Operációs rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Operációs rendszerek"

Átírás

1 Operációsrendszerek 4.előadásfájlrendszerek 2007/2008.I.félév Dr.TörökLevente

2 Amaiprogram Elvárásokegyfájlrendszertől Standardfájlrendszerek: FAT,UFSfájlrendszerek Linkelés Speciálisfájlrendszerek: dev,loopback,proc,tmpfs Mount,fstab,mtab FUSE,VFS,journaling

3 Elsődlegesen Elvárások namespace:nevekkellehessenhivatkozniadatokra (fájlnevekkel) szabad területésfoglalt területekmanagement je (tudjukmerrevannakazadatokatárolón) transzparencia:mindenhardware tugyanúgy lehessenkezelni (nekelljenazxgyártótermékénegyfopen tmásképpen paramétereznimintazygyártóén)

4 Elvárások Másodlagosan: tools:eszközöklegyenekhozzáformázásra, robosztusság:nekorruptálódjon,haelmegyatáp metainformació(nevek)neromolhassanakel azadatoksorrendiségeneboruljonfel >valódisync Hozzáférés/jogosultságszabályozása(rwxrwx...) fragmenationpolicy:legyenmódarra,hogyazadatok fregmentációjátcsökkentenilehessen. cache:legalábbolvasásralegyencache

5 Egyfile rendszerszervezése Hagyományosanhierarchikusformábanszoktukafájlokattárolni: unix oknálminden(!)egyfájlrendszerrésze awindows oknálléteznekmeghajtók

6 Filerendszer:hierarchikus Aunix oknálafájlrendszerszervezésére vannakerőskonvenciók Akérdés:hogyvalósítsukeztmegpl.awinchfelületén?

7 Particióstábla Adiszkfelülete MBR 1.particio 2.particio Példa1:FATpartició Boot record FileAllocationTable File ok,jegyzekekazadatterületen

8 FAT Freespacemanagement1. (folytonosfoglalás?) 1) 2)rmDF 3) Konklúzió: Lehetetlenaztbiztosítani,hogyaaszabadhelyekmikéntafile okmagukis mindigegyetlenhelyrekerüljenekadiskfelületén.ezértpl.láncoltlistátszervezünkbelőlük.

9 FAT Freespacemanagement2 (láncoltlista) EzmagaaFAT

10 FAT Freespacemanagement3. (ugyanezkiterítveadiszken) FATbejegyzés sorszáma FATbejegyzéstartalma EndoffileA EndoffileB FAT:Aholvanpointerottfoglalt,aholnincs(0)ottszabad. ( 1)afájlutolsóblock jáhoztartozófatbejegyzés.

11

12 Egyfilebelsőszerkezete Adirectory,mint fájlelsőblokkja: Afájlelsőblokkja: Fejléc Fejléc file1.txt0x234 file2.txt0x4344 Afájltartalma Adirectory bantalálhatófile oknevei Ugyanezenfájlelsőfizikaiblokkjánakcíme

13 Egyfájlfejléce. DirvagyFile hiddenvagysem Jegyezdmeg: Afájlfejléceutánkezdődikafájltartalma Adirectoryegyolyanspeciálisfile

14 AFATkülönbözőverziói

15 FAT Opsys:DOS...WindowsME igbezárólagcsak eztafilerendszertismerte. Pro: Egyszerű Fixméretűadminisztrációsterület Con: AzegészFATnekamemóriábankelllenniea működéshez

16 UnixFileSystem UFS afájlblokk jainak Rendszerbetöltő megtalálhatóságátleíró adatszerkezet. Diszkgeometriaiadatok Aszabadblokkoklistaja Adatterület

17 Freespacemanagement

18

19 Az ls ali parancs Arootkonyvtarmindiga 2 esi node bantalalhato Filehossza I nodeszam Adirectory bancsakafile oknevei ési nodeindexeitárolódnak.

20 Egymásikpélda: /usr/ast/mbox

21 Fizikai block címek Azi node szerepe Indexekazi nodetáblában Azinode okrasokszorvanszükség ezértmindigamemóriábanvannak, viszontcachemechanizmus biztosítja,hogyszinkronban legyenalemezentalálhatóval. Ezrészeametainformációk konzisztenciájának.

22 Sokszintűi nodetáblázat. Mittegyünkhahosszúazi node oklistája? Egyfátszervezzükazadatokból. Aznode okimmáronnemcsakfizikaiblokkokrahanemtovábbii node okraismutathatnak.

23 (Hard)linkelés Célja: Duplikálásnélkülafájlrendszertöbbpontjánis elérhetővétenniugyanaztafile t. Hardlink: Alinkdirectory jábaegyugyanolyanbejegyzéskerül, mintazcéldirectory jábanvolt. /home/hallgato/dir1 Linkeléselőtt /home/hallago/dir1/file /home/hallgato/dir2 Linkelés után

24 Példa li total rw r r 1levlev :02file li~/dir2 total0 li~/dir2 total rw r r 2levlev :02file li total0 li~/dir2 total rw r r 1levlev :02file Konkúzió:mindakétdirectory hozugyanúgytartozikahard linkeltfile!

25 Softlinkelés Softlink:egyspeciálisfájlkészül,amelyneka típusaazhogysoftlinkéstartalmaacélfile. Specfájl attirubutum: softlink Nemlétezőfájlramutat!

26 Speciálisfilerendszerek:/dev Nefelejtsükel:aunix okbanmindenfile.plahardware einkneveiis. link Character baseddevice directory majorésminorszámok:akernelbenazonosítanakegydevice t

27 Speciálisfilerendszerek:/dev Blockdevice:winchester,cd,szalag,stb. Blockdevice

28 /devkonvenciók /dev/hda1 ATA/IDEalapudevice:winchester SCSIvagyemuláltSCSI(plCD)alapúdevice:winchester /dev/sda1 Abetűkértelmezése: s/h >ATA/SCSI a/b/c/d >adevicesorszáma 1/2/3/4 >partíciósorszáma

29 /devszokások /dev/cdrom,/dev/dvdrw,/dev/dvd:egylinkamegfelelő/dev/hd... ra /dev/tty:sorosport /dev/modem:egylink /dev/loop0..n:loopbackdevice ok /dev/dsp:hangkártya /dev/mixer:hangkeverőegység /dev/zero >korlátlanullehet semmit olvasnibelőle /dev/null >bármitírunkbeleelnyeli. /dev/urandom:randomértéketlehetolvasnibelőle

30 /devfilerendszer Céljaaprogramozóelőlelrejteniakülönbözőhardware ek különbözőségeinketprogramozását.(virtualitásv. transzparencia) Ésmégmirejó? mindenwinchesterugyanúgynézzenkiprogramozói szempontból.plnekelljenegywd nmásképpenfájl megnyitni,mintegysamsung on. Pl.awinchesterblock jaitszekvenciálisánkitudjukolvasni, visszatudjukirniegymentéssorán.(nézdmegaman ban addparancsot!) ddif=/dev/hda1of=/home/hallgato/backup

31 Mount Hogyláthatóegyaz/devalatttalálhatódevice tartalma? mount typevfat/dev/hda1/media/windows vagy mount typeext2/dev/hda2/root

32 Külsőegységekelérése Mountpoint

33 Milyenmount olásokélneka rendszerben? Nézzükmeghogymilyenmount olásokélneka rendszerünkbenaz/etc/mtabfile tkiolvasásával: Azoszlopokjelentése: Device,mount point,filerendszertipusa,egyéb opciók,mount olásisorrend

34 Nemlehetmegspórolniasok paramétert? De.A/etc/fstaberrevaló.Ebbeírjukbelea paramétereketplígy: ezekutánelégcsakegy mount/media/ipod otirni.

35 Loopbackdevice Létrehozhatunkolyanfile t,amiugyviselkedikmint egyegydevice.pl.egydd vellementettdisktartalmat isellehetígyérni.desegítségévelcsinálhatunk titkosítottfile okatis. Diskimage Pl: /dev/loop1 mount tvfat/dev/loop1/home/hallgato/backup ls l/home/hallgato/backup >ittlatjukmagatalementett filerendszert

36 Loopbackdevicepélda Specialis üres device recordsin recordsout bytes(512kB)copied, seconds,59.3MB/s mkfs.vfat2.11(12mar2005) Loopdevicedoesnotmatchafloppysize,usingdefaulthdparams lmount_point/ greppoint /dev/loop1/home/lev/mount_pointvfatrw00 formázás

37 Speciálisfilerendszerek procfsaláazegyesprocesszekéletérőlésarendszerről kaphatunkmonitorjellegűinformációkat.pl.aprocesszor hőmérsékletrőlis.mountpoint ja:/proc tmpfsegygyorscache elésűhely,hamegszűnika processz,akibirotokoljafile t(solaris ban),delegkésőbba boot kor(linux ban)törlődik.mountpointja:/tmp Windowsregistry:memóriamappedfájlrendszer. Egyszerrerendszermonitor(mintaprocfs)és konfigurációs/inifile ok(mintaz/etclinuxban).

38 FUSEfilesysteminuserspace Mindenfilerendszerimplementációjaegykernelmodulban történik,kivéveafusemodule oké. Pro: Lehetmagasszintűnyelvbenisfilerendszertírni.(pl perl),mertnemkellnagyongyorsnaklennie. Biztonságos,merthapl.végtelenciklusbakerülafájl rendszer,nemrántjamagávalazegészrendszert Con: Viszonylaglassú Komplikaltkerneltámogatáskellhozza.

39 FUSE helloworld szerkezete Képzeljükel,hogyegyFUSE valimplementáltfile rendszerenkiadunkegyls l parancsot virtuálisfile rendszer.ezegyinterfacecsupán.mindenkieztimplementálja. Pl.aprocfsisvagyatmpfsis,deaFUSEmoduleis,avagyaext3ésazNFSis.

40 FUSEpéldák Gmailfájlsystem:Afelhasználónként3Gb nyi levelesládát,amelyetagooglebiztosítmindenkiszámára, lehetfelhasznánimintegyönállófájlrendszer.perl ben írták. SSHFS:sshsegítségévelvalósítmegegyfájlrendszert. EncFS:Encryptedvirtualfilesystem Titkosítottloopbackfilesystem.Énegyilyenbenfile ba helyezettfilerendszerbentárolomapassword jeimet, arraazeshetőségrehaellopnákalaptopomat.

41 FUSEpéldák2. SMBforFuse:windowsnetworkelérés. LoggedFS:Mindenfájloperációtloggolnilehet segítségévelegymásikfájlrendszerre. Debuggolásokatlehetsegítségévelcsinálni.

42 Virtuálisfájlrendszer Többjelentéstistakar: Akernelbenegyuniverzálisinterface re(dev, proc,nfs,stb...) Auserspace enalkalmazásszintűegyfájl rendszerillúziójánakmegvalósítására.lehetővé teszi,hogyazadottalkalmazásbanugyanúgy kezeljünkentitásokat(fájlokat,könyvtárakat)mintha azokhelyientitások(fájlok,könyvtárak)lennének.

43 UserspaceVFS: midnightcommander BillentyűzetrőlazF9,Rightpanel,Shelllinkmenükkiválasztásávalérhetőel.

44 UserspaceVFS:konqueror Ezalinuxegyiklegnépszerűbbfájlmanagere. azstfpprotokolpontolyanmintazsshfs.

45 NFS:networkfilesystem Afelhasználófelőlnézveegyfájlrendszer,amelya VFS enkeresztülbiztosítjaahelyifile rendszer létezésének illúzióját egytávolifájlrendszerről. Szükebbértelemben: Asunáltalfile rendszerrőlvanszóolyasmimintaz sshfscsakeznemtitkosisított. TágabbértelembenazonbanazNFSfelöleliazösszes hálózatifájlrendszertplazösszesfusemodule tis.

46 Fájlrendszergyorsítások Naplózó(journaling)fájlrendszer. Sokkisírásegylassúeszközregyakranvezethet versenyhelyzethez,aminagyonlelassítjaaműködést. Helyetteegy napló baírjaakernel,hogymitkellett volnacsinálni,ésmajdhaidejeleszakkorupdate elia winchestertartalmát Pro:gyorsésviszonylagkonzisztensmaradawinch tartalmaváratlanrendszerleállásesetén Con:komplikáltmegvalósítás Példa:ReiserFS,ext3,(sun)ZFS

47 Adatbiztonság Fajtái: Védelemazilletéktelentől: Autentikációskérdések Szolgáltatások,alkalmazásokonkeresztülbetörések Arendszerfelhasználóinakjogosultságainakkérdése: (CL,ACL) Védelemarendszerkomponensek meghibásodásaellen. Backupstratégiák Raidsystems

48 Autentikáció PasswordAuthenticationModule(PAM): Feladat:ütköztetniegyuseráltalbeírtjelszóta rendszerbenegyuser hezletároltjelszóval. Stratégia:arendszermagaselegyenképes megmondani,hogymiavalódijelszó,deellenőrizni tudja,hogyamitbeírtakazmegfelel eavalódi jelszónak. /etc/passwdfájl /etc/shadow PAMdeamon

49 PAM 2.Loginname 3.sikeres/sikertelen 1./etc/shadow, /etc/passwd Login PAM deamon password

50 /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false klog:x:102:103::/home/klog:/bin/false cupsys:x:105:109::/home/cupsys:/bin/false gdm:x:108:113:gnomedisplaymanager:/var/lib/gdm:/bin/false lev:x:1000:1000:leventetorok,,,:/home/lev:/bin/bash sshd:x:109:65534:,,,,:/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin ntp:x:110:117::/home/ntp:/bin/false Oszlopai:Loginname:passwdhelye:uid:gid: username,stb:homedirectory:defaultshell

51 /etc/shadow Apasswdhelye:korábbanitttároltáka passwd telkódoltformában,demivelez mindenkiáltalolvashatófile,megváltozottés egycsakarootáltalolvashatófile bana shadow bankapotthelyet.

52 Biztonságimodellek CL:CapabilityList(képességilisták) Mindenerőforráshozfelsoroljuk,hogymelycsoportoknak milyenhozzáférésükvan(aunixilyenalapvetően) pl.file1: rwxr xr x< tulajdonosrwx,csoport:r x,mindenki más Accesscontrollists(jogosultságilisták) Megadjukmindencsoporthoz,hogymihezférhethozzá (újabbanerreisvanlehetőség). pl.csoport1:nyomtató1,cpuprioritás5,mem:4% csoport2:floppy,nyomtató2, Házifeladat:mangetfacl,mansetfacl

53 Ellenőrzőkérdések MilyenkulonbsegekvannakaFATesazUFSkozott? Hogyan"emlékezik"aFATesazUFSaszabadterületekre? MiazMBR? Miaparticióstábla? MitartalmazaFATesetenegydirectorybejegyzes? Mivanasuperblock ban? Mittartalmazegyi nodeesmitegydirectorybejegyzés? Miakülönbségasoftésahardlinkközött? Hogyantudhatjukmegegyfile ról,hogyazsoft/hardlink e? Miakülönbségegysorosport(tty0)ésegyhdd(sda1)/devbejegyzése között?

54 Ellenőrzőkérdések Miaz/etc/fstabesaz/etc/mtabfunkciója? Írjonpeldátegyfloppymount olasaraesunmount olasara! Írjonpéldátegyloopbackdevicehasználatra! Miaprocfsésamiatmpfs,miawinregistry? MiaFUSE?Miértjó?Miértrossz?Írjonlegalábbegypéldátrá. Miagmailfilesystemésasshfs? Milyenjelentéseivannakavirtuálisfilerendszernek? Mivana/etc/passwd benésmiindokoltaa/etc/shadowfile használatát? MiaCLésmiazACL?

1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya

1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya 1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya [global] netbios name = SZERVER workgroup = IRODA server string = Szerver security = user hosts allow = 192.168.1. 127.

Részletesebben

FTP szerver telepítése

FTP szerver telepítése FTP szerver telepítése Pure-FTPd szerver telepítése Debian GNU/Linux Squeeze rendszeren - Jegyzet Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011 Licenc: GFDL Weblap: http://szit.hu Verzió: 0.02 (2011.03.16)

Részletesebben

A NÉGY BŰVÖS HÁRMAS WWW FTP SQL PHP. BRKK::Békéscsaba Linux rendszergazda képzés 2008

A NÉGY BŰVÖS HÁRMAS WWW FTP SQL PHP. BRKK::Békéscsaba Linux rendszergazda képzés 2008 A NÉGY BŰVÖS HÁRMAS WWW FTP SQL PHP BRKK::Békéscsaba Linux rendszergazda képzés 2008 Beszerzés Bő a választék, mi most a PURE-FTP Apache PHP5 MYSQL Postgree SQL rendszereket telepítjük Telepítés Hmmm mondjuk

Részletesebben

szerkesztette: Iványi Péter March 8, 2010

szerkesztette: Iványi Péter March 8, 2010 Kiszolgálók üzemeltetése szerkesztette: Iványi Péter March 8, 2010 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 7 2 Kezdeti beállítások 9 2.1 Gép neve......................................... 9 2.2 Root............................................

Részletesebben

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu Amit mindig is tudni akartál az LDAP-ról, de sosem merted megkérdezni Szalai Ferenc szferi@gluon.hu Bevezető Mi szösz az az LDAP? OpenLDAP szerver adatbázis felépítése szerver beállítása Mire jó az LDAP

Részletesebben

Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu

Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu FTP szerver Linuxon Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu Tartalom FTP protokoll Pure-FTPd Telepítés Debian GNU/Linux Sarge rendszeren Virtuális felhasználók

Részletesebben

LINUX PMB2506-1 VIRTUALBOX TÖRTÉNELEM DEBIAN ALAPPARANCSOK - GRUB

LINUX PMB2506-1 VIRTUALBOX TÖRTÉNELEM DEBIAN ALAPPARANCSOK - GRUB LINUX PMB2506-1 VIRTUALBOX TÖRTÉNELEM DEBIAN ALAPPARANCSOK - GRUB VIRTUÁLIS GÉP FÁJL LETÖLTÉSE http://zeus.nyf.hu/~shaggy/lin2014/debian-7-pmb2506.ova UNIX UNIX (1969-1972) tervezői: Ken Thompson, Dennis

Részletesebben

Fájl rendszer (implementáció) Fájl rendszer struktúra Allokációs módszerek Szabad hely kezelése Directory implementáció Helyreállítás

Fájl rendszer (implementáció) Fájl rendszer struktúra Allokációs módszerek Szabad hely kezelése Directory implementáció Helyreállítás 1 Fájl rendszer (implementáció) Fájl rendszer struktúra Allokációs módszerek Szabad hely kezelése Directory implementáció Helyreállítás 2 Fájl rendszer struktúra A fájl rendszer rétegekből (layers) áll,

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Linux parancsok összefoglaló.

Linux parancsok összefoglaló. Linux parancsok összefoglaló. pwd: Kiírja az aktuális könyvtár abszolút elérési útvonalát. cd : Belép a paraméterként átadott könyvtárba, vagy könyvtárszerkezetbe. A könyvtárat

Részletesebben

BackupPC. Az /etc/hosts fájlba betehetjük a hosztokat, ha nem a tejles (fqdn, DNS név) névvel hivatkozunk rájuk: # /etc/hosts #... 192.168.1.

BackupPC. Az /etc/hosts fájlba betehetjük a hosztokat, ha nem a tejles (fqdn, DNS név) névvel hivatkozunk rájuk: # /etc/hosts #... 192.168.1. BackupPC Bevezető A BackupPC számítógépek (szerver és munkaállomások) mentését megvalósító szoftver. Legfontosabb jellemzője, hogy távoli mentést alkalmaz smb, ftp, ssh/rsync segítségével. A szoftver perl

Részletesebben

RÉZ 34. MÉRETEZÉSI NOMOGRAM FÖLDGÁZHOZ 12 x1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 18 x1,0 15,0 0,5 0,4 22 x1,0 v= 12,0 m/ s 0,3 28 x1,0 10,0 0,2 9,0 8,0 0,10 7,0 0,09 0,08 6,0 0,07 0,06 5,0 0,05 4,5 2, 0 0,04 4,0 0,03 3,5

Részletesebben

Kiszolgálók Üzemeltetése 2010.szeptember december Gyakorlati anyag

Kiszolgálók Üzemeltetése 2010.szeptember december Gyakorlati anyag Kiszolgálók Üzemeltetése 2010.szeptember december Gyakorlati anyag Gyakorlaton használt programok: Oracle VM VirtualBox /virtuálizációra alkalmas szoftver/ Debian(Linux disztribució) Téma: Debian Telepítés,

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Linux fájlrendszerek. Papp Zsolt. Rendszermérnök, Novell PSH. papp.zsolt@npsh.hu

Linux fájlrendszerek. Papp Zsolt. Rendszermérnök, Novell PSH. papp.zsolt@npsh.hu Linux fájlrendszerek Papp Zsolt Rendszermérnök, Novell PSH papp.zsolt@npsh.hu Az előadásról Mi az a fájlrendszer? Naplózó fájlrendszerek Hol léteznek a fájlrendszerek Elérhető fájlrendszerek Linux alatt

Részletesebben

Linux alapok. Parancsok általános alakja parancs kapcsolók paraméterek

Linux alapok. Parancsok általános alakja parancs kapcsolók paraméterek Linux alapok Parancsok általános alakja parancs kapcsolók paraméterek Könyvtárszerkezet abszolút útvonal útvonal megadása a gyökérből kiindulva / gyökérkönyvtár relatív útvonal útvonal megadása az aktuális

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Pásztor János pasztor.janos@it.ppke.hu 2014-11-20 Outline 1 Motiváció, scope 2 Meglév infrastruktúra 3 Célok 4 Kivitelezés 5 Tapasztalatok - Tervek 6 Források Motiváció,

Részletesebben

MS Windows XP Professional SP2 telepítés virtuális gépre. ember@vodafone.hu

MS Windows XP Professional SP2 telepítés virtuális gépre. ember@vodafone.hu MS Windows XP Professional SP2 telepítés virtuális gépre 1 Előzmények Új gép esetén meg kell győződnünk arról, hogy a gép XP kompatibilis Lehetséges, hogy csak Vista drivereket kínál a gyártó a géphez,

Részletesebben

Elosztott rendszerek

Elosztott rendszerek Elosztott rendszerek NGM_IN005_1 Elnevezési rendszerek Névhasználat Entitások egyértelm! azonosítása kontextusra nézve egyedi (unique) nevek név feloldás név szolgáltatás Inhomogén elemekb"l álló rendszerek

Részletesebben

Operációs Rendszerek. Windows Parancssor

Operációs Rendszerek. Windows Parancssor Operációs Rendszerek. Windows Parancssor a parancssor a világ legjobb felülete Miért jó a parancssor? Szinte minden beállítást meg lehet oldani Automatizálás parancssorbol egyszerű pl: ürítsen egy könyvtárat

Részletesebben

ALAP BEÁLLÍTÁSOK. 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx. 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces

ALAP BEÁLLÍTÁSOK. 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx. 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx ALAP BEÁLLÍTÁSOK 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.2 netmask

Részletesebben

Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék

Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék Jet Express 1 1 Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 1-2 2. InformációkaJetről 3 3. Újdonságok 4 4. Telepítéséskongurálás 5 4.1. Gyorstelepítésiútmutató 5 4.2. Előfeltételek 5-6 4.3. Jettelepítése 6 4.4.

Részletesebben

Alkalmazásbiztonság a PAM modul segítségével

Alkalmazásbiztonság a PAM modul segítségével Alkalmazásbiztonság a PAM modul segítségével A PAM (Pluggable Authentication Module) alapjai, PAM támogatású alkalmazások fejlesztése és PAM-beállításfájl létrehozása. Ahitelesítés olyan folyamat, ami

Részletesebben

Fogalmi és fizikai komponensek

Fogalmi és fizikai komponensek Számítógép-környezet, adatbázis-, program-, infrastruktúra- és üzemeltetéstervezés Valós folyamatok visszacsatolás a működő számítógépes rendszer Az információrendszer leképezése (emlékeztetőül) információrendszer

Részletesebben

Fájlok megosztása. Fájlok megosztása 2010.03.28. A számítógépek már nagy háttértárolókkal rendelkeznek De még mindig szükség van fájl szerverekre.

Fájlok megosztása. Fájlok megosztása 2010.03.28. A számítógépek már nagy háttértárolókkal rendelkeznek De még mindig szükség van fájl szerverekre. Chroot Dr. Mileff Péter Cél: átmenetileg meg kellene változtatnunk a root jegyzékét egy program lefuttatásának idejére. Ennek egyik tipikus esete: Boot loader elromlik. Ekkor felcsatolunk egy root partíciót

Részletesebben

Linux rendszergazda tanfolyamok

Linux rendszergazda tanfolyamok Linux rendszergazda tanfolyamok Linux tanfolyamaink államilag akkreditált tanfolyamok, melyekhez sikeres vizsga esetén oklevelet a Kurzus- Felnőttképző iskola állít ki. A tanfolyamokat jellemzően pénteken

Részletesebben

Operációs rendszerek. 5. előadás rendszer adminisztráció 2006/2007. II. félév. Dr. Török Levente

Operációs rendszerek. 5. előadás rendszer adminisztráció 2006/2007. II. félév. Dr. Török Levente Operációs rendszerek 5. előadás rendszer adminisztráció 2006/2007. II. félév Dr. Török Levente A mai program Egy unix boot jának fázisai. Hálózati protokolok: IP, DHCP, SMB Services ssh, x11, window managers,

Részletesebben

MetaTrader 4 Kézikönyv

MetaTrader 4 Kézikönyv MetaTrader 4 Kézikönyv A MetaTrader egy rugalmas kereskedő felület forex és CFD kereskedéshez. A MetaTrader a legfontosabb termékünk, mivel használata egyszerű, de a kereskedési tapasztalat fokozása érdekében

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

Titkosítás mesterfokon. Tíz évvel a titkosítás után. Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András

Titkosítás mesterfokon. Tíz évvel a titkosítás után. Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András Titkosítás mesterfokon Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András Napirend Titkosítás helyzete napjainkban Titkosítással kapcsolatos elvárások Megoldás bemutatása Gyakorlati példa Konklúzió Titkosítás elterjedése

Részletesebben

Operációs rendszerek MINB240/PMTRTNB230H

Operációs rendszerek MINB240/PMTRTNB230H Biztonsági környezet Operációs rendszerek MINB240/PMTRTNB230H 12. Előadás Biztonság Biztonság és védelemi mechanizmusok Biztonság kérdése probléma természete Védelmi mechanizmusok biztonság elérését lehetővé

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AUTOMATIZÁLT MÁSOLÁS, STRATÉGIA KÖVETÉSE

MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AUTOMATIZÁLT MÁSOLÁS, STRATÉGIA KÖVETÉSE MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ AUTOMATIZÁLT MÁSOLÁS, STRATÉGIA KÖVETÉSE 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform

Részletesebben

LINUX PMB2506-2 LINUXOS PARANCSOK ÉS HASZNÁLATUK - GRUB

LINUX PMB2506-2 LINUXOS PARANCSOK ÉS HASZNÁLATUK - GRUB LINUX PMB2506-2 LINUXOS PARANCSOK ÉS HASZNÁLATUK - GRUB LINUX PARANCSOK ÉS HASZNÁLATUK ls: listázás -l részletes lista -a rejtett fájlok megjelenítése cp: fájlok másolása -i Már létező cél felülírása előtt

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

Operációs rendszerek. A mai program. Az I/O alrendszer feladatai. I/O és fájlkezelő alrendszer

Operációs rendszerek. A mai program. Az I/O alrendszer feladatai. I/O és fájlkezelő alrendszer Operációs rendszerek I/O és fájlkezelő alrendszer A mai program Az I/O alrendszer, különböző látásmódokkal Eszközök osztályai, eszköz-driverek Logikai diszk, partíció fogalom Fájlok, szervezettség, elérés

Részletesebben

Biztonságos mobilalkalmazás-fejlesztés a gyakorlatban. A CryptTalk fejlesztése során alkalmazott módszerek. Dr. Barabás Péter Arenim Technologies

Biztonságos mobilalkalmazás-fejlesztés a gyakorlatban. A CryptTalk fejlesztése során alkalmazott módszerek. Dr. Barabás Péter Arenim Technologies Biztonságos mobilalkalmazás-fejlesztés a gyakorlatban A CryptTalk fejlesztése során alkalmazott módszerek Dr. Barabás Péter Arenim Technologies Agenda CryptTalk Hálózati kommunikáció Authentikált kérések

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 8. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.23.

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 8. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.23. Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 8. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.23. Mentés és visszaállítás Visszaállítási esetek Adat visszaállítás: A leggyakrabban

Részletesebben

1. Üres merevlemez gépbe helyezése, Boot a CD1 telepíto lemezrol (Hiba esetén video állítása VGA módra F4 billentyüvel, )

1. Üres merevlemez gépbe helyezése, Boot a CD1 telepíto lemezrol (Hiba esetén video állítása VGA módra F4 billentyüvel, ) / LINUX-1. FELADATMEGOLDÁSA A. Az UHU-Linux telepítése 1. Üres merevlemez gépbe helyezése, Boot a CD1 telepíto lemezrol (Hiba esetén video állítása VGA módra F4 billentyüvel, ) 2. Telepítés kiválasztása

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

Solid Trust Pay számla nyitási és kezelési segédlet. www.solidtrustpay.com

Solid Trust Pay számla nyitási és kezelési segédlet. www.solidtrustpay.com Solid Trust Pay számla nyitási és kezelési segédlet Regisztrációs link (klikk a linkre) www.solidtrustpay.com Regisztráció indítása: Klikkelj a regisztrációs linkre, megnyílik a böngésződben és kattints

Részletesebben

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.12.) számú rendelete lehetővé

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Civil Alapra, Kulturális Alapra, Ifjúságpolitikai Alapra és Sportfeladatokra pályázók részére 2015/04/09/ 1 Cél A pályázók

Részletesebben

vázlat Bányász Gábor Kardos Gergely v0.6 2005.04.29.

vázlat Bányász Gábor Kardos Gergely v0.6 2005.04.29. LINUX ALAPÚ HÁLÓZATOK vázlat Bányász Gábor Kardos Gergely v0.6 2005.04.29. Tartalomjegyzék LINUX ALAPÚ HÁLÓZATOK... 1 1.... 7 1.1 BEVEZETÉS... 7 1.2 INSTALLÁLÁS... 7 1.3 A LINUX RENDSZERMAG ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu Alapvet ő beállítások egy levelez ő szerver működéséhez (Postfix, Courier, IMAP/POP3) Szalai Ferenc szferi@gluon.hu Miről lesz szó? Hogy néz ki egy levelező rendszer? SMTP, IMAP, POP, MUA, MTA, MDA, LMTP

Részletesebben

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai

Témák. Bevezetés az informatikába 7. Előadás. Szövegfile-ok típusai. Szövegszerkesztők típusai. Mértékegységek. Szövegszerkesztők szolgáltatásai Bevezetés az informatikába 7. Előadás Számítógépes dokumentumkészítés I Témák Szövegfile-ok típusai Szövegszerkesztők típusai Szövegszerkesztők szolgáltatásai Microsoft Word szövegszerkesztők Szövegfile-ok

Részletesebben

Avery Design Pro 4.0

Avery Design Pro 4.0 Avery Design Pro 4.0 Felhasználói útmutató Az Avery Design egy egyszerű, de sokfunkciós, könnyen kezelhető címkenyomtató, kártyatervező program. Készítsük el a kártyasablont Indításkor az Üdvözlő ablak

Részletesebben

Hozzunk ki többet abból amink van. Fehér Lajos

Hozzunk ki többet abból amink van. Fehér Lajos Hozzunk ki többet abból amink van Fehér Lajos Adatelérés Örök érvényű dolgaink Sor láncolás, migráció Index elhasználódás Tábla fregmentálódás Indexek száma Referenciális hivatkozások Triggerek Adatelérés

Részletesebben

E-számla termékleírás

E-számla termékleírás termékleírás TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3 2. TÖRZSADATOK (ÉRTÉKESÍTÉS\TÖRZSADATOK\VEVŐK) 4 2.1. Számlázási mód 4 2.2. Példányszám 6 3. VEVŐI RENDELÉS (ÉRTÉKESÍTÉS\RENDELÉSEK KEZELÉSE\VEVŐI RENDELÉSEK)

Részletesebben

Védelem és biztonság (Security)

Védelem és biztonság (Security) 1 Védelem és biztonság (Security) Célok és feladatok Kockázatok és védelem Alapfogalmak Védelmi tartományok Hozzáférési jogok, listák, mátrixok A védelmi politika SETUID 2 Védelem: célok és feladatok A

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 -- --.. Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 5 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

MetaTrader 5 Kézikönyv

MetaTrader 5 Kézikönyv MetaTrader 5 Kézikönyv A MetaTrader egy rugalmas kereskedő felület forex és CFD kereskedéshez. A MetaTrader a legfontosabb termékünk, mivel használata egyszerű, de a kereskedési tapasztalata fokozása érdekében

Részletesebben

1 BEVEZETÉS... 6 2 ALAPVETŐ PARANCSOK A UNIX-BAN... 14. 2.3 A Debian GNU/Linux processzek (újra)indítása, leállítása...20 3 SHELL SZKRIPTEK...

1 BEVEZETÉS... 6 2 ALAPVETŐ PARANCSOK A UNIX-BAN... 14. 2.3 A Debian GNU/Linux processzek (újra)indítása, leállítása...20 3 SHELL SZKRIPTEK... Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 6 1.1 A UNIX története...6 1.2 A UNIX és a LINUX kapcsolata, a Linux története... 6 1.3 Linux disztribúciók...8 1.3.1 Debian GNU/Linux...9 1.3.2 Debian GNU/Linux telepítésének

Részletesebben

FTP SZERVER - Használati útmutató

FTP SZERVER - Használati útmutató FTP SZERVER - Használati útmutató ADATOK LETÖLTÉSE AZ FTP SZERVERR}L A letöltésre a legegyszer]bb eljárást javasoljuk, ami annyit jelent hogy az ön internet browser-járól belép a mi szerverünkre úgy hogy

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

Vezető Kedvezményezetti Szeminárium IMIR 2007-2013

Vezető Kedvezményezetti Szeminárium IMIR 2007-2013 Vezető Kedvezményezetti Szeminárium IMIR 2007-2013 A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program közös monitoring és információs rendszere Pécs, 2010. július 15. Napirend 11:00-12:00

Részletesebben

Ubuntu telepítése virtuális gépre (VirtualBox)

Ubuntu telepítése virtuális gépre (VirtualBox) Ubuntu telepítése virtuális gépre (VirtualBox) Most meg lehet kérdezni, hogy minek kell egy Ubuntura telepíteni még egy virtuális Ubuntut is. Ennek több oka lehet, én például azért, hogy azon próbáljak

Részletesebben

A perzisztens adatkezelő rendszer tesztelése és demonstrálása a GRID környezetben

A perzisztens adatkezelő rendszer tesztelése és demonstrálása a GRID környezetben A perzisztens adatkezelő rendszer tesztelése és demonstrálása a GRID környezetben A TESZT KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 2 A TESZT PÉLDA LEÍRÁSA 2 A TESZTHEZ SZÜKSÉGES ELŐKÉSZÜLETEK 3 A TESZT FUTTATÁS KÉPERNYŐ

Részletesebben

Partíciók titkosítása

Partíciók titkosítása Partíciók titkosítása Hogyan tegyük mások számára elérhetetlenné értékeinket? Gondolom, egy-két emberben már felmerült ez a kérdés. A megoldást az ingyenes TrueCrypt (http://www.truecrypt.org) nyújtja.

Részletesebben

Operációs rendszerek. A mai program

Operációs rendszerek. A mai program Operációs rendszerek I/O és fájlkezel alrendszer Operációs rendszerek 1 A mai program Az I/O alrendszer, különböz látásmódokkal Eszközök osztályai, eszköz-driverek Logikai diszk, partíció fogalom Fájlok,

Részletesebben

SAMBA telepítési leírás

SAMBA telepítési leírás SAMBA telepítési leírás Hozzávalók: 1 linuxos szerver 1 winfos xp A Linux alaprendszert feltelepíted és belövöd (graf. felület, vmware, ftp, ssh, stb), majd lehúzod ftp-n az előtelepített xp-t. Ezt a megszokott

Részletesebben

Mobil eszközökön tárolt adatok biztonsága

Mobil eszközökön tárolt adatok biztonsága Mobil eszközökön tárolt adatok biztonsága Romics Attila IT biztonsági tanácsadó Compliance Data Systems Kft. 2014. Október 2. Tartalom Tartalom Mobil Trendek IT Felhasználói igények Vállalati Hatások Szabályzatok

Részletesebben

Hálózati fenyegetettség

Hálózati fenyegetettség Hálózati biztonság Hálózati fenyegetettség Hálózati infrastruktúrából következ! problémák nyitott architektúra egyszer" protokollok felhasználóbarát megoldások globálisan használt protokollok Emberi tényez!k

Részletesebben

Unix/Linux operációs rendszer üzemeltetése

Unix/Linux operációs rendszer üzemeltetése MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Unix/Linux operációs rendszer üzemeltetése (BSc hallgatóknak) (béta változat) KÉSZÍTETTE: DR. MILEFF PÉTER Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

CentOS 7 OTRS telepítése, beállítása

CentOS 7 OTRS telepítése, beállítása CentOS 7 OTRS telepítése, beállítása Az OTRS egy nagyon jól használható hibajegykezelő rendszer. Az IBM cég áll a szoftver mögött, ami Perl nyelven íródott. A közösségi verziót a https://www.otrs.com/try/

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

IS-IR-WIFI-1 univerzális vezérlő kezelési útmutató

IS-IR-WIFI-1 univerzális vezérlő kezelési útmutató IS-IR-WIFI-1 univerzális vezérlő kezelési útmutató regisztrációs kódját Kód... MAC kód:... regisztrációs kódot az angol használati útmutatóra ragasztott cimkén, a MAC kódot az egység csomagoló dobozának

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez

openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez 1. oldal openbve járműkészítés Leírás az openbve-hez kapcsolódó extensions.cfg fájl elkészítéséhez A leírás az openbve-hez készített

Részletesebben

SaMBa alapok Lajber Zoltán

SaMBa alapok Lajber Zoltán Lajber Zoltán lajber.zoltan@ih.szie.hu Szent István Egyetem, Informatikai Hivatal Számítógépes Hálózatok Osztálya http://zeus.gau.hu/ lajbi 1 Bevezetés A SaMBa: SMB protokolt megvalósító programegyüttes

Részletesebben

Miért érdemes duplikált tartalmakkal és oldalakkal

Miért érdemes duplikált tartalmakkal és oldalakkal Tartalomduplikáció: liká ió Én loptam, vagy tőlem loptak? Énekes Barbara (Weboriginal Kft, ügyvezető) Az előadás témái Mit jelent a duplikáció? Miért érdemes duplikált tartalmakkal és oldalakkal foglalkozni?

Részletesebben

2014.03.19. LX. Információvédelmi Szakmai Fórum. 1987-2014 Fejlődő kártevők, lemaradó felhasználók

2014.03.19. LX. Információvédelmi Szakmai Fórum. 1987-2014 Fejlődő kártevők, lemaradó felhasználók 1987-2014 Fejlődő kártevők, lemaradó felhasználók BEMUTATKOZÁS Csizmazia-Darab István [Rambo] Szakmai tapasztalat: - 1979-1980: FÜTI, R20/R40 nagygépes operátor - 1981-1987: HUNGAROTON hanglemez stúdió,

Részletesebben

Moodle IPSZILON előadás - 2005. március 23.

Moodle IPSZILON előadás - 2005. március 23. Telepítési és üzemeltetési feladatok a Moodle LMS rendszerben Vágvölgyi Csaba (vagvolgy@kfrtkf.hu) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Amiről szó lesz A telepítés rövid ismertetése

Részletesebben

Problémafelvetés. Operációs rendszerek MINB240/PMTRTNB230H. Fogalmak. Fájlok. Információ tárolás és visszakeresés Követelmények:

Problémafelvetés. Operációs rendszerek MINB240/PMTRTNB230H. Fogalmak. Fájlok. Információ tárolás és visszakeresés Követelmények: Problémafelvetés Operációs rendszerek MINB240/PMTRTNB230H Információ tárolás és visszakeresés Követelmények: 1. Nagyméretű információ tárolásának biztosítása 2. Folyamat befejeződésekor az információ megtartása

Részletesebben

Tudnivalók az NYMESEK vezeték nélküli hálózatáról. Beállítási útmutató WIFI felhasználóink számára

Tudnivalók az NYMESEK vezeték nélküli hálózatáról. Beállítási útmutató WIFI felhasználóink számára Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/504-645 e-mail: krisztina@sek.nyme.hu Tudnivalók az

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

Capstone projekt CAPSTONE PROJEKT 2010. 1

Capstone projekt CAPSTONE PROJEKT 2010. 1 Capstone projekt CAPSTONE PROJEKT 2010. 1 Capstone projekt Tisztelt megbízó! Ez a dokumentum az Ön cégében tervezett számítógépes erőforrások, munkaállomások, hálózati eszközök, irodai gépek felújítását,

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Unix/Linux alapok. Operációs rendszerek I. készítette: Bringye Zsolt, Kozlovszky Miklós, Póserné Oláh Valéria, Windisch Gergely

Unix/Linux alapok. Operációs rendszerek I. készítette: Bringye Zsolt, Kozlovszky Miklós, Póserné Oláh Valéria, Windisch Gergely Unix/Linux alapok Operációs rendszerek I. készítette: Bringye Zsolt, Kozlovszky Miklós, Póserné Oláh Valéria, Windisch Gergely A Unix Minigépekre született, onnan terjedt a mainframe és a workstation,

Részletesebben

Az e közigazgatás megvalósításának biztonsági kérdései önkormányzati környezetben. Krasznay Csaba

Az e közigazgatás megvalósításának biztonsági kérdései önkormányzati környezetben. Krasznay Csaba Az e közigazgatás megvalósításának biztonsági kérdései önkormányzati környezetben Krasznay Csaba Bevezetés Mi az elektronikus közigazgatás biztonsági problémái közül a legnyilvánvalóbb? Természetesen a

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás Digitális térkép Fogalma Jellemzői Georeferálás

Részletesebben

Webtárhely létrehozása a WWW.freeweb.hu helyen. Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu. 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés).

Webtárhely létrehozása a WWW.freeweb.hu helyen. Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu. 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés). Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu Kép 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés). 3. 4. Értelemszerűen kitölteni a regisztrációs lapot, és elküldeni. 5. Postafiókomra érkező levélben

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

Pallay Ferenc Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren

Pallay Ferenc Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA Pallay Ferenc Hálózati kiszolgáló kialakítása oktatási intézményben GNU/Linux operációs rendszeren

Részletesebben

NetECG központ Felvétel beküldése mentőautóból, háziorvosi rendelőből a korházba majd vizsgálata Cardiospy-NetECG programmal

NetECG központ Felvétel beküldése mentőautóból, háziorvosi rendelőből a korházba majd vizsgálata Cardiospy-NetECG programmal NetECG központ Felvétel beküldése mentőautóból, háziorvosi rendelőből a korházba majd vizsgálata Cardiospy-NetECG programmal 2013.06.30. Labtech LTD. Tartalomjegyzék 1. Rendszer célja... 1 2. Rendszerkonfiguráció...

Részletesebben

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0)

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0) Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0) 1/11 Tartalomjegyzék 1. Koordináta konverzió Topcon Link szoftverrel, feltöltéshez

Részletesebben

A próbanyomatok ellenőrzése :SherpaCMS szoftverrel

A próbanyomatok ellenőrzése :SherpaCMS szoftverrel A próbanyomatok ellenőrzése :SherpaCMS szoftverrel - Kézirat gyanánt! - Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/9313107) Dátum: 2007. június 11. Bevezetés A próbanyomatok ellenőrzése

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Definíció: olyan szoftver, mely kihasználja a számítógép erıforrásait (RAM, CPU, HDD,...), irányítja és vezérli a hardvert, kapcsolatot teremt a felhasználóval. Feladatai: partíciónálás,

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Büki András UNIX/Linux héjprogramozás Büki András: UNIX/Linux héjprogramozás Büki András Felelõs kiadó a Kiskapu Kft. ügyvezetõ igazgatója 2002 Kiskapu Kft. 1081 Budapest Népszínház u. 29. Tel: (+36-1)

Részletesebben

Windows. Készítette: Csatlós István

Windows. Készítette: Csatlós István Windows Készítette: Csatlós István Windows alapok Legfontosabb jellemzői: 1. Grafikus felhasználói felület (GUI) 1. Ablak- és egértechnika 2. Menü- és ikonrendszer 2. Többfeladatos (MultiTask) és egyes

Részletesebben