Indiában rettegnek a keresztények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indiában rettegnek a keresztények"

Átírás

1 N é p e k m i s s z i ó j a A Pápai Missziós Mûvek magazinja II. évfolyam, 2. szám október Indiában rettegnek a keresztények A misszió szeretet kérdése Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás Keveset birtokolnak, inkább élnek Bevetések a Fülöp-szigeteken Bibliatábor a PMM támogatásával Gyermekek segítenek gyermekeknek

2 2 Hírek a misszióból Kelet-Timor Szalézi mezõgazdasági iskola Az óceániai országban nagy a szegénység. A gyermekek szegényesen táplálkoznak, ezért visszamaradnak a fejlõdésben. Fõ ételük általában a rizs és a kukorica. Kevés zöldségfélét fogyasztanak, még kevesebb húst, és tejet szinte soha. A Lospalos nevû településen mûködõ szalézi mezõgazdasági iskolának ezer tanulója van a 12 évfolyamon. Öt kilométeres körzetbõl gyalog járnak be a falvakból az iskolába. A Pápai Missziós Mûvek segítségével az iskola tejüzemet hozott létre, hogy megoldja ezt a gondot. A farmon 24 tehén napi 250 liter tejet ad, így mind az ezer tanuló kaphat tízóraira egy-egy bögre tejet. óvodát és 92 ezer általános iskolát mûködtet, ahol a világ legszegényebb gyermekei tanulhatnak írni, olvasni, számolni, valamint hallhatnak Jézus szeretetérõl. Például az indiai Asa Bavan iskola harminc fogyatékos gyermeknek biztosít oktatást, orvosi ellátást, mindennapi táplálékot. Bár nem minden gyermek katolikus, mindegyiküknek megtanítják, hogy Jézus szereti õket is, és minden gyermeket szerte a világon. Banglades Oktatás Rajsahiban A Rajsahi Egyházmegyében az emberek szegények, földjük nincs. Napszámosként dolgoznak, keveset keresnek, így nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket taníttassák. Gervas Rozario szerint azonban csak a tanulás biztosíthat nekik jobb jövõt. A Gyermekmisszió Partnerei (az ausztráliai Pápai Missziós Mûvek Szent Gyermeksége ágazatának neve) jóvoltából 570 gyermek kap oktatást, élelmet és orvosi ellátást a környéken. Közülük 87 gyermek árva, akik most NÉPEK MISSZIÓJA október Tartalom Ünnep a budatétényi Jókai utcában 4 A missszió szeretet kérdése 5 Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás 6 Megkezdték keresztre feszítésünket Keresztényüldözés Indiában 8 Keveset birtokolnak, inkább élnek 12 Bevetések a Fülöp-szigeteken 14 Bibliatábor a PMM támogatásával 16 Gyermekek segítenek gyermekeknek 18 Vietnam Francia zarándokok hidat építettek A Sydneyben lezajlott ifjúsági világtalálkozó utáni napokban egy csapat fiatal francia katolikus Vietnam legtávolabbi része felé vette az irányt, hogy segítsenek hidat építeni keresztény testvéreiknek, akikkel addig sohasem találkoztak. A katolikus egyetemisták a franciaországi créteili egyházközségbõl érkeztek, és hanoi fiatalokkal együtt egy katolikusok lakta hegyi településen építõtáboroztak. Missziós iskolák a gyermekek szebb jövõjéért Szerte a világon, a missziós országokban a katolikus egyház 63 ezer élvezik a program nyújtotta lehetõségeket. Minden évben sok százan jelentkeznek, és a püspök mindent megtesz, hogy minél több gyermeken segítsen. A falu lakossága, bár szegény és nem tud pénzt adományozni, idejét nem sajnálja, és amiben csak tud, segít. Anjoli Hembrom egy a programban résztvevõ árvák közül. Tizenhárom éves, ötödikes tanuló. Csecsemõ volt, amikor édesapja meghalt, és édesanyja is elhunyt egy évvel késõbb. Õt és Laptulajdonos: Pápai Missziós Mûvek Felelõs kiadó: Madassery Sebestyén SVD, a PMM igazgatója Szerkesztõ: Szerdahelyi Csongor Munkatárs: Szabó Bernadett Tördelés, lapterv: Bukovszki Antal Korrektor: Agonás Szonja Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel./fax: Nyomás D-Plus Kft., Felelõs vezetõ: Németh Lászó ügyvezetõ

3 Sebestyén atya íróasztala NÉPEK MISSZIÓJA október 3 bátyját a nagymama nevelte néhány évig. Amikor a nagymama is meghalt, Anjoli és bátyja a rajsahi misszióhoz került, és most itt nevelkednek, a Gyermekmisszió Partnerei támogatásának köszönhetõen. Dél-Afrika Tündérország A namíbiai Keetmashoop Egyházmegye területén élõk nagyon szegények. Sok gyermeknek van szüksége a Katolikus Misszió támogatására, hogy óvodába, iskolába járhasson. Az egyházmegyében tizennégy óvoda mûködik, melyek a Katolikus Missziótól kapnak támogatást. Ezek közül az egyik a keetmashoopi Tündérország Óvoda. Egy nyugdíjas tanár alapította saját költségén a külvárosban élõ szegény gyermekeknek. Nagyszerû munkát végez, de csak adományokból tudja fenntartani az intézményt. Sok gyermek számára az óvodában vagy iskolában kapott étel az egyetlen rendes napi étkezés. A gyermekek hitoktatásban is részesülnek és tanórákon is részt vesznek, amikor a megfelelõ korba kerülnek. Mianmar Szent Pál Missziós Nõvérek A Szent Péter Apostol Mûve hatékonyan támogatja a missziós területeken születõ hivatások kiteljesítését, a szerzetes nõvérek és testvérek képzését. Különösen azoknak a helyi szerzetesrendeknek nyújt segítséget, melyeknek nincs tengerentúli hátországa. Ennek nagy a jelentõsége például Mianmarban (régi nevén Burma), ahol az Egyház elszigetelt helyzetben van. Charles Bo püspök a Szent Pál Missziós Nõvérek kongregációját 1990-ben alapította. A rendnek jelenleg 80 fogadalmas nõvér és 12 novícia a tagja. A szegények és a menekültek felkarolásával foglalkoznak. Feladataik közé tartozik a betegápolás, a tanítás és a plébániai munka. Elsõdleges hivatásuknak tekintik, hogy Szent Pál társai legyenek a missziós munkában. Pápua Új-Guinea Szentlélek Szeminárium A PMM ausztrál tagozata a pápua új-guineai Borokóban lévõ Szentlélek Szeminárium kispapjainak nyújt segítséget. A növendékek két egyházmegyébõl érkeznek ide, Port Moresbyból és Bereinából. Várjuk olvasóink véleményét a Népek Missziója cikkeirõl, valamint a misszióval kapcsolatos kérdéseiket is, melyek megválaszolására külön rovatot tervezünk. vagy Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Decembertõl elérhetõ honlapunk: Mit jelent ma misszionáriusnak lenni? Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél válaszolta Jézus annak a törvénytudónak, aki próbára akarta tenni õt, kérdezvén: Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Azt hiszem, hogy az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd minket is megszólít: mit jelent ma misszionáriusnak lenni? A misszionárius az, aki õszintén szereti Krisztust és az õ tanítását, és ezt a felebarát iránti szeretetben valósítja meg. Ez a misszionálás! Jézus mondja: Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35). Itt nem csupán emberi szeretetrõl van szó, hanem arról, hogy a Krisztus iránti szeretetbõl kiindulva szeretjük embertársainkat. Ez jelenti azt, hogy Krisztus tanítványai, vagyis misszionáriusok vagyunk! Kedves Olvasóink! Ebben a számban beszámolunk a különbözõ missziókról: Argentína õserdõitõl kezdve egészen a Fülöp-szigetekig, az elmúlt idõszakbeli programjainkról és fõként a közelmúlt keresztényüldözéseirõl Indiában, Orissza államban. Kívánom, hogy a Szentlélek ereje erõsödjön bennünk, és missziós lelkület lángoljon a szívünkben! P. Benvin Sebastian SVD a PMM igazgatója

4 4 Szent Pál évében NÉPEK MISSZIÓJA október Ünnep a budatétényi Jókai utcában A Pápai Missziós Mûvek felújított központi irodaházát szeptember 13- án áldotta meg Juliusz Janusz apostoli nuncius a missziós munkatársak és barátok örvendezõ jelenlétében. Sebastian atya, a PMM országos igazgatója nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Eljött Szabolcs Attila, a kerület polgármestere, Juhos Ferenc atya, a verbita rend tartományfõnöke, Mohos Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és a verbita szerzetesek és szerzetesnõk is. A nuncius atya beszédét a szép régi magyar házi áldás felidézésével kezdte: Hol hit, ott szeretet, / Hol szeretet, ott béke, / Hol béke, ott áldás, / Hol áldás, ott Isten, / Hol Isten, ott szükség nincsen. Ezután titkára tolmácsolásával arról szólt, hogy a Pápai Missziós Mûvek központja, ahonnan a missziós munka kiindul, az a ház, ahol béke, szeretet és öröm lakozik, és ez Isten nélkül lehetetlen. Felidézte Máté evangéliumából a közös ima erejérõl és Jézus jelenvalóságáról szóló részt, amit az Úr imádságának közös elmondása pecsételt meg. A ház történetét beszédesen ismertették a tablókra rendezett fényképfelvételek az épület egykori állapotáról, a végzett munkálatokról. A házszentelés felemelõ szertartását szeretetben elfogyasztott agapé követte a verbita rendház Názáret Miszsziósházában. Az elõkészítés és lebonyolítás nem csekély munkáját a közösség áldott kezû segítõi és a lelkes fiatal kispapok vállalták magukra mindannyiunk megelégedésére. Az egész ünnepi alkalmat beragyogták az evangéliumi szavak: jó a testvéreknek együtt lenni. Sebastian igazgató atya elbúcsúzó szavai és a közösen elénekelt áldás után örvendezõ szívvel tért haza mindenki, kérve Isten áldását a Pápai Missziós Mûvek további munkájára. Fotó: Bókay László

5 Szent Pál évében NÉPEK MISSZIÓJA október 5 A misszió szeretet kérdése Õszentsége XVI. Benedek pápa idei missziós világnapi üzenetében olvassuk: A missziós parancs továbbra is elsõdleges kötelesség minden megkeresztelt számára, akik arra hivatottak, hogy Jézus Krisztus szolgái és apostolai legyenek az évezred kezdetén. A Szentatya az evangelizáció apostolának kitûnõ példájaként a népek apostolának missziós buzgóságát mutatja be, és Szent Pál évében meghív bennünket a követésére. Akkor tudjuk hirdetni Krisztust, az ember Megváltóját, ha megismerjük és szeretjük Isten Fiát, és a parancsai szerint élünk, Szent Pál apostol példája szerint. Ezért tekintjük gondviselésszerûnek, hogy éppen októberben, a missziós hónapban gyûlik össze Rómában a Püspöki Szinódus rendes közgyûlése, hogy az Isten Igéje az egyház életében és küldetésében témáról tanácskozzon. Az egész világ püspökei és a Szentírás sok szakértõje igyekszik majd feltárni a Biblia hiteles ismeretének fontosságát, amely révén Isten az igazságot nyilatkoztatta ki önmagáról és az emberrõl, valamint irántunk érzett szeretetérõl, amely rendkívüli módon nyilvánul meg Jézus Krisztusban, aki a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint, az egész kinyilatkoztatás közvetítõje és teljessége. Isten Igéje, amely a teremtéstõl kezdve sokféleképpen nyilvánult meg, a megtestesülés misztériumában érte el csúcspontját, amikor a Szentlélek mûve által az Ige testté lett, és közöttünk élt. Nekünk, Krisztus követõinek Isten Igéje különleges valóság, ezért a szinódus ki akarja emelni az Eucharisztia és az Isten Igéje közötti sajátos kapcsolatot, meg szeretné tanítani nekünk, hogyan találjuk meg Isten Igéjét Jézusban, az Úrban, aki jelen van a Szentírásban és az Eucharisztiában. Akkor hirdetjük Isten Igéjérõl a teljes igazságot, ha meggyõzõdéssel valljuk, hogy Krisztus valóban jelen van az Eucharisztiában, a testté lett Igében. A mai világban közösségek százaival találkozhatunk, akik Krisztus követõiként határozzák meg magukat, és a Szentírást tudományos módszerekkel magyarázzák. Ha azonban ezek a magyarázatok nem vezetnek el az eucharisztikus misztérium megértéséhez, akkor hiányzik belõlük a lényegi elem, amellyel Isten kinyilatkoztatását hallgatnunk kell. Az Egyház Magyarországon a Biblia évét ünnepelve élénk figyelemmel kíséri az Isten Igéjérõl szóló szinódust. A római szinóduson Magyarországot ketten fogják képviselni, Õeminenciája Erdõ Péter bíboros prímás és Udvardy György, esztergom-budapesti segédpüspök. A szinódus értékes lesz mindenki számára, aki a misszióval, az új evangelizációval foglalkozik. A misszionáriusnak ismernie kell Isten Igéjét, és biztosnak kell lennie abban, hogy, amit hirdet, megegyezik az Egyház tanításával. A magyarországi Pápai Missziós Mûvek programjában fontos helyet kell kapnia annak az igénynek, hogy jól képezzék ki a missziós munkatársakat, ismerjék a Bibliát, és éljék Isten Igéjét. A Biblia tanulmányozásához azonban anyagiakra is szükség van. A világban sok helyen nem vagy alig lehet hozzájutni a Szentíráshoz, és hiányzik a hiteles magyarázatot nyújtó irodalom, valamint a modern audiovizuális segédeszközök is. A helyi Egyháznak is szüksége van anyagi segítségre, hogy folytathassa az evangelizációt, de szem elõtt kell tartanunk azt is, hogy sokan vannak a világban, akik nálunk sokkal szegényebbek. A Szentatya a missziós napi üzenetében emlékeztet bennünket, hogy a misszió szeretet kérdése:...a missziós tevékenység válasz arra a szeretetre, amellyel Isten szeret bennünket. Az Õ szeretete felszabadít és sarkall bennünket a Népek Missziójára: lelki energia, amely képes növelni az emberi családban a harmóniát, az igazságot és a közösséget emberek, népek és fajok között, amelyre mindenki vágyik.. A mi missziós nagylelkûségünk Istenhez közelíti a testvéreinket. Nagy megelégedéssel láttam, hogy önkéntesek segítettek Sebastian Madassery SVD atyának, a Pápai Missziós Mûvek igazgatójának azt a házat felújítani, amely most a szervezet irodaházaként szolgál. Isten Igéje behatolt ezeknek az embereknek a szívébe, és így anélkül, hogy külföldre mentek volna, valódi misszionáriusok lettek. Ehhez a konkrét cselekedethez hozzá kell adnunk a missziós szándékra végzett imádságunkat. Október a rózsafüzér hónapja. Mária, Jézus Anyja volt az elsõ misszionárius, mert a világnak ajánlotta az emberiség Megváltóját. Máriának, akit az Evangelizáció Csillagának is nevezünk, ajánljuk erõfeszítéseinket, hogy Magyarországon is növekedjék a missziós lelkület. Juliusz Janusz érsek apostoli nuncius

6 6 Mit tesznek a mûvek? NÉPEK MISSZIÓJA október Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás Az utóbbi idõben sokan kérdezték tõlünk, hogy mi a különbség a Pápai Missziós Mûvek (PMM) és az egyes szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak és más szervezetek missziós küldetése között. Milyen célból és mikor hozta létre az Egyház ezt az intézményt, és hogyan kapcsolódik a világmisszió évezredes munkájához? A válaszhoz szükséges a misszió történetének rövid áttekintése. Az Atya elsõ misszionáriusa Jézus Krisztus volt: Az Úr lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek... olvasta Jézus a názáreti zsinagógában (Mk 4,18). Majd az Örömhír, az Evangélium továbbadását az apostolokra bízta: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15), és biztosította õket állandó jelenlétérõl: És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28,20). Az apostolok a pünkösdi Lélek által megerõsítve, az akkori nehéz körülmények ellenére hatalmas missziós utat jártak be. Tamás apostol eljutott egészen Indiáig, Pál apostol, missziós útjai során térdig lejárva a lábát, így lelkendezett:...futok a cél felé, annak a hivatásnak a jutalmáért, amelyet Isten fölülrõl adott Krisztus Jézusban (Fil 3,14). Az Egyház egyetlen hivatása a misszió. Az évezredeket átívelõ, világméretû missziós küldetése során a hitterjesztõk hatalmas seregét indította el távoli területekre. Ebben a küldetésben elõsorban a szerzetesrendek jezsuiták, ferencesek, verbiták és sokan mások jártak elõl, majd késõbb csatlakoztak hozzájuk egyes lelkiségi mozgalmak, és más missziós elhivatottságú intézmények. A miszszionáriusok felkészítését a küldõ szervezet intézi, amely a továbbiakban is segíti, és figyelemmel kíséri mûködésüket. Az idõk folyamán a missziós területeken sorban létesültek szemináriumok, iskolák, kórházak, árvaházak és sok egyéb intézmény, egységben a helyi egyházakkal. Az évszázadok alatt mártírok és szentek sokasága tanúsítja a misszók hitelességét. A XIX. és a XX. században a misszió szempontjából rendkívüli és meghatározó események történtek, amelyekben felfedezhetjük a késõbbi Pápai Missziós Mûvek csíráit. Négy karizmatikus személy nõk és férfiak, laikusok és papok, négy különbözõ helyen, egymástól térben és idõben függetlenül a missziónak szentelték életüket, és annak négy alapvetõ területével kezdtek el foglalkozni. Az apostolokhoz hasonlóan kezdetben csak néhányan gyûltek össze, kezdeményezésük mégis robbanásszerûen fejlõdött és terjedt el sok országban. Szinte kitapintható volt a Lélek mindent megújító ereje és irányítása. Illett rájuk Pál apostol buzdítása, hogy Krisztus szeretete sürget minket (2 Kor 5,14). Kik voltak õk, és melyek voltak ezek a missziós területek? A Hitterjesztés Mûvet Pauline Marie Jaricot francia laikus aszszony alapította 1822-ben, hogy támogassa a világméretû evangelizációt és a missziós lelkület terjedését. A Szent Gyermekség Mûvet Charles de Forbin-Janson francia püspök alapította 1843-ban, hogy missziós lelkület alakuljon ki a gyermekek szívében, és segítsék rászoruló társaikat. A Szent Péter Apostol Mûvet Jeanne Bigard francia laikus aszszony alapította 1889-ben, hogy erõsödjön és növekedjen a miszsziós és bennszülött papság képzésének támogatása. A Missziós Unió Mûvet P. Boldog Paolo Manna olasz pap alapította 1916-ban, hogy a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a papi és szerzetesi missziós hivatások száma. Az Egyház korán felismerte e kezdeményezések jelentõségét, karizmatikus voltát. Az elsõ három 1922-ben, a negyedik pedig 1956-ban nyert pápai elismerést. A Szentszék azt is felismerte, hogy az addig önállóan mûködõ ágazatok missziós munkáját a hatékonyság érdekében koordinálni kell. Az új feladatra egy új, római székhelyû központi szervezetet hozott létre, a Pápai Missziós Mûveket, amely a Népek Evangelizációjának Kongregációja irányítása alá tartozik.

7 Mit tesznek a mûvek? NÉPEK MISSZIÓJA október 7 A Pápai Missziós Mûvek az Egyház legfontosabb segítõ eszközévé vált a missziós együttmûködés területén. A PMM célja, hogy felébressze és elmélyítse Isten népének missziós tudatát, hogy informálja a katolikusokat az egyetemes misszió életérõl és szükségleteirõl, hogy arra buzdítsa a helyi egyházakat, imádkozzanak egymásért és felajánlásaikkal segítsék egymást. Ima és adakozás, lelki és anyagi támogatás ez jellemzõ munkájukra minden területen. A római központból irányítják és koordinálják a missziós segítségnyújtást. A világszerte összegyûjtött adományokat és támogatásokat központi szolidaritási alap segítségével osztják szét az egyes missziós területek szükségleteinek megfelelõen. A PMM az egyes országokban a nemzeti igazgatóság által képviselteti magát, amelynek élére egységben az adott ország püspöki konferenciájával nemzeti igazgatót nevez ki. A helyi képviselet alkalmazkodik az ország körülményeihez, és éltetõjévé válik a négy ágazat országos missziós munkájának. A hagyományos missziós szervezetek tehát, így például a szerzetesrendek, a misszionáriusaikat küldik a missziós területekre, a Pápai Missziós Mûvek viszont sajátos módon, az egyes országokon belül fejti ki missziós tevékenységét. A II. Vatikáni Zsinat megállapítása szerint a PMM-nek központi helyet kell elfoglalnia a missziós együttmûködésben. VI. Pál pápa szerint ez az intézmény nemcsak a pápához, hanem az egyetemes egyházhoz és egyúttal Isten népéhez is tartozik. II. János Pál a Redemptoris missio kezdetû missziós enciklikájában külön fejezetet szentel a Pápai Missziós Mûveknek (RM 84.). Reménykedünk abban, hogy beteljesedik II. János Pál pápa misszióval kapcsolatos vágya: Látom már egy új missziós korszak derengését, amely fényes nappallá lesz (Redemptoris missio 92.). Bélyeggyûjtés a missziók javára Azok a testvérek, akik bélyeggel szeretnék támogatni a missziót, küldjenek bélyegeket a címünkre. Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. AVilágposta címû negyedévenként megjelenõ, önkéntes adományokból fenntartott missziós magazin az Isteni Ige Társasága (verbiták) kiadványa, melynek célja, hogy a magyar és a harmadik világbeli missziók között hidat képezzen. Aki szívesen olvas híreket, interjúkat, beszámolókat ebben a témában, jelezze Zabos Róbert SVD testvérnél (9730 Kõszeg, Pf. 74., és õ rendszeresen küldeni fogja az újságot.

8 8 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október Megkezdték keresztre feszítésünket Keresztényüldözés Indiában Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam mondta Jézus (Mt 5 11). Az elmúlt idõszakban a kelet-indiai Orissza államban rendszeressé vált a keresztények üldözése januárjában egy ausztrál misszionáriust, Graham Stainest és két fiát halálra égette a tömeg, amelyet egy Dara Szing nevû hindu fanatikus vezetett. Azóta errefelé a keresztények elleni támadások szinte mindennaposak. Tavaly karácsony vigíliáján egy hindu fundamentalista szervezet vezetõje, Szvámi Laxmananda Szaraszvati és társai templomokat romboltak, sok Keresztény menekülttábor keresztényt bántalmaztak és otthonaikból elüldöztek. E pusztítás iszonyú emléke ma is elevenen él a papok, szerzetesnõk és a nép emlékezetében. A támadás célja az volt, hogy a kuttak-bubanesvari érsekség Kandamal nevû kerületébõl végérvényesen elüldözzék a keresztényeket. Négy nap alatt száz templomot és kápolnát, öt kolostort, öt plébániaépületet, kollégiumokat, iskolákat és száznál is több keresztény tulajdonban lévõ üzletet, köztük gyógyszertárakat romboltak le. Idén augusztus 23-án, mikor a hinduk Krisna születésnapjának megünnepelésére készültek, merénylet áldozata lett a keresztényellenességérõl hírhedtté vált Szvámi Laxmananda Szaraszvati és négy társa. A kormány tudott a tervezett merényletrõl, és értesítette a hindu vezetõt a veszélyre. Egy maoista szervezet magára vállalta az akciót, ennek ellenére a hinduk a keresztényeket gyanúsították vallási vezetõjük meggyilkolásának kitervelésével, hiába állította a kormány az ellenkezõjét. A merénylet másnapján elkezdõdött a hinduk bosszúhadjárata. A fölheccelt tömeg robbantásos merényletek sorát követte el keresztény intézmények ellen, melynek során

9 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október 9 Az életéért könyörög elpusztult Buvanesvar Fõegyházmegye pasztorális központja is. Egy itt dolgozó papot és apácát megvertek, levetkõztettek és meztelenül mutogatták õket. Négy másik papot szintén bántalmaztak, az egyik súlyos égési sérüléseket szenvedett. Újabb templomokat, kolostorokat, kórházakat és jármûvet gyújtottak fel. Sok szerzetesnõ a fenyegetések elõl a szomszédos államba menekült. Egy fiatal apácát, aki egy szociális intézményben dolgozott, csoportosan megerõszakoltak, mielõtt az épületet lerombolták volna. A csõcselék megtámadta Teréz anya fivéreinek rendházát és kórházát is, amelyet egyszer már leromboltak, és amelyet két hónappal ezelõtt építettek újra, sõt a betegeket is megverték. P. Edward Sequeira, az Isteni Ige Társasága tagja egyike a súlyos sérülteknek. Mikor Orisszában a missziós állomásukhoz tartozó árvaházat megtámadták, egy húszéves civil kisegítõ nõvér, Rajni, szembeszállt a tömeggel. A csõcselék P. Sequeirát és Rajnit két külön szobába zárta, és megparancsolták a gyerekeknek, hogy hagyják el az árvaházat. Ezután a két foglyot leöntötték benzinnel, és rájuk gyújtották az árvaházat. Amikor elkezdtem fulladozni, találtam egy repedést a támadásban megrongálódott falon, és odatartottam az orromat, hogy levegõt szívjak mondta Apácák gyertyás menettel tüntetnek a támadások ellen a verbita atya. Egész idõ alatt hallottam Rajni kiáltásait a szomszéd szobából, nagyon szenvedhetett.»

10 10 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október» Mindent szétromboltak és felégettek. Hamuvá vált minden. Kamalini Naik asszony férjét úgy kényszerítették, hogy térjen át a hindu vallásra, hogy megfenyegették: megölik az édesanyját. Látván édesanyját a markukban, a férfi lemondott hitérõl. Ezután odahívták feleségét, aki hét hónapos terhes volt. Õ kiállt Krisztus mellett, erre a fanatikusok darabokra vágták az áldott állapotban lévõ aszszonyt és másfél éves kisfiát férje és más keresztények szeme láttára. Megkezdték keresztre feszítésünket mondta Chellen atya, akinek vágások, ütésnyomok és megduzzadt szövetek borítják a testét, és öltések vannak az arcán. Egy ötvenfõs felfegyverzett hindu csapat megvert minket, és mint bûnösöket vezetett végig az úton a leégett pasztorációs központhoz. Ott letépték az ingemet és elkezdték lehúzni a nõvér ruháit is. Amikor tiltakoztam, vasbotokkal vertek. Késõbb bevitték a nõvért és megerõszakolták, mialatt engem rúgtak és kínoztak, kényszerítve, hogy közönséges szavakat mondjak. Késõbb mindkettõnket P. Chellen: Mint bûnösöket vezettek végig az úton... félmeztelenül az utcára vittek, és azt parancsolták, hogy közösüljek a nyilvánosság elõtt a nõvérrel. Amikor ellenálltam, tovább vertek és bevonszoltak minket a közeli kormányzati irodába. Sajnálatos módon egy tucatnyi rendõr nézte végig mindezt. A kijárási tilalom segített a kandamalbeli városoknak, hogy helyreálljon valamelyest a nyugalom. Ám a falvak még mindig nagyon feszültek. A hatalmas rendõri jelenlét ellenére sem érzik magukat biztonságban a keresztények. Az éjszakákat nem merik házukban tölteni, hanem elbújnak az erdõben. Prakas Digal, egy falusi meséli: Felgyújtották a templomot. Felégették a kunyhóinkat is. Elégették összes ruhánkat. Nincs élelmünk. Kínoznak minket és most a dzsungelben élünk. Raikia település plébánosa pedig mobiltelefonján augusztus 27-én reggel fél 6-kor hívta püspökét, és a következõkrõl tájékoztatta: Már negyedik napja vagyok az erdõben. Rettegek a támadástól és nincs mit ennem. Napjainkban sok pap és nõvér sorsa ez, akik a szegények legszegényebbjeit szolgálják egy elvileg demokratikus országban, ahol állítólag vallásszabadság van. A hindu fundamentalisták régi vádja a keresztények ellen, hogy megvesztegetéssel és erõszakkal térítenek a szegény hinduk között. A meggyilkolt vezetõjük korábban így indokolta erõszakos akciójukat: Az egész országnak az lenne a jó, ha mindenki visszatérne a hindu hitre. Ezzel szemben a keresztény misszionáriusok határozottan állítják, hogy az õ hivatásuk a szegények és rászorulók szolgálata. Céljuk pedig nem a térítés, hanem tanúságtétel a krisztusi szeretetrõl. A keresztények elleni fellépésnek van egy másik oka is. Mind világosabbá válik, hogy ahol keresztény misszionáriusok dolgoznak, ott fontos társadalmi és gazdasági változások Tiltakozó menet Delhiben

11 Mai vértanúk NÉPEK MISSZIÓJA október 11 India kormányánál, amely tétlen maradt a keresztényellenes erõszakkal szemben. Nyíltan vádolja az orisszai kormányzatot a pogromban résztvevõkkel való összejátszással. Kanjamala atya szerint évek óta tervezik, hogy megtisztítják Orisszát keresztény lakosságától, különösen Kandamal körzetében, ahol augusztusban a legtöbb atrocitás történt. Itt a keresztények a lakosságnak 5%-át teszik ki. A kuttak-bubanesvari érsekségtõl kapott hírt fordította: Szabó Bernadett történnek. Az emberek anyagilag gyarapodnak, öntudatosabban képviselik saját érdekeiket, iskolázottabbak. Ennek pedig nem örül mindenki, ugyanis csökken a tanulatlan és olcsó munkaerõ az ültetvényeken, a kizsákmányolás hagyományos formáinak a lehetõségei szûkülnek. Legkevesebb 17 embert öltek meg augusztus 24. és 31. között. Mintegy tízezer keresztény család menekült el otthonából az erdõkbe, miután felgyújtották házaikat és megtámadták õket a felkelõk. Több mint négyezer embert bántalmaztak és több mint húszezer házat felégettek. Az elsõdleges célpontok azonban a papok, szerzetesek és a települések vezetõi voltak. Valósággal vadásztak rájuk. P. Augustine Kanjamala verbita, aki a mumbai egyetemen tanít, a világ egyházaihoz fordult, hogy tiltakozzanak Tüntetés a keresztényüldözés ellen Köszönettel és szeretettel fogadunk adományokat az Indiában üldözött keresztény testvéreink számára. Számlaszámunk: A megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: Az indiaiak javára.

12 12 A külmisszió új útjain NÉPEK MISSZIÓJA október Keveset birtokolnak, inkább élnek Varga János ebben az évben ünnepelte 40. születésnapját, pappá szentelésének 5. évfordulóját, és öt évvel ezelõtt augusztus 20-án érkezett meg a misszióba, Argentínába. Már több mint három éve a brazil határtól néhány kilométerre fekvõ, mindössze 25 éves múltra tekintõ Andresitóban nagy örömmel végzem missziós munkámat. A verbita alapítású plébánián lengyel plébánosommal, Kazimír atyával kettesben dolgozunk. A település az õserdõ közepén fekszik, ötven kilométerre a világ egyik legnagyobb vízesésétõl, az Yguazútól. Tízezren a faluban, kétszer annyian szétszórtan az õserdõbõl kiszakított hektáros ültetvényeken élnek, ahol elsõsorban dohányt és teát termesztenek. Az ültetvényeket a faluból kiinduló földutakon lehet elérni száraz idõben, mert ha esik esõ, járhatatlanok az utak. Minden tíz-tizenöt birtokhoz tartozik egy kis kápolna, amely többnyire fából, ritkábban kõbõl épült. A huszonöt kápolnából tizenötöt én látok el. Péntektõl vasárnapig látogatom e tanyaközpontokat és misézem. Egy-egy helyre havi egyszer vagy kétszer jutok el, ilyenkor vannak a keresztelõk, az elsõáldozások és az esküvõk. Mivel a kápolnáknak többnyire nincs sekrestyéjük, viszem magammal a misefelszerelést, de a kereszteléshez a vizet, a korsót, a tálat a szülõknek kell hozniuk. Az esküvõ is többnyire egyszerû, nincs menyasszonyi ruha, elõfordult, hogy a menyasszony Donald kacsás pólóban jelent meg. Az utóbbi évben szombat délelõttönként néhány jó énekes, gitáros fiatal is elkísér, mert az ottani hívek nem tudnak zenélni. Énekes könyveikben nincs kotta, csupán szöveg, így sokszor az ének is csak döcögve megy. A távolság miatt sajnos nehéz a közösségépítés. Egyik misémrõl rohanok a következõre, de a második után déltájt van egy kis idõm, hogy meglátogassam valamelyik családot. Mindig nagy szeretettel látnak vendégül. Házaik igen egyszerûek, minimális berendezéssel. Az itteniek keveset birtokolnak, inkább élnek. Gyakran összejönnek, s ilyenkor egy körbejáró edénybõl ugyanazzal a fémszívókával forró matét vagy hideg tererét (teaféle) isznak. Meglehetõsen ötletszerûen, egyik napról a másikra élnek. Vallási életük is ilyen: nem rendszeres templomjárók, jönnek, ha kedvük van. Elkötelezett hitoktatók nélkül semmire se mennénk. Hála Istennek, vannak, õk tartják össze a közösséget, sokfelé hét közben is összejönnek imádkozni. Külön öröm, hogy jelenleg ketten is készülnek diakónusnak, egy fiatalabb és egy idõsebb testvérünk. Argentínában nyolcezer katolikusra jut egy pap, szükség van a laikusok munkájára. Nálunk is õk tartják a hittanórákat, õk készítik fel a szülõket, keresztszülõket a keresztségre, a gyerekeket az elsõáldozásra. Bejelentik, hogy hétvégén lesz egy-két elsõáldozó, nekem csak annyi a dolgom, hogy mise elõtt meggyóntatnom õket, és a misén pár vizsgakérdést teszek fel nekik. Persze igen félénkek, de látszik rajtuk, hogy nagy átéléssel veszik magukhoz az Úr testét. A dél-amerikaiak nem az eszükkel, hanem a szívükkel hisznek. Két szegénykonyhát mûködtetünk, ahol a gyerekek esténként kakaót és kenyeret kapnak. Mikor odakerültem, a földön ülve ettek. Készítettem nekik asztalokat, padokat. Felfedeztem, hogy a fûrésztelepen hatalmas máglyákon

13 A külmisszió új útjain NÉPEK MISSZIÓJA október 13 égetik el a kicsit hibás, egyébként használható faanyagot. Egy idõben rendszeresen kértem belõle, hogy szegény családoknak ágyat készíthessek. Az ebédlõnek (comedor) nevezett fabódéban sokszor félszáz gyerek is öszszegyûlik, jönnek a bögréjükkel, mindig vidámak. A comedor szomszédságában lakó asszony naponta megfõzi a kakaót, megsüti a kenyeret, ennek fejében az õ családjának is jut belõle. Havonta egyszer öt-hétszáz kiló élelmiszert szállítok haza a 60 km-re fekvõ karitász központból, majd heti kétszer szintén én viszem ki nekik a néhány napra való lisztet, cukrot, tejport, olajat. A családokban nem ritka a négy-öt gyerek, a szegényebbeknél sokszor hat-nyolc is van. Nagyon gyermekszeretõk. Argentínában egyébként büntetik az abortuszt, de a lehetõsége szinte fel se merül. Egy fiatal anya, aki körülményei miatt nem tudta nevelni gyerekét, mondta: Mást nem tudtam adni neki, csak az életét, de azt igen! Az örökbefogadás könnyû, magától értetõdõen viszik a soron következõ, akár súlyosan beteg gyereket is. A kolóniákban a lányok igen korán, évesen férjhez mennek, évesen sokszor már két gyerekük is van. Hétfõn és csütörtökön egy-egy falubeli kápolnába járok misézni. A hétfõin alakulóban van egy kis közösség. Csütörtök este egyelõre egy asztalosmûhelyben vagyunk, mert a fakápolnánk két éve máig tisztázatlan körülmények között leégett. Már tetõ alatt van az új kápolna. Kicsit lassan készül, mert a hívek napi munkájuk után maguk építik. Heti egyszer a kórházban misézem, utána végiglátogatom a bent fekvõ betegeket is, gyóntatok, áldoztatok, ha szükséges, a betegek szentségét is kiszolgáltatom. Elsõ pénteken a település idõs betegeit látogatom sorra. A fiatalok vallási élete a faluban katasztrofális, jó ideje elszoktak már a plébániáról. Sok mindent próbáltam már: ifjúsági hittan, filmvetítések, sportprogramok, de megfelelõ helyiség és az érdeklõdés hiánya miatt mind abbamaradt. Alapító atyánk, Arnold Janssen mondta: Ha van annyi pénzed, hogy vegyél egy kocsi sódert, kezdd el! Erre gondolva nekivágtam a plébánia mögött egy 10x10 méteres ifjúsági klub építésének, hogy végre legyen hová menniük a fiataloknak a hétvégén. Lesz benne pingpong, asztali foci, biliárd, büfé. Újra ide kell szoktatnom õket. Sajnos a faluban itt is, mint általában Dél-Amerikában számtalan komoly anyagi erõvel rendelkezõ szekta mûködik, pompás épületekkel (templomok, iskolák, közösségi házak). Ezek elcsalják a híveket, aztán hatalmukban tartva kiszipolyozzák õket. Missziós munkám lehetetlen lenne terepjáró kisteherautóm nélkül. Havi ezer kilométert megyek vele, többnyire vörös színû földutakon. Személyautóval ezek az utak járhatatlanok. Toyotámban már km van, ezért sûrûn kell szerelõhöz vinnem, hol a váltót vagy a féket kell javítani, hol a motort felújítani, az akkumulátort kicserélni. Egyszer kis híján elvesztettem a hûtõt. Ha már nem látok ki a szélvédõn, meg kell állnom, hogy egy palackból vizet locsolhassak rá. Az ablaktörlõ még mûködik. Ezt a használt autót is a magyar püspöki kar jelentõs anyagi támogatásával tudtam megvenni. Már le kellene cserélnem, de a plébánia egész évi bevétele sem fedezné egy km-t futott használt autó árát. Mit volt nehéz megszoknom? A szervezetlenséget, a rendetlenséget, az ötletszerûséget. Az itteniek nem szeretik a kötöttségeket. Mi tetszik nekem? Elsõsorban nyitottságuk, barátságuk, közvetlenségük. Az argentin befogadó nép, hisz az indiánokat leszámítva az õ nagyszüleik, dédszüleik is valahonnan Európából érkeztek. Aztán tetszik a könnyedségük, hogy nem törik magukat a holnap miatt, a mának élnek. Talán sikerült már elfelejtenem a stresszes életformát. Sokkal több az elkötelezett komoly keresztény, mint otthon. A karizmatikus megújulási mozgalomban számtalan testvérre, barátra találtam. Háromévente egyszer mehetek haza két hónapos szabadságra. Legközelebb 2009 novemberében érkezem, s az öt trópusi karácsony után jó lesz megint otthon talán fehér karácsonyt ünnepelni. Varga János SVD

14 14 Határok nélkül NÉPEK MISSZIÓJA október Bevetések a Fülöp-szigeteken Hétszer voltam a Fülöp-szigetek szegényei között mint önkéntes orvos, miután az utolsó élõ rokonomat is magához szólította az Úr. Úgy kezdõdött, hogy egy kollégám felesége, akinek férje elsõként Magyarországról már végzett ilyen szolgálatot a németországi Orvosok a Harmadik Világért szervezet keretében, megkérdezte: Miért nem mégy a Fülöp-szigetekre? Ezt a szervezetet egy jezsuita atya, Bernhard Ehlen hívta életre néhány évvel a mi csatlakozásunk elõtt. A német orvosok segítõkészségére építette a mozgalmat, akik vállalták, hogy hathetes szabadságukat a harmadik világ szegényei közötti ingyen munkával töltsék, vállalva, hogy megfizetik saját repülõjegyük árának felét is. Sem a kollégám, sem én nem tudtuk ezt megfizetni, ezért kétszer annyi idõt dolgoztunk a helyszínen. Dolgozhattam, mert egyéves intenzív angoltanulás után engem is elfogadott Bernhard atya. A munka alapelveivel, céljával, megszervezésének módjával teljesen egyetértettem és gyönyörûnek találtam. Eleinte féltem a merõben idegen környezettõl, gyenge nyelvtudásom miatt állandó bizonytalanság gyötört, tartottam a hosszú úttól és a rossz szándékú emberektõl is, de végül úgy döntöttem, hogy megyek, és megteszem, amit tudok. Nem volt könnyû, de éreztem itthoni barátaim háttérimáit, -segítségét, P. Bernhard csodálatos lendületét és emberszeretetét, ahogy segíteni akart, velünk együtt, a szegények legszegényebbjein. Elindultam. Túléltem a tizenhat órás repülõutat, a gép késése miatt senki nem várt a nagy idegenben, alig értettem az angolt furcsa kiejtéssel beszélõ filippínókat és az ottani német munkatársakat. Mégis csodálatos volt az egyszerû filippínók és egy-egy német kolléga irántam megnyilvánuló jóindulata. Így én is tudtam segíteni, a semmi helyett orvosi ellátást vinni oda, ahol nélkülünk a betegek nem részesülhettek volna benne. Megszerettem az embereket, a tájat, az ételeket, és bírtam a hõséget, a gyékényen, szúnyogháló alatti alvást, a rettenetes higiéniás körülményeket. Megszerettem Ázsiát, a katolikus filippínókat testvéreimnek éreztem. A templomokban, a nyitott oldalú kis kápolnákban otthon éreztem magam a mahagóni vagy egyszerû fatabernákulumok elõtt. Szállt az énekük, néha úgy éreztem, táncra kellene rá perdülnöm. Bár nem értettem a visayan beszédet, de tudtam, mit mond a misézõ atya, mivel a szentmise ugyanúgy épül fel, mint idehaza. Nehéz volt három hónap után elválni tõlük és arra gondolni, hogy az életben nem láthatom

15 Határok nélkül NÉPEK MISSZIÓJA október 15 õket viszont, mert köztünk áll az az iszonyatos távolság, amit önerõmbõl soha le nem gyõzhetek. Aztán megadatott, hogy még hatszor leszállhattam Mindanao szigetén a hosszú repülõút után között. Összesen hét alkalommal, kéthárom évenként, 6-12 hetes idõszakokat, összesen 16 hónapot tölthettem közöttük. Barátságok szövõdtek, melyeket levélváltások erõsítettek, és lett egy filippínó bérmalányom is. Munkánk felölelte az orvostudomány majd minden ágát. Szerencsémre gyermekorvos vagyok, így jól boldogultam a hozzánk hozott sok gyerekkel. A filippínó fiatal nép, a lakosság nagy része 15 év alatti és kevéssé népes az ötven év feletti korosztály. A mi munkatársaink kiemelkednek a szegények közül azzal, hogy rendszeres munkájuk és fizetésük van. De gyermekeik taníttatása így is szinte leküzdhetetlen problémát jelent számukra. Ahogy tudtam, ebben is segítettem. Akiknek a munkánkat ajándékoztuk, az igazi szegények közlekedési eszközzel szinte megközelíthetetlen hegyi falvakban laknak, vagy városszéli kunyhókban. Általában tiszták, mindig barátságosak, mosolygósak. Elõször a gyerekeket hozzák az ideiglenes rendelõkbe, melyeket a helyi óvodában, kápolnában vagy egyszerû árnyat adó tetõ alatt alakítunk ki. A rendelõ három egyszerû asztalból áll, egy az orvosé, egy az adminisztrátoré és egy a gyógyszerkiadásra szolgál, néha pad is van a várakozóknak. Ez a rendelõ, a guruló klinika ( rolling clinic ). A falu lakosságát, a vezetõ megkeresése után, a mi helybeli munkatársaink tájékoztatják arról, hogy mikor érkezünk. Elmondják, hogy barátságból segítünk, és bátorítják õket, hogy jöjjenek hozzánk a panaszaikkal. Néha fogorvos is van velünk, akinek fõ foglalkozása a fájós fogak eltávolítása. Mindenféle betegséggel találkoztam. Gyakran tudtam segíteni, de nem mindig. A címben szereplõ bevetés szó a német Einsatz fordítása, amit Berhard atyáék használnak szerintem nagyon találó erre a munkára. Kiemeli az embert a megszokott világából, és beveti valami egészen másba. Mielõtt elindultam, úgy éreztem, megyek és adok valamit. Utána azonban úgy, hogy én kaptam sokat, nagyon sokat. A Jóisten csodálatos ajándékának tekintem, hogy részt vehettem ebben a szép küldetésben, és hálás vagyok mindenkinek, aki segített benne. Pleskott Katalin

16 16 Misszió itt és most NÉPEK MISSZIÓJA október Bibliatábor a PMM támogatásával Mielõtt végleg befordulnánk az õszbe, a pirosló levelû szõlõhegyek és sárguló erdõk közé, még a kanyarból visszaintünk a nyárnak. A nyárnak, amelyet ki tudja, ki várt jobban az elõzõ tanév végén: a hittanosok-e vagy a hitoktató, de amelyben mégis akadt egy hét, amit talán majd együtt sorolnak az életre szóló, emlékezetes nyári örömök közé. Gondolatban még mindig vizes a cipõm a hajnali harmattól, ahogy a kõszegi verbita kolostor hatalmas õsparkjában lépdelek. Még nincs hat óra imádkozni szeretnék. A körülöttem fényben fürdõ almafák és a már tisztára mosdott, kéklõ katángvirág-csillagok zsolozsmájára nem jön ki más a számon, csak ennyi: ámen. Így jön el a tábornyitás pillanata. A következõ öt nap megismételhetetlen változatossággal folytatódott a nagyszerûen megszervezett hittanos táborban, ahol gyermek és felnõtt egyaránt jól érezhette magát. Hogy mitõl volt más ez a tábor, mint amelyekben idáig voltunk? Minden bizonnyal attól, hogy Benvin Sebastian verbita táborvezetõ atya fontosnak tartotta: az ötven gyerekkel tíznél is több felnõtt legyen együtt reggeltõl estig; és ne csak vigyázzanak rájuk, hanem ha kell

17 Misszió itt és most NÉPEK MISSZIÓJA október 17 váljanak gyerekké köztük, egész nap játszva, terelgetve, babusgatva õket. Ennek köszönhetõen alig akadt gyerek, aki már az elsõ nap fel ne oldódott volna. Azonnal és könnyen beilleszkedtek a közösségbe, és hamar megfogalmazták: én jövõre is jövök! Pedig nem csak nyaraltak. Szinte észre sem vették, hogy a sok-sok játék és vetélkedõ középpontjában a Biblia áll, a köréje épített napirenddel minden a Szentírás megismerését és tiszteletét szolgálta. A gyerekeket kis csoportokra osztottuk, és e csoportok egy-egy bibliai város nevét vették fel Jeruzsálemtõl Kafarnaumig, amelyeknek kapui mögött öt napon át festettek, agyagoztak, kirándultak, színdarabot fabrikáltak, próbáltak és versenyeztek éneklésben, bibliaismeretben, fociban, métában, tollas- és röplabdában és még ki tudja, miben. Sebastian atya mellett három másik atya, Ohoiledwarin Éliás, aki kitûnõen focizik, Michels Antal, aki szintén verbita, és Kelemen Zoltán kemencei plébános is velünk táborozott. Sokan gyóntak a néhány nap alatt. Az Assisi Szent Ferenc leányai kongregációja magyarországi tartományfõnöknõje, Lucetta nõvér és Benedikta nõvér is nagyban hozzájárultak a tábor sikeréhez. A sok tehetséges, felkészült és lelkes civil segítõ odaadó munkájáért hála és köszönet! És hogy kikrõl nem esett még szó? Hát a gyerekekrõl. Az ország távoli aprófalvaiból érkezett hittanosokról, akik számára talán itt nyílt ki elõször a világ. Akik közül jó néhányan itt nyaraltak életükben elõször. Van olyan kis település, ahol egy öreg parasztházat alakítottak át Isten házává. És vannak olyan plébános atyák, akik több fiatalnak kifizették a tábor költségeit. Isten áldja õket a nagylelkû szeretetért! S hogy mit kaptak a gyermekek e néhány nap alatt? Testvéri közösséget, amelyben nem a családjuk anyagi helyzete volt a mértékadó, és azt az új ismeretet, hogy a kis falvakon túl is létezik az egyház. Köszönjük, atyák! Jövõre is jövünk! Koncz Ádám

18 18 Legyetek olyanok, mint a kicsinyek NÉPEK MISSZIÓJA október Gyermekek segítenek gyermekeknek Agyermekek püspöke vallásos nemesi családban született. Párizsban nõtt fel, szülei jó barátságban voltak a királyi párral. Az akkoriban zajló forradalom idején ( ) nagyon nehéz idõk jártak, sok papot és szerzetesnõt is megöltek. Charles családjának is menekülnie kellett, de késõbb visszatérhettek. Lakásuk közel volt a Párizsi Külföldi Misszionáriusok anyaházához, akik a Távol-Keleten hirdették az evangéliumot. Charles gyakran meglátogatta õket, s elbûvölték a hittérítõktõl hallott történetek, de mindig elszomorította a nyomorúságos helyzetbe került és gyakran áruba bocsátott gyermekek sorsa. Jó esetben misszionáriusokhoz jutottak, árvaházakban nevelték õket. A kivételesen mûvelt fiatalember világi karrierje szépen indult. Napóleon diplomatává akarta képeztetni, de Charles igen elszomorodott azon, hogy a császár elnyomta az Egyházat. Hamarosan felhagyott ígéretes karrierjével, és Napóleon haragját is kivívva papi szemináriumba lépett. Néhány szeminarista társával minden erejét hazája keresztényeinek evangelizációjára fordította. Szoros kapcsolatban voltak a misszionáriusokkal, akik összejöveteleiket az õ kápolnájukban tartották. Csatlakozott a missziós papok csoportjához, akik sokat tettek azért, hogy megtartsák a franciák hitét. Jó prédikátor volt, beszédei tömegeket A Pápai Missziós Mûvek egyik tagozata, a Szent Gyermekség Mûve 160 éves múltra tekint vissza. Charles de Forbin-Janson francia püspök alapította azzal a céllal, hogy már kis korban kialakuljon a missziós lelkület. Hogy a gyerekek felajánlásaikkal, imáikkal, anyagi javaikkal segítsék a missziós országokban élõ, kevésbé szerencsés társaikat. A püspök, akinek a szenttéavatása folyamatban van, két dolgot kért a gyermekektõl: rövid imát és kis áldozatot. vonzottak. Fiatalon Nancy püspökévé nevezték ki. Fõpásztorként is nagyon egyszerû életet élt: sokat jótékonykodott a szegényekkel és a betegekkel, elesettekkel. Magára nem fordított semmi pénzt, néha majdnem rongyos volt ban újabb felkelés volt Franciaországban. Akkorra az antiklerikálisok már régen számûzték õt Nancybõl. A püspök továbbra sem akarta elhagyni a várost, de ezúttal a saját hívei kérték erre, mert féltek, hogy megölik. Ekkorra már szétosztotta családi örökségét a szegény családok és a kínai misszió javára. Gondolatai mindig Kínában jártak, aggódott a kitaszított gyermekekért: energiáit egyre inkább az õ megsegítésükre fordította. Ahhoz már idõs volt, hogy missziós munkába kezdjen. A Szentatya arra kérte, hogy Franciaországban folytassa evangelizációs munkáját. Sokat tanult Pauline Jaricot-tól, aki húszéves korában kiválóan megszervezte a francia felnõttek missziókat segítõ mozgalmát, amit ma a Hitterjesztés Mûvének neveznek, s amely az egyik legnagyobb missziós intézménnyé nõtte ki magát az Egyházban. A terv igen egyszerû volt: gyermekek segítenek gyermekeknek. Európa gyermekei segítenek, hogy a missziókban élõ gyermekeket Isten nagy családjába vezessék a keresztség által. Ez oly egyszerû, mondta Charles püspök, hogy is lehet, hogy eddig nem gondoltunk erre? Õ nem juthatott el személyesen a missziókba, de álma más módon valóra vált. Ma ez a mû egyesíti az imán és a szentségeken keresztül a világ gyermekeit, ahogy az Isteni Mester mondta: Engedjétek hozzám a gyermekeket. Charles püspök azt akarta, hogy ez a mû szent legyen, ezért a Szent Gyermek oltalmába helyezve Szent Gyermekségnek nevezte. A Szent Gyermekség Mûve már a XIX. században megérkezett hazánkba, de

19 Legyetek olyanok, mint a kicsinyek NÉPEK MISSZIÓJA október 19 a második világháború után negyven éven át más missziós intézményekhez hasonlóan be volt tiltva ben kezdtünk el a Missziós Gyermekség felélesztésén dolgozni Magyarországon. Összeállítottunk a Szent Gyermekség Mûve kialakulásának történetérõl egy színdarabot, melyet Zsámbékon, Mányon, Külsõvaton, Bakonygyepesen és más plébániákon bemutattunk. Nyári missziós táborokat szerveztünk 2002-tõl 6-14 éveseknek Zsámbékon a környezõ plébániák gyermekei számára. Évente hetven gyermek vett részt rajtuk. A táborok keretében a gyermekek megismerkedtek a Missziós Gyermekség kialakulásával és gondolatvilágával. Alapítottunk egy missziós klubot is. Havonta egyszer találkoztunk és missziós hírlevelet is megjelentettünk. Sajnos ez két év múlva megszûnt óta a verbita szerzetesekkel együtt szervezzük a zsámbéki tábort, ahova az egész országból fogadunk gyermekeket. A résztvevõk száma nyaranta kétszáz körül mozog. Zsámbéki és bicskei gyermekkel 2003-ban részt vettünk Párizsban és Lisieux-ben a Missziós Gyermekség nemzetközi ifjúsági találkozóján. Azóta ezek a gyermekek a táborok fontos segítõtársaivá nõtték ki magukat. Az elvetett mag, úgy tûnik, jó talajra hullt. Magyarországon a betlehemezésnek nagy hagyománya van, de nem szabad elfelejteni a háromkirályjárást sem, amely népszokást csillagozásnak vagy csillagének-éneklésnek hívták, és német nyelvterületen (Sternsingen néven) ma is népszerû a karácsonyi idõszakban. Egyes vidékeken Magyarországon a mai napig járnak a gyermekek a kiugratható csillaggal háromkirályok képében köszönteni. Felelevenítettük e szokásokat ben, és azóta Zsámbékon az adventi szombatokon a plébánossal és ötven gyermekkel járjuk a falut, élõ betlehemmel hirdetve karácsony közeledtét. Zsámbékon, Mányon és Gödöllõn kis csoportokban elkezdtük a háromkirályjárást is. A falujárásokon gyûjtött adományt a missziók céljaira továbbítjuk. Ennek az akciónak nem a gyûjtés a lényege, hanem az új evangelizáció és a missziós gondolat ébresztése, amire nagy szükség van idehaza. Jövõre szeretnénk kis csoportokban más településekre is eljutni (három király és egy vezetõ), hogy így is hirdessük Krisztus örömhírét és népszerûsítsük a missziós gyermekség nemes célkitûzéseit hazánkban. Juhász Ágnes OPraem Szentek, pápák 1. Ki volt az a pápa, aki kilencvenéves korában megfestett élethû portréja alá saját kezûleg odapingálta : Ne féljetek, én vagyok!? a. IX. Pius b. X. Pius c. XIII. Leó 2. Ki volt az a pápa, akivel a Szent Péter téren találkozva két francia hölgy összesúgott: Jaj, de csúnya öreg pap! mire a pápa: Hölgyeim, sajnos a konklávén mások a játékszabályok, mint egy szépségkirálynõ-választáson!? a. VI. Pál b. I. János Pál c. XXIII. János 3. Ki volt az a pápa, aki amikor egy szerzetesrend valamilyen kis kivételezettséget kért magának a szentmise során, azt engedélyezte, hogy õk nem háromszor, hanem négyszer mondják szentáldozás elõtt, hogy Uram, nem vagyok méltó? a. XV. Benedek b. XI. Pius c. XIII. Leó 4. Kinek a nunciusa volt Consalvi bíboros, akire a felbõszült Napóleon rákiabált: Tönkreteszem a maguk Egyházát! mire a bíboros: Felség! Mi papok ezen fáradozunk immár tizennyolc évszázada és nekünk sem sikerült, hogy próbálkozhatna akkor Ön egyedül? a. VI. Pius b. VII. Pius c. XII. Leó 5. Ki volt az a francia apácanövendék, aki a kötelezõ imára inkább magával vitte volna beszélgetõtársát, a kis Jézust, mint hogy a regulának való engedelmességbõl magára hagyta volna? a. Jeanne d Arc b. Szent Teréz c. Szent Bernadett 6. Ki volt az Árpád-ház utolsó gallyacskája, aki hatéves korában kényszerült elhagyni hazáját s egész életében gyötörte a honvágy, és e fájdalomért cserébe remélte az örök haza boldogságát? a. Prágai Szent Ágnes b. Szent Boldog Kinga c. Tössi Boldog Erzsébet 7. Ki volt az a pápa, aki bíboros korában levelet írt Dickensnek, Goethének, Mária Teréziának és Szent Teréznek? a. I. János Pál b. II. János Pál c. XVI. Benedek 8. Melyik nyugati királyné nevelkedett a Baranya megyei Nádasdon? a) Skóciai Szent Margit b) Csehországi Ágnes c) Sziléziai Hedvig 9. E három kanonizált magyar királylány közül ki lett Lengyelország királynéja? a) Kinga b) Hedvig c) Jolánta 10. Kirõl nevezték el a prágai Boldog Ágnes klarissza kolostor? a. Chatillon Ágnesrõl b. III. Béla unokájáról c. Szent Ágnesrõl Megfejtés: 1/c, 2/c, 3/c, 4/b, 5/c, 6/c, 7/a, 8/a, 9/b, 10/b

20 Küldetésben járunk Missziós szolgálatunk segíti összegyûjteni az Úr szétszórt gyermekeit, hogy Isten népévé legyenek. Szívbõl köszönjük minden lelki és anyagi támogatását. Isten fizesse meg sokszorosan. Pápai Missziós Mûvek 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Számlaszámunk:

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben