...4 [Lol 'L ()'\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "...4 /..@:... [Lol 'L ()'\"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: (42) E-maiI: Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző: Ujhelyi Rita TÁJ ÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól [Lol 'L ()'\ ~....\.... Kósa Tímea adott területért felelős al polgármester aláírása...4 Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős főosztályvezető vagy kabinetvezető aláírása törvényességi véleményezést végző szeméy-7k aláírása: V""-''' / LA-Á.-D Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző...f/'... ~ '. (.. (~\... Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottság vagy bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság

2 Tisztelt Közgyülés! Mint ahogyan arról már többször is tájékoztattuk a Közgyűlést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban - kiemelten 2007 évtől számítvasikeresen pályázott a hazai és az európai uniós vonatkozású kiírásokra, jelentős forrásokhoz jutva az infrastrukturális fejlesztéseken túl, egyéb szakmai programok megvalósítására is. A as akciótervek vonatkozásában benyújtott pályázatok többsége (Keleti-körút építése, Közösségi Közlekedés fejlesztése, Informatikai infrastruktúra fejlesztése - Intelligens iskolák fejlesztése stb.) mára fizikailag teljesen lezárult, jelenleg a záró elszámolás fázisában tart. A szintén ebben az időszakban indult AGÓRA program és szennyvíz program kapcsán is sikereket könyvelhetünk el, hisz az elsőként említett projekt kapcsán sikerült olyan - az Irányító Hatóság által is jóváhagyott - módosításokat véghezvinnünk, mellyel a városnak valóban lehetősége nyílik a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum épületének rekonstnjkcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetésére, funkcióinak bővítésére és átszervezésére. A es akciótervek keretében elkészített és támogatást nyert pályázatok egy része is a végső elszámolási szakaszban tart, úgymint Nyírszőlősi kerékpárút építése, Wesselényi Szakiskola rekonstrukciója stb. A Borbányai hulladéklerakó rekultivációja tárgyú program előkészítése (tulajdonosi problémák kezelése stb.), szintén az elmúlt hetekben zárultak sikerrel. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt másfél év vonatkozásában mintegy 22 db fel h ívásra pályázott. Jelen tájékoztató keretében - a fentiekhez igazodva - ismételten szeretnénk beszámolni a jelenleg elbírálás alatt lévő és folyamatban lévő Önkormányzat által megvalósított pályázatokról, melyeket jelen dokumentum 1., 2. és 3. számú mellékletének keretében tesszük meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékietek szerint jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, június 18.

3 Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE...../2012. (VI. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól A Közgyűlés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósítás alatt álló pályázatairól készült tájékoztatót az és 3. számú mellékletekbe foglaltak szerint t u d o m á s u I ves z i. A határozatot kapják: 1.1 a Közgyűlés tagjai 2.1 A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői j ~i\.~<"":n'" ~Cr k.

4 1. számú melléklet Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek Pályázat címe és száma Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn - Kiemelt projektjavaslat ÉAOP-2.1.1/E-12-k Nyíregyházi Iparfejlesztési Klaszter - Nyíregyháza délnyugati területei ipari átstrukturálódásának elősegítése - Kiemelt projektjavaslat Európai Határvárosok ETT megalapítása ETT Európai Határvárosok ETT működési költségeinek finanszírozása ETT Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-1f A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja ÉAOP-5.1.1/B-09-1f Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében KEOP 6.1.0/B/ Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 2012 ÉAOP-3.1.2/A Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező viziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával

5 HUSKROUA/1101/ Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.1.1/A Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 4/2012. (III. 1.) BM rendelet Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése KEOP-2.4.0/B/2F/ A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP / A Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP / EduCo4Muni A Magyar-szlovák-román-ukrán önkormányzatok határon átnyúló oktatási együttműködésének megerősítése HUSKROUA/1001/247 From Integration to inclusion (Integrációtól az inklúzióig) 18. CITizenship aecea Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül NEM NYERT

6 1. Projekt adatlap PROJEKT CIME/ FENNTARTHATO KOMPLEX SZOLGAL T ATASFEJLESZTES ES REGISZTRÁCIÓS FUNKCIÓBÓvíTÉS SÓSTÓ GYÓGYFÜRDÓN SZÁMA: ÉAOP-2.1.1/E-12-K o005 Projekt , - Ft összköltsége: Támogatás ,- Ft összege: 100 % intenzitás (%): Projekt (tervezett) Kezdet: május kezdete és Befejezés: április befejezése: A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szerződés megkötésének. lejáratának és módosításainak dátumai P roje ktme nedzse r Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogya Nyíregyháza Sóstó (műszaki, Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket szakmai) tartalma: egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közteruleteket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető. színvonalas sétányok segítségével. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. A fejlesztés tartalmi elemei a következők: 1. projektelem - Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása; 2. projektelem - Pálinka Főváros kialakítása 3. projektelem - Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása 4. projektelem - Egyedi gyógyászati profil kialakítása 5. projektelem - Állatpark fejlesztése - Andok világa 6. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; 7. projektelem - Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra feilesztése. Projekt jelenlegi május 7-én kerult benyújtásra a kiemeit projekt javaslat, melynek állása kapcsán május 22-én megkaptuk a Nemzetgazdasági Minisztérium támogató nyilatkozatát. Megvalósítást Nem releváns. hátráltató problémák. nehézségek: II

7 2. Projekt adatlap Projekt címel regisztrációs száma: Projekt összköltsége: Támogatás összege: i I intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: NYIREGYHAZIIPARFE..ILESZTESI KLASZTER - NYIREGYHAZA DÉLNYUGATI TERÜLETEI IPARI ÁTSTRUKTURÁLÓDÁSÁNAK ELŐSEGíTÉSE bruttó Ft. bruttó Ft. 50% Ebben a stádiumban nem releváns. A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. A projekt előzetes Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntésben részesült, a projektdokumentáció beadására várhatóan II. félévében kerülhet sor. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 230/2000. (X.25.) sz. határozatával jóváhagyott Hosszú távú településfejlesztési koncepció szerint a Simai út környékén helyezkedik el olyan összefüggő városrész, mely egy majdani "Rekonstrukciós Ipari Park" tervezett kialakitási területe lehetne. A Simai út környéke az a városrészi terület, mely a növekvő nagykereskedelmi, logisztikai és ipari fejlesztések terület igényét hivatott kielégíteni. Figyelemmel arra, hogy az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyornvonalának tervezési munkálatai befejeződtek (a nyomvonal jogerős építési engedéllyel rendelkezik, s az országos autópálya építési ütemterv része) a Simai út környékén lévő nagy kiterjedésű területek lehetnek egy majdani "Rekonstrukciós Ipari Park" kialakításának helyszínei. Az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyomvonala a Simai úton keresztül közvetlenül megközelíthető. Ezen területi adottság miatt az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyomvonalának megépítését követően a Simai út környéke mellett fekvő területek az M3-as autópályától kb. 4-6 kilométer távolságra találhatóak. A fejlesztési terület körül található jellemzően gazdasági, illetve mezőgazdasági célra hasznosított ingatlanok nagy, több száz hektáros kite~edése is alkalmassá teszi ezt a fejlesztési területet egy jövőbeni ipari park kialakítására. A város jelenlegi Ipari Parkja betelt, igyavárosvezetésnek alapvető feladata, hogy egy új, több irányba és jelentős mértékben bővíthető ipari park létrehozását tervbe vegye. A város szerkezeti adottságai, az M3-as autópálya nyugati elkerülő nyomvonala és a lakóövezetek észak, északkelet irányba történő terjeszkedése miatt a jellemzett terület alkalmas egy új ipari park kialakítására. Az. igény pedig jelentős további ipari területek kialakítására Nyíregyházán. A Projekt közvetlen célja Nyíregyháza MJV leendő Ipari Parkjának kialakításához szükséges infrastruktúra megteremtése, a terület fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, s a terület Ipari Park létesítésére alkalmassá tétele. További közvetlen cél a beruházások, befektetések ösztönzése, a célterültre való "terelése".

8 Projekt jelenlegi állása Megvalósítást hátráltató problémák, nehézséqek: Az első fordulós projekt dokumentáció rendelkezésre áll. Kockázat: a pályázati kiírás megjelenésének elhúzódása. 3. Projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége:, Támogatás! összeqe: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: AZ EUROPAl HATARVAROSOK KORLATOLT FELELOSSEGU EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT -12-A ,- Ft + AFA ( ,- Ft) = ,- Ft ,- Ft + AFA ( ,- Ft) = ,- Ft 100% Kezdet: Befejezés: Nem releváns, a döntési mechanizmus függvénye. Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): A Társulás három város (Nyíregyháza, Beregszász, Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy m 2 -nyi területet és fős lakosságot jelent. Az ETT-be bevonandó magyar és külföldijogi személyek: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Beregszászi Városi Tanács - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata Jelen pályázat célja, hogy olyan - magyarországi székhellyel rendelkező - Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza, Szatmárnémeti és Beregszász város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a 3 érintett ország (Magyarország, Románia és Ukrajna) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térség ükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő leh ívásá ra, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére. A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfina nszírozásában, területi együttműködésben me.-rvalósuló

9 programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza, Beregszász és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata, Beregszász (UK) és Szatmárnémeti (RO) városokkal közösen, június 17-én pályázatot nyújtott be az "Európai Területi Társulások évi költségvetési támogatására" c. felhívásra Társulás alapítására. Nevezett pályázatot a közigazgatási és jgazságügyi miniszter Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette, így megkezdődhetett a Szerződés előkészítése, melynek aláírására december 19-én került sor. Ezt követően került sor azon közgyűlési és tanácsi ülésekre, melynek keretében az alapító tagok döntéshozó szervei határozatban fogadták el a Társulás megalapításához szükséges Egyezmény és Alapszabály tervezeteket, melyeket jóváhagyás céljából az illetékes nemzeti hatóságoknak is megküldtünk. Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII 3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Onkormányzata egy február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/ ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. A Szatmárnémeti Városa is elindította jóváhagyási folyamatot, mely folyamat jelenleg is tart, így még nem rendelkezünk teljes körűen a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés benyújtásához szükséges jóváhagyásokkal. A fentiekben ismertetett helyzet értelmében Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőt (2012. május 31.) önhibáján kívül nem tudta tartani, ezért a Közreműködő Szervezet javaslatára a korábban elnyert forint támogatási összegről lemondott, és így lehetősége nyílt arra, hogy a fentiekben ismertetett 2012-es felhívásra azonos támogatási összeg fejében, azonos tartalommal ismételten pályázatot nyújtson be. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Jelenleg a projekt szakmai bírálata folyik. Romániában folyó helyi és kormányközi választások hátráltathat ják a román jóváhagyás meglétét, mely nélkül sajnos a Társulás bejegyzése nem lehetséges.

10 4. projekt adatlap PROJEKT CIMEt REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés meg kötésé nek, lejáratának és módosításainak dátuma i Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: EUROPAl HATARVAROSOK (ETT) MUKODESI KOLTSEGEINEK FINANSzíROZÁSA ETT , Ft + AFA ( ,- Ft) = ,- Ft ,- Ft + AFA ( ,- Ft) = , Ft 100 % Kezdet: Befejezés: Nem releváns, a döntési mechanizmus függvénye. Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (tefület, bevont települések száma): A Társulás három város (Nyíregyháza, Beregszász, Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy m 2 -nyi területet és fős lakosságot jelent. Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek: - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Beregszászi Városi Tanács - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata Feladatok és tevékenységek: A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Europai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján - nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg. Tudatosítani szeretné működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, meq.szerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát. Osztönözni kívánja a vállalkozói szellemet, biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata, Beregszász (UK) és Szatmárnémeti (RO) városokkal közösen, június 17-én pályázatot nyújtott be az "Európai Területi Társulások évi költségvetési támogatására" c. felhívásra Társulás alapítására. Nevezett pályázatot a közigazgatási és igazságügyi miniszter Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette, így megkezdődhetett a Szerződés előkészítése, melynek aláírására december 19-én került sor. Ezt követően került sor azon közgyűlési és tanácsi ülésekre, melynek keretében az alapító tagok döntéshozó szervei határozatban fogadták el a Társulás megalapításához

11 szükséges Egyezmény és Alapszabály tervezeteket, melyeket jóváhagyás céljából az illetékes nemzeti hatóságoknak is megküldtünk. Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy január 30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII 3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy február 21-ei keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 301/ ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. A Szatmárnémeti Városa is elindította jóvá hagyás i folyamatot, mely folyamat jelenleg is tart, így még nem rendelkezünk teljes körűen a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés benyújtásához szükséges jóvá hagyásokka I. A fentiekben ismertetett helyzet értelmében Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre megszabott határidőt (2012. május 31.) önhibáján kívül nem tudta tartani, ezért a Közreműködő Szervezet javaslatára a korábban elnyert forint támogatási összegről lemondott, és így lehetősége nyílt arra, hogy a fentiekben ismertetett 2012-es felhívásra azonos támogatási összeg fejében, azonos tartalommal ismételten pályázatot nyújtson be. Jelenleg a projekt szakmai bírálata folyik. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Romániában folyó helyi és kormányközi választások hátráltathat ják a román jóváhagyás meglétét. mely nélkül sajnos a Társulás bejegyzése nem lehetséges. 5. projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összeqe: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma AZ ERKERTI LAKOTELEP NAGYV AROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINÖSÉGI MEGÚJíTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-1 F ,- Ft ,- Ft 79,73 % Kezdés: Befejezés: A pályázat értékelése két forduló alapján történik, án a "projektötlet" benyújtása történt meg, ennek a Kormány által történő akciótervi nevesítését (1347/2011. (X.19.) számú határozat szerint megtörtént) követően került sor a végleges projekt javaslat kidolgozására, amely május 3-án kerűlt benyújtásra. A folyamat időigényét figyelembe véve a Szerződés aláírása 2012 szeptemberéig várható.

12 Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Tóth Attila, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázatra vonatkozó szabályozás értelmében a megvalósítást kötelezően Városfejlesztési Társaság (esetünkben Nyíregyházi Ipari Park Kft.) bevonásával szükséges ellátni. Fő cél: Az érkerti lakótelep az épületállományának és köztereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése. Tevékenységek: - Az iparosított technológiával épült panelházak közös részei (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56.,58.,60.,62.,64.,66.,68.,65.,67.,69.). - A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda Nirág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervbe véve, míg a CivilházJrendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges. - Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrészközpont kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Erpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is - A fentieken túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás ), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. A projektötlet március 23-án került benyújtásra az érintett Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) felé. A formaijogosultsági hiánypótlás teljesítését követő jóváhagyás után elkezdődött a szakmai értékelő munka, melynek során szükség volt tisztázó kérdések megválaszolására is, melyet a megszabott határidőn belül teljesítettünk. Ennek elfogadását követően, október 25-én kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogya Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában támogatásra érdemesnek minősítette a projektötletet, ezáltal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. Igy elkezdődhetett a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, amely május 3-án került benyújtásra. Ezután megtörtént a hiánypótlási felhívás teljesítése és a felmerült tisztázó kérdések megválaszolása is. Jelenleg tehát a 2. fordulós támogatói döntésre várunk. A majdani megvalósítás (illetve annak előkészítése) során figyelemmel kell lenni arra, hogya program 14 konzorciumi partner (társasházak képviselői, civil szervezetek, intézmények) bevonásával történik, így fel kell készülni az együttműködéssel járó esetleges nehézségekre, a sok szereplő miatt felmerülhető kommunikációs problémákra.

13 6. projekt adatlap PROJEKT CIME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A HUSZARTELEP TERULETI ES TARSADALMI REINTEGRACIOJA ÉAOP-5.1.1/B-09-1 F ,- Ft ,- Ft 85,0% Kezdés: Befejezés: A pályázat értékelése két forduló alapján történik, án a "projektötlet" benyújtása történt meg, ennek a Kormány által történő akciótervi nevesítését (1347/2011. (X.19.) számú határozat szerint megtörtént) követően került sor a végleges projekt javaslat kidolgozására, amely május 3-án került benyújtásra. A folyamat időigényét figyelembe véve a Szerződés aláírása szeptemberéig várható. Tóth Attila, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázatra vonatkozó szabályozás értelmében a megvalósítást kötelezően Városfejlesztési Társaság (esetünkben Nyíregyházi Ipari Park Kft.) bevonásával szükséges ellátni. Szociális bérlakások felújítása A tevékenység keretében megvalósul a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósul meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek. Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása A meg üresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház kerül kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhet sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi ("nép ügyvédje") szolgáltatás. A tevékenység keretében megvalósul a helyiségek kialakítása, felújítása és a működtetéshez szükséges eszközök beszerzése. Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása A tevékenység keretében megtörténik az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodája, a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg. Közterületek fejlesztése - közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz ZS. U.- Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása. Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek

14 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetés i kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében. A fentieken túl a projekt tartalmaz sof t elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést. menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. A projektötlet március 31-én kerűlt benyújtásra az érintett Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) felé. A formaijogosultsági hiánypótlás teljesítését követő jóváhagyás után elkezdődött a szakmai értékelő munka, melynek során szükség volt tisztázó kérdések megválaszolására is, melyet a megszabott határidőn belül teljesítettünk. Ennek elfogadását követően, október 25-én kaptuk meg a hivatalos értesítést arról, hogya Kormánya 1347/2011. (X.19.) számú határozatában támogatásra érdemesnek minősítette a projektötletet, ezáltal nevesítette a vonatkozó Akciótervben. (gy elkezdődhetett a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, amely május 3-án került benyújtásra. Ezután megtörtént a hiánypótlási felhívás teljesítése és a felmerült tisztázó kérdések megválaszolása is. Jelenleg tehát a 2. fordulós támogatói döntésre várunk. A majdani megvalósítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett épületeket jelenleg is lakják, ezért szükséges lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. bevonása, illetve a vele való szoros, hatékony együttműködés azért, hogya munkálatok jól ütemezhetőek legyenek. 7. projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltséjje: Támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befeiezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: FENNTARTHATOSAGI TEMATIKAJU KOMPLEX KAMPANY MEGVALÓsíTÁSA NYíREGYHÁZÁN ÉS TÉRSÉGÉBEN KEOP-6.1.0/B HUF HUF 95% Kezdet: Befejezés: Ebben a fázisban nem releváns. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Projektünk célja, hogy olyan információkat szolgáltasson, amelyek a mindennapokban is használható a térségben élő lakosságnak, másrészt fel kell kelteni az emberek érdeklődését a környezet és természet, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedés minták elfogadására, és gyakorlására. Mindezt négy pillérre helyezzük: rövid

15 tájékoztató hírek a televízióban, szemléletformáló magazin készítése, fenntarthatósági témájú vetélkedő középiskolásoknak és fenntarthatósági témájú rendezvények szervezése. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósitást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázatot július 21-én nyújtottuk be az érintett Közreműködő Szervezethez (Energia Központ Kft.). Jelenleg folyik a pályázat szakmai átvizsgálása. Az elhúzódó döntési mechanizmus miatt a projektet nem tudtuk elkezdeni a tervezett időben, ezért nyertes projekt esetén mind a költségvetést, mind pedig a tevékenységek időbeli ütemezését módosítanunk kell majd a döntés függvényében. Információink szerint szűkös a rendelkezésre álló finanszírozási keret. 8. projekt adatlap PROJEKT elme/ NYIREGYHAZA ONKORMANYZATI TULAJDONU BELTERULETI REGISZTRÁCI6s ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE 2012 SZÁMA: ÉAOP-3.1.2/A o052 Projekt összköltsége: , - Ft TámoQatás összeqe: , - Ft intenzitás 90% (%): Projekt (tervezett) Kezdet: augusztus kezdete és Befejezés: július befeiezése: A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szerződés meg kötésé ne k, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid Onkormányzatunk a projekt keretében az Arany János út teljes (műszaki, szakmai) felújítását, illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban tartalma: körforgalom építését tervezi. A meg lévő út- és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével: Arany János u., Szarvas u., Kígyó u., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán. Projekt jelenlegi állása (készültségi A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a fok, beszámolási Közreműködő Szervezethez, hiszen véleményünk szerint számos időszakok, kifizetési szakmai ok nem került figyelembevéteire elbíráláskor. A maximális kérelmek stb.) 110 pontból pályázatunk 85 pontot kapott a szakértők értékelése alapján. A fellebbezés elbírálása folyamatban van. Megvalósítást hátráltató problémák, A fellebbezés eredményére várunk. nehézségek:

16 9. projekt adatlap Projekt címe/ regisztrációs száma: Projekt összköltsége: Támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D ,- Ft ,- Ft 90% Nem releváns Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is A tervezett beavatkozások éppen a fentebb részletezett tények miatt, az erőforrások hatékony felhasználása érdekében a vízgyűjtő rendszer szűk keresztmetszeteinek feloldására irányulnak:

17 1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig; 2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése; 3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése. 4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti áteresz átépítése; 5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése. Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a városi csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) november 30-án került a pályázat benyújtásra a Közreműködő Szervezethez. A pályázat hiánypótlása a megadott határidőn belül megtörtént, melyet a bírálati szakasz követett. A bírálati folyamat eredményeképpen a pályázat tartaléklistára került, ugyanis forráshiány miatt a projekt támogatására jelenleg nincs lehetőség. A későbbiekben várható azonban kormányszintű átcsoportosítás, melynek révén jelen projekt is támogatásban részesülhet. Az átcsoportosítás megtörtént, a hivatalos értesítést megkaptuk a támogató döntésről. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Forráshiány.

18 időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: bírálati szakasz követett. A pályázat tartalék listára került. Forráshiány. 10. projekt adatlap PROJEKT CIME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: I. intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és. befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási A KORNYEZETVEDELEM FEJLESZTESE MUNKACS ES UNGVAR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VíziKÖZMŰ HELVZETÉNEK (IvóVíZ ÉS SZENNYVíz) F~LMÉRÉSÉVEL,.TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREKFEJLESZTESIPROGRAMJANAK KIDOLGOZÁSÁVAL - HUSKROUA/11 01/068 Mindhárom partnervárost érintően: ,- (kb e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége ,- (kb e Ft) Nyíregyháza esetében: ,- (kb e Ft) 95% Kezdés: december 1. Befejezés: január november Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) viziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását - társult partnerként - a Nyírségvíz Zrt. végzi. A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: 1. jelenlegi helyzet analizise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival. A pályázati program január 31-én került benyújtásra. Ezt követően az eddigi egyetlen visszajelzés április 4-én érkezett, amikor nyilatkoznunk kellett a projektben betervezett ÁFA mértékét illetően.

19 időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Nem releváns. 11. projekt adatlap PROJEKT CIMEI REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltséqe: Igényelt támogatás összege: intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A GYERMEKEK HAZA DELI OVODA KERTVAROSI CSICSERGO TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-4.1.1/A , Ft , Ft 77,95 % Kezdés: október 1. Befejezés: szeptember szeptember Ujhelyi Rita projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az Ovoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve. lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tomaszoba, (kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobileszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső kömyezete is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a

20 játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költsége ket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása. könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültség i fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázat április 2-án került benyújtásra, ezt követően megtörtént a hiánypótlás - határidőben történő - teljesítése is. Jelenleg a támogató döntésére várunk. Nem releváns. 12. projekt adatlap PRO..IEKT CIME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege: intenzitás1%}: Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Szerződés meg kötéséne k tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: A NYIREGYHAZI ESZTERLANC ESZAKI OVODA NYITNIKEK TAGINTÉZMÉNY FELÚ..líT ÁSA ÉS BÖVíTÉSE ÉAOP-4.1.1/A ,- Ft ,- Ft 95,0% Kezdés: október 1. Befejezés: szeptember szeptember Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Horváth István műszaki menedzser, Vagyongazdálkodási Osztály Gergely Lászlóné pénzügyi menedzser, Gazdasági Osztály A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meg lévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézmény terület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek ö ItözőveI és mosdóval. A meg lévő

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

... ".'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á

... .'... l... Kósa Tímea adott területért felelős alpolgármester aláírása.,á NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERE 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: roii!llrmf!.\if!rlllll.iref!l.iili::li.hu Ügyiratszám: 33493/2012/14.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS. -Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS. -Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-524/ 11 6 POLGÁRMESTERE FAX: +36 4 2 311 041 E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@ NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:16621-2/2013.XIV.

Részletesebben

~ Ferenc t polgármester

~ Ferenc t polgármester 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAll: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU E-MAil: VAROSFEJlESZTES@NY1REGYHAZA.HU Ügyi ratszám: P KAB/1S6-1/2014 Ügyintéző : Nagy Ágnes

Részletesebben

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11241/2013/14. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez POLGÁRMESTE~I HIVATALA TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 311-041 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEV E LÉS I OSZTALY TELEFON: +36 42 524''585i FAX: '3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/S/2014

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 82/2013. (III. 28.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 82/2013. (III. 28.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 82/2013. (III. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

'.Z".~~,,~'.,,: ...J.~ .~ u Batizi Tamás az előterjesztés szakmai. ... (k~~:. JJ... NYíREGYHÁZA. MEGVEr logú VÁROS POLGÁRMESTERE "ZÁRT ÜLÉSRE"

'.Z.~~,,~'.,,: ...J.~ .~ u Batizi Tamás az előterjesztés szakmai. ... (k~~:. JJ... NYíREGYHÁZA. MEGVEr logú VÁROS POLGÁRMESTERE ZÁRT ÜLÉSRE NvíREGVHÁZA MEGVEr logú VÁROS 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAIL: POLGARMESTER@ NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 529j2013jXIV. Ügyintéző: Miklénéjdr. Mester E./dr. Kovács Á. "ZÁRT ÜLÉSRE" ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

(' N Y R E G Y H Á Z A

(' N Y R E G Y H Á Z A E-MAil: VAROSFEJlESZTES@NYIREGYHAZA.HU 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAil: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/185/2016. Ügyintéző: Jakab Edina

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

170/2014. (VIII.21.) számú. határozata. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

170/2014. (VIII.21.) számú. határozata. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 170/2014. (VIII.21.) számú határozata átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: l. 137/2014. (V.28.) számú határozatát,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata 1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 329/2012. (XII. 13.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elmúlt két évben megvalósult, megvalósítás alatt álló és elbírálás

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-6/2013 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

ELőTE RJ ESZTÉS. -a KözgyOléshez

ELőTE RJ ESZTÉS. -a KözgyOléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 10627/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita ELőTE RJ ESZTÉS -a KözgyOléshez a Nyírségi Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség Ügyiratszám: 1604-7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S XI/2015. Nyü. NE-2 Tárgy: Tájékoztató pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP- 3.1.2-12

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

Az előterjesztő megnevezése:

Az előterjesztő megnevezése: JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE E L Ő T E R J E S Z T É S E K F E D Ő L A P J A Az előterjesztés címe, tárgya: Az előterjesztő megnevezése: Az előterjesztés Képviselő-testület általi

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2014.(1.16.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

... 4"tá'~~'~t~... ...6. ~... f~~.~. ~...}. ~... Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A N Y. Ügyiratszám: PKAB/3/2014 ELŐTERJESZTÉS ,..

... 4tá'~~'~t~... ...6. ~... f~~.~. ~...}. ~... Faragóné Széles Andrea R E G Y H Á Z A N Y. Ügyiratszám: PKAB/3/2014 ELŐTERJESZTÉS ,.. 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: PKAB/3/2014 Ügyintéző: Doka Diána/ Karóczkai Adrienn

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről. Testületi ülés dátuma: november 28. Készítés ideje: november 16.

Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről. Testületi ülés dátuma: november 28. Készítés ideje: november 16. Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről Testületi ülés dátuma: 2016. november 28. Készítés ideje: 2016. november 16. Készítette: Burzon Xénia Ellenőrizte: Szabadosné Harangozó

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez -

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +)6 42 524-50' E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

... ~~:7.J... ...~...@.:... Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai. ... (?~': ~... ~~ ~~:...~~~... Faragóné Széles Andrea ELÓTERJESZTÉS

... ~~:7.J... ...~...@.:... Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai. ... (?~': ~... ~~ ~~:...~~~... Faragóné Széles Andrea ELÓTERJESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii: gazdalpolg@nviregyhaza.hu Ügyiratszám: 15923/2012/14. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

... :d.t1.fv... Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

... :d.t1.fv... Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20084/2013/XIV. Ügyintéző : Nagy Ágnes ELŐTE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY " - 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax: (42) 524-541 E-maii: gazdalkodasifoosztalv@nyiregyhaza.hu

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 41691/2012. JAVASLAT A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől 2740 Abony Tel.: 06-53-360-832 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály, Humán osztály Humán Közszolgáltatások

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-507/2007. Előadó: Sipos Márta/ Horváth Bernadett Tárgy Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Pályázat beadása a DAOP-2007-4.2.1/2F kódszámú pályázati

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

...f.!~i~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

...f.!~i~ Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. FAX: +3642524-501 Ügyiratszám: VAGYI 112-../2015. Ügyintéző: Dr. Bányai Péter ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben