FTP III Szarka T.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FTP. 2009. III. 24. 1 Szarka T."

Átírás

1 FTP Az Internet alkalmazási rétegéhez számos protokollt fejlesztettek ki, ezek közül az egyik legnépszerűbb az FTP (File Transfer Protocol), azaz állományátviteli protokoll, amely lehetőséget biztosít: programok vagy adatok átvitelére távoli számítógépek terminálon keresztüli (interaktív) vagy programból történő használatára különböző fájlrendszerek közötti állománycserére A protokoll realizációja során egy szerver alkalmazást 1 (FTP szerver) és egy kliens alkalmazást (FTP kliens) alakítanak ki. Az alkalmazások telepítése után először a szervert indítják és konfigurálják. A konfigurálás a következő főbb területekre terjed ki: - Kijelölik a szerveren a kliensek által elérhető meghajtókat, könyvtárakat és állományokat. - Beállítják az egyes FTP kliensek és felhasználók számára biztosított jogosultságokat. A szerver konfigurálása után a kliens (vagy kliensek) bejelentkezhetnek a szerverre. A felhasználó az FTP kliens segítségével (egy terminál programhoz hasonlóan) parancsokat küldhet a szervernek, amely egy parancsértelmezőhöz hasonlóan végrehajtja a kapott parancsokat. Egy kapott parancs vétele után a szerver egy válaszkódot küld a kliensnek, amely alapján az meghatározhatja a következő lépést, pl. az újabb parancsot. A kliens által küldött parancsok jellege: - Kapcsolat kiépítés és bejelentkezés - Könyvtár műveletek. (Könyvtár állományainak kilistázása, könyvtár váltása, stb.) - Állomány letöltés a szerverről vagy állomány feltöltés a szerverre - Kapcsolat bontása FTP szerverek bemutatásához a WFTPD nevű FTP szervert választottuk 2. Indítás után válasszuk ki a Security menüpontot és vizsgáljunk meg néhány menüpontot. 1 Vagy daemont. 2 A különböző Windows változatokhoz gyárilag biztosítanak FTP szervert, mint egy nagyobb szolgáltatás csomag része. Pl. W2K: Internet Information Server (IIS). Carl Franklin: Visual Basic 6.0 Internet prog. Panem III Szarka T.

2 Security/General Enable Security Ha bekapcsoljuk ezt a biztonsági funkciót, akkor csak érvényes felhasználói névvel (user name), ill. a hozzátartozó jelszóval (password) érhető el az adott felhasználó számára engedélyezett disk terület (User-FTP). A security funkció kikapcsolása után bárki bejelentkezhet a szerverre és garázdálkodhat a teljes lemezen. Allow Anonimous Az FTP szervereken szokásos egy ún. anonymous vagy ftp nevű felhasználót létrehozni. Ezek a felhasználók jelszóként a saját címüket adják meg és ezek után férhetnek hozzá a számukra fenntartott (nyilvános) könyvtárak tartalmához. Az címet általában nem ellenőrzik, csak statisztikai, stb. céllal használják fel. Az adott menüpontban engedélyezhetjük a bejelentkezést anonymous néven a felhasználóknak (Anonymous FTP). Allow Uploads Engedélyezi, hogy a felhasználók adatokat töltsenek fel a szerverre. Engedélyezés nélkül a szerver csak olvasható a felhasználók számára. Engedélyezés esetén az állomány feltöltéséhez a felhasználók jogosultságainál egyénileg is beállíthatunk jogokat. Allow Anonimous Uploads Anonymous néven bejelentkezett felhasználók tölthetnek-e fel állományokat a szerverre? Disable Non-Refexive PortsA klienstől érkező PORT parancsban található IP címet ellenőrzi, hogy a kliens IP címét tartalmazza-e. Ha a két IP cím nem egyezik meg, akkor egy ún. non-reflexive port parancsról van szó. Ilyen esetek legálisan is előfordulhatnak, de egy hacker visszaélésre is használhatja az FTP szervert. Javasolt a non-reflexive port parancsok végrehajtásának letiltása. Maximum Number Of Users Megadható, hogy egyszerre hány felhasználó lehet bejelentkezve a szerverre. 0 esetén korlátozást csak a belépésre jogosult userek száma jelent. Timeout for inactive connection Ha egy kliens ennyi másodpercig semmit sem csinál a szerverrel, akkor a szerver bontja a kapcsolatot. Number of failed Ennyi sikertelen kapcsolódási kísérlet után a szerver bontja a kapcsolatot a klienssel. Administrator s address Az FTP szerverre való bejelentkezés során különböző (beállítható) üzeneteket kaphat a felhasználó, köztük lehet a szerver üzemeltetőjének címe is. Security/users/right...: III Szarka T.

3 Az User Name pontban adhatjuk meg, hogy milyen nevű és jelszavú felhasználók léphetnek be a szerverre. A Home directory az a könyvtár, amiben találja magát bejelentkezés után az adott felhasználó. A Restrict to home pontot kijelölve megtilthatjuk, hogy a felhasználó a home könyvtárából kilépjen, csupán az abban való mozgást engedélyezzük. A Rights pontban finomíthatjuk az adott felhasználó hozzáférési jogosultságait. Emlékeztetünk arra, hogy csak akkor élnek az itt megadott beállítások, ha a Security/General/Enable security opció aktív. Security/Host/Net Ez a dialógus ablak biztosítja annak a lehetőségét, hogy a kapcsolódó klienseket IP címük alapján szűrjük. A Default action pontban kiválaszthatjuk, hogy általában a kapcsolódási kísérleteket elutasítjuk vagy engedélyezzük. A Specific action részben egyenként felsorolhatjuk azokat a hosztokat, amelyek az általánostól eltérően kapcsolódhatnak a szerverhez. (Például, ha általánosan tiltott kliensek kapcsolódása a szerverhez, akkor itt felsorolhatók azok a kliensek, amelyeknek engedélyezzük a kapcsolódás.) A kivételezett klienseket FQDN formában vagy IP címükkel adhatjuk meg. A kliensek felsorolásakor engedélyezett az ún. wildcard karakterek (?, * ) használata. Az itt klienshez rendelt Allow vagy Deny jelző tipikusan ellentettje a Default action pontban megadott általános beállításnak. Name needed for every host Ha bekapcsoljuk ezt a jelölő boxot, akkor csak domain névvel rendelkező kliensek kapcsolódási kérését fogadja el a szerver. Egyéb menüpontok: Messages/Greeting és Messages/Farewell A szerver a kliens felkapcsolódásakor és lekapcsolódásakor küld szöveges üzeneteket a kliensnek. Ezekben a menüpontokban tudjuk szerkeszteni az adott üzeneteket. Logging/Log Options tudjuk beállítani. pontban a szerver által készített napló állomány részletességét View/Connected Users pontban a szerverre kapcsolódó felhasználókat tudjuk kilistázni és esetleg a szerverről eltávolítani III Szarka T.

4 Karakter orientált FTP kliensek Az ábrán a Windows XP-hez mellékelt FTP kliens programot 3 látjuk. A program elindítása után az ftp> prompt jelent meg. Ekkor írtuk be a help parancsot, amelynek hatására kilistázta az általa ismert parancsokat. (Ezeket a parancsokat a felhasználó adja az FTP kliens programnak és nem tévesztendők össze az FTP klienstől az FTP szervernek küldött (raw FTP) parancsokkal!)! jellel az FTP parancsértelmezőjéről átkapcsolhatunk az OS parancsértelmezőjére, például az XP karakter orientált shell-re, ahol az XP-nek adhatunk parancsokat. Az exit paranccsal tudunk visszatérni az FTP parancsértelmezőjéhez. Az OS számára szóló egyedi parancsokat! parancs alakban tudunk kiadni.? parancs Az adott parancsról ad egy rövid leírást. append helyi állomány távoli állomány A helyi számítógépen található helyi állomány tartalmát a távoli számítógépen található távoli állomány végére írja. ascii Hatására az adatcsatornán ASCII kódban történik az adattovábbítás, függetlenül attól, hogy az FTP szerveren vagy az FTP kliensen milyen szövegkódolást használnak. Szöveges adatok (pl. állományok) továbbítása előtt kell beállítani. (Lásd később a TYPE raw FTP parancs leírásánál!) binary Image átviteli mód beállítása, bináris (nem szöveges) vagy tömörített állományok átvitelére. Az ASCII átviteli módtól eltérően nem módosítja a forrás tartalmához képest a küldött adatokat. Egy másolatot készít a forrás tartalomról, azaz létrehoz egy ún. image állományt. Szöveges állományok is átvihetők image üzemmódban, de ekkor elmarad a (PC-PC között egyébként felesleges) kódkonverzió. 3 C:\windows\system32\ftp.exe III Szarka T.

5 bell A parancsok végrehajtása utáni hangjelzés be- és kikapcsolása. bye vagy quit Az FTP kliens megszakítja a kapcsolatot az FTP szerverrel és befejeződik az FTP program. cd [könyvtár] A távoli számítógépen egy másik könyvtárba léphetünk át. (Az elérési út tagolására a / jelet használja. A szülő könyvtár jele a megszokott..) close vagy disconnect hatására az FTP kliens megszünteti a kapcsolatot az FTP szerverrel és egy másikra jelentkezhetünk be az open paranccsal. delete távoli állomány A távoli számítógépen törli a távoli állományt. debug A hibakereső üzemmód be- és kikapcsolása. Hibakereső módban a szervernek küldött raw FTP parancsokat is megjeleníti. dir távoli könyvtár vagy távoli állomány Alapértelmezésben a távoli aktuális könyvtár tartalmát listázza ki, de egy állomány jellemzőit is lekérdezhetjük. Megengedett a * és a? (wildcard jellegű) karakterek használata, mint szűrési feltételek a listázás során. Lásd még a glob parancsot. get távoli állomány [helyi állomány] Letölti az FTP szerveren lévő távoli állományt. Opcionálisan megadható, hogy milyen néven mentse le a számítógépre. glob A? és a * karaktereket wildcard karakterként kezelje-e a rendszer? hash A letöltés, ill. feltöltés folyamatát jelezheti az átvitt blokkonként (pl bájtonként) kiírt # karakter. A folyamatjelzés be- és kikapcsolása végezhető ezzel a paranccsal. lcd [helyikönyvtár] megváltoztatni. literal parancs ls vagy ls-l Az FTP kliens helyi munkakönyvtárát lehet lekérdezni, ill. Tetszőleges FTP parancs küldése. Lásd a dir parancsot! mdelete Több állomány törlése a távoli számítógépen. Kijelölésükre a wildcard karakterek adnak lehetőséget. mdir mget mkdir távoli könyvtár távoli könyvtár néven mls mput Több távoli könyvtár tartalmának listázása. Lásd dir! Több távoli állomány letöltése. Lásd get! Egy új könyvtárat hoz létre a távoli gép aktuális könyvtárában Több könyvtár tartalmának listázása. Lásd ls! Több állomány feltöltése a távoli számítógépre. Lásd put! open távoli gép Az argumentumban megadott számítógépen lévő FTP szerverrel hoz létre kapcsolatot. Az argumentumban a gép nevét vagy IP címét adhatjuk meg. put helyi állomány pwd quit recv Az állományt felmásolja az FTP szerverre. Kiírja, hogy az FTP kliens számára mi az aktuális könyvtár a távoli gépen. Lásd bye! Lásd get! remotehelp A kliens ezzel kérdezheti le az FTP szerver által értett FTP parancsokat. Megjegyezzük, hogy ezek a kliens és szerver közötti parancsok (raw FTP parancsok), nem pedig a most tárgyalt felhasználó és az FTP kliens közötti parancsok! rename régi állomány új állomány A távoli gépen átnevez egy állományt III Szarka T.

6 rmdir könyvtár A távoli gépen törli a könyvtár nevű könyvtárat. send helyi állomány Az állományt felmásolja az FTP szerverre. status trace type Az aktuális beállításokat jeleníti meg a kapcsolat kialakítása után. Csomag nyomkövetésének ki- és bekapcsolása. Az átvitel típusának beállítása. user login [jelszó] Bejelentkezés ill. újra bejelentkezés a kapcsolat bontása nélkül. A login a felhasználó azonosítóját jelenti, esetleg lehet anonymous is. verbose Az FTP kliens beszédes üzemmódjának ki- és bekapcsolása. Beszédes módban a szervertől kapott minden üzenetet, ill. a statisztikai adatokat is megjeleníti. A beszédes mód az alapértelmezett. Példaként egy FTP kapcsolat részletét láthatjuk: A felhasználó egy open paranccsal kapcsolatot (parancs csatornát) alakít ki a megadott IP című FTP szerverrel. Ezen a szerver először egy üdvözlő szöveget küld a kliensnek, majd a felhasználótól kéri a felhasználó login nevét és jelszavát. Miután a felhasználó sikeresen belépett a szerverre, a dir paranccsal lekérdezi a szerveren található home könyvtárának tartalmát. Ennek a parancsnak a végrehajtásához a szerver és a kliens között egy második TCP kapcsolat (adat csatorna) is létrejön az adatok továbbítása érdekében. Az ábrán magának az adatcsatornának a létrejötte nem látható, csak a rajta átküldött adatok jelennek meg. (Az adat csatorna létrehozásához szükséges egy port parancs, amely a kliens és szerver közötti kapcsolatra jellemző raw FTP parancs (ábrán nem látható) és ezért nem tévesztendő össze az addig megismert FTP kliens és a felhasználó közötti parancsokkal.) Az ideiglenes adatcsatornán a szerver átküldi a könyvtárban található állományok jellemzőit, majd megszünteti az adatcsatornát. Figyeljük meg, hogy a szervertől érkező üzenetek előtt egy számot látunk. Az üzenetek tartalmát számkód, ill. ember számára érthető szöveg egyaránt azonosítja III Szarka T.

7 Grafikus FTP kliensek Bár sok önálló FTP kliens alkalmazást fejlesztettek ki, most mégis egy olyat mutatunk be amelyet a Total Commander-be integráltak. A Net/FTP Connect.../New Connection menüpontot látjuk, ahol a kliens beállítása történik: Session:a létrehozandó kapcsolatnak valamilyen nevet kell adnunk, amiről később majd ráismerünk az adott konfigurációra. Host name: az FTP szerver FQDN neve, vagy IP címe. Ha a szerver a 21-estől eltérő portot használ, akkor a port száma is megadandó. Use passive...: passzív módban a kliens kezdeményezi az adatcsatorna kialakítását. Ez akkor javasolt, ha a kliens egy tűzfalon keresztül érhető el és a tűzfal nem engedélyezi az FTP szerver felől érkező kapcsolat kialakítást. Send command to...: ha a kliens egy bizonyos ideig nem szól a szerverhez, akkor a szerver bontja vele a kapcsolatot. Itt beállíthatjuk, hogy a kliens valamilyen semmitmondó paranccsal (pl. NOOP) periódikusan zaklassa a szervert. A kapcsolat létrejötte után látványosan bejárhatjuk a szerver (elérhető) könyvtárait: III Szarka T.

8 A protokoll vázlata Az előbbi ábrán az 1973-ban megjelent RFC 542 ajánlásban szereplő FTP modell látható, amely ábrázolja az FTP szerver és kliens oldalát. A kliens oldal rendelkezik egy User Interface felülettel, amelyik interaktív kapcsolatot tart a felhasználóval. A felhasználó az eddig megismert parancsokkal utasítja az FTP klienst bizonyos tevékenységek elvégzésére, ill. visszajelzéseket kap az User Interface -től az előbbi tevékenységgel kapcsolatban. Figyeljük meg azt a korábbi ábrát, amelyiken egy FTP kapcsolat részletét láthatjuk, mert lényegében az User Interface és az User közötti párbeszéd tanúi lehetünk. A kliens alkalmazás következő rétege a Client Protocol Interface, amely a Server Protocol Interface rétegével tart kapcsolatot az FTP szabályai szerint. Az előbbi interfészek között FTP Commands és FTP Replies jellegű üzenetek formájában valósul meg a kapcsolat. Az FTP kapcsolat részletét bemutató ábrán közvetlenül nem látunk raw FTP parancsokat, csak utalásokat találhatunk rájuk, pl. az FTP szerver által adott válaszokat, amelyeket (amint már tudjuk) arról ismerhetünk meg, hogy egy azonosító számmal kezdődnek. Az alap (standard) parancsokat az RFC 542 tartalmazza. A felhasználói igények növekedésével különböző bővítmények jelentek meg speciális feladatok megoldására, ezért egy adott FTP kapcsolat esetében mindig célszerű ellenőrizni, hogy milyen bővítéseket implementáltak a szerverben. Amint azt már említettük, a szerver által ismert és az FTP szabvány által elfogadott parancsok kapcsolatát a remotehelp paranccsal kérdezhetjük le: III Szarka T.

9 A következőkben röviden ismertetjük néhány raw FTP parancs szerepét. Fontos megemlíteni, hogy az eredeti parancskészletet számos alkalommal bővítették speciális célú parancsokkal és ezért egy adott FTP szerver esetén célszerű ellenőrizni, hogy milyen parancsokat implementáltak az adott programban. (A félkövér parancsok végrehajtása igényli az adatcsatorna létrehozását.) Parancs Leírás Referencia ABOR Fájl átvitel megszakítása ACCT A felhasználó számlainformációjának megadása. (Kiegészítő jelszó.) APPE Egy távoli állományhoz fűzi az adatokat. CDUP Átváltás az aktuális könyvtár gyökérkönyvtárára RFC 959 CWD Távoli munkakönyvtár megváltoztatása RFC 697 DELE Megadott távoli állomány törlése EPRT Kibővített PORT RFC 2428 EPSV Kibővített PASV RFC 2428 FEAT A szerver jellegzetességeinek lekérdezése RFC 2389 HELP Segítség kérése egy-egy parancs használatához LIST Könyvtár tartalom vagy egy állomány jellemzőinek lekérdezése LPRT Hosszú PORT RFC 1639 LPSV Hosszú PASV RFC 1639 MKD Távoli könyvtár létrehozása RFC 959 MODE Az átviteli mód beállítása NLST Egy távoli könyvtár állományainak kilistázása NOOP A szerver erre a parancsra semmit sem csinál, de OK-val válaszol OPTS Opciók RFC 2389 PASS Jelszó elküldése a szervernek PASV Passzív módba állítja a szervert PORT Adat port megadása PWD A távoli munkakönyvtár nevének lekérdezése RFC 959 QUIT Kijelentkezés REIN A parancs csatorna újrainicializálása REST Fájlátvitel újraindítása RETR Állomány letöltés RMD Távoli könyvtár törlése RFC 959 RNFR Kijelöli az átnevezendő állományt RNTO Megadja az átnevezendő állomány új nevét SITE A szerver speciális szolgáltatásainak elérése SMNT Másik fáljrendszer mountolása RFC 959 STAT Állapot lekérdezés STOR A szervert felkészíti állomány fogadására. (Felülírás lehetséges.) STOU A szervert felkészíti állomány fogadására. (Egyedi nevek.) RFC 959 STRU Az átvitt adatok szerkezetének megadása SYST A szerver operációs rendszerének típusát kérdezi le RFC 959 TYPE Az adat ábrázolási módjának megadása USER Felhasználói név megadása XCUP Átváltás az aktuális könyvtár gyökérkönyvtárára RFC 775 XMKD Távoli könyvtár létrehozása RFC 775 XPWD A távoli munkakönyvtár nevének lekérdezése RFC 775 XRMD Távoli könyvtár törlése RFC III Szarka T.

10 A protokoll szempontjából a parancsokhoz hasonló jelentőségük van a szerver válaszainak: Kód A kód jelentése 1yz Előzetes pozitív válasz. (Parancs elfogadva) 2yz Pozitív teljesítési válasz. (Parancs végrehajtva) 3yz Köztes pozitív válasz. (A szerver a parancs kiegészítését várja) 4yz Átmeneti negatív válasz. (Szintaktikailag jó parancs, de most nem tudja végrehajtani.) 5yz Hibás vagy illegális parancs 110 Marker újraindítási válasz 120 A szolgáltatás nnn másodperc múlva elérhető lesz 125 Adat összeköttetés megnyitva, kezdődik az átvitel 150 Az állomány státusza rendben, rövidesen létrejön az adat csatorna 200 Parancs rendben 202 Parancs nincs implementálva, mert ennél a szervernél nélkülözhető 211 Rendszer állapot vagy válasz a HELP kérésre 212 Könyvtár állapot 213 Állomány állapot 214 HELP válasza 215 NAME hivatalos rendszer név. (Az aktuális Assigned Numbers nyilvántartás alapján.) 220 A szolgáltatás elérhető az új felhasználónak 221 A szolgáltatás lezárja a vezérlő csatornát 225 Adat csatorna megnyitva, átvitel nincs folyamatban 226 Adat csatornát lezárja 227 Passzív módra váltott át <h1,h2,h3,h4,p1,p2> 230 A felhasználó bejelentkezett 250 A kért állományművelet sikeresen befejeződött 257 "PATHNAME" létrehozva 331 Felhasználói név rendben, jelszó szükséges 332 Kiegészítő jelszó szükséges 350 A kért állományművelet felfüggeszti a további információkat 421 Szolgáltatás nem elérhető, adat csatornát lezárja 425 Adat csatornát nem tudja megnyitni 426 Kapcsolat lezárva, átvitel megszakítva 450 A kért állományművelet nem lett végrehajtva. (Az állomány nem létezik) 451 A kért művelet megszakítva, helyi hiba a folyamatban. (A jog hiányzik a művelethez.) 452 A kért művelet nem került végrehajtásra, adat csatorna lezárva 500 Szintaktikai hiba 501 Szintaktikai hiba a paraméterben vagy az argumentumban 502 Nincs implementálva a parancs 503 Rossz parancs sorozat 504 A parancs paramétere nincs implementálva 521 A következő cím családokat támogatja <af1,.., afn> 522 A protokoll nem támogatott 530 Nincs bejelentkezve 532 Kiegészítő jelszó kell az állomány feltöltéshez 550 Az igényelt művelet nem elfogadott 551 Az igényelt művelet megszakítva: a Page type ismeretlen 552 A kért állományművelet megszakadt III Szarka T.

11 Érdemes megemlíteni, hogy a Server PI és Client PI közötti kapcsolat (a TCP-re épülő vezérlő csatorna) az open és a quit user szintű parancsok között folyamatosan él. Az alkalmazások következő rétege mindkét oldalon egyaránt a DTP (Data Transfer Process), amely az adatátvitelhez szükséges külön (TCP alapú) összeköttetés kialakítását, ill. az adatátvitelt végzi. Az adatátviteli csatorna, csak az adatátvitel ideje alatt létezik. Köztudott, hogy a szerver oldalon (alapértelmezett esetben) a vezérlő csatorna a 21-es portot, míg az adatcsatorna a 20-as portot használja. Külön figyelmet érdemel a File System modul, amelynek konkrét változata (pl. ext2, NTFS, FAT) attól függhet, hogy az adott FTP komponens (szerver ill. a kliens) milyen OS felett fut. A lényeg ebben az, hogy az FTP-vel olyan állományokat is elérhetünk, amelyeket egyébként az OS szintjén nem érnénk el. (Pl. XP alatt első megközelítésben nem tudunk ext2 fájlrendszerből állományt olvasni.) FTP kapcsolat analízise Egy FTP kapcsolat analízise során bemutatunk néhány FTP parancsot és a szerver azokra adott válaszát. A parancsok lényegében sztringek. A parancs nevében a kis és nagybetűk között nincs különbség. Előzetesen két példát láthatunk, egyet a paraméterrel rendelkező parancsok, másikat a paraméter nélküli parancsok használatára. (Kivételesen az elválasztó SP karaktert és a sorvégét jelző CR és LF karaktereket is feltüntettük a parancsokban.) USER <SP> <username> <CRLF> BYE <CRLF> A táblázatban első oszlopában a vizsgált TCP szegmensek sorszámát láthatjuk. Ezt követi az adott szegmens adójának és címzettjének portszáma. A port számokból kiderül, hogy az FTP szerver a megszokott 21-es, ill. 20-as portot használja. A TCP nevű oszlopban a TCP protokoll fejlécében található aktív biteket is feltüntettük, hogy a TCP kapcsolat fázisait is tudjuk követni. Az utolsó oszlopban az FTP protokoll parancsait és az ezekre adott válaszokat tanulmányozhatjuk. (Csak a parancs csatorna tartalmát részletezzük, míg az adat csatorna tartalmára csak utalunk.) Az áttekinthetőséget szeretnénk azzal fokozni, hogy a csak TCP szerviz információt hordozó szegmenseket sötét háttérrel jelenítjük meg. :1-3 Az FTP kliens parancsot kapott a felhasználótól, hogy kapcsolódjon egy FTP szerverre. Például a karakteres FTP kliens esetén láthattunk egy erre szolgáló OPEN parancsot. A kliens a kapcsolat kialakításához igényel az OS hálózati alrendszerétől egy socketet. A socketből mi csak a portszámot látjuk, amely A socket felhasználásával az FTP kliens képes lesz hálózati műveleteket végezni. Az első művelet a TCP kapcsolat kialakítása az FTP szerverrel, a már ismert three way handshake eljárás szerint. Itt arra láttunk példát, hogy a 4 rétegű TCP/IP modell alkalmazási rétegében található FTP program elvégzi az OSI modell viszony (együttműködési) rétegének összeköttetés létesítési feladatát. :4 Az FTP ben parancs csatornaként használt kapcsolat létrejötte után a szerver egy tájékoztató szöveget küld a kapcsolat létrejöttéről. Fontos, hogy a szöveg sorai 220 kódszámmal kezdődnek, és tényleges tartalmukat a szerver messages/greeting menüpontjában állíthatjuk be. (A TCP az ACK+PUSH bitekkel biztosítja, hogy a szegmens tartalma nem marad a TCP pufferében a vétel után (várva egy megadott mennyiségű adat megérkezését), hanem azonnal megkapja az alkalmazás.) III Szarka T.

12 Nr Adó Vevő TCP FTP SYN A parancs csatorna létrehozása ACK+SYN A parancs csatorna létrehozása ACK A parancs csatorna létrehozása ACK+PUSH 220 Bejelentkezési tájékoztató szöveg ACK+PUSH USER tibi ACK+PUSH 331 Give me your password, please ACK+PUSH PASS abc ACK+PUSH 230 Logged in successfully ACK+PUSH SYST ACK+PUSH 215 WIN32 A N (WFTPD by Texas Imperial Software) ACK+PUSH FEAT ACK+PUSH 211 Extensions supported: MDTM SIZE REST STREAM TVFS ACK+PUSH PWD ACK+PUSH 257 C:/TEMP is current directory ACK ACK+PUSH TYPE A ACK+PUSH 200 Type is ASCII ACK+PUSH PORT 192,168,0,222,4, ACK+PUSH 200 PORT command okay ACK+PUSH LIST SYN Az adat csatorna létrehozása SYN+ACK Az adat csatorna létrehozása ACK Az adat csatorna létrehozása ACK+PUSH 150 File Listing Folows in ASCII mode ACK+PUSH A lista karaktereinek átküldése az adat csatornán ACK+FIN Az adat csatorna megszüntetése ACK Az adat csatorna megszüntetése ACK+FIN Az adat csatorna megszüntetése ACK Az adat csatorna megszüntetése ACK ACK+PUSH 226 Transfer finished successfully ACK ACK+PUSH TYPE I ACK+PUSH 200 Type is Image (Binary) ACK+PUSH PORT 192,168,0,222,4, ACK+PUSH 200 PORT command okay ACK+PUSH STOR NETLOG.TXT SYN Az adat csatorna létrehozása SYN+ACK Az adat csatorna létrehozása ACK Az adat csatorna létrehozása ACK+PUSH 150 C:/TEMP/NETLOG.TXT file ready to receive in IMAGE/Binary III Szarka T.

13 Nr Adó Vevő TCP FTP ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK ACK ACK+PUSH A fájl tartalmának átküldése az adat csatornán ACK ACK+FIN Az adat csatorna megszüntetése (egyik irány) ACK Az adat csatorna megszüntetése (egyik irány) ACK+PUSH 226 Transfer finished successfully ACK+FIN Az adat csatorna megszüntetése (másik irány) ACK Az adat csatorna megszüntetése (másik irány) ACK+PUSH TYPE A ACK+PUSH 200 Type is ASCII ACK+PUSH PORT 192,168,0,222,4, ACK+PUSH 200 PORT command okay ACK+PUSH LIST SYN Az adat csatorna létrehozása SYN+ACK Az adat csatorna létrehozása ACK Az adat csatorna létrehozása ACK+PUSH 150 File Listing Folows in ASCII mode ACK+PUSH A lista karaktereinek átküldése az adat csatornán ACK+FIN Az adat csatorna megszüntetése ACK Az adat csatorna megszüntetése ACK+FIN Az adat csatorna megszüntetése ACK Az adat csatorna megszüntetése ACK ACK+PUSH 226 Transfer finished successfully ACK III Szarka T.

14 Nr Adó Vevő TCP FTP ACK+PUSH QUIT ACK+PUSH 221 Kijelentkezési üdvözlet ACK+FIN A parancs csatorna megszüntetése ACK A parancs csatorna megszüntetése RESET A parancs csatorna megszüntetése :5-6 A kliens beolvassa a parancs csatornából az összes 220 kezdetű sort, majd egy USER parancsot küld a szervernek: USER felhasználói név Az FTP szerver számára elküldi a bejelentkezésre jelentkező felhasználó nevét. Amint azt már megismertük, a felhasználói név lehet esetleg az anonymous is. A szervertől érkező válasz a következő lehet: 230 -> A felhasználó belépett 331 -> A PASS parancs következzen 332 -> Az ACCT parancs következzen 421, 500, 501, 530 :7 A 331 kód jelezte, hogy jelszóra van szükség a belépéshez: PASS jelszó Az FTP szerver számára ezzel a paranccsal küldhető el a felhasználói névhez tartozó jelszó. A lehetséges válaszok: 202 -> A parancs nincs megvalósítva, itt felesleges > A felhasználó belépett 332 -> A belépéshez ACCT parancs kell. 421 ACCT számla Az FTP szerver számára ezzel a paranccsal küldhető el az a kiegészítő jelszó ami a belépéshez még szükséges lehet. A lehetséges válaszok: 202 -> A parancs nincs megvalósítva, itt felesleges > A felhasználó belépett 421, 501, 502, 503, 500, 530 :9-10 A szerverre való bejelentkezés után lekérdezhetjük az operációs rendszerének típusát: SYST A visszatérési érték sikeres lekérdezés esetén 215 OS Neve alakú, pl.: 215 WIN32 AN (WFTPD by Texas Imperial Software). Ebben a válaszban megtaláljuk az OS nevét (WIN32), átvitel típusát (A N) és az FTP szerver nevét is. Az OS neveket a hivatalos Assigned Numbers dokumentumban találjuk. Az átviteli típusokat a TYPE parancsnál ismerhetjük meg. :11-12 A szerverben implementált esetleges parancs bővítések lekérdezése FEAT paranccsal lehetséges. A visszatérési érték sikeres végrehajtás esetén 211 kezdetű, pl.: 211 EXTENSION SUPPORTED MDTM SIZE REST STREAM TVFS 211 END III Szarka T.

15 :13-14 Az FTP kliens kiadja a PWD parancsot, amivel lekérdezi a kliens aktuális munkakönyvtárát a szerveren. A szerver 257-es kóddal kezdődő válaszában az aktuális munkakönyvtárat adja vissza. Lehetséges egyéb válaszok: 421, 500, 501, 502, 550 :15 A TCP nyugtázza az előbbi szegmenst :16-17 A felhasználó adott egy DIR jellegű parancsot a kliensnek, amely erre raw FTP parancs sorozatot indít el. Első lépésként az adatcsatorna átviteli módját ASCII módra állítja a TYPE A paranccsal. Az ASCII módot szöveges állomány, ill. könyvtár lista átvitelére használjuk. ASCII mód esetén az FTP szervert arra kérjük, hogy a nála használatos kódolásról alakítsa át a küldendő szöveget szabványos 8 bites ASCII kódra. A gyakorlatban ennek egy PC-PC kapcsolat esetében kicsi a jelentősége, mert valószínűleg mindkét oldalon ASCII kódot használnak szöveges információ tárolásakor (igazi jelentősége annak lenne, ha például EBCDIC kódot használó forrás szöveget szeretnénk ASCII kódot használó rendszerbe átvinni). Ilyenkor csak arra szorítkozik a konverzió, hogy a forrás szövegben található esetleges platformfüggő karaktereket szabványos kódra cserélje. Erre példa lehet a (gyakran rendszerfüggő) sorvége jelzés, pl. CRLF karakterekké kell alakítani a Windows alatt, a UNIXos CR sorvége jelzésről. Itt arra láttunk példát, hogy a 4 rétegű TCP/IP modell alkalmazási rétegében található FTP program elvégzi az OSI modell ábrázolási rétegének adat ábrázolás konvertáló feladatát. Az FTP szerver 200-as kóddal válaszol és jelzi, hogy az adatcsatornán ASCII kódú karaktereket fog küldeni. Egyéb válaszkódok: 421, 500, 501, 504, 530 A TYPE I paranccsal image átviteli mód állítható be. Ebben az üzemmódban bármilyen (akár tömörített) állomány átvitelére alkalmas a protokoll, mert az állomány tartalmát nem manipulálja. :18-19 Az FTP kliens létrehoz (vagy már induláskor létrehozott) egy socketet a leendő adatcsatorna számára. Lekérdezi a létrejött sockethez tartozó portszámot és a gép IP címével együtt (most) elküldi a szervernek a PORT parancs segítségével: PORT C1, C2, C3, C4, P1, P2 A C1-C4 bájtok az IP címet írják le, míg a P1 és P2 a portszámot. A példában szereplő kliens a IP címen és a 1037-es porton (4*256+13=1037) várja a szerver jelentkezését. :20 Az FTP kliens folytatja a DIR parancs végrehajtását és egy LIST paranccsal lekérdezi az aktuális munkakönyvtár tartalmát a szervertől. :21-23 A LIST hatására az FTP szerver kezdeményezi a kapcsolódást a PORT parancsban megadott klienshez az adatcsatorna létrehozása érdekében. A szerver kezdeményez az úgynevezett aktív FTP üzemmódban. Egy esetleges PASV paranccsal tudnánk passzív üzemmódot kialakítani, amelynek a jellemezője az, hogy kliens hozza létre az adatcsatornát. :24 Amikor az adatcsatornát sikeresen létrehozta az FTP szerver, akkor küld egy 150 kezdetű jelzést arról, hogy megkezdi az adatcsatornán a LIST által kért információk küldését. :25 Az elküldött könyvtárlista szerkezete a következő: III Szarka T.

Hálózati Alkalmazások

Hálózati Alkalmazások Hálózati Alkalmazások Karanjit S. Siyan: Inside TCP/IP Third Edition Chapter 13, 1997 Fordította: Kismődi Tamás, dr Lencse Gábor A TCP/IP felett működő hálózati alkalmazások magukban foglalják az OSI 5.,

Részletesebben

Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei)

Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei) Transmission Control Protocol (TCP) (a működés alapelvei) Tartalom Ez a leírás számos különféle forrásból összegyűjtött információ felhasználásával az Óbudai Egyetemen készült, a Számítógép Hálózatok című

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz.

Az Internet napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. 8. Internet Az "Internet" napjainkban nem egy technológia a sok közül, hanem önálló életre kelt, a társadalmat befolyásoló eszköz. A technológiai cél: egymástól eltérő fizikai architectúrájú hálózatok

Részletesebben

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe

Bevezetés a UNIX. operációs rendszerbe BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék (korábban: Folyamatszabályozási Tanszék) Bevezetés a UNIX operációs rendszerbe (oktatási segédlet)

Részletesebben

F-Secure Policy Manager 5

F-Secure Policy Manager 5 F-Secure Policy Manager 5 A vállalati biztonság integrált megoldása Adminisztrátori kézikönyv. A könyvben hivatkozott valamennyi terméknév a neki megfelelő gyártó kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése

MUNKAANYAG. Horváth Imre. Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése Horváth Imre Számítógép hálózatok kiépítése - Kommunikációs protokollok A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

halo_archi Documentation

halo_archi Documentation halo_archi Documentation Release 1.0 Varsanyi Peter January 15, 2013 CONTENTS 1 Halozati architekturak 3 1.1 A hálózati programozás alapjai..................................... 3 1.2 Hálózati és elosztott

Részletesebben

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató

VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája. Bevezető útmutató VPOP3 Az Ön elektronikus postaládája Bevezető útmutató A szerzői jogok védelme Ez a kézikönyv a Paul Smith Computer Services tulajdonát képezi, bárminemű másolása, terjesztése, felhasználása kizárólag

Részletesebben

SuliX programcsalád. Tanári kézikönyv

SuliX programcsalád. Tanári kézikönyv SuliX programcsalád Tanári kézikönyv A kézikönyv elkészítésekor az ULX Kft. a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járt el, ennek ellenére nem zárható ki hibák, tévedések előfordulásat. '

Részletesebben

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát! INFORMATIKA I. 1. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Digitális=diszkrét értékeket tároló, számjegyvezérlésű Bináris=kettes számrendszert alkalmazó 2. Mit jelent a Handshake

Részletesebben

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet

Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Hivatalos Jogszabálytár Prémium telepítési segédlet Intézmények részére Jelen dokumentációt főként azon intézményeknek készítettük, ahol szolgáltatásunk korlátlan számú felhasználói változata kerül telepítésre.

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

TFTP szerver megvalósítása Texas Instruments Stellaris LM3S6965 mikrokontrolleren

TFTP szerver megvalósítása Texas Instruments Stellaris LM3S6965 mikrokontrolleren Pázmány Péter Katolikus Egyetem TFTP szerver megvalósítása Texas Instruments Stellaris LM3S6965 mikrokontrolleren Diplomaterv SZERZŐ: Kopcsó Tamás KONZULENS: Tihanyi Attila Információs Technológiai Kar

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

T-Mobile Communication Center Termékismertetô

T-Mobile Communication Center Termékismertetô T-Mobile Communication Center Termékismertetô Márkajelek! A T-Mobile és a T-Mobile Communication Center a Deutsche Telekom Csoport bejegyzett márkajelei.! A Windows 98SE, a Windows 2000 és a Windows XP

Részletesebben

Köznet szolgáltatások ismertetése

Köznet szolgáltatások ismertetése Köznet szolgáltatások ismertetése A Köznet keretében az Intézményi végpontok számára nyújtott szolgáltatások ismertetése 2013. november 28. v 2.00 2 1. Köznet induló szolgáltatási csomag A Köznet induló

Részletesebben

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D

Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Netis ADS2+ Modem Router Telepítési és Kezelési Útmutató DL-4310, DL-4311, DL-4311D, DL-4312, DL-4312D, DL-4322, DL-4322D, DL-4323, DL-4323D Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1 A termékről... 1 1.2 Főbb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások

3.4 Hálózati elemek gyengeségeit kihasználó támadások 3.3.7.3 Reklámok és kémprogramok Ha a gyanútlan felhasználó időnként letölt egy-egy hasznos, ingyenes segédprogramot, akkor komoly veszélybe sodorhatja a PC-jét és az informatikai struktúrát. Az ár ezeknél

Részletesebben

K e z e l ő i l e í r á s

K e z e l ő i l e í r á s Kezelői leírás Kezelői leírás 2010 május 10 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2010 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.: (96) 506-930

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

1 BEVEZETÉS... 6 2 ALAPVETŐ PARANCSOK A UNIX-BAN... 14. 2.3 A Debian GNU/Linux processzek (újra)indítása, leállítása...20 3 SHELL SZKRIPTEK...

1 BEVEZETÉS... 6 2 ALAPVETŐ PARANCSOK A UNIX-BAN... 14. 2.3 A Debian GNU/Linux processzek (újra)indítása, leállítása...20 3 SHELL SZKRIPTEK... Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 6 1.1 A UNIX története...6 1.2 A UNIX és a LINUX kapcsolata, a Linux története... 6 1.3 Linux disztribúciók...8 1.3.1 Debian GNU/Linux...9 1.3.2 Debian GNU/Linux telepítésének

Részletesebben

AZ IP KIEGÉSZÍTŐ PROTOKOLLJAI ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

AZ IP KIEGÉSZÍTŐ PROTOKOLLJAI ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP) AZ IP KIEGÉSZÍTŐ PROTOKOLLJAI Az előző, IP-t vizsgáló fejezetben többször hivatkoztunk már az ARP és ICMP protokollokra, most végre ezeket is érintjük. ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP) Korábban láttuk,

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba

Előadók MIN7K0IN MIN4B0RFN. Göcs László. Dr. Johanyák Zsolt Csaba MIN7K0IN MIN4B0RFN Követelmények nappali tagozaton Előadás ZH november 4. (pótlás dec. 2) Megszerezhető: 38 pont Minimum követelmény: 19 pont Gyakorlati ZH november 25-29 (pótlás dec. 2-6) Megszerezhető:

Részletesebben