.: bioüzemanyagok 1.6 Árverseny erősítése 1.4 Erőművi hatékonys.javítása 1.7 Forrás,tranzit diverzifikáció 1.5 Atomenergia bővítése 2.1 Energiaigények mérséklése 2.4 Versenykép. energiaárak 2.2 Low carbon, enhat. gazdaság 2.5 Villamos fűtés 2.3 Energiaszeg. felszámolása 3.1 Közl. igények mérséklése 3.2 Közlekedési elektrifikáció Végrehajtási eszközök, beavatkozások szintje: 1. Entak, enhat. javítása Megújulók alkalmazása Atomenergia alkalmazása Közlekedés fejlesztése Állami szerep erősítés környezeti teljesítmény értékelés Energ. infra. fejlesztése

19 Az Energiastratégia környezeti teljesítménye Jelentős pozitív hatású beavatkozások 1.1. Háztartási energia-felhasználás csökkentése 5.1. Közlekedési és szállítási energiafogyasztás csökkentése visszafogása az igények mérséklésével (közlekedési szokások megváltoztatása) 1.6. Energetikai szemléletformálási programok elindítása 1.3. Szénerőművek és gázerőművek hatásfok javítása 1.5. Biomassza alapú villamos- és hőenergia termelés hatásfok javítása 1.4. Villamosenergia hálózati veszteség csökkentése 1.2. Energiahatékonysági program a termelő és szolgáltató szektorokban 5.3. Közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése 2.2. Biogáz, depóniagáz hasznosítása 6.3. Hagyományos energiahordozók használatával kapcsolatos külső költségek (externáliák) figyelembevétele az ár- és tarifa rendszerben 6.2. Fogyasztás helyett hatékonyságot ösztönző fiskális eszközök bevezetése Bizonytalan (esetenként kismértékben negatív) hatású beavatkozások, melyek megfelelő intézkedésekkel számottevően javíthatók 2.7. Erőművi áramtermelés szélenergiából szélerőmű parkok Geotermikus hő hasznosítás hő- és vill. erőművekben (távhő) Villamos energia előállítása naperőműben (CSP, PV) 2.5. Erdei biomassza (tűzifa) lokális, decentralizált alkalmazása hőtermelésre 2.1. Mező- és erdőgazdasági melléktermékek decentralizált alkalmazása (biogáz nélkül!!) 3.1. Paksi atomerőmű telephelyén új blokk(ok) létesítése 2030-ig 5.2. Közlekedési elektrifikáció vasút fejlesztés (modal split) 5.4. Közúti közlekedés alacsony karbon intenzitású (elektromos, hidrogén) energia alapra helyezése 5.6. Bioüzemanyagok fenntartható (pozitív energia és kibocsátási mérleggel rendelkező) gyártása és felhasználása) Környezeti szempontból hátrányos beavatkozások 2.4. Erdei biomassza (tűzifa) alkalmazása hő- és vill. erőművekben 2.6. Ültetvényeken termelt (fás szárú) biomassza alkalmazása hő- és villamos erőművekben 2.3. Kommunális hulladék (anyagában nem hasznosító) alapú erőművi energiatermelés 4.1. Több forrásból és alternatív útvonalakon végbemenő földgáz és kőolaj beszerzés biztosítása (Nabucco, Déli Áramlat, AGRI LNG, déli földgáz folyosó (Southern Gas Corridor), északdéli földgáz és olaj folyosó (North-South Interconnections) 3.2. Újabb nukleáris kapacitások megépítése (nem Paks, 2030 után) 3.3. A kiégett fűtőelemek tárolása Magyarországon

20 A fenntartható energiagazdálkodás négy kulcsterülete 1. Fogyasztói igények energiatakarékosság Az Energiastratégia akkor segíti a fenntartható fejlődést, ha első számú prioritásként kezeli az energiatakarékosság és az energiahatékonyság-javítás ügyét, az energiatudatos fogyasztási szokásokat 2. Energiatermelés és ellátás Az erőmű-mix kialakítása során a környezeti externáliáknak legalább olyan súllyal kell latba esniük, mint a közvetlen gazdasági szempontoknak. A fenntarthatóság felé való átmenet során az atomenergiára, mint a villamosenergia-igények kielégítésének egy lehetséges válaszára kell tekinteni. 3. Biomassza-hasznosítás, agro-üzemanyagok Alapvető bizonytalanság: biomasszák életciklus-szemléletű energiamérlege, ökológiai-, karbon- és víz-lábnyoma. az Energiastratégia a második generációs bioüzemanyagok alkalmazását irányozza elő. 4. Átmenet egy alacsonyabb széntartalmú gazdaság felé Ha az EU 20 százalékról 30 százalékra változtatja az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célját, akkor ez a lépés Magyarországon 2020-ra a GDP-t 0,3%-kal emeli, míg a megerősödő magyar zöld gazdaság e lépés következtében legalább 50ezer új munkahelyet teremt..

21 Kiemelt javaslatok I. denuclear-decarbon jövőkép Javaslat egy az atomenergiát között fokozatosan kivezető, de az energiafüggőséget és a CO2 kibocsátást nem növelő jövőképre Alapfeltevések országos bruttó energiafelhasználás csökken 2020-tól, végső energiafelhasználáson belül a hőigények csökkennek. A hőigények kielégítése döntően földgázzal történik, tehát a csökkenés a földgáz igényekben várható. villamosenergia-felhasználás mérsékelten növekszik (<1%/év) A közlekedési célú energiaigények mérsékelt növekedése (az elmúlt évtizedhez képest mérsékelt növekedési ütemmel) Szükséges erőművi fejlesztések a meglévő paksi blokkok élettartam hosszabbítása, a blokkok fokozatos leállítása 2030-tól tiszta szén technológián alapuló lignit bázisú alaperőmű (+CCS) megépítése hőigények csökkenése során felszabaduló földgázforrásokra alapozva gázturbinás fejlesztések megújuló energiaforrásokra alapozott elosztott villamosenergia-termelés, a mikro hálózatok fejlesztésével kombináltan Erőteljes energiatakarékossági és energiahatékonyság-javítási programok

22 Kiemelt javaslatok II. új intézkedések A következő beavatkozásokkal (konkrét végrehajtási eszközökkel) javasoljuk az Energiastratégiát kiegészíteni: (1) Átfogó energiahatékonysági program megvalósítása a termelő és szolgáltató szektorokban (nem energiaipar). (2) Erőművi áramtermelés szélenergiából szélerőmű parkok. (3) Napenergia alkalmazása a decentralizált, kisléptékű, villamos energia termelésben (fotovillamos napelem).. (4) Villamos energia előállítása naperőműben.. (5) Tanyavillamosítás (off grid nap és szél). (6) Geotermikus hő hasznosítása hő- és villamos erőművekben (távhő). (7) Közlekedési és szállítási energiafogyasztás csökkentése az igények mérséklésével (közlekedési szokások megváltoztatása).

23 Kiemelt javaslatok III. Paks pótlás, bővítés Javasoljuk, hogy a Paksi Atomerőmű pótlását, bővítését megelőzően (még a környezetvédelmi engedélyezési eljárás előtt) készüljön: (1) Koncepció a magyarországi atomenergia-hasznosítás jövőjéről (műszaki és finanszírozási változatok; ideértve a nukleáris kapacitásaink élettartam hosszabbítását, pótlását, bővítését és a 2050-ig megvalósuló kivezetését is), (2) Ex-ante értékelés mélységű, komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és fenntarthatósági hatástanulmány, melynek ki kell terjednie: a pénzügyi, gazdaságossági, munkahelyteremtési, vállalkozás-ösztönzési, társadalmi hatásokra, a környezeti externáliákat életciklus szemléletben feltáró hatásokra, a természeti katasztrófákat, terror veszélyt és a nukleáris biztonságot érintő hatásokra, az energiagazdaság egyéb összetevőire (pl. szomszédos országokban épülő atomerőművekből importálható villamosenergia, primer energiahordozó-felhasználás diverzifikációja, megújulók elterjesztése, energiatakarékosság, energiaárak stb.) gyakorolt hatásokra. (3) E koncepciót és annak hatásvizsgálatát nyílt tervezés keretében kell kidolgozni és megvitatni; beleértve a paksi atomerőmű bővítésének előkészítését megalapozó Lévai Projekt és Teller Projekt háttértanulmányainak, költségszámításainak és megvalósíthatósági tanulmányainak nyilvánosságra hozatalát is..

24 Kiemelt javaslatok IV. fajlagos költségek Javasoljuk, hogy az Energiastratégia egységes metodikai keretek között, összehasonlító módon - mutassa be a különböző fajlagos villamosenergia előállítási egységköltségeket (Ft/kWh) a beruházás, a működtetés és az externális költségek vonatkozásában Ezen összehasonlításnak ki kell terjednie a szén, földgáz és nukleáris alapú erőművi technológiákon kívül a megújuló energiahordozókból előállított villamosenergiára is. beruházás működtetés? hihető? energiatakarékosság hulladék erőmű biogáz erőmű szél erőmű szalma erőmű faapríték erőmű CCGT erőmű atomerőmű szénerőmű Forrás:ok Ihnáth Ferenc és Kovács Gábor, Villamos energia termelésre alkalmas technológiák összehasonlítása. Energetikai Szakkollégium előadás, november 4. Kövesdi Zsolt, Erőműépítés Magyarországon - A megújuló alapú villamosenergia termelés problémái dióhéjban. Energetikai Szakkollégium előadás, szeptember 30. Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research, Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries. Final Report for the European Commission Directorate-General Energy and Transport fajlagos költség (Ft/kWh)

25 Köszönöm a figyelmet!