Nemzeti válogatóverseny, döntő Budapest, április Gyakorlati feladat Április 18. Alaphelyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti válogatóverseny, döntő Budapest, 2011. április 18-19 Gyakorlati feladat Április 18. Alaphelyzet"

Átírás

1 Alaphelyzet A K.V. Bank Magyarországi Fiókhálózat informatikai hálózatának korszerűsítését végzi. Az új hálózat telepítéséhez és konfigurálásához szükséges terveket és leírásokat lejjebb és a mellékelt dokumentumokban találja. A hálózati eszközök alapkonfigurációi elkészültek (config.txt), a munkaállomások és szerverek operációs rendszerei telepítve lettek. Ezzel lezárult a hálózat telepítésének első fázisa. A második fázis most kezdődik, Ön ebbe kapcsolódik be. A feladata a hálózat megvalósítása, a rendelkezésre álló eszközök és tervek alapján. Hálózattal szembeni elvárások Az R1 forgalomirányítón keresztül csatlakozik a Fiókhálózat az internetszolgáltatóhoz. A bank bécsi Központjával az interneten - biztonságos csatornán - keresztül kell tartani a kapcsolatot. A bank négy - két Linux és két Windows - szerverrel rendelkezik. Az L01 szerver a DMZben található, a bank külső és belső webes- valamint a belső szolgáltatásait kell ellátnia. Az L02 szerver a bank hálózatának hálózatmenedzsment kiszolgálását fogja végzi. A W01 és W02 szervereken már egy-egy előre telepített Windows Server 2008 R2 fut. A W01 a hálózat tartományvezérlője, így a rajta futó Active Directory már minden szükséges beállítást előre konfigurálva tartalmaz. A W02 szerver egy tagszerver lesz, mely ebben a pillanatban még nincs felruházva egyetlen egy szerepkörrel sem. A Fiókhálózat részlegeinek adatforgalma VLAN-ok használatával van elkülönítve. A szerverek, a menedzsment és a DMZ tartományokon kívül három felhasználói VLAN is definiálva van. Az épületben található két kapcsoló közötti gyors adatforgalmat EtherChannel kapcsolatnak kell biztosítania. A kapcsolók közötti trönkvonalon kizárólag a jelenleg létező VLAN-ok forgalma haladhat át. Az R1 forgalomirányítóhoz kapcsolódó R2 forgalomirányító az IPv6 címzési rendszer tesztelésére került a hálózatba. Felhasználható eszközök listája 1 db Cisco 2801 router 1 db Cisco 2811 router 2 db Cisco TT-L switch 2 db PC 1 db notebook 1 db pendrive

2 Fizikai topológia Virtualizáció A PC1-n a W01 és W02 nevű virtuális gépek futnak. A host gépen szintén egy Windows Server 2008 R2 fut, ami Hyper-V szerepkörrel rendelkezik, a virtuális gépek futtatása miatt. A W01 és W02 virtuális gépek a host gép alaplapi hálózati kártyáját használják. A PC2-n két Linux szerver lett létrehozva. Mindkét szerver alapvető komponenseinek telepítése már megtörtént. A DMZ-ben található L01 szerver a hostgép alaplapi interfészére lett csatlakoztatva, míg a Management VLAN-ban található L02 szerver a plusz hálózati kártyára. A PC2 host Windows 7 operációs rendszere tesztelési célokra használható a Management VLAN-ban, a IP cím beállításával.

3 Logikai topológia

4 A hálózat telepítésének első fázisában már elkészült feladatok listája Eszközök telepítése, kábelezés: A hálózati eszközök, szerverek és host gépek közötti kábelezés IP konfiguráció: Windows szerverek IP konfigurációja Hálózati rendszerek alapkonfigurációja egy szövegfájlban a pendrive-on: Az R1 forgalomirányító alinterfészeinek IP címzése R1 és R2 forgalomirányító összeköttetésének IP címzése OSPF forgalomirányítás konfigurációja hitelesítés nélkül SW1 és SW2 IP konfigurációja VLAN-ok létrehozása és interfészhez rendelése a switcheken (2. melléklet) A hálózati eszközökön a trönk vonalak létrehozása a VLAN-ok közötti kommunikáció biztosításához Mindkét Linux szerver alaptelepítése (csak a host név és a domain név van beállítva, illetve a root és a wsadmin felhasználók vannak felvéve 1. melléklet) Mindkét Windows szerver alaptelepítése, valamint a W01 szerveren az AD és a DHCP szerepkörök telepítése és konfigurálása A hálózattal szemben támasztott követelmények, melyeket a telepítés második fázisában Önnek kell megvalósítania Biztonság A hálózati eszközöket csak a Management tartományból lehessen elérni és csak SSH protokollon keresztül. A hálózati eszközökre való belépéshez mind a konzol porton, mind a hálózaton át, központi hitelesítést kell használni. A hitelesítő szerver az L02 kiszolgálón fusson. A belépés csak az 1. mellékletben megadott felhasználókkal legyen lehetséges, akik a belépés után azonnal privilegizált módba kerülnek. Az eszközökön továbbá legyen beállítva egy tartalék (fallback) authentikációs lehetőség - a központi hitelesítő kiszolgáló elérhetetlenségének esetére - a lokális adatbázist használva. A tartalék felhasználó a belépés után szintén maximális jogokkal rendelkezzen. A Linux szerverekre csak SSH protokollon keresztül lehessen belépni. A root felhasználóval való belépés tiltott! Az internet felől érkező támadások ellen, minimális biztonsági intézkedésként, ki kell szűrni minden privát címről (RFC1918) érkezhető IP csomagot. Menedzsment A hálózati eszközökről Syslog segítségével, az L02 szerveren kell gyűjteni az információkat. A syslog üzeneteket minden eszközről külön fájlban a /var/log/syslog/ könyvtárba (R1.log, R2.log, SW1.log, SW2.log néven) kell menteni. E mellett az eszközöknek is tárolniuk kell a saját log üzeneteiket (64000 buffer). A naplózás szintje a Syslog szerver irányába legyen informational szintű, a lokálisan tárolt pedig egyel magasabb szintű. A Syslog üzenetek pontos értelmezhetősége miatt a hálózati eszközöknek (R1, R2, SW1, SW2) és a kiszolgálóknak (L01, W01, W02) is szinkronizálniuk kell az órájukat a L02 szerverhez. Ez a szerver a saját idejét továbbítsa a hálózati eszközök felé

5 LAN megbízható forrásként (fudge). Publikus forrásból származó idő információkat nem használunk. A menedzsment forgalom forrásához, illetve az eszköz azonosításához a forgalomirányítóknál a Lo1 interfész címét, a kapcsolóknál a VLAN99 interfész címét kell használni. (ntp source, logging source-interface, ip radius source-interface) Az épületben található két kapcsoló közötti gyors adatforgalmat EtherChannel kapcsolatnak kell biztosítania. A kapcsolók közötti trönkvonalon kizárólag a jelenleg létező VLAN-ok forgalma haladhat át. WAN A szélessávú internet kapcsolatot az ISP biztosítja. A cég számára 4 nyilvános cím áll rendelkezésre az interfészen elhasznált címen kívül. A DMZ-ben lévő L01 szervert az IP-címeket tartalmazó 2. mellékletben feltüntetett címen kell kívülről elérni. A fennmaradt címeket használjuk a felhasználói gépek internet kapcsolatának biztosítására. A cég bécsi központjával az ISP-n, IPSec VTI tunnel-en (Tunnel1) keresztül kell tartani a kapcsolatot. A VPN titkosítási és hitelesítési információk az 1. mellékletben találhatóak. Routing A bécsi központban EIGRP (AS 100) forgalomirányító protokollt használnak, de a magyarországi képviseletet bízták meg azzal, hogy tesztelje az OSPF protokollt valós környezetben. Mivel a bécsi központ és a magyarországi fiókiroda között kétirányú kommunkáció van, ezért az útvonalirányítási információkat kölcsönösen hirdetni kell a két protokoll között. A két irányító protokoll együttműködéséről leírást a 3. mellékletben talál. Az ISP és a Fiókiroda között forgalomirányító protokoll nem futhat. Az forgalomirányító protokollokat futtató eszközök között hitelesítés kell (MD5), az ehhez használandó jelszavakat az 1. melléklet tartalmazza. IPv6 Az R2 forgalomirányítón az IPv6-os hálózat tesztelését kell most elkészíteni. A használandó IPv6 címek az 2. mellékletben találhatóak. Az IPv4-es és az IPv6-os hálózatok között statikus NAT-PT-t kell megvalósítani: Az IPv4-es tartományból el kell tudnunk érni az IPv6-os hálózatban lévő notebook-ot a as címen. A notebook kívülről történő elérésének tesztelésére a gépre telepítendő FTP programot kell használni. A notebook-ról SSH-n keresztül be kell tudnunk jelentkezni az L01 és L02 szerverekre (NAT-PT-prefix 2001::/96). Szolgáltatások A DMZ-ben lévő L01 szervernek web szolgáltatást kell nyújtani a belső hálózatnak és a külső érdeklődöknek is. Kívülről csak a publikus oldalakat lehessen elérni a címen. A belső intranet elérése a wwwin.kvbank.local címen történjen. A külső és belső webhelyek azonosításaként a külső weboldal kezdőlapján jelenjen meg a "www.kvbank.hu" felirat, a belső weboldal kezdőlapján pedig a "wwwin.kvbank.local" szöveg.

6 A cég belső levelezését is az L01 szerver biztosítsa, POP3, SMTP és IMAP szolgáltatásokat futtatva. A szerver webfelületén (webmail.kvbank.local) egy egyszerű webes klienssel is biztosítani kell a levelezést. (Ajánlott Squirrelmail) Fontos, hogy a belső webcímeknél ne kelljen kiírni a teljes DNS nevet egy oldal meghívásakor (például: webmail, wwwin) Fontos, hogy bizonyos adatokról időközönként biztonsági mentés készüljön. Ezért be kell állítani árnyékmásolat szolgáltatást a W01 szerver rendszermeghajtóján, hogy a megosztott mappák tartalmáról időről-időre biztonsági mentés készüljön. Az árnyékmásolathoz tartozó tárterület maximális mérete 2 GB legyen, és automatikusan fusson le 30 percenként, amíg le nem állítják azt. A bank új alkalmazottakat vesz fel az ügyfélkezelés és a könyvelés részlegbe. Az alkalmazottak listája a W01 gépen a C:\CommonShare\tagok.txt állományban található. Az AD-ban egy Accounting és egy CustomerService szervezeti egységet kell létrehozni a domain alatt. Az új alkalmazottakat fel kell venni az Active Directory-ba úgy, hogy mindenki a megfelelő szervezeti egységbe kerüljön. A most létrehozott felhasználóknak legyen lehetőségük megváltoztatni jelszavukat az első bejelentkezés alkalmával. Bizonyos felhasználóknak korlátozásokat kell bevezetni a hálózaton. Ehhez az Active Directory-ban létre kell hozni egy GPO-t Staff néven, mely legyen a Staff OUhoz társítva. A GPO-ban az alábbi korlátozások szükségesek: Ne lehessen elindítani a Feladatkezelőt, a Parancssort és a Beállításszerkesztőt. Legyen letiltva az Automatikus indítás funkció az optikai-, valamint a hordozható meghajtókra vonatkozólag. Az Internet Explorerbe ne lehessen új beépülőket telepíteni. Ellenőrizze a rendszer a felhasználó bejelentkezésekor, hogy van-e telepítve Adobe Acrobat Reader és ha nincs, akkor telepítse azt automatikusan a W01 gép C:\CommonShare megosztásából. A GPO-ban beállított tulajdonságok minden munkavállalóra jussanak érvényre, kivéve a User4 felhasználót. Tehát úgy kell beállítani a rendszert, hogy a Staff GPO beállításai a User4 felhasználóra ne legyenek hatással. Mindeközben az Active Directory jelenlegi struktúráján ne változzon semmi! A GPO-ról készüljön riport, melynek mentési helye legyen a C:\CommonShare mappa, tetszőleges fáljnév használatával. A W02 szerver legyen tagja a kvbank.local tartománynak. A kiszolgáló rendelkezzen Terminal Services és TS Web Access szerepkörrel. A licencelés most nem fontos ezért azokat a komponenseket nem kell telepíteni. Fontos, hogy a tartomány minden felhasználója tudja használni a terminálszolgáltatást. Távoli alkalmazásként publikálni kell a Paint, a WordPad és a Calculator alkalmazásokat. Ezen alkalmazásokhoz szükség van.rdp kiterjesztésű fájlokra, amiknek helye legyen a Staff csoport által is elérhető C:\CommonShare megosztott mappa. Fontos, hogy a fenti három alkalmazás a Web Access portálon keresztül is elérhető legyen. Hogy minden megfelelően működjön a hálózaton, ezért elengedhetetlen a W01 szerveren DNS rekordokat is létrehozni.

7 A beállítások teszteléséhez a notebooknak is a tartomány tagjának kell lennie.

8 1. melléklet Konfigurációs paraméterek Alap gépek Felhasználónév Jelszó PC1 Administrator W$London2011 PC2 Administrator W$London2011 Notebook Administrator W$London2011 Hitelesítés Felhasználónév Jelszó Eszközök elérése (AAA) wsadmin ws2011 Eszközök elérése (lokális tartalék) localadmin ws2011 AAA Client key ws2011 Linux Felhasználónév Jelszó Linux szerver root ws2011 Linux szerver admin wsadmin ws2011 Linux szerver felhasználó wsuser ws2011 Forgalomirányítás Protokoll Kulcs ID Jelszó OSPF 1 ws2011 EIGRP (AS 100) ws2011 IPSec Paraméter Érték Encryption 3des ISAKMP Diffie-Hellman group 2 Authenticaiton Pre-shared Pre-shared key ws2011 IPSec Transform-set esp-3des esp-sha-hmac

9 2. melléklet IP címzési és VLAN információk LAN alhálózatok Alhálózat neve Tartomány VLAN 99 Management /24 VLAN 2 Servers /24 VLAN 3 DMZ /24 VLAN 100 User /24 VLAN 101 User /24 VLAN 102 User /24 Router Loopbacks (1) /24 R1-R /29 IPSec VTI Tunnel (1) /30 Hálózati eszközök, szerverek, hostok IP címe Eszköz Interfész IP cím Fa0/ Fa0/ Fa0/ Fa0/ R1 Fa0/ Fa0/ Lo /32 S0/1/ Tunnel Lo /32 R2 S0/0/ Fa0/0 2001:ab:cd23::1/96 SW1 VLAN SW2 VLAN Központ L L PC W W IPv6 PC 2001:ab:cd23::2/96

10 WAN kapcsolat Kapcsolat Eszköz IP cím Leírás R1 - ISP ISP /29 R tartomány L Központ - ISP Központ VLAN portkiosztás VLAN / kapcsolat SW1 Sw2 99 Fa0/2 4 Fa0/1 2 2 Fa0/5 10 Fa0/3 4 3 Fa0/ Fa0/13 17 Fa0/ Fa0/18 24 Fa0/ Fa0/19 24 Po1 Gi0/0 1 Gi0/0 1 Trönk R1 Fa0/1

11 3. melléklet Redistribution Configuration Syntax and Examples EIGRP This output shows an EIGRP router redistributing Open Shortest Path First (OSPF) routes. router eigrp 1 network redistribute ospf 1 default-metric EIGRP need five metrics when redistributing other protocols: bandwidth, delay, reliability, load, and MTU, respectively. Multiple EIGRP processes can run on the same router, with redistribution between them. The redistribution of EIGRP into another EIGRP process does not require any metric conversion, so there is no need to define metrics or use the default-metric command during redistribution. A redistributed static route takes precedence over the summary route because the static route has an administrative distance of 1 whereas Eigrp summary route has an administrative distance of 5. This happens when a static route is redistributed with the use of redistribute static under the Eigrp process and the Eigrp process has a default route. OSPF This output shows an OSPF router redistributing EIGRP routes. router ospf 1 network area 0 redistribute eigrp 1 metric 100 subnets The OSPF metric is a cost value based on 10 8 / bandwidth of the link in bits/sec. For example, the OSPF cost of Ethernet is 10: 10 8 /10 7 = 10 Note: If a metric is not specified, OSPF puts a default value of 20 when redistributing routes from all protocols except Border Gateway Protocol (BGP) routes, which get a metric of 1. When there is a major net that is subnetted, you need to use the keyword subnet to redistribute protocols into OSPF. Without this keyword, OSPF only redistributes major nets that are not subnetted. It is possible to run more than one OSPF process on the same router. However, running more than one process of the same protocol is rarely needed, and consumes the router's memory and CPU. You do not need to define metric or use the default-metric command when redistributing one OSPF process into another.

2010 - Office ITC Team

2010 - Office ITC Team Skill Promotion: 2010 - Office ITC Team National Team Selection Competition, Hungary Final Round, Budapest 03/19-20. 2010 Euro ICT Care 1. sz. melléklet Technikai elvárások 1. nap (1. csapat) 1. Minden

Részletesebben

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ rev 1.0 9-04 R24.0778.00 Védjegyek: A többi termék és cégnév az adott nevek tulajdonosainak bejegyzett védjegyei. TARTALOMJEGYZÉK A 802,11g 54Mbps

Részletesebben

Összefoglaló. Nyílt forráskódú infrastruktúra megoldások megvalósítása a kis-és középvállalkozásokban, valamint nonprofit szervezeteknél.

Összefoglaló. Nyílt forráskódú infrastruktúra megoldások megvalósítása a kis-és középvállalkozásokban, valamint nonprofit szervezeteknél. Összefoglaló A dolgozat szerzője: Török Gábor A dolgozat címe: Nyílt forráskódú infrastruktúra megoldások megvalósítása a kis-és középvállalkozásokban, valamint nonprofit szervezeteknél. A szakdolgozatomban

Részletesebben

Esettanulmány. Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10.

Esettanulmány. Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10. Esettanulmány Pénzintézet 14 telephelyének összekötése IKEv2 IPSec VPN-nel, redundáns központtal 1.1 verzió 2012.11.10. Készítette Tel.: 23/889-107 Fax: 23/889-108 E-mail: telvice@telvice.hu Web: http://www.telvice.hu/

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba MIN7K0IN MIN4B0RFN Követelmények nappali tagozaton Előadás ZH november 4. (pótlás dec. 2) Megszerezhető: 38 pont Minimum követelmény: 19 pont Gyakorlati ZH november 25-29 (pótlás dec. 2-6) Megszerezhető:

Részletesebben

Köznet szolgáltatások ismertetése

Köznet szolgáltatások ismertetése Köznet szolgáltatások ismertetése A Köznet keretében az Intézményi végpontok számára nyújtott szolgáltatások ismertetése 2013. november 28. v 2.00 2 1. Köznet induló szolgáltatási csomag A Köznet induló

Részletesebben

HUEDU OpenLab kiszolgáló telepítési és adminisztrációs dokumentáció

HUEDU OpenLab kiszolgáló telepítési és adminisztrációs dokumentáció Novell HUEDU Program www.npsh.hu HUEDU OpenLab kiszolgáló telepítési és adminisztrációs dokumentáció a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére Védjegyek és Jogi nyilatkozat Copyright Novell, Inc. Minden

Részletesebben

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája Bevezető útmutató A szerzői jogok védelme Ez a kézikönyv a Paul Smith Computer Services tulajdonát képezi, bárminemű másolása, terjesztése, felhasználása kizárólag

Részletesebben

HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet. IPv6 tutorial

HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet. IPv6 tutorial HOGYAN VEZESSÜK BE HÁLÓZATUNKON AZ IPV6-OT? Mohácsi János NIIF Intézet IPv6 tutorial Miért van szükség rá? A jelenlegi Internet Protokoll (4. verzió) hatalmas méretű növekedést tett lehetővé Új problémák

Részletesebben

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1 A termékről... 1 1.2 Főbb

Részletesebben

3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások

3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások 3.3.7.3 Reklámok és kémprogramok Ha a gyanútlan felhasználó időnként letölt egy-egy hasznos, ingyenes segédprogramot, akkor komoly veszélybe sodorhatja a PC-jét és az informatikai struktúrát. Az ár ezeknél

Részletesebben

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben

Hálózati használati útmutató

Hálózati használati útmutató Multiprotokoll on-board Ethernet nyomtatószerver Hálózati használati útmutató HL-5250DN HL-5270DN Kérjük, a nyomtató használata előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyvet bármikor megtekintheti

Részletesebben

Modern vállalati informatika

Modern vállalati informatika Modern vállalati informatika 5 Áttekintés 6 Windows 8 a vállalatoknál 8 A hordozható munkakörnyezet 12 Folyamatos kapcsolatban 14 Virtuális munkakörnyezetek 18 Licencelés 21 Áttekintés 22 Virtualizáció

Részletesebben

1. Melyik virtuális lemez típus támogatja az Online VHDX Resize funkció segítségével a lemez átméretezését? a. IDE b. SATA c. Fiber Channel d.

1. Melyik virtuális lemez típus támogatja az Online VHDX Resize funkció segítségével a lemez átméretezését? a. IDE b. SATA c. Fiber Channel d. 1. Melyik virtuális lemez típus támogatja az Online VHDX Resize funkció segítségével a lemez átméretezését? a. IDE b. SATA c. Fiber Channel d. SCSI 2. Melyik eszköz segítségével lehet könnyedén menedzselni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1. Telepítés lépései. 1.2 A betöltés végén a telepítő program üdvözlő képernyője fogadja.

1. Telepítés lépései. 1.2 A betöltés végén a telepítő program üdvözlő képernyője fogadja. RadMAN 1.2.x dokumentáció Előszó...2 RadMAN-server beüzemelése...2 1. Telepítés lépései...3 2. Alap rendszer beállítása...7 Fejállomás konfigurálása a RadMAN rendszerhez...9 I. Általános beállítások...9

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Linux rendszergazda alap

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Linux rendszergazda alap Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Linux rendszergazda alap Pallagi László Lektorálta: Sándor Antal Sulinet Expressz, 2003.11.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása Készítette:

Részletesebben

F-Secure Policy Manager 5

F-Secure Policy Manager 5 F-Secure Policy Manager 5 A vállalati biztonság integrált megoldása Adminisztrátori kézikönyv. A könyvben hivatkozott valamennyi terméknév a neki megfelelő gyártó kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett

Részletesebben

Tűzfal és internetmegosztás OpenBSD-vel. Tűzfal és. Keresztes Ákos. xsak@c2.hu Verzió: v0.1.20. v0.1.20 1/52

Tűzfal és internetmegosztás OpenBSD-vel. Tűzfal és. Keresztes Ákos. xsak@c2.hu Verzió: v0.1.20. v0.1.20 1/52 Tűzfal és internetmegosztás OpenBSD-vel Keresztes Ákos xsak@c2.hu Verzió: v0.1.20 v0.1.20 1/52 Tartalomjegyzék Módosítások:.....3 Még:......3 Mi ez?......4 Figyelmeztetés!......4 Megfontolások......4 OpenBSD......4

Részletesebben

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI

INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI INFORMATIKAI BIZTONSÁG ALAPJAI 9. előadás Göcs László Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Informatika Tanszék 2014-15. 1. félév Tűzfal A tűzfal két vagy több hálózat között helyezkedik el és ellenőrzi a közöttük

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

Kezelési útmutató ngnetsec MultiLayer router serial: ng100-300 Broadband Router 100 mbps vezetékes hozzáférési pontokkal.

Kezelési útmutató ngnetsec MultiLayer router serial: ng100-300 Broadband Router 100 mbps vezetékes hozzáférési pontokkal. 1 Kezelési útmutató ngnetsec MultiLayer router serial: ng100-300 Broadband Router 100 mbps vezetékes hozzáférési pontokkal. Fejlesztı: NetIntegral Consulting kft www.netintegral.info 2 Tartalom: Kezelési

Részletesebben

Windows Small Business Server 2003

Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003 Kisvállalatokra optimalizálva A Small Business Server 2003 legfontosabb elônye talán az, hogy képes a Windows kiszolgálórendszereknél megszokott szolgáltatásokat, teljesítményt

Részletesebben

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok

Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok Király László Hálózati ismeretek - Számítógéphálózatok A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI, MEGOLDÁSI LEHETŐSEK WINDOWS SZERVEREK ESETÉN BEVEZETÉS

A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI, MEGOLDÁSI LEHETŐSEK WINDOWS SZERVEREK ESETÉN BEVEZETÉS Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu A TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS BIZTONSÁGI KÉRDÉSEI, MEGOLDÁSI LEHETŐSEK WINDOWS SZERVEREK ESETÉN Absztrakt A szervezetek hatékony működtetéséhez

Részletesebben