A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata"

Átírás

1 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata A Metropol 16 elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője és lebonyolítója a MTG Metro Gratis Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u , cégjegyzékszám a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: , a továbbiakban: Szervező és Lebonyolító ). 2. A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 2.1. A Játékban olyan 16 éves kort betöltött középiskolai tanuló vehet részt a középiskolai osztálya nevében, aki a Játék időtartama alatt a oldalon a Metropol 16 elnevezésű alkalmazással Játékra jelentkezik, és megfelel a Játék valamennyi feltételének (a továbbiakban: Játékos ). Egy középiskolai osztály csak egyszer regisztrálható a Játékban A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek a Ptk. 8:1. (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói. Így a jelen kizárás alá eső tanulók osztálya a Játékban nem vehet részt A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) és az Alkalmazás felhasználási feltételeinek automatikus elfogadását jelenti A Játékban való részvétel és a nyeremény átvételének feltétele a 18. életévét nem betöltött Játékos esetén, hogy, legkésőbb a nyereményről való értesítés visszaigazolásáig, azaz szeptember 23-a 12 óráig a Játékosnak meg kell küldenie eredetiben a Szabályzat I. számú mellékletében csatolt és a Szabályzat 4.2 pontjában körülírt törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozatot a Szervező részére. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék szeptember 1., órától szeptember 21. éjfélig tart. 4. A JÁTÉK MENETE, PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 4.1. A Játékban szeptember 1., órától szeptember 21. éjfélig beérkezett regisztrációk vesznek részt A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vesz minden magyarországi középiskolai osztály 16. életévet betöltött a Játékban regisztráló tanulója és amennyiben 18. életévét még nem töltötte be, megküldte a Szabályzat I. számú mellékletében lévő nyilatkozatot törvényes képviselőjének a Játékban való részvételről és a a jelen Szabályzat elfogadásáról való hozzájárulásáról a Szervező 1138 Budapest, Madarász Viktor u szám alatti címére, Metropol 16 jelige feltüntetésével, legkésőbb

2 szeptember 23-a 12 óráig; valós Facebook-profillal rendelkezik, a Facebook-profilról bejelentkezve like-olja a oldalt, a Facebook-profilján lévő adatokat a Szervező részére megadja A Játékosoknak olyan fényképeket kell készíteniük és feltölteniük, amelyek az ő mikrokörnyezetükre az alábbi 16 témában a leginkább jellemzőek. Kizárólag saját, kifejezetten erre az alkalomra készített fényképekkel lehet nevezni. Nem kötelező mind a 16 pontot végrehajtani, de minél több feladatról van dokumentált fénykép, annál nagyobb az osztály esélye a végső győzelemre. A győztes sorsolás útján kerül megválasztásra. Ahány fotót témánként feltölt egy Játékos az osztály nevében, a Játékos annyiszor kerül be a sorsolásba. Csak olyan fényképet lehet feltölteni, ahol a tanulók arca nem, vagy nem felismerhetően látszik. A feladatok: 1 1db az iskolában lefotózott 16-os. (16-os terem, 16-os szekrény stb.) 2 16 bicikli ill. bármilyen jármű (görkori, roller, gördeszka stb.) 3 16 láb 4 16 sapka 5 16 pár tornacipő 6 16 napszemüveg 7 16 táska 8 16 mobiltelefon 9 16 felírva a táblára (színesen, díszesen a VAKÁCIÓ feliratra hasonló módon) kulcscsomó labda like (kézfej, hüvelykujj felfelé mutat) tízórai fülhallgató karkötő, karon hordható kiegészítő Metropol újság olvasó :) (arcuk elé tartva az újságot) 4.5. A feltöltött anyagot a Szervező a oldalon közzéteszi, és egyúttal gondoskodik, hogy a Játékos bekerüljön a sorsolásba. Amennyiben a Szervező megítélése szerint a feltöltött anyag (lásd a jelen Szabályzat 4.8. pontja) tiltott tartalmú vagy a Szervező megítélése szerint nem közölhető, a Szervező a feltöltött anyagot törli és a törlésről a Játékosnak értesítést küld a Facebook-postafiókjába Egy Játékos összesen 16 képet tölthet fel. A már feltöltött kép a játék lezárása időpontjáig cserélhető. A Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy a Facebook- rendszerén belül a fényképek 2

3 publikusak, azokat bárki megtekintheti, és megoszthatja, aki a Metropol Facebook-oldalát like-olta. A Szervező felhívja a Játékos figyelmét, hogy a kép végleges visszavonására nincsen lehetőség, csak cseréjére Fontos, hogy a Játékosok a 4.2. pontban leírt regisztráció során valós adatokat adjanak meg, ugyanis a valótlan, illetve hiányos vagy téves, esetleg a Játékosok által nem használt adatok esetén a nyereményről nem értesülnek, ezért a Szervező és a Lebonyolító, vagy a Játék lebonyolításában a Szervező megbízásából részt vevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak A Szervező a feltöltött képeket jogosult megvizsgálni, és az obszcén tartalmú, jogsértő vagy a 9.1. pontban felsoroltaknak nem megfelelő képeket, illetve az ilyen képeket beküldő Játékosokat a Játékból kizárni. A Szervező és a Lebonyolító a jogsértő tartalmak feltöltésével kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. Amennyiben a Játékos által megadott adatok alapján megállapítható, hogy a Játékos olyan képet tölt fel, amelyről feltételezhető, hogy jogsértő a tartalma, a Szervező dönthet úgy, hogy a Játékost kizárja a Játékból Egy kép akkor tekinthető beérkezettnek (online feltöltöttnek), ha szeptember 1., órától legkésőbb szeptember 21. éjfélig a rendszer adatbázisában rögzítették. A kép beérkezési időpontja az alkalmazásban történő rögzítés esetén a szerver belső órája szerinti időpont. A fenti időpontig be nem érkezett képek nem vehetnek részt a Játékban, így semmilyen jóvátételre sem jogosultak, továbbá a be nem érkezett képekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal A hivatalos sorolásra közjegyző jelenlétében kerül sor szeptember 22-én, az eredményhirdetésre legkésőbb szeptember 24-én kerül sor a Szervező oldalán. A nyertest a Szervező/Lebonyolító szeptember 22- án a sorsolást követően, Facebook-postafiókba küldött üzenettel értesíti. A nyertes köteles szeptember 23-án 12 óráig visszaigazolni az értesítést, hogy a Szervező/Lebonyolító legkésőbb szeptember 24-én a hivatalos eredményhirdetést közzétehesse a fenti Facebook-oldalán és nyomtatott kiadványaiban. 5. NYEREMÉNY 5.1. A nyertes Játékos nyereménye, hogy a Szervező finanszírozza a Játékos középiskolai osztálya (maximum 30 fő, amiben benne foglaltatik az osztályfőnök) osztálykirándulását (három nap, két éj) Prágában idegenvezetéssel október és május között egyeztetett időpontban. A nyeremény tartalmazza az utazást légkondicionált, komfortos autóbusszal, és az elhelyezést 3 csillagos szállodában félpanziós ellátással, 2-4 ágyas szobákban. Az utazáshoz kapcsolódóan egyéb költséget (pl. utasbiztosítás, belépők költsége) nem tartalmaz a nyeremény A Szervező tájékoztatja a Játékost, aki ehhez kifejezetten hozzájárul, hogy az eseményt fotókkal dokumentálhatja, és arról a Metropol napilapban, a oldalon, illetve a Facebook-oldalon beszámol. 6. A NYERTES, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE 6.1. Az eredményhirdetés napján a Lebonyolító a nyertes Játékost a Facebook-postafiókján 3

4 keresztül értesíti. A nyertes Játékosnak a nyerésről való tudomásulvétel visszaigazolását követően, de legkésőbb szeptember 24-ig a oldalon a Szervező nyilvánosságra hozza a nyertes Játékost, mely időpont és esemény megtörténte előtt a nyertes Játékos nem postolhatja nyerését saját vagy az osztálya Facebook-oldalán A Lebonyolító ben három alkalommal kísérli meg értesíteni a nyertes Játékost. Amennyiben a nyertes értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos a regisztráció során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik. Amennyiben a nyertes Játékos értesítése a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a nyeremény átvételéért szeptember 23-án 12 óráig belül nem jelentkezik, vagy a Játékból kizárták, úgy a nyeremény a pótnyertesnek kerül kiosztásra. A Szervező 5 (öt) pótnyertest sorsol, akiknek legkésőbb szeptember 26-án 12 óráig kell jelentkeznie. A pótnyertes kötelezettségeire a nyertesre vonatkozó kötelezettségek vonatkoznak Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja vagy nem akarja a játékszabálynak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a Szervező jogosult a nyereményt pótnyertesnek adni, illetve a pótnyertes jelen Szabályzatban foglalt kötelezettsége elmulasztása esetén nem kiosztani A nyertes Játékos - osztályfőnöke vagy az iskola igazgatója útján - köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítését követő 7 (hét) naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy a Lebonyolító terhére nem róható. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A Szervező érdekkörében felmerülő késedelem a nyertes Játékos terhére nem róható Ha a nyeremény átvételére jogosult Játékos nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt A Játékos a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag osztályfőnöke vagy az osztályfőnök akadályoztatása esetén az iskola igazgatója útján jogosult. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Játékos legkésőbb szeptember 23-án 12 óráig a jelen Szabályzat I. számú mellékletében csatolt törvényes képviselői nyilatkozatot eredetiben aláírva eljuttassa a Szervező részére a Szabályzat 4.2 pontjában írt módon A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 7.1. A Játékosok a képeknek a Metropol 16 alkalmazásra történő feltöltésével és a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az MTG Metro Gratis Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u ) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig, 4

5 de legkésőbb október 15-ig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját tevékenysége érdekében a Szervező születésnapi online és nyomtatott lappéldánya megjelenéséhez felhasználhassa, és azokat a Játék lebonyolítása érdekében az E-bola Média Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 7., cégjegyzékszám: ) mint adatfeldolgozó részére továbbítsa. A Játékosok és törvényes képviselőik adatait az MTG Metro Gratis Kft. mint adatkezelő, és az E-bola Média Kft. mint adatfeldolgozó a Játékban rögzített személyes adatokat vissza nem állítható módon törli adatbázisaiból legkésőbb október 15-én. A nyertes személyes adatait a nyeremény lebonyolítása céljából és az osztálykirándulásnak az aktuális on-line és nyomtatott lappéldányában való bemutatásáig kezeli a Szervező A Játékos tudomásul veszi és a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését az MTG Metro Gratis Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u , cégjegyzékszám: ) feldolgozását a Szervező megbízásából az E-bola Média Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 7., cégjegyzékszám: ) végzi. Az adattulajdonos Játékos bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását a címre vagy a Metro Gratis Kft Budapest, Madarász Viktor utca postai címre eljuttatott nevét, címét és telefonszámát tartalmazó nyilatkozatával. Az adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat A Szervezőnek a jelen játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77766/2014. Az adatfeldolgozó E-bola Média Kft-nek a jelen játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77685/ A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy a.) amennyiben nyer, nevét, képmását, a vele készült hangfelvételt, fotóját a Szervező nyilvánosságra hozhatja (a Metropol napilapban, egyéb tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, foto- és videoanyagokban). A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról, kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. b.) A 18. életévet be nem töltött Játékosoknak a fentieket is tartalmazó, törvényes képviselője írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát (lásd a Szabályzat I. számú melléklete) eredetiben meg kell küldeni a Szervező részére a Szabályzat 4.2 pontjában írt módon. 5

6 8. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 8.1. A Játékos a regisztrációval elismeri és nyilatkozik, hogy a Szabályzatnak megfelelő feltöltés keretében a Szervező rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, illetve amennyiben a feltöltött tartalom egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül így valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Szervező javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével a Szervező jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak a Szabályzat 8.2. pontban foglaltak szerinti módon történő felhasználására A Játékos a Játék keretében feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a Szervező rendelkezésére. A Játékos a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a Szervezőnek, melynek keretében a Szervező jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló évi LXXVI törvény (a továbbiakban: Szjt. ) aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés ezen belül a mű rögzítését és számítógépre vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is A 18. életévet be nem töltött Játékosoknak a fentieket is tartalmazó, törvényes képviselőjük írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát (lásd a Szabályzat I. számú melléklete) eredetiben meg kell küldeni a Szervező részére a Szabályzat 4.2 pontjában írt módon. 9. FELELŐSSÉG 9.1. A fotókkal kapcsolatban a Játékos kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve feltöltött felvételek, designok, képek, illusztrációk, rajzok, szövegek, leírások, kijelentések, ötletek, anyagok, adatok, fájlok, letöltések vagy bármely információk vagy koncepciók teljes mértékben a Játékos eredeti elgondolása, illetve alkotása, továbbá azok használatára kizárólagosan jogosult; azok a jelen Szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sértik; nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést; nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű promóciót; nem másokat lejárató célzatú, illetve nem alkalmas gyűlöletkeltésre, nem tartalmaz valótlan, megtévesztő vagy félrevezető információt; nem tartalmaz trágár, másokat fenyegető, vulgáris vagy diszkriminatív vagy egyéb illetlen, szexuális célzatú, a Szervező vagy harmadik személyek jó hírnevét sértő tartalmat; nem hív fel erőszakos, másokat veszélyeztető vagy antiszociális viselkedésre; nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat; semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely egyéb jogát; harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a Játékos által beküldött/feltöltött fotóknak a jelen Szabályzat szerinti Szervező általi 6

7 felhasználását; nem ütközik a Szervező kereskedelmi érdekébe vagy jó hírnevére nem hátrányos A Szervező és a Lebonyolító a Játékosok, valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a benyújtott képekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel kapcsolatban A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget, ha valaki nem a saját nevében regisztrál a Játékra. A fotókkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem a Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak Időnként előfordulhat, hogy a Szervező Facebook-oldala, az ott elérhető Metropol 16 alkalmazás, és ezáltal a regisztráció nem használható. Ilyen esetekre a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező Facebook-oldala, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Szervező megbízásából a Játék lebonyolításában részt vevő cégek egyike sem felelős a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Szervező Facebookoldalának vagy az ott elérhető alkalmazásnak használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során bekövetkező késésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenységei miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, vagy az osztálykirándulás lebonyolítása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt megváltoztassa Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli A 18. életévüket be nem töltött Játékosok esetén a jelen Szabályzat I. számú mellékletében foglalt törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele Az I. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. A Szervező és a Lebonyolítók jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni. 7

8 10.4. A Szervező jelen Szabályzatban foglalt játéka a Facebook-tól független, a Facebook részére adatok nem kerülnek átadásra Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 8

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben