Iránytű A jövő a kezedben van!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iránytű A jövő a kezedben van!"

Átírás

1 Iránytű A jövő a kezedben van! 2018/2019 Amit egy nyolcadikosnak és szüleinek tudnia érdemes Kecskeméti Tankerületi Központ Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztató kiadvány Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

2 Szerkesztette: Hajagos Kiss Margit Szilágyi Csilla A kiadvány létrejöttében közreműködött: Bokor István Péterné Gereben Anita Huszka Klára Edit Zsótér Zsolt Készült: 1500 példányban A kiadvány a Kecskeméti Tankerületi Központ által elnyert EFOP Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében című pályázat keretében valósult meg. Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

3 Tartalom Kedves Tanulók, Szülők és Pedagógusok!... 5 Tájékoztató az intézményünkben történő továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadásról... 7 Kinek, melyik iskolatípus ajánlott?... 9 Az IKT eszközök felhasználása a pedagógiai szakszolgálat és az iskolák hatékonyabb együttműködése érdekében A középfokú oktatás rendszere A központi írásbeli felvételi vizsga fontos kérdései A középfokú felvételi ütemezése a 2018/2019. tanévben Az Arany János Programok célja, felvehetők köre Hiányszakmák Bács-Kiskun megyében A Kecskeméti Szakképzési Centrum pályaorientációs tevékenysége Vedd a kezedbe a jövődet! Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei középiskolák Bács-Kiskun megyén kívüli középiskolák Iránytű A jövő a kezedben van! 3 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

4 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

5 Kedves Tanulók, Szülők és Pedagógusok! Kedves Tanulók, Szülők és Pedagógusok! A tanulói életutak, pályatervek, életcélok megfogalmazásában, formálásában a szülőkkel együttműködve a köznevelés valamennyi szereplője érintett. Gyermekeink társadalmi beilleszkedésének segítésében közös a felelősségünk. Az életpálya-építés fontos mérföldkövéhez érkezünk minden év decemberében, amikor a nyolcadikos diákok elhatározzák, hogy milyen középfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat, és ennek megfelelően jelentkeznek a központi írásbeli felvételire. A jól átgondolt döntés, az egyén érdeklődéséhez, képességeihez, lehetőségeihez igazodó pályaválasztás sikeres életutat eredményezhet. Ahhoz, hogy döntésük megalapozott legyen, a jelentkezés pillanatáig számos kérdésre kell választ kapniuk, melyeket elsősorban pedagógusaiknak, szüleiknek tesznek fel. Változó világunkban fontos, hogy diákjaink a jövőjüket meghatározó döntéshelyzetekben naprakész, pontos ismeretekkel rendelkezzenek, és az alapos tájékozódás érdekében tisztában legyenek azzal, hogy honnan és kitől várhatnak hatékony segítséget. Napjainkban az internet bárki számára könnyen elérhető forrása az ismeretszerzésnek, strukturálatlansága miatt azonban a megbízható információ kiszűrése időigényes. A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadás munkaközösségében szakembereink azon dolgoznak, hogy a diákok, a szülők és a pedagógusok a pályaválasztás során felmerülő valamennyi kérdésre választ, bizonytalanság esetén a gyermek érdekét szolgáló eligazítást, tanácsot kapjanak, és hogy megújuló szakmai tudásukkal a felmerülő problémahelyzetekre megfelelő megoldást találjanak. A tanulók számára a szükséges ismeretek birtokában megfogalmazott pályatervekhez kell hozzárendelni, nevesíteni a megfelelő képző intézményt. Kiadványunkkal az intézmény kiválasztásához szeretnénk naprakész információval szolgálni. A Bács- Kiskun megyében elérhető középfokú oktatási intézményekről és a 2019/2020-as tanévben induló képzésekről törekedtünk teljes képet adni, de a gyakrabban választott megyénken kívüli intézményekre vonatkozóan is szerepel információ. Minden nyolcadikos diáknak sikeres iskolaválasztást és eredményes jelentkezést kívánunk! Kecskeméti Tankerületi Központ 6000 Kecskemét, Homokszem u Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. Tel.: (+36 76) pedagogiaiszakszolgalat.hu Iránytű A jövő a kezedben van! 5 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

6 HASZNOS LINKEK pedagogiaiszakszolgalat.hu eletpalya.munka.hu/elsoszakma szakmasztar.hu kozepiskolafelveteli.hu bkmkik.hu/dualis kepzes eduline.hu dualis.hu /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

7 Tájékoztató Tájékoztató az intézményünkben történő továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadásról A pályaválasztás és az ehhez kapcsolódó tanácsadói munka az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. A pályaválasztás már nem zárul le az iskolai tanulmányok befejezésével, hanem ismételten felmerül az életút későbbi szakaszaiban, hiszen az élethosszig tartó tanulás során többször is kerülhetünk döntéshelyzetbe. Az első képzés kiválasztása után gyakori, hogy újabbakra kell jelentkeznie a sikeres életpályát befutni szándékozónak. Megváltozhat az érdeklődési területe, de lehet, hogy a szakterületén történő változásoknak való megfelelés céljából kell majd továbbképeznie magát, vagy átképzésre kényszerülhet amiatt is, hogy alkalmazkodhasson a munkaerő-piaci helyzethez. Mit is jelent a pályaorientáció? A pályaorientáció általánosságban tájékozódást, eligazodást jelent a szakmák világában. A különböző képző intézményekkel, a szakmákkal kapcsolatos információgyűjtést, keresgélést tájékozódást, majd az ezek közötti összefüggések, kapcsolódási lehetőségek feltérképezését eligazodást értjük ezen a kifejezésen. A fogalom jelentése ennél azonban tágabb: tulajdonképpen azoknak a személyes kompetenciáknak, készségeknek a megszerzését jelenti, amely előkészíti az ember pálya környezet megfeleltetését. Ebből következik, hogy nem csupán a különböző szakmákról, hanem önmagunkról és a minket körülvevő társadalmi környezetről szerzett ismereteket is magába foglalja. Így a pályaorientáció segít összhangba hozni az egyéni készségeket a társadalmi igényekkel és a választott szakmával. A jó döntéshozatalhoz négy tényező ismeretére van szükségünk: Reális kép önmagunkról. Képességeink, személyiségünk fontosabb tulajdonságainak ismerete mellett nagyon fontos ismernünk érdeklődési körünket, illetve azt, hogy mi a célunk, szándékunk a megszerzett képesítéssel. Széleskörű ismeretek a választható szakmákról. A munkaerő-piaci környezet ismerete. A képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek. Szakszolgálati szolgáltatásaink: A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója január 1-jétől a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet értelmében a Kecskeméti Tankerületi Központ. Intézményünk szeptemberétől megyei illetékességi körrel látja el a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatát. Pályatanácsadói munkánk az igényekhez igazodóan több formában valósul meg: Iránytű A jövő a kezedben van! 7 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

8 Tájékoztató egyéni tanácsadás, mely lehet rövid, informáló jellegű vagy komplex, tesztekre, kérdőívekre épülő tanácsadás csoportos tanácsadás (csoportos tesztfelvétel, majd a kiértékelés eredményének függvényében rövid, vagy amennyiben szükséges komplex tanácsadás) tematikus órák, foglalkozások (osztályfőnöki óra keretében kiscsoportos foglalkozások) általános iskolásoknak és középiskolásoknak szülői tájékoztatók információ-átadás, tájékoztatás általános és középiskolások szüleinek tájékoztatás a pedagógusoknak és más szakembereknek (egyéni formában vagy nevelőtestületi értekezleten) szakmai konferenciák megszervezése, előadások megtartása partnereinknek tájékoztatás elérhető programokról, mint pl. részvétel munkahelyi látogatásokon, üzemlátogatásokon, középiskolák nyílt napjain) A hitelesség, a gördülékeny, hatékony munka naprakész tájékozottságot kíván, ennek érdekében szorosan együttműködünk a pályaorientációban, pályaválasztásban részt vevő más szervezetekkel is. A jelentkezés módja: Az iskoláknak a tanév elején és félévkor igényfelmérő lapot küldünk ki melyen az osztályfőnökök kérhetik a csoportos foglalkozásokat, szülői értekezleteket, illetve jelzik a szülők és a tanulók igényeit az egyéni tanácsadásokra. A honlapunkról letölthető Jelentkezési lap és a Szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével en keresztül is eljuthatnak az igények munkatársainkhoz. Telefonon is megkereshetnek bennünket a szülők, pedagógusok és a 18 évet betöltött tanulók. A tanácsadás időpontjáról ben vagy telefonon értesítjük a jelentkezőket. A tanulókat előzetes beosztás alapján tudjuk fogadni: hétfőtől csütörtökig 8.00 és óra között pénteken óráig. A tanácsadás igénybe vételéhez 16 éves kor alatt a szülő, törvényes képviselő (gondviselő) írásos hozzájárulása szükséges. Kiknek ajánljuk szolgáltatásunk igénybe vételét? az általános iskola 5. és 6. évfolyamos diákjainak, akik a pályaválasztásról, szakmákról játékos, tematikus órák keretében szerezhetnek ismereteket a 7. és 8. évfolyamos diákjainak, akik tanácstalanok, bizonytalanok, érdeklődési irányuk még nem alakult ki, ezért egyéni tanácsadásra, segítségre van szükségük /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

9 Kinek, melyik iskolatípus ajánlott? (pl. sajátos nevelési igény fennállása, pályaalkalmasságát befolyásoló egészségi állapot, egyéb speciális ok miatt) a középfokú iskolák tanulóinak, akiknél felvetődik az iskolaváltás igénye, esetleg fennáll a lemorzsolódás veszélye, vagy egyéb tényezők merülnek fel, pl. egészségkárosodás jelentkeznek fakultáció-választás előtt álló középiskolásoknak felsőfokú intézményekbe készülő nappali tagozatos tanulóknak a évfolyamig Mi történik az egyéni tanácsadás során? Az egyéni tanácsadásra jelentkező tanulók pályairányultságukra vonatkozó tematikus beszélgetésen vesznek részt, amit kérdőívek kitöltése követ. A kérdőívek az érdeklődési irányokat, a főbb képességterületeket, motivációs erőket tárják fel. A kérdőívek kiértékelése után személyesen beszélgetünk el a szülőkkel, tárjuk eléjük a javaslatainkat, s egyeztetjük az elképzeléseket. A személyes találkozásokat törekszünk a tanuló iskolájában megszervezni. Amennyiben az iskolában nem tudjuk megszervezni, abban az esetben a kecskeméti székhelyünkön vagy a járási tagintézményeinkben fogadjuk a tanulót és a szülőt. A tanácsadás ingyenes. Az utazással kapcsolatos költségek a szülőket terhelik. Kinek, melyik iskolatípus ajánlott? Gimnázium Azoknak a tanulóknak ajánlott, akiknek nem okoz gondot a tanulás. Szívesen, kiegyensúlyozottan teljesítenek, és érettségi után a felsőoktatásban szeretnének tovább tanulni. Szintén megfelelő lehet a gimnáziumi továbbtanulás, ha még nagyon távolinak érzik a szakirány kiválasztását (gyakori szülői jelzések: éretlen, gyerekes, játékos ), és általános iskolai eredményeik, tanulási képességeik támogatják a gimnáziumi követelmények teljesítését. Szakgimnázium (korábbi nevén szakközépiskola) Annak a diáknak érdemes a szakgimnáziumi képzést választania, aki erős orientációt (érdeklődést, kedvet) mutat adott szakirány felé. Tanulási képességei, tanulási motivációja legalább átlagos szintűek, hiszen az érettségi bizonyítvány megszerzése után a technikusi végzettség eléréséhez további egy vagy két évig fog tanulni. Meglévő adottságai, képességei és irányultsága alapján már a hetedik, nyolcadik osztályban valószínűsíteni lehet az adott szakmairányból való foglalkozásválasztást, vagy továbbtanulási szándékot. Iránytű A jövő a kezedben van! 9 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

10 Az IKT eszközök alkalmazása Szakközépiskola (korábbi nevén szakiskola) Szakközépiskolai képzést akkor tanácsos választani, ha elsődlegesen szakmát szeretne a tanuló, s még nem döntött arról, érettségit kíván-e szerezni. Ebben az esetben a 3. év végén még dönthet arról, hogy újabb szakmát tanul, érettségit tesz két év alatt, illetve a munka világában helyezkedik el a már megszerzett szakképesítésével. Szakiskola (korábbi nevén speciális szakiskola) A szakiskolákba azok a sajátos nevelési igényű tanulók iratkozhatnak be, akik eltérő tanterv szerint végezték általános iskolai tanulmányaikat, vagy nem tudják teljesíteni a szakközépiskolai követelményeket és szakértői véleményükben ez az iskolatípus kerül kijelölésre. A tanulók három képzési év után részszakma elsajátításáról kapnak bizonyítványt. Számukra tanulmányaik alatt lehetőség van az iskolai eredményeik függvényében szakközépiskolában folytatni tanulmányaikat. Az IKT eszközök felhasználása a pedagógiai szakszolgálat és az iskolák hatékonyabb együttműködése érdekében Az iskolai pályaorientációt támogató informatikai tevékenységünket folyamatosan frissítjük, és fokozatosan bővítjük. Az iskolai pályaorientációs foglalkozásokhoz ajánljuk webes felületünk tartalmait, melyek között az érdeklődők számos foglalkozásról találhatnak kisfilmet, melyben a szakemberek szakmájuk legfontosabb jellemzőit foglalják össze. Pályaválasztási tanácsadás menüpontjára kattintva elérhetőek. (Foglalkozásbemutató filmek.) Ugyanezen a felületen az EFOP pályázat Szakmák képekben menüpontja alatt a középiskolás diákok által készített ismertető kisfilmek azokról a szakmákról, melyeket aktuálisan tanultak. A számukra lényeges szempontokat kiemelve, közérthetően mondják el általános iskolás diáktársaiknak, hogy mit tartanak szakmájukról fontosnak, és miért ajánlják másoknak. A kisfilmek böngészését nem kizárólag a nyolcadikosoknak javasoljuk, az érdeklődésük felkeltéséhez a hatodik, hetedik osztályos tanulók számára is informatívak, hasznosak lehetnek. Az iskolai pályaorientációt segítő pedagógusok támogatása céljából építettük ki on-line hálózatunkat. Az infokommunikációs csatorna alkalmas az aktuális ismeretek, tudnivalók továbbítására, és a pályaorientációval kapcsolatos iskolai kérdések, kérések megválaszolására /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

11 A középfokú oktatás rendszere Pályaválasztást segítő rendezvények A középiskola kiválasztásához jelentős mértékben nyújtanak segítséget az évente őszszel megrendezésre kerülő, immár hagyományos pályaválasztási kiállítások, börzék. Az idei tanévben Bács-Kiskun megye három helyszínen kerültek megrendezésre, Kecskeméten, Baján és Kiskőrösön. Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére ugyancsak idén ősszel indult első országjáró útjára az a szakmákat bemutató kamion, amelyben a gyermekek az építőipar, autóipar, vendéglátás és a divat világával ismerkedhettek meg virtuálisan a szemüvegek segítségével. A középfokú oktatás rendszere Az alábbi táblázatban bemutatjuk a középfokú oktatás rendszerét, az egyes iskolatípusok legfontosabb jellemzőit, valamint a középiskola utáni továbbképzési lehetőségeket. Gimnázium Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola idő 4 év vagy 1+4 év (nyelvi előkészítő évfolyammal) 3 év vagy 3+2 év érettségire felkészítés (igény szerint) 1+2 év Kimenet (bizonyítvány) gimnáziumi érettségi komplex szakmai érettségi (+szakmai képzettség) szakképzettséget igazoló bizonyítvány Továbbtanulási lehetőség Szakképzés Felsőoktatás OKJ: 2 év OKJ: szakmacsoporton belül folytatva 1 év, eltérő szakmacsoportban 2 év szakirányú felsőoktatási bármely irányú szakképzés vagy alapképzés felsőoktatási (gimnáziumi típusú kiegészítő érettségi után bármely szakképzés vagy alapvagy osztatlan képzés alap vagy osztatlan képzés) További OKJ képzés ráépülés vagy érettségi birtokában alapszakképzés érettségi birtokában felsőoktatás Munkaerőpiac Iránytű A jövő a kezedben van! 11 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

12 A központi írásbeli felvételi vizsga fontos kérdései A központi írásbeli felvételi vizsga fontos kérdései A tanév rendje tartalmazza a központi írásbeli felvételi vizsgák lebonyolításával kapcsolatos teendőket, határidőket és a fontos tudnivalókat (13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 2. melléklet). Az írásbeli felvételit központi írásbeli felvételi vizsgának nevezték el, mivel a vizsga az Oktatási Hivatal által megküldött feladatlapok felhasználásával országosan egységesen kerül megszervezésére. A dolgozatokat a megküldött javítókulcsok alapján országosan egységesen javítják. Kinek ajánlott a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés? A központi írásbeli felvételi vizsga megírása a gimnáziumi és a szakgimnáziumi továbbtanuláshoz elengedhetetlen. A szakközépiskolákba belső felvételi eljárással kerül a tanuló, ennek ellenére ajánlott a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni, hiszen egy esetleges rendkívüli felvételi eljárás során szükséges lehet a vizsga eredménye (pl. szakgimnáziumba történő átjelentkezés esetén). A szakiskolai (korábban speciális szakiskola) felvétel a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján történik, a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezni nem szükséges. Mi a határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezésnek? 2018.december 7. Mikor szervezik meg a központi írásbeli felvételi vizsgákat? január 19-én 10 órától a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkezők számára január 24-én 14 óra a pótló írásbeli időpontja. (Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.) A vizsgák országosan, egységesen kerülnek megszervezésre. Mely tantárgyakból kell központi írásbeli felvételi vizsgát tenni? Vizsgázni anyanyelvből és matematikából kell. Mindkét vizsga 45 percig tart, közte 15 perc szünetet kapnak a tanulók. Hol szervezik meg a központi írásbeli felvételi vizsgát? A vizsga bármelyik középfokú iskolában megírható, amelyik ilyet szervez. Ezen iskolákról jegyzék készül, melyet az Oktatási Hivatal a honlapján november 16-ig közzé tesz. Megírható ott is, ahová majd ténylegesen jelentkezni fog a tanuló, de meg /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

13 A központi írásbeli felvételi vizsga fontos kérdései írható a lakóhelyhez legközelebb eső központi egységes írásbeli szervező iskolában is. A különleges bánásmódot igénylő tanulók szülei amennyiben a vizsgán szeretnék érvényesíteni a szakértői véleményben javasolt pedagógiai kedvezményeket előbb tájékozódjanak, hogy az optimális vizsgafeltételeket biztosító középiskolába jelentkeztessék gyermeküket. Hogyan lehet felkészülni a központi írásbeli felvételi vizsgára? Az otthoni gyakorláshoz az előző tanévek írásbeli feladatai a megoldásokkal az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetőek, és a tanuló felvételi előkészítőre is járhat, melyet az iskolájában vagy egyes középiskolában szervezhetnek meg. Mit kell vinni a központi írásbeli felvételi vizsgára? diákigazolványt vagy személyi igazolványt, kék vagy fekete színű tollat, ceruzát, körzőt, szögmérőt, radírt, a szakértői vélemény alapján pedagógiai kedvezményben részesülő tanulónál az igazgató határozatában engedélyezett segédeszközöket. Mi történik a központi írásbeli felvételi vizsga után? A feladatokat és a javítókulcsokat a vizsgát követően az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, így a vizsgázók és szüleik összehasonlíthatják a dolgozatok értékelését a javítókulcsokkal. A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola február 7-ig Értékelőlapot állít ki. Az Értékelőlap fénymásolatát a Jelentkezési lap mellé szükséges csatolni. Az Értékelőlapot a tanuló a szóbeli meghallgatásra vigye magával. Mire kell figyelni a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezésénél? A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók szüleinek a felvételi eljárást megelőzően ajánlott tájékozódniuk a speciális eljárási szabályokról, melyeket érdemes részletesen tanulmányozni. Ezek az Nkt pontjában illetve a 3. pontjában nevesített tanulók részére biztosítható pedagógiai kedvezményekre vonatkozó jogszabályok: Nkt. 51. (5) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a Iránytű A jövő a kezedben van! 13 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

14 A központi írásbeli felvételi vizsga fontos kérdései hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. Nkt. 56. (1) A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Nkt. 56/A. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvényben, továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek. Mikor kerül sor a szóbeli meghallgatásra? a szóbeli meghallgatás február 21. és március 14. között tartható meg A vizsga kérdései a NAT-ban az alapfokú nevelés oktatás 1 8. évfolyamára meghatározott követelményrendszerre, és a középfokú iskola pedagógiai programjában meghatározott, és a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek. A középiskolák a honlapjukon teszik közzé az egyes tárgyakhoz kapcsolódó szóbeli témaköröket /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

15 A középfokú felvételi ütemezése a 2018/2019. tanévben A középfokú felvételi ütemezése a 2018/2019. tanévben 2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez alapján ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS ssz Határidők Feladatok október 20. A felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala az iskolák honlapján október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről november 16. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékének közzététele december 7. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete január 19., január 24., Központi írásbeli felvételi vizsgák. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) február 21. március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét március A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak május Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel május 6. augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Iránytű A jövő a kezedben van! 15 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

16 A középfokú felvételi ütemezése a 2018/2019. tanévben ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS ssz Határidők Feladatok május 17. A május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. ARANY JÁNOS PROGRAM ssz Határidők Feladatok december 7. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt intézménybe december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása január 18. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel január 19., január 24., Központi írásbeli felvételi vizsgák az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat április 30. Az Arany János Kollégiumi Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása. Honvédelmi, rendészeti felelős miniszteri fenntartású iskolákba jelentkezés ssz Határidők Feladatok február 18. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

17 Az Arany János Programok célja, felvehetők köre Az Arany János Programok célja, felvehetők köre Program rövidített neve Feltételek (legalább egy) Célja Kollégiumi szakközépiskolai halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a szülőnek max. 8 osztály* átmeneti nevelésbe vett ideiglenes hatállyal elhelyezett eredményes tanulás a szakközépiskolában szakközép-, illetve szakképző iskolai tanulmányokhoz a kollégiumban befogadó pedagógiai környezet a szociális hátrányok kompenzálása a lemorzsolódás csökkenése szakmához jutást Kollégiumi Tehetséggondozó hátrányos helyzetű érettségi bizonyítvány nevelésbe vett esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére ideiglenes hatállyal elhelyezett 5 éves program, egy előkészítő a szülőnek max. 8 osztály*, de rendszeres évvel indul**** gyermekvédelmi kedvezményre pedagógiai és szociális való jogosultsága nem állapítható meg segítség***** rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyik szülő max. 8 osztály*, a másik max. szakképesítés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és, elégtelen lakókörnyezet** árva és rászorult*** rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény + szülő max. 8 osztály* hátrányos helyzetű tehetséggondozás felsőfokú tanulmányokra való rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eredményes felkészítés átmeneti nevelésbe vett ideiglenes hatállyal elhelyezett rászorult*** Iránytű A jövő a kezedben van! 17 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

18 Az Arany János Programok célja, felvehetők köre A csillaggal jelölt kifejezések magyarázata: * a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen ** lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. -ában foglalt családsegítő szolgáltatás vagy a Gyvt a szerint a gyermekjóléti szolgálat által végzett környezettanulmány alapján az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket nem biztosító, elégtelen lakókörnyezetnek minősül *** a gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján; A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie **** Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat. Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyamára, 9/Ny. nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9/Kny. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást kötött vagy köt valamely, az Arany János Kollégiumi Programot működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít. ***** egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján például egyéni foglalkozások megszervezésével a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt folyamatos támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat és felvételizhessenek a felsőoktatásba. A programról további információk érhetők el a honlapon /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

19 Hiányszakmák Bács-Kiskun megyében Hiányszakmák Bács-Kiskun megyében A szakmaválasztáshoz hasznos információ az elhelyezkedési lehetőségek számításba vétele. Hiányszakma tanulása a munkaerőpiacon előnyös lehet, hiszen azonnali elhelyezkedést biztosít. A hiányszakmák listáját a megyei fejlesztési és képzési bizottságok tanévenként állítják össze, majd a kormány hagyja jóvá. Azok a diákok, akik hiányszakmát tanulnak, tanulmányi ösztöndíjat kapnak. 2018/2019-re vonatkozó hiányszakmák Bács-Kiskun megyében: A 353/2017. (XI.29.) Kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben Bács-Kiskun megyében az alábbi szakképesítések minősülnek hiány-szakképesítésnek: ács asztalos épület- és szerkezetlakatos faipari technikus gazda gépgyártás technológiai technikus gépi forgácsoló gyakorló ápoló gyakorló mentőápoló hegesztő ipari gépész kőműves magasépítő technikus mezőgazdasági gépész mezőgazdasági gépésztechnikus női szabó pék szerszámkészítő szociális gondozó és ápoló villanyszerelő virágkötő és virágkereskedő Iránytű A jövő a kezedben van! 19 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

20 Kecskeméti Szakképzési Centrum A Kecskeméti Szakképzési Centrum pályaorientációs tevékenysége A Kecskeméti Szakképzési Centrumot 10 tagintézmény alkotja, melyből 1-1 iskola Kunszentmiklóson és Tiszakécskén található. Az intézmény egyik nagyon fontos feladata a fiatalok pályaválasztásának segítése. Fontos, hogy a helyi igényeknek megfelelő képzést adjunk a tagintézményeinkbe jelentkezőknek, ezzel is segítve a közvetlen környezetükben való tanulást, majd a munkalehetőséget. Célunk, hogy mindenki megtalálja helyét abban a szakmában, amelyet választ és ezzel sikeressé tegyük számára a boldogulást az életben. Jelmondatunk is ezt fejezi ki: Szakma. Siker. Kecskemét. Mi is kell ahhoz, hogy megfelelően tudjon dönteni a fiatal és vele együtt a szülő is? Mindenképpen ismerni kell a lehetőségeket. A XXI. században a lehetőségek közötti tájékozódás nem is annyira egyszerű feladat. Nem csak a mindennapokban tapasztalhatók a gyors átalakulások és változások, hanem a tanulható szakmák, képzések esetében is! Ki tudja, milyen munkát kell elvégezni 5-10 év múlva? Lehet, hogy még nem is létezik az a munkakör, ezért sok szempontot kell mérlegelni a pályaválasztás során. Célunk, minél szélesebb körben megismertetni a pályaválasztás előtt állókat saját lehetőségeikről, a tagintézményeinkben tanulható szakmákról, tapasztalatainkról, továbbá, hogy merre is érdemes továbblépni. A pályaorientáció keretében minden érdeklődő számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy belekóstolhasson olyan szakmákba, kipróbálja magát olyan területeken, amelyekkel esetleg eddig nem találkozott. Ezeket a programokat a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt valósítjuk meg. Saját iskolai tanműhelyeinkben lehetőséget biztosítunk a partner általános iskolák számára rendhagyó technika órák megtartására. A részt vevő osztályoknak gyakorlati foglalkozások keretében (2 tanóra) lehetősége van különböző gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. Külső szemlélőnek lehet, hogy ez csak barkácsolásnak tűnik, de sok esetben felismerheti a diák, hogy milyen területen jó, mivel szeretne foglalkozni. E közben észrevétlenül megtapasztalja a szakma, ágazat szépségét, érdekességét, ki /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

21 Kecskeméti Szakképzési Centrum hívását, lehetőségeit. Találkozik a már nálunk tanuló diákokkal és az ő elmondásuk alapján személyesebb információt kaphat az iskoláról a tanulási lehetőségekről. Évente két-három alkalommal minibörzét szervezünk általános iskoláknak, ahol több szakma is saját standdal bemutatkozik. A minibörze keretében a kérdések, beszélgetések mellett lehetőség van rövid, játékos gyakorlati tapasztalatszerzésre. Ezeken az eseményeken természetesen nem csak az érintett 8. osztályosok, de az alsóbb évfolyamosok is részt vesznek, hogy ízelítőt kapjanak a szakmák világából. Nem feledkezünk meg a szabadidő hasznos eltöltésében való segítségről sem. Minden nyáron megrendezésre kerül a Szaki Tábor, ahol öt nap alatt játékos szakmai gyakorlaton keresztül sokkal részletesebben megismerhetik iskoláinkat és az ott folyó tevékenységeket. Mindenki lehet szakács, asztalos, stb. egy napra ebben a táborban. Megismerkednek nem csak az iskolai képzésekkel, hanem a partner vállalatainkat is meglátogatják. A Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményein keresztül már hagyományosnak te kinthető orientációs tevékenységet végez. Ennek keretében minden iskola nyílt napokat tart, ekkor mind az iskolákban, mind a tanműhelyekben várják az érdeklődőket. Ezeken az eseményeken a szülők számára is elérhető időpontokban részletes bemutatást kapnak az érdeklődők. Minden meghívásnak próbálunk eleget tenni, így részt veszünk az általános iskolák által szervezett továbbtanulási szülői értekezleteken az iskolák lehetőségeinek megfelelően. Iránytű A jövő a kezedben van! 21 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

22 Kecskeméti Szakképzési Centrum Az egész megyében részt veszünk a Pályaválasztási Kiállításokon. Az elmúlt évtől szakmai roadshow keretében, amennyiben lehetőséget tud biztosítani az iskola nagyon szívesen részt veszünk az általános iskolák pályaválasztási napjain vagy azon kívül is. Ezzel segítve munkájukat és a pályaválasztás előtt álló tanulókat. Minden év tavaszán megrendezzük az országosan meghirdetett Szakmák Éjszakája rendezvényt. Ezen az eseményen este hat órától éjfélig lehet ismerkedni a szakképzési centrum tagintézményeiben oktatott szakmákkal, képzésekkel. Az eseményt színvonalas programok is kísérik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban. Itt nem csak a tizenévesek, de a felnőttek számára is bemutatjuk képzési kínálatunkat. A programon tagintézményeink mellett a partner vállalatok is bemutatkoznak, szakmatanulásra ösztönzik a diákokat. A Szakmák Éjszakája rendezvény napján 10 óra és 16 óra között saját diákjaink elhelyezkedésének támogatására, a végzős diákok számára Karrier Napot rendezünk, ahol tanulóink tájékozódni tudnak az elhelyezkedési lehetőségekről. Számunkra fontos, hogy mindenki megtalálja a hozzá legjobban illő szakmát, végső célunk a sikeres felnőtté válás. Jelmondatunk is ennek a szellemében született! Szakma. Siker. Kecskemét. 22 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb / PM 3:42

23 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vedd a kezedbe a jövődet! Melyek a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzést segítő tevékenységei? iskolarendszerű szakmai gyakorlati képzés felügyelete (gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása és ellenőrzése) tanulószerződés rendszerének gondozása szakképzési tanácsadói hálózat működtetése szakmai gyakorlati szintvizsgáztatás szakmai záróvizsgákra szakértők delegálása Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntőinek és döntőjének megyei szervezése mesterképzések szervezése, mestervizsgák lebonyolítása szak- és felnőttképzési tanácsadás felnőttképzés, munkahelymegtartó képzések szervezése pályázatírás továbbképzések, előadások megtartása életpálya-tanácsadási szolgáltatás, pályaorientáció A duális képzésről Az általános iskola befejezése után 3 év alatt, vagy az érettségit követően, illetve a felnőttoktatásban akár 1-2 év alatt szakképesítést lehet szerezni. Iskolarendszerű felnőttoktatás keretében ingyenes a második szakképesítés, az újabb szakma megszerzéséért nem kell fizetni. A szakképző iskolákban a duális képzés keretében a tanulók gyakorlati oktatása általánosságban 9. évfolyamon az iskolai tanműhelyben, ezt követően sikeres szintvizsga esetén a nyári összefüggő gyakorlattól külső képzőhelyen (egyéni vállalkozásoknál, üzemeknél, kórházakban, vendéglátóhelyeken, üzletekben és más szervezeteknél) történik. Az érettségizettek, a felnőttoktatásban tanulók, illetve, azok a 9. évfolyamos diákok, akiknek gyakorlati képzése kizárólagos gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyben valósul meg, már a tanulmányaik megkezdésekor azonnal köthetnek tanulószerződést. A tanulószerződésről Tanulószerződés keretében a tanuló képzése valós munkakörnyezetben zajlik. A megszerzett szaktudás megfelel a kor technológiai kihívásainak és a munkaerőpiac elvárásainak. A tanuló megismeri a folyamatokat, a technológiát, a munkatársakat, a célokat, magát a gazdálkodót, lehetőséget biztosítva a szakmai vizsga utáni alkalmazásra. Iránytű A jövő a kezedben van! 23 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

24 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Milyen előnyökkel jár, ha a tanuló külső képzőhelyen tölti a gyakorlatot? tapasztalt gyakorlati szakemberek adják át tudásukat gyakorlatias tudást sajátíthat el, szakmai gyakorlatot szerez havi rendszeres juttatásokat (pénzbeli juttatás, kedvezményes étkezés) kap a képzés teljes ideje alatt Segítünk Neked tanulószerződés kötésben iskolaválasztásban képzőhely keresésében gyakorlati képzéssel kapcsolatos tájékoztatásban Tanulószerződés köthető: a nappali rendszerű oktatásban és nappali, esti, vagy levelező munkarendben megszervezett felnőttoktatásban is. A főállású munkaviszonyban álló munkavállaló a saját munkáltatójával is köthet tanulószerződést. Ha eddiginél több információra van szükséged a szakmákról pályadöntésedhez, akkor tarts velünk e rendezvényeken: Üzem-, képzőhely és tanműhely látogatások Tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek általános és középiskolás tanulók és szüleik részére Egyéni tájékoztatás Pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények (Rendhagyó technika órák, Szakmai minibörze, Pályaválasztási Családi Nap) Szakmaismereti versenyek Nyári pályaorientációs táborok (SZAKI tábor) A szakképzéssel, illetve pályaválasztással kapcsolatos kérdéseiddel fordulj hozzánk bizalommal személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefon: 76/ A tanulószerződés kötésével kapcsolatos további információk: Facebook: Bács Pályaválasztás /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

25 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szakképzési feladatai: a duális képzés rendszerének felügyelete, fenntartása szintvizsgák szervezése mesterképzés/mestervizsga szervezése pályaorientációs feladatok A NAK Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadója kezdeményezésével és közreműködésével 2018 októberében szervezte meg immár második alkalommal a Foglalkozások Hete című programsorozatot. A program keretein belül, mezőgazdasági tangazdaságok és gyakorlati képzőhelyek látogatását szerveztük. Az érdeklődő diákok számára a szakmai napok alkalmával lehetőség nyílt a munkafolyamatokba való tényleges bekapcsolódásra, ismerkedhettek a szakmai tevékenységekkel (kalácsfonás, fémmegmunkálás, virágkötés stb ) annak érdekében, hogy a szakmaválasztás tudatos döntés legyen, a későbbi lemorzsolódás elkerülése érdekében. Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola Baja A program bajai állomásán szezonális virágkötészeti, kertészeti, és traktorvezetési gyakorlatra nyílt lehetőség, továbbá ellátogathattak az AXIÁL Kft. bajai központjába is, Iránytű A jövő a kezedben van! 25 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

26 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ahol közelről ismerkedhettek meg a kiállított erő-, és munkagépekkel. Itt találkoztak gyakorlati oktatáson résztvevő és már végzett diákokkal is, akik az iskolából kikerülve mesélték el a szakmában való elhelyezkedés előnyeit. Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházán 15-nél is több szakmai tevékenységet próbálhattak ki az érkezők két helyszínen. Az iskolában, ahol az élelmiszeripari szakmák kerültek bemutatásra a tanulók minden érzékszervére döntő hatást gyakorolt a vendéglátó iskola. A brióskészítés, kolbásztöltés, mézeskalács díszítés, kolbászsütés képviseli az élelmiszeripari szakmákat. A tangazdaságban lovaglás, magvetés, almalé készítés gyakorlatok voltak a legkeresettebbek, így képviselve a mezőgazdaság ágazatát. FM ASZK Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jánoshalma Jánoshalmán szintén kettő helyszínnel zajlott a szakmai nap. Az iskola épületében szívboncolás, testtáj felismerés, palacsintasütés tevékenységeken át vezetik be a szervezők az érdeklődő diákokat a szakmai ismeretekbe. A tangazdaságban lehetőség nyílt /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

27 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden tanuló számára traktorvezetésre, sajtkészítésre, csavarozásra, túrókészítésre, fémmegmunkálásra, malac és borjú etetésen át minden, az intézményben oktatott szakma megismerésére. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola Kecskemét A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola a mezőgazdaság és a környezetvédelem terén kínál piacképes képzéseket. A gazdaságilag önálló iskola fenntartója az agrárminisztérium. Leendő tanulóinkat barátságos környezet, jól felszerelt sportcsarnok és tantermek, laboratóriumok, könyvtár, elhivatott tanárok és korszerű gyakorlati helyek várják, melyek mind-mind segítik a tananyag hatékony elsajátítását. A szakmai gyakorlat egy része az iskolában biztosított, de több képzésnek az intézmény tangazdasága ad helyet, ahol üvegházi, fóliaházi és szabadföldi termesztés zajlik. Az aktív diákélet szervezését segíti a diákönkormányzat által használt klubhelység. A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola Kecskeméten az elsők közt nyerte el az Ökoiskola címet és jelenleg is jogosult a cím és logó használatára. Az iskola 2015 óta tagja az Agrár-szakképző Iskolák Hálózatának. Sikeres pályázataink lehetővé teszik, hogy a diákok külföldi és hazai tanulmányutakon vehessenek részt. A határtalanul pályázat keretén belül a Vajdaságban és Felvidéken voltak diákjaink az elmúlt két évben. Intézményünk folyamatosan pályázik az Erasmus programban. Nyertes pályázatunknak köszönhetően lehetőség van arra, hogy tanulóink külföldön töltsék a négy hetes nyári szakmai gyakorlatukat. A program során a diákok német és angol nyelvtudása fejlődik, megismerkednek a modern kertészetben és környezetvédelemben használt anyagokkal, eszközökkel, technológiákkal. A gyakorlat végén a tanulók Europass iga- Iránytű A jövő a kezedben van! 27 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

28 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara zolványt kapnak. Szabadidejükben kirándulásokon, városnézésen, tengerparti programokon vesznek részt. Az egy hónapos gyakorlat teljes költségét a Tempus Közalapítvány finanszírozza. A Ginop pályázatnak köszönhetően újabb programokat és fejlesztéseket valósíthatunk meg. A szakképzésben résztvevők hiányszakma ösztöndíj és tanulószerződés lehetőségével élhetnek. A képzés részeként angol, illetve német idegen nyelvet oktatunk. A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A képzésekre a tanulmányi eredmények alapján történik a felvétel. A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. Képzéseink: Szakgimnázium ( idő: 4+1 év) Környezetvédelem ágazat: Környezetvédelmi technikus Kertészet és parképítés ágazat: Parképítő és fenntartó technikus Szakközépiskola ( idő: 3+2 év érettségire történő felkészítéssel) Dísznövénykertész Kertész Virágkötő és virágkereskedő (hiányszakma) Szőlész borász Családi gazdálkodó Kecskeméten a kertészetben a diákok teljes értékű diákként bevonásra kerülnek a napi feladatokba, mint például a palántázás és paradicsompalánták gyommentesítése, ágyások tisztítása, de az iskolában is a gyakorlati megközelítés dominál, hiszen a koszorúkötés és laborgyakorlatok mellett a számlakitöltés rejtelmeibe is bevezetik a pályaválasztás előtt álló vendégeket. A négy pályaorientációs nap során 39 tevékenységen keresztül 9 szakképesítés kerül bemutatásra több mint 600 tanuló részvételével /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

29 Bács-Kiskun megyei középiskolák felvételi adatlapjai Bácsalmás Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium Intézmény neve: Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium OM azonosító száma: Címe: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5. Telefon, fax száma: (+36 79) címe: Honlap: Igazgató: Márai András Pályaválasztási felelős: Vargyai Antalné 2018/2019-es tanévre, nappali tagozatra felvettek létszáma: 66 fő Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 4,0 Gimnázium Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2019/2020-as tanévre Tagozat Kódszám forma időtartam (év) Felvehető létszám (fő) 4 évfolyamos gimnázium 0001 általános gimnázium évfolyamos gimnázium 0002 általános gimnázium 6 34 Felvételi követelmények: Idegen nyelvoktatás: A hozott közismereti tárgyak jegyei alapján (6 osztályos tagozat: 5. év végi és 6. félévi, 4 osztályos tagozat: 7. év végi és 8. félévi eredmény). Felvételi vizsga nincs. Angol és német nyelv, az első nyelvet magasabb óraszámban oktatjuk. (6 osztályos heti 3 óra, 4 osztályos heti 5 óra.) SNI-tanulóknak kedvezmények a felvételi vizsgákon: Nincs felvételi vizsga. Köznevelési Híd programban rész vesz: nem Felvételi vizsgák tervezett időpontja: Nincs felvételi vizsga. Nyílt napok időpontjai: Kollégiumi férőhelye: Egyéb megjegyzés: november 24. (szombat) 8 12 óráig Vidékieknek diákszállón lakhatási lehetőség. 3D oktatás, sportolási lehetőségek, tehetséggondozás. Iránytű A jövő a kezedben van! 29 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

30 Baja Bajai III. Béla Gimnázium Intézmény neve: Bajai III. Béla Gimnázium OM azonosító száma: Címe: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. Telefon, fax száma: (+36 79) címe: Honlap: Igazgató: Arnóczki János 2018/2019-es tanévre, nappali tagozatra felvettek létszáma: 129 Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 4,0 4,6 Gimnázium Tagozat Felvételi követelmények: Idegen nyelvoktatás: Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2019/2020-as tanévre Kódszám forma időtartam (év) Felvehető létszám (fő) 001 nappali nappali év végi+8. félévi eredmények és központi írásbeli felvételi. Emelt óraszámú 1. idegen nyelv angol és német (DSD is). SNI-tanulóknak kedvezmények a felvételi vizsgákon: Jogszabály szerint (pl.: eszköz vagy időhosszabbítás az írásbelin). Köznevelési Híd programban rész vesz: nem Felvételi vizsgák tervezett időpontja: január :00 óra (Pótló felvételi eljárás: január :00 óra) Nyílt napok időpontjai: Kollégiumi férőhelye: Egyéb megjegyzés: november 14-én a hatodikosoknak, 2018.november 16-án a nyolcadikosoknak reggel 8-tól. Radnóti Miklós Kollégiumban minden igénylőnek. Célunk az érettségire való felkészítés és a sikeres felsőoktatási felvételihez segítés. Érettségi átlageredményeink 4,4 4,7 közöttiek. Felsőoktatásba a végzettek 92 98%-a került be az elmúlt 10 évben /2019 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

31 Bács-Kiskun megyei középiskolák felvételi adatlapjai Baja Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézmény neve: Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM azonosító száma: Címe: 6500 Baja, Barátság tér 18. Telefon, fax száma: (+36 79) címe: Honlap: Igazgató: Müller István Pályaválasztási felelős: Gáll Bettina, Puch Ildikó 2018/2019-es tanévre, nappali tagozatra felvettek létszáma: szakiskola: 142; készségfejlesztő iskola: 56 Hozott tanulmányi eredmények átlaga: szakiskola: 3,5 Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,5 Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2019/2020-as tanévre Szakiskola (volt speciális szakiskola) Szakmacsoport Szakképesítés 9. E Előkészítő osztály nappali 1 52 Vendéglátás Konyhai kisegítő 0001 nappali 2 13 Mezőgazdaság Parkgondozó 0002 nappali 2 13 Könnyűipar Textiltermék összeállító 0003 nappali 2 13 Faipar Asztalosipari szerelő 0004 nappali 2 13 Építészet Kőműves 0005 nappali 4 13 Gépészet Épület és szerkezetlakatos 0006 nappali 4 13 Egyéb Tisztítás technológiai szakmunkás 0007 nappali 4 13 Tervezett szakmáink: Mezőgazdaság Családellátó 0008 nappali 2 13 Ügyvitel Számítógépes adatrögzítő 0009 nappali 2 13 Kódszám forma időtartam (év) Felvehető létszám (fő) Iránytű A jövő a kezedben van! 31 Book (Merre Tovább 2018) 100.indb PM 3:42

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019.

Részletesebben

Pályaválasztás-beiskolázás

Pályaválasztás-beiskolázás Pályaválasztás-beiskolázás Országos beiskolázási adatok a diákok 96,9 %-ának felvétele már az általános felvételi eljárásban (79 363 tanuló) az ekkor kimaradók részére (2 520 tanuló) 72 000 szabad férőhely

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezető és pedagógus

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 3232 Mátrafüred, Erdész út 11. www.matra-szakkepzo.sulinet.hu OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 004 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018/2019. TANÉV Mátrafüred, 2018. október 1. Felvételi tájékoztató_2018_mf

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre

Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak 2018/2019. tanévre Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. Tel: 46 / 508-252 www.ker-misk.sulinet.hu Felvételi tájékoztató

Részletesebben

Az általános felvételi eljárás kezdete.

Az általános felvételi eljárás kezdete. 2016.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről 2016.11.15. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018 / 2019. tanév OM azonosító 031 966 Iskolánk a nemzeti köznevelési törvényben előírt létszámok alapján alakítja ki az osztálylétszámokat, tanulócsoportokat. Az iskola felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és Kollégium Ibrány, Petőfi u. 1.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és Kollégium Ibrány, Petőfi u. 1. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és Kollégium 033647 4484 Ibrány, Petőfi u. 1. www.moricz-ibr.sulinet.hu I. A meghirdetett tanulmányi területek, az azokat jelölő belső kódok Belső

Részletesebben

2018/2019 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2018/2019 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2018/2019 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre Szaktudás Lelkiség Szolgálat 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Tel/Fax.: 49/505-280 e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: suli@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

Továbbtanulási szülői értekezlet. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 2015/16-os tanév

Továbbtanulási szülői értekezlet. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 2015/16-os tanév Továbbtanulási szülői értekezlet Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola 2015/16-os tanév Törvényi háttér A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok : 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ)

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ) Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben (Időpontok-információ) Iskolaválasztás és pályaválasztás Az általános iskola kiemelt feladata Célok Az iskolaválasztás felelős segítése A szülők tájékoztatása

Részletesebben

OM azonosító: Szombathely, Aréna u. 10. Tel: 94/

OM azonosító: Szombathely, Aréna u. 10. Tel: 94/ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító:036729 9700 Szombathely, Aréna u. 10. Tel: 94/501-341 e-mail: info@kdg.szombathely.hu www.kdg.sulinet.hu Felvilágosítást ad: Módos Tibor igazgató és Merklin Ferenc igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pécs, Berek utca 15. Tel. 72/ ;

Pécs, Berek utca 15. Tel. 72/ ; Tisztelt Szülők, Kedves Nyolcadikosok! A Pécsi Tudományegyetem (PTE SZESZI) jogelődjét 1945-ben alapították. A fenntartói jogokat 2008 óta a Pécsi Tudományegyetem gyakorolja. Iskolánkban 1995-től érettségire

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Tagintézményeink: Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági

Részletesebben

OM azonosító: Szombathely, Aréna u. 10. Tel: 94/

OM azonosító: Szombathely, Aréna u. 10. Tel: 94/ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium OM azonosító:036729 9700 Szombathely, Aréna u. 10. Tel: 94/501-341 e-mail: info@kdg.szombathely.hu www.kdg.sulinet.hu Felvilágosítást ad:

Részletesebben

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása

TERVEZET! OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER OKM-11767/2006. TERVEZET! Tárgy: a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosítása 2006. november Tartalmi összefoglaló A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2019/2020. tanévre

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2019/2020. tanévre Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2019/2020. tanévre Szaktudás Lelkiség Szolgálat 3400 Mezőkövesd, gróf Zichy János u. 18. Tel/Fax.: 49/505-280 e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a es tanévre. MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a es tanévre. MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Cím: Miskolc, 3530 Meggyesalja út 26. OM: 201189 Intézményvezető: Németh Katalin Pályaválasztási felelős: Pócsik Julianna igazgatóhelyettes Telefon: 06-46-505-195

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /003

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /003 Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM azonosító száma: 203052/003 Cím: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. Telefonszám: 62/547-160 Fax: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

Iktatószám: 3-21 / Ügyintéző: Tarkó Gábor igazgató Tárgy: Jelentkezési lap. Jelentkezési lap

Iktatószám: 3-21 / Ügyintéző: Tarkó Gábor igazgató Tárgy: Jelentkezési lap. Jelentkezési lap 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 23. Telefon: +36-70-400-2550 Fax: +36-68-468-258 Honlap: www.kozmamhegyes.sulinet.hu www.facebook.com/kozma.mezohegyes E-mail: kozma.mezohegyes@gmail.com OM azonosító:

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2016/2017 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS

BEISKOLÁZÁS 2016/2017 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS BEISKOLÁZÁS 2016/2017 KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet /A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje

Részletesebben

[ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

[ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 3 1 6 HÉTFŐ 1 31 KEDD

Részletesebben

A 2017/2018. tanévben a tanítási év

A 2017/2018. tanévben a tanítási év A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 180 nap. A tanítási év első féléve 2018.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019 Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2018/2019. OM azonosító: 203058 Feladatellátási hely: Cím: 1134 Budapest, Váci út 21. Tel.:1-3208-233 Web: www.bolyai-szakgimnazium.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018 2019. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0801 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0802 nappali XXVIII. Turisztika 0803 nappali

Felvehető létszám (fő) XXVI. Kereskedelem 0801 nappali XXVII. Vendéglátóipar 0802 nappali XXVIII. Turisztika 0803 nappali Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám:

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2018/2019. tanév. MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola OM: Miskolc, Meggyesalja u. 26.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2018/2019. tanév. MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola OM: Miskolc, Meggyesalja u. 26. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2018/2019. tanév MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola OM: 201189 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 26. MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 3530 Miskolc, Meggyesalja

Részletesebben

Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Cím: 6900 Makó, Posta u. 4-6. Telefonszám: 62/510-917 Fax: 62/510-917 E-mail: kerititkarsag@gmail.com

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK Ágazati képzés (9-12. évfolyam) Cím: 6723

Részletesebben

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA FM DASZK VÉPI KÖZÉPISKOLÁJA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM azonosító: 036410 Címe: 9751 Vép, Szent Imre utca 36-38. Intézményvezető: Hollósi Éva igazgató Beiskolázási felelős: Pesti

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Németh László Gimnázium, Általános Iskola OM azonosító száma:

Hódmezővásárhely. Németh László Gimnázium, Általános Iskola OM azonosító száma: Hódmezővásárhely Németh László Gimnázium, Általános Iskola OM azonosító száma: 200893 Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Németh László u. 16. Telefonszám: 62/533-137 Fax: 62/533-137 E-mail: titkarsag@nlg.httpf.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200909 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2020 2021. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2019/2020. tanév beiskolázási tájékoztató füzete

2019/2020. tanév beiskolázási tájékoztató füzete 2019/2020. tanév beiskolázási tájékoztató füzete Kedves pályaválasztás előtt álló Diákok! Engedjétek meg, hogy bemutassuk iskolánkat és megismertessünk benneteket szakmáinkkal! A Debreceni SzC Építéstechnológiai

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK

HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK HOGYAN VÁLASSZUNK ISKOLÁT? TUDNIVALÓK ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS SZÜLŐKNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATA A TOVÁBBTANULÓK ÉS SZÜLEIK RÉSZLETES, PONTOS TÁJÉKOZTATÁSA. A BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód)

Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) Felvételi tájékoztató OM azonosító: 203052 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája Tanulmányi területek Szakgimnázium 530 (kód) turisztikai szakközépiskolai osztály 531 (kód) vendéglátó

Részletesebben

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 2019/2020. tanévre. Kaposvári Szakképzési Centrum OM:

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 2019/2020. tanévre. Kaposvári Szakképzési Centrum OM: FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 2019/2020. tanévre Kaposvári Szakképzési Centrum OM: 203027 Kaposvár 2018 I. A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő: 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről

Részletesebben

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 2019/2020. tanévre. Kaposvári Szakképzési Centrum OM:

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 2019/2020. tanévre. Kaposvári Szakképzési Centrum OM: FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 2019/2020. tanévre Kaposvári Szakképzési Centrum OM: 203027 Kaposvár 2018 I. A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő: 2011. évi CXC. törvény a 20/2012.

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI

A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK Szabó Károly Főigazgató GINOP 5.2.5-16-2016-00001 azonosító számú Gyakornoki program - támogató szolgáltatások című kiemelt projekt keretében

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma:

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola OM azonosító száma: 202742 Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 3. Telefonszám: 62/548-964 Fax: 62/548-964 E-mail: fodor@fodorj-szeged.sulinet.hu Honlap: http://fjk.sulinet.hu

Részletesebben

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató Szerkesztés lezárva: 2018.11.13. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetés... 3 2. A KIFIR

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma:

FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma: FM-ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 027 986 Cím: 6600 Szentes, Kossuth u. 45. Telefonszám: 63/562-265 Fax: 63/562-265 (108-as mellék) E-mail: barthaszki@szentes.hu Honlap:

Részletesebben

KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső program Felhasználói útmutató

KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső program Felhasználói útmutató KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső program Felhasználói útmutató Szerkesztés lezárva: 2017.11.14. Általános ismertetés A KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső program

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2018/2019. tanévre Bács-Kiskun megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2018/2019. tanévre Bács-Kiskun megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2018/2019. tanévre Bács-Kiskun megye Segítség a jegyzék használatához A jegyzék a középfokú iskolák által a 2017/2018.

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

A felvételi szakaszai:

A felvételi szakaszai: Első szakasz: A felvételi szakaszai: általános felvételi eljárás 2018. január 20. 2018. április 27. Második szakasz: rendkívüli felvételi eljárás 2018. május 7. 2018. augusztus 31. 2017. október 20. Középfokú

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Szegedi Szakképzési Centrum 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Az intézmény OM azonosítója: 203052 Tel.: 62/425-322 E-mail: info@vasvari.hu Honlap: www.vasvari.hu

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A as TANÉVRE

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A as TANÉVRE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2019 2020-as TANÉVRE Tagintézményünkben, a szakgimnáziumi osztályokban a 9-12. évfolyamokon szakmai érettségire, majd egy éves képzéssel technikusi OKJ-s vizsgára készítjük fel

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ 2018/2019-ES TANÉV Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: Ssz. A Szakképesítés (képzési program)

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám: 62/540-272

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2018-2019. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben