A PARTNER cég, valamint a PARTNER minősítési és eredetvédelmi rendszer felépítése, működése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PARTNER cég, valamint a PARTNER minősítési és eredetvédelmi rendszer felépítése, működése"

Átírás

1 A PARTNER cég, valamint a PARTNER minősítési és eredetvédelmi rendszer felépítése, működése A PARTNER Kft. egy rendszert működtet - a PARTNER minősítési és eredetvédelmi rendszert, a továbbiakban: a Rendszer, melyhez csatlakozhatnak egyrészről a potenciális vevők (éttermek, közétkeztető cégek, áruházak, stb. a továbbiakban: Vevők), másrészt azok a termelők (állattenyésztők, feldolgozók, vágóhidak, stb., a továbbiakban: Eladók), akik a potenciális Vevők számára szükséges termékeket állítanak elő (mezőgazdasági termények, termékek, hús, stb.) alapanyag, illetve bizonyos szintig feldolgozott formában. I. A Rendszer működése és szolgáltatásai 1./ A Rendszerhez csatlakozó Termelők a Rendszerbe feltüntethetik: - a cégük (egyéni vállalkozások) rövid bemutatását; - az általuk értékesítésre felkínált árut, a Rendszer által meghatározott megnevezés és egyéb adatok feltüntetésével; - szándéknyilatkozatot, a jövőbeli rendszeres szállításra. 2./ A Rendszerhez csatlakozó Vevők a Rendszerbe lépéssel olyan országos szintű és strukturált kínálathoz jutnak, melynek áttekintésével nyomban kiválaszthatják azt az árut, amelyre szükségük van, és amely termelő azt területileg a legkedvezőbb helyen állítja elő. A kiválasztás után módjában van a Vevőnek a kiválasztott termelővel a Rendszeren belül közvetlen kapcsolatot létesíteni, és a termék szállítására a szerződést megkötni. 3./ A Rendszer magába foglal egy, a minden napi forgalomban folyamatosan működő minősítési és eredetvédelmi rendszert, az alábbiak szerint: a.) A Termelők az ajánlatukat a Rendszerben csak a Rendszer által meghatározott tartalommal vihetik fel. Egyrészt az ajánlatban a termékeiket csak a Rendszer által meghatározott egységes terméklista szerinti megnevezéssel vihetik be a Rendszerbe. A terméklista szerinti egyes megnevezésekhez konkrét, a terméklistában egyértelműen meghatározott minőségi jellemzők tartoznak, tehát az adott terméklista megnevezést a termelő csak akkor használhatja az ajánlatában, ha a termék ennek a minőségi előírásnak megfelel, másrészt a Vevő biztosított abban, hogy az adott megnevezés szerinti árunak a terméklista szerinti minőségi jellemzőkkel kell rendelkeznie a megkötött szerződés szerint. 1

2 b.) c.) d.) e.) A termelői ajánlatnak a Rendszer által meghatározott módon kötelező része az áru eredetére, illetve a termelőre, az előállítás helyére, és egyes jelentőséggel bíró jellemzőjére vonatkozó termelői nyilatkozat is. A fenti minőségi és eredet-megjelölési nyilatkozatok, ezek szerinti szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzése során bír alapvető jelleggel az áruk fentiek szerinti szigorú és egyértelmű rend szerinti megnevezése, ugyanis a szállított áru megfelelőségének az ellenőrzése csak egy konkrét módon meghatározott és pontosan leírt mérce szerint történhet meg. A termelők a Rendszer szervezésében rendszeres ellenőrzés alatt állnak, a termelők ugyanis csak úgy csatlakozhatnak a Rendszerhez, ha szerződési kötelezettségként vállalják, hogy a Rendszert működtető Partner cég képviselői a Vevők képviselőivel együtt rendszeresen, előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhetik a termelés (tenyésztés, feldolgozás, stb.) helyén az adott termék előállításának módját, körülményeit. A Partner cég ezen ellenőrzések módját, gyakoriságát, az ellenőrzésben részt vevő szakemberek kiválasztását, a Rendszer működése során a konkrétan kialakult viszonyoknak megfelelően szervezi meg. A Rendszer működésének beindulása után a forgalom és az eltelt idő függvényében a cég kidolgozza és bevezeti az alkalmazott és ellenőrzött minőségi és eredetvédelem tanúsításának, valamint a Partnerek minősítésének módját és rendszerét. 4./ A Partner minősítési és eredetvédelmi rendszer működésének alapvető elemei az előzőek figyelembevételével - a következők: a.) Egységes terméklista, amely a Rendszer által forgalmazott valamennyi árura kiterjedő egységes kategorizálási és nevesítési rendszer. Ez a nevesített rendszer kiterjed a Rendszeren belül forgalmazott valamennyi árura, termékre (hús, zöldség, gyümölcs, tej, tejtermék, stb.), és minden konkrét áru megjelöléséhez (a Rendszer) konkrét minőségi jellemzőket rendel. Ezen egységes nevesítési rendszer kötelező használatával a következő feltételek biztosíthatók: - A Vevő az áru keresésekor pontosan tud tájékozódni, egyértelmű információhoz jut az áru eredete és minősége tekintetében. - A Termelők a Rendszer használatával az áru megnevezésében kifejezésre tudják juttatni az áru (termék, termény) termesztésébe, előállításába a minőség érdekében befektetett többletmunkájukat, kiadásaikat, így azokat a piacon nevesíthetik, bizonyíthatják és érvényesíthetik. - A felek az ajánlatuk megtételénél és a szerződéskötésnél egyértelműen meghatározott minőségű és származású termékre szerződnek, a forgalom és forgalombiztonság szempontjából ez alapvető fontosságú. A termék szállításakor, illetve átadásakor egyértelmű, hogy a terméknek milyen 2

3 minőségi jellemzőknek kell megfelelni, milyen szempontok és előírások képezik az ellenőrzés alapját, mércéjét. b.) c.) d.) A termék előállításának helye és a termelő személyének kötelező megjelölése az ajánlatban. Ezzel a kötelezően érvényesülő előírással a Rendszer kizárja a nem kívánt eredetű áruk rendszerbeli forgalmazásának lehetőségét, másrészt a minőségi jellemzőkről adott információkon túl az ellenőrzés közvetlen lehetőségét is megteremti (lásd termőhelyi ellenőrzés). Az ellenőrzés rendszere. A rendszerbe beépített többszintű és rendszeres ellenőrzés együttes működése biztosítja a hatékony ellenőrzést. Az ellenőrzés első szintje a megrendelői átvétel. Ezen ellenőrzés hatékonyságát a Rendszer az egységes terméklista kötelező használatával biztosítja (az előzőekben kifejtettek szerint). Az ellenőrzés következő szintje, hogy a Partner cég megbízottja is jogosult - a megkötendő szerződések kötelező tartalma szerint a vevői minőségi átvételnél esetenként ellenőrizni, hogy az áru minősége a nevesítésnek megfelel-e. Ez az ellenőrzési forma azt kívánja biztosítani, hogy az egységes terméklista nevesítési és minősítési előírásai a Rendszeren belüli forgalomban egységesen érvényesüljenek, a minőség és az eredetvédelem érdekében. Az ellenőrzés további szintje a termőhelyi ellenőrzés (az előzőekben leírtak szerint). Ez elsősorban a vevő és eladó partnerek hosszabb távú kapcsolatában bír jelentőséggel, rendszeres szállítás esetén. A Rendszer kötelezően előírja a hibás szállításokkal kapcsolatos kifogások és jogviták jelzését, így az egyedi esetekben tisztázható, illetve megállapítható, hogy valamely partner megsértette-e a minősítési rendszer előírásait, és ha igen, az a partner a Rendszerből kizárható. Az ellenőrzés ezen többszintű és szigorú rendszerének kifejezett célja, hogy a Rendszernek csak olyan regisztrált szerződéses partnerei legyenek, akik a Rendszer által előre lefektetett és kötelezően előírt követelményeknek megfelelnek, tehát a rendszerbeli partnerség önmagában is egy bizonyos szintű garanciát jelent a potenciális partnerek felé, a korrekt partneri magatartásra, a szerződések megfelelő jogszerű teljesítésére. A Rendszer elemeinek egységes rendszerként működése. A Rendszer működése a célját csak akkor éri el, ha a Rendszer egyes elemei előre összehangoltan, és zártan működnek. Ez úgy érhető el, hogy a Rendszerhez csak azok csatlakozhatnak eladóként vagy vevőként, akik az előre meghatározott követelményeket csatlakozási szerződésben jogi kötelezettségvállalással elfogadják, alkalmazzák, és a Rendszer biztosítja, hogy az a csatlakozott cég (egyéni vállalkozás), amelyik a vállalt előírásokat nem tartja be, a Rendszerből ki lesz zárva. Ezen követelményeket a Rendszer működési szabályzatának, az 3

4 egységes terméklistának, valamint a kötelezően megkötendő csatlakozási szerződéseknek az összehangolt tartalma, és kötelező érvényesülése biztosítja. II. A PARTNER minősítési és eredetvédelmi rendszer működtetése. 1./ A Partner minősítési és eredetvédelmi rendszert a PARTNER Kft. működteti. A Partner Kft. létrehoz egy informatikai rendszert, mely tartalmazza és feltünteti a csatlakozott partnerek termelők (eladók), valamint felhasználók (vevők) - adatait. A vevők és az eladók a Partner Kft-vel kötnek szerződést a Rendszerhez való csatlakozásra (csatlakozási szerződés). A partnerek ezen csatlakozási szerződés megkötését követően juthatnak be a Rendszerbe. Az eladók a Rendszerbe beviszik az eladásra felkínált áruk adatait (egyszeri, ott meghatározott árumennyiséget, vagy rendszeres szállítási ajánlatot), és a saját cégük főbb adatait. A vevők bejutnak a Rendszerbe, és ott az eladói ajánlatok között megkeresik a számukra szükséges terméket és eladót (szállítót). Ha a vevő talált árut és szállítót, a Rendszeren keresztül felveszi a kapcsolatot a termelővel (eladóval), és ha megegyeznek, szerződést kötnek a szállításra. A megkötött szerződést a Rendszer rögzíti és tárolja. A szállítás megtörténtét a Rendszer rögzíti és tárolja. A felek a megfelelő feltételek esetén hosszabb távra is megállapodhatnak a rendszeres szállításban, ezt a szerződést is megfelelően rögzíti és tárolja a Rendszer, és folyamatosan rögzíti a jövőbeli szállításokat. A szállítást követően a felek a szerződési érték (vételár) meghatározott százalékát a vételár megfizetésével egyidejűleg a Partner Kft-nek átutalják, ezt vagy ennek hiányában a Rendszer rögzíti. Ha a szállítást követően a felek között a szállítással kapcsolatban vita keletkezik, ezt a felek a Rendszerbe beviszik, a Rendszer ezt rögzíti. A Rendszer a szerződéskötéseken és azok teljesítésén túlmenően rögzíti az egyes eladóknál (termelőknél) eszközölt ellenőrzések tényét és eredményét. 2./ A Partner minősítési és eredetvédelmi rendszer működésével kapcsolatos főbb elvárások: 4

5 - A Rendszer alapvetően elektronikus formában működik, azonban az egyes funkcióknak az elektronikus működés mellett azzal párhuzamosan a papír alapú megoldásokkal is működni kell. Például lehetőséget kell adni a feleknek arra, hogy a termék szállítására vonatkozó szerződést papír alapú szerződésben rögzítsék, és a szerződés így kerüljön be a rendszerbe. - A Rendszernek biztosítania kell, hogy úgy a vevői, mint eladói oldalról csak az jusson be a Rendszerbe, aki már csatlakozási szerződést kötött a Partner Kft-vel, és ezzel jogot szerzett a Rendszerbe való regisztrálásra. - A Rendszerben van egy előszoba, ahová elektronikusan bárki beléphet, ahol bárki tájékozódhat a Rendszer által nyújtott szolgáltatásokról, és Rendszerhez való csatlakozás feltételeiről, egy általános ismertető útján. A Rendszer egységes terméklistáját a Rendszer működési szabályzatát az előszoba anyaga nem tartalmazza, ezeket a teljes szövegeket csak a csatlakozási szerződések iránt érdeklődők külön megkeresésre kapják meg, a szerződéskötési tárgyalások során. - A Rendszert, annak egyes elemeit úgy kell létrehozni, hogy minél kevesebb külső beavatkozás, élő munka legyen szükséges a Rendszer működtetéséhez. Ennek megfelelően: a.) az eladók maguk vigyék fel az ajánlataikat a Rendszerbe, de ezt csak az előírt tartalommal és formában tehessék meg, ezt viszont lehetőség szerinti legegyszerűbb eljárással, bármely termelő különösebb előképzettség nélkül megtehesse. Ugyanakkor az is szükséges, hogy a Rendszer megfelelő segítséget, illetve lehetőséget nyújtson arra, hogy aki nem rendelkezik kellő ismeretekkel az ajánlatának a Rendszerbe vitelére, ehhez a Rendszer segítséget nyújtson. b.) A felek a Rendszeren keresztül minden szükséges információhoz hozzájussanak, és a szerződést is a Rendszeren keresztül köthessék meg úgy, hogy a Rendszer ellenőrizze és regisztrálja a felek tárgyalását, szerződéskötését, és a szerződés teljesítését, vagy az egyéb fejleményeket (szerződés meghiúsulása, jogvita, stb.). c.) A Rendszernek napi aktualitással kell az eladói ajánlatokat tartalmazni, tehát a Rendszernek szelektálni és törölni kell a már érvénytelen ajánlatokat. d.) A Rendszernek automatikusan cégenként (önállóan regisztrált egységenként) rögzíteni és összegezni kell az általa eladott, illetve vásárolt áruk mennyiségét, értékét, az esetleges fontosabb körülményeket (ellenőrzés, minőségi kifogás, jogvita, stb.). e.) A Rendszernek automatikusan gyűjteni és rendezni kell időszakonként a mennyiségi összesítésekhez és elszámolásokhoz szükséges adatokat, elsősorban a Partner kft. és egyes tagok közötti elszámolásokhoz, de egyéb funkciók ellátásához is, pl. a partnerek minősítése. - A Rendszer létrehozásával és felépítésével kapcsolatos általános követelmény, hogy a létrehozáskor és induláskor a lehető legegyszerűbb, legkevesebb költséggel működtethető rendszer jöjjön létre, de a létrejött rendszer alkalmas legyen arra, hogy 5

6 a csatlakozó partnerek számának és a forgalom növekedésével a Rendszer megfelelően bővíthető legyen, újabb funkciók ellátására is. Budapest, május 4. dr. Pintér Gábor ügyvéd 6

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2011.03.25. Utolsó módosítás dátuma: 2011.11.30. Hatályos: 2012.01.01. Dokumentum

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat.

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban

A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban A folyamatos megbízási jogviszony sajátosságai a bírói gyakorlatban I. Ebben a dolgozatban arra teszek kísérletet, hogy áttekintsem a törvény szóhasználata szerint folyamatos, a gyakorlatban elterjedt

Részletesebben

MiFID ügyféltájékoztató

MiFID ügyféltájékoztató MiFID ügyféltájékoztató Befektetés pénzügyi eszközökbe Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08 003 ref. számú A Consumer s guide to MiFID című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Oldal: 1 / 11 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Jelen általános szerződési feltételeket biztosítja egységesen a Magyar Iskolagyümölcs Kft. továbbiakban: Fővállalkozó - valamennyi alvállalkozójának

Részletesebben

A Deutsche Telekom Csoport adatkezelésre és személyes adatok védelmére vonatkozó Eljárási Szabályzata. Előzmények

A Deutsche Telekom Csoport adatkezelésre és személyes adatok védelmére vonatkozó Eljárási Szabályzata. Előzmények A Deutsche Telekom Csoport adatkezelésre és személyes adatok védelmére vonatkozó Eljárási Szabályzata Előzmények (1) Az információs és kommunikációs rendszerek egyre növekedő összekapcsolódása következtében

Részletesebben

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A módosítás hatályba lépésének ideje 2013. május 05. ÁSZF

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben