Fájl és nyomtatószerver heterogén hálózatokban. Kapcsoljuk be a biztonsági öveket...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fájl és nyomtatószerver heterogén hálózatokban. Kapcsoljuk be a biztonsági öveket..."

Átírás

1 Fájlésnyomtatószerverheterogén Kapcsoljukbeabiztonsági öveket...

2 Fájlésnyomtatószerverheterogén alapvetőtudnivalók

3 Fájlésnyomtatószerverheterogén TCP/IP IPcímek

4 Fájlésnyomtatószerverheterogén AzTCP/IPprotokollcsalád szintemindenholezthasználjuk nemegyprotokoll,hanemtöbb legismertebbek:ip(internetprotocol),tcp(transmissioncontrolprotocol), UDP(UserDatagramProtocol) atcp biztonságosanszállítjaazadatokat azudpviszontnemellenőrzi, hogyacélállomásmegkapta eazadatokat mindkettőthasználjukmásmáscélrapl:udp >NetBIOSnév,TCP >HTTP TCP/IPIPcímekethasználunkagépekazonosítására(csak majdnemigaz)...jöjjönegykisszörnyülködnivaló:

5

6 Fájlésnyomtatószerverheterogén AzIPcímekvilága mindenegyeshost ot(állomás,gyakorlatbanált.gép)egykonkrétipcímazonosít. négyszámcsoportból,ún.nyolcasokbóláll tagolt,vagypontozottdecimálispl: {fsf.hu} kétgépneknemlehetazonosazip je!{egyhálózatban:)} azipcímekheztartozikegyhálózatimaszk,amelymegmondja,hogyacímmely részeahálózatazonosítójaésmelyikagépé. azinternetenaszolgáltatóadjanekünkacímet,asajáthálózatunkbana rendszergazdavagymagunk azipcímetvagystatikusanállítjukbe,vagydinamikusankapjuk{egyszervertől} általábandhcp n

7 Fájlésnyomtatószerverheterogén A címnek azon bitjei, amiken a netmask bitjei 1 et tartalmaznak, a network címethatározzákmeg,afennmaradóbitekpediganetwork önbelülihostcímet adjákmeg. Legyenacím: 1.byte 2.byte 3.byte 4.byte = Ésanetmask: =

8 Fájlésnyomtatószerverheterogén amitacímekrőlmégtudnikell Localnet A / címtartomány. Ez az ún loopback nek fenntartott rész. A loopbackegyolyanvirtuáliseszköz,amiasajátszámítógépünketjelenti.bármelyik címa tartományonbelülasajátszámítógépünkkelkommunikál. Broadcastcím Ezzelacímmelazösszeshelyigépetmegcímezhetjük,ún.körüzenetetküldhetünk ide, és azt az összes állomás venni fogja. A broadcast címnek foglalt az adott network ön megcímezhető legnagyobb hostcím. Tehát a címben a host részen csupa 1 es szerepel. Így a fenti / tartományban a broadcastszámáraafoglalta cím. Internetenhasználhatócímek Belső hálózaton lehetőleg csak az erre a célra fenntartott címtartományt használjuk! vagy vagy

9

10 Fájlésnyomtatószerverheterogén Windowshálózatitudnivalók

11 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnevek NetBIOSnévfeloldás WINSésWINSProxy Browsing egyébtudnivalók

12 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOS(NetworkBasicInputOutputSystem) WindowsoprendszerekenalegtöbbszolgáltatásaNetBIOS t használja.elsődlegesfeladatok: NetBIOSDatagramszolgáltatás (broadcastéskapcsolatnélkülicsomagok) NetBIOSSessionszolgáltatás (megbízhatókétirányúkapcsolat) NetBIOSnévfeloldás (üzenetszórás,vagynbns NetBIOSNameServer gyk.wins)

13 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnevek NetBIOSnév!=FQDNnév(NetBIOSnévlehetmunkaállomás,szerver, megosztottkönyvtár,stb) legfeljebb15alfanumerikuskarakterbőlállhat a16.egyhexadecimálisérték(névtípusa) hivatkozniunc(universalnamingconvertion)lehet >\\gépnév\erőforrásnév

14 Fájlésnyomtatószerverheterogén típusok <computername>00uworkstationservice <computername>01umessengerservice <\\_MSBROWSE_>01GMasterBrowser <computername>03umessengerservice <computername>06urasserverservice <computername>1funetddeservice <computername>20ufileserverservice <computername>21urasclientservice <computername>22uexchangeinterchange <computername>23uexchangestore <computername>24uexchangedirectory <computername>30umodemsharingserverservice <computername>31umodemsharingclientservice <computername>43usmsclientremotecontrol <computername>44usmsadminremotecontroltool <computername>45usmsclientremotechat <computername>46usmsclientremote Transfer <computername>4cudecpathworkstcpip Service <computername>52udecpathworkstcpip Service <computername>87uexchangemta <computername>6auexchangeimc <computername>beunetworkmonitoragent <computername>bfunetworkmonitorapps <username>03umessengerservice <domain>00gdomainname <domain>1budomainmasterbrowser <domain>1cgdomaincontrollers <domain>1dumasterbrowser <domain>1egbrowserserviceelections <INet~Services>1CGInternetInformationServer <IS~Computer_name>00UInternetInformationServer <computername>[2b]ulotusnotesserver IRISMULTICAST[2F]GLotusNotes IRISNAMESERVER[33]GLotusNotes Forte_$ND800ZA[20]UDCAIrmalanGatewayService

15 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnévfeloldás Névbejegyzése: *HanincsbeállítvaWINSszerver,akkorabekapcsolásutánbroadcastüzenetbenküldiszét anevét.{netbiosnévbejegyzésikérelem} *Haahálózatvalamelygépehasználjaanevet,akkoreztjelziésaküldőnnemindulela TCP/IP. *Hanemhasználjasenkianevet,akkorelindulhatagép. *HavanWINSszerver,akkornembroadcast otküldagép,hanemawinskiszolgálónak küldiakérelmét. *Haakiszolgálónsenkinemjegyeztebekorábbananevet,akkorengedélyezia használatát. *Haakiszolgálónbevanjegyezveagépnév,akkorüzenetetküldagépnek.Haagépbe vankapcsolva,akkormegvédiasajátnevét,hanincsakkor:)...akkormegkapjagépa nevet. Névfelszabadítása: *Haagépkikapcsolásamegfelelőentörténik,:)akkoragéptájékoztatjaa hálózatotvagyawinsszervert,hogyanévszabad.

16 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnévfeloldás NetBIOSgyorstár{mindigelsőneknézi} WINSszerver(WindowsInternetNameService) b nodebroadcast(broadcastüzenet) LMHOSTSfájl...esetleghostsfájlvagyDNS

17 Fájlésnyomtatószerverheterogén NetBIOSnévfeloldás kiemeltb node{hanincsbeállítvawins,akkoralapértelmezett broadcast majdlmhosts} P node{winsésmássemmi} M node{broadcastmajdwins} H node{havanwins,akkoralapértelmezett előszörwinsmajdbroadcast} nemszeretjükabroadcastüzeneteket

18

19

20

21

22 Fájlésnyomtatószerverheterogén Computerbrowser csakhumaninterfaceszerepevan{pl:networkneighborhood} gyakori,hogyegygéplátszikalistán,denemelérhetőésfordítva munkacsoportonként,alhálózatonkéntmasterbrowser tválasztanakagépek

23 Fájlésnyomtatószerverheterogén masterbrowser election{választás}alapjánlesz szavazástaznyeri,akinekmagasabbaverziószáma(számítafunkcióis) PDCáltalábanatartományifőtallózó haeltűnik,akkorújválasztás browserhiba? nemhiba,hanemfeature!:) gép12percenkéntküldéletjelet főtallózóalistát3sikertelenkísérletenátmegőrzi(3*12=36) helyitallózók15percenkéntkapjákmegalistalegfrissebbváltozatát(36+15=51 perc!muhaha:)

24

25

26 Fájlésnyomtatószerverheterogén Egyébtudnivalók munkacsoport/workgroup{bárkiatagjalehet,akieztállítjamagáról párgépigelmegy } tartomány/domain{gépnekfiókkalkellrendelkezniatartományvezérlőn ezajó } DomainServer{primary,backup,AD},DomainMemberServer{AD,NT4Style}, Stand aloneserver SMB{ServerMessageBlock},CIFS{CommonInternetFilelSystem} SMBautentikáció: megosztásszintű/share brrrrrr felhasználószintű/user sohanecleartext

27 Fájlésnyomtatószerverheterogén Egyébtudnivalók csoportok:afelhasználókatcsoportokbarendezhetjük administratorscsoporttagjainakadminjogaivannak{administrator} tartománytagságeseténapdcdomainadminscsoporttagjaiahelyigép administrators csoportjánakistagjailesznek awindowséslinux{unix}csoportokatmegkellfeleltetniegymással...atöbbimajdmenetközbenkialakul...

28 Fájlésnyomtatószerverheterogén SAMBA OpeningWindowstoaWiderWorld végrekezdünk:)

29 Fájlésnyomtatószerverheterogén SAMBA Miez? Kb.30emberfejleszti( FájlésnyomtatószerverszolgáltatásokWindowsklienseknek ( adminisztrációs,migrációseszközök Mitud,ésmiértjó? NT4tartományvezérlőhelyetthasználható{annálazértfejlettebb} elhelyezhetőnt4ésadtartományokban többfélejelszóadatbázishasználata(mysql,ldap,passwd,tdb) természetesenwinsszerverésmasterbrowseris egyszerűparancssorosadmin konfig(adslkapcsolatnálfontos),vancsilli villiis persze,akárwebesis sokolyanlehetőség,amitalinux alapból ad.(scriptelés,ssh,mentés,stb.lásdpl.: find) nyíltforráskód,stabil,átlátható,jólkonfigurálható,olcsó

30 Fájlésnyomtatószerverheterogén Példaazéletből:BercsényiSZKIszervere előzmények: többlábúgép(proxy,e mail,stb.) nemideális,degyakori:) tartományvezérlő(oktatastartomány)éswins 3+1csoportvan:tanárok,adminisztráció,diákok+domainadmins nincsroamingprofile sajátkönyvtárak(z:\) közösmindenkiáltalhasználhatókönyvtárakésközös,csakegycsoportáltal használhatókönyvtárak 2dbhálózatinyomtatóeltérőjogokkal( nyomtatohp és okipage20 ) levelezésaszerverenmaildirformátumban{majdkiderülmiértérdekesez}

31 Fájlésnyomtatószerverheterogén Példaazéletből:BercsényiSZKIszervere előzmények: DebianSarge(/etc/samba/smb.conf)< eztnézzükmindjárt smb.conffelépítése:[global] alattaglobálisbeállításokmajd[share] alattaadott megosztás Mindenmegosztottkönyvtára home partíciónvan,ígyegyszerűamentés (/home/userek,/home/diak/diákok,/home/samba/mindenmás) cat/etc/fstab >/dev/sdb2/homexfsnodev,nosuid,noexec,usrquota,grpquota felhasználóknaklétezniekelllinuxalattis,deakineknemkellshellott/bin/false legyen! nemhasználunkacl eket,csakhagyományosunixjogok Naakkor cat/etc/samba/smb.conf!

32 Fájlésnyomtatószerverheterogén

33 Fájlésnyomtatószerverheterogén interfaces=eth1lo bindinterfacesonly=yes Azittfelsorolt,éscsakazokonazinterfészeken válaszol!nefelejtsükelalocalhost ot! hostsallow= / /8 hostsdeny= /0 Melycímekrőllehetcsatlakozniamegosztásokhoz ésmelyekrőlnem. Kikazadminok? invalidusers=root Nemengedélyezettfelhasználó! {valamirégitesztmiattmaradtkommentben,misosetegyünkígy}

34 Fájlésnyomtatószerverheterogén

35 Fájlésnyomtatószerverheterogén SzerverNetBIOSneve. (hasznos,haegyezikadnshostnévvel) netbiosname=szerver2 Megjegyzés,amilátsziklásd.Tallózólista serverstring=kozponti_linux_szerver Munkacsoportvagytartományneve workgroup=oktatas Holtároljaéskeresseajelszavakat: smbpasswd{eztinkábbmárne} tdbsam{ júzerigjólehet} ldapsam{ldapkiszolgálóval} mysql{mysqlszerverrel} xmlsam{backupra,migrálásara} (mégsosemhasználtam) passdbbackend=smbpasswd

36 Fájlésnyomtatószerverheterogén oslevel=254 preferredmaster=yes domainmaster=yes localmaster=yes security=user Hamiszeretnénklenniafőtallózók,akkorezekamibeállításaink! Oslevellegyennagy,hogynyerjünk! {95/98/Me=1,NT/2000/XP=16,haPDC,akkor32} share csakjelszókell,felhasználóinévnem {Win9X esidők,istenmentstőle!} user felhasználóinévésjelszóiskell server vankülönjelszószerver domain NT/2000vagymásikSambásdomain ből PDC hezkell domainlogons=yes

37 Fájlésnyomtatószerverheterogén Jelszavaktitkosítva.{ígylegyen} encryptpasswords=true logondrive=z: logonpath= logonhome= Melyikmeghajtólegyenazuser home ja? MostnincsroamingProfile MostmegvanRoamingProfile. logonpath=\\%l\profiles\%u logondrive=z: logonhome=\\%l\%u\.profiles (%LaszerverNetBIOSneve) (%Uafelhasználóneve)

38 Fájlésnyomtatószerverheterogén

39 Fájlésnyomtatószerverheterogén Bejelentkezéskorlefutóscriptaklienseken. (%Gafelhasználóelsődlegescsoportja) Figyelemsorvégek! Logonscript=%G.bat Holéshogyannaplózzon. (%makliensnetbiosneve) logfile=/var/log/samba/log.%m Mikorkezdjenújnaplófájlt.(KB ban) maxlogsize=50 Legyen ewinsszerver? winssupport=yes dnsproxy=no timeserver=yes HaWINSszerverésezisbevankapcsolva, akkormegnéziahostneveketadns benis, hawins bennemtalálja. Időszerverkéntműködik emagát? (figyelembekellállítaniajogotishozzáakliensen)

40 Fájlésnyomtatószerverheterogén unixcharset=iso Akiszolgálónhasználtkódolás.ÍgyakárLinuxalólisjók lehetnekazékezeteskarakterek. addmachinescript=/usr/sbin/useradd d/dev/null g100 s/bin/false M%u Ennekasegítségévelnemkellelőrelétrehoznunkagépek fiókjait,hanemagéptartománybaléptetésekor,egy tartományiadminjoggalrendelkezőusermegteheti. vetofiles=/*maildir*/ Azittmegadott dolgokatnemlátjákakliensek.eztvégülis eléglettvolnaa[home]szekcióramegadni, mivelezígyglobális.perszernembaj.

41 Fájlésnyomtatószerverheterogén

42 Fájlésnyomtatószerverheterogén printcapname=cups printing=cups loadprinters=yes Printcapfájl,nyomtatásirendszer,nyomtatókbetöltése aprintcapfájlból. Megosztásneve{a netlogon szükségesmegosztás!!!} [netlogon] browseable=no Megjelenjen eatallózólistában.{attólméglétezik,direktelérhető!} path=/home/samba/netlogon readonly=yes HolvanaLinuxrendszeren avalódikönyvtár,amitmegosztunk? AUNIXjogoktólfüggetlenül,csakolvasható! Akikszámáramégisírhatóamegosztás.

43 Fájlésnyomtatószerverheterogén

44 Fájlésnyomtatószerverheterogén Megosztásneve,hakellroamingprofil,akkorezszükséges [profiles] browseable=no path=/home/samba/profiles Azújonnanlétrejövőfájlokjogaithatározzameg. readonly=no createmask=0600 directorymask=0700 Azújonnanlétrejövőkönyvtárakjogaithatározzameg. Olvasás=4,írás=2,futtatás=1

45 Fájlésnyomtatószerverheterogén

46 Fájlésnyomtatószerverheterogén [Okipage20plus] Nyomtatóneve comment=okipage20plusnyomtato megjegyzés Akikcsatlakozhatnakamegosztáshoz path=/var/spool/samba {nyomtatóhoz} UNIXkönyvtár printer=okipage20plus writable=no UNIX osnyomtatónév printable=yes printeradmin=administrator Jelezzük,hogyezegynyomtató. [nyomtatohp] path=/var/spool/samba printer=nyomtatohp writable=no printable=yes printeradmin=administrator Kikadminisztrálhatják anyomtatót?

47 Fájlésnyomtatószerverheterogén

48 Fájlésnyomtatószerverheterogén [homes] UNIX os home könyvtárakkiajánlása validusers=%s comment=felhasznalosajatkonyvtara Hanemakarjuk,hogymásnaka homekönyvtárábaisbecsámpázzonajúzer. browseable=no createmask=0755 Hanemszeretnénklátni egyhomesmegosztást. directorymask=0755 #inheritpermissions=yes writable=yes

49 Fájlésnyomtatószerverheterogén

50 Fájlésnyomtatószerverheterogén AsambaezekkelajogokkalfogdolgozniaUNIX rendszeren. {ígyjönneklétreafájlok,ígyférhozzájuk} {forceuser=afelhasználótadhatjukmeg}

51 Fájlésnyomtatószerverheterogén

52 Fájlésnyomtatószerverheterogén Csoportokmegfeleltetése clear echo"sambacsoportokatlétrehozóscript" echo"készítette:rózsárgábor2005." groupaddadmins groupadddiak groupaddtanar groupaddadminisztracio netgroupmapmodifyntgroups="domainadmins"unixgroup=admins netgroupmapmodifyntgroups="domainusers"unixgroup=users netgroupmapaddntgroups="diak"unixgroup=diak netgroupmapaddntgroups="tanar"unixgroup=tanar netgroupmapaddntgroups="adminisztracio"unixgroup=adminisztracio useradd m s/bin/false c"sambaadmin" Gadminsadministrator echo"" echo"kéremasambaadminisztrátorjelszavát" smbpasswd aadministrator

53 Fájlésnyomtatószerverheterogén Felhasználóklétrehozása exportcsoportja=$csoport2; ECIM=$KNEV"."$VNEV; useradd m p$passwordje s$kornyezete c$unev g$csoportja$unev; echo$unev:$passwordje chpasswd md5; maildirmake/home/$unev/maildir; chown R$UNEV.$CSOPORTJA/home/$UNEV/Maildir chmod R700/home/$UNEV/Maildir mkdir/home/$unev/public_html; chown$unev.$csoportja/home/$unev/public_html; chmod755/home/$unev/public_html; (echo$passwordje;echo$passwordje) smbpasswd s a$unev; echo$ecim":"$unev>>/etc/aliases; /usr/bin/newaliases; mysql uroot password=$mysqlpasswd hlocalhost execute="use egroupware;insertintophpgw_accounts VALUES ('','$UNEV',MD5('$PASSWORDJE'),'$VNEV','$KNEV','','','','A',' 1','u','0','$ALAPCSOPORT',' $ECIM$ED

54 Fájlésnyomtatószerverheterogén Sambakonfigurációésusermanagmentmásképp??? mcedit/etc/samba/smb.conf(+adduser+smbpasswd) vi/etc/samba/smb.conf pico/etc/samba/smb.conf :))))) Webmin{sambamodulja} Swat

55

56

57

58

59

60

61

62

63 Fájlésnyomtatószerverheterogén Néhányakonfigbanlévőtémakibontása Netlogonkönyvtárbanlévőparancsfájlok nyomtatás

64 Fájlésnyomtatószerverheterogén Bejelentkezésiparancsfájl +óraszinkronizálás,mindenféleegyébdolog,amia USERjogávaltudfutni.(vagyadunkrájogotazusernek) Többállományislehetésmegadhatjukkinekmelyik fussonle.jelenpéldábanazsmb.conf banlátszott, hogycsoportonkéntadtunkmegállományt.

65 Fájlésnyomtatószerverheterogén szerver2:/home/muszashi#cd/home/samba/netlogon/ szerver2:/home/samba/netlogon#ls adminisztracio.bat shortcut3.vbsshortcut6.vbsshortcut.vbs diak.bat shortcut4.vbsshortcut7.vbstanar.bat shortcut2.vbs shortcut5.vbsshortcut8.vbs szerver2:/home/samba/netlogon# Azittlévőállományokatlegegyszerűbben más rendszerenérdemeselkészítenia sorvégekmiatt.

66 Fájlésnyomtatószerverheterogén szerver2:/home/samba/netlogon#cattanar.bat echoon echo"csatlakozasaszerverhez..." echo"mappolomahomekonyvtarataz:meghajtohoz" netusez:/home/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut.vbs echo"oraszinkronizalasaaszerverhez" nettime\\szerver2/set/yes netusem:\\szerver2\adminiszt2/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut3.vbs echo"tovabbikonyvtarakrendszerhezadasa..." netusek:\\szerver2\publikalas/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut5.vbs netuser:\\szerver2\rendszerg/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut4.vbs netuset:\\szerver2\diakkonyvtar/yes start\\szerver2\netlogon\shortcut7.vbs

67 Fájlésnyomtatószerverheterogén szerver2:/home/samba/netlogon#catshortcut3.vbs 'VBScript. DimShell,DesktopPath,URL SetShell=CreateObject("WScript.Shell") DesktopPath=Shell.SpecialFolders("Desktop") SetURL=Shell.CreateShortcut(DesktopPath&"\adminisztrac2.LNK") URL.TargetPath="M:\" URL.Save...ésinnentőlmáraWindowsvilágábakeresgéljen mindenki...

68 Fájlésnyomtatószerverheterogén Nyomtatás RAWvagySMARTnyomtatás{CPUigény,lapszámlálás,könnyebbnyomtatócsere} tmpvagymáshollegyenvagyjónagylegyen NyomtatásirendszerszerintemCUPS

69

70

71 Fájlésnyomtatószerverheterogén...ésakkornézzük,hogyaniskénejólcsinálni...

72 Fájlésnyomtatószerverheterogén AdvancedIntelligentPrintingwithPostScriptDriverDownload

73 Fájlésnyomtatószerverheterogén AdvancedIntelligentPrintingwithPostScriptDriverDownload FelejtsükelaSarge banlévősambaéscupsszervert{cupsazújpsdrivermiatt, minimum1.2 eskell,asambamegazért,mertbugos} Felejtsükelalétezőleírásokat,mertmárújPostscriptdrivervan Win9Xkliensekheztöltsükle:aps426eng.exe AdobePS4.2.6 U.S.English Win2000/XPkliensekhez:cups windows 6.0 source.tar.gz..és a%windows%\system32\spool\drivers\w32x86\3 útvonalbólisa: ps5ui.dll,pscript.hlp,pscript.ntf,pscript5.dllfájlokat! Telepítsükadrivereket! Hozzuklétreaprint$megosztástésvégezzükelaszükségesbeállításokat! Nézegessüka cupsaddsmb man ját!

74 Fájlésnyomtatószerverheterogén Win9Xdrv.csupanagybetű,Win2000/XPdrv.csupakisbetűlegyen,különbena cupsaddsmbátmegyvégtelenciklusba.{megmindig,havalamibajavan:)}

75 Fájlésnyomtatószerverheterogén Vegyükfelanyomtatókat

76

77 Fájlésnyomtatószerverheterogén

78 Fájlésnyomtatószerverheterogén Vegyükfela megosztást,és végezzükela beállításokat!...ésmostelmesélem,hogymiaz,aminemkellebbőlakonfból.

79 Fájlésnyomtatószerverheterogén A print$ könyvtártartalmailyesmineklehet kelllennie,dehaacupsaddsmb t használjuk,akkorerrenincsengondunk!{viszontcsakps ttud,mindenegyébesetben egymacerásfeltöltésvárránk} print$] + W32X86#servesdriverstoWindowsNTx86 WIN40#servesdriverstoWindows95/98 W32ALPHA#servesdriverstoWindowsNTAlpha_AXP W32MIPS#servesdriverstoWindowsNTR4000 W32PPC#servesdriverstoWindowsNTPowerPC

80 Fájlésnyomtatószerverheterogén Samba szerver NetBIOS neve Felhasználói név,pdc s formátumban!!! {hanempdc, akkorcsak simán} CUPS szerver neve bőbeszéd Nyomtatókneve

81

82 Fájlésnyomtatószerverheterogén...ésígytelepítsükanyomtatókatkedvencoperációs rendszerünkön:)

83 Fájlésnyomtatószerverheterogén Hailyenkor driverhiányra panaszkodik, akkorvalamit rosszul csináltunk,ha jól,akkor bejönneka tulajdonságok. Ajúzerek mára szokott módon telepíthetik ahálózati nyomtatókat.

84 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek preexec=?,postexec=?,rootpreexec=?,rootpostexec=? smb.confbanbeírva,parancsfuttatása testparmparancs ellenőrizhetjükakonfigurációt( vkiírjaazalapértelmezettbeállításokatis)

85 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek...ésaprofikhasználhatjákaz smbcontrol t {smbd.nmbdfolyamatoknaklehet üzeneteketküldeni}

86 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek {vegyeshasználatbuktatói}

87 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek {vegyeshasználatbuktatói}

88 Fájlésnyomtatószerverheterogén Továbbisambaötletek {vegyeshasználatbuktatói} pampasswordchange=yes passwdprogram=/usr/bin/passwd%u passwdchat=*new*password*%n\n*new*password*%n\n*changed* unixpasswordsync=yes...

89 Fájlésnyomtatószerverheterogén Kliensoldalikapcsolódás: Windows

90

91

92 Fájlésnyomtatószerverheterogén Kliensoldalikapcsolódás: Linux

93

94

95

96

97

98

99

100

101 Fájlésnyomtatószerverheterogén...ésahogyénszeretem: mount tsmbfs ousername=felhasználó_neve,password=felhasználó_jelszava //szerver_neve/megosztás_neve/mnt/csatolási_pont Távolrólszerintemscpéssftp velérdemeselérni.{esetlegwinscp deinkábbne}...deperszevannakwebeskliensekis:

102

103

104

105

106 Fájlésnyomtatószerverheterogén Mielőttelbúcsúznék... Mitrakjunkadhcpd.conf ba,hogyadhcpszervermegadjaawins szervertis? optionnetbios name servers ; Mitengedjünkátatűzfalon? 137,138UDP 139,445TCP HaviszontaSamba sgépenvancsomagszűrés,ésszigorúakkor,sokszabálytbekellmégszúrnunk! Pl.ilyeneket: INPUTláncon, ilo, dkártyacíme,célportésforrásport137udp...ésabroadcastfeléisezt,azt

107 Fájlésnyomtatószerverheterogén Felhasználtirodalom HOWTO Collection/ GaryNovosen,KurtHudson,JamesMichaelStewart:TCP/IP {MCSEfelkészítő}

108 Fájlésnyomtatószerverheterogén FSF.hualapítvány: Köszönömafigyelmet!

SAMBA. Forrás: Lajber Zoltán: SAMBA alapok dia, SZIE

SAMBA. Forrás: Lajber Zoltán: SAMBA alapok dia, SZIE Forrás: Lajber Zoltán: SAMBA alapok dia, SZIE https://www.samba.org Mi a SAMBA? Windows "Fájl és nyomtatómegosztás", illetve a "Microsoft Networks Kliens" szolgáltatásokat tartalmazó szoftvercsomag. NETBIOS

Részletesebben

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás.

Alap protokollok. NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. Alap protokollok NetBT: NetBIOS over TCP/IP: Name, Datagram és Session szolgáltatás. SMB: NetBT fölötti főleg fájl- és nyomtató megosztás, de named pipes, mailslots, egyebek is. CIFS:ugyanaz mint az SMB,

Részletesebben

Samba. SMB/CIFS hálózat, heterogén hálózatok. Készítette: Sallai András

Samba. SMB/CIFS hálózat, heterogén hálózatok. Készítette: Sallai András Samba SMB/CIFS hálózat, heterogén hálózatok Készítette: Sallai András Tartalom Windowsos hálózatok Samba Samba egyszerű fájlmegosztás Samba PDC Samba megosztások Optimális eszközök, korlátozások, tűzfal

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Network Basic Input/Output System Helyi hálózatokon keresztül számítógépek Név alapján azonosítják egymást Szállítási protokollokra épül NetBeui fölött (pl. Win 9x Netbios

Részletesebben

Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN

Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN Számítógépes hálózatok: LAN, MAN, WAN Különös tekintettel a LAN típusú hálózatokra 1 Definíció Számítógépes hálózatról beszélhetünk már akkor is, ha legalább két számítógép valamilyen adatátviteli csatornán

Részletesebben

Samba szerver. 2., VMware szerver telepítés

Samba szerver. 2., VMware szerver telepítés Samba szerver Ezen dokumentáció tartalmazza egy mőködı samba fájlmegosztó és PDC szerver felépítéséhez szükséges információkat. A szerver segítségével Windowsos klienseket léptethetünk be egy tartományba,

Részletesebben

LOK Lajber Zoltán

LOK Lajber Zoltán FÁJL ÉS NYOMTATÓ SZERVER Lajber Zoltán lajbi@gluon.hu 1 Bevezetés A SaMBa: SMB protokolt megvalósító programegyüttes Előadás tematikája: SaMBa rövid bemutatása Névfeloldás, böngészés Kiszolgálók típusai,

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2016.02.23. TCP/IP alapok A Microsoft Windows alapú hálózati környezetben (csakúgy, mint más hasonló

Részletesebben

applikációs protokollok

applikációs protokollok Applikációs protokollok Hálózati szolgáltatások 2. applikációs protokollok: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, POP3, IMAP, SMTP Informatikus (rendszerinformatikus) Az OSI modell viszony-, megjelenítési és alkalmazási

Részletesebben

ALAP BEÁLLÍTÁSOK. 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx. 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces

ALAP BEÁLLÍTÁSOK. 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx. 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces 1. Jogosultság megadás, hogy tudjunk dolgozni sudo s jelszó:xxxxxx ALAP BEÁLLÍTÁSOK 2.Hálózati kártyák beállítása mcedit /etc/network/interfaces auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.2 netmask

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2017.03.08. TCP/IP alapok IPv4 IP cím: 32 bites hierarchikus logikai azonosító. A hálózaton

Részletesebben

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg.

Az adott eszköz IP címét viszont az adott hálózat üzemeltetői határozzákmeg. IPV4, IPV6 IP CÍMZÉS Egy IP alapú hálózat minden aktív elemének, (hálózati kártya, router, gateway, nyomtató, stb) egyedi azonosítóval kell rendelkeznie! Ez az IP cím Egy IP cím 32 bitből, azaz 4 byte-ból

Részletesebben

Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu

Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu FTP szerver Linuxon Készítette: Sallai András Terjesztés csak engedéllyel sallaia_kukac_freemail_pont_hu Tartalom FTP protokoll Pure-FTPd Telepítés Debian GNU/Linux Sarge rendszeren Virtuális felhasználók

Részletesebben

Fájlok megosztása. Fájlok megosztása 2010.03.28. A számítógépek már nagy háttértárolókkal rendelkeznek De még mindig szükség van fájl szerverekre.

Fájlok megosztása. Fájlok megosztása 2010.03.28. A számítógépek már nagy háttértárolókkal rendelkeznek De még mindig szükség van fájl szerverekre. Chroot Dr. Mileff Péter Cél: átmenetileg meg kellene változtatnunk a root jegyzékét egy program lefuttatásának idejére. Ennek egyik tipikus esete: Boot loader elromlik. Ekkor felcsatolunk egy root partíciót

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

SaMBa alapok Lajber Zoltán

SaMBa alapok Lajber Zoltán Lajber Zoltán lajber.zoltan@ih.szie.hu Szent István Egyetem, Informatikai Hivatal Számítógépes Hálózatok Osztálya http://zeus.gau.hu/ lajbi 1 Bevezetés A SaMBa: SMB protokolt megvalósító programegyüttes

Részletesebben

LINUX LDAP címtár. Mi a címtár?

LINUX LDAP címtár. Mi a címtár? Forrás: https://wiki.hup.hu/index.php/ldap http://tldp.fsf.hu/howto/ldap-howto-hu/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Micskei Zoltán: Címtárak Kezelése, 2012. https://hu.wikipedia.org/wiki/c%c3%admt%c3%a1rszolg%c3%a1ltat%c3%a1sok

Részletesebben

Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver

Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver Számítógépes munkakörnyezet II. Szoftver A hardver és a felhasználó közötti kapcsolat Szoftverek csoportosítása Számítógép működtetéséhez szükséges szoftverek Operációs rendszerek Üzemeltetési segédprogramok

Részletesebben

1.2. NFS kliens telepítése és beállítása

1.2. NFS kliens telepítése és beállítása Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 10. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 NFS és Samba szolgáltatások telepítése és beállítása Az NFS segítségével könyvtárakat oszthatunk meg Linux operációs rendszert

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció

Windows hálózati adminisztráció Windows hálózati adminisztráció Tantárgykódok: MIN6E0IN 4. Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2016-17. tanév tavaszi félév NAT (Network Address and Port Translation) NAT (Network Address

Részletesebben

Hálózatkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Hálózatkezelés / 20

Hálózatkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Hálózatkezelés / 20 Hálózatkezelés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Hálózatkezelés 2013 1 / 20 Tartalomjegyzék 1 Hálózati Alapismeretek 2 System.Net Namespace 3 Socket Kezelés 4 Példa Tóth Zsolt

Részletesebben

Synology NAS integrálása inels IMM szerverhez

Synology NAS integrálása inels IMM szerverhez Synology NAS integrálása inels IMM szerverhez Mi is az a NAS? A NAS betűszó a Network Attached Storage, azaz a hálózatra csatolt tároló rövidítése. Magyarul Hálózati adattárolóként is ismerjük. A NAS egy

Részletesebben

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 8. gyakorlat

Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 8. gyakorlat Hálózati adminisztráció Linux (Ubuntu 9.04) 8. gyakorlat Johanyák Zsolt Csaba 1 1. Helyi felhasználók létrehozása Felhasználót grafikusan és parancssorból is létrehozhatunk. Hozzunk létre három felhasználót

Részletesebben

Kiszolgálók üzemeltetése. Iványi Péter

Kiszolgálók üzemeltetése. Iványi Péter Kiszolgálók üzemeltetése Iványi Péter Hálózatok N gép esetén a legegyszerűbb ha mindegyiket mindegyikkel összekötjük N-1 kártya és kábel kell Megosztott (shared) kábel Egyszerre több gép is csatlakozik

Részletesebben

Kiszolgálók üzemeltetése. Iványi Péter

Kiszolgálók üzemeltetése. Iványi Péter Kiszolgálók üzemeltetése Iványi Péter Hálózatok N gép esetén a legegyszerűbb ha mindegyiket mindegyikkel összekötjük N-1 kártya és kábel kell Megosztott (shared) kábel Egyszerre több gép is csatlakozik

Részletesebben

Névfeloldás hosts, nsswitch, DNS

Névfeloldás hosts, nsswitch, DNS Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/hosts_fájl http://tldp.fsf.hu/howto/nis-howto-hu/nisplus.html https://hu.wikipedia.org/wiki/domain_name_system https://hu.wikipedia.org/wiki/dns-rekordt%c3%adpusok_list%c3%a1ja

Részletesebben

Hálózati alapok. készítette: Sallai András

Hálózati alapok. készítette: Sallai András Hálózati alapok készítette: Sallai András Elmélet TCP/IP A név nem egy protokoll, hanem protokollok gyűjteménye. A névben két protokoll szerepel a gyűjteményből, de nem csak ezt a két protokollt tartalmazza

Részletesebben

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása Milyen előnyei vannak a hálózatoknak. Csoportosítsd a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen vezetékeket használnak a hálózatok kialakításánál?

Részletesebben

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei

Tartalom. Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése. Rétegek használata az adatok továbbításának leírására. OSI modell. Az OSI modell rétegei Tartalom Hálózati kapcsolatok felépítése és tesztelése Bevezetés: az OSI és a Általános tájékoztató parancs: 7. réteg: DNS, telnet 4. réteg: TCP, UDP 3. réteg: IP, ICMP, ping, tracert 2. réteg: ARP Rétegek

Részletesebben

AIX Fast Connect 3.2 kézikönyv

AIX Fast Connect 3.2 kézikönyv AIX Fast Connect 3.2 kézikönyv SC22-0309-04 AIX Fast Connect 3.2 kézikönyv SC22-0309-04 Megjegyzés A kiadvány és termék használata előtt olvassa el a E. függelék, Nyilatkozatok, oldalszám: 97 rész információit.

Részletesebben

Kézikönyv Nyomtatók kezelése Linuxon

Kézikönyv Nyomtatók kezelése Linuxon Kézikönyv Nyomtatók kezelése Linuxon Tartalomjegyzék 1 4 2 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 7 3 ROOT@SEPTEMBER:~... 8 4 ROOT@SEPTEMBER:/ETC/CUPS... 9 5 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW... 11 6 AMD:CCC-AEMCAPTURINGWINDOW...

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.03.05. Routing Route tábla kiratása: route PRINT Route tábla Illesztéses algoritmus:

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek 1. Mi a hálózat? Az egymással összekapcsolt számítógépeket számítógép-hálózatnak nevezzük. (minimum 2 db gép) 2. A hálózatok feladatai: a. Lehetővé tenni az adatok és programok közös

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 3. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 3. óra Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2016.03.02. TCP/IP alapok A Microsoft Windows alapú hálózati környezetben (csakúgy, mint más

Részletesebben

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége

3. előadás. A TCP/IP modell jelentősége 3. előadás A TCP/IP modell. Az ISO/OSI és a TCP/IP modell összevetése. Alapvető fogalmak A TCP/IP modell jelentősége Habár az OSI modell általánosan elfogadottá vált, az Internet nyílt szabványa történeti

Részletesebben

Segédlet a Hálózati architektúrák és protokollok laborgyakorlathoz v0.6

Segédlet a Hálózati architektúrák és protokollok laborgyakorlathoz v0.6 Segédlet a Hálózati architektúrák és protokollok laborgyakorlathoz v0.6 Bevezetés A laborgyakorlaton alkalmazott operációs rendszer: Linux Disztribúció: Knoppix Linux Live 6.x (DVD változat) Linux parancsok:

Részletesebben

Sokan nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan és hol tudják az e-mailjeiket megkapni.

Sokan nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan és hol tudják az e-mailjeiket megkapni. E-mail címeink beállítása a saját gépünkön: Sokan nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan és hol tudják az e-mailjeiket megkapni. Forrás: promox Saját e-mail címünket be lehet bármelyik gépen állítani,

Részletesebben

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) hierarchikus adatbázis-rendszer domainek vagy tartományok úgynevezett zónákra vannak elosztva független adminisztrátorok felelősek a domain-nevekhez tartozó IP-címek nyújtása (forward

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Több, mint levelező szerver Címlisták Határidőnaplók Több féle üzenetküldési rendszer (Mail, hang, azonnali, FAX ) Megosztott erőforrások Protokollok: POP3, IMAP, SMTP,

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 5. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 5. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 5. óra Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2017.03.22. Active Directory Active Directory Eredeti definíció: Active Directory Domain Services

Részletesebben

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008

DHCP. Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra. Készítette: Csökmei István Péter 2008 DHCP Dinamikus IP-cím kiosztás DHCP szerver telepítése Debian-Etch GNU linuxra Készítette: Csökmei István Péter 2008 IP címek autmatikusan A DHCP szerver-kliens alapú protokoll, nagy vonalakban a kliensek

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai

SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ. A Windows névfeloldási szolgáltatásai SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK BEADANDÓ ESSZÉ A Windows névfeloldási szolgáltatásai Jaszper Ildikó jaszper.ildiko@stud.u-szeged.hu Jaszper.Ildiko@posta.hu Budapest, 2007. május 19. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Névfeloldás...

Részletesebben

4. Hivatkozási modellek

4. Hivatkozási modellek 4. Hivatkozási modellek Az előző fejezetben megismerkedtünk a rétegekbe szervezett számítógépes hálózatokkal, s itt az ideje, hogy megemlítsünk néhány példát is. A következő részben két fontos hálózati

Részletesebben

Netfilter. Csomagszűrés. Összeállította: Sallai András

Netfilter. Csomagszűrés. Összeállította: Sallai András Netfilter Csomagszűrés Összeállította: Sallai András Tűzfalak Csomagszűrő tűzfalak TCP/IP protokollok szintjén szűrünk Alkalmazás szintű tűzfalak lehetőség a tartalom alapján való szűrésre Csomagszűrés

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 4. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 4. óra. Kocsis Gergely, Supák Zoltán Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 4. óra Kocsis Gergely, Supák Zoltán 2016.03.09. DNS DNS erőforrás rekordok Forward lookup zone: A: (Address) IP címhez

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2011

Számítógépes Hálózatok 2011 Számítógépes Hálózatok 2011 10. Hálózati réteg IP címzés, IPv6, ARP, DNS, Circuit Switching, Packet Switching 1 IPv4-Header (RFC 791) Version: 4 = IPv4 IHL: fejléc hossz 32 bites szavakban (>5) Type of

Részletesebben

Kiszolgálók üzemeltetése FTP. Iványi Péter

Kiszolgálók üzemeltetése FTP. Iványi Péter Kiszolgálók üzemeltetése FTP Iványi Péter FTP File Transfer Protocol Abhay Bhushan, RFC 114, 1971 RFC 765, 1980 RFC 959, 1985 File-ok fel- és letöltése egy szerverről Két port-ot használ, out-of-band (sávon

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATA, AZ OS/2 SZERVERREL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATA, AZ OS/2 SZERVERREL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATA, AZ OS/2 SZERVERREL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK Dr. Buza Antal, buza@novell.poliod.hu Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fõiskolai Kara Abstract The article presents

Részletesebben

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata

2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL ÓBUDAI EGYETEM. IP címzés. Számítógép hálózatok gyakorlata IP címzés Számítógép hálózatok gyakorlata ÓBUDAI EGYETEM 2011 TAVASZI FÉLÉV 3. LABORGYAKORLAT PRÉM DÁNIEL Az IP cím 172. 16. 254. 1 10101100. 00010000. 11111110. 00000001 Az IP cím logikai címzést tesz

Részletesebben

Operációs rendszerek. 5. előadás rendszer adminisztráció 2006/2007. II. félév. Dr. Török Levente

Operációs rendszerek. 5. előadás rendszer adminisztráció 2006/2007. II. félév. Dr. Török Levente Operációs rendszerek 5. előadás rendszer adminisztráció 2006/2007. II. félév Dr. Török Levente A mai program Egy unix boot jának fázisai. Hálózati protokolok: IP, DHCP, SMB Services ssh, x11, window managers,

Részletesebben

OSI-modell. 9.Tétel. A fizikai réteg (physical layer)

OSI-modell. 9.Tétel. A fizikai réteg (physical layer) 9.Tétel OSI-modell A számítógép hálózatok - a megvalósításuk bonyolultsága miatt - tehát rétegekre osztódnak. A hálózatokra vonatkozó rétegmodellt 1980-ban fogalmazta meg az ISO (International Standards

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

6. előadás: Adatátvitel alapjai II. TCP/IP feldolgozó és alkalmazás rétege, hálózati parancsok

6. előadás: Adatátvitel alapjai II. TCP/IP feldolgozó és alkalmazás rétege, hálózati parancsok 6. előadás: Adatátvitel alapjai II. TCP/IP feldolgozó és alkalmazás rétege, hálózati parancsok A win2000-től számít alapértelmezett hálózati protokoll. APIPA(Automatic Private IP Adressing): Microsoft

Részletesebben

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják. I n t e r n e t k i f e j e z é s e k adat (data) Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban elıkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betők. adatbázis (database)

Részletesebben

Hálózatbiztonság 1 TCP/IP architektúra és az ISO/OSI rétegmodell ISO/OSI TCP/IP Gyakorlatias IP: Internet Protocol TCP: Transmission Control Protocol UDP: User Datagram Protocol LLC: Logical Link Control

Részletesebben

Bevezető. PoC kit felépítése. NX appliance. SPAN-Proxy

Bevezető. PoC kit felépítése. NX appliance. SPAN-Proxy Bevezető A dokumentum célja összefoglalni a szükséges technikai előkészületeket a FireEye PoC előtt, hogy az sikeresen végig mehessen. PoC kit felépítése A FireEye PoC kit 3 appliance-t tartalmaz: NX series:

Részletesebben

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet

Fábián Zoltán Hálózatok elmélet Fábián Zoltán Hálózatok elmélet A feladata Online kapcsolattartás a között Tulajdonságai Írásos azonalli üzenetváltás tárolva vagy tárolás nélkül Üzenet hagyása Hangüzenet küldése, fogadása Konferencia

Részletesebben

DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés. Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A

DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés. Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A DNS hamisítás szerepe, működése, védekezés Benda Szabolcs G-5S5A Peller Nándor G-5i10 Sőregi Gábor G-5S5A Bevezetés Az interneten levő hálózati eszközök, számítógépek mindegyikének egyedi azonosítója,

Részletesebben

Ismerkedjünk meg a Linuxszal!

Ismerkedjünk meg a Linuxszal! LOK 2006 Áttekintés A Linux 1 A Linux Mi is pontosan a Linux? A Linux, mint operációs rendszer 2 3 Áttekintés A Linux Mi a Linux Operációs rendszer 1 A Linux Mi is pontosan a Linux? A Linux, mint operációs

Részletesebben

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 10. laborgyakorlat

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 10. laborgyakorlat Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 10. laborgyakorlat Erdős András (demonstrátor) Debreceni Egyetem - Informatikai Kar Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 2016 9/20/2016 9:41 PM 1 Transzport

Részletesebben

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nyomtatási napló tárolása hálózaton 0 verzió HUN A megjegyzések definíciója A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumot használjuk: A megjegyzésekből azt

Részletesebben

BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK... 4

BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK... 4 Tájékoztató az informatika kétszintű érettségi vizsga gyakorlati és szóbeli részének előkészítéséhez és lebonyolításához iskolai rendszergazdáknak és felügyelő tanároknak 2016. Tartalomjegyzék TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Operációs Rendszerek II. labor. 4-5. alkalom

Operációs Rendszerek II. labor. 4-5. alkalom Operációs Rendszerek II. labor 4-5. alkalom Több program egyszerre Többszörös bejelentkezéssel triviális Egy shell alól is lehet: Indítás háttérben: & Futó program felfüggesztése: CTRL-Z Háttérbe

Részletesebben

Avasi Gimnázium. Hálózati kommunikáció: Internet

Avasi Gimnázium. Hálózati kommunikáció: Internet Avasi Gimnázium Hálózati kommunikáció: Internet A hálózat fogalma Az informatikai hálózatok jól kezelhető matematikai modelljei a gráfok: a kapcsoló berendezéseket, útvonalválasztókat, automatákat, számítógépeket

Részletesebben

Symantec NetRecon 3.5

Symantec NetRecon 3.5 Symantec NetRecon 3.5 Positioning Statement... Error! Bookmark not defined. Key Messages... Error! Bookmark not defined. What s New in Version 3.5... Error! Bookmark not defined. Key Continuing Features

Részletesebben

IP beállítások 3. gyakorlat - Soproni Péter 2009. tavasz Számítógép-hálózatok gyakorlat 1 Bemutató során használt beálltások Windows IP-cím: 192.168.246.100 (változtatás után: 192.168.246.101) Alhálózati

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

Hálózati beállítások Készítette: Jámbor Zoltán 2016

Hálózati beállítások Készítette: Jámbor Zoltán 2016 Hálózati beállítások Miről lesz szó? Hálózati csatoló(k) IP paramétereinek beállítása, törlése, módosítása. IP paraméterek ellenőrzése. Hálózati szolgáltatások ellenőrzése Aktuális IP paraméterek lekérdezése

Részletesebben

21. tétel IP címzés, DOMAIN/URL szerkezete

21. tétel IP címzés, DOMAIN/URL szerkezete 21. tétel 1 / 6 AZ INTERNET FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE A világháló szerver-kliens architektúra szerint működik. A kliens egy olyan számítógép, amely hozzáfér egy (távoli) szolgáltatáshoz, amelyet egy számítógép-hálózathoz

Részletesebben

Gyors tippek linuxra

Gyors tippek linuxra Gyors tippek linuxra Linux az oktatásban rendezvénysorozat előadó: Rózsár Gábor http://lok.ini.hu 2004. április 23. Mit adhat ez az előadás? Mint a címe is jelzi gyors és talán hasznos tippeket adhat olyan

Részletesebben

Internet-hőmérő alapkészlet

Internet-hőmérő alapkészlet IPThermo127 KIT Internet-hőmérő alapkészlet Ethernetre / internetre csatolható digitális hőmérő monitorozó programmal Az IPThermo Simple család tagja. A jól ismert IPThermo126 kit továbbfejlesztett utódja,

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 2. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Barizs Dániel

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 2. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Barizs Dániel Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 2. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd Barizs Dániel 2015.09.29. Microsoft Windows Server specifikus alapok MMC console MMC

Részletesebben

Hálózatok építése és üzemeltetése

Hálózatok építése és üzemeltetése Hálózatok építése és üzemeltetése Szoftver szerszámok 1 Hálózati kommunikáció Layer 1-2-3 Hálózati interfész neve: eth0, wlan1, MAC cím IP cím Switch/kapcsoló (a helyi hálózaton) A továbbítás alapja: MAC

Részletesebben

Számítógép hálózatok

Számítógép hálózatok Számítógép hálózatok Számítógép hálózat fogalma A számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Miért építünk hálózatot? Információ csere lehetősége Központosított

Részletesebben

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea. IP P címzés Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 04 Ea IP P címzés Csomagirányítás elve A csomagkapcsolt hálózatok esetén a kapcsolás a csomaghoz fűzött irányítási információk szerint megy végbe. Az Internet Protokoll (IP) alapú

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

(ebben a modellben az adatkapcsolati és a fizikai ré egy rétegnek felelt meg)

(ebben a modellben az adatkapcsolati és a fizikai ré egy rétegnek felelt meg) Számítógé pes hálózatok é s Internet eszközök TCP/IP protokoll Alkalmazási réteg : a felhasznál ó á ltal indított program é s a szállítási réteg közö tt épít fel kapcsolatot Szállítási réteg : elkezdő

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok GY 8.hét

Számítógépes Hálózatok GY 8.hét Számítógépes Hálózatok GY 8.hét Laki Sándor ELTE-Ericsson Kommunikációs Hálózatok Laboratórium ELTE IK - Információs Rendszerek Tanszék lakis@elte.hu http://lakis.web.elte.hu 1 Teszt canvas.elte.hu Kód:

Részletesebben

DNS és IPv6. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME TIO

DNS és IPv6. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME TIO DNS és IPv6 Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME TIO Agenda IPv6 információ a DNS-ben DNS használata IPv6 felett Networkshop 2009. DNS és IPv6 2 Forward DNS bejegyzések domain név IP cím AAAA resource

Részletesebben

Általános szervezési kérdések

Általános szervezési kérdések Tájékoztató az informatika kétszintű érettségi vizsga gyakorlati és szóbeli részének előkészítéséhez és lebonyolításához iskolai rendszergazdáknak és felügyelő tanároknak 2014. Bevezető Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

Tartalom. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés 2011.03.23. Architektúra DCOM vs CORBA. Szoftvertechnológia

Tartalom. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés 2011.03.23. Architektúra DCOM vs CORBA. Szoftvertechnológia Tartalom D Szoftvertechnológia előadás Történeti áttekintés Architektúra D vs CORBA 2 Történeti áttekintés 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is

Részletesebben

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása

DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect Personal Edition telepítése és beállítása SC22-1155-00 Megjegyzés Az információk

Részletesebben

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok 3.gyakorlat Harmadik gyakorlat forgalomszűrés, DNS, HTTP forgalom elemzés Laki Sándor Hálózati forgalom elemzése 1/3 Különböző célok miatt szükség lehet a hálózati forgalom megfigyelésére

Részletesebben

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítés Megjegyzés az USB-csatlakozáshoz: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg nem kap rá utasítást. Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson a Cancel(Mégse)

Részletesebben

Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus

Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus Nyomtató/Szkenner modul, 1232-es típus Felhasználói kézikönyv Nyomtató kézikönyv 2 1 2 3 4 5 6 A Nyomtatótulajdonságok beállítása és a nyomtatási feladatok visszavonása A nyomtatómeghajtó eltávolítása

Részletesebben

Megnevezés Verzió Méret (byte) SHA-1 lenyomat

Megnevezés Verzió Méret (byte) SHA-1 lenyomat Megnevezés Verzió Méret (byte) SHA-1 lenyomat PARTNERR7.NTF v7.5 7 077 888 0B8D79B4279663DE9842AC1 8EACF394148EDA4BD REGISTERR7.NTF v7.5 1 966 080 880001F1AB141B908898907A 118386458C3B7E76 SABLONR7.NTF

Részletesebben

SQLServer. SQLServer konfigurációk

SQLServer. SQLServer konfigurációk SQLServer 2. téma DBMS installáció SQLServer konfigurációk 1 SQLServer konfigurációk SQLServer konfigurációk Enterprise Edition Standart Edition Workgroup Edition Developer Edition Express Edition 2 Enterprise

Részletesebben

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk?

Bevezetés az informatikába előadás. Számítógép-hálózat. Vállalati hálózatok (folyt.) Vállalati hálózatok. Bevezetés. Mire használjuk? Bevezetés az informatikába előadás Számítógép-hálózatok Hálózati hardver Hálózati szoftver Internet Bevezetés A XX. század az információ technológiák gyors fejlődésének százada. Egybeolvadnak a távközlési,

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Tűzfalak működése és összehasonlításuk

Tűzfalak működése és összehasonlításuk Tűzfalak működése és összehasonlításuk Készítette Sári Zoltán YF5D3E Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 1 1. Bevezetés A tűzfalak fejlődése a számítógépes hálózatok evolúciójával párhuzamosan,

Részletesebben

Hálózatok építése és üzemeltetése

Hálózatok építése és üzemeltetése Hálózatok építése és üzemeltetése ZH konzultáció 1 ZH Teszt feladatok lesznek GO / NO-GO Elektronikus rendszerben, Google Forms IB026, QBF13: kell notebook IB.213: aki nem tud gépet hozni (de csak kb.

Részletesebben

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n

Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Windows XP -> 7 - Samba4 a PPKE-n Pásztor János pasztor.janos@it.ppke.hu 2014-11-20 Outline 1 Motiváció, scope 2 Meglév infrastruktúra 3 Célok 4 Kivitelezés 5 Tapasztalatok - Tervek 6 Források Motiváció,

Részletesebben

Az operációs rendszerek fejlődése

Az operációs rendszerek fejlődése Az operációs rendszerek fejlődése PC Windows UNIX DOS Windows 3.1 LINUX Otthoni Windows 95 Windows 98 Windows 98 SE Windows Milennium Windows XP Vállalati Windows NT 4.0 Windows 2000 Mac OS X Home Professional

Részletesebben

Hálózati architektúrák és Protokollok GI - 9. Kocsis Gergely

Hálózati architektúrák és Protokollok GI - 9. Kocsis Gergely Hálózati architektúrák és Protokollok GI - 9 Kocsis Gergely 2016.11.28. IP, MAC, ARP A B csomópontból az A-ba küldünk egy datagramot. Mik lesznek az Ethernet keretben található forrás és a cél címek (MAC

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 8. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 8. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 8. gyakorlat Teszt canvas.elte.hu Számítógépes Hálózatok Gyakorlat 2 Udp stream példa Példa kód a gyakorlat honlapján. cv2 install: pip install --user opencv-python Számítógépes

Részletesebben

2010. ősz 2. pótzh Név: NEPTUN kód: ZH feladatok Hálózati operációs rendszerek_3 tárgyból

2010. ősz 2. pótzh Név: NEPTUN kód: ZH feladatok Hálózati operációs rendszerek_3 tárgyból ZH feladatok Hálózati operációs rendszerek_3 tárgyból Minden kérdésnél 1 pont szerezhető, összetett kérdéseknél részpont is kapható. Az elégséges osztályzathoz legalább a pontok 50%-át, azaz 5 pontot kell

Részletesebben

Hálózati réteg, Internet

Hálózati réteg, Internet álózati réteg, Internet álózati réteg, Internet Készítette: (BM) Tartalom z összekapcsolt LN-ok felépítése. z Ethernet LN-okban használt eszközök hogyan viszonyulnak az OSI rétegekhez? Mik a kapcsolt hálózatok

Részletesebben

Department of Software Engineering

Department of Software Engineering Tavasz 2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 2. gyakorlat Wireshark Bordé Sándor S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t

Részletesebben