Operációs rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Operációs rendszerek"

Átírás

1 Operációsrendszerek 4.előadásfájlrendszerek 2007/2008.I.félév Dr.TörökLevente

2 Amaiprogram Elvárásokegyfájlrendszertől Standardfájlrendszerek: FAT,UFSfájlrendszerek Linkelés Speciálisfájlrendszerek: dev,loopback,proc,tmpfs Mount,fstab,mtab FUSE,VFS,journaling

3 Elsődlegesen Elvárások namespace:nevekkellehessenhivatkozniadatokra (fájlnevekkel) szabad területésfoglalt területekmanagement je (tudjukmerrevannakazadatokatárolón) transzparencia:mindenhardware tugyanúgy lehessenkezelni (nekelljenazxgyártótermékénegyfopen tmásképpen paramétereznimintazygyártóén)

4 Elvárások Másodlagosan: tools:eszközöklegyenekhozzáformázásra, robosztusság:nekorruptálódjon,haelmegyatáp metainformació(nevek)neromolhassanakel azadatoksorrendiségeneboruljonfel >valódisync Hozzáférés/jogosultságszabályozása(rwxrwx...) fragmenationpolicy:legyenmódarra,hogyazadatok fregmentációjátcsökkentenilehessen. cache:legalábbolvasásralegyencache

5 Egyfile rendszerszervezése Hagyományosanhierarchikusformábanszoktukafájlokattárolni: unix oknálminden(!)egyfájlrendszerrésze awindows oknálléteznekmeghajtók

6 Filerendszer:hierarchikus Aunix oknálafájlrendszerszervezésére vannakerőskonvenciók Akérdés:hogyvalósítsukeztmegpl.awinchfelületén?

7 Particióstábla Adiszkfelülete MBR 1.particio 2.particio Példa1:FATpartició Boot record FileAllocationTable File ok,jegyzekekazadatterületen

8 FAT Freespacemanagement1. (folytonosfoglalás?) 1) 2)rmDF 3) Konklúzió: Lehetetlenaztbiztosítani,hogyaaszabadhelyekmikéntafile okmagukis mindigegyetlenhelyrekerüljenekadiskfelületén.ezértpl.láncoltlistátszervezünkbelőlük.

9 FAT Freespacemanagement2 (láncoltlista) EzmagaaFAT

10 FAT Freespacemanagement3. (ugyanezkiterítveadiszken) FATbejegyzés sorszáma FATbejegyzéstartalma EndoffileA EndoffileB FAT:Aholvanpointerottfoglalt,aholnincs(0)ottszabad. ( 1)afájlutolsóblock jáhoztartozófatbejegyzés.

11

12 Egyfilebelsőszerkezete Adirectory,mint fájlelsőblokkja: Afájlelsőblokkja: Fejléc Fejléc file1.txt0x234 file2.txt0x4344 Afájltartalma Adirectory bantalálhatófile oknevei Ugyanezenfájlelsőfizikaiblokkjánakcíme

13 Egyfájlfejléce. DirvagyFile hiddenvagysem Jegyezdmeg: Afájlfejléceutánkezdődikafájltartalma Adirectoryegyolyanspeciálisfile

14 AFATkülönbözőverziói

15 FAT Opsys:DOS...WindowsME igbezárólagcsak eztafilerendszertismerte. Pro: Egyszerű Fixméretűadminisztrációsterület Con: AzegészFATnekamemóriábankelllenniea működéshez

16 UnixFileSystem UFS afájlblokk jainak Rendszerbetöltő megtalálhatóságátleíró adatszerkezet. Diszkgeometriaiadatok Aszabadblokkoklistaja Adatterület

17 Freespacemanagement

18

19 Az ls ali parancs Arootkonyvtarmindiga 2 esi node bantalalhato Filehossza I nodeszam Adirectory bancsakafile oknevei ési nodeindexeitárolódnak.

20 Egymásikpélda: /usr/ast/mbox

21 Fizikai block címek Azi node szerepe Indexekazi nodetáblában Azinode okrasokszorvanszükség ezértmindigamemóriábanvannak, viszontcachemechanizmus biztosítja,hogyszinkronban legyenalemezentalálhatóval. Ezrészeametainformációk konzisztenciájának.

22 Sokszintűi nodetáblázat. Mittegyünkhahosszúazi node oklistája? Egyfátszervezzükazadatokból. Aznode okimmáronnemcsakfizikaiblokkokrahanemtovábbii node okraismutathatnak.

23 (Hard)linkelés Célja: Duplikálásnélkülafájlrendszertöbbpontjánis elérhetővétenniugyanaztafile t. Hardlink: Alinkdirectory jábaegyugyanolyanbejegyzéskerül, mintazcéldirectory jábanvolt. /home/hallgato/dir1 Linkeléselőtt /home/hallago/dir1/file /home/hallgato/dir2 Linkelés után

24 Példa li total rw r r 1levlev :02file li~/dir2 total0 li~/dir2 total rw r r 2levlev :02file li total0 li~/dir2 total rw r r 1levlev :02file Konkúzió:mindakétdirectory hozugyanúgytartozikahard linkeltfile!

25 Softlinkelés Softlink:egyspeciálisfájlkészül,amelyneka típusaazhogysoftlinkéstartalmaacélfile. Specfájl attirubutum: softlink Nemlétezőfájlramutat!

26 Speciálisfilerendszerek:/dev Nefelejtsükel:aunix okbanmindenfile.plahardware einkneveiis. link Character baseddevice directory majorésminorszámok:akernelbenazonosítanakegydevice t

27 Speciálisfilerendszerek:/dev Blockdevice:winchester,cd,szalag,stb. Blockdevice

28 /devkonvenciók /dev/hda1 ATA/IDEalapudevice:winchester SCSIvagyemuláltSCSI(plCD)alapúdevice:winchester /dev/sda1 Abetűkértelmezése: s/h >ATA/SCSI a/b/c/d >adevicesorszáma 1/2/3/4 >partíciósorszáma

29 /devszokások /dev/cdrom,/dev/dvdrw,/dev/dvd:egylinkamegfelelő/dev/hd... ra /dev/tty:sorosport /dev/modem:egylink /dev/loop0..n:loopbackdevice ok /dev/dsp:hangkártya /dev/mixer:hangkeverőegység /dev/zero >korlátlanullehet semmit olvasnibelőle /dev/null >bármitírunkbeleelnyeli. /dev/urandom:randomértéketlehetolvasnibelőle

30 /devfilerendszer Céljaaprogramozóelőlelrejteniakülönbözőhardware ek különbözőségeinketprogramozását.(virtualitásv. transzparencia) Ésmégmirejó? mindenwinchesterugyanúgynézzenkiprogramozói szempontból.plnekelljenegywd nmásképpenfájl megnyitni,mintegysamsung on. Pl.awinchesterblock jaitszekvenciálisánkitudjukolvasni, visszatudjukirniegymentéssorán.(nézdmegaman ban addparancsot!) ddif=/dev/hda1of=/home/hallgato/backup

31 Mount Hogyláthatóegyaz/devalatttalálhatódevice tartalma? mount typevfat/dev/hda1/media/windows vagy mount typeext2/dev/hda2/root

32 Külsőegységekelérése Mountpoint

33 Milyenmount olásokélneka rendszerben? Nézzükmeghogymilyenmount olásokélneka rendszerünkbenaz/etc/mtabfile tkiolvasásával: Azoszlopokjelentése: Device,mount point,filerendszertipusa,egyéb opciók,mount olásisorrend

34 Nemlehetmegspórolniasok paramétert? De.A/etc/fstaberrevaló.Ebbeírjukbelea paramétereketplígy: ezekutánelégcsakegy mount/media/ipod otirni.

35 Loopbackdevice Létrehozhatunkolyanfile t,amiugyviselkedikmint egyegydevice.pl.egydd vellementettdisktartalmat isellehetígyérni.desegítségévelcsinálhatunk titkosítottfile okatis. Diskimage Pl: /dev/loop1 mount tvfat/dev/loop1/home/hallgato/backup ls l/home/hallgato/backup >ittlatjukmagatalementett filerendszert

36 Loopbackdevicepélda Specialis üres device recordsin recordsout bytes(512kB)copied, seconds,59.3MB/s mkfs.vfat2.11(12mar2005) Loopdevicedoesnotmatchafloppysize,usingdefaulthdparams lmount_point/ greppoint /dev/loop1/home/lev/mount_pointvfatrw00 formázás

37 Speciálisfilerendszerek procfsaláazegyesprocesszekéletérőlésarendszerről kaphatunkmonitorjellegűinformációkat.pl.aprocesszor hőmérsékletrőlis.mountpoint ja:/proc tmpfsegygyorscache elésűhely,hamegszűnika processz,akibirotokoljafile t(solaris ban),delegkésőbba boot kor(linux ban)törlődik.mountpointja:/tmp Windowsregistry:memóriamappedfájlrendszer. Egyszerrerendszermonitor(mintaprocfs)és konfigurációs/inifile ok(mintaz/etclinuxban).

38 FUSEfilesysteminuserspace Mindenfilerendszerimplementációjaegykernelmodulban történik,kivéveafusemodule oké. Pro: Lehetmagasszintűnyelvbenisfilerendszertírni.(pl perl),mertnemkellnagyongyorsnaklennie. Biztonságos,merthapl.végtelenciklusbakerülafájl rendszer,nemrántjamagávalazegészrendszert Con: Viszonylaglassú Komplikaltkerneltámogatáskellhozza.

39 FUSE helloworld szerkezete Képzeljükel,hogyegyFUSE valimplementáltfile rendszerenkiadunkegyls l parancsot virtuálisfile rendszer.ezegyinterfacecsupán.mindenkieztimplementálja. Pl.aprocfsisvagyatmpfsis,deaFUSEmoduleis,avagyaext3ésazNFSis.

40 FUSEpéldák Gmailfájlsystem:Afelhasználónként3Gb nyi levelesládát,amelyetagooglebiztosítmindenkiszámára, lehetfelhasznánimintegyönállófájlrendszer.perl ben írták. SSHFS:sshsegítségévelvalósítmegegyfájlrendszert. EncFS:Encryptedvirtualfilesystem Titkosítottloopbackfilesystem.Énegyilyenbenfile ba helyezettfilerendszerbentárolomapassword jeimet, arraazeshetőségrehaellopnákalaptopomat.

41 FUSEpéldák2. SMBforFuse:windowsnetworkelérés. LoggedFS:Mindenfájloperációtloggolnilehet segítségévelegymásikfájlrendszerre. Debuggolásokatlehetsegítségévelcsinálni.

42 Virtuálisfájlrendszer Többjelentéstistakar: Akernelbenegyuniverzálisinterface re(dev, proc,nfs,stb...) Auserspace enalkalmazásszintűegyfájl rendszerillúziójánakmegvalósítására.lehetővé teszi,hogyazadottalkalmazásbanugyanúgy kezeljünkentitásokat(fájlokat,könyvtárakat)mintha azokhelyientitások(fájlok,könyvtárak)lennének.

43 UserspaceVFS: midnightcommander BillentyűzetrőlazF9,Rightpanel,Shelllinkmenükkiválasztásávalérhetőel.

44 UserspaceVFS:konqueror Ezalinuxegyiklegnépszerűbbfájlmanagere. azstfpprotokolpontolyanmintazsshfs.

45 NFS:networkfilesystem Afelhasználófelőlnézveegyfájlrendszer,amelya VFS enkeresztülbiztosítjaahelyifile rendszer létezésének illúzióját egytávolifájlrendszerről. Szükebbértelemben: Asunáltalfile rendszerrőlvanszóolyasmimintaz sshfscsakeznemtitkosisított. TágabbértelembenazonbanazNFSfelöleliazösszes hálózatifájlrendszertplazösszesfusemodule tis.

46 Fájlrendszergyorsítások Naplózó(journaling)fájlrendszer. Sokkisírásegylassúeszközregyakranvezethet versenyhelyzethez,aminagyonlelassítjaaműködést. Helyetteegy napló baírjaakernel,hogymitkellett volnacsinálni,ésmajdhaidejeleszakkorupdate elia winchestertartalmát Pro:gyorsésviszonylagkonzisztensmaradawinch tartalmaváratlanrendszerleállásesetén Con:komplikáltmegvalósítás Példa:ReiserFS,ext3,(sun)ZFS

47 Adatbiztonság Fajtái: Védelemazilletéktelentől: Autentikációskérdések Szolgáltatások,alkalmazásokonkeresztülbetörések Arendszerfelhasználóinakjogosultságainakkérdése: (CL,ACL) Védelemarendszerkomponensek meghibásodásaellen. Backupstratégiák Raidsystems

48 Autentikáció PasswordAuthenticationModule(PAM): Feladat:ütköztetniegyuseráltalbeírtjelszóta rendszerbenegyuser hezletároltjelszóval. Stratégia:arendszermagaselegyenképes megmondani,hogymiavalódijelszó,deellenőrizni tudja,hogyamitbeírtakazmegfelel eavalódi jelszónak. /etc/passwdfájl /etc/shadow PAMdeamon

49 PAM 2.Loginname 3.sikeres/sikertelen 1./etc/shadow, /etc/passwd Login PAM deamon password

50 /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false klog:x:102:103::/home/klog:/bin/false cupsys:x:105:109::/home/cupsys:/bin/false gdm:x:108:113:gnomedisplaymanager:/var/lib/gdm:/bin/false lev:x:1000:1000:leventetorok,,,:/home/lev:/bin/bash sshd:x:109:65534:,,,,:/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin ntp:x:110:117::/home/ntp:/bin/false Oszlopai:Loginname:passwdhelye:uid:gid: username,stb:homedirectory:defaultshell

51 /etc/shadow Apasswdhelye:korábbanitttároltáka passwd telkódoltformában,demivelez mindenkiáltalolvashatófile,megváltozottés egycsakarootáltalolvashatófile bana shadow bankapotthelyet.

52 Biztonságimodellek CL:CapabilityList(képességilisták) Mindenerőforráshozfelsoroljuk,hogymelycsoportoknak milyenhozzáférésükvan(aunixilyenalapvetően) pl.file1: rwxr xr x< tulajdonosrwx,csoport:r x,mindenki más Accesscontrollists(jogosultságilisták) Megadjukmindencsoporthoz,hogymihezférhethozzá (újabbanerreisvanlehetőség). pl.csoport1:nyomtató1,cpuprioritás5,mem:4% csoport2:floppy,nyomtató2, Házifeladat:mangetfacl,mansetfacl

53 Ellenőrzőkérdések MilyenkulonbsegekvannakaFATesazUFSkozott? Hogyan"emlékezik"aFATesazUFSaszabadterületekre? MiazMBR? Miaparticióstábla? MitartalmazaFATesetenegydirectorybejegyzes? Mivanasuperblock ban? Mittartalmazegyi nodeesmitegydirectorybejegyzés? Miakülönbségasoftésahardlinkközött? Hogyantudhatjukmegegyfile ról,hogyazsoft/hardlink e? Miakülönbségegysorosport(tty0)ésegyhdd(sda1)/devbejegyzése között?

54 Ellenőrzőkérdések Miaz/etc/fstabesaz/etc/mtabfunkciója? Írjonpeldátegyfloppymount olasaraesunmount olasara! Írjonpéldátegyloopbackdevicehasználatra! Miaprocfsésamiatmpfs,miawinregistry? MiaFUSE?Miértjó?Miértrossz?Írjonlegalábbegypéldátrá. Miagmailfilesystemésasshfs? Milyenjelentéseivannakavirtuálisfilerendszernek? Mivana/etc/passwd benésmiindokoltaa/etc/shadowfile használatát? MiaCLésmiazACL?