Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg"

Átírás

1 Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg a "részeges óvodás". 4 évesen olyan verseket ír, hogy beszerkeszti összes költeményei közé. Tizenévesen baráti levélben kijelenti: "úgy unom a költészetet, mint a klozetra járást". Aztán költőként mégis kétszer szerepel Nobel-díjra felterjesztettek listáján. Családja, tanulmányai Édesapja id. Weöres Sándor huszártiszt, édesanyja Blaskovich Mária, nagyszebeni szerb családból származott. A pápai evangélikus elemi iskola a csöngei evangélikus elemi iskola ( ) 1924-ben beiratkozott a szombathelyi reálgimnáziumba ig többször magántanuló 1931-től Sopronban tanult, ahol 1932 júniusában érettségizett. Csöngei házuk (és szobra) Munkássága kezdete 1928 júliusában a szombathelyi Hír közölte első novelláját (Egyszer régen...) Ősszel négy verse jelent meg az Erőben ben a Napkelet. Elküldte első verseit Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket. Nyáron felkereste Kosztolányi Dezsőt a Logodi utcában, valamint személyesen is kapcsolatba került Babits Mihállyal végen néhány versét elküldte Babitsnak, aki a Nyugat számában kinyomtatta Hajnal című versét, Ezt Weöres 1934-ben Cselédlányok címmel vette fel első kötetébe. Arcképe ből Egyetemi tanulmányok 1933 őszén Pécsre utazott, s beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetemre, először a jogi karra, majd átiratkozott a bölcsészkarra (földrajz-történelem szakra), végül a filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Bekapcsolódott a Batsányi Kör és a Janus Pannonius Társaság munkájába nyarán észak-európai utazást tett végén merült fel az első folyóiratalapítás ötlete. Az újság címe, Pécs jelképére utalva, Öttorony lett. A folyóirat szerkesztése közben ismerkedett, majd barátkozott össze Fülep Lajos professzorral. Második kötete, A kő és az ember 1935-ben jelent meg ben tizenkét fiatal költőt felvonultató Korunk c. antológia. Weöres barátai: Csorba Győző, Vas István, és Jékely Zoltán Erzsébet Egyetem 1

2 Pécs látképe Keleti útja 1937 Az utazás költségeit a Baumgarten-díjból fedezte. Weöres a genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon át Egyiptomba ment. Bombay, Ceylon (Srí Lanka), Szingapúr, Manila és Sanghai. A II. világháborúig Az utazás után visszatért Pécsre, 1938 végén megjelent harmadik kötete, A teremtés dicsérete. Doktori disszertációja témája "A vers születése" ben avatták doktorrá 1941-ben állították fel a Városi Könyvtárat, amelynek megszervezésével és vezetésével Weöres Sándort bízták meg őszén Pécsről Budapestre költözött. A Bolond istók c. műve Budapesten, 1943-ban jelent meg ban az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lett. A Nyugat augusztusi megszűnése után a Magyar Csillagban, a Válaszban, később pedig az 1931-ben alapított Diáriumban közölte verseit. Ötödik kötete, a Meduza 1944-ben jelent meg. Hatodik kötete, A teljesség felé 1945-ben jelent meg. A háború után A háború befejezése Weöres Sándort Csöngén érte Majd rövid ideig Székesfehérvárott dolgozott múzeumi tisztviselőként, s az ottani Vörösmarty Társaságban is tevékenykedett ban három verseskötet: A szerelem ábécéje, Elysium Gyümölcskosár 1947-ben jelent meg A fogak tornáca és a Testtelen nyáj c. kötete Ebben az évben házasságot kötött a nála négy évvel idősebb Károlyi Amy költőnővel. Nászút Rómába. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott. Itt ismerkedett meg Lator Lászlóval. A vadkommunizmus évei Csak műfordítások és gyermekvers-kötetek. Válogatott műfordításai 1958-ban jelentek meg A lélek idézése címmel. Weöres új könyve csak 1955-ben jelenhetett meg. Az Ifjúsági Kiadó ekkor adta ki először Hincz Gyula rajzaival a Bóbitát végén megjelenhetett A hallgatás tornya c. kötete is. A Kádár rendszer első évtizedeiben 1964-ben a Szépirodalmi Kiadó visszautasította a Tűzkút c. kötet kéziratát, a párizsi Magyar Műhely meglepő gyorsasággal kiadta a könyvet, de még ebben az évben a Magvető Kiadó gondozásában Magyarországon is megjelenhetett. 2

3 1967-ben látott napvilágott Weöres Hold és sárkány című könyve ben Edwin Morgan fordításában jelent meg Weöres első angol nyelvű versválogatása, 1970-ben Kossuth-díj 1972-ben megjelent a Psyché ben Három veréb hat szemmel Weöres Csöngén Utolsó évek Weöres utolsó nagy fellépése 1980-ban volt, amikor Károlyi Amyval, Juhász Ferenccel és Nemes Nagy Ágnessel közösen felolvasást tartott a londoni River Side Studióban. A 80-as években még három új verseskötet: 1980-ban az Ének a határban, 1984-ben a Posta messziről és a Kútbanéző 1987-ben. Elveszített eszmélettel január 22-én halt meg Budapesten. Február 9-én temették el Farkasréten. Károlyi Amy Megjelent könyvei Verseskötetek Hideg van. Versek (Pécs, 1934) A kő és az ember. Versek (Pécs, 1935) A teremtés dicsérete. Versek (Pécs, 1938) Bolond Istók (Bp., 1943) Medúza. Versek (Bp., 1944) A teljesség felé (Bp., 1945) A szerelem ábécéje. Versek (Bp., 1946) Elysium. Versek (Bp., 1946) Gyümölcskosár (Bp., 1946) A fogak tornáca (Bp., 1947) Testtelen nyáj (Bp., 1947) A hallgatás tornya (Bp., 1956) Tűzkút (Bp., 1964) Merülő Saturnus (Bp., 1968) Tizenegy szimfónia (Bp., 1973) ABC (Bp., 1974) 111 vers (Bp., 1974) Áthallások (Bp., 1976) Harmincöt vers (Bp., 1978) Baranyai képek (Martyn Ferenc rajzaival, Bp., 1979) Egysoros versek (Szántó Tibor montázsaival, Bp., 1979) 3

4 Ének a határtalanról (Bp., 1980) Weöres Sándor kézírásos könyve (Bp., 1981) Posta messziről (Bp., 1984) Magyar etűdök. Száz kis énekszöveg (Bp., 1985) Kútbanéző (Bp., 1987) A sebzett föld éneke (Bp., 1989) Drámák Theomachia. Drámai költemény (Pécs, 1941) A holdbeli csónakos (Bp., 1941) Hold és sárkány. Két dráma (Bp., 1967) Színjátékok (Bp., 1983) Fairy spring. Freskók és stukkók egy vidám színházba (Bp., 1988) Gyermekkönyvek Bóbita (Bp., 1955) Tarka forgó. 120 vers az év 12 hónapjára (Károlyi Amyval, Bp., 1958) Zimzizim (Bp., 1969) Télország (Reich Károly rajzaival, Bp., 1972) Ha a világ rigó lenne (Bp., 1973) Hetedhét ország (Károlyi Amyval, Bp., 1975) A Holdbéli csónakos kézirata Epikai művei Psyché. Egy hajdani költőnő írásai (Bp., 1972) Mahruh veszése (Békéscsaba, 1982) Írói vonásai Téma: fikción alapszik teremtett világ, de valósnak igyekszik feltüntetni a szerző új irodalmi anyagot teremt Weöres Sándor főleg gyermekirodalommal foglalkozott Műfordított, (ezáltal elmélyült stílusimitáló képessége) Ámor és Psyché 4

5 Psyché 1972-ben jelent meg a Psyché Egy hajdani költőnő írásai c. könyv Weörest mindig érdekelte a XVIII-XIX. század fordulója körüli költészet, ennek a korszaknak az elfeledett költőivel is foglalkozott: Ungvárnémeti Tóth László Kováts József Vályi Nagy Ferenc Dukai Takách Judit Újfalvi Krisztina Molnár Borbála Dukai Takách Judit Ezektől tanultam én nyelvet, fűszeres zamatokat, ijesztő bolondériákat, merészséget. És amikor saját költői ereim ellanyhultak, arra kényszerültem, hogy az ő hajdani nyelvükön és minden szokványra fittyet hányó bátorsággal megszólaljak. Vagyis megszólalt bennem egy idegen, könnyűvérű, szép hajdani hölgy, Psyché, Lónyay Erzsébet, aki nem én vagyok, rám még csak nem is hasonlít. az eredeti kiadás címe: Weöres Sándor. Psyché. (tehát archaizáló helyesírás, de kiderül, hogy ki az igazi szerző) ez Weöres legsikeresebb műve a korában (híres költő + erotika= best seller) műfaja nem meghatározható: verses regény montázsregény (versek és emlékek) életrajzi regény életműimitáció lírai fejlődésregény a főhős egy valósnak feltüntetett fiktív nőalak (Psyché: gr., római mitológiai alak, Ámor felesége lesz, miután sok próbát kiáll, és bebizonyítja szerelmét, az istenek maguk közé emelik. emberi lélek, így a történet a lélek és a szerelem egymásra találásáról szól) Nimfomán hajlam, lázad a kötöttségek ellen (pl. házasság), szókimondó, őszinte, megbotránkoztató életet él, de ellentmondásos jellem, mert mindeközben - őszintén szerelmes Ungvárnémetibe (Laczkóba) - becsületes - külső nőies; belső férfiasan vad A nőies költészetet képviseli: - a jelen történéseiről ír, - nyers valóság=><= allegorikus dolgok - őszinteség, minden életszagú - a tiszta, örök költészet híve Ez személyes költészet, mindenről tudósít, ami a költővel történik (W.S. nak nem szokása az ilyen általában) Szereplők 5

6 A mellékalakok némelyike fiktív, mások valósak fiktív szereplők Ninon, a nővér Gaston, Ninon férje (erőszakos, megerőszakolja a tizennégyéves Lónyai Erzsébetet) Zedlitz Miksa, Psyché férje (sok szabadságot hagy neki, rajong a nőért) valós szereplők Toldy F. Goethe Széchenyi Schiller Kazinczy Beethowen Hölderlin Kisfaludy-testvérek Brunszvik család Toldy Ferenc Goethe Schiller Kazinczy Ferenc Beethowen Hölderlin Kisfaludy Sándor Kisfaludy Károly Mitől tűnik valósnak? - akkori nyelvezet ( nyelvújítás előtti, sok idegen szó, de az idősebb Psychénél már kevesebb) - Ungvárnémeti eredeti verseiből is foglal bele a költő - valós mellékalakok ( úgy beszél róluk a lírai én, mint hús-vér alakokról, Vesseléni Mikának például ő veszi el a szüzességét, általában női nézőpontból közelíti meg őket) - valós helyszínek: Széphalom, Bécs, Németország, Anglia - történelmi keret (Lónyai Erzsébet is a reformmozgalom támogatója) - kül. társadalmi rétegeket mutat be cigányság-köznemesség arisztokrácia-értelmiség Az ifjú Wesselényi Miklós Műfaji sokszínűség epigramma (Christinkához) virágének (La Pleureuse) episztola (Josó neviben Christinának) ecloga anakreoni rokokó dal (Ideál) óda Sokféle versforma szapphói (Tükör előtt) aszklepiadeszi ( Krátky János tsászári gárda kapitán úrhoz) alkaioszi strófa ( Nagy Adelinához) distichon népies formák (Ha megholtam ) 6

7 Sokféle stílusirányzat népiesség (cigány dalok), Rokokó (Ideál), szentimentalizmus, Romantika ( Shelley után, Késértet) Többszörös szerepjáték Elsősorban persze Psyché nézőpontja, de + Toldy Ferenc kritikája + Achátz Márton fiktív töredékes életrajz Psychéről + W.S., mint XX. századi irodalmár Miért írta? Vissza akarta hozni a köztudatba a szerinte méltatlanul hanyagolt költőket. Ezzel tulajdonképpen hiányt pótolt: Berzsenyi, Kazinczy nemzetféltés, nemzetostorozás, a haza felemelkedése, Weöres Sándor szerint ilyen lett volna a költészet, ha nem ezzel kell foglalkozniuk a tehetséges költőknek. 7

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György A magyar kultúra veszteségei Az angyali lírikus: Sárközi György Készítette: Gál Fanni Szolnok, 2012. 2 Tartalomjegyzék Adatlap 3 Sárközi György életműve 4 Képek 11 Hivatkozások 13 Szépirodalmi hivatkozások

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Az árak 2013. december 31-ig érvényesek. Raktári szám: Szerző: Cím: Iskolai ár (Ft)

Az árak 2013. december 31-ig érvényesek. Raktári szám: Szerző: Cím: Iskolai ár (Ft) TREZOR KIADÓ 1149 Budapest, Egressy köz 6. (Az Egressy út 46. mellett!) Telefon/fax: (1) 363-0276 * E-mail: trezorkiado@t-online.hu Internet: http://www.trezorkiado.fw.hu Az árak 2013. december 31-ig érvényesek.

Részletesebben

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR

SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A. képzés Mesteri pályamunka GÁLFFI LÁSZLÓ SZEREP: LÉNÁRD SÁNDOR Témavezető: Huszti Péter egyetemi tanár Készült: 2003. január Mit hagynak ránk holtuk után az öregek?

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

Az avantgárd 1. Kubizmus 2. Futurizmus

Az avantgárd 1. Kubizmus 2. Futurizmus Az avantgárd A XX. század első három évtizedében jelentkező irodalmi és művészeti irányzat, amely a festészetből indult ki. Francia eredetű műszó, jelentése előörs. Áramlatait két csoportba oszthatjuk:

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 50 ÉVES 161 161 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY L. Simon László: Magyar Műhely-kiáltvány. Hommage à Kassák 1 Nagy Pál: A Magyar Műhely 50 éve (Tanulságok) 3 Papp

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 5. szám 2011. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Körtvélyessy Zsolt 15. oldal Legyőzte

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

JÚLIUS az IKSZT ben MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT. Bölcske

JÚLIUS az IKSZT ben MAGYAR CONTINENTAL SINGERS KONCERT. Bölcske Lakossági tájékoztató Bölcske JÚLIUS az IKSZT ben Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületeiben állandó szolgáltatásaink mellett júliusban is sok színes program várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat!

Részletesebben

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út

LATOR LÁSZLÓ. Minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. Kertész Ákos Két vers, két attitûd. Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út WWW.KONYV7.HU XV. ÉVFOLYAM 11 12. SZÁM 2011. JÚNIUS KÖNYV KULTÚRA IRODALOM ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos Két vers, két attitûd Tarján Tamás Akáclombos Üllôi-út Murányi Gábor Politika és

Részletesebben

Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen

Mikszáth Kálmán. Mikszáth Kálmán 33 évesen Mikszáth Kálmán Kiscsoltói Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847. január 16. Budapest, Józsefváros, 1910. május 28.) író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő. Mikszáth Kálmán 33 évesen Kisnemesi

Részletesebben

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció

A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Dévavári Zoltán A Bácsmegyei Napló, Dettre János és az októbrista emigráció Az 1918 1920-as impériumváltást követően az orientációs pontot vesztett, megtizedelődött magyar értelmiség és a szerveződés kérdésében

Részletesebben

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról.

ORAVECZ IMRE. Kemény István kötetérôl. L. I. Lázár. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar kivándorlásról. KÖNYV KULTÚRA IRODALOM WWW.KONYV7.HU XVI. ÉVFOLYAM 2012. 6. SZÁM ÁRA 640 FT Az ars poeticához méltón Kemény István kötetérôl Beszélgetés egy rejtôzködô íróval L. I. Lázár Párkapcsolati történetek Nyáry

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország

Richard Huck Scarry. Mászkál, figyel, rajzol. Budapesten. XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Díszvendég: Törökország XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 1. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Díszvendég: Törökország Muhsine Helimoǧlu Yavuz a török irodalomról Závada Pál a Természetes fényrôl

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Varga Mihály Tudós tanár Kecskeméten Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Hajnóczy Iván igazi történelmi családnak a sarja. Jól mutatja ezt az 1928-ban megjelent családtörténeti munkája, amely a Hajnóczyak

Részletesebben