-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, p Bényei Miklós : Helyismereti művek Hajdú-Bihar megye 1992 (Kiad a Megyei Könyvtár ) Db, 1993 (1994 ) 98 p Bényei Miklós : Rólunk írták 1993 Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p (Csendes János) : A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve III Bibliográfia és életrajzi adatok az Egyetem történetéhez (Kiad a DATE ) Db, p /Debreceni Agrártudományi Egyetem Jubileumi év 3 / A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve sorozatban megjelent tanulmányok _ HBMLÉ XXI Db, p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1990 = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1991 = DMÉ Db, p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1992 = DMÉ Db, p (Kökényessy Györgyné) : Hajdúszoboszló irodalmi élete [Kiad a] Kovács Máté Városi Könyvtár Hajdúszoboszló, p Könyv és könyvtár A debreceni Kossuth Könyvtárának évkönyve / / Repertórium [Kiad a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára /Tiszántúli idő szaki kiadványok repertóriumai 13 / Lajos Tudományegyetem (Szerk Czeglédi László ) Db, p Könyvészeti adatok Összeáll Tárczyné Mányi Sarolta = Hajdú-bihari településtörténeti monográfiák kritikai elemzése Db, p Dr Szamosújvári Sándor személyi bibliográfiája (Bev Korompai Gáborné) Db, 1994 [39] p [Szerző i összeállítás és kiadás ] Vadon Lehel : Országh László tudományos munkássága = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Varjasi Imre : A Hajdúsági Múzeum működésének rövid története, munkatársainak bibliográfiája = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p

2 364 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Gyűjteményes kötetek Barcza József - Csohány János : Pokoly József emlékkötet (Kiad Pokoly László ) Db, p /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 31 / Csohány János : Egyháztörténeti írások Db, 1994 [Szerző ] 109 p /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 29 / A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1991 (Szerk Gazda László, Módy György ) Db, 1993 [ 1994 ] 402 p 2 t /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 69 / A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk Gazda László, Módy György ) Db, p /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 70 / Emlékkönyv Országh László tiszteletére (Szerk Vadon Lehel) (Kiad az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola) Eger, p Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXI Szerk Radics Kálmán Db, p Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése (Szerk Bényei Miklós, Papp Klára ) (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület ) Db, p A Hajdúsági Múzeum évkönyve VIII (Szerk Nyakas Miklós ) Hajdúböszörmény, p Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Szerk Süli-Zakar István [Kiad a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomfóldrajzi Tanszék Db, p Történeti és néprajzi tanulmányok Szerk Ujváry Zoltán Db, 1994 (Ethnica) 395 p [A 60 esztend ő s Gazda László tiszteletére ] Rémfás Tibor : Bencsik János, a "népközéjáró krónikás" 60 éves Az ismert néprajzkutató 60 születésnapján napvilágot látott két tisztelgő kötetér ő l [Ism ] _ Szül őföldünk, (Miskolc), 1994 március p Sz űcs Judit : Bencsik János : Paraszti és mező városi kultúra a XVIII-XX században [Ism ] = Honismeret, sz 95 p Több korszakot átfogó tanulmányok és forrásközlemények Baranyi Béla : Az ipar Debrecen városföldrajzában = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Berényi István : A területhasznosítás új problémái az Alföldön = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 365 * Bocz Ern ő : A debreceni agrár-fels ő oktatás 125 éves _ Növénytermelés, sz p * Buczkó József: Kovácsmesterség Hajdúnánáson (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék) Db, p /Folklór és etnográfia 79 / Ugyanez : Hajdúnánás, 1994 /Nánási füzetek 13 / Csorba Sándor : Emléktöredékek a DOTE Gyermekklinika 70 éves múltjából _ 70 éves a Gyermekklinika Jubileumi emlékkönyv 1994 Db, p Dánielisz Endre : Nagyszalonta református temploma (Kiad a Református Egyházközség ) Nagyvárad, p Dánielisz Endre : A Szepességt ő l Szalontóig nemzedéke Nagyvárad, (1994 ) Literator 248 p Egy kisiparos család három Diószegi Lajos : Fejezetek Hajdúszovát helytörténetéb ő l és néprajzából (Kiad Hajdúszovát Község Önkormányzata) Hajdúszovát, p 38 t Ecsedi István : A debreceni cseréppipa /Részletek / = Pipaszó Négy világrész pipái [Db, 1994 ] 5-18 p [Az 1932-ben megjelent tanulmányból ] Eke Pál : Debrecen földterületének gazdaságföldrajzi jellemzése = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Eke Pálné : Debrecen népességföldrajzi jellemzői _ Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Fésüs László : Hajdú-Bihar megye és Debrecen város sport kronológiája különös tekintettel az olimpiákra (Kiad Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Iroda, OTSH Hajdú-Bihar Megyei Testnevelési és Sporthivatala ) Db, p Gaál Botond : Az Európa-gondolat a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban /a debreceni példa/ = Debreceni Szemle, sz p [Református Kollégium, a XVII századtól ] Gara Zsigmond : Hajdú-Bihar megye építészete Múlt, jelen, jövő = Magyar Építőipar, sz p Gorilovics Tivadar : Italianisztika a debreceni bölcsészkaron /Rövid történeti áttekintés / = Italianistica Debreceniensis A Kossuth Lajos Tudományegyetem Olasz Tanszéké és az Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve I Db, p Hajdú-Bihar megye címere (Szerk Pintye Ferenc Címer és zászlóterv : Bói István ) (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ) Db, p [9-22 p : Nyakas Miklós : Hajdú-Bihar megye új címerének történeti ismertetése] Hapák József - Módy György - Takács Béla : Debrecen, a cívisváros (Kiad Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Tiszántúli Egyházkerület ) Db, , [83] p [Fotoalbum 5-17 p : Módy György : Debrecen hét évszázada ; p : Takács Béla: A Kollégium története A Nagytemplom]

4 366 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma éves a Gyermekklinika Jubileumi emlékkönyv (Fotók : H Csongrády Márta ) (Kiad a) Debreceni Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika Db, p Hevessy József: A debreceni fizika története = Debreceni Szemle, sz p Hevessy József: A "maradandóság városa " = Múlt és Jöv ő, sz 4-5 p [El őszó a folyóirat debreceni különszámához ] Kelemen Elemér : Az egykori nagyváradi római katolikus /premontrei/ főgimnázium = K E : Ezeréves a magyar iskola Lapok a neveléstörténetből [Bp, 1994 ] (Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája ) p Kelemen István : "Temető kapuja sarkig ki van nyitva " /Temetési szokások a partiumi Hegyközben / = Vallási néprajz 6 Db, p Keményfi Róbert : Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem ) Db, p /Folklór és etnográfia 84 / [Várasfenes /Finis/ és Kőrösszakái ] Kocsis Károly : Az Alföld etnikai struktúrája = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Kozma Gábor : A lakóterület- és népességszám változások Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Költ ő Gyula : A biharkeresztesi földműves műszókincse Nyárvégi és kora őszi munkák (El őszó : Ujváry Zoltán ) (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék ) Db, p /Folklór és etnográfia 83 / Krankovics Ilona : Egy debreceni kereskedő család, a Kis Orbánok házának története = DMÉ Db, p Lázár Imre : Hajdúböszörmény és a hajdúság = Falu-Város-Régió, sz p Lévai Béla : Monostor a helynevek tükrében = DMÉ Db, p Magyari Márta : A nagypénteki szentsír és a hozzá kapcsolódó népi liturgia _ DMÉ Db, p [Adatok, képek : Hajdúdorog, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony ] Majomé Pély Katalin : Nagyerdei tölgyek alatt = Liget, sz p [Történeti esszé a debreceni Nagyerd ő rő l ] M Makoldi Sándor : A pipákról = Pipaszó Négy világrész pipái [Db, 1994 ] p [Melléklet : A debreceni cseréppipák jelcsoportjairól ] Mazsu János : Közös múlt és számvetés igénye = Múlt és Jövő, sz 5-6 P [El őszó a folyóirat debreceni különszámához ] Mosonyi István : Visszatekintés a bárándi kórussal töltött 34 esztendőre _ Rubato, 13 sz 1994 augusztus 15 p

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 367 * Nagybákay Antal Zelmos : Részletek a debreceni "Vasudvar" történetéb ő l _ DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Oláh Tibor : Krónikás képek Debrecen évszázadai [Bev ] (Kiss Tamás ) (Kiad a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány ) (Db, 1994 ) 168 p [Történelmi képeskönyv ] * Papp József: Élet a Közép-Tisza-vidéki ólakban = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p [Tiszacsegér ő l is szól ] Síró Judit : Hajdú-Bihar megyei évfordulónaptára [sic!] 1995 Válogatott ajánlás = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p * Surányi Béla : A szántóföldi növénytermesztés szerkezete Debrecen mezőgazdaságában / / = DMÉ Db, p * Süli-Zakar István : Debrecen és Kelet-Magyarország /Egy regionális központ és a regionalizmus országunk keleti részén / = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p * Szabadfalvi József: A magyar Alföld ősi tüzel őanyagai = Ethnographia, sz [1994 ] p [Sok hortobágyi, hajdúsági példa ] * Szalay Emőke, P : Adalék a magyarországi céhedényekhez = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p [A Déri Múzeum anyaga; a debreceni fazekasokról is ] Szalay Em ő ke, P : A debreceni kerámia (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke ) Db, p /Studia folkloristica et ethnographica 34 / A szántóvető hajdúk kenyere (Gyűjtötte és szerk Tóth Károly Rajz : Nagy József Fotók : Kádár Dánielné ) (Kiad a Mocsár Gábor Emléke Alapítvány ) Db, p Szász Gábor : A debreceni éghajlati megfigyelések rövid története 1-2 = Légkör, sz p, 3 sz p Szász Gábor : Az éghajlati megfigyelések története Debrecenben = Éghajlati idősorok matematikai-statisztikai jellemzésének idő szerű problémái (125 éves a debreceni/pallagi éghajlati megfigyelés ) XXVII Vándorgyű lés, Debrecen, 1993 augusztus (Bp, 1993 ) Magyar Meteorológiai Társaság 7-11 p Szathmári Ibolya, V : A debreceni ún "gyöngyös bogláros" párta = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Szathmári Ibolya, V : A nyíracsádi szőttesek díszítményrendszere, annak változásvizsgálata különös tekintettel a szentelőkendők díszítményeire = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p Tar Károly : Hőmérséklet- és csapadék-id ősorok vizsgálata a feltételezett éghajlatváltozással kapcsolatban = Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina Tomus XXXII Db, 1994 KLTE p Ujfalussy József: Kollégiumi és városi zenélés Debrecenben = Rubato, 12 sz 1994 május 1-4 p

6 368 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Üveges Mária Éva : Adalékok a debreceni rajztanítás történetéb ő l _ Tanulmányok 1994 (Kiad a) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő iskola Db, p Varga Gyula : A fürtösguba és rokonai = Szőttesek tegnap és ma A Hevesen, 1993 augusztus én tartott konferencia előadásai Heves, 1994 Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet p Varga Gyula : A hajdúbagosi és a konyári dinnye = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p (Varga Pál, S - Tóth Pál) : Debrecen (Útikönyv ) (Kiad a Tourinform ) (Db, 1994 Lícium-Art) 141 p Viga Gyula : A Dél-Nyírség udvarformái = V Gy : Huszonegy néprajzi közlemény Db, 1994 (KLTE ) p Viga Gyula : A dél-nyírségi települések paraszti gazdálkodása = VGy : Huszonegy néprajzi közlemény Db, 1994 (KLTE ) 7-24 p Selmeczi Kovács Attila : Kovács Lajos : Fejezetek Hencida község népéletéb ő l [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] p Selmeczi Kovács Attila : Szekeres Gyula : Kerékgyártómesterség Hajdúböszörményben [Ism ] = Hungarológiai Értesít ő, sz [1994 ] p * Selmeczi Kovács Attila : Zsupos Zoltán : Esztár néprajza [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] 598 p Szabadfalvi József: Népművészeti örökségünk három kötete Csongrád, Hajdú - Bihar és Szolnok megye népművészete [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] p * Szilágyi Miklós : Biharnagybajom története és néprajza [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] p Szilágyi Miklós : Egy néprajzi kiadványsorozat a mérlegen Studia Folkloristica et Ethnographica - A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványsorozata [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] P~ Őskor és feudalizmus kora M Balassa Bálint : Az építészeti oktatás kezdete Debrecenben = Magyar Építő ipar, sz p [Rajzoskola ] * Balogh István : Oklevelek Debrecen város és a nemesek viszonyához / / III = HBMLÉ XXI Db, p * Bársony István : Agrárnépesség és gazdálkodási viszonyok Bihar megyében a XVIII században Kandidátusi értekezés tézisei Db, p

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 369 * Bársony István : Legelő-, kert- és erdőgazdálkodás Bihar megyében a XVIII században = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p * Barta Boldizsár: Rövid chronica, avagy oly beszélgetés, meny a' közelebb elmúlt száz esztend ők alatt Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokról hattatott, és szedegetetett öszve Barta Boldizsár által 1664-dik Esztend őben Debrecen, 1666 [Hasonmás kiadás ] : (Szeged), [1994 ] (Barnaföldi Gábor Arch ) 83 p * Bényei Miklós : A centralista Pesti Hírlap és Debrecen = HBMLÉ XXI Db, p Bényei Miklós : 'Sombory Imre bihari nemes levele Széchenyi Istvánhoz _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Dankó Imre : Az egyik szlovák becsmérlő szólásunk eredete = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p [Debreczeni Magyar Kalendárium 1841 ] * Dankó Imre : A Nagytemplom 1806-ban készített és befalazott emlékpatai _ D L : Az András templomtól a Nagytemplomig Db, p Dankó Imre : A Nagytemplom néprajzi vonatkozásai = D L : Az András templomtól a Nagytemplomig Db, 1994 (Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség ) 3-15 p * Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei 1575 Ford, sajtó alá rend Szalay Emőke Szerk Rácz István (Kiad a) Megyei Levéltár Db, p /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 24 / * Demény Lajos : A református énekeskönyv 1642 évi román fordítása = Erdélyi Tükör, sz p [A debreceni Református Kollégium könyvtárában őrzött kéziratról ] * Ecsedy Judit, V : A legnépszerűbb 17 századi magyar könyv = Magyar Grafika, sz p [Praxis pietatis Főleg az 1643-as váradi kiadásról ] * Evlia Cselebi : Várad ostroma = Korunk, sz p [A Magyarországi utazásai /Bp 1904 / c kötetből] Fekete Csaba : Mikor jelent meg az Öreg Debreceni Énekeskönyv? Református Egyház, sz p [ ] * Fényes Elek: Bihar és Szatmár vármegye a 19 század elején = Korunk, sz p [A Magyar Országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotfa /Pest, 1836/ c mű 4 kötetéből] * Goldman, György - Szénászky, Júlia G : Die neolitische Esztár-Gruppe in Ostungern = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Hodgyai Tamás : Piaci élet Nagyváradon a XVIII században és a XIX század elején = VIII Kézműves-ipar-történeti Szimpózium Veszprém, p * Jakó Zsigmond : Ember és táj a középkori Biharban = Korunk, sz 7-19 p

8 370 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 * Justyák János : Debrecen időjárása régi feljegyzések alapján / / _ Légkör, sz p * Kahler Frigyes : Tizenkét újkori pénzlelet Debrecenbő l = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Kocsis Attila : Énekeskönyv, melyből szoktanak az úrnak dícseretet mondani _ Református Egyház, sz 162 p [Debrecenben jelent meg, 1569-ben ] * Kocsis Attila : A Váradi Zsinat 425 évfordulója = Református Egyház, sz p * Kocsis Elemér : "Bocskai angyalai " = Református Tiszántúl, sz 7 p [A hajdúkról ] * Kormos László : Verbindungen Debrecens und der reformierten Kollegiums mit der europáischen Universitáten in der Aufclám-ungszeit = DMÉ Db, p * Lévai Béla : Mihálylaka birtok története = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p [Macshoz tartozott, 1285-XV sz vége ] * Lévai Béla : Monostor birtoklástörténete = DMÉ Db, p * Lévai Béla : Szóládmonostora = Magyar Nyelvőr, sz p {Árpád-kori falu a debreceni Nagyerdő északi határán] Máthé Márta, Sz : Adatok az Ottomány-kultúra eredetéhez /Kutatási vázlat / _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Etlmica ) p [Berettyó-völgy ] * Matkó László : Református lelkészek mint "héber" költők és nyelvtanárok _ Múlt és Jöv ő, sz p [XVII-XVIII sz ; a debreceni Református Kollégiumra alapozva ] * Mödy György : Ferencesek és domonkosok Debrecenben a reformáció koráig _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Módy, György : Franziskaner und Dominikaner in Debrecen bis zur Reformationszeit = DMÉ Db, p * Nagy Sándor : A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben í = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, P * Nepper Ibolya, M : ~Neuere Gráberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú- Bihar Komitat = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Nepper Ibolya, M - Máthé Márta, Sz : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége /Leletkataszter / = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p : * Ojtozi Eszter : Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 17 századi külföldi könyveiben I /Református papok és tanárok könyvei / = Magyar Könyvszemle, sz p * Ojtozi Eszter : A Témáni Elifáz válasza a Keresztény Jóbnak Előkerült az RMK III 6881 teljes példánya = Magyar Könyvszemle, sz p :

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 37 1 [A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának állományában ] * Páll István : Egy sápi lakóház építésének dokumentumai a XVIII századból = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p * Polgár-Csőszhalom A Late Neolithic seftlement in the Upper Tisza region and its cultural connections /Preliminary report / = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Rácz István : A debreceni kollégium erdélyi fejedelmektő l és főrendektő l nyert adományai = Protestáns Szemle, sz p * Starnini, Elisabeth : Typological and technological analysis of the Körös Culture stone assemblages of Méhtelek-Nádas and Tiszacsege /North-East Hungary/ A preliminary report = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Szállási Árpád : Az els ő magyar bábakönyv és előzményei = Krantz, Henrik : Bába mesterségre tanító könyv Ford Weszprémi István Debrecen, 1766 [Hasonmás kiadás] : (Db, 1994 ) [3-14 ] p * Takács Béla : Debreceni mesterlegények "remek-rajzai " = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Tóth István : A váradi puritánok költészete = Confessio, sz p * Varga Gyula : A hajdú telek = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Zoltai Lajos munkáiból [Közli] : Radics Kálmán = HBML XXI Db, p [A polgári szabad bormérés Debrecenben : vetélkedése a régi debreceni háztartásban : p ] p ; Tejtermékek és húsfélék * Pusztai Ilona : Debrecen Város Magistrátusának jegyz őkönyvei 1573 [Ism ] _ Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p Kapitalizmus kora * Adatok egy megíratlan családregényhez = Múlt és Jövő, 1994 i sz p [Négy dokumentum Csengeri Ábrahám /izraelita/ sámsoni és debreceni letelepedéséhez, 1851 ] * Arnóth Sándor : Adalékok a püspökladányi zsidók történetéhez = DMÉ Db, p Arnóth Sándor: Püspökladányiak a 48-as forradalom és szabadságharc csataterein = Első püspökladányi kalendárium 1994 (Püspökladány), [1994 ] P * Bényei Miklós : A hajdúvárosok gyásza Széchenyi István halálakor = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p * Buczkó József : Ekekovács újítók Hajdúnánáson = Történeti és népraj zi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p

10 372 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Csohány János: A hittanszaki önképző társulat története = Református Egyház, sz p [Debreceni Református Teológiai Akadémia, ] * Csohány János: Március 15-i ünnepi beszéd a Debreceni Református Kollégium oratóriumában = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p [Az 1848 márciusi napok a Református Kollégiumban ] * Dankó Imre : Hunfalvy Pál benyomásai Debrecen egyházi életér ő l 1849-ben II rész = Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, sz p * A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / (Szerk Feuermann László ) (Kiad a Debreceni Zsidó Hitközség) Db, p [Emlékbeszédek, visszaemlékezések, kronológia, adatok ] Egy 130 évvel ezel ő tti levél Balogh Ferenc levele Balogh Péter püspökhöz [Közli] : Kormos László = Református Tiszántúl, sz 7-8 p * Fleisz János : Nagyvárad a dualizmus korában / / Kandidátusi értekezés tézisei Bp, p * Gazdag István : Debrecen országgyű lési képviselői I = HBMLÉ XXI Db, p [ 1918-ig ] * Gazdag István : Debrecen város történeti kronológiája X = HBMLÉ XXI Db, p * Goda Éva : A debreceni kaszinó könyvtára = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz 3-14 p * Hermann Róbert : Görgei Artúr és Kossuth darabjai = Századok, sz p [Köztük : 1849 januártól május végéig / p / ] Lajos Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok (Kiad a Történelembarátok Köre Alapítvány ) (Székesfehérvár), [1994 ] 98 p /História klub füzetek 10 / /Fejér Megyei Levéltár közleményei 17 / [Madarász László, 1849, Debrecen ] * Indig Ottó : Váradi Parnasszus : Nagyvárad, 1994 Literator 182 p 6 t * Kádár Péter : Adalékok a Kálvin Szövetség történetéhez levelezésének kiadatlan Irodalmi és sajtóélet a századfordulón rész ) Ravasz László és Baltazár Dezső viszonya a Kálvin Szövetséggel = Református Egyház, sz p Karácsony Sándor : Kísérleti parasztgimnázium Földesen, az tanévben = K S pedagógiai írásaiból (Pécel), [1994 ] 7-18 p * Karády Viktor : A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről /1910/ = Regio, sz p [Hajdú-Bihar megye, Debrecen és Nagyvárad ] * Klein Rudolf: A debreceni zsinagógák = Múlt és Jövő, sz p Kossuth Lajos : Írások és beszédek b ő l (Vál, sajtó alá rend, összekötő szöveget, jegyzeteket és magyarázatokat írta Katona Tamás ) [2 kiad ] Bp, 1994 Európa 651 p 10 t

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 373 [1849 január 6-május 30, Debrecen : p ] * Kürti Katalin, Sz : Színháztörténet - fototörténet Debreceni színészfotók' között = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Lakner Lajos : Irodalom és értelmiség a századfordulón és a két háború között Debrecenben / A Csokonai Kör irodalomszemlélete / = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Lazarovits László : Tényvázlat, a Debrecen-Apafa katonai lőtér területén, október 13-án végrehajtott tömeges kivégzésekrő l = A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / Db, p * Magosh M György : Apám, a tábornok Részlet a Vadfa című önéletrajzi regénybő l = Múlt és Jöv ő, sz p [Debrecen, , Zsidó Reálgimnázium ] Magosh M György : Vadfa [Visszaemlékezések ] (Bp 1994 Apr Rt ) 257 p /Múlt és Jövő könyvek / [Debrecen, két világháború között ] Magyarországi zsidó hitközségek 1944 április A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán Közzéteszi Schweitzer József I rész : Adattár Az eredeti kérdőívek alapján sajtó alá rend Frojimovics Kinga (Szerk Komoróczy Géza ) [1-2 köt ] Bp, 1994 MTA Judaisztikai Kutatócsoport 888 p /Hungaria Judaica 6 / [A Hajdú-Bihar megyei hitközségek adataival ] Matkó László : Zsidó sírok református temetőben Bakonszeg = Múlt és Jövő, Db, sz 91 p Mónus Imre : A hajdúböszörményi ref iskolaszék története = HBMLÉ XXI Db, p Nagy Sándor : A hajdúkerületi büntető törvényszék évi működésének vázlata = HBMLÉ XXI Db, p Nagybákay Antal Zelmos : Két százesztendős debreceni családtörténeti adalék = DMÉ Db, p [Kaffka-Gáll-Bosznay-Rickl-Dusóczky- és a Sesztina-családról ] Nyakas Miklós : Beállottam Arany János toborzó verseinek történeti hátteréhez = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p [Az 53 Bocskai/ gyalogzászlóalj toborzása Nagyszalontán és környékén, ] Ölveti Gábor : Közegészségügy és közművek a XIX század végi Debrecenben = HBMLÉ XXI Db, p * Síró Béla : A debreceni zsidóság szellemi arcképéhez = Múlt és Jöv ő, sz p * Spira György : Kossuth hagyatékából = Századok, sz p [Huszonöt levél ; köztük három Debrecenben kelt, 1849 április-májusban ] * Szabó Sándor Géza : A Csokonai Kör alapításának előzményei = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Szendiné Orvos Erzsébet : A Debreeceni Fazekas Ipartársulat története a levéltári források tükrében / / = HBMLÉ XXI Db, p

12 374 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Szűcs Ernő : Ötven éve pusztult el Debrecen külső ispotályi temploma _ Honismeret, sz p Takács Béla : A balmazújvárosi "testvéri közösség" története Egy paraszt szektamozgalom a századforduló idején (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék ) Db, p /Folklor és etnográfia 82 / Thuróczy György : Kropotov nem tréfál (Kiad a Megyei Könyvtár ) Db, p [Visszaemlékezés a debreceni 16 rohamtüzérosztály második világháborús sorsára] Timár Lajos : Asszimiláció és cionizmus? A debreceni zsidóság társadalma a két világháború között = Múlt és Jövő, sz p Varga Gyula : Emlékezés az egykori iskolámra = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p [Téli Gazdasági Iskola - Berettyóújfalu, ] Varga Károly : Berettyóújfaluban van Liszt Ferenc orgonája! = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p Vilcsek Béla : A Holnap dráma- és színházeszménye = Irodalomtörténet, sz p Vitályos László : Adalék a Holnap történetéhez = Magyar Könyvszemle, sz p Weisz Pál : Dávid kövei Beköszönt ő beszéd Tartotta 1937 XI 14 A debreceni statusquo-ante izraelita anyahitközség Deák Ferenc utcai templomábán = Múlt és Jövő, sz 7-12 p Wilhelm Sándor : Hagyományos halászat az Érmelléken = Népismereti dolgozatok 1994 Bukarest, 1994 Kriterion p Darvay Nagy Adrienne : Nagyváradi könyvüzenet Indig Ottó : Váradi Parnasszus Irodalmi és sajtóélet a századfordulón [Ism ] = Könyvvilág, sz 39 p Enyedi György : Timár Lajos : Vidéki városlakók [Ism ] = Magyar Tudomány, sz p * Gyáni Gábor : Timár Lajos : Vidéki városlakók Debrecen társadalma [Ism ] = BUKSZ Budapesti könyvszemle, sz * Lenkei Ferenc : Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok [Ism ] = Hadtörténelmi Közlemények, sz p * Prepuk Anikó : Vidéki zsidó városlakók = Múlt és Jöv ő, sz p [Ismertetés Timár Lajos Vidéki városlakók Debrecen társadalma c könyvének a zsidókra vonatkozó fejezetér ő l ] * Szajbély Mihály : F Csanak Dóra : Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában Csanak József úti levelei 1862-b ől [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] p

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 375 * Urbán Aladár : Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok [Ism ] = Századok, sz p 1945 utániidőszak * Antal Gábor : Egy élet bizonyos vonásai (5-8 rész ) = Kapu, sz p, 6-7 sz p, sz p, 3 sz p, 4-5 sz p [Emlékezések ; Debrecen, 1944 november február ] * Baják László : Az Ideiglenes Nemzetgyű lés emlékezete = Honismeret, sz p * Bakos Lászlóné - Reszler Györgyné : Bihar és Hajdú-Bihar megye a statisztika tükrében = Gazdasági és Statisztika, sz 3-23 p * Belgyár Lászlóné : A megye önkormányzati könyvtárainak négy éve számokban = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p [ ] * Debrecen megyei jogú város önkormányzatának évi tevékenysége Szerk Süli-Zakar István (Kiad a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány ) Db, p * A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 1945-ben Szerk Ravasz István Kiad HVK Tudományos Munkaszervezési Osztály Bp p * A Debreceni Orvostudományi Egyetem I sz Belgyógyászati Klinikájának emlékkönyve (Db, 1994 ) [71] p * A Debreceni Posta Oktatási Központ jubileumi évkönyve 1994 (Szerk Boros István ) (Kiad a Magyar Posta Rt Debreceni Igazgatósága ) (Db, 1994 ) 134 p [ ] Elődi Pál : Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézete = Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézete Db, p * Én lettem az Ideiglenes Nemzetgyűlés jegyzője " Vörös Vince kisgazdapárti politikussal beszélget Sári Katalin = Honismeret, sz p Erd ő si Ferenc : A közlekedési infrastrukturális ellátottság területi jellemzői az Alföldön = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Ezer deportált nő A Népbírósági Közlöny 1946 szept 3-i számából = A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / Db, p Fábiánné Kiss Erzsébet : A honárulók vagyonának lefoglalása és kezelése Az es pénzügyi adminisztráció egyik speciális feladata = Századok, sz p [Bőven ír a debreceni szakaszról ] Filep Tibor : Közbiztonsági őrizetben = Hitel, sz p [Debreceni internáltak 1957-ben ] Gaál Zsigmond : 25 éves a Földesi Karácsony Sándor" Művelő dési Központ Vegyes Kórusa = Rubato, 14 sz 1995 március 9 p

14 37 6 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Hajdú Zoltán : Az Alföld közigazgatási-térszervezési csomó- és vitapontjai 1949 és 1956 között = Alföldi társadalom köt Békéscsaba, P Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve 1993 [Kiad a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Db, , [29] p A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat négy éve (Kiad a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat ) Db, p 1 t Harcsa István : A paraszti polgárosodás lehetőségei az Alföldön = Alföldi társadalom köt Békéscsaba, p [ es évek] (Kiss Imre) : Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság története az események tükrében /Megalakulástól 1986-ig / [Kiad a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság ] [Hajdúszoboszló, 1994 ] 170 p Korompai Gábor : Debrecen közlekedésföldrajza helyzete : helyi és átmenő forgalom = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p [ ] Kovács Csaba : Az alföldi népesség jövedelmi helyzete és jövedelmi viszonyai és időszakában = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Molnár István, D : Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben _ Debreceni Szemle, sz p Nagy Zoltán : Hogy lettünk mi Kossuth Lajos Tudományegyetem, avagy hogyan foroghat valaki a sírjában a születésnapján? = Debreceni Szemle, sz p Nagy Zsuzsa : Fél évszázad krónikása /Adalékok az 50 éves Hajdú-bihari Napló és elődjei történetéhez / (Kiad a Napló Lapkiadó Kft ) Db, p Oroszné Milicz Zsuzsa : Szabadpolcos egységek kialakítása a Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárában = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz 3-10 p Straky Tibor : Kórusélet Debrecenben = Rubato, 12 sz 1994 május 5-6 p Süli-Zaka r István : A lakóhellyel való azonosulás egy debreceni lakótelepen _ Társadalomkutatás, sz p [Akadémia-lakótelep, 1980-as évek ] Süli-Zakar István - Béres Csaba : A Ligetaljai Településszövetség fejlesztési stratégiájának alapjai /A dél-nyírségi kistérség fejlesztésének szociológiai és társadalomföldrajza problémái / (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgy ű lése) Db, p /Területfejlesztés 3 / Szabó László : Várasfenes /Finis/ és Körösszakál vizsgálatáról /Tájékoztató a csoport munkájáról - Nagyvárad, 1993 / = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p Taar Ferenc : Sorsfordulón /Ligetaljai változások / (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyű lése ) Db, p /Településfejlesztés 4 /

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII * Tar János : Hősök ők! A Balmazújvárosról 1945 január 14-én Szovjetunióba elhurcolt 547 fő tragikus története = Hunnia, 51 sz 1994 febr p [Emlékezések ] * Varga Lajos : Szép volt, lányok! A Debreceni VSC nő i kézilabdacsapatának története Db, p 16 t * Vida István : Ötven éve történt Orosz levéltári dokumentumok az Ideiglenes Nemzetgy ű lés összehívásáról és az Ideiglenes Kormány megalakulásáról = Rubicon, sz Melléklet : p * Völgyesi Zoltán : Az 1944 végi szovjet megszállás következményei egy kisvárosban (1 ) = Tanulmányok 1994 (Kiad a) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Db, p [Hajdúnánás ] 377 Böő r László : 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban [Ism ] = Levéltári Szemle, sz p Borbándi Gyula : A nemzet fénylő csillaga Könyvek az ötvenhatos forradalomról = Hitel, sz p [Köztük : 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban - 98 p ] Hajnal Károly : Béres Csaba - Süli-Zakar István : Térbeli hátrányok - társadalmi problémák [Ism] = Földrajzi Értesít ő, sz 40 p Valuch Tibor: Völgyesi Zoltán : Hajdúnánás 1956-ban [Ism ] = Debreceni Szemle, sz p Életrajzok, nekrológok Az 1944 évi december hó 21-re Debrecenbe összegyűlt, majd kés őbb Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyű lés almanachja 1944 december november 29 (Főszerk Vida István Szerk Kiss József, Somlyai Magda ) (Kiad a Magyar Országgyű lés ) Bp, p [Hajdú-bihari személyekkel ] Csohány János : A debreceni Pantheonba javasolt református személyiségek _ Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Dánielisz Endre : Nagyszalonta jeles szülöttei Levéltár) 67 p [Gyula], 1993 (Békés Megyei [Földi János, Lovassy László, Arany János, Rozvány György, Arany László, Debreczeni István, Kiss Ferenc /anatómus/, Zilahy Lajos, Major Henrik, Sinka István, Kulin György, Bonczos István /író/, Teodor Nes, Erdélyi József /költő/ ] Ki kicsoda a hírközlésben? /Újságírók, a sajtó, a rádió, és televízió szerkeszt ő i, tudósítói / Szerk Bodrits István, Viczián János (Szekszárd, 1994 ) Babits K 487 P /A századvég magyarsága 2 ; A Révai új nagylexikona segédkönyvei 1 /

16 378 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Magyar életrajzi lexikon / / Főszerk Kenyeres Ágnes Bp, (1994 ) Akadémiai K 993 p Magyar utazók lexikona Szerk Balázs Dénes Bp, p Varga Gábor : A régi debreceni református tanítóképzés országos hírű tanárai I- III = Kollégiumi Híradó, sz 2 p, 5 sz 2 p 6 sz 2 p * Nagy János : In memoriam Ady Endre" - Nagyváradon = Erdélyi Tükör, sz p [Debreceni kapcsolatokról is szól ] Ármós Endre : Ármós Bálint emlékezete = HBML XXI Db, p Tarczy Péter : Történelem egy megsárgult könyv lapjain Bagossy Imre emlékezete = TP : Szivárványidőben Hajdúböszörmény, 1994 Szabadhajdú K p Nyakas Miklós : Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Lampe - Ember Pál egyháztörténetéhez = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p Bitskey István : A, ;sacro poéma" debreceni tudósa /Bán Imre, az italianista / _ Italianistica Debreceniensis A Kossuth Lajos Tudományegyetem Olasz Tanszéke és áz Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve I Db, p Csohány János: Előterjesztés Bán Imre díszdoktori címmmel történ ő kitüntetése érdekében a Debreceni Református Teológiai Akadémia tanári karának gy ű lésén = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Fülöp Lajos : Bán Imre emlékezete = Irodalomismeret, sz p Balassa Iván : Baltazár anekdoták = Múzeumi Kurír, 66 sz p [Baltazár Dezső] Matkó László : Él mólé rahamim Baltazár Dezső református püspök / / = Múlt és Jöv ő, 1994 : 1 sz p Szabadfalvi József: N Bartha Károly, a tanár-etnográfus = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p A Tücsökzene" hősei Bay Zoltánnal ifj Szabó Lőrinc beszélget = Természet Világa, sz p [Bay Zoltán és Szabó Lőrinc debreceni diákéveirő l ] Wagner, Francis S : Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője (Ford Halász Péterné :) Előszó : Szent-Györgyi Albert Bp, (1994 ) Akadémiai K 100 p Benkő István / / = Magyar Grafika, sz 25 p Falvay Károly : Béres Andrásra emlékezem = Táncm űvészet, sz 28 p : Mályusz Elemér : Bessenyei György múzsájáról, Grass Frigyemérő l Irodalomtörténeti Közlemények, sz p Bocz Péter : Bocskai István végrendelete egy 1790-ben kiadott könyvben Honismeret, sz p [Victorini de Chorebo /= Sinay Miklós/ füzete ] Debreczeni Attila : Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására Irodalomtörténeti Közlemények, sz p [Az ún Orczy-Koháry-levélrő l /1797/ ]

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII * Egyed Emese : A debreceni Árkász = Látó, sz p [Csokonai Vitéz Mihály] * Horgas Béla : Kleist - Csokonai A Tavasz /Részletek/ = Liget, sz p * Szép Beáta : Kiadatlan Csokonai-bejegyzések = Magyar Könyvszemle, sz p [A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium könyvtárának négy könyvében ] * Szigethy Gábor : Széljegyzetelt Csokonai = Kortárs, sz p [Rohonczy Julianna széljegyzetei Csokonai Vitéz Mihály mű vei es, három kötetes kiadásának 1-2 kötetéhez] Szilágyi Ferenc : Két géniusz Csokonai és Csoma nyomában = Confessio, sz p Takács Gyula : Furcsa Farsangi Napló " Csokonai Vitéz Mihály olvasása közben Idézetek, jegyzetek, versezetek és kérdezések = Somogy, sz p Kiss Jen ő : Csűry, Zsirai és az akadémiai Nagyjutalom = Magyar Nyelv, sz p [Cs űry Bálint] Damjanovich Sándor : A kutatás szabadsága /most és mindörökké / _ Debreceni Szemle, sz p [Emlékezés kutatói pályájára ] Nemes Mónika : Emlékezés Diószegi Sámuelre, a botanikus prédikátorra _ Természet Világa, sz Melléklet : LXXXVI-LXXXVIII p Priszter Szaniszló : Egy tudós prédikátor Debrecenbő l = Természetbúvár, sz 34 p [Diószegi Sámuel ] Bényei Miklós : Édes Gergely levele és ódája Széchenyi Istvánhoz = Múzeumi Kurír, 66 sz p [Helyi vonatkozásokkal ] Scheiber Sándor : Gyászbeszéd Erdélyi Mihály felett 1978 szeptember 24-én = Múlt és Jövő, sz 48 p Csohány János : Erdős Károly = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Balázs Sándor : Fazekas Mihály : Lúdas Matyi Kísérlet egy újabb megközelítésre = Irodalomtörténet, sz p Vasy Géza : Fazekas Mihály es ő dicsér ő éneke = Jászkunság, sz P Kulcsár András : Dr Fornet Béla élete és munkássága (Kiad a DOTE Rektori Hivatala) (Db, 1993 ) 45 p 11 t Ujváry Zoltán : Gazda László hatvanéves = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) 9-15 p Kelemen Elemér : Gönczy Pál / / = K E : Ezeréves a magyar iskola Lapok a neveléstörténetbő l [Bp, 1994 ] (Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája ) p 379

18 380 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Salga Attila : A reformer pedagógus Gönczy Pál / / = Világító Ceruza, sz 8 p ' Fasang Árpád : Gulyás György / / = Honismeret, sz P Jánosi Zoltán : Remitologizáló érintkezések - és Nagy László-előforrnák - Erdélyi József és Gulyás Pál költészetében = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, sz p Beck Mihály : Gunda Béla Megemlékezés Gunda Béla temetésén _ Debreceni Szemle, sz p Lukács László : Gunda Béla sírjánál = Honismeret, sz p Ujváry Zoltán : In memoriam Gunda Béla / = Múzeumi Kurír, 66 sz p Szücs György : Harandghy Jen ő Bp p Erdész Sándor : A magyar Faust-mondák = Ethnographia, sz [1994 ] p [Főleg Hatvani Istvánról ] Rácz István : Hatvani István vagyona és társadalmi előjogai = Agrártörténeti Szemle, sz [1994 ] p Tör ő Imre : Dr Huzella Tivadar / / [Kiad a] a Debreceni Orvostudományi Egyetem Db, p /A debreceni orvosképzés nagy alakjai 4 / Dankó Imre : Ikvai Nándor és néprajzi muzeológiánk = Studia comitatensia 24 Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére Szentendre, p Fekete Csaba : Jánki Péter munkássága a Kollégiumi Könyvtárban = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Juhász Béla : Száz éve született Juhász Géza = Alföld, sz p Diósszilágy i Ibolya, F : Költő a Holnap városában Juhász Gyula nagyváradi évei Nagyvárad, 1994 Literator 290 p Faludi Szilárd : A másik ember " Karácsony Sándor / / és az alexandriánusok " = Iskolakultúra, sz p (Hatvany László) : Karácsony Sándor és pedagógiája = Karácsony Sándor pedagógiai írásaiból (Pécel), [1994 ] p Lányi Gusztáv : A negyedik oldal Karácsony konferencián = Valóság, sz p Sándor az 1943-as szárszói Károlyi Sándor levelei feleségéhez / / (1-2 köt) (Szerk, jegyzetekkel és mellékletekkel ellátta : Kovács Ágnes ) Db, 1994 (KLTE ) 589 p [A levelek egy része hajdú-bihari keltezésű : Földes, Konyár, Debrecen, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Berettyóújfalu, Hajdúhadház ] TIGY [Tóth István György] : Jobban volt akkor, mint most Kazinczy nagyapaképe = Rubicon, sz 38 p [Kazinczy Ferenc bihari nagyapjáról, Bossányi Ferencr ő l ] Lampé László : Dr Kenézy Gyula / / (Kiad a DOTE Rektori Hivatala ) [Db, 1994 ] 27 p 11 t /A debreceni orvosképzés nagy alakjai 5 /

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 381 Halmos Sándor : A szívszakadás művészete Emlékezés Kepes Ágnes kerámikusra = Múlt és Jövő, sz 45 p * Ez időre tartozó magános gondolatok = Rubicon, sz 46 p [Keresztesi József nagyváradi református lelkész naplójából, 1790 tavaszán,] Kiss Tamás : Költők albumába Bevezető egy rádióm űsorhoz = Jászkunság, sz 15 p Kiss Tamás : A mi karácsonyunk = Jászkunság, sz 9 p [Visszaemlékezés ] Rideg István : Kiss Tamás, a kunsági szülőföld legmelegebb hangú költője" - a Kunsági elégia = Jászkunság, sz p Rideg István : Kiss Tamás ő szikéi = Jászkunság, sz p Konrád György : Biharban = Kritika, sz p [Visszaemlékezés ] Tarczy Péter : Balmazújváros - Brazília - Böszörmény Kordás Ferenc = T P : Szivárványidőben Hajdúböszörmény, 1994 Szabadhajdú K p Arnóth Károly : Máté " Egy emlékező összejövetel elé = Könyvtári Levelező /lap, 1994 l sz p [Kovács Máté ] Fülöp Géza : Tanítvány - három munkahelyen = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p [Kovács Mátéról ] Kovács Mátéra emlékeztünk = Könyvtári Levelez ő/lap, sz 5-7 p [Arnóth Károly, Urbán Pálné, Barta Magda és Sipos Csaba írása ] Hadházy Csaba : Dr Krompecher István (Kiad a DOTE Rektori Hivatala) (Db, 1993 ) 19, [46] p /[A debreceni orvosképzés nagy alakjai 3 ]/ Szénássy Barna : Kürschák József emlékezete = Debreceni Szemle, sz p Filep Tamás Gusztáv : A kegyelem útjai Lovassy László jurátus úr = Kortárs, sz p Csohány János : Nyolcvanéves lenne Makkai László = Református Tiszántúl, sz 10 p Makláry Lajos élete és munkássága / / = Rubato, 13 sz 1994 augusztus 8 p Bocz Ernő : Manninger G Adolf a növénytermesztés kiemelked ő professzora = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE p Győrffy Béla : Manninger G Adolf munkásságának méltatása = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE 7-13 p Ruzsányi László : Emlékezés Manninger G Adolf professzorra, egyetemünk nagy tekintélyű tudósára = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE p

20 382 Fekete Károly, ifj : Maróthi György emlékezete = Református Tiszántúl,, sz 11 p ; Rubato, 14 sz 1995 március 4 p Jancsovics Antal : 250 éve hunyt el Maróthi György = Muzsika, 1994 l0 sz 33 p Tóth Béla : Maróthi György (Kiad a MTA Debreceni Területi Bizottsága) Db, p Nadányi Zoltán - költő /Feketegy ő rös Budapest 1955 / = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p Urbán V László : Szatíra és szerelem = Nadányi Zoltán : Hajnali találkozás Kötetben még nem publikált írások Bp, 1994 Aqua p Kronstein Gábor : Dinnyecs ő sz, Villonnal kezében Sárrétudvari Nagy Imrér ő l = Forrás, 1994 l sz p Németh G Béla : Nagy Miklós hetvenedik évére = Studia Litteraria XXXIII Db, (1994 ) 5-7 p Kodolányi Gyula : Egy magyar gentleman - a Kádár-korszakban = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Magay Tamás : Országh László, a lexikográfus = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Sherwood, Peter : Isn't `Országh' the Hungarian for `Dictionara'?" Memories and letters of László Országh = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Szilassy Zoltán : Néhány adalék a debreceni Országh-könyvtári hagyaték" ún possessori" bejegyzéseirő l = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Vadon Lehel : Országh László tiszteletére Eger, p Vadon Lehel : Országh László Főiskola) Eger, p Karasszon István : Lux lucet in tenebris Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma = Emlékkönyv Országh László [Kiad az] (Eszterházy Pákozdy László Márton, a tudós _ Református Egyház, sz p Hála József: Pávai-Vajna Ferenc, a néprajzkutató = Ethnographia, 1993 l sz [1994 ] p Barcza József: Pokoly József, a lelkész és egyháztörténész = B J-Csohány János : Pokoly József emlékkötet Db, p * Csohány János : Pokoly József pályakezd ő évei / /= Barcza József- Cs J : Pokoly József emlékkötet Db, p * Tamássy Lajos : Rapcsák András / / = Magyar 4 sz p *~ Tamássy, L[ajos] : András Rapcsák / / Mathematicae Debrecen 44 köt 1-2 füzet Db, p Károly Tanárképző Tudomány, 1994 Publicationes * Kormos László : Id Révész Imre / / kéziratos prédikációi a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban = Egyházak a változó világban A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai ; Esztergom, 1991 május Tatabánya, [1992 ] p

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A XX. SZÁZADI ÖNKÉNYURALMI RENDSZEREKHEZ KÖTHETŐ ELNEVEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI VIZSGÁLATRÓL Az önkormányzati törvény alapján a közterületek elnevezése önkormányzati feladat. A közterület

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

Jelenleg 100 = 16 + 1

Jelenleg 100 = 16 + 1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = 16 + 1 Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám 2014. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK 2009. V. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN ISSN 2066-6349 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Az idő tényezője a művész életében és pályáján

Az idő tényezője a művész életében és pályáján 11. Művészetek Az idő tényezője a művész életében és pályáján Szekcióvezető : Dr. Szunyogh László Tartalomjegyzék: Siposné Tavaszi Virág: A modern magyar jazz hőskora... 2 Retkes Attila: A modern magyar

Részletesebben