1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya"

Átírás

1 1. sz. melléklet: Az önálló PDC-ként működő Samba szerver konfigurációs állománya [global] netbios name = SZERVER workgroup = IRODA server string = Szerver security = user hosts allow = username map = /etc/samba/smbusers log file = /var/log/samba.%m max log size = passdb backend = tdbsam socket options = TCP_NODELAY local master = yes os level = 33 domain master = yes preferred master = yes domain logons = yes logon path = \\%L\Profiles\%U logon drive = S: logon home = \\%L\%U logon script = scripts\logon.cmd wins support = yes dns proxy = no # A UNIX fiókok létrehozására és törlésére szolgáló szkriptek add user script = /usr/sbin/useradd %u add group script = /usr/sbin/groupadd %g add user to group script = /usr/sbin/usermod -G %g %u add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /dev/null %u delete user script = /usr/sbin/userdel %u delete user from group script = /usr/sbin/deluser %u %g delete group script = /usr/sbin/groupdel %g #============= Megosztások ============= [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes # A tartományi bejelentkezésekhez [netlogon] comment = Network Logon Service path = /adat/netlogon guest ok = yes

2 writable = yes locking = no # A mozgó profilok helye [Profiles] path = /adat/profilok browseable = no read only = no [adat] comment = Kozos Adatok path = /adat/kozos read only = no public = yes force create mode = 0777 force directory mode= 0777 [cd] path = /mnt/cdrom read only = yes public = yes [floppy] path = /mnt/floppy read only = no public = yes [dvd] path = /mnt/dvd read only = yes public = yes 2. sz. melléklet: A Windows tartományi és helyi csoportjait UNIX csoportokhoz rendelő szkript (initgrps.sh) net groupmap modify ntgroup="domain Admins" unixgroup=root net groupmap modify ntgroup="domain Users" unixgroup=users net groupmap modify ntgroup="domain Guests" unixgroup=nobody net groupmap add ntgroup="iroda" unixgroup=iroda type=d net groupmap modify ntgroup="administrators" unixgroup=sys net groupmap modify ntgroup="users" unixgroup=iroda net groupmap modify ntgroup="guests" unixgroup=nobody net groupmap modify ntgroup="system Operators" unixgroup=daemon

3 net groupmap modify ntgroup="account Operators" unixgroup=wheel net groupmap modify ntgroup="backup Operators" unixgroup=bin net groupmap modify ntgroup="print Operators" unixgroup=lp net groupmap modify ntgroup="replicators" unixgroup=kmem net groupmap modify ntgroup="power Users" unixgroup=ntadmin 3. sz. melléklet: A meghajtók csatlakoztatására szolgáló bejelentkezési parancsfájl net use k: %LOGONSERVER%\adat net use s: %LOGONSERVER%\%USERNAME% 4. sz. melléklet: A LILO konfigurációs állománya (/etc/lilo.conf) boot = /dev/md0 raid-extra-boot=mbr vga = normal image = /boot/267 root = /dev/md0 label = 267 read-only password=*** restricted 5. sz. melléklet: A RAID konfigurációs állománya (/etc/raidtab) raiddev /dev/md0 raid-level 1 nr-raid-disks 2 nr-spare-disks 0 persistent-superblock 1 chunk-size 64 device /dev/sda1 raid-disk 0 device /dev/sdb1 raid-disk 1 raiddev /dev/md1 raid-level 1 nr-raid-disks 2 nr-spare-disks 0 persistent-superblock 1

4 chunk-size 64 device /dev/sda2 raid-disk 0 device /dev/sdb2 raid-disk 1 raiddev /dev/md2 raid-level 1 nr-raid-disks 2 nr-spare-disks 0 persistent-superblock 1 chunk-size 64 device /dev/sda3 raid-disk 0 device /dev/sdb3 raid-disk 1 6. sz. melléklet: Az adatmentés előtt WinPopup üzenetet küldő szkript #!/bin/sh /bin/cat /etc/cron.mentese/uzenet /usr/bin/smbclient -M gep1 /bin/cat /etc/cron.mentese/uzenet /usr/bin/smbclient -M gep2 /bin/cat /etc/cron.mentese/uzenet /usr/bin/smbclient -M gep3 /bin/cat /etc/cron.mentese/uzenet /usr/bin/smbclient -M gep4 /bin/cat /etc/cron.mentese/uzenet /usr/bin/smbclient -M gep5 7. sz. melléklet: Az adatmentést végző szkript #!/bin/sh /bin/tar -czf /adat/log/log.tar.gz /var/log /usr/bin/growisofs -Z /dev/hda -R -J /adat /usr/bin/eject /dev/hda /bin/rm /adat/log/* 8. sz. melléklet: Az SMBLDAP Tools get_next_id függvénye (/opt/idealx/sbin/smbldap_tools.pm) sub get_next_id($$) { my $ldap_base_dn = shift; my $attribute = shift; my $tries = 0; my $found=0; my $next_uid_mesg;

5 my $nextuid; if ($ldap_base_dn =~ m/$config{usersdn}/i) { # when adding a new user, we'll check if the uidnumber available is not # already used for a computer's account $ldap_base_dn=$config{suffix} } do { $next_uid_mesg = $ldap->search( base => $config{sambaunixidpooldn}, filter => "(objectclass=sambaunixidpool)", scope => "base" ); $next_uid_mesg->code && die "Error looking for next uid"; if ($next_uid_mesg->count!= 1) { die "Could not find base dn, to get next $attribute"; } my $entry = $next_uid_mesg->entry(0); $nextuid = $entry->get_value($attribute); my $modify=$ldap->modify( "$config{sambaunixidpooldn}", changes => [ replace => [ $attribute => $nextuid + 1 ] ] ); $modify->code && die "Error: ", $modify->error; # let's check if the id found is really free (in ou=groups or ou=users)... my $check_uid_mesg = $ldap->search( base => $ldap_base_dn, filter => "($attribute=$nextuid)", ); $check_uid_mesg->code && die "Cannot confirm $attribute $nextuid is free"; if ($check_uid_mesg->count == 0) { $found=1; return $nextuid; } $tries++; print "Cannot confirm $attribute $nextuid is free: checking for the next one\n" } while ($found!= 1); die "Could not allocate $attribute!"; }

6 9. sz. melléklet: Az OpenLDAP konfigurációs állománya (/etc/ldap/slapd.conf) # Sémák include include include include include /etc/ldap/schema/core.schema /etc/ldap/schema/cosine.schema /etc/ldap/schema/nis.schema /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema /etc/ldap/schema/samba.schema schemacheck on idletimeout 30 pidfile /var/run/slapd/slapd.pid argsfile /var/run/slapd/slapd.args access to dn.base="" by self write by * auth access to attr=userpassword,sambalmpassword,sambantpassword by self write by * auth access to attr=shadowlastchange by self write by * read access to * by * read by anonymous auth loglevel 256 modulepath /usr/lib/ldap moduleload back_bdb security tls=1 TLSCertificateFile /etc/ldap/szervercert.pem TLSCertificateKeyFile /etc/ldap/szerverkulcs.pem TLSCACertificateFile /etc/ldap/cacert.pem backend bdb checkpoint database bdb cachesize suffix "dc=peldadomain,dc=com" rootdn "cn=admin,dc=peldadomain,dc=com" rootpw {SSHA}N8ZEw... directory "/var/lib/ldap"

7 index objectclass eq index cn pres,sub,eq index sn pres,sub,eq index uid pres,sub,eq index displayname pres,sub,eq index uidnumber eq index gidnumber eq index memberuid eq index sambasid eq index sambaprimarygroupsid eq index sambadomainname eq index default sub 10. sz. melléklet: A BDB adatbázis konfigurációs állománya set_cachesize set_lg_regionmax set_lg_bsize #set_lg_dir /var/log/bdb set_flags DB_LOG_AUTOREMOVE 11. sz. melléklet: Az nss_ldap és a pam_ldap modulok konfigurációs állománya host server1.peldadomain.com base dc=peldadomain,dc=com ldap_version 3 rootbinddn cn=admin,dc=peldadomain,dc=com timelimit 50 bind_timelimit 50 bind_policy hard idle_timelimit 3600 pam_password exop nss_base_passwd ou=people,dc=peldadomain,dc=com?one nss_base_shadow ou=people,dc=peldadomain,dc=com?one nss_base_group ou=groups,dc=peldadomain,dc=com?one ssl start_tls tls_cacertfile /etc/ldap/cacert.pem

8 12. sz. melléklet: A PAM konfigurációs állományai /etc/pam.d/common-account: account sufficient pam_ldap.so account required pam_unix.so /etc/pam.d/common-auth: auth sufficient pam_ldap.so auth required pam_unix.so try_first_pass nullok_secure /etc/pam.d/common-password: password password md5 sufficient pam_ldap.so required pam_unix.so try_first_pass nullok obscure min=4 max=15 /etc/pam.d/common-session: session required pam_ldap.so session required pam_unix.so 13. sz. melléklet: Az NSS konfigurációs állománya passwd: group: shadow: hosts: networks: files ldap files ldap files ldap files dns wins files protocols: db files services: db files ethers: db files rpc: db files netgroup: nis

9 14. sz. melléklet: A tesztrendszerbeli Samba PDC konfigurációs állománya [global] workgroup = TESTDOMAIN server string = Server1 netbios name = SERVER1 passdb backend = ldapsam:ldap://server1.peldadomain.com log level = 1 log file = /var/log/samba/samba.%m max log size = add user script = /opt/idealx/sbin/smbldap-useradd -m "%u" delete user script = /opt/idealx/sbin/smbldap-userdel "%u" add group script = /opt/idealx/sbin/smbldap-groupadd -p "%g" delete group script = /opt/idealx/sbin/smbldap-groupdel "%g" add user to group script = /opt/idealx/sbin/smbldap-groupmod -m "%u" "% g" delete user from group script = /opt/idealx/sbin/smbldap-groupmod -x "% u" "%g" set primary group script = /opt/idealx/sbin/smbldap-usermod -g "%g" "%u" add machine script = /opt/idealx/sbin/smbldap-useradd -w "%u" logon path = \\%L\Profiles\%U logon drive = S: logon home = \\%L\%U logon script = scripts\logon.cmd domain logons = Yes os level = 33 preferred master = Yes domain master = Yes dns proxy = No wins support = Yes ldap admin dn = cn=admin,dc=peldadomain,dc=com ldap group suffix = ou=groups ldap machine suffix = ou=people ldap suffix = dc=peldadomain,dc=com ldap user suffix = ou=people ldap ssl = start tls hosts allow = , 127. unix password sync = yes passwd program = /etc/samba/jelszovalt %u passwd chat = *New*password* %n\n *new*password* %n\n *Success* [homes] comment = Home Directories browseable = No [netlogon]

10 comment = Network Logon Service path = /adat/netlogon guest ok = Yes locking = No [Profiles] path = /adat/profilok profile acls = Yes browseable = No [adat] comment = Kozos Adatok path = /adat/kozos force create mode = 0777 force directory mode = 0777 guest ok = Yes 15. sz. melléklet: A UNIX jelszót változtató szkript ldappasswd -ZZ -x -h server1.peldadomain.com -D "cn=admin,dc=peldadomain,dc=com" -w *** "uid=$1,ou=people,dc=peldadomain,dc=com" -S 16. sz. melléklet: Az smbldap_tools.pm szükséges módosításai # ugly funcs using global variables and spawning openldap clients my $smbldap_conf="/etc/smbldap-tools/smbldap.conf"; my $smbldap_bind_conf="/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf"; my $samba_conf="/etc/samba/smb.conf"; 17. sz. melléklet: Az SMBLDAP Tools konfigurációs állománya (smbldap.conf) SID="S " slaveldap="server1.peldadomain.com" slaveport="389" masterldap="server1.peldadomain.com" masterport="389"

11 ldaptls="1" verify="require" cafile="/etc/ldap/cacert.pem" clientcert="/etc/ldap/szervercert.pem" clientkey="/etc/ldap/szerverkulcs.pem" suffix="dc=peldadomain,dc=com" usersdn="ou=people,${suffix}" computersdn="ou=people,${suffix}" groupsdn="ou=groups,${suffix}" sambaunixidpooldn="cn=nextfreeunixid,${suffix}" #!!! #Az smbldap.populate szkript használata után meg kell változtatni az alábbi módon: #sambaunixidpooldn="sambadomainname=testdomain,dc=peldadomain,dc=co #m" scope="sub" hash_encrypt="md5" crypt_salt_format="%s" userloginshell="/bin/bash" userhome="/home/%u" usergecos="system User" defaultusergid="513" defaultcomputergid="515" skeletondir="/etc/skel" defaultmaxpasswordage="0" usersmbhome="\\server1\%u" userprofile="\\server1\profiles\%u" userhomedrive="s:" userscript="%u.cmd" maildomain="peldadomain.com" with_smbpasswd="0" smbpasswd="/usr/bin/smbpasswd" with_slappasswd="0" slappasswd="/usr/sbin/slappasswd" 18. sz. melléklet: Az SMBLDAP Tools smbldap_bind.conf állománya slavedn="cn=admin,dc=peldadomain,dc=com" slavepw="***" masterdn="cn=admin,dc=peldadomain,dc=com" masterpw="***"

12 19. sz. melléklet: A tesztrendszerbeli Samba BDC konfigurációs állománya [global] workgroup = TESTDOMAIN server string = Server2 passdb backend = ldapsam:ldap://server1.peldadomain.com log level = 1 log file = /var/log/samba.%m max log size = logon path = \\%L\Profiles\%U logon drive = S: logon home = \\%L\%U logon script = scripts\logon.cmd domain logons = Yes os level = 33 preferred master = Yes domain master = No dns proxy = No wins server = ldap admin dn = cn=admin,dc=peldadomain,dc=com ldap group suffix = ou=groups ldap machine suffix = ou=people ldap suffix = dc=peldadomain,dc=com ldap user suffix = ou=people ldap ssl = start tls hosts allow = , 127. unix password sync = yes passwd program = /etc/samba/jelszovalt %u passwd chat = *New*password* %n\n *new*password* %n\n *Success* [homes] comment = Home Directories browseable = No [netlogon] comment = Network Logon Service path = /adat/netlogon guest ok = Yes locking = No [Profiles] path = /adat/profilok profile acls = Yes

13 browseable = No [adat] comment = Kozos Adatok path = /adat/kozos force create mode = 0777 force directory mode = 0777 guest ok = Yes

Szakdolgozat. Makádi Zsolt. Műszaki informatikai szak, műszaki informatikai szakirány, nappali tagozat

Szakdolgozat. Makádi Zsolt. Műszaki informatikai szak, műszaki informatikai szakirány, nappali tagozat Szakdolgozat Makádi Zsolt Műszaki informatikai szak, műszaki informatikai szakirány, nappali tagozat Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar KECSKEMÉT 2005 Samba alapú tartományvezérlők

Részletesebben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 5.3 környezetben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 5.3 környezetben Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 5.3 környezetben Készítő: Makó Gábor{ makgab (at) m-info.hu } Dátum: 2009. szeptember 21. Kiadás (verzió): 1. 1/19 Tartalom Előszó Virtualizáció kialakítása

Részletesebben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 6.4 környezetben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 6.4 környezetben Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 6.4 környezetben Készítő: Makó Gábor{ makgab (at) m-info.hu } Dátum: 2013. július 5. Kiadás (verzió): 5. 1/27 Tartalom Előszó Virtualizáció kialakítása

Részletesebben

SUSE Labor kialakítása

SUSE Labor kialakítása Megvalósulási dokumentáció www.npsh.hu SUSE Labor kialakítása a Deák téri Evangélikus Gimnázium részére Védjegyek és Jogi nyilatkozat Copyright Novell, Inc. Minden jog fenntartva. A Novell, és termékei

Részletesebben

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Pásztor János pasztor.janos@it.ppke.hu 2014-11-20 Outline 1 Motiváció, scope 2 Meglév infrastruktúra 3 Célok 4 Kivitelezés 5 Tapasztalatok - Tervek 6 Források Motiváció,

Részletesebben

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11.1. A CA szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 11.2. Az FTP szervíz telepítése a DC01-es szerverre 11.3. A szükséges DNS rekordok létrehozása

Részletesebben

2. gyakorlat: Tartományvezérlő, DNS, tartományba léptetés, ODJ, Core változat konfigurálása, RODC

2. gyakorlat: Tartományvezérlő, DNS, tartományba léptetés, ODJ, Core változat konfigurálása, RODC 2. gyakorlat: Tartományvezérlő, DNS, tartományba léptetés, ODJ, Core változat konfigurálása, RODC 2.1. Tartományvezérlő és DNS szerver szerepkör hozzáadása a DC01-hez 2.2. Az SRV01 és a Client01 tartományba

Részletesebben

Hálózatbiztonság a gyakorlatban

Hálózatbiztonság a gyakorlatban Hálózatbiztonság a gyakorlatban Mixed;Assassment 2. 2015. május 22. Budapest Dr. Bencsáth Boldizsár adjunktus BME Híradástechnikai Tanszék bencsath@crysys.hit.bme.hu News 2013 http://www.java-0day.com/

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László. Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban

Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László. Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2014 2014, Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László 1.0. Kiadás A szerzők a könyv írása során törekedtek arra, hogy a leírt tartalom

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László. Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban

Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László. Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2014 Johanyák Zs. Cs. Göcs L.: Windows hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2014, Johanyák Zsolt Csaba, Göcs László 1.0.

Részletesebben

Linux Essentials. Torma Hajnalka (hajnalka.torma@fsf.hu)

Linux Essentials. Torma Hajnalka (hajnalka.torma@fsf.hu) Linux Essentials Torma Hajnalka (hajnalka.torma@fsf.hu) Mi az a Linux Essentials??? Linux Professional Institute (LPI) által kínált vizsga Célcsoport: középiskolások és felsőoktatásban tanulók 2012 június

Részletesebben

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264

HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 Kezelési utasítás HUNT HDR 16 RP 16 Csatornás Digitális video rögzítő H.264 INSTRUCTION MANUAL To obtain the best performance and ensure device function correctly, please read this instruction manual carefully

Részletesebben

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB)

9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9. Gyakorlat: Network Load Balancing (NLB) 9.1. Az NLB01 és az NLB02 szerverek létrehozása 9.2. Az NLB01 szerver konfigurálása 9.3. Az NLB02 szerver konfigurálása 9.4. Teszt weboldal létrehozása 9.5. Az

Részletesebben

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő

DVcR ic-411l/811s. 4/8 csatornás digitális videó rögzítő DVcR ic-411l/811s Felhasználói kézikönyv DVcR ic-411l/811s 4/8 csatornás digitális videó rögzítő A dokumentumban szereplő adatok és információk változtatásának jogát fenntartjuk. 1 Tartalomjegyzék 1. rész

Részletesebben

Cisco + Sourcefire = Next Generation Security

Cisco + Sourcefire = Next Generation Security Cisco + Sourcefire = Next Generation Security Ács György Consulting Systems Engineer, EMEAR CEE 2014. február 27. Tartalom Új biztonsági kihívások Ki az a Sourcefire? Az új biztonsági modell Sourcefire

Részletesebben

NDS SQUID HOWTO. 2000 Völgyesi Péter, Synergon

NDS SQUID HOWTO. 2000 Völgyesi Péter, Synergon NDS SQUID HOWTO 2000 Völgyesi Péter, Synergon BEVEZETO Ebben a rövid HOWTO-ban választ kaphatsz a következo kérdésekre: Hogyan kell Squid proxy cache-hez authentikációs modult írni Hogyan exportálja ki

Részletesebben

AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete

AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete A AAP prop American Association of Publishers AAP; Amerikai Kiadók Egyesülete abacus n abakusz; golyós számláló abandon vt félbehagy abbreviated addressing n rövidített címzés abbreviated notation n rövidített

Részletesebben

Hálózatbiztonság a gyakorlatban

Hálózatbiztonság a gyakorlatban Hálózatbiztonság a gyakorlatban Firewalls continued 2015. május 22. Budapest Dr. Bencsáth Boldizsár adjunktus BME Híradástechnikai Tanszék bencsath@crysys.hit.bme.hu Ghost in the shell control box http://gitscb.silentsignal.hu/regisztracio

Részletesebben

Windows rendszergazda

Windows rendszergazda Windows rendszergazda előadás jegyzet Készítette: Szabó Gergő Miskolci Egyetem, 2011 Történeti áttekintés DOS alapú Windows OS-ek: Windows 3.1 Nem volt hálózati támogatása, DOS alól indult a GUI. Windows

Részletesebben

L2D2 LDAP to DNS and DHCP

L2D2 LDAP to DNS and DHCP Verzió kontroll Változat Módosítás dátuma Módosítás leírása Szerző 1.0 2004.03.21 Első kiadás Bedő Sándor 2.0 2005.05.11 Pontosítások, bővítések Borbás Éva L2D2 LDAP to DNS and DHCP V. 2.0 Bedő Sándor

Részletesebben

Information technology 1

Information technology 1 Types of computer desktop laptop netbook notebook PC (personal computer) PDA (Personal Digital Assistant) / palmtop server supercomputer Tablet PC wearable computer workstation Computer hardware CD / DVD

Részletesebben

UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA 32-46 Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden AV 1 adapter BACK EXIT INITIAL SETUP BACK EXIT BACK EXIT WELCOME CHANNEL INSTALL Automatic Search... Welcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Levelezőszerver

Összeállította: Sallai András. Levelezőszerver Összeállította: Sallai András Levelezőszerver A levelezés eszközei MUA MSA MTA MDA MS Mail User Agent levél írása Mail Submission Agent - fogad Mail Transfer Agent - továbbít Mail Delivery Agent eloszt,

Részletesebben

hp LaserJet 3015 hp LaserJet 3030 hp LaserJet 3380 fax fax faks

hp LaserJet 3015 hp LaserJet 3030 hp LaserJet 3380 fax fax faks hp LaserJet 3015 hp LaserJet 3030 hp LaserJet 3380 fax fax faks hp LaserJet 3015 all-in-one hp LaserJet 3030 all-in-one hp LaserJet 3380 all-in-one English Fax Guide Copyright Information 2003 Copyright

Részletesebben

Választási lehetőségek. Microsoft Online Dedikált

Választási lehetőségek. Microsoft Online Dedikált Választási lehetőségek Saját telephelyen Microsoft Online Microsoft Online Dedikált Nagyvállalati szintű szoftverek és szolgáltatás Előfizetés alapú A Microsoft üzemelteti és a partnerek értékesítik Kommunikáció

Részletesebben

MTA SZTAKI Hálózatbiztonsági osztály Útmutató a Microsoft Windows XP megerősítéséhez

MTA SZTAKI Hálózatbiztonsági osztály Útmutató a Microsoft Windows XP megerősítéséhez MTA SZTAKI Hálózatbiztonsági osztály Útmutató a Microsoft Windows XP megerősítéséhez 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A Windows XP környezetei...4 2.1 Otthoni környezet illetve kisvállalkozások

Részletesebben

PANDA ANTIVIRUS PLATINUM 7.0 LEÍRÁS

PANDA ANTIVIRUS PLATINUM 7.0 LEÍRÁS PANDA ANTIVIRUS PLATINUM 7.0 LEÍRÁS Telepítési követelmények Processzor: Pentium 300 MHz Memória: 128 MB Merevlemez: 50 MB szabad Operációs rendszer: Windows 95/98, Windows ME, Windows NT 4.0 WS, Windows

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program

LilyPond. A LilyPond fejlesztőcsapata. A kottaszedő program LilyPond Használat A kottaszedő program A LilyPond fejlesztőcsapata Ez a dokumentáció ismerteti, hogyan kell a LilyPond 2.19.25 verziójához tartozó programokat futtatni, valamint tanácsokat ad azok hatékony

Részletesebben

RT-N16. Felhasználói kézikönyv. Többfunkciós Gigabit vezeték nélküli N router

RT-N16. Felhasználói kézikönyv. Többfunkciós Gigabit vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N16 Többfunkciós Gigabit vezeték nélküli N router Az elegáns fehér-szürke 2,4 GHz-es RT-N16 nagy teljesítményű CPUval rendelkezik, ami nagy átviteli sebességet biztosít, akár

Részletesebben