...4 [Lol 'L ()'\

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...4 /..@:... [Lol 'L ()'\"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: (42) E-maiI: Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző: Ujhelyi Rita TÁJ ÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól [Lol 'L ()'\ ~....\.... Kósa Tímea adott területért felelős al polgármester aláírása...4 Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős főosztályvezető vagy kabinetvezető aláírása törvényességi véleményezést végző szeméy-7k aláírása: V""-''' / LA-Á.-D Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző...f/'... ~ '. (.. (~\... Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottság vagy bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság

2 Tisztelt Közgyülés! Mint ahogyan arról már többször is tájékoztattuk a Közgyűlést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban - kiemelten 2007 évtől számítvasikeresen pályázott a hazai és az európai uniós vonatkozású kiírásokra, jelentős forrásokhoz jutva az infrastrukturális fejlesztéseken túl, egyéb szakmai programok megvalósítására is. A as akciótervek vonatkozásában benyújtott pályázatok többsége (Keleti-körút építése, Közösségi Közlekedés fejlesztése, Informatikai infrastruktúra fejlesztése - Intelligens iskolák fejlesztése stb.) mára fizikailag teljesen lezárult, jelenleg a záró elszámolás fázisában tart. A szintén ebben az időszakban indult AGÓRA program és szennyvíz program kapcsán is sikereket könyvelhetünk el, hisz az elsőként említett projekt kapcsán sikerült olyan - az Irányító Hatóság által is jóváhagyott - módosításokat véghezvinnünk, mellyel a városnak valóban lehetősége nyílik a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum épületének rekonstnjkcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetésére, funkcióinak bővítésére és átszervezésére. A es akciótervek keretében elkészített és támogatást nyert pályázatok egy része is a végső elszámolási szakaszban tart, úgymint Nyírszőlősi kerékpárút építése, Wesselényi Szakiskola rekonstrukciója stb. A Borbányai hulladéklerakó rekultivációja tárgyú program előkészítése (tulajdonosi problémák kezelése stb.), szintén az elmúlt hetekben zárultak sikerrel. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt másfél év vonatkozásában mintegy 22 db fel h ívásra pályázott. Jelen tájékoztató keretében - a fentiekhez igazodva - ismételten szeretnénk beszámolni a jelenleg elbírálás alatt lévő és folyamatban lévő Önkormányzat által megvalósított pályázatokról, melyeket jelen dokumentum 1., 2. és 3. számú mellékletének keretében tesszük meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékietek szerint jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, június 18.

3 Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE...../2012. (VI. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól A Közgyűlés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól készült tájékoztatót az és 3. számú mellékletekbe foglaltak szerint t u d o m á s u I ves z i. A határozatot kapják: 1.1 a Közgyűlés tagjai 2.1 A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői j ~i\.~<"":n'" ~Cr k.

4 1. számú melléklet Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek Pályázat címe és száma Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn - Kiemelt projektjavaslat ÉAOP-2.1.1/E-12-k Nyíregyházi Iparfejlesztési Klaszter - Nyíregyháza délnyugati területei ipari átstrukturálódásának elősegítése - Kiemelt projektjavaslat Európai Határvárosok ETT megalapítása ETT Európai Határvárosok ETT működési költségeinek finanszírozása ETT Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-1f A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja ÉAOP-5.1.1/B-09-1f Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében KEOP 6.1.0/B/ Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 2012 ÉAOP-3.1.2/A Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező viziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával

5 HUSKROUA/1101/ Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.1.1/A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 4/2012. (III. 1.) BM rendelet Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése KEOP-2.4.0/B/2F/ A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP / A Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP / EduCo4Muni A Magyar-szlovák-román-ukrán önkormányzatok határon átnyúló oktatási együttműködésének megerősítése HUSKROUA/1001/247 From Integration to inclusion (Integrációtól az inklúzióig) 18. CITizenship aecea Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül NEM NYERT

6 1. Projekt adatlap PROJEKT CIME/ FENNTARTHATO KOMPLEX SZOLGAL T ATASFEJLESZTES ES REGISZTRÁCIÓS FUNKCIÓBÓvíTÉS SÓSTÓ GYÓGYFÜRDÓN SZÁMA: ÉAOP-2.1.1/E-12-K o005 Projekt , - Ft összköltsége: Támogatás ,- Ft összege: 100 % intenzitás (%): Projekt (tervezett) Kezdet: május kezdete és Befejezés: április befejezése: A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szerződés megkötésének. lejáratának és módosításainak dátumai P roje ktme nedzse r Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogya Nyíregyháza Sóstó (műszaki, Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket szakmai) tartalma: egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közteruleteket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető. színvonalas sétányok segítségével. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A fejlesztés tartalmi elemei a következők: 1. projektelem - Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása; 2. projektelem - Pálinka Főváros kialakítása 3. projektelem - Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása 4. projektelem - Egyedi gyógyászati profil kialakítása 5. projektelem - Állatpark fejlesztése - Andok világa 6. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; 7. projektelem - Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra feilesztése. Projekt jelenlegi május 7-én kerult benyújtásra a kiemeit projekt javaslat, melynek állása kapcsán május 22-én megkaptuk a Nemzetgazdasági Minisztérium támogató nyilatkozatát. Megvalósítást Nem releváns. hátráltató problémák. nehézségek: II

7 2. Projekt adatlap Projekt címel regisztrációs száma: Projekt összköltsége: Támogatás összege: i I intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: NYIREGYHAZIIPARFE..ILESZTESI KLASZTER - NYIREGYHAZA DÉLNYUGATI TERÜLETEI IPARI ÁTSTRUKTURÁLÓDÁSÁNAK ELŐSEGíTÉSE bruttó Ft. bruttó Ft. 50% Ebben a stádiumban nem releváns. A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. A projekt előzetes Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntésben részesült, a projektdokumentáció beadására várhatóan II. félévében kerülhet sor. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 230/2000. (X.25.) sz. határozatával jóváhagyott Hosszú távú településfejlesztési koncepció szerint a Simai út környékén helyezkedik el olyan összefüggő városrész, mely egy majdani "Rekonstrukciós Ipari Park" tervezett kialakitási területe lehetne. A Simai út környéke az a városrészi terület, mely a növekvő nagykereskedelmi, logisztikai és ipari fejlesztések terület igényét hivatott kielégíteni. Figyelemmel arra, hogy az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyornvonalának tervezési munkálatai befejeződtek (a nyomvonal jogerős építési engedéllyel rendelkezik, s az országos autópálya építési ütemterv része) a Simai út környékén lévő nagy kiterjedésű területek lehetnek egy majdani "Rekonstrukciós Ipari Park" kialakításának helyszínei. Az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyomvonala a Simai úton keresztül közvetlenül megközelíthető. Ezen területi adottság miatt az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyomvonalának megépítését követően a Simai út környéke mellett fekvő területek az M3-as autópályától kb. 4-6 kilométer távolságra találhatóak. A fejlesztési terület körül található jellemzően gazdasági, illetve mezőgazdasági célra hasznosított ingatlanok nagy, több száz hektáros kite~edése is alkalmassá teszi ezt a fejlesztési területet egy jövőbeni ipari park kialakítására. A város jelenlegi Ipari Parkja betelt, igyavárosvezetésnek alapvető feladata, hogy egy új, több irányba és jelentős mértékben bővíthető ipari park létrehozását tervbe vegye. A város szerkezeti adottságai, az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyomvonala és a lakóövezetek észak, északkelet irányba történő terjeszkedése miatt a jellemzett terület alkalmas egy új ipari park kialakítására. Az. igény pedig jelentős további ipari területek kialakítására Nyíregyházán. A Projekt közvetlen célja Nyíregyháza MJV leendő Ipari Parkjának kialakításához szükséges infrastruktúra megteremtése, a terület fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, s a terület Ipari Park létesítésére alkalmassá tétele. További közvetlen cél a beruházások, befektetések ösztönzése, a célterültre való "terelése".

8 Projekt jelenlegi állása Megvalósítást hátráltató problémák, nehézséqek: Az első fordulós projekt dokumentáció rendelkezésre áll. Kockázat: a pályázati kiírás megjelenésének elhúzódása. 3. Projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége:, Támogatás! összeqe: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: AZ EUROPAl HATARVAROSOK KORLATOLT FELELOSSEGU EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT -12-A ,- Ft + AFA ( ,- Ft) = ,- Ft ,- Ft + AFA ( ,- Ft) = ,- Ft 100% Kezdet: Befejezés: Nem releváns, a döntési mechanizmus függvénye. Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): A Társulás három város (Nyíregyháza, Beregszász, Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy m 2 -nyi területet és fős lakosságot jelent. Az ETT-be bevonandó magyar és külföldijogi személyek: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Beregszászi Városi Tanács - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata Jelen pályázat célja, hogy olyan - magyarországi székhellyel rendelkező - Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza, Szatmárnémeti és Beregszász város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a 3 érintett ország (Magyarország, Románia és Ukrajna) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térség ükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő leh ívásá ra, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére. A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfina nszírozásában, területi együttműködésben me.-rvalósuló

9 programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza, Beregszász és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata, Beregszász (UK) és Szatmárnémeti (RO) városokkal közösen, június 17-én pályázatot nyújtott be az "Európai Területi Társulások évi költségvetési támogatására" c. felhívásra Társulás alapítására. Nevezett pályázatot a közigazgatási és jgazságügyi miniszter Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette, így megkezdődhetett a Szerződés előkészítése, melynek aláírására december 19-én került sor. Ezt követően került sor azon közgyűlési és tanácsi ülésekre, melynek keretében az alapító tagok döntéshozó szervei határozatban fogadták el a Társulás megalapításához szükséges Egyezmény és Alapszabály tervezeteket, melyeket jóváhagyás céljából az illetékes nemzeti hatóságoknak is megküldtünk. Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII 3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Onkormányzata egy február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/ ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. A Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot, mely folyamat jelenleg is tart, így még nem rendelkezünk teljes körűen a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés benyújtásához szükséges jóváhagyásokkal. A fentiekben ismertetett helyzet értelmében Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőt (2012. május 31.) önhibáján kívül nem tudta tartani, ezért a Közreműködő Szervezet javaslatára a korábban elnyert forint támogatási összegről lemondott, és így lehetősége nyílt arra, hogy a fentiekben ismertetett 2012-es felhívásra azonos támogatási összeg fejében, azonos tartalommal ismételten pályázatot nyújtson be. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Jelenleg a projekt szakmai bírálata folyik. Romániában folyó helyi és kormányközi választások hátráltathat ják a román jóváhagyás meglétét, mely nélkül sajnos a Társulás bejegyzése nem lehetséges.

10 4. projekt adatlap PROJEKT CIMEt REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés meg kötésé nek, lejáratának és módosításainak dátuma i Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: EUROPAl HATARVAROSOK (ETT) MUKODESI KOLTSEGEINEK FINANSzíROZÁSA ETT , Ft + AFA ( ,- Ft) = ,- Ft ,- Ft + AFA ( ,- Ft) = , Ft 100 % Kezdet: Befejezés: Nem releváns, a döntési mechanizmus függvénye. Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (tefület, bevont települések száma): A Társulás három város (Nyíregyháza, Beregszász, Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy m 2 -nyi területet és fős lakosságot jelent. Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Beregszászi Városi Tanács - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata Feladatok és tevékenységek: A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Europai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján - nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg. Tudatosítani szeretné működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, meq.szerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát. Osztönözni kívánja a vállalkozói szellemet, biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata, Beregszász (UK) és Szatmárnémeti (RO) városokkal közösen, június 17-én pályázatot nyújtott be az "Európai Területi Társulások évi költségvetési támogatására" c. felhívásra Társulás alapítására. Nevezett pályázatot a közigazgatási és igazságügyi miniszter Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette, így megkezdődhetett a Szerződés előkészítése, melynek aláírására december 19-én került sor. Ezt követően került sor azon közgyűlési és tanácsi ülésekre, melynek keretében az alapító tagok döntéshozó szervei határozatban fogadták el a Társulás megalapításához

11 szükséges Egyezmény és Alapszabály tervezeteket, melyeket jóváhagyás céljából az illetékes nemzeti hatóságoknak is megküldtünk. Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII 3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/ ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. A Szatmárnémeti Városa is elindította jóvá hagyás i folyamatot, mely folyamat jelenleg is tart, így még nem rendelkezünk teljes körűen a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés benyújtásához szükséges jóvá hagyásokka I. A fentiekben ismertetett helyzet értelmében Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőt (2012. május 31.) önhibáján kívül nem tudta tartani, ezért a Közreműködő Szervezet javaslatára a korábban elnyert forint támogatási összegről lemondott, és így lehetősége nyílt arra, hogy a fentiekben ismertetett 2012-es felhívásra azonos támogatási összeg fejében, azonos tartalommal ismételten pályázatot nyújtson be. Jelenleg a projekt szakmai bírálata folyik. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Romániában folyó helyi és kormányközi választások hátráltathat ják a román jóváhagyás meglétét. mely nélkül sajnos a Társulás bejegyzése nem lehetséges. 5. projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összeqe: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma AZ ERKERTI LAKOTELEP NAGYV AROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINÖSÉGI MEGÚJíTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-1 F ,- Ft ,- Ft 79,73 % Kezdés: Befejezés: A pályázat értékelése két forduló alapján történik, án a "projektötlet" benyújtása történt meg, ennek a Kormány által történő akciótervi nevesítését (1347/2011. (X.19.) számú határozat szerint megtörtént) követően került sor a végleges projekt javaslat kidolgozására, amely május 3-án kerűlt benyújtásra. A folyamat időigényét figyelembe véve a Szerződés aláírása 2012 szeptemberéig várható.

12 Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Tóth Attila, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázatra vonatkozó szabályozás értelmében a megvalósítást kötelezően Városfejlesztési Társaság (esetünkben Nyíregyházi Ipari Park Kft.) bevonásával szükséges ellátni. Fő cél: Az érkerti lakótelep az épületállományának és köztereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése. Tevékenységek: - Az iparosított technológiával épült panelházak közös részei (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56.,58.,60.,62.,64.,66.,68.,65.,67.,69.). - A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda Nirág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervbe véve, míg a CivilházJrendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges. - Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrészközpont kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Erpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is - A fentieken túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás ), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. A projektötlet március 23-án került benyújtásra az érintett Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) felé. A formaijogosultsági hiánypótlás teljesítését követő jóváhagyás után elkezdődött a szakmai értékelő munka, melynek során szükség volt tisztázó kérdések megválaszolására is, melyet a megszabott határidőn belül teljesítettünk. Ennek elfogadását követően, október 25-én kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogya Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában támogatásra érdemesnek minősítette a projektötletet, ezáltal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. Igy elkezdődhetett a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, amely május 3-án került benyújtásra. Ezután megtörtént a hiánypótlási felhívás teljesítése és a felmerült tisztázó kérdések megválaszolása is. Jelenleg tehát a 2. fordulós támogatói döntésre várunk. A majdani megvalósítás (illetve annak előkészítése) során figyelemmel kell lenni arra, hogya program 14 konzorciumi partner (társasházak képviselői, civil szervezetek, intézmények) bevonásával történik, így fel kell készülni az együttműködéssel járó esetleges nehézségekre, a sok szereplő miatt felmerülhető kommunikációs problémákra.

13 6. projekt adatlap PROJEKT CIME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A HUSZARTELEP TERULETI ES TARSADALMI REINTEGRACIOJA ÉAOP-5.1.1/B-09-1 F ,- Ft ,- Ft 85,0% Kezdés: Befejezés: A pályázat értékelése két forduló alapján történik, án a "projektötlet" benyújtása történt meg, ennek a Kormány által történő akciótervi nevesítését (1347/2011. (X.19.) számú határozat szerint megtörtént) követően került sor a végleges projekt javaslat kidolgozására, amely május 3-án került benyújtásra. A folyamat időigényét figyelembe véve a Szerződés aláírása szeptemberéig várható. Tóth Attila, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázatra vonatkozó szabályozás értelmében a megvalósítást kötelezően Városfejlesztési Társaság (esetünkben Nyíregyházi Ipari Park Kft.) bevonásával szükséges ellátni. Szociális bérlakások felújítása A tevékenység keretében megvalósul a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósul meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek. Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása A meg üresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház kerül kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhet sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi ("nép ügyvédje") szolgáltatás. A tevékenység keretében megvalósul a helyiségek kialakítása, felújítása és a működtetéshez szükséges eszközök beszerzése. Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása A tevékenység keretében megtörténik az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodája, a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg. Közterületek fejlesztése - közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz ZS. U.- Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása. Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek

14 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében. A fentieken túl a projekt tartalmaz sof t elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést. menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. A projektötlet március 31-én kerűlt benyújtásra az érintett Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) felé. A formaijogosultsági hiánypótlás teljesítését követő jóváhagyás után elkezdődött a szakmai értékelő munka, melynek során szükség volt tisztázó kérdések megválaszolására is, melyet a megszabott határidőn belül teljesítettünk. Ennek elfogadását követően, október 25-én kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogya Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában támogatásra érdemesnek minősítette a projektötletet, ezáltal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. (gy elkezdődhetett a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, amely május 3-án került benyújtásra. Ezután megtörtént a hiánypótlási felhívás teljesítése és a felmerült tisztázó kérdések megválaszolása is. Jelenleg tehát a 2. fordulós támogatói döntésre várunk. A majdani megvalósítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett épületeket jelenleg is lakják, ezért szükséges lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. bevonása, illetve a vele való szoros, hatékony együttműködés azért, hogya munkálatok jól ütemezhetőek legyenek. 7. projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltséjje: Támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befeiezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: FENNTARTHATOSAGI TEMATIKAJU KOMPLEX KAMPANY MEGVALÓsíTÁSA NYíREGYHÁZÁN ÉS TÉRSÉGÉBEN KEOP-6.1.0/B HUF HUF 95% Kezdet: Befejezés: Ebben a fázisban nem releváns. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Projektünk célja, hogy olyan információkat szolgáltasson, amelyek a mindennapokban is használható a térségben élő lakosságnak, másrészt fel kell kelteni az emberek érdeklődését a környezet és természet, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedés minták elfogadására, és gyakorlására. Mindezt négy pillérre helyezzük: rövid

15 tájékoztató hírek a televízióban, szemléletformáló magazin készítése, fenntarthatósági témájú vetélkedő középiskolásoknak és fenntarthatósági témájú rendezvények szervezése. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósitást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázatot július 21-én nyújtottuk be az érintett Közreműködő Szervezethez (Energia Központ Kft.). Jelenleg folyik a pályázat szakmai átvizsgálása. Az elhúzódó döntési mechanizmus miatt a projektet nem tudtuk elkezdeni a tervezett időben, ezért nyertes projekt esetén mind a költségvetést, mind pedig a tevékenységek időbeli ütemezését módosítanunk kell majd a döntés függvényében. Információink szerint szűkös a rendelkezésre álló finanszírozási keret. 8. projekt adatlap PROJEKT elme/ NYIREGYHAZA ONKORMANYZATI TULAJDONU BELTERULETI REGISZTRÁCI6s ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE 2012 SZÁMA: ÉAOP-3.1.2/A o052 Projekt összköltsége: , - Ft TámoQatás összeqe: , - Ft intenzitás 90% (%): Projekt (tervezett) Kezdet: augusztus kezdete és Befejezés: július befeiezése: A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szerződés meg kötésé ne k, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid Onkormányzatunk a projekt keretében az Arany János út teljes (műszaki, szakmai) felújítását, illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban tartalma: körforgalom építését tervezi. A meg lévő út- és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany János u., Szarvas u., Kígyó u., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán. Projekt jelenlegi állása (készültségi A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a fok, beszámolási Közreműködő Szervezethez, hiszen véleményünk szerint számos időszakok, kifizetési szakmai ok nem került figyelembevéteire elbíráláskor. A maximális kérelmek stb.) 110 pontból pályázatunk 85 pontot kapott a szakértők értékelése alapján. A fellebbezés elbírálása folyamatban van. Megvalósítást hátráltató problémák, A fellebbezés eredményére várunk. nehézségek:

16 9. projekt adatlap Projekt címe/ regisztrációs száma: Projekt összköltsége: Támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D ,- Ft ,- Ft 90% Nem releváns Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is A tervezett beavatkozások éppen a fentebb részletezett tények miatt, az erőforrások hatékony felhasználása érdekében a vízgyűjtő rendszer szűk keresztmetszeteinek feloldására irányulnak:

17 1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig; 2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése; 3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése. 4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti áteresz átépítése; 5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése. Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a városi csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) november 30-án került a pályázat benyújtásra a Közreműködő Szervezethez. A pályázat hiánypótlása a megadott határidőn belül megtörtént, melyet a bírálati szakasz követett. A bírálati folyamat eredményeképpen a pályázat tartaléklistára került, ugyanis forráshiány miatt a projekt támogatására jelenleg nincs lehetőség. A későbbiekben várható azonban kormányszintű átcsoportosítás, melynek révén jelen projekt is támogatásban részesülhet. Az átcsoportosítás megtörtént, a hivatalos értesítést megkaptuk a támogató döntésről. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Forráshiány.

18 időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: bírálati szakasz követett. A pályázat tartalék listára került. Forráshiány. 10. projekt adatlap PROJEKT CIME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: I. intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és. befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási A KORNYEZETVEDELEM FEJLESZTESE MUNKACS ES UNGVAR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VíziKÖZMŰ HELVZETÉNEK (IvóVíZ ÉS SZENNYVíz) F~LMÉRÉSÉVEL,.TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREKFEJLESZTESIPROGRAMJANAK KIDOLGOZÁSÁVAL - HUSKROUA/11 01/068 Mindhárom partnervárost érintően: ,- (kb e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége ,- (kb e Ft) Nyíregyháza esetében: ,- (kb e Ft) 95% Kezdés: december 1. Befejezés: január november Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) viziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását - társult partnerként - a Nyírségvíz Zrt. végzi. A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: 1. jelenlegi helyzet analizise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival. A pályázati program január 31-én került benyújtásra. Ezt követően az eddigi egyetlen visszajelzés április 4-én érkezett, amikor nyilatkoznunk kellett a projektben betervezett ÁFA mértékét illetően.

19 időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Nem releváns. 11. projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltséqe: Igényelt támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A GYERMEKEK HAZA DELI OVODA KERTVAROSI CSICSERGO TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-4.1.1/A , Ft , Ft 77,95 % Kezdés: október 1. Befejezés: szeptember szeptember Ujhelyi Rita projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az Ovoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve. lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tomaszoba, (kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobileszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső kömyezete is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a

20 játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költsége ket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása. könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültség i fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázat április 2-án került benyújtásra, ezt követően megtörtént a hiánypótlás - határidőben történő - teljesítése is. Jelenleg a támogató döntésére várunk. Nem releváns. 12. projekt adatlap PRO..IEKT CIME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: intenzitás1%}: Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés meg kötéséne k tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A NYIREGYHAZI ESZTERLANC ESZAKI OVODA NYITNIKEK TAGINTÉZMÉNY FELÚ..líT ÁSA ÉS BÖVíTÉSE ÉAOP-4.1.1/A ,- Ft ,- Ft 95,0% Kezdés: október 1. Befejezés: szeptember szeptember Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Horváth István műszaki menedzser, Vagyongazdálkodási Osztály Gergely Lászlóné pénzügyi menedzser, Gazdasági Osztály A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meg lévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézmény terület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek ö ItözőveI és mosdóval. A meg lévő

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan

RegGov. Local Action Plan RegGov Regional Governance of Sustainable ntegrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Kőbánya (Budapest), Hungary April 2011 KÖZÉPMAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Szociális célú

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. NYÍRBOGÁT Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. NYÍRBOGÁT Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program NYÍRBOGÁT Nagyközség Önkormányzata 2013-2018 Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) 2013. június 12. Cím: 1054

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben