Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária"

Átírás

1

2 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából

3 Bevezető június 22-én lenne 100 éves a bravúrosan verselő, sajátos hangú, egyik legtermékenyebb költőnk. Írt prózát, színműveket, mesejátékokat, oratóriumdrámát és egyfelvonásos drámai költeményt is. Műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin, kínai szerzők műveinek tolmácsolásával január 22-én, hetvenhat éves korában hunyt el. Ajánló bibliográfiánkkal tisztelgünk az embernek és gazdag munkásságának. Először röviden ismertetjük életét, mind magánéleti mind irodalmi munkásságának szempontjából. Majd következik műveinek kronologikus és szelektív felsorolása a teljesség igényével. Műfordításai, irodalomtudományi művei és publicisztikai írásai. A róla szóló irodalomtudományi, életrajzi művek és bibliográfiák, biobibliográfiák kronologikus felsorolása. Az ajánló bibliográfia az AEVKMK állományában jelenleg is megtalálható és az olvasóközönség számára elérhető bármilyen jellegű ral kapcsolatos vagy általa írt művek ajánló bibliográfiája. Nem csak könyvek, hanem hangzó anyag (bakelit lemez, magnetofon kazetta, CD-lemez) és mozgókép (DVD-lemez, VHS kazetta) is található az ajánló bibliográfiában. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Tartalomjegyzék... 1 Élete... 2 Művei... 4 Szépirodalmi művek... 4 Halála után megjelent kötetek... 5 Életműkiadások... 5 Válogatások... 5 Műfordítások... 5 Halála után megjelent fordítások... 7 Válogatások... 7 Irodalomtudományi művek... 7 Publicisztikai írások... 7 Irodalom... 8 Bibliográfiák... 8 vonatkozásában a bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ állományából készült ajánló bibliográfia Források

4 Élete Született Szombathelyen, június 22-én, elhunyt Budapesten január 22-én. Költő, író, műfordító, irodalomtudós. Felesége, Károlyi Amy költő. Édesapja, id. hivatásos katona, huszártiszt, földbirtokos volt; édesanyja, Blaskovich Mária nagyszebeni, gazdag szerb polgárcsaládból származott. A pápai evangélikus elemi iskolában kezdte meg, majd a csöngei evangélikus elemi iskolában ( ) folytatta tanulmányait. Csöngén azonban rossz egészségi állapota miatt hamarosan magántanuló lett, az elemi iskolát így végezte el ben beiratkozott a szombathelyi Faludi Ferenc Reálgimnáziumba, ebben az időszakban Pável Ágoston kosztos diákja volt, és Pávellel a későbbiekben is fennmaradt atyai jó viszonya júliusában a szombathelyi Hír közölte első novelláját (Egyszer régen...), ősszel négy verse jelent meg az Erőben. Elküldte első verseit Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket ben, a hatodik osztályból még bizonyítványosztás előtt kimaradt, attól félve, hogy úgyis megbuktatják nyarán felkereste Kosztolányi Dezsőt a Logodi utcában, valamint személyesen is kapcsolatba került Babits Mihállyal. Még ebben az évben átment Győrbe, ahol magántanulóként újra el kellett végeznie a hatodik osztályt, s ettől kezdve már nyilvános, rendes tanulóként folytatta tanulmányait től Sopronban tanult, ahol 1932 júniusában érettségizett végen néhány versét elküldte Babitsnak, aki a Nyugat számában kinyomtatta Hajnal című versét (amelyet Weöres 1934-ben Cselédlányok címmel vett fel első kötetébe) telén két újabb verset (Jajgatás, Kicsinyesek) is megjelentetett, 1941-ig, a folyóirat fennállásáig pedig összesen 64-et. Az érettségi után másfél évig apja gazdaságán dolgozott őszén Pécsre utazott, és beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd átiratkozott a bölcsészkarra (földrajz-történelem szakra), végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt a Batsányi Kör és a Janus Pannonius Társaság munkájába is bekapcsolódott. Ekkoriban kötött barátságot Takáts Gyulával, Tatay Sándorral és Fülep Lajos professzorral, valamint szoros kapcsolatot ápolt Csorba Győzővel, a Budapesten élő Vas Istvánnal, Jékely Zoltánnal és a debreceni Kiss Tamással is. Egyetemi évei alatt megalapította a Pécs jelképére utaló Öttorony című folyóiratot ben Kárpáti Aurél Új Magyar Líra című válogatásában már is helyett kapott, 1935-ben pedig napvilágot látott a tizenkét fiatal költőt felvonultató Korunk című antológia ben Weöres Baumgarten-jutalomban, egy évvel később Baumgarten-díjban részesült, amelyből későbbi utazásait fizette nyarán északeurópai, 1937 elején pedig hosszú távol-keleti utazást tett: A genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon át Egyiptomba vezetett az útja, majd az arab és az indiai vizeken áthaladva Bombay következett, végül India és a mai Srí Lanka területét elhagyva eljutott Szingapúrba, Manilába és Sanghajba is. Az egyetem elvégzését követően Halasy Nagy József vezetésével írta meg doktori disszertációját (A vers születése) ben doktorrá avatták, doktori disszertációját pedig még ugyanebben az évben kiadta a Pannónia című egyetemi folyóirat. Pécsen 1941-ben állították fel a Városi Könyvtárat, amelynek megszervezésével és vezetésével t bízták meg. Mivel ehhez a munkához neki sem könyvtárosi végzettsége, sem gyakorlata nem volt, ezért a gyakorlóév egy részét Várkonyi Nándor mellett a pécsi egyetem könyvtárában, másik részét a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárában töltötte. A Nyugat augusztusi megszűnése után Weöres a Sorsunkon kívül elsősorban a Magyar Csillagban, a Válaszban, később pedig a Diáriumban közölte verseit. Eközben az Öttorony szerkesztőségén belül már 1941-től - leginkább esztétikai, 2

5 irodalmi jellegű - ellentétek alakultak ki. és Csorba Győző formálisan kiváltak a szerkesztőségből, de 1942 nyaráig továbbra is részt vettek annak munkájában júliusában Weöres végképp kivált a szerkesztőségből. A költő 1943 őszén Budapestre költözött, és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lett. A második világháború befejezésekor viszont már Csöngén tartózkodott, és a következő évet is az apai birtokon töltötte, majd rövid ideig Székesfehérváron dolgozott múzeumi tisztviselőként, és az ottani Vörösmarty Társaságban is tevékenykedett ban Weöres házasságot kötött Károlyi Amyval, akivel első utazásuk Rómába vezetett. Olaszországból visszatérve Weöres a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott, itt ismerkedett meg Lator Lászlóval. A házaspár ekkoriban a Törökvész út 3/c szám alatti erkélyes házban lakott. Weöres 1959-ben két hosszabb utazást is tett feleségével: májusban Kínába, ősszel pedig Görögországba látogattak. A 60-as évek elején eljutottak Dubrovnikba, 1965-ben pedig New Yorkba júliusában a házaspár elutazott Londonba, ahol Weöres felolvasást tartott a Szepsi Csombor Kör estjén ben megkapta a Kossuth-díjat, valamint az osztrák állam elismerő díját is. A Kossuthdíjjal járó pénzösszegből Pásztor Béla emlékére díjat alapított ben jelent meg Weöres első angol nyelvű versválogatása Edwin Morgan fordításában, amelyet egy évvel később a német Suhrkamp Kiadó által készített Der von Ungarn című kötet követett ben feleségével elköltöztek a Muraközi utca 10/A szám alatti kertes házba, Weöres itt lakott haláláig. Utolsó nagy fellépése 1980-ban volt, amikor Károlyi Amyval, Juhász Ferenccel és Nemes Nagy Ágnessel közösen felolvasást tartott a londoni River Side Studióban ben Forintos-díj elismerésben részesült. Elveszített eszmélettel január 22-én halt meg Budapesten. Február 9-én temették el Farkasréten. 3

6 Művei Szépirodalmi művek Hideg van. Versek. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, Pécs, 1934 A kő és az ember. Versek. Nyugat, Pécs, 1935 A teremtés dicsérete. Versek. Janus Pannonius Társaság, Pécs, 1938 A holdbeli csónakos. Kalandos játék húsz képben. Budapest, 1941 Theomachia. Drámai költemény. Dunántúli Könyvkiadó, Pécs, 1941 Bolond Istók. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1943 Medúza. Versek. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944 A teljesség felé. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest, 1945 A szerelem ábécéje. Versek. Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1946 Elysium. Versek. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest, 1946 Gyümölcskosár. Versek. Hincz Gyula rajzaival. Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1946 A fogak tornáca. Versek. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947 Testtelen nyáj. Budapest, 1947 Bóbita. Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1955 A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956 Tarka forgó. 120 vers az év 12 hónapjára (Károlyi Amyvel). Magvető Kiadó, Budapest, 1958 Tűzkút. Magvető Kiadó, Budapest, 1964 Hold és sárkány. Két dráma (A holdbeli csónakos; Octopus). Magvető Kiadó, Budapest, 1967 Merülő Saturnus. Magvető Kiadó, Budapest, 1968 Zimzizim. Móra Kiadó, Budapest, 1969 Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Magvető Kiadó, Budapest, 1972 Télország. Reich Károly rajzaival. Móra Kiadó, Budapest, 1972 Ha a világ rigó lenne. Móra Kiadó, Budapest, 1973 Tizenegy szimfónia. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973 Abc. Magyar Helikon Könyvkiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, vers. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974 Hetedhét ország (Károlyi Amyvel). Kossuth Kiadó, Budapest, 1975 Áthallások. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976 Harmincöt vers. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978 Baranyai képek (Martyn Ferenc rajzaival). Képzőművészeti Alapítvány, Budapest, 1979 Egysoros versek. Szántó Tibor montázsaival. Magyar Helikon-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 Szent György és a sárkány. Nemzeti Színház, Budapest, 1979 Ének a határtalanról. Magvető Kiadó, Budapest, 1980 kézírásos könyve. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981 Mahruh veszése. Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1982 Színjátékok. Magvető Kiadó, Budapest, 1983 Posta messziről. Magvető Kiadó, Budapest,

7 Magyar etűdök. Száz kis énekszöveg. Budapest, 1985 Kútbanéző. Magvető Kiadó, Budapest, 1987 Fairy spring. Freskók és stukkók egy vidám színházba. Helikon, Budapest, 1988 A kétfejű fenevad avagy Pécs 1686-ban. Történelmi panoptikum 2 részben. Madách Színház, Budapest, 1989 A sebzett föld éneke. Magvető Kiadó, Budapest, 1989 Halála után megjelent kötetek Szent Miklós. Budapest, 1992 Szó és kép. Pesti Szalon, Budapest, 1993 Fantaisie orientale. Borda Antikvárium, Budapest, 1994 Priapos. Pajzán versek. Helikon, Budapest, 2001 Octopus, avagy Szent György és a Sárkány históriája. Tragikomédia öt felvonásban, két részben. Balassi Kiadó-Katona József Színház, Budapest, 2002 Holdaskönyv (Pásztor Bélával). Napkút Kiadó, Budapest, 2004 Színjátékok. Argumentum Kiadó, Budapest, 2005 Életműkiadások Egybegyűjtött írások I-II. Magvető Kiadó, Budapest, 1970 Egybegyűjtött írások III. Magvető Kiadó, Budapest, 1975 Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003 Válogatások Válogatott versek. Magvető Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976 legszebb versei. Albatrosz Kiadó, Bukarest, 1985 Eternal moment. Selected poems (Alan Dixon fordítása). Corvina Kiadó-London New Rivers Press, Budapest-Saint Paul, 1988 Sok tünemény. Válogatott versek. Pesti Szalon, Budapest, 1993 válogatott versei I-III. Unikornis Kiadó, Budapest, 1996 Műfordítások Po Csü-Ji: Po Csü-Ji versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952 Sevcsenko, Tarasz Grigorevics: Kobzos. Válogatott költemények. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1953 Csü Jüan: Csü Jüan versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954 Kipling, Joseph Rudyard: A dzsungel könyve [versbetétek] Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1954 Rusztaveli: A tigrisbőrös lovag. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest,

8 García Lorca, Federico: Toreádorsirató. Válogatott költemények és színművek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957, , 49., , , , 113., , 121., 130., 133., , , 250., 261., 273. Lermontov, Mihail Jurjevics: Válogatott költemények. Európa Kiadó, Budapest, 1957, 55., 58., 62., , 120., 124., 156., 169. Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Vlagyimir Majakovszkij válogatott művei I. Európa Kiadó, Budapest, 1957, Lao-Ce: Tao Te King. Az Út és Erény könyve. Európa Kiadó, Budapest, 1958 Brjuszov, Valerij Jakovlevics: Valerij Brjuszov válogatott költeményei. Magvető Kiadó, Budapest, 1959 Mao Ce-Tung: Mao Ce-tung 21 verse. Magvető Kiadó, Budapest, 1959 Scott, Walter: Rob Roy [versbetétek] Móra Kiadó, Budapest, 1959 Guillén, Nicolás: Kubai elégia. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1961, , , Shakespeare, William: VIII. Henrik. Móra Kiadó, Budapest, 1961 Shakespeare, William: Vénusz és Adonisz. In: Shakespeare összes művei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961, 7. kötet, Shelley, Percy Bysshe: A megszabadított Prometheus. Lírai dráma négy felvonásban. Móra Kiadó, Budapest, 1961 Tourneur, Cyril: A bosszúálló tragédiája. In: Angol reneszánsz drámák, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961, 2. kötet, Follain, Jean: Az élet képei. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1964, 43., 70., 75. Mallarmé, Stéphane: Mallarmé költeményei. Magyar Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1964 Scott, Walter: Puritánok utódai [versbetétek]. Európa Kiadó, Budapest, 1964 Ho Si Minh: Börtönnapló. Európa Kiadó, Budapest, 1965 Moliere: Férjek iskolája. In: Moliere összes színművei, Magyar Helikon, 1965, 1. kötet, Cosbuc, George: Coşbuc legszebb versei. Ifjúsági Kiadó, Bukarest, 1966, Lermontov, Mihail Jurjevics: Lermontov válogatott művei. Európa Kiadó, Budapest, 1974, 75., 79., 84., , 113., 117. Novomesky, Laco: Válogatott versek. Madách Kiadó, Bratislava, 1974, 15., 87., 94. Santarcangeli, Paolo: Szökőár. Európa Kiadó, Budapest, 1974 Wolker, Jiří: Ballada az álomról. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1974, , 46. Brjuszov, Valerij Jakovlevics: A városhoz. Válogatott versek. Magyar Helikon, Budapest, 1975, 7 9., , 44., , Cummings, Edward Estlin: E. E. Cummings 99 verse. Európa Kiadó, Budapest, 1975 Herbert, Zbigniew: Az angyal kihallgatása. Európa Kiadó, Budapest, 1979 Szepsi Csombor Márton: Europica varietas... [versbetétek] Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 Dzsajadéva: Gíta Govinda. Magvető Kiadó, Budapest, 1982 Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Vlagyimir Majakovszkij válogatott versei. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982, , , Pannonius, Janus: Janus Pannonius válogatott munkái. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982, 14., 19., 24., 42., 63., 110.,

9 Kalmár György: Kalmár György utazásai. Magyar Iparművészeti Főiskola Tipográfiai Tanszék, Budapest, 1983 Mander, Karel van: Híneves németalföldi és német festők élete [versbetétek]. Helikon, Budapest, 1987 Halála után megjelent fordítások Dobos László (szerk.): A pillangó álma. A régi Kína bölcsessége. Helikon, Budapest, 1992 Lator László (szerk.): Janus Pannonius és Balassi Bálint válogatott költeményei. Unikornis Kiadó, Budapest, 1994, 7 10., 15., 23., , , 33., 37., , , 63., Puskin, Alekszandr Szergejevics: Alekszandr Szergejevics Puskin legszebb versei. Móra Kiadó, Budapest, 1995 Amaru Bhartrihari: Vágyzuhatag. Amaru és Bhartrihari szanszkrit verseiből. Terebess, Budapest, 1997 Qu Yuan: Kilenc varázsének. Csü Jüan: Kilenc dal. Balassi Kiadó, Budapest, 1998 Tőkei Ferenc: A kínai zene elméletéről [függelék] Argumentum Kiadó, Budapest, 1998 Scott, Walter: Ivanhoe [versbetétek] Kossuth Kiadó, Budapest, 2006 Válogatások A lélek idézése. Műfordítások. Európa Könyviadó, Budapest, 1958 Egybegyűjtött műfordítások. Magvető Kiadó, Budapest, 1976 Irodalomtudományi művek A vers születése [doktori disszertáció; 1939] Népszabadság, április 15. Beney Zsuzsa lírája = Domokos Mátyás (szerk.): Költők egymás közt. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969, 39. Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 Publicisztikai írások Egy versfordító emlékezete. A Könyv, 1964, 207. Tiltakozás egy kalózkiadás ellen. Élet és Irodalom, 1964/12. Önvallomás. Tükör, január 19. Adyra emlékezünk. Tiszatáj, 1969/1., Dolgozószobám. Új Írás, 1971/12., 159. Bevezető Csernus Mariann Psyché-estjéhez. Élet és Irodalom, március 18. Milyen szerepe van a költő életében a fordításnak? Filológiai Közlöny, 1972/3 4.,

10 Irodalom Bibliográfiák Zimáné Lengyel Vera (szerk.):. Bibliográfia. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 1979 Szekér Zsuzsa (szerk.):. Válogatott bibliográfia. Zala Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1988 Orosz Enikő (szerk.): 90 éve született. Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen, 2003 Bónyi Adorján: Mint csillag az égen. Pesti Hírlap, 1929/84. Illyés Gyula: Hideg van. versei Nyugat, 1934/ Korvin Sándor: A harmadik nemzedék költői. Korunk, 1935/7 8. Kelemen János: Költő a költészet ellen. Szabad Szó, december 7. Bóka László: Versek, végre versek! Új Magyarország, február 27. Csorba Győző: új könyvei. Sorsunk, 1946, Fehér Rózsa:, a költő. Színház, 1946, Hamvas Béla: A teljesség felé. Diárium, 1946, Kardos László: új versei (Elysium) Magyarok, 1946, Lengyel Balázs: Költők és utak (Elysium) Újhold, 1946, Trencsényi-Waldapfel Imre: Az újabb magyar gyerekirodalom. Magyarok, 1946, Vajda Endre: új könyvei. Válasz, 1946, Zelk Zoltán: : Elysium. Szabadság, 1946/ Bajcsa András: A fogak tornáca. Sorsunk, 1947, Bajcsa András:. A költő arcképéhez. Sorsunk, 1947, Hamvas Béla: A fogak tornáca. Diárium, 1947, Hárs László: Könyvek között (A fogak tornáca) Szivárvány, 1947/34. Herczeg György: Irodalmi vihar egy pohár Eidolonban. Laczkó Géza, Pátzay Pál, Fodor József, Turóczi Trostler József, Erdődy János, Kassák Lajos, Gellért Oszkár, Zathureczky Ede nyilatkozik Eidolon c. verséről. Szivárvány, 1947/4. Kósa János: : A fogak tornáca. Hazánk, 1947/15. Rónay György: A teljesség felé? Vigilia, 1947, Rozgonyi Iván: az iskolában. Egy paradoxon kórképe. Vigilia, 1947,

11 Szentkuthy Miklós: Elvek és arcok:. Magyarok, 1947, Szigeti József: Magyar líra 1947-ben. Forum, 1947, Tóth Sándor: Eidolon, a kettősképlet. Újhold, 1947, Sőtér István:. Válasz, 1948, Reményi József: Sándor Weöres. The Modern Language Journal, 1949, Vargha Kálmán: : Bóbita. Irodalmi Tájékoztató, 1955, 170. Bernáth Árpád: Egy Weöres-vers értelmezése és az egzakt irodalomtudomány. Kritika, 1956/9., Hajdú András: A Bóbita ritmikája. Csillag, 1956, Rónay György: Az olvasó naplója. : Bóbita. Vigilia, 1956, Sík Csaba: : Bóbita. Alföld, 1956, Héra Zoltán: Fatalista költő. válogatott verseiről. Népszabadság, március 31. Szabolcsi Miklós: költészetéről. Irodalomtörténet, 1957, Beney Zsuzsa: A hallgatás tornya. Jegyzetek költészetéről. Vigilia, 1958, Lengyel Balázs: A lélek idézése. műfordításai. Élet és Irodalom, 1958/23. Sükösd Mihály: Weöres és világa. Kortárs, 1958, Timár György: Mágia és népiség. : A lélek idézése. Nagyvilág, 1958, Vajda György Mihály: : A lélek idézése. Népszabadság, június Hegedüs Géza: És még két probléma. és Juhász Ferenc versformáiról = Uő.: A költői mesterség. Bevezetés a magyar verstanba. Móra Ferenc Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1959, Nagy Péter: újabb verseiről. Új Írás, 1961, Nyéki Lajos: Miért szép? Egy -versről. Barbár dal. Irodalmi Újság, 1961/ Csorba Győző: Levél hoz. Jelenkor, 1963, Rónay György: ötven éves. Élet és Irodalom, 1963/25. 9

12 Bata Imre: A Weöres-vers közelítése. Magyar Műhely, 1964/10., Bata Imre: Vers és logika. : Tűzkút. Kritika, 1964/10., B. Nagy Ernő: Gondolatok a Weöres-líra geneziséről. Napjaink, július 7. Cs. Szabó László: Negyvenhat perc a költővel. Magyar Műhely, 1964/7 8., Cs. Szabó László: ról. Magyar Műhely, 1964/7 8., Fenyő István: Tűzkút. Új Írás, 1964, Gömöri György: Weöres groteszkjei. Magyar Műhely, 1964/7 8., Hajdú András: Még egyszer a Bóbita ritmikájáról Változat egy 1956-os Csillagcikkre. Magyar Műhely, 1964/7 8., Határ Győző: Csokonaitól Weöresig. Magyar Műhely, 1964/7 8. Kibédi Varga Áron: Az idő árnyékában. Magyar Műhely, 1964/7 8., Kozocsa Sándor: Emlék és élmény. Találkozásom ral. Magyar Műhely, 1964/7 8., Kulcsár János: : Tűzkút. Életünk, 1964, Martinkó András: Antik Pásztori Múzsa 1964-ben. ( Antik ecloga c. verséről) Kritika, 1964/4., Nyéki Lajos: Az ezerarcú Orfeusz. műfordításai. Magyar Műhely, 1964/7 8., Nyéki Lajos: Jelek a harmadik évezrednek. : Tűzkút. Új Látóhatár, 1964, Petrovácz Oszkár: Én vállakozni mertem... Életünk, 1964, Poszler György: és Károlyi Amy a Tanítóképző Intézet klubjában. Életünk, 1964, Réz Pál: Látogatóban nál. Élet és Irodalom, 1964/34. Simon Zoltán: Két mítosz. Gondolatok költészetéről a Tűzkút ürügyén. Alföld, 1964, Szabolcsi Miklós: új versei. Élet és Irodalom, 1964/21. Székely Boldizsár: Házifeladat a Medeiáról. Magyar Műhely, 1964/7 8., Tellér Gyula: Gondolatok a forma kérdéséről egy Weöres-vers kapcsán (Ablak az éjben) Magyar Műhely, 1964/7 8., Török Endre: Lírai mozdulat a végtelenbe. : Tűzkút. Kortárs, 1964, Vajda Endre: Mallarmé magyarul. Nagyvilág, 1964, Várkonyi Nándor: pécsi évei. Életünk, 1964/1., Wiener Pál: Weöres és a gyerekek világa. Magyar Műhely, 1964/7 8., Cs. Nagy István: Weöres Bóbitája. Életünk, 1965, Dutka Mária: Gyermekjátékok. Magyar Nemzet, augusztus 8. E. Fehér Pál: Világszemlélet? Világnézet! Kritika, 1965/4., Timár György: Tűzkút. The Hungarian P.E.N., 1965, Bóka László: : Medúza. = Uő.: Válogatott tanulmányok. Magvető Kiadó, Budapest, 1966, Hoppál Mihály: Gyermekeknek szóló könyvek. Alföld, 1966/4. 10

13 Kardos Tibor: Megjegyzések nak a Színjáték első öt énekéből készült fordításához. Filológiai Közlöny, 1966/1 2., Utasi Csaba: A weöresi vers átváltozása. Új Symposion, 1966/14 15., Czigány György: Borsos Miklós és. Látóhatár, 1967, Gy. I. [Györe Imre]: Hold és sárkány. színművei. Magyar Nemzet, október 1. Héra Zoltán: Sárkányok és sárkányölők. Népszabadság, szeptember 16. Hornyik Miklós: Műhelybeszélgetés a költészetről a Hold és sárkány szerzőjével. Híd, 1967, Lengyel József: Megcsontosodott költő? Vagy gipszbe rakott kritika? = Uő.: Tükrök. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1967/11, Nagy Péter: Bengáli tűz és fáklyakorom. drámakötete. Élet és Irodalom, 1967/36. Rónay György: Az olvasó naplója. : Hold és sárkány. Vigilia, 1967, Bata Imre: Egy versmodell természetrajza. Merülő Saturnusának néhány formai vonása. Valóság, 1968/8., Bata Imre: Hold és sárkány. Új Írás, 1968/1., Bori Imre: Könyvről könyvre. drámái. Híd, 1968, Faragó Vilmos: Átváltozások. Élet és Irodalom, 1968/20. Kassai Kelemen János: : Merülő Saturnus. Tiszatáj, 1968, Kun András: : Merülő Saturnus. Alföld, 1968/8., Maróti Lajos: Merülő Saturnus. verskötete. Napjaink, 1968/9., 10. Szilágyi Vilmos: Elvek és eszmék költészetében. Alföld, 1968/6., Szilágyi Vilmos: Költészet és színpad találkozása. : Hold és sárkány. Alföld, 1968/7., Tóth Dezső: A tegnap vagy a holnap költészete? Népszabadság, május 21. Tüskés Tibor: Könyvről könyvre. : Merülő Saturnus. Jelenkor, 1968, Egri Péter: Merülő Saturnus. Irodalomtörténet, 1969, Lengyel Balázs: és a Merülő Saturnus. Vigilia, 1969, Petőfi S. János: Kompozíció és jelentés. Új Symposion, 1969/53., Tűz Tamás: Teremtő kaméleon (: Merülő Saturnus) Irodalmi Újság, 1969/20 21., 6. Zsigmond Endre: A legfontosabb olvasóknak. Új Látóhatár, 1969, Bata Imre: költészete. Jelenkor, 1970, Bertha Bulcsu: Interjú ral. Jelenkor, 1970, Csiky Ágnes Mária: Proteusz német köntösben. Új Látóhatár, 1970, Danyi Magdolna: A Néma zene megközelítése. Új Symposion, 1970/65.,

14 Faragó Vilmos: Szerkesztői jegyzet A megőrölt vers c. burleszkjéről. Élet és Irodalom, 1970/15. Fáy Ferenc: A halhatatlanság titka. Irodalmi Újság, március 15. Földényi László: Vers vagy nem vers? Hozzászólás Faragó Vilmos jegyzetéhez. Élet és Irodalom, 1970/19. Héra Zoltán: Kerek világ. Egybegyűjtött írásairól. Népszabadság, május 31. Kabdebó Lóránt: Kozmikus bukolika. költészetéről. Tiszatáj, 1970, Kálnoky László: Termésbetakarítás. Szubjektív jegyzetek egybegyűjtött írásairól. Élet és Irodalom, 1970/22. Koczkás Sándor: Költő legendák nélkül. : Egybegyűjtött írások. Kritika, 1970/9., Koncsol László: Tapogatózás világában. Irodalmi Szemle, 1970, Lukácsy András: Játékos költői kozmosz. egybegyűjtött munkái. Magyar Hírlap, június 12. Mezei András:. Élet és Irodalom, 1970/14. Mezei András: köszöntése (a Kossuth-díj átvétele alkalmából) Élet és Irodalom, 1970/14. Skrobinec, Jurij: ukrán szemmel. Jelenkor, 1970, Sulyok Vince: Objektív kritika pedig nincsen! Irodalmi Újság, 1970/3. Szabó Ferenc: és Károlyi Amy interjúja a vatikáni rádióban. Vigilia, 1970, Szekrényesy Júlia: Művészekről művészetről. Interjú ral. Magyar Hírlap, május 2. Vargha Balázs: Irodalmi városképek. városai. Budapest, 1970/11., Ablonczy László: : A holdbéli csónakos. Alföld, 1971/4., Ember Marianne: Hogyan lehet a film hatékony formáló erő? Interjú Weöres Sándorral. Filmkultúra, 1971/4., Erki Edit: Az emberi szó jelene és jövője. telefoninterjúja. Új Írás, 1971/3., Földes Anna: A férfi a teremtő, a nő az éltető erő. Interjú ral. Nők Lapja, 1971 Pályi András: Drámák humorral. : Holdbéli csónakos. Kortárs, 1971, Sipos Lajos: Adalékok pályakezdéséhez. Irodalomtörténet, 1971, Tarján Tamás: Felnőtt játékok. : A holdbéli csónakos. Napjaink, 1971/5., 4. Vadas József: Mítoszok holdfényben. : Egybegyűjtött írások. Irodalomtörténet, 1971, Bata Imre: Weöres Psychéje. Jelenkor, 1972, Bata Imre:. Irodalmi Szemle, 1972,

15 Bertha Bulcsu: = Uő.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1972, 301. Cselényi László: Látogatóban nál. Irodalmi Szemle, 1972 Cs. Nagy István: Weöres a Bóbita után. Életünk, 1972, Demény Ottó: Psyché. Magyar Hírlap, december 23. Galsai Pongrác: A költő és a sárkány. : Szent György és a Sárkány. Élet és Irodalom, 1972/21. Kardos Tibor: pályaképe = Uő.: Élő humanizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1972, Keszi Imre: Ady és Psyché. Élet és Irodalom, augusztus 12. Lengyel Balázs: A Weöres-Psyché. Élet és Irodalom, 1972/52. Lengyel Balázs: és a Merülő Saturnus. = Uő.: Hagyomány és kísérlet. Magvető Kiadó, Budapest, 1972, Moldován Domokos: Magnetofonbeszélgetés Kodály Zoltánról és Károlyi Amy költőkkel.' Forrás, 1972/3., Palkó István: A művészi képlátás pszichogenezise és karakterisztikumai Weöresnél. Híd, 1972/2. Simon Zoltán: Psyché. Alföld, 1973/5., Somlyó György: Fiú-e vagy lány? Megjegyzések Psychéjéhez. Új Írás, 1972/8., Alexa Károly: Psyché új mitológiája. Népszabadság, április 1. Bányai János: : Psyché = Uő.: Könyv és kritika I. Forum Kiadó, Újvidék, 1973, Bárdosi Németh János: Emlékek ról. Jelenkor, 1973, Bata Imre: Weöres drámái. Jelenkor, 1973, Beney Zsuzsa: Salve Regina. költeményéről. Vigilia, 1973, Bozóky Éva: A vers: villám. Beszélgetés ral. Könyvtáros, 1973, Csetri Lajos: : Psyché. Kortárs, 1973, Gál István: levelei Babitshoz és Kosztolányihoz. Filológiai Közlöny, 1973, Hajdu Ráfis Gábor Juhász Béla: Még néhány szó... (: Psyché.) Kritika, 1973/5., Héra Zoltán: szimfóniái. Népszabadság, október 14. Kiss Tamás:. Arcképvázlat és krónika 60. születésnapján. Alföld, 1973/7., Lengyel Balázs: Illyés, Weöres, Nagy László. Élet és Irodalom, november 10. Lengyel József: Jegyzet egy rendkívüli regényről (: Psyché.) Új Írás, 1973/3., 95. Lengyel Balázs: Tartóoszlopok. köszöntése. Élet és Irodalom, 1973/25. Molnár Ildikó: Adalékok a költői nyelv hangtanához. Az alliteráció költészetében. Magyar Nyelv, 1973, Nemes Nagy Ágnes: Áriel, Óperenciák. Nagyvilág, 1973, Nyerges András: Tizenegy szimfónia. Kritika, 1973/11.,

16 1974 Olasz Sándor: : Psyché. Tiszatáj, 1973/4., Rónay László: szimfóniái. Vigilia, 1973, Sonkoly István: megzenésített versei. Életünk, 1973, Szekér Endre: A hatvanéves köszöntése. Forrás, 1973/6., Szőcs Géza: A parton Proteus alakoskodik. Korunk, 1973/12. Takáts Gyula: köszöntése. Életünk, 1973, Tamás Attila: költészetéről = Uő.: Irodalom és emberi teljesség. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1973, Tüskés Tibor: köszöntése. Kortárs, 1973/7. Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés ral. Népszabadság, december 22. Cs. Nagy István: Weöres válogatott gyermekversei. Életünk, 1974, Horgas Béla: Mab királyné fogatán (Ha a világ rigó lenne) Élet és Irodalom, 1974/17. Kenyeres Zoltán: Mítosz és játék. Bevezetés költészetébe = Uő.: Gondolkodó irodalom. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1974, Miklós Pál: Psychéje. Literatura, 1974/4., Simon István: Írószobám. Beszélgetés ral. Kortárs, 1974, Szakolczay Lajos: Napok, holdak, csillagok. Magyar Hírlap, június 8. Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alföld, 1974/7., Tűz Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai = Uő.: Angyal, mondd ki csak félig. Amerikai Magyar Írók, Oakville, 1974, Zalabai Zsigmond: A jövendő költészete. és Csokonai = Uő.: A vers túloldalán. Tanulmányok. Madách Kiadó Szépirodalmi Kiadó, Bratislava Budapest, 1974, Zay László: : Ha a világ rigó lenne. Magyar Nemzet, július Alföldy Jenő: Süllyed-e hajója? Élet és Irodalom, 1975/41. Czakó Gábor: Interjú ral. Síppal-dobbal, 1975/4., Czigány György: Változatok az élő hangra. Jelenkor, 1975, Cs. Nagy István: Mai magyar verstechnikák. A weöresi műhely. Könyv és Nevelés, 1975/2. G. Szabó László: Szavakból katedrális. Tizenegy szimfóniájáról. Irodalomtörténet, 1975, Kiss Károly: Keresztül-kasul a költészeten. Beszélgetés ral. Magyar Nemzet, október 5. Laczkó András: Takáts és Weöres egymás első kötetéről. Életünk, 1975, Moldován Domokos: Beszélgetés ral. Forrás, 1975/11., Pongrácz Elemér: Mezzofanti magyar versei. ciklusához. Kortárs, 1975/10. Szabó György: Weöres Paradicsoma (Egybegyűjtött írások) Élet és Irodalom, 1975/34. Szilágyi Ákos: A weöresi magatartás. Kritika, 1975/8., Tóbiás Áron: hangszalagon. Életünk, 1975, Vas István: ról. Mért vijjog a saskeselyű? Kortárs, 1975,

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ

AZEN ORSZÁGOM. In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ AZEN ORSZÁGOM In memóriám Jékely Zoltán NAP KIADÓ TARTALOM ELTŰNIK EGY VILÁG Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig (Részlet. In: Pomogáts Béla: Jékely Zoltán. Bp., Akadémiai, 1986) 7 Áprily Lajos: Denevér

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg

Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg a "részeges óvodás". 4 évesen olyan verseket ír, hogy beszerkeszti

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY

HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY HAVON DELELŐ SZIVÁRVÁNY In memóriám N ag y László N a p K ia d ó TARTALOM Sz e r e l m e m, c so n t t ö r ő é l e t Nagy László: Bemutatkozás (Valóság, 1947/12. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Példány adatok: CD4397 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25 CD5625 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25

Példány adatok: CD4397 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25 CD5625 A 25 Fz (HANGZÓ HELIKON) 25 A 25 Ady / Ady Endre ; előadó Cseh Tamás ; zsz. Novák János. Budapest : Helikon, 2004. 1 CD (57.57 perc) + Könyv: 158541 (CD5625). (Hangzó Helikon) 9789632088914. ISBN 978 963 2088 91 4 : 4490,- Ft 894.511-1Ady

Részletesebben

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ

SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ SZIKLAK ALATT TATAY SÁNDOR EMLÉKEZETE NAP KIADÓ TARTALOM Bertha Bulcsú: Beszélgetés Tatay Sándorral (In: Bertha Bulcsú: írók műhelyében. Szépirodalmi, Bp. 1973.) 5 JELEK A PORBAN Tatay Sándor: Az udvarunk

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

4. korcsoport ( évf.)

4. korcsoport ( évf.) Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 4. korcsoport (11 12. évf.) 1. forduló 1. Az alábbiakban egy lexikon szócikkét olvashatjátok lektorálás előtt. Javítsátok a hibákat, válaszaitokat írjátok

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Tartalom I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Gottfried Benn Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lôrinc ford.) 14 Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14 Thomas Stearns Eliot J. Alfred

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

Múzeum. A megmozdult szótár HEGYI KATALIN

Múzeum. A megmozdult szótár HEGYI KATALIN Múzeum HEGYI KATALIN A megmozdult szótár Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából Nem voltunk könnyű helyzetben, amikor Weöres Sándor költészetéhez méltó

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

Örkény István emlékére. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros.

Örkény István emlékére. Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Örkény István emlékére Ajánló bibliográfia a PTE BTK-TTK Könyvtár kiállításához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Örkény István önvallomásai Babonák a rendezés körül. Filmvilág, 1. (1958) 8. sz.

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

díjazottak I. díj Dobosi Gábor

díjazottak I. díj Dobosi Gábor Szádeczky-Kardoss Elemér : év díjazottak 1989.10.30 I. díj Dobosi Gábor Hertelendi Ede Bozó László Elek István Lantai Csaba Wéber Zoltán I Csillag Ferenc Csirik György Milotai Katalin Rákóczi János 1990.09.10

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága Férfiak 200 m Ifjúsági 1. Czaun Péter 1994 VEDAC 23, 24 Serdülő 13. éves 1. Végh Máté 1998 VEDAC 28, 10 2. Nagy Gábor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 1. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 2. Sütő Emese 1/d Felkészítő tanár: Antal Gáborné Géczi Beáta, Kérdő Gizella Műcím:

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben