JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett február 22-én, kor kezdődő 2. közgyűlésről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett 2014. február 22-én, 13.30-kor kezdődő 2. közgyűlésről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV a Magyar Épületgépészek Szövetségének Pécsett február 22-én, kor kezdődő 2. közgyűlésről Bozsó Béla ügyvezető: Tisztelt közgyűlés, kedves kollégák, Bozsó Béla a MÉGSZ ügyvezetője vagyok. Köszöntöm tagjainkat, pártoló tagjainkat. Előzetesen tájékoztatást adok néhány formalitásról, szabályról: A mai napra meghirdetett első közgyűlésünkön nem jelent meg annyi tag, amennyit az alapszabály az érvényesség feltételéül megszabott, ezért határozatképtelen volt. Az alapszabály értelmében az előre meghirdetett második közgyűlést kell megtartanunk, amely a határozatképességét nem vizsgálja. A közgyűlésről hangfelvétel készül, az alapján jegyzőkönyv. A közgyűlés zártkörű, csak a tagok és munkatársak lehetnek jelen. Felhívom a figyelmet, hogy ha valaki nem a mozgó mikrofonba beszél, hozzászólása esetleg nem kerül be a jegyzőkönyvbe és a többiek sem fogják hallani, tehát mindenki várja meg míg odaérünk vele. A belépéskor csak a magánszemély tagok vagy a tagcégek állandó tagi képviselői kaptak szavazócédulákat a hivatalos és érvényes taglista szerint, az átvételt a jelenléti ív aláírásával kellett igazolni. Helyettesítés, képviselet nem lehetséges az egy évvel ezelőtt elfogadott alapszabálymódosítás értelmében. Szavazati joga a rendes tagoknak van, ők kaptak színes, lepecsételt cédulákat, a pártoló tagoknak csak tanácskozási joga van. Kérem, válasszunk 2 fő jegyzőkönyvhitelesítőt! Két jelölés érkezett, a közgyűlés először Balázs Gábort nyílt szavazással, látható többséggel megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek, majd Németh Vilmost is nyílt szavazással, látható többséggel megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Bozsó Béla bejelentette, hogy levezető elnöknek a közgyűlés első, a beszámolókat tartalmazó részére elnökség jelöltje Domonkos László, kérte, hogy jelöljenek a tagok más személyt. Jelölés nem érkezett, ami után a közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel megválasztotta Domonkos Lászlót levezető elnöknek. Domonkos László az elnökség megbízásából az alábbi napirendeket terjesztette a közgyűlés elé: Tevékenységi beszámolók az elmúlt négy év munkájáról A 2013-as év pénzügyi beszámolói A Felügyelő Bizottság jelentése Szünet Elnök, alelnökök, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság választása Alapszabály módosítása További javaslatok napirendre nem érkeztek, a közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel elfogadta a javasolt napirendeket. 1. napirend: Tevékenységi beszámolók az elmúlt négy év munkájáról: Domonkos László tájékoztatást adott arról, hogy az elhangzott beszámolók egyes adatai a szövetség közhasznúsági mellékletébe is bekerülnek. Sőbér Lívia projektszervező a szakmai napok, konferenciák és országjáró rendezvénysorozatok tartalmát és eredményességét prezentálta. Az elmúlt négy éves időszakban indította a MÉGSZ

2 2 többek között a Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben konferenciát, az Ipari és Technológiai valamint a Megújuló Energia Szakmai Napot, melyeket egyaránt jelentős érdeklődés kísért. Ez elmondható az országjáró rendezvénysorozatokról is, amelyeknek kisebb része minden megyeszékhelyre eljutott, nagyobb része a régióközpontokban került megrendezésre. A szakma jelentős eseményei voltak a Hungarotherm és Reneo szakkiállításokra szervezett magas színvonalú konferenciák is. Összességében elmondható, hogy a szövetség szakmai ismeretterjesztő rendezvényeit évente mintegy négyezer épületgépész kolléga látogatta. Tamás Kinga képzési vezető az Oktatási Intézet elmúlt négy éves felnőttképzési tevékenységéről számolt be. Kilencven tanfolyamon mintegy ezernyolcszáz épületgépész képzése vagy továbbképzése történt meg. A tanfolyamok jelentős részét az OKJ-s képzések (épületgépész technikus, épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő, gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló) tették ki. A jogszabály által kötelezővé tett képzések közül az arcképes gázszerelői igazolvány meghosszabbítása iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. A Magyar Mérnöki Kamara által előírt kötelező továbbképzés elvégzésében is segítséget nyújtott a szövetség az érdeklődőknek. Az Oktatási Intézet fő célja a magas színvonalú, ügyfélbarát, ugyanakkor mérsékelt árú szakképzések indítása volt. Az is törekvéseink között szerepelt, hogy lépést tartva a korral, a távoktatás bevezetésével tovább csökkentsük a képzésekre jelentkezők költség- és időráfordítását. Gyárfás Attila ügyvezető elnök: - A MÉGSZ a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az elmúlt időszakban is legfontosabb feladatának tekintette az épületgépész szakma érdekeinek szakmai képviseletét a különféle szakmai fórumokon és bizottságokban. A kormányzati szervek részére összeállított javaslatok alapját a tagságtól beérkező vélemények, a szakmai konferenciákon és a szaksajtóból szerzett szakmai tapasztalatok valamint az épületgépészeti szolgáltatások igénybevevőitől egyre nagyobb számban érkező kérdések, észrevételek képezték. Az ügyvezető elnök kitért arra is, hogy más szakmai szervezetekkel is tartotta a MÉGSZ vezetősége a kapcsolatot, egyeztették a véleményeket, tapasztalatokat annak érdekében, hogy az esetleges egyeztetett közös fellépés javítsa az érdekérvényesítés hatékonyságát. Talán a legeredményesebb terület a Gázipari Műszaki Szakbizottságban folytatott munka volt, aminek eredményeként jelentős számban kerültek be a GMBSZ-be a szövetség javaslatai. A szakbizottsággal sikerült elérni azt is, hogy a gázfelülvizsgálói tevékenység műszaki tartalma egységes legyen, azonban kudarcként kell elkönyvelni, hogy a több éves lobbimunka után a felülvizsgálat a kormány döntése miatt váratlanul kikerült a vállalkozók hatásköréből. Fontosnak tartotta a vezetőség, hogy a szövetség részt vegyen az egyszerűsített gázkészülékcsere eljárásának és feltételrendszerének kidolgozásában. Jelentős szakmai és pénzügyi kapacitással, más építőipari egyesületekkel együtt vettünk rész a kormányzati ciklus kezdetén az Épületenergetikai Munkabizottságban, amelynek ajánlásai azonban csak részben jelentek meg a kormányzati programokban. A vállalkozói érdekvédelem is bekerült a szövetség elnöksége által fontosnak tartott feladatok közé, és sikerként könyvelhető el, hogy a lánctartozások visszaszorítása érdekében hozott jogszabályokban, pl. a Teljesítésigazolási Szakértői Szervről szóló részben is megtalálhatók a MÉGSZ javaslatai. Amikor lehetőség nyílt rá, több kisebb-nagyobb részben elavult vagy nem megfelelő építési jogszabály módosítását is javasoltuk, így pl. évente szorgalmaztuk az OTÉK bizonyos pontjainak javítását, azonban ezen a területen nem születtek látványos sikerek. Elsősorban pártoló tagjainkat érintette az építési termékekről szóló rendelet (CPR) kidolgozása, amellyel kapcsolatban az érdeklődő pártoló tagokkal együttműködve tettük meg javaslatainkat. Az érdekvédelmi munka fontos része volt az is, hogy számos konferencián, szakmai napon előadásokat tartottak a szövetség vezetői, ezeken is felhívva a figyelmet a szakma megoldásra váró problémáira. Gyárfás Attila beszámolóját Varga Pál a napkollektoros, míg Fodor Zoltán geotermikus hőszivattyús területen végzett szakmai képviselet rövid ismertetésével egészítette ki. Bozsó Béla ügyvezető a beszámolója kezdetén azokról a szolgáltatásokról szólt, amelyek csak a tagok számára elérhetők. Ezek a felnőttképzések, az Energiaőr 1.0 szoftver és a napenergia- 2

3 3 hasznosítási konferencia kedvezményes hozzáférési lehetőségei, az ingyenes Csőposta és Épületgépész, a MÉGSZ hétvégék és a nyári nyilvános kibővített elnökségi ülések szakmai és közösségi programjai, a tagozati programok, a szaktanároknak szervezett szakképzési fórumok, az évente minden tagnak megküldött szakmai kiadvány, a megsz.hu-n biztosított cégkereső és internetes szolgáltatások. A szövetség többi szolgáltatását a tagok mellett már minden szakmabeli is igénybe veheti, de a tagok számára természetesen ezek is hasznosak. Az elmúlt négy évben a szövetség vezetői és munkatársai szakmafejlesztő projektekben is részt vettek, ezek közül a legfontosabbak a Dél-dunántúli Épületgépészeti Energiahatékonysági Klaszter, az Épületgépészeti Hegesztési és Technológiai Klaszter, a szakképzés fejlesztésének irányait elemző BUSH-projekt valamint egy közvélemény-kutatás a szakma körében a felsőoktatással szembeni igényekről. Az ügyvezető is kitért az elmúlt négy évben épített épületgépészeti és építőipari kapcsolatok alakulására. A Magyar Építőanyagipari Szövetségbe (MÉASZ) való belépésnek kettős motivációja volt. Egyrészt a szövetség vezetősége részt akart venni az építőipari piacélénkítés érdekében végzett lobbizásban, másrészt a pártoló tagokat tömörítő Gyártói és Márkaképviselői Tagozat számára szakmai kapcsolatokat kínál az építőanyagokat gyártó és forgalmazó cégeket összefogó szakmai szervezet. A MÉGSZ jó néhány épületgépészeti szakmai szervezettel munkakapcsolatban van, azonban ennek ellenére nem sikerült a teljes szakmai összefogás mindenki számára megfelelő, működőképes modelljét megtalálni az elmúlt négy évben. Az erre vonatkozó kezdeményezést még a MÉGSZ tette meg 2010-ben, az egyeztetési folyamat azonban néhány hónap múlva elakadt nem a MÉGSZ elnökségének hibájából. Ennek az időszaknak fontos eredménye az Alapértékeink és alapgondolataink a szakmáról című dokumentumgyűjtemény, amely az elnökség állásfoglalásait tartalmazza a szakmáról és a szakmán belüli együttműködés lehetséges módjairól. Érzékelhető, mondta Bozsó Béla, hogy sokak szerint a MÉGSZ nem hagyható ki a szakmai összefogásból, ami jelzi a szövetség súlyát. Az elnökség azonban csak elvszerű, átlátható, egyenrangúságon alapuló és az eredményesség esélyét előrevetítő egyeztetési-együttműködési rendszer felépítésében és működtetésében hajlandó részt venni. Ma már látható, hogy egy ilyen rendszer felépítéséhez nem egy nagy ugrás, hanem hosszabb út vezet, amelyen haladva sok kisebb-nagyobb érdekvédelmi feladat egyezetését és képviseletét kell sikeresen megoldani. Az ügyvezető külön kiemelte, hogy a 2009-ben alapított Meszlényi Zoltán Díjat az elmúlt négy évben sikerült a szakma megbecsült, értékes elismerésévé tenni, amelyért Meszlényi Zoltán családtagjai is hálásak. Összegzésként az ügyvezető kijelentette, hogy a szövetséget az elhúzódó piaci válság éveiben sikerült eredményesen működtetni és fejleszteni, aminek következtében a magyar építőipari civil szféra egyik legnagyobb és legismertebb szervezetévé vált. Köszönetet mondott ezért minden tagnak, vezetőségi tagnak, munkatársnak, partnernek, akik az elmúlt négy évben a szövetség sikereiért dolgoztak. A tevékenységi beszámolókhoz hozzászólás nem volt. Szavazás: A közgyűlés nyílt szavazással és látható többséggel elfogadta a tevékenységi beszámolókat és azt, hogy ezek egyes adatai a közhasznúsági melléklet tartalmát képezzék. 2. napirend: 2013-as év pénzügyi beszámolói Domonkos László tájékoztatást adott arról, hogy a MÉGSZ és Magyar Épületgépészetért Kft. pénzügyi eredményeiről külön-külön ad tájékoztatást Varga Anikó közgazdász, aki kontrollerként segíti a szövetség és a kft. munkáját. Tájékoztatást adott arról is, hogy az elhangzott beszámolók adatai a szövetség közhasznúsági mellékletébe is bekerülnek. Varga Anikó a MÉGSZ és a Kft. egyszerűsített éves pénzügyi beszámolója táblázatainak 2013-ra vonatkozó adatait vetítette ki a közgyűlés számára (1. melléklet), az adatok többségét szóban is ismertette, értelmezte és az összefüggéseket magyarázta. 3

4 Az adatok ismertetése mellett elmondta, hogy az elhúzódó építőipari válság, a felnőttképzési és rendezvényszervezési terület külső adottságainak változásai erősen éreztették hatásukat a 2013-as év gazdálkodásában, amelynek következményeként a két szervezet veszteséget produkált. A korábbi években felhalmozott tartalékok ehhez fedezetet nyújtanak, amelynek következtében mindkét szervezet likvid, de a tendenciát meg kell fordítani 4 3. napirend: A Felügyelő Bizottság jelentése: Füredi Ferenc, a Felügyelő Bizottság elnöke felolvasott jelentésében (2. melléklet) részletesen ismertette a felügyeleti tevékenységüket. Mint mondta, a két szervezetnek nincsenek köztartozásai, a könyvelés átlátható rendszerben zajlik, szakmai színvonala megnyugtató. Az elnökség az alapszabálynak megfelelően működteti a két szervezetet, a szövetség 2013-as alapszabálymódosítását az illetékes bíróság bejegyezte. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolójához hozzászólás nem volt. A Felügyelő Bizottság beszámolóját követő szavazások: 1. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta a MÉGSZ 2013-as egyszerűsített éves beszámolója alapján a 2013-as gazdálkodást és azt, hogy a beszámolók egyes adatai a 2013-as közhasznúsági melléklet tartalmát képezhetik. 2. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta Magyar Épületgépészetért Kft as egyszerűsített éves beszámolója alapján a 2013-as év gazdálkodását. 3. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. szünet A közgyűlés 2. része: tisztségviselők választása Bozsó Béla ügyvezető kérte a közgyűlést, hogy a második szakasz levezetésével bízza meg. A közgyűlésnek nem volt más jelöltje, nyílt szavazással látható többséggel elfogadta, hogy a közgyűlés második szakaszát Bozsó Béla vezesse le. Bozsó Béla olvassa: Mielőtt a választásokat megkezdjük, kérem, hogy a közgyűlés az elnökség által alkotott, előzetesen minden tagnak kiküldött és most is szétosztott, Közgyűlési jelölési és választási szabályok című határozatát erősítse meg. Módosítási javaslat nem volt. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel elfogadta a Közgyűlési jelölési és választási szabályok című szabályzatot. (3. melléklet) Bozsó Béla a következő szavazatszámlálási szabályokra tett javaslatot: A szavazatok számlálására 3 fős szavazatszámláló bizottságot válasszon a közgyűlés. A bizottság az alábbi szabályok betartásával számolja a szavazatokat. Minden szavazatot együtt és egyszerre tekintsenek meg, és a rajta levő szavazatot összesítsék szavazatösszesítő jegyzőkönyvbe (átadok hozzá papírokat). Elnökválasztás esetén az a szavazólap érvényes, amelyen egy név olvashatóan és áthúzás nélkül szerepel. Alelnökök esetében legfeljebb 7 név szerepelhet a szavazólapon (tehát 7-nél kevesebb igen), bizottsági tagok esetében legfeljebb három. Érvénytelen a szavazólap, ha a meghatározottnál több nevet tartalmaz. 4

5 5 Érvényesen szavazni csak az adott szavazási forduló szavazólapján lehet, amelynek meghatározott színe van és amelyen szerepel a szövetség bélyegzőnyomata. Elnök az lesz, aki a szavazattöbbséget kap. Alelnök a 7 legtöbbet kapott személy lesz, bizottsági tag a 3 legtöbbet kapott személy. Szavazategyenlőség esetén megismételjük a szavazást az egyenlő szavazatot kapott jelöltek között. A számlálás végén a jegyzőkönyvet ellenőrizzék, tüntessék fel rajta az összes megszámlált szavazócédula számát, az egyes nevekre érkező szavazatokat valamint az érvényes és érvénytelen cédulák számát, végül írják alá a jegyzőkönyvet. A megszámlált szavazócédulákat zárják borítékba, a leragasztásnál írják alá, és adják át a közgyűlés levezetőjének. Módosítási javaslat nem érkezett, a közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel elfogadta a felolvasott szabályokat. Szavazatszedő bizottság választása: Bozsó Béla: Kérem a tagságból azokat, akik nem jelöltek, és nem cégtársai, munkatársai, családtagjai stb. a jelölteknek, jelentkezzenek a bizottságba: A jelentkezések alapján a közgyűlés egyenként nyílt szavazással és látható többséggel elfogadta a szavazatszedő bizottság tagjainak Szalai Lászlót, Kormos Lászlót és Dezső Józsefet. 4. napirend: Elnökválasztás Bozsó Béla ismerteti a választás menetét és szabályait: A jelölő bizottság elnökét meg fogom kérni, hogy ismertesse azon tagok nevét, vagyis az előzetes jelölési listát, akik vállalják az indulást az elnöki megbízatásért. Ők abc-sorrendben lépjenek a közgyűlés elé. Először a jelölők közül egy személy megindokolhatja a tag elnöki megbízatásra való jelölését. A jelölt ezután mondhatja el beszédét. Ezek után szavaz a közgyűlés a jelöltek listájára való felvételről. A jelölési rész lezárása után szavazás következik. Az elnökválasztás kétfordulós, ha kettőnél több a jelölt és a szavazattöbbséget senki nem szerzi meg. A második fordulóba már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül be a második fordulóban már csak szavazás történik. Gyárfás Attila a jelölő bizottság elnöke ismertette azok neveit, akik a közgyűlést megelőző hetekben jelölést kaptak az elnökségre: Domonkos László 1 jelölés, Golyán László 29 jelölés, Kirch Ervin 2 jelölés. Több jelölés a közgyűlésen nem érkezett. Kirch Ervin és Domonkos László közölte, hogy a jelölést nem fogadják el. A tagok közül Németh Vilmos röviden indokolta Golyán László jelölését. A közgyűlés nyílt szavazással és látható többséggel Golyán Lászlót a jelöltek listájára felvette. Golyán László beszédet mondott: Hangsúlyozta, hogy a szövetség az elmúlt 8 évben elvszerűen és következetesen működött. Olyan működési, érték- és célrendszer valamint alapszabály jött létre, amelynek eredményeként a MÉGSZ működése nem személyfüggő. A megválasztott tisztségviselők, az elnök, az alelnökök világosan meghatározott érték- és célrendszer szerint végezhetik a munkájukat. Kiemelte, a szövetség működésének három alappontja továbbra is a belső és külső elfogadottság, valamint a működés feltételeinek biztosítása. A belső és külső elfogadottság azt jelenti, hogy a tagok körében és a szakmán belül elfogadott legyen, hogy a társszakmák, társzakmai szervezetek, hivatalok, hatóságok, minisztériumok is elfogadják, partnernek tekintsék. A harmadik fontos alappont pedig, hogy a szövetség a nehezedő körülmények között is megtartsa a személyi és tárgyi adottságait. 5

6 6 Az elnökjelölt kitért arra is, hogy a szakmán belül vannak vélt és esetlegesen valós érdeksérelmek, félreértések, de előfordul a tények szándékos félremagyarázása is. Kijelentette, hogy a lehetőségek szerint ezek ellen tenni kíván, és ugyanolyan nyitott a szakmai szervezetek közötti együttműködésre, mint 2010-ben, amikor azt a szövetség elnöksége kezdeményezte. Mi minden tekintetben korrekten jártunk el folytatta beszédét Golyán László, nem a tevékenységünk eredményezte az együttműködési rendszer felépítésének meghiúsulását. Félreértés, vélt érdeksérelmek lehettek az okai, melyek az érintettek megújított szándéka esetén orvosolhatók. Nagyon fontosnak ítélem az Alapértékeink és alapgondolataink a szakmáról című alkotmányunk szerinti működést, amelyből idézek egy gondolatot: A szakma szervezeteinek nem lehet célja a másik legyőzése. A közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel megszavazta, hogy az elnök személyéről nyílt szavazás döntsön. A közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással megválasztotta Golyán Lászlót elnöknek. 5. napirend: Alelnökök választása Gyárfás Attila a jelölő bizottság elnöke ismertette az alelnökségre jelöltek előzetes listáját. Mint elmondta, a tagok további személyeket is jelöltek, de csak az alábbiak vállalták a jelölést. Domonkos László 27 jelölés Horváth Zoltán 22 jelölés Kirch Ervin 23 jelölés Murányi Sándor 21 jelölés Paziczki László 19 jelölés Pánger László 22 jelölés Varga Pál 25 jelölés A közgyűlésen jelenlévő tagok miután a fenti személyek röviden bemutatkoztak és néhány kiemelt tervükről is beszéltek, nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazták, hogy a jelöltek előzetes listáján szereplő személyek felkerüljenek a jelöltek listájára. A levezető elnök kérdése nyomán további jelölések a közgyűlésen nem történtek. Miután a jelöltek száma megegyezett az alelnökségre választható személyek számával, a közgyűlés nyílt szavazással látható többséggel megszavazta, hogy az alelnökjelöltekről nyílt szavazással dönt. A közgyűlés nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazta, hogy Domonkos László, Horváth Zoltán, Kirch Ervin, Murányi Sándor, Paziczki László, Pánger László, Varga Pál a MÉGSZ alelnöke legyen. 6. napirend: Felügyelő Bizottság megválasztása Gyárfás Attila, a jelölő bizottság elnöke tájékoztatta a közgyűlést a Felügyelő Bizottsági tagságra előzetesen jelöltek listáját: Antal István Fehér János Füredi Ferenc Imre Lajos 14 jelölés 18 jelölés 27 jelölés 21 jelölés 6

7 7 A közgyűlésen jelenlévő tagok nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazták, hogy a jelöltek előzetes listáján szereplő személyek felkerüljenek a jelöltek listájára. A közgyűlésen további jelölések nem történtek. A levezető elnök tájékoztatott arról, hogy a titkos szavazás során az erre a célra kiosztott lebélyegzett szavazólapon legfeljebb 3 fő neve szerepelhet, az ennél több név érvénytelen. A tagok ezt követően írásban szavaztak, a szavazatszedő bizottság összegyűjtötte a szavazatokat és egy másik teremben megszámlálta azokat. A szavazatszámlálás közben a közgyűlés módosította a szövetség alapszabályát. 7. napirend: Alapszabály módosítása A levezető elnök előterjesztette az elnökség által javasolt módosítási javaslatokat. 1. módosítás: A közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel megszavazta, hogy az alapszabály III/3-as részének 4. mondatából törlésre kerüljön a jogi képviseletére szöveg, és helyette a jegyzésére vagy a cég cégjegyzésére szöveg kerüljön bele (vastagon szedve az alábbi szövegekben a törlendő rész és aláhúzva a közgyűlés által elfogadott rész.) 3. A tagfelvételt írásban kell kérni. A belépési nyilatkozat a tagnyilvántartás vezetéséhez és a taggal való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, valamint, az alapszabály rendelkezéseinek megtartására, az adatváltozás bejelentésére és a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozatokat tartalmazza. Ha jogi személy vagy más szervezet lép be, meg kell adni a szervezet állandó tagi képviselőjének nevét. Az állandó tagi képviselő csak a szervezet jogi képviseletére jegyzésére vagy a cég cégjegyzésére jogosult személy lehet. A jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, más szervezet és oktatási intézmény a természetes személyekkel megegyezően csak egy szavazati joggal rendelkezik, amelyet a tagi képviselő adhat le. 2. módosítás: A közgyűlés a tagsági viszony megszűnéséről szóló III/12-es pont szövegét nyílt szavazással, látható többséggel az alábbi újabb alponttal egészítette ki: 12.6.utódlással, ha a tagcég állandó tagi képviselője azt kérvényezi, hogy a cég helyett ő mint magánszemély lehessen tag, vagy ha magánszemély azt kérvényezi, hogy helyette az általa jegyzett cég legyen a tag az ő állandó tagi képviseletével. Ezen esetekben a tagjelölti év letöltése nem követelmény, az új tagság az elnökség jóváhagyásával létrejön. 3. módosítás: A közgyűlés nyílt szavazással, látható többséggel a III/13-as pontot szöveg törlése nélkül az alábbi aláhúzott szövegrésszel egészítette ki III/13. Kizárható az egyesületből az a tag, aki: az egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít nem hajtja végre az egyesület közgyűlésének és elnökségének határozatait nem tartja meg az egyesület alapszabályának előírásait aki az egyesületnek bármilyen módon kárt okoz, így különösen, ha hátráltatja munkájában, megsérti jó hírnevét. 7

8 8 Felügyelő Bizottság választásának eredménye: A szavazatszedő bizottság tagja ismertette az eredményt: Füredi Ferenc 44, Fehér János 42, Imre Lajos 30 szavazattal lett a bizottság tagja, Antal István 19 szavazatot kapott. 8. Etikai Bizottság választása Gyárfás Attila a jelölő bizottság elnöke ismertette a jelöltek előzetes listáját: Balázs Gábor 15 jelölés Béndek Ferenc 15 jelölés Fehér János 1 jelölés Imre Lajos 3 jelölés Kirch Ervin 1 jelölés Lukács Alajos 19 jelölés Nagy István 2 jelölés Pánger László 2 jelölés Sonkolyné Szekercés Margit 24 jelölés Fehér János, Imre Lajos, Kirch Ervin, Nagy István és Pánger László jelezte, hogy nem vállalja a jelölést. A közgyűlésen jelenlévő tagok nyílt szavazással és látható többséggel egyenként megszavazták, hogy a jelöltek előzetes listáján szereplő személyek felkerüljenek a jelöltek listájára. A közgyűlésen további jelölések nem történtek. A levezető elnök tájékoztatott arról, hogy a titkos szavazás során az erre a célra kiosztott lebélyegzett szavazólapon legfeljebb 3 fő neve szerepelhet, az ennél több név érvénytelen. A tagok ezt követően írásban szavaztak, a szavazatszedő bizottság összegyűjtötte a szavazatokat, majd a számlálás után kihirdette az eredményt: Sonkolyné Szekerczés Margit 41, Lukács Alajos 40, Balázs Gábor 38 szavazattal lett a bizottság tagja, míg Béndek Ferenc 13 szavazattal nem lett a bizottság tagja. Golyán László elnök rövid zárszavával ért véget a közgyűlés. További melléklet: Közgyűlési meghívók Jelenléti ív Tisztségviselők elfogadási nyilatkozatai 8

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. 1. FESTO-AM Sport Egyesület tisztségviselő választás 2. A szavazás végeredményének kihirdetése a szavazat számláló bizottság által

JEGYZŐKÖNY. 1. FESTO-AM Sport Egyesület tisztségviselő választás 2. A szavazás végeredményének kihirdetése a szavazat számláló bizottság által JEGYZŐKÖNY Készült 2011 március 07-én a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület második Vezetőség választásán. Az első időpontra

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének május 27-én órától megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének 2014. május 27-én 10.55 órától megtartott Közgyűléséről PROGRAM: Elnöki megnyitó VALENTA LÁSZLÓ, a GTTSZ elnöke Tisztelt Közgyűlés! Kedves

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

5. A választás menete

5. A választás menete 5. A választás menete Ahhoz, hogy egy szervezetben a választás az Alapszabálynak és a Választási Szabályzatnak megfelelően történjen meg, pontos menetet, ütemtervet kell betartani, követni. Két fontos

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Közgyűlési Jegyzőkönyv Közgyűlési Jegyzőkönyv,amely készült a Dél-Dunántúli Gyógy-és Termálfürdők Egyesülete (továbbiakban Egyesület, székhelye 7625 Pécs Vince u. 9/2.) 2014. szeptember 19-én 09:00 órakor megtartott közgyűléséről.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv Készült a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület megismételt közgyűlésén 2014. február 21, péntek 17:30 órai kezdettel a Prága Kávézó (1089 Budapest, Baross

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Jegyzőkönyv a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Helyszín: 8778 Újudvar Fő út 75., Kultúrház Résztvevők: a jelenléti ív szerint (35 fő, ebből HACS tag 30 fő) Kezdési időpont: 17.00 óra

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Versenyagár Egyesület Alsónémedi, Fő úti erdő 11. szám alatt, 2013. november 28. napján 15. óra 00. perckor megtartott közgyűléséről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Közgyűlés Jegyzőkönyv 1330 Budapest, Pf. 75. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: torzskonyv@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Közgyűlés Jegyzőkönyv 1330 Budapest, Pf. 75. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: torzskonyv@mvk. Készült a Magyar Vadászgörény Klub 2008. június 14-én 10.30 órakor megkezdett megismételt közgyűlésén. (Jelenléti ív csatolva 1. melléklet.) (Taglista csatolva 2. melléklet.) Gasparin Balázs üdvözli a

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

A Szoptatásért Magyar Egyesület közgyűlési határozatainak könyve

A Szoptatásért Magyar Egyesület közgyűlési határozatainak könyve Határozat 1/2012 2012.12.01. A közgyűlés megválasztotta az új elnökséget az alábbiak szerint: Elnök: W. Ungváry Renáta (36/37 szavazat) Alelnökök: Juhász Istvánné (34/37 szavazat) Rózsa Ibolya (31/37 szavazat)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta:

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta: 2008 évi Közgyűlési határozatok 2008. február 15. - Rendkívüli közgyűlés: 1/2008.02.15 sz. határozat: Az MPB közgyűlése a jelenleg előkészített sporttörvény módosítási javaslatot elfogadni nem tudja, azt

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően. 1/2014 2014.10.19. A közgyűlés egyhangúlag tartózkodás, ellenszavazat nélkül megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítőjének Wouters Krisztinát. 2/2014 2014.10.19. A közgyűlés a napirendi pontok ismertetését

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről Határozatok a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről 1/2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozat jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete

Jegyzőkönyv. Hejőkeresztúri Táblajátékosok Egyesülete Jegyzőkönyv Tárgy: Magyar Gószövetség közgyűlés Időpont: 2011. február 12. 17 óra Helyszín: Budapest, Bartók Béla u. 41. (Baduk Center) Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint (I. számú melléklet)

Részletesebben