Operációs rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Operációs rendszerek"

Átírás

1 Operációsrendszerek 4.előadásfájlrendszerek 2007/2008.I.félév Dr.TörökLevente

2 Amaiprogram Elvárásokegyfájlrendszertől Standardfájlrendszerek: FAT,UFSfájlrendszerek Linkelés Speciálisfájlrendszerek: dev,loopback,proc,tmpfs Mount,fstab,mtab FUSE,VFS,journaling

3 Elsődlegesen Elvárások namespace:nevekkellehessenhivatkozniadatokra (fájlnevekkel) szabad területésfoglalt területekmanagement je (tudjukmerrevannakazadatokatárolón) transzparencia:mindenhardware tugyanúgy lehessenkezelni (nekelljenazxgyártótermékénegyfopen tmásképpen paramétereznimintazygyártóén)

4 Elvárások Másodlagosan: tools:eszközöklegyenekhozzáformázásra, robosztusság:nekorruptálódjon,haelmegyatáp metainformació(nevek)neromolhassanakel azadatoksorrendiségeneboruljonfel >valódisync Hozzáférés/jogosultságszabályozása(rwxrwx...) fragmenationpolicy:legyenmódarra,hogyazadatok fregmentációjátcsökkentenilehessen. cache:legalábbolvasásralegyencache

5 Egyfile rendszerszervezése Hagyományosanhierarchikusformábanszoktukafájlokattárolni: unix oknálminden(!)egyfájlrendszerrésze awindows oknálléteznekmeghajtók

6 Filerendszer:hierarchikus Aunix oknálafájlrendszerszervezésére vannakerőskonvenciók Akérdés:hogyvalósítsukeztmegpl.awinchfelületén?

7 Particióstábla Adiszkfelülete MBR 1.particio 2.particio Példa1:FATpartició Boot record FileAllocationTable File ok,jegyzekekazadatterületen

8 FAT Freespacemanagement1. (folytonosfoglalás?) 1) 2)rmDF 3) Konklúzió: Lehetetlenaztbiztosítani,hogyaaszabadhelyekmikéntafile okmagukis mindigegyetlenhelyrekerüljenekadiskfelületén.ezértpl.láncoltlistátszervezünkbelőlük.

9 FAT Freespacemanagement2 (láncoltlista) EzmagaaFAT

10 FAT Freespacemanagement3. (ugyanezkiterítveadiszken) FATbejegyzés sorszáma FATbejegyzéstartalma EndoffileA EndoffileB FAT:Aholvanpointerottfoglalt,aholnincs(0)ottszabad. ( 1)afájlutolsóblock jáhoztartozófatbejegyzés.

11

12 Egyfilebelsőszerkezete Adirectory,mint fájlelsőblokkja: Afájlelsőblokkja: Fejléc Fejléc file1.txt0x234 file2.txt0x4344 Afájltartalma Adirectory bantalálhatófile oknevei Ugyanezenfájlelsőfizikaiblokkjánakcíme

13 Egyfájlfejléce. DirvagyFile hiddenvagysem Jegyezdmeg: Afájlfejléceutánkezdődikafájltartalma Adirectoryegyolyanspeciálisfile

14 AFATkülönbözőverziói

15 FAT Opsys:DOS...WindowsME igbezárólagcsak eztafilerendszertismerte. Pro: Egyszerű Fixméretűadminisztrációsterület Con: AzegészFATnekamemóriábankelllenniea működéshez

16 UnixFileSystem UFS afájlblokk jainak Rendszerbetöltő megtalálhatóságátleíró adatszerkezet. Diszkgeometriaiadatok Aszabadblokkoklistaja Adatterület

17 Freespacemanagement

18

19 Az ls ali parancs Arootkonyvtarmindiga 2 esi node bantalalhato Filehossza I nodeszam Adirectory bancsakafile oknevei ési nodeindexeitárolódnak.

20 Egymásikpélda: /usr/ast/mbox

21 Fizikai block címek Azi node szerepe Indexekazi nodetáblában Azinode okrasokszorvanszükség ezértmindigamemóriábanvannak, viszontcachemechanizmus biztosítja,hogyszinkronban legyenalemezentalálhatóval. Ezrészeametainformációk konzisztenciájának.

22 Sokszintűi nodetáblázat. Mittegyünkhahosszúazi node oklistája? Egyfátszervezzükazadatokból. Aznode okimmáronnemcsakfizikaiblokkokrahanemtovábbii node okraismutathatnak.

23 (Hard)linkelés Célja: Duplikálásnélkülafájlrendszertöbbpontjánis elérhetővétenniugyanaztafile t. Hardlink: Alinkdirectory jábaegyugyanolyanbejegyzéskerül, mintazcéldirectory jábanvolt. /home/hallgato/dir1 Linkeléselőtt /home/hallago/dir1/file /home/hallgato/dir2 Linkelés után

24 Példa li total rw r r 1levlev :02file li~/dir2 total0 li~/dir2 total rw r r 2levlev :02file li total0 li~/dir2 total rw r r 1levlev :02file Konkúzió:mindakétdirectory hozugyanúgytartozikahard linkeltfile!

25 Softlinkelés Softlink:egyspeciálisfájlkészül,amelyneka típusaazhogysoftlinkéstartalmaacélfile. Specfájl attirubutum: softlink Nemlétezőfájlramutat!

26 Speciálisfilerendszerek:/dev Nefelejtsükel:aunix okbanmindenfile.plahardware einkneveiis. link Character baseddevice directory majorésminorszámok:akernelbenazonosítanakegydevice t

27 Speciálisfilerendszerek:/dev Blockdevice:winchester,cd,szalag,stb. Blockdevice

28 /devkonvenciók /dev/hda1 ATA/IDEalapudevice:winchester SCSIvagyemuláltSCSI(plCD)alapúdevice:winchester /dev/sda1 Abetűkértelmezése: s/h >ATA/SCSI a/b/c/d >adevicesorszáma 1/2/3/4 >partíciósorszáma

29 /devszokások /dev/cdrom,/dev/dvdrw,/dev/dvd:egylinkamegfelelő/dev/hd... ra /dev/tty:sorosport /dev/modem:egylink /dev/loop0..n:loopbackdevice ok /dev/dsp:hangkártya /dev/mixer:hangkeverőegység /dev/zero >korlátlanullehet semmit olvasnibelőle /dev/null >bármitírunkbeleelnyeli. /dev/urandom:randomértéketlehetolvasnibelőle

30 /devfilerendszer Céljaaprogramozóelőlelrejteniakülönbözőhardware ek különbözőségeinketprogramozását.(virtualitásv. transzparencia) Ésmégmirejó? mindenwinchesterugyanúgynézzenkiprogramozói szempontból.plnekelljenegywd nmásképpenfájl megnyitni,mintegysamsung on. Pl.awinchesterblock jaitszekvenciálisánkitudjukolvasni, visszatudjukirniegymentéssorán.(nézdmegaman ban addparancsot!) ddif=/dev/hda1of=/home/hallgato/backup

31 Mount Hogyláthatóegyaz/devalatttalálhatódevice tartalma? mount typevfat/dev/hda1/media/windows vagy mount typeext2/dev/hda2/root

32 Külsőegységekelérése Mountpoint

33 Milyenmount olásokélneka rendszerben? Nézzükmeghogymilyenmount olásokélneka rendszerünkbenaz/etc/mtabfile tkiolvasásával: Azoszlopokjelentése: Device,mount point,filerendszertipusa,egyéb opciók,mount olásisorrend

34 Nemlehetmegspórolniasok paramétert? De.A/etc/fstaberrevaló.Ebbeírjukbelea paramétereketplígy: ezekutánelégcsakegy mount/media/ipod otirni.

35 Loopbackdevice Létrehozhatunkolyanfile t,amiugyviselkedikmint egyegydevice.pl.egydd vellementettdisktartalmat isellehetígyérni.desegítségévelcsinálhatunk titkosítottfile okatis. Diskimage Pl: /dev/loop1 mount tvfat/dev/loop1/home/hallgato/backup ls l/home/hallgato/backup >ittlatjukmagatalementett filerendszert

36 Loopbackdevicepélda Specialis üres device recordsin recordsout bytes(512kB)copied, seconds,59.3MB/s mkfs.vfat2.11(12mar2005) Loopdevicedoesnotmatchafloppysize,usingdefaulthdparams lmount_point/ greppoint /dev/loop1/home/lev/mount_pointvfatrw00 formázás

37 Speciálisfilerendszerek procfsaláazegyesprocesszekéletérőlésarendszerről kaphatunkmonitorjellegűinformációkat.pl.aprocesszor hőmérsékletrőlis.mountpoint ja:/proc tmpfsegygyorscache elésűhely,hamegszűnika processz,akibirotokoljafile t(solaris ban),delegkésőbba boot kor(linux ban)törlődik.mountpointja:/tmp Windowsregistry:memóriamappedfájlrendszer. Egyszerrerendszermonitor(mintaprocfs)és konfigurációs/inifile ok(mintaz/etclinuxban).

38 FUSEfilesysteminuserspace Mindenfilerendszerimplementációjaegykernelmodulban történik,kivéveafusemodule oké. Pro: Lehetmagasszintűnyelvbenisfilerendszertírni.(pl perl),mertnemkellnagyongyorsnaklennie. Biztonságos,merthapl.végtelenciklusbakerülafájl rendszer,nemrántjamagávalazegészrendszert Con: Viszonylaglassú Komplikaltkerneltámogatáskellhozza.

39 FUSE helloworld szerkezete Képzeljükel,hogyegyFUSE valimplementáltfile rendszerenkiadunkegyls l parancsot virtuálisfile rendszer.ezegyinterfacecsupán.mindenkieztimplementálja. Pl.aprocfsisvagyatmpfsis,deaFUSEmoduleis,avagyaext3ésazNFSis.

40 FUSEpéldák Gmailfájlsystem:Afelhasználónként3Gb nyi levelesládát,amelyetagooglebiztosítmindenkiszámára, lehetfelhasznánimintegyönállófájlrendszer.perl ben írták. SSHFS:sshsegítségévelvalósítmegegyfájlrendszert. EncFS:Encryptedvirtualfilesystem Titkosítottloopbackfilesystem.Énegyilyenbenfile ba helyezettfilerendszerbentárolomapassword jeimet, arraazeshetőségrehaellopnákalaptopomat.

41 FUSEpéldák2. SMBforFuse:windowsnetworkelérés. LoggedFS:Mindenfájloperációtloggolnilehet segítségévelegymásikfájlrendszerre. Debuggolásokatlehetsegítségévelcsinálni.

42 Virtuálisfájlrendszer Többjelentéstistakar: Akernelbenegyuniverzálisinterface re(dev, proc,nfs,stb...) Auserspace enalkalmazásszintűegyfájl rendszerillúziójánakmegvalósítására.lehetővé teszi,hogyazadottalkalmazásbanugyanúgy kezeljünkentitásokat(fájlokat,könyvtárakat)mintha azokhelyientitások(fájlok,könyvtárak)lennének.

43 UserspaceVFS: midnightcommander BillentyűzetrőlazF9,Rightpanel,Shelllinkmenükkiválasztásávalérhetőel.

44 UserspaceVFS:konqueror Ezalinuxegyiklegnépszerűbbfájlmanagere. azstfpprotokolpontolyanmintazsshfs.

45 NFS:networkfilesystem Afelhasználófelőlnézveegyfájlrendszer,amelya VFS enkeresztülbiztosítjaahelyifile rendszer létezésének illúzióját egytávolifájlrendszerről. Szükebbértelemben: Asunáltalfile rendszerrőlvanszóolyasmimintaz sshfscsakeznemtitkosisított. TágabbértelembenazonbanazNFSfelöleliazösszes hálózatifájlrendszertplazösszesfusemodule tis.

46 Fájlrendszergyorsítások Naplózó(journaling)fájlrendszer. Sokkisírásegylassúeszközregyakranvezethet versenyhelyzethez,aminagyonlelassítjaaműködést. Helyetteegy napló baírjaakernel,hogymitkellett volnacsinálni,ésmajdhaidejeleszakkorupdate elia winchestertartalmát Pro:gyorsésviszonylagkonzisztensmaradawinch tartalmaváratlanrendszerleállásesetén Con:komplikáltmegvalósítás Példa:ReiserFS,ext3,(sun)ZFS

47 Adatbiztonság Fajtái: Védelemazilletéktelentől: Autentikációskérdések Szolgáltatások,alkalmazásokonkeresztülbetörések Arendszerfelhasználóinakjogosultságainakkérdése: (CL,ACL) Védelemarendszerkomponensek meghibásodásaellen. Backupstratégiák Raidsystems

48 Autentikáció PasswordAuthenticationModule(PAM): Feladat:ütköztetniegyuseráltalbeírtjelszóta rendszerbenegyuser hezletároltjelszóval. Stratégia:arendszermagaselegyenképes megmondani,hogymiavalódijelszó,deellenőrizni tudja,hogyamitbeírtakazmegfelel eavalódi jelszónak. /etc/passwdfájl /etc/shadow PAMdeamon

49 PAM 2.Loginname 3.sikeres/sikertelen 1./etc/shadow, /etc/passwd Login PAM deamon password

50 /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh syslog:x:101:102::/home/syslog:/bin/false klog:x:102:103::/home/klog:/bin/false cupsys:x:105:109::/home/cupsys:/bin/false gdm:x:108:113:gnomedisplaymanager:/var/lib/gdm:/bin/false lev:x:1000:1000:leventetorok,,,:/home/lev:/bin/bash sshd:x:109:65534:,,,,:/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin ntp:x:110:117::/home/ntp:/bin/false Oszlopai:Loginname:passwdhelye:uid:gid: username,stb:homedirectory:defaultshell

51 /etc/shadow Apasswdhelye:korábbanitttároltáka passwd telkódoltformában,demivelez mindenkiáltalolvashatófile,megváltozottés egycsakarootáltalolvashatófile bana shadow bankapotthelyet.

52 Biztonságimodellek CL:CapabilityList(képességilisták) Mindenerőforráshozfelsoroljuk,hogymelycsoportoknak milyenhozzáférésükvan(aunixilyenalapvetően) pl.file1: rwxr xr x< tulajdonosrwx,csoport:r x,mindenki más Accesscontrollists(jogosultságilisták) Megadjukmindencsoporthoz,hogymihezférhethozzá (újabbanerreisvanlehetőség). pl.csoport1:nyomtató1,cpuprioritás5,mem:4% csoport2:floppy,nyomtató2, Házifeladat:mangetfacl,mansetfacl

53 Ellenőrzőkérdések MilyenkulonbsegekvannakaFATesazUFSkozott? Hogyan"emlékezik"aFATesazUFSaszabadterületekre? MiazMBR? Miaparticióstábla? MitartalmazaFATesetenegydirectorybejegyzes? Mivanasuperblock ban? Mittartalmazegyi nodeesmitegydirectorybejegyzés? Miakülönbségasoftésahardlinkközött? Hogyantudhatjukmegegyfile ról,hogyazsoft/hardlink e? Miakülönbségegysorosport(tty0)ésegyhdd(sda1)/devbejegyzése között?

54 Ellenőrzőkérdések Miaz/etc/fstabesaz/etc/mtabfunkciója? Írjonpeldátegyfloppymount olasaraesunmount olasara! Írjonpéldátegyloopbackdevicehasználatra! Miaprocfsésamiatmpfs,miawinregistry? MiaFUSE?Miértjó?Miértrossz?Írjonlegalábbegypéldátrá. Miagmailfilesystemésasshfs? Milyenjelentéseivannakavirtuálisfilerendszernek? Mivana/etc/passwd benésmiindokoltaa/etc/shadowfile használatát? MiaCLésmiazACL?

Unix/Linux alapok 2. Operációs rendszerek I. készítette: Kozlovszky Miklós, Bringye Zsolt Póserné Oláh Valéria, Windisch Gergely

Unix/Linux alapok 2. Operációs rendszerek I. készítette: Kozlovszky Miklós, Bringye Zsolt Póserné Oláh Valéria, Windisch Gergely Unix/Linux alapok 2. Operációs rendszerek I. készítette: Kozlovszky Miklós, Bringye Zsolt Póserné Oláh Valéria, Windisch Gergely linux (unix) fájlrendszerek http://www.csie.ntu.edu.tw/~pangfeng/system%20programming/lecture_note_2.htm

Részletesebben

A UNIX állományrendszere és a kapcsolódó parancsok

A UNIX állományrendszere és a kapcsolódó parancsok Tartalom A UNIX állományrendszere és a kapcsolódó parancsok 1. Állomány típusok...1 2. A UNIX könyvtárszerkezet, fontos könyvtárak...1 3. Közönséges állományok...3 4. A hozzáférési jogok...4 5. Az állományok

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK 1. ÁTIRÁNYÍTÁSOK, SZŰRŐK

OPERÁCIÓS RENDSZEREK 1. ÁTIRÁNYÍTÁSOK, SZŰRŐK OPERÁCIÓS RENDSZEREK 1. ÁTIRÁNYÍTÁSOK, SZŰRŐK ÁTIRÁNYÍTÁSOK KIMENET ÁTIRÁNYÍTÁSA A standard output > >> 1> root@ns:/var/tmp# date > datum.txt root@ns:/var/tmp# cat datum.txt 2016. márc. 2., szerda, 07.18.50

Részletesebben

Operációs rendszerek. 3. gyakorlat: UNIX rendszergazdai ismeretek 3

Operációs rendszerek. 3. gyakorlat: UNIX rendszergazdai ismeretek 3 Operációs rendszerek 3. gyakorlat: UNIX rendszergazdai ismeretek 3 A UNIX felhasználói adatbázisa Minden több felhasználós operációs rendszernek nyilván kell tartania felhasználókat és azok tulajdonságait.

Részletesebben

Operációs rendszerek. UNIX fájlrendszer

Operációs rendszerek. UNIX fájlrendszer Operációs rendszerek UNIX fájlrendszer UNIX fájlrendszer Alapegység: a file, amelyet byte-folyamként kezel. Soros (szekvenciális) elérés. Transzparens (átlátszó) file-szerkezet. Link-ek (kapcsolatok) létrehozásának

Részletesebben

Felhasználók és csoportok

Felhasználók és csoportok Jogosultságok az Ubuntu rendszeren Az Ubuntu, mint általában minden Linux, a UNIX(-jellegű) rendszerekre jellemző jogosultságkezelést használja. Itt csupán az alapismereteket tárgyaljuk a jogosultságkezeléssel

Részletesebben

Fájlrendszer-címkézés a SELinuxban

Fájlrendszer-címkézés a SELinuxban Fájlrendszer-címkézés a SELinuxban A SELinux sokkal kifinomultabban vezéreli a fájlokhoz való hozzáférést. Lássuk! Most, hogy az NSA Security Enhanced Linux (Fokozott Biztonságú Linux) része lett a 2.6-os

Részletesebben

Operációs rendszerek I. IIII. gyakorlat

Operációs rendszerek I. IIII. gyakorlat Operációs rendszerek I. IIII. gyakorlat o who o w o last o users o finger o talk o write o mesg o clear III. gyakorlat o alias/unalias o passwd o pwgen o ls o mkdir o cd o rm / rmdir o tree o pwd 2 finger

Részletesebben

Nagyteljesítményű mikrovezérlők

Nagyteljesítményű mikrovezérlők Nagyteljesítményű mikrovezérlők SD kártyák és FAT file rendszerek Scherer Balázs Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems BME-MIT 2014 SD kártyák

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK, PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK. Répási Tibor dr. Vadász Dénes - Wagner György Miskolci Egyetem HEFOP-3.3.

OPERÁCIÓS RENDSZEREK, PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK. Répási Tibor dr. Vadász Dénes - Wagner György Miskolci Egyetem HEFOP-3.3. OPERÁCIÓS RENDSZEREK, PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK Répási Tibor dr. Vadász Dénes - Wagner György Miskolci Egyetem HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0012 1 Tartalom Bevezetés, UNIX rendszerek gyökerei, alapfilozófiája

Részletesebben

Operációs rendszerek gyak.

Operációs rendszerek gyak. Operációs rendszerek gyak. Linux alapok III., Bash Cirok Dávid Hirling Dominik Szegedi Tudományegyetem Cirok.David@stud.u-szeged.hu Hirling.Dominik@stud.u-szeged.hu Linux alapok III., Bash 1 Linkelés 2

Részletesebben

Programozás alapjai 2 UNIX dióhéjban. Legfontosabb tulajdonságai. Legfontosabb tulajdonságai/2

Programozás alapjai 2 UNIX dióhéjban. Legfontosabb tulajdonságai. Legfontosabb tulajdonságai/2 Programozás alapjai 2 UNIX dióhéjban Szeberényi Imre BME IIT M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 UNIX alapok BME-IIT Sz.I. 2017.02.07. - 1 - Legfontosabb tulajdonságai többfelhasználós (multiuser)

Részletesebben

Linux alapismeretek. Felhasználó Felhasználói programok (folyamatok) Rendszerkönyvtárak (rendszerhívások) Segédprogramok (utility)

Linux alapismeretek. Felhasználó Felhasználói programok (folyamatok) Rendszerkönyvtárak (rendszerhívások) Segédprogramok (utility) Készítette: Petróczy Tibor*Ide írhatja a cég nevét+ Linux alapismeretek, kitekintő 1 Linux alapismeretek Linux történeti áttekintés 1960-as évek MIT -> MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service)

Részletesebben

GE - Power Controls 2012. évi árlista

GE - Power Controls 2012. évi árlista 101238 9 742,00 GPS1BHAE MMS 25A MANUAL MOTOR STARTER 0.63-1A H 15 Mágneskapcsolók, motorindítók H01 101240 9 742,00 GPS1BHAG MMS 25A MANUAL MOTOR STARTER 1.6-2.5A 15 Mágneskapcsolók, motorindítók H01

Részletesebben

Az fájlrendszer és a kapcsolódó parancsok

Az fájlrendszer és a kapcsolódó parancsok Tartalom Az fájlrendszer és a kapcsolódó parancsok 1. A fájlok neve...1 2. A UNIX könyvtárszerkezet, fontos könyvtárak...1 3. Közönséges fájlok...4 4. A hozzáférési jogok...4 A felhasználó jogosultságai...5

Részletesebben

1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya

1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya 1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya [global] netbios name = SZERVER workgroup = IRODA server string = Szerver security = user hosts allow = 192.168.1. 127.

Részletesebben

Adatbiztonság ZH, GaIn

Adatbiztonság ZH, GaIn Adatbiztonság ZH, GaIn November 30, 2010 Név: Neptun kód: 1. a.) Definiálja az RSA algoritmust! 5p b.) RSA algoritmus esetén a kulcsok előállításához p=101, q=113 prímekből indultunk ki. b1.) Adja meg

Részletesebben

Legfontosabb tulajdonságai. Programozás alapjai II. UNIX alapok. Legfontosabb tulajdonságai/2. A UNIX rövid története. A UNIX rövid története/2

Legfontosabb tulajdonságai. Programozás alapjai II. UNIX alapok. Legfontosabb tulajdonságai/2. A UNIX rövid története. A UNIX rövid története/2 Programozás alapjai II. UNIX alapok Szeberényi Imre BME IIT Legfontosabb tulajdonságai többfelhasználós (multiuser) időosztásos (time sharing) hardware független nyílt rendszer gyártófüggetlen

Részletesebben

2016/06/09 13:15 1/108 Linux parancssor

2016/06/09 13:15 1/108 Linux parancssor 2016/06/09 13:15 1/108 Linux parancssor < Linux Linux parancssor Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Licenc: GNU Free Documentation License 1.3 Web:

Részletesebben

1. A héj megváltoztatása: /etc/shells Parancs: chsh Példa: Az interaktív bejelentkezés tiltására általában a

1. A héj megváltoztatása: /etc/shells Parancs: chsh Példa: Az interaktív bejelentkezés tiltására általában a Dr. Mileff Péter 2 A felhasználó törlése Felhasználó váltás A felhasználó törlése kézzel: Törölni kell a felhasználó bejegyzését az /etc/passwd állományból, shadow jelszó használata esetén az /etc/shadow

Részletesebben

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell Szkriptnyelvek 1. UNIX shell Szkriptek futtatása Parancsértelmez ő shell script neve paraméterek shell script neve paraméterek Ebben az esetben a szkript tartalmazza a parancsértelmezőt: #!/bin/bash Szkriptek

Részletesebben

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 8.04) 12. gyakorlat

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 8.04) 12. gyakorlat Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 8.04) 12. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 A gyakorlat célja az, hogy a hallgató tapasztalatokat szerezzen az OpenLDAP szerver telepítésében és konfigurálásában. A

Részletesebben

Programozás alapjai. 1. - 2. óra. Morvai Flórián, 2010 Dr. Dévényi Károly előadásvázlata alapján

Programozás alapjai. 1. - 2. óra. Morvai Flórián, 2010 Dr. Dévényi Károly előadásvázlata alapján Programozás alapjai 1. - 2. óra Morvai Flórián, 2010 Dr. Dévényi Károly előadásvázlata alapján Bemutatkozás Morvai Flórián Morvai.Florian@stud.u-szeged.hu csak egyetemi címről www.stud.u-szeged.hu/morvai.florian

Részletesebben

I. Felzárkoztató Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

I. Felzárkoztató Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési Utasítás Alapvető Linux/UNIX parancsok A terminál. A Linux és a UNIX, multi taszkos, több felhasználós rendszerek. A több feladat végrehajtásához egy (vagy akár több) felhasználó több terminálon

Részletesebben

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k 6. előadás Dr. Illés Zoltán ELTE IK Média és Oktatásinformatika Tanszék Ami eddig volt Számítógépek architektúrája Alapvető alkotóelemek Processzor Memória

Részletesebben

Unix. Pásztor György. Utolsó módosítás: január 22.

Unix. Pásztor György. Utolsó módosítás: január 22. Unix Pásztor György Utolsó módosítás: 2008. január 22. Tartalomjegyzék 0. A Unix története 1 1. A boot folyamat, kernel 2 1.1. A boot média..................................... 2 1.1.1. Bootmanagerek................................

Részletesebben

FTP szerver telepítése

FTP szerver telepítése FTP szerver telepítése Pure-FTPd szerver telepítése Debian GNU/Linux Squeeze rendszeren - Jegyzet Szerző: Sallai András Copyright Sallai András, 2011 Licenc: GFDL Weblap: http://szit.hu Verzió: 0.02 (2011.03.16)

Részletesebben

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési Utasítás Linux/Unix jogosultságok és fájlok kezelése Linux fájlrendszerek és jogosultságok Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések szabályozása érdekében a fájlokhoz tulajdonost, csoportot

Részletesebben

NIS + NFS+Automount. Összeállította: Sallai András

NIS + NFS+Automount. Összeállította: Sallai András NIS + NFS+Automount Összeállította: Sallai András Tartalom NIS-ről NIS telepítés Debian GNU/Linuxon NIS szerver beállítása NIS kliens beállítása NFS szerver telepítés Debian GNU/Linuxon NIS Network Information

Részletesebben

EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA

EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA EMTP, EGY ÚJ LEVELEZÕ PROTOKOLL ÉS IMPLEMENTÁCIÓJA Iványi Tibor, ivanyit@tigris.klte.hu Csukás Levente, csukasl@fox.klte.hu Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatikai és Számító Központ Abstract The well

Részletesebben

Fájl rendszer. Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika

Fájl rendszer. Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika 1 Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika Fájl rendszer 2 Fájl koncepció A számítógépek az adatokat különböző fizikai háttértárakon tárolhatják (pl. mágnes lemez,

Részletesebben

Operációs Rendszerek példatár. Utolsó frissítés: 2014. február 10.

Operációs Rendszerek példatár. Utolsó frissítés: 2014. február 10. Operációs Rendszerek példatár Utolsó frissítés: 2014. február 10. A példatár Szegedi Tudományegyetemen oktatott Operációs rendszerek tárgy gyakorlati anyagához illeszkedo feladatok sorát tartalmazza, mely

Részletesebben

Általános áttekintés. Általános áttekintés. Általános áttekintés. Egy boot folyamat

Általános áttekintés. Általános áttekintés. Általános áttekintés. Egy boot folyamat Dr. Mileff Péter 2 Rendszerindítás (boot): az a folyamat, amely a számítógép bekapcsolása után az operációs rendszer betöltését végzi. A ''boot'' (csizma) név egy olyan képbıl származik, mely szerint a

Részletesebben

A Linux helye az operációs rendszerek között

A Linux helye az operációs rendszerek között A Linux helye az operációs rendszerek között 386/486/P I/P pro/p II/P III alapú IBM PC-k esetében: sebesség és megbízhatóság tekintetében messze túlszárnyalja a leginkább elterjedt DOS, Windows, Windows

Részletesebben

A NÉGY BŰVÖS HÁRMAS WWW FTP SQL PHP. BRKK::Békéscsaba Linux rendszergazda képzés 2008

A NÉGY BŰVÖS HÁRMAS WWW FTP SQL PHP. BRKK::Békéscsaba Linux rendszergazda képzés 2008 A NÉGY BŰVÖS HÁRMAS WWW FTP SQL PHP BRKK::Békéscsaba Linux rendszergazda képzés 2008 Beszerzés Bő a választék, mi most a PURE-FTP Apache PHP5 MYSQL Postgree SQL rendszereket telepítjük Telepítés Hmmm mondjuk

Részletesebben

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer

Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Fájl rendszer 1 Fájl rendszer Terminológia Fájl és könyvtár (mappa) koncepció Elérési módok Fájlattribútumok Fájlműveletek ----------------------------------------- Könyvtár szerkezet -----------------------------------------

Részletesebben

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k

S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k S z á m í t ó g é p e s a l a p i s m e r e t e k 11. Előadás Ami eddig volt Számítógépek architektúrája Alapvető alkotóelemek Hardver elemek Szoftver Gépi kódtól az operációs rendszerig Unix alapok,shell

Részletesebben

4. Laborgyakorlat. A fájlokról ezeket az adatokat, a fájlrendszer tárolja. Számunkra az 1, 3, 4. oszlopok lesznek az érdekesek.

4. Laborgyakorlat. A fájlokról ezeket az adatokat, a fájlrendszer tárolja. Számunkra az 1, 3, 4. oszlopok lesznek az érdekesek. Linux fájlrendszerek. 4. Laborgyakorlat Előző gyakorlaton, már volt szó a fájlrendszerekről, mikor a mount parancs -t kapcsolójáról volt szó. Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések miatt, a

Részletesebben

fájlrendszer A /proc A /proc fájlrendszer 2010.03.10. A /proc fájlrendszer

fájlrendszer A /proc A /proc fájlrendszer 2010.03.10. A /proc fájlrendszer Linkek Dr. Mileff Péter Sok operációs rendszerben: egy az egyes összerendelés van az állományok és az állománynevek között. Minden állománynak egy neve van és minden állománynév egy állományt jelöl. A

Részletesebben

Adja meg, hogy ebben az esetben mely handshake üzenetek kerülnek átvitelre, és vázlatosan adja meg azok tartalmát! (8p)

Adja meg, hogy ebben az esetben mely handshake üzenetek kerülnek átvitelre, és vázlatosan adja meg azok tartalmát! (8p) Adatbiztonság a gazdaságinformatikában PZH 2013. december 9. 1. Tekintsük a következő rejtjelező kódolást: nyílt üzenetek halmaza {a,b}, kulcsok halmaza {K1,K2,K3,K4,K5}, rejtett üzenetek halmaza {1,2,3,4,5}.

Részletesebben

10. Fájl rendszer interfész

10. Fájl rendszer interfész 10. Fájl rendszer interfész Fájl koncepció Elérési módok Könyvtár szerkezet Védelem Konzisztencia szemantika 140 Fájl koncepció A számítógépek az adatokat különbözô fizikai háttértárakon tárolhatják (pl.

Részletesebben

LDAP azonosítás a gyakorlatban egy esettanulmány A kliensek beállítása (2. rész)

LDAP azonosítás a gyakorlatban egy esettanulmány A kliensek beállítása (2. rész) LDAP azonosítás a gyakorlatban egy esettanulmány A kliensek beállítása (2. rész) Ha az elõzõ részben leírtak alapján sikerült telepíteni a kiszolgálót, már csak a kliensek beállítása van hátra. Ebben a

Részletesebben

Használati útmutató. Felhasználói felület

Használati útmutató. Felhasználói felület Használati útmutató Felhasználói felület A DigiShield telepítése után parancsikon jön létre az Asztalon és a START menüben. A program indítása a parancsikonra való dupla kattintással történik. Az első

Részletesebben

Linux + XFS HOGYAN. Szteroiddal fűtött Linux. Russel Ingram. ringram@gargoylecc.com

Linux + XFS HOGYAN. Szteroiddal fűtött Linux. Russel Ingram. ringram@gargoylecc.com Szteroiddal fűtött Linux Russel Ingram ringram@gargoylecc.com Ez a dokumentum leírja, hogyan építs fel egy SGI XFS naplózó fájlrendszeren futó Linux rendszert. Tartalom 1. Bevezetés...2 1.1. Az XFS naplózó

Részletesebben

szerkesztette: Iványi Péter March 8, 2010

szerkesztette: Iványi Péter March 8, 2010 Kiszolgálók üzemeltetése szerkesztette: Iványi Péter March 8, 2010 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 7 2 Kezdeti beállítások 9 2.1 Gép neve......................................... 9 2.2 Root............................................

Részletesebben

A Riello-UPS az informatika világában

A Riello-UPS az informatika világában A Riello-UPS az informatika világában Távfelügyeleti lehetőségek Informatikai és telekommunikációs rendszerek összehangolása a Riello termékekkel Pár szó az előadás tematikájáról A szünetmentes áramforrások

Részletesebben

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu

Szalai Ferenc szferi@gluon.hu. http://www.gluon.hu Amit mindig is tudni akartál az LDAP-ról, de sosem merted megkérdezni Szalai Ferenc szferi@gluon.hu Bevezető Mi szösz az az LDAP? OpenLDAP szerver adatbázis felépítése szerver beállítása Mire jó az LDAP

Részletesebben

Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu

Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu FTP szerver Linuxon Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu Tartalom FTP protokoll Pure-FTPd Telepítés Debian GNU/Linux Sarge rendszeren Virtuális felhasználók

Részletesebben

Bevezetés a UNIX rendszerekbe

Bevezetés a UNIX rendszerekbe 1 Bagoly Zsolt, Papp Gábor Bevezetés a UNIX rendszerekbe egyetemi jegyzet informatikus fizikus szakos hallgatóknak 1993-1994, ELTE, Budapest 2 Tartalomjegyzék 1. A UNIX kialakulásának története 13 2. UNIX

Részletesebben

Adatbiztonság a gazdaságinformatikában ZH 2015. december 7. Név: Neptun kód:

Adatbiztonság a gazdaságinformatikában ZH 2015. december 7. Név: Neptun kód: Adatbiztonság a gazdaságinformatikában ZH 015. december 7. Név: Neptun kód: 1. Tekintsük a következő rejtjelező kódolást: nyílt üzenetek almaza {a,b}, kulcsok almaza {K1,K,K3,K4,K5}, rejtett üzenetek almaza

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. HÁTTÉRTÁRAK

OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. HÁTTÉRTÁRAK OPERÁCIÓS RENDSZEREK I. HÁTTÉRTÁRAK HÁTTÉRTÁRAK PARTÍCIÓK PARTÍCIÓK A MÁGNESLEMEZES TÁROLÁS ALAPELEMEI A lemezt sávokra és szektorokra osztjuk fel. CLUSTER SÁV A szektor a legkisebb tárolási egység, mérete

Részletesebben

Linux kezelés alapjai

Linux kezelés alapjai Linux kezelés alapjai Abszolút elérési út: a gyökérkönyvtártól a teljes út, '/' választja el a mappákat. /home/h867142 Nincsenek meghajtók, mint windows alatt. Relatív elérési út: az aktuális könyvtárhoz

Részletesebben

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 8. gyakorlat

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 8. gyakorlat Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 8. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 1. Helyi felhasználók létrehozása Felhasználót grafikusan és parancssorból is létrehozhatunk. Hozzunk létre három felhasználót

Részletesebben

Kiszolgálók üzemeltetése. Iványi Péter

Kiszolgálók üzemeltetése. Iványi Péter Kiszolgálók üzemeltetése Iványi Péter Bootolás és leállítás Bár viszonylag egyszerű és csak ritkán van rá szükség, minden adminisztrátornak tudnia kell hogyan zajlik! Bootstrap Bootolás A számítógépnek

Részletesebben

2oO5 {l,ar.e,i! ő l k pa tisi T n fulnúzry :lt Ej 11 s 3 {.! L.:{.i1' 6 ős ig:i tji':,3t!t iadvbrya du?lottt nifrui 7'aJbds Janos on l f,. ű ú ő ú ű ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ő ő ü ő ú ő ú ű ő ő ő

Részletesebben

Informatikai technológiák laboratórium I. 2015. február 17.

Informatikai technológiák laboratórium I. 2015. február 17. Háttértár Rendszerek Mérési Segédlet Informatikai technológiák laboratórium I. Összeállította: Bozóki Szilárd, Tóth Dániel, Huszerl Gábor, Szatmári Zoltán Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

A First Businesspost Sender Cockpit használata

A First Businesspost Sender Cockpit használata A First Businesspost Sender Cockpit használata No.1 in e-invoicing 1. A dokumentum célja A dokumentum bemutatja a First Businesspost Kft. Sender Cockpit szoftverének tulajdonságait és használat. 2. A szoftver

Részletesebben

Operációs rendszerek gyakorlat

Operációs rendszerek gyakorlat 01 Operációs rendszerek gyakorlat Berta Árpád berta@inf.u-szeged.hu www.inf.u-szeged.hu/~berta Irinyi magasföldszint, Mesterséges Intelligencia kutatócsoport, 45/A szoba Fogadó óra: hétfő 15:00-16:00-ig

Részletesebben

LINUX PMB2506-1 VIRTUALBOX TÖRTÉNELEM DEBIAN ALAPPARANCSOK - GRUB

LINUX PMB2506-1 VIRTUALBOX TÖRTÉNELEM DEBIAN ALAPPARANCSOK - GRUB LINUX PMB2506-1 VIRTUALBOX TÖRTÉNELEM DEBIAN ALAPPARANCSOK - GRUB VIRTUÁLIS GÉP FÁJL LETÖLTÉSE http://zeus.nyf.hu/~shaggy/lin2014/debian-7-pmb2506.ova UNIX UNIX (1969-1972) tervezői: Ken Thompson, Dennis

Részletesebben

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Rendelet energiacímkék letöltése

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Rendelet energiacímkék letöltése 1679 2 kwh/1000h 874/2012/EU Rendelet energiacímkék letöltése A Rábalux honlapon válassza 1a kiemelt vagy a normál linket! 4 5 6 3 7 1 2 8 2Címkekészítõ program Cikkszámos címke Paraméterek beállítása

Részletesebben

Operációs Rendszerek II. Első verzió: 2009/2010. I. szemeszter Ez a verzió: 2009/2010. II. szemeszter

Operációs Rendszerek II. Első verzió: 2009/2010. I. szemeszter Ez a verzió: 2009/2010. II. szemeszter Operációs Rendszerek II. Első verzió: 2009/2010. I. szemeszter Ez a verzió: 2009/2010. II. szemeszter 1 Mai témák ZFS NTFS 2 ZFS Új koncepció, nem továbbgondolás Pooled storage modell Minden művelet copy-on-write

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2013. 05. 07.

Utolsó módosítás: 2013. 05. 07. Utolsó módosítás: 2013. 05. 07. 1 Általános kezdés: Nyilvánvaló, hogy banki, üzleti szférában fontos a biztonság, de máshol? Otthoni gépen? Személyes adatok megszerezhetőek stb. vissza lehet élni vele

Részletesebben

12. Másodlagos tár szerkezet

12. Másodlagos tár szerkezet 12. Másodlagos tár szerkezet Diszk felépítés Diszk ütemezés Diszk kezelés Swap (csere) terület kezelés Diszk megbízhatóság Stabil-tár implementáció 71 Diszk felépítés Logikailag a diszk blokkokból képezett

Részletesebben

Operációs rendszerek 2 3. alkalom - Reguláris kifejezések, grep, sed. Windisch Gergely windisch.gergely@nik.uni-obuda.hu 2010-2011 2.

Operációs rendszerek 2 3. alkalom - Reguláris kifejezések, grep, sed. Windisch Gergely windisch.gergely@nik.uni-obuda.hu 2010-2011 2. Operációs rendszerek 2 3. alkalom - Reguláris kifejezések, grep, sed Windisch Gergely windisch.gergely@nik.uni-obuda.hu 2010-2011 2. félév Reguláris kifejezések Reguláris kifejezésekkel lehet keresni egy

Részletesebben

Linux - ízelítő. Várady Géza

Linux - ízelítő. Várady Géza Linux - ízelítő Várady Géza Unix történelem 1965 Multics OS Bell Laboratories Befejezetlen, a Bell Lab. Kiszáll Ken Thompson és Dennis Ritchie tovább dolgozik az OS projekten Unix (PDP-7-esre először:

Részletesebben

Az állományok kezelésére használt fontosabb parancsok

Az állományok kezelésére használt fontosabb parancsok Függelék a 3 fejezethez Az állományok kezelésére használt fontosabb parancsok Tartalom Az ls parancs1 A mkdir parancs2 Az rmdir parancs2 A cp parancs3 A rm parancs4 Az mv parancs4 Az állományok kezeléséhez

Részletesebben

Munkavegzes tavoli bejelentkezessel

Munkavegzes tavoli bejelentkezessel Munkavegzes tavoli bejelentkezessel A hallgatok szamara elerheto egy, a kabinetes gepekkel megegyezo felszereltsegu hallgatoi szerver: linux.inf.u-szeged.hu A munkamenet SSH protokollon(titkostott) keresztul

Részletesebben

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Pásztor János pasztor.janos@it.ppke.hu 2014-11-20 Outline 1 Motiváció, scope 2 Meglév infrastruktúra 3 Célok 4 Kivitelezés 5 Tapasztalatok - Tervek 6 Források Motiváció,

Részletesebben

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év).

2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét, amely februári keltezésű (bármely év). 1. fejezet AWK 1.1. Szűrési feladatok 1. Készítsen awk szkriptet, ami kiírja egy állomány leghosszabb szavát. 2. Készítsen awk szkriptet, amely kiírja az aktuális könyvtár összes alkönyvtárának nevét,

Részletesebben

Linux bevezető (jegyzet)

Linux bevezető (jegyzet) Linux bevezető (jegyzet) Bérci Norbert, Uhlár László 2015. szeptember 24-i óra anyaga Tartalomjegyzék 1. Egy kis történelem 1 1.1. A kezdetek....................................... 1 1.2. A GNU projekt.....................................

Részletesebben

ĺ Á Ü Á íĺá ő ü ő ü ő ö ű í ü ő őí ö ü ü íí ö ú ü ő í í ő ő í őí ü ő ĺ ő ú ö ű í ő ü ĺ ü í ő ĺ ú ü őí ő ú đ í ő őí Á ü ő ő í í ű ő ö í ű ö ú ĺ ĺ ő őí ő ö í őí í ü Ü ú ö ü í ú í í ö ö ú í í ú ü ő í ő ü

Részletesebben

Kiszolgálók Üzemeltetése 2010.szeptember december Gyakorlati anyag

Kiszolgálók Üzemeltetése 2010.szeptember december Gyakorlati anyag Kiszolgálók Üzemeltetése 2010.szeptember december Gyakorlati anyag Gyakorlaton használt programok: Oracle VM VirtualBox /virtuálizációra alkalmas szoftver/ Debian(Linux disztribució) Téma: Debian Telepítés,

Részletesebben

Operációs rendszerek 2 1. óra: Linux alapok Ismétlés. Windisch Gergely félév

Operációs rendszerek 2 1. óra: Linux alapok Ismétlés. Windisch Gergely félév Operációs rendszerek 2 1. óra: Linux alapok Ismétlés Windisch Gergely windisch.gergely@nik.uni-obuda.hu 2011-2012 2. félév Féléves követelmények Kéthetente 2 óra, hetek paritása alapján egy elmaradó alkalom

Részletesebben

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb

Bevitel-Kivitel. Eddig a számítógép agyáról volt szó. Szükség van eszközökre. Processzusok, memória, stb Input és Output 1 Bevitel-Kivitel Eddig a számítógép agyáról volt szó Processzusok, memória, stb Szükség van eszközökre Adat bevitel és kivitel a számitógépből, -be Perifériák 2 Perifériákcsoportosításá,

Részletesebben

18. témakör. Jogosultságok (Windows és Linux jogosultságok összehasonlítása, helyi és megosztási jogosultságok)

18. témakör. Jogosultságok (Windows és Linux jogosultságok összehasonlítása, helyi és megosztási jogosultságok) 18. témakör Jogosultságok (Windows és Linux jogosultságok összehasonlítása, helyi és megosztási jogosultságok) A Windows és Linux operációsrendszerek között kicsi felépítési különbségek vannak, például

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások nyújtása Linux alatt

Hálózati szolgáltatások nyújtása Linux alatt Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Távközlési Tanszék Villamosmérnöki szak Távközlés-informatika szakirány Hálózati szolgáltatások nyújtása Linux alatt

Részletesebben

UNIX: fájlrendszerek

UNIX: fájlrendszerek UNIX: fájlrendszerek kiegészítő fóliák az előadásokhoz Mészáros Tamás http://home.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 1 Alapfogalmak Fájl (állomány,

Részletesebben

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video)

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video) felületének használati útmutatója Élő kép (Live Video) Belépés után rögtön látható a kamera élő képe, váltható a stream minősége (a beállításoktól függően), valamint a képre jobb kattintással előhozható

Részletesebben

Fájl rendszer (implementáció) Fájl rendszer struktúra Allokációs módszerek Szabad hely kezelése Directory implementáció Helyreállítás

Fájl rendszer (implementáció) Fájl rendszer struktúra Allokációs módszerek Szabad hely kezelése Directory implementáció Helyreállítás 1 Fájl rendszer (implementáció) Fájl rendszer struktúra Allokációs módszerek Szabad hely kezelése Directory implementáció Helyreállítás 2 Fájl rendszer struktúra A fájl rendszer rétegekből (layers) áll,

Részletesebben

Titkosítás mesterfokon. Tíz évvel a titkosítás után. Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András

Titkosítás mesterfokon. Tíz évvel a titkosítás után. Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András Titkosítás mesterfokon Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András Napirend Titkosítás helyzete napjainkban Titkosítással kapcsolatos elvárások Megoldás bemutatása Gyakorlati példa Konklúzió Titkosítás elterjedése

Részletesebben

A gyökér fájlrendszer titkosítása

A gyökér fájlrendszer titkosítása A gyökér fájlrendszer titkosítása Ha adataink fizikai biztonságát nem tudjuk garantálni, akkor nincs más lehetõségünk, mint a fájlrendszer titkosítása. Bár írásomban egy PowerPC alapú rendszer átalakítását

Részletesebben

BackupPC. Az /etc/hosts fájlba betehetjük a hosztokat, ha nem a tejles (fqdn, DNS név) névvel hivatkozunk rájuk: # /etc/hosts #... 192.168.1.

BackupPC. Az /etc/hosts fájlba betehetjük a hosztokat, ha nem a tejles (fqdn, DNS név) névvel hivatkozunk rájuk: # /etc/hosts #... 192.168.1. BackupPC Bevezető A BackupPC számítógépek (szerver és munkaállomások) mentését megvalósító szoftver. Legfontosabb jellemzője, hogy távoli mentést alkalmaz smb, ftp, ssh/rsync segítségével. A szoftver perl

Részletesebben

Operációs rendszerek. A mai program. Az NTFS fájlrendszer. Eset-tanulmányok fájlrendszerekről. Az NTFS fájlrendszer Unix fájlrendszerekről adalékok

Operációs rendszerek. A mai program. Az NTFS fájlrendszer. Eset-tanulmányok fájlrendszerekről. Az NTFS fájlrendszer Unix fájlrendszerekről adalékok Operációs rendszerek Eset-tanulmányok fájlrendszerekről A mai program Az NTFS fájlrendszer Unix fájlrendszerekről adalékok Esettanulmányok fájlrendszerekről, Vadász, 2008. Ea11 2 Az NTFS fájlrendszer Célok

Részletesebben

Linux parancsok összefoglaló.

Linux parancsok összefoglaló. Linux parancsok összefoglaló. pwd: Kiírja az aktuális könyvtár abszolút elérési útvonalát. cd : Belép a paraméterként átadott könyvtárba, vagy könyvtárszerkezetbe. A könyvtárat

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Operációs rendszer feladatai. Informatikai alapismeretek. Multiprogramozás. Közös jellemzık. Virtuális tárkezelés. Multiprogramozás problémái

Operációs rendszer feladatai. Informatikai alapismeretek. Multiprogramozás. Közös jellemzık. Virtuális tárkezelés. Multiprogramozás problémái Operációs rendszer feladatai Informatikai alapismeretek Operációs rendszerek, szövegszerkesztés számítógéppel Perifériák kezelése Kommunikáció felület biztosítása Fájlkezelés Programok futtatásának biztosítása

Részletesebben

Linux fájlrendszerek. Papp Zsolt. Rendszermérnök, Novell PSH. papp.zsolt@npsh.hu

Linux fájlrendszerek. Papp Zsolt. Rendszermérnök, Novell PSH. papp.zsolt@npsh.hu Linux fájlrendszerek Papp Zsolt Rendszermérnök, Novell PSH papp.zsolt@npsh.hu Az előadásról Mi az a fájlrendszer? Naplózó fájlrendszerek Hol léteznek a fájlrendszerek Elérhető fájlrendszerek Linux alatt

Részletesebben

Példa: Aktuális könyvtár tartalmának fájlba mentése, melynek neve az aktuális dátum és idő: ls l > `date+%f_%h-%m`.txt

Példa: Aktuális könyvtár tartalmának fájlba mentése, melynek neve az aktuális dátum és idő: ls l > `date+%f_%h-%m`.txt Beépített változók (paraméterezés): $# - paraméterek száma $1...9 - az adott paraméter értéke $0 - az adott héjprogram neve $* - az összes paraméter egyben Idézőjelek típusai: ' ' - belső szöveg stringként

Részletesebben

A TechSon Prémium kategóriás DVR-ek beállítása távoli betekintéshez

A TechSon Prémium kategóriás DVR-ek beállítása távoli betekintéshez A TechSon Prémium kategóriás DVR-ek beállítása távoli betekintéshez 1. Helyi kapcsolat adatainak megszerzése A már meglévő helyi hálózat adatait egy, a hálózatba kötött számítógép segítségével kiolvashatjuk.

Részletesebben

RÉZ 34. MÉRETEZÉSI NOMOGRAM FÖLDGÁZHOZ 12 x1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 18 x1,0 15,0 0,5 0,4 22 x1,0 v= 12,0 m/ s 0,3 28 x1,0 10,0 0,2 9,0 8,0 0,10 7,0 0,09 0,08 6,0 0,07 0,06 5,0 0,05 4,5 2, 0 0,04 4,0 0,03 3,5

Részletesebben

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1

Az internet ökoszisztémája és evolúciója. Gyakorlat 1 Az internet ökoszisztémája és evolúciója Gyakorlat 1 GNS3: installálás és konfiguráció GNS3: hálózatszimulátor Valódi router/hoszt image-ek hálózatba kapcsolása emulált linkeken keresztül: CISCO, Juniper,

Részletesebben

Linux alapok. Parancsok általános alakja parancs kapcsolók paraméterek

Linux alapok. Parancsok általános alakja parancs kapcsolók paraméterek Linux alapok Parancsok általános alakja parancs kapcsolók paraméterek Könyvtárszerkezet abszolút útvonal útvonal megadása a gyökérből kiindulva / gyökérkönyvtár relatív útvonal útvonal megadása az aktuális

Részletesebben

Biztonság alapvető fogalmak

Biztonság alapvető fogalmak Biztonság alapvető fogalmak Számítástechnika tanár szak Rendszertechnika II. előadás Biztonság A biztonság fogalma Adatbiztonság Szolgáltatás biztonsága Security (titkosítás) Fizikai biztonság Fizikai

Részletesebben

Bevezetés az informatikába 7. előadás. A UNIX operációs rendszer. Jellemzői. Védelem. A UNIX rendszer felépítése

Bevezetés az informatikába 7. előadás. A UNIX operációs rendszer. Jellemzői. Védelem. A UNIX rendszer felépítése Bevezetés az informatikába 7. előadás A UNIX operációs rendszer A UNIX és a Linux alapú operációs rendszerek Jellemzői UNIX a megbízható op. rendszer, Parancsvezérelt rendszer Multitasking Időosztásos

Részletesebben

Operációs rendszerek. A Windows NT felépítése

Operációs rendszerek. A Windows NT felépítése Operációs rendszerek A Windows NT felépítése A Windows NT 1996: NT 4.0. Felépítésében is új operációs rendszer: New Technology (NT). 32-bites Windows-os rendszerek felváltása. Windows 2000: NT alapú. Operációs

Részletesebben

Számítógép Architektúrák. 2. Gyakorlat (shell és HTML alapok)

Számítógép Architektúrák. 2. Gyakorlat (shell és HTML alapok) Számítógép Architektúrák 2. Gyakorlat (shell és HTML alapok) OS. Operációs rendszernek (rövidítése gyakran OS az angol operating system forma alapján) nevezzük a számítástechnikában a számítógépeknek azt

Részletesebben

12. tétel. Lemezkezelés

12. tétel. Lemezkezelés 12. tétel 12_12a_1.5 Lemezkezelés (Particionálás, formázás, RAID rendszerek) A partíció a merevlemez egy önálló logikai egysége, amely fájlrendszer tárolására alkalmas. Alapvetően két esetben hozunk létre

Részletesebben

ÚTMUTATÓ Operációs rendszerek tárgyból 2015/2016. tanév 1. félév. Tantárgyi program

ÚTMUTATÓ Operációs rendszerek tárgyból 2015/2016. tanév 1. félév. Tantárgyi program ÚTMUTATÓ Operációs rendszerek tárgyból 2015/2016. tanév 1. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése OPERÁCIÓS RENDSZEREK Tantárgy jellege/típusa: Természettudományos alapismeret Kontaktórák száma:

Részletesebben