ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!"

Átírás

1 ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek, a filippi híveknek. De nem kellett őket különösebben biztatni: valóban várták Krisztus eljövetelét. Várakoznak Krisztusra, aki végre, majd megvalósítja az emberiség ősi álmát: az igazi kapcsolatot Istennel. Egyszóval a filippiek, Úrjövetben Adventben éltek, akárcsak a mostani hetekben mi is. Az ő úrjövetükre tehát az öröm, a bűnbánat és a feszült várakozás a jellemző. És a miénkre? Öröm. Inkább gondokat jelent az Advent a karácsonyi nagy bevásárlás miatt. Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy majd örülünk szenteste. Aztán majd elég, hogy valami aprócska dolog közbejöjjön szenteste, s máris nem örülünk: egy hangos szóváltás a fölött, hogy a karácsonyfára kék vagy piros szaloncukrot tegyünk, egy kis influenza, amit az ember a nagy bevásárlási hajrában szedett fel, valamelyik tömegjelenetben. Mérhetetlenül eltávolodtunk az eszménytől. Ma életünkben az Advent arról szól, hogy "megdolgozunk" a karácsonyi pihenőért. Az Adventben a Nagy Találkozásra kell készülni. A gyermek Jézussal, akivel elkezdődik a kapcsolat. S a dicsőségesen érkező Krisztussal, akivel beteljesül a kapcsolat. Az Advent alkalom arra, hogy tudatosítsuk: egész életünk Advent - úrjövet, amikor az Úr bármikor eljöhet, s jaj azoknak akiket nem talál készen. Ha érzed, hogy nálad valami nincs rendben, ha érzed, hogyha Krisztus most jönne el, akkor igencsak pirulnod kellene, akkor kérdezd csak meg Keresztelő Jánost az őt hallgatókkal együtt: "Mit tegyünk?" "Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva." Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal." Figyelted! Nem azt mondja: reggeltől estig imádkozz, gyónj meg csak úgy, vegyél minél több ajándékot, hanem szívből jövő, igazságos tetteket, jócselekedeteket vár. Ebben az évben a Ferenc pápa és Varga László atya gondolatai alapján készülődünk a megtestesülés ünnepére. Áldott készületet kívánok: Tibor atya

2 A lélek nyugalma..(varga László) Ebben az elmélkedésben a lélek nyugtalanságáról, az ebből fakadó hajszoltságról lesz szó. Arról, hogy hogyan lehet eljutni a belső békéig. Johannes Cassianus szentéletű szerzetes írásait hívjuk segítségül. Az egyiptomi szerzetesek tanítása című művében beszél a nyolc főbűnről és az ellenük való gyógyszerről. Megdöbbentően józan, amit ezekről a főbűnökről, bűnforrásokról, terhekről vagy mai szóval kényszerekről ír. Mi ez a nyolc teher? Mi ez a nyolc bűnforrás az életünkben? 1) Az evés és az ivás kényszere. 2) A test zabolátlansága. 3)A pénzsóvárság, az anyagi bírvágy. 4) A düh. 5) A rezignáció, a borúlátás, a depresszió. 6) Az akédia, a csömör, a közöny, a kedvetlenség, a lanyhaság. 7) Az érvényesülési vágy, a dicsvágy. 8) A gőg, a nagyképűség. Ezeknek a kényszereknek az a célja, hogy az embert teljesen tönkretegyék. A zabolátlanság és a mértéktelenség által az Istenben való biztonságát teljesen az esetlegességbe, a bizonytalanba taszítsák. Szerinte ezek ellenszere, ha az ima és erények gyakorlása által a szeretet teljességére jutunk. Mindezt az egyházatyák, a sivatagi atyák, a szent írók, a szentek írásai Jézus példájára alapozzák. Jézusnál a munka és az ima, a tevékenység és az Atyával való mély kapcsolat egységben volt. Az Atyával való bensőséges kapcsolatából származott minden cselekedete. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki küldött engem, és hogy elvégezzem a művét. (Jn 4,34) mondja a tanítványainak. Mindent átbeszél a csendben, az Atyával kettesben töltött időben. Mit kell tennie, hogyan kell tennie, hogyan kell cselekednie. Ezt az egységet, az ima és az erények, az ima és a jó cselekedetek, az ima és a munka egységét viszi tovább az Egyház hagyománya mind a mai napig. Ennek a megbontásából fakadnak azok a bűnök, terhek, kényszerek, amelyeket fölsoroltam. Ezek közül a legfontosabb a hatodik. Johannes Cassianus akédiának, csömörnek, lanyhaságnak, közönynek, kedvetlenségnek nevezte. Szerinte ez hatással van az összes többi kényszerre, sőt valahol ebből forrásozik a többi, és kölcsönhatásban vannak egymással. Ezt írja: Ha az akédia démona egyszer a boldogtalan lélekben szállást nyer, akkor ellenérzése lesz a hely iránt, ami az ő szokásos élettere. Arra indítja, hogy a hozzá közel álló, vagy a távol élő embereket megvesse. Társaságukban úgy érzi, hogy képtelen lelki gyümölcsöket teremni. Szerinte terméketlen az a hely, ahol most él. A távollévőket dicséri, ezek itt lélektelenek, elviselhetetlenek, azok pedig igazi lelki kapcsolatban élnek. Sőt úgy érzi, hogy kockáztatja az üdvösségét, ha itt marad, vagy nem változtatja meg az élethelyzetét. Így, mint a köd a földre, úgy az ő lelkére is zavarodottság telepszik. Lelkileg nyugtalan lesz és kedvetlen. Nincs más gyógyszer, mint valakit gyorsan meglátogatni, minél

3 messzebbre menni, vagy alvásba menekülni.. Nézzük a többi hét bűnforrást! Hogyan működnek, és hogyan kell küzdeni ellenük? Az első a mértéktelenség a fogyasztásban, az evés és az ivás kényszere. A sivatagi atyák szerint (mennyire ismerték a lelkeket!) a problémáinkat tömjük be étellel és itallal. A lélek szétszórtságának és a kíváncsiságnak következményei a zsíros ételek. Nagyon egyszerű ellenszert javasolnak: tartsuk be az étkezési időket. Ne tömjük meg a gyomrunkat, és ne legyünk ínyencek. Ilyen egyszerű és józan ajánlatuk van arra, miként lehet leküzdeni az evés vagy az ivás kényszerét. A második ilyen bűnforrás vagy teher: a zabolátlanság a testiségben. A keresztény ember élete állandó szellemi harc a tisztaságért, az önmegtartóztatásért, a lustaság, tétlenség, kényszeres unalom elkerüléséért. Küzdelem azok ellen a démonok, gonosz erők, kényszerek és szokások ellen, amelyek ezt az egységet ( Te bennem, én benned ) megtámadják, és szét akarják rombolni. A zabolátlanság kényszere ellen azt ajánlják, gyakoroljuk magunkat naponta az elmélkedésben, hogy növekedjen az erőnk. De ezt a háborút csak Istennel lehetséges megnyerni. Természetesen ha elbukom, akkor nem tehetem őt felelőssé mindenért. A sivatagi atyák nyomán Cassianus ezt mondja: A nyugodt és visszahúzódó élet segít. Gyógyítani kell a szívet, hogy ne érje állandóan új benyomás. Ha nem engeded meg, hogy állandóan újabb és újabb impulzusok érjenek (például a filmeken keresztül), akkor eljuthatsz a lélek nyugalmáig, a belső biztonságig. A szemlélődésben tiszta látást kap a lélek, és nem fullad bele a vágyaiba. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki bűnös kívánsággal asszonyra néz, szívében már paráználkodott vele (Mt 5,28), akkor nem a csúfolódó szemet ítéli el, hanem a már beteg szívet. Ilyenkor azt kell kérned Istentől, hogy gyógyítsd és óvd meg a szívemet! A harmadik nagy kényszer a birtoklási vágy, a pénz utáni sóvárgás. Ez a démon is kívülről tör ránk. A szív rendetlensége beengedi, és ha bensővé válik, akkor mindennél veszélyesebb lesz. Cassianus szerint: Kipusztíthatatlan gyújtóanyag a lélekben. Minél több a pénz, annál több a gond, és annál nagyobb a pénz utáni sóvárgás. Ahol az arany fontos, ott burjánzik a hazugság, az esküszegés és a hűtlenség. Ellenszernek azt ajánlja, hogy gyökerében győzzük le a bajt. Nemcsak az eredményét, hanem a hajlamot is, a gondviselésbe vetett bizalom és hit által. Senkin sem segít, ha nincs pénze, és ezzel esetleg még büszkélkedik is, közben pedig nagyon szeretné, hogy legyen. Ez még nem az a gyógyulás, ami után vágyakozunk. A negyedik nagy kényszer a düh. Hatására a lélek minden érzékelőképessége megszűnik, mivel másokat teszünk felelőssé mindenért. Ennek sötétsége megvakít akkor is, ha közben mosolygunk. Cassianus szerint egyetlen igazságos düh van a keresztény emberben, ez pedig a saját bűneink fölött érzett harag. Ellenszere: ne tegyük függővé lelki haladásunkat

4 a többiektől. Nem az ő tökéletességüktől függ a mi erényünk, hanem a kitartásunktól, küzdelmünktől. A harag kimondható említettem már az átokzsoltárokat, de ne a másik fejére olvasd, hanem Istennel oszd meg! Egyedül az ő tökéletes szeretetének tüze égeti el a benned lévő dühöt. Mindenki más megsebződik tőle, egyedül Isten szeretete bírja ki. Nem fordítja ellened, hanem szeretetté formálja át önmagában és benned is. Mondd ki neki nyugodtan! Az ötödik kényszer a rezignáció, a borúlátás, a depresszió. Ami érvényes a haragra, az érvényes a morgásra is. Amikor nem az történik, amit szerettünk volna, akkor a szomorúság beborítja egész életünket. Az atyák szerint kétféle szomorúság van: az egyik gyógyító, a másik pedig beteggé tesz. Amikor saját bűneink miatt vagyunk azok, és bűnbánatot tartunk, az gyógyító. Ilyenkor csak meg kell vallani: Istenem, bocsáss meg! Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy bennem élsz. A bűnöd miatti szomorúság, ami bűnbánatra indít, nagyon gyógyító. Amikor bűnt követtél el, akkor Isten, a Szentháromság Istene nem ment ki a szívedből. Ha tudtad volna, hogy ott van, és kapcsolatban maradtál volna vele, nem követted volna el. A gyógyító bűntudat által, ami bűnbánatot eredményez, az ember megérti, hogy egyáltalán nem különb a másiknál, megbocsátó, irgalmas és alázatos lesz. A hamis bűntudat viszont beteggé tesz, mert nem Istenhez visz, hanem önsajnálatba és önbíráskodásba. Követelőző, zsarnoki depresszió kíséri, ami aláássa az imaéletet is. Ennek következtében az ember kedvetlen, türelmetlen, kegyetlen, terméketlen és kétségbeesett lesz. A hatodik bűnforrás az akédia, amiről részletesen volt szó. A hetedik a dicsőségvágy, az emberek tetszésének keresése. Általában nem tudatosul bennünk, hogy milyen hiúak vagyunk, és menynyire dolgozik bennünk a dicsőségvágy. Egyetlen tettünk sem lehet olyan önzetlen, hogy föl ne ébreszthetné a hiúságunkat. Nem tudunk olyan önzetlenül viselkedni, hogy abból ne lehetne dicsvágy. Cassianus szerint nagyon nyakas kényszer. Amikor legyőzzük, mindig keményebbé válik. A gonosz gyakran a saját fegyverével győzi le a Krisztus-követőt, aki nagyon törekszik az erényekre, és amikor sikerül neki, elbízza magát. Ez nem azt jelenti, hogy ne harcolj, hanem azt, hogy egyedül Istené a dicsőség. Egyedül ő az, akiben győzhetsz. Azért tudsz harcolni, mert a Szentháromság benned él, és az ő ereje, az ő Szentlelke van benned. Nagyon egyszerű gyógyszert ajánl Cassianus. Ne az emberek tekintetétől függjünk! Mindent kerüljünk, ami érdekessé tesz bennünket mások szemében, és akkor nem kap teret a hiúság. Az Isten megbecstelenítése, amikor valamit, amit Isten miatt kell megtennünk (lásd erények), azért tesszük, hogy az embereknek tetsszünk vele. Az utolsó kényszer a gőg,amikor másoknál többre tartjuk vagy leértékeljük magunkat.

5 A sivatagi atyák szerint a legveszélyesebb, a legkegyetlenebb vadállat, ami újra és újra támad. Ez eredményezi a Krisztus-követőben a legnagyobb bukást. Semmilyen testi szenvedés, szívbéli megrázkódtatás nem hoz igazi győzelmet a gőggel szemben. Vele szemben Isten nélkül tehetetlenek vagyunk. Ellenszere az alázat, amikor olyannak fogadjuk el és szeretjük magunkat, amilyenek vagyunk. Ez Isten felé hálában nyilvánul meg, az emberek felé pedig egyszerű szolgálatokban. Imában az alázatot, a bűnbánatot a hála által lehet megélni. Istenem, bocsáss meg nekem! és Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy szeretsz. A valóság az, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, irgalomra szorulunk, és ezért gyakorolnunk kell a bűnbánatot és a hálát. Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál nagyobb lesz bennünk a világosság. Minél nagyobb lesz a világosság, annál inkább betölti a hála a szívünket, és őszinte bűnbánatot tudunk tartani. Ezek az öröm forrásai számunkra. De nem elég az ima, meg kell nyilvánulnia tettekben is az alázatnak. Nem nagyszerű, rendkívüli cselekedetekben, hanem a hétköznapi felebaráti szolgálatban. A testvéreid iránti egyszerű, örömteli szolgálatodban. Hogyan maradhatunk Istennel mély, személyes szeretetkapcsolatban? Az ima és a munka egysége által, ami megment bennünket a nyüzsgéstől, a hajszoltságtól, és meghozza a lélek nyugalmát. Az önként vállalt szolgálatok és az ima gyakorlása által. Az elmélkedés elején ezt énekeltük: Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Adjuk át magunkat ennek a szeretetnek itt és most! Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! (Ferenc pápa gondolatai alapján) 1.hét 1. vasárnap Iz 2,1-5; Zs 121; Róm 13,11-14; Mt 24,37-44 Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére Elkészítjük adventi koszorúnkat, méltó helyre tesszük, imádkozunk Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és nem is gondoltak rá, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát ké-

6 szen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. Dec.2. hétfő Iz 4,2-6; Zs 121; Mt 8,5-11 Szeretném, ha elgondolkodnátok: hogyan lehetek szabad az ideiglenesség kultúrájától? Meg kell tanulnunk, hogy belső cellánk ajtaját bezárjuk belülről! Elkészítem az adventi tennivalók listáját, időbeosztásomat. Amikor pedig bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt:,,uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.' Azt mondta neki:,,megyek és meggyógyítom.' De a százados így válaszolt:,,uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek:,,menj!'', elmegy, vagy a másiknak:,,gyere!'', odajön, a szolgámnak pedig:,,tedd ezt!'', megteszi.' Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek:,,bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Dec.3. kedd Xavéri Szt. Ferenc Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24 A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, amely arra hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és közömbösségen, a megoszlásokon és szembenállásokon. Mindegyikünknek fel kell tennie a kérdést: engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő tanúságtételem az egységről és a közösségről szóljon? Rendet teszek személyes környezetemben. Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt:,,áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.' Majd külön a tanítványaihoz fordulva ezt mondta:,,boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.' Dec.4.szerda Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37 Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, hogy kilépjünk zárkózottságunkból, és bátran hirdessük az evangéliumot. Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik; igehirdetésünknek nincs lelke, ha a Szentlélek nem élteti. Legyünk imádkozó férfiak és nők, akik bátran tanúskodnak az evangélium mellett! Törekszem Istenem jelenlétében maradni.

7 Jézus ezután eltávozott onnan, és elment a Galileai tenger mellé. Fölment a hegyre és ott leült. Nagy tömeg jött oda hozzá, velük együtt sánták, vakok, nyomorékok, némák és sok másféle beteg. Letették őket a lábaihoz, ő pedig meggyógyította őket. A tömeg csodálkozott, amikor látta a némákat beszélni, a bénákat meggyógyulni, a sántákat járni, a vakokat látni, és magasztalták Izrael Istenét. Ezután Jézus magához hívta tanítványait és azt mondta nekik:,,sajnálom a tömeget, mert íme, már három napja velem vannak és nincs mit enniük. Nem akarom őket étlen elbocsátani, nehogy ellankadjanak az úton.' A tanítványok ezt felelték neki:,,honnan lenne a pusztaságban annyi kenyerünk, hogy jól tartsunk ekkora tömeget?' Jézus megkérdezte tőlük:,,hány kenyeretek van?' Azt felelték:,,hét, és néhány apró halunk.' Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjék le a földre. Azután fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megszegte, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Ettek mindannyian, és jóllaktak. A megmaradt darabokat felszedték, hét tele kosárral. Dec.5.csütörtök Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7, Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk gyengeségeinket, bűneinket, bocsánatot kérünk Jézustól, de egyben meg is újítjuk a keresztség szentségét ezzel a bűnbocsánattal, és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás alkalmával megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem egy kínzókamrában történő esemény, hanem keresztségünk ünneplése. Az Úr soha sem fárad bele, hogy megbocsásson: soha! A bűnbánat nem érzés, hanem döntés. Kitűzöm a szentgyónásom időpontját. Nem mindenki, aki azt mondja nekem:,,uram, Uram!'', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták. Mindaz pedig, aki hallgatja ezeket a szavaimat, de nem cselekszi meg azokat, hasonlít majd a balga emberhez, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása. Dec.6. péntek Szt. Miklós Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-3

8 Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttetszőség jót tesz, mert alázatossá tesz mindnyájunkat. Mondjátok el az igazságot anélkül, hogy bármit is eltitkolnátok, szépítés nélkül, mert Jézussal beszéltek a gyóntató személyében, és Jézus tudja az igazságot. Csak ő az, aki mindig megbocsát. És az Úr csak azt akarja, hogy mondj el a gyóntatónak mindent, amit ő már úgyis tud. Áttetszőség! Legyetek mindig áttetszőek a gyóntatóban jelenlevő Jézus előtt. Ma különösen is törekszem az őszinteségre, szavaim, tetteim áttetszőségére, igazságára Amikor Jézus továbbment onnan, két vak követte őt és így kiáltozott:,,könyörülj rajtunk, Dávid Fia!' Amint hazaérkezett, odamentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük:,,hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?' Azok ezt válaszolták neki:,,igen, Uram!' Erre ő megérintette a szemüket és így szólt:,,legyen nektek hitetek szerint.' Ekkor megnyílt a szemük. Jézus pedig komolyan rájuk parancsolt:,,vigyázzatok, senki meg ne tudja!' De ők, mihelyt kimentek, szétvitték a hírét azon az egész vidéken. Dec.7.szombat Szt. Ambrus Iz 30,18-26; Zs 146; Mt 9,35-10,1.6-8 Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak a népnek, amely nem gondozza az időseket és a gyermekeket, nincs jövője, mert nincs emlékezete és nincs ígérete! Milyen gyakori, hogy mellőzik őket! Ma a használd és dobd el kultúrája uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a szemétbe, legyenek azok gyerekek, peremre szorultak és öregek, amint az álcázva gyakorolt eutanáziával. Van mellőzött idős a családomban? Enyhítek elhagyatottságán. Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden gyengeséget. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Erre így szólt tanítványaihoz:,,az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.' Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek:,,elközelgett a mennyek országa!'' Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 2. hét Dec.8.vasárnap Iz 11,1-10; Zs 71; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12 Tele lesz a föld az Úr ismeretével Imádkozom a plébániaközösségért, akikkel együtt készülünk karácsonyra. Azokban a napokban eljött Keresztelő

9 János, és hirdette Júdea pusztájában:,,térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.' Ő az, akiről Izajás próféta beszél:,,a pusztában kiáltónak szava:,,készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit'''. Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztségét, ezt mondta nekik:,,viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. És ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban:,,ábrahám a mi atyánk''. Mert mondom nektek, hogy ezekből a kövekből is képes az Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát ugyanis, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.' Dec.9.hétfő Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása Ter 3, ; Zs 97; Lk 1,26-38 Gondoljunk Máriára, aki a szívében őrizte mindezeket az igéket, és elelgondolkodott rajtuk. Tanulnunk kell Máriától, el kell tanulnunk tőle igenjét, feltétlen készségét, amellyel befogadta életébe Isten Fiát, aki fogantatása pillanatában átformálta az életét. A Szentlélek által vesz lakást bennünk az Atya és a Fiú: neki köszönhetően élünk Istenben és Istenből. De valóban Isten éltet bennünket? Mi mindennek adok elsőbbséget vele szemben? Máriával együtt igent mondok az életre, amit Isten teremt bennem. Részt veszek a templomi szentségimádáson. Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt:,,üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.' Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta:,,ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége'. Mária erre megkérdezte az angyaltól:,,miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?' Az angyal ezt felelte neki:,,a Szentlélek

10 száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen'. Mária erre így szólt:,,íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.' És eltávozott tőle az angyal. Dec.10.kedd Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14 Minden alkalommal, amikor szívünkben elítéljük testvérünket, sőt, ami még rosszabb, amikor erről másokkal is beszélünk, gyilkos keresztényekké válunk. Nincsenek ártatlan pletykák. A nyelvünk, ahogyan Jakab apostol mondta, arra szolgál, hogy dicsőítsük Istent, de amikor arra használjuk, hogy rosszat mondjunk fivérünkről vagy nővérünkről, akkor megöljük Istent, megöljük Isten képmását testvérünkben. Vigyázok a nyelvemre, ügyelek, hogy ne ítéljek meg másokat. Dicsőítő imát mondok az Úrnak. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy elkóborol, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyeken, nem megy-e el és nem keresi-e meg az eltévedtet? Amikor pedig megtalálja, bizony, mondom nektek: jobban örül annak, mint a kilencvenkilencnek, amely el sem veszett. Ugyanígy a ti Atyátok, aki a mennyekben van, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül. Dec.11.szerda Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30 A szentségek nem tünemények, nem rítusok, hanem Krisztus ereje; Jézus Krisztus van jelen a szentségekben. Amikor az eucharisztiát ünnepeljük, az élő Jézus az, aki egyesít minket, aki közösséggé tesz bennünket, és ő késztet arra, hogy imádjuk az Atyát. Ugyanis a keresztség, a bérmálás és az eucharisztia által mindegyikünk beletestesül Krisztusba és eggyé válik a hívők egész közösségével. Éppen ezért egyrészt az egyház hozza létre a szentségeket, másrészt a szentségek hozzák létre az egyházat. Ma szentmisén veszek részt. Valami szolgálatot vállalok. Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtok lelketeknek [Jer 6,16]. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.' Dec.12.csütörtök Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15 A karizmák különleges kegyelmek, amelyeket egyesek kapnak azért, hogy sokaknak szolgáljanak velük. Képességek, sugallatok, belső indítások, amelyek arra vannak rendelve, hogy a közösség szolgálatára bocsássák azokat. Valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy tiszteljük a karizmákat magunkban is, másokban is, és úgy fogadjuk, mint hasznos késztetéseket arra,

11 hogy gyümölcsözően legyünk jelen és tevékenykedjünk az egyházban. Mi az ajándék az én mostani élethelyzetemben? Hogyan lehetek ajándék környezetem számára? Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. Az összes próféta és a törvény Jánosig erről jövendölt; és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ő Illés, aki eljön. Akinek van füle, hallja meg. Dec.13.péntek Szent Lúcia Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19 A karizmák fontosak a keresztény közösség életében, de mindig csak eszközök arra, hogy ez a közösség növekedjék a segítő és a felemelő szeretetben, amelyet Szent Pál a karizmák fölé állít (vö. 1Kor 13,1 13). A felemelő szeretet nélkül ugyanis a legfeltűnőbb ajándékok is hiábavalók. A felemelő szeretet nélkül az ajándékok és karizmák nem szolgálják az egyházat, mert ahol nincs felemelő szeretet, ott az üres teret az önzés tölti ki. Ma lemondok valamiről, hogy növekedjék bennem Isten Országa. Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, és mondják:,,furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.'' Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondták:,,ördöge van!'' Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják:,,íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!'' De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.' Dec.14.szombat Keresztes Szt. János Sir 48, ; Zs 79; Mt 17,10-13 Gyakran túlságosan szárazak, közömbösek, távolságtartók vagyunk, és a testvériesség helyett rosszkedvet, ridegséget, önzést árasztunk magunk körül. És rosszkedvvel, ridegséggel, önzéssel nem lehet gyarapítani az egyházat. Az egyház csak a Szentlélekből áradó felemelő szeretetettől növekszik. Az Úr arra hív, hogy táruljunk ki a vele való közösségre a szentségekben, a karizmákban, a szolgáló szeretetben, hogy keresztény hivatásunkhoz méltóan tudjunk élni! Részt veszek a plébániai lelkinapon. Felkészülök a holnapi szentmisére. Ezután a tanítványok megkérdezték tőle:,,miért mondják az írástudók, hogy Illésnek előbb el kell jönnie?' Ő ezt felelte:,,illés valóban eljön, és helyreállít mindent, sőt, mondom nektek: Illés már eljött, s nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Éppígy az Emberfia is szenvedni fog általuk.' Akkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. 3.hét. Dec.15.vasárnap Iz 35,1-6a.10; Zs 145; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 Maga az Isten jön, és megszabadít minket

12 Türelmes, figyelmes és megértő leszek egész nap családomhoz. Anyagi segítséget adok a rászorulók javára. Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és megkérdezte tőle:,,te vagye az Eljövendő, vagy mást várjunk?' Jézus ezt válaszolta nekik:,,menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok: A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.' Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek:,,miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak. Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről írva van:,,íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted utadat. Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. Dec.16.hétfő Szám 24, a; Zs 24; Mt 21,23-27 Az igazi öröm nem a dolgokból, nem birtoklásból születik. A találkozásból, a másokkal való kapcsolatból születik, abból az élményből, hogy elfogadottnak, megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat, és mi magunk is elfogadunk, megértünk, szeretünk másokat. És ezt nem pillanatnyi érdekből tesszük, hanem a másikért, mert a másik személy. Amikor Isten hív, azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja. Ebből születik az öröm! A mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket. Kérem a nyitottságot a mai nap találkozásaihoz. Amikor bement a templomba és tanított, odajöttek hozzá a főpapok és a nép vénei. Megkérdezték tőle:,,milyen hatalommal teszed mindezt? És ki adta neked ezt a hatalmat?' Jézus így válaszolt nekik:,,kérdeznék tőletek én is egy dolgot. Ha megmondjátok nekem, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem mindezt. János keresztsége honnan volt? A mennyből vagy az emberektől?' Azok így tanakodtak egymás közt:,,ha azt mondjuk:,,a mennyből'', azt mondja majd nekünk:,,akkor miért nem hittetek neki?'' Ha pedig azt mondjuk:,,az emberektől'', félünk a néptől, mert mindnyájan prófétának tartják Jánost.' Azt felelték tehát Jézusnak:,,Nem tudjuk.' Erre ő azt mondta nekik:,,én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem mindezt.' Dec.17.kedd Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17 Jó lenne, ha a családokban, baráti körben, plébániákon közösen imádkoznák a rózsafüzért, vagy valamelyik más imádságot Jézushoz és a Szűzanyához! A közös imádság jelentősen meg tudja

13 szilárdítani a családi életet és a barátságokat! Tanuljunk meg jobban a családban és családként imádkozni! Jókedvvel végzem el a feladatomat, munkámat. Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia. Ábrahám nemzette Izsákot; Izsák nemzette Jákobot; Jákob pedig nemzette Júdát és ennek testvéreit;..az összes nemzedék tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék; Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék; és a Babilonba való áttelepítéstől Krisztusig tizennégy nemzedék. Dec.18.szerda Jer 23,5-8; Zs 71; Mt 1,18-24 Isten nem emberi szempontok szerint választ: Jézus születésének első tanúi, a pásztorok, egyszerű, alázatos emberek; a feltámadás első tanúi nők. Szép dolog ez. És ez egy kicsit a nők küldetése: az édesanyáké, a nőké! Tanúságot tenni gyermekeiknek, unokáiknak arról, hogy Jézus él, ő az Élő, a Feltámadott. Édesanyák és nők, végezzétek ezt a tanúságtételt! Megdicsérem a környezetemben tapasztalt jót. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt:,,józsef, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott:,,íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni' [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Dec.19.csütörtök Bír 13, a; Zs 70; Lk 1,5-25 Isten előtt a szív számít: mennyire vagyunk nyitottak az ő számára, bízunk-e benne úgy, mint a gyermekek. De ez elgondolkodtat arról is, hogy az egyházban és a hívő életben milyen különleges szerepe volt és van ma is a nőknek abban, hogy ajtót nyitunk az Úrnak, követjük őt, közvetítjük az ő

14 arcát, mert a hit szemének mindig szüksége van a szeretet egyszerű és mély látására. Az apostoloknak és a tanítványoknak fáradságába került, hogy higgyenek. A nőknek nem. Kérés nélkül ajánlok fel segítséget. Volt Heródesnek, Júdea királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Ábia papi osztályából. Akkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a tömjénoltár jobb oldalán. Ennek láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg őt. Az angyal ezt mondta neki:,,ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed; feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömed és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat fog Urukhoz, Istenükhöz téríteni. Illés szellemével és erejével fog előtte járni, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa a hitetleneket pedig az igazak okosságára, s így alkalmas népet készítsen az Úrnak.' Ekkor Zakariás megkérdezte:,,hogyan győződjem meg erről? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előrehaladott már napjaiban.' Az angyal ezt felelte neki:,,én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy beszéljek veled, és ezt az örömhírt meghozzam neked. De íme, megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amikor ezek megtörténnek, mivel nem hittél szavaimnak, amelyek a maguk idejében beteljesednek.' Ezalatt a nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és megértették, hogy látomást látott a templomban; ő pedig intett nekik és néma maradt. Amikor azután elteltek szolgálatának napjai, visszament a házába. E napok után Erzsébet, a felesége méhében fogant, s elrejtőzött öt hónapig, mondván:,,így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.' Dec.20.péntek Iz 7,10-14; Zs 23; Lk 1,26-38 A csendes mindennapokban Szent József, Máriával együtt figyelmét egy valakire koncentrálta: Jézusra. Odaadóan és gyengéden szolgálták és óvták Isten értünk emberré lett Fiának növekedését, gondjuk volt mindenre, ami vele történt. Ahhoz, hogy meghallhassuk az Urat, meg kell tanulnunk szemlélni őt, felfogni állandó jelenlétét életünkben; meg kell tanulnunk megállni, hogy beszélgessünk vele, hogy teret adjunk neki imádságainkban. Ma meglátogatom az Urat a templomban. Részt veszek a plébániai munkában. Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt:,,üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.' Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle

15 köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta:,,ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége'. Mária erre megkérdezte az angyaltól:,,miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?' Az angyal ezt felelte neki:,,a Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen'. Mária erre így szólt:,,íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.' És eltávozott tőle az angyal. Dec.21.szombat. Én 2,8-14 Zs 32 Lk 1,39-45 A mi hívő életünkben is fontos tudni és érezni, hogy Isten szeret minket, nem kell félnünk attól, hogy szeressük őt: a hit szájjal és szívvel, szóval és szeretettel tesz vallomást. Apró meglepetéssel megkeresem azt, akinek senki sem ad ajándékot. Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott:,,áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.' 4.hét Dec.22.vasárnap Iz 7,10-14; Zs 23; Róm 1,1-7; Mt 1,18-24 Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül Ma igyekszem jobban szeretni azt, akit nehéz. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt:,,józsef, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott:,,íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni'. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr

16 angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Dec.23. hétfő Mal 3, ; Zs 24; Lk 1,57-66 Az evangéliumot hirdetni azt jelenti, hogy elsőként mi valósítjuk meg a kiengesztelődést, a megbocsátást, a békét, az egységet és szeretetet, amelyeket a Szentlélek ajándékoz nekünk. Ma bíztatok, dicsérek, hálás leszek. Azután eljött az ideje, hogy Erzsébet szüljön; és fiút szült. Meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy irgalmasságot cselekedett vele, és örvendeztek vele együtt. Történt pedig, hogy a nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak nevezték. De az anyja így szólt:,,semmiképpen sem, hanem Jánosnak fogják hívni.' Erre azt mondták:,,de hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így neveznének.' Intettek tehát apjának, hogyan akarja őt nevezni. Ő pedig írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá:,,jános a neve.' Mindnyájan elcsodálkoztak. Erre azonnal megnyílt a szája és a nyelve, megszólalt, és magasztalta az Istent. Félelem szállta meg összes szomszédjukat, s ezen dolgoknak elterjedt a híre Júdea egész hegyvidékén. Mindannyian, akik hallották, a szívükbe vésték ezt, és kérdezték:,,mi lesz ebből a gyermekből?' Mert az Úr keze volt vele. Dec.24.kedd 2Sám 7,1-5.8b-11.16; Zs 88; Lk 1,67-79 Mária hite új fényt kap: Jézusra, Isten Fiára összpontosul, aki tőle testesült meg, benne teljesednek be az egész üdvtörténet ígéretei. Mária hite Izrael hitének beteljesedése. Benne összpontosul annak a népnek az egész hitbeli zarándoklata, amely várta a megváltást. Ebben az értelemben Mária a hite előképe az Egyház számára, mivel középpontjában Krisztus, Isten végtelen szeretetének megtestesülése áll. Jézusra figyelve segítek az ünnepi készületben. Ő találkozni és befogadni akar az ünnepben én pedig befogadni Őt. Apja pedig, Zakariás, betelt Szentlélekkel és így jövendölt:,,áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Az üdvösség szarvát támasztotta nekünk, Dávidnak, az ő szolgájának házában, amint megmondta szentjeinek ajkával, ősidőktől fogva prófétái által. Megmentett minket ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküről, melyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy majd megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünknek minden napján. Téged pedig, gyermek, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni: mert az Úr színe előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útját, és népét az üdvösség ismeretére tanítsd, bűneik bocsánatára. Istenünk

17 mélységes irgalmából, amellyel meglátogatott minket a magasságból felkelő, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa' Dec.25.szerda Jn Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tesz róla, és hirdeti:,,ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.' Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Úrjövet: Gyertyák fénye, adventi koszorú fenyő illata, a roráték bensőséges várakozása, több csend, fahéj és narancs illat, növekvő világosság, remény. Rohanás, vásárlás, nagytakarítás, sütés.. adósság rekord Tényleg ennyire különbözik a hívők és hitetlenek karácsonya. (?) A különbség más: A keresztény ember Valakit vár, a nem hívő valamit. Az ünnepet, az ajándékot, kicsit több szeretetet, együttlétet. Valakire várni személyességet jelent, valamire várni tárgyi előkészületet. Én hogyan várom a karácsonyt? Valakire, Jézusra, szívem legbenső barátjára vágyom, Akit családom, barátaim, közösségem is vár? Vagy valamire készülök: egy szép ünnepre, ajándékozásra, akár pásztorjátékra? Ha valamire várok, a személy, a születendő barát, Jézus marad ki, Valaki hiányozni fog. Valódi Úrjövet legyen az adventi várakozásunk, karácsonyunk. Ébredj ember mély álmodból! Advent, roráte misék, csípős hajnalok. Hetente eggyel több gyertya ég a koszorún. A külsőségek a fényről, a

18 közeledő világosságról, a szeretetről vallanak. És a szívünk? Csak a testünk ébred szokatlanul korán, a lelkünk pedig alszik? Tovább szövögetjük hétköznapi álmainkat, a munka, a siker, a karrier vágyát? Vagy advent lévén fantasztikus karácsonyi ajándékot tervezünk, s már azt is tudjuk, honnan.. Lehet, hogy meg vagyunk elégedve önmagunkkal: lám, felkeltünk a rorátéra, esetleg hetente többször is! Ez már valami, nem? De valóban akarunk növekedni? Kilépni a megszokott, megkopott jóból? Akarunk friss levegőt engedni életünkbe, a Szentlélek fuvallatát, örömét? Sík Sándor így imádkozik egyik versében: Ne engedj megállni az ostoba van-nál, s nem vágyni többre kis mái magamnál? Ebben az adventben kérjük az Urat, ajándékozzon meg minket szent nyugtalansággal, segítsen, hogy mindennap egy kicsit többre vágyódjunk, egy mosollyal, egy kézfogással, egy parányi szeretet gesztussal többre! S ha ez a várakozás mindannyiunk szívét kitágítja, karácsonyra lesz hely a megszülető Kisded számára.. Adventi gyertyagyújtásra Gyújtsd meg az első Adventi gyertyát, gyújtsd meg a szeretet lángot! Gyújtsd még szívedben is a szeretet lángját! Világíts be vele minden sötét zugot, és vidd el a szeretet fényét mindenkihez! Vidd el a családodhoz, a barátaidhoz, az ismerőseidhez, a munkatársaidhoz, és mindenkihez, akivel csak találkozol! Sok koldusa van a szeretetnek, és ha másod nincsen, legalább egy mosolyt adj mindenkinek! Minden ember cipeli a maga keresztjét a sötét téli úton. Segíts,világíts neki! Nyisd meg a szemed, vedd észre a rászorulót! Nyisd meg a szíved, áraszd ki szereteted melegét! Segíts, ahol tudsz! Égjen a gyertyád, hogy bevilágítson mindent! Jön Jézus az élet, a feltámadás! Legyél szeretetének hírnöke Te is! Ajándékok, amelyek nem kerülnek pénzbe - egy jó szót szólni - egy beteget felvidítani - valakinek kezet nyújtani - óvatosan csukni be az ajtót - apróságoknak örülni - mindenért hálásnak lenni - jó tanácsot adni -egy levél megírásával örömet szerezni - apró túlzásokon nem rágódni - jogos panaszt nem melegíteni fel újra - nem tenni szóvá, ha a másik hibázik - nem elutasításnak venni, ha háttérbe szorulunk -levert hangulatot nem venni komolyan -nem sértődni meg egy félresikerült szón - megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra - együttérző szó a megalázottnak - egy-egy tréfás szó a gyermekeknek - becsületesen elismerni az elkövetett helytelenséget - örülni a holnapi napnak - bizonyos dolgokra aludni egyet - mindenre rászánni a kellő időt és gondot - és: mindenkihez szeretettel lenni.

19 Szállást keres a Szent Család Ebben az adventi időszakban szerettel hívjuk közösségeink tagjait, hogy látogassák meg egymást, imádkozzanak közösen, a régi szentcsalád járás hagyományát elevenítsük fel. Ime néhány példa: (A szentcsalád képét visszük) A Szent Család alakjait, Józsefet, Máriát és Jézust idézzük most magunk elé. Nemcsak a múlton akarunk most elgondolkodni, hanem életpéldájuk, hivatásuk teljesítéséből mind jobban szeretnénk megérteni, felismerni saját feladatainkat. Segítségükkel, áldásukkal pedig szeretnénk minél hűségesebben teljesíteni, amit Isten vár tőlünk. IMÁDKOZZUNK CSALÁDJAIN- KÉRT! 1.Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! - Kérünk téged, hallgass meg minket! 2. Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel! - Kérünk Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét! - Kérünk... 4.Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására! - Kérünk... 5.Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még mindig rájuk vár! - Kérünk... IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESAPÁKÉRT! 1.Istenünk, Szent Józseffel, a családapák védőszentjével könyörgünk hoz- zád! - Kérünk... 2.Add meg Urunk, a keresztény édesapáknak azt a kegyelmet, hogy Szent József példája szerint áldozatos gondviselői legyenek családjuknak. -Kérünk... 3.Tápláld Urunk az Édesapák munkaszeretetét, hogy könnyebbé váljon kötelességteljesítésük, és becsületes munkájuk eredményeképpen add meg a mindennapi kenyerünket! - Kérünk... 4.Növeld hitüket, hogy Szent József példája szerint apai tekintélyük Isten erejéből táplálkozzék és biztos támasza legyen gyermekeik fejlődésének! - Kérünk... 5.Adj Urunk az Édesapáknak gyengédséget, figyelmességet hitvestársuk iránt, hogy a mindennapi nehéz munkában se feledkezzenek meg kife- jezni szeretetüket! IMÁDKOZZUNK AZ ÉDESANYÁ- KÉRT! 1.Istenünk, Szűz Máriával, Égi Édesanyánkkal könyörgünk hozzád! - Kérünk... 2.Add meg Urunk az Édesanyáknak az okosság kegyelmét, hogy gyermekeiknek az örök javak megbecsülésére példát adjanak, és a családban mindenki bátran hagyatkozhasson reájuk! Kérünk 3.Add meg Urunk az Édesanyáknak a lelkierősség kegyelmét, hogy áldozatos lélekkel szolgálják házastársuk és gyermekeik földi és örök boldogságát! - Kérünk... 4.Add meg Urunk az Édesanyáknak a türelem kegyelmét, hogy kedvüket ne veszítsék, ha nem látják munkájuk, áldozatuk eredményét! - Kérünk...

20 5.Add meg Urunk az Édesanyáknak az Isten- és ember-szeretet kegyelmét, hogy anyai és hitvestársi szeretetükkel példát adjanak és boldogságot sugározzanak! - Kérünk... IMÁDKOZZUNK GYERMEKEIN- KÉRT! 1.Jézusunk, aki magad is gyermekké lettél, hogy segíts rajtunk, hódítsd meg gyermekeink szívét és irányítsd őket Feléd! - Kérünk. 2.Add Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt! - Kérünk... 3.Óvd meg őket Urunk minden veszélytől, adj kitartást nekik a bűn elleni harcaikban, és légy velük akkor is, ha mi már nem vezethetjük őket! Kérünk... 4.Védd meg ifjúságunkat, gyermekeinket az istentelenség és erkölcstelenség romboló szellemétől! - Kérünk... 5.Segíts meg minket, hogy minden szükségeset meg tudjunk adni gyermekeinknek, és irántad hálás lelkületre neveljük őket a családi otthon melegével! - Kérünk... Miatyaánk, Üdvölégy, Dicsőség Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendez el, és semmi sem szabadabb, mint az, amit a szeretet köt össze. Hírek Roráte (hajnali misék) lesznek: kedden a Telepen, szerdán, csütörtökön a Nagytemplomban 6.30-kor. A szent mise után a gyerekeknek reggeli! Szerdánként Vasadon kor, Monorierdőn kor adventi szentmise. -Adventi gyertyagyújtások a város főterén vasárnaponként kor -Adventi lelkigyakorlat dec én kor. Vezeti Virágh József Pilisi plébános -Adventi hangverseny: dec Nagytemplomban: a Forrás gyermekkórus. Dec Vasadon: Megyesi Schwartz Lúcia és a Cammerton együttes. Dec. 22-én Monorierdő Őszirózsa nyugdíjas klub szivárvány kórus előadása Élő Betlehemes dec.21.-én Pásztorjáték: dec Nagytemplom, 18.30: Monorierdő, telep, 25.-én Vasad Karácsonyi szentmisék Nagytemplom:24.-én én 9.30, án 9.30 Telep: 24.én 22.00, 25, 26-án 8.00 Monorierdő: 24.-én 19.00, 25, 26.-án Vasad: 24.-én 24.00, 25.-én Év végi hálaadás: 31.-én Telep, Nagytemplom, 23.30: szentségimádás.

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők

Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők PPEK 390 Barsi Balázs Telek Péter-Pál: Magasság és mélység Szent idők Barsi Balázs-Telek Péter-Pál Magasság és mélység Szent idők (Advent, Karácsony, Nagyböjt, Húsvét) Szentírási elmélkedések az egyházi

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos!

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! Jézus evangéliuma Széles Tamás: Jézus evangéliuma Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a szerző írásos engedélye nélküli sokszorosítása és másolása szigorúan tilos! Copyright

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben