Fájl és nyomtatószerver heterogén hálózatokban. Kapcsoljuk be a biztonsági öveket...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fájl és nyomtatószerver heterogén hálózatokban. Kapcsoljuk be a biztonsági öveket..."

Átírás

1 Fájlésnyomtatószerverheterogén Kapcsoljukbeabiztonsági öveket...

2 Fájlésnyomtatószerverheterogén alapvetőtudnivalók

3 Fájlésnyomtatószerverheterogén TCP/IP IPcímek

4 Fájlésnyomtatószerverheterogén AzTCP/IPprotokollcsalád szintemindenholezthasználjuk nemegyprotokoll,hanemtöbb legismertebbek:ip(internetprotocol),tcp(transmissioncontrolprotocol), UDP(UserDatagramProtocol) atcp biztonságosanszállítjaazadatokat azudpviszontnemellenőrzi, hogyacélállomásmegkapta eazadatokat mindkettőthasználjukmásmáscélrapl:udp >NetBIOSnév,TCP >HTTP TCP/IPIPcímekethasználunkagépekazonosítására(csak majdnemigaz)...jöjjönegykisszörnyülködnivaló:

5

6 Fájlésnyomtatószerverheterogén AzIPcímekvilága mindenegyeshost ot(állomás,gyakorlatbanált.gép)egykonkrétipcímazonosít. négyszámcsoportból,ún.nyolcasokbóláll tagolt,vagypontozottdecimálispl: {fsf.hu} kétgépneknemlehetazonosazip je!{egyhálózatban:)} azipcímekheztartozikegyhálózatimaszk,amelymegmondja,hogyacímmely részeahálózatazonosítójaésmelyikagépé. azinternetenaszolgáltatóadjanekünkacímet,asajáthálózatunkbana rendszergazdavagymagunk azipcímetvagystatikusanállítjukbe,vagydinamikusankapjuk{egyszervertől} általábandhcp n

7 Fájlésnyomtatószerverheterogén A címnek azon bitjei, amiken a netmask bitjei 1 et tartalmaznak, a network címethatározzákmeg,afennmaradóbitekpediganetwork önbelülihostcímet adjákmeg. Legyenacím: 1.byte 2.byte 3.byte 4.byte = Ésanetmask: =

8 Fájlésnyomtatószerverheterogén amitacímekrőlmégtudnikell Localnet A / címtartomány. Ez az ún loopback nek fenntartott rész. A loopbackegyolyanvirtuáliseszköz,amiasajátszámítógépünketjelenti.bármelyik címa tartományonbelülasajátszámítógépünkkelkommunikál. Broadcastcím Ezzelacímmelazösszeshelyigépetmegcímezhetjük,ún.körüzenetetküldhetünk ide, és azt az összes állomás venni fogja. A broadcast címnek foglalt az adott network ön megcímezhető legnagyobb hostcím. Tehát a címben a host részen csupa 1 es szerepel. Így a fenti / tartományban a broadcastszámáraafoglalta cím. Internetenhasználhatócímek Belső hálózaton lehetőleg csak az erre a célra fenntartott címtartományt használjuk! vagy vagy

9

10 Fájlésnyomtatószerverheterogén Windowshálózatitudnivalók

11 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnevek NetBIOSnévfeloldás WINSésWINSProxy Browsing egyébtudnivalók

12 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOS(NetworkBasicInputOutputSystem) WindowsoprendszerekenalegtöbbszolgáltatásaNetBIOS t használja.elsődlegesfeladatok: NetBIOSDatagramszolgáltatás (broadcastéskapcsolatnélkülicsomagok) NetBIOSSessionszolgáltatás (megbízhatókétirányúkapcsolat) NetBIOSnévfeloldás (üzenetszórás,vagynbns NetBIOSNameServer gyk.wins)

13 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnevek NetBIOSnév!=FQDNnév(NetBIOSnévlehetmunkaállomás,szerver, megosztottkönyvtár,stb) legfeljebb15alfanumerikuskarakterbőlállhat a16.egyhexadecimálisérték(névtípusa) hivatkozniunc(universalnamingconvertion)lehet >\\gépnév\erőforrásnév

14 Fájlésnyomtatószerverheterogén típusok <computername>00uworkstationservice <computername>01umessengerservice <\\_MSBROWSE_>01GMasterBrowser <computername>03umessengerservice <computername>06urasserverservice <computername>1funetddeservice <computername>20ufileserverservice <computername>21urasclientservice <computername>22uexchangeinterchange <computername>23uexchangestore <computername>24uexchangedirectory <computername>30umodemsharingserverservice <computername>31umodemsharingclientservice <computername>43usmsclientremotecontrol <computername>44usmsadminremotecontroltool <computername>45usmsclientremotechat <computername>46usmsclientremote Transfer <computername>4cudecpathworkstcpip Service <computername>52udecpathworkstcpip Service <computername>87uexchangemta <computername>6auexchangeimc <computername>beunetworkmonitoragent <computername>bfunetworkmonitorapps <username>03umessengerservice <domain>00gdomainname <domain>1budomainmasterbrowser <domain>1cgdomaincontrollers <domain>1dumasterbrowser <domain>1egbrowserserviceelections <INet~Services>1CGInternetInformationServer <IS~Computer_name>00UInternetInformationServer <computername>[2b]ulotusnotesserver IRISMULTICAST[2F]GLotusNotes IRISNAMESERVER[33]GLotusNotes Forte_$ND800ZA[20]UDCAIrmalanGatewayService

15 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnévfeloldás Névbejegyzése: *HanincsbeállítvaWINSszerver,akkorabekapcsolásutánbroadcastüzenetbenküldiszét anevét.{netbiosnévbejegyzésikérelem} *Haahálózatvalamelygépehasználjaanevet,akkoreztjelziésaküldőnnemindulela TCP/IP. *Hanemhasználjasenkianevet,akkorelindulhatagép. *HavanWINSszerver,akkornembroadcast otküldagép,hanemawinskiszolgálónak küldiakérelmét. *Haakiszolgálónsenkinemjegyeztebekorábbananevet,akkorengedélyezia használatát. *Haakiszolgálónbevanjegyezveagépnév,akkorüzenetetküldagépnek.Haagépbe vankapcsolva,akkormegvédiasajátnevét,hanincsakkor:)...akkormegkapjagépa nevet. Névfelszabadítása: *Haagépkikapcsolásamegfelelőentörténik,:)akkoragéptájékoztatjaa hálózatotvagyawinsszervert,hogyanévszabad.

16 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnévfeloldás NetBIOSgyorstár{mindigelsőneknézi} WINSszerver(WindowsInternetNameService) b nodebroadcast(broadcastüzenet) LMHOSTSfájl...esetleghostsfájlvagyDNS

17 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnévfeloldás kiemeltb node{hanincsbeállítvawins,akkoralapértelmezett broadcast majdlmhosts} P node{winsésmássemmi} M node{broadcastmajdwins} H node{havanwins,akkoralapértelmezett előszörwinsmajdbroadcast} nemszeretjükabroadcastüzeneteket

18

19

20

21

22 Fájlésnyomtatószerverheterogén Computerbrowser csakhumaninterfaceszerepevan{pl:networkneighborhood} gyakori,hogyegygéplátszikalistán,denemelérhetőésfordítva munkacsoportonként,alhálózatonkéntmasterbrowser tválasztanakagépek

23 Fájlésnyomtatószerverheterogén masterbrowser election{választás}alapjánlesz szavazástaznyeri,akinekmagasabbaverziószáma(számítafunkcióis) PDCáltalábanatartományifőtallózó haeltűnik,akkorújválasztás browserhiba? nemhiba,hanemfeature!:) gép12percenkéntküldéletjelet főtallózóalistát3sikertelenkísérletenátmegőrzi(3*12=36) helyitallózók15percenkéntkapjákmegalistalegfrissebbváltozatát(36+15=51 perc!muhaha:)

24

25

26 Fájlésnyomtatószerverheterogén Egyébtudnivalók munkacsoport/workgroup{bárkiatagjalehet,akieztállítjamagáról párgépigelmegy } tartomány/domain{gépnekfiókkalkellrendelkezniatartományvezérlőn ezajó } DomainServer{primary,backup,AD},DomainMemberServer{AD,NT4Style}, Stand aloneserver SMB{ServerMessageBlock},CIFS{CommonInternetFilelSystem} SMBautentikáció: megosztásszintű/share brrrrrr felhasználószintű/user sohanecleartext

27 Fájlésnyomtatószerverheterogén Egyébtudnivalók csoportok:afelhasználókatcsoportokbarendezhetjük administratorscsoporttagjainakadminjogaivannak{administrator} tartománytagságeseténapdcdomainadminscsoporttagjaiahelyigép administrators csoportjánakistagjailesznek awindowséslinux{unix}csoportokatmegkellfeleltetniegymással...atöbbimajdmenetközbenkialakul...

28 Fájlésnyomtatószerverheterogén SAMBA OpeningWindowstoaWiderWorld végrekezdünk:)

29 Fájlésnyomtatószerverheterogén SAMBA Miez? Kb.30emberfejleszti(http://www.samba.org/samba/team/) FájlésnyomtatószerverszolgáltatásokWindowsklienseknek (http://www.samba.org/samba/download/(nemcsaklinuxhoston!) adminisztrációs,migrációseszközök Mitud,ésmiértjó? NT4tartományvezérlőhelyetthasználható{annálazértfejlettebb} elhelyezhetőnt4ésadtartományokban többfélejelszóadatbázishasználata(mysql,ldap,passwd,tdb) természetesenwinsszerverésmasterbrowseris egyszerűparancssorosadmin konfig(adslkapcsolatnálfontos),vancsilli villiis persze,akárwebesis sokolyanlehetőség,amitalinux alapból ad.(scriptelés,ssh,mentés,stb.lásdpl.: find) nyíltforráskód,stabil,átlátható,jólkonfigurálható,olcsó

30 Fájlésnyomtatószerverheterogén Példaazéletből:BercsényiSZKIszervere előzmények: többlábúgép(proxy,e mail,stb.) nemideális,degyakori:) tartományvezérlő(oktatastartomány)éswins 3+1csoportvan:tanárok,adminisztráció,diákok+domainadmins nincsroamingprofile sajátkönyvtárak(z:\) közösmindenkiáltalhasználhatókönyvtárakésközös,csakegycsoportáltal használhatókönyvtárak 2dbhálózatinyomtatóeltérőjogokkal( nyomtatohp és okipage20 ) levelezésaszerverenmaildirformátumban{majdkiderülmiértérdekesez}

31 Fájlésnyomtatószerverheterogén Példaazéletből:BercsényiSZKIszervere előzmények: DebianSarge(/etc/samba/smb.conf)< eztnézzükmindjárt smb.conffelépítése:[global] alattaglobálisbeállításokmajd[share] alattaadott megosztás Mindenmegosztottkönyvtára home partíciónvan,ígyegyszerűamentés (/home/userek,/home/diak/diákok,/home/samba/mindenmás) cat/etc/fstab >/dev/sdb2/homexfsnodev,nosuid,noexec,usrquota,grpquota felhasználóknaklétezniekelllinuxalattis,deakineknemkellshellott/bin/false legyen! nemhasználunkacl eket,csakhagyományosunixjogok Naakkor cat/etc/samba/smb.conf!

32 Fájlésnyomtatószerverheterogén

33 Fájlésnyomtatószerverheterogén interfaces=eth1lo bindinterfacesonly=yes Azittfelsorolt,éscsakazokonazinterfészeken válaszol!nefelejtsükelalocalhost ot! hostsallow= / /8 hostsdeny= /0 Melycímekrőllehetcsatlakozniamegosztásokhoz ésmelyekrőlnem. Kikazadminok? invalidusers=root Nemengedélyezettfelhasználó! {valamirégitesztmiattmaradtkommentben,misosetegyünkígy}

34 Fájlésnyomtatószerverheterogén

35 Fájlésnyomtatószerverheterogén SzerverNetBIOSneve. (hasznos,haegyezikadnshostnévvel) netbiosname=szerver2 Megjegyzés,amilátsziklásd.Tallózólista serverstring=kozponti_linux_szerver Munkacsoportvagytartományneve workgroup=oktatas Holtároljaéskeresseajelszavakat: smbpasswd{eztinkábbmárne} tdbsam{ júzerigjólehet} ldapsam{ldapkiszolgálóval} mysql{mysqlszerverrel} xmlsam{backupra,migrálásara} (mégsosemhasználtam) passdbbackend=smbpasswd

36 Fájlésnyomtatószerverheterogén oslevel=254 preferredmaster=yes domainmaster=yes localmaster=yes security=user Hamiszeretnénklenniafőtallózók,akkorezekamibeállításaink! Oslevellegyennagy,hogynyerjünk! {95/98/Me=1,NT/2000/XP=16,haPDC,akkor32} share csakjelszókell,felhasználóinévnem {Win9X esidők,istenmentstőle!} user felhasználóinévésjelszóiskell server vankülönjelszószerver domain NT/2000vagymásikSambásdomain ből PDC hezkell domainlogons=yes

37 Fájlésnyomtatószerverheterogén Jelszavaktitkosítva.{ígylegyen} encryptpasswords=true logondrive=z: logonpath= logonhome= Melyikmeghajtólegyenazuser home ja? MostnincsroamingProfile MostmegvanRoamingProfile. logonpath=\\%l\profiles\%u logondrive=z: logonhome=\\%l\%u\.profiles (%LaszerverNetBIOSneve) (%Uafelhasználóneve)

38 Fájlésnyomtatószerverheterogén

39 Fájlésnyomtatószerverheterogén Bejelentkezéskorlefutóscriptaklienseken. (%Gafelhasználóelsődlegescsoportja) Figyelemsorvégek! Logonscript=%G.bat Holéshogyannaplózzon. (%makliensnetbiosneve) logfile=/var/log/samba/log.%m Mikorkezdjenújnaplófájlt.(KB ban) maxlogsize=50 Legyen ewinsszerver? winssupport=yes dnsproxy=no timeserver=yes HaWINSszerverésezisbevankapcsolva, akkormegnéziahostneveketadns benis, hawins bennemtalálja. Időszerverkéntműködik emagát? (figyelembekellállítaniajogotishozzáakliensen)

40 Fájlésnyomtatószerverheterogén unixcharset=iso Akiszolgálónhasználtkódolás.ÍgyakárLinuxalólisjók lehetnekazékezeteskarakterek. addmachinescript=/usr/sbin/useradd d/dev/null g100 s/bin/false M%u Ennekasegítségévelnemkellelőrelétrehoznunkagépek fiókjait,hanemagéptartománybaléptetésekor,egy tartományiadminjoggalrendelkezőusermegteheti. vetofiles=/*maildir*/ Azittmegadott dolgokatnemlátjákakliensek.eztvégülis eléglettvolnaa[home]szekcióramegadni, mivelezígyglobális.perszernembaj.

41 Fájlésnyomtatószerverheterogén

42 Fájlésnyomtatószerverheterogén printcapname=cups printing=cups loadprinters=yes Printcapfájl,nyomtatásirendszer,nyomtatókbetöltése aprintcapfájlból. Megosztásneve{a netlogon szükségesmegosztás!!!} [netlogon] browseable=no Megjelenjen eatallózólistában.{attólméglétezik,direktelérhető!} path=/home/samba/netlogon readonly=yes HolvanaLinuxrendszeren avalódikönyvtár,amitmegosztunk? AUNIXjogoktólfüggetlenül,csakolvasható! Akikszámáramégisírhatóamegosztás.

43 Fájlésnyomtatószerverheterogén

44 Fájlésnyomtatószerverheterogén Megosztásneve,hakellroamingprofil,akkorezszükséges [profiles] browseable=no path=/home/samba/profiles Azújonnanlétrejövőfájlokjogaithatározzameg. readonly=no createmask=0600 directorymask=0700 Azújonnanlétrejövőkönyvtárakjogaithatározzameg. Olvasás=4,írás=2,futtatás=1

45 Fájlésnyomtatószerverheterogén

46 Fájlésnyomtatószerverheterogén [Okipage20plus] Nyomtatóneve comment=okipage20plusnyomtato megjegyzés Akikcsatlakozhatnakamegosztáshoz path=/var/spool/samba {nyomtatóhoz} UNIXkönyvtár printer=okipage20plus writable=no UNIX osnyomtatónév printable=yes printeradmin=administrator Jelezzük,hogyezegynyomtató. [nyomtatohp] path=/var/spool/samba printer=nyomtatohp writable=no printable=yes printeradmin=administrator Kikadminisztrálhatják anyomtatót?

47 Fájlésnyomtatószerverheterogén

48 Fájlésnyomtatószerverheterogén [homes] UNIX os home könyvtárakkiajánlása validusers=%s comment=felhasznalosajatkonyvtara Hanemakarjuk,hogymásnaka homekönyvtárábaisbecsámpázzonajúzer. browseable=no createmask=0755 Hanemszeretnénklátni egyhomesmegosztást. directorymask=0755 #inheritpermissions=yes writable=yes

49 Fájlésnyomtatószerverheterogén

50 Fájlésnyomtatószerverheterogén AsambaezekkelajogokkalfogdolgozniaUNIX rendszeren. {ígyjönneklétreafájlok,ígyférhozzájuk} {forceuser=afelhasználótadhatjukmeg}

51 Fájlésnyomtatószerverheterogén

52 Fájlésnyomtatószerverheterogén Csoportokmegfeleltetése clear echo"sambacsoportokatlétrehozóscript" echo"készítette:rózsárgábor2005." groupaddadmins groupadddiak groupaddtanar groupaddadminisztracio netgroupmapmodifyntgroups="domainadmins"unixgroup=admins netgroupmapmodifyntgroups="domainusers"unixgroup=users netgroupmapaddntgroups="diak"unixgroup=diak netgroupmapaddntgroups="tanar"unixgroup=tanar netgroupmapaddntgroups="adminisztracio"unixgroup=adminisztracio useradd m s/bin/false c"sambaadmin" Gadminsadministrator echo"" echo"kéremasambaadminisztrátorjelszavát" smbpasswd aadministrator

53 Fájlésnyomtatószerverheterogén Felhasználóklétrehozása exportcsoportja=$csoport2; ECIM=$KNEV"."$VNEV; useradd m p$passwordje s$kornyezete c$unev g$csoportja$unev; echo$unev:$passwordje chpasswd md5; maildirmake/home/$unev/maildir; chown R$UNEV.$CSOPORTJA/home/$UNEV/Maildir chmod R700/home/$UNEV/Maildir mkdir/home/$unev/public_html; chown$unev.$csoportja/home/$unev/public_html; chmod755/home/$unev/public_html; (echo$passwordje;echo$passwordje) smbpasswd s a$unev; echo$ecim":"$unev>>/etc/aliases; /usr/bin/newaliases; mysql uroot password=$mysqlpasswd hlocalhost execute="use egroupware;insertintophpgw_accounts VALUES ('','$UNEV',MD5('$PASSWORDJE'),'$VNEV','$KNEV','','','','A',' 1','u','0','$ALAPCSOPORT',' $ECIM$ED

54 Fájlésnyomtatószerverheterogén Sambakonfigurációésusermanagmentmásképp??? mcedit/etc/samba/smb.conf(+adduser+smbpasswd) vi/etc/samba/smb.conf pico/etc/samba/smb.conf :))))) Webmin{sambamodulja} Swat

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Fájlésnyomtatószerverheterogén Néhányakonfigbanlévőtémakibontása Netlogonkönyvtárbanlévőparancsfájlok nyomtatás

64 Fájlésnyomtatószerverheterogén Bejelentkezésiparancsfájl +óraszinkronizálás,mindenféleegyébdolog,amia USERjogávaltudfutni.(vagyadunkrájogotazusernek) Többállományislehetésmegadhatjukkinekmelyik fussonle.jelenpéldábanazsmb.conf banlátszott, hogycsoportonkéntadtunkmegállományt.

65 Fájlésnyomtatószerverheterogén szerver2:/home/muszashi#cd/home/samba/netlogon/ szerver2:/home/samba/netlogon#ls adminisztracio.bat shortcut3.vbsshortcut6.vbsshortcut.vbs diak.bat shortcut4.vbsshortcut7.vbstanar.bat shortcut2.vbs shortcut5.vbsshortcut8.vbs szerver2:/home/samba/netlogon# Azittlévőállományokatlegegyszerűbben más rendszerenérdemeselkészítenia sorvégekmiatt.

66 Fájlésnyomtatószerverheterogén szerver2:/home/samba/netlogon#cattanar.bat echoon echo"csatlakozasaszerverhez..." echo"mappolomahomekonyvtarataz:meghajtohoz" netusez:/home/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut.vbs echo"oraszinkronizalasaaszerverhez" nettime\\szerver2/set/yes netusem:\\szerver2\adminiszt2/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut3.vbs echo"tovabbikonyvtarakrendszerhezadasa..." netusek:\\szerver2\publikalas/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut5.vbs netuser:\\szerver2\rendszerg/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut4.vbs netuset:\\szerver2\diakkonyvtar/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut7.vbs

67 Fájlésnyomtatószerverheterogén szerver2:/home/samba/netlogon#catshortcut3.vbs 'VBScript. DimShell,DesktopPath,URL SetShell=CreateObject("WScript.Shell") DesktopPath=Shell.SpecialFolders("Desktop") SetURL=Shell.CreateShortcut(DesktopPath&"\adminisztrac2.LNK") URL.TargetPath="M:\" URL.Save...ésinnentőlmáraWindowsvilágábakeresgéljen mindenki...

68 Fájlésnyomtatószerverheterogén Nyomtatás RAWvagySMARTnyomtatás{CPUigény,lapszámlálás,könnyebbnyomtatócsere} tmpvagymáshollegyenvagyjónagylegyen NyomtatásirendszerszerintemCUPS

69

70

71 Fájlésnyomtatószerverheterogén...ésakkornézzük,hogyaniskénejólcsinálni...

72 Fájlésnyomtatószerverheterogén AdvancedIntelligentPrintingwithPostScriptDriverDownload

73 Fájlésnyomtatószerverheterogén AdvancedIntelligentPrintingwithPostScriptDriverDownload FelejtsükelaSarge banlévősambaéscupsszervert{cupsazújpsdrivermiatt, minimum1.2 eskell,asambamegazért,mertbugos} Felejtsükelalétezőleírásokat,mertmárújPostscriptdrivervan Win9Xkliensekheztöltsükle:aps426eng.exe AdobePS4.2.6 U.S.English Win2000/XPkliensekhez:cups windows 6.0 source.tar.gz..és a%windows%\system32\spool\drivers\w32x86\3 útvonalbólisa: ps5ui.dll,pscript.hlp,pscript.ntf,pscript5.dllfájlokat! Telepítsükadrivereket! Hozzuklétreaprint$megosztástésvégezzükelaszükségesbeállításokat! Nézegessüka cupsaddsmb man ját!

74 Fájlésnyomtatószerverheterogén Win9Xdrv.csupanagybetű,Win2000/XPdrv.csupakisbetűlegyen,különbena cupsaddsmbátmegyvégtelenciklusba.{megmindig,havalamibajavan:)}

75 Fájlésnyomtatószerverheterogén Vegyükfelanyomtatókat

76

77 Fájlésnyomtatószerverheterogén

78 Fájlésnyomtatószerverheterogén Vegyükfela megosztást,és végezzükela beállításokat!...ésmostelmesélem,hogymiaz,aminemkellebbőlakonfból.

79 Fájlésnyomtatószerverheterogén A print$ könyvtártartalmailyesmineklehet kelllennie,dehaacupsaddsmb t használjuk,akkorerrenincsengondunk!{viszontcsakps ttud,mindenegyébesetben egymacerásfeltöltésvárránk} print$] + W32X86#servesdriverstoWindowsNTx86 WIN40#servesdriverstoWindows95/98 W32ALPHA#servesdriverstoWindowsNTAlpha_AXP W32MIPS#servesdriverstoWindowsNTR4000 W32PPC#servesdriverstoWindowsNTPowerPC

80 Fájlésnyomtatószerverheterogén Samba szerver NetBIOS neve Felhasználói név,pdc s formátumban!!! {hanempdc, akkorcsak simán} CUPS szerver neve bőbeszéd Nyomtatókneve

81

82 Fájlésnyomtatószerverheterogén...ésígytelepítsükanyomtatókatkedvencoperációs rendszerünkön:)

83 Fájlésnyomtatószerverheterogén Hailyenkor driverhiányra panaszkodik, akkorvalamit rosszul csináltunk,ha jól,akkor bejönneka tulajdonságok. Ajúzerek mára szokott módon telepíthetik ahálózati nyomtatókat.

84 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek preexec=?,postexec=?,rootpreexec=?,rootpostexec=? smb.confbanbeírva,parancsfuttatása testparmparancs ellenőrizhetjükakonfigurációt( vkiírjaazalapértelmezettbeállításokatis)

85 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek...ésaprofikhasználhatjákaz smbcontrol t {smbd.nmbdfolyamatoknaklehet üzeneteketküldeni}

86 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek {vegyeshasználatbuktatói}

87 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek {vegyeshasználatbuktatói}

88 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek {vegyeshasználatbuktatói} pampasswordchange=yes passwdprogram=/usr/bin/passwd%u passwdchat=*new*password*%n\n*new*password*%n\n*changed* unixpasswordsync=yes...

89 Fájlésnyomtatószerverheterogén Kliensoldalikapcsolódás: Windows

90

91

92 Fájlésnyomtatószerverheterogén Kliensoldalikapcsolódás: Linux

93

94

95

96

97

98

99

100

101 Fájlésnyomtatószerverheterogén...ésahogyénszeretem: mount tsmbfs ousername=felhasználó_neve,password=felhasználó_jelszava //szerver_neve/megosztás_neve/mnt/csatolási_pont Távolrólszerintemscpéssftp velérdemeselérni.{esetlegwinscp deinkábbne}...deperszevannakwebeskliensekis:

102

103

104

105

106 Fájlésnyomtatószerverheterogén Mielőttelbúcsúznék... Mitrakjunkadhcpd.conf ba,hogyadhcpszervermegadjaawins szervertis? optionnetbios name servers ; Mitengedjünkátatűzfalon? 137,138UDP 139,445TCP HaviszontaSamba sgépenvancsomagszűrés,ésszigorúakkor,sokszabálytbekellmégszúrnunk! Pl.ilyeneket: INPUTláncon, ilo, dkártyacíme,célportésforrásport137udp...ésabroadcastfeléisezt,azt

107 Fájlésnyomtatószerverheterogén Felhasználtirodalom HOWTO Collection/ GaryNovosen,KurtHudson,JamesMichaelStewart:TCP/IP {MCSEfelkészítő}

108 Fájlésnyomtatószerverheterogén FSF.hualapítvány: Köszönömafigyelmet!

6. előadás: Adatátvitel alapjai II. TCP/IP feldolgozó és alkalmazás rétege, hálózati parancsok

6. előadás: Adatátvitel alapjai II. TCP/IP feldolgozó és alkalmazás rétege, hálózati parancsok 6. előadás: Adatátvitel alapjai II. TCP/IP feldolgozó és alkalmazás rétege, hálózati parancsok A win2000-től számít alapértelmezett hálózati protokoll. APIPA(Automatic Private IP Adressing): Microsoft

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció

Windows hálózati adminisztráció Windows hálózati adminisztráció Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév tavaszi félév Elérhetőség E-mail: gocs.laszlo@gamf.kefo.hu Személyes konzultáció: 4. épület (Informatika

Részletesebben

SUSE Labor kialakítása

SUSE Labor kialakítása Megvalósulási dokumentáció www.npsh.hu SUSE Labor kialakítása a Deák téri Evangélikus Gimnázium részére Védjegyek és Jogi nyilatkozat Copyright Novell, Inc. Minden jog fenntartva. A Novell, és termékei

Részletesebben

DNS forward-ok és reverse-ek hozzáadása...23 4.3.1. DNS forward hozzáadása...23 4.3.2. DNS reverse hozzáadása...24 4.4. Debian Linux 3.

DNS forward-ok és reverse-ek hozzáadása...23 4.3.1. DNS forward hozzáadása...23 4.3.2. DNS reverse hozzáadása...24 4.4. Debian Linux 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés:...3 2. Fizikai megvalósítás...4 3. Hardware és software követelmények...10 3.1. Debian Linux 3.0 stable...10 3.1.1. Hardware követelmény:...10 3.1.2. Software díjak:...10

Részletesebben

5. előadás: Adatátvitel alapjai

5. előadás: Adatátvitel alapjai 5. előadás: Adatátvitel alapjai Forrás -> Adó -> Átviteli csatorna -> Vevő -> Cél Adatátvitel tulajdonságai: - a jel alakja és nagysága - adatátviteli kapcsolat típusa - jelek és üzenetet felépítő karakterkódok

Részletesebben

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with Service Pack 2

Windows Server 2003 R2 Standard Edition with Service Pack 2 Windows Server 2003 R2 Standard Edition with Service Pack 2 Microsoft Virtual PC 2007 (6.0.156.0) környezetben 1 Virtuális gépek telepítése 1. VPC beállítások 1 GB RAM esetén (cél, hogy a RAM kb. fele

Részletesebben

A Windows Server 2008 felügyeletének áttekintése

A Windows Server 2008 felügyeletének áttekintése E LSŐ FEJEZET A Windows Server 2008 felügyeletének áttekintése A fejezet tartalma: A Windows Server 2008 és a Windows Vista... 4 Bemutatkozik a Windows Server 2008... 6 Hálózati eszközök és protokollok...

Részletesebben

Tűzfal és internetmegosztás OpenBSD-vel. Tűzfal és. Keresztes Ákos. xsak@c2.hu Verzió: v0.1.20. v0.1.20 1/52

Tűzfal és internetmegosztás OpenBSD-vel. Tűzfal és. Keresztes Ákos. xsak@c2.hu Verzió: v0.1.20. v0.1.20 1/52 Tűzfal és internetmegosztás OpenBSD-vel Keresztes Ákos xsak@c2.hu Verzió: v0.1.20 v0.1.20 1/52 Tartalomjegyzék Módosítások:.....3 Még:......3 Mi ez?......4 Figyelmeztetés!......4 Megfontolások......4 OpenBSD......4

Részletesebben

Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus)

Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus) Ismétlés: route Hálózati szolgáltatások 3. Appl. protokollok: route, DNS, FTP, SMTP, PO3, IMAP, SMB Informatikus (rendszerinformatikus) 1 Minden TCP/IP kommunikációban részvevı host rendelkezik route táblával.

Részletesebben

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba MIN7K0IN MIN4B0RFN Követelmények nappali tagozaton Előadás ZH november 4. (pótlás dec. 2) Megszerezhető: 38 pont Minimum követelmény: 19 pont Gyakorlati ZH november 25-29 (pótlás dec. 2-6) Megszerezhető:

Részletesebben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 6.4 környezetben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 6.4 környezetben Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 6.4 környezetben Készítő: Makó Gábor{ makgab (at) m-info.hu } Dátum: 2013. július 5. Kiadás (verzió): 5. 1/27 Tartalom Előszó Virtualizáció kialakítása

Részletesebben

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk?

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk? Bevezetés az informatikába előadás Számítógép-hálózatok Hálózati hardver Hálózati szoftver Internet Bevezetés A XX. század az információ technológiák gyors fejlődésének százada. Egybeolvadnak a távközlési,

Részletesebben

D-Link AirPlus G DI-524

D-Link AirPlus G DI-524 D-Link AirPlus G DI-524 802.11g/ 2.4 GHz Vezetéknélküli Router TM Felhasználói Kéziköny Building Networks for People Csomag tartalma D-Link AirPlus G DI-524 802.11/2.4GHz Vezeték nélküli Router Tápegység-DC

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

IPv6 a calc.exe. reneszánsza. Tehát IPv6. Azaz IP version 6. Gondolom, senkit sem fog meglepni,

IPv6 a calc.exe. reneszánsza. Tehát IPv6. Azaz IP version 6. Gondolom, senkit sem fog meglepni, IPv6 a calc.exe reneszánsza Ezt a cikket lehet, hogy nem nekem kellett volna megírnom, hanem valami hálózatos szakértő kollégának. Így egész biztosan nem lesz olyan mély cserébe lehet, hogy a szerverüzemeltető

Részletesebben

Hálózati használati útmutató

Hálózati használati útmutató Multiprotokoll on-board Ethernet nyomtatószerver Hálózati használati útmutató HL-5250DN HL-5270DN Kérjük, a nyomtató használata előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyvet bármikor megtekintheti

Részletesebben

Köznet szolgáltatások ismertetése

Köznet szolgáltatások ismertetése Köznet szolgáltatások ismertetése A Köznet keretében az Intézményi végpontok számára nyújtott szolgáltatások ismertetése 2013. november 28. v 2.00 2 1. Köznet induló szolgáltatási csomag A Köznet induló

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

Telepítési és konfigurálási útmutató

Telepítési és konfigurálási útmutató IBM DB2 Universal Database Telepítési és konfigurálási útmutató 8-as verzió GC22-5308-00 IBM DB2 Universal Database Telepítési és konfigurálási útmutató 8-as verzió GC22-5308-00 Mielőtt ezt a tájékoztatást

Részletesebben

Információs rendszerek üzemeltetése

Információs rendszerek üzemeltetése Információs rendszerek üzemeltetése Adamis Gusztáv TMIT IE 344 adamis@tmit.bme.hu I. rész Korábban tanultak áttekintése Korábban tanultak áttekintése Korábbi tárgyakban tanultak amik az IRÜ-ben is fontosak

Részletesebben

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008 DHCP Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra Készítette: Csökmei István Péter 2008 IP címek autmatikusan A DHCP szerver-kliens alapú protokoll, nagy vonalakban a kliensek

Részletesebben

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez

Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez Mérési útmutató a Hálózati protokollok vizsgálata lehallgatással (HIT1) című méréshez 2007. október 3. BME, CrySys Adatbiztonság Laboratórium 1 Tartalomjegyzék 1. Elméleti összefoglaló 3 1.1. Protokollok..........................................

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Linux rendszergazda alap

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Linux rendszergazda alap Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Linux rendszergazda alap Pallagi László Lektorálta: Sándor Antal Sulinet Expressz, 2003.11.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A hálózati réteg. 2009. 02. 24. 1 Szarka T.

A hálózati réteg. 2009. 02. 24. 1 Szarka T. A hálózati réteg Röviden ismételjük át az eddig tanultakat, de érdekesség képen most egy programozó szempontjából. A számítógép hálózatok talán leggyakoribb alkalmazási célja az, hogy egymástól távoli

Részletesebben

Hálózati architektúrák, és osztott rendszerek Beadandó feladat

Hálózati architektúrák, és osztott rendszerek Beadandó feladat Hálózati architektúrák, és osztott rendszerek Beadandó feladat Juhász Adél N. és Somogyi András 2007. április 17. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4 1.1. A dolgozatról............................ 4 1.2. Körülmények............................

Részletesebben

Elöljáróban: Azért készült ez a kis elméleti agytorna, mert a korábbi években nagy

Elöljáróban: Azért készült ez a kis elméleti agytorna, mert a korábbi években nagy Információs Rendszerek Üzemeltetése Vizsga segédlet készítette:bartók Tamás (2013.06) és TI Elöljáróban: Azért készült ez a kis elméleti agytorna, mert a korábbi években nagy mérétkű volt a bukási arány

Részletesebben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 5.3 környezetben

Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 5.3 környezetben Virtualizáció megvalósítása OpenVZ rendszerrel CentOS 5.3 környezetben Készítő: Makó Gábor{ makgab (at) m-info.hu } Dátum: 2009. szeptember 21. Kiadás (verzió): 1. 1/19 Tartalom Előszó Virtualizáció kialakítása

Részletesebben

Szakdolgozat. Makádi Zsolt. Műszaki informatikai szak, műszaki informatikai szakirány, nappali tagozat

Szakdolgozat. Makádi Zsolt. Műszaki informatikai szak, műszaki informatikai szakirány, nappali tagozat Szakdolgozat Makádi Zsolt Műszaki informatikai szak, műszaki informatikai szakirány, nappali tagozat Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar KECSKEMÉT 2005 Samba alapú tartományvezérlők

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben