JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett február 22-én, kor kezdődő 2. közgyűlésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett február 22-én, kor kezdődő 2. közgyűlésről Bozsó Béla ügyvezető: Tisztelt közgyűlés, kedves kollégák, Bozsó Béla a MÉGSZ ügyvezetője vagyok. Köszöntöm tagjainkat, pártoló tagjainkat. Előzetesen tájékoztatást adok néhány formalitásról, szabályról: A mai napra meghirdetett első közgyűlésünkön nem jelent meg annyi tag, amennyit az alapszabály az érvényesség feltételéül megszabott, ezért határozatképtelen volt. Az alapszabály értelmében az előre meghirdetett második közgyűlést kell megtartanunk, amely a határozatképességét nem vizsgálja. A közgyűlésről hangfelvétel készül, az alapján jegyzőkönyv. A közgyűlés zártkörű, csak a tagok és munkatársak lehetnek jelen. Felhívom a figyelmet, hogy ha valaki nem a mozgó mikrofonba beszél, hozzászólása esetleg nem kerül be a jegyzőkönyvbe és a többiek sem fogják hallani, tehát mindenki várja meg míg odaérünk vele. A belépéskor csak a magánszemély tagok vagy a tagcégek állandó tagi képviselői kaptak szavazócédulákat a hivatalos és érvényes taglista szerint, az átvételt a jelenléti ív aláírásával kellett igazolni. Helyettesítés, képviselet nem lehetséges az egy évvel ezelőtt elfogadott alapszabálymódosítás értelmében. Szavazati joga a rendes tagoknak van, ők kaptak színes, lepecsételt cédulákat, a pártoló tagoknak csak tanácskozási joga van. Kérem, válasszunk 2 fő jegyzőkönyvhitelesítőt! Két jelölés érkezett, a közgyűlés először Balázs Gábort nyílt szavazással, látható többséggel megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek, majd Németh Vilmost is nyílt szavazással, látható többséggel megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Bozsó Béla bejelentette, hogy levezető elnöknek a közgyűlés első, a beszámolókat tartalmazó részére elnökség jelöltje Domonkos László, kérte, hogy jelöljenek a tagok más személyt. Jelölés nem érkezett, ami után a közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel megválasztotta Domonkos Lászlót levezető elnöknek. Domonkos László az elnökség megbízásából az alábbi napirendeket terjesztette a közgyűlés elé: Tevékenységi beszámolók az elmúlt négy év munkájáról A 2013-as év pénzügyi beszámolói A Felügyelő Bizottság jelentése Szünet Elnök, alelnökök, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság választása Alapszabály módosítása További javaslatok napirendre nem érkeztek, a közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel elfogadta a javasolt napirendeket. 1. napirend: Tevékenységi beszámolók az elmúlt négy év munkájáról: Domonkos László tájékoztatást adott arról, hogy az elhangzott beszámolók egyes adatai a szövetség közhasznúsági mellékletébe is bekerülnek. Sőbér Lívia projektszervező a szakmai napok, konferenciák és országjáró rendezvénysorozatok tartalmát és eredményességét prezentálta. Az elmúlt négy éves időszakban indította a MÉGSZ

2 2 többek között a Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferenciát, az Ipari és Technológiai valamint a Megújuló Energia Szakmai Napot, melyeket egyaránt jelentős érdeklődés kísért. Ez elmondható az országjáró rendezvénysorozatokról is, amelyeknek kisebb része minden megyeszékhelyre eljutott, nagyobb része a régióközpontokban került megrendezésre. A szakma jelentős eseményei voltak a Hungarotherm és Reneo szakkiállításokra szervezett magas színvonalú konferenciák is. Összességében elmondható, hogy a szövetség szakmai ismeretterjesztő rendezvényeit évente mintegy négyezer épületgépész kolléga látogatta. Tamás Kinga képzési vezető az Oktatási Intézet elmúlt négy éves felnőttképzési tevékenységéről számolt be. Kilencven tanfolyamon mintegy ezernyolcszáz épületgépész képzése vagy továbbképzése történt meg. A tanfolyamok jelentős részét az OKJ-s képzések (épületgépész technikus, épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló) tették ki. A jogszabály által kötelezővé tett képzések közül az arcképes gázszerelői igazolvány meghosszabbítása iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. A Magyar Mérnöki Kamara által előírt kötelező továbbképzés elvégzésében is segítséget nyújtott a szövetség az érdeklődőknek. Az Oktatási Intézet fő célja a magas színvonalú, ügyfélbarát, ugyanakkor mérsékelt árú szakképzések indítása volt. Az is törekvéseink között szerepelt, hogy lépést tartva a korral, a távoktatás bevezetésével tovább csökkentsük a képzésekre jelentkezők költség- és időráfordítását. Gyárfás Attila ügyvezető elnök: - A MÉGSZ a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az elmúlt időszakban is legfontosabb feladatának tekintette az épületgépész szakma érdekeinek szakmai képviseletét a különféle szakmai fórumokon és bizottságokban. A kormányzati szervek részére összeállított javaslatok alapját a tagságtól beérkező vélemények, a szakmai konferenciákon és a szaksajtóból szerzett szakmai tapasztalatok valamint az épületgépészeti szolgáltatások igénybevevőitől egyre nagyobb számban érkező kérdések, észrevételek képezték. Az ügyvezető elnök kitért arra is, hogy más szakmai szervezetekkel is tartotta a MÉGSZ vezetősége a kapcsolatot, egyeztették a véleményeket, tapasztalatokat annak érdekében, hogy az esetleges egyeztetett közös fellépés javítsa az érdekérvényesítés hatékonyságát. Talán a legeredményesebb terület a Gázipari Műszaki Szakbizottságban folytatott munka volt, aminek eredményeként jelentős számban kerültek be a GMBSZ-be a szövetség javaslatai. A szakbizottsággal sikerült elérni azt is, hogy a gázfelülvizsgálói tevékenység műszaki tartalma egységes legyen, azonban kudarcként kell elkönyvelni, hogy a több éves lobbimunka után a felülvizsgálat a kormány döntése miatt váratlanul kikerült a vállalkozók hatásköréből. Fontosnak tartotta a vezetőség, hogy a szövetség részt vegyen az egyszerűsített gázkészülékcsere eljárásának és feltételrendszerének kidolgozásában. Jelentős szakmai és pénzügyi kapacitással, más építőipari egyesületekkel együtt vettünk rész a kormányzati ciklus kezdetén az Épületenergetikai Munkabizottságban, amelynek ajánlásai azonban csak részben jelentek meg a kormányzati programokban. A vállalkozói érdekvédelem is bekerült a szövetség elnöksége által fontosnak tartott feladatok közé, és sikerként könyvelhető el, hogy a lánctartozások visszaszorítása érdekében hozott jogszabályokban, pl. a Teljesítésigazolási Szakértői Szervről szóló részben is megtalálhatók a MÉGSZ javaslatai. Amikor lehetőség nyílt rá, több kisebb-nagyobb részben elavult vagy nem megfelelő építési jogszabály módosítását is javasoltuk, így pl. évente szorgalmaztuk az OTÉK bizonyos pontjainak javítását, azonban ezen a területen nem születtek látványos sikerek. Elsősorban pártoló tagjainkat érintette az építési termékekről szóló rendelet (CPR) kidolgozása, amellyel kapcsolatban az érdeklődő pártoló tagokkal együttműködve tettük meg javaslatainkat. Az érdekvédelmi munka fontos része volt az is, hogy számos konferencián, szakmai napon előadásokat tartottak a szövetség vezetői, ezeken is felhívva a figyelmet a szakma megoldásra váró problémáira. Gyárfás Attila beszámolóját Varga Pál a napkollektoros, míg Fodor Zoltán geotermikus hőszivattyús területen végzett szakmai képviselet rövid ismertetésével egészítette ki. Bozsó Béla ügyvezető a beszámolója kezdetén azokról a szolgáltatásokról szólt, amelyek csak a tagok számára elérhetők. Ezek a felnőttképzések, az Energiaőr 1.0 szoftver és a napenergia- 2

3 3 hasznosítási konferencia kedvezményes hozzáférési lehetőségei, az ingyenes Csőposta és Épületgépész, a MÉGSZ hétvégék és a nyári nyilvános kibővített elnökségi ülések szakmai és közösségi programjai, a tagozati programok, a szaktanároknak szervezett szakképzési fórumok, az évente minden tagnak megküldött szakmai kiadvány, a megsz.hu-n biztosított cégkereső és internetes szolgáltatások. A szövetség többi szolgáltatását a tagok mellett már minden szakmabeli is igénybe veheti, de a tagok számára természetesen ezek is hasznosak. Az elmúlt négy évben a szövetség vezetői és munkatársai szakmafejlesztő projektekben is részt vettek, ezek közül a legfontosabbak a Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter, az Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter, a szakképzés fejlesztésének irányait elemző BUSH-projekt valamint egy közvélemény-kutatás a szakma körében a felsőoktatással szembeni igényekről. Az ügyvezető is kitért az elmúlt négy évben épített épületgépészeti és építőipari kapcsolatok alakulására. A Magyar Építőanyagipari Szövetségbe (MÉASZ) való belépésnek kettős motivációja volt. Egyrészt a szövetség vezetősége részt akart venni az építőipari piacélénkítés érdekében végzett lobbizásban, másrészt a pártoló tagokat tömörítő Gyártói és Márkaképviselői Tagozat számára szakmai kapcsolatokat kínál az építőanyagokat gyártó és forgalmazó cégeket összefogó szakmai szervezet. A MÉGSZ jó néhány épületgépészeti szakmai szervezettel munkakapcsolatban van, azonban ennek ellenére nem sikerült a teljes szakmai összefogás mindenki számára megfelelő, működőképes modelljét megtalálni az elmúlt négy évben. Az erre vonatkozó kezdeményezést még a MÉGSZ tette meg 2010-ben, az egyeztetési folyamat azonban néhány hónap múlva elakadt nem a MÉGSZ elnökségének hibájából. Ennek az időszaknak fontos eredménye az Alapértékeink és alapgondolataink a szakmáról című dokumentumgyűjtemény, amely az elnökség állásfoglalásait tartalmazza a szakmáról és a szakmán belüli együttműködés lehetséges módjairól. Érzékelhető, mondta Bozsó Béla, hogy sokak szerint a MÉGSZ nem hagyható ki a szakmai összefogásból, ami jelzi a szövetség súlyát. Az elnökség azonban csak elvszerű, átlátható, egyenrangúságon alapuló és az eredményesség esélyét előrevetítő egyeztetési-együttműködési rendszer felépítésében és működtetésében hajlandó részt venni. Ma már látható, hogy egy ilyen rendszer felépítéséhez nem egy nagy ugrás, hanem hosszabb út vezet, amelyen haladva sok kisebb-nagyobb érdekvédelmi feladat egyezetését és képviseletét kell sikeresen megoldani. Az ügyvezető külön kiemelte, hogy a 2009-ben alapított Meszlényi Zoltán Díjat az elmúlt négy évben sikerült a szakma megbecsült, értékes elismerésévé tenni, amelyért Meszlényi Zoltán családtagjai is hálásak. Összegzésként az ügyvezető kijelentette, hogy a szövetséget az elhúzódó piaci válság éveiben sikerült eredményesen működtetni és fejleszteni, aminek következtében a magyar építőipari civil szféra egyik legnagyobb és legismertebb szervezetévé vált. Köszönetet mondott ezért minden tagnak, vezetőségi tagnak, munkatársnak, partnernek, akik az elmúlt négy évben a szövetség sikereiért dolgoztak. A tevékenységi beszámolókhoz hozzászólás nem volt. Szavazás: A közgyűlés nyílt szavazással és látható többséggel elfogadta a tevékenységi beszámolókat és azt, hogy ezek egyes adatai a közhasznúsági melléklet tartalmát képezzék. 2. napirend: 2013-as év pénzügyi beszámolói Domonkos László tájékoztatást adott arról, hogy a MÉGSZ és Magyar Épületgépészetért Kft. pénzügyi eredményeiről külön-külön ad tájékoztatást Varga Anikó közgazdász, aki kontrollerként segíti a szövetség és a kft. munkáját. Tájékoztatást adott arról is, hogy az elhangzott beszámolók adatai a szövetség közhasznúsági mellékletébe is bekerülnek. Varga Anikó a MÉGSZ és a Kft. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója táblázatainak 2013-ra vonatkozó adatait vetítette ki a közgyűlés számára (1. melléklet), az adatok többségét szóban is ismertette, értelmezte és az összefüggéseket magyarázta. 3

4 Az adatok ismertetése mellett elmondta, hogy az elhúzódó építőipari válság, a felnőttképzési és rendezvényszervezési terület külső adottságainak változásai erősen éreztették hatásukat a 2013-as év gazdálkodásában, amelynek következményeként a két szervezet veszteséget produkált. A korábbi években felhalmozott tartalékok ehhez fedezetet nyújtanak, amelynek következtében mindkét szervezet likvid, de a tendenciát meg kell fordítani 4 3. napirend: A Felügyelő Bizottság jelentése: Füredi Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke felolvasott jelentésében (2. melléklet) részletesen ismertette a felügyeleti tevékenységüket. Mint mondta, a két szervezetnek nincsenek köztartozásai, a könyvelés átlátható rendszerben zajlik, szakmai színvonala megnyugtató. Az elnökség az alapszabálynak megfelelően működteti a két szervezetet, a szövetség 2013-as alapszabálymódosítását az illetékes bíróság bejegyezte. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolójához hozzászólás nem volt. A Felügyelő Bizottság beszámolóját követő szavazások: 1. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta a MÉGSZ 2013-as egyszerűsített éves beszámolója alapján a 2013-as gazdálkodást és azt, hogy a beszámolók egyes adatai a 2013-as közhasznúsági melléklet tartalmát képezhetik. 2. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta Magyar Épületgépészetért Kft as egyszerűsített éves beszámolója alapján a 2013-as év gazdálkodását. 3. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. szünet A közgyűlés 2. része: tisztségviselők választása Bozsó Béla ügyvezető kérte a közgyűlést, hogy a második szakasz levezetésével bízza meg. A közgyűlésnek nem volt más jelöltje, nyílt szavazással látható többséggel elfogadta, hogy a közgyűlés második szakaszát Bozsó Béla vezesse le. Bozsó Béla olvassa: Mielőtt a választásokat megkezdjük, kérem, hogy a közgyűlés az elnökség által alkotott, előzetesen minden tagnak kiküldött és most is szétosztott, Közgyűlési jelölési és választási szabályok című határozatát erősítse meg. Módosítási javaslat nem volt. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta a Közgyűlési jelölési és választási szabályok című szabályzatot. (3. melléklet) Bozsó Béla a következő szavazatszámlálási szabályokra tett javaslatot: A szavazatok számlálására 3 fős szavazatszámláló bizottságot válasszon a közgyűlés. A bizottság az alábbi szabályok betartásával számolja a szavazatokat. Minden szavazatot együtt és egyszerre tekintsenek meg, és a rajta levő szavazatot összesítsék szavazatösszesítő jegyzőkönyvbe (átadok hozzá papírokat). Elnökválasztás esetén az a szavazólap érvényes, amelyen egy név olvashatóan és áthúzás nélkül szerepel. Alelnökök esetében legfeljebb 7 név szerepelhet a szavazólapon (tehát 7-nél kevesebb igen), bizottsági tagok esetében legfeljebb három. Érvénytelen a szavazólap, ha a meghatározottnál több nevet tartalmaz. 4

5 5 Érvényesen szavazni csak az adott szavazási forduló szavazólapján lehet, amelynek meghatározott színe van és amelyen szerepel a szövetség bélyegzőnyomata. Elnök az lesz, aki a szavazattöbbséget kap. Alelnök a 7 legtöbbet kapott személy lesz, bizottsági tag a 3 legtöbbet kapott személy. Szavazategyenlőség esetén megismételjük a szavazást az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között. A számlálás végén a jegyzőkönyvet ellenőrizzék, tüntessék fel rajta az összes megszámlált szavazócédula számát, az egyes nevekre érkező szavazatokat valamint az érvényes és érvénytelen cédulák számát, végül írják alá a jegyzőkönyvet. A megszámlált szavazócédulákat zárják borítékba, a leragasztásnál írják alá, és adják át a közgyűlés levezetőjének. Módosítási javaslat nem érkezett, a közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel elfogadta a felolvasott szabályokat. Szavazatszedő bizottság választása: Bozsó Béla: Kérem a tagságból azokat, akik nem jelöltek, és nem cégtársai, munkatársai, családtagjai stb. a jelölteknek, jelentkezzenek a bizottságba: A jelentkezések alapján a közgyűlés egyenként nyílt szavazással és látható többséggel elfogadta a szavazatszedő bizottság tagjainak Szalai Lászlót, Kormos Lászlót és Dezső Józsefet. 4. napirend: Elnökválasztás Bozsó Béla ismerteti a választás menetét és szabályait: A jelölő bizottság elnökét meg fogom kérni, hogy ismertesse azon tagok nevét, vagyis az előzetes jelölési listát, akik vállalják az indulást az elnöki megbízatásért. Ők abc-sorrendben lépjenek a közgyűlés elé. Először a jelölők közül egy személy megindokolhatja a tag elnöki megbízatásra való jelölését. A jelölt ezután mondhatja el beszédét. Ezek után szavaz a közgyűlés a jelöltek listájára való felvételről. A jelölési rész lezárása után szavazás következik. Az elnökválasztás kétfordulós, ha kettőnél több a jelölt és a szavazattöbbséget senki nem szerzi meg. A második fordulóba már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül be a második fordulóban már csak szavazás történik. Gyárfás Attila a jelölő bizottság elnöke ismertette azok neveit, akik a közgyűlést megelőző hetekben jelölést kaptak az elnökségre: Domonkos László 1 jelölés, Golyán László 29 jelölés, Kirch Ervin 2 jelölés. Több jelölés a közgyűlésen nem érkezett. Kirch Ervin és Domonkos László közölte, hogy a jelölést nem fogadják el. A tagok közül Németh Vilmos röviden indokolta Golyán László jelölését. A közgyűlés nyílt szavazással és látható többséggel Golyán Lászlót a jelöltek listájára felvette. Golyán László beszédet mondott: Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 8 évben elvszerűen és következetesen működött. Olyan működési, érték- és célrendszer valamint alapszabály jött létre, amelynek eredményeként a MÉGSZ működése nem személyfüggő. A megválasztott tisztségviselők, az elnök, az alelnökök világosan meghatározott érték- és célrendszer szerint végezhetik a munkájukat. Kiemelte, a szövetség működésének három alappontja továbbra is a belső és külső elfogadottság, valamint a működés feltételeinek biztosítása. A belső és külső elfogadottság azt jelenti, hogy a tagok körében és a szakmán belül elfogadott legyen, hogy a társszakmák, társzakmai szervezetek, hivatalok, hatóságok, minisztériumok is elfogadják, partnernek tekintsék. A harmadik fontos alappont pedig, hogy a szövetség a nehezedő körülmények között is megtartsa a személyi és tárgyi adottságait. 5

6 6 Az elnökjelölt kitért arra is, hogy a szakmán belül vannak vélt és esetlegesen valós érdeksérelmek, félreértések, de előfordul a tények szándékos félremagyarázása is. Kijelentette, hogy a lehetőségek szerint ezek ellen tenni kíván, és ugyanolyan nyitott a szakmai szervezetek közötti együttműködésre, mint 2010-ben, amikor azt a szövetség elnöksége kezdeményezte. Mi minden tekintetben korrekten jártunk el folytatta beszédét Golyán László, nem a tevékenységünk eredményezte az együttműködési rendszer felépítésének meghiúsulását. Félreértés, vélt érdeksérelmek lehettek az okai, melyek az érintettek megújított szándéka esetén orvosolhatók. Nagyon fontosnak ítélem az Alapértékeink és alapgondolataink a szakmáról című alkotmányunk szerinti működést, amelyből idézek egy gondolatot: A szakma szervezeteinek nem lehet célja a másik legyőzése. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel megszavazta, hogy az elnök személyéről nyílt szavazás döntsön. A közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással megválasztotta Golyán Lászlót elnöknek. 5. napirend: Alelnökök választása Gyárfás Attila a jelölő bizottság elnöke ismertette az alelnökségre jelöltek előzetes listáját. Mint elmondta, a tagok további személyeket is jelöltek, de csak az alábbiak vállalták a jelölést. Domonkos László 27 jelölés Horváth Zoltán 22 jelölés Kirch Ervin 23 jelölés Murányi Sándor 21 jelölés Paziczki László 19 jelölés Pánger László 22 jelölés Varga Pál 25 jelölés A közgyűlésen jelenlévő tagok miután a fenti személyek röviden bemutatkoztak és néhány kiemelt tervükről is beszéltek, nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazták, hogy a jelöltek előzetes listáján szereplő személyek felkerüljenek a jelöltek listájára. A levezető elnök kérdése nyomán további jelölések a közgyűlésen nem történtek. Miután a jelöltek száma megegyezett az alelnökségre választható személyek számával, a közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel megszavazta, hogy az alelnökjelöltekről nyílt szavazással dönt. A közgyűlés nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazta, hogy Domonkos László, Horváth Zoltán, Kirch Ervin, Murányi Sándor, Paziczki László, Pánger László, Varga Pál a MÉGSZ alelnöke legyen. 6. napirend: Felügyelő Bizottság megválasztása Gyárfás Attila, a jelölő bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést a Felügyelő Bizottsági tagságra előzetesen jelöltek listáját: Antal István Fehér János Füredi Ferenc Imre Lajos 14 jelölés 18 jelölés 27 jelölés 21 jelölés 6

7 7 A közgyűlésen jelenlévő tagok nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazták, hogy a jelöltek előzetes listáján szereplő személyek felkerüljenek a jelöltek listájára. A közgyűlésen további jelölések nem történtek. A levezető elnök tájékoztatott arról, hogy a titkos szavazás során az erre a célra kiosztott lebélyegzett szavazólapon legfeljebb 3 fő neve szerepelhet, az ennél több név érvénytelen. A tagok ezt követően írásban szavaztak, a szavazatszedő bizottság összegyűjtötte a szavazatokat és egy másik teremben megszámlálta azokat. A szavazatszámlálás közben a közgyűlés módosította a szövetség alapszabályát. 7. napirend: Alapszabály módosítása A levezető elnök előterjesztette az elnökség által javasolt módosítási javaslatokat. 1. módosítás: A közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel megszavazta, hogy az alapszabály III/3-as részének 4. mondatából törlésre kerüljön a jogi képviseletére szöveg, és helyette a jegyzésére vagy a cég cégjegyzésére szöveg kerüljön bele (vastagon szedve az alábbi szövegekben a törlendő rész és aláhúzva a közgyűlés által elfogadott rész.) 3. A tagfelvételt írásban kell kérni. A belépési nyilatkozat a tagnyilvántartás vezetéséhez és a taggal való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint, az alapszabály rendelkezéseinek megtartására, az adatváltozás bejelentésére és a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozatokat tartalmazza. Ha jogi személy vagy más szervezet lép be, meg kell adni a szervezet állandó tagi képviselőjének nevét. Az állandó tagi képviselő csak a szervezet jogi képviseletére jegyzésére vagy a cég cégjegyzésére jogosult személy lehet. A jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, más szervezet és oktatási intézmény a természetes személyekkel megegyezően csak egy szavazati joggal rendelkezik, amelyet a tagi képviselő adhat le. 2. módosítás: A közgyűlés a tagsági viszony megszűnéséről szóló III/12-es pont szövegét nyílt szavazással, látható többséggel az alábbi újabb alponttal egészítette ki: 12.6.utódlással, ha a tagcég állandó tagi képviselője azt kérvényezi, hogy a cég helyett ő mint magánszemély lehessen tag, vagy ha magánszemély azt kérvényezi, hogy helyette az általa jegyzett cég legyen a tag az ő állandó tagi képviseletével. Ezen esetekben a tagjelölti év letöltése nem követelmény, az új tagság az elnökség jóváhagyásával létrejön. 3. módosítás: A közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel a III/13-as pontot szöveg törlése nélkül az alábbi aláhúzott szövegrésszel egészítette ki III/13. Kizárható az egyesületből az a tag, aki: az egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít nem hajtja végre az egyesület közgyűlésének és elnökségének határozatait nem tartja meg az egyesület alapszabályának előírásait aki az egyesületnek bármilyen módon kárt okoz, így különösen, ha hátráltatja munkájában, megsérti jó hírnevét. 7

8 8 Felügyelő Bizottság választásának eredménye: A szavazatszedő bizottság tagja ismertette az eredményt: Füredi Ferenc 44, Fehér János 42, Imre Lajos 30 szavazattal lett a bizottság tagja, Antal István 19 szavazatot kapott. 8. Etikai Bizottság választása Gyárfás Attila a jelölő bizottság elnöke ismertette a jelöltek előzetes listáját: Balázs Gábor 15 jelölés Béndek Ferenc 15 jelölés Fehér János 1 jelölés Imre Lajos 3 jelölés Kirch Ervin 1 jelölés Lukács Alajos 19 jelölés Nagy István 2 jelölés Pánger László 2 jelölés Sonkolyné Szekercés Margit 24 jelölés Fehér János, Imre Lajos, Kirch Ervin, Nagy István és Pánger László jelezte, hogy nem vállalja a jelölést. A közgyűlésen jelenlévő tagok nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazták, hogy a jelöltek előzetes listáján szereplő személyek felkerüljenek a jelöltek listájára. A közgyűlésen további jelölések nem történtek. A levezető elnök tájékoztatott arról, hogy a titkos szavazás során az erre a célra kiosztott lebélyegzett szavazólapon legfeljebb 3 fő neve szerepelhet, az ennél több név érvénytelen. A tagok ezt követően írásban szavaztak, a szavazatszedő bizottság összegyűjtötte a szavazatokat, majd a számlálás után kihirdette az eredményt: Sonkolyné Szekerczés Margit 41, Lukács Alajos 40, Balázs Gábor 38 szavazattal lett a bizottság tagja, míg Béndek Ferenc 13 szavazattal nem lett a bizottság tagja. Golyán László elnök rövid zárszavával ért véget a közgyűlés. További melléklet: Közgyűlési meghívók Jelenléti ív Tisztségviselők elfogadási nyilatkozatai 8

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Felvéve: az egyesület székhelyén (1172 Bp. Diadal u. 43-49.) Közgyűlés időpontja: 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A BALATONI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Preambulum

A BALATONI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Preambulum A BALATONI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A Balatoni Szövetség 1904-ben alakult szervezet, mely 1949-ig működött a Balaton térségében. Feladata a Balaton felvirágoztatása, ismertté

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlésen jelen vannak a jelenléti ív szerinti 7 tagegyesület képviselői:

JEGYZŐKÖNYV. a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlésen jelen vannak a jelenléti ív szerinti 7 tagegyesület képviselői: JEGYZŐKÖNYV a Magyar Pétanque Szövetség 2014. évi rendes közgyűléséről A közgyűlés helye: 7396, Magyarszék, Kossuth Lajos utca 51. A közgyűlés időpontja: 2014. február 22. 10:00 óra A közgyűlésen jelen

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE 2014. év Időpont: 2014. május 22. (Budapest, Hungexpo 25. pavilon) 1/2014.05.22. sz. közgyűlési határozat: Soós Árpád elnök megállapította, hogy a 2014. május 22-i, 10.30

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

Budapest, 2002. április 26.

Budapest, 2002. április 26. Budapest, 2002. április 26. Pál Tibor (IX. kerületi alpolgármester) köszöntötte a Küldöttgyűlés résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta a Szociális Szakmai Szövetség fontosságát. Továbbá tájékoztatta a Szövetséget

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR LEMEZLOVAS EGYESÜLET (a továbbiakban:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7.

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. 1. Az Egyesület neve és székhelye Országos Mediációs Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Országos

Részletesebben

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Az Ipartestület legfőbb Testülete a Küldöttközgyűlés, amely a Küldöttek összességéből áll. Az Ipartestület választott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Wigner Jenő Szakkollégium közgyűlés 2011. július 26.

Wigner Jenő Szakkollégium közgyűlés 2011. július 26. Wigner Jenő Szakkollégium közgyűlés 2011. július 26. Emlékeztető Napirendi pontok 1. Alapszabály 2. Posztok és felvételi bizottság 3. Kapcsolattartás 4. Őszi félév programok 5. Egyebek Elfogadtuk a napirendi

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról.

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról. JEGYZŐKÖNY Készült 2009. május 28-án a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén. Az első időpontra meghirdetett

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az egyesület neve, székhelye

Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület. ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az egyesület neve, székhelye Nyugat-Dunántúli Biokultúra Egyesület ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve, székhelye Az egyesület neve: NYUGAT-DUNÁNTÚLI BIOKULTÚRA EGYESÜLET

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya

A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Alapszabálya 1. A Társaság neve és székhelye (1) A Társaság neve: Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság (továbbiakban Társaság) Fodor József Society of School

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA melyet Budapesten, a 2012. május 24 én tartott Közgyűlésen hozott határozatokkal összhangban foglaltak

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Rászorulókat Támogatók Egyesülete

Rászorulókat Támogatók Egyesülete Rászorulókat Támogatók Egyesülete közhasznú szervezet Adószám: 18197237-1-42 számlaszám: K&H Bank 10401945-50505349-52561004 székhely: 1157. Budapest Páskom park 22. II. 5. tel: +36209666617; e-mail: rate2008@citromail.hu;

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK ÉS TAGÖNKORMÁNYZATAINAK VÁLASZTÁSI KÓDEXE Preambulum A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, tagönkormányzataival (továbbiakban: hallgatói

Részletesebben

A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00. helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház

A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00. helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház Jegyzőkönyv A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00 helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház Jelen vannak az előzetesen meghívott, a jelenléti

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓK EGYESÜLETE Alapszabálya (egységes szerkezetben)

ADÓTANÁCSADÓK EGYESÜLETE Alapszabálya (egységes szerkezetben) I. Az érdekvédelmi szervezet neve: ADÓTANÁCSADÓK EGYESÜLETE Alapszabálya (egységes szerkezetben) 1. Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete 2. Rövidített neve: Adótanácsadók

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben