NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata"

Átírás

1 1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 329/2012. (XII. 13.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elmúlt két évben megvalósult, megvalósítás alatt álló és elbírálás alatt lévő pályázatairól A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósitás alatt álló pályázatairól ké sz ült tájékoztatót az és 4. számu mellékletekben foglaltak szerint t u d o m á s u I ves z i. k.m.f. J/&~ Dr. Kovács Ferenc \ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző polgármester J A határozatot kapják: l./ A Közgyűlés tagjai 2.{ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

2 l. számú melléklet a 329/2012.(XII.13.) számú határozathoz: ---- Pályázat tű latt 6v4 ro ekte~ címe és száma Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosí Csicsergő Tagintézmény fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-ll A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.l.l/A-ll-20l A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező ll ls. 16. viziközmú helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával HUSKROUA/llOl/068 Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 2012 ÉAOP-3.1.2/A-1l-20l2-oo52 Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása. szennyezés csökkentése, 2. ütem KEOP-2.4.0/B/2 F/ A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerű s ítése TlOP / A Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése TlOP / "EDUC04MUNI" A magyar-szlovák-román-ukrán önkormányzatok határon átnyúló oktatási együttműködésének megerösítése HUSKROUA/1001/247 "From Integration to incluslon" (Integrációtól az inklúzióig) CITizenship aecea "Egészség lépésrőllépésre" - Az egészség - műveltség fejlesztése egészségkéslségek megerősítése az óvodal színtér szereplői között TÁMOP ll/l Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodafejlesztésj programja TÁMOP-3.1.1l-12/2 "Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában" ÉAOP-2.1.1/A.I "A NYfREGYHÁZI KRÚDY GYUlA GIMNÁZIUM TERMÉSZETIUDOMÁNYI OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI ÉS FIZIKAI MEGÚJfTÁSA (ÖVEGES PRDGRAM)" TÁMOP / "A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" ÉAOP-5.1.1/ B2-12-K "A nyrregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minlsségének javítása érdekében" ÉAOP-4.1.l/A Komplex Huszár lakótelep-program TÁM O P /

3 2 1. projekt adatlap PROJEKT dme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás i összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-4.1.1/ A , Ft , Ft Kezdés: október 1. Befejezés: szeptember augusztus l-én az EM IR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus B-án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Ujhelyi Rita projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos (műszaki, tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években szakmai) átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének tartalma: kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység). I sportszertár} vizesblokk} akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, II: valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház

4 3 kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobileszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete is, melynek részeként a zöld és a burkolt felületek, a játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázat április 2-án került benyújtásra, ezt követően megtörtént a hiánypótlás - határidőben történő - teljesítése is augusztus l-én az EMIR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus 13-án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Nem releváns. 2. projekt adatlap PROJEKT címei A NVrREGVHÁlI ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA NVITNIKÉK REGISZTRÁCIÓS TAGINTÉZMÉNV FELÚJfTÁSA ÉS BŐV(TÉSE SZÁMA: ÉAOP A Projekt tervezett ,- Ft összköltsége: Igényelt ,- Ft támogatás. összege: Támogatási 95,0% intenzitás (%): Projekt Kezdés: október 1. (tervezett) Befejezés: szeptember 30.

5 4 kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid augusztus l-én az EMIR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus 13-án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Horváth István műszaki menedzser, Vagyongazdálkodási Osztály Gergely lászlóné pénzügyi menedzser, Gazdasági Osztály A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes (műszaki, mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő szakmai) ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi tartalma: intézményterület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A Projekt jelenlegi bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges. A meglevő épületrész földszint jén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges. Fentieken túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelésre kerül, továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócsere során - pénzügyi okokból - érintetlenül maradtak. A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását. Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. torna szoba, új csoportszoba) megfelelő használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek beszerzése. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. A pályázat április 2-án került benyújtásra, ezt követően

6 5 állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: megtörtént a hiánypótlás - határidőben történő teljesítése, majd a helyszíni bejárás (Közreműködő Szervezet részéről) és a tisztázó kérdések megválaszolása is augusztus l-én az EMIR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus B án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Nem releváns. 3. projekt adatlap PROJEKT cfme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege:! TámogatáSi intenzitás 95% (%): A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ V(ZIKÖZMO HELYZETÉNEK (IVÓV(Z ÉS SZENNVVrZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/II01/068 Mindhárom partnervárost érintően: ,- (kb e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége ,- (kb e Ft) Nyíregyháza esetében: ,- (kb e Ft) Projekt (tervezett) I Kezdés: december 1. kezdete és befejezése: Befejezés: január 31. Támogatási Szerződés november volt feltüntetve várható időpontként, azonban megkötésének decemberig semmilyen - döntésről szóló - értesítés nem érkezett. tervezett dátuma Projektben nevesített Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment menedzser (név, Referatúra osztály): Projekt rövid {műszaki, A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) viziközmű szakmai) tartalma: hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását társult partnerként - a Nyírségvíz Zrt. végzi.

7 6 A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: 1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival. Projekt jelenlegi állása A pályázati program január 31-én került benyújtásra. Ezt (készültségi fok, követően április 4-én érkezett az első jelzés a kiíró részéről, beszámolási időszakok, melyre reagálva nyilatkoznunk kellett a projektben betervezett kifizetési kérelmek stb.) ÁFA mértékét illetően július 12-én kaptuk meg az értesítést arra vonatkozóan, hogya pályázat a formai-jogosultsági értékelésen megfelelt, egyúttal elkezdődött a tartalmi értékelés folyamata decemberéig további értesítés nem érkezett. Megvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: Nem releváns. 4. projekt adatlap PROJEKT crmei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: NyíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULA.lDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE 2012 ÉAOP-3.1.2/ A , - Ft , - Ft 90% Kezdet: augusztus Befejezés: július A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Önkormányzatunk a projekt keretében az Arany János út teljes felldítását, illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban körforgalom építését tervezi. A meglévő út és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével:

8 7 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Arany János U., Szarvas U., Kígyó U., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, hiszen véleményünk szerint számos szakmai ok nem került figyelembevéteire elbíráláskor. A maximális 110 pontból pályázatunk 85 pontot kapott a szakértők értékelése alapján. A fellebbezés elbírálása folyamatban van. A fellebbezés eredményére várunk. 5. projekt adatlap PROJEKT dme/ NYíREGYHÁZA- BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS REGISZTRÁCIÓS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0/B/2F/10-11 SZÁMA: ÜTEM Projekt , - Ft összköltsége: Támogatás , - Ft összege: Támogatási 100% intenzitás (%): Projekt Kezdet: július (tervezett) Befejezés: június kezdete és befejezése: Támogatási A pályázat előkészítési szakaszát követő 2. fordulóra június 4-én Szerződés nyújtottuk be pályázatunkat. A projekthez még nem kapcsolódik megkötésének, támogatási szerződés. lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori (műszaki, Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen szakmai) eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A tartalma: hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában

9 8 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében "Nyíregyháza Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" címmel, KEOP /B/10. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitívelbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére. A 2. forduló megvalósítási szakaszára június 4-én nyújtottunk be pályázatot. A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése projekt célkitűzései alapvetően rövid és hosszú távú célokra bonthatók. A célok meghatározása szoros összefüggésben áll a jogszabályi előírásokkal, kötelezésekkel. A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez. A terület földtani hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő - üzemeltetés, utógondozás - eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóa k. A pályázatot befogadták, támogatásra érdemesnek ítélték. Jelenleg támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok előkészítése folyik. Nem releváns. 6. projekt adatlap PROJEKT dme/ A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰsíTÉSE REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: TIOP / Projekt összköltsége: Ft Támogatás összege: Ft Támogatási intenzitás (%): 99,51 % Projekt (tervezett) kezdete Kezdet:

10 9 I és befejezése: Befejezés: Támogatási Szerződés Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai I Projektmenedzser (név, Nincs még kiválasztva osztály): Projekt rövid (műszaki, A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, szakmai) tartalma: modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése. A pályázat eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda kerül kialakításra. Közvetett célunk a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását segíti). Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) A pályázat május 24-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt (hiánypótlás megtörtént) áll. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Nem releváns. 7. projekt adatlap PROJEKT c(mei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: ~:Ogatásl. enzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰsíTÉSE TIOP / Ft Ft 99,63 Kezdet: l. Befejezés: Ebben a fázisban nem releváns, döntési mechanizmus függvénye.

11 10 Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Nincs még kiválasztva (név, osztály): Projekt rövid A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése} modernizálása, a (műszaki, rossz infrastrukturális adottságok leküzdése, ezáltal az életviszonyok szakmai) humanizálása, a lakók életminőségének javítása. A funkcionális és tartalma: műszaki átalakítás (akadálymentesítés, szintenként új, akadálymentes zuhanyzó - WC kialakítása} nyílászárók cseréje stb.) eredményeként az intézmény célcsoport jához tartozó hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok életminősége javul, sikeres társadalmi integrációjuk lehetősége növekszik. Közvetett célunk a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé, színvonalasabbá, hatékonyabbá tétele. Az infrastrukturális feltételek javítását a szakemberek részére biztosított szupervízió, valamint a gyermekek iskolai felzárkóztatását, korrepetálását biztosító foglalkozások egészítik ki. Ez utóbbiak a gyermekek esélyegyenlőségét} hátránykompenzációját biztosítják. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázat május 24-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt (hiánypótlás lezárult) áll. Nem releváns. 8. projekt adatlap PROJEKT cfme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: ItEOUC04MUNI" - A MAGYAR-SZLOVÁK-ROMÁN-UKRÁN ÖNKORMÁNYZATOK HATÁRON ÁTNYÚlÓ OKTATÁSI EGYÜrrMŰOÖOÉSÉNEK MEGERŐSrTÉSE H USKROUA/IOO1/247 Projekt összköltsége: EUR I m:mogatás összege: EUR I, mogatási intenzitás 90% ): Projekt (tervezett) Kezdet: január

12 11 te és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátuma i Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek) Megvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: Befejezés: december Pályázat elbírálás alatt Ebben a fázisban nem releváns. Véghné Sinkovicz Ágnes - Polgármesteri Kabinet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) a PO ART nevű civil szervezet (Eperjes, Szlovákia). A partnerség további résztvevői: Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Kassa Város Önkormányzata (SzlovákiaL Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia), Nagybánya Város Önkormányzata (Románia) és Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna). A projekt fő célja az érintett partnerek határon átnyúló oktatási együttműködésének a megerősítése közös tréningek előkészítésével és lebonyolításávat az információcsere előmozdítása az oktatási rendszerek és képzések területén, valamint az információs és kommunikációs technológiákon alapuló know-how átvétele. A pályázati program fő tevékenységei: - nemzetközi és nemzeti találkozók, tréningek szervezése minden résztvevő partner városban: egy indítótalálkozó, négy nemzetközi tréning + workshop az önkormányzatok alkalmazottainak, hat "nemzeti" tréning I workshop önkormányzatok vezetői részére, egy záró találkozó; -szakmai kiadvány, CD és interaktív internetes portál készítése négy nyelven: képzési módszerek összegzése, "jó gyakorlatok" bemutatása tematikánként (önkormányzatok bűnmegelőzési programjai, kommunikációs területen végzett tevékenységek, média oktatás). Pályázat elbírálás alatt Ebben a fázisban nem releváns 9. projekt adatlap PROJEKT crmei JJFROM INTEGRATION TO INCLUSION" (lntegraciótól AZ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: INKLÚZIÓIG) I CITIZENSHIP AECEA

13 12 Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai EUR átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi résztvevők számától és napjától függ) Kezdés: Befejezés: Szerződéskötés alatt. Együttműködési szerződés előkészítése a projekt vezető és a résztvevő partnervárosok között. Projektmenedzser (név, 'ly): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Véghné Sinkovicz Ágnes - Polgármesteri Kabinet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város Önkormányzata (Lengyelország), Presov/Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia),Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia), Az IINKLUZIÓ" lényege: a fogyatékka I élők bevonása a társadalom minden területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláír vállalta: biztosítja, hogy a fogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogaikat. A program az EU Bizottság,,Aktív polgárokat Európának - Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat keretében valósul meg évre az önerő a Külügyi Céltartalékon belül van elkülönítve. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és egy záró találkozóval kerül megrendezésre: szeptember 5-7. Iserlohn - lakhatási körülmények, lakás feltételek, május Nyíregyháza- oktatás, képzés, május Chorzów - foglalkoztatás, munka augusztus Iserlohn - záró, összegző találkozó A konferencia célcsoport ja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti információcsere-, azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a tapasztalatcseréje áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait és

14 13 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló hálózat kiépítéséhez Együttműködési szerződés előkészítése a projekt vezető és a résztvevő partnervárosok között. Ebben a fázisban nem releváns. 10. projekt adatlap PROJEKT cfme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási "EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" AZ EGÉSZSÉG-MOVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGKÉSZSÉGEK MEGERŐsfTÉSE AZ ÓVODAI SZfNTÉR SZEREPLŐi KÖZÖTT TÁMOP / , - Ft , - Ft 100% Kezdet: február Befejezés: február A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, (műszaki, harmónia. A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza szakmai) meg, egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki tartalma: egyensúly megteremtése, az életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport ja az ide járó óvodás korosztály, szüleik, óvónőik és a színtér egyéb fontos szereplői.

15 14 A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérkert Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.). Az intézmény már a kezdetektől kiemelten kezeli az egészség életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkészségek, egészségmagatartás megalapozására pont az óvodai korszak a legideálisabb. A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékosinteraktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény felkeltése, új mozgásformák megismerése. A lelki egészség fejlesztését, a mindennapi helyzetekkel való sikeres megküzdésre beszélgető körök alakulnak. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítik a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését. Hozzájárulnak a gyerekprogramokkal együtt az aktualitások feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásokhoz, a csoport kohézió és támogatás erősítéséhez. A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése, megerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban. Projekt jelenlegi állása M egva lósítást hátráltató problémák, nehézségek: július 27-én került benyújtásra a pályázat, a befogadó nyilatkozat 2012.augusztus 24-én érkezett meg. Jelenleg bírálat alatt van. Nem releváns. 11. projekt adatlap PROJEKT cfmei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP / , -Ft , -Ft 100% Kezdet: október l. Befejezés: november 30.

16 15 Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása Megvalósítást hátráltató problémák, A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szikszainé Kiss Edit igazgató - Eszterlánc Északi Óvoda A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint: 1. Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). Fentieken túl focipálya kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása van tervezve. 2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került be a projekttervbe. 3. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési projektjei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése. 4. A Tündérkert Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés). Ezen felűl a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet szerepel. A pályázat augusztus 6-án került benyújtásra, a beérkezésről szóló értesítés augusztus l6-án érkezett meg hivatalunkba. Ezt követően a hiánypótlási felszólítás került továbbításra az EMIR rendszeren keresztül (2012. szeptember 5-én), melynek teljesítése határidőben megtörtént. Nem releváns.

17 16 hézségek: 12. projekt adatlap PROJEKT címei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): "HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NVrREGVHÁZA SZOLGÁLATÁBAN" ÉAOP-2.1.1/A.I , -Ft , -Ft 100% Kezdet: április 01. Befejezés: március 31. A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Projekt rövid (műszaki, Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szakmai) tartalma: szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó projekt célja nem más, mint hogya helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. Akiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészről a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészről pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszíneként funkcionálna. A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményeiemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. Alapvető cél, hogya villa tükrözze a múlt századi polgári élet mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, Igényes kialakításával, így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül képes közvetíteni a mai kor embere számára. Fontos, hogya kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való haladás fontosságát. A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi kávézónak és alkotóműhelynek ad helyet, valamint a

18 17 Projekt jelenlegi állása Megvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: villa parkjának bevonásával pedig egy tematikus útvonal is kialakításra kerül. Az átalakítással érintett területek: - Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni. - Korhűen berendezett történelmi kávéház. - Fogadótér kialakítása. - Korhűen berendezett két emlékszoba (társaigól női és férfi hálószoba, fürdőszoba). - A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba, kutatószoba és pihenőszoba kialakítása. - A padlástérben egy 10ft-műterem kialakítása valósulna meg. - A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálást biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése. - Teljes körű akadálymenetesítés. - Teraszok felújítása. - Történelmi emlékút létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstruálása. A pályázat október l-jén került benyújtásra. Jelenleg bírálat alatt van. Nem releváns. 13. projekt adatlap PROJEKT címei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: "A NYíREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYIOKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI ÉS FIZIKAI MEGÚJ(TÁSA (ÖVEGES PROGRAM)" TÁMOP / Projekt összköltsége: Ft. Támogatás összege: , Ft. Támogatási intenzitás 100% (%): Projekt (tervezett) Kezdet: kezdete és befejezése: Befejezés: Támogatási Szerződés A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (névi Kiválasztás alatt osztály):

19 18 Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása M egvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése az érintettek képzése: 1. A Krúdy Gyula Gimnáziumban a földszinten részben a meglévő épület átalakításával, részben bővítéssel korszerű természettudományos laboratórium kialakítása valósítható meg. A modern technikával felszerelt, korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, fizika/kémia/biológia szaktárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni - együttműködési megállapodás keretei között - és laborigényüket kiszolgálni. 2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. A Krúdy Gyula Gimnázium garancia a természettudományos oktatás megújítására regionális szinten is. A természettudományos oktatás az intézmény képzési rendjében hangsúlyos szerepet kapott. A tervezett laboratórium kialakítása akadálymentesen megközelíthető épületrészben valósulna meg. Jelenleg elbírálás alatt van. Nem releváns. 14. projekt adatlap A NvíREGVHÁZI ÖRÖKÖSFÖLD LAKÓTELEP REHABILITÁCiÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-12-Kl PROJEKT címei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt , Ft. összköltsége: Támogatás , Ft. összege: Támogatási 100% intenzitás (%): Projekt Kezdet: (tervezett) Befejezés: kezdete és befejezése: Támogatási A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.

20 19 Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid A tervezett szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó (műszaki, célkitűzése: Az Örökösföld lakótelepen a megindult negatív folyamatok szakmai) megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek tartalma: megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak: - Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolássat WP polykristályos napelemes modulok kerülnek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz. A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelok számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vesznek részt a pá Iyázatban. - A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálja. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócsere és a gázrendszer átalakítása van tervbe véve. - Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek rehabilitációjával. A tervezett fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése, öntözőrendszer kialakítása. A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevonni tervezett konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával kívánunk megvalósítani.

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

~~~r~~~~ Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maii: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám:..../20 12/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 82/2013. (III. 28.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 82/2013. (III. 28.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 82/2013. (III. 28.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2014.(1.16.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Részletesebben

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS. -Közgyűléshez -

NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS. -Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-524/ 11 6 POLGÁRMESTERE FAX: +36 4 2 311 041 E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@ NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:16621-2/2013.XIV.

Részletesebben

... :d.t1.fv... Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai

... :d.t1.fv... Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20084/2013/XIV. Ügyintéző : Nagy Ágnes ELŐTE RJ ESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2014.( ) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 41/2014.( ) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2014.(111.20.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

TELEFON: +364 :l5:14"5z0ji FAX:: +364] ALPOLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez -

TELEFON: +364 :l5:145z0ji FAX:: +364] ALPOLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA 4401 NyíREGYHÁZA, KOSSUTHTÉR;. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +364 :l5:14"5z0ji FAX:: +364] 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIl!GAZDALPOLGI~NY!REGYHAZA.HU Űgyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11241/2013/14. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

170/2014. (VIII.21.) számú. határozata. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

170/2014. (VIII.21.) számú. határozata. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 170/2014. (VIII.21.) számú határozata átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának: l. 137/2014. (V.28.) számú határozatát,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség Ügyiratszám: 1604-7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S XI/2015. Nyü. NE-2 Tárgy: Tájékoztató pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. November 17. Miskolc Területi kiválasztási rendszer A 2014-2020 programozási időszakban

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-6/2013 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Városfejlesztés Nyíregyházán

Városfejlesztés Nyíregyházán Városfejlesztés Nyíregyházán Dr. Kovács Ferenc Polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztések 1. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán Debreceni út - Kígyó utca fejlesztése

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Az előterjesztő megnevezése:

Az előterjesztő megnevezése: JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE E L Ő T E R J E S Z T É S E K F E D Ő L A P J A Az előterjesztés címe, tárgya: Az előterjesztő megnevezése: Az előterjesztés Képviselő-testület általi

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről. Testületi ülés dátuma: november 28. Készítés ideje: november 16.

Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről. Testületi ülés dátuma: november 28. Készítés ideje: november 16. Tájékoztatás: A pályázatok előkészítésére kifizetett költségekről Testületi ülés dátuma: 2016. november 28. Készítés ideje: 2016. november 16. Készítette: Burzon Xénia Ellenőrizte: Szabadosné Harangozó

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatokról Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 73/2016. (III. 31.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. 73/2016. (III. 31.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 73/2016. (III. 31.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg Önkormányzat Gondozási Központjának korszerűsítése TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117 azonosító

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 19-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez POLGÁRMESTE~I HIVATALA TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 311-041 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEV E LÉS I OSZTALY TELEFON: +36 42 524''585i FAX: '3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/S/2014

Részletesebben