Az MLSZ Elnökségének március 19.-i határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MLSZ Elnökségének 2010. március 19.-i határozatai"

Átírás

1 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, március 31. Iktatószám: /2010 Az MLSZ Elnökségének március 19.-i határozatai 43/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége egy konszolidált pénzügyi terv elkészítését rendelte el. Megbízza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Gazdasági Igazgató bevonásával a évi pénzügyi tervet készítsék el, az anyag tartalmazza a 100 %-os jogi tulajdonú Telki Kft, OLLÉ Program, és az MGYLSZ pénzügyi tervét is. Továbbá készítsenek egy ötéves hosszú távú pénzügyi tervet is. Határidő: április /2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a 2010 május 29.-re tűzi ki a következő közgyűlés időpontját. A napirendi pontokat, 2010 április 28.-i elnökségi ülésén határozzák meg. 45/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége március 15-től Pajor-Gyulai László bízza meg a Sajtófőnöki teendő ellátásával június 15-ig. 46/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadja az MLSZ és az MLSZ Főtitkára, Dr. Bordás György úr között fennálló munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését oly módon, hogy Dr. Bordás György urat március 31.-i hatállyal a főtitkári feladatok ellátása alól mentesül és munkaviszonya április 30-ával szűnik meg. 47/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az MLSZ Főtitkári feladatkör ellátásával április 01-i hatállyal megbízza Dr. Róka Géza urat. Az Elnökség egyúttal felkéri a Magyar Labdarúgó Szövetség általános alelnökét Nemes Ferencet, hogy haladéktalanul intézkedjen az új Főtitkár úrral való munkaszerződés megkötéséről, és a Főtitkár személyében bekövetkezett változás illetékes hatóságok felé történő bejelentéséről. 48/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását rendelte el a Versenyigazgatói munkakör korlátozásával, valamint azzal, hogy a Versenyigazgató feladatait közvetlenül az MLSZ alelnökei - elsősorban általános feladatok elvégzésével megbízott alelnök - határozzák meg. 49/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az U-19, és az U-17 válogatott évi EB elitkörre való felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel - elfogadta. 50/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az NB I. és NB II-vel kapcsolatos versenykiírásokat az időközben beérkezett újabb javaslatok miatt április 14.-én egy rendkívüli elnökségi ülésen fogadja el. 51/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a évi Winner Sport NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírását elfogadta

2 52/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Dr. Bienerth Gusztáv urat az MLSZ Nemzetközi igazgatóját kinevezte, a évi U 20-as VB Előkészítő Bizottság elnökének. 53/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Klublicenc Szabályzat F.06.4 (kaució) pontjának értelmezéseként a következőket tekinti: A Klublicenc Szabályzat Pénzügyi kritériumok F.06.4 pont c) alpontja szerinti kezesi biztosítás fogalma bővebben úgy is értelmezendő, miszerint a kezesi biztosítás a tulajdonos által vállalt, közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezesség. 54/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Tisza Csoport Versenyrendezési Bizottság 1/2010. számú határozatát hatályon kívül helyezi, és a Bizottságot új eljárásra kötelezi. 55/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Tarsoly Csaba urat - az MLSZ Elnökségébe történő beválasztása miatt az NB I-es Bizottság tagja tisztségéből felmenti. 56/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Tolnai Sándor urat az NB I-es Bizottság tagjává nevezte ki. 57/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az UEFA Szolidaritási pénz elosztási elveit évre elfogadta. Az UEFA 2008/2009. évi szolidaritási támogatásának elosztására vonatkozóan a következő elvek érvényesek: 1. A szolidaritási támogatásban azon jelenleg is működő sportszervezetek (sportegyesületek és gazdasági társaságok) részesülhetnek, melyek a 2008/2009. évi NB I-es bajnokságban szerepeltek és amely sportszervezetek a 2009/2010. bajnoki évben is az MLSZ által kiírt valamely bajnokságban indultak. 2. A támogatás a jogosult sportszervezetek között egyenlő arányban kerül kiosztásra. 3. Azon sportszervezetek esetében, ahol az utánpótlás-nevelés részben, vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló különálló utánpótlás-nevelő sportszervezeteknél történik, a támogatás összegére a versenyeztetett utánpótlás csapatok százalékos arányában részben, vagy egészben a sportszervezettel szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő sportszervezet jogosult. A támogatás összegét ebben az esetben az NB I-ben szereplő sportszervezet köteles részben, vagy egészben a vele szerződéses viszonyban álló utánpótlás-nevelő sportszervezetnek átutalni a szerződésben foglaltak szerint. 4. Csak azon sportszervezetek részesülhetnek a támogatásban, melyek - a 2007/2008. évi szolidaritási támogatás felhasználásáról elszámoltak; - nincs ellenük folyamatban felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy végelszámolás; - nincsen 90 napot meghaladó köztartozásuk, és ezt a támogatás kiutalása előtt 30 napnál nem régebbi hivatalos APEH, VPOP és önkormányzati igazolásokkal igazolják; - nincs az MLSZ-el vagy szervezeti egységével szemben tartozása; - minimum követelményként az UEFA által akkreditált magyar Klublicenc Szabályzat előírásainak megfelelő utánpótlás programmal rendelkeznek, és a magyar Klublicenc Szabályzatban előírt képesítésekkel rendelkező utánpótlásedzőket alkalmaznak. nem vettek részt a 2008/2009. évi UEFA Bajnokok Ligájában (az első csoportfázistól) 2

3 5. A támogatás összegét csak az utánpótlás-nevelés fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök- és szoftverek beszerzésére lehet felhasználni. A támogatás felhasználásának elszámolását a sportszervezetekkel megkötendő támogatási szerződésben szükséges szabályozni. 58/2010. számú határozat Az MLSZ elnöksége az Alapszabály 14/A a) és b) bekezdésének felhatalmazása alapján megbízza a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetséget azzal, hogy az 5-12 éves korosztályban teljes körűen lássa el a szövetség utánpótlás-nevelési feladatait. Az MGYLSZ augusztus 1-től az 5-12 éves gyermek labdarúgást a Megyei és Fővárosi Szövetségekkel együttműködve, egységes rendszerben működtesse. Az MGYLSZ a tagjai és a társult tagjai részvételével két szintéren szervezi, irányítja és működteti labdarúgó utánpótlás-nevelési programját. a) Intézményi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Program: a közoktatási intézmények (óvodák, iskolák) és a diáksport egyesületek (ÓSE, DSE) részvételével. b) Egyesületi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Program: a sportegyesületek részvételével. A fenti feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges az MGYLSZ hatályos alapító dokumentumának /SZMSZ-ének/ értelem szerinti módosítása. Határidő: az MGYLSZ következő küldöttgyűlése Felelős: Horváth Lajos az MGYLSZ főtitkára 59/2010. számú határozat A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége az MGYLSZ Elnökségének március 16-i ülésén elfogadott évi Intézményi és Egyesületi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Programok szakmai tervezetét, valamint az azok megvalósításához rendelkezésre álló állami- illetve az MGYLSZ által biztosított saját források felhasználásának költségvetési tervezetét jóváhagyja. Fellebbviteli Bizottság határozata 04/2010. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága március 18. napján megtartott ülésen, figyelemmel az MLSZ Elnöksége 21/2009. számú határozatával elfogadott Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 69. /1./ bekezdés d.) pontjára, meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T Az Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága február 09. napján kelt I-129/ számú fegyelmi eljárás alapján hozott határozatával szemben a Kecskeméti TE Utánpótlás Futball Klub KHE sportszervezet képviseletében a Dr Kisjuhász Gyula ügyvezető elnök által bejelentett fellebbezést e l u t a s í t j a. Biztonsági Bizottság határozata 3 Dr. Kenyeres Attila s.k. Fellebbviteli Bizottság elnöke 01/2010 SZ. HATÁROZAT A Biztonsági Bizottság összhangban az Országos Rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének intézkedésével amely szerint: a.magyar Labdarúgó Szövetség versenynaptárában szereplő Magyarországon megrendezésre kerülő bajnoki, Liga Kupa, Magyar Kupa és válogatott labdarúgó mérkőzések biztonsági szempontból végrehajtott minősítését a továbbiakban az Országos Rendőr főkapitányság a helyileg illetékes rendőrkapitányságok és a szervező által lefolytatott konzultációt követően az érintett sportág képviselője jelenlétében, a rendelkezésre álló, a biztonsági kockázatot befolyásoló adatok és információk figyelembevételével meghatározza meg.

4 A minősítés alapját három fokozat képezi..(1) NORMÁL ( alap) BIZTONSÁGI KOCKÁZATÚ.(2) FOKOZOTT BIZTONSÁGI KOCKÁZATÚ.(3) KIEMELT BIZONSÁGI KOCKÁZATÚ labdarúgó mérkőzések. Az MLSZ Biztonsági Bizottsága a biztonsági fokozatoknak megfelelően a vendégcsapat részére következő kisérési feladatokat rendeli el: (1)Normál biztonsági kockázat esetén a kisérés nincs elrendelve. (2)Fokozott Biztonsági kockázat esetén a vendégcsapat kisérése 10 fő rendezvénybiztosítóval kötelező. (3)Kiemelt biztonsági fokozat esetén a vendégcsapat kisérése 15 fő rendezvénybiztosítóval kötelező. A vendégcsapat rendezvénybiztosítói a feladatukat a vendég szektor előtt és a vendégszektorban a hazai csapat biztonsági igazgatójával egyeztetett feladat szerint látják el. A vendégcsapat rendezvénybiztosítóinak tevékenységét a hazai csapat biztonsági igazgatója köteles a biztonsági tervében rögzíteni. Urbán Lajos sk. Biztonsági Igazgató Fegyelmi Bizottság határozatai I-135/ Az FB Takács Zoltánt az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (1) bekezdés a) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-136/ Az FB Dragóner Attilát az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 76. (4) bekezdés a) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-137/ Az FB Morrison Jansont az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-138/ A FB a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot 15 (tizenöt) fővel felemelje és ezen mérkőzésen szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeit viselje. I-139/ Az FB a Diósgyőr FC Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő 3 (három) hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot (tizenöt-tizenöt) fővel felemelje és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje. Az FB a Fehérvár FC Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő idegenbeli NB I-es bajnoki mérkőzésére 15 (tizenöt) fő rendezőt biztosítson, akik a rendező sportszervezettel együttműködve közreműködnek a rend biztosításánál és ezen idegenbeli mérkőzésen szövetségi ellenőrt is fogadjon és eljárási költségeit viselje. I-140/ Az FB a ZTE FC Zrt. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c),d) és o) valamint a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot (tizenöt-tizenöt) fővel felemelje és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje. Ezen túlmenően sportszervezetet ,- Ft pénzbüntetés megfizetésére is kötelezi. Az FB az FTC Labdarúgó Zrt sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d), valamint a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) idegenbeli NB I-es bajnoki mérkőzésére (tizenöt-tizenöt) fő rendezőt biztosítson, akik a rendező sportszervezettel együttműködve közreműködnek a rend biztosításánál és ezen idegenbeli mérkőzéseken szövetségi ellenőrt is fogadjon és eljárási költségeiket viselje. 4

5 I-141/ Az FB a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) valamint a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot (tizenöt-tizenöt) fővel felemelje és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje. Az FB az Újpest FC Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d), valamint a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) idegenbeli NB I-es bajnoki mérkőzésére (tizenöt-tizenöt) fő rendezőt biztosítson, akik a rendező sportszervezettel együttműködve közreműködnek a rend biztosításánál és ezen idegenbeli mérkőzéseken szövetségi ellenőrt is fogadjon és eljárási költségeiket viselje. I-142/ Az FB Rajczi Péter labdarúgó ellen a fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 37. b) pontja alapján megszünteti. I-143/ Az FB Dlusztus Andrást az Új Lombard Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. és 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-144/ Az FB David Salomon Abwot az Új Lombard Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 82. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-145/ Az FB Nánási Balázst a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-146/ Az FB Szabó Ádámot az MTK Budapest Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-147/ Az FB március 9-én hozott I-136/ sz. határozatát hatályában változatlanul fenntartja. I-148/ Az FB a Győri ETO FC Kft. sportszervezetet az ellene ID-35/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. I-149/ Az FB a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezetet az ellene ID-36/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. I-150/ Az FB az Újpest FC Kft. sportszervezetet az FSZ 10. (4) bekezdés o) pontja alapján Ft, azaz Hatszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, a 716/2010. számú fegyelmi eljárást elrendelő határozatban szereplő ,- Ft összegű tartozását nem fizeti meg. I-151/ Az FB a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. sportszervezetet az FSZ 10. (4) bekezdés o) pontja alapján Ft, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, a 714/2010. számú fegyelmi eljárást elrendelő határozatban szereplő ,- Ft összegű tartozását nem fizeti meg. 5

6 I-152/ Az FB a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. sportszervezetet az ellene ID-43/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. I-153/ Az FB a Győri ETO FC Kft. sportszervezetet az ellene ID-41/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. I-154/ Az FB a Honvéd FC Kft. sportszervezetet az ellene ID-42/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. I-155/ Az FB az Új Lombard Labdarúgó Kft. sportszervezetet az ellene ID-45/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. I-156/ Az FB Stevanovic Sasa a Győri ETO FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-157/ Az FB Rajczi Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezetet labdarúgóját az FSZ 82. (2) bekezdés B/a. pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. I-158/ A FB az Újpest FC Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) hazai NB I-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot (tizenöt-tizenöt) fővel felemelje és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje. I-159/ Az FB az Újpest FC Kft. sportszervezetet az FSZ 8. (4) bekezdés o) pontja alapján Ft, azaz Százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. I-160/ Az FB március 9-én hozott I-135/ sz. határozatát megváltoztatja. Az FB Takács Zoltánt az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-127/ Az FB Da Silva Drummond Sandrot a Kaposvölgye VSC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján a labdarúgót 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-128/ Az FB Horváth Lajost a Kaposvölgye VSC sportszervezet sportszakemberét az FSZ 10. (3) bekezdés c) és 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt a kispadtól 1 (egy) soron következő NB II-es bajnoki mérkőzésre eltiltja. II-129/ Az FB Csikós Sándort a BKV Előre SC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-130/ Az FB Nagy Tamást a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 6

7 II-131/ Az FB Engi Tamást a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 80. (2) bekezdés A/a. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-132/ Az FB Molnár Zsoltot a Bőcs Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 80. (2) bekezdés A/a. alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. pontja II-133/ A FB a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) pontja alapján kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot (tíz-tíz) fővel felemelje és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje. II-134/ A FB a Makói FC sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) pontja alapján kötelezi, hogy a soron következő 2 (kettő) hazai NB II-es bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot (tíz-tíz) fővel felemelje és ezen mérkőzéseken szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeiket viselje. II-135/ Az FB a PMFC Sport Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) pontja alapján, mint visszaesőt kötelezi, hogy a soron következő idegenbeli NB II-es bajnoki mérkőzésére 10 (tíz) fő rendezőt biztosítson, akik a rendező sportszervezettel együttműködve közreműködnek a rend biztosításánál és ezen idegenbeli mérkőzésen szövetségi ellenőrt is fogadjon és eljárási költségeit viselje. II-136/ Az FB az MLSZ Versenybizottság 36/2010. számú, jogerős határozata alapján a Sasfészek FC Győr sportszervezetet az FSZ 10. (4) bekezdés l) pontja alapján az amatőr versenyrendszerű évi II. osztályú férfi U-19 és U-17 korosztályú nagypályás bajnokságban résztvevő csapatait a bajnokságból március 15-ig k i z á r j a. II-137/ Az FB az MLSZ Versenybizottság 32/2010. számú, jogerős határozata alapján a Tisza Volán SC Szeged sportszervezet az FSZ 10. (4) bekezdés l) pontja alapján az amatőr versenyrendszerű évi II. osztályú férfi U-19 és U-17 korosztályú nagypályás bajnokságban résztvevő csapatait a bajnokságból március 15-ig k i z á r j a. II-138/ Az FB az MLSZ Versenybizottság 32/2010. számú, jogerős határozata alapján a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezetet az FSZ 10. (4) bekezdés l) pontja alapján az amatőr versenyrendszerű évi II. osztályú férfi U-19 és U-17 korosztályú nagypályás bajnokságban résztvevő csapatait a bajnokságból március 15-ig k i z á r j a. II-139/ Az FB az Olympia Sportakadémia Kft. sportszervezetet az FSZ 10. (4/B) bekezdés a) pontja alapján a február 27-én elmaradt Olympia Sportakadémia Kft. Rákosmenti TK II. osztályú férfi U-19 korosztályú nagypályás bajnoki mérkőzésének 3 bajnoki pontját, 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Rákosmenti TK sportszervezet javára igazolja, egyúttal az FSZ 10. (4/B) bekezdés c) pontja alapján, az Olympia Sportakadémia Kft. sportszervezetet U-19 korosztályú utánpótlás csapat első alkalommal történt ki nem állása miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti. II-140/ Az FB az Olympia Sportakadémia Kft. sportszervezetet a FSZ 10. (4/B) bekezdés a) pontja alapján a február 27-én elmaradt Olympia Sportakadémia Kft. Rákosmenti TK II. osztályú férfi U-17 korosztályú nagypályás bajnoki mérkőzésének 3 bajnoki pontját, 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Rákosmenti TK sportszervezet javára igazolja, egyúttal az FSZ 10. (4/B) bekezdés c) pontja alapján, az Olympia Sportakadémia Kft. sportszervezetet U-17 korosztályú utánpótlás csapat első alkalommal történt ki nem állása miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti. 7

8 II-141/ Az FB Sipos Tamást a Bőcs Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 80. (2) bekezdés A/a. pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-142/ A FB a Hajdúböszörményi TE sportszervezet megvalósította a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 7. (4) bekezdés a) és e) pontja szerinti fegyelmi vétséget, ezért a FSZ 10. (4) bekezdés o) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján a sportszervezetet, mint visszaesőt ,- Ft azaz Kettőszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. II-143/ Az FB Pákai Gergőt az FC Ajka sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86. A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-144/ Az FB a REAC Sport Kft. sportszervezetet az FSZ 8. (4) bekezdés o) pontja alapján Ft, azaz Ötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. II-145/ Az FB a Bőcs Sport Kft. sportszervezetet az ellene ID-38/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-146/ Az FB a Hajdúböszörményi TE sportszervezetet az ellene ID-39/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-147/ Az FB a Baktalórántháza VSE sportszervezetet az FSZ 10. (4) bekezdés o) pontja alapján Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, a 701/2010. számú fegyelmi eljárást elrendelő határozatban szereplő ,-Ft összegű tartozását nem fizeti meg. II-148/ Az FB a Hajdúböszörményi TE sportszervezetet az FSZ 10. (4) bekezdés o) pontja alapján Ft, azaz Egymillió-százezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, amennyiben a sportszervezet a jelen határozat jogerőre emelkedéséig az MLSZ-szel szemben fennálló, a 704/2010. számú fegyelmi eljárást elrendelő határozatban szereplő ,- Ft összegű tartozását nem fizeti meg. II-149/ Az FB a Ceglédi VSE sportszervezetet az ellene ID-49/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-150/ Az FB a Barcs SC sportszervezetet az ellene ID-48/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-151/ Az FB a Kazincbarcikai SC FC Kft. sportszervezetet az ellene ID-52/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-152/ Az FB a Makói FC sportszervezetet az ellene ID-53/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-153/ Az FB a REAC Sport Kft. sportszervezetet az ellene ID ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. 8

9 II-154/ Az FB a Szigetszentmiklósi TK sportszervezetet az ellene ID-55/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-155/ Az FB a Vecsés FC sportszervezetet az ellene ID-56/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-156/ Az FB a Hévíz Labdarúgó Kft. sportszervezetet az ellene ID-51/ ügyiratszám alatt indított fegyelmi eljárásban a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 48. (4) bekezdés d) pontja alapján felmenti. II-157/ Az FB Rob Kornélt a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (1) bekezdés a).pontja alapján 2 (kettő) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-158/ Az FB Podonyi Norbertet a Makói FC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86. A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-159/ Az FB Kákonyi Dánielt az MTK Budapest Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (2) bekezdés a) pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-160/ Az FB Pál Szabolcsot az MTK Budapest Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. és a 91. (2) bekezdés a)pontja alapján 4 (négy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-162/ Az FB Cseh Andrást az MTK Budapest Zrt. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 10. (3) bekezdés c) és a 14. (2) bekezdés c) alapján, mint visszaesőt a kispadtól 3 (három) soron következő NB II-es bajnoki mérkőzésre a kispadtól eltiltja. II-163/ Az FB Szolnoki Rolandot a Fehérvár FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-164/ Az FB Varga Istvánt a Fehérvár FC Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 10. (3) bekezdés c) pontja alapján a kispadtól 2 (kettő) soron következő NB II-es bajnoki mérkőzésre a kispadtól eltiltja. II-165/ Az FB Vass Norbertet a Sziget Foci Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a.pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-166/ Az FB Csobánki Ádámot a Budaőrsi SC sprtszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-167/ Az FB Wittrédi Dávidot a PMFC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a.pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. II-168/ Az FB a Felcsút SE sportszervezetet az FSZ 10. (4/B) bekezdés a) pontja alapján a október 29-én elmaradt Felcsút SE Szekszárdi UFC I. osztályú férfi U-15 korosztályú nagypályás bajnoki mérkőzés 3 9

10 bajnoki pontját, 3-0 gólkülönbséggel a vétlen Szekszárdi UFC sportszervezet javára igazolja, egyúttal az FSZ 10. (4/B) bekezdés c) pontja alapján, a Felcsút SE sportszervezetet U-15 korosztályú utánpótlás csapat első alkalommal történt ki nem állása miatt írásbeli figyelmeztetésben részesíti. III-44/ Az FB Derzsi Viktórit az 1. FC Femina SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 81. (1) bekezdés A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő női U-17 korosztályú bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. III-45/ Az FB Bukor Fannit a Győri ETO FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 81. (1) bekezdés A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő női U-17 korosztályú bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. III-46/ Az FB az Újpesti TE sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés c) és d) pontja alapján kötelezi, hogy a soron következő hazai NB I-es női bajnoki mérkőzésén a rendezői létszámot 10 (tíz) fővel felemelje és ezen mérkőzésen szövetségi ellenőrt fogadjon és eljárási költségeit viselje. Az FB Farkas László sportszakembert az FSZ 10. (3) bekezdés d) és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt minden jellegű labdarúgó mérkőzésre vonatkozóan a sportszakmai tevékenységtől április 30-ig eltiltja. IV-69/ Az FB Barnácz Józsefet az Déli FC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (2) bekezdés a). pontja alapján 4 (négy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-70/ Az FB az Déli FC sportszervezetet a FSZ 10. (4) bekezdés a) pontja alapján a sportszervezetet írásbeli figyelmeztetésben részesíti. IV-71/ Az FB Tóth Krisztián az Euro Global Financing Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 82. (1) bekezdés A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-72/ Az FB Odrobéna Pétert az Ózd VSE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 82. (1) bekezdés B/a. és a 91. (2) bekezdés a) pontja alapján 5 (öt) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-73/ Az FB Féder Józsefet az Ózd VSE sportszervezet sportszakemberét az FSZ 10. (3) bekezdés c) pontja alapján minden jellegű futsal mérkőzésre a kispadtól 5 (öt) mérkőzésre eltiltja. IV-74/ Az FB Török Márkot a Szentesi VSE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (2) bekezdés a) pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-75/ Az FB március 9-én hozott IV-68/ sz. határozatát megváltoztatja. Az FB Leskó Imrét az ETO Futsal Club sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (3) bekezdés B/a. pontja alapján 6 (hat) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-76/ Az FB Gremsperger Gábort az Aramis SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 84. a) pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. 10

11 IV-77/ Az FB Öreglaki Norbertet az Aramis SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (2) bekezdés a) pontja alapján 3 (három) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-78/ Az FB Szeghy Szabolcsot az Aramis SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-79/ Az FB Szimcsák Tamást a Cső-Montage BFK sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-80/ Az FB Balogh Jánost a Kartali Futsal SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-81/ Az FB Juhász Jácintot a Kartali Futsal SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-82/ Az FB Sikur Lajost az Aramis SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 81. (1) bekezdés A. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-83/ Az FB Pétervári Jánost az ELTE SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 84. a). pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-84/ Az FB Hegedűs Ferencet az Déli FC sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. és a 91. (2) bekezdés a) pontja alapján 4 (négy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-85/ Az FB Molnár Tamást a Nagykáta SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-86/ Az FB Siska Gergőt a DEAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a pontja alapján 1 (egy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-87/ Az FB Milbik Kálmánt a DEAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (2) bekezdés a) pontja alapján nevezett labdarúgót 4 (négy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-88/ Az FB Tóth Sándort a DEAC Sport Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 91. (2) bekezdés a) pontja alapján 4 (négy) soron következő felnőtt futsal bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja. IV-89/ Az FB Czóbel Leventét a DEAC Sport Kft. sportszervezet sportszakemberét az FSZ 10. (3) bekezdés c) pontja alapján minden jellegű futsal mérkőzésre a kispadtól 3 (három) mérkőzésre eltiltja. IV-90/ Az FB március 16-án hozott IV-73/ sz. határozatát hatályában változatlanul fenntartja. 11

12 IV-91/ Az FB március 16-án hozott IV-72/ sz. határozatát hatályában változatlanul fenntartja. IV-92/ Az FB március 9-én hozott IV-69/ sz. határozatát hatályában változatlanul fenntartja. V-79/ Az FB Fehér Kornélt az NB III Bakony csoport amatőr válogatott labdarúgót az FSZ 86. A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő NB III-as amatőr válogatott mérkőzésen való részvételtől eltiltja. V-80/ Az FB Vaskó Tamást az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86. (1) bekezdés A/a. és a 14. (2) bekezdés c) pontja alapján, mint visszaesőt 2 (kettő) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja. V-81/ Az FB Jónás Pétert a Kinizsi SC Szabadegyháza sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja. V-82/ Az FB Vörös Tibort a Pálhalma Agrospecial SE sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86. A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő Magyar Kupa országos főtábla mérkőzésen való részvételtől eltiltja. Az FB az FSZ 8. (4) bekezdés q. pontjában, valamint a szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend 4. pontjában foglaltak alapján az alábbi sportszervezeteket pénzbüntetés megfizetésére kötelezi: VI-66/ Paksi FC Kft Ft VI-67/ Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft Ft VI-68/ Bőcs Sport Kft Ft VI-69/ FTC Labdarúgó Zrt Ft VI-70/ Ceglédi VSE Ft VI-71/ Paksi FC Kft Ft VI-72/ FTC Labdarúgó Zrt Ft VI-73/ Újpest FC Kft Ft VI-74/ Fehérvár FC Kft Ft VII-20/ Az FB Morrison Jansont az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 81. (1) bekezdés A. pontja alapján 2 (kettő) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. VII-21/ Az FB Gary John Martint az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 76. (4) bekezdés a) pontja alapján 1 (egy) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. VII-22/ Az FB Szabó Jánost a Paksi FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86. A/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. VII-23/ Az FB Joaquin Pastor Martinezt az FTC Labdarúgó Zrt. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. pontja alapján 1 (egy) soron következő Liga Kupa mérkőzésen való részvételtől eltiltja. Dr. Retteghy István sk. Az FB elnöke 12

13 Versenybizottság határozatai 39/2010. A március 10-én ( szerda ) órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. Honvéd FC Kft. Liga Kupa mérkőzés kisorsolt helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: DVSC Stadion Műfüves pálya ( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. ) március 10. ( szerda ) óra 40/2010. A március 26-án ( péntek ) órára kisorsolt Gyirmót SE BFC Siófok Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: március 26. ( péntek ) óra 41/2010. A március 14-én ( vasárnap ) órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. Békéscsaba 1912 Előre SE NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt helyszínét és kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: DVSC Stadion Műfüves pálya ( 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. ) március 13. ( szombat ) óra 42/2010. A november 7-én elmaradt PMFC Láng FC Labdarúgó Kft. I. osztályú Fiú Serdülő U-13 korosztályú bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezete a felelős. 43/2010. Tudomásul veszi, hogy a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezete az I. osztályú Fiú Serdülő U- 15 és U-13 korosztályú bajnokság Nyugati csoportjában szereplő csapatait visszalépteti és egyben az MLSZ Versenyszabályzat 66. (2) pontja alapján a kérelmet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága elé utalja. 44/2010. A március 13-án ( szombat ) órára kisorsolt Budaörsi SC Szigetszentmiklósi TK NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Budaörsi SC Sporttelep Műfüves pálya ( 2040 Budaörs, Árok u ) március 13. ( szombat ) óra 45/2010. A március 13-án ( szombat ) órára kisorsolt Sziget Foci Kft. ZTE FC Zrt. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Tatabánya Városi Stadion Műfüves pálya ( 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9. ) március 13. ( szombat ) óra 46/2010. A március 13-án ( szombat ) órára kisorsolt Baktalórántháza VSE Makó FC NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: április 14. ( szerda ) óra 47/2010. A március 14-én ( vasárnap ) órára kisorsolt REAC Sport Kft. Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: április 14. ( szerda ) óra 48/2010. A március 13-án ( szombat ) órára kisorsolt PMFC-Sport Kft. Fehérvár FC Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Nyugati csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: április 14. ( szerda ) óra 49/2010. A március 26-án ( péntek ) órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. Fehérvár FC Kft. I. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 korosztályú bajnokság bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja és helyszíne: Hidegkuti Nándor Stadion ( 1087 Budapest, Salgótarjáni út ) március 29. ( hétfő ) óra 13

14 50/2010. Tudomásul veszi, hogy a Dunakanyar SE sportszervezete a II. osztályú Fiú Serdülő U-15 és U- 13 korosztályú bajnokság Közép B csoportjában szereplő csapatait visszalépteti és egyben az MLSZ Versenyszabályzat 66. (2) pontja alapján a kérelmet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága elé utalja. 51/2010. A november 25-én elmaradt Esztergom SC Láng FC Labdarúgó Kft. II. osztályú Fiú Serdülő U-15 korosztályú bajnokság Közép C csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezete a felelős. 52/2010. A november 21-én elmaradt Tatabányai Alapítvány SK Láng FC Labdarúgó Kft. II. osztályú Fiú Serdülő U-13 korosztályú bajnokság Közép C csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezete a felelős. 53/2010. A november 25-én elmaradt Esztergom SC Láng FC Labdarúgó Kft. II. osztályú Fiú Serdülő U-13 korosztályú bajnokság Közép C csoport bajnoki mérkőzés elmaradásért a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezete a felelős. 54/2010. A március 17-én ( szerda ) órára kisorsolt Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Honvéd FC Kft. Liga Kupa mérkőzés kisorsolt helyszínét módosítja. A mérkőzés új helyszíne és kezdési időpontja: Nyíregyháza Városi Stadion Műfüves pálya ( 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/A. ) március 17. ( szerda ) óra 55/2010. Tudomásul veszi, hogy a Láng FC Labdarúgó Kft. sportszervezete a II. osztályú Fiú Serdülő U- 15 és U-13 korosztályú bajnokság Közép C csoportjában szereplő csapatait visszalépteti és egyben az MLSZ Versenyszabályzat 66. (2) pontja alapján a kérelmet az MLSZ Fegyelmi Bizottsága elé utalja. 56/2010. A március 28-án ( vasárnap ) órára kisorsolt DVSC FSZ Zrt. Mezőkövesdi SE NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: március 27. ( szombat ) óra 57/2010. Nem járul hozzá, hogy az a MTK Budapest Zrt. sportszervezete a március 21-én ( vasárnap ) órára kisorsolt MTK Budapest Zrt. Hajdúböszörményi TE NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt helyszínét módosítsa. 58/2010. A április 24-én ( szombat ) órára kisorsolt Diósgyőr FC Kft. Szombathelyi Haladás Kft. Soproni Liga NB I. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság bajnoki mérkőzés kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: április 25. ( vasárnap ) óra 59/2010. A április 14-én ( szerda ) órára kisorsolt REAC Sport Kft. Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti csoport bajnoki mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: április 21. ( szerda ) óra 60/2010. A március 31-én ( szerda ) órára kisorsolt Honvéd FC Kft. Fehérvár FC Kft. Liga Kupa mérkőzés kisorsolt kezdési időpontját módosítja. A mérkőzés új kezdési időpontja: március 31. ( szerda ) óra F-65/ A évi Futsal Magyar Kupa két elődöntő mérkőzésének (MVFC-Berettyóújfalu Dunatakarék ETO FC és a Dunatakarék ETO FC MVFC-Berettyóújfalu) időpontját megváltoztatta és így azokat az eredeti időpontokban (2010. március 10-én Berettyóújfaluban és március 17-én, Győrben) kell lejátszani. 14

15 F-66/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 14-re kiírt Monori SE Colorspectrum Aramis U21 futsal NB II-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: március 15. (hétfő) 17:00 F-67/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 15-re kiírt DEAC Gyöngyösi Futsal & BSK U21 futsal NB II-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: március 10. (szerda) 18:45 óra F-68/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 15-re kiírt Balatonfüred Gödöllői Fortuna II. futsal NB II-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: március 17. (szerda) 20:30 óra F-69/ A évi férfi felnőtt futsal NB I alapszakaszának 22. fordulójában a kezdési időpont: április 26. (hétfő) 19:30 óra. A évi férfi felnőtt futsal NB II alapszakaszának 14. fordulójában (mindegyik csoportban) a kezdési időpont: március 22. (hétfő) 20:00 óra. A évi női felnőtt futsal NB I alapszakaszának 21. fordulójában a kezdési időpont: április 18. (vasárnap) 14:30 óra. F-70/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 1-re kiírt és elhalasztott AC Villám FTC-Goldball U21 futsal NB II-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: március 19. (péntek) 21:15 óra F-71/ A évi férfi felnőtt futsal NB II 14. fordulójának időpontjai a következők: Keleti-régió 14. forduló Hétfő 19:30 (417440) Borsod Volán Sz U21 - F MVFC Hajdúnánás U Hétfő 20:00 (417439) Ózd VSE - Fáklya SE Hétfő 20:00 (417437) Hajdúdorogi Huszárok - DEAC Hétfő 20:00 (417438) Gyöngyös F & BK U21 - Legrand-M-Szentes U21 Nyugati-régió 14. forduló Hétfő 20:00 (417467) AC Villám - Balatonfüred Hétfő 20:00 (417468) Dunatakarék ETO FC U21 - ELTE SE Kedd 21:00 (417465) FTC-Goldball U21 - Dunaújvárosi Főiskola (417466) Gödöllői Fortuna II. - Tolna-Mözs Pesti-régió 14. forduló Péntek 17:00 (417521) Üllő FC Cső-Montage U21 - Kartali Futsal SE Péntek 20:30 (417523) Rubeola FC Csömör U21 - Monori SE Hétfő 19:00 (417524) Colorspectrum Aramis U21 - Nagykáta SE Hétfő 20:30 (417522) Gödöllői Fortuna U21 - Újpest FC F-72/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a április 3-ra kiírt Skorpió-1DFC Group Tolna-Mözs női futsal NB I-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: április 25. (vasárnap), 14:30 óra 15

16 F-73/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 22-re kiírt Gödöllői Fortuna II. Tolna-Mözs férfi futsal NB II-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: március 25. (csütörtök), 20:30 óra A mérkőzés helyszíne: Budapest, III. ker., Kerék u. Általános Iskola F-74/ A Versenybizottság a március 22-én félbeszakadt Borsod Volán Szabadidőközpont U21 Flamingó MVFC Hajdúnánás férfi futsal NB II mérkőzést a pályán elért eredménnyel (5-0) a vétlen Borsod Volán Szabadidőközpont U21 javára igazolja. F-75/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 28-ra kiírt Miskolci Szabadidőközpont Vénusz Vesta CityLine K és 3S női futsal NB I-es mérkőzés új időpontban történő megrendezéséhez. A mérkőzés új időpontja: március 27. (szombat), 11:00 óra F-76/ A évi férfi felnőtt futsal NB II alapszakaszának végeredménye a következő: Keleti-régió Sportszervezet M Gy D V LG KG GK Pont 1. Ózd VSE Hajdúdorogi Huszárok DEAC Gyöngyös Futsal & BK U (-2) 5. Borsod Volán Szabadidőközpont U Fáklya SE Legrand-MetalCom-Szentes U (-4) 8. Flamingó MVFC Hajdúnánás U Pesti-régió Sportszervezet M Gy D V LG KG GK Pont 1. Colorspectrum Aramis U Újpest FC Nagykáta SE Monori SE Gödöllői Fortuna U Kartali Futsal SE Üllő FC Cső-Montage U (-9) 8. Rubeola FC Csömör U (-7) Nyugati-régió Sportszervezet M Gy D V LG KG GK Pont 1. Balatonfüred ELTE SE Dunatakarék ETO FC U Dunaújvárosi Főiskola FTC-Goldball U (-4) 6. Gödöllői Fortuna II Tolna-Mözs AC Villám A évi férfi felnőtt futsal NB II versenykiírásának értelmében a következő sportszervezetek jutottak a rájátszásba: Ózd VSE, Colorspectrum Aramis U21, Balatonfüred, Hajdúdorogi Huszárok, Újpest FC, ELTE SE, DEAC, Dunatakarék ETO FC U21. 16

17 F-77/ A évi férfi felnőtt futsal NB II rájátszás 1. fordulójának párosítása a következő: 1. mérkőzések: március 26. és 29. Dunatakarék ETO FC U21 - Balatonfüred DEAC - Ózd VSE Újpest FC - ELTE SE Hajdúdorogi Huszárok - Colorspectrum Aramis U21 2. mérkőzések: április 6. és 7. Balatonfüred - Dunatakarék ETO FC U21 Ózd VSE - DEAC ELTE SE - Újpest FC Colorspectrum Aramis U21 - Hajdúdorogi Huszárok N-130/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 13.-ra kiírt 1. FC Femina - PMFC női NB.I. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-131/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 13.-ra kiírt SFAC - PVSK női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-132/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 14.-re kiírt Nagykutas Somogyjád SZKKSE női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-133/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 14.-re kiírt Holcim SE Szegedi AK női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-134/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 14.-re kiírt Nyírség NSC Hegyvidék SE női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-135/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 14.-re kiírt Dorogi SE Nyíregyházi Spartacus női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-136/ A Versenybizottság a sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a március 14.-re kiírt Szigetvári Vasas Fészek Csempe női NB.II. - es mérkőzés későbbi időpontban történő megrendezéséhez. N-137/ A Versenybizottság a két sportszervezet írásbeli kérelmére hozzájárul, a április 04.-én 13:00 órára kiírt FTC - Hegyvidék női U 17 - es mérkőzés korábbi időpontban történő megrendezéséhez. Az új időpont: március 31. (szerda) 15:00 Kovács László sk. A Versenybizottság elnöke Dr. Róka Géza főtitkár 17

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének február 27.-i határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az MLSZ Elnökségének február 27.-i határozatai 4. szám Budapest, 2010. március 1. Iktatószám: /2010 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2010. február 27.-i határozatai 38/2010. számú határozat Az MLSZ Elnöksége elfogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség

Részletesebben

A Fegyelmi Bizottság határozatai

A Fegyelmi Bizottság határozatai 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ A Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. június 10. Iktatószám: /2009 I-180/2008-09. Az FB Bogunovic Milant a Diósgyőri FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8.

Részletesebben

Dr. Kenyeres Attila sk. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Fegyelmi Bizottság határozatai

Dr. Kenyeres Attila sk. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Fegyelmi Bizottság határozatai 24. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. október 29. Iktatószám: /2009 Fellebbviteli Bizottság határozata: 017/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. október 22. napján megtartott

Részletesebben

I-23/ Az FB Kiss Zoltánt a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a.

I-23/ Az FB Kiss Zoltánt a Nyíregyháza SFC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 10. (1) bekezdés B/a. 18. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. augusztus 27. Iktatószám: /2009 Fegyelmi Bizottság határozatai I-21/2009-10. Az FB Stevanovic Sasát a Győri ETO FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 86.

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 5. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2009. március 30. Iktatószám: /2009 I-121/2008-09. Az FB Simek Pétert az Újpest FC Kft. sportszervezet labdarúgóját az FSZ 8. (1) bekezdés

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének augusztus 27-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének augusztus 27-i határozatai 20. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. szeptember 10. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. augusztus 27-i határozatai 149/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége úgy határozott, hogy a Fegyelmi

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének október 30.-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének október 30.-i határozatai 21. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008. november 21. Iktatószám: /2008 Az MLSZ Elnökségének 2008. október 30.-i határozatai 214/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az Utánpótlás válogatottakat

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. november 16. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. november05-i határozatai 166/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége jóváhagyta a Kézmű Kht. Winner

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2013 (03.27.) számú Hivatalos Értesítő 2013.03.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 047/2013 (03.15.) számú határozat A 2012-2013.

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozata

Fellebbviteli Bizottság határozata 22. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fellebbviteli Bizottság határozata Budapest, 2009. október 5. Iktatószám: /2009 016/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. október 01. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2011 (08.29.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 293/2011. (08.18) számú határozat A 2011. augusztus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2011 (11.30.) számú Hivatalos Értesítő 2011.11.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Közlemény: megválasztott küldöttközgyűlési küldött... 6 2 Versenybizottsági

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.05.12. Iktatószám: Ki-1620/2011 9/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok... 3 Elnökségi határozatok 43/2011. (04.12.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2016 (02.15.) számú Hivatalos Értesítő 2016.02.15. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 3/2017 (02.09.) számú Hivatalos Értesítő 2017.02.09. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-1/2017 (02.02.) ELN-2/2017 (02.02.) ELN-3/2017 (02.02.) ELN-4/2017 (02.02.) Labdarúgópálya

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2014 (08.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.04.05. Iktatószám: 1392/ 2011 8/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Versenybizottsági határozatok... 2 Versenybizottsági határozatok 074/2011. (03.17.) A 2011. március 26-án (szombat)

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2014 (03.13.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA

FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA 18. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA Budapest, 2008. október 6. Iktatószám: /2008 15/2008. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ Fegyelmi Bizottsága 2008.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2014 (01.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.01.27. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 9.

Részletesebben

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Budapest, április 6. Iktatószám: / szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 6. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozatai Budapest, 2009. április 6. Iktatószám: /2009 001/2009. (04.09) számú határozat Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete a BFC Siófok FC Kft.

Részletesebben

FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA

FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG HATÁROZATA, 2008. szeptember 19. Iktatószám: /2008 13/2008. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ Fegyelmi Bizottsága 2008. augusztus

Részletesebben

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 4. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.március 6. Iktatószám: /2008. A MLSZ 2008. február 28i elnökségi ülésének határozatai 19/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége tudomásul vette az UEFA szakmai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 11/2012 (05.30.) számú Hivatalos Értesítő 2012.05.30. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 109/2012 (05.11.) számú határozat A Kecskeméti

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 17/2011 (08.23.) számú Hivatalos Értesítő 2011.08.23. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Hirdetmény... 12 2 Versenybizottsági határozatok 286/2011. (08.03) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2013 (04.04.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 064/2013 (03.27.) számú határozat A 2013. március

Részletesebben

Hivatalos Értesítő. Tartalom

Hivatalos Értesítő. Tartalom Budapest, 2011.05.30. Iktatószám: Ki-2237/2011 11/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Elnökségi határozatok... 2 Fellebbviteli Bizottság határozata... 3 Fellebbviteli Licencadó Testületi határozata...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2013 (01.14.) számú Hivatalos Értesítő 2013.01.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 428/2012 (12.05.) számú határozat A 2012. december

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozatai

Fellebbviteli Bizottság határozatai 23. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fellebbviteli Bizottság határozatai Budapest, 2008. december 15. Iktatószám: /2008 20/2008. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2008. december 16. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 07/2014 (02.24.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2013 (04.18.) számú Hivatalos Értesítő 2013.04.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 089/2013 (04.11.) számú határozat Nem járul

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2012 (03.07.) számú Hivatalos Értesítő 2012.03.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 25/2012 (02.20.) számú határozat A 2012. február

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2011 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 325/2011. (08.31) számú határozat A 2011. szeptember

Részletesebben

5. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

5. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 5. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.április 2 Iktatószám: /2008. Fellebbviteli Bizottság határozata 5/2008. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága az MLSZ Versenybizottsága 57/2008

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozata. Fegyelmi Bizottság határozatai

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozata. Fegyelmi Bizottság határozatai 1. számú Budapest, 2008. január 18. Iktatószám: 205 /2008. 025/2007. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az Elsőfokú Licencadó Testület határozata Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete Budapesten 2008. január 4. napján

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2013 (11.13.) számú Hivatalos Értesítő 2013.11.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 459/2013 (11.06.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai 1. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. február 9. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. január 29-i határozatai 1/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a MLSZ 2009. évi költségvetését 2.727.827.000

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének május 21,

Az MLSZ Elnökségének május 21, 12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Az MLSZ Elnökségének 2009. május 21, Budapest, 2009. június 17. Iktatószám: /2009 82/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az NB I-es Ad-hoc bizottság által felterjesztett

Részletesebben

Fellebbviteli Bizottság határozatai

Fellebbviteli Bizottság határozatai 25. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. december 6. Iktatószám: 8179/2007. 2007. november 27. Fellebbviteli Bizottság határozatai 130/2007. Az MLSZ elnökének fellebbezése alapján a bizottság az MLSZ

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2012 (06.25.) számú Hivatalos Értesítő 2012.06.25. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 119/2012 (2012.06.13) számú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2012 (01.17.) számú Hivatalos Értesítő 2012.01.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok MK-039/2011-2012. (12.08.) számú határozat 2011-2012.

Részletesebben

3. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

3. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.február 22. Iktatószám: 1159/2008. A MLSZ 2008. február 7-i elnökségi ülésének határozatai 7/2008. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Futsal Bizottság javaslatára

Részletesebben

Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok Budapest, 2011.03.16. Iktatószám: 1069 / 2011 6/2011. szám Hivatalos Értesítő Versenybizottsági határozatok 44/2011. (03.02.) A 2010-2011. évi II. osztályú Férfi Ifjúsági U-19 és U-17 korosztályú nagypályás

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2015 (02.16.) számú Hivatalos Értesítő 2015.02.16. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2012 (09.18.) számú Hivatalos Értesítő 2012.09.18. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 175/2012 (09.06.) számú határozat

Részletesebben

Hivatalos Értesítő Tartalom

Hivatalos Értesítő Tartalom Budapest, 2011.06.15. Iktatószám: Ki-2480/2011 13/2011. szám Hivatalos Értesítő Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok... 2 Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 Küldöttközgyűlési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2014 (02.28.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 8.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 27/2012 (12.06.) számú Hivatalos Értesítő 2012.12.06. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 6 2 Versenybizottsági határozatok 422/2012 (11.28.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2014 (04.14.) számú Hivatalos Értesítő 2014.04.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 25/2016 (11.14.) számú Hivatalos Értesítő 2016.11.14. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

6. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

6. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 6. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.április 14. Iktatószám: /2008. Az MLSZ Elnökség 2008. április 3-i ülésének határozatai 50/2008. számú határozat Az elnökség dr. Ökrös András főtitkár tájékoztatását

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 2/2016 (01.19.) számú Hivatalos Értesítő 2016.01.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 5. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2013 (05.17.) számú Hivatalos Értesítő 2013.05.17. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok... 7 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 16. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Fegyelmi Bizottság határozatai Budapest, 2007. augusztus 27. Iktatószám: 5861/2007. 2007. július 24. I-1/2007-08. A FB Balaskó Ivánt a Paksi FC Kft. labdarúgóját a FSZ 8. (1)

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. június 30. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. június 25-i határozatai 103/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége Gazdasági Igazgató úr 2009 májusi

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2017 (05.19.) számú Hivatalos Értesítő 2017.05.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 16.

Részletesebben

A Magyar Labdarúgó Szövetség i rendkívüli elnökségi ülésének határozatai

A Magyar Labdarúgó Szövetség i rendkívüli elnökségi ülésének határozatai 2. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.február 1. Iktatószám: /2008. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2008. 01.22.-i rendkívüli elnökségi ülésének határozatai 1/2008. számú határozat: Az MLSZ Elnöksége

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2014 (03.31.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.31. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozatok 3. oldal 10. oldal 15.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 32/2014 (09.11.) számú Hivatalos Értesítő 2014.09.11. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat Igazolási- és Vitarendezési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 15/2018 (09.20.) számú Hivatalos Értesítő 2018.09.20. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 7. oldal 11. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Dr. Kenyeres Attila s.k. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Etikai- és Fair Play Bizottság ülése

Dr. Kenyeres Attila s.k. Fellebbviteli Bizottság elnöke. Etikai- és Fair Play Bizottság ülése 26. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. december 8. Iktatószám: /2009 Fellebbviteli Bizottság határozatai 023/2009. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottsága 2009. december 07. napján megtartott

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 7/2017 (04.12.) számú Hivatalos Értesítő 2017.04.12. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 7. oldal 14. oldal

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság határozatai

Fegyelmi Bizottság határozatai 19. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. szeptember 20. Iktatószám: 6625/2007. Fellebbviteli Bizottság határozata 2007. szeptember 4. 122/2007. Kovács Péter futsal játékos (Első Beton SE Szeged) még

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 30/2015 (11.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.11.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 9. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 21/2011 (09.26.) számú Hivatalos Értesítő 2011.09.26. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 346/2011. (09.21) számú határozat A 2011. október

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 03/2013 (02.12.) számú Hivatalos Értesítő 2013.02.12. Tartalom Elnökségi határozatok...3 Versenybizottsági határozatok...6 2 Elnökségi határozatok 1/2013 (02.04.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 01/2017 (01.03.) számú Hivatalos Értesítő 2017.01.03. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-97/2016 (12.13.) ELN-98/2016 (12.13.) ELN-99/2016 (12.13.) ELN-100/2016 (12.13.) ELN-101/2016

Részletesebben

Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai

Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 9. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. május 3. Iktatószám: 2875/2007. Az Elsőfokú Licencadó Testület határozatai 001/2007. meghozta a következő, 001/2007. (04. 24.) számú határozatot: az MLSZ Elsőfokú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 10/2012 (05.10.) számú Hivatalos Értesítő 2012.05.10. Tartalom Elnökségi határozat... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozat 99/2012 (05.10) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 4/2019 (04.04.) számú Hivatalos Értesítő 2019.04.04. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Jogi Bizottsági határozat 3. oldal 5. oldal 14. oldal

Részletesebben

26/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az U19 válogatott évi EB elitkörre való felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.

26/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége az U19 válogatott évi EB elitkörre való felkészülés helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2009. május 18. Iktatószám: /2009 Az MLSZ Elnökségének 2009. április 2-i határozatai 25/2009. számú határozat Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza az MLSZ Elnökét, hogy

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2015 (08.25.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.25. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 24/2011 (10.21.) számú Hivatalos Értesítő 2011.10.21. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 310/2011 (10.18.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 18/2014 (05.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.05.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Elsőfokú Licencadó Bizottsági határozatok 3. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 31/2014 (09.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.09.04. Tartalom Elnökségi határozat 3. oldal 165/2014 (08.29.) sportszervezetek televíziós kifizetéséből történő pénzlevonásról

Részletesebben

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai

Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 17. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2007. szeptember 3. Iktatószám: 6111 /2007. Az MLSZ Elnökségének 2007. augusztus 23-i határozatai 187/ 2007. számú határozat Az MLSZ Elnöksége a Magyarország Olaszország

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2016 (09.28.) számú Hivatalos Értesítő 2016.09.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 6. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2012 (10.24.) számú Hivatalos Értesítő 2012.10.24. Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 2 Versenybizottsági határozatok 358/2012 (09.21.) számú határozat A Magyar Labdarúgó

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2015 (01.21.) számú Hivatalos Értesítő 2015.01.21. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 13. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 23/2015 (08.13.) számú Hivatalos Értesítő 2015.08.13. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 12. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 22/2013 (09.19.) számú Hivatalos Értesítő 2013.09.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 383/2013 (09.12.) számú határozat A 2013.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 05/2014 (02.12.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.12. Tartalom Jogi Bizottsági határozatok Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 4. oldal 11.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 13/2019 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2019.08.28. Tartalom Elnökségi határozat ELN-66/2019 (08.27.) A Balmazújváros Sport Kft. NB II-es klublicencének bajnoki év közben történő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2013 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2013.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 110/2013 (06.13.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 7/2019 (05.23.) számú Hivatalos Értesítő 2019.05.23. Tartalom Küldöttközgyűlési határozatok KGY-1/2019 (05.10.) 2018. évi szakmai beszámoló elfogadása KGY-2/2019 (05.10.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

10. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

10. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapest, 2008.május 26. Iktatószám: /2008. Az MLSZ közgyűlésének 2008. május 14-i határozatai 1/2008. számú határozathatározat A közgyűlés a Magyar Labdarúgó Szövetség 2007.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2017 (10.19.) számú Hivatalos Értesítő 2017.10.19. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Bizottsági határozat 3. oldal 8. oldal

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 5/2016 (03.10.) számú Hivatalos Értesítő 2016.03.10. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 8. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 02/2012 (01.20.) számú Hivatalos Értesítő 2012.01.20 Tartalom Versenybizottsági határozatok... 3 KÖZLEMÉNY... 9 2 Versenybizottsági határozatok 1/2012 (01.05) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 20/2013 (08.28.) számú Hivatalos Értesítő 2013.08.28. Tartalom Versenybizottsági határozatok 3. oldal 2 Versenybizottsági határozatok 325/2013 (08.14.) számú határozat A 2013-2014.

Részletesebben

7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 7. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Elsőfokú Licencadó Testület határozata Budapest, 2008.április 21. Iktatószám: /2008. Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Testülete Budapesten 2008. április 11. napján meghozta a következő,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 29/2011 (12.20.) számú Hivatalos Értesítő 2011.12.20. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 8 2 Elnökségi határozatok 393/2011 (12.13.) számú határozat

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2015 (06.18.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.18. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 09/2014 (03.07.) számú Hivatalos Értesítő 2014.03.07. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 11. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2015 (06.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.06.02. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Fellebbviteli Licencadó Bizottság határozatai 3.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 29/2014 (08.27.) számú Hivatalos Értesítő 2014.08.27. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok 3. oldal 7. oldal 2 Versenybizottsági határozatok

Részletesebben