Indiában rettegnek a keresztények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indiában rettegnek a keresztények"

Átírás

1 N é p e k m i s s z i ó j a A Pápai Missziós Mûvek magazinja II. évfolyam, 2. szám október Indiában rettegnek a keresztények A misszió szeretet kérdése Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás Keveset birtokolnak, inkább élnek Bevetések a Fülöp-szigeteken Bibliatábor a PMM támogatásával Gyermekek segítenek gyermekeknek

2 2 Hírek a misszióból Kelet-Timor Szalézi mezõgazdasági iskola Az óceániai országban nagy a szegénység. A gyermekek szegényesen táplálkoznak, ezért visszamaradnak a fejlõdésben. Fõ ételük általában a rizs és a kukorica. Kevés zöldségfélét fogyasztanak, még kevesebb húst, és tejet szinte soha. A Lospalos nevû településen mûködõ szalézi mezõgazdasági iskolának ezer tanulója van a 12 évfolyamon. Öt kilométeres körzetbõl gyalog járnak be a falvakból az iskolába. A Pápai Missziós Mûvek segítségével az iskola tejüzemet hozott létre, hogy megoldja ezt a gondot. A farmon 24 tehén napi 250 liter tejet ad, így mind az ezer tanuló kaphat tízóraira egy-egy bögre tejet. óvodát és 92 ezer általános iskolát mûködtet, ahol a világ legszegényebb gyermekei tanulhatnak írni, olvasni, számolni, valamint hallhatnak Jézus szeretetérõl. Például az indiai Asa Bavan iskola harminc fogyatékos gyermeknek biztosít oktatást, orvosi ellátást, mindennapi táplálékot. Bár nem minden gyermek katolikus, mindegyiküknek megtanítják, hogy Jézus szereti õket is, és minden gyermeket szerte a világon. Banglades Oktatás Rajsahiban A Rajsahi Egyházmegyében az emberek szegények, földjük nincs. Napszámosként dolgoznak, keveset keresnek, így nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket taníttassák. Gervas Rozario szerint azonban csak a tanulás biztosíthat nekik jobb jövõt. A Gyermekmisszió Partnerei (az ausztráliai Pápai Missziós Mûvek Szent Gyermeksége ágazatának neve) jóvoltából 570 gyermek kap oktatást, élelmet és orvosi ellátást a környéken. Közülük 87 gyermek árva, akik most NÉPEK MISSZIÓJA október Tartalom Ünnep a budatétényi Jókai utcában 4 A missszió szeretet kérdése 5 Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás 6 Megkezdték keresztre feszítésünket Keresztényüldözés Indiában 8 Keveset birtokolnak, inkább élnek 12 Bevetések a Fülöp-szigeteken 14 Bibliatábor a PMM támogatásával 16 Gyermekek segítenek gyermekeknek 18 Vietnam Francia zarándokok hidat építettek A Sydneyben lezajlott ifjúsági világtalálkozó utáni napokban egy csapat fiatal francia katolikus Vietnam legtávolabbi része felé vette az irányt, hogy segítsenek hidat építeni keresztény testvéreiknek, akikkel addig sohasem találkoztak. A katolikus egyetemisták a franciaországi créteili egyházközségbõl érkeztek, és hanoi fiatalokkal együtt egy katolikusok lakta hegyi településen építõtáboroztak. Missziós iskolák a gyermekek szebb jövõjéért Szerte a világon, a missziós országokban a katolikus egyház 63 ezer élvezik a program nyújtotta lehetõségeket. Minden évben sok százan jelentkeznek, és a püspök mindent megtesz, hogy minél több gyermeken segítsen. A falu lakossága, bár szegény és nem tud pénzt adományozni, idejét nem sajnálja, és amiben csak tud, segít. Anjoli Hembrom egy a programban résztvevõ árvák közül. Tizenhárom éves, ötödikes tanuló. Csecsemõ volt, amikor édesapja meghalt, és édesanyja is elhunyt egy évvel késõbb. Õt és Laptulajdonos: Pápai Missziós Mûvek Felelõs kiadó: Madassery Sebestyén SVD, a PMM igazgatója Szerkesztõ: Szerdahelyi Csongor Munkatárs: Szabó Bernadett Tördelés, lapterv: Bukovszki Antal Korrektor: Agonás Szonja Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel./fax: Nyomás D-Plus Kft., Felelõs vezetõ: Németh Lászó ügyvezetõ

3 Sebestyén atya íróasztala NÉPEK MISSZIÓJA október 3 bátyját a nagymama nevelte néhány évig. Amikor a nagymama is meghalt, Anjoli és bátyja a rajsahi misszióhoz került, és most itt nevelkednek, a Gyermekmisszió Partnerei támogatásának köszönhetõen. Dél-Afrika Tündérország A namíbiai Keetmashoop Egyházmegye területén élõk nagyon szegények. Sok gyermeknek van szüksége a Katolikus Misszió támogatására, hogy óvodába, iskolába járhasson. Az egyházmegyében tizennégy óvoda mûködik, melyek a Katolikus Missziótól kapnak támogatást. Ezek közül az egyik a keetmashoopi Tündérország Óvoda. Egy nyugdíjas tanár alapította saját költségén a külvárosban élõ szegény gyermekeknek. Nagyszerû munkát végez, de csak adományokból tudja fenntartani az intézményt. Sok gyermek számára az óvodában vagy iskolában kapott étel az egyetlen rendes napi étkezés. A gyermekek hitoktatásban is részesülnek és tanórákon is részt vesznek, amikor a megfelelõ korba kerülnek. Mianmar Szent Pál Missziós Nõvérek A Szent Péter Apostol Mûve hatékonyan támogatja a missziós területeken születõ hivatások kiteljesítését, a szerzetes nõvérek és testvérek képzését. Különösen azoknak a helyi szerzetesrendeknek nyújt segítséget, melyeknek nincs tengerentúli hátországa. Ennek nagy a jelentõsége például Mianmarban (régi nevén Burma), ahol az Egyház elszigetelt helyzetben van. Charles Bo püspök a Szent Pál Missziós Nõvérek kongregációját 1990-ben alapította. A rendnek jelenleg 80 fogadalmas nõvér és 12 novícia a tagja. A szegények és a menekültek felkarolásával foglalkoznak. Feladataik közé tartozik a betegápolás, a tanítás és a plébániai munka. Elsõdleges hivatásuknak tekintik, hogy Szent Pál társai legyenek a missziós munkában. Pápua Új-Guinea Szentlélek Szeminárium A PMM ausztrál tagozata a pápua új-guineai Borokóban lévõ Szentlélek Szeminárium kispapjainak nyújt segítséget. A növendékek két egyházmegyébõl érkeznek ide, Port Moresbyból és Bereinából. Várjuk olvasóink véleményét a Népek Missziója cikkeirõl, valamint a misszióval kapcsolatos kérdéseiket is, melyek megválaszolására külön rovatot tervezünk. vagy Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Decembertõl elérhetõ honlapunk: Mit jelent ma misszionáriusnak lenni? Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél válaszolta Jézus annak a törvénytudónak, aki próbára akarta tenni õt, kérdezvén: Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt hiszem, hogy az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd minket is megszólít: mit jelent ma misszionáriusnak lenni? A misszionárius az, aki õszintén szereti Krisztust és az õ tanítását, és ezt a felebarát iránti szeretetben valósítja meg. Ez a misszionálás! Jézus mondja: Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35). Itt nem csupán emberi szeretetrõl van szó, hanem arról, hogy a Krisztus iránti szeretetbõl kiindulva szeretjük embertársainkat. Ez jelenti azt, hogy Krisztus tanítványai, vagyis misszionáriusok vagyunk! Kedves Olvasóink! Ebben a számban beszámolunk a különbözõ missziókról: Argentína õserdõitõl kezdve egészen a Fülöp-szigetekig, az elmúlt idõszakbeli programjainkról és fõként a közelmúlt keresztényüldözéseirõl Indiában, Orissza államban. Kívánom, hogy a Szentlélek ereje erõsödjön bennünk, és missziós lelkület lángoljon a szívünkben! P. Benvin Sebastian SVD a PMM igazgatója

4 4 Szent Pál évében NÉPEK MISSZIÓJA október Ünnep a budatétényi Jókai utcában A Pápai Missziós Mûvek felújított központi irodaházát szeptember 13- án áldotta meg Juliusz Janusz apostoli nuncius a missziós munkatársak és barátok örvendezõ jelenlétében. Sebastian atya, a PMM országos igazgatója nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Eljött Szabolcs Attila, a kerület polgármestere, Juhos Ferenc atya, a verbita rend tartományfõnöke, Mohos Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és a verbita szerzetesek és szerzetesnõk is. A nuncius atya beszédét a szép régi magyar házi áldás felidézésével kezdte: Hol hit, ott szeretet, / Hol szeretet, ott béke, / Hol béke, ott áldás, / Hol áldás, ott Isten, / Hol Isten, ott szükség nincsen. Ezután titkára tolmácsolásával arról szólt, hogy a Pápai Missziós Mûvek központja, ahonnan a missziós munka kiindul, az a ház, ahol béke, szeretet és öröm lakozik, és ez Isten nélkül lehetetlen. Felidézte Máté evangéliumából a közös ima erejérõl és Jézus jelenvalóságáról szóló részt, amit az Úr imádságának közös elmondása pecsételt meg. A ház történetét beszédesen ismertették a tablókra rendezett fényképfelvételek az épület egykori állapotáról, a végzett munkálatokról. A házszentelés felemelõ szertartását szeretetben elfogyasztott agapé követte a verbita rendház Názáret Miszsziósházában. Az elõkészítés és lebonyolítás nem csekély munkáját a közösség áldott kezû segítõi és a lelkes fiatal kispapok vállalták magukra mindannyiunk megelégedésére. Az egész ünnepi alkalmat beragyogták az evangéliumi szavak: jó a testvéreknek együtt lenni. Sebastian igazgató atya elbúcsúzó szavai és a közösen elénekelt áldás után örvendezõ szívvel tért haza mindenki, kérve Isten áldását a Pápai Missziós Mûvek további munkájára. Fotó: Bókay László

5 Szent Pál évében NÉPEK MISSZIÓJA október 5 A misszió szeretet kérdése Õszentsége XVI. Benedek pápa idei missziós világnapi üzenetében olvassuk: A missziós parancs továbbra is elsõdleges kötelesség minden megkeresztelt számára, akik arra hivatottak, hogy Jézus Krisztus szolgái és apostolai legyenek az évezred kezdetén. A Szentatya az evangelizáció apostolának kitûnõ példájaként a népek apostolának missziós buzgóságát mutatja be, és Szent Pál évében meghív bennünket a követésére. Akkor tudjuk hirdetni Krisztust, az ember Megváltóját, ha megismerjük és szeretjük Isten Fiát, és a parancsai szerint élünk, Szent Pál apostol példája szerint. Ezért tekintjük gondviselésszerûnek, hogy éppen októberben, a missziós hónapban gyûlik össze Rómában a Püspöki Szinódus rendes közgyûlése, hogy az Isten Igéje az egyház életében és küldetésében témáról tanácskozzon. Az egész világ püspökei és a Szentírás sok szakértõje igyekszik majd feltárni a Biblia hiteles ismeretének fontosságát, amely révén Isten az igazságot nyilatkoztatta ki önmagáról és az emberrõl, valamint irántunk érzett szeretetérõl, amely rendkívüli módon nyilvánul meg Jézus Krisztusban, aki a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint, az egész kinyilatkoztatás közvetítõje és teljessége. Isten Igéje, amely a teremtéstõl kezdve sokféleképpen nyilvánult meg, a megtestesülés misztériumában érte el csúcspontját, amikor a Szentlélek mûve által az Ige testté lett, és közöttünk élt. Nekünk, Krisztus követõinek Isten Igéje különleges valóság, ezért a szinódus ki akarja emelni az Eucharisztia és az Isten Igéje közötti sajátos kapcsolatot, meg szeretné tanítani nekünk, hogyan találjuk meg Isten Igéjét Jézusban, az Úrban, aki jelen van a Szentírásban és az Eucharisztiában. Akkor hirdetjük Isten Igéjérõl a teljes igazságot, ha meggyõzõdéssel valljuk, hogy Krisztus valóban jelen van az Eucharisztiában, a testté lett Igében. A mai világban közösségek százaival találkozhatunk, akik Krisztus követõiként határozzák meg magukat, és a Szentírást tudományos módszerekkel magyarázzák. Ha azonban ezek a magyarázatok nem vezetnek el az eucharisztikus misztérium megértéséhez, akkor hiányzik belõlük a lényegi elem, amellyel Isten kinyilatkoztatását hallgatnunk kell. Az Egyház Magyarországon a Biblia évét ünnepelve élénk figyelemmel kíséri az Isten Igéjérõl szóló szinódust. A római szinóduson Magyarországot ketten fogják képviselni, Õeminenciája Erdõ Péter bíboros prímás és Udvardy György, esztergom-budapesti segédpüspök. A szinódus értékes lesz mindenki számára, aki a misszióval, az új evangelizációval foglalkozik. A misszionáriusnak ismernie kell Isten Igéjét, és biztosnak kell lennie abban, hogy, amit hirdet, megegyezik az Egyház tanításával. A magyarországi Pápai Missziós Mûvek programjában fontos helyet kell kapnia annak az igénynek, hogy jól képezzék ki a missziós munkatársakat, ismerjék a Bibliát, és éljék Isten Igéjét. A Biblia tanulmányozásához azonban anyagiakra is szükség van. A világban sok helyen nem vagy alig lehet hozzájutni a Szentíráshoz, és hiányzik a hiteles magyarázatot nyújtó irodalom, valamint a modern audiovizuális segédeszközök is. A helyi Egyháznak is szüksége van anyagi segítségre, hogy folytathassa az evangelizációt, de szem elõtt kell tartanunk azt is, hogy sokan vannak a világban, akik nálunk sokkal szegényebbek. A Szentatya a missziós napi üzenetében emlékeztet bennünket, hogy a misszió szeretet kérdése:...a missziós tevékenység válasz arra a szeretetre, amellyel Isten szeret bennünket. Az Õ szeretete felszabadít és sarkall bennünket a Népek Missziójára: lelki energia, amely képes növelni az emberi családban a harmóniát, az igazságot és a közösséget emberek, népek és fajok között, amelyre mindenki vágyik.. A mi missziós nagylelkûségünk Istenhez közelíti a testvéreinket. Nagy megelégedéssel láttam, hogy önkéntesek segítettek Sebastian Madassery SVD atyának, a Pápai Missziós Mûvek igazgatójának azt a házat felújítani, amely most a szervezet irodaházaként szolgál. Isten Igéje behatolt ezeknek az embereknek a szívébe, és így anélkül, hogy külföldre mentek volna, valódi misszionáriusok lettek. Ehhez a konkrét cselekedethez hozzá kell adnunk a missziós szándékra végzett imádságunkat. Október a rózsafüzér hónapja. Mária, Jézus Anyja volt az elsõ misszionárius, mert a világnak ajánlotta az emberiség Megváltóját. Máriának, akit az Evangelizáció Csillagának is nevezünk, ajánljuk erõfeszítéseinket, hogy Magyarországon is növekedjék a missziós lelkület. Juliusz Janusz érsek apostoli nuncius

6 6 Mit tesznek a mûvek? NÉPEK MISSZIÓJA október Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás Az utóbbi idõben sokan kérdezték tõlünk, hogy mi a különbség a Pápai Missziós Mûvek (PMM) és az egyes szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak és más szervezetek missziós küldetése között. Milyen célból és mikor hozta létre az Egyház ezt az intézményt, és hogyan kapcsolódik a világmisszió évezredes munkájához? A válaszhoz szükséges a misszió történetének rövid áttekintése. Az Atya elsõ misszionáriusa Jézus Krisztus volt: Az Úr lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek... olvasta Jézus a názáreti zsinagógában (Mk 4,18). Majd az Örömhír, az Evangélium továbbadását az apostolokra bízta: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15), és biztosította õket állandó jelenlétérõl: És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28,20). Az apostolok a pünkösdi Lélek által megerõsítve, az akkori nehéz körülmények ellenére hatalmas missziós utat jártak be. Tamás apostol eljutott egészen Indiáig, Pál apostol, missziós útjai során térdig lejárva a lábát, így lelkendezett:...futok a cél felé, annak a hivatásnak a jutalmáért, amelyet Isten fölülrõl adott Krisztus Jézusban (Fil 3,14). Az Egyház egyetlen hivatása a misszió. Az évezredeket átívelõ, világméretû missziós küldetése során a hitterjesztõk hatalmas seregét indította el távoli területekre. Ebben a küldetésben elõsorban a szerzetesrendek jezsuiták, ferencesek, verbiták és sokan mások jártak elõl, majd késõbb csatlakoztak hozzájuk egyes lelkiségi mozgalmak, és más missziós elhivatottságú intézmények. A miszszionáriusok felkészítését a küldõ szervezet intézi, amely a továbbiakban is segíti, és figyelemmel kíséri mûködésüket. Az idõk folyamán a missziós területeken sorban létesültek szemináriumok, iskolák, kórházak, árvaházak és sok egyéb intézmény, egységben a helyi egyházakkal. Az évszázadok alatt mártírok és szentek sokasága tanúsítja a misszók hitelességét. A XIX. és a XX. században a misszió szempontjából rendkívüli és meghatározó események történtek, amelyekben felfedezhetjük a késõbbi Pápai Missziós Mûvek csíráit. Négy karizmatikus személy nõk és férfiak, laikusok és papok, négy különbözõ helyen, egymástól térben és idõben függetlenül a missziónak szentelték életüket, és annak négy alapvetõ területével kezdtek el foglalkozni. Az apostolokhoz hasonlóan kezdetben csak néhányan gyûltek össze, kezdeményezésük mégis robbanásszerûen fejlõdött és terjedt el sok országban. Szinte kitapintható volt a Lélek mindent megújító ereje és irányítása. Illett rájuk Pál apostol buzdítása, hogy Krisztus szeretete sürget minket (2 Kor 5,14). Kik voltak õk, és melyek voltak ezek a missziós területek? A Hitterjesztés Mûvet Pauline Marie Jaricot francia laikus aszszony alapította 1822-ben, hogy támogassa a világméretû evangelizációt és a missziós lelkület terjedését. A Szent Gyermekség Mûvet Charles de Forbin-Janson francia püspök alapította 1843-ban, hogy missziós lelkület alakuljon ki a gyermekek szívében, és segítsék rászoruló társaikat. A Szent Péter Apostol Mûvet Jeanne Bigard francia laikus aszszony alapította 1889-ben, hogy erõsödjön és növekedjen a miszsziós és bennszülött papság képzésének támogatása. A Missziós Unió Mûvet P. Boldog Paolo Manna olasz pap alapította 1916-ban, hogy a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a papi és szerzetesi missziós hivatások száma. Az Egyház korán felismerte e kezdeményezések jelentõségét, karizmatikus voltát. Az elsõ három 1922-ben, a negyedik pedig 1956-ban nyert pápai elismerést. A Szentszék azt is felismerte, hogy az addig önállóan mûködõ ágazatok missziós munkáját a hatékonyság érdekében koordinálni kell. Az új feladatra egy új, római székhelyû központi szervezetet hozott létre, a Pápai Missziós Mûveket, amely a Népek Evangelizációjának Kongregációja irányítása alá tartozik.

7 Mit tesznek a mûvek? NÉPEK MISSZIÓJA október 7 A Pápai Missziós Mûvek az Egyház legfontosabb segítõ eszközévé vált a missziós együttmûködés területén. A PMM célja, hogy felébressze és elmélyítse Isten népének missziós tudatát, hogy informálja a katolikusokat az egyetemes misszió életérõl és szükségleteirõl, hogy arra buzdítsa a helyi egyházakat, imádkozzanak egymásért és felajánlásaikkal segítsék egymást. Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás ez jellemzõ munkájukra minden területen. A római központból irányítják és koordinálják a missziós segítségnyújtást. A világszerte összegyûjtött adományokat és támogatásokat központi szolidaritási alap segítségével osztják szét az egyes missziós területek szükségleteinek megfelelõen. A PMM az egyes országokban a nemzeti igazgatóság által képviselteti magát, amelynek élére egységben az adott ország püspöki konferenciájával nemzeti igazgatót nevez ki. A helyi képviselet alkalmazkodik az ország körülményeihez, és éltetõjévé válik a négy ágazat országos missziós munkájának. A hagyományos missziós szervezetek tehát, így például a szerzetesrendek, a misszionáriusaikat küldik a missziós területekre, a Pápai Missziós Mûvek viszont sajátos módon, az egyes országokon belül fejti ki missziós tevékenységét. A II. Vatikáni Zsinat megállapítása szerint a PMM-nek központi helyet kell elfoglalnia a missziós együttmûködésben. VI. Pál pápa szerint ez az intézmény nemcsak a pápához, hanem az egyetemes egyházhoz és egyúttal Isten népéhez is tartozik. II. János Pál a Redemptoris missio kezdetû missziós enciklikájában külön fejezetet szentel a Pápai Missziós Mûveknek (RM 84.). Reménykedünk abban, hogy beteljesedik II. János Pál pápa misszióval kapcsolatos vágya: Látom már egy új missziós korszak derengését, amely fényes nappallá lesz (Redemptoris missio 92.). Bélyeggyûjtés a missziók javára Azok a testvérek, akik bélyeggel szeretnék támogatni a missziót, küldjenek bélyegeket a címünkre. Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. AVilágposta címû negyedévenként megjelenõ, önkéntes adományokból fenntartott missziós magazin az Isteni Ige Társasága (verbiták) kiadványa, melynek célja, hogy a magyar és a harmadik világbeli missziók között hidat képezzen. Aki szívesen olvas híreket, interjúkat, beszámolókat ebben a témában, jelezze Zabos Róbert SVD testvérnél (9730 Kõszeg, Pf. 74., és õ rendszeresen küldeni fogja az újságot.

8 8 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október Megkezdték keresztre feszítésünket Keresztényüldözés Indiában Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam mondta Jézus (Mt 5 11). Az elmúlt idõszakban a kelet-indiai Orissza államban rendszeressé vált a keresztények üldözése januárjában egy ausztrál misszionáriust, Graham Stainest és két fiát halálra égette a tömeg, amelyet egy Dara Szing nevû hindu fanatikus vezetett. Azóta errefelé a keresztények elleni támadások szinte mindennaposak. Tavaly karácsony vigíliáján egy hindu fundamentalista szervezet vezetõje, Szvámi Laxmananda Szaraszvati és társai templomokat romboltak, sok Keresztény menekülttábor keresztényt bántalmaztak és otthonaikból elüldöztek. E pusztítás iszonyú emléke ma is elevenen él a papok, szerzetesnõk és a nép emlékezetében. A támadás célja az volt, hogy a kuttak-bubanesvari érsekség Kandamal nevû kerületébõl végérvényesen elüldözzék a keresztényeket. Négy nap alatt száz templomot és kápolnát, öt kolostort, öt plébániaépületet, kollégiumokat, iskolákat és száznál is több keresztény tulajdonban lévõ üzletet, köztük gyógyszertárakat romboltak le. Idén augusztus 23-án, mikor a hinduk Krisna születésnapjának megünnepelésére készültek, merénylet áldozata lett a keresztényellenességérõl hírhedtté vált Szvámi Laxmananda Szaraszvati és négy társa. A kormány tudott a tervezett merényletrõl, és értesítette a hindu vezetõt a veszélyre. Egy maoista szervezet magára vállalta az akciót, ennek ellenére a hinduk a keresztényeket gyanúsították vallási vezetõjük meggyilkolásának kitervelésével, hiába állította a kormány az ellenkezõjét. A merénylet másnapján elkezdõdött a hinduk bosszúhadjárata. A fölheccelt tömeg robbantásos merényletek sorát követte el keresztény intézmények ellen, melynek során

9 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október 9 Az életéért könyörög elpusztult Buvanesvar Fõegyházmegye pasztorális központja is. Egy itt dolgozó papot és apácát megvertek, levetkõztettek és meztelenül mutogatták õket. Négy másik papot szintén bántalmaztak, az egyik súlyos égési sérüléseket szenvedett. Újabb templomokat, kolostorokat, kórházakat és jármûvet gyújtottak fel. Sok szerzetesnõ a fenyegetések elõl a szomszédos államba menekült. Egy fiatal apácát, aki egy szociális intézményben dolgozott, csoportosan megerõszakoltak, mielõtt az épületet lerombolták volna. A csõcselék megtámadta Teréz anya fivéreinek rendházát és kórházát is, amelyet egyszer már leromboltak, és amelyet két hónappal ezelõtt építettek újra, sõt a betegeket is megverték. P. Edward Sequeira, az Isteni Ige Társasága tagja egyike a súlyos sérülteknek. Mikor Orisszában a missziós állomásukhoz tartozó árvaházat megtámadták, egy húszéves civil kisegítõ nõvér, Rajni, szembeszállt a tömeggel. A csõcselék P. Sequeirát és Rajnit két külön szobába zárta, és megparancsolták a gyerekeknek, hogy hagyják el az árvaházat. Ezután a két foglyot leöntötték benzinnel, és rájuk gyújtották az árvaházat. Amikor elkezdtem fulladozni, találtam egy repedést a támadásban megrongálódott falon, és odatartottam az orromat, hogy levegõt szívjak mondta Apácák gyertyás menettel tüntetnek a támadások ellen a verbita atya. Egész idõ alatt hallottam Rajni kiáltásait a szomszéd szobából, nagyon szenvedhetett.»

10 10 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október» Mindent szétromboltak és felégettek. Hamuvá vált minden. Kamalini Naik asszony férjét úgy kényszerítették, hogy térjen át a hindu vallásra, hogy megfenyegették: megölik az édesanyját. Látván édesanyját a markukban, a férfi lemondott hitérõl. Ezután odahívták feleségét, aki hét hónapos terhes volt. Õ kiállt Krisztus mellett, erre a fanatikusok darabokra vágták az áldott állapotban lévõ aszszonyt és másfél éves kisfiát férje és más keresztények szeme láttára. Megkezdték keresztre feszítésünket mondta Chellen atya, akinek vágások, ütésnyomok és megduzzadt szövetek borítják a testét, és öltések vannak az arcán. Egy ötvenfõs felfegyverzett hindu csapat megvert minket, és mint bûnösöket vezetett végig az úton a leégett pasztorációs központhoz. Ott letépték az ingemet és elkezdték lehúzni a nõvér ruháit is. Amikor tiltakoztam, vasbotokkal vertek. Késõbb bevitték a nõvért és megerõszakolták, mialatt engem rúgtak és kínoztak, kényszerítve, hogy közönséges szavakat mondjak. Késõbb mindkettõnket P. Chellen: Mint bûnösöket vezettek végig az úton... félmeztelenül az utcára vittek, és azt parancsolták, hogy közösüljek a nyilvánosság elõtt a nõvérrel. Amikor ellenálltam, tovább vertek és bevonszoltak minket a közeli kormányzati irodába. Sajnálatos módon egy tucatnyi rendõr nézte végig mindezt. A kijárási tilalom segített a kandamalbeli városoknak, hogy helyreálljon valamelyest a nyugalom. Ám a falvak még mindig nagyon feszültek. A hatalmas rendõri jelenlét ellenére sem érzik magukat biztonságban a keresztények. Az éjszakákat nem merik házukban tölteni, hanem elbújnak az erdõben. Prakas Digal, egy falusi meséli: Felgyújtották a templomot. Felégették a kunyhóinkat is. Elégették összes ruhánkat. Nincs élelmünk. Kínoznak minket és most a dzsungelben élünk. Raikia település plébánosa pedig mobiltelefonján augusztus 27-én reggel fél 6-kor hívta püspökét, és a következõkrõl tájékoztatta: Már negyedik napja vagyok az erdõben. Rettegek a támadástól és nincs mit ennem. Napjainkban sok pap és nõvér sorsa ez, akik a szegények legszegényebbjeit szolgálják egy elvileg demokratikus országban, ahol állítólag vallásszabadság van. A hindu fundamentalisták régi vádja a keresztények ellen, hogy megvesztegetéssel és erõszakkal térítenek a szegény hinduk között. A meggyilkolt vezetõjük korábban így indokolta erõszakos akciójukat: Az egész országnak az lenne a jó, ha mindenki visszatérne a hindu hitre. Ezzel szemben a keresztény misszionáriusok határozottan állítják, hogy az õ hivatásuk a szegények és rászorulók szolgálata. Céljuk pedig nem a térítés, hanem tanúságtétel a krisztusi szeretetrõl. A keresztények elleni fellépésnek van egy másik oka is. Mind világosabbá válik, hogy ahol keresztény misszionáriusok dolgoznak, ott fontos társadalmi és gazdasági változások Tiltakozó menet Delhiben

11 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október 11 India kormányánál, amely tétlen maradt a keresztényellenes erõszakkal szemben. Nyíltan vádolja az orisszai kormányzatot a pogromban résztvevõkkel való összejátszással. Kanjamala atya szerint évek óta tervezik, hogy megtisztítják Orisszát keresztény lakosságától, különösen Kandamal körzetében, ahol augusztusban a legtöbb atrocitás történt. Itt a keresztények a lakosságnak 5%-át teszik ki. A kuttak-bubanesvari érsekségtõl kapott hírt fordította: Szabó Bernadett történnek. Az emberek anyagilag gyarapodnak, öntudatosabban képviselik saját érdekeiket, iskolázottabbak. Ennek pedig nem örül mindenki, ugyanis csökken a tanulatlan és olcsó munkaerõ az ültetvényeken, a kizsákmányolás hagyományos formáinak a lehetõségei szûkülnek. Legkevesebb 17 embert öltek meg augusztus 24. és 31. között. Mintegy tízezer keresztény család menekült el otthonából az erdõkbe, miután felgyújtották házaikat és megtámadták õket a felkelõk. Több mint négyezer embert bántalmaztak és több mint húszezer házat felégettek. Az elsõdleges célpontok azonban a papok, szerzetesek és a települések vezetõi voltak. Valósággal vadásztak rájuk. P. Augustine Kanjamala verbita, aki a mumbai egyetemen tanít, a világ egyházaihoz fordult, hogy tiltakozzanak Tüntetés a keresztényüldözés ellen Köszönettel és szeretettel fogadunk adományokat az Indiában üldözött keresztény testvéreink számára. Számlaszámunk: A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: Az indiaiak javára.

12 12 A külmisszió új útjain NÉPEK MISSZIÓJA október Keveset birtokolnak, inkább élnek Varga János ebben az évben ünnepelte 40. születésnapját, pappá szentelésének 5. évfordulóját, és öt évvel ezelõtt augusztus 20-án érkezett meg a misszióba, Argentínába. Már több mint három éve a brazil határtól néhány kilométerre fekvõ, mindössze 25 éves múltra tekintõ Andresitóban nagy örömmel végzem missziós munkámat. A verbita alapítású plébánián lengyel plébánosommal, Kazimír atyával kettesben dolgozunk. A település az õserdõ közepén fekszik, ötven kilométerre a világ egyik legnagyobb vízesésétõl, az Yguazútól. Tízezren a faluban, kétszer annyian szétszórtan az õserdõbõl kiszakított hektáros ültetvényeken élnek, ahol elsõsorban dohányt és teát termesztenek. Az ültetvényeket a faluból kiinduló földutakon lehet elérni száraz idõben, mert ha esik esõ, járhatatlanok az utak. Minden tíz-tizenöt birtokhoz tartozik egy kis kápolna, amely többnyire fából, ritkábban kõbõl épült. A huszonöt kápolnából tizenötöt én látok el. Péntektõl vasárnapig látogatom e tanyaközpontokat és misézem. Egy-egy helyre havi egyszer vagy kétszer jutok el, ilyenkor vannak a keresztelõk, az elsõáldozások és az esküvõk. Mivel a kápolnáknak többnyire nincs sekrestyéjük, viszem magammal a misefelszerelést, de a kereszteléshez a vizet, a korsót, a tálat a szülõknek kell hozniuk. Az esküvõ is többnyire egyszerû, nincs menyasszonyi ruha, elõfordult, hogy a menyasszony Donald kacsás pólóban jelent meg. Az utóbbi évben szombat délelõttönként néhány jó énekes, gitáros fiatal is elkísér, mert az ottani hívek nem tudnak zenélni. Énekes könyveikben nincs kotta, csupán szöveg, így sokszor az ének is csak döcögve megy. A távolság miatt sajnos nehéz a közösségépítés. Egyik misémrõl rohanok a következõre, de a második után déltájt van egy kis idõm, hogy meglátogassam valamelyik családot. Mindig nagy szeretettel látnak vendégül. Házaik igen egyszerûek, minimális berendezéssel. Az itteniek keveset birtokolnak, inkább élnek. Gyakran összejönnek, s ilyenkor egy körbejáró edénybõl ugyanazzal a fémszívókával forró matét vagy hideg tererét (teaféle) isznak. Meglehetõsen ötletszerûen, egyik napról a másikra élnek. Vallási életük is ilyen: nem rendszeres templomjárók, jönnek, ha kedvük van. Elkötelezett hitoktatók nélkül semmire se mennénk. Hála Istennek, vannak, õk tartják össze a közösséget, sokfelé hét közben is összejönnek imádkozni. Külön öröm, hogy jelenleg ketten is készülnek diakónusnak, egy fiatalabb és egy idõsebb testvérünk. Argentínában nyolcezer katolikusra jut egy pap, szükség van a laikusok munkájára. Nálunk is õk tartják a hittanórákat, õk készítik fel a szülõket, keresztszülõket a keresztségre, a gyerekeket az elsõáldozásra. Bejelentik, hogy hétvégén lesz egy-két elsõáldozó, nekem csak annyi a dolgom, hogy mise elõtt meggyóntatnom õket, és a misén pár vizsgakérdést teszek fel nekik. Persze igen félénkek, de látszik rajtuk, hogy nagy átéléssel veszik magukhoz az Úr testét. A dél-amerikaiak nem az eszükkel, hanem a szívükkel hisznek. Két szegénykonyhát mûködtetünk, ahol a gyerekek esténként kakaót és kenyeret kapnak. Mikor odakerültem, a földön ülve ettek. Készítettem nekik asztalokat, padokat. Felfedeztem, hogy a fûrésztelepen hatalmas máglyákon

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben