A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:"

Átírás

1 A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi út ; továbbiakban: Szervező ) regisztrációhoz és vásárlási blokk bemutatásához kötött promóciót szervez (a továbbiakban: promóció ). A promóció lebonyolítója a Geometry Global Hungary Kft. (székhely: 1061 Bp., Andrássy út 9.; a továbbiakban: Lebonyolító ). 2. A promócióban részt vevő személyek A promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban: Résztvevő ), kivéve a CBRE Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) munkatársai, a Campona dolgozói, továbbá az akció, promóció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek/ügynökségek (Geometry Global Hungary Kft.) munkatársai és ezek közeli hozzátartozói. 3. A promóció menete és a részvétel feltétele 3.1. Részvétel feltétele A promócióban mindazon 2. pontban meghatározott személy vehet részt, aki a Budapest, Nagytétényi út alatt elhelyezkedő Campona Családi Élményközpont (továbbiakban: "Campona") promócióban résztvevő üzleteiben vásárol minimum 2000 Ft értékben a promóció időtartama alatt és az összeget bizonyító blokkot a vásárlás napján az információs pultnál, vagy az ételudvaron, a mozi előtt felállított hoszteszpultnál bemutatja, továbbá a regisztrációs lapot a jelen szabályzatnak megfelelően kitölti. A promócióban való részvételhez a Campona területén megtalálható bármely üzlet és vendéglátó ipari egység blokkjai felhasználhatóak, kivéve az OTP Bank, Raiffeisen Bank, CIB Bank, Erste Bank, UniCredit Bank, Budapest Bank, Posta, Groupama Biztosító, Good Change pénzváltó, Lottózó és a Tesco előtti mozgóárusok pénzbefizetési nyugtái, blokkjai Regisztráció A játékban való részvétel, illetve a nyeremény átvételének együttes feltétele a 3.1. pontban meghatározott vásárlási blokk regisztrációja, mely az Információs pultnál vagy az ételudvaron, a mozi előtt felállított hoszteszpultnál lehetséges a 4. pontban megadott időtartamban. Minden blokk csak egyszer, a vásárlás napján használható fel, s azt a bemutatáskor pecséttel érvényesítik a Lebonyolító megbízottjai. Egy játékos egy nap többször is regisztrálhat a promócióba, ennek feltétele, hogy különböző üzletekből származó blokkokat mutasson fel. Azonban a blokkok értékei nem összevonhatóak.

2 Minél többször regisztrál egy résztvevő, annál nagyobb esélye van a napi nyereményre. Csak olyan blokkot áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a promóció időtartamának adott napjára esik, illetve egyértelműen beazonosítható rajta a megvásárolt termékek megnevezései A játék menete A blokk felmutatása és elfogadása után a játékos leadja a hiánytalanul kitöltött regisztrációs lapot (érvényes névvel, címmel, -címmel, telefonszámmal, vásárlási összeggel, üzlet nevével, dátummal és aláírással kitöltve). A napi nyeremények sorsolása május 9-től május.27-ig reggelente 10:00-kor történik a Campona üzemeltetési irodájában, kézi húzással, mindig a megelőző napon regisztrált résztvevő játékosok között. Minden sorsolás alkalmával 1 nyertes 1 blokkja kerül kisorsolásra, és további három tartaléknyertes. A sorsolás nyilvánosan, két tanú közreműködésével, zajlik. A napi nyeremény mellett a promóciós időszak végén 1 fődíj és 2 db családi belépő kerül kisorsolásra. A főnyeremény és a családi belépők sorsolásának időpontja: május 27. reggel 10: Főnyeremény: 1 db Családi Wellness hétvége ( Ft-os TUI utazási iroda által felajánlott utalvány) 2 db Családi belépőjegy a Tropicarium-ba.(2x 2 db felnőtt és 2 db gyermek belépő) 3.5. Napi nyeremény A naponta kisorsolt blokkon lévő összeget, maximum forintig az adott játékos Campona vásárlási utalvány formájában nyeri vissza, ezresekre kerekítve a kerekítés szabályai szerint. A vásárlási utalványok a Campona kijelölt üzleteibe érvényesek, melyek pontosan megtalálhatóak az Információs pultnál, vagy az Ételudvaron, a mozi előtt felállított hoszteszpultnál, illetve a campona.hu weboldalon. Az utalványok beváltási ideje: július 30. Az utalvány készpénzre nem váltható, és értékéből visszaadni nem áll módunkban. Sérült vagy hamisított utalványt nem áll módunkban elfogadni. A nyeremény átvételéhez az eredeti, vásárlást igazoló blokk vagy annak hiteles másolatának bemutatása szükséges. A nyertes résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, különös tekintettel arra, hogy a nyeremény a Szervező általi első megkeresést követő 15 napon belül átadásra kerüljön. A nyeremény átadása a Szervező székhelyén a nyertes részvevővel egyeztetett időpontban történik. A nyeremény postai úton való kiküldése nem lehetséges. A nyertes köteles az előzetesen egyeztetett átadási helyen és időben megjelenni és a nyereményt átvenni. Az előre egyeztetett átadási hely és idő nem módosítható, annak elmulasztása jogvesztő. Minden, a résztvevő mulasztásából eredő hátrány és kár a nyertes Résztvevőt terheli.

3 A Szervező a napi nyertesen felül három darab tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és ezáltal, illetve egyéb okból a promócióból kizárásra kerül. A Szervező a nyerteseket három napon belül telefonon/ ben értesíti a nyereményről, a nyeremény átvételének pontos részleteiről, egyeztetett helyszínéről, továbbá pontosítja a nyertes adatait. A nyeremény nyertese az átvétel érdekében köteles együttműködni a Szervezővel. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a nyereményt 15 napon belül nem veszi át, a Promócióból kizárásra kerül, nyereményre nem válik jogosulttá és életbe lép az első tartaléknyertes nyereményigénye. Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy a Szervező haladéktalanul, ben értesíti a soron következő tartaléknyertest. A tartaléknyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a nyertesként nyilvántartottra, alaki, személyi és egyéb feltételek vonatkozásban. A további tartaléknyertesek nyereményigénye a sorrendben előző tartaléknyertes kizárását követően a további sorsolási sorrendben lép életbe. Amennyiben Szervező a sorsolást követő egy héten belül bármilyen okból eredően nem éri el a nyertes résztvevőt, vele a kapcsolatot nem tudja felvenni, úgy az első tartaléknyertes résztvevő válik nyertessé, aki így jogosulttá válik a nyeremény átvételére. Amennyiben a Szervező ezt követően az első tartaléknyertessel a pályázati címen a kapcsolatot egy hétig nem tudja bármilyen okból eredően felvenni, úgy a második tartaléknyertes Résztvevő válik nyertessé. A nyeremény résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 4. A promóció időtartama A promóció május 8. és május 23. között tart (esedékes), hétfőtől-péntekig 10:00 és 20:00 között, szombaton 10:00 és 20:00 között. 5. Személyi jövedelemadó A Szervező vállalja, hogy a résztvevő nevében kifizeti a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadót, valamint az ajándékkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót, és járulékot. 6. A szervező jogai A Szervező rögzíti, hogy a promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles. Hamisított vagy manipulált vásárlási blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban, promócióban. A Szervező joga, hogy az adott résztvevő regisztrációját ahhoz a feltételhez kösse, hogy a résztvevő fényképes igazolvány bemutatásával igazolja, hogy ő valóban a regisztrációs lapon megjelölt személy és a promócióban való részvételre jogosult. A Szervező egyoldalúan jogosult

4 úgy dönteni, hogy az igazolvány bemutatásának hiányában, vagy a visszaélésszerű gyakorlat gyanúja esetén a részvételt megtagadja. A Szervező joga továbbá, hogy bármikor, de különösen, amennyiben visszaélésszerű, illetve szabályzatellenes részvétel (például többszöri regisztráció, harmadik személyek blokkjának felhasználása, 2. pont szerint kizárt személy részvétele) gyanúja merül fel, a résztvevő személy regisztrációját és részvételét ahhoz a feltételhez kösse, hogy az adott résztvevő a blokkok mögött álló vásárlást a vásárolt termék bemutatásával igazolja. Amennyiben Résztvevő ezen feltételek valamelyikét nem teljesíti, úgy a promócióban nem vehet részt. Az akcióban, promócióban résztvevő vásárlási blokkok érvényességével kapcsolatban, illetve az esetleges visszaélésszerű részvétellel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben a promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező, illetve a promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt az akció (promóció) során, az akció (promóció) esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő igényekért, illetve a regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, beazonosíthatatlan blokk, stb.). Szervező és Lebonyolító nem vállal továbbá szavatosságot vagy garanciát az átvett ajándékok, vásárlási utalványon vett termékek tekintetében. A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal. Azáltal, hogy a résztvevő az akcióban, a promócióban részvétele során a nevét és címét a megadott regisztrációs lapon feltünteti és leadja, a résztvevő kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy: - személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljön és a Szervező, a Lebonyolító és Megbízottjai a nyereményjáték (promóció) lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje; - a résztvevőnek hírleveleket küldjön a további akcióiról stb.; - a nyeremény átadásáról kép-, hang- vagy/és filmfelvétel készüljön, és ezen felvételek akár részben akár egészben egy későbbi reklám-kampány során felhasználásra kerüljenek, idő-, területi és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.. A résztvevők a promócióban való részvétellel elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban, promócióban való részvétel lehetőségét a hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja, a résztvevőt a promócióból kizárhatja.

5 7. Információ a promócióról A promócióról információk találhatóak a weboldalon és a Campona Facebook oldalán. A promóció hivatalos játékszabályzata megtalálható a 8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok A Szervező és a Lebonyolító a résztvevők által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi törvénynek, jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A Szervező és a Lebonyolító a résztvevők adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a résztvevők tájékoztatása céljából a résztvevők tájékoztatásában közreműködő ügynökségnek. A résztvevő a promócióban való részvétellel, regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi, illetve határozottan hozzájárul ahhoz, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező, illetve a Lebonyolító végzi. A résztvevők a promócióban való részvétellel, regisztrációval egyidejűleg hozzájárulnak adataiknak a fenti módon történő kezeléséhez. A résztvevő promócióival kapcsolatban további felvilágosítást a Campona információs pultjánál kérhet. A résztvevők a regisztrációs lap leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított évi C. törvény alapján a jelen játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért az adattulajdonos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel során, a regisztráció során megadott hozzájárulás alapján. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelő a Szervező, az adatfeldolgozó a Lebonyolító. Az adattulajdonos bármikor visszavonhatja hozzájárulását, személyes adatai kezeléséhez, azokról tájékoztatást kérhet, illetve kérheti adatai törlését egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével: Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi út ). Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban, illetve jelen szabályzatban meghatározott eseteket. Az adatkezelési további feltételeit a Campona jelen promócióra vonatkozó eseti és Általános Adatvédelmi És Adatkezelési Szabályzatában kerül megállapításra, amelyek a oldalon és a Campona információs pultjában tekinthetőek meg. Adattulajdonos személyes adatainak jogellenes kezelése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 22., 23. és 52. -a alapján bírósági eljárást kezdeményezhet, kártérítést követelhet vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz élhet bejelentéssel.

6 Campona Shopping Center Kft. Szervező május 07.

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata

A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A Csobbanj Európával 2014! rendezvénysorozat Mutasd meg Európát! fotópályázatának hivatalos játékszabályzata A pályázat megnevezése: Mutasd meg Európát! akció (a továbbiakban Pályázat ) A Promóció Szervezője:

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. február 1-je és február 25-e között szervezett Nyerj szerelmes hétvégét az Athenaeum Kiadóval Horvátországban vagy Szlovéniában!

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976, székhely:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben