-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, p Bényei Miklós : Helyismereti művek Hajdú-Bihar megye 1992 (Kiad a Megyei Könyvtár ) Db, 1993 (1994 ) 98 p Bényei Miklós : Rólunk írták 1993 Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p (Csendes János) : A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve III Bibliográfia és életrajzi adatok az Egyetem történetéhez (Kiad a DATE ) Db, p /Debreceni Agrártudományi Egyetem Jubileumi év 3 / A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve sorozatban megjelent tanulmányok _ HBMLÉ XXI Db, p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1990 = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1991 = DMÉ Db, p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1992 = DMÉ Db, p (Kökényessy Györgyné) : Hajdúszoboszló irodalmi élete [Kiad a] Kovács Máté Városi Könyvtár Hajdúszoboszló, p Könyv és könyvtár A debreceni Kossuth Könyvtárának évkönyve / / Repertórium [Kiad a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára /Tiszántúli idő szaki kiadványok repertóriumai 13 / Lajos Tudományegyetem (Szerk Czeglédi László ) Db, p Könyvészeti adatok Összeáll Tárczyné Mányi Sarolta = Hajdú-bihari településtörténeti monográfiák kritikai elemzése Db, p Dr Szamosújvári Sándor személyi bibliográfiája (Bev Korompai Gáborné) Db, 1994 [39] p [Szerző i összeállítás és kiadás ] Vadon Lehel : Országh László tudományos munkássága = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Varjasi Imre : A Hajdúsági Múzeum működésének rövid története, munkatársainak bibliográfiája = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p

2 364 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Gyűjteményes kötetek Barcza József - Csohány János : Pokoly József emlékkötet (Kiad Pokoly László ) Db, p /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 31 / Csohány János : Egyháztörténeti írások Db, 1994 [Szerző ] 109 p /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 29 / A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1991 (Szerk Gazda László, Módy György ) Db, 1993 [ 1994 ] 402 p 2 t /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 69 / A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk Gazda László, Módy György ) Db, p /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 70 / Emlékkönyv Országh László tiszteletére (Szerk Vadon Lehel) (Kiad az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola) Eger, p Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXI Szerk Radics Kálmán Db, p Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése (Szerk Bényei Miklós, Papp Klára ) (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület ) Db, p A Hajdúsági Múzeum évkönyve VIII (Szerk Nyakas Miklós ) Hajdúböszörmény, p Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Szerk Süli-Zakar István [Kiad a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomfóldrajzi Tanszék Db, p Történeti és néprajzi tanulmányok Szerk Ujváry Zoltán Db, 1994 (Ethnica) 395 p [A 60 esztend ő s Gazda László tiszteletére ] Rémfás Tibor : Bencsik János, a "népközéjáró krónikás" 60 éves Az ismert néprajzkutató 60 születésnapján napvilágot látott két tisztelgő kötetér ő l [Ism ] _ Szül őföldünk, (Miskolc), 1994 március p Sz űcs Judit : Bencsik János : Paraszti és mező városi kultúra a XVIII-XX században [Ism ] = Honismeret, sz 95 p Több korszakot átfogó tanulmányok és forrásközlemények Baranyi Béla : Az ipar Debrecen városföldrajzában = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Berényi István : A területhasznosítás új problémái az Alföldön = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 365 * Bocz Ern ő : A debreceni agrár-fels ő oktatás 125 éves _ Növénytermelés, sz p * Buczkó József: Kovácsmesterség Hajdúnánáson (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék) Db, p /Folklór és etnográfia 79 / Ugyanez : Hajdúnánás, 1994 /Nánási füzetek 13 / Csorba Sándor : Emléktöredékek a DOTE Gyermekklinika 70 éves múltjából _ 70 éves a Gyermekklinika Jubileumi emlékkönyv 1994 Db, p Dánielisz Endre : Nagyszalonta református temploma (Kiad a Református Egyházközség ) Nagyvárad, p Dánielisz Endre : A Szepességt ő l Szalontóig nemzedéke Nagyvárad, (1994 ) Literator 248 p Egy kisiparos család három Diószegi Lajos : Fejezetek Hajdúszovát helytörténetéb ő l és néprajzából (Kiad Hajdúszovát Község Önkormányzata) Hajdúszovát, p 38 t Ecsedi István : A debreceni cseréppipa /Részletek / = Pipaszó Négy világrész pipái [Db, 1994 ] 5-18 p [Az 1932-ben megjelent tanulmányból ] Eke Pál : Debrecen földterületének gazdaságföldrajzi jellemzése = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Eke Pálné : Debrecen népességföldrajzi jellemzői _ Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Fésüs László : Hajdú-Bihar megye és Debrecen város sport kronológiája különös tekintettel az olimpiákra (Kiad Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Iroda, OTSH Hajdú-Bihar Megyei Testnevelési és Sporthivatala ) Db, p Gaál Botond : Az Európa-gondolat a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban /a debreceni példa/ = Debreceni Szemle, sz p [Református Kollégium, a XVII századtól ] Gara Zsigmond : Hajdú-Bihar megye építészete Múlt, jelen, jövő = Magyar Építőipar, sz p Gorilovics Tivadar : Italianisztika a debreceni bölcsészkaron /Rövid történeti áttekintés / = Italianistica Debreceniensis A Kossuth Lajos Tudományegyetem Olasz Tanszéké és az Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve I Db, p Hajdú-Bihar megye címere (Szerk Pintye Ferenc Címer és zászlóterv : Bói István ) (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ) Db, p [9-22 p : Nyakas Miklós : Hajdú-Bihar megye új címerének történeti ismertetése] Hapák József - Módy György - Takács Béla : Debrecen, a cívisváros (Kiad Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Tiszántúli Egyházkerület ) Db, , [83] p [Fotoalbum 5-17 p : Módy György : Debrecen hét évszázada ; p : Takács Béla: A Kollégium története A Nagytemplom]

4 366 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma éves a Gyermekklinika Jubileumi emlékkönyv (Fotók : H Csongrády Márta ) (Kiad a) Debreceni Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika Db, p Hevessy József: A debreceni fizika története = Debreceni Szemle, sz p Hevessy József: A "maradandóság városa " = Múlt és Jöv ő, sz 4-5 p [El őszó a folyóirat debreceni különszámához ] Kelemen Elemér : Az egykori nagyváradi római katolikus /premontrei/ főgimnázium = K E : Ezeréves a magyar iskola Lapok a neveléstörténetből [Bp, 1994 ] (Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája ) p Kelemen István : "Temető kapuja sarkig ki van nyitva " /Temetési szokások a partiumi Hegyközben / = Vallási néprajz 6 Db, p Keményfi Róbert : Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem ) Db, p /Folklór és etnográfia 84 / [Várasfenes /Finis/ és Kőrösszakái ] Kocsis Károly : Az Alföld etnikai struktúrája = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Kozma Gábor : A lakóterület- és népességszám változások Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Költ ő Gyula : A biharkeresztesi földműves műszókincse Nyárvégi és kora őszi munkák (El őszó : Ujváry Zoltán ) (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék ) Db, p /Folklór és etnográfia 83 / Krankovics Ilona : Egy debreceni kereskedő család, a Kis Orbánok házának története = DMÉ Db, p Lázár Imre : Hajdúböszörmény és a hajdúság = Falu-Város-Régió, sz p Lévai Béla : Monostor a helynevek tükrében = DMÉ Db, p Magyari Márta : A nagypénteki szentsír és a hozzá kapcsolódó népi liturgia _ DMÉ Db, p [Adatok, képek : Hajdúdorog, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony ] Majomé Pély Katalin : Nagyerdei tölgyek alatt = Liget, sz p [Történeti esszé a debreceni Nagyerd ő rő l ] M Makoldi Sándor : A pipákról = Pipaszó Négy világrész pipái [Db, 1994 ] p [Melléklet : A debreceni cseréppipák jelcsoportjairól ] Mazsu János : Közös múlt és számvetés igénye = Múlt és Jövő, sz 5-6 P [El őszó a folyóirat debreceni különszámához ] Mosonyi István : Visszatekintés a bárándi kórussal töltött 34 esztendőre _ Rubato, 13 sz 1994 augusztus 15 p

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 367 * Nagybákay Antal Zelmos : Részletek a debreceni "Vasudvar" történetéb ő l _ DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Oláh Tibor : Krónikás képek Debrecen évszázadai [Bev ] (Kiss Tamás ) (Kiad a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány ) (Db, 1994 ) 168 p [Történelmi képeskönyv ] * Papp József: Élet a Közép-Tisza-vidéki ólakban = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p [Tiszacsegér ő l is szól ] Síró Judit : Hajdú-Bihar megyei évfordulónaptára [sic!] 1995 Válogatott ajánlás = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p * Surányi Béla : A szántóföldi növénytermesztés szerkezete Debrecen mezőgazdaságában / / = DMÉ Db, p * Süli-Zakar István : Debrecen és Kelet-Magyarország /Egy regionális központ és a regionalizmus országunk keleti részén / = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p * Szabadfalvi József: A magyar Alföld ősi tüzel őanyagai = Ethnographia, sz [1994 ] p [Sok hortobágyi, hajdúsági példa ] * Szalay Emőke, P : Adalék a magyarországi céhedényekhez = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p [A Déri Múzeum anyaga; a debreceni fazekasokról is ] Szalay Em ő ke, P : A debreceni kerámia (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke ) Db, p /Studia folkloristica et ethnographica 34 / A szántóvető hajdúk kenyere (Gyűjtötte és szerk Tóth Károly Rajz : Nagy József Fotók : Kádár Dánielné ) (Kiad a Mocsár Gábor Emléke Alapítvány ) Db, p Szász Gábor : A debreceni éghajlati megfigyelések rövid története 1-2 = Légkör, sz p, 3 sz p Szász Gábor : Az éghajlati megfigyelések története Debrecenben = Éghajlati idősorok matematikai-statisztikai jellemzésének idő szerű problémái (125 éves a debreceni/pallagi éghajlati megfigyelés ) XXVII Vándorgyű lés, Debrecen, 1993 augusztus (Bp, 1993 ) Magyar Meteorológiai Társaság 7-11 p Szathmári Ibolya, V : A debreceni ún "gyöngyös bogláros" párta = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Szathmári Ibolya, V : A nyíracsádi szőttesek díszítményrendszere, annak változásvizsgálata különös tekintettel a szentelőkendők díszítményeire = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p Tar Károly : Hőmérséklet- és csapadék-id ősorok vizsgálata a feltételezett éghajlatváltozással kapcsolatban = Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina Tomus XXXII Db, 1994 KLTE p Ujfalussy József: Kollégiumi és városi zenélés Debrecenben = Rubato, 12 sz 1994 május 1-4 p

6 368 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Üveges Mária Éva : Adalékok a debreceni rajztanítás történetéb ő l _ Tanulmányok 1994 (Kiad a) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő iskola Db, p Varga Gyula : A fürtösguba és rokonai = Szőttesek tegnap és ma A Hevesen, 1993 augusztus én tartott konferencia előadásai Heves, 1994 Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet p Varga Gyula : A hajdúbagosi és a konyári dinnye = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p (Varga Pál, S - Tóth Pál) : Debrecen (Útikönyv ) (Kiad a Tourinform ) (Db, 1994 Lícium-Art) 141 p Viga Gyula : A Dél-Nyírség udvarformái = V Gy : Huszonegy néprajzi közlemény Db, 1994 (KLTE ) p Viga Gyula : A dél-nyírségi települések paraszti gazdálkodása = VGy : Huszonegy néprajzi közlemény Db, 1994 (KLTE ) 7-24 p Selmeczi Kovács Attila : Kovács Lajos : Fejezetek Hencida község népéletéb ő l [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] p Selmeczi Kovács Attila : Szekeres Gyula : Kerékgyártómesterség Hajdúböszörményben [Ism ] = Hungarológiai Értesít ő, sz [1994 ] p * Selmeczi Kovács Attila : Zsupos Zoltán : Esztár néprajza [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] 598 p Szabadfalvi József: Népművészeti örökségünk három kötete Csongrád, Hajdú - Bihar és Szolnok megye népművészete [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] p * Szilágyi Miklós : Biharnagybajom története és néprajza [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] p Szilágyi Miklós : Egy néprajzi kiadványsorozat a mérlegen Studia Folkloristica et Ethnographica - A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványsorozata [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] P~ Őskor és feudalizmus kora M Balassa Bálint : Az építészeti oktatás kezdete Debrecenben = Magyar Építő ipar, sz p [Rajzoskola ] * Balogh István : Oklevelek Debrecen város és a nemesek viszonyához / / III = HBMLÉ XXI Db, p * Bársony István : Agrárnépesség és gazdálkodási viszonyok Bihar megyében a XVIII században Kandidátusi értekezés tézisei Db, p

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 369 * Bársony István : Legelő-, kert- és erdőgazdálkodás Bihar megyében a XVIII században = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p * Barta Boldizsár: Rövid chronica, avagy oly beszélgetés, meny a' közelebb elmúlt száz esztend ők alatt Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokról hattatott, és szedegetetett öszve Barta Boldizsár által 1664-dik Esztend őben Debrecen, 1666 [Hasonmás kiadás ] : (Szeged), [1994 ] (Barnaföldi Gábor Arch ) 83 p * Bényei Miklós : A centralista Pesti Hírlap és Debrecen = HBMLÉ XXI Db, p Bényei Miklós : 'Sombory Imre bihari nemes levele Széchenyi Istvánhoz _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Dankó Imre : Az egyik szlovák becsmérlő szólásunk eredete = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p [Debreczeni Magyar Kalendárium 1841 ] * Dankó Imre : A Nagytemplom 1806-ban készített és befalazott emlékpatai _ D L : Az András templomtól a Nagytemplomig Db, p Dankó Imre : A Nagytemplom néprajzi vonatkozásai = D L : Az András templomtól a Nagytemplomig Db, 1994 (Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség ) 3-15 p * Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei 1575 Ford, sajtó alá rend Szalay Emőke Szerk Rácz István (Kiad a) Megyei Levéltár Db, p /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 24 / * Demény Lajos : A református énekeskönyv 1642 évi román fordítása = Erdélyi Tükör, sz p [A debreceni Református Kollégium könyvtárában őrzött kéziratról ] * Ecsedy Judit, V : A legnépszerűbb 17 századi magyar könyv = Magyar Grafika, sz p [Praxis pietatis Főleg az 1643-as váradi kiadásról ] * Evlia Cselebi : Várad ostroma = Korunk, sz p [A Magyarországi utazásai /Bp 1904 / c kötetből] Fekete Csaba : Mikor jelent meg az Öreg Debreceni Énekeskönyv? Református Egyház, sz p [ ] * Fényes Elek: Bihar és Szatmár vármegye a 19 század elején = Korunk, sz p [A Magyar Országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotfa /Pest, 1836/ c mű 4 kötetéből] * Goldman, György - Szénászky, Júlia G : Die neolitische Esztár-Gruppe in Ostungern = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Hodgyai Tamás : Piaci élet Nagyváradon a XVIII században és a XIX század elején = VIII Kézműves-ipar-történeti Szimpózium Veszprém, p * Jakó Zsigmond : Ember és táj a középkori Biharban = Korunk, sz 7-19 p

8 370 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 * Justyák János : Debrecen időjárása régi feljegyzések alapján / / _ Légkör, sz p * Kahler Frigyes : Tizenkét újkori pénzlelet Debrecenbő l = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Kocsis Attila : Énekeskönyv, melyből szoktanak az úrnak dícseretet mondani _ Református Egyház, sz 162 p [Debrecenben jelent meg, 1569-ben ] * Kocsis Attila : A Váradi Zsinat 425 évfordulója = Református Egyház, sz p * Kocsis Elemér : "Bocskai angyalai " = Református Tiszántúl, sz 7 p [A hajdúkról ] * Kormos László : Verbindungen Debrecens und der reformierten Kollegiums mit der europáischen Universitáten in der Aufclám-ungszeit = DMÉ Db, p * Lévai Béla : Mihálylaka birtok története = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p [Macshoz tartozott, 1285-XV sz vége ] * Lévai Béla : Monostor birtoklástörténete = DMÉ Db, p * Lévai Béla : Szóládmonostora = Magyar Nyelvőr, sz p {Árpád-kori falu a debreceni Nagyerdő északi határán] Máthé Márta, Sz : Adatok az Ottomány-kultúra eredetéhez /Kutatási vázlat / _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Etlmica ) p [Berettyó-völgy ] * Matkó László : Református lelkészek mint "héber" költők és nyelvtanárok _ Múlt és Jöv ő, sz p [XVII-XVIII sz ; a debreceni Református Kollégiumra alapozva ] * Mödy György : Ferencesek és domonkosok Debrecenben a reformáció koráig _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Módy, György : Franziskaner und Dominikaner in Debrecen bis zur Reformationszeit = DMÉ Db, p * Nagy Sándor : A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben í = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, P * Nepper Ibolya, M : ~Neuere Gráberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú- Bihar Komitat = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Nepper Ibolya, M - Máthé Márta, Sz : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége /Leletkataszter / = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p : * Ojtozi Eszter : Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 17 századi külföldi könyveiben I /Református papok és tanárok könyvei / = Magyar Könyvszemle, sz p * Ojtozi Eszter : A Témáni Elifáz válasza a Keresztény Jóbnak Előkerült az RMK III 6881 teljes példánya = Magyar Könyvszemle, sz p :

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 37 1 [A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának állományában ] * Páll István : Egy sápi lakóház építésének dokumentumai a XVIII századból = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p * Polgár-Csőszhalom A Late Neolithic seftlement in the Upper Tisza region and its cultural connections /Preliminary report / = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Rácz István : A debreceni kollégium erdélyi fejedelmektő l és főrendektő l nyert adományai = Protestáns Szemle, sz p * Starnini, Elisabeth : Typological and technological analysis of the Körös Culture stone assemblages of Méhtelek-Nádas and Tiszacsege /North-East Hungary/ A preliminary report = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Szállási Árpád : Az els ő magyar bábakönyv és előzményei = Krantz, Henrik : Bába mesterségre tanító könyv Ford Weszprémi István Debrecen, 1766 [Hasonmás kiadás] : (Db, 1994 ) [3-14 ] p * Takács Béla : Debreceni mesterlegények "remek-rajzai " = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Tóth István : A váradi puritánok költészete = Confessio, sz p * Varga Gyula : A hajdú telek = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Zoltai Lajos munkáiból [Közli] : Radics Kálmán = HBML XXI Db, p [A polgári szabad bormérés Debrecenben : vetélkedése a régi debreceni háztartásban : p ] p ; Tejtermékek és húsfélék * Pusztai Ilona : Debrecen Város Magistrátusának jegyz őkönyvei 1573 [Ism ] _ Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p Kapitalizmus kora * Adatok egy megíratlan családregényhez = Múlt és Jövő, 1994 i sz p [Négy dokumentum Csengeri Ábrahám /izraelita/ sámsoni és debreceni letelepedéséhez, 1851 ] * Arnóth Sándor : Adalékok a püspökladányi zsidók történetéhez = DMÉ Db, p Arnóth Sándor: Püspökladányiak a 48-as forradalom és szabadságharc csataterein = Első püspökladányi kalendárium 1994 (Püspökladány), [1994 ] P * Bényei Miklós : A hajdúvárosok gyásza Széchenyi István halálakor = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p * Buczkó József : Ekekovács újítók Hajdúnánáson = Történeti és népraj zi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p

10 372 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Csohány János: A hittanszaki önképző társulat története = Református Egyház, sz p [Debreceni Református Teológiai Akadémia, ] * Csohány János: Március 15-i ünnepi beszéd a Debreceni Református Kollégium oratóriumában = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p [Az 1848 márciusi napok a Református Kollégiumban ] * Dankó Imre : Hunfalvy Pál benyomásai Debrecen egyházi életér ő l 1849-ben II rész = Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, sz p * A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / (Szerk Feuermann László ) (Kiad a Debreceni Zsidó Hitközség) Db, p [Emlékbeszédek, visszaemlékezések, kronológia, adatok ] Egy 130 évvel ezel ő tti levél Balogh Ferenc levele Balogh Péter püspökhöz [Közli] : Kormos László = Református Tiszántúl, sz 7-8 p * Fleisz János : Nagyvárad a dualizmus korában / / Kandidátusi értekezés tézisei Bp, p * Gazdag István : Debrecen országgyű lési képviselői I = HBMLÉ XXI Db, p [ 1918-ig ] * Gazdag István : Debrecen város történeti kronológiája X = HBMLÉ XXI Db, p * Goda Éva : A debreceni kaszinó könyvtára = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz 3-14 p * Hermann Róbert : Görgei Artúr és Kossuth darabjai = Századok, sz p [Köztük : 1849 januártól május végéig / p / ] Lajos Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok (Kiad a Történelembarátok Köre Alapítvány ) (Székesfehérvár), [1994 ] 98 p /História klub füzetek 10 / /Fejér Megyei Levéltár közleményei 17 / [Madarász László, 1849, Debrecen ] * Indig Ottó : Váradi Parnasszus : Nagyvárad, 1994 Literator 182 p 6 t * Kádár Péter : Adalékok a Kálvin Szövetség történetéhez levelezésének kiadatlan Irodalmi és sajtóélet a századfordulón rész ) Ravasz László és Baltazár Dezső viszonya a Kálvin Szövetséggel = Református Egyház, sz p Karácsony Sándor : Kísérleti parasztgimnázium Földesen, az tanévben = K S pedagógiai írásaiból (Pécel), [1994 ] 7-18 p * Karády Viktor : A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről /1910/ = Regio, sz p [Hajdú-Bihar megye, Debrecen és Nagyvárad ] * Klein Rudolf: A debreceni zsinagógák = Múlt és Jövő, sz p Kossuth Lajos : Írások és beszédek b ő l (Vál, sajtó alá rend, összekötő szöveget, jegyzeteket és magyarázatokat írta Katona Tamás ) [2 kiad ] Bp, 1994 Európa 651 p 10 t

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 373 [1849 január 6-május 30, Debrecen : p ] * Kürti Katalin, Sz : Színháztörténet - fototörténet Debreceni színészfotók' között = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Lakner Lajos : Irodalom és értelmiség a századfordulón és a két háború között Debrecenben / A Csokonai Kör irodalomszemlélete / = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Lazarovits László : Tényvázlat, a Debrecen-Apafa katonai lőtér területén, október 13-án végrehajtott tömeges kivégzésekrő l = A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / Db, p * Magosh M György : Apám, a tábornok Részlet a Vadfa című önéletrajzi regénybő l = Múlt és Jöv ő, sz p [Debrecen, , Zsidó Reálgimnázium ] Magosh M György : Vadfa [Visszaemlékezések ] (Bp 1994 Apr Rt ) 257 p /Múlt és Jövő könyvek / [Debrecen, két világháború között ] Magyarországi zsidó hitközségek 1944 április A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán Közzéteszi Schweitzer József I rész : Adattár Az eredeti kérdőívek alapján sajtó alá rend Frojimovics Kinga (Szerk Komoróczy Géza ) [1-2 köt ] Bp, 1994 MTA Judaisztikai Kutatócsoport 888 p /Hungaria Judaica 6 / [A Hajdú-Bihar megyei hitközségek adataival ] Matkó László : Zsidó sírok református temetőben Bakonszeg = Múlt és Jövő, Db, sz 91 p Mónus Imre : A hajdúböszörményi ref iskolaszék története = HBMLÉ XXI Db, p Nagy Sándor : A hajdúkerületi büntető törvényszék évi működésének vázlata = HBMLÉ XXI Db, p Nagybákay Antal Zelmos : Két százesztendős debreceni családtörténeti adalék = DMÉ Db, p [Kaffka-Gáll-Bosznay-Rickl-Dusóczky- és a Sesztina-családról ] Nyakas Miklós : Beállottam Arany János toborzó verseinek történeti hátteréhez = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p [Az 53 Bocskai/ gyalogzászlóalj toborzása Nagyszalontán és környékén, ] Ölveti Gábor : Közegészségügy és közművek a XIX század végi Debrecenben = HBMLÉ XXI Db, p * Síró Béla : A debreceni zsidóság szellemi arcképéhez = Múlt és Jöv ő, sz p * Spira György : Kossuth hagyatékából = Századok, sz p [Huszonöt levél ; köztük három Debrecenben kelt, 1849 április-májusban ] * Szabó Sándor Géza : A Csokonai Kör alapításának előzményei = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Szendiné Orvos Erzsébet : A Debreeceni Fazekas Ipartársulat története a levéltári források tükrében / / = HBMLÉ XXI Db, p

12 374 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Szűcs Ernő : Ötven éve pusztult el Debrecen külső ispotályi temploma _ Honismeret, sz p Takács Béla : A balmazújvárosi "testvéri közösség" története Egy paraszt szektamozgalom a századforduló idején (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék ) Db, p /Folklor és etnográfia 82 / Thuróczy György : Kropotov nem tréfál (Kiad a Megyei Könyvtár ) Db, p [Visszaemlékezés a debreceni 16 rohamtüzérosztály második világháborús sorsára] Timár Lajos : Asszimiláció és cionizmus? A debreceni zsidóság társadalma a két világháború között = Múlt és Jövő, sz p Varga Gyula : Emlékezés az egykori iskolámra = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p [Téli Gazdasági Iskola - Berettyóújfalu, ] Varga Károly : Berettyóújfaluban van Liszt Ferenc orgonája! = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p Vilcsek Béla : A Holnap dráma- és színházeszménye = Irodalomtörténet, sz p Vitályos László : Adalék a Holnap történetéhez = Magyar Könyvszemle, sz p Weisz Pál : Dávid kövei Beköszönt ő beszéd Tartotta 1937 XI 14 A debreceni statusquo-ante izraelita anyahitközség Deák Ferenc utcai templomábán = Múlt és Jövő, sz 7-12 p Wilhelm Sándor : Hagyományos halászat az Érmelléken = Népismereti dolgozatok 1994 Bukarest, 1994 Kriterion p Darvay Nagy Adrienne : Nagyváradi könyvüzenet Indig Ottó : Váradi Parnasszus Irodalmi és sajtóélet a századfordulón [Ism ] = Könyvvilág, sz 39 p Enyedi György : Timár Lajos : Vidéki városlakók [Ism ] = Magyar Tudomány, sz p * Gyáni Gábor : Timár Lajos : Vidéki városlakók Debrecen társadalma [Ism ] = BUKSZ Budapesti könyvszemle, sz * Lenkei Ferenc : Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok [Ism ] = Hadtörténelmi Közlemények, sz p * Prepuk Anikó : Vidéki zsidó városlakók = Múlt és Jöv ő, sz p [Ismertetés Timár Lajos Vidéki városlakók Debrecen társadalma c könyvének a zsidókra vonatkozó fejezetér ő l ] * Szajbély Mihály : F Csanak Dóra : Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában Csanak József úti levelei 1862-b ől [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] p

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 375 * Urbán Aladár : Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok [Ism ] = Századok, sz p 1945 utániidőszak * Antal Gábor : Egy élet bizonyos vonásai (5-8 rész ) = Kapu, sz p, 6-7 sz p, sz p, 3 sz p, 4-5 sz p [Emlékezések ; Debrecen, 1944 november február ] * Baják László : Az Ideiglenes Nemzetgyű lés emlékezete = Honismeret, sz p * Bakos Lászlóné - Reszler Györgyné : Bihar és Hajdú-Bihar megye a statisztika tükrében = Gazdasági és Statisztika, sz 3-23 p * Belgyár Lászlóné : A megye önkormányzati könyvtárainak négy éve számokban = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p [ ] * Debrecen megyei jogú város önkormányzatának évi tevékenysége Szerk Süli-Zakar István (Kiad a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány ) Db, p * A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 1945-ben Szerk Ravasz István Kiad HVK Tudományos Munkaszervezési Osztály Bp p * A Debreceni Orvostudományi Egyetem I sz Belgyógyászati Klinikájának emlékkönyve (Db, 1994 ) [71] p * A Debreceni Posta Oktatási Központ jubileumi évkönyve 1994 (Szerk Boros István ) (Kiad a Magyar Posta Rt Debreceni Igazgatósága ) (Db, 1994 ) 134 p [ ] Elődi Pál : Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézete = Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézete Db, p * Én lettem az Ideiglenes Nemzetgyűlés jegyzője " Vörös Vince kisgazdapárti politikussal beszélget Sári Katalin = Honismeret, sz p Erd ő si Ferenc : A közlekedési infrastrukturális ellátottság területi jellemzői az Alföldön = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Ezer deportált nő A Népbírósági Közlöny 1946 szept 3-i számából = A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / Db, p Fábiánné Kiss Erzsébet : A honárulók vagyonának lefoglalása és kezelése Az es pénzügyi adminisztráció egyik speciális feladata = Századok, sz p [Bőven ír a debreceni szakaszról ] Filep Tibor : Közbiztonsági őrizetben = Hitel, sz p [Debreceni internáltak 1957-ben ] Gaál Zsigmond : 25 éves a Földesi Karácsony Sándor" Művelő dési Központ Vegyes Kórusa = Rubato, 14 sz 1995 március 9 p

14 37 6 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Hajdú Zoltán : Az Alföld közigazgatási-térszervezési csomó- és vitapontjai 1949 és 1956 között = Alföldi társadalom köt Békéscsaba, P Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve 1993 [Kiad a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Db, , [29] p A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat négy éve (Kiad a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat ) Db, p 1 t Harcsa István : A paraszti polgárosodás lehetőségei az Alföldön = Alföldi társadalom köt Békéscsaba, p [ es évek] (Kiss Imre) : Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság története az események tükrében /Megalakulástól 1986-ig / [Kiad a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság ] [Hajdúszoboszló, 1994 ] 170 p Korompai Gábor : Debrecen közlekedésföldrajza helyzete : helyi és átmenő forgalom = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p [ ] Kovács Csaba : Az alföldi népesség jövedelmi helyzete és jövedelmi viszonyai és időszakában = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Molnár István, D : Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben _ Debreceni Szemle, sz p Nagy Zoltán : Hogy lettünk mi Kossuth Lajos Tudományegyetem, avagy hogyan foroghat valaki a sírjában a születésnapján? = Debreceni Szemle, sz p Nagy Zsuzsa : Fél évszázad krónikása /Adalékok az 50 éves Hajdú-bihari Napló és elődjei történetéhez / (Kiad a Napló Lapkiadó Kft ) Db, p Oroszné Milicz Zsuzsa : Szabadpolcos egységek kialakítása a Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárában = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz 3-10 p Straky Tibor : Kórusélet Debrecenben = Rubato, 12 sz 1994 május 5-6 p Süli-Zaka r István : A lakóhellyel való azonosulás egy debreceni lakótelepen _ Társadalomkutatás, sz p [Akadémia-lakótelep, 1980-as évek ] Süli-Zakar István - Béres Csaba : A Ligetaljai Településszövetség fejlesztési stratégiájának alapjai /A dél-nyírségi kistérség fejlesztésének szociológiai és társadalomföldrajza problémái / (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgy ű lése) Db, p /Területfejlesztés 3 / Szabó László : Várasfenes /Finis/ és Körösszakál vizsgálatáról /Tájékoztató a csoport munkájáról - Nagyvárad, 1993 / = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p Taar Ferenc : Sorsfordulón /Ligetaljai változások / (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyű lése ) Db, p /Településfejlesztés 4 /

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII * Tar János : Hősök ők! A Balmazújvárosról 1945 január 14-én Szovjetunióba elhurcolt 547 fő tragikus története = Hunnia, 51 sz 1994 febr p [Emlékezések ] * Varga Lajos : Szép volt, lányok! A Debreceni VSC nő i kézilabdacsapatának története Db, p 16 t * Vida István : Ötven éve történt Orosz levéltári dokumentumok az Ideiglenes Nemzetgy ű lés összehívásáról és az Ideiglenes Kormány megalakulásáról = Rubicon, sz Melléklet : p * Völgyesi Zoltán : Az 1944 végi szovjet megszállás következményei egy kisvárosban (1 ) = Tanulmányok 1994 (Kiad a) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Db, p [Hajdúnánás ] 377 Böő r László : 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban [Ism ] = Levéltári Szemle, sz p Borbándi Gyula : A nemzet fénylő csillaga Könyvek az ötvenhatos forradalomról = Hitel, sz p [Köztük : 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban - 98 p ] Hajnal Károly : Béres Csaba - Süli-Zakar István : Térbeli hátrányok - társadalmi problémák [Ism] = Földrajzi Értesít ő, sz 40 p Valuch Tibor: Völgyesi Zoltán : Hajdúnánás 1956-ban [Ism ] = Debreceni Szemle, sz p Életrajzok, nekrológok Az 1944 évi december hó 21-re Debrecenbe összegyűlt, majd kés őbb Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyű lés almanachja 1944 december november 29 (Főszerk Vida István Szerk Kiss József, Somlyai Magda ) (Kiad a Magyar Országgyű lés ) Bp, p [Hajdú-bihari személyekkel ] Csohány János : A debreceni Pantheonba javasolt református személyiségek _ Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Dánielisz Endre : Nagyszalonta jeles szülöttei Levéltár) 67 p [Gyula], 1993 (Békés Megyei [Földi János, Lovassy László, Arany János, Rozvány György, Arany László, Debreczeni István, Kiss Ferenc /anatómus/, Zilahy Lajos, Major Henrik, Sinka István, Kulin György, Bonczos István /író/, Teodor Nes, Erdélyi József /költő/ ] Ki kicsoda a hírközlésben? /Újságírók, a sajtó, a rádió, és televízió szerkeszt ő i, tudósítói / Szerk Bodrits István, Viczián János (Szekszárd, 1994 ) Babits K 487 P /A századvég magyarsága 2 ; A Révai új nagylexikona segédkönyvei 1 /

16 378 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Magyar életrajzi lexikon / / Főszerk Kenyeres Ágnes Bp, (1994 ) Akadémiai K 993 p Magyar utazók lexikona Szerk Balázs Dénes Bp, p Varga Gábor : A régi debreceni református tanítóképzés országos hírű tanárai I- III = Kollégiumi Híradó, sz 2 p, 5 sz 2 p 6 sz 2 p * Nagy János : In memoriam Ady Endre" - Nagyváradon = Erdélyi Tükör, sz p [Debreceni kapcsolatokról is szól ] Ármós Endre : Ármós Bálint emlékezete = HBML XXI Db, p Tarczy Péter : Történelem egy megsárgult könyv lapjain Bagossy Imre emlékezete = TP : Szivárványidőben Hajdúböszörmény, 1994 Szabadhajdú K p Nyakas Miklós : Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Lampe - Ember Pál egyháztörténetéhez = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p Bitskey István : A, ;sacro poéma" debreceni tudósa /Bán Imre, az italianista / _ Italianistica Debreceniensis A Kossuth Lajos Tudományegyetem Olasz Tanszéke és áz Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve I Db, p Csohány János: Előterjesztés Bán Imre díszdoktori címmmel történ ő kitüntetése érdekében a Debreceni Református Teológiai Akadémia tanári karának gy ű lésén = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Fülöp Lajos : Bán Imre emlékezete = Irodalomismeret, sz p Balassa Iván : Baltazár anekdoták = Múzeumi Kurír, 66 sz p [Baltazár Dezső] Matkó László : Él mólé rahamim Baltazár Dezső református püspök / / = Múlt és Jöv ő, 1994 : 1 sz p Szabadfalvi József: N Bartha Károly, a tanár-etnográfus = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p A Tücsökzene" hősei Bay Zoltánnal ifj Szabó Lőrinc beszélget = Természet Világa, sz p [Bay Zoltán és Szabó Lőrinc debreceni diákéveirő l ] Wagner, Francis S : Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője (Ford Halász Péterné :) Előszó : Szent-Györgyi Albert Bp, (1994 ) Akadémiai K 100 p Benkő István / / = Magyar Grafika, sz 25 p Falvay Károly : Béres Andrásra emlékezem = Táncm űvészet, sz 28 p : Mályusz Elemér : Bessenyei György múzsájáról, Grass Frigyemérő l Irodalomtörténeti Közlemények, sz p Bocz Péter : Bocskai István végrendelete egy 1790-ben kiadott könyvben Honismeret, sz p [Victorini de Chorebo /= Sinay Miklós/ füzete ] Debreczeni Attila : Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására Irodalomtörténeti Közlemények, sz p [Az ún Orczy-Koháry-levélrő l /1797/ ]

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII * Egyed Emese : A debreceni Árkász = Látó, sz p [Csokonai Vitéz Mihály] * Horgas Béla : Kleist - Csokonai A Tavasz /Részletek/ = Liget, sz p * Szép Beáta : Kiadatlan Csokonai-bejegyzések = Magyar Könyvszemle, sz p [A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium könyvtárának négy könyvében ] * Szigethy Gábor : Széljegyzetelt Csokonai = Kortárs, sz p [Rohonczy Julianna széljegyzetei Csokonai Vitéz Mihály mű vei es, három kötetes kiadásának 1-2 kötetéhez] Szilágyi Ferenc : Két géniusz Csokonai és Csoma nyomában = Confessio, sz p Takács Gyula : Furcsa Farsangi Napló " Csokonai Vitéz Mihály olvasása közben Idézetek, jegyzetek, versezetek és kérdezések = Somogy, sz p Kiss Jen ő : Csűry, Zsirai és az akadémiai Nagyjutalom = Magyar Nyelv, sz p [Cs űry Bálint] Damjanovich Sándor : A kutatás szabadsága /most és mindörökké / _ Debreceni Szemle, sz p [Emlékezés kutatói pályájára ] Nemes Mónika : Emlékezés Diószegi Sámuelre, a botanikus prédikátorra _ Természet Világa, sz Melléklet : LXXXVI-LXXXVIII p Priszter Szaniszló : Egy tudós prédikátor Debrecenbő l = Természetbúvár, sz 34 p [Diószegi Sámuel ] Bényei Miklós : Édes Gergely levele és ódája Széchenyi Istvánhoz = Múzeumi Kurír, 66 sz p [Helyi vonatkozásokkal ] Scheiber Sándor : Gyászbeszéd Erdélyi Mihály felett 1978 szeptember 24-én = Múlt és Jövő, sz 48 p Csohány János : Erdős Károly = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Balázs Sándor : Fazekas Mihály : Lúdas Matyi Kísérlet egy újabb megközelítésre = Irodalomtörténet, sz p Vasy Géza : Fazekas Mihály es ő dicsér ő éneke = Jászkunság, sz P Kulcsár András : Dr Fornet Béla élete és munkássága (Kiad a DOTE Rektori Hivatala) (Db, 1993 ) 45 p 11 t Ujváry Zoltán : Gazda László hatvanéves = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) 9-15 p Kelemen Elemér : Gönczy Pál / / = K E : Ezeréves a magyar iskola Lapok a neveléstörténetbő l [Bp, 1994 ] (Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája ) p 379

18 380 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Salga Attila : A reformer pedagógus Gönczy Pál / / = Világító Ceruza, sz 8 p ' Fasang Árpád : Gulyás György / / = Honismeret, sz P Jánosi Zoltán : Remitologizáló érintkezések - és Nagy László-előforrnák - Erdélyi József és Gulyás Pál költészetében = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, sz p Beck Mihály : Gunda Béla Megemlékezés Gunda Béla temetésén _ Debreceni Szemle, sz p Lukács László : Gunda Béla sírjánál = Honismeret, sz p Ujváry Zoltán : In memoriam Gunda Béla / = Múzeumi Kurír, 66 sz p Szücs György : Harandghy Jen ő Bp p Erdész Sándor : A magyar Faust-mondák = Ethnographia, sz [1994 ] p [Főleg Hatvani Istvánról ] Rácz István : Hatvani István vagyona és társadalmi előjogai = Agrártörténeti Szemle, sz [1994 ] p Tör ő Imre : Dr Huzella Tivadar / / [Kiad a] a Debreceni Orvostudományi Egyetem Db, p /A debreceni orvosképzés nagy alakjai 4 / Dankó Imre : Ikvai Nándor és néprajzi muzeológiánk = Studia comitatensia 24 Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére Szentendre, p Fekete Csaba : Jánki Péter munkássága a Kollégiumi Könyvtárban = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Juhász Béla : Száz éve született Juhász Géza = Alföld, sz p Diósszilágy i Ibolya, F : Költő a Holnap városában Juhász Gyula nagyváradi évei Nagyvárad, 1994 Literator 290 p Faludi Szilárd : A másik ember " Karácsony Sándor / / és az alexandriánusok " = Iskolakultúra, sz p (Hatvany László) : Karácsony Sándor és pedagógiája = Karácsony Sándor pedagógiai írásaiból (Pécel), [1994 ] p Lányi Gusztáv : A negyedik oldal Karácsony konferencián = Valóság, sz p Sándor az 1943-as szárszói Károlyi Sándor levelei feleségéhez / / (1-2 köt) (Szerk, jegyzetekkel és mellékletekkel ellátta : Kovács Ágnes ) Db, 1994 (KLTE ) 589 p [A levelek egy része hajdú-bihari keltezésű : Földes, Konyár, Debrecen, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Berettyóújfalu, Hajdúhadház ] TIGY [Tóth István György] : Jobban volt akkor, mint most Kazinczy nagyapaképe = Rubicon, sz 38 p [Kazinczy Ferenc bihari nagyapjáról, Bossányi Ferencr ő l ] Lampé László : Dr Kenézy Gyula / / (Kiad a DOTE Rektori Hivatala ) [Db, 1994 ] 27 p 11 t /A debreceni orvosképzés nagy alakjai 5 /

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 381 Halmos Sándor : A szívszakadás művészete Emlékezés Kepes Ágnes kerámikusra = Múlt és Jövő, sz 45 p * Ez időre tartozó magános gondolatok = Rubicon, sz 46 p [Keresztesi József nagyváradi református lelkész naplójából, 1790 tavaszán,] Kiss Tamás : Költők albumába Bevezető egy rádióm űsorhoz = Jászkunság, sz 15 p Kiss Tamás : A mi karácsonyunk = Jászkunság, sz 9 p [Visszaemlékezés ] Rideg István : Kiss Tamás, a kunsági szülőföld legmelegebb hangú költője" - a Kunsági elégia = Jászkunság, sz p Rideg István : Kiss Tamás ő szikéi = Jászkunság, sz p Konrád György : Biharban = Kritika, sz p [Visszaemlékezés ] Tarczy Péter : Balmazújváros - Brazília - Böszörmény Kordás Ferenc = T P : Szivárványidőben Hajdúböszörmény, 1994 Szabadhajdú K p Arnóth Károly : Máté " Egy emlékező összejövetel elé = Könyvtári Levelező /lap, 1994 l sz p [Kovács Máté ] Fülöp Géza : Tanítvány - három munkahelyen = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p [Kovács Mátéról ] Kovács Mátéra emlékeztünk = Könyvtári Levelez ő/lap, sz 5-7 p [Arnóth Károly, Urbán Pálné, Barta Magda és Sipos Csaba írása ] Hadházy Csaba : Dr Krompecher István (Kiad a DOTE Rektori Hivatala) (Db, 1993 ) 19, [46] p /[A debreceni orvosképzés nagy alakjai 3 ]/ Szénássy Barna : Kürschák József emlékezete = Debreceni Szemle, sz p Filep Tamás Gusztáv : A kegyelem útjai Lovassy László jurátus úr = Kortárs, sz p Csohány János : Nyolcvanéves lenne Makkai László = Református Tiszántúl, sz 10 p Makláry Lajos élete és munkássága / / = Rubato, 13 sz 1994 augusztus 8 p Bocz Ernő : Manninger G Adolf a növénytermesztés kiemelked ő professzora = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE p Győrffy Béla : Manninger G Adolf munkásságának méltatása = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE 7-13 p Ruzsányi László : Emlékezés Manninger G Adolf professzorra, egyetemünk nagy tekintélyű tudósára = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE p

20 382 Fekete Károly, ifj : Maróthi György emlékezete = Református Tiszántúl,, sz 11 p ; Rubato, 14 sz 1995 március 4 p Jancsovics Antal : 250 éve hunyt el Maróthi György = Muzsika, 1994 l0 sz 33 p Tóth Béla : Maróthi György (Kiad a MTA Debreceni Területi Bizottsága) Db, p Nadányi Zoltán - költő /Feketegy ő rös Budapest 1955 / = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p Urbán V László : Szatíra és szerelem = Nadányi Zoltán : Hajnali találkozás Kötetben még nem publikált írások Bp, 1994 Aqua p Kronstein Gábor : Dinnyecs ő sz, Villonnal kezében Sárrétudvari Nagy Imrér ő l = Forrás, 1994 l sz p Németh G Béla : Nagy Miklós hetvenedik évére = Studia Litteraria XXXIII Db, (1994 ) 5-7 p Kodolányi Gyula : Egy magyar gentleman - a Kádár-korszakban = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Magay Tamás : Országh László, a lexikográfus = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Sherwood, Peter : Isn't `Országh' the Hungarian for `Dictionara'?" Memories and letters of László Országh = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Szilassy Zoltán : Néhány adalék a debreceni Országh-könyvtári hagyaték" ún possessori" bejegyzéseirő l = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Vadon Lehel : Országh László tiszteletére Eger, p Vadon Lehel : Országh László Főiskola) Eger, p Karasszon István : Lux lucet in tenebris Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma = Emlékkönyv Országh László [Kiad az] (Eszterházy Pákozdy László Márton, a tudós _ Református Egyház, sz p Hála József: Pávai-Vajna Ferenc, a néprajzkutató = Ethnographia, 1993 l sz [1994 ] p Barcza József: Pokoly József, a lelkész és egyháztörténész = B J-Csohány János : Pokoly József emlékkötet Db, p * Csohány János : Pokoly József pályakezd ő évei / /= Barcza József- Cs J : Pokoly József emlékkötet Db, p * Tamássy Lajos : Rapcsák András / / = Magyar 4 sz p *~ Tamássy, L[ajos] : András Rapcsák / / Mathematicae Debrecen 44 köt 1-2 füzet Db, p Károly Tanárképző Tudomány, 1994 Publicationes * Kormos László : Id Révész Imre / / kéziratos prédikációi a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban = Egyházak a változó világban A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai ; Esztergom, 1991 május Tatabánya, [1992 ] p

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 Bényei Miklds BIBLIOGRÁFIÁK Ajánló jegyzék. (Bev. Taar Ferenc.) [Kiad. a] Debrecen városi Tanács V. B. Dokumentációs Stúdiója. [Db.] 1981. 130 p. [Hangdokumentumok,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.)

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) ÉVKÖNYVEK ár (Ft.-) DMÉ 1968 630 DMÉ 1974 630 DMÉ 1975 630 DMÉ 1976 630 DMÉ 1977 630 DMÉ 1978 630 DMÉ 1979 630 DMÉ 1980 630 DMÉ 1981 630

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben