ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ"

Átírás

1 ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány

2 Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA MINTA FOLYÓKORRIDOR A SEE RIVER ALAPELVEI ÉS MÓDSZEREI A HORVÁT DRÁVA MINTATERÜLET SEE RIVER A SEE RIVER UTÁN A PROJEKT EREDMÉNYEI ÉS VÍVMÁNYAI A MAGYAR DRÁVA MINTATERÜLET SEE RIVER PROJEKT PARTNEREK SEE RIVER - SZÁMOKBAN A BODROG MINTA FOLYÓKORRIDOR SEE RIVER - IDŐVONAL A NERETVA MINTA FOLYÓKORRIDOR * KORSZERŰ FOLYÓ Korszerű folyó az, amellyel úgy gazdálkodnak, hogy biztosítják minden természetvédelmi és ágazati fejlesztési cél, kezdeményezés és intézkedés teljesülését, valamint kielégítik a partmenti települések és a helyi lakosság érdekeit. 14 AZ OLASZORSZÁGI DRÁVA MINTATERÜLET A PRUT MINTA FOLYÓKORRIDOR 34

3 Előszó Ágazatok közötti együttműködés, mint a korszerű folyógazdálkodás alapja Amikor 2008-ban a Dráva Víziót Mariborban, Szlovéniában elfogadták, és 10 pontban deklarálták a Dráva, mint korszerű folyó fenntartható jövőjéről szóló célkitűzéseket, valószínűleg senkinek sem volt elképzelése arról, hogy ennek a lépésnek milyen hatása lesz, mekkora hozzájárulást jelent a későbbi folyógazdálkodáshoz, folyórehabilitációhoz. A következő években messze túlléptünk a Dráva vízgyűjtőn és elhatároztuk, más délkelet-európai folyókat is nagyító alá veszünk, hogy közelebb vihessük őket korszerű önmagukhoz. 5 Most, 2014-ben véget ért a SEE River projekt, a Deklaráció közvetlen folytatója. Büszkék vagyunk arra, hogy bemutathatjuk, hogy ez az egy folyóra kialakított közös vízió miképp inspirált egy nemzetközi, interdiszciplináris szakértői teamet arra, hogy hat - nagyon különböző, részben a Duna, részben a Földközi-tenger vízgyűjtőjén elhelyezkedő - nemzetközi folyón, a Dráván, Bodrogon, Neretván, Pruton, Sočán és a Vjosán elindítsa a korszerű folyókorridor gazdálkodás komplex folyamatait. Egy olyan team, amely maga is 12 délkelet-európai, az Unión belüli vagy kívüli országban működő - vízgazdálkodással és természetvédelemmel foglalkozó - 26 közintézményének, igazgatási szervének vagy NGO-jának szakértőiből állt össze. A törekvései mértékét tekintve nem mindennapos SEE River projekt az ágazatok közötti folyókorridor gazdálkodási problémák kezelését tűzte ki célul a délkelet-európai országokban. Ez a közreműködő intézmények és egyének számára egyaránt nagy szakmai kihívás és értékes tapasztalat volt. A régió igen sokféle minden szempontból: kulturálisan, nyelvileg, gondolkodásmódjában, lehetőségeiben, terminológiában, technikai színvonalában, és mindezekből adódóan a folyógazdálkodással kapcsolatos intézményi kereteket, a közigazgatási rendszert és menedzsment gyakorlatot tekintve is. Ezen túlmenően, minthogy a társadalmi és politikai körülmények is fontos szerepet játszanak, itt kell megemlíteni, hogy sem a nyugat-balkáni árvizek, sem az ukrajnai események - mindkettő a projekt utolsó évében történt - sem állította meg a munkát az érintett térségekben. A projekt partnerek együttesen és mindegyik mintaterületen sok kihívással kerültek szembe. Miképp irányítható egy ilyen komplex folyamat, kik is a partnerek és milyen pozíciót töltenek be országukban? Melyik ágazatok a főszereplők, és melyik érdekelteket szükséges bevonni az egyes mintaterületek esetében? Miképp lehet biztosítani a projekt folyamatos működését, az alkalmazott módszerek hatásos voltát, valamint az eredmények összehasonlíthatóságát helyi, nemzeti és nemzetközi szinten? Ilyen és hasonló kérdések merültek fel a partnerek mindennapi munkája során. A projekt úttörő munkát végzett a folyókorridorok ágazatok közötti menedzsmentje terén a SEE régióban és azon túl is. A Dráva menti országokban öt folyókorridor mintaterület rendelkezik fenntartható és közösen elfogadott technikai tervezési dokumentumokkal, amelyek rövid időn belül meg is fognak valósulni. A térség további öt folyójáról mondható el, hogy van közösen elfogadott jövőképe, amelynek okos megvalósítása közelebb viheti korszerű állapotához. A Dráva folyóra készült egy nemzetközi akcióterv, amely előremozdítja a Dráva Deklaráció tíz célkitűzésének teljesülését. És mindezeken túlmenően, kifejlesztettük a SEE River Eszközkészletet, egy útmutatót az ágazatok közötti folyókorridor gazdálkodás támogatására, amely globálisan alkalmazható bármelyik folyón. Tudom, hogy a projekt partnerek nagyon jó munkát végeztek, és hogy a mi közös munkánk és erőfeszítéseink egész biztosan hozzájárulnak a folyók rehabilitációjának ügyéhez. Kívánunk a folyóknak és az érdekelteknek a SEE régióban és azon túl is sok szerencsét törekvésükhöz, a folyók korszerűbbé tételéhez. A feladat komplexitásáról magáról, a gyorsuló fejlődésről és az ember növekvő igényeiről már megtanultunk annyit, hogy tudatában legyünk: ez egyáltalán nem lesz könnyű feladat. Emiatt, de a folyók védelme és rehabilitációja iránti igény miatt is bizton állíthatjuk, hogy az ágazatközi folyókorridor gazdálkodás területén a képességek és szakértelem fejlesztésébe a jövőben az eddigieknél jóval több időt és erőforrást fognak majd befektetni. Találkozunk rövidesen, a következő fázisban: dr. Aleš Bizjak Institute for Water of the Republic of Slovenia SEE River projekt manager

4 A SEE RIVER PROJEKTRŐL 01 MATEJA SOFTIĆ SEE River nemzetközi koordinátor Legértékesebb eredményeink némelyike nem fejezhető ki számokkal és nem ábrázolható diagramokkal. Az, hogy az érdekeltek jobban megértik és tisztelik egymás nézeteit, hogy jobban bíznak egymásban, és hogy megosztják velünk tapasztalataikat, bennünket is újra megerősít abban, hogy a jövő folyókorridor gazdálkodási kihívásait meg fogjuk tudni oldani. RAIMUND MAIR International Commission for the Protection of the Danube River, megfigyelő partner A projekt eredményesen vitte előbbre az érdekegyeztetési módszereket alkalmazását a nemzetközi folyógazdálkodásban. Meg vagyok győződve, hogy az eredmények tovább erősítik a Duna vízgyűjtőjén közös vizeink együttműködésen alapuló igazgatását. MARIE PRCHALOVA UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, megfigyelő partner Véleményem szerint, a projekt a folyókorridor gazdálkodás terén egyedülálló fórumot hozott létre valamennyi kulcsszereplő számára, ahol felelős érdekegyeztetés révén harmonizálhatják a fejlesztési és természetvédelmi érdekeket. Úgy hiszem, az UNESCOnak a folyókorridorokhoz, vízgyűjtőkhöz kapcsolódó programjai erősíthetik az elért eredmények hosszú távú hatását.

5 Útban a korszerű folyó felé 01 A SEE River alapelvei és módszerei A SEE River projekt kezdeményezése A SEE River projekt kezdeményezői a 2008-ban Mariborban aláírt Dráva Deklarációt tekintették kiindulási alapnak. A Deklaráció 10 hosszú távú célkitűzést jelölt meg, mint amelyek megfelelően tükrözik a Dráva korszerű folyógazdálkodásának prioritásait. Igazgatási és szakértői egyeztetések nyomán született meg a döntés, hogy a fent említett célokat egy új, célzott projekt révén lehet kibontani. Ezen kívül, a partner-hálózat révén nyilvánvalóvá vált a SEE régió országai más nemzetközi folyóin is hasonló kezdeményezések szükségessége. Projekt célkitűzések A projekt célja, hogy megfelelő ismeretanyag révén képessé tegye a SEE országokban a folyókorridor különböző ágazati érdekeltjeit a folyógazdálkodási folyamatok megtervezésére, megvalósítására, a folyamatban való részvételre, a természetvédelemmel és a térségfejlesztéssel kapcsolatos konszenzusépítésre. A projekt fő célkitűzései közé tartozott a folyó rehabilitációs eljárások elősegítése a folyókorridor gazdálkodás módszereinek megismertetésével: a rövid távú ágazati, helyi és nemzeti érdekeken felülemelkedve a jó vízállapotok és az árvízi elleni védelem biztosításával, a természet, a biodiverzitás és az ökoszisztémák megőrzésével, egyúttal azonban a térség fejlesztését is lehetővé téve. A projekt legfontosabb eredményeként egy, az ágazatok közötti egyeztetésen alapuló folyókorridor gazdálkodást segítő eszközkészlet is kifejlesztésére került. Partnerségi hálózat kialakítása Ezen célkitűzések eléréséhez széleskörű és szakmailag erős projekt partner közösségre volt szükség, olyanra, amely végül 26 nemzeti és nemzetközi - jónéhány szakterületet lefedő - szervezetből állt össze, és amely képes volt kutató- és terepmunkára, ágazatközi kommunikációra és az érdekeltek aktív bevonására. A partnerek megosztották egymás között tudásukat, gyakorlati tapasztalataikat és a jól informált döntéshozatalt elősegítő, az érdekeltekkel folytatandó párbeszéd módszereit és technikáit. Így közösen került megtervezésre az a strukturált megvalósítási folyamat, amely révén az ágazati érdekeltek között elérhetővé vált a konszenzus hat Délkelet-európai folyókorridor jövőbeli gazdálkodásáról. 8 9 Hat nemzetközi folyó kiválasztása A tapasztalatok növelése és megosztásuk ösztönzése érdekében hat minta folyót választottunk ki, amelyek - amennyire lehetséges volt - tükrözték a SEE régió természeti, társadalmi, gazdasági és közigazgatási valóságát. Ezek a folyók: a Dráva, a Bodrog, a Neretva, a Prut, a Soča és a Vjosa. Következésképp, a minta-folyók kiválasztásának ilyen kritériumai a tervezett eljárások egyedi és hatásos végrehajtását kívánták, továbbá minden esetben eltérő módszerek és eszközök kifejlesztését. A fentiekben vázoltak adták a SEE River projekt kereteit, amelynek fókuszában az ágazatközi kommunikációnak, valamint a konszenzusos folyókorridor tervezés koordinációjának javítása áll. Ágazatközi együttműködés A SEE River projekt céljainak teljesítéséhez sok ágazati, helyi, regionális és országos érdeket kellett felismerni, azonosítani, és a projekt későbbi szakaszaiban mélyebben elemezni, megvitatni, alkalmanként pedig meghaladni - a fenntartható folyókorridor gazdálkodás céljából, vagy tágabb értelemben, a folyó rehabilitáció részeként. A partnerek az érintett országokban párbeszédet kezdeményeztek ágazatközi szakértői szervezetekkel, helyi, regionális és országos hatóságokkal, valamint a folyókorridor érdekeltjeivel - szervezetekkel csakúgy, mint egyénekkel. Jól megtervezett eljárások során, különböző megközelítésmódok és munkamódszerek kombinálásával hajtották végre a partnerek a részletes előkészítő munkákat, az íróasztali és terepi vizsgálatokat és feltárást, továbbá az ágazatok és érdekeltek elemzését. Tervezés és megvalósítás top-down és bottom-up módszerrel A SEE River projekt keretében felvetődő ügyek és kérdések megoldását a top-down (felülről lefelé) és bottom-up (alulról felfelé) módszerek kombinálásával kerestük, beleértve a partner országokban létező dö ntéshozatali és politika-tervezési eljárások elemzését, valamint az ágazatközi folyógazdálkodás jó gyakorlatainak gyűjtését. Ezen túlmenően, a gyakorlati folyókorridor gazdálkodók konkrét szükségleteinek elemzését is elvégeztük - mind saját szakértőink körében, a SEE River eszköztár kiértékelési workshopok alkalmával, mind pedig külső szakértők körében végzett interjúk formájában, a folyókorridor érdekeltek különböző közigazgatási szintjei és ágazatai képviselőinek megkérdezésével.

6 A SEE River alapelvei és módszerei 01 Érdekeltek bevonása: a munka alapelve Kapacitás fejlesztés és ismeretterjesztés KORSZERŰ FOLYÓKORRIDOR GAZDÁLKODÁS (CRCM) SÉMÁJA 10 A SEE River projekt az érdekeltekkel való folyamatos és szoros együttműködésen alapuló nyílt részvételi folyamatot, mint munkamódszert vezette be. Különböző szakterületeken több megoldást is kifejlesztettünk azzal a szándékkal, hogy előmozdítsa és biztosítsa az érdekeltek részvételét a projekt minden fázisában. Ezen módszer alkalmazása lehetővé tette valamennyi résztvevő - legyen az érdekelt vagy projekt partner - motivációinak, véleményének és ismereteinek jobb megértését. Az érdekeltek részvételével sokféle rendezvényre került sor helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, beleértve a személyes interjúkat, a célcsoport találkozókat és megbeszéléseket, szervezett konzultációkat, tanulmányi kirándulásokat és kapacitás-fejlesztő szemináriumokat. Az érdekeltek bevonásának folyamatát állandó kommunikáció támogatta, amely részben a megcélzott mintaterületre irányult, részben a projekt általános megismertetését szolgálta. Tudás- és tapasztalatcsere A 10 mintaterület kreatív megoldásai sok innovációt hoztak az ágazatközi folyókorridor gazdálkodási technikák terén. A mintaterületi munka előrehaladása és tapasztalatai a folyamatos monitoring keretében rendszeresen feljegyzésre és a partnerek között megosztásra kerültek az információcsere belső fórumain, különösen pedig az intenzív partner találkozókon, nemzetközi workshopokon és tanulmányi kirándulásokon. Ezen csere révén az egyes mintaterületi folyamat-terveket időről-időre felülvizsgálták és javították, és az esetleg felmerülő problémák pedig az interdiszciplináris nemzetközi projekt teammel való együttműködés révén oldódtak meg. Az ágazatközi egyeztetésen alapuló folyókorridor gazdálkodással és -tervezéssel kapcsolatosan szerzett tudás terjesztésére kapacitás-fejlesztési szemináriumokat rendeztünk 10 SEE országban a folyókorridor gazdálkodásban érintett közigazgatási szereplők és szakértők számára. 11 ÁGAZATKÖZI TOP-DOWN CRCM BOTTOM-UP Érdekeltek Érdekeltek KOOPERÁCIÓ

7 A projekt eredményei és vívmányai 01 A folyókorridor gazdálkodási Eszközkészlettől a megnövekedett tudásig és tapasztalatokig A SEE River projekt eredményei segíteni fogják a folyókorridor gazdálkodás eljárásainak és gyakorlatának javítását a SEE térségben és azon túl is. A projekt által kínált nyomvonalat és a kifejlesztett módszereket alkalmazva könnyebb lesz konszenzust elérni a folyók és folyó menti területek jövőbeni fenntartható fejlesztéséről, a folyó rehabilitáció alapjairól. A vízgazdálkodás, természetvédelem és a különböző fejlesztési érdekek közötti lehetséges ellentéteket könnyebb lesz áthidalni. Az ágazatok közötti konszenzuson alapuló folyókorridor tervezési eljárások egy új, magasabb szintje válik elérhetővé. A SEE River projekt főbb eredményei és vívmányai a következők: 1) SEE River Eszközkészlet az érdekegyeztetéses folyókorridor gazdálkodás támogatására - egy gyakorlati kézikönyv a folyókorridor gazdálkodás szakemberei számára, a következő témakörökkel: gyakorlati útmutató az ágazatok közötti együttműködés folyamatának megtervezésére és végrehajtására, a természetvédelmi és fejlesztési érdekek közötti konszenzus elérése céljából, az ágazatközi folyókorridor gazdálkodási főbb lépései, módszerek, technikák, ötletek és tanácsok az ágazatközi együttműködés előmozdítására, a SEE River módszerek gyakorlati megvalósítása hat délkelet-európai folyó tíz mintaterületén, valamint a munka során szerzett tapasztalatok és az ezekből adódó ajánlások ) A Dráva folyókorridor jövőbeni gazdálkodásáról létrejött konszenzus: Az öt Dráva menti országban a folyókorridor gazdálkodás jövőjét illetően konszenzusra jutott érdekeltek közösen szövegeztek meg és fogadtak el Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban és Magyarországon az adott országra vonatkozó hosszú távú stratégiai tervezési és megvalósítási háttérdokumentumokat, továbbá kezdeményezték a konszenzusépítést a határokon átnyúló Dráva folyókorridor gazdálkodás jövőjéről és ajánlásokat fogalmaztak meg egy ezzel kapcsolatos akciótervről, a helyi, regionális és nemzeti szintű érdekeltekkel együttműködésben, illetve az illetékes határvízi bizottságok képviselőivel konzultálva. 3) Ágazatközi, határokon átnyúló érdekelti hálózatok létrehozása jövőbeni folyógazdálkodási együttműködés céljából, öt délkelet-európai (SEE) országban: érdekelti hálózat létrehozása 11 országban, öt folyókorridoron, és konszenzus kialakítása a jövőbeni, határokon átnyúló együttműködésről a Bodrog, Neretva, Prut, Soča és Vjosa folyókon. 4) 98 délkelet-európai szakértő megnövekedett tudása és gyakorlati tapasztalatai: az integrált folyókorridor gazdálkodás legjobb gyakorlatai tekintetében, ágazatközi együttműködés tárgyalási folyamataiban és azok moderálásában, ágazati vélemények megértésében és az ágazatok közötti kommunikáció támogatásában, az érdekeltek párbeszédének elősegítése tájékozott döntéshozatal révén. 5) Az érdekeltek és a közigazgatási szereplők megnövekedett bizalma és tudása: a hat projekt folyón összesen több mint 600 érdekelt bevonása a konzultációba és a részvételi folyamatba, a körükben megnövekedett bizalom elérése valamennyi régióban, ezen belül, a projekt országainak több mint 300, ezen feladatkörhöz kapcsolódó közigazgatási szereplőjének megnövekedett tudása, felkészültsége és gyakorlati tapasztalata az ágazatközi folyókorridor gazdálkodásban. 6) Lehetővé váló jövőbeni együttműködés az ágazatközi folyókorridor gazdálkodás területén, a kialakult SEE River szakértői hálózat révén: több mint 30 követő projekt kezdeményezése valamennyi projekt országban, és a SEE River szakértői hálózat jövőbeni együttműködési programja, 26 partner szervezet egyetértésével.

8 SEE RIVER SZÁMOKBAN 1 PROJEKT 1 ÜZENET - KÉZ A KÉZBEN A FOLYÓKÉRT 1 MEGÁLLAPODÁS JÖVŐBENI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL 1 ESZKÖZKÉSZLET FOLYÓGAZDÁLKODÓKNAK 6 FOLYÓ 14 NYELV 16 ORSZÁG 26 PROJEKT PARTNER 96 PROJEKT TEAM KÖZREMŰKÖDŐ 5 NEMZETKÖZI WORKSHOP 8 TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 10 KAPACITÁS FEJLESZTŐ SZEMINÁRIUM 12 AKCIÓTERV 34 NEMZETI ÉS HELYI WORKSHOP 687 RÉSZTVEVŐ ÉRDEKELT 6 HÍRLEVÉL 210 FACEBOOK KÖVETŐ HÍRLEVÉL OLVASÓ WEB LÁTOGATÓ EGYÉN MEGSZÓLÍTVA 1 ESKÜVŐ 5 ÚJ TÁNC 8 ÚJSZÜLÖTT 317 LITER KÁVÉ 511 SZELFI BARÁTSÁG 14

9 SEE RIVER PROJEKT - IDŐVONAL NOVEMBER ÁRVIZEK SZLOVÉNIÁBAN Érintett országok: Ausztria, Szlovénia és Horvátország; Becsült összes kár: 381 millió Euró Történelmi rekord: a Dráva maximális vízhozama 3164 m 3 /s Ptuj alatt, Szlovéniában JÚLIUS 1.- HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZIK AZ EU-HOZ A Dráva teljes hosszában az EU-hoz tartozó folyó lett! OKTÓBER 1. : A PROJEKT KEZDETE NOVEMBER 4-6.: ÁRVIZEK SZLOVÉNIÁBAN FEBRUÁR - AZ UKRAJNAI VÁLSÁG KEZDETE A kritikus politikai helyzet és a fegyveres konfliktus ellenére halad tovább a Prut és a Bodrog folyókkal kapcsolatos munka MÁJUS SÚLYOS ÁRVIZEK A NYUGAT-BALKÁNON Érintett országok: Szerbia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország; de Szlovákia és Románia is; Elöntött terület: km 2 ; Becsült károk: 3,4 milliárd EUR; Áldozatok száma: 86 halott vagy eltűnt személy. Október Előzetes projekt minőségirányítási megbeszélés - Bolzano, Olaszország. November Munkaindító megbeszélés Bécsben JÚLIUS 1.: HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZIK AZ EU-HOZ 2013 Január Április Június Július Augusztus Szeptember October November December 2014 Nemzetközi eszköztár workshop - Đurđevac, Horvátország FEBRUÁR: AZ UKRAJNAI VÁLSÁG KEZDETE Nemzeti workshop a Dráváról Szlovéniában Nemzeti workshop a Neretváról Bosznia és Hercegovinában Nemzeti workshopok a Dráváról Olaszországban, Ausztriában, Horvátországban 1. helyi workshop a Dráváról Szlovéniában 1. nemzetközi Dráva workshop Harkányban MÁJUS 13-18: SÚLYOS ÁRVIZEK A NYUGAT-BALKÁNON 1. nemzeti workshop a Vjosa folyóról Albániában 2. nemzetközi workshop a Dráváról Klagenfurtban, Ausztriában SEE River szekcióülés az 5. Európai Folyó Rehabilitációs Konferencián Bécsben Nemzeti workshop a Prut folyóról Romániában Nemzeti workshop a Soča (Isonzó) folyóról Szlovéniában Nemzetközi eszköztár kiértékelési workshop - Tirana, Albánia 1. helyi workshop a Dráváról Ausztriában Nemzeti workshop a Dráváról Magyarországon 1. helyi workshop a Dráváról Horvátországban 2014: 30. NOVEMBER A PROJEKT VÉGE 1. helyi workshop a Dráváról Olaszországban és Magyarországon 2. helyi workshop a Dráváról Szlovéniában Nemzeti workshop a Prut folyóról Moldáviában 2014 Január Február Március Április Május Június Július Szeptember Október November 3. nemzetközi workshop a Dráváról Mariborban, Szlovéniában Nemzeti workshop a Neretváról Horvátországban 2. helyi workshop a Dráváról Olaszországban Második nemzetközi eszköztár kiértékelési workshop - Szarajevo, Bosznia és Hercegovina 2. helyi workshop a Dráváról Ausztriában, Horvátországban és Magyarországon 3. helyi workshop a Dráváról Ausztriában Nemzeti workshop a Bodrogról Szlovákiában Nemzeti workshop a Bodrogról Magyarországon 2. nemzeti workshop a Vjosa folyóról Albániában Nemzeti workshop a Prut folyóról Ukrajnában Nemzeti workshop a Bodrogról Ukrajnában Nemzetközi workshop a Bodrogról Szlovákiában 3. helyi workshop a Dráváról Olaszországban és Magyarországon Harmadik nemzetközi eszköztár kiértékelési workshop - Galati, Románia 3. helyi workshop a Dráváról Szlovéniában és Horvátországban 4. helyi workshop a Dráváról Ausztriában 3. nemzetközi workshop a Dráváról Budapesten Nemzetközi workshop a Prut folyóról Moldáviában 4. helyi workshop a Dráváról Olaszországban és Magyarországon Nemzetközi workshop a Neretva folyóról 4. helyi workshop a Dráváról Szlovéniában Nemzetközi workshopok a Soča és Vjosa folyókról Kapacitás-fejlesztési szemináriumok a SEE országokban A 6. ERRC és a SEE River project záró eseményének egyesített konferenciája - Bécs, Ausztria A SEE River projekt partnerek záró találkozója Ptujban, Szlovéniában 16

10 DRÁVA MINTATERÜLETEK 02 ALEXANDER ZINKE Dráva mintaterületi tevékenységek koordinátora A SEE River projekt nagyon ambiciózus koncepcióját egy komplex partneri közösségnek kellett megvalósítania egy nagy régióban, gyakran alig összehasonlítható helyi problémák és eltérő érdekelti hozzáállás közepette. De a lehetetlen megkísérlése inspirációt jelentett számunkra és néhány valódi innovációt is lehetővé tett. PRIMOŽ SKRT SEE River kommunikációs menedzser A projekt sajátos jellege és az érdekelődés felkeltése nagy kihívás volt számunkra. A fő kommunikációs eszközök és projekt eredmények bemutatására olyan érdekes, de ezzel együtt szakmai arculatot kellett teremtenünk, amely hatékonyan támogatja a projekt tevékenységeit és biztosítja a szakértők és az érdekeltek elkötelezett közreműködését. TANJA NIKOWITZ WWF Ausztria, társult stratégiai partner WWF Ausztria a projekt megtervezéséhez a folyó rehabilitáció, az integrált folyókorridor gazdálkodás, az érdekeltekkel való együttműködés, valamint a Dráváról a Mura-Dráva-Duna Nemzetközi UNESCO Bioszféra Rezervátum révén szerzett ismereteivel járult hozzá. Továbbá különböző megbeszéléseken való részvétellel, valamint információkkal segítette a SEE River Eszközkészlet, a Dráva elemzése, és az Akcióterv kidolgozását. WWF Ausztria a folyókkal kapcsolatos jövőbeni munkája során és szervezeti hálózatán keresztül terjeszteni fogja az Eszközkészletet és a projekt során szerzett tapasztalatokat. A WWF elkötelezett a SEE River partner hálózat fenntartása iránt. Új közös projektek, találkozók és események vannak tervbe véve, a projekt eredményei fenntarthatóságának biztosítására.

11 02 Terület nagysága: 3,2 km 2 Folyószakasz hossza: 80 km Az olaszországi Dráva mintaterület Vizuális megjelenítés, mint döntéstámogatási eszköz A SEE River projekt megerősítette az érdekelteknek a Dráva folyókorridor fenntartható gazdálkodása iránti határozott elkötelezettségét, valamint hasznos eszközöket fejlesztett ki a folyókorridor gazdálkodás támogatására. Tudta? Öt forrás táplálja a Drávát a forrásvidékén. Időnként, különösen száraz nyarakon a Dráva a forrásoktól a Rio Sesto betorkolásáig, San Candido-ig kiszárad. A Rio Sesto-nak, mellékvízfolyás létére ugyan nagyobb a vízhozama, mindazonáltal a Dráva marad a névadó folyó. MINTATERÜLETI PARTNER: 1) Vízépítési Főosztály, Bolzano Autonóm Tartomány, - Dél-Tirol Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő 20 A konkrét jövőkép alátámasztására egyedi vizsgálatokat végeztünk a Dráván és a Fischleintal patakon a folyókorridor lehatárolására, az árvízi kockázatcsökkentés kiértékelésére, valamint a földhasználat-váltási lehetőségek feltárására. A SEE River projekt részeként új folyógazdálkodási módszerek kerültek kidolgozásra és alkalmazásra. Különböző árvízvédelmi megoldásokat elemeztünk és hasonlítottunk össze, illetve a vízfolyások védelmére intézkedési javaslat készült. Így már megvannak az előfeltételei annak, hogy gondolkodhassunk a tervezett hidromorfológiai fejlesztések megvalósításán. Az érdekeltekkel folytatott egyeztetések következtében javítani tudtunk a döntési folyamat egészén és a hozzá kapcsolódó információáramláson. Minthogy a tervezett folyókorridor változások vizuális megjelenítése igen lényeges ahhoz, hogy a jövőbeni szcenáriókról az érdekeltek és a döntéshozók által kialakított képet egységesíteni lehessen, ezért egy, az olaszországi Dráva folyókorridor gazdálkodási döntéseit támogató vizuális eszközt fejlesztettünk ki. A Stájerországban, Ausztriában tett tanulmányi kirándulás szintén értékes know-how-t szolgáltatott az árvízvédelmi intézkedések megvalósítása tekintetében a települések és a közigazgatás képviselői számára csakúgy, mint az ingatlantulajdonosok és a gazdálkodók számára. Növelte a döntések elfogadottságát az átlátható folyógazdálkodási eljárások bevezetése is. Az elért eredmények és a módszertani megközelítés, amellyel ezeket az eredményeket elértük, modellként szolgálhatnak és beépíthetőek más folyókorridor gazdálkodási eljárásokba is Dél-Tirolban. A Dráván folytatandó további tevékenységet is erre a módszerre kívánjuk alapozni. A megszerzett, más folyókorridor gazdálkodási eljárásokhoz is hasznos tudást kapacitás-fejlesztési kezdeményezések révén kívánjuk elterjeszteni. Az érdekeltek részvétele rendkívül fontos és kötelezően alkalmazandó összetevője a korszerű folyókorridor gazdálkodásnak, minthogy semmilyen intézkedést nem volna szabad megvalósítani elvárt teljesítményének átlátható kiértékelése nélkül. A Dráva különböző országokat, közösségeket és népeket köt össze. Tiszteljük ezt az értéket és kezeljük a folyót korszerű módon. RUDOLF POLLINGER főosztályvezető, Vízépítési Főosztály, Bolzano Autonóm Tartomány, - Dél-Tirol, Olaszország

12 02 Az osztrák Dráva mintaterület Terület nagysága: 247 km 2 Folyószakasz hossza: 80 km Folyamatban a megvalósítás és az intézkedések kiértékelése A projektben résztvevő érdekeltek egyetértenek a sikeres munka folytatásában, a biztonságos és ökológiai szempontból értékes, élő környezet kifalakításában a Dráva mentén az elkövetkező évzizedekben - sok megvalósítandó intézkedéssel. Életvonalunk a Dráva - közös erőforrás és közös érték. HERBERT MANDLER Karintia Tartományi Kormányzata, 8. Főosztály - Környezet, Víz és Természetvédelem Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő 22 Tudta? A 70 kilométerből majdnem 30, vagyis a Dráva mintaterületi folyókorridornak mintegy 43%-a már valamilyen mértékig rehabilitációra került az utóbbi 20 év során. MINTATERÜLETI PARTNEREK: 1) Karintia Tartományi Kormányzata, 8. Főosztály - Környezet, Víz és Természetvédelem 2) REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH 3) Zinke Environment Consulting Az érdekeltekkel és a szakértőkkel kiértékeltük az elmúlt 20 év során végrehajtott intézkedéseket és hatásukat a Dráva fejlesztésére. Sok fontos tapasztalatot szereztünk a jövőbeli beavatkozások számára és új gondolatokat az együttmunkálkodáshoz. Habár az intézkedéseknek megvolt a maga eredménye, még mindig vannak megoldatlan problémák, különösen a medererózió, árvízvédelem és ökológiai állapot javítása terén. A SEE River által új lendületet kapott a Dráván, ezen a fontos életvonalon végzendő közös munka és a megvalósítandó intézkedések új koncepciójával további javító beavatkozások is lehetségessé váltak. Az utóbbi két évtized során a Dráva minta folyókorridor mentén sok munkatapasztalatot, tudást és részletes adatot szereztünk, mind műszaki, mind ökológiai témakörökben. Ezt a hatalmas információmennyiséget - jövőbeli munkák számára - a DRADA nevű adatbázisban tároljuk. Ezekkel a kemény tényekkel párhuzamosan gyakorlatot szereztünk a térség lakosságával való együttmunkálkodás terén is. Az új, a következő évtizedekben megvalósítandó intézkedések kidolgozásának folyamatához így nagyobb magabiztossággal és a kölcsönös bizalom magasabb szintjén kezdünk hozzá. A SEE Rivernek köszönhetően a Dráváért együtt dolgozó teamünk új erőre kapott. Új technikai ismeretekre tettünk szert, új ötletek születtek. Egy sikeres partneri együttműködés keretében végzett közös munka új technikáit és tapasztalatai sajátítottuk el. Ezekkel az eszközökkel kellőképp felszerelve, a projekt ötletek tárházából, az úgynevezett intézkedési koncepcióból kiválasztott legfontosabb beavatkozásokat szándékozunk megvalósítani az elkövetkező háromöt évben. Az árvízvédelmi intézkedések megtervezése, emellett pedig Oberdrauburg és Berg im Drautal települések mentén a Dráva ökológiai és rekreációs fejlesztése lesznek a jövőbeni első tennivalók.

13 MINTATERÜLETI PARTNEREK: 1) Szlovén Köztársaság Vízügyi Intézete 2) Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézete 3) Soča-völgy Fejlesztési Központ 4) Iskriva, Institute for development of local potentials 5) Lucija Marovt Communications Management A Dráva a legerőteljesebb kötőeleme a térség regionális integrációjának. Emiatt szükséges volna létrehozni a Podravje települési régiót, amely elősegítené a Drávával kapcsolatos ügyek integrált megoldását, illetve a folyóval kapcsolatos projektek integrált szemléletű megvalósítását. MARJAN BERLIČ Umarh Ltd., Ptuj, Slovenia, projekt tervezés és kivitelezés 02 Terület nagysága: 160 km 2 Folyószakasz hossza: 47 km A szlovéniai Dráva mintaterület Jónéhány ágazati érdek egyetlen fejlesztési koncepció mellé felsorakozva Fejlett ágazatközi kommunikáció és az érdekeltek bevonásának folyamata országos, regionális és helyi szinten - mindez hozzájárult a Dráva menti mintaterületen az ágazati fejlesztési érdekek kiigazításához, illetve a konszenzusos, a korszerű folyó irányába vezető folyókorridor fejlesztési koncepció, majd akcióterv elfogadásához. Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő Tudta? Az első világháború előtt több mint kétszáz aranybányász működött a Dráva és a Mura mai szlovén és horvát szakaszán. Az arany még mindig jelen van. Ezért aztán még mindig lehet látni lelkes embereket, akik apró fényes aranyszemcsék után kutatnak a Dráva folyókorridor mentén. 25 A mintaterületi munkafolyamat legfontosabb közbenső eredménye a folyókorridor kijelölése volt, amely a térségi érdekeltekkel és ágazatokkal végzett további munka alapjául szolgált. Ezt követően, az érdekeltekkel együttműködve készítettük el a környezeti problémák és ágazati fejlesztési érdekek térképét. A térségi érdekeltek részvételi folyamatának eredményeképp létrejött egy távlati vízió, a Dráva 2030, amelyből kiindulva vált lehetővé a konszenzusos folyókorridor fejlesztési koncepció, majd az ehhez tartozó, a korszerű folyó felé vezető konkrét lépések tartalmazó akcióterv kifejtése. A mintaterületen végzett projekt tevékenység íróasztalnál és a helyszínen végzett környezeti és társadalmi elemzéseket, az érdekeltekkel tartott tematikus workshopok sorozatát, Maribor és Ptuj városok polgármestereivel, valamint a mintaterület településeinek képviselőivel folytatott megbeszéléseket, továbbá a szlovén projekt partnerekkel tartott rendszeres találkozókat foglalta magában. A regionális fejlesztési ügynökségekkel kialakított szoros együttműködés következtében a projekt során kidolgozott megoldásokat integrálták a Dráva régió évekre vonatkozó fejlesztési programjába. Az Infrastruktúra és Regionális Fejlesztési Minisztérium képviselőivel is rendszeresen egyeztettünk, annak érdekében, hogy a projekt eredményei beépüljenek az országos és regionális területfejlesztési koncepciókba. A mintaterületi egyeztetések nyomán összeállított, javasolt folyókorridor fejlesztési koncepciót és projekteket a regionális fejlesztési terv fogja továbbvinni és megvalósítani, különböző finanszírozási programok kombinációjával. Kezdeményeztük helyi akciócsoportok létrejöttét is, a fejlesztési programban foglalt projektek megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a bennük való részvétel céljából, hogy a megállapodásban foglalt intézkedések napirenden maradjanak és végrehajtásra kerüljenek.

14 02 A horvátországi Dráva mintaterület Terület nagysága: 33 km 2 Folyószakasz hossza: 29 km Érdekelti megállapodás a jövőbeli regionális fejlesztésről Erős, a SEE River projekt által létrehozott érdekelti hálózat elkötelezett a közösen kidolgozott elképzelések iránt és egy csapatként készül a jövőbeni projektekre Együtt a folyók érdekében! Egy jelszó, amely összefoglalja a SEE River projekt tapasztalatait a horvát mintaterületen. BRANKA ŠPANIČEK MAJA TURINSKI Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő Tudta? 26 A gyűjtött adatokon alapulva és a Hrvatske vode, valamint a State Institute for Nature Protection horvátországi intézményekkel partneri együttműködésben elkészült a Nemzeti Dráva folyókorridor jelentés, amely az érdekeltekkel való megvitatást követően a további tervezés és döntéshozatal alapjává lett. Az érdekeltekkel folytatott tanácskozások hasznos tapasztalatokat nyújtottak a SEE River Toolkit, vagyis a projekt során létrehozott Eszközkészlet számára, és amelyet az érintettek jól fognak tudni hasznosítani a Dráva folyókorridorral kapcsolatos jövőbeni munkájukban. Megalakult továbbá az érdekeltek fóruma, és mint a munka végeredménye, létrejött az érdekeltek megállapodása a Dráva folyókorridorral kapcsolatos jövőbeni együttműködésről. Különböző ágazatok szakértőinek előadásai, kérdőívek, megbeszélések, egyedi interjúk, nemzetközi workshop-ok, szemináriumok, és az érdekeltek jelentős hozzájárulása: projekt javaslatok, fejlesztési elképzelések, térképek, és más értékes információk is hozzájárultak a térségi érdekeltek közötti együttműködés és a kommunikáció javításához. Mindez sikeres fejlesztésekhez és eredményeink széles körben való terjesztéséhez vezettek. A média többféle eszközét felhasználva - sajtóanyagokkal, népszerűsítő kiadványokkal, webes megjelenésekkel, a mintaterületről készült videóelőadásokkal - a SEE River projektre a lehető legszélesebb körben hívtuk fel a figyelmet. Az Akciótervünkkel szembeni elvárások nagyon magasak. Reméljük, hogy némelyik javaslatunk hasznos és jól megalapozott projektekké fejlődik. Az Érdekeltek megállapodás alapján - az érdekeltekkel kéz a kézben - igyekszünk mindent tőlünk telhetőt megtenni a fenntartható integrált folyógazdálkodás, a természetvédelem és a turizmus fejlesztése, és minden egyéb, a Drávával kapcsolatos ügy érdekében. Valamennyi dokumentum, az egyeztető tanácskozások eredményei és az azokból leszűrt irányelvek segítségünkre lesznek a Dráva folyó területrendezési tervének elkészítésében, és bizonyosan elősegítik a Dráva folyókorridor tervezési folyamatát Horvátországban. Van egy legenda a Drávai szörnyről (Dravskaneman), amelyik a vízben él, a Dráva mentén, sötét helyeken megbújva. Állítólag több fényképet is sikerült már készíteni róla és Légrád környékén rejtélyes események fordultak elő. Lehetőséged van szervezett szörnyvadászaton is részt venned, ha elég bátor vagy. MINTATERÜLETI PARTNEREK: 1) Institute for Spatial Planning, Koprivnica-Križevci megye 2) Hrvatske vode, a vízgazdálkodásért felelős intézmény 3) State Institute for Nature Protection

15 A magyarországi Dráva mentén élőknek nagy árat kellett fizetniük a vasfüggöny árnyékában eltöltött fél évszázadért. Mind a mai napig küzdenek ennek örökségével, az elszigeteltséggel, az elnéptelenedő falvakkal, az elmaradott infrastruktúrával és a korlátozott gazdasági lehetőségekkel. Talán legfontosabb megmaradt értékük a Dráva és az ormánsági táj természetes környezete. Úgy látom, elszántak arra, hogy megőrizzék, újrateremtsék. SZALAY MIKLÓS 02 Terület nagysága: 347 km 2 Folyószakasz hossza: 62 km A magyarországi Dráva mintaterület Közös érdek a folyó rehabilitáció Az érdekeltek széles körének összefogása konstruktív párbeszédet tett lehetővé a Dráva jövőjéről Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő MINTATERÜLETI PARTNEREK: 1) Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2) Nemzeti Környezetügyi Intézet Tudta? Folyószabályozási beavatkozások következtében a magyar Dráva mindössze fele olyan hosszú,mint eredetileg, a XVIII. század végén volt. A térségben mai is nagyon intenzív a tektonikai mozgás, egyes helyek emelkedése eléri a 2,5 cm/ évet. Ennek következményeképp a Dráva lassan déli irányba, Horvátország területére tolódik át. Rendszeres egyeztető megbeszélések, tanácskozások során sikerült konszenzusra segíteni az eltérő elképzeléseket és az érdekeltek egymással ellentmondásban álló céljait. A résztvevők eszmecseréje vezetett egymás véleményének jobb megértéséhez, valamint a figyelembe veendő társadalmi, gazdasági és fizikai korlátok tudatosításához. A tanácskozások eredményeképp bizalom alakult ki a SEE River projekt és módszereinek hasznossága és hatékonysága iránt. A magyarországi Dráva mintaterületen elért legfontosabb eredménynek a komplex - a természetvédelemhez és a térség fejlesztéséhez egyaránt hozzájáruló - folyókorridor rehabilitációs projektek megvalósítása iránt közösen vállalt elkötelezettség tekinthető. Két, egymással párhuzamosan és szinergiát eredményező módon alkalmazott eszköznek volt ebben meghatározó szerepe: a folyókorridor sok szempontú elemzésének, valamint az érdekeltekkel folytatott párbeszédnek. Az érdekeltektől kapott információ, az általuk megfogalmazott célok és vélemények az elemzés szempontjait gazdagította; az elemzés műszaki, tudományos és módszertani eredményei pedig kellően megalapozott érveket szolgáltatott a párbeszédhez. Az elemzés segített abban, hogy az elvárások reális keretek között maradjanak, a részvételi folyamat pedig biztosította azt, hogy a javasolt megoldások az érdekelt felektől maximális támogatását kapjanak. A SEE River projekt három támpontot hagyott hátra a jövő számára. Az érdekeltek megállapodását - a Sellyei Megállapodást -, amely körvonalazta a térség prioritásait: a medererózió megállítását, a környezeti szempontból kedvező mezőgazdasági területhasználat előmozdítását, a folyókorridor komplex, a folyóra és a mellékágakra is kiterjedő rehabilitációját, a turizmus fejlesztését és a természet védelmét. Az Akciótervet, amely felsorolja a legfontosabb tennivalókat és felelősségeket az elkövetkező négy évre és azon túl. És harmadikként az érdekelteket összefogó szervezetet, amely a Dráva folyókorridor fejlesztés fóruma és motorja lehet, valamint remélhetőleg partnere a drávai országok határokon átnyúló együttműködésének. 29

16 NEMZETKÖZI MINTA FOLYÓKORRIDOROK 03 SEMRA FEJZIBEGOVIĆ a kiválasztott nemzetközi SEE River folyók koordinátora Nagyon örülök annak, hogy módomban volt hozzájárulni a Neretva integrált folyógazdálkodásához és egyúttal megismerni más délkelet-európai folyókorridorok problémáit és azok megoldásait. Szeretném kiemelni annak a tapasztalatgyűjtésnek a fontosságát is, amelyre az érdekek koordinálása és az egyes munkacsomagokban résztvevő projekt partnerek különböző igényei harmonizálása terén szert tehettem. Dr. MARINA BABIĆ MLADENOVIĆ Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources (IJC), Szerbia, társult stratégiai partner A vízgazdálkodás terén a régióban elért ismertségén alapulva, az IJC szakmai tudásával és kapacitásával járult hozzá a projekt eredményeihez. Az IJC-nek szándékában áll a projekt eredményeinek felhasználása a szerbiai folyókorridorok gazdálkodásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban. Ezen túlmenően kezdeményezzük a Kolubara folyó Deklaráció kidolgozását. Várható, hogy minden SEE River projekt partner folytatja az Akciótervekben elfogadott intézkedések megvalósítását. Várható továbbá, hogy ezeket az intézkedéseket és megszerzett tapasztalatokat más folyókorridorokon esetében is átültetik a gyakorlatba.

17 A földtulajdonlás kérdése kulcsfontosságú a folyókorridor problémák megfelelő kezeléséhez. A szép európai elgondolások hasznavehetetlenek, ha a tulajdoni problémák mindent megakadályoznak. 03 Minta folyószakasz hossza: 67 km Vízgyűjtő terület nagysága: 13,579 km 2 A Bodrog minta folyókorridor Hozzájárulás az ágazatok közötti érdekkülönbségek áthidalásához A SEE River projekt keretében a fejlesztési és természetvédelmi érdekek harmonizálása terén közös megegyezést sikerült elérni GAZDÁLKODÓK A BODROG MENTÉN, SZLOVÁKIÁBAN Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő Tudta? A Bodrog a szlovákmagyar határt Szlovákia legalacsonyabb pontján keresztezi - 94,3 méterrel a tengerszint felett. EGYÜTTMŰKÖDŐ PROJEKT PARTNEREK: 1) Slovak Hydro-meteorological Institute, Pozsony, Szlovákia 2) Nemzeti Környezetügyi Intézet, Budapest 3) Blue Rivers, Ukrajna 33 A Bodrogon az egyik első feladat a természetvédelmi, térségfejlesztési, táj- és folyógazdálkodási szempontból legfontosabb jellemzők beazonosítása volt, amelyek a továbbiakban a távlati célokat illető konszenzusépítés alapjául szolgáltak. Számbavételre kerültek a vonatkozó nemzeti jogszabályok és EU direktívák, valamint ezek hatásai. Létrehoztuk az érdekeltek hálózatát Szlovákiában, Magyarországon és Ukrajnában. Megállapodás jött létre egy közös nemzetközi Bodrog jövőkép tervezetéről, és azokról a tennivalókról, amelyek ennek a jövőképnek a megvalósításához vezetnek. A projekt keretében a Bodrog mintaterületen végzett munkai eredményei jó feltételeket teremtettek ahhoz, hogy a folyó menti országok problémáira a jövőben közös megoldásokat lehessen találni. A helyi közösségekkel és különböző szintű kormányzati intézményekkel konzultálva törekedtünk megoldást találni a közös folyókorridor használatából adódó konfliktusokra, valamint az ágazatok, érdekeltek közötti együttműködés erősítésére. Az érdekeltek bevonásával workshopokat rendeztünk mindhárom partner országban először nemzeti szinten, majd az országonkénti állásfoglalásokat a Szlovákiában tartott nemzetközi workshopon ötvöztük egybe. A több szálon futó közös munka hasznos szinergiát eredményezett. Az érdekeltek közötti helyi, regionális-országos és nemzetközi szinten történő véleménycsere hasznos volt, mert gondolatokat ébresztett a jövőbeni folyókorridor gazdálkodás számára az érintett ágazatok - természetvédelem, árvízvédelem, turizmus, mezőgazdaság, hajózás, erdészet, halászat, stb. - részéről. A projekt hozzájárult a különböző ágazatok és politikáik közötti érdekkülönbségek áthidalásához. A nemzeti és nemzetközi workshopok alkalmával megvitattuk, kiválasztottuk és harmonizáltuk a nemzetközi Bodrog folyókorridor gazdálkodás javítására irányuló egyes intézkedéseket és azok prioritását. Az végzett elemzések, valamint az érdekeltek csoportjaival a Bodrog országokban folytatott konzultációk alapján az EU pénzügyi időszakára új projekteket kezdeményezünk. A javasolt követő projektekben a legnagyobb hangsúlyt a határokon átnyúló együttműködés kapta.

18 03 A Neretva minta folyókorridor Minta folyószakasz hossza: 240 km Vízgyűjtő terület nagysága: km 2 Egy nemzetközi folyókorridor első közös jövőképe A SEE River projekt bátorította a Neretván az első nemzetközi, a boszniai és hercegovinai, valamint horvát érdekeltek által egyaránt támogatott közös, ágazatközi folyókorridor gazdálkodási jövőkép kidolgozását A SEE River projekt során létrehozott Neretva érdekelti hálózat elkötelezett abban, hogy a folyókorridoron az együttműködés és a problémamegoldás tekintetében egy hosszabb távon is működőképes rendszert alakítson ki. HYDRO ENGINEERING INSTITUTE, SZARAJEVÓ projekt team Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő A SEE River projekt új módszereket alkalmazott a Neretva folyókorridor fenntartható gazdálkodásában, a korridoron élő valamennyi szereplő közötti nyílt kommunikáción alapulva, és bevonva őket a terület fenntartható fejlesztését szolgáló legjobb megoldásokról való közös gondolkodásba. A projekt összehozta a különböző ágazati érdekeltek szempontjait, megoldást talált a jövőbeni együttműködés módjára és technikákat fejlesztett ki a folyókorridoron megjelenő érdekek harmonizálására. Az ágazatok közötti konszenzuskeresés példájaként a Neretván is használhatónak bizonyult az öt drávai mintaterület integrált folyókorridor gazdálkodására kidolgozott Dráva Akcióterv - még a Neretva országaira jellemző komplex etnikai és adminisztratív struktúrák közepette is. A közös jövőképet a folyó fenntartható fejlesztéséréről szóló Neretva Keretmegállapodás tervezete képviseli, amelyről az érdekeltek a Bosznia és Hercegovina, valamint Horvátország nemzeti workshopjain állapodtak meg. Ezeken részt vettek a különböző ágazatok - vízgazdálkodás, regionális tervezés, természetvédelem, környezetvédelem, energiaszektor, mezőgazdaság, turizmus, erdészet - képviselői, a közműszolgáltatók, az egyetemek, a térségben aktív NGOk, valamint a közigazgatás különböző szintjeinek képviselői, ezen belül helyi szinten a Neretva menti települések, továbbá a kanton, entitás és állami szintű minisztériumok. A következő lépés a különböző ágazati érdekelteket összefogó hálózat és a közös jövőbeli perspektívák erősítése a folyókorridor országaiban. A helyi érdekelteknek mindkét országban meg kellene állapodniuk a felismert lényeges folyókorridor problémák lehetséges megoldásairól, egyben a jövőbeni tevékenységek akciótervéről. Tudta? A Neretva egyedülálló a Dinári- Alpok folyói között, különös tekintettel sűrű vízrendszerére, változatos ökoszisztémáira és élőhelyeire, flórájára és faunájára, kulturális és történelmi örökségére, de úgy is, mint Kiemelkedő természeti szépségű terület, és ami a legfontosabb: tiszta ivóvize miatt. Ezen túlmenően, a legnagyobb karszt folyó a Dinári- Alpokban és az Adriai-tenger keleti medencéjében. EGYÜTTMŰKÖDŐ PROJEKT PARTNEREK: 1) Hydro Engineering Institute, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina 2) Croatian Waters, Horvátország 3) State Institute for Nature Protection, Horvátország 34

19 03 A Prut minta folyókorridor Minta folyószakasz hossza: 967 km Vízgyűjtő terület nagysága: km 2 Megnövekedett érdeklődés a folyómenti országok részéről A SEE River projekt lehetőséget adott arra, hogy bátorítsuk és elősegítsük a párbeszédet a Prut folyógazdálkodásában érdekeltekkel, hogy azonosítsuk a kulcsproblémákat és célokat, valamint, hogy közös megoldásokat találjunk a jövő nemzetközi folyókorridor gazdálkodására. Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő 36 Egy világos és magas prioritású jövőbeni tevékenység a jogi szabályozás terén való együttműködés erősítése a Prut mennyiségi és minőségi vízgazdálkodásával kapcsolatban. A kihívások és akadályok azonosítása megkezdődött, és ennek folytatásaképp megoldásokat kell találni a Prut folyó integrált és fenntartható gazdálkodásában mutatkozó főbb hiányokra és problémákra; figyelembe véve mind a jelen, mind a jövő generációk számára elérhető hasznot. Kidolgoztunk egy figyelemfelhívó és kommunikációs stratégiát, amely három fő tevékenységtípust foglalt magában: a konzultációt, az érdekeltek bevonását és az eredmények terjesztését. Mindhárom tevékenységnek eltérő alkalmazási időszaka és erőforrás allokációs terve volt. A stratégia fő célja volt, hogy koherens és alkalmas keretet teremtsen az Európai Unió direktíváinak a vízgazdálkodás területén való integrálásából adódó igények, korlátok és lehetőségek kommunikációjához. Az érdekeltek bevonása három szakaszban történt, összhangban a projekt kommunikációs stratégiájának célkitűzéseivel. Egy-egy nemzeti workshopra került sor az érdekeltek részvételével a három folyómenti országban, Romániában, Moldáviában és Ukrajnában. Ezt követte egy nemzetközi workshop júniusában Moldáviában. A Prut folyó sok kihívással néz szembe, beleértve az igazgatási és jogszabályi ügyeket is. A SEE River projekt során kifejlesztett folyókorridor koncepció felkeltette az érdeklődést mindegyik partmenti országban, a Prut folyó érdekeltjei körében. A projekt eredményei magasabb szintre emelik a Prut menti országok kétoldalú határvízi bizottságainak tevékenységét is; javaslat készül a jövőbeli folyógazdálkodás alapjául szolgáló tématerületeket lefedő munkacsoportok felállítására. Hozzuk össze az Alsó Prut Zöldfolyosó dinamikáját és biodiverzitását támogató ötleteket, embereket és projekteket, illetve a kapcsolódó ökoturisztikai perspektívákat! PhD GABRIELA COSTEA Natural Sciences Complex Museum, Galati, Románia Tudta? Mostanában fedezték fel, hogy a Prut otthont ad a legnagyobb termetű - és ugyanakkor a leginkább veszélyeztetett - európai kérész faj, a Tiszavirág (Palingenia longicauda) egy jelentős populációjának. PROJEKT PARTNER: 1) National Administration Apele Romane, Public Central Authority of the Ministry of Waters, Forests and Fishery, Románia

20 Tudta? Smaragdzöld színének köszönhetően, a folyót Smaragdzöld szépség néven hirdetik, és azt mondják róla, egyike azon ritka folyóknak a világon, amelyek teljes hosszuk mentén megőrzik ezt a színt. Együtt élve, ugyanazon a térségen osztozva, egymást tiszteletben tartva. Soča vízgyűjtő - egy folyó, egy ökoszisztéma 03 Minta folyószakasz hossza: 137 km Vízgyűjtő terület nagysága: km 2 Főbb eredmények A Soča minta folyókorridor Az érdekeltek bevonásának intézményesítése A tevékenységek konkrét lépésekhez vezettek a Soča folyókorridoron a jobb együttműködés érdekében és lehetővé tették az érdekeltek szervezetének hivatalos megalakítását Hogyan értük el? A jövő EGYÜTTMŰKÖDŐ PROJEKT PARTNEREK: 1) Soča-völgy Fejlesztési Központ, Szlovénia 2) Szlovén Köztársaság Vízügyi Intézete 3) Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézete MIRO KRISTAN Soča Valley Development Center, Szlovénia 39 A két legfontosabb cél az együttműködés fontosságára való figyelemfelhívás, illetve az érdekeltek elkötelezettségének kialakítása volt. A Soča folyó (ismertebb olasz nevén az Isonzó) jövőképének kialakításánál a hangsúly a morális kötelezettségvállaláson volt és a késztetésen, hogy ismerjük fel a közös felelősséget abban, hogy a folyóval fenntartható módon gazdálkodjunk. A megállapodás épít a felismerésre, miszerint a Soča folyó szimbólum, védjegy és lehetőség is egyben. Két jelentős eredményt értünk el. Az egyik a Soča folyó felső folyására egy új üzemelési rend kialakítása a projekt során, és ezzel kapcsolatban a hivatalos engedélyezési eljárás megindítása. A másik az érdekeltek együttműködésének intézményesítése a Soča Folyó Alapítvány keretében. Ez a testület fogja össze a folyókorridor érdekeltjeit a folyó fenntartható fejlesztésének előmozdítása céljából. A Soča kiemelt fontosságú a nagyszámú, de esetenként egymással ellentétben álló érdekelt számára. A kiemelt fontosság egyúttal nagyfokú érdekeltséget is jelent. Emiatt az egyéni érdeket nem nehéz megfelelő megközelítéssel környezettudatossággá és végül kommunikációvá, együttműködéssé és elkötelezettséggé konvertálni, amely mindenki számára kedvező helyzeteket eredményez - beleértve a folyót is. Sok találkozóra, kerekasztal megbeszélésre és szűkebb körű egyeztetésre került sor; végül pedig a Soča Folyó Napjának megünneplésére, mint fő eseményre. Az alulról szerveződés és az érdekeltek elkötelezettsége nagyon erős eszköznek bizonyult a Soča esetében. A SEE River projekt tevékenységek felhasználták más, a térségben folyamatban lévő projektekkel való közös akciók nyújtotta szinergiát, a Soča folyóért együttműködő klasztert alkotva. A Soča nemzetközi folyó és gazdálkodásához nemzetközi koordinációt igényel. Ennek megfelelően, a megkezdett tevékenység olasz részről is folytatódik, hogy létrejöjjön egy, a szlovén Soča Folyó Alapítványhoz hasonló olasz partner szervezet. Az alapok le vannak fektetve és az új finanszírozási perspektívák nagy lehetőségeket kínálnak az elgondolás továbbvitelére, az érdekeltek tartós elkötelezettsége kialakításának támogatására. A cél a fenntartható fejlődés támogatása a folyó mentén és a folyó révén, hogy ezáltal a Soča is korszerű folyóvá válhasson. A fenti törekvések a jövőben a Soča Folyó Alapítványon keresztül lesznek támogathatóak.

21 03 Minta folyószakasz hossza: 260 km Vízgyűjtő terület nagysága: km 2 PROJEKT PARTNER: 1) Albanian Geological Survey A Vjosa minta folyókorridor Jogi és technikai feltételek a közös megállapodás eléréséhez A Vjosa folyógazdálkodása, fenntartható használata és természeti értékeinek megőrzése a nemzeti ügyek fontos része lett Albániában. A nemzetközi kérdések Görögországgal együttműködésben kerülnek megoldásra, integrált szemléletű, közös platformról kiindulva. Tudta? A Vjosa folyó az egyik legkevésbé feltárt folyó Európában. Adott esetben többet tudunk dél-amerikai vagy ázsiai folyórendszerek biodiverzitásáról, mint amennyit a Vjosa-ról. Többször kellene találkoznunk és együtt dolgoznunk a Vjosa folyóért, és ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk. NÉVTELEN ÉRDEKELT A VJOSA FOLYÓ MENTÉN Albániában Főbb eredmények Hogyan értük el? A jövő 40 Elkészült a Vjosa folyó részletes feltáró tanulmánya, számba véve a folyókorridort, a védett területeket, természeti értékeket, ipari területeket, vízerő hasznosítást, ártereket, településeket és turisztikai területeket, térképen ábrázolva a folyamatban lévő tevékenységeket és jövőbeni projekteket is. Létrejött és működik az érdekeltek albániai hálózata, létrejött továbbá a hivatalos határvízi bizottság. Intézmények és az érdekeltek interaktív részvételével kidolgoztuk a Vjosa folyó gazdálkodásnak stratégiai dokumentumát, amely világos jövőképet és célokat tartalmaz. A Vjosa folyó megőrzéséért kampányoló NGOk és más érdekeltek ismét aktivizálódtak. Az érdekeltek bevonásának módszertana volt a Vjosa folyón elért jelentős eredmények kulcsa. Minden projekt tevékenység az albán projekt team felügyelete mellett került végrehajtásra, adott esetben külső szakértők segítségének igénybevételével. Információk és adatok gyűjtése, kommunikációs csatornák használata, felmérés és kiegészítő tanulmány készítése - ezek adták az alapját a konzultációknak és a többi projekt tevékenységnek. Egyéni konzultációk, tanulmányok és dokumentum tervezetek megosztása, workshopok és tanácskozások szervezése volt a munka azon része, amely biztosította nagyszámú intézmény és érdekelt részvételét. Elektronikus kommunikációs csatornák és a televíziós média használata nagyon hatásosnak bizonyult a részvétel növelésében és a projekt eredmények terjesztésében. A SEE River projekt során a Vjosáról készült tanulmányok és dokumentumok szilárd alapot adnak egy gazdálkodási terv kidolgozásához, az érdekeltek és az érintett intézmények már megalakult és működő hálózatának aktív részvételével. Az illetékes albán hatóságokkal folytatott kommunikáció értelmében létrejöttek azok a jogi és adminisztratív feltételek, amelyek szükségesek a görög féllel folytatandó hivatalos és technikai kommunikáció megkezdéséhez annak érdekében, hogy megállapodás jöhessen létre a Vjosa folyó nemzetközi szintű közös gazdálkodásáról. Ez a modell használható Albánia más belföldi és határvizei esetében is.

22 CSEH KÖZTÁRSASÁG UKRAJNA A SEE RIVER PROJEKT FOLYÓI 04 SZLOVÁKIA MOLDOVA AUSZTRIA MAGYARORSZÁG ROMÁNIA DRÁVA (Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Horvárország, Magyarország) SZLOVÉNIA HORVÁRORSZÁG BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA SZERBIA BODROG (Ukrajna, Szlovákia, Magyarország) BULGÁRIA NERETVA (Bosznia és Hercegovina, Horvárország) OLASZORSZÁG ALBÁNIA MACEDÓNIA VJK PRUT (Ukrajna, Románia, Moldova) GÖRÖGORSZÁG SOČA (Szlovénia, Olaszország) VJOSA (Görögország, Albánia) 300 km

23 SEE River a SEE River után A SEE River projekt a jövőről szóló projekt - a folyók és a körülötte élők jövőjéről, meg az együttműködés jövőjéről is, amely maradandó módon szolgálhatja mindkettő javát. Ez az oka annak, hogy projektünk tervezési időszakának kezdetekor elhatároztuk: elindítjuk a folyókorridor gazdálkodásra befolyással bíró érdekelt szervezetek és egyének tartós együttműködését, hosszú távon biztosítva így a folyógazdálkodás gyakorlatának megváltozását és a folyók rehabilitációjához való érdemi hozzájárulásunkat. Eredményeink fennmaradnak a jövőben is... a projekt keretében készült háttér- és tervezési dokumentumoknak a helyi, regionális és országos szintű ágazati tervekbe és politikákba való integrálása révén; amelyet a tíz mintaterületen kellően előkészített és végigvitt, a legfontosabb irányítási szintek szereplőinek bevonásával folytatott munka tesz lehetővé; a partnerek révén, akik a releváns helyi, regionális és országos szintű hatóságokat és más közintézményeket képviselve biztosítják a megállapodásokban foglalt intézkedések végrehajtását, illetve a SEE River módszereinek és alapelveinek alkal- mazását saját munkájukban és napi gyakorlatukban; az érdekeltek elkötelezettségének köszönhetően, akik miután részt vettek a mintaterületi konszenzusépítésben, átveszik a megállapodásban foglalt tennivalók felelősségét a kezdeményezett több mint 30, az elkövetkező öt-tíz évben végrehajtandó projekt tevékenységet illetően; az érdekeltek közötti dialógus építés folyamata révén, az abban résztvevők felkészültsége megnőtt mind a hat folyó mentén, és az így felépített társadalmi tőkét fel tudjuk használni arra, hogy az elkövetkező években továbbvigyük az integrált folyókorridor gazdálkodást Délkelet-Európában és azon kívül is; felállítva az állandó SEE River szakértői hálózatot, amelynek már gyakorlata van az ágazatok közötti kooperáció előmozdításában és - a SEE River Eszközkészlet segítségével - a tudás transzferben más régiókba, országokba,az ott működő folyókorridor szakemberek számára; valamint továbbra is biztosítva a folyókorridor szakértők és más érdekeltek számára egy találkozási pontot a SEE River weboldal, illetve a Facebook és Linkedln oldalaink fenntartásával, amely révén az érdeklődők az egész SEE régióból és azon túlról is, közvetlenül kapcsolatba léphetnek a SEE River szakértői hálózattal, segítséget kérhetnek saját konkrét ágazatközi, folyókorridor gazdálkodási problémájukhoz, folyó rehabilitációs eljárások támogatásához. Az érdekelteknek a fenntartható folyókorridor gazdálkodással kapcsolatos konszenzusa nem végcél, hanem csak része egy véget nem érő folyamatnak. A SEE River projekttel a partnerek lefektették a jövő munkájának alapjait. Így - a SEE River projekt végeztével - a munka a folyókon és az érdekeltekkel valójában éppen hogy most kezdődik - teljes lendülettel. Folytatandó

HAND IN HAND for. A dél-kelet európai országok nemzetközi folyó folyosóinak fenntartható, integrált gazdálkodása

HAND IN HAND for. A dél-kelet európai országok nemzetközi folyó folyosóinak fenntartható, integrált gazdálkodása HAND IN HAND for RIVERS A délkelet európai országok nemzetközi folyó folyosóinak fenntartható, integrált gazdálkodása SEE River Helyi szinttől a határokon átnyúlóig, Felülrőllefelé és alulrólfelfelé tervezési

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba

Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba O R I E N T G A T E H Á L Ó Z A T Éghajlat-változási ismeretek beépítése a tervezési folyamatokba Az OrientGate projekt alapvető célja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos tudásanyagot felhalmozó közösségek

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért

SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért Simonfalvi Ildikó SEEMIG projektvezető-helyettes Kontakt Pont záró

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

MAGYARORSZÁGON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ AQUA-ADD PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

MAGYARORSZÁGON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ AQUA-ADD PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYE SAJTÓANYAG 8. SZÁM - 2014. szeptember MAGYARORSZÁGON KERÜLT MEGRENDEZÉSRE AZ AQUA-ADD PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYE Közeledve az Aqua-add projekt megvalósításának utolsó hónapjaihoz, 2014. szeptember 23-26

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése

A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése A 2014-2020-as határon átnyúló együttműködési programok tervezése 2013. NOVEMBER 29. DEBRECEN A 2014-2020-as határmenti programok tervezése A 2014-2020- as programozási időszakban az Európai Terüle= Együ?működési

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449

Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 1. Általános információk Megvalósíthatósági tanulmány NCA-NK-10-B-0449 Projekt címe: Túra utak a Szatmár-Beregben Megvalósulás helyszíne: Szatmár-Bereg, Fehérgyarmat Kedvezményezett(ek) bemutatása: Szabolcs-Szatmár-Beregi

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135)

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135) HU-SRB IPA II CBC 2014-2020 Tervezet 1. Prioritás: Határokon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőző rendszerek fejlesztése Prioritás azonosítása A környezet védelme, éghajlatváltozáshoz való alkalmazás,

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

FIDIBE Üzleti Innovációs Parkok fejlesztése

FIDIBE Üzleti Innovációs Parkok fejlesztése FIDIBE Üzleti Innovációs Parkok fejlesztése Ajka, 2011 február 28. A projekt a South East Europe Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg South-East Europe Transnational

Részletesebben

Települési Víz és Szennyvíz. Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete-

Települési Víz és Szennyvíz. Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete- Települési Víz és Szennyvíz Szolgáltatási Szektor az EU Környezetvédelmi Politikájának Kontextusában - Románia esete- Tartalom 1. Víziközmű szektor áttekintése 2. Kihívások 3. Intézményi és Jogszabályi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

Gyümölcsöző eredmények

Gyümölcsöző eredmények Gyümölcsöző eredmények A GreenInfraNet projekt következtetései European Union European Regional Development Fund Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában Az INTERREG IVC program támogatásával

Részletesebben

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Alapadatok HERITOUR, INTERREG IIIB CADSES Program, 3.f. Cultural thematic route development in

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

Beszámoló a CENTURIO program keretében letöltött gyakorlatról

Beszámoló a CENTURIO program keretében letöltött gyakorlatról Beszámoló a CENTURIO program keretében letöltött gyakorlatról 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Név: Lengyel Nikoletta Cím: 5362 Tiszaörs, Rákóczi út 28. Munkahely: Polgármesteri Hivatal, Tiszaörs Telefon: 30/483-9637

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása

Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2010. január 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalása a Szob feletti és a Szob alatti Duna szakaszon a hajózhatóság feltételeinek javítására tervezett beavatkozások

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI Joó István miniszteri biztos Duna Régió Stratégia Külgazdasági és Külügyminisztérium Balatonfüred, 2014. november 7. Regionális együttműködés jelentősége Balti-tengeri

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2014. január 22. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén Lake-Admin Regional administration of lake restoration initiative Egerszegi Zita Balatoni Integrációs

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció?

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A MARKETING ESZKÖZEI Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A hatékony marketingkommunikáció kérdései nem érnek véget a B2B ügyletekkel. Hol lehet megtakarítást elérni? Hogyan érhetünk el

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben