Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária"

Átírás

1

2 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából

3 Bevezető június 22-én lenne 100 éves a bravúrosan verselő, sajátos hangú, egyik legtermékenyebb költőnk. Írt prózát, színműveket, mesejátékokat, oratóriumdrámát és egyfelvonásos drámai költeményt is. Műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin, kínai szerzők műveinek tolmácsolásával január 22-én, hetvenhat éves korában hunyt el. Ajánló bibliográfiánkkal tisztelgünk az embernek és gazdag munkásságának. Először röviden ismertetjük életét, mind magánéleti mind irodalmi munkásságának szempontjából. Majd következik műveinek kronologikus és szelektív felsorolása a teljesség igényével. Műfordításai, irodalomtudományi művei és publicisztikai írásai. A róla szóló irodalomtudományi, életrajzi művek és bibliográfiák, biobibliográfiák kronologikus felsorolása. Az ajánló bibliográfia az AEVKMK állományában jelenleg is megtalálható és az olvasóközönség számára elérhető bármilyen jellegű ral kapcsolatos vagy általa írt művek ajánló bibliográfiája. Nem csak könyvek, hanem hangzó anyag (bakelit lemez, magnetofon kazetta, CD-lemez) és mozgókép (DVD-lemez, VHS kazetta) is található az ajánló bibliográfiában. Tartalomjegyzék Bevezető... 1 Tartalomjegyzék... 1 Élete... 2 Művei... 4 Szépirodalmi művek... 4 Halála után megjelent kötetek... 5 Életműkiadások... 5 Válogatások... 5 Műfordítások... 5 Halála után megjelent fordítások... 7 Válogatások... 7 Irodalomtudományi művek... 7 Publicisztikai írások... 7 Irodalom... 8 Bibliográfiák... 8 vonatkozásában a bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ állományából készült ajánló bibliográfia Források

4 Élete Született Szombathelyen, június 22-én, elhunyt Budapesten január 22-én. Költő, író, műfordító, irodalomtudós. Felesége, Károlyi Amy költő. Édesapja, id. hivatásos katona, huszártiszt, földbirtokos volt; édesanyja, Blaskovich Mária nagyszebeni, gazdag szerb polgárcsaládból származott. A pápai evangélikus elemi iskolában kezdte meg, majd a csöngei evangélikus elemi iskolában ( ) folytatta tanulmányait. Csöngén azonban rossz egészségi állapota miatt hamarosan magántanuló lett, az elemi iskolát így végezte el ben beiratkozott a szombathelyi Faludi Ferenc Reálgimnáziumba, ebben az időszakban Pável Ágoston kosztos diákja volt, és Pávellel a későbbiekben is fennmaradt atyai jó viszonya júliusában a szombathelyi Hír közölte első novelláját (Egyszer régen...), ősszel négy verse jelent meg az Erőben. Elküldte első verseit Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket ben, a hatodik osztályból még bizonyítványosztás előtt kimaradt, attól félve, hogy úgyis megbuktatják nyarán felkereste Kosztolányi Dezsőt a Logodi utcában, valamint személyesen is kapcsolatba került Babits Mihállyal. Még ebben az évben átment Győrbe, ahol magántanulóként újra el kellett végeznie a hatodik osztályt, s ettől kezdve már nyilvános, rendes tanulóként folytatta tanulmányait től Sopronban tanult, ahol 1932 júniusában érettségizett végen néhány versét elküldte Babitsnak, aki a Nyugat számában kinyomtatta Hajnal című versét (amelyet Weöres 1934-ben Cselédlányok címmel vett fel első kötetébe) telén két újabb verset (Jajgatás, Kicsinyesek) is megjelentetett, 1941-ig, a folyóirat fennállásáig pedig összesen 64-et. Az érettségi után másfél évig apja gazdaságán dolgozott őszén Pécsre utazott, és beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd átiratkozott a bölcsészkarra (földrajz-történelem szakra), végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt a Batsányi Kör és a Janus Pannonius Társaság munkájába is bekapcsolódott. Ekkoriban kötött barátságot Takáts Gyulával, Tatay Sándorral és Fülep Lajos professzorral, valamint szoros kapcsolatot ápolt Csorba Győzővel, a Budapesten élő Vas Istvánnal, Jékely Zoltánnal és a debreceni Kiss Tamással is. Egyetemi évei alatt megalapította a Pécs jelképére utaló Öttorony című folyóiratot ben Kárpáti Aurél Új Magyar Líra című válogatásában már is helyett kapott, 1935-ben pedig napvilágot látott a tizenkét fiatal költőt felvonultató Korunk című antológia ben Weöres Baumgarten-jutalomban, egy évvel később Baumgarten-díjban részesült, amelyből későbbi utazásait fizette nyarán északeurópai, 1937 elején pedig hosszú távol-keleti utazást tett: A genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon át Egyiptomba vezetett az útja, majd az arab és az indiai vizeken áthaladva Bombay következett, végül India és a mai Srí Lanka területét elhagyva eljutott Szingapúrba, Manilába és Sanghajba is. Az egyetem elvégzését követően Halasy Nagy József vezetésével írta meg doktori disszertációját (A vers születése) ben doktorrá avatták, doktori disszertációját pedig még ugyanebben az évben kiadta a Pannónia című egyetemi folyóirat. Pécsen 1941-ben állították fel a Városi Könyvtárat, amelynek megszervezésével és vezetésével t bízták meg. Mivel ehhez a munkához neki sem könyvtárosi végzettsége, sem gyakorlata nem volt, ezért a gyakorlóév egy részét Várkonyi Nándor mellett a pécsi egyetem könyvtárában, másik részét a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárában töltötte. A Nyugat augusztusi megszűnése után Weöres a Sorsunkon kívül elsősorban a Magyar Csillagban, a Válaszban, később pedig a Diáriumban közölte verseit. Eközben az Öttorony szerkesztőségén belül már 1941-től - leginkább esztétikai, 2

5 irodalmi jellegű - ellentétek alakultak ki. és Csorba Győző formálisan kiváltak a szerkesztőségből, de 1942 nyaráig továbbra is részt vettek annak munkájában júliusában Weöres végképp kivált a szerkesztőségből. A költő 1943 őszén Budapestre költözött, és az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lett. A második világháború befejezésekor viszont már Csöngén tartózkodott, és a következő évet is az apai birtokon töltötte, majd rövid ideig Székesfehérváron dolgozott múzeumi tisztviselőként, és az ottani Vörösmarty Társaságban is tevékenykedett ban Weöres házasságot kötött Károlyi Amyval, akivel első utazásuk Rómába vezetett. Olaszországból visszatérve Weöres a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában dolgozott, itt ismerkedett meg Lator Lászlóval. A házaspár ekkoriban a Törökvész út 3/c szám alatti erkélyes házban lakott. Weöres 1959-ben két hosszabb utazást is tett feleségével: májusban Kínába, ősszel pedig Görögországba látogattak. A 60-as évek elején eljutottak Dubrovnikba, 1965-ben pedig New Yorkba júliusában a házaspár elutazott Londonba, ahol Weöres felolvasást tartott a Szepsi Csombor Kör estjén ben megkapta a Kossuth-díjat, valamint az osztrák állam elismerő díját is. A Kossuthdíjjal járó pénzösszegből Pásztor Béla emlékére díjat alapított ben jelent meg Weöres első angol nyelvű versválogatása Edwin Morgan fordításában, amelyet egy évvel később a német Suhrkamp Kiadó által készített Der von Ungarn című kötet követett ben feleségével elköltöztek a Muraközi utca 10/A szám alatti kertes házba, Weöres itt lakott haláláig. Utolsó nagy fellépése 1980-ban volt, amikor Károlyi Amyval, Juhász Ferenccel és Nemes Nagy Ágnessel közösen felolvasást tartott a londoni River Side Studióban ben Forintos-díj elismerésben részesült. Elveszített eszmélettel január 22-én halt meg Budapesten. Február 9-én temették el Farkasréten. 3

6 Művei Szépirodalmi művek Hideg van. Versek. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, Pécs, 1934 A kő és az ember. Versek. Nyugat, Pécs, 1935 A teremtés dicsérete. Versek. Janus Pannonius Társaság, Pécs, 1938 A holdbeli csónakos. Kalandos játék húsz képben. Budapest, 1941 Theomachia. Drámai költemény. Dunántúli Könyvkiadó, Pécs, 1941 Bolond Istók. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1943 Medúza. Versek. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1944 A teljesség felé. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest, 1945 A szerelem ábécéje. Versek. Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1946 Elysium. Versek. Móricz Zsigmond Kiadó, Budapest, 1946 Gyümölcskosár. Versek. Hincz Gyula rajzaival. Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner), Budapest, 1946 A fogak tornáca. Versek. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947 Testtelen nyáj. Budapest, 1947 Bóbita. Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1955 A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956 Tarka forgó. 120 vers az év 12 hónapjára (Károlyi Amyvel). Magvető Kiadó, Budapest, 1958 Tűzkút. Magvető Kiadó, Budapest, 1964 Hold és sárkány. Két dráma (A holdbeli csónakos; Octopus). Magvető Kiadó, Budapest, 1967 Merülő Saturnus. Magvető Kiadó, Budapest, 1968 Zimzizim. Móra Kiadó, Budapest, 1969 Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Magvető Kiadó, Budapest, 1972 Télország. Reich Károly rajzaival. Móra Kiadó, Budapest, 1972 Ha a világ rigó lenne. Móra Kiadó, Budapest, 1973 Tizenegy szimfónia. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973 Abc. Magyar Helikon Könyvkiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, vers. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974 Hetedhét ország (Károlyi Amyvel). Kossuth Kiadó, Budapest, 1975 Áthallások. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976 Harmincöt vers. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1978 Baranyai képek (Martyn Ferenc rajzaival). Képzőművészeti Alapítvány, Budapest, 1979 Egysoros versek. Szántó Tibor montázsaival. Magyar Helikon-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 Szent György és a sárkány. Nemzeti Színház, Budapest, 1979 Ének a határtalanról. Magvető Kiadó, Budapest, 1980 kézírásos könyve. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981 Mahruh veszése. Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1982 Színjátékok. Magvető Kiadó, Budapest, 1983 Posta messziről. Magvető Kiadó, Budapest,

7 Magyar etűdök. Száz kis énekszöveg. Budapest, 1985 Kútbanéző. Magvető Kiadó, Budapest, 1987 Fairy spring. Freskók és stukkók egy vidám színházba. Helikon, Budapest, 1988 A kétfejű fenevad avagy Pécs 1686-ban. Történelmi panoptikum 2 részben. Madách Színház, Budapest, 1989 A sebzett föld éneke. Magvető Kiadó, Budapest, 1989 Halála után megjelent kötetek Szent Miklós. Budapest, 1992 Szó és kép. Pesti Szalon, Budapest, 1993 Fantaisie orientale. Borda Antikvárium, Budapest, 1994 Priapos. Pajzán versek. Helikon, Budapest, 2001 Octopus, avagy Szent György és a Sárkány históriája. Tragikomédia öt felvonásban, két részben. Balassi Kiadó-Katona József Színház, Budapest, 2002 Holdaskönyv (Pásztor Bélával). Napkút Kiadó, Budapest, 2004 Színjátékok. Argumentum Kiadó, Budapest, 2005 Életműkiadások Egybegyűjtött írások I-II. Magvető Kiadó, Budapest, 1970 Egybegyűjtött írások III. Magvető Kiadó, Budapest, 1975 Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003 Válogatások Válogatott versek. Magvető Kiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1976 legszebb versei. Albatrosz Kiadó, Bukarest, 1985 Eternal moment. Selected poems (Alan Dixon fordítása). Corvina Kiadó-London New Rivers Press, Budapest-Saint Paul, 1988 Sok tünemény. Válogatott versek. Pesti Szalon, Budapest, 1993 válogatott versei I-III. Unikornis Kiadó, Budapest, 1996 Műfordítások Po Csü-Ji: Po Csü-Ji versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952 Sevcsenko, Tarasz Grigorevics: Kobzos. Válogatott költemények. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1953 Csü Jüan: Csü Jüan versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954 Kipling, Joseph Rudyard: A dzsungel könyve [versbetétek] Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1954 Rusztaveli: A tigrisbőrös lovag. Új Magyar Könyvkiadó, Budapest,

8 García Lorca, Federico: Toreádorsirató. Válogatott költemények és színművek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957, , 49., , , , 113., , 121., 130., 133., , , 250., 261., 273. Lermontov, Mihail Jurjevics: Válogatott költemények. Európa Kiadó, Budapest, 1957, 55., 58., 62., , 120., 124., 156., 169. Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Vlagyimir Majakovszkij válogatott művei I. Európa Kiadó, Budapest, 1957, Lao-Ce: Tao Te King. Az Út és Erény könyve. Európa Kiadó, Budapest, 1958 Brjuszov, Valerij Jakovlevics: Valerij Brjuszov válogatott költeményei. Magvető Kiadó, Budapest, 1959 Mao Ce-Tung: Mao Ce-tung 21 verse. Magvető Kiadó, Budapest, 1959 Scott, Walter: Rob Roy [versbetétek] Móra Kiadó, Budapest, 1959 Guillén, Nicolás: Kubai elégia. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1961, , , Shakespeare, William: VIII. Henrik. Móra Kiadó, Budapest, 1961 Shakespeare, William: Vénusz és Adonisz. In: Shakespeare összes művei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961, 7. kötet, Shelley, Percy Bysshe: A megszabadított Prometheus. Lírai dráma négy felvonásban. Móra Kiadó, Budapest, 1961 Tourneur, Cyril: A bosszúálló tragédiája. In: Angol reneszánsz drámák, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1961, 2. kötet, Follain, Jean: Az élet képei. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1964, 43., 70., 75. Mallarmé, Stéphane: Mallarmé költeményei. Magyar Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1964 Scott, Walter: Puritánok utódai [versbetétek]. Európa Kiadó, Budapest, 1964 Ho Si Minh: Börtönnapló. Európa Kiadó, Budapest, 1965 Moliere: Férjek iskolája. In: Moliere összes színművei, Magyar Helikon, 1965, 1. kötet, Cosbuc, George: Coşbuc legszebb versei. Ifjúsági Kiadó, Bukarest, 1966, Lermontov, Mihail Jurjevics: Lermontov válogatott művei. Európa Kiadó, Budapest, 1974, 75., 79., 84., , 113., 117. Novomesky, Laco: Válogatott versek. Madách Kiadó, Bratislava, 1974, 15., 87., 94. Santarcangeli, Paolo: Szökőár. Európa Kiadó, Budapest, 1974 Wolker, Jiří: Ballada az álomról. Válogatott versek. Európa Kiadó, Budapest, 1974, , 46. Brjuszov, Valerij Jakovlevics: A városhoz. Válogatott versek. Magyar Helikon, Budapest, 1975, 7 9., , 44., , Cummings, Edward Estlin: E. E. Cummings 99 verse. Európa Kiadó, Budapest, 1975 Herbert, Zbigniew: Az angyal kihallgatása. Európa Kiadó, Budapest, 1979 Szepsi Csombor Márton: Europica varietas... [versbetétek] Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 Dzsajadéva: Gíta Govinda. Magvető Kiadó, Budapest, 1982 Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics: Vlagyimir Majakovszkij válogatott versei. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982, , , Pannonius, Janus: Janus Pannonius válogatott munkái. Kozmosz Kiadó, Budapest, 1982, 14., 19., 24., 42., 63., 110.,

9 Kalmár György: Kalmár György utazásai. Magyar Iparművészeti Főiskola Tipográfiai Tanszék, Budapest, 1983 Mander, Karel van: Híneves németalföldi és német festők élete [versbetétek]. Helikon, Budapest, 1987 Halála után megjelent fordítások Dobos László (szerk.): A pillangó álma. A régi Kína bölcsessége. Helikon, Budapest, 1992 Lator László (szerk.): Janus Pannonius és Balassi Bálint válogatott költeményei. Unikornis Kiadó, Budapest, 1994, 7 10., 15., 23., , , 33., 37., , , 63., Puskin, Alekszandr Szergejevics: Alekszandr Szergejevics Puskin legszebb versei. Móra Kiadó, Budapest, 1995 Amaru Bhartrihari: Vágyzuhatag. Amaru és Bhartrihari szanszkrit verseiből. Terebess, Budapest, 1997 Qu Yuan: Kilenc varázsének. Csü Jüan: Kilenc dal. Balassi Kiadó, Budapest, 1998 Tőkei Ferenc: A kínai zene elméletéről [függelék] Argumentum Kiadó, Budapest, 1998 Scott, Walter: Ivanhoe [versbetétek] Kossuth Kiadó, Budapest, 2006 Válogatások A lélek idézése. Műfordítások. Európa Könyviadó, Budapest, 1958 Egybegyűjtött műfordítások. Magvető Kiadó, Budapest, 1976 Irodalomtudományi művek A vers születése [doktori disszertáció; 1939] Népszabadság, április 15. Beney Zsuzsa lírája = Domokos Mátyás (szerk.): Költők egymás közt. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1969, 39. Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 Publicisztikai írások Egy versfordító emlékezete. A Könyv, 1964, 207. Tiltakozás egy kalózkiadás ellen. Élet és Irodalom, 1964/12. Önvallomás. Tükör, január 19. Adyra emlékezünk. Tiszatáj, 1969/1., Dolgozószobám. Új Írás, 1971/12., 159. Bevezető Csernus Mariann Psyché-estjéhez. Élet és Irodalom, március 18. Milyen szerepe van a költő életében a fordításnak? Filológiai Közlöny, 1972/3 4.,

10 Irodalom Bibliográfiák Zimáné Lengyel Vera (szerk.):. Bibliográfia. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 1979 Szekér Zsuzsa (szerk.):. Válogatott bibliográfia. Zala Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1988 Orosz Enikő (szerk.): 90 éve született. Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, Debrecen, 2003 Bónyi Adorján: Mint csillag az égen. Pesti Hírlap, 1929/84. Illyés Gyula: Hideg van. versei Nyugat, 1934/ Korvin Sándor: A harmadik nemzedék költői. Korunk, 1935/7 8. Kelemen János: Költő a költészet ellen. Szabad Szó, december 7. Bóka László: Versek, végre versek! Új Magyarország, február 27. Csorba Győző: új könyvei. Sorsunk, 1946, Fehér Rózsa:, a költő. Színház, 1946, Hamvas Béla: A teljesség felé. Diárium, 1946, Kardos László: új versei (Elysium) Magyarok, 1946, Lengyel Balázs: Költők és utak (Elysium) Újhold, 1946, Trencsényi-Waldapfel Imre: Az újabb magyar gyerekirodalom. Magyarok, 1946, Vajda Endre: új könyvei. Válasz, 1946, Zelk Zoltán: : Elysium. Szabadság, 1946/ Bajcsa András: A fogak tornáca. Sorsunk, 1947, Bajcsa András:. A költő arcképéhez. Sorsunk, 1947, Hamvas Béla: A fogak tornáca. Diárium, 1947, Hárs László: Könyvek között (A fogak tornáca) Szivárvány, 1947/34. Herczeg György: Irodalmi vihar egy pohár Eidolonban. Laczkó Géza, Pátzay Pál, Fodor József, Turóczi Trostler József, Erdődy János, Kassák Lajos, Gellért Oszkár, Zathureczky Ede nyilatkozik Eidolon c. verséről. Szivárvány, 1947/4. Kósa János: : A fogak tornáca. Hazánk, 1947/15. Rónay György: A teljesség felé? Vigilia, 1947, Rozgonyi Iván: az iskolában. Egy paradoxon kórképe. Vigilia, 1947,

11 Szentkuthy Miklós: Elvek és arcok:. Magyarok, 1947, Szigeti József: Magyar líra 1947-ben. Forum, 1947, Tóth Sándor: Eidolon, a kettősképlet. Újhold, 1947, Sőtér István:. Válasz, 1948, Reményi József: Sándor Weöres. The Modern Language Journal, 1949, Vargha Kálmán: : Bóbita. Irodalmi Tájékoztató, 1955, 170. Bernáth Árpád: Egy Weöres-vers értelmezése és az egzakt irodalomtudomány. Kritika, 1956/9., Hajdú András: A Bóbita ritmikája. Csillag, 1956, Rónay György: Az olvasó naplója. : Bóbita. Vigilia, 1956, Sík Csaba: : Bóbita. Alföld, 1956, Héra Zoltán: Fatalista költő. válogatott verseiről. Népszabadság, március 31. Szabolcsi Miklós: költészetéről. Irodalomtörténet, 1957, Beney Zsuzsa: A hallgatás tornya. Jegyzetek költészetéről. Vigilia, 1958, Lengyel Balázs: A lélek idézése. műfordításai. Élet és Irodalom, 1958/23. Sükösd Mihály: Weöres és világa. Kortárs, 1958, Timár György: Mágia és népiség. : A lélek idézése. Nagyvilág, 1958, Vajda György Mihály: : A lélek idézése. Népszabadság, június Hegedüs Géza: És még két probléma. és Juhász Ferenc versformáiról = Uő.: A költői mesterség. Bevezetés a magyar verstanba. Móra Ferenc Ifjúsági Kiadó, Budapest, 1959, Nagy Péter: újabb verseiről. Új Írás, 1961, Nyéki Lajos: Miért szép? Egy -versről. Barbár dal. Irodalmi Újság, 1961/ Csorba Győző: Levél hoz. Jelenkor, 1963, Rónay György: ötven éves. Élet és Irodalom, 1963/25. 9

12 Bata Imre: A Weöres-vers közelítése. Magyar Műhely, 1964/10., Bata Imre: Vers és logika. : Tűzkút. Kritika, 1964/10., B. Nagy Ernő: Gondolatok a Weöres-líra geneziséről. Napjaink, július 7. Cs. Szabó László: Negyvenhat perc a költővel. Magyar Műhely, 1964/7 8., Cs. Szabó László: ról. Magyar Műhely, 1964/7 8., Fenyő István: Tűzkút. Új Írás, 1964, Gömöri György: Weöres groteszkjei. Magyar Műhely, 1964/7 8., Hajdú András: Még egyszer a Bóbita ritmikájáról Változat egy 1956-os Csillagcikkre. Magyar Műhely, 1964/7 8., Határ Győző: Csokonaitól Weöresig. Magyar Műhely, 1964/7 8. Kibédi Varga Áron: Az idő árnyékában. Magyar Műhely, 1964/7 8., Kozocsa Sándor: Emlék és élmény. Találkozásom ral. Magyar Műhely, 1964/7 8., Kulcsár János: : Tűzkút. Életünk, 1964, Martinkó András: Antik Pásztori Múzsa 1964-ben. ( Antik ecloga c. verséről) Kritika, 1964/4., Nyéki Lajos: Az ezerarcú Orfeusz. műfordításai. Magyar Műhely, 1964/7 8., Nyéki Lajos: Jelek a harmadik évezrednek. : Tűzkút. Új Látóhatár, 1964, Petrovácz Oszkár: Én vállakozni mertem... Életünk, 1964, Poszler György: és Károlyi Amy a Tanítóképző Intézet klubjában. Életünk, 1964, Réz Pál: Látogatóban nál. Élet és Irodalom, 1964/34. Simon Zoltán: Két mítosz. Gondolatok költészetéről a Tűzkút ürügyén. Alföld, 1964, Szabolcsi Miklós: új versei. Élet és Irodalom, 1964/21. Székely Boldizsár: Házifeladat a Medeiáról. Magyar Műhely, 1964/7 8., Tellér Gyula: Gondolatok a forma kérdéséről egy Weöres-vers kapcsán (Ablak az éjben) Magyar Műhely, 1964/7 8., Török Endre: Lírai mozdulat a végtelenbe. : Tűzkút. Kortárs, 1964, Vajda Endre: Mallarmé magyarul. Nagyvilág, 1964, Várkonyi Nándor: pécsi évei. Életünk, 1964/1., Wiener Pál: Weöres és a gyerekek világa. Magyar Műhely, 1964/7 8., Cs. Nagy István: Weöres Bóbitája. Életünk, 1965, Dutka Mária: Gyermekjátékok. Magyar Nemzet, augusztus 8. E. Fehér Pál: Világszemlélet? Világnézet! Kritika, 1965/4., Timár György: Tűzkút. The Hungarian P.E.N., 1965, Bóka László: : Medúza. = Uő.: Válogatott tanulmányok. Magvető Kiadó, Budapest, 1966, Hoppál Mihály: Gyermekeknek szóló könyvek. Alföld, 1966/4. 10

13 Kardos Tibor: Megjegyzések nak a Színjáték első öt énekéből készült fordításához. Filológiai Közlöny, 1966/1 2., Utasi Csaba: A weöresi vers átváltozása. Új Symposion, 1966/14 15., Czigány György: Borsos Miklós és. Látóhatár, 1967, Gy. I. [Györe Imre]: Hold és sárkány. színművei. Magyar Nemzet, október 1. Héra Zoltán: Sárkányok és sárkányölők. Népszabadság, szeptember 16. Hornyik Miklós: Műhelybeszélgetés a költészetről a Hold és sárkány szerzőjével. Híd, 1967, Lengyel József: Megcsontosodott költő? Vagy gipszbe rakott kritika? = Uő.: Tükrök. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1967/11, Nagy Péter: Bengáli tűz és fáklyakorom. drámakötete. Élet és Irodalom, 1967/36. Rónay György: Az olvasó naplója. : Hold és sárkány. Vigilia, 1967, Bata Imre: Egy versmodell természetrajza. Merülő Saturnusának néhány formai vonása. Valóság, 1968/8., Bata Imre: Hold és sárkány. Új Írás, 1968/1., Bori Imre: Könyvről könyvre. drámái. Híd, 1968, Faragó Vilmos: Átváltozások. Élet és Irodalom, 1968/20. Kassai Kelemen János: : Merülő Saturnus. Tiszatáj, 1968, Kun András: : Merülő Saturnus. Alföld, 1968/8., Maróti Lajos: Merülő Saturnus. verskötete. Napjaink, 1968/9., 10. Szilágyi Vilmos: Elvek és eszmék költészetében. Alföld, 1968/6., Szilágyi Vilmos: Költészet és színpad találkozása. : Hold és sárkány. Alföld, 1968/7., Tóth Dezső: A tegnap vagy a holnap költészete? Népszabadság, május 21. Tüskés Tibor: Könyvről könyvre. : Merülő Saturnus. Jelenkor, 1968, Egri Péter: Merülő Saturnus. Irodalomtörténet, 1969, Lengyel Balázs: és a Merülő Saturnus. Vigilia, 1969, Petőfi S. János: Kompozíció és jelentés. Új Symposion, 1969/53., Tűz Tamás: Teremtő kaméleon (: Merülő Saturnus) Irodalmi Újság, 1969/20 21., 6. Zsigmond Endre: A legfontosabb olvasóknak. Új Látóhatár, 1969, Bata Imre: költészete. Jelenkor, 1970, Bertha Bulcsu: Interjú ral. Jelenkor, 1970, Csiky Ágnes Mária: Proteusz német köntösben. Új Látóhatár, 1970, Danyi Magdolna: A Néma zene megközelítése. Új Symposion, 1970/65.,

14 Faragó Vilmos: Szerkesztői jegyzet A megőrölt vers c. burleszkjéről. Élet és Irodalom, 1970/15. Fáy Ferenc: A halhatatlanság titka. Irodalmi Újság, március 15. Földényi László: Vers vagy nem vers? Hozzászólás Faragó Vilmos jegyzetéhez. Élet és Irodalom, 1970/19. Héra Zoltán: Kerek világ. Egybegyűjtött írásairól. Népszabadság, május 31. Kabdebó Lóránt: Kozmikus bukolika. költészetéről. Tiszatáj, 1970, Kálnoky László: Termésbetakarítás. Szubjektív jegyzetek egybegyűjtött írásairól. Élet és Irodalom, 1970/22. Koczkás Sándor: Költő legendák nélkül. : Egybegyűjtött írások. Kritika, 1970/9., Koncsol László: Tapogatózás világában. Irodalmi Szemle, 1970, Lukácsy András: Játékos költői kozmosz. egybegyűjtött munkái. Magyar Hírlap, június 12. Mezei András:. Élet és Irodalom, 1970/14. Mezei András: köszöntése (a Kossuth-díj átvétele alkalmából) Élet és Irodalom, 1970/14. Skrobinec, Jurij: ukrán szemmel. Jelenkor, 1970, Sulyok Vince: Objektív kritika pedig nincsen! Irodalmi Újság, 1970/3. Szabó Ferenc: és Károlyi Amy interjúja a vatikáni rádióban. Vigilia, 1970, Szekrényesy Júlia: Művészekről művészetről. Interjú ral. Magyar Hírlap, május 2. Vargha Balázs: Irodalmi városképek. városai. Budapest, 1970/11., Ablonczy László: : A holdbéli csónakos. Alföld, 1971/4., Ember Marianne: Hogyan lehet a film hatékony formáló erő? Interjú Weöres Sándorral. Filmkultúra, 1971/4., Erki Edit: Az emberi szó jelene és jövője. telefoninterjúja. Új Írás, 1971/3., Földes Anna: A férfi a teremtő, a nő az éltető erő. Interjú ral. Nők Lapja, 1971 Pályi András: Drámák humorral. : Holdbéli csónakos. Kortárs, 1971, Sipos Lajos: Adalékok pályakezdéséhez. Irodalomtörténet, 1971, Tarján Tamás: Felnőtt játékok. : A holdbéli csónakos. Napjaink, 1971/5., 4. Vadas József: Mítoszok holdfényben. : Egybegyűjtött írások. Irodalomtörténet, 1971, Bata Imre: Weöres Psychéje. Jelenkor, 1972, Bata Imre:. Irodalmi Szemle, 1972,

15 Bertha Bulcsu: = Uő.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1972, 301. Cselényi László: Látogatóban nál. Irodalmi Szemle, 1972 Cs. Nagy István: Weöres a Bóbita után. Életünk, 1972, Demény Ottó: Psyché. Magyar Hírlap, december 23. Galsai Pongrác: A költő és a sárkány. : Szent György és a Sárkány. Élet és Irodalom, 1972/21. Kardos Tibor: pályaképe = Uő.: Élő humanizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1972, Keszi Imre: Ady és Psyché. Élet és Irodalom, augusztus 12. Lengyel Balázs: A Weöres-Psyché. Élet és Irodalom, 1972/52. Lengyel Balázs: és a Merülő Saturnus. = Uő.: Hagyomány és kísérlet. Magvető Kiadó, Budapest, 1972, Moldován Domokos: Magnetofonbeszélgetés Kodály Zoltánról és Károlyi Amy költőkkel.' Forrás, 1972/3., Palkó István: A művészi képlátás pszichogenezise és karakterisztikumai Weöresnél. Híd, 1972/2. Simon Zoltán: Psyché. Alföld, 1973/5., Somlyó György: Fiú-e vagy lány? Megjegyzések Psychéjéhez. Új Írás, 1972/8., Alexa Károly: Psyché új mitológiája. Népszabadság, április 1. Bányai János: : Psyché = Uő.: Könyv és kritika I. Forum Kiadó, Újvidék, 1973, Bárdosi Németh János: Emlékek ról. Jelenkor, 1973, Bata Imre: Weöres drámái. Jelenkor, 1973, Beney Zsuzsa: Salve Regina. költeményéről. Vigilia, 1973, Bozóky Éva: A vers: villám. Beszélgetés ral. Könyvtáros, 1973, Csetri Lajos: : Psyché. Kortárs, 1973, Gál István: levelei Babitshoz és Kosztolányihoz. Filológiai Közlöny, 1973, Hajdu Ráfis Gábor Juhász Béla: Még néhány szó... (: Psyché.) Kritika, 1973/5., Héra Zoltán: szimfóniái. Népszabadság, október 14. Kiss Tamás:. Arcképvázlat és krónika 60. születésnapján. Alföld, 1973/7., Lengyel Balázs: Illyés, Weöres, Nagy László. Élet és Irodalom, november 10. Lengyel József: Jegyzet egy rendkívüli regényről (: Psyché.) Új Írás, 1973/3., 95. Lengyel Balázs: Tartóoszlopok. köszöntése. Élet és Irodalom, 1973/25. Molnár Ildikó: Adalékok a költői nyelv hangtanához. Az alliteráció költészetében. Magyar Nyelv, 1973, Nemes Nagy Ágnes: Áriel, Óperenciák. Nagyvilág, 1973, Nyerges András: Tizenegy szimfónia. Kritika, 1973/11.,

16 1974 Olasz Sándor: : Psyché. Tiszatáj, 1973/4., Rónay László: szimfóniái. Vigilia, 1973, Sonkoly István: megzenésített versei. Életünk, 1973, Szekér Endre: A hatvanéves köszöntése. Forrás, 1973/6., Szőcs Géza: A parton Proteus alakoskodik. Korunk, 1973/12. Takáts Gyula: köszöntése. Életünk, 1973, Tamás Attila: költészetéről = Uő.: Irodalom és emberi teljesség. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1973, Tüskés Tibor: köszöntése. Kortárs, 1973/7. Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés ral. Népszabadság, december 22. Cs. Nagy István: Weöres válogatott gyermekversei. Életünk, 1974, Horgas Béla: Mab királyné fogatán (Ha a világ rigó lenne) Élet és Irodalom, 1974/17. Kenyeres Zoltán: Mítosz és játék. Bevezetés költészetébe = Uő.: Gondolkodó irodalom. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1974, Miklós Pál: Psychéje. Literatura, 1974/4., Simon István: Írószobám. Beszélgetés ral. Kortárs, 1974, Szakolczay Lajos: Napok, holdak, csillagok. Magyar Hírlap, június 8. Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alföld, 1974/7., Tűz Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai = Uő.: Angyal, mondd ki csak félig. Amerikai Magyar Írók, Oakville, 1974, Zalabai Zsigmond: A jövendő költészete. és Csokonai = Uő.: A vers túloldalán. Tanulmányok. Madách Kiadó Szépirodalmi Kiadó, Bratislava Budapest, 1974, Zay László: : Ha a világ rigó lenne. Magyar Nemzet, július Alföldy Jenő: Süllyed-e hajója? Élet és Irodalom, 1975/41. Czakó Gábor: Interjú ral. Síppal-dobbal, 1975/4., Czigány György: Változatok az élő hangra. Jelenkor, 1975, Cs. Nagy István: Mai magyar verstechnikák. A weöresi műhely. Könyv és Nevelés, 1975/2. G. Szabó László: Szavakból katedrális. Tizenegy szimfóniájáról. Irodalomtörténet, 1975, Kiss Károly: Keresztül-kasul a költészeten. Beszélgetés ral. Magyar Nemzet, október 5. Laczkó András: Takáts és Weöres egymás első kötetéről. Életünk, 1975, Moldován Domokos: Beszélgetés ral. Forrás, 1975/11., Pongrácz Elemér: Mezzofanti magyar versei. ciklusához. Kortárs, 1975/10. Szabó György: Weöres Paradicsoma (Egybegyűjtött írások) Élet és Irodalom, 1975/34. Szilágyi Ákos: A weöresi magatartás. Kritika, 1975/8., Tóbiás Áron: hangszalagon. Életünk, 1975, Vas István: ról. Mért vijjog a saskeselyű? Kortárs, 1975,

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ

ÖÖ ÖRÖKLET. In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ ÖÖ ÖRÖKLET In memóriám Weöres Sándor NAP KIADÓ TARTALOM Weöres Sándor: Öröklét (In: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Bp. Magvető, 1980.) I Schein Gábor: Weöres Sándor. Részlet (In: Schein Gábor: Weöres

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg

Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg Weöres Sándor (Szombathely 1913 Budapest 1989.) hatalmas életmű Proteuszi költő minden hangnemben és versformában magas szinten nyilvánul meg a "részeges óvodás". 4 évesen olyan verseket ír, hogy beszerkeszti

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából

Tartalom. I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Tartalom I. Szemelvények a 20. század világirodalmából Gottfried Benn Férj és feleség átmegy a rákbarakon (Szabó Lôrinc ford.) 14 Statikus versek (Nemes Nagy Ágnes ford.) 14 Thomas Stearns Eliot J. Alfred

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei

A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei IV. FÜGGELÉK A Forrás-sorozat 1976 és 1983 között megjelent kötetei 1976 Szőcs Géza: Te mentél át a vízen? (versek) Bágyoni Szabó István: Földközelben (versek) Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig (riportok)

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár

1. osztály: 2. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 1. osztály: 2. Bartha Panni 1/b Iskola: Megyeri Úti Általános Iskola Felkészítő tanár: Telekné Oláh Marianna Műcím: Vásár 2. Sütő Emese 1/d Felkészítő tanár: Antal Gáborné Géczi Beáta, Kérdő Gizella Műcím:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

multinavigator.hu Mikulás Futás Budapest - Népsziget

multinavigator.hu Mikulás Futás Budapest - Népsziget multinavigator.hu Mikulás Futás Budapest - Népsziget 2012. december 02, vasárnap Futás 500 m abszolút 1 7 Nádasdi Bendegúz F 2006-2012 1 1:08 2 46 HERTLIK NÓRA Esztergom-Honvéd utcai óvoda N 2006-2012

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02.

I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. I. Szekszárdi Fürdő Triatlon Tolna megyei NSI utánpótlás olimpia és nyílt verseny 2012.06.02. Újonc1 fiú 1 2003 Mattenheim Bálint B 0:07:26 Bátaszék 2 2003 Sebestyén Tamás B 0:08:05 Szekszárd 3 2004 Bán

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, 2013. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm Jelzet: 663 Sz94 Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazdasági K.,

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

NYÁRI BUDAPEST BAJNOKSÁG Helyszín: Budapest, X. Pongrácz u. 5. Időpont: 2004. 07. 03-04. Sportpisztoly, ifjúsági lányok: 1. 2. 3. P. 1. 2. 3. Gy. B Kovács Bernadett 88 KSI 89 92 91 272 90 94 91 275 547

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben