Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária"

Átírás

1

2 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából

3 Bevezető június 22-én lenne 100 éves a bravúrosan verselő, sajátos hangú, egyik legtermékenyebb költőnk. Írt prózát, színműveket, mesejátékokat, oratóriumdrámát és egyfelvonásos drámai költeményt is. Műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin, kínai szerzők műveinek tolmácsolásával január 22-én, hetvenhat éves korában hunyt el. Ajánló bibliográfiánkkal tisztelgünk az embernek és gazdag munkásságának. Először röviden ismertetjük életét, mind magánéleti mind irodalmi munkásságának szempontjából. Majd következik műveinek kronologikus és szelektív felsorolása a teljesség igényével. Műfordításai, irodalomtudományi művei és publicisztikai írásai. A róla szóló irodalomtudományi, életrajzi művek és bibliográfiák, biobibliográfiák kronologikus felsorolása. Az ajánló bibliográfia az AEVKMK állományában jelenleg is megtalálható és az olvasóközönség számára elérhető bármilyen jellegű ral kapcsolatos vagy általa írt művek ajánló bibliográfiája. Nem csak könyvek, hanem hangzó anyag (bakelit lemez, magnetofon kazetta, CD-lemez) és mozgókép (DVD-lemez, VHS kazetta) is található az ajánló bibliográfiában. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Tartalomjegyzék... 1 Élete... 2 Művei... 4 Szépirodalmi művek... 4 Halála után megjelent kötetek... 5 Életműkiadások... 5 Válogatások... 5 Műfordítások... 5 Halála után megjelent fordítások... 7 Válogatások... 7 Irodalomtudományi művek... 7 Publicisztikai írások... 7 Irodalom... 8 Bibliográfiák... 8 vonatkozásában a bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ állományából készült ajánló bibliográfia Források

4 Élete Született Szombathelyen, június 22-én, elhunyt Budapesten január 22-én. Költő, író, műfordító, irodalomtudós. Felesége, Károlyi Amy költő. Édesapja, id. hivatásos katona, huszártiszt, földbirtokos volt; édesanyja, Blaskovich Mária nagyszebeni, gazdag szerb polgárcsaládból származott. A pápai evangélikus elemi iskolában kezdte meg, majd a csöngei evangélikus elemi iskolában ( ) folytatta tanulmányait. Csöngén azonban rossz egészségi állapota miatt hamarosan magántanuló lett, az elemi iskolát így végezte el ben beiratkozott a szombathelyi Faludi Ferenc Reálgimnáziumba, ebben az időszakban Pável Ágoston kosztos diákja volt, és Pávellel a későbbiekben is fennmaradt atyai jó viszonya júliusában a szombathelyi Hír közölte első novelláját (Egyszer régen...), ősszel négy verse jelent meg az Erőben. Elküldte első verseit Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket ben, a hatodik osztályból még bizonyítványosztás előtt kimaradt, attól félve, hogy úgyis megbuktatják nyarán felkereste Kosztolányi Dezsőt a Logodi utcában, valamint személyesen is kapcsolatba került Babits Mihállyal. Még ebben az évben átment Győrbe, ahol magántanulóként újra el kellett végeznie a hatodik osztályt, s ettől kezdve már nyilvános, rendes tanulóként folytatta tanulmányait től Sopronban tanult, ahol 1932 júniusában érettségizett végen néhány versét elküldte Babitsnak, aki a Nyugat számában kinyomtatta Hajnal című versét (amelyet Weöres 1934-ben Cselédlányok címmel vett fel első kötetébe) telén két újabb verset (Jajgatás, Kicsinyesek) is megjelentetett, 1941-ig, a folyóirat fennállásáig pedig összesen 64-et. Az érettségi után másfél évig apja gazdaságán dolgozott őszén Pécsre utazott, és beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd átiratkozott a bölcsészkarra (földrajz-történelem szakra), végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt a Batsányi Kör és a Janus Pannonius Társaság munkájába is bekapcsolódott. Ekkoriban kötött barátságot Takáts Gyulával, Tatay Sándorral és Fülep Lajos professzorral, valamint szoros kapcsolatot ápolt Csorba Győzővel, a Budapesten élő Vas Istvánnal, Jékely Zoltánnal és a debreceni Kiss Tamással is. Egyetemi évei alatt megalapította a Pécs jelképére utaló Öttorony című folyóiratot ben Kárpáti Aurél Új Magyar Líra című válogatásában már is helyett kapott, 1935-ben pedig napvilágot látott a tizenkét fiatal költőt felvonultató Korunk című antológia ben Weöres Baumgarten-jutalomban, egy évvel később Baumgarten-díjban részesült, amelyből későbbi utazásait fizette nyarán északeurópai, 1937 elején pedig hosszú távol-keleti utazást tett: A genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon át Egyiptomba vezetett az útja, majd az arab és az indiai vizeken áthaladva Bombay következett, végül India és a mai Srí Lanka területét elhagyva eljutott Szingapúrba, Manilába és Sanghajba is. Az egyetem elvégzését követően Halasy Nagy József vezetésével írta meg doktori disszertációját (A vers születése) ben doktorrá avatták, doktori disszertációját pedig még ugyanebben az évben kiadta a Pannónia című egyetemi folyóirat. Pécsen 1941-ben állították fel a Városi Könyvtárat, amelynek megszervezésével és vezetésével t bízták meg. Mivel ehhez a munkához neki sem könyvtárosi végzettsége, sem gyakorlata nem volt, ezért a gyakorlóév egy részét Várkonyi Nándor mellett a pécsi egyetem könyvtárában, másik részét a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárában töltötte. A Nyugat augusztusi megszűnése után Weöres a Sorsunkon kívül elsősorban a Magyar Csillagban, a Válaszban, később pedig a Diáriumban közölte verseit. Eközben az Öttorony szerkesztőségén belül már 1941-től - leginkább esztétikai, 2

5 irodalmi jellegű - ellentétek alakultak ki. és Csorba Győző formálisan kiváltak a szerkesztőségből, de 1942 nyaráig továbbra is részt vettek annak munkájában júliusában Weöres végképp kivált a szerkesztőségből. A költő 1943 őszén Budapestre költözött, és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lett. A második világháború befejezésekor viszont már Csöngén tartózkodott, és a következő évet is az apai birtokon töltötte, majd rövid ideig Székesfehérváron dolgozott múzeumi tisztviselőként, és az ottani Vörösmarty Társaságban is tevékenykedett ban Weöres házasságot kötött Károlyi Amyval, akivel első utazásuk Rómába vezetett. Olaszországból visszatérve Weöres a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott, itt ismerkedett meg Lator Lászlóval. A házaspár ekkoriban a Törökvész út 3/c szám alatti erkélyes házban lakott. Weöres 1959-ben két hosszabb utazást is tett feleségével: májusban Kínába, ősszel pedig Görögországba látogattak. A 60-as évek elején eljutottak Dubrovnikba, 1965-ben pedig New Yorkba júliusában a házaspár elutazott Londonba, ahol Weöres felolvasást tartott a Szepsi Csombor Kör estjén ben megkapta a Kossuth-díjat, valamint az osztrák állam elismerő díját is. A Kossuthdíjjal járó pénzösszegből Pásztor Béla emlékére díjat alapított ben jelent meg Weöres első angol nyelvű versválogatása Edwin Morgan fordításában, amelyet egy évvel később a német Suhrkamp Kiadó által készített Der von Ungarn című kötet követett ben feleségével elköltöztek a Muraközi utca 10/A szám alatti kertes házba, Weöres itt lakott haláláig. Utolsó nagy fellépése 1980-ban volt, amikor Károlyi Amyval, Juhász Ferenccel és Nemes Nagy Ágnessel közösen felolvasást tartott a londoni River Side Studióban ben Forintos-díj elismerésben részesült. Elveszített eszmélettel január 22-én halt meg Budapesten. Február 9-én temették el Farkasréten. 3

6 Művei Szépirodalmi művek Hideg van. Versek. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, Pécs, 1934 A kő és az ember. Versek. Nyugat, Pécs, 1935 A teremtés dicsérete. Versek. Janus Pannonius Társaság, Pécs, 1938 A holdbeli csónakos. Kalandos játék húsz képben. Budapest, 1941 Theomachia. Drámai költemény. Dunántúli Könyvkiadó, Pécs, 1941 Bolond Istók. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1943 Medúza. Versek. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944 A teljesség felé. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest, 1945 A szerelem ábécéje. Versek. Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1946 Elysium. Versek. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest, 1946 Gyümölcskosár. Versek. Hincz Gyula rajzaival. Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1946 A fogak tornáca. Versek. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947 Testtelen nyáj. Budapest, 1947 Bóbita. Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1955 A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956 Tarka forgó. 120 vers az év 12 hónapjára (Károlyi Amyvel). Magvető Kiadó, Budapest, 1958 Tűzkút. Magvető Kiadó, Budapest, 1964 Hold és sárkány. Két dráma (A holdbeli csónakos; Octopus). Magvető Kiadó, Budapest, 1967 Merülő Saturnus. Magvető Kiadó, Budapest, 1968 Zimzizim. Móra Kiadó, Budapest, 1969 Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Magvető Kiadó, Budapest, 1972 Télország. Reich Károly rajzaival. Móra Kiadó, Budapest, 1972 Ha a világ rigó lenne. Móra Kiadó, Budapest, 1973 Tizenegy szimfónia. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973 Abc. Magyar Helikon Könyvkiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, vers. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974 Hetedhét ország (Károlyi Amyvel). Kossuth Kiadó, Budapest, 1975 Áthallások. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976 Harmincöt vers. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978 Baranyai képek (Martyn Ferenc rajzaival). Képzőművészeti Alapítvány, Budapest, 1979 Egysoros versek. Szántó Tibor montázsaival. Magyar Helikon-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 Szent György és a sárkány. Nemzeti Színház, Budapest, 1979 Ének a határtalanról. Magvető Kiadó, Budapest, 1980 kézírásos könyve. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981 Mahruh veszése. Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1982 Színjátékok. Magvető Kiadó, Budapest, 1983 Posta messziről. Magvető Kiadó, Budapest,

7 Magyar etűdök. Száz kis énekszöveg. Budapest, 1985 Kútbanéző. Magvető Kiadó, Budapest, 1987 Fairy spring. Freskók és stukkók egy vidám színházba. Helikon, Budapest, 1988 A kétfejű fenevad avagy Pécs 1686-ban. Történelmi panoptikum 2 részben. Madách Színház, Budapest, 1989 A sebzett föld éneke. Magvető Kiadó, Budapest, 1989 Halála után megjelent kötetek Szent Miklós. Budapest, 1992 Szó és kép. Pesti Szalon, Budapest, 1993 Fantaisie orientale. Borda Antikvárium, Budapest, 1994 Priapos. Pajzán versek. Helikon, Budapest, 2001 Octopus, avagy Szent György és a Sárkány históriája. Tragikomédia öt felvonásban, két részben. Balassi Kiadó-Katona József Színház, Budapest, 2002 Holdaskönyv (Pásztor Bélával). Napkút Kiadó, Budapest, 2004 Színjátékok. Argumentum Kiadó, Budapest, 2005 Életműkiadások Egybegyűjtött írások I-II. Magvető Kiadó, Budapest, 1970 Egybegyűjtött írások III. Magvető Kiadó, Budapest, 1975 Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003 Válogatások Válogatott versek. Magvető Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976 legszebb versei. Albatrosz Kiadó, Bukarest, 1985 Eternal moment. Selected poems (Alan Dixon fordítása). Corvina Kiadó-London New Rivers Press, Budapest-Saint Paul, 1988 Sok tünemény. Válogatott versek. Pesti Szalon, Budapest, 1993 válogatott versei I-III. Unikornis Kiadó, Budapest, 1996 Műfordítások Po Csü-Ji: Po Csü-Ji versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952 Sevcsenko, Tarasz Grigorevics: Kobzos. Válogatott költemények. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1953 Csü Jüan: Csü Jüan versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954 Kipling, Joseph Rudyard: A dzsungel könyve [versbetétek] Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1954 Rusztaveli: A tigrisbőrös lovag. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest,

8 García Lorca, Federico: Toreádorsirató. Válogatott költemények és színművek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957, , 49., , , , 113., , 121., 130., 133., , , 250., 261., 273. Lermontov, Mihail Jurjevics: Válogatott költemények. Európa Kiadó, Budapest, 1957, 55., 58., 62., , 120., 124., 156., 169. Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Vlagyimir Majakovszkij válogatott művei I. Európa Kiadó, Budapest, 1957, Lao-Ce: Tao Te King. Az Út és Erény könyve. Európa Kiadó, Budapest, 1958 Brjuszov, Valerij Jakovlevics: Valerij Brjuszov válogatott költeményei. Magvető Kiadó, Budapest, 1959 Mao Ce-Tung: Mao Ce-tung 21 verse. Magvető Kiadó, Budapest, 1959 Scott, Walter: Rob Roy [versbetétek] Móra Kiadó, Budapest, 1959 Guillén, Nicolás: Kubai elégia. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1961, , , Shakespeare, William: VIII. Henrik. Móra Kiadó, Budapest, 1961 Shakespeare, William: Vénusz és Adonisz. In: Shakespeare összes művei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961, 7. kötet, Shelley, Percy Bysshe: A megszabadított Prometheus. Lírai dráma négy felvonásban. Móra Kiadó, Budapest, 1961 Tourneur, Cyril: A bosszúálló tragédiája. In: Angol reneszánsz drámák, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961, 2. kötet, Follain, Jean: Az élet képei. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1964, 43., 70., 75. Mallarmé, Stéphane: Mallarmé költeményei. Magyar Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1964 Scott, Walter: Puritánok utódai [versbetétek]. Európa Kiadó, Budapest, 1964 Ho Si Minh: Börtönnapló. Európa Kiadó, Budapest, 1965 Moliere: Férjek iskolája. In: Moliere összes színművei, Magyar Helikon, 1965, 1. kötet, Cosbuc, George: Coşbuc legszebb versei. Ifjúsági Kiadó, Bukarest, 1966, Lermontov, Mihail Jurjevics: Lermontov válogatott művei. Európa Kiadó, Budapest, 1974, 75., 79., 84., , 113., 117. Novomesky, Laco: Válogatott versek. Madách Kiadó, Bratislava, 1974, 15., 87., 94. Santarcangeli, Paolo: Szökőár. Európa Kiadó, Budapest, 1974 Wolker, Jiří: Ballada az álomról. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1974, , 46. Brjuszov, Valerij Jakovlevics: A városhoz. Válogatott versek. Magyar Helikon, Budapest, 1975, 7 9., , 44., , Cummings, Edward Estlin: E. E. Cummings 99 verse. Európa Kiadó, Budapest, 1975 Herbert, Zbigniew: Az angyal kihallgatása. Európa Kiadó, Budapest, 1979 Szepsi Csombor Márton: Europica varietas... [versbetétek] Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 Dzsajadéva: Gíta Govinda. Magvető Kiadó, Budapest, 1982 Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Vlagyimir Majakovszkij válogatott versei. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982, , , Pannonius, Janus: Janus Pannonius válogatott munkái. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982, 14., 19., 24., 42., 63., 110.,

9 Kalmár György: Kalmár György utazásai. Magyar Iparművészeti Főiskola Tipográfiai Tanszék, Budapest, 1983 Mander, Karel van: Híneves németalföldi és német festők élete [versbetétek]. Helikon, Budapest, 1987 Halála után megjelent fordítások Dobos László (szerk.): A pillangó álma. A régi Kína bölcsessége. Helikon, Budapest, 1992 Lator László (szerk.): Janus Pannonius és Balassi Bálint válogatott költeményei. Unikornis Kiadó, Budapest, 1994, 7 10., 15., 23., , , 33., 37., , , 63., Puskin, Alekszandr Szergejevics: Alekszandr Szergejevics Puskin legszebb versei. Móra Kiadó, Budapest, 1995 Amaru Bhartrihari: Vágyzuhatag. Amaru és Bhartrihari szanszkrit verseiből. Terebess, Budapest, 1997 Qu Yuan: Kilenc varázsének. Csü Jüan: Kilenc dal. Balassi Kiadó, Budapest, 1998 Tőkei Ferenc: A kínai zene elméletéről [függelék] Argumentum Kiadó, Budapest, 1998 Scott, Walter: Ivanhoe [versbetétek] Kossuth Kiadó, Budapest, 2006 Válogatások A lélek idézése. Műfordítások. Európa Könyviadó, Budapest, 1958 Egybegyűjtött műfordítások. Magvető Kiadó, Budapest, 1976 Irodalomtudományi művek A vers születése [doktori disszertáció; 1939] Népszabadság, április 15. Beney Zsuzsa lírája = Domokos Mátyás (szerk.): Költők egymás közt. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969, 39. Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 Publicisztikai írások Egy versfordító emlékezete. A Könyv, 1964, 207. Tiltakozás egy kalózkiadás ellen. Élet és Irodalom, 1964/12. Önvallomás. Tükör, január 19. Adyra emlékezünk. Tiszatáj, 1969/1., Dolgozószobám. Új Írás, 1971/12., 159. Bevezető Csernus Mariann Psyché-estjéhez. Élet és Irodalom, március 18. Milyen szerepe van a költő életében a fordításnak? Filológiai Közlöny, 1972/3 4.,

10 Irodalom Bibliográfiák Zimáné Lengyel Vera (szerk.):. Bibliográfia. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 1979 Szekér Zsuzsa (szerk.):. Válogatott bibliográfia. Zala Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1988 Orosz Enikő (szerk.): 90 éve született. Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen, 2003 Bónyi Adorján: Mint csillag az égen. Pesti Hírlap, 1929/84. Illyés Gyula: Hideg van. versei Nyugat, 1934/ Korvin Sándor: A harmadik nemzedék költői. Korunk, 1935/7 8. Kelemen János: Költő a költészet ellen. Szabad Szó, december 7. Bóka László: Versek, végre versek! Új Magyarország, február 27. Csorba Győző: új könyvei. Sorsunk, 1946, Fehér Rózsa:, a költő. Színház, 1946, Hamvas Béla: A teljesség felé. Diárium, 1946, Kardos László: új versei (Elysium) Magyarok, 1946, Lengyel Balázs: Költők és utak (Elysium) Újhold, 1946, Trencsényi-Waldapfel Imre: Az újabb magyar gyerekirodalom. Magyarok, 1946, Vajda Endre: új könyvei. Válasz, 1946, Zelk Zoltán: : Elysium. Szabadság, 1946/ Bajcsa András: A fogak tornáca. Sorsunk, 1947, Bajcsa András:. A költő arcképéhez. Sorsunk, 1947, Hamvas Béla: A fogak tornáca. Diárium, 1947, Hárs László: Könyvek között (A fogak tornáca) Szivárvány, 1947/34. Herczeg György: Irodalmi vihar egy pohár Eidolonban. Laczkó Géza, Pátzay Pál, Fodor József, Turóczi Trostler József, Erdődy János, Kassák Lajos, Gellért Oszkár, Zathureczky Ede nyilatkozik Eidolon c. verséről. Szivárvány, 1947/4. Kósa János: : A fogak tornáca. Hazánk, 1947/15. Rónay György: A teljesség felé? Vigilia, 1947, Rozgonyi Iván: az iskolában. Egy paradoxon kórképe. Vigilia, 1947,

11 Szentkuthy Miklós: Elvek és arcok:. Magyarok, 1947, Szigeti József: Magyar líra 1947-ben. Forum, 1947, Tóth Sándor: Eidolon, a kettősképlet. Újhold, 1947, Sőtér István:. Válasz, 1948, Reményi József: Sándor Weöres. The Modern Language Journal, 1949, Vargha Kálmán: : Bóbita. Irodalmi Tájékoztató, 1955, 170. Bernáth Árpád: Egy Weöres-vers értelmezése és az egzakt irodalomtudomány. Kritika, 1956/9., Hajdú András: A Bóbita ritmikája. Csillag, 1956, Rónay György: Az olvasó naplója. : Bóbita. Vigilia, 1956, Sík Csaba: : Bóbita. Alföld, 1956, Héra Zoltán: Fatalista költő. válogatott verseiről. Népszabadság, március 31. Szabolcsi Miklós: költészetéről. Irodalomtörténet, 1957, Beney Zsuzsa: A hallgatás tornya. Jegyzetek költészetéről. Vigilia, 1958, Lengyel Balázs: A lélek idézése. műfordításai. Élet és Irodalom, 1958/23. Sükösd Mihály: Weöres és világa. Kortárs, 1958, Timár György: Mágia és népiség. : A lélek idézése. Nagyvilág, 1958, Vajda György Mihály: : A lélek idézése. Népszabadság, június Hegedüs Géza: És még két probléma. és Juhász Ferenc versformáiról = Uő.: A költői mesterség. Bevezetés a magyar verstanba. Móra Ferenc Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1959, Nagy Péter: újabb verseiről. Új Írás, 1961, Nyéki Lajos: Miért szép? Egy -versről. Barbár dal. Irodalmi Újság, 1961/ Csorba Győző: Levél hoz. Jelenkor, 1963, Rónay György: ötven éves. Élet és Irodalom, 1963/25. 9

12 Bata Imre: A Weöres-vers közelítése. Magyar Műhely, 1964/10., Bata Imre: Vers és logika. : Tűzkút. Kritika, 1964/10., B. Nagy Ernő: Gondolatok a Weöres-líra geneziséről. Napjaink, július 7. Cs. Szabó László: Negyvenhat perc a költővel. Magyar Műhely, 1964/7 8., Cs. Szabó László: ról. Magyar Műhely, 1964/7 8., Fenyő István: Tűzkút. Új Írás, 1964, Gömöri György: Weöres groteszkjei. Magyar Műhely, 1964/7 8., Hajdú András: Még egyszer a Bóbita ritmikájáról Változat egy 1956-os Csillagcikkre. Magyar Műhely, 1964/7 8., Határ Győző: Csokonaitól Weöresig. Magyar Műhely, 1964/7 8. Kibédi Varga Áron: Az idő árnyékában. Magyar Műhely, 1964/7 8., Kozocsa Sándor: Emlék és élmény. Találkozásom ral. Magyar Műhely, 1964/7 8., Kulcsár János: : Tűzkút. Életünk, 1964, Martinkó András: Antik Pásztori Múzsa 1964-ben. ( Antik ecloga c. verséről) Kritika, 1964/4., Nyéki Lajos: Az ezerarcú Orfeusz. műfordításai. Magyar Műhely, 1964/7 8., Nyéki Lajos: Jelek a harmadik évezrednek. : Tűzkút. Új Látóhatár, 1964, Petrovácz Oszkár: Én vállakozni mertem... Életünk, 1964, Poszler György: és Károlyi Amy a Tanítóképző Intézet klubjában. Életünk, 1964, Réz Pál: Látogatóban nál. Élet és Irodalom, 1964/34. Simon Zoltán: Két mítosz. Gondolatok költészetéről a Tűzkút ürügyén. Alföld, 1964, Szabolcsi Miklós: új versei. Élet és Irodalom, 1964/21. Székely Boldizsár: Házifeladat a Medeiáról. Magyar Műhely, 1964/7 8., Tellér Gyula: Gondolatok a forma kérdéséről egy Weöres-vers kapcsán (Ablak az éjben) Magyar Műhely, 1964/7 8., Török Endre: Lírai mozdulat a végtelenbe. : Tűzkút. Kortárs, 1964, Vajda Endre: Mallarmé magyarul. Nagyvilág, 1964, Várkonyi Nándor: pécsi évei. Életünk, 1964/1., Wiener Pál: Weöres és a gyerekek világa. Magyar Műhely, 1964/7 8., Cs. Nagy István: Weöres Bóbitája. Életünk, 1965, Dutka Mária: Gyermekjátékok. Magyar Nemzet, augusztus 8. E. Fehér Pál: Világszemlélet? Világnézet! Kritika, 1965/4., Timár György: Tűzkút. The Hungarian P.E.N., 1965, Bóka László: : Medúza. = Uő.: Válogatott tanulmányok. Magvető Kiadó, Budapest, 1966, Hoppál Mihály: Gyermekeknek szóló könyvek. Alföld, 1966/4. 10

13 Kardos Tibor: Megjegyzések nak a Színjáték első öt énekéből készült fordításához. Filológiai Közlöny, 1966/1 2., Utasi Csaba: A weöresi vers átváltozása. Új Symposion, 1966/14 15., Czigány György: Borsos Miklós és. Látóhatár, 1967, Gy. I. [Györe Imre]: Hold és sárkány. színművei. Magyar Nemzet, október 1. Héra Zoltán: Sárkányok és sárkányölők. Népszabadság, szeptember 16. Hornyik Miklós: Műhelybeszélgetés a költészetről a Hold és sárkány szerzőjével. Híd, 1967, Lengyel József: Megcsontosodott költő? Vagy gipszbe rakott kritika? = Uő.: Tükrök. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1967/11, Nagy Péter: Bengáli tűz és fáklyakorom. drámakötete. Élet és Irodalom, 1967/36. Rónay György: Az olvasó naplója. : Hold és sárkány. Vigilia, 1967, Bata Imre: Egy versmodell természetrajza. Merülő Saturnusának néhány formai vonása. Valóság, 1968/8., Bata Imre: Hold és sárkány. Új Írás, 1968/1., Bori Imre: Könyvről könyvre. drámái. Híd, 1968, Faragó Vilmos: Átváltozások. Élet és Irodalom, 1968/20. Kassai Kelemen János: : Merülő Saturnus. Tiszatáj, 1968, Kun András: : Merülő Saturnus. Alföld, 1968/8., Maróti Lajos: Merülő Saturnus. verskötete. Napjaink, 1968/9., 10. Szilágyi Vilmos: Elvek és eszmék költészetében. Alföld, 1968/6., Szilágyi Vilmos: Költészet és színpad találkozása. : Hold és sárkány. Alföld, 1968/7., Tóth Dezső: A tegnap vagy a holnap költészete? Népszabadság, május 21. Tüskés Tibor: Könyvről könyvre. : Merülő Saturnus. Jelenkor, 1968, Egri Péter: Merülő Saturnus. Irodalomtörténet, 1969, Lengyel Balázs: és a Merülő Saturnus. Vigilia, 1969, Petőfi S. János: Kompozíció és jelentés. Új Symposion, 1969/53., Tűz Tamás: Teremtő kaméleon (: Merülő Saturnus) Irodalmi Újság, 1969/20 21., 6. Zsigmond Endre: A legfontosabb olvasóknak. Új Látóhatár, 1969, Bata Imre: költészete. Jelenkor, 1970, Bertha Bulcsu: Interjú ral. Jelenkor, 1970, Csiky Ágnes Mária: Proteusz német köntösben. Új Látóhatár, 1970, Danyi Magdolna: A Néma zene megközelítése. Új Symposion, 1970/65.,

14 Faragó Vilmos: Szerkesztői jegyzet A megőrölt vers c. burleszkjéről. Élet és Irodalom, 1970/15. Fáy Ferenc: A halhatatlanság titka. Irodalmi Újság, március 15. Földényi László: Vers vagy nem vers? Hozzászólás Faragó Vilmos jegyzetéhez. Élet és Irodalom, 1970/19. Héra Zoltán: Kerek világ. Egybegyűjtött írásairól. Népszabadság, május 31. Kabdebó Lóránt: Kozmikus bukolika. költészetéről. Tiszatáj, 1970, Kálnoky László: Termésbetakarítás. Szubjektív jegyzetek egybegyűjtött írásairól. Élet és Irodalom, 1970/22. Koczkás Sándor: Költő legendák nélkül. : Egybegyűjtött írások. Kritika, 1970/9., Koncsol László: Tapogatózás világában. Irodalmi Szemle, 1970, Lukácsy András: Játékos költői kozmosz. egybegyűjtött munkái. Magyar Hírlap, június 12. Mezei András:. Élet és Irodalom, 1970/14. Mezei András: köszöntése (a Kossuth-díj átvétele alkalmából) Élet és Irodalom, 1970/14. Skrobinec, Jurij: ukrán szemmel. Jelenkor, 1970, Sulyok Vince: Objektív kritika pedig nincsen! Irodalmi Újság, 1970/3. Szabó Ferenc: és Károlyi Amy interjúja a vatikáni rádióban. Vigilia, 1970, Szekrényesy Júlia: Művészekről művészetről. Interjú ral. Magyar Hírlap, május 2. Vargha Balázs: Irodalmi városképek. városai. Budapest, 1970/11., Ablonczy László: : A holdbéli csónakos. Alföld, 1971/4., Ember Marianne: Hogyan lehet a film hatékony formáló erő? Interjú Weöres Sándorral. Filmkultúra, 1971/4., Erki Edit: Az emberi szó jelene és jövője. telefoninterjúja. Új Írás, 1971/3., Földes Anna: A férfi a teremtő, a nő az éltető erő. Interjú ral. Nők Lapja, 1971 Pályi András: Drámák humorral. : Holdbéli csónakos. Kortárs, 1971, Sipos Lajos: Adalékok pályakezdéséhez. Irodalomtörténet, 1971, Tarján Tamás: Felnőtt játékok. : A holdbéli csónakos. Napjaink, 1971/5., 4. Vadas József: Mítoszok holdfényben. : Egybegyűjtött írások. Irodalomtörténet, 1971, Bata Imre: Weöres Psychéje. Jelenkor, 1972, Bata Imre:. Irodalmi Szemle, 1972,

15 Bertha Bulcsu: = Uő.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1972, 301. Cselényi László: Látogatóban nál. Irodalmi Szemle, 1972 Cs. Nagy István: Weöres a Bóbita után. Életünk, 1972, Demény Ottó: Psyché. Magyar Hírlap, december 23. Galsai Pongrác: A költő és a sárkány. : Szent György és a Sárkány. Élet és Irodalom, 1972/21. Kardos Tibor: pályaképe = Uő.: Élő humanizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1972, Keszi Imre: Ady és Psyché. Élet és Irodalom, augusztus 12. Lengyel Balázs: A Weöres-Psyché. Élet és Irodalom, 1972/52. Lengyel Balázs: és a Merülő Saturnus. = Uő.: Hagyomány és kísérlet. Magvető Kiadó, Budapest, 1972, Moldován Domokos: Magnetofonbeszélgetés Kodály Zoltánról és Károlyi Amy költőkkel.' Forrás, 1972/3., Palkó István: A művészi képlátás pszichogenezise és karakterisztikumai Weöresnél. Híd, 1972/2. Simon Zoltán: Psyché. Alföld, 1973/5., Somlyó György: Fiú-e vagy lány? Megjegyzések Psychéjéhez. Új Írás, 1972/8., Alexa Károly: Psyché új mitológiája. Népszabadság, április 1. Bányai János: : Psyché = Uő.: Könyv és kritika I. Forum Kiadó, Újvidék, 1973, Bárdosi Németh János: Emlékek ról. Jelenkor, 1973, Bata Imre: Weöres drámái. Jelenkor, 1973, Beney Zsuzsa: Salve Regina. költeményéről. Vigilia, 1973, Bozóky Éva: A vers: villám. Beszélgetés ral. Könyvtáros, 1973, Csetri Lajos: : Psyché. Kortárs, 1973, Gál István: levelei Babitshoz és Kosztolányihoz. Filológiai Közlöny, 1973, Hajdu Ráfis Gábor Juhász Béla: Még néhány szó... (: Psyché.) Kritika, 1973/5., Héra Zoltán: szimfóniái. Népszabadság, október 14. Kiss Tamás:. Arcképvázlat és krónika 60. születésnapján. Alföld, 1973/7., Lengyel Balázs: Illyés, Weöres, Nagy László. Élet és Irodalom, november 10. Lengyel József: Jegyzet egy rendkívüli regényről (: Psyché.) Új Írás, 1973/3., 95. Lengyel Balázs: Tartóoszlopok. köszöntése. Élet és Irodalom, 1973/25. Molnár Ildikó: Adalékok a költői nyelv hangtanához. Az alliteráció költészetében. Magyar Nyelv, 1973, Nemes Nagy Ágnes: Áriel, Óperenciák. Nagyvilág, 1973, Nyerges András: Tizenegy szimfónia. Kritika, 1973/11.,

16 1974 Olasz Sándor: : Psyché. Tiszatáj, 1973/4., Rónay László: szimfóniái. Vigilia, 1973, Sonkoly István: megzenésített versei. Életünk, 1973, Szekér Endre: A hatvanéves köszöntése. Forrás, 1973/6., Szőcs Géza: A parton Proteus alakoskodik. Korunk, 1973/12. Takáts Gyula: köszöntése. Életünk, 1973, Tamás Attila: költészetéről = Uő.: Irodalom és emberi teljesség. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1973, Tüskés Tibor: köszöntése. Kortárs, 1973/7. Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés ral. Népszabadság, december 22. Cs. Nagy István: Weöres válogatott gyermekversei. Életünk, 1974, Horgas Béla: Mab királyné fogatán (Ha a világ rigó lenne) Élet és Irodalom, 1974/17. Kenyeres Zoltán: Mítosz és játék. Bevezetés költészetébe = Uő.: Gondolkodó irodalom. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1974, Miklós Pál: Psychéje. Literatura, 1974/4., Simon István: Írószobám. Beszélgetés ral. Kortárs, 1974, Szakolczay Lajos: Napok, holdak, csillagok. Magyar Hírlap, június 8. Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alföld, 1974/7., Tűz Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai = Uő.: Angyal, mondd ki csak félig. Amerikai Magyar Írók, Oakville, 1974, Zalabai Zsigmond: A jövendő költészete. és Csokonai = Uő.: A vers túloldalán. Tanulmányok. Madách Kiadó Szépirodalmi Kiadó, Bratislava Budapest, 1974, Zay László: : Ha a világ rigó lenne. Magyar Nemzet, július Alföldy Jenő: Süllyed-e hajója? Élet és Irodalom, 1975/41. Czakó Gábor: Interjú ral. Síppal-dobbal, 1975/4., Czigány György: Változatok az élő hangra. Jelenkor, 1975, Cs. Nagy István: Mai magyar verstechnikák. A weöresi műhely. Könyv és Nevelés, 1975/2. G. Szabó László: Szavakból katedrális. Tizenegy szimfóniájáról. Irodalomtörténet, 1975, Kiss Károly: Keresztül-kasul a költészeten. Beszélgetés ral. Magyar Nemzet, október 5. Laczkó András: Takáts és Weöres egymás első kötetéről. Életünk, 1975, Moldován Domokos: Beszélgetés ral. Forrás, 1975/11., Pongrácz Elemér: Mezzofanti magyar versei. ciklusához. Kortárs, 1975/10. Szabó György: Weöres Paradicsoma (Egybegyűjtött írások) Élet és Irodalom, 1975/34. Szilágyi Ákos: A weöresi magatartás. Kritika, 1975/8., Tóbiás Áron: hangszalagon. Életünk, 1975, Vas István: ról. Mért vijjog a saskeselyű? Kortárs, 1975,

Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg

Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg a "részeges óvodás". 4 évesen olyan verseket ír, hogy beszerkeszti

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ

ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK. A Magyar Írószövetség Tájékoztatója ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A Magyar Írószövetség Tájékoztatója 2012 ÚJ ÖRÖKÖS TAGJAINK ÁGH ISTVÁN BUDA FERENC SZAKONYI KÁROLY CSERES TIBOR POSZTUMUSZ A TARTALOMBÓL: A MEGÚJULÁS ÚTJÁN ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ SZENTMÁRTONI JÁNOSSAL SZABAD-E

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény

Vágó István. Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps. Murányi Gábor Kész regény KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 15 16. SZÁM 2009. AUGUSZTUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Kertész Ákos Mit tudunk magunkról? (2) Tarján Tamás F mint Ferdinandy, Forrás, Phelps Murányi Gábor

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 50 ÉVES 161 161 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY L. Simon László: Magyar Műhely-kiáltvány. Hommage à Kassák 1 Nagy Pál: A Magyar Műhely 50 éve (Tanulságok) 3 Papp

Részletesebben

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ

SikeresÔ Parti Nagy Lajos. Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter. Kertész Ákos A boldogság edénye. Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ KÖNYVES HAVILAP X. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2006. MÁRCIUS 294 FT WWW.KONYV7.HU Kráter Mûhely Könyvkiadó Turcsány Péter Kertész Ákos A boldogság edénye Murányi Gábor Mûmelléklet, igaz világ Tandori Dezsô Kapható,

Részletesebben

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? *

Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Kun Miklós Jenő: FELÉBREDHET-E VÉGRE PÓSA LAJOS? * Cigánynak szobrot? Hát akkor mit emeljünk neked? Pósa készen volt a válasszal: Nekem sohasem lesz szobrom, özvegy feleségemről is mint az égi madárról

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben