M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző"

Átírás

1 M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a p i r e n d:.) Tájékoztató a közös hivatal 203. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző 2.) Tájékoztató a közös hivatal 203. három negyedéves gazdálkodásáról Előadó: Gácsi Jánosné, Lévai Tiborné költségvetési előadó 3.) Előterjesztés a közös hivatal Szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendeletről Előadó: Szabó Gellért polgármester 4.) Egyebek S z e n t k i r á l y, 203. október 4. polgármester

2 . napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal időszak munkájáról 203. Szentkirály Képviselő - testületi ülések nyilvántartása Előterjesztő: dr. Lajos Krisztina aljegyző Ikt. szám: /203. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: minősített többséget igényel Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság Törvényességi észrevétel: Nincs Tisztelt Képviselő-testületek! A Közös Önkormányzati Hivatal napjáig történő időszakról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mö. tv.) a szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös önkormányzati hivatal munkája fő funkciója szerint önkormányzati és államigazgatási feladatokra tagolható. Az önkormányzati ügyekben a képviselő-testület jogosult dönteni. Az államigazgatási hatósági ügyekben fő szabályként első fokon a jegyző jár el. Az első fokú döntés ellen általában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A képviselő-testületek működéséről: 2

3 Rendelet Dátum Típus Iktatószám Határozatok ek 203. január 28. zárt 460/ január 28. nyílt 459/ február 6. Közös nyílt 230-2/ február 26. zárt 460-2/ február 26. nyílt 459-2/ március 6. közmeghallgatás 459-3/ április. nyílt 459-4/ május 6. zárt 460-3/ május 6. nyílt 459-5/ június 3. nyílt 459-6/ július 4. nyílt 459-7/ augusztus 2. nyílt 459-8/ szeptember 7. nyílt 459-9/ Szentkirály Község Önkormányzatának képviselő-testülete 203. év szeptember 30. napjáig 3 zárt ülést és 9 nyílt ülést tartott. Az ülések alkalmával a testület összesen: 7 rendeletet alkotott vagy módosított. Tiszaug Község Önkormányzatának képviselő-testülete 203. év szeptember 30. napjáig 2 zárt ülést és nyílt ülést tartott. Az ülések alkalmával a testület összesen: 4 rendeletet módosított vagy alkotott Tiszaug Képviselő - testületi ülések nyilvántartása Dátum Típus Iktatószám Határozatok Rendeletek 203. január 30. nyílt 230/ február 6. együttes nyílt 230-2/ február 3. rendkívüli nyílt 230-3/ március 27. közmegh. nyílt 230-4/ április 24. nyílt 230-5/ május 6. rendkívüli nyílt 230-6/ május 29. nyílt 230-7/ május 29. zárt 883/ június 5. rendkívüli nyílt 230-8/ június 26. rendkívüli nyílt 230-9/ július 3. rendkívüli nyílt 230-0/ szeptember 4. nyílt 230-/ szeptember 4. zárt 883-2/ Minkét településen a közmeghallgatás megtörtént. Külső szervek ellenőrzése a KÖH-nál: - Törvényességi vizsgálat a rendszeres szociális segélyekkel kapcsolatban (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) Szentkirály vonatkozásában- vizsgálat eredmény még nincs. - Szentkirály és Tiszaug vonatkozásában a gyermekvédelmi kedvezmények és Gyvt. ellenőrzése-folyamatban van. - Tiszaug vonatkozásában a helyi adóigazgatás ellenőrzése lesz én. Törvényességi észrevételt kapott mind két település a vagyonrendelettel kapcsolatban, mely a megadott határidőn belül módosításra került a Kormányhivatal által adott útmutatás szerint, még mindig kell rajta javítania a testületeknek a Kormányhivatal újabb javaslata alapján. 3

4 Törvényességi észrevételt kaptunk a testületi ülések felterjesztésével kapcsolatban, melyet a mindkét hivatal határidőben az észrevételnek megfelelően pótolt. A nemzeti jogszabálytárba a rendeletek felterjesztése folyamatban van. A különböző jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, egyéb adatszolgáltatások határidőben való elküldése rendben megtörtént. Köztisztviselők Változás: pénzügyi előadónk áthelyezéssel Tiszaalpáron végzi munkáját, pályázat útján új diplomás szakemberrel töltöttük fel az álláshelyet. A köztisztviselők továbbképzése 203. évben elsősorban a kötelező képzésekre korlátozódott, így a mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező három dolgozó részt vett a könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező továbbképzésén. Szociális ügyintézők Kormányhivatal által szervezett képzésen vettek részt. Köztisztviselők esetében szükséges a közigazgatási alapvizsga, a következő hónapban két munkavállaló vesz részt és vizsgázik eredményesen reményeink szerint. A Közös Hivatalnál 203. december 3-ig nyugdíj mellett két kolléganőt foglalkoztatunk 4 órában. A jogszabályi változások miatt sajnos erre a következő évben valószínűleg nem lesz lehetőségünk, így pályáztatni szükséges az álláshelyeket mielőbb, azért, hogy a szakmai elvárásoknak eleget tudjunk tenni, az új kolléga kiválasztása, a betanítása meg tudjon történni. Iktatás: 203. évben szeptember 30. napjáig Szentkirályon összesen.524 db, Tiszaugon.238 db. irat került iktatásra. Az iktatott ügyiratok számát ágazati bontásban az. számú melléklet tartalmazza. Népesség-nyilvántartás: Az állandó lakosság a mai napon Szentkirályon 992 fő, Tiszaugon 960 fő. A lakcímigazolványt az Okmányiroda készíti el és postázza az érintett ügyfél által megadott állandó- vagy ideiglenes ingatlan címére. Anyakönyv: 203. évben - ahogyan már hosszú évek óta születést nem anyakönyveztünk helyben egyik településen sem. Tiszaugon nem volt házasságkötés, Szentkirályon 5 házasságkötés történt. Az anyakönyvi számítógép (ASZA) megkönnyíti a munkánkat, esetenként pedig nehezíti, időnként lassú a gép vagy nem elérhető a szolgáltatás. Választások A településeken a választási kerületek körzetesítései határidőben megtörténtek. A választásra való felkészítés, továbbképzés folyamatos. A helyi választási iroda vezetője (aljegyző) az esküt letette a Területi Választási Iroda vezetője előtt. 204-ben országos, helyi, kisebbségi és EP választások lesznek, mely plussz feladatot ad a köztisztviselők számára. Szociális igazgatás: A szociális ellátások elbírálása, megállapítása nagyobb része jegyzői hatáskörben történnek, egy részében a járási hivatal az illetékes január 0-től a Járási Hivatalhoz kerültek: alanyi és normatív közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Minkét településen heti egy délelőtt a járási ügysegéd tart ügyfélfogadást. Változás történt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény területén november hónapban ezt a kedvezményt már nem pénzben kapják a jogosultak, hanem Erzsébet utalványban. Az utalvány értékét nem kellett megelőlegezni, azt közvetlenül a Magyar Államkincstár téríti meg az utalványt kibocsátó szervnek. 4

5 Általánosságban elmondható, hogy az aktív korúak ellátása túlnyomórészt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeket jelenti, fontosnak tarjuk, hogy minden fht-ban részesülő személy lehetőséget kapjon a közmunkára. Képviselőtestületi hatáskör: Tiszaugon szociális bizottság nem működik, a segély illetve kölcsönkérelmekről a képviselőtestület dönt, illetve bizonyos esetekben átruházott hatáskörben a polgármester. Szentkirályon a szociális bizottsági hatáskörök: méltányossági ápolási díj, átmeneti segély, szociális kölcsön, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Egyéb feladatok Az igazgatási munka része a hagyatéki ügyintézés. Tiszaugon ezen esetek száma kétszerese a Szentkirályhoz képest, melyet a bentlakásos intézményekben élők száma magyaráz. Pénzügy A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését negyedévente a pénzügyes kolleganők, polgármesterek és a jegyző közös értekezleten elemzi, értékeli. A következő napirendi pont tartalmazza a 9 hónap pénzügyi teljesítését. A Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói munkájukat lelkiismeretesen, felelősségtudattal, megfelelő szakmai tudással látják el. A KÖH munkát, együtt dolgozást most tanuljuk, mely folyamat jó irányba indult el. Ezúton is köszönöm Mindenkinek a segítséget, melyet az aljegyzői feladatok ellátásához nyújtanak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni. Szentkirály, 203. október 7. HATÁROZAT../20 3. (X.09. ) számú képviselő-testületi határozat Dr. Lajos Krisztina aljegyző Szentkirály/Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szentkirály/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta dr. Lajos Krisztina aljegyző tájékoztatóját a Közös Önkormányzati Hivatal 203. évi munkájáról. Felelős: dr. Lajos Krisztina aljegyző Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár. számú melléklet Iktatás 203. évben főszámra iktatott ügyiratok Irattári jel: Ágazat megnevezése Tiszaug iktatott főszám (db) Szentkirály iktatott főszám (db) Iktatott főszámok száma összesen napjáig: Ebből: A Adóigazgatási ügyek 3 7 A0 Adó- és értékbizonyítvány 8 5

6 A03 Adóellenőrzés, adategyeztetés, adóbevallás, adókivetés, stb. A04 Adóösszesítő, számítógépes listák év végén A05 Adózók egyéni törzsadatai A06 Adók módjára történő behajtandó köztartozás iratai A07 Vagyoni igazolások, adóigazolások 2 A08 Adótartozások behajtása, végrehajtása 4 A2 Egyéb pénzügyek 2 2 A 202 Átmeneti gazdálkodással kapcs. irat A205 Fejlesztési alapterv A208 Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése B Egészségügyi igazgatás 2 4 B0 Egészségügyi alapellátás 2 B03 Egészségügyi szűrővizsg. megszerv. B05 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, 2 fogorvosi, ügyeleti ellátás megszervezése B06 Foglalkoztatás egészségügyi ellátás megszervezése B09 Finanszírozási szerződések az 4 egészségbiztosítási szervvel B Egészségügyi szolgáltatások, ÁNTSZ-től érkezett engedélyek B3 Háziorvosi, fogorvosi szerződések 2 C Szociális igazgatás C0 Személyes gond. körébe tart. alapszolg. C02 Szem.gond.körébe tart. alapsz.műk.eng. C03 Szem.gond.körébe tart.szoc.alapszolg. 3 C06 Szociális ellátást támogató pályázatok 4 C0 Helyi rend.szab.rendszeres segélyek 4 C Helyi rend.szab.átmeneti ellátások 52 C2 Átmeneti segélyezés 8 35 C5 Lakásfenntartási támogatás ügyei C6 Aktív korúak ellátása C7 Temetési segély 4 7 C8 Krízishelyzetbe került személyek tám. C9 Szociális kölcsön egyedi ügyei 2 8 C22 Köztemetés 2 C25 Személyi térítési díj megállapítás C27 Behajtás, végrehajt. kezd. kapcs. ügyek 3 (gondozási díj, tartásdíj) C30 Társhatósági megker.(környezettan.) 3 C3 Közgyógyellátási ügyek 8 C32 Ápolási díj ügyek 5 C33 Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartása E Környezet- és természetvédelem 2 E08 Védetté nyilvánított területek ügyei E09 Zaj és természetvéd., egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság 6

7 E8 Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibo- csátással kapcs. ügyintézése E2 Településrendezés, területrendezés 4 9 E204 Településfej. menedzsment ügyek, pály. E208 Átnézeti, nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép E20 Ter.fejl.koncepc.,területrend.terv., 4 településfej. strat., helyi építési szab. E22 Útépítési és közműv. hozzájár. E27 Településrendezési kötelezések 2 2 E28 Településrendezési szerződés E22 Közterület-alakítás E3 Építési ügyek 7 4 E30 Bontási, építési, fennmaradási 4 0 engedélyek, stb. E303 Építésügyi hatósági tud.vét.eljárások 3 (haszn.vétel tud.vétele, jogutódlás tud.vét.) E309 Építésüggyel kapcsolatos panasz és egyéb 3 észrevételek E4 Kommunális ügyek 20 7 E40 Hulladéklerakó-helyek, hulladékkezelési 2 3 szerződés, stb. E403 Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei 2 E405 Energiagazd., szélerőmű létesítés E407 Sírboltkönyv, síremlék és sírbolt terve E42 Közterület tisztán tartása, hulladék 5 3 elhelyezése, gyűjtése, szállítása F Közlekedés és hírközlési igazgatás 6 9 F0 Közutak, helyi vasutak műszaki minőségi baleseti forgalmi adatainak, valamint forg. rendjét meghat. jelezéseinek nyilvánt. F03 Közterület foglalás, használati megállapodás, díjak F06 Közterületi, közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás F07 Belterületi közútkezelői hozzájárulás 2 F08 Közúton, helyi vasúton történő építési munkálatokhoz hozzájárulás F0 Egyéb közútkezelői hozzájárulás 7 F9 Közvilágítási berendezés működtetése 3 F23 Hatósági árak megállapítása, menetrend F25 Postai, távközlő, elektromos, valamint 2 más nagyfrekvenc. jelet vagy mellékhatást keltő berend. lét., üzemelt., rongálása F29 Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közl. engedély G Vízügyi igazgatás 8 G0 Árvíz- és belvízzel kapcsolatos operatív 2 ügyek G05 Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés 7

8 G07 Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása G09 Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemi 3 engedélyek G2 Ivóvíz, szennyvíz üzemeltetése G9 Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok G25 Vízi állással kapcsolatos ügyek 73 H Anyakönyvi és állampolgársági ügyek H0 Állampolgársági eskü, jegyzőkönyv 2 H02 Családi jogállás rendezése 4 24 H03 Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetőkről, helyettesítésről H04 Anyakönyvi okirat kiállítása 4 H06 Állampolgársági egyéb ügyek H2 Polgárok adatainak nyilvántartása 6 9 H20 Adategyeztetés 2 H202 A polgárok személyi adatainak és 7 lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek H203 A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek 3 2 H3 Választás, népszavazás 2 0 H305 Választások lebonyolításával kapcsolatos 2 kisebb ügyek H4 Rendőrségi ügyek 4 0 H403 Rendőrségi munkával kapcsolatos beszámoló H404 Együttműködési szerződés H406 Bűnmegelőzési és közbiztonság működése 2 H5 Tűzoltóság 2 H50 Fenntartási, fejl. és műk. ügyek H509 Lakossági tűzvédelmi felvilágosítás 2 H7 Igazságügyi igazgatás 8 0 H702 Birtokvédelmi ügyek 8 H8 Egyéb igazgatási ügyek H802 Hagyatéki ügyek H803 Hatósági biz., igazolások, adatkérés és 25 adatszolgáltatás H808 Utcanévváltozás, házszámrendezés H82 Hirdetmények H85 Közüzemi fogyasztók szerződéseivel 2 kapcsolatos ügyek I Lakásügyek 34 0 I0 Önkormányzati bérlakásra várók ügyei 4 I04 Lakásbérleti szerződések 9 6 I05 Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás 6 I08 Helyiség-szerződés, helységgazdálkodás 5 I09 Első lakáshoz jutás, lakásépítés, 3 lakásvásárlás, egyéb lakáscélú tám. I0 Lakásfelújítási, karbantartási tám. J Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás J02 Gyámhatóság és gyermekvédelem 4 2 J03 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

9 J05 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20 J06 Kiegészítő gyermekvédelmi tám. J07 Személyes gond. körébe tart. gyermekvéd. szakellátás J08 Óvodáztatási támogatás megállapítása 3 J0 Hátrányosan hátrányos helyzetben lévő gyermekek igazolása J3 Más hatóság megkeresésére készített 3 3 környezettanulmány L Kereskedelmi igazgatás, idegenforgalom 4 5 L05 Turisztikai témájú pályázatok L07 Szálláshely üzemeltetési engedélyek 2 kiadása L Vásár, piac rendezésének engedélyezése, adatvált. bej. stb. L3 Működési engedély köteles tevékenységek 5 3 L4 Bejelentés köteles kereskedelmi 6 tevékenységek nyilvántartása M Földművelésügy 4 8 M05 Állattartási, állatvédelmi ügyek 2 M06 Állattartók és állatállomány nyilvántartás M Parlagfű elleni védekezés 4 M4 Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek M5 Mészéket és méhvándorlás nyilvántartása 6 M8 Fás szárú és cserjekivágási bej., eng. 4 M25 Földkiadó Biz., birtokhaszn. biz. iratai M29 Termőföld elővásárlási és előhaszonbérl. jog gyakorlásával kapcs. irat N Munkaügyi igazgatás, munkavédelem 7 4 N02 Közfoglalkoztatási terv, közfoglalkoztatás 7 4 szervezése, közfoglalkoztatás operatív ügyei P Közoktatási és művelődésügyi igazgatás 24 9 P0 Esélyegyenlőségi intézkedési terv P05 Óvodákkal és egységes óvodabölcsödékkel 2 kapcsolat iratok P06 Általános iskolákkal kapcsolatos iratok 5 P5 Gyermekek szakértői vizsgálata 2 8 P7 Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése P20 Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatás 5 köteles tanulónyilvántartás P23 Integrált oktatás során keletkező iratok P24 Tanulói jogviszony igazolás P35 A közműv. kapcs. operatív ügyek iratai 2 P36 Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával 2 kapcsolatos ügyek P40 Szobrok, művészeti alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi ép. értékek védelme, fenntartása P4 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti 3 3 tárgyú pályázatok, támogatások P42 Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények 3 9

10 szervezése U Képviselő-testület iratai 6 4 U02 Képviselő-testületi jegyzőkönyvek és 4 mellékletei U03 Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei U04 Képviselő-testületi bizottságok jegyzőkönyvei és mellékletei U Önkorm. rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműk. szerződések U3 Hivatali, szervezeti ügyek 5 8 U30 Belső ellenőrzési jelentések 3 U305 Hírlap-, folyóirat és könyvrendelés U306 Intézmények érdekeltségi körébe tartozó 5 3 alapító okiratok, működések U307 Intézmények érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társ. irányításával és műk. kapcs. ellenőrzési ügyek U308 Kártérítések U309 Kollektív szerződés U3 Közérdekű kérelmek, panaszok, 48 javaslatok, bejelentések U35 Külső szervek, ÁSZ ellenőrzés, 5 3 törvényességi felhívás U39 Jogi ügyek 2 U32 Statisztika (éves) 20 7 U322 Statisztika (időszaki) 6 U323 Társulási megállapodások 2 U325 Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel U326 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcs. ügyek U327 Önkormányzati együttműködésre 4 vonatkozó iratok U330 Alapítványokkal, non-profit 2 szervezetekkel kapcsolatos ügyek U33 Önkormányzati feladatokat érintő 2 stratégiai, koncepció, program terv U334 Társulások által fenntartott intézm. ügyei 2 U335 Társulások egyéb operatív ügyei 2 U336 Önkormányzati elnyert pályázatok 7 U338 Képviselő-testülettel kapcsolatos iratok U340 Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások U342 Informatikai üzemeltetés és karbantartási 4 ügyek U343 Állásfoglalások kérdése U344 A hivatal működésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek U350 Vállalkozási szerződések 8 U358 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyve 0

11 U359 Körlevelek (intézkedést igénylő) 2 5 U360 Minőségbiztosítási, teljesítményértékelés U36 Intézkedést nem igénylő körlevelek, 2 5 meghívók, tájékoztatók U362 Tájékoztatások, adatszolgáltatások 6 22 U363 Önkormányzati rendezvények előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos ügyek U4 Iratkezelés, ügyvitel 4 U402 Ügyvitelszervezés, (elektronikus program 2 leírások) U408 Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jk-ek U40 Iratátadás-átvételi jegyzőkönyve U5 Személyzeti, bér- és munkaügyek U50 Bér- és munkaügyi kimutatása, nyilvántartások, jelentések U504 A foglalkoztatottak illetményügyei 3 8 U505 Fizetési előleg, helyettesítés, keresetkiegészítés 8 ügyei U506 Jelenléti ívek, szabadságolási rend, szabadság ügyek, fiz. nélk. szabadság U508 Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás U509 Közigazgatási alap- és szakvizsga kötelezettséggel kapcsolatos ügyek U52 Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügye U54 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése U56 Megbízási szerződések 5 6 U58 Közhasznú, közcélú alkalmazások, 26 3 távmunka egyedi ügyei U520 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeivel kapcsolatos ügyek U52 Munkáltató által biztosított egyedi szoc. támogatások ügyei U524 Tanulmányi szerződés U525 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei 8 4 U526 Továbbképzési éves és középtávú terv U6 Pénz és vagyonkezelés U602 Analitikus nyilvántartások 3 U603 Anyag-, és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések megrendelése U604 Banki és pénzügyi levelezés, 4 3 bankszámlanyitás U606 Közbeszerzéssel nem járó beruh. szerv., 2 pénzügyi lebony., ép. fenntartás, felújítási terv, fejlesztéssel kapcs. feladatok U608 Fizetési felszólítás, számlareklamáció 2 5 U6 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás 2 U62 Költségvetési beszámoló (éves) U63 Költségvetési beszámoló (időszaki) U64 Költségvetéssel és pénzkezeléssel 7

12 kapcsolatos ügyek U65 Céltámogatás igénylése, lebonyolítása 2 U66 Hitelfelvétel és lebonyolítás U67 Költségvetés és beszámoló előkészítése, 3 költségvetési koncepció U69 Önkormányzati vagyon kezelése, 22 6 elidegenítése, bérletére, cseréje U625 Vagyonbiztosítás U627 Térségfejl. menedzsment ügyek U628 Közbeszerzési ügyek X2 Polgári védelmi igazgatás 2 X23 Katasztrófavédelmi terv X25 Katasztrófavédelmi gyakorlat 2. napirendi pont 2

13 Eredeti előirányzat Összesen Teljesítés Összesen Megnevezés Tiszaug Szentkirály Közös Tiszaug Szentkirály Közös Személyi juttatás Alapilletmények Illetmény kiegészítés( min.bérre kieg., komp) Nyelvpótlék Képzettségi pótlék Vezetői pótlék Egyéb feltételtől f. pótl.(0%-os ill.kieg.) Jubileumi jutalom Továbbképzés Cafetéria (OTP, Erzsébet) Megbízási díj Kerekítés Személyi juttatás összesen: Járulékok Járulékok Személyi juttatás+ járulék Dologi kiadások Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyag Egyéb anyag beszerzés Telefon, internet Egyéb kommunikáció Gázdíj Villamosenergia Víz Karbantartás, javítás Egyéb fenntartás Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb kiadás Adók, djak, egyéb bef Dologi kiadások összesen Igazgatási szolg.díj Egyéb bevétel Tiszaug intézmény finanszírozás,bevétel Egyéb bev Bankszla egyenlege: Szentkirály intézmény finanszírozás, bevétel Szentkirály pénztár: Tiszaug pénztár polg Tájékoztató adat: Nettó bér össz (0-09hó) Kiadás: személyi jellegű bruttó bér Munkáltatót terhelő járulék dologi I.név elsz jubileumi jut+megbízási díj Szentkirály int.fin támogatása Ft a Ft helyett, így Szentkirálynak Ft visszajár. Bevétel: Kiadás: napirendi pont Előterjesztés a napirendi pontokhoz Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 9. () bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 368/20.(XII.3.) Korm. rendelet 3. () bekezdésben foglaltakra a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: KÖH SzMSz) a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá. 3

14 I. Általános rendelkezések A közös önkormányzati hivatal megnevezése, címe és számlája. () A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH). (2) KÖH címe: 603 Szentkirály, Kossuth L. u. 3. Levelezési címe: 603 Szentkirály, Kossuth L. u. 3. címe: Honlapja: (4) KÖH törzskönyvi azonosító száma (PIR): (5) KÖH költségvetési számlaszáma: (6) KÖH számlavezetője: OTP Bank NyRt. Tiszakécskei fiók (7) A KÖH alaptevékenység szakágazati besorolása: () KÖH telephelye: Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaugi Kirendeltsége Címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi F. u. 5. A közös önkormányzati hivatal jogállása, képviselete 3. () A KÖH Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete által közösen létrehozott Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal. A KÖH Alapító Okirata a jelen SzMSz. számú melléklete, amelyet a létrehozó képviselő-testületek külön határozattal fogadtak el 202. december 8-án együttes képviselőtestületi ülésen, Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 02/202. (XII.8.) számú ökt. határozattal, Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/202. számú önkormányzati határozatával. (2) Alapításának időpontja: 203. január. Alapító okirat száma, kelte: /203, (3) Alapítói jog gyakorlója és felügyeleti szerve: a) Szentkirály Község Önkormányzata 603 Szentkirály, Kossuth L. u. 3. b) Tiszaug Község Önkormányzata 6064 Tiszaug, Rákóczi F. u. 5. (4) A KÖH önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. (5) A KÖH jogi személy, általános képviseletét a jegyző látja el. (6) A KÖH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Külön szervezet nem lát el a KÖH részére gazdálkodási feladatokat. A KÖH költségvetése a hivatal székhelyéül szolgáló Szentkirály Községi Önkormányzat összevont költségvetésének része, előirányzatai az önkormányzati rendeletben mint költségvetési szerv elkülönülten szerepelnek. A KÖH költségvetését, beszámolóját a KÖH-t létrehozó Szentkirály és Tiszaug Önkormányzatának képviselő-testülete fogadják el. 4

15 (7) Tevékenységének területi hatálya: a) Szentkirály Község közigazgatási területe, b) Tiszaug Község közigazgatási területe. II. A közös önkormányzati hivatal feladatai 4. () A KÖH feladatai az általa ellátandó és a szakfeladat rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, amelyeket a jelen KÖH SzMSz. számú mellékletét képező Alapító Okirat tartalmaz. (2) Az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek és feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket az alapító jogot gyakorló önkormányzatok mindenkor hatályos költségvetési rendeletei tartalmazzák. (3) A KÖH ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási és önkormányzati ügyek intézését, a döntések szakmai előkészítését, és a döntések végrehajtásának szervezését és ellenőrzését. (4) A KÖH segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott szervek munkáját. (5) A KÖH közreműködik az alapító önkormányzatok egymás közötti, valamint más állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. 5. () A KÖH a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban: a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, valamint vizsgálja az önkormányzatok működésével kapcsolatban a törvényességet, b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit, c) szervezi a képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtását, és a végrehajtás ellenőrzését, d) ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. (2) A KÖH a képviselő-testületek bizottságaival kapcsolatban: a) biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges, a feladat jellegének megfelelő ügyviteli feladatok ellátását, b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, beszámolókat, egyéb anyagokat, c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási lehetőségeiről, szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező kérelmeket, javaslatokat, d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról. (3) A KÖH a képviselők munkájával kapcsolatban: a) elősegíti a képviselők jogainak és kötelességeinek gyakorlását, b) ügyfélfogadási időben, illetve előre egyeztetett időpontban fogadja a képviselőket, és részükre a szükséges felvilágosítást megadja, c) közreműködik a képviselők tájékoztatásában. (4) A KÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban: a) döntés-előkészítést végez és szervezi a döntések végrehajtását, b) segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tevékenységüket, c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit, d) ellátja a polgármesterek hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket. 5

16 (5) A KÖH ellátja az önkormányzatok társulásokban való részvételével kapcsolatos feladatokat. (6) A KÖH koordinálja az önkormányzatok kapcsolatrendszerét. 6. () A KÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában szakmailag közreműködik. (2) A KÖH az önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenőrzési feladatokat a képviselő-testület által elfogadott együttműködési megállapodások alapján látja el. (3) A KÖH kiemelt feladata az önkormányzatok működésével, az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása során a törvényesség betartása, a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, az állampolgári jogok érvényesülésének biztosítása. (4) A KÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más államigazgatási és önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban. (5) A KÖH alapításáról szóló megállapodást a jelen KÖH SzMSz 2. számú melléklete tartalmazza. Megállapodást módosítani csak együttes képviselő-testületi ülésen lehet. III. A közös hivatal irányítása és vezetése 7. A KÖH-t Szentkirály székhely vonatkozásában Szentkirály polgármestere, Tiszaug telephely vonatkozásában Tiszaug polgármestere irányítása mellett a jegyző vezeti. A Polgármester és az Alpolgármester 8. () A KÖH vonatkozásában a polgármesterek feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő-testületek határozzák meg. (2) A polgármesterek főbb feladatai a KÖH vonatkozásában: a) a jegyző útján irányítja a KÖH-t, b) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a KÖH feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, döntések előkészítésében és végrehajtásában, c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörben, egyes hatásköreinek gyakorlását jogszabályi felhatalmazás alapján átruházhatja, d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a KÖH belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, f) Szentkirály és Tiszaug polgármestere közösen gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, aljegyző tekintetében, g) a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást, h) összehangolja azon feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a bizottságok munkájával összefüggenek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a bizottságok döntéseinek végrehajtását, 6

17 i) Mindkét polgármester egyetértése szükséges a KÖH köztisztviselője kinevezése és jutalmazása tekintetében. j) szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart, amelyen a Jegyzővel közösen értékeli a KÖH tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait. (3) A polgármester tartós távolléte vagy akadályoztatása esetében az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg. () A jegyző vezeti a KÖH-t. Jegyző, aljegyző 9. (2) A jegyző a képviselő-testületek működése tekintetében: a) összehangolja és előkészíti a munkát, folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a testületek elé kerülő előterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek törvényességét, b) gondoskodik az önkormányzati rendeletek, határozatok betartásáról, c) figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását, d) gondoskodik a törvényességi felügyeletről a testületi ülések folyamán, e) gondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyveinek pontos vezetéséről, és a testületi döntéseknek az érintettek részére történő eljuttatásáról, f) évente egyszer beszámol a KÖH tevékenységéről a képviselő-testületeknek. (3) A jegyző a KÖH működése tekintetében: a) döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, b) dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások előkészítéséről, c) gondoskodik a KÖH működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által meghatározott keretek között, d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői, ügykezelői, egyéb munkavállalói tekintetében a polgármesterek egyetértésével, e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, ellenjegyzés, utalványozás rendjét, meghatározza KÖH szervezeti egységeit. f) gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. (4) Ellátja az önkormányzatok költségvetésének végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat. (5) Gondoskodik a belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében különösen: a) a testületek jóváhagyására előkészíti az önkormányzatok éves ellenőrzési tervét, b) fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedéseket, c) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló jelentésről, (6) Felelős a belső szabályzatok elkészítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért. 0. () Az aljegyző a jegyző tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat. (2) Az aljegyző ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 7

18 (3) A jegyző és aljegyző egyidejű tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén a KÖH polgármesterek által megbízott köztisztviselője látja el ideiglenesen a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat. IV. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységei. () A KÖH engedélyezett létszámát Szentkirály Község Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetési rendelete és a jelen SzMSz 2. számú mellékletét képező megállapodás tartalmazza. (2) A KÖH az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: a) Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal b) Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaugi Kirendeltsége (3) A KÖH szervezeti felépítését a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A KÖH engedélyezett létszámkerete: köztisztviselő 2 fő. (5) A szervezeti egységek feladatokhoz igazodó létszámát a mindenkori hatályos költségvetési rendeletben meghatározott létszámkereten belül a polgármesterek a jegyzővel közösen állapítják meg. V. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek általános feladatai 2. () Biztosítják az önkormányzati feladat és hatáskörök, időszerű és szakszerű gyakorlását. (2) Feladatkörükben előkészítik, illetve elkészítik a testületi előterjesztéseket és egyéb írásos anyagokat, döntés-tervezeteket. (3) Biztosítják a képviselő-testület munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést. (4) Végrehajtják a képviselő-testületi döntések által meghatározottakat. (5) Közreműködnek a polgármester és a jegyző honvédelmi, katasztrófavédelmi és közrendvédelmi feladatainak ellátásában. (6) Előkészítik a polgármesteri, jegyzői hatáskörbe utalt, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeket. (7) Ellátják a feladatkörüket érintő döntésekből, szerződésekből adódó feladatokat. (8) Közreműködnek abban, hogy az önkormányzat eredményesen vegyen részt Európa Uniós és hazai pályázatokon, szakmailag közreműködnek azok előkészítésében, illetve szükség szerint végrehajtásukban. (9) Együttműködésre kötelezettek a feladataik ellátása során a feladatkörükbe tartozó, de más belső szervezeti egység feladatát is érintő ügyekben, valamint jogszabály alapján az egyéb szervezetek hatáskörébe tartozó ügyekben. (0) A feladatkörüket érintően statisztikai adatgyűjtést és adatszolgáltatást végeznek. () Kapcsolatokat tartanak a feladatkörüket, szakterületüket érintően a társhatóságokkal, és szükség szerint a szakmai és civil szervezetekkel. 8

19 (2) Megbízás esetén ellátják a feladatkörükhöz tartozóan az önkormányzat, valamint a KÖH képviseletét. VI. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek személyi állománya Ügyintéző 3. () A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező ügyintéző gyakorolja a hatósági jogkörét, és ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. (2) Az ügyintéző feladata a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre történő előkészítése, (felhatalmazás esetén) kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. (3) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével az ügyintéző a munkaterületén felelős a KÖH állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. Az ügykezelő 4. () Az ügykezelő a munkaköri leírásban számára megállapított, illetve a felettese által kiadott feladatokat, a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és az ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. (2) Ellátja mindazon nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. Vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség 5. Vagyon-nyilatkozattételre a KÖH köztisztviselői közül az egyes vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvényben meghatározott körben kötelesek. VII. A közös önkormányzati hivatal működési rendje Általános szabályok 6. () A KÖH működését a jogszabályok, az ezekre épülő KÖH SzMSz, a belső szabályzatok, valamint a képviselő-testület, a polgármester döntései, továbbá a jegyző utasításai határozzák meg. (2) A jegyző, az ügyintéző, az ügykezelő feladatait a KÖH SzMSz és a munkaköri leírás szabályozza. (3) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon többek között tartalmazza a következőket: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés módját. (4) Az ügyintézésre kijelölt köztisztviselő köteles a jegyző utasításai szerint eljárni, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20. évi CXCIX. törvény e tárgykörre vonatkozó szabályozását. A kiadmányozás rendje 9

20 7. () Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. (2) Jogszabályban meghatározott hatáskörében: a) a polgármester (saját és átruházott hatáskörben), b) a jegyző (saját és átruházott hatáskörben) kiadmányoz. (3) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét részben vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának a személyét és felelősségét. (4) A polgármester és a jegyző a kiadmányozás rendjét külön szabályzatban határozza meg. A helyettesítés rendje 8. () A jegyzőt akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyző helyettesíti. (2) A KÖH köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik egymást. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 9. () A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a köztisztviselők és ügykezelők tekintetében a KÖH Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme 20. A KÖH-ban a köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyával, munkajogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és védelme érdekében érdekvédelmi szervezet (szakszervezet) működhet. A közös önkormányzati hivatal működése () A KÖH heti munkarendje 40 óra. 2. (2) A munkarend mindkét hivatal tekintetében a következő: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7:30 6:00; Péntek: 7:30 3: () A KÖH ügyfélfogadásának rendje: Szentkirály vonatkozásban: Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 2:00 és ; Szerda: Nincs ügyfélfogadás; Péntek: 8:00-2:00 Tiszaug vonatkozásban: Hétfő, kedd, szerda: :00; Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás; Péntek: (2) A jegyző ügyfélfogadási rendje: Szentkirály: hétfő 8: Tiszaug: szerda 8:

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: 14. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Dr. Lajos Krisztina aljegyző Ikt. szám: 167-24/2013. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: minősített

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület részére

Előterjesztés a képviselő-testület részére Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a módosított, illetve egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására. Tisztelt képviselő-testület! A testület 2012. április

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben