PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007."

Átírás

1 PhD ÉRTEKEZÉS Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Miskolc, 2007.

2 Ph.D-DISSZERTÁCIÓ Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Témavezető: Dr. Ferenczi László, egyetemi tanár Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. Kemény Gábor, egyetemi tanár Miskolc,

3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS. 5. A kezdetek, történelmi kitekintés 5. KÉPZŐMŰVÉSZET 15. A képzőművészet útkeresései A hadüzenet.17. Berlin és Velence osztatlan nemzetközi siker 21. Hazai tárlatok Művészetelméleti- és gyakorlati kérdések Ítéletek és emlékezések 40. Az architektúra modernizálása.44. Dilemma: művészet-e a fényképezés?.47. SZÍNHÁZ ÉS FILMSZÍNHÁZ A nemzeti teátrum.50. Az előadásokról.53. A mozi

4 A MUZSIKA VILÁGA 66. Bevezetés Hangversenyek és visszhangok 69. A SAJTÓ 77. Körkép 77. A Nyugatról.82. AZ IRODALOM.87. Bevezetés. 87. Dekadencia vagy forradalom?..91. Vágyódás és rezignáció: Ady 94. Filozófia és irodalom 107. Politika és irodalom irodalompolitika 136. Emlékezés és gyász Petelei István Mikszáth Kálmán Tolsztoj Mark Twain

5 HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK 157. Az Ehrlich-preparátum A tanármozgalom EPILÓGUS 168. Felhasznált források és szakirodalom 174. A témavezető ajánlása.178 Összefoglalás Summery 180. Függelék.181. Képek jegyzéke

6 Korunk fölvilágosodott emberei hátrafelé viszik a társadalmat, nemcsak a pogányság, hanem egyenesen a barbárság felé. BEVEZETÉS (Tolsztoj) A kezdetek/ Történelmi kitekintés Mintha bekerülnél egy szélviharba, s a szél úgy kavarogna körötted, hogy nem tudnád eldönteni, testsúlyodat megtartani nehezebb, vagy nekiindulni az ismeretlennek - ilyen volt a századelő Magyarországa. Kormányok következtek rendben egymás után, miközben forrongott köröttünk Európa, s az egész világ. Irodalmi, szellemi, filozófiai, pszichológiai, politikai, gazdasági áramlatok és hatások kavalkádja, induló és egyre inkább terjeszkedő sajtó, csatározások, véleménykülönbségek s azok hol fojtó, hol kirobbanó hangulatú összecsapásai. Mintha bombán ülnénk: mindenki érzi a lüktetést, a másodpercek súlyát, melyek most még években mérhetők, ugyanakkor a nemtörődöm nyugalom is ott fészkel a lelkekben, hiszen a világban egyszerre még sohasem volt mindent megrázó detonáció, s ez természetesen most sem történhet meg - így gondolják-, a kisebb, helyi robbanás pedig az adott térség gondja kell, hogy legyen. Pedig a bomba számlálója őrületes gyorsasággal ketyegett, s a világ rohant a félautomata és automata fegyverek, a vegyi harceszközök, a tank, a repülőgép és a gépkocsi fémjelezte technikai fejlesztések világméretű háborújába, ahol eddig nem látott méretű milliós tömegek harcoltak több száz 6

7 kilométer szélességű hadműveleti területeken, hogy a világégést lezáró Párizs környéki békék után nem sokkal újból összecsaphassanak. És eközben Magyarországon: a szellemi tudományos élet irányítója a Tudományos Akadémia és az egyetem, azonban nincs rangja egyiknek sem. Egy a külsőségek kultuszában annyira szenvedő társadalom, mint a mienk, csak akkor fogja a tudományt eleinte igaz, csak kívülről megbecsülni, ha a tudománynak minél több társadalmilag magasra helyezett képviselőjét látja. Nem szívesen írtam le az utolsó sorokat, mert alig tudok elszomorítóbbat, félszegebbet képzelni, mint azt, hogy egyetemi hallgató nálunk kénytelen tanárait nagyságolni és méltóságolni, de el kell ismernem azt a sajnálatos tényt, hogy a címek fontos emelők belső értékekben oly szegény életünkben. 1. Viszonylag kevés a tudós, a meghirdetett pályázatok nem mozgatják meg az alkotókat 2, sokan dekadensnek ítélik a magyar tudományos életet ebben az időszakban. Ugyanakkor megfigyelhető egy más fajta tendencia is az irodalmi és filozófiai élet területén. Már 1893-ban elindította az Akadémia az Athenaeumot, amely figyelemmel kísérte és elfogulatlanul tájékoztatott is a filozófiai irányzatokról ben megalakul a Magyar Filozófiai Társaság és megindul a Filozófiai Írók Tára, Alexander Bernát és Bánóczi József szerkesztésében. Az Akadémia könyvkiadói tevékenységének köszönhetően a nagy hatású külföldi művek fordításai gyorsan napvilágot láttak Magyarországon, bár kevés példányszámban (500 példányban művenként), de ez elegendő volt arra, hogy tudósaink lépést tartsanak a nagyvilággal. Ebben az időben indul meg a Franklin kiadású Remekírók, a Révai kiadású Klasszikus Regénytár, ill. a Magyar Könyvtár és az Olcsó Regénytár, melynek könyvei fillérekért jutottak el az 1 WALDAPFEL János: Egyetemeink szaporítása. In: Budapesti Szemle, köt. 283.és 286. p. 2 A Magyar Tudományos Akadémia 1895-ben pályázatot írt ki a a Semsey Andor által létesített alapból, ezer forint jutalommal a következő tudományos területek pályamunkáira: magyar nyelvtan, irodalomtörténet 1867-ig, Magyarország archeológiája, Magyarország története 1867-ig, Magyarország földrajza, Magyarország közgazdasága, a magyar birodalom geológiai leírása, ásványtana, növénytana és állattana. A pályázat teljesen eredménytelen volt: egyetlen pályamű sem érkezett be. 7

8 olvasókhoz. Gömöri Jenő szerkesztésében és Sziklai Jenő kiadásában 1910-ben elindul a Modern Könyvtár, a legmodernebb külföldi és magyar írók munkáinak bemutatása céljával. Az a tény, hogy az első szabad egyetem meghirdetése 1902-ben 4000 önkéntes hallgatót vonzott (közülük 2406 fizető diák), megcáfolni látszik azt az elképzelést, hogy a dekadencia oka a közönség érdektelensége volna. Ezt támasztja alá az is, hogy Berzeviczy Albert már 1895-ben röpiratban sürgeti egy harmadik magyar egyetem felállításának szükségességét ben az állam kézbe veszi a könyvtárak és múzeumok irányítását azzal, hogy létrehozza a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsát és Főfelügyelőségét és 1910-re 23 helyen nyitnak meg helyi könyvtárakat ill. múzeumokat. Alaptalan tehát általánosságban érdektelenséggel vádolni a kulturális életet. Fiatal szociológusok, politikai közírók, jogászok megalapították ban a Huszadik Század című folyóiratot és egy év múlva a Társadalomtudományi Társaságot. Céljuk a magyar társadalom elmaradottsága okainak feltárása, vizsgálata. Vitáik ill. az általuk indított Magyarország felfedezése címet viselő szociográfiai sorozat feltárta a magyar nagybirtokrendszer működésének negatív következményeit, a népnyomor és a kulturális elmaradottság okait. Ők alapították a legradikálisabb szabadkőműves szervezetet, a Martinovics-páholyt, ill. ők segítették a Galilei-kör megalakulását. Szervezték a munkások szabad oktatását és a szellemi élet felpezsdítése és megújítása volt legfőbb céljuk. Vezetőjük a Huszadik Század főszerkesztője, Jászi Oszkár volt, mellette állt többek között a szociáldemokratákkal szakító Szabó Ervin, ill. Szende Pál és Rácz Gyula is. (Országos Polgári Radikális Párt néven 1914-ben, röviddel az I. világháború kitörése előtt lépnek színre, immár szervezett formában.) A szellemi iránykeresések és mozgalmak mögött a politikai élet bizonytalansága húzódik meg. A harminc éve kormányzó Szabadelvű Párt, 8

9 Tisza István kormánya 1905 januárjában megbukik a választásokon, és az ellenzéki pártok koalíciója szerez többséget. A bukás okai nagyon összetettek. Mindig is vita volt arról, hogy az 1967-es kiegyezésből melyik fél húzott nagyobb hasznot alkotmányos, politikai és gazdasági értelemben. E vita egyre élesebbé vált, hiszen az Ausztria és Magyarország közötti remélt integráció még oly mértékben sem valósult meg, ahogyan azt Deákék remélték. Tisza ezt a befejezetlen és általa is hiányosnak és tökéletlennek tartott művet elszántan igyekezett fenntartani, hiszen hitte, hogy a dualizmus és a Németországgal kötött kettős szövetség képes Nagy-Magyarország létét biztosítani. Ezzel azonban összeütközésbe került a 48-as magyar ellenzékkel és a dualizmus számos ellenfelével, így a csehekkel, a délszláv föderalistákkal, a pángermán eszmék támogatóival és a dinasztikus centralistákkal. Bár többször jelezte, hogy nem közönyös az ellenzék aggodalmaival szemben 3, de a róla kialakított negatív képen ez sem tudott változtatni. Márciusban, amikor az obstrukció holtpontra juttatta a törvényhozást, Tisza a házszabályok drasztikus módosítására szánta el magát, az ellenzék destruktív viselkedését pedig a tatárjáráshoz hasonlította. Ebben a helyzetben máig vitatott, hogy ez előre megszervezett vagy valóban ad hoc javaslat volt-e Thaly Kálmán, a magyarországi Rákóczi-kultusz legfőbb képviselője azzal a fegyverszüneti javaslattal állt elő, hogy Tisza álljon el módosításaitól, az ellenzék pedig szavazza meg az újoncozásról szóló törvényjavaslatot. Tisza elfogadta e felterjesztést, ezután szertefoszlott a gyűlölködés légköre és hazafias, kissé színpadias ünneplés kezdődött. De nem sokáig tartott a béke: április 19-én a vasutasok országos sztrájkja szertefoszlatta. Tisza kormánya a sztrájk letörése érdekében erőszakos eszközökhöz nyúlt, amely újfent lehetőséget jelentett az ellenzéknek a kormány elleni támadásokra február 24-én a minisztertanács döntést hozott a honvéd tüzérség létrehozásáról, július 1-jén pedig a magyar nyelv némettel azonos jogokba helyezéséről a hadbíróságokon. Áprilisban Rákóczi földi maradványainak Törökországból való hazaszállításáért küzd. 9

10 Ezen túl a szocialista eszmék vidéken való egyre szélesebb körű terjedését pusztán valamiféle városokból induló konspirációnak tekintette - elsiklott a fölött, hogy ez csupán egy jóval mélyebben húzódó probléma felszíni jele - ezért agresszióval igyekezett megfékezni: 1904 áprilisában, Biharban a csendőrség brutálisan szétvert egy szocialista nagygyűlést; az akció több száz sebesültet és harminchárom halottat követelt. Nem tulajdonított nagyobb jelentőséget az Egyesült Államokba való tömeges kivándorlásnak sem: csak arra figyelt, hogy védelmet biztosítsanak számukra az átszállításukkal megbízott ügynökségek esetleges visszaéléseivel szemben. Talán úgy gondolta, hogy az emigráció csökkentheti a társadalmi és nemzeti feszültségeket és nem számolt azzal az ellentmondással, hogy folytonosan aggódtak a magyarság számbeli kisebbsége miatt, miközben százezreket engedtek akadály nélkül kivándorolni. A kisebbségekkel szembeni politikája ugyan azt mutatta, hogy igyekszik elkerülni a velük való konfliktusokat: szólásszabadságot biztosított a nyilvános gyűléseken, egyes megyékben a románok anyanyelvüket használhatták a megyegyűléseken. Azonban mindezekért nem csak a magyar állam iránti lojalitást, hanem a magyar nyelv elsajátítását is megkövetelte. Ezt szolgálta Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter törvényjavaslata, amely ugyan nem tiltotta meg a nem magyar nyelvű oktatást, de azt javasolta, hogy emeljék fel a magyar nyelvű órák számát a nem magyar nyelven folyó órák számának szintjére. A javaslatot mind az ellenzék, mind a kisebbség bírálta. Az előbbi szerint nem volt elég szigorú (ők a magyart kizárólagos oktatási nyelvvé akarták tenni), az utóbbiak pedig az irányított magyarosítási folyamat első lépésének tartották. Végül nagyon rossz diplomáciai érzékkel, akkor, amikor már a Thaly-féle megállapodás után sikerült megosztania és demoralizálnia ellenfeleit, október 8- án előállt a házszabályok revízióját tartalmazó ugrai levéllel, amellyel végleg egységbe tömörítette az ellenzéki pártokat november 18-án a 10

11 miniszterelnök és politikai ellenfelei között már áthidalhatatlan volt az ellentét. Andrássy kilépett a pártból, Széll Kálmán lemondott képviselői mandátumáról január 3-án a király feloszlatta a parlamentet, és új választásokat írt ki. A választásokon elszenvedett veresége óriási volt. Ferenc József Andrássyval volt kénytelen tárgyalásokat folytatni, hiszen Tisza megbukott, Apponyi és Bánffy az ellenség táborához állt, Kossuth Ferenc neve pedig nagyon rosszul csengett az udvarban. Az uralkodó kompromisszumos javaslatai iránt azonban semmiféle fogékonyságot nem mutatott Andrássy, aki mindvégig megmaradt liberális, független személyiségnek, saját, arisztokrata köre vezetőjének, és akinek politikai kaleidoszkópját főként Tisza iránti gyűlölete képezte. A nemzeti követeléseket, melyeket az új koalíció a Függetlenségi Párt vezetésével megfogalmazott, az uralkodó nem fogadta el, és mivel Ferenc József császár és király nem engedte kormányra az ellenzéket, Tisza pedig már nem rendelkezett parlamenti többséggel, kormányválság keletkezett. Mindeközben a munkások is harcolni kezdenek a századelő dekonjunktúrája idején leromlott munkaviszonyuk megjavításáért. Sorozatosak a munkabeszüntetések, vasmunkás sztrájkol Budapesten, nyáron a Dél-Dunántúlon aratósztrájkot szerveznek, tüntetések sora teszi forróvá a légkört. Ebben a belpolitikai helyzetben lehetetlen volt működő, szilárd alapokra épült irányítás nélkül hagyni az országot. Ferenc József a volt honvédelmi minisztert, a darabonttestőrség parancsnokát, Fejérváry Gézát jelöli ki miniszterelnöknek június 18-án. A Ház azonban tiltakozott, és meghirdette a rendi idők hagyománya alapján a nemzeti ellenállást: a megyék ne szedjenek adót, újoncot ne adjanak, ne hajtsák végre a kormány rendelkezéseit. Ebben a helyzetben merész lépést tett a kormány Kristóffy József belügyminiszter javaslatára: a férfilakosságra kiterjedő általános választójog 4 Tisza a sajtót sem tudta megnyerni magának, hiszen soha nem tulajdonított neki nagyobb szerepet. Ennek ellenére, taktikailag megint csak rossz lépésként, barátjának az akkor rendkívül népszerűtlen Gajári Ödönnek alapított Az Újság néven egy lapot, ami azonban képtelen volt ellensúlyozni az ellenzéki sajtó népszerűségét. 11

12 jelszavával közvetlenül a néphez fordult, átnyúlva ezzel a korlátozott választójog alapján mandátumot szerzett képviselők feje fölött. Kristóffy tervezete a választójog kiterjesztését, és nem az általános választójogot jelentette. Az előterjesztés a 24 évnél idősebb, írni-olvasni tudó férfilakosságra korlátozta a választójogot, ezzel 6,29%-ról 15,74%-ra növekedett volna az összlakosságon belül a választók száma. Természetesen riadalmat keltett az előterjesztés, hiszen ezzel lényegesen és alapjaiban változott volna a parlament összetétele. A döntést azonban halasztgatták, és szeptember 12-e után, amikor a király elfogadta Fejérváry lemondását, mindenkit meglepett az uralkodó öt perces audienciáján elhangzott beszéd, melyben Andrássyt, Apponyit, Bánffyt és gróf Zichy Aladárt programjuk teljes visszavonására szólította föl Ferenc József. Az ultimátumot visszautasították, az uralkodó októberben kénytelen volt újból kinevezni Fejérváryt és elfogadni a választójogi tervezetet. 5 Mindez az alkotmányellenes kormánnyal szembeni nemzeti ellenállás kezdetét is jelentette. Szabotálták a kormány utasításait, meghirdették az Ausztriából érkező termékek bojkottját, kiközösítették a kormány által kinevezett tisztviselőket. A holtpontról elmozdulást remélve az uralkodó február 19-én honvédcsapatokkal feloszlatta az országgyűlést. Áprilisban Wekerlét nevezi ki miniszterelnöknek, aki a mérsékelt 67-esekből és 48-asokból állította össze kormányát. A közvélemény úgy látta, a nemzeti ellenállás aratott győzelmet, pedig pusztán az uralkodó előtti kapitulációról volt szó. Tisza messziről figyelte ezeket az eseményeket, és kitűnő politikai húzásként áprilisban feloszlatta a Szabadelvű Pártot, és bejelentette visszavonulását az aktív politikai élettől. A kormány igyekezett megőrizni hitelét és szavahihetőségét a választók és a király előtt állandóan egyensúlyozó politikájával. Ennek következménye nem lehetett más, mint sikertelen törvények és lelkesedés nélküli intézkedésvégrehajtások. Az 1907-ben Ausztriával megkötött gazdasági kiegyezés csupán formális előnyt jelentett Magyarországnak: a vámszövetség helyett a 5 Amikor Kristóffy azt az alternatívát kínálta Ferenc Józsefnek, hogy bevezetik a magyart is vezényleti nyelvként a közös hadseregben, vagy támogatnia kell a választójogi reformot, az uralkodó az utóbbit választotta. 12

13 vámszerződés kategóriájának használatával. Ugyan megszületett a betegsegélyezésről- és baleset-biztosításról és az olcsó lakások építéséről szóló törvény, de halogatták a választójogi törvényt és jelentős korlátozást tettek a szabad szervezkedésről és politikai tevékenységről szóló rendelkezésekben. A nemzeti kisebbségekkel való kapcsolat is egyre romlott, kiváltképp, amikor 1907-ben bevezették az Apponyi-féle oktatási törvényt, amely ugyan elrendelte az állami iskolák hálózatának kiépítését, felemelte a tanárok fizetését, de erősen hangsúlyozta a magyarosítást, és a nem-magyar iskolákban ennek érdekében erős állami ellenőrzést foganatosított. A koalíciós kormány intézkedései egyre nagyobb csalódottságot szültek, és egyre valószínűbbé tették Tisza valamikori visszatértét a politikai élethez. De ő még kivárt: pontosan tudta, a fokozatosság lehet a legjobb stratégia ahhoz, hogy emelt fővel lépjen újból színre es beszéde sem foglalkozik még belpolitikai ügyekkel, pusztán a Balkán-félsziget helyzetével és Bosznia- Hercegovina annektálásával. 6 A Függetlenségi Pártnak egyetlen szeparatista jellegű követelését sem sikerült véghez vinnie, a válság egyre mélyült. Eközben Tisza már titkos tárgyalásokat folytatott Andrássyval, de a közvélemény erről mit sem tudott. Leszögezték: a koalíció napjai meg vannak számlálva április 25-én a Wekerle-kormány lemondott. Andrássy javaslatára novemberben Tiszát kérik fel kormányalakításra, de a királyi audiencián Tisza visszautasítja ezt. Egy későbbi parlamenti beszédében teszi világossá, még alkalmatlannak ítélte az időt, megvárta a koalíció teljes szétesését. 7 Ekkor még a Habsburgok is vonakodnak kinevezésétől, személye anatéma volt Ferenc Ferdinánd számára. Ferenc József tisztelte ugyan, de első miniszterelnöksége idején elkövetett hibái még túl frissek voltak emlékezetében január 17-én Khuen-Héderváry Károly lesz 6 Gróf Tisza István képviselőházi beszédei, Szerk.: Barabási Kun József. Bp., Akadémiai Kiadó., március kötet, p. 7 Erről a Válasz Andrássy Gyulának című cikkében ír Az Újság augusztus 10-ei számában. 13

14 a miniszterelnök. Kinevezését megelőzően felkeresi Tiszát és biztosítja magának támogatását. Azzal a bizonyossággal foglalja el hivatalát, hogy bármi történjék is, ha kudarcot vall, Tisza fogja őt követni, az ő visszatérését volt hivatott előkészíteni. Az általános választójogi javaslat elejtésén kívül mindenben Tisza politikáját folytatta miniszterelnöksége idején. Andrássy is úgy ítélte meg, egyre időszerűbb Tisza visszatérése. Ennek érdekében feloszlatta Alkotmánypártját, hogy tagjai csatlakozhassanak Tisza február 19-én megalakult Nemzeti Munkapártjához. A 48-as eszméket valló Justh azzal a kijelentésével, hogy a magyar faj szupremáciáját nem alulról fenyegeti veszedelem, hanem Bécs részéről kivívta a teljes megvetést. A Khuen által márciusban bejelentett új választások közeledtével Tisza bizakodott a győzelemben, de abszolút többséget ő sem remélt. Fanatikus, szenvedélyes kortes beszédeiben úgy beszélt Justhról, mintha ő testesítette volna meg mindazt a veszélyt, ami a magyar hazát érheti. Tisza elsöprő győzelmet aratott: az abszolút többséghez szükségesnél ötvenegy mandátummal többet szerzett. De ezt követően sem vállalt kormányzati pozíciót ben, amikor Khuen- Héderváry benyújtotta lemondását és Ferenc József elfogadta azt, az uralkodó Lukács Lászlót nevezte ki utódjául. A kormányfő ellenzékkel folytatott megbeszélései a véderőtörvényre és a választójogi törvényre vonatkozóan kudarcba fulladtak és május 18-án újra kezdődött az obstrukció. Másnap Návay lemondott házelnöki tisztéről. Május 21-én a Nemzeti Munkapárt egyhangúlag Tisza Istvánt javasolta a képviselőház elnöki székébe. A magyar történelemben minden bizonnyal ez az egyedüli eset, hogy egy rendszerint másodlagos fontosságú tisztség esetén a személycsere ily sorsdöntő következményekkel járjon. Tisza eltökélte, hogy új hivatalának presztízsét és potenciális hatalmát teljes mértékben kiaknázza céljai számára. Nekilátott a magyar parlamentarizmus akkor működő formájának lerombolásához annak érdekében, 14

15 hogy ahogy ő fogalmazta annak szellemét megóvja. A halasztgatások és csetepaték korszaka véget ért, a magyar parlamentben beállt a hadiállapot. 8 Majd száz éve történt mindez Felfoghatatlanul nagy idő ugyanakkor felfoghatatlanul kevés is: Márai végig élte e századot, Marquez magánya éppen ennyi éven keresztül hömpölyög, s marad örökkön-örökké velünk. És ebből csak egyetlen vékony szelet, az 1910-es év bemutatása dolgozatom tárgya. Olyan év ez, amelynek irodalmi, képzőművészeti, politikai, zenei eseményei mélységesen mélyen ivódnak bele az ezt követő időszak történéseibe. Olyan év, amely a magyar profi repülést ünnepli: felszáll a Libelle nevezetű magyar gyártmányú repülő, melynek tervezője és pilótája Adorján János. Olyan év, mikor az egész világ gyászolja a kalandos életű Mark Twaint, VII. Edward angol királyt, Viktória királynő fiát, Robert Koch Nobel-díjas német orvos-bakteriológust, Henri Rousseau francia festőt, a vámost és Tolsztojt. Olyan év, amikor elveszítjük Mikszáthot, Peteleit és Székely Bertalant. Olyan év, mikor a Haley-üstökös nyugtalanságban tartja Európát, a bécsi jósok világvéget jeleznek, közíróink számos lapban, így a Nyugat hasábjain is foglakoznak a jelenséggel, melynek eredményeképp május 11-én kisebb földrengés rázza meg Bécset, az üstökös elhalad a város felett, és mindenki megnyugodva hazatér. Olyan év, mikor Wolf Emil és Kereszty György megalapítja az 1913-tól Chinoin nevet viselő első magyar gyógyszergyárat. Olyan év, mikor több mint százezer magyar hagyja el hazáját és telepszik le Amerikában a jobb lét reményében, ahol ekkor már a hivatalos népszámlálás félmillió magyarországi születésűt regisztrál. Olyan év, mikor a brüsszeli világkiállításon másodszor is tűz üt ki, amely teljesen elpusztítja az angol és a francia kiállítást. Olyan év, amikor Ehrlich Pál szenzációs felfedezést tesz: az arzént a vérbaj gyógyítására használja fel. Olyan év, amikor megjelenik Ady új kötete, a Szeretném, ha szeretnének, amely már az érzékeny konzervatív kritikát is érdemben foglalkoztatja 8 VERMES Gábor: Tisza István, Századvég Kiadó, Bp., p. 15

16 A művészet nem önmagától fejlődik, az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is. (Picasso) Képzőművészet A képzőművészet útkeresései A századelő mind a politika, az irodalom, a zene és a képzőművészet, leginkább a festészet terén élethalál harcot kezd vívni saját fennmaradásáért. Az akadémizmus nyűgétől megválni akaró, Benczúrtól és a zsúr-szellemben 9 nevelkedett tanítványaitól menekülő művészek Nagybányán találnak otthonra, és nagyon lassan, de végül értő szemek is felfedezik művészetüket. Ehhez hozzájárult a műcsarnoki festészet csúfos bukása az 1900-as párizsi kiállításon, melynek eredményeként ban kénytelenek a Képzőművészeti Főiskola irányítását Szinyei-Mersére bízni és tanárként alkalmazni Ferenczy Károlyt. Az akadémizmus azonban még nem vívta meg utolsó csatáját: ők tartják kezükben a hatalmi pozíciókat (a háttérben őket támogató Benczúrral), miközben az anyagi gondokkal küzdő újak a Könyves Kálmán szalonban és a Nemzeti Szalon kiállításain igyekeznek bemutatkozni a közönségnek. Nagy áttörést jelent a Szinyei-Merse vezetésével 1906-ban megalakult MIÉNK (Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre) Csók Istvánnal, Czóbel Bélával, Ferenczy Károllyal, Kernstock Károllyal és még sok más festővel, majd egy újabb áttörést három évvel később, amikor a körből kiválik a Nyolcak 9 Lyka Károly nevezi így azt a szellemiséget, amelyben Benczúr neveli tanítványait: a művészi igénytelenség és értetlenség segítségével kielégíteni a kor divatos igényeit. Ezzel a befolyással festők sorát teremtette meg Benczúr: Márk Lajos, Margittay Tihamér, Spányik Kornél ebben a szellemben nevelkedtek. 16

17 csoportja : Berény Róbert, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Pór Bertalan és Tihanyi Lajos. A Nyolcak kiválása egyértelmű jele volt az expresszionizmus és a futurizmus térhódításának (bár Kernstock ezt az irányt élesen elutasította), és ezzel együtt a társadalmi feszültségek éleződésének. Az út, amely előttük áll, kétfelé ágazik: egy új képzőművészeti kultúra hazai megteremtése ill. az emigráció felé. 17

18 A művészet mai forrongását egy nagy tisztulási folyamatnak tekintem, amely során meg akar szabadulni azoktól a külsőségektől, amelyek ma még igen fontos szerepet játszanak. (Kernstock Károly) A hadüzenet A Könyves Kálmán szalon Kernstock-kiállításának megnyitása után an garde álltak művészeti íróink, parázs vita folyt a két táborra szakadt Magyarországon, mintha egy kicsiny reformáció és ellenreformáció zajlott volna. Kernstock a Galilei-Körben tartott előadásában 10 az új művészeti törekvéseket igyekezett bemutatni hallgatóinak, miután újból felcsaptak a vita lángjai, új támadás indult ellenük (bár időközben a berlini kiállításon is részt vettek a képek, ahol pozitív visszhangot kaptak, a külföld el- és befogadta őket). A harcban állók két szélsőséges álláspontot képviseltek. A védők szerint újszerű művészet született, amely az értelmet segítségül hívva tudatosan kihagy bizonyos elemeket a képeiből, melyeket nem tart fontosnak a természeti jelenségekben. A támadók szerint azonban ez nem művészet és megnyilatkozásaikban igyekeznek nevetségessé tenni ellenfeleiket. Egyik legvérmesebb támadójuk Erdei Viktor a Nyugat hasábjain 11, aki zavarosnak, érthetetlennek, a művészettel szembenállónak bélyegezte a képeket, és megállapította, a legcsekélyebb művészeti élvezetet sem tudják nyújtani. A 10 Kernstock Károly: A kutató művészet címmel a Galilei-körben, január 9-én elhangzott előadásában azt hangsúlyozta, hogy e kiállítás azért volt oly nagy hatású, mert kiviláglott az új művészet megteremtésének útja. A festéshez értelem kell, ennek segítségével tudjuk ábrázolni a természetet, de nem szabad abban keresni a festő értelmét, hogy milyen ideológiák szolgálatába helyezi művészetét, hanem abban, hogy milyen festői értéket tud és akar megmutatni. Az a forrongás, amely a ma művészetében zajlik nem más, mint egy tisztulási folyamat, a művészet formalizmusoktól való megtisztulásának folyama. Szerinte két fajta művészet létezik: az egyik remekművet alkot azáltal, hogy a művészeti evolúció munkáját végzi, ezt ő kutató művészetnek nevezi, a másik pedig az alkalmazkodó művészet: osztályagilis, öntudatébresztésre használt eszköz, amelynek minden korban voltak és lesznek követői. 11 ERDEI Viktor: Levelek Selysettehez, in: Nyugat, III/2.szám p. 18

19 kiállítást követő Kernstock-felolvasás nemhogy megvilágította volna a szándékot, éppen ellenkezőleg: csak növelte a káoszt. Annyi bizonyos, hogy a kritika még soha nem teremtett új művészetet, és nem tudta megakadályozni annak létrejöttét sem. Esetleg egyengette útját vagy csökkentette sebességét, ha megtámadta. Ugyanez érvényes a teóriákra is. Azonban itt egyszerűen arról van szó, hogy a szembenállók igazából nem is szembenállók, hiszen az újítók nem tesznek mást, mint kihagynak általuk lényegtelennek ítélt részeket a valóságból: ezt az eljárást már régóta stilizálásnak mondjuk. A másik fél pedig az első mű-kísérleteket rögtön végeredménynek hiszi, és nem ad időt annak kibontakozásához, azonnal ítélkezik fölötte. Bizonyára túlzás mindkét fél állítása. 12 A 19. század első harmadában kialakult naturalizmus majdnem két emberöltőn át meghatározta az európai képírást. Várható, sőt elvárható volt ennek olyan jellegű átalakulása, melynek során stilizálóvá válik a naturalista iskola. Ennek az átalakulásnak most Magyarországon vagyunk szemtanúi, de Európában már két-három évtizede megfigyelhető a naturalizmus ilyen irányba történő elmozdulása. Tehát a hirdetett elv nem tekinthető újnak, az ezen elv alapján született alkotásokról pedig korai lenne még ítéletet mondani. Már csak azért sem, mert Kernstock a Könyves-szalonban tartott előadásának lényege, hogy egy hosszú, nagy útnak csupán csak a kezdetét jelzik, leginkább az út megfigyelésére, kutatására van most szükség, hiszen, ahogy fogalmazott, soha nem tudták az újítók, hogy kik és hogyan fognak művészetükből dogmákat gyártani és azokat elnevezni. Hogyan sikerülne megtudni az útról, melyet most kezdtek építeni, hogy hová vezet? Ki tudna kezdeményezőkről a követőkre és a befejezőkre következtetni? Bölcsőnél állunk és az érdeklődést, az örömet fokozza az az izgató tudat, hogy megértük ezt a születést és a kisded művészetet talán még látni fogjuk felserdülten is LYKA Károly: Művészeti kérdések, in: Művészet, szerk.: Lyka Károly, Bp., Kilencedik évfolyam, 122. p. 13 LENGYEL Géza: Új képek, in: Nyugat, III/ p. 19

20 A Nyolcak képeinek legfőbb tematikai újítása az, hogy az addig oly megszokott tájmotívumokat felváltja az emberi test. Kernstock két emberi aktot állít középpontba és ehhez rajzokat mutat be. A vázlatokon érezhető leginkább a fény- és a színhatásokról való lemondás, a részletek megmutatásának, az izmok, a csontok plasztikusságának, egymásra építettségének bemutatása; és ezt ábrázolja tájképein is, ahol a fák kinyúlnak a földből, lombkoronáik logikusan kapcsolódnak egymáshoz. A konstrukció, a megszerkesztettség dominál képein. Mintha azt mondaná: el kell dobni mindent, ami nem a festői, a legegyszerűbb kifejeződés; a sallangoktól való teljes megszabadulás, a cézanne-i primitívség elérése a végső cél: ezt mutatják képei, kiváltképp az Ifjak. Sokan a firenzei trecento és quattrocento mestereinek ábrázolásához hasonlítják műveit, hozzátéve: a tisztulás előtt álló festő még csak most kezd rátalálni saját hangjára. Ugyanakkor az aktokról készült vázlatokat, az első gondolati megjelenésként aposztrofált rajzokat olyan tökéletesnek érzik néhányan, mint a firenzei nagymesterekét, melyeket egy két kötetes műben Bernhard Berenson reprodukciók formájában tárt a nagyközönség elé. 14 Czigány Dezső és Tihanyi Lajos is az emberi test felé fordul, előbbi a fénnyel nem mérkőzhető színeket, utóbbi a test valamilyen ritmusát keresve rajzain. Czigány képei gyakran meglepő brutalitást (zöld hajú önarcképe), kölcsönöz képeinek, szokatlan, egyéni hangot ütve meg ezekkel a kemény akkordokkal. Pór Bertalan egy polgár családot ábrázoló képének beállított alakjai meglepő egyéniséget sugároznak, miközben visszafogottan bánik a színekkel és vonalakkal a mégis nagyhatású képen. Szűkszavú, erőskezű, komoly ember mondja el ezen a vásznon súlyos mondanivalóit. Az irodalom önként kínálkozó mankóinak segítsége nélkül, szigorú következetességgel és magamérsékléssel, pusztán piktori eszközökkel oldotta meg nehéz problémáját és az az elmélyedés és szeretet, mely meleg sugarakban ömlik a puritán képből, önkéntelen objektív líra. Talán Rudyard Kipling pozitív poézise lehet ilyen FELEKI Géza: Széljegyzetek Kernstock képeihez, in: Nyugat, III/ p. 15 BÁLINT Aladár: Pór Bertalan csoportos képe, in: Nyugat, III/2.szám 142.p. 20

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből

Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi Doktori Iskola Miskolc 2007 A PH.D-DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Irodalomtudományi

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS

Porta Orientis KALÁSZ MÁRTON. Két kiállítás Bécsben PORTA ORIENTIS KALÁSZ MÁRTON Porta Orientis Két kiállítás Bécsben Bécs Hugo von Hofmannstahl meghatározása szerint mindenkor: Porta Orientis. Hofmannstahl e véleményét gesztusnak szánja szülővárosa iránt; amint mások,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Opponensi vélemény Ferkai András Molnár Farkas. Molnár életművének nagymonográfiája című akadémiai doktori értekezéséről Évtizedek óta nem zajlott a Magyar Tudományos Akadémián tudományok doktora, illetve

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása

I. A gyűjtemény feldolgozása és digitalizálása Beszámoló az OTKA 42782. sz. A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása című kutatásának eredményeiről Programunk szorosan kapcsolódott az

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (L.) Új folyam VI. 2015. 1 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A médiatudatosság a tanárképzésben

A médiatudatosság a tanárképzésben Szíjártó Imre: A médiatudatosság a tanárképzésben BEVEZETÉS Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy egy intézményben a tanárképzési területen mi és hogyan támogatja az adott horizontális NAT tartalmak megalapozását,

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON

CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON TÁMOP TEMATIKA KOLLEKTÍV JÁTSZÓHÁZ CSALÁDI NAP A MISKOLCI GALÉRIÁBAN A KOLLEKTÍV HÁZ, MISKOLC, 1979-2009 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSON Időpont: 2009. október 18. 10:00 16:00 Helyszín: Miskolci Galéria Minimális létszám:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 826/2006. (IV. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Az általános választójog prófétája

Az általános választójog prófétája CSIK TAMÁS Az általános választójog prófétája Méray-Horváth Károly a tudomány és a politika határán 1905 1910 A századelő polgári radikális mozgalma Méray-Horváth Károly neve legfeljebb azok számára lehet

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben