-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, p Bényei Miklós : Helyismereti művek Hajdú-Bihar megye 1992 (Kiad a Megyei Könyvtár ) Db, 1993 (1994 ) 98 p Bényei Miklós : Rólunk írták 1993 Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p (Csendes János) : A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve III Bibliográfia és életrajzi adatok az Egyetem történetéhez (Kiad a DATE ) Db, p /Debreceni Agrártudományi Egyetem Jubileumi év 3 / A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve sorozatban megjelent tanulmányok _ HBMLÉ XXI Db, p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1990 = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1991 = DMÉ Db, p Horváth Ildikó, T : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája 1992 = DMÉ Db, p (Kökényessy Györgyné) : Hajdúszoboszló irodalmi élete [Kiad a] Kovács Máté Városi Könyvtár Hajdúszoboszló, p Könyv és könyvtár A debreceni Kossuth Könyvtárának évkönyve / / Repertórium [Kiad a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára /Tiszántúli idő szaki kiadványok repertóriumai 13 / Lajos Tudományegyetem (Szerk Czeglédi László ) Db, p Könyvészeti adatok Összeáll Tárczyné Mányi Sarolta = Hajdú-bihari településtörténeti monográfiák kritikai elemzése Db, p Dr Szamosújvári Sándor személyi bibliográfiája (Bev Korompai Gáborné) Db, 1994 [39] p [Szerző i összeállítás és kiadás ] Vadon Lehel : Országh László tudományos munkássága = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Varjasi Imre : A Hajdúsági Múzeum működésének rövid története, munkatársainak bibliográfiája = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p

2 364 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Gyűjteményes kötetek Barcza József - Csohány János : Pokoly József emlékkötet (Kiad Pokoly László ) Db, p /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 31 / Csohány János : Egyháztörténeti írások Db, 1994 [Szerző ] 109 p /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 29 / A debreceni Déri Múzeum évkönyve 1991 (Szerk Gazda László, Módy György ) Db, 1993 [ 1994 ] 402 p 2 t /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 69 / A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk Gazda László, Módy György ) Db, p /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 70 / Emlékkönyv Országh László tiszteletére (Szerk Vadon Lehel) (Kiad az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola) Eger, p Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXI Szerk Radics Kálmán Db, p Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése (Szerk Bényei Miklós, Papp Klára ) (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület ) Db, p A Hajdúsági Múzeum évkönyve VIII (Szerk Nyakas Miklós ) Hajdúböszörmény, p Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Szerk Süli-Zakar István [Kiad a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomfóldrajzi Tanszék Db, p Történeti és néprajzi tanulmányok Szerk Ujváry Zoltán Db, 1994 (Ethnica) 395 p [A 60 esztend ő s Gazda László tiszteletére ] Rémfás Tibor : Bencsik János, a "népközéjáró krónikás" 60 éves Az ismert néprajzkutató 60 születésnapján napvilágot látott két tisztelgő kötetér ő l [Ism ] _ Szül őföldünk, (Miskolc), 1994 március p Sz űcs Judit : Bencsik János : Paraszti és mező városi kultúra a XVIII-XX században [Ism ] = Honismeret, sz 95 p Több korszakot átfogó tanulmányok és forrásközlemények Baranyi Béla : Az ipar Debrecen városföldrajzában = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Berényi István : A területhasznosítás új problémái az Alföldön = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 365 * Bocz Ern ő : A debreceni agrár-fels ő oktatás 125 éves _ Növénytermelés, sz p * Buczkó József: Kovácsmesterség Hajdúnánáson (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék) Db, p /Folklór és etnográfia 79 / Ugyanez : Hajdúnánás, 1994 /Nánási füzetek 13 / Csorba Sándor : Emléktöredékek a DOTE Gyermekklinika 70 éves múltjából _ 70 éves a Gyermekklinika Jubileumi emlékkönyv 1994 Db, p Dánielisz Endre : Nagyszalonta református temploma (Kiad a Református Egyházközség ) Nagyvárad, p Dánielisz Endre : A Szepességt ő l Szalontóig nemzedéke Nagyvárad, (1994 ) Literator 248 p Egy kisiparos család három Diószegi Lajos : Fejezetek Hajdúszovát helytörténetéb ő l és néprajzából (Kiad Hajdúszovát Község Önkormányzata) Hajdúszovát, p 38 t Ecsedi István : A debreceni cseréppipa /Részletek / = Pipaszó Négy világrész pipái [Db, 1994 ] 5-18 p [Az 1932-ben megjelent tanulmányból ] Eke Pál : Debrecen földterületének gazdaságföldrajzi jellemzése = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Eke Pálné : Debrecen népességföldrajzi jellemzői _ Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Fésüs László : Hajdú-Bihar megye és Debrecen város sport kronológiája különös tekintettel az olimpiákra (Kiad Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Iroda, OTSH Hajdú-Bihar Megyei Testnevelési és Sporthivatala ) Db, p Gaál Botond : Az Európa-gondolat a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban /a debreceni példa/ = Debreceni Szemle, sz p [Református Kollégium, a XVII századtól ] Gara Zsigmond : Hajdú-Bihar megye építészete Múlt, jelen, jövő = Magyar Építőipar, sz p Gorilovics Tivadar : Italianisztika a debreceni bölcsészkaron /Rövid történeti áttekintés / = Italianistica Debreceniensis A Kossuth Lajos Tudományegyetem Olasz Tanszéké és az Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve I Db, p Hajdú-Bihar megye címere (Szerk Pintye Ferenc Címer és zászlóterv : Bói István ) (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ) Db, p [9-22 p : Nyakas Miklós : Hajdú-Bihar megye új címerének történeti ismertetése] Hapák József - Módy György - Takács Béla : Debrecen, a cívisváros (Kiad Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Tiszántúli Egyházkerület ) Db, , [83] p [Fotoalbum 5-17 p : Módy György : Debrecen hét évszázada ; p : Takács Béla: A Kollégium története A Nagytemplom]

4 366 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma éves a Gyermekklinika Jubileumi emlékkönyv (Fotók : H Csongrády Márta ) (Kiad a) Debreceni Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika Db, p Hevessy József: A debreceni fizika története = Debreceni Szemle, sz p Hevessy József: A "maradandóság városa " = Múlt és Jöv ő, sz 4-5 p [El őszó a folyóirat debreceni különszámához ] Kelemen Elemér : Az egykori nagyváradi római katolikus /premontrei/ főgimnázium = K E : Ezeréves a magyar iskola Lapok a neveléstörténetből [Bp, 1994 ] (Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája ) p Kelemen István : "Temető kapuja sarkig ki van nyitva " /Temetési szokások a partiumi Hegyközben / = Vallási néprajz 6 Db, p Keményfi Róbert : Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem ) Db, p /Folklór és etnográfia 84 / [Várasfenes /Finis/ és Kőrösszakái ] Kocsis Károly : Az Alföld etnikai struktúrája = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Kozma Gábor : A lakóterület- és népességszám változások Debrecenben az 1930-as évek vége és 1990 között = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p Költ ő Gyula : A biharkeresztesi földműves műszókincse Nyárvégi és kora őszi munkák (El őszó : Ujváry Zoltán ) (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék ) Db, p /Folklór és etnográfia 83 / Krankovics Ilona : Egy debreceni kereskedő család, a Kis Orbánok házának története = DMÉ Db, p Lázár Imre : Hajdúböszörmény és a hajdúság = Falu-Város-Régió, sz p Lévai Béla : Monostor a helynevek tükrében = DMÉ Db, p Magyari Márta : A nagypénteki szentsír és a hozzá kapcsolódó népi liturgia _ DMÉ Db, p [Adatok, képek : Hajdúdorog, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony ] Majomé Pély Katalin : Nagyerdei tölgyek alatt = Liget, sz p [Történeti esszé a debreceni Nagyerd ő rő l ] M Makoldi Sándor : A pipákról = Pipaszó Négy világrész pipái [Db, 1994 ] p [Melléklet : A debreceni cseréppipák jelcsoportjairól ] Mazsu János : Közös múlt és számvetés igénye = Múlt és Jövő, sz 5-6 P [El őszó a folyóirat debreceni különszámához ] Mosonyi István : Visszatekintés a bárándi kórussal töltött 34 esztendőre _ Rubato, 13 sz 1994 augusztus 15 p

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 367 * Nagybákay Antal Zelmos : Részletek a debreceni "Vasudvar" történetéb ő l _ DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Oláh Tibor : Krónikás képek Debrecen évszázadai [Bev ] (Kiss Tamás ) (Kiad a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány ) (Db, 1994 ) 168 p [Történelmi képeskönyv ] * Papp József: Élet a Közép-Tisza-vidéki ólakban = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p [Tiszacsegér ő l is szól ] Síró Judit : Hajdú-Bihar megyei évfordulónaptára [sic!] 1995 Válogatott ajánlás = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p * Surányi Béla : A szántóföldi növénytermesztés szerkezete Debrecen mezőgazdaságában / / = DMÉ Db, p * Süli-Zakar István : Debrecen és Kelet-Magyarország /Egy regionális központ és a regionalizmus országunk keleti részén / = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p * Szabadfalvi József: A magyar Alföld ősi tüzel őanyagai = Ethnographia, sz [1994 ] p [Sok hortobágyi, hajdúsági példa ] * Szalay Emőke, P : Adalék a magyarországi céhedényekhez = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p [A Déri Múzeum anyaga; a debreceni fazekasokról is ] Szalay Em ő ke, P : A debreceni kerámia (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke ) Db, p /Studia folkloristica et ethnographica 34 / A szántóvető hajdúk kenyere (Gyűjtötte és szerk Tóth Károly Rajz : Nagy József Fotók : Kádár Dánielné ) (Kiad a Mocsár Gábor Emléke Alapítvány ) Db, p Szász Gábor : A debreceni éghajlati megfigyelések rövid története 1-2 = Légkör, sz p, 3 sz p Szász Gábor : Az éghajlati megfigyelések története Debrecenben = Éghajlati idősorok matematikai-statisztikai jellemzésének idő szerű problémái (125 éves a debreceni/pallagi éghajlati megfigyelés ) XXVII Vándorgyű lés, Debrecen, 1993 augusztus (Bp, 1993 ) Magyar Meteorológiai Társaság 7-11 p Szathmári Ibolya, V : A debreceni ún "gyöngyös bogláros" párta = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Szathmári Ibolya, V : A nyíracsádi szőttesek díszítményrendszere, annak változásvizsgálata különös tekintettel a szentelőkendők díszítményeire = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p Tar Károly : Hőmérséklet- és csapadék-id ősorok vizsgálata a feltételezett éghajlatváltozással kapcsolatban = Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina Tomus XXXII Db, 1994 KLTE p Ujfalussy József: Kollégiumi és városi zenélés Debrecenben = Rubato, 12 sz 1994 május 1-4 p

6 368 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Üveges Mária Éva : Adalékok a debreceni rajztanítás történetéb ő l _ Tanulmányok 1994 (Kiad a) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fő iskola Db, p Varga Gyula : A fürtösguba és rokonai = Szőttesek tegnap és ma A Hevesen, 1993 augusztus én tartott konferencia előadásai Heves, 1994 Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet p Varga Gyula : A hajdúbagosi és a konyári dinnye = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p (Varga Pál, S - Tóth Pál) : Debrecen (Útikönyv ) (Kiad a Tourinform ) (Db, 1994 Lícium-Art) 141 p Viga Gyula : A Dél-Nyírség udvarformái = V Gy : Huszonegy néprajzi közlemény Db, 1994 (KLTE ) p Viga Gyula : A dél-nyírségi települések paraszti gazdálkodása = VGy : Huszonegy néprajzi közlemény Db, 1994 (KLTE ) 7-24 p Selmeczi Kovács Attila : Kovács Lajos : Fejezetek Hencida község népéletéb ő l [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] p Selmeczi Kovács Attila : Szekeres Gyula : Kerékgyártómesterség Hajdúböszörményben [Ism ] = Hungarológiai Értesít ő, sz [1994 ] p * Selmeczi Kovács Attila : Zsupos Zoltán : Esztár néprajza [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] 598 p Szabadfalvi József: Népművészeti örökségünk három kötete Csongrád, Hajdú - Bihar és Szolnok megye népművészete [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] p * Szilágyi Miklós : Biharnagybajom története és néprajza [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] p Szilágyi Miklós : Egy néprajzi kiadványsorozat a mérlegen Studia Folkloristica et Ethnographica - A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványsorozata [Ism ] = Ethnographia, sz [1994 ] P~ Őskor és feudalizmus kora M Balassa Bálint : Az építészeti oktatás kezdete Debrecenben = Magyar Építő ipar, sz p [Rajzoskola ] * Balogh István : Oklevelek Debrecen város és a nemesek viszonyához / / III = HBMLÉ XXI Db, p * Bársony István : Agrárnépesség és gazdálkodási viszonyok Bihar megyében a XVIII században Kandidátusi értekezés tézisei Db, p

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 369 * Bársony István : Legelő-, kert- és erdőgazdálkodás Bihar megyében a XVIII században = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p * Barta Boldizsár: Rövid chronica, avagy oly beszélgetés, meny a' közelebb elmúlt száz esztend ők alatt Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokról hattatott, és szedegetetett öszve Barta Boldizsár által 1664-dik Esztend őben Debrecen, 1666 [Hasonmás kiadás ] : (Szeged), [1994 ] (Barnaföldi Gábor Arch ) 83 p * Bényei Miklós : A centralista Pesti Hírlap és Debrecen = HBMLÉ XXI Db, p Bényei Miklós : 'Sombory Imre bihari nemes levele Széchenyi Istvánhoz _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Dankó Imre : Az egyik szlovák becsmérlő szólásunk eredete = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p [Debreczeni Magyar Kalendárium 1841 ] * Dankó Imre : A Nagytemplom 1806-ban készített és befalazott emlékpatai _ D L : Az András templomtól a Nagytemplomig Db, p Dankó Imre : A Nagytemplom néprajzi vonatkozásai = D L : Az András templomtól a Nagytemplomig Db, 1994 (Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség ) 3-15 p * Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei 1575 Ford, sajtó alá rend Szalay Emőke Szerk Rácz István (Kiad a) Megyei Levéltár Db, p /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 24 / * Demény Lajos : A református énekeskönyv 1642 évi román fordítása = Erdélyi Tükör, sz p [A debreceni Református Kollégium könyvtárában őrzött kéziratról ] * Ecsedy Judit, V : A legnépszerűbb 17 századi magyar könyv = Magyar Grafika, sz p [Praxis pietatis Főleg az 1643-as váradi kiadásról ] * Evlia Cselebi : Várad ostroma = Korunk, sz p [A Magyarországi utazásai /Bp 1904 / c kötetből] Fekete Csaba : Mikor jelent meg az Öreg Debreceni Énekeskönyv? Református Egyház, sz p [ ] * Fényes Elek: Bihar és Szatmár vármegye a 19 század elején = Korunk, sz p [A Magyar Országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotfa /Pest, 1836/ c mű 4 kötetéből] * Goldman, György - Szénászky, Júlia G : Die neolitische Esztár-Gruppe in Ostungern = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Hodgyai Tamás : Piaci élet Nagyváradon a XVIII században és a XIX század elején = VIII Kézműves-ipar-történeti Szimpózium Veszprém, p * Jakó Zsigmond : Ember és táj a középkori Biharban = Korunk, sz 7-19 p

8 370 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 * Justyák János : Debrecen időjárása régi feljegyzések alapján / / _ Légkör, sz p * Kahler Frigyes : Tizenkét újkori pénzlelet Debrecenbő l = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Kocsis Attila : Énekeskönyv, melyből szoktanak az úrnak dícseretet mondani _ Református Egyház, sz 162 p [Debrecenben jelent meg, 1569-ben ] * Kocsis Attila : A Váradi Zsinat 425 évfordulója = Református Egyház, sz p * Kocsis Elemér : "Bocskai angyalai " = Református Tiszántúl, sz 7 p [A hajdúkról ] * Kormos László : Verbindungen Debrecens und der reformierten Kollegiums mit der europáischen Universitáten in der Aufclám-ungszeit = DMÉ Db, p * Lévai Béla : Mihálylaka birtok története = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p [Macshoz tartozott, 1285-XV sz vége ] * Lévai Béla : Monostor birtoklástörténete = DMÉ Db, p * Lévai Béla : Szóládmonostora = Magyar Nyelvőr, sz p {Árpád-kori falu a debreceni Nagyerdő északi határán] Máthé Márta, Sz : Adatok az Ottomány-kultúra eredetéhez /Kutatási vázlat / _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Etlmica ) p [Berettyó-völgy ] * Matkó László : Református lelkészek mint "héber" költők és nyelvtanárok _ Múlt és Jöv ő, sz p [XVII-XVIII sz ; a debreceni Református Kollégiumra alapozva ] * Mödy György : Ferencesek és domonkosok Debrecenben a reformáció koráig _ Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Módy, György : Franziskaner und Dominikaner in Debrecen bis zur Reformationszeit = DMÉ Db, p * Nagy Sándor : A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben í = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, P * Nepper Ibolya, M : ~Neuere Gráberfelder aus der Landnahmezeit aus Hajdú- Bihar Komitat = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Nepper Ibolya, M - Máthé Márta, Sz : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége /Leletkataszter / = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p : * Ojtozi Eszter : Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 17 századi külföldi könyveiben I /Református papok és tanárok könyvei / = Magyar Könyvszemle, sz p * Ojtozi Eszter : A Témáni Elifáz válasza a Keresztény Jóbnak Előkerült az RMK III 6881 teljes példánya = Magyar Könyvszemle, sz p :

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 37 1 [A Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának állományában ] * Páll István : Egy sápi lakóház építésének dokumentumai a XVIII századból = In memoriam Sztrinkó István Db, 1994 (KLTE ) p * Polgár-Csőszhalom A Late Neolithic seftlement in the Upper Tisza region and its cultural connections /Preliminary report / = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Rácz István : A debreceni kollégium erdélyi fejedelmektő l és főrendektő l nyert adományai = Protestáns Szemle, sz p * Starnini, Elisabeth : Typological and technological analysis of the Körös Culture stone assemblages of Méhtelek-Nádas and Tiszacsege /North-East Hungary/ A preliminary report = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XXXVI Nyíregyháza, (1994 ) p * Szállási Árpád : Az els ő magyar bábakönyv és előzményei = Krantz, Henrik : Bába mesterségre tanító könyv Ford Weszprémi István Debrecen, 1766 [Hasonmás kiadás] : (Db, 1994 ) [3-14 ] p * Takács Béla : Debreceni mesterlegények "remek-rajzai " = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Tóth István : A váradi puritánok költészete = Confessio, sz p * Varga Gyula : A hajdú telek = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p * Zoltai Lajos munkáiból [Közli] : Radics Kálmán = HBML XXI Db, p [A polgári szabad bormérés Debrecenben : vetélkedése a régi debreceni háztartásban : p ] p ; Tejtermékek és húsfélék * Pusztai Ilona : Debrecen Város Magistrátusának jegyz őkönyvei 1573 [Ism ] _ Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p Kapitalizmus kora * Adatok egy megíratlan családregényhez = Múlt és Jövő, 1994 i sz p [Négy dokumentum Csengeri Ábrahám /izraelita/ sámsoni és debreceni letelepedéséhez, 1851 ] * Arnóth Sándor : Adalékok a püspökladányi zsidók történetéhez = DMÉ Db, p Arnóth Sándor: Püspökladányiak a 48-as forradalom és szabadságharc csataterein = Első püspökladányi kalendárium 1994 (Püspökladány), [1994 ] P * Bényei Miklós : A hajdúvárosok gyásza Széchenyi István halálakor = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p * Buczkó József : Ekekovács újítók Hajdúnánáson = Történeti és népraj zi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p

10 372 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Csohány János: A hittanszaki önképző társulat története = Református Egyház, sz p [Debreceni Református Teológiai Akadémia, ] * Csohány János: Március 15-i ünnepi beszéd a Debreceni Református Kollégium oratóriumában = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p [Az 1848 márciusi napok a Református Kollégiumban ] * Dankó Imre : Hunfalvy Pál benyomásai Debrecen egyházi életér ő l 1849-ben II rész = Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, sz p * A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / (Szerk Feuermann László ) (Kiad a Debreceni Zsidó Hitközség) Db, p [Emlékbeszédek, visszaemlékezések, kronológia, adatok ] Egy 130 évvel ezel ő tti levél Balogh Ferenc levele Balogh Péter püspökhöz [Közli] : Kormos László = Református Tiszántúl, sz 7-8 p * Fleisz János : Nagyvárad a dualizmus korában / / Kandidátusi értekezés tézisei Bp, p * Gazdag István : Debrecen országgyű lési képviselői I = HBMLÉ XXI Db, p [ 1918-ig ] * Gazdag István : Debrecen város történeti kronológiája X = HBMLÉ XXI Db, p * Goda Éva : A debreceni kaszinó könyvtára = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz 3-14 p * Hermann Róbert : Görgei Artúr és Kossuth darabjai = Századok, sz p [Köztük : 1849 januártól május végéig / p / ] Lajos Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok (Kiad a Történelembarátok Köre Alapítvány ) (Székesfehérvár), [1994 ] 98 p /História klub füzetek 10 / /Fejér Megyei Levéltár közleményei 17 / [Madarász László, 1849, Debrecen ] * Indig Ottó : Váradi Parnasszus : Nagyvárad, 1994 Literator 182 p 6 t * Kádár Péter : Adalékok a Kálvin Szövetség történetéhez levelezésének kiadatlan Irodalmi és sajtóélet a századfordulón rész ) Ravasz László és Baltazár Dezső viszonya a Kálvin Szövetséggel = Református Egyház, sz p Karácsony Sándor : Kísérleti parasztgimnázium Földesen, az tanévben = K S pedagógiai írásaiból (Pécel), [1994 ] 7-18 p * Karády Viktor : A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről /1910/ = Regio, sz p [Hajdú-Bihar megye, Debrecen és Nagyvárad ] * Klein Rudolf: A debreceni zsinagógák = Múlt és Jövő, sz p Kossuth Lajos : Írások és beszédek b ő l (Vál, sajtó alá rend, összekötő szöveget, jegyzeteket és magyarázatokat írta Katona Tamás ) [2 kiad ] Bp, 1994 Európa 651 p 10 t

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 373 [1849 január 6-május 30, Debrecen : p ] * Kürti Katalin, Sz : Színháztörténet - fototörténet Debreceni színészfotók' között = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Lakner Lajos : Irodalom és értelmiség a századfordulón és a két háború között Debrecenben / A Csokonai Kör irodalomszemlélete / = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Lazarovits László : Tényvázlat, a Debrecen-Apafa katonai lőtér területén, október 13-án végrehajtott tömeges kivégzésekrő l = A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / Db, p * Magosh M György : Apám, a tábornok Részlet a Vadfa című önéletrajzi regénybő l = Múlt és Jöv ő, sz p [Debrecen, , Zsidó Reálgimnázium ] Magosh M György : Vadfa [Visszaemlékezések ] (Bp 1994 Apr Rt ) 257 p /Múlt és Jövő könyvek / [Debrecen, két világháború között ] Magyarországi zsidó hitközségek 1944 április A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán Közzéteszi Schweitzer József I rész : Adattár Az eredeti kérdőívek alapján sajtó alá rend Frojimovics Kinga (Szerk Komoróczy Géza ) [1-2 köt ] Bp, 1994 MTA Judaisztikai Kutatócsoport 888 p /Hungaria Judaica 6 / [A Hajdú-Bihar megyei hitközségek adataival ] Matkó László : Zsidó sírok református temetőben Bakonszeg = Múlt és Jövő, Db, sz 91 p Mónus Imre : A hajdúböszörményi ref iskolaszék története = HBMLÉ XXI Db, p Nagy Sándor : A hajdúkerületi büntető törvényszék évi működésének vázlata = HBMLÉ XXI Db, p Nagybákay Antal Zelmos : Két százesztendős debreceni családtörténeti adalék = DMÉ Db, p [Kaffka-Gáll-Bosznay-Rickl-Dusóczky- és a Sesztina-családról ] Nyakas Miklós : Beállottam Arany János toborzó verseinek történeti hátteréhez = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p [Az 53 Bocskai/ gyalogzászlóalj toborzása Nagyszalontán és környékén, ] Ölveti Gábor : Közegészségügy és közművek a XIX század végi Debrecenben = HBMLÉ XXI Db, p * Síró Béla : A debreceni zsidóság szellemi arcképéhez = Múlt és Jöv ő, sz p * Spira György : Kossuth hagyatékából = Századok, sz p [Huszonöt levél ; köztük három Debrecenben kelt, 1849 április-májusban ] * Szabó Sándor Géza : A Csokonai Kör alapításának előzményei = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p * Szendiné Orvos Erzsébet : A Debreeceni Fazekas Ipartársulat története a levéltári források tükrében / / = HBMLÉ XXI Db, p

12 374 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Szűcs Ernő : Ötven éve pusztult el Debrecen külső ispotályi temploma _ Honismeret, sz p Takács Béla : A balmazújvárosi "testvéri közösség" története Egy paraszt szektamozgalom a századforduló idején (Kiad a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék ) Db, p /Folklor és etnográfia 82 / Thuróczy György : Kropotov nem tréfál (Kiad a Megyei Könyvtár ) Db, p [Visszaemlékezés a debreceni 16 rohamtüzérosztály második világháborús sorsára] Timár Lajos : Asszimiláció és cionizmus? A debreceni zsidóság társadalma a két világháború között = Múlt és Jövő, sz p Varga Gyula : Emlékezés az egykori iskolámra = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p [Téli Gazdasági Iskola - Berettyóújfalu, ] Varga Károly : Berettyóújfaluban van Liszt Ferenc orgonája! = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p Vilcsek Béla : A Holnap dráma- és színházeszménye = Irodalomtörténet, sz p Vitályos László : Adalék a Holnap történetéhez = Magyar Könyvszemle, sz p Weisz Pál : Dávid kövei Beköszönt ő beszéd Tartotta 1937 XI 14 A debreceni statusquo-ante izraelita anyahitközség Deák Ferenc utcai templomábán = Múlt és Jövő, sz 7-12 p Wilhelm Sándor : Hagyományos halászat az Érmelléken = Népismereti dolgozatok 1994 Bukarest, 1994 Kriterion p Darvay Nagy Adrienne : Nagyváradi könyvüzenet Indig Ottó : Váradi Parnasszus Irodalmi és sajtóélet a századfordulón [Ism ] = Könyvvilág, sz 39 p Enyedi György : Timár Lajos : Vidéki városlakók [Ism ] = Magyar Tudomány, sz p * Gyáni Gábor : Timár Lajos : Vidéki városlakók Debrecen társadalma [Ism ] = BUKSZ Budapesti könyvszemle, sz * Lenkei Ferenc : Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok [Ism ] = Hadtörténelmi Közlemények, sz p * Prepuk Anikó : Vidéki zsidó városlakók = Múlt és Jöv ő, sz p [Ismertetés Timár Lajos Vidéki városlakók Debrecen társadalma c könyvének a zsidókra vonatkozó fejezetér ő l ] * Szajbély Mihály : F Csanak Dóra : Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában Csanak József úti levelei 1862-b ől [Ism ] = Hungarológiai Értesítő, sz [1994 ] p

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 375 * Urbán Aladár : Hermann Róbert : A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok [Ism ] = Századok, sz p 1945 utániidőszak * Antal Gábor : Egy élet bizonyos vonásai (5-8 rész ) = Kapu, sz p, 6-7 sz p, sz p, 3 sz p, 4-5 sz p [Emlékezések ; Debrecen, 1944 november február ] * Baják László : Az Ideiglenes Nemzetgyű lés emlékezete = Honismeret, sz p * Bakos Lászlóné - Reszler Györgyné : Bihar és Hajdú-Bihar megye a statisztika tükrében = Gazdasági és Statisztika, sz 3-23 p * Belgyár Lászlóné : A megye önkormányzati könyvtárainak négy éve számokban = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p [ ] * Debrecen megyei jogú város önkormányzatának évi tevékenysége Szerk Süli-Zakar István (Kiad a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány ) Db, p * A debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány kísérlete egy új hadsereg megszervezésére 1945-ben Szerk Ravasz István Kiad HVK Tudományos Munkaszervezési Osztály Bp p * A Debreceni Orvostudományi Egyetem I sz Belgyógyászati Klinikájának emlékkönyve (Db, 1994 ) [71] p * A Debreceni Posta Oktatási Központ jubileumi évkönyve 1994 (Szerk Boros István ) (Kiad a Magyar Posta Rt Debreceni Igazgatósága ) (Db, 1994 ) 134 p [ ] Elődi Pál : Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézete = Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézete Db, p * Én lettem az Ideiglenes Nemzetgyűlés jegyzője " Vörös Vince kisgazdapárti politikussal beszélget Sári Katalin = Honismeret, sz p Erd ő si Ferenc : A közlekedési infrastrukturális ellátottság területi jellemzői az Alföldön = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Ezer deportált nő A Népbírósági Közlöny 1946 szept 3-i számából = A debreceni holocaust ötvenedik évfordulójára / / Db, p Fábiánné Kiss Erzsébet : A honárulók vagyonának lefoglalása és kezelése Az es pénzügyi adminisztráció egyik speciális feladata = Századok, sz p [Bőven ír a debreceni szakaszról ] Filep Tibor : Közbiztonsági őrizetben = Hitel, sz p [Debreceni internáltak 1957-ben ] Gaál Zsigmond : 25 éves a Földesi Karácsony Sándor" Művelő dési Központ Vegyes Kórusa = Rubato, 14 sz 1995 március 9 p

14 37 6 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Hajdú Zoltán : Az Alföld közigazgatási-térszervezési csomó- és vitapontjai 1949 és 1956 között = Alföldi társadalom köt Békéscsaba, P Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve 1993 [Kiad a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Db, , [29] p A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat négy éve (Kiad a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat ) Db, p 1 t Harcsa István : A paraszti polgárosodás lehetőségei az Alföldön = Alföldi társadalom köt Békéscsaba, p [ es évek] (Kiss Imre) : Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság története az események tükrében /Megalakulástól 1986-ig / [Kiad a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság ] [Hajdúszoboszló, 1994 ] 170 p Korompai Gábor : Debrecen közlekedésföldrajza helyzete : helyi és átmenő forgalom = Tanulmányok Debrecen városföldrajzából Db, p [ ] Kovács Csaba : Az alföldi népesség jövedelmi helyzete és jövedelmi viszonyai és időszakában = Alföldi tanulmányok köt Békéscsaba, p Molnár István, D : Húszéves a lengyel szakos képzés Debrecenben _ Debreceni Szemle, sz p Nagy Zoltán : Hogy lettünk mi Kossuth Lajos Tudományegyetem, avagy hogyan foroghat valaki a sírjában a születésnapján? = Debreceni Szemle, sz p Nagy Zsuzsa : Fél évszázad krónikása /Adalékok az 50 éves Hajdú-bihari Napló és elődjei történetéhez / (Kiad a Napló Lapkiadó Kft ) Db, p Oroszné Milicz Zsuzsa : Szabadpolcos egységek kialakítása a Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárában = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz 3-10 p Straky Tibor : Kórusélet Debrecenben = Rubato, 12 sz 1994 május 5-6 p Süli-Zaka r István : A lakóhellyel való azonosulás egy debreceni lakótelepen _ Társadalomkutatás, sz p [Akadémia-lakótelep, 1980-as évek ] Süli-Zakar István - Béres Csaba : A Ligetaljai Településszövetség fejlesztési stratégiájának alapjai /A dél-nyírségi kistérség fejlesztésének szociológiai és társadalomföldrajza problémái / (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgy ű lése) Db, p /Területfejlesztés 3 / Szabó László : Várasfenes /Finis/ és Körösszakál vizsgálatáról /Tájékoztató a csoport munkájáról - Nagyvárad, 1993 / = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica) p Taar Ferenc : Sorsfordulón /Ligetaljai változások / (Kiad a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Közgyű lése ) Db, p /Településfejlesztés 4 /

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII * Tar János : Hősök ők! A Balmazújvárosról 1945 január 14-én Szovjetunióba elhurcolt 547 fő tragikus története = Hunnia, 51 sz 1994 febr p [Emlékezések ] * Varga Lajos : Szép volt, lányok! A Debreceni VSC nő i kézilabdacsapatának története Db, p 16 t * Vida István : Ötven éve történt Orosz levéltári dokumentumok az Ideiglenes Nemzetgy ű lés összehívásáról és az Ideiglenes Kormány megalakulásáról = Rubicon, sz Melléklet : p * Völgyesi Zoltán : Az 1944 végi szovjet megszállás következményei egy kisvárosban (1 ) = Tanulmányok 1994 (Kiad a) Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Db, p [Hajdúnánás ] 377 Böő r László : 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban [Ism ] = Levéltári Szemle, sz p Borbándi Gyula : A nemzet fénylő csillaga Könyvek az ötvenhatos forradalomról = Hitel, sz p [Köztük : 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban - 98 p ] Hajnal Károly : Béres Csaba - Süli-Zakar István : Térbeli hátrányok - társadalmi problémák [Ism] = Földrajzi Értesít ő, sz 40 p Valuch Tibor: Völgyesi Zoltán : Hajdúnánás 1956-ban [Ism ] = Debreceni Szemle, sz p Életrajzok, nekrológok Az 1944 évi december hó 21-re Debrecenbe összegyűlt, majd kés őbb Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyű lés almanachja 1944 december november 29 (Főszerk Vida István Szerk Kiss József, Somlyai Magda ) (Kiad a Magyar Országgyű lés ) Bp, p [Hajdú-bihari személyekkel ] Csohány János : A debreceni Pantheonba javasolt református személyiségek _ Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Dánielisz Endre : Nagyszalonta jeles szülöttei Levéltár) 67 p [Gyula], 1993 (Békés Megyei [Földi János, Lovassy László, Arany János, Rozvány György, Arany László, Debreczeni István, Kiss Ferenc /anatómus/, Zilahy Lajos, Major Henrik, Sinka István, Kulin György, Bonczos István /író/, Teodor Nes, Erdélyi József /költő/ ] Ki kicsoda a hírközlésben? /Újságírók, a sajtó, a rádió, és televízió szerkeszt ő i, tudósítói / Szerk Bodrits István, Viczián János (Szekszárd, 1994 ) Babits K 487 P /A századvég magyarsága 2 ; A Révai új nagylexikona segédkönyvei 1 /

16 378 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Magyar életrajzi lexikon / / Főszerk Kenyeres Ágnes Bp, (1994 ) Akadémiai K 993 p Magyar utazók lexikona Szerk Balázs Dénes Bp, p Varga Gábor : A régi debreceni református tanítóképzés országos hírű tanárai I- III = Kollégiumi Híradó, sz 2 p, 5 sz 2 p 6 sz 2 p * Nagy János : In memoriam Ady Endre" - Nagyváradon = Erdélyi Tükör, sz p [Debreceni kapcsolatokról is szól ] Ármós Endre : Ármós Bálint emlékezete = HBML XXI Db, p Tarczy Péter : Történelem egy megsárgult könyv lapjain Bagossy Imre emlékezete = TP : Szivárványidőben Hajdúböszörmény, 1994 Szabadhajdú K p Nyakas Miklós : Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Lampe - Ember Pál egyháztörténetéhez = HMÉ VIII Hajdúböszörmény, p Bitskey István : A, ;sacro poéma" debreceni tudósa /Bán Imre, az italianista / _ Italianistica Debreceniensis A Kossuth Lajos Tudományegyetem Olasz Tanszéke és áz Olasz Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve I Db, p Csohány János: Előterjesztés Bán Imre díszdoktori címmmel történ ő kitüntetése érdekében a Debreceni Református Teológiai Akadémia tanári karának gy ű lésén = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Fülöp Lajos : Bán Imre emlékezete = Irodalomismeret, sz p Balassa Iván : Baltazár anekdoták = Múzeumi Kurír, 66 sz p [Baltazár Dezső] Matkó László : Él mólé rahamim Baltazár Dezső református püspök / / = Múlt és Jöv ő, 1994 : 1 sz p Szabadfalvi József: N Bartha Károly, a tanár-etnográfus = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) p A Tücsökzene" hősei Bay Zoltánnal ifj Szabó Lőrinc beszélget = Természet Világa, sz p [Bay Zoltán és Szabó Lőrinc debreceni diákéveirő l ] Wagner, Francis S : Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője (Ford Halász Péterné :) Előszó : Szent-Györgyi Albert Bp, (1994 ) Akadémiai K 100 p Benkő István / / = Magyar Grafika, sz 25 p Falvay Károly : Béres Andrásra emlékezem = Táncm űvészet, sz 28 p : Mályusz Elemér : Bessenyei György múzsájáról, Grass Frigyemérő l Irodalomtörténeti Közlemények, sz p Bocz Péter : Bocskai István végrendelete egy 1790-ben kiadott könyvben Honismeret, sz p [Victorini de Chorebo /= Sinay Miklós/ füzete ] Debreczeni Attila : Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására Irodalomtörténeti Közlemények, sz p [Az ún Orczy-Koháry-levélrő l /1797/ ]

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII * Egyed Emese : A debreceni Árkász = Látó, sz p [Csokonai Vitéz Mihály] * Horgas Béla : Kleist - Csokonai A Tavasz /Részletek/ = Liget, sz p * Szép Beáta : Kiadatlan Csokonai-bejegyzések = Magyar Könyvszemle, sz p [A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium könyvtárának négy könyvében ] * Szigethy Gábor : Széljegyzetelt Csokonai = Kortárs, sz p [Rohonczy Julianna széljegyzetei Csokonai Vitéz Mihály mű vei es, három kötetes kiadásának 1-2 kötetéhez] Szilágyi Ferenc : Két géniusz Csokonai és Csoma nyomában = Confessio, sz p Takács Gyula : Furcsa Farsangi Napló " Csokonai Vitéz Mihály olvasása közben Idézetek, jegyzetek, versezetek és kérdezések = Somogy, sz p Kiss Jen ő : Csűry, Zsirai és az akadémiai Nagyjutalom = Magyar Nyelv, sz p [Cs űry Bálint] Damjanovich Sándor : A kutatás szabadsága /most és mindörökké / _ Debreceni Szemle, sz p [Emlékezés kutatói pályájára ] Nemes Mónika : Emlékezés Diószegi Sámuelre, a botanikus prédikátorra _ Természet Világa, sz Melléklet : LXXXVI-LXXXVIII p Priszter Szaniszló : Egy tudós prédikátor Debrecenbő l = Természetbúvár, sz 34 p [Diószegi Sámuel ] Bényei Miklós : Édes Gergely levele és ódája Széchenyi Istvánhoz = Múzeumi Kurír, 66 sz p [Helyi vonatkozásokkal ] Scheiber Sándor : Gyászbeszéd Erdélyi Mihály felett 1978 szeptember 24-én = Múlt és Jövő, sz 48 p Csohány János : Erdős Károly = Cs J : Egyháztörténeti írások Db, p Balázs Sándor : Fazekas Mihály : Lúdas Matyi Kísérlet egy újabb megközelítésre = Irodalomtörténet, sz p Vasy Géza : Fazekas Mihály es ő dicsér ő éneke = Jászkunság, sz P Kulcsár András : Dr Fornet Béla élete és munkássága (Kiad a DOTE Rektori Hivatala) (Db, 1993 ) 45 p 11 t Ujváry Zoltán : Gazda László hatvanéves = Történeti és néprajzi tanulmányok Db, 1994 (Ethnica ) 9-15 p Kelemen Elemér : Gönczy Pál / / = K E : Ezeréves a magyar iskola Lapok a neveléstörténetbő l [Bp, 1994 ] (Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája ) p 379

18 380 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994 Salga Attila : A reformer pedagógus Gönczy Pál / / = Világító Ceruza, sz 8 p ' Fasang Árpád : Gulyás György / / = Honismeret, sz P Jánosi Zoltán : Remitologizáló érintkezések - és Nagy László-előforrnák - Erdélyi József és Gulyás Pál költészetében = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, sz p Beck Mihály : Gunda Béla Megemlékezés Gunda Béla temetésén _ Debreceni Szemle, sz p Lukács László : Gunda Béla sírjánál = Honismeret, sz p Ujváry Zoltán : In memoriam Gunda Béla / = Múzeumi Kurír, 66 sz p Szücs György : Harandghy Jen ő Bp p Erdész Sándor : A magyar Faust-mondák = Ethnographia, sz [1994 ] p [Főleg Hatvani Istvánról ] Rácz István : Hatvani István vagyona és társadalmi előjogai = Agrártörténeti Szemle, sz [1994 ] p Tör ő Imre : Dr Huzella Tivadar / / [Kiad a] a Debreceni Orvostudományi Egyetem Db, p /A debreceni orvosképzés nagy alakjai 4 / Dankó Imre : Ikvai Nándor és néprajzi muzeológiánk = Studia comitatensia 24 Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére Szentendre, p Fekete Csaba : Jánki Péter munkássága a Kollégiumi Könyvtárban = DMÉ 1991 Db, 1993 [1994 ] p Juhász Béla : Száz éve született Juhász Géza = Alföld, sz p Diósszilágy i Ibolya, F : Költő a Holnap városában Juhász Gyula nagyváradi évei Nagyvárad, 1994 Literator 290 p Faludi Szilárd : A másik ember " Karácsony Sándor / / és az alexandriánusok " = Iskolakultúra, sz p (Hatvany László) : Karácsony Sándor és pedagógiája = Karácsony Sándor pedagógiai írásaiból (Pécel), [1994 ] p Lányi Gusztáv : A negyedik oldal Karácsony konferencián = Valóság, sz p Sándor az 1943-as szárszói Károlyi Sándor levelei feleségéhez / / (1-2 köt) (Szerk, jegyzetekkel és mellékletekkel ellátta : Kovács Ágnes ) Db, 1994 (KLTE ) 589 p [A levelek egy része hajdú-bihari keltezésű : Földes, Konyár, Debrecen, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Berettyóújfalu, Hajdúhadház ] TIGY [Tóth István György] : Jobban volt akkor, mint most Kazinczy nagyapaképe = Rubicon, sz 38 p [Kazinczy Ferenc bihari nagyapjáról, Bossányi Ferencr ő l ] Lampé László : Dr Kenézy Gyula / / (Kiad a DOTE Rektori Hivatala ) [Db, 1994 ] 27 p 11 t /A debreceni orvosképzés nagy alakjai 5 /

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 381 Halmos Sándor : A szívszakadás művészete Emlékezés Kepes Ágnes kerámikusra = Múlt és Jövő, sz 45 p * Ez időre tartozó magános gondolatok = Rubicon, sz 46 p [Keresztesi József nagyváradi református lelkész naplójából, 1790 tavaszán,] Kiss Tamás : Költők albumába Bevezető egy rádióm űsorhoz = Jászkunság, sz 15 p Kiss Tamás : A mi karácsonyunk = Jászkunság, sz 9 p [Visszaemlékezés ] Rideg István : Kiss Tamás, a kunsági szülőföld legmelegebb hangú költője" - a Kunsági elégia = Jászkunság, sz p Rideg István : Kiss Tamás ő szikéi = Jászkunság, sz p Konrád György : Biharban = Kritika, sz p [Visszaemlékezés ] Tarczy Péter : Balmazújváros - Brazília - Böszörmény Kordás Ferenc = T P : Szivárványidőben Hajdúböszörmény, 1994 Szabadhajdú K p Arnóth Károly : Máté " Egy emlékező összejövetel elé = Könyvtári Levelező /lap, 1994 l sz p [Kovács Máté ] Fülöp Géza : Tanítvány - három munkahelyen = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, sz p [Kovács Mátéról ] Kovács Mátéra emlékeztünk = Könyvtári Levelez ő/lap, sz 5-7 p [Arnóth Károly, Urbán Pálné, Barta Magda és Sipos Csaba írása ] Hadházy Csaba : Dr Krompecher István (Kiad a DOTE Rektori Hivatala) (Db, 1993 ) 19, [46] p /[A debreceni orvosképzés nagy alakjai 3 ]/ Szénássy Barna : Kürschák József emlékezete = Debreceni Szemle, sz p Filep Tamás Gusztáv : A kegyelem útjai Lovassy László jurátus úr = Kortárs, sz p Csohány János : Nyolcvanéves lenne Makkai László = Református Tiszántúl, sz 10 p Makláry Lajos élete és munkássága / / = Rubato, 13 sz 1994 augusztus 8 p Bocz Ernő : Manninger G Adolf a növénytermesztés kiemelked ő professzora = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE p Győrffy Béla : Manninger G Adolf munkásságának méltatása = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE 7-13 p Ruzsányi László : Emlékezés Manninger G Adolf professzorra, egyetemünk nagy tekintélyű tudósára = Manninger G Adolf tudományos emlékülés kiadványa a tudós halálának 40 évfordulóján Db, 1994 DATE p

20 382 Fekete Károly, ifj : Maróthi György emlékezete = Református Tiszántúl,, sz 11 p ; Rubato, 14 sz 1995 március 4 p Jancsovics Antal : 250 éve hunyt el Maróthi György = Muzsika, 1994 l0 sz 33 p Tóth Béla : Maróthi György (Kiad a MTA Debreceni Területi Bizottsága) Db, p Nadányi Zoltán - költő /Feketegy ő rös Budapest 1955 / = Újfalui Kalendárium 1995 (Berettyóújfalu, 1994 ) p Urbán V László : Szatíra és szerelem = Nadányi Zoltán : Hajnali találkozás Kötetben még nem publikált írások Bp, 1994 Aqua p Kronstein Gábor : Dinnyecs ő sz, Villonnal kezében Sárrétudvari Nagy Imrér ő l = Forrás, 1994 l sz p Németh G Béla : Nagy Miklós hetvenedik évére = Studia Litteraria XXXIII Db, (1994 ) 5-7 p Kodolányi Gyula : Egy magyar gentleman - a Kádár-korszakban = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Magay Tamás : Országh László, a lexikográfus = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Sherwood, Peter : Isn't `Országh' the Hungarian for `Dictionara'?" Memories and letters of László Országh = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Szilassy Zoltán : Néhány adalék a debreceni Országh-könyvtári hagyaték" ún possessori" bejegyzéseirő l = Emlékkönyv Országh László tiszteletére Eger, p Vadon Lehel : Országh László tiszteletére Eger, p Vadon Lehel : Országh László Főiskola) Eger, p Karasszon István : Lux lucet in tenebris Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma = Emlékkönyv Országh László [Kiad az] (Eszterházy Pákozdy László Márton, a tudós _ Református Egyház, sz p Hála József: Pávai-Vajna Ferenc, a néprajzkutató = Ethnographia, 1993 l sz [1994 ] p Barcza József: Pokoly József, a lelkész és egyháztörténész = B J-Csohány János : Pokoly József emlékkötet Db, p * Csohány János : Pokoly József pályakezd ő évei / /= Barcza József- Cs J : Pokoly József emlékkötet Db, p * Tamássy Lajos : Rapcsák András / / = Magyar 4 sz p *~ Tamássy, L[ajos] : András Rapcsák / / Mathematicae Debrecen 44 köt 1-2 füzet Db, p Károly Tanárképző Tudomány, 1994 Publicationes * Kormos László : Id Révész Imre / / kéziratos prédikációi a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban = Egyházak a változó világban A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai ; Esztergom, 1991 május Tatabánya, [1992 ] p

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.)

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) ÉVKÖNYVEK ár (Ft.-) DMÉ 1968 630 DMÉ 1974 630 DMÉ 1975 630 DMÉ 1976 630 DMÉ 1977 630 DMÉ 1978 630 DMÉ 1979 630 DMÉ 1980 630 DMÉ 1981 630

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

A Bihari Múzeum Évkönyve III, 1982.

A Bihari Múzeum Évkönyve III, 1982. A Bihari Múzeum Évkönyve III, 1982. TERMÉSZETTUDOMÁNY Kovács Gábor: Téli énekesmadarak vizsgálata Bihar és a Hortobágy szikesein 5 Szathmáry László: A bihardancsházi trepanált koponya 21 RÉGÉSZET, MŰVÉSZETTÖRTÉNET

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 1996 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1994. = HBMLÉ XXII. Db., 1995.(1996.) 363-388.p. Bényei Miklós: Helyismereti

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2001

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2001 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 449 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2001 BÉNYEI MIKLÓS Összeállításunk ettől az évtől a tételeket a bibliográfiai leírás érvényben lévő nemzetközi szabványainak

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1992. Bényei Miklós

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1992. Bényei Miklós HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1992 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1991. - HBML~ XIX. Db. 1992. 229-243. p. Bénye i Miklós : Rólunk írták 1991. Könyvek,

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV 383 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1997 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK Balassa Iván irodalmi munkássága (1987 1996). = Európából Európába. Tanulmányok a

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK:

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Szálláshelyek: Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel**** Nagyerdei park 1. Tel.: 52/514-111, 52/514-183 Cívis Grand Hotel Aranybika**** 4025 Debrecen,

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. február 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből /. (II. 27.) Kgy számú HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben