NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata"

Átírás

1 1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 329/2012. (XII. 13.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elmúlt két évben megvalósult, megvalósítás alatt álló és elbírálás alatt lévő pályázatairól A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő és megvalósitás alatt álló pályázatairól ké sz ült tájékoztatót az és 4. számu mellékletekben foglaltak szerint t u d o m á s u I ves z i. k.m.f. J/&~ Dr. Kovács Ferenc \ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző polgármester J A határozatot kapják: l./ A Közgyűlés tagjai 2.{ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

2 l. számú melléklet a 329/2012.(XII.13.) számú határozathoz: ---- Pályázat tű latt 6v4 ro ekte~ címe és száma Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosí Csicsergő Tagintézmény fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-ll A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.l.l/A-ll-20l A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező ll ls. 16. viziközmú helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával HUSKROUA/llOl/068 Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 2012 ÉAOP-3.1.2/A-1l-20l2-oo52 Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása. szennyezés csökkentése, 2. ütem KEOP-2.4.0/B/2 F/ A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerű s ítése TlOP / A Családok Átmeneti Otthona korszerűsítése TlOP / "EDUC04MUNI" A magyar-szlovák-román-ukrán önkormányzatok határon átnyúló oktatási együttműködésének megerösítése HUSKROUA/1001/247 "From Integration to incluslon" (Integrációtól az inklúzióig) CITizenship aecea "Egészség lépésrőllépésre" - Az egészség - műveltség fejlesztése egészségkéslségek megerősítése az óvodal színtér szereplői között TÁMOP ll/l Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodafejlesztésj programja TÁMOP-3.1.1l-12/2 "Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában" ÉAOP-2.1.1/A.I "A NYfREGYHÁZI KRÚDY GYUlA GIMNÁZIUM TERMÉSZETIUDOMÁNYI OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI ÉS FIZIKAI MEGÚJfTÁSA (ÖVEGES PRDGRAM)" TÁMOP / "A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" ÉAOP-5.1.1/ B2-12-K "A nyrregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minlsségének javítása érdekében" ÉAOP-4.1.l/A Komplex Huszár lakótelep-program TÁM O P /

3 2 1. projekt adatlap PROJEKT dme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás i összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-4.1.1/ A , Ft , Ft Kezdés: október 1. Befejezés: szeptember augusztus l-én az EM IR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus B-án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Ujhelyi Rita projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos (műszaki, tetős épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogy a korábbi években szakmai) átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének tartalma: kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység). I sportszertár} vizesblokk} akadálymentes wc, elkülönítő, mosó-vasaló, II: valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új lépcsőház

4 3 kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobileszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete is, melynek részeként a zöld és a burkolt felületek, a játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázat április 2-án került benyújtásra, ezt követően megtörtént a hiánypótlás - határidőben történő - teljesítése is augusztus l-én az EMIR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus 13-án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Nem releváns. 2. projekt adatlap PROJEKT címei A NVrREGVHÁlI ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA NVITNIKÉK REGISZTRÁCIÓS TAGINTÉZMÉNV FELÚJfTÁSA ÉS BŐV(TÉSE SZÁMA: ÉAOP A Projekt tervezett ,- Ft összköltsége: Igényelt ,- Ft támogatás. összege: Támogatási 95,0% intenzitás (%): Projekt Kezdés: október 1. (tervezett) Befejezés: szeptember 30.

5 4 kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid augusztus l-én az EMIR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus 13-án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Horváth István műszaki menedzser, Vagyongazdálkodási Osztály Gergely lászlóné pénzügyi menedzser, Gazdasági Osztály A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes (műszaki, mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő szakmai) ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi tartalma: intézményterület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A Projekt jelenlegi bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges. A meglevő épületrész földszint jén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges. Fentieken túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelésre kerül, továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócsere során - pénzügyi okokból - érintetlenül maradtak. A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását. Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. torna szoba, új csoportszoba) megfelelő használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek beszerzése. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. A pályázat április 2-án került benyújtásra, ezt követően

6 5 állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: megtörtént a hiánypótlás - határidőben történő teljesítése, majd a helyszíni bejárás (Közreműködő Szervezet részéről) és a tisztázó kérdések megválaszolása is augusztus l-én az EMIR rendszeren keresztül kaptunk pozitív támogatói döntést, majd augusztus B án egy ennek ellentmondó értesítést, melyben közölték, hogya pályázat nem nyert, tartaléklistára került. Fentiek eredményeként kifogást nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé az értékelési eljárás során tapasztalt hibák okán. A MAG Zrt. részéről én keltezett támogató levél értelmében a projekt tartaléklistáról támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban. Nem releváns. 3. projekt adatlap PROJEKT cfme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt tervezett összköltsége: Igényelt támogatás összege:! TámogatáSi intenzitás 95% (%): A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ V(ZIKÖZMO HELYZETÉNEK (IVÓV(Z ÉS SZENNVVrZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/II01/068 Mindhárom partnervárost érintően: ,- (kb e Ft), ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége ,- (kb e Ft) Nyíregyháza esetében: ,- (kb e Ft) Projekt (tervezett) I Kezdés: december 1. kezdete és befejezése: Befejezés: január 31. Támogatási Szerződés november volt feltüntetve várható időpontként, azonban megkötésének decemberig semmilyen - döntésről szóló - értesítés nem érkezett. tervezett dátuma Projektben nevesített Tóth Attila projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment menedzser (név, Referatúra osztály): Projekt rövid {műszaki, A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) viziközmű szakmai) tartalma: hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magába, melynek során vízvizsgálatok, kutak, csatornák kamerával történő vizsgálata történne meg, majd egy program, tanulmány kidolgozása következne, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinálna a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A szakmai háttér biztosítását társult partnerként - a Nyírségvíz Zrt. végzi.

7 6 A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: 1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson és Ungváron. Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival. Projekt jelenlegi állása A pályázati program január 31-én került benyújtásra. Ezt (készültségi fok, követően április 4-én érkezett az első jelzés a kiíró részéről, beszámolási időszakok, melyre reagálva nyilatkoznunk kellett a projektben betervezett kifizetési kérelmek stb.) ÁFA mértékét illetően július 12-én kaptuk meg az értesítést arra vonatkozóan, hogya pályázat a formai-jogosultsági értékelésen megfelelt, egyúttal elkezdődött a tartalmi értékelés folyamata decemberéig további értesítés nem érkezett. Megvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: Nem releváns. 4. projekt adatlap PROJEKT crmei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: NyíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULA.lDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE 2012 ÉAOP-3.1.2/ A , - Ft , - Ft 90% Kezdet: augusztus Befejezés: július A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Önkormányzatunk a projekt keretében az Arany János út teljes felldítását, illetve az Arany János út- Szarvas utca csomópontban körforgalom építését tervezi. A meglévő út és járdaburkolatok minőségének javítása szintén tervben van, az alábbi utak érintésével:

8 7 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Arany János U., Szarvas U., Kígyó U., Csaló köz, Garibaldi u. Ezen felül majdnem 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását tervezzük a Szarvas utcán. A pályázat tartaléklistára került. Fellebbezést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, hiszen véleményünk szerint számos szakmai ok nem került figyelembevéteire elbíráláskor. A maximális 110 pontból pályázatunk 85 pontot kapott a szakértők értékelése alapján. A fellebbezés elbírálása folyamatban van. A fellebbezés eredményére várunk. 5. projekt adatlap PROJEKT dme/ NYíREGYHÁZA- BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS REGISZTRÁCIÓS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0/B/2F/10-11 SZÁMA: ÜTEM Projekt , - Ft összköltsége: Támogatás , - Ft összege: Támogatási 100% intenzitás (%): Projekt Kezdet: július (tervezett) Befejezés: június kezdete és befejezése: Támogatási A pályázat előkészítési szakaszát követő 2. fordulóra június 4-én Szerződés nyújtottuk be pályázatunkat. A projekthez még nem kapcsolódik megkötésének, támogatási szerződés. lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori (műszaki, Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen szakmai) eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A tartalma: hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában

9 8 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében "Nyíregyháza Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése" címmel, KEOP /B/10. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitívelbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére. A 2. forduló megvalósítási szakaszára június 4-én nyújtottunk be pályázatot. A Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése projekt célkitűzései alapvetően rövid és hosszú távú célokra bonthatók. A célok meghatározása szoros összefüggésben áll a jogszabályi előírásokkal, kötelezésekkel. A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez. A terület földtani hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő - üzemeltetés, utógondozás - eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóa k. A pályázatot befogadták, támogatásra érdemesnek ítélték. Jelenleg támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok előkészítése folyik. Nem releváns. 6. projekt adatlap PROJEKT dme/ A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰsíTÉSE REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: TIOP / Projekt összköltsége: Ft Támogatás összege: Ft Támogatási intenzitás (%): 99,51 % Projekt (tervezett) kezdete Kezdet:

10 9 I és befejezése: Befejezés: Támogatási Szerződés Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai I Projektmenedzser (név, Nincs még kiválasztva osztály): Projekt rövid (műszaki, A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, szakmai) tartalma: modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése. A pályázat eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda kerül kialakításra. Közvetett célunk a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok megvalósulását segíti). Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) A pályázat május 24-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt (hiánypótlás megtörtént) áll. Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: Nem releváns. 7. projekt adatlap PROJEKT c(mei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: ~:Ogatásl. enzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰsíTÉSE TIOP / Ft Ft 99,63 Kezdet: l. Befejezés: Ebben a fázisban nem releváns, döntési mechanizmus függvénye.

11 10 Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Nincs még kiválasztva (név, osztály): Projekt rövid A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése} modernizálása, a (műszaki, rossz infrastrukturális adottságok leküzdése, ezáltal az életviszonyok szakmai) humanizálása, a lakók életminőségének javítása. A funkcionális és tartalma: műszaki átalakítás (akadálymentesítés, szintenként új, akadálymentes zuhanyzó - WC kialakítása} nyílászárók cseréje stb.) eredményeként az intézmény célcsoport jához tartozó hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok életminősége javul, sikeres társadalmi integrációjuk lehetősége növekszik. Közvetett célunk a megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé, színvonalasabbá, hatékonyabbá tétele. Az infrastrukturális feltételek javítását a szakemberek részére biztosított szupervízió, valamint a gyermekek iskolai felzárkóztatását, korrepetálását biztosító foglalkozások egészítik ki. Ez utóbbiak a gyermekek esélyegyenlőségét} hátránykompenzációját biztosítják. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A pályázat május 24-én került benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt (hiánypótlás lezárult) áll. Nem releváns. 8. projekt adatlap PROJEKT cfme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: ItEOUC04MUNI" - A MAGYAR-SZLOVÁK-ROMÁN-UKRÁN ÖNKORMÁNYZATOK HATÁRON ÁTNYÚlÓ OKTATÁSI EGYÜrrMŰOÖOÉSÉNEK MEGERŐSrTÉSE H USKROUA/IOO1/247 Projekt összköltsége: EUR I m:mogatás összege: EUR I, mogatási intenzitás 90% ): Projekt (tervezett) Kezdet: január

12 11 te és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátuma i Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek) Megvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: Befejezés: december Pályázat elbírálás alatt Ebben a fázisban nem releváns. Véghné Sinkovicz Ágnes - Polgármesteri Kabinet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) a PO ART nevű civil szervezet (Eperjes, Szlovákia). A partnerség további résztvevői: Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia), Kassa Város Önkormányzata (SzlovákiaL Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia), Nagybánya Város Önkormányzata (Románia) és Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna). A projekt fő célja az érintett partnerek határon átnyúló oktatási együttműködésének a megerősítése közös tréningek előkészítésével és lebonyolításávat az információcsere előmozdítása az oktatási rendszerek és képzések területén, valamint az információs és kommunikációs technológiákon alapuló know-how átvétele. A pályázati program fő tevékenységei: - nemzetközi és nemzeti találkozók, tréningek szervezése minden résztvevő partner városban: egy indítótalálkozó, négy nemzetközi tréning + workshop az önkormányzatok alkalmazottainak, hat "nemzeti" tréning I workshop önkormányzatok vezetői részére, egy záró találkozó; -szakmai kiadvány, CD és interaktív internetes portál készítése négy nyelven: képzési módszerek összegzése, "jó gyakorlatok" bemutatása tematikánként (önkormányzatok bűnmegelőzési programjai, kommunikációs területen végzett tevékenységek, média oktatás). Pályázat elbírálás alatt Ebben a fázisban nem releváns 9. projekt adatlap PROJEKT crmei JJFROM INTEGRATION TO INCLUSION" (lntegraciótól AZ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: INKLÚZIÓIG) I CITIZENSHIP AECEA

13 12 Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai EUR átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi résztvevők számától és napjától függ) Kezdés: Befejezés: Szerződéskötés alatt. Együttműködési szerződés előkészítése a projekt vezető és a résztvevő partnervárosok között. Projektmenedzser (név, 'ly): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Véghné Sinkovicz Ágnes - Polgármesteri Kabinet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város Önkormányzata (Lengyelország), Presov/Eperjes Város Önkormányzata (Szlovákia),Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti Város Önkormányzata (Románia), Az IINKLUZIÓ" lényege: a fogyatékka I élők bevonása a társadalom minden területén. Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláír vállalta: biztosítja, hogy a fogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék jogaikat. A program az EU Bizottság,,Aktív polgárokat Európának - Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat keretében valósul meg évre az önerő a Külügyi Céltartalékon belül van elkülönítve. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és egy záró találkozóval kerül megrendezésre: szeptember 5-7. Iserlohn - lakhatási körülmények, lakás feltételek, május Nyíregyháza- oktatás, képzés, május Chorzów - foglalkoztatás, munka augusztus Iserlohn - záró, összegző találkozó A konferencia célcsoport ja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett fogyatékkal élők. A pályázat középpontjában az egymás közötti információcsere-, azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a tapasztalatcseréje áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait és

14 13 Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló hálózat kiépítéséhez Együttműködési szerződés előkészítése a projekt vezető és a résztvevő partnervárosok között. Ebben a fázisban nem releváns. 10. projekt adatlap PROJEKT cfme/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási "EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" AZ EGÉSZSÉG-MOVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGKÉSZSÉGEK MEGERŐsfTÉSE AZ ÓVODAI SZfNTÉR SZEREPLŐi KÖZÖTT TÁMOP / , - Ft , - Ft 100% Kezdet: február Befejezés: február A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, (műszaki, harmónia. A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza szakmai) meg, egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki tartalma: egyensúly megteremtése, az életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport ja az ide járó óvodás korosztály, szüleik, óvónőik és a színtér egyéb fontos szereplői.

15 14 A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérkert Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.). Az intézmény már a kezdetektől kiemelten kezeli az egészség életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkészségek, egészségmagatartás megalapozására pont az óvodai korszak a legideálisabb. A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékosinteraktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény felkeltése, új mozgásformák megismerése. A lelki egészség fejlesztését, a mindennapi helyzetekkel való sikeres megküzdésre beszélgető körök alakulnak. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítik a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését. Hozzájárulnak a gyerekprogramokkal együtt az aktualitások feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásokhoz, a csoport kohézió és támogatás erősítéséhez. A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése, megerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban. Projekt jelenlegi állása M egva lósítást hátráltató problémák, nehézségek: július 27-én került benyújtásra a pályázat, a befogadó nyilatkozat 2012.augusztus 24-én érkezett meg. Jelenleg bírálat alatt van. Nem releváns. 11. projekt adatlap PROJEKT cfmei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP / , -Ft , -Ft 100% Kezdet: október l. Befejezés: november 30.

16 15 Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása Megvalósítást hátráltató problémák, A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Szikszainé Kiss Edit igazgató - Eszterlánc Északi Óvoda A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint: 1. Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye került be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). Fentieken túl focipálya kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása van tervezve. 2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került be a projekttervbe. 3. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési projektjei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése. 4. A Tündérkert Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés). Ezen felűl a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet szerepel. A pályázat augusztus 6-án került benyújtásra, a beérkezésről szóló értesítés augusztus l6-án érkezett meg hivatalunkba. Ezt követően a hiánypótlási felszólítás került továbbításra az EMIR rendszeren keresztül (2012. szeptember 5-én), melynek teljesítése határidőben megtörtént. Nem releváns.

17 16 hézségek: 12. projekt adatlap PROJEKT címei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (név, osztály): "HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NVrREGVHÁZA SZOLGÁLATÁBAN" ÉAOP-2.1.1/A.I , -Ft , -Ft 100% Kezdet: április 01. Befejezés: március 31. A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Projekt rövid (műszaki, Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szakmai) tartalma: szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó projekt célja nem más, mint hogya helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. Akiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészről a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészről pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszíneként funkcionálna. A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményeiemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. Alapvető cél, hogya villa tükrözze a múlt századi polgári élet mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, Igényes kialakításával, így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül képes közvetíteni a mai kor embere számára. Fontos, hogya kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való haladás fontosságát. A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi kávézónak és alkotóműhelynek ad helyet, valamint a

18 17 Projekt jelenlegi állása Megvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: villa parkjának bevonásával pedig egy tematikus útvonal is kialakításra kerül. Az átalakítással érintett területek: - Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni. - Korhűen berendezett történelmi kávéház. - Fogadótér kialakítása. - Korhűen berendezett két emlékszoba (társaigól női és férfi hálószoba, fürdőszoba). - A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba, kutatószoba és pihenőszoba kialakítása. - A padlástérben egy 10ft-műterem kialakítása valósulna meg. - A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálást biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése. - Teljes körű akadálymenetesítés. - Teraszok felújítása. - Történelmi emlékút létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstruálása. A pályázat október l-jén került benyújtásra. Jelenleg bírálat alatt van. Nem releváns. 13. projekt adatlap PROJEKT címei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: "A NYíREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYIOKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANI ÉS FIZIKAI MEGÚJ(TÁSA (ÖVEGES PROGRAM)" TÁMOP / Projekt összköltsége: Ft. Támogatás összege: , Ft. Támogatási intenzitás 100% (%): Projekt (tervezett) Kezdet: kezdete és befejezése: Befejezés: Támogatási Szerződés A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser (névi Kiválasztás alatt osztály):

19 18 Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Projekt jelenlegi állása M egvalósítást hátráltató problémák,nehézségek: A pályázat célja a konkrét intézkedések szempontjából kettős. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése az érintettek képzése: 1. A Krúdy Gyula Gimnáziumban a földszinten részben a meglévő épület átalakításával, részben bővítéssel korszerű természettudományos laboratórium kialakítása valósítható meg. A modern technikával felszerelt, korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, fizika/kémia/biológia szaktárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni - együttműködési megállapodás keretei között - és laborigényüket kiszolgálni. 2. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. A Krúdy Gyula Gimnázium garancia a természettudományos oktatás megújítására regionális szinten is. A természettudományos oktatás az intézmény képzési rendjében hangsúlyos szerepet kapott. A tervezett laboratórium kialakítása akadálymentesen megközelíthető épületrészben valósulna meg. Jelenleg elbírálás alatt van. Nem releváns. 14. projekt adatlap A NvíREGVHÁZI ÖRÖKÖSFÖLD LAKÓTELEP REHABILITÁCiÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-12-Kl PROJEKT címei REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt , Ft. összköltsége: Támogatás , Ft. összege: Támogatási 100% intenzitás (%): Projekt Kezdet: (tervezett) Befejezés: kezdete és befejezése: Támogatási A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.

20 19 Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai Projektmenedzser Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra (név, osztály): Projekt rövid A tervezett szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó (műszaki, célkitűzése: Az Örökösföld lakótelepen a megindult negatív folyamatok szakmai) megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek tartalma: megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak: - Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolássat WP polykristályos napelemes modulok kerülnek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz. A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelok számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vesznek részt a pá Iyázatban. - A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálja. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócsere és a gázrendszer átalakítása van tervbe véve. - Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek rehabilitációjával. A tervezett fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése, öntözőrendszer kialakítása. A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevonni tervezett konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával kívánunk megvalósítani.

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2014. április 22-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas

RegGov. Local Action Plan. City of Nyíregyháza, Hungary. Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas RegGov Regional Governance of Sustainable Integrated Development of Deprived Urban Areas Local Action Plan City of Nyíregyháza, Hungary April 2011 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ELŐZETES

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról

Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról 2 A 2010. október 3-án megtartott

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc 2014. szeptember Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2011. Március 31. Megbízó: Szentes Város Önkormányzata Polgármester: Szirbik Imre Az Akcióterületi Terv az elfogadott

Részletesebben

Végleges akcióterületi terve

Végleges akcióterületi terve CSEPEL KAPUJA Szociális célú városrehabilitációs program Végleges akcióterületi terve KMOP-2009-5.1.1/C Szociális célú városrehabilitáció Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című konstrukcióhoz

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK

HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK HAJDÚHADHÁZ VÁROSÁNAK KÉSZÜLT: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: PROJMEN PROJEKTMENEDZSELŐ, PÁLYÁZATÍRÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Hajdúhadház, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.0 VERZIÓ 2015. május 11. Készítette: Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 1 Cím Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 8500 PÁPA, Fő u. 12.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 8500 PÁPA, Fő u. 12. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 97. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Város-rehabilitációval

Részletesebben

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezetvédelmi feladatok legalapvetőbb törvényi szintű összefoglalását a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány. Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása

Megvalósíthatósági tanulmány. Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása 10. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány Az Aranysziget Otthon Szentesi Otthonának kiváltása Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP-3.4.1.A-11/1 6722 Szeged,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere

Lendületben a város. Dr. Nagy István Mosonmagyaróvár Város polgármestere Lendületben a város Izgalmas kalandra vállalkozunk, ha kezünkbe vesszük ezt a kiadványt. Hiszen látva Mosonmagyaróvár fejlődését, magunk is rácsodálkozunk az eredményekre. Párhuzamosan fut bennünk két

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben